Byla 1-2006-1017/2019

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Giedrė Norvilienė, sekretoriaujant Rūtai Purickaitei, Ilonai Banel, dalyvaujant prokurorams Jurgitai Steponavičiūtei – Otto ir Aidui Zikarui, kaltinamajam A. M. B., jo gynėjui advokatui Mindaugui Paukštei, nukentėjusiajai J. C., anglų kalbos vertėjoms Katerinai Chvatovai ir Eglei Genytei,

2viešame teisiamajame posėdyje, žodinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje A. M. B., asmens kodas ( - ) gimęs ( - ), ( - ) pilietis, tautybė – ( - ), faktiškai gyvenantis ( - ), deklaruotoje gyvenamojoje vietoje – ( - ), nebegyvena, nevedęs, ( - ) išsilavinimo, nedirbantis, neregistruotas darbo biržoje, neteistas; kaltinamas nusikalstamų veikų, numatytų Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 182 straipsnio 2 dalyje ir 223 straipsnio 1 dalyje, padarymu.

3Teismas

Nustatė

4A. M. B., veikdamas su ikiteisminio tyrimo metu nenustatytais asmenimis, apgaule savo ir kitų naudai įgijo didelės vertės svetimą – ( - ) pilietei J. C. priklausantį turtą, o būtent:

5A. M. B. veikė su ikiteisminio tyrimo metu nenustatytais asmenimis, turėdamas tikslą apgaule savo ir kitų naudai įgyti svetimą turtą, kai nenustatytas asmuo interneto pažinčių svetainėje www.match.com sukūrė profilį kito asmens vardu, t. y. R. T., ir įgavęs nukentėjusiosios J. C. pasitikėjimą, žinodamas, kad jokio palikimo R. T. Lietuvos Respublikoje neturi, pasinaudodamas J. C. patiklumu, melagingai pažadėjo nukentėjusiajai jos vardu registruoti ir į jos sąskaitą pervesti Lietuvos Respublikoje tėvo T. K. T. palikimą – 5,5 milijonų JAV dolerių.

62015 m. sausio 27 d. ikiteisminio tyrimo metu nenustatytas asmuo, prisistatęs advokatų kontoros „Barrister Patrick Valley & Co“ advokatu Barrister Patrick Valley, iš elektroninio pašto adreso barristerpvalley@lawyer.com atsiuntė nukentėjusiajai J. C. į elektroninio pašto adresą ( - ) melagingą patvirtinimą, kad R. T. nurodė J. C. paveldėto turto gavėja ir nurodė atlikti grynųjų pinigų pavedimą 2 500 JAV dolerių už gavėjo pakeitimą bei paveldėjimo lėšų apdorojimą į jų „Financial Travel Education“ skyrių su nurodytu A. M. B. priklausančios UAB „( - )“ sąskaitos numeriu. Po ko šio pranešimo pagrindu, 2015 m. vasario 4 d. A. M. B. gavo iš nukentėjusiosios J. C. į UAB „( - )“ AB SEB banke esančią USD banko sąskaitą, sąskaitos Nr. ( - ) 2 500 JAV dolerių (2 197,60 EUR) sumą, kuriuos A. M. B. įgijo 2015 m. vasario 4 d. 2 473,00 USD (2 124,21 EUR) sumą pervesdamas į UAB „( - )“ AB SEB banke esančią EUR banko sąskaitą, sąskaitos Nr. ( - ), iš kurios 1 780 EUR sumą 2015 m. vasario 4 d. kortele Nr. 7478 išgrynino bankomate, adresu Ozo g. 25, Vilnius.

7Tęsdami savo nusikalstamą veiką, nenustatytam asmeniui 2015 m. vasario 7 d. iš elektroninio pašto adreso barristerpvalley@lawyer.com atsiuntus nukentėjusiajai J. C. į elektroninio pašto adresą ( - ) melagingą pranešimą, kad norint pasirašyti dokumentus su Lietuvos Aukščiausiuoju teismu dėl lėšų perdavimo, remiantis tarptautine lėšų pervedimo teise, geltonosios žymės tvarkymo pažyma, nukentėjusiajai J. C. per 72 valandas reikia pervesti dar 16 560 JAV dolerių į A. M. B. priklausančios UAB „( - )“ sąskaitą, ji šio apgaulingo pranešimo pagrindu 2015 m. vasario 13 d. į UAB „( - )“ AB SEB banke esančią USD banko sąskaitą Nr. ( - ) pervedė 16 560 JAV dolerių (14 618,64 EUR) sumą, kurios dalį 16 533 USD (14 255,04 EUR) A. M. B. įgijo 2015 m. vasario 13 d. pervesdamas į UAB „( - )“ AB SEB banke esančią EUR banko sąskaitą Nr. ( - ), iš kurios 2015 m. vasario 13 d. išgrynino 12 100 EUR banke ir 1 800 EUR sumą 2015 m. vasario 13 d. kortele Nr. 7478 išgrynino bankomate, adresu Didlaukio g. 8, Vilnius.

8Tęsdami savo nusikalstamą veiką, nenustatytam asmeniui 2015 m. vasario 20 d. iš elektroninio pašto adreso arristerpvalley@lawyer.com atsiuntus nukentėjusiajai J. C. į elektroninio pašto adresą ( - ) melagingą pranešimą, kad Lietuvos Aukščiausiasis teismas atmetė jos būsimo vyro R. T. prašymą ir atidėjo paveldėjimo lėšų patvirtinimą kol nebus sumokėtas 23 000 JAV dolerių likutis už perduotas paveldėjimo lėšas, 2015 m. vasario 25 d. nurodė nukentėjusiajai J. C. pervesti lėšas į A. M. B. priklausančios UAB „( - )“ banko sąskaitą, po ko A. M. B. 2015 m. vasario 26 d. gavo iš nukentėjusiosios 23 000 JAV dolerių (20 271,46 EUR) sumą į UAB „( - )“ AB SEB banko USD sąskaitą Nr. ( - ), A. M. B. šią pinigų sumą įgijo 2015 m. vasario 27 d. pervesdamas 22 974 USD (20 196,92 EUR) į UAB „( - )“ AB SEB banke EUR esančią banko sąskaitą Nr. ( - ), iš kurios 2015 m. vasario 27 d. išgrynino 12 000 Eur banke ir 2015 m. kovo 2 d. išgrynino 7800 Eur banke.

9Tokiu būdu A. M. B., veikdamas bendrininkų grupėje kartu su ikiteisminio tyrimo metu nenustatytais asmenimis, apgaule savo ir kitų naudai įgijo svetimą didelės vertės turtą – 42 060 USD (37 087,7 Eur).

