Byla e2-1367-302/2020
Dėl viešajame pirkime priimtų sprendimų, trečiasis asmuo SINTEK Madencilik Makina Sanayi Insaat Danismanlik Ve Dis Ticaret LTD

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Romualda Janovičienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal trečiojo asmens SINTEK Madencilik Makina Sanayi Insaat Danismanlik Ve Dis Ticaret LTD atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2020 m. liepos 9 d. nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Eikos statyba“ ieškinį atsakovei viešajai įstaigai Vilniaus Universitetui dėl viešajame pirkime priimtų sprendimų, trečiasis asmuo SINTEK Madencilik Makina Sanayi Insaat Danismanlik Ve Dis Ticaret LTD,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Eikos statyba“ kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė panaikinti perkančiosios organizacijos sprendimus dėl pasiūlymo eilės sudarymo ir laimėtoju pripažinimo SINTEK Madencilik Makina Sanayi Insaat Danismanlik Ve Dis Ticaret LTD.

62.

7Ieškinio reikalavimų užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti viešojo pirkimo „Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Mokslo centro statyba“ (pirkimo Nr. 435577, toliau – ir pirkimas)), procedūras bei uždrausti atsakovei viešajai įstaigai (toliau – ir VšĮ) Vilniaus universitetui sudaryti viešojo pirkimo sutartį dėl šio pirkimo objekto, iki kol bus priimtas ir įsiteisės teismo sprendimas šioje byloje, o jei tokia sutartis jau sudaryta – sustabdyti viešojo pirkimo sutarties vykdymą.

83.

9Nurodė, kad ieškinyje išdėstytos faktinės aplinkybės, jas patvirtinantys įrodymai bei ieškinio motyvai yra pakankami padaryti išvadą, jog ieškinio reikalavimas atitinka ieškinyje dėstomų argumentų pobūdį ir todėl ieškinys preliminariu vertinimu yra pagrįstas.

104.

11Nesustabdžius pirkimo procedūrų ar galimai jau pasirašytos pirkimo sutarties vykdymą, būsimas teismo sprendimo įvykdymas akivaizdžiai pasunkėtų arba taptų nebeįmanomas, kadangi atsakovė užbaigtų pirkimo procedūras, įsigytų pirkimo objektą, ir ieškovės galimybės laimėti pirkimą ir pačiai patiekti pirkimo objektą taptų nebeįmanomos. Tokia situacija sąlygotų būtinybę inicijuoti naujus teisminius ginčus ar koreguoti esamo ginčo apimtis.

125.

13Pažymėjo, kad pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, viešasis interesas nenukentės, projekto įgyvendinimas užsitęs nežymiai ir tai proceso šalims leis patirti mažesnius nuostolius, palyginus su nuostoliais, kurie būtų patiriami laikinųjų apsaugos priemonių netaikymo atveju.

14II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

156.

16Vilniaus apygardos teismas 2020 m. liepos 9 d. nutartimi tenkino ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių, sustabdė viešojo pirkimo procedūras, taip pat uždraudė atsakovui sudaryti viešojo pirkimo sutartį iki įsiteisės teismo sprendimas, o jei tokia sutartis jau sudaryta – sustabdė viešojo pirkimo sutarties vykdymą.

177.

18Nurodė, kad šiuo atveju ieškinyje išdėstytos aplinkybės nesudaro pagrindo preliminariai vertinti kaip akivaizdžiai nepagrįstą laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimo stadijoje.

198.

20Teismo vertinimu, pirkimo ypatinga svarba patvirtina, kad neigiamos pasekmės būtų didesnės, jeigu laikinosios apsaugos priemonės nebūtų pritaikytos, o ginčą išnagrinėjus iš esmės paaiškėtų, kad viešojo pirkimo procedūros vykdomos neteisėtai, tuo labiau, jog pirkimo objektas yra susijęs su viešuoju interesu. Be to, viešojo pirkimo objektas yra didelės vertės, todėl, teismo vertinimu, gali būti padaryta žala bei pažeistas racionalaus lėšų panaudojimo principas.

219.

22Pažymėjo, kad viešojo pirkimo procedūros nusikeltų santykinai neilgam laikui ir tai iš esmės nesukeltų jokių neigiamų pasekmių nei perkančiajai organizacijai, nei viešajam interesui, priešingu atveju – nestabdant pirkimo procedūrų, viešojo pirkimo sutartis būtų sudaryta su tiekėju, galimai neteisėtai atlikus viešojo pirkimo procedūras, tad priėmus ieškovei galimai palankų teismo sprendimą ir panaikinus atsakovės sprendimus turėtų būti sprendžiami restitucijos klausimai. Taip iš esmės būtų apsunkintas teismo sprendimo įvykdymas.

2310.

24Teismas taip pat pažymėjo, kad pritaikius ieškovės prašomas laikinąsias apsaugos priemones kartu būtų užtikrinta, jog atliekant pirkimo procedūras būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų, o tuo pačiu ir visuomenės viešojo intereso, kad viešajame pirkime lėšos būtų naudojamos ekonomiškai.

2511.

