Byla 2-475-330/2015
Dėl administratoriaus pakeitimo uždarosios akcinės bendrovės „AKETUS“ bankroto byloje Nr. B2-2093-345/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintaras Pečiulis teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „AKETUS“ bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės INDEPOZIT atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gruodžio 30 d. nutarties, kuria atmestas pareiškėjo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „AKETUS“ kreditorių susirinkimo pirmininko akcinės bendrovės „MONTUOTOJAS“ prašymas dėl administratoriaus pakeitimo uždarosios akcinės bendrovės „AKETUS“ bankroto byloje Nr. B2-2093-345/2014.

2Teisėjas, išnagrinėjęs bylą pagal atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Atskiruoju skundu ginčijamas nutarties, kuria teismas atmetė prašymą dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo (pakeitimo), teisėtumas ir pagrįstumas.

5Vilniaus apygardos teismo 2013 m. lapkričio 14 d. nutartimi UAB „AKETUS“ iškelta bankroto byla, įmonės bankroto administratoriumi paskirta UAB INDEPOZIT (įgaliotas asmuo J. V.). Teismo 2014 m. balandžio 10 d. nutartimi BUAB „AKETUS“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto įmone. Pirmosios instancijos teismui pateiktame prašyme BUAB „Aketus“ kreditorių susirinkimo pirmininkas AB „MONTUOTOJAS“ prašė atstatydinti UAB INDEPOZIT iš administratoriaus pareigų, nauju bankroto administratoriumi paskirti kreditorių susirinkimo išrinktą bankroto administratorių UAB „Mokumo sprendimai“. Pareiškėjas nurodė, kad paskirtojo bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo informavo, kad jam, kaip UAB INDEPOZIT vadovui ir įgaliotam asmeniui, bandoma daryti poveikį, dėl kurio jis negali tinkamai vykdyti bankroto administratoriaus pareigų ir funkcijų. Patenkinus prašymą dėl administratoriaus atstatydinimo, naujuoju administratoriumi prašo paskirti UAB „Mokumo sprendimai“. Šio administratoriaus kolektyvas yra kompetentingas, o ta aplinkybė, jog administratoriaus įgaliotu asmeniu būtų vienintelis UAB „Mokumo sprendimai“ akcininkas ir vadovas J. V. (kuris ir šiuo metu teikia bankroto administravimo paslaugas BUAB „AKETUS“ kaip UAB INDEPOZIT įgaliotas asmuo), užtikrins nepertraukiamą bankroto procedūrų vykdymą. Nurodė, kad įmonės kreditoriai bankroto administratoriaus pakeitimui pritarė.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2014 m. gruodžio 30 d. nutartimi pareiškėjo kreditorių susirinkimo pirmininko AB „MONTUOTOJAS“ prašymą dėl BUAB „AKETUS“ bankroto administratoriaus pakeitimo atmetė.

8Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, jog UAB „AKETUS“ iškėlus bankroto bylą, paskirtasis administratorius teikė teismui prašymus dėl kreditorių ir jų reikalavimų patvirtinimo, tikslinimo, bendrovė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. Teismas akcentavo aplinkybę, jog dėl paskirtojo administratoriaus veiksmų nebuvo gauta skundų. Pirmosios instancijos teismas nurodė neturįs duomenų apie netinkamą administratoriaus funkcijų vykdymą. Pareiškėjo nurodomą aplinkybę dėl paties bankroto administratoriaus įmonėje esančių nesutarimų teismas laikė nepagrindžiančia tyčinio ir aplaidaus bankroto administratoriaus veikimo, dėl kurio kiltų pavojus kreditorių interesams.

9III. Atskirojo skundo argumentai

10Atskiruoju skundu BUAB „AKETUS“ bankroto administratorius prašo Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gruodžio 30 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – patenkinti kreditorių susirinkimo pirmininko prašymą – atstatydinti UAB INDEPOZIT iš administratoriaus pareigų, o naujuoju administratoriumi paskirti UAB „Mokumo sprendimai“. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

111. Teismas netinkamai įvertino aplinkybę apie administratoriaus UAB INDEPOZIT įgaliotam asmeniui daromą netinkamą poveikį.