10Be to, A. M. B., turėdamas pareigą tvarkyti, netvarkė teisės aktų reikalaujamos buhalterinės apskaitos, o būtent:

11A. M. B. nuo 2012 m. gegužės 8 d. iki 2016 m. sausio 27 d., eidamas uždarosios akcinės bendrovės (toliau UAB) „( - )“, įmonės kodas ( - ), registruotos ( - ), direktoriaus pareigas, bei pagal 2001-11-06 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 14 straipsnio 2 dalį užimamų pareigų pagrindu būdamas tiesiogiai atsakingas už buhalterinės apskaitos organizavimą bei apskaitos dokumentų išsaugojimą, laikotarpiu nuo 2012 m. liepos 11 d. iki 2013 m. vasario 28 d. nepateikė įmonės buhalteriai B. G. apskaitos dokumentų, bei į apskaitą neįtraukė šių lėšų gavimą patvirtinančius pirminius apskaitos dokumentus bei šių duomenų neužregistravo apskaitos registruose, o būtent:

12- laikotarpiu nuo 2012 m. gegužės 30 d. iki 2013 m. gegužės 31 d. UAB „( - )“ banko sąskaitoje Nr. ( - ) (LTL) AB Šiaulių banke vykusių ūkinių finansinių operacijų dėl 4570,03 Lt (1 323,57 EUR) išmokėjimo;

13- laikotarpiu nuo 2015 m. sausio 16 d. iki 2015 m. gegužės 6 d. UAB „( - )“ banko sąskaitoje Nr. ( - ) (EUR) AB Šiaulių banke vykusių ūkinių finansinių operacijų dėl 48 168,98 EUR gavimo ir 48 168,98 EUR išmokėjimo;

14- laikotarpiu nuo 2013 m. lapkričio 6 d. iki 2014 m. gruodžio 31 d. UAB „( - )“ banko sąskaitoje Nr. ( - ) (LTL) AB SEB banke vykusių ūkinių finansinių operacijų dėl 420 484,82 Lt (121 780,82 EUR) gavimo ir dėl 420 484,57 Lt (121 780,82 EUR) išmokėjimo;

15- laikotarpiu nuo 2014 m. rugpjūčio 22 d. iki 2015 m. balandžio 16 d. UAB „( - )“ banko sąskaitoje Nr. ( - ) (EUR) AB SEB banke vykusių ūkinių finansinių operacijų dėl 189 338,72 EUR gavimo ir dėl 189 338,72 EUR išmokėjimo;

16- laikotarpiu nuo 2013 m. lapkričio 5 d. iki 2015 m. kovo 31 d. UAB „( - )“ banko sąskaitoje Nr. ( - ) (USD) AB SEB banke vykusių ūkinių finansinių operacijų dėl 216 665,67 USD (176 509,71 EUR) gavimo ir dėl 216 665,67 USD (176 509,71 EUR) išmokėjimo;

17- laikotarpiu nuo 2014 m. gruodžio 12 d. iki 2015 m. sausio 27 d. UAB „( - )“ banko sąskaitoje Nr. ( - ) (AUD) AB SEB banke vykusių ūkinių finansinių operacijų dėl 3 830 AUD (2 549,91 EUR) gavimo ir dėl 3 830 AUD (2 549,91 EUR) išmokėjimo;

18tuo pažeidė Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos 2001-11-06 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 6 straipsnio 2 dalies, 16 straipsnio 1 dalies ir 12 straipsnio 4 dalies reikalavimus, kad „į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, finansavimo sumų, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu”, „ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys registruojami apskaitos registruose“ ir „apskaitos registruose ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys užregistruojami ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio dieną, arba iškart po to, kai yra galimybė tai padaryti, bet ne vėliau kaip per 4 mėnesius“, bei 2000-02-17 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr.179 patvirtintų „Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių” 3, 4, 9 ir 16 punktų reikalavimus, kad „pinigai į kasą priimami pagal kasos pajamų orderį. Priėmus pinigus, išduodamas kasos pajamų orderio antras egzempliorius arba jo kvitas“, „pinigai iš kasos išmokami pagal kasos išlaidų orderį. Pinigai išmokami ir pagal kitus atitinkamai įformintus dokumentus (mokėjimo žiniaraštį, prašymą išduoti pinigus, sąskaitas ir kitus dokumentus), išrašius kasos išlaidų orderį“, „atskaitingas asmuo, gautais pinigais atsiskaitęs su kitais ūkio subjektais, fiziniais asmenimis, pateikia vyriausiajam buhalteriui (buhalteriui) pinigų sumokėjimo įrodymo dokumentus, kuriuos surašo į avanso ataskaitą, – nurodo joje šių dokumentų pavadinimus, numerius, datas, išmokėtas sumas. Nepanaudotų pinigų grąžinimas į kasą įforminamas kasos pajamų orderiu“ ir „visos kasos operacijos įrašomos į kasos knygą“, dėl ko negalima iš dalies nustatyti UAB „( - )“ veiklos, turto, įsipareigojimų dydžio ir struktūros už 2012, 2013, 2014 ir 2015 metus.

19Bylos duomenys

20Teisiamojo posėdžio metu kaltinamasis A. M. B. kaltu prisipažino iš dalies; kaltinimo pagal BK 182 straipsnio 2 dalį nepripažino, o kaltinimą pagal BK 223 straipsnio 1 dalį, pripažino. Nurodė, kad jis į Lietuvą atvyko 2011 m. spalio 21 d., studijavo ( - ) universitete, kurį pabaigė 2016 m. birželio mėnesį. Kol studijavo, Lietuvoje turėjo verslą – 2013 metais įsteigė įmonę UAB „( - )“, kuri užsiėmė dviejų rūšių veikla: padedant sutvarkyti dokumentus iš ( - ) atvykstantiems asmenims studijuoti bei perkant – parduodant automobilius bei jų dalis. Iš pradžių užsiėmė dokumentų tvarkymu, vėliau pradėjo pirkti – parduoti automobilius bei jų dalis pagal iš Nigerijos gautus užsakymus. Dokumentų sutvarkymo paslaugas teikė, buvo daug klientų, jų visų vardų, pavardžių neprisimena, tokių klientų buvo apie 20-30. Už paslaugų teikimą sutvarkant dokumentus jis gaudavo atlygį, šį atlygį jam mokėdavo į kaltinamojo ( - ) turimą sąskaitą, nes į ją pervesti pinigai ateidavo greičiau. Kartais klientai pinigus pervesdavo į įmonės sąskaitą, bet dažniausiai jam į ( - ) sąskaitą. Sutarčių su klientais dėl dokumentų tvarkymo nesudarydavo, sąskaitų faktūrų jiems neišrašydavo, pinigų priėmimo kvituose lėšų gavimo nefiksuodavo. Jei klientas norėdavo jo paslaugų, tiesiog atsiųsdavo pinigus kaltinamajam, apie 300-400 Lt, ir kaltinamasis pradėdavo jo dokumentų tvarkymą. Neatsimena, dėl kokios priežasties pinigų gavimas iš klientų nebuvo įformintas dokumentuose. Dokumentų tvarkymo veikla jis užsiėmė 2012-2015 metais (įskaitytinai).