26Teismas nurodė, kad tai, jog pirkimas finansuojamas iš ES fondų, nepaneigia laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindo. Faktas, kad pirkimas finansuojamas iš Europos Sąjungos lėšų, teismo vertinimu, tik patvirtina, jog viešojo pirkimo procedūros turi būti vykdomos ir lėšos turi būti naudojamos ypač atsakingai, laikantis įstatymo reikalavimų, todėl, esant ginčui, šiuo atveju tikslinga ir racionalu taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Pažymėjo ir tai, kad šiuo atveju nėra pagrindo daryti vienareikšmės išvados, jog atsakovė neturės galimybės kreiptis dėl finansavimo sutarties pratęsimo ir, kad finansavimas neabejotinai bus prarastas.

27III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

2812.

29Apeliantas SINTEK Madencilik Makina Sanayi Insaat Danismanlik Ve Dis Ticaret LTD pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2020 m. liepos 9 d. nutarties ir prašo panaikinti skundžiamą nutartį bei ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti bei leisti nutartį, kuria būtų panaikintos laikinosios apsaugos priemonės, vykdyti skubiai. Nurodo šiuos esminius argumentus:

3012.1.

31teismas skundžiamoje nutartyje lakoniškai ir formaliai nurodė, kad ieškinyje išdėstytos aplinkybės nesudaro pagrindo preliminariai vertinti ieškinį kaip akivaizdžiai nepagrįstą laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimo stadijoje. Teismas visiškai nepasisakė ir nevertino atsakovės ir trečiojo asmens argumentų susijusių su ieškinio vertinimu prima facie aspektu. Tai rodo, kad teismas skundžiamą nutartį priėmė skubotai, nevertindamas reikšmingų aplinkybių.

3212.2.

33Ieškovė ieškinį grindžia tuo, kad trečiasis asmuo savo pasiūlyme pateikė tariamai melagingus duomenis apie trečiojo asmens pirkimo sutarties vykdymui ketinto pasitelkti subtiekėjo UAB „Statybų kodas“ specialisto Š. Š. atitikį pirkimo sąlygų reikalavimams. Teismas visiškai neįvertino aplinkybės, kad ginčas dėl trečiojo asmens pasiūlymo, kiek tai susiję su trečiojo asmens teise keisti subrangovus ir jų specialistus yra išnagrinėtas, todėl pakartotinai negali būti keliamas (res judicata).

3412.3.

35Ieškovė ieškinio reikalavimus grindžia ir aplinkybe, kad trečiojo asmens kainos yra neįprastai mažos, o atsakovė netinkamai ir formaliai įvertino trečiojo asmens neįprastai mažos kainos pagrindimą. Nors ieškovė prašydama taikyti laikinąsias apsaugos priemones nurodė, kad jos faktinės aplinkybės ir motyvai yra pagrįsti ir susieti su įrodymais pridėtais prie ieškinio, tačiau tokie ieškovės teiginiai yra visiškai nepagrįsti, kadangi teiginiai apie tariamai neįprastai mažą trečiojo asmens pasiūlytą kainą (įkainius) yra absoliučiai neparemti jokiais įrodymais.

3612.4.

37Ieškovė ieškinyje taip pat teigia, kad trečiojo asmens pateiktuose žiniaraščiuose yra skaičiavimo klaidų. Kaip matyti iš ieškinio argumentų, visi tariami skaičiavimo netikslumai siejami su darbų įkainių sumų po kablelio apvalinimo taisyklėmis. Jokių trečiojo asmens pasiūlyme, t. y. žiniaraščiuose, aritmetinių klaidų nėra padaryta, todėl šioje ieškinio dalyje ieškinys taip pat negalėtų būti tenkinamas.

3812.5.

39Teismas skundžiamoje nutartyje nukrypo nuo formuojamos praktikos, todėl neteisingai sprendė, kad prioritetiškai turi būti ginamas visuomenės interesas susijęs su pirkimo dalyvių sąžiningu varžymųsi.

4012.6.

41Teismas neįvertino fakto, kad laimėtojo ir ieškovės pasiūlymų kainos skirtumas sudaro tik 0,29 proc., todėl padarė nepagrįstą išvadą, jog gali būti padaryta didelė žala bei pažeistas racionalaus lėšų panaudojimo principas. Atkreiptinas dėmesys, kad būtent ieškovės pasiūlymas yra 0,29 proc. brangesnis už trečiojo asmens pasiūlymą. Perkančiajai organizacijai leidus tęsti pirkimo procedūras ir leidus su trečiuoju asmeniu sudaryti pirkimo sutartį, racionalus lėšų naudojimo principas, priešingai nei teigiama skundžiamoje nutartyje, nebūtų pažeistas bei nekiltų jokia didelė žala.

4212.7.

43Skundžiamoje nutartyje teismas neteisingai sprendė, kad pirkimo procedūroms nusikėlus santykinai neilgam laikui, tai iš esmės nesukeltų jokių neigiamų pasekmių nei perkančiajai organizacijai, nei viešajam interesui. Apelianto manymu, užsitęsęs teisminis ginčas, o tuo pačiu pirkimo procedūros, kelią labai didelę grėsmę pirkimo objekto įgyvendinimui, o tai akivaizdžiai neatitinka viešojo intereso ir visuomenės lūkesčių, todėl būtent pirkimo objekto sukūrimas yra prioritetiškai svarbesnis.

4412.8.