122. UAB „Mokumo sprendimai“ tinkamai tęstų pradėtas ir vykdomas BUAB „AKETUS“ bankroto administravimo procedūras.

13Atsiliepimų į atskirąjį skundą negauta.

14IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Byloje pagal bankrutavusios įmonės bankroto administratoriaus atskirąjį skundą sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai netenkino pareiškėjo (bankrutavusios įmonės kreditorių susirinkimo pirmininko) prašymo dėl bankroto administratoriaus pakeitimo. Šį klausimą teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (LR civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 320, 338 straipsniai). Absoliučių apskųstos nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

16Bankrutuojančios įmonės administratoriaus funkcijos, jo teisės ir pareigos reglamentuotos Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau - ĮBĮ) 11 straipsnyje, kuriame nustatyta, kad bankrutuojančios įmonės administratorius yra teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, ĮBĮ nustatyta tvarka valdantis, naudojantis bankrutuojančios įmonės turtą, bankuose esančias lėšas ir jomis disponuojantis, privalantis užtikrinti bankrutuojančios įmonės turto apsaugą, vadovaujantis ūkinei komercinei veiklai, privalantis ginti visų kreditorių bei bankrutuojančios įmonės interesus, organizuojantis ir vykdantis visus būtinus bankroto procedūros darbus. Administratorius įmonės bankroto procese turi plačius įgalinimus ir nuo jo veiksmų didžiąja dalimi priklauso tinkama visų kreditorių bei pačios įmonės teisėtų interesų apsauga, bankroto procedūrų vykdymo sklandumas, skaidrumas, ekonomiškumas (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. rugsėjo 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2459/2011, 2012 m. balandžio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-778/2012). Todėl bankroto administravimo paslaugas teikiančiam asmeniui įstatymas nustato aukštus reikalavimus, turinčius užtikrinti jo profesionalumą, nepriklausomumą, nešališkumą ir teisinį nesuinteresuotumą konkrečios bankroto bylos baigtimi (ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalis, 4 dalis).

17Teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad teismas neturi teisės keisti administratoriaus dėl formalių, nežymių teisės aktų pažeidimų arba dėl kreditorių nurodomų teiginių apie pažeidimus, kurie nėra pagrįsti tinkamais ir pakankamais įrodymais (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. kovo 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-752/2012; 2013 m. kovo 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1100/2013; 2014 m. rugsėjo 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1545/2014, kt.). Bankroto administratorius gali būti atstatydintas tik esant pakankamam pagrindui, t. y. administratoriaus atstatydinimą turi lemti esminiai bankroto procedūrų pažeidimai, trukdantys bankroto proceso eigai, pažeidžiantys kreditorių ar bendrovės teises ar teisėtus interesus, ir kai teismas turi pakankamai informacijos bei įrodymų, jog šis asmuo neatlieka savo funkcijų, nevykdo ĮBĮ nustatytų pareigų (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gruodžio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2076/2012; 2013 m. lapkričio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2622/2013; 2014 m. birželio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1143/2014, kt.).

18Nagrinėjamu atveju 2014 m. gruodžio 12 d. kreditorių susirinkimo nutarimas dėl administratoriaus atstatydinimo ir naujo administratoriaus skyrimo, kuriam vienbalsiai pritarė visi susirinkime dalyvavę kreditoriai (70,05 procentų visų patvirtintų finansinių reikalavimų sumos), priimtas atsižvelgus į bankroto administratoriaus UAB INDEPOZIT įgalioto asmens J. V. pateiktą informacinį pranešimą, kuriame teigiama, kad jis – J. V., kaip fizinis asmuo, yra UAB INDEPOZIT direktorius bei šios bendrovės 33,3 proc. akcijų savininkas, o likusių akcijų savininkas yra P. L., kurio J. V. niekada asmeniškai nėra matęs ir kurio atstovais prisistato S. A. bei A. S.. Anot administratoriaus įgalioto asmens, pastarieji asmenys pradėjo kištis į įmonės (UAB INDEPOZIT) reikalus, reikalauti informacijos, nurodinėti dėl veiklos, nors per visą laikotarpį nebuvo pateikti jokie dokumentai, patvirtinantys jų teisę atstovauti akcininką P. L.. Administratoriaus įgaliotas asmuo nurodė kreipęsis į policiją dėl (galimai) neteisėtų minėtų asmenų veiksmų bei trukdymo vykdyti pareigas, tačiau iki šiol neturi jokio atsakymo. Teigia, jog esant tokiai situacijai UAB INDEPOZIT bankroto administratoriaus veikla turi būti nutraukta, kadangi nebus užtikrintas tinkamas kreditorių interesų gynimas bei tinkamas bankroto procedūrų vykdymas.