21Taip pat jis aktyviai vykdė ir automobilių bei jų dalių pirkimo – pardavimo veiklą. Jam paskambindavo žmonės, tik iš Afrikos žemyno (Nigerijos Ganos), pasakydavo kokio automobilio arba automobilio dalių reikia, jiems išrašydavo sąskaitą ir pagal ją žmonės pervesdavo į įmonės sąskaitą pinigus, tada jis ieškodavo užsakytų prekių (automobilių ar jų dalių), o transportavimu į Afriką per Vokietiją užsiimdavo pats užsakovas; kaltinamasis tik nupirkdavo prekes. Prekes pirkdavo savo, kaip fizinio asmens, vardu, o veikė, vykdydamas šia veiklą, kaip įmonės atstovas. Automobilius, kuriuos pirko, pagal užsakymus, įsigijo savo, kaip fizinio asmens vardu. Užsakytas prekes pirkdavo iš skelbimų, kuriuos rasdavo internete; su pardavėjais prekių visada atsiskaitydavo tik grynaisiais, nes tokia būdavo pardavėjų sąlyga, jie nenorėdavo gauti apmokėjimo pavedimu. Iš viso neišardytų/nesupjaustytų automobilių jis pirko apie 10, tai buvo 2005-2006 metų automobiliai. Kiti automobiliai buvo išardyti, jie buvo 1998-1999 metų. Dėl detalių užsakymų yra gavęs daug, jų skaičiaus ar apimties pasakyti negali. Užsakymus dėl atsarginių detalių gaudavo 2-3 kartus per mėnesį. Į vieną konteinerį telpa 15-17 automobilių. Šia veikla užsiėmė nuo 2012 metų vidurio iki 2015 metų (įskaitytinai). 2015 metų pradžioje kaltinamasis pajamas gaudavo iš įmonės veiklos. Kokios jos buvo, tiksliai nepamena. Paprastai gaudavo 5 procentų nuo užsakymo atlygį. Visų veiksmų, susijusių su automobilių ir jų dalių pirkimu – pardavimu kaltinamasis nefiksavo dokumentuose. Kodėl neformindavo ūkinių operacijų dokumentuose, neprisimena. Liudytoja B. G. sakė, kad jokių dokumentų, susijusių su įmonės veikla, ji nėra gavusi, nes kaltinamasis neturėjo ryšio su buhaltere, ji buvo nepasiekiama. Kaltinamasis bandė jai skambinti, bet susisiekti jam nepavyko; rašė elektroniniu paštu buhalterei, bet ji nieko neatsakydavo. Nepasirūpino, kad kitas asmuo tvarkytų įmonės buhalteriją, nes nežinojo, kaip jį rasti. Nepavyko susisiekti ir su asmeniu, kuris padėjo surasti šią buhalterę. Buhalterės laiško, kad nutraukta paslaugų teikimo sutartis, negavo. 2012-2015 metais jo elektroninio pašto adresas buvo toks pats – ( - ). Iš E. yra gavęs 32 000 – 37 000 Eur, vykdė jo vieną užsakymą dėl 10 automobilių įsigijimo. Įmonė turėjo dvi sąskaitas: vieną SEB banke, kitą Šiaulių banke. Kaltinamasis turėjo prisijungimą prie SEB banko elektroninės bankininkystės. Į įmonės SEB banko sąskaitą buvo pervesti pinigai iš nukentėjusiosios J. C., bet iš pradžių kaltinamasis nežinojo, kad šiuos pinigus pervedė J. C.. Su ja nebuvo sudaręs jokių sutarčių, jos nepažįsta, nėra bendravęs su nukentėjusiąja. Nežino, kodėl į jo įmonės sąskaitą buvo pervesti nukentėjusiosios pinigai. Mano, kad tai buvo atlikta E. E. pavedimu. Jis tuo metu pateikė kaltinamajam užsakymą dėl maždaug 15 išardytų automobilių dalių įsigijimo, šias dalis kaltinamasis pirko iš E. pervestų jam pinigų, iš ko jie atėjo, kaltinamasis nežinojo. E. E. jam turėjo pervesti doleriais apie 42 000. E. E. dėl šio užsakymo kaltinamasis išrašė vieną sąskaitą faktūrą, 42 000 dolerių sumos. Sąskaitoje faktūroje pirkėju buvo nurodytas J. C., kaltinamasis manė, kad tai įmonės pavadinimas. Kur šiuo metu yra šios sąskaitos egzempliorius, kurį sau pasiliko kaltinamasis, jis nežino. E. E. yra tikras asmens vardas ir pavardė. Kodėl toks žmogus neregistruotas Migracijos departamente, jis nežino. Tai yra vienintelis sandoris, kurį jis atliko su E. E.. Negali paaiškinti, kodėl ikiteisminio tyrimo metu sakė, kad E. E. buvo jo verslo partneris; jis kaltinamajam skambino tik dėl vieno užsakymo. Nuo šios sumos kaltinamasis gavo 5 procentų atlygį. Gautus pinigus iškart išgrynindavo, nes norėdavo kuo greičiau už juos nupirkti užsakytas prekes, už kurias, kaip jau sakė, galėdavo atsiskaityti tik grynaisiais pinigais. Tuo metu, būdavo gryninami pinigai, kaltinamasis būdavo vienas; su niekuo nederino pinigų išgryninimo aplinkybių bei su niekuo dėl gautų pinigų nesusirašinėdavo. Už automobilių ir jų dalių suradimą pinigai buvo pervedami į įmonės sąskaita, nes toks sąskaitos numeris būdavo nurodytas sąskaitose faktūrose, o į ( - ) sąskaitą už dokumentų tvarkymą pinigai ateidavo greičiau. Sąskaita už automobilių ar jų dalių perpardavimą būdavo išrašome dar neturint prekių, tik gavus užsakymą. Telefone įvestas adresatas „E.“ nėra E. E., tai kitas E., su kuriuo kaltinamasis bendravo studijuodamas 2013-2015 metais. Kur šiuo metu šis asmuo, jis nežino. „E.“ jis vadina asmenį vardu E. A.. Jie kartu studijavo. Kokia veikla dar be studijų užsiėmė „E.“, kaltinamasis nežino, jie bendros verslo veiklos kartu nevykdė. Savo sąskaitų numerius kaltinamasis yra davęs savo klientams. Ar yra davęs sąskaitų numerius asmenims, su kuriais nesiejo verslo santykiai, neatsimena. Nepamena, kad telefonu su kuo nors bendrautų dėl pinigų pervedimų ar išgryninimo. Apie ką vyko pokalbiai susirašinėjant su „E.“, neprisimena. Sąskaitų, kurios buvom paimtos iš kaltinamojo buto, jis pats neišrašinėjo, tai darė vienas iš jo draugų, jis tik pasirašė sąskaitas faktūras. Kratos metu rastoje J. C. išrašytoje sąskaitoje, 19 030 Eur sumos, buvo įforminta dalis užsakymo už automobilių detales sumos. Kad būtų išrašęs kitas sąskaitas J. C., neprisimena. Visi asmenys, kurie teikė užsakymus dėl automobilių ar jų dalių, buvo iš Afrikos valstybių. Kodėl sąskaitose nurodyti asmenys su nurodyta gyvenamąja vieta JAV ar Kanadoje, kaltinamasis nežino; galbūt su juo bendravę asmenys buvo tik atstovai tikrųjų užsakovų. Jis suprato, kad užsakyti automobiliai ir jų detalės buvo siunčiamos į Afrikos valstybes. Su asmenimis, kuriems išrašytos sąskaitos, jis nėra bendravęs asmeniškai. Taip pat nėra bendravęs su jokiu ( - ) piliečiu. Asmuo R. T. kaltinamajam nežinomas. Apie 5,5 mln. Palikimą kaltinamasis nėra girdėjęs. Svetainė www.match.com kaltinamajam nežinoma. Advokatas Patrick Valley jam nežinomas. Šiuo metu sąskaitos Lietuvos bakuose kaltinamasis neturi. Nežino, kodėl buvo uždarytos jo turėtos banko sąskaitos.