45Maksimalus galimas projekto veiklų įgyvendinimo terminas, įskaitant visus pagal teisės aktus leidžiamus pratęsimus, yra 2022 m. gruodžio 5 d. Taigi, būtent iki pastarojo termino, siekdama neprarasti skiriamo Europos Sąjungos finansavimo pagal sutartį, perkančioji organizacija turi įgyvendinti projekto veiklas. Jokie papildomi pratęsimai yra negalimi. Pirkimo sąlygų priedo pirkimo sutarties projekto Konkrečiųjų sutarties sąlygų 1.1.3.12 punkte numatyta, kad rangos darbų atlikimo terminas yra 24 mėn., todėl pirkimo sutartį pradėjus vykdyti nedelsiant, ji būtų įvykdyta 2022 m. liepos 17 d. ir dar būtų galimybė įsisavinti Europos Sąjungos skiriamą finansavimą. Tačiau pritaikius laikinąsias apsaugos priemones ir atsižvelgiant į panašaus pobūdžio (viešųjų pirkimų) bylų nagrinėjimo terminus, yra visiškai realu ir įrodyta, kad perkančioji organizacija praras sutartimi skiriamą finansavimą, kadangi iki 2022 m. gruodžio 5 d. nespės įgyvendinti projekto veiklų.

4612.9.

47Netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo vykdymas nebus apsunkintas, nes ieškovė turi teisę apginti savo teises reikšdama ieškinį dėl žalos atlyginimo. Be to, atsižvelgiant į tai, kad viešųjų pirkimų bylos nagrinėjamos sutrumpintais terminais ir operatyviai, ieškovei galimai palankus teismo sprendimas galėtų būti įgyvendinamas ir perimant pirkimo sutarties vykdymą iš trečiojo asmens, jeigu teismas nuspręstų, jog atsakovė pažeidė pirkimo procedūras ir nepagrįstai paskyrė trečiąjį asmenį pirkimo laimėtoju.

4813.

49Ieškovė UAB „Eikos statyba“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo skundą atmesti, o pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo šiuos esminius atsikirtimus:

5013.1.

51Nors civilinio proceso normos teismui suteikia teisę laikinųjų apsaugos priemonių klausimus spręsti vien tik pagal ieškovės nurodytas aplinkybes, tačiau šiuo atveju, tiek atsakovei, tiek trečiajam asmeniui prieš sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą buvo suteikta teisė dėl šio klausimo pateikti rašytinius atsiliepimus, todėl nėra pagrindo teigti, kad pirmosios instancijos teismas skundžiamą nutartį priėmė skubotai.

5213.2.

53Visi apelianto argumentai yra susiję ne su ieškinio prima facie pagrįstumu, bet su ginčo dalyku iš esmės. Dėl to, pirmos instancijos teismas visiškai pagrįstai šių trečiojo asmens argumentų nevertino ir iš esmės nenagrinėjo.

5413.3.

55Nesustabdžius viešojo pirkimo konkurso procedūrų, būtų susilpnintas ieškovės pažeistų teisių gynybos mechanizmas, t. y. galimai palankaus ieškovei teismo sprendimo vykdymas būtų apsunkintas ir sukeltų papildomų laiko ir finansinių sąnaudų visoms bylos šalims. Pažymėtina, kad, netaikant laikinųjų apsaugos priemonių, ieškovė net ir ieškinio patenkinimo atveju galėtų prarasti teisę toliau dalyvauti pirkimo procedūrose ir laimėjimo atveju sudaryti viešojo pirkimo sutartį, kadangi, pripažinęs perkančiosios organizacijos veiksmus neteisėtais, teismas turėtų teisę išsaugoti pirkimo sutarties teisines pasekmes ir spręsti dėl alternatyvių sankcijų perkančiajai organizacijai skyrimo. Be to, tokia situacija sąlygotų būtinybę inicijuoti naujus teisminius ginčus, o tai teismų praktikoje pripažįstama kaip realų būsimo teismo sprendimo įvykdymą.

5613.4.

57Laikinųjų apsaugos priemonių netaikymo atveju žala ir neracionalus lėšų panaudojimas atsirastų ne dėl ieškovės ir trečiojo asmens pasiūlymų kainos skirtumų, bet dėl grėsmės, kad ieškinio patenkinimo atveju perkančioji organizacija greta atsiskaitymo su trečiuoju asmeniu už darbus privalės papildomai atlyginti ieškovo patirtą žalą. Dvigubo mokėjimo situacija laikytina akivaizdžiai neracionaliu lėšų panaudojimu ir neatitinka visuomenės intereso. Be to, trečiasis asmuo klaidingai interpretuoja laikinųjų apsaugos priemonių taikymo terminus ir perkančiosios organizacijos galimybes įsisavinti Europos Sąjungos skiriamą finansavimą.

5813.5.

59Ieškovė taip pat nurodo, kad ginčo pirkimas šiuo metu yra sustabdytas ne tik šioje byloje priimta skundžiama nutartimi, bet ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2020 m. liepos 10 d. nutartimi.

6014.

61Atsakovė VšĮ Vilniaus Universitetas atsiliepime į atskirąjį skundą prašo jį patenkinti ir pirmosios instancijos teismo nutartį, kuria tenkintas ieškovės prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, panaikinti, taip pat prijungti prie civilinės bylos VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros (toliau – CPVA) 2020 m. liepos 27 raštą ir jį vertinti nagrinėjant skundą. Nurodo šiuos esminius argumentus:

6214.1.