19Lietuvos apeliacinis teismas pažymi, jog bankroto administratoriaus įgalioto asmens informacinis raštas, kuriame išdėstytas poreikis pakeisti bankroto administratorių (juridinį asmenį), grindžiamas jokiais objektyviais duomenimis nepatvirtintais teiginiais, esą dėl nesutarimų juridinio bankroto administratoriaus viduje (juridinio asmens dalyvių ir/ar organų galimo konflikto) administratoriaus įgaliotas asmuo J. V. negalįs šio (juridinio asmens) administratoriaus vardu vykdyti jam pavestų funkcijų. Pažymėtina, jog šios administratoriaus įgalioto asmens akcentuojamos veikimo kliūtys aptariamu atveju nėra pagrįstos faktais, o tik subjektyviu šio asmens situacijos vertinimu. Realiais duomenimis nėra pagrįsti duomenys tiek dėl paskirtojo bankroto administratoriaus (kaip juridinio asmens) veiklos vykdymo modelio, struktūros, tiek dėl neteisėtų įgalioto asmens atžvilgiu vykdomo poveikio (spaudimo) priemonių. Ta aplinkybė, jog įgaliotas asmuo nurodė kreipęsis į atitinkamas teisėsaugos institucijas, savaime nepagrindžia neteisėtų priemonių (pvz., spaudimo ar trukdymo vykdyti veiklos funkcijas) naudojimo fakto. Pažymėtina, jog teismui taip pat nėra žinomos konkrečios tokių nurodytų veiksmų realios pasekmės (t. y. ar bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo nėra pajėgus išvengti trečiųjų asmenų neteisėtos įtakos, ar tikėtinai neteisėti trečiųjų asmenų veiksmai iš tikrųjų stabdo ar trikdo įmonės bankroto proceso eigą). Akcentuotina ir tai, jog pirmosios instancijos teismui konstatavus aptariamų aplinkybių argumentacijos ir objektyvių duomenų trūkumo problemą, apeliantas nesiėmė priemonių šioms abejonėms pašalinti, nepateikė jokių papildomų duomenų. Apeliacinis teismas sprendžia, kad įgalioto asmens deklaruojamas jo nesutarimas su paskirtojo juridinio bankroto administratoriaus akcininku (jo atstovais), nesant objektyvių duomenų apie šių nesutarimų įtakoje daromą žalą BUAB „AKETUS“ kreditorių interesams, šios įmonės bankroto proceso eigai, arba nesant duomenų, jog tokia grėsmė iš tiesų yra reali, šios bylos faktinių aplinkybių kontekste nesudaro pakankamo pagrindo keisti bankroto administratorių. Be kita ko, būtina įvertinti ir norimos sukurti situacijos išskirtinumą, jog, pakeitus bankroto administratorių, tęsti BUAB „AKETUS“ bankroto procedūras siekia tas pats įgaliotas asmuo, tačiau jau kito juridinio bankroto administratoriaus vardu. Taigi nėra aišku, ar dirbdamas kitoje įmonėje šis įgaliotas asmuo išvengs deklaruojamo interesų konflikto ar neteisėto trečiųjų asmenų poveikio. Apibendrinant, kas išdėstyta, sprendžiama, jog aptariamu atveju nėra objektyvaus pagrindo pripažinti, kad paskirtas administratorius UAB INDEPOZIT negali vykdyti jam pavestų funkcijų BUAB „AKETUS“ bankroto procese ir dėl to būtina svarstyti kito administratoriaus paskyrimo klausimą.

20Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, jog bankroto administratoriaus atstatydinimas vien dėl to, jog to pageidauja didžiausias ar didžiausi kreditoriai, netoleruotinas, nes tokiu būdu būtų sutrikdyta bankroto procedūrų eiga, didėtų administravimo kaštai bei užsitęstų bankroto bylos nagrinėjimas, kas neabejotinai pažeistų tiek kreditorių, tiek viešąjį interesą (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. lapkričio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1990/2014). Todėl ta aplinkybė, jog kreditorių susirinkime sprendimą kreiptis į teismą dėl administratoriaus pakeitimo vienbalsiai priėmė visi susirinkime dalyvavę kreditoriai, kurių bendra finansinių reikalavimų suma sudaro 70,05 procentų visų patvirtintų kreditorių finansinių reikalavimų sumos, nesudaro pagrindo prašymą dėl administratoriaus pakeitimo tenkinti. Apeliacinis teismas pažymi, jog įstatymų leidėjas suteikė teismui teisę (prerogatyvą) prašymo atstatydinti administratorių netenkinti, jei tokio prašymo nepateikusių kreditorių teisės ar viešasis interesas būtų pažeisti (ĮBĮ 11 straipsnio 8 dalies 2 punkto redakcija, galiojusi iki 2015 m. sausio 1 d.). Administratoriaus pakeitimas, nors ir reikalaujant kreditorių daugumai, tačiau neįsitikinus administratoriaus negalėjimo tęsti pradėtų procedūrų pagrįstumu, apeliacinio teismo vertinimu, prieštarauja bankroto proceso operatyvumo principui, reikalauja papildomų sąnaudų, todėl tokio prašymo tenkinimas neatitiktų aptarto teisinio reguliavimo. Nurodytų aplinkybių kontekste apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai netenkino prašymo pakeisti BUAB „AKETUS administratorių.

21Esant pirmiau išdėstytoms aplinkybėms, nėra pagrindo dėl atskirajame skunde nurodytų argumentų keisti ar naikinti skundžiamą teismo nutartį, kuria atmestas prašymas atstatydinti bankroto administratorių. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas atskirąjį skundą apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto procesinio sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis byloje Nr. 3K-7-38/2008, 2010 m. birželio 1 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-252/2010, 2010 m. kovo 16 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-107/2010, ir kt.). Apeliacinis teismas neturi pagrindo nesutikti su pirmosios instancijos teismo išvadas pagrindžiančiais motyvais, todėl atskirąjį skundą atmeta, o teismo nutartį palieka nepakeistą.

22Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

23Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gruodžio 30 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintaras... 2. Teisėjas, išnagrinėjęs bylą pagal atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Atskiruoju skundu ginčijamas nutarties, kuria teismas atmetė prašymą dėl... 5. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. lapkričio 14 d. nutartimi UAB „AKETUS“... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. gruodžio 30 d. nutartimi pareiškėjo... 8. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, jog UAB „AKETUS“ iškėlus... 9. III. Atskirojo skundo argumentai... 10. Atskiruoju skundu BUAB „AKETUS“ bankroto administratorius prašo Vilniaus... 11. 1. Teismas netinkamai įvertino aplinkybę apie administratoriaus UAB INDEPOZIT... 12. 2. UAB „Mokumo sprendimai“ tinkamai tęstų pradėtas ir vykdomas BUAB... 13. Atsiliepimų į atskirąjį skundą negauta.... 14. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 15. Byloje pagal bankrutavusios įmonės bankroto administratoriaus atskirąjį... 16. Bankrutuojančios įmonės administratoriaus funkcijos, jo teisės ir pareigos... 17. Teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad teismas neturi teisės keisti... 18. Nagrinėjamu atveju 2014 m. gruodžio 12 d. kreditorių susirinkimo nutarimas... 19. Lietuvos apeliacinis teismas pažymi, jog bankroto administratoriaus įgalioto... 20. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, jog bankroto... 21. Esant pirmiau išdėstytoms aplinkybėms, nėra pagrindo dėl atskirajame... 22. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 23. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gruodžio 30 d. nutartį palikti nepakeistą....