22Dėl buhalterinės apskaitos netvarkymo savo kaltę pripažino. Nurodė, kad tuo metu, kai buvo sudaryta sutartis dėl buhalterijos tvarkymo ir atsakinga už buhalteriją paskirta B. G., su ja buvo susitarta, kad kaltinamasis jai turi pateikti dokumentus, kad būtų tvarkoma buhalterinė apskaita, davė jai prieigos prie banko sąskaitos duomenis. Su buhaltere buvo susitaręs, kad kaltinamasis pateiks jai sąskaitas. Paprastai jis pateikdavo sąskaitą už kiekvieną sandorį. Kadangi vienu metu negalėjo su ja susisiekti, ne visos sąskaitos buvo pateiktos buhalterei. Kur kaltinamasis laikė šias sąskaitas (nepateiktas buhalterei), jis neprisimena. Kraustantis iš vieno buto į kitą prarado daug dokumentų. Žino, kad yra atsakingas už jų išsaugojimą. Kaltinamajam yra žinoma, kad įmonės vadovas yra atsakingas už tai, jog buhalterinė apskaita būtų tvarkoma tinkamai (13 t., b. l. 89-100).

23Teisiamojo posėdžio metu nuotoliniu būdu apklausta nukentėjusioji J. C. nurodė, kad asmeniu, prisistačiusiu R. T. vardu, ji susipažino internetinėje pažinčių svetainėje www.match.com. Galimybės pamatyti šį žmogų nukentėjusioji neturėjo, susirašinėjo ir bendravo su juo elektroniniu būdu, yra bendravusi telefonu, bet nukentėjusioji jam skambinusi nėra, tik R. T. skambindavo nukentėjusiajai. R. T. vardu prisistatęs asmuo pažinčių svetainėje buvo įkėlęs savo profilio nuotrauką, kurią nukentėjusioji pateikė tyrėjams; jis buvo 74 metų vyras, baltaodis, rusvų plaukų. Apie save jis papasakojo, kad yra netekęs žmonos, turi tris vaikus, įsivaikino įsūnį, kuriam 15 metų, gyvena ( - ); jis kalbėjo su akcentu, pasakojo, kad yra kilęs iš ( - ), todėl turi akcentą. R. T. elektroninius laiškus siuntė iš el. pašto hardgood60@aol.com. R. T. nukentėjusiajam pranešė, kad mirė jo tėvas, kuris gyveno ( - ), ir paliko jam nekilnojamojo turto, dėl ko R. T. skrido į Lietuvą, nukentėjusiajai jis siuntė lėktuvo bilietų į Lietuvą kopijas. R. T. norėjo, kad jo tėvo turtas būtų perrašytas nukentėjusiosios vardu, ji sutiko. R. T. nurodė, kad palikimas sudarys 5,5 mln. JAV dolerių ir jam nesaugu važiuoti iš šalies su tokiais pinigais. R. T. žadėjo, kad jam grįžus, jie su nukentėjusiąja gyvens kartu, turės namą. Jis prašė nukentėjusiosios duomenų: banko sąskaitos, vairuotojo pažymėjimo kopijos, namų adreso ir dar kelių dalykų. Kodėl buvo prašoma pinigų dėl palikimo priėmimo, ji nežinojo, bet kaskart buvo prašoma pervesti vis daugiau pinigų. Iš viso R. T. jos prašė padaryti keturis pavedimus: 1) 2015 m. sausio 28 d.- 2 500 JAV dolerių; 2) 2015 m. vasario 3 d. – 2 500 JAV dolerių; 3) 2015 m. vasario 11 d. – 16 500 JAV dolerių; 4) 2015 m. vasario 25 d. – 23 000 JAV dolerių. Pinigai buvo pervesti visada į tą pačią – į įmonės UAB „( - )“ priklausančią sąskaitą. Kodėl pinigus reikia pervesti į šios įmonės sąskaitą, nukentėjusiajai nebuvo nurodyta. Dėl pinigų pervedimo ji dar bendravo su advokatu prisistačiusiu Patrick Valley. Su juo bendravo tik elektroniniu paštu, kurio adresas barristerpvalley@lawyer.com. Telefonu su advokatu nebendravo, jo duomenų netikrino. Jis elektroniniuose laiškuose nurodydavo, kodėl reikia pervesti, kur ir kam pinigus. R. T. nukentėjusiajai pasakė, kad advokatas Patrick Valley toliau jai padės, todėl su juo bendravo dėl pinigų pervedimo. Su įmone UAB „( - )“ nukentėjusioji nėra turėjusi jokių santykių, šios įmonės išrašytos sąskaitos nėra gavusi, 2015 metų pradžioje neplanavo pirkti automobilio ar jo dalių ir apie tai su R. T. nekalbėjo. Asmuo vardu A. M. B., E. E., O. E. O. jai nėra žinomi, niekada nebendravo su šiais žmonėmis, jų nepažįsta. Su R. T. ji neturėjo verslo santykių, jo niekada nebuvo susitikusi, juos siejo tik asmeniniai santykiai. Suprato, kad yra apgaudinėjama, kai iš nukentėjusiosios buvo prašoma vis daugiau ir daugiau pinigų, o ji palikimo negavo, kuris jai buvo žadėtas. Išklausius kaip kalba anglų kalba kaltinamasis, nukentėjusioji nurodė, kad ji negali prisiminti, ar kaltinamojo balsas panašus į asmens, prisistačiusio R. T. vardu, balsą, nes praėjo daug metų, bet mano, kad R. T. anglų kalba buvo taisyklingesnė. Palaiko prokurorės pareikštą civilinį ieškinį (12 t., b. l. 132-135).