63Atsakovė sutinka su skundo argumentais, kad ieškinys nėra prima facie pagrįstas. Ieškovė nepateikia jokių konkrečių įrodymų, kurie leistų konstatuoti, kad ieškovei gali būti priimtas palankus sprendimas.

6414.2.

65Šio ginčo atveju prioritetas turi būti teikiamas visuomenės interesui pirkimo objektui, o ne sąžiningam tiekėjų varžymuisi. Atsakovės nuomone, sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių tolimesnio galiojimo, yra svarbu nustatyti ar pasibaigus teisminiam procesui projektas iš viso bus įgyvendintas.

6614.3.

67Pažymi, kad 2020 m. liepos 27 d. gavo CPVA, projekto įgyvendinimo priežiūrą vykdančios institucijos, raštą Nr. 2020/2-1512, kuriuo atsakovė buvo informuota, jog projekto rangos darbų sutartis turi būti sudaryta iki 2020 m. spalio 15 d., priešingu atveju, atsakingos institucijos inicijuos projekto sutarties nutraukimą. Identišką poziciją atsakovei yra išsakiusi ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Projekto sutarties nutraukimas lems, kad projektas neteks jau skirto finansavimo lėšų bei numatytų papildomų finansavimo lėšų, o atsakovė bus įpareigota grąžinti jai jau išmokėtą finansavimą.

6814.4.

69Nurodo, kad projektą finansuoti iš kitų finansavimo šaltinių atsakovė neturi galimybės, tad projekto finansavimo praradimas reikštų atsakovei ir visai šaliai svarbaus projekto neįgyvendinimą. Įvertinus šias naujai paaiškėjusias aplinkybes ir sprendžiant dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, prioritetas turi būti taikomas visuomenės viešajam interesui.

7014.5.

71Esant tokiai situacijai, ieškovė turi iš esmės tik vienintelę galimybę ginti savo neva pažeistus interesus, t. y. teikti ieškinį dėl žalos atlyginimo, todėl laikinosios apsaugos priemonės turi būti panaikintos, nes jų taikymas sukelia ypač didelę žalą atsakovei ir neužtikrina, kad teismo sprendimo vykdymas nebūtų apsunkintas dėl jų pritaikymo.

72Teismas

konstatuoja:

73IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

7415.

75Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Dėl naujų įrodymų priėmimo

7616.

77Atsakovė kartu su atsiliepimu į atskirąjį skundą, apeliacinės instancijos teismui pateikė naujus įrodymus, t. y. CPVA 2020 m. liepos 27 d. raštą, kuriuo atsakovė buvo informuota, kad projekto rangos darbų sutartis turi būti sudaryta iki 2020 m. spalio 15 d., priešingu atveju, atsakingos institucijos inicijuos projekto sutarties nutraukimą.

7817.

79Pagal CPK 314 straipsnyje įtvirtintą nuostatą, apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Taip siekiama panaikinti galimybę piktnaudžiauti procesu ir skatinti bylos dalyvius veikti už greitą ir išsamų bylos ištyrimą, bylinėtis sąžiningai, atskleidžiant bylai reikšmingus duomenis pirmosios instancijos teisme, o ne sukuriant netikėtumus po pirmosios instancijos teismo sprendimo priėmimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. sausio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-50-1075/2019, 29 punktas).

8018.

81Šį papildomą įrodymą atsakovė pateikė atsikirsdama į ieškovės atskirajame skunde nurodytus argumentus, ieškovė su juo turėjo galimybę susipažinti, dėl to netikėtumo sukurti negali. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad atsakovės pateiktas naujas įrodymas bylos neužvilkins ir padės išsamiau išnagrinėti bylą, be to atsižvelgia ir į tai, kad, sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių (ne) taikymo, atsakovė jų pateikti neturėjo galimybių, todėl juos priima ir nagrinėja su kita byloje esančia medžiaga. Dėl pagrindų taikyti (netaikyti) laikinąsias apsaugos priemones

8219.

83Nagrinėjamoje civilinėje byloje kilo ginčas dėl nutarties, kuria tenkintas ieškovės prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdytos viešojo pirkimo procedūros bei atsakovei uždrausta sudaryti viešojo pirkimo sutartį.

8420.

85CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Laikinosios apsaugos priemonės užtikrina, kad būsimas teismo sprendimas bus realiai įgyvendintas ir suteikta teisminė gynyba iš tikrųjų bus veiksminga. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas – tai preliminari priemonė, kuria siekiama užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms pasunkinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą ir užtikrinti teismo sprendimo privalomumą.

8621.

87Pirmosios instancijos teismas įvertinęs pateiktus argumentus ir įrodymus, konstatavo, kad ieškinyje išdėstytos aplinkybės nesudaro pagrindo ieškininius reikalavimus preliminariai vertinti kaip akivaizdžiai nepagrįstus taip pat negalima daryti išvados, jog pritaikius prašomas laikinąsias apsaugos priemones, bus pažeistas viešas interesas ar bus daroma didelė žala.

8822.

89Apeliantas, nesutikdamas su tokia pirmosios instancijos teismo išvada, nurodo, kad ieškinys prima facie nepagrįstas be to, sustabdžius viešojo pirkimo procedūras, rizikuojama ne tik prarasti ženklias finansuojamo projekto lėšas, bet ir pažeisti viešąjį interesą dėl projekto įgyvendinimo uždelsimo.