24Teisiamojo posėdžio metu apklausta liudytoja B. G. nurodė, kad ji 2011 m. įkūrė apskaitos įmonę UAB „( - )“ ir į liudytoją per jos draugę A. M. kreipėsi ( - ) piliečiai. Pas ją buvo atėjęs kaltinamasis, dar vienas vaikinas ir panelė, galimai pavarde G.. Nepamena kalbos apie asmenį E. arba P. jų susitikimo metu. daugiausia kalbėjo kartu su kaltinamuoju buvusi mergina, nes ji vertėjavo. Buvo susitarta, kad kaltinamojo įmonės apskaita bus tvarkoma kas mėnesį, buvo paaiškinta, kad visus įmonės dokumentus (sąskaitas, sutartis) reikia pateikti liudytojai. Iš to, kokie jai duomenys buvo teikiami, liudytoja suprato, kad įmonėje UAB „( - )“ iš pradžių nebuvo jokios veikos, buvo tik įdarbinti darbuotojai: vadovas ir kartu su juo atėjusi mergina. Jie sakė, kad pradeda veiklą, bet vėliau neišlindo jokia veikla. Ji teikė paslaugas šiai įmonei maždaug metus laiko, 2011 – 2012 metais. Liudytojos darbas buvo laiku išmokėti darbo užmokestį ir mokesčius paskaičiuoti, daugiau nebuvo jokių dokumentų, jokios sutartys ar PVM sąskaitos faktūros jai nebuvo teikiamos. Gali būti, kad liudytoja turėjo prisijungimą prie įmonės elektroninės bankininkystės, tiksliai neprisimena. Kiek įmonė turėjo sąskaitų, liudytoja nežinojo. Įmonė nebuvo niekam skolinga, nei VMI nei Sodrai. Su kaltinamuoju liudytoja yra bendravusi, bet daugiau jie susirašinėjo, nes liudytojai bendrauti angliškai sunku. Liudytoja vienašališkai nutraukė sutartį, sudarytą su UAB „( - )“, nes su ja nebuvo iki galo atsiskaityta. Ji rašė kaltinamajam elektroniniu paštu ( - ), bet jokio atsakymo negavo. Galimai kaltinamasis arba kitas asmuo kažkuriais metais vėliau dar kreipėsi į ją, bet jie taip ir nesusitiko. Visus turėtus įmonės dokumentus ji atidavė ikiteisminio tyrimo metu (13 t., b. l. 31-32).

25Teisiamojo posėdžio metu apklaustas liudytojas S. (S.) L. nurodė, kad jis prieš keturis metus dirbo įmonėje UAB „( - )“, kuri užsiėmė automobilių ardymu. Vykdant veiklą į įmonę atvykdavo klientai iš ( - ). Vienas jų prisistatydavo P. vardu. Paprašius nurodyti liudytojo, ar asmuo vardu P. yra posėdžių salėje, jis nurodė, kad šio asmens nėra. Kaltinamasis jam yra nematytas. Asmens vardu A. M. B. liudytojas neatsimena ir šis asmuo jam negirdėtas. Įmonė UAB „( - )“ jam taip pat nežinoma. Asmuo P. į jų įmonę atvykdavo dėl automobilių išardymo, jis prašydavo atvarytus automobilius išardyti, pasakydavo, į kokias dalis išardyti, toliau jie (įmonės darbuotojai) dalis (variklius, pakabas, bamperius, spidometrus, ratus) dėdavo į sandėlį, tas dalis kiti įmonės darbuotojai pakraudavo ir išsiųsdavo krovinį, o kur kroviniai buvo konteineriais gabenami liudytojas nežino. P. sakydavo, kad automobilius gabena sau, t. y. į Afrikos žemyno valstybes. Kiek pamena, pakraudavo tik automobilių dalis, viso automobilio P. negabendavo. P. atvarydavo tiek važiuojančius, tiek nevažiuojančius automobilius. Remontuoti automobilių P. niekada nebuvo atvaręs, tik išardymui ir išgabenimui (13 t., b. l. 32-33).

26Teisiamojo posėdžio metu apklaustas liudytojas V. (V.) C. nurodė, kad jis prieš keturis metus dirbo įmonėje UAB „( - )“, kuri užsiėmė automobilių ardymu; jis ardydavo automobilius. Atvykdavo užsakovai, jie išardydavo automobilius, pakraudavo juos į konteinerius ir konteineris išvažiuodavo į Afriką. Buvo klientų ( - ) piliečių, vienas jų buvo vardu P., jis truputį kalbėjo rusiškai. Galėtų atpažinti P., jo posėdžių salėje nėra, kaltinamasis liudytojui yra nematytas asmuo. Atvykęs P. nurodydavo išardyti automobilį, pasakydavo ko reikia ir ko ne. P. atvarydavo naudotus automobilius, jie būdavo senesni nei iki 10 metų, gatvėse tokių jau net nesimato, kai kurie automobiliai važiuodavo dar, kai kuriuos atveždavo ant tralo; jų vertė būdavo 200-300 Eur. Nebuvo atvarytų automobilių, kurių vertė būtų 17 000 Eur ar panašiai. P. sakė, kad detalės skirtos jas gabenti į Afriką. Liudytojas pats jam pakrovė du konteinerius išardytų automobilių detalių. UAB „( - )“ automobilių prekyba neužsiėmė, serviso pas juos nebuvo (13 t., b. l. 33-34).

27Teisiamojo posėdžio metu apklaustas liudytojas Z. (Z.) C. nurodė, kad jis nuo 2013 metų vadovauja įmonei UAB „( - )“. 2015 metais turėjo vieną sandorį su ( - ) piliečiu P., siuntė vieną konteinerį į Lagosą. Į konteinerį buvo pakrautos autodetalės, ( - ) piliečiai jas atvežė patys, jie tik ekspedijavo krovinį. Kitą kartą davė jam vietą ir jis pats pasikrovė konteinerį. Automobilių ( - ) piliečiams įmonės darbuotojai neardė į detales. ( - ) piliečiai patys ardo automobilius. Įmonė ardydavo nebent automobiliai būdavo per dideli ir netilpdavo į konteinerį. Paprastai ( - ) piliečiai atveždavo labai senus automobilius, kurie verti 100-200 Eur; naujų automobilių detalių nebuvo. Kaltinamasis liudytojui nematytas. P. buvo išrašyta sąskaita, ji pateikta tyrėjai, tai buvo sąskaita Nigerijoje esančiai įmonei. P. pasakojo, kad jis perka automobilių detales Lietuvoje ir jas parduoda Nigerijoje. Su P. bendravo rusų kalba. Asmenys, vardu J. C., E. liudytojui nežinomi (13 t., b. l. 87-88).

28Teisiamojo posėdžio metu apklaustas liudytojas A. S. A. nurodė, kad jis pažįsta kaltinamąjį bei jo gynėją. Kaltinamąjį pažįsta, nes kreipėsi į jį pagalbos, norėdamas įstoti mokytis Lietuvoje į ( - ) universitetą. Į Lietuvą liudytojas atvyko 2013 metais. Abu su kaltinamuoju studijuodami gyveno universiteto bendrabutyje, tačiau skirtinguose kambariuose. Kad kaltinamasis gali padėti įstojant ir sutvarkyti stojimo dokumentus liudytojui pasakė vienas jo draugas – E. A.. Kaltinamasis liudytojui padėjo sutvarkyti stojimo į universitetą dokumentus. Už pagalbą jam liudytojas neatsiskaitė, pinigų kaltinamajam nemokėjo, sumokėjo tik už studijas 1 000 Eur, tiek jos ir kainavo. Liudytojui atvykus į Lietuvą, jis bendravo su kaltinamuoju. Žino, kad tuo metu, kai liudytojas atvyko į Lietuvą ir gyveno bendrabutyje, kaltinamasis pirkdavo automobilius bei jų detales ir siųsdavo juos į Afriką. Ar kaltinamasis veikė įmonės vardu, ar savo kaip fizinio asmens vardu, ar jis dirbo vienas ar su kitais asmenimis, liudytojas nežino. Jis matė pats, kad kaltinamasis 2014-2015 metais buvo įsigijęs automobilį – 2004-2006 metų, šviesios spalvos Toyota Avensis, kurį siuntė į Afriką; apie tai jam pasakojo ir pats kaltinamasis. Daug ( - ) piliečių Lietuvoje užsiėmė tokia veikla, ypač populiarūs Sharan tipo automobiliai. Būdavo perkami 1997-1998 metų automobiliai, populiarūs sunkvežimiai. Ar būdavo į Afriką gabenami 2-3 metų senumo automobiliai, liudytojas nežino, bet tai įmanoma. E. yra populiarus vardas, yra daug ( - ) tokiu vardu. E. E. nepažįsta, E. O. žino, jis gyvena Lietuvoje; E. O. A. žino, atpažino jį ikiteisminio tyrimo metu, kartu gyveno bendrabutyje ir studijavo ( - )universitete, kur šiuo metu jis yra, liudytojas nežino. Kaltinamojo gynėja liudytojas pažįsta, nes kreipėsi į jį pagalbos, kai sulaikė kaltinamąjį ir ieškojo jam advokato (13 t., b. l. 56-58)

29Iš J. C. siųsto R. T. elektroninio laiško matyti, jog asmuo, prisistatęs R. T. vardu J. C. rašo apie jausmus jai („myliu tave amžinai“), apie jų bendrą gyvenimą („mes greitai tęsime darbą link idealaus ir ramaus gyvenimo“), pasidalina savo įspūdžiais, nurodo, jog šiuo metu yra ligoninėje (4 t., b. l. 15).

30Iš J. C. siųsto elektroninio laiško matyti, jog asmuo, prisistatęs advokatu Patrick Valley 2015 m. sausio 27 d. nurodė, jog tvirtina, kad elektroninio pašto adresą gavo iš patikimo kliento p. R. T., kuris iš Amerikos ketina pareikšti savo paveldėjimo teisę į lėšas Lietuvoje. Advokatų kontora patikrino 5,5 milijonų JAV dolerių teisėtumą ir išsiaiškino, kad velionis p. T. K. T. paliko lėšas savo giminaičiui R. T., bet dabar jis paskyrė J. C., savo naująją ir mylimąją žmoną, ir sudarė susitarimą, kad gavėjo vardas būtų pakeistas į J. C. (1 t., b. l. 41).

31Iš 2015 m. sausio 27 d. J. C. siųsto elektroninio laiško matyti, jog asmuo, prisistatęs advokatu Patrick Valley nurodė, jog reikalinga padaryti 2 500 JAV dolerių pavedimą į UAB „( - )“ sąskaitą lėšų gavėjo pakeitimo (paveldėtojo pakeitimo) procesui (1 t.,, b. l. 88-93; 4 t., b. l. 39-40).

32Iš 2015 m. vasario 7 d. J. C. siųsto elektroninio laiško matyti, jog asmuo, prisistatęs advokatu Patrick Valley nurodė, jog reikalinga padaryti 16 560 JAV dolerių pavedimą, nes pagal tarptautinį įstatymą dėl lėšų pervedimo, lėšų apmokėjimo pažyma yra būtina (1 t., b. l. 98-102; 4 t., b. l. 37).

33Iš 2015 m. vasario 9 d. J. C. siųsto elektroninio laiško matyti, jog asmuo, prisistatęs advokatu Patrick Valley nurodė, jog reikalinga padaryti 16 560 JAV dolerių pavedimą, nes kreipėsi dėl pinigų mokėjimo pažymos, kad gautų visus būtinus dokumentus iš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, kiekvienas dokumentas būtų patvirtintas Lietuvos vyriausiojo teisėjo. Vėliau reikės pervesti 23 000 JAV dolerių (1 t., b. l. 105-107; 4 t., b. l. 31).

34Iš 2015 m. vasario 20 d. J. C. siųsto elektroninio laiško matyti, jog asmuo, prisistatęs advokatu Patrick Valley nurodė, jog reikalinga padaryti 23 000 JAV dolerių pavedimą, nes Lietuvos Aukščiausiajame Teisme buvo atmestas prašymas dėl paveldėjimo lėšų patvirtinimo dėl tos aplinkybės, kad nėra apmokėtas 23 000 JAV dolerių likutis (4 t., b. l. 28).