9023.

91Pagal Lietuvos apeliacinio teismo formuojamą laikinųjų apsaugos priemonių instituto normų aiškinimo ir taikymo praktiką teismas, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nenagrinėja ieškinio pagrįstumo iš esmės, netiria ir nevertina ieškinio faktinių ir teisinių argumentų ir juos patvirtinančių įrodymų (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. balandžio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-674/2014; 2014 m. liepos 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1194/2014). Pagal prima facie doktriną atliekamo ieškinio pagrįstumo vertinimo tikslas yra teismo įsitikimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. kovo 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1040/2013; 2013 m. spalio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2476/2013 ir kt.).

9224.

93Pažymėtina, kad sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pirmosios instancijos teismas turi pareigą tik patikrinti ar ieškinio reikalavimas nėra akivaizdžiai nepagrįstas, o būtent, ar ieškovas pasirinko leistiną ir aiškiai įmanomą civilinių teisių gynimo būdą, ir ar prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones pareikštas siekiant užtikrinti reikalavimą, kuris pagrįstas ieškinyje nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis.

9425.

95Nagrinėjamoje civilinėje byloje ieškovė ginčija perkančiosios organizacijos sprendimus dėl pasiūlymo eilės sudarymo ir laimėtoju pripažinimo SINTEK Madencilik Makina Sanayi Insaat Danismanlik Ve Dis Ticaret LTD. Ieškinyje analizuoja pirkimo sąlygose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus bei laimėtojo atitikimą jiems. Taigi, ieškovė pasirinko aiškiai įmanomą civilinių teisių gynimo būdą, suformulavo ieškinio dalyką (savo reikalavimus), įvardijo jų faktinį bei teisinį pagrindą, prie ieškinio pridėjo nurodomas aplinkybes pagrindžiančius dokumentus. Atsižvelgdamas į tai, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmos instancijos teismo išvada, jog ieškinys yra prima facie pagrįstas, yra teisinga.

9626.

97Nors apeliantas atskirajame skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas spręsdamas dėl ieškinio prima facie pagrįstumo netinkamai motyvavo skundžiamą nutartį, padarė skubotas išvadas, nevertindamas reikšmingų aplinkybių, tačiau apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo sutikti su nurodytais apelianto argumentais. Visų pirma, pažymėtina tai, kad apelianto nurodyti argumentai yra iš esmės susiję ne su ieškinio prima facie pagrįstumu, bet su ginčo dalyku iš esmės, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai jų nevertino ir nenagrinėjo. Antra, kaip jau buvo minėta, sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių, ieškinio pagrįstumas iš esmės negali būti nagrinėjamas. Atsižvelgdamas į tai, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad nėra pagrindo pripažinti, jog skundžiama nutartis yra nepakankamai motyvuota.

9827.

99Apeliacinės instancijos teismas taip pat pažymi, kad vien nustatyta aplinkybė, jog ieškinys prima facie yra pagrįstas, nėra pakankamas pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Teismo taikomų laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis – užkirsti kelią tam, kad galutinis teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas (CPK 144 straipsnio 1 dalis).

10028.

101Nagrinėjamoje civilinėje byloje patenkinus ieškinį, skundžiamas sprendimas dėl laimėtojo nustatymo netektų teisinės galios ir pirkimo procedūros būtų tęsiamos, ieškovė turėtų galimybę pretenduoti į pirkimo sutarties sudarymą. Tačiau tuo atveju, jei būtų pripažinti neteisėtais perkančiosios organizacijos veiksmai, tačiau laikinosios apsaugos priemonės nebūtų taikomos, pirkimo sutartis su kitu tiekėju jau būtų sudaryta ir vykdoma, būsimo teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų, nes kiltų poreikis spręsti dėl pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia, spręsti alternatyvių sankcijų perkančiajai organizacijai skyrimo klausimą, ieškovė net ir ieškinio patenkinimo atveju galėtų prarasti teisę sudaryti viešojo pirkimo sutartį.

10229.

103Viešųjų pirkimų srityje laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas sprendžiamas vadovaujantis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais bei viešuoju interesu. Teismas gali netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą (CPK 423(7) straipsnio 1 dalis).

10430.

105Kasacinio teismo praktikoje pažymima, kad viešojo intereso apsauga sprendžiant viešųjų pirkimų ginčus turi apimti abu jo aspektus – tiek visuomenės interesą dėl tam tikro pirkimo objekto (prekės, paslaugos, darbų rezultato) ir jo teikiamos naudos, tiek ir visuomenės interesą užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi – nė vienas iš jų a priori (liet. iš anksto) neturi pirmenybės vienas kito atžvilgiu; sprendimas ginti viešąjį interesą kaip visuomenės suinteresuotumą pirkimo objektu ir jo teikiama nauda turėtų būti grindžiamas realios ar realiai numatomos žalos visuomenei ar jos daliai, neigiamos įtakos žmonių gerovei pagrindu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2011 ir joje nurodyta kasacinio teismo praktika). Kasacinis teismas pastarojoje nutartyje taip pat yra nurodęs, kad pirmiau pažymėti pagrindai turėtų būti aiškinami ir taikomi siaurai bei apimti tik tam tikras išskirtines situacijas, inter alia (be kita ko), atsižvelgiant į šiuos kriterijus: a) ar tam tikras visuomenės interesas dėl pirkimo objekto nebuvo tenkintas ilgą laiką arba niekada ir tokia situacija per se (savaime) nėra ar anksčiau nebuvo laikoma kaip sukelianti realios žalos visuomenei; b) ar visuomenei nekyla akivaizdžios ir neištaisomos žalos, susijusios su svarbiausių konstitucinių gėrių apsauga (visuomenės saugumas, individų sveikata ir pan.); c) ar visuomenės intereso patenkinimas reikalauja ypatingos skubos, kuri pateisintų pirkimo objekto poreikio iškėlimą prieš sąžiningą tiekėjų konkurenciją, ir kt.