35Iš 2015 m. vasario 25 d. J. C. siųsto elektroninio laiško matyti, jog asmuo, prisistatęs advokatu Patrick Valley nurodė, jog reikalinga padaryti 23 000 JAV dolerių pavedimą į UAB „( - )“ sąskaitą Šiaulių banke (4 t., b. l. 26).

36Iš J. C. pateiktų bankinių pavedimų išrašų matyti, jog 2015 m. vasario 3 d. ji pervedė 2 500 USD, 2015 m. vasario 11 d. – 16 560 USD, 2015 m. vasario 25 d. – 23 000 USD į UAB „( - )“ sąskaitą (1 t., b. l. 94-95, 103-104, 110-111; 4 t., b. l. 43-45).

37Iš „SEB bankas“ išrašo matyti, kad į UAB „( - )“ banko sąskaitą Nr. ( - ) 2015 m. vasario 4 d. pervesti 2 485 USD (2 184,42 Eur), 2015 m. vasario 13 d. – 16 545 USD (14 605,40 Eur), 2015 m. vasario 26 d. – 22 985 USD (20 258,24 Eur) (2 t., b. l. 53-54).

38Bylos nagrinėjimo teisme metu nukentėjusiojo J. C. pateikė susistemintus duomenis apie jos susirašinėjimą su R. T. ir advokatu Patrick Valley bei šio susirašinėjimo pagrindu atliktus pavedimus į UAB „( - )“ banko sąskaitą Nr. ( - ) (13 t., b. l. 5-27, 60-70, 77-82).

39Iš kratos protokolo matyti, jog atlikus kratą pas A. M. B. gyvenamoje vietoje adresu ( - ), rasta ir paimta nešiojamas kompiuteris, telefonas, antspaudas, jo pasas, bei apyraše nurodyti pinigų siuntimo kvitai, kasos pajamų orderiai, kiti dokumentai, UAB „( - )“ buhalterinės apskaitos dokumentų nerasta (5 t., b. l. 12-15). Taip pat rasta 10 išankstinių sąskaitų faktūrų, tarp kurių 2015 m. sausio 29 d. J. C. vardu išrašyta sąskaita faktūra 19 030 JAV dolerių vertės už VW Transporter (4 030 JAV dolerių), 4 VW GOLF 4 varikliai už 11 800 JAV dolerių, siuntimo mokestis 1 900 JAV dolerių (5 t., b. l. 36).

402016 m. vasario 3 d. Vilniaus aps. vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos kriminalistinių tyrimų skyriui skirta užduotis atlikti pas A. M. B. kratos metu paimto kompiuterio „Apple“ modelis S.e. c1MHL243DU13 su pakrovėju, tyrimą. 2016-04-12 gauta Vilniaus aps. vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos kriminalistinių tyrimų skyriaus specialisto išvada Nr. 72-16. Pateiktoje išvadoje susirašinėjimų elektroniniu paštu su adresais ( - ), barristerpvalley@lawyer.com ir hardgood60@aol.com. Informacijos pagal pateiktus raktažodžius: E., ( - ), Barrister Patrick Valley and Co., invoice, . C., D. E D., S. L E., F. B. J., J. C., M. R., Lanretto group LTD, C. W., „FB Development“, A. E. O., R. T., Kanada, Turkija, Švedija, Paris, Lanrtto group LTD, E., E. E., A. M. B., Phenicia AV H Bourguiba, neaptikta (5 t., b. l. 94-108).

412016 m. vasario 1 d. Vilniaus aps. vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos kriminalistinių tyrimų skyriui tarnybiniu pranešimu pateiktas kratos metu rastas ir paimtas mobiliojo ryšio telefono aparatas „iPhone – Apple“ modelis CE 0682, su pakrovėju, telefono kodas 261178, IMEI Nr. 2 – ( - ) su SIM kortele, siekiant iš minėto mobiliojo ryšio telefono aparato bei jame esančia SIM kortele išgauti informaciją apie adresatus – kontaktus, trumpąsias SMS žinutės, ryšius (rinkti, gauti, praleisti) ir kitus duomenis reikšmingus nusikalstamai veikai tirti.

422016 m. vasario 22 d. Vilniaus aps. VPK KPENTV 2 – ojo skyriaus vyresnysis tyrėjas A. M. atliko apžiūrą iš A. M. B. mobiliojo telefono „iPhone - Apple“ modelis CE 0682 ištrauktų duomenų, kurie įrašyti į kompaktinį diską. Duomenų, susijusių su adresais ( - ), barristerpvalley@lawyer.com ir hardgood60@aol.com. Informacijos pagal pateiktus raktažodžius: E., ( - ), Barrister Patrick Valley and Co., invoice, . C., D. E D., S. L E., F. B. J., J. C., M. R., Lanretto group LTD, C. W., „FB Development“, A. E. O., R. T., Kanada, Turkija, Švedija, Paris, Lanrtto group LTD, E., E. E., A. M. B., Phenicia AV H Bourguiba, neaptikta (7 t., b. l. 5-6).

43Susipažinus su telefone rastais pokalbiais ir jų vertimais matyti, jog A. M. B. kalba su asmeniu G. ( - )) apie sąskaitų faktūrų išrašymą, tariasi kokį vardą įrašyti, (8 t., b. l. 32), 2015 m. sausio 12 d. A. M. B. kontaktui G. (+( - )) išsiunčia UAB „( - )“ sąskaitos duomenis, jis atsako, jog „vaikinas sako 15 proc., ar jis gali pradėti? (angliškai netaisytai: „the guy say na 15 proc. make he go ahead?“)“, A. M. B. atsako, kad taip ir paprašo informacijos apie tai, ką jie perka, kad galėtų suformuoti sąskaitą faktūrą. (8 t., b. l. 39). Toliau kalba apie dokumentų išrašymą, A. M. B. rašo: „gavėjo vardas kitiems, tu tiesiog suformuok kokį anglišką vardą gavėjams“ (8 t., b. l. 45). 2015 m. balandžio 1 d. A. M. B. rašo „vardas: C. W.“, „noriu panaudoti jo vardą gavėjui K. taip pat“ (8 t., b. l. 52). 2015 m. balandžio 9 d. A. M. B. rašo „vardas: R. F., suma: 11 076 Eurų. Naudok bet kokį adresą Viktorijoje, Australijoje. Paskambinsiu tau kai ką paaiškinti.“ (8 t., b. l. 53). 2015 m. balandžio 13 d. A. M. B. rašo: „G., neduok daugiau niekam mano SEB sąskaitos...jie ją uždarė, sakė, kad bijo dėl pinigų plovimo ir teroristų finansavimo“, G. atsako: „LOL, Wow“, tikiuosi, kad jie išleido paskutinius pinigus“, A. M. B. atsako, kad dabar naudoja Šiaulių banką, kad išleido pinigus (8 t., b. l. 55).