10631.

107Kasacinio teismo praktikoje sprendžiant dėl tiekėjų pažeistų teisių gynybos priemonių taikymo reikšmės yra išaiškinta, kad teismai, priimdami sprendimus netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių (sustabdyti viešojo pirkimo procedūras, įpareigoti nesudaryti viešojo pirkimo sutarties, sustabdyti jos vykdymą, kt.), turi atsižvelgti į viešojo intereso sudėtinių dalių tarpusavio derinimą, įvertinti neteisėtai sudaryto sandorio išsaugojimo grėsmes, riziką, kad nepagrįstai iš viešojo pirkimo pašalintas ar jo laimėtoju nepripažintas ūkio subjektas dėl to gali siekti prisiteisti negautas pajamas. Dėl tokios situacijos viešosios lėšos gali būti išleidžiamos neracionaliai (perkančiosios organizacijos gali susidurti su dvigubo mokėjimo už sutartį situacijomis). Kasacinis teismas atkreipė dėmesį į tai, kad viešųjų pirkimų teisinis reguliavimas ir teismų taikomos bylų nagrinėjimo organizacinės priemonės suponuoja palyginti operatyvų viešųjų pirkimų ginčų nagrinėjimą. Dėl to pagrįsta ir racionalu, išskyrus tam tikras specifines situacijas, kai iš tiesų būtina skubiai, neatsižvelgiant į ginčo baigtį, užtikrinti viešąjį interesą dėl pirkimo objekto ar jo teikiamos naudos, apginti ieškovų tiekėjų turtinius interesus, inter alia, dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir neteisėtai sudarytos viešojo pirkimo sutarties panaikinimo, jau pirmame teismo procese dėl neteisėtų perkančiųjų organizacijų veiksmų, o ne vėliau sprendžiant ginčus dėl pastarųjų civilinės atsakomybės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. gruodžio 20 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-7-359-469/2018 32, 38 ir 39 punktai).

10832.

109Nagrinėjamu atveju ginčas vyksta dėl pirkimo objekto – Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Mokslo centro statybos. Nors toks objektas yra neabejotinai svarbus visuomenei, tačiau nenustatytas būtinumas perkamus statybos darbus atlikti neatidėliotinai, t. y., kad nedelsiant nepradėjus minėto objekto statybos, kils akivaizdi ir neištaisoma žala svarbiausiems konstituciniams gėriams. Taigi, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nors pirkimo objektas visuomenei yra svarbus ir reikalingas, tačiau šiuo atveju yra svarbiau užtikrinti visuomenės poreikį racionaliai ir skaidriai vykdyti viešuosius pirkimus bei panaudoti projektui skirtas lėšas.

11033.

111Kaip žinoma, viešųjų pirkimų bylose tarpusavyje konkuruoja keletas viešųjų interesų – tai yra visuomenės interesas pirkimo objekto teikiama nauda bei visuomenės interesas užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005). Konkuruojant kelioms teisinėms vertybėms, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapginus atsirastų didesnė žala (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2083/2014).

11234.

113Viešųjų pirkimų metu gali būti siekiama įsigyti prekes, kurių neįsigijus, ar paslaugas, kurių nesuteikus skubiai, gali žymiai nukentėti visuomenės ar jos dalies teisės ir teisėti interesai ir dėl to būti padaryta žala socialiai reikšmingoms vertybėms (sveikatai, aplinkai, valstybės saugumui ir pan.). Jeigu iš ieškovo pateiktų duomenų preliminaraus įvertinimo negalima daryti vienareikšmiškos išvados dėl viešojo pirkimo esminių principų pažeidimo, o pirkimo dalykas susijęs su poreikiu užtikrinti visuomenei ar jos pažeidžiamai grupei būtinų prekių / paslaugų įsigijimą kuo skubiau, kad nebūtų padaryta nepataisoma žala šiems asmenims ir konstitucinėms vertybėms, įprastai turi būti ginama pastaroji (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. sausio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-466-180/2017; 2018 m. vasario 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-581-302/2018 ir kt.).

11435.

115Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, netaikius byloje laikinųjų apsaugos priemonių, tačiau palankiam ieškovei sprendimui įsiteisėjus, žala jos atžvilgiu yra labai tikėtina, kadangi ieškovės pagrindinis tikslas yra dalyvauti viešajame pirkime, jį laimėjus, teikti sutartas paslaugas. Galimybė ieškovei ginti savo teises, pareiškiant ieškinį dėl žalos atlyginimo, negalėtų būti laikytina lygiaverte priemone ieškovės siekiamiems tikslams šioje byloje.

11636.

117Atsižvelgiant į pakankamai trumpus maksimalius civilinio proceso viešųjų pirkimų bylose terminus (CPK 423(8) straipsnio 4 dalis ir 423(9) straipsnis) bei tai, kad ieškinio tenkinimas turėtų esminės įtakos realiai ieškovės galimai pažeistų teisių gynybai, darytina išvada, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nagrinėjamu atveju yra teisėtas bei pagrįstas, kadangi tokiu būdu bus užtikrinama, jog atliekant viešojo pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo ir skaidrumo principų.

11837.

119Be to, patikrinus teismų informacinės sistemos Liteko duomenis nustatyta, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2020 m. liepos 10 d. nutartimi priėmė nagrinėjimui UAB „Eikos statyba“ kasacinį skundą dėl Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2020 m. gegužės 28 d. nutarties, kuria buvo patvirtinta tarp SINTEK Madencilik Makina Sanayi Insaat Danismanlik Ve Dis Ticaret LTD ir VšĮ Vilniaus Universiteto sudaryta taikos sutartis, civilinėje byloje pagal ieškovo SINTEK Madencilik Makina Sanayi Insaat Danismanlik Ve Dis Ticaret LTD ieškinį atsakovei viešajai įstaigai Vilniaus universitetas dėl perkančios organizacijos sprendimo panaikinimo, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Eikos statyba“, institucija, teikianti išvadą byloje, Viešųjų pirkimų tarnyba (civilinė byla Nr. e3K-3-426-248/2020). Ta pačia nutartimi Lietuvos Aukščiausiasis Teismas tenkino UAB „Eikos statyba“ prašymą ir įpareigojo atsakovę VšĮ Vilniaus universitetą, vykdant viešąjį pirkimą „Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Mokslo centro statyba“, nesudaryti viešojo pirkimo sutarties su ieškovu SINTEK Madencilik Makina Sanayi Insaat Danismanlik Ve Dis Ticaret LTD, o jei tokia sutartis sudaryta – sustabdė viešojo pirkimo sutarties vykdymą.

12038.

121Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad šio pirkimo atveju, viešojo intereso, susijusio su pirkimo procedūrų teisėtumu prioritetą prieš viešąjį interesą, susijusį su pirkimo objekto skubiu įsigijimu, yra pripažinęs ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas.

12239.

123Nagrinėjamu atveju atsakovė kartu su atsiliepimu į atskirąjį skundą pateikė naują įrodymą – CPVA 2020 m. liepos 27 d. raštą, kuriuo atsakovė buvo informuota, kad projekto rangos darbų sutartis turi būti sudaryta iki 2020 m. spalio 15 d., priešingu atveju, atsakingos institucijos inicijuos projekto sutarties nutraukimą.

12440.

125Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į pirmiau minėtus argumetus, sutinka su pirmosios instancijos teismo vertinimu, kad nagrinėjamu atveju prioritetas turėtų būti teikiamas viešajam interesui užtikrinti viešųjų pirkimų teisėtumą, kadangi, net ir įvertinus atsakovės su atskiruoju skundu pateiktus rašytinius įrodymus, šiuo atveju nėra pakankamo pagrindo išvadai, jog susiklosčiusi situacija yra specifinė ir reikalaujanti skubiai, neatsižvelgiant į ginčo baigtį, užtikrinti viešąjį interesą dėl Pirkimo objekto. Dėl bylos procesinės baigties

12641.

127Apibendrinant tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje tinkamai įvertino susiklosčiusią situaciją ir pritaikė teisės aktų nuostatas, o trečiojo asmens atskirajame skunde išdėstyti argumentai nesudaro pagrindo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį. Atsižvelgiant į tai, atskirasis skundas atmetamas, o pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista (Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

128Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 338 straipsniu,

Nutarė

129Vilniaus apygardos teismo 2020 m. liepos 9 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Romualda... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Eikos statyba“... 6. 2.... 7. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos... 8. 3.... 9. Nurodė, kad ieškinyje išdėstytos faktinės aplinkybės, jas patvirtinantys... 10. 4.... 11. Nesustabdžius pirkimo procedūrų ar galimai jau pasirašytos pirkimo... 12. 5.... 13. Pažymėjo, kad pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, viešasis interesas... 14. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 15. 6.... 16. Vilniaus apygardos teismas 2020 m. liepos 9 d. nutartimi tenkino ieškovo... 17. 7.... 18. Nurodė, kad šiuo atveju ieškinyje išdėstytos aplinkybės nesudaro pagrindo... 19. 8.... 20. Teismo vertinimu, pirkimo ypatinga svarba patvirtina, kad neigiamos pasekmės... 21. 9.... 22. Pažymėjo, kad viešojo pirkimo procedūros nusikeltų santykinai neilgam... 23. 10.... 24. Teismas taip pat pažymėjo, kad pritaikius ieškovės prašomas laikinąsias... 25. 11.... 26. Teismas nurodė, kad tai, jog pirkimas finansuojamas iš ES fondų, nepaneigia... 27. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 28. 12.... 29. Apeliantas SINTEK Madencilik Makina Sanayi Insaat Danismanlik Ve Dis Ticaret... 30. 12.1.... 31. teismas skundžiamoje nutartyje lakoniškai ir formaliai nurodė, kad... 32. 12.2.... 33. Ieškovė ieškinį grindžia tuo, kad trečiasis asmuo savo pasiūlyme... 34. 12.3.... 35. Ieškovė ieškinio reikalavimus grindžia ir aplinkybe, kad trečiojo asmens... 36. 12.4.... 37. Ieškovė ieškinyje taip pat teigia, kad trečiojo asmens pateiktuose... 38. 12.5.... 39. Teismas skundžiamoje nutartyje nukrypo nuo formuojamos praktikos, todėl... 40. 12.6.... 41. Teismas neįvertino fakto, kad laimėtojo ir ieškovės pasiūlymų kainos... 42. 12.7.... 43. Skundžiamoje nutartyje teismas neteisingai sprendė, kad pirkimo procedūroms... 44. 12.8.... 45. Maksimalus galimas projekto veiklų įgyvendinimo terminas, įskaitant visus... 46. 12.9.... 47. Netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo vykdymas nebus... 48. 13.... 49. Ieškovė UAB „Eikos statyba“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo... 50. 13.1.... 51. Nors civilinio proceso normos teismui suteikia teisę laikinųjų apsaugos... 52. 13.2.... 53. Visi apelianto argumentai yra susiję ne su ieškinio prima facie pagrįstumu,... 54. 13.3.... 55. Nesustabdžius viešojo pirkimo konkurso procedūrų, būtų susilpnintas... 56. 13.4.... 57. Laikinųjų apsaugos priemonių netaikymo atveju žala ir neracionalus lėšų... 58. 13.5.... 59. Ieškovė taip pat nurodo, kad ginčo pirkimas šiuo metu yra sustabdytas ne... 60. 14.... 61. Atsakovė VšĮ Vilniaus Universitetas atsiliepime į atskirąjį skundą... 62. 14.1.... 63. Atsakovė sutinka su skundo argumentais, kad ieškinys nėra prima facie... 64. 14.2.... 65. Šio ginčo atveju prioritetas turi būti teikiamas visuomenės interesui... 66. 14.3.... 67. Pažymi, kad 2020 m. liepos 27 d. gavo CPVA, projekto įgyvendinimo... 68. 14.4.... 69. Nurodo, kad projektą finansuoti iš kitų finansavimo šaltinių atsakovė... 70. 14.5.... 71. Esant tokiai situacijai, ieškovė turi iš esmės tik vienintelę galimybę... 72. Teismas... 73. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 74. 15.... 75. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 76. 16.... 77. Atsakovė kartu su atsiliepimu į atskirąjį skundą, apeliacinės instancijos... 78. 17.... 79. Pagal CPK 314 straipsnyje įtvirtintą nuostatą, apeliacinės instancijos... 80. 18.... 81. Šį papildomą įrodymą atsakovė pateikė atsikirsdama į ieškovės... 82. 19.... 83. Nagrinėjamoje civilinėje byloje kilo ginčas dėl nutarties, kuria tenkintas... 84. 20.... 85. CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar... 86. 21.... 87. Pirmosios instancijos teismas įvertinęs pateiktus argumentus ir įrodymus,... 88. 22.... 89. Apeliantas, nesutikdamas su tokia pirmosios instancijos teismo išvada, nurodo,... 90. 23.... 91. Pagal Lietuvos apeliacinio teismo formuojamą laikinųjų apsaugos priemonių... 92. 24.... 93. Pažymėtina, kad sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 94. 25.... 95. Nagrinėjamoje civilinėje byloje ieškovė ginčija perkančiosios... 96. 26.... 97. Nors apeliantas atskirajame skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas... 98. 27.... 99. Apeliacinės instancijos teismas taip pat pažymi, kad vien nustatyta... 100. 28.... 101. Nagrinėjamoje civilinėje byloje patenkinus ieškinį, skundžiamas sprendimas... 102. 29.... 103. Viešųjų pirkimų srityje laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas... 104. 30.... 105. Kasacinio teismo praktikoje pažymima, kad viešojo intereso apsauga... 106. 31.... 107. Kasacinio teismo praktikoje sprendžiant dėl tiekėjų pažeistų teisių... 108. 32.... 109. Nagrinėjamu atveju ginčas vyksta dėl pirkimo objekto – Vilniaus... 110. 33.... 111. Kaip žinoma, viešųjų pirkimų bylose tarpusavyje konkuruoja keletas... 112. 34.... 113. Viešųjų pirkimų metu gali būti siekiama įsigyti prekes, kurių... 114. 35.... 115. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, netaikius byloje laikinųjų... 116. 36.... 117. Atsižvelgiant į pakankamai trumpus maksimalius civilinio proceso viešųjų... 118. 37.... 119. Be to, patikrinus teismų informacinės sistemos Liteko duomenis nustatyta, kad... 120. 38.... 121. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad šio pirkimo atveju, viešojo... 122. 39.... 123. Nagrinėjamu atveju atsakovė kartu su atsiliepimu į atskirąjį skundą... 124. 40.... 125. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į pirmiau minėtus... 126. 41.... 127. Apibendrinant tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad pirmosios instancijos... 128. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 129. Vilniaus apygardos teismo 2020 m. liepos 9 d. nutartį palikti nepakeistą....