44Susipažinus su telefone rastais pokalbiais nustatyta, jog nuo 2013 m. rugsėjo 13 d. iki 2015 m. spalio 26 d. A. M. B. bendravo su asmeniu „E.“, kurio mobilaus ryšio telefono numeris +( - ), apie į A. M. B. sąskaitą įplaukiančius pinigus ir jų išgryninimą (8 t., b. l. 108-123).

45Iš tarnybinio pranešimo matyti, jog atliekant A. M. B. asmeninio telefono ištrauktos informacijos apžiūrą nustatyta, kad A. M. B. telefono susirašinėjimuose (naudojant komunikatorių „Viber“), bendravo su asmeniu vardu E., tel. Nr. ( - ), minėtas numeris priklauso Tele2 Pildyk išankstinio apmokėjimo paslaugai. Vilniaus aps. VPK KPENTV buvo atliekamas ikiteisminis tyrimas Nr. 01-1-52913-15, dėl galimai neteisėtų ( - ) piliečio E. O. A., gim. ( - ). Minėto ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad E. O. A. naudojasi telefono numeriu ( - ). Minėtą telefono numerį jis nurodė Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Migracijos valdybos Užsieniečių reikalų registravimo skyriaus pareigūnams kaip savo asmeninį kontaktinį telefono numerį (8 t., b. l. 125).

46Iš specialisto išvados Nr. 5-1/35 matyti, jog buvo atliktas UAB „( - )“ ūkinės – finansinės veiklos tyrimas, kurio metu nustatyta, kad UAB „( - )“ pažeidė 2001-11-06 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 6 straipsnio 2 dalies, 16 straipsnio 1 dalies ir 12 straipsnio 4 dalies reikalavimus, kad „į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, finansavimo sumų, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu“, „ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys registruojami apskaitos registruose“ ir „apskaitos registruose ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys užregistruojami ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio dieną, arba iškart po to, kai yra galimybė tai padaryti, bet ne vėliau kaip per 4 mėnesius“, nes bendrovė į apskaitą neįtraukė:

47- banko sąskaitoje Nr. ( - ) (LTL) AB Šiaulių banke (buvęs AB Ūkio bankas) laikotarpiu nuo 2012-05-30 iki 2013-05-31 vykusių ūkinių finansinių operacijų dėl 4 570,03 Lt išmokėjimo ir jų duomenų neužregistravo apskaitos registruose (2 lentelė, 5 priedas);

48- banko sąskaitoje Nr. ( - ) (EUR) AB Šiaulių banke laikotarpiu nuo 2015-01-16 iki 2015-05-06 vykusių ūkinių finansinių operacijų dėl 48 168,98 Eur gavimo ir dėl 48 168,98 Eur išmokėjimo ir jų duomenų neužregistravo apskaitos registruose (3 lentelė, 6 priedas);

49- banko sąskaitoje Nr. ( - ) (LTL) AB SEB banke laikotarpiu nuo 2013-11-06 iki 2014-12-31 vykusių ūkinių finansinių operacijų dėl 420 484,82 Lt gavimo ir dėl 420 484,57 Lt išmokėjimo ir jų duomenų neužregistravo apskaitos registruose (4 lentelė, 7 priedas);

50- banko sąskaitoje Nr. ( - ) (EUR) AB SEB banke laikotarpiu nuo 2014-08-22 iki 2015-04-16 vykusių ūkinių finansinių operacijų dėl 189 338,72 Eur gavimo ir dėl 189 338,72 Eur išmokėjimo ir jų duomenų neužregistravo apskaitos registruose (5 lentelė, 8 priedas);

51- banko sąskaitoje Nr. ( - ) (USD) AB SEB banke laikotarpiu nuo 2013-11-05 iki 2015-03-31 vykusių ūkinių finansinių operacijų dėl 210 729,80 Eur arba 258 680,67 USD gavimo ir dėl 210 729,80 Eur arba 258 680,67 USD išmokėjimo ir jų duomenų neužregistravo apskaitos registruose (6 lentelė, 9 priedas);

52- banko sąskaitoje Nr. ( - ) (AUD) AB SEB banke laikotarpiu nuo 2014-12-12 iki 2015-01-27 vykusių ūkinių finansinių operacijų dėl 3 830 AUD arba 2 549,91 Eur gavimo ir dėl 3 830 AUD arba 2 549,91 Eur išmokėjimo ir jų duomenų neužregistravo apskaitos registruose (7 lentelė, 10 priedas).

53Dėl to, kad nesilaikyta 2001-11-06 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 6 straipsnio 2 dalies, 12 straipsnio 1 dalies, 4 dalies ir 16 straipsnio 1 dalies bei 2000-02-17 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 179 patvirtintų „Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių“ 3, 4, 9 ir 16 punktų reikalavimų, bendrovės banko sąskaitose laikotarpiu nuo 2012 m. gegužės 30 d. iki 2015 m. gegužės 6 d. vykusios ūkinės finansinės operacijos dėl 572 568,23 Eur gavimo ir dėl 573 891,80 Eur išmokėjimo neįtrauktos į įmonės apskaitą ir jų duomenys neužregistruoti apskaitos registruose, į banko sąskaitas įneštų 1 520,50 Eur grynųjų pinigų išmokėjimas ir iš banko sąskaitų išmokėtų 818,73 Eur už prekes ir paslaugas bei 236 972,01 Eur grynaisiais pinigais gavimas ir jų panaudojimas nepagrįstas apskaitos dokumentais, todėl negalima iš dalies nustatyti UAB „( - )“ veiklos, turto, įsipareigojimų dydžio ir struktūros už 2012-2013, 2014 ir 2015 metus (10 t., b. l. 13-38).

54Dėl duomenų vertinimo ir veikos kvalifikavimo pagal BK 182 straipsnio 2 dalį

55Nagrinėjamu atveju byloje esantys kaltinamojo, nukentėjusiosios ir liudytojų paaiškinimai, duoti teisme, taip pat kiti aukščiau nurodytuose rašytiniuose dokumentuose užfiksuoti duomenys pripažintini įrodymais ir vertintini tiek kiekvienas atskirai, tiek jų visuma. Tuo tarpu kaltinamojo, nukentėjusiosios ir liudytojų parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo metu, nėra savarankiškas įrodymų šaltinis, tačiau šiais duomenimis galima patikrinti kitus byloje surinktus įrodymus; be to, jie padeda formuoti teismo vidinį įsitikinimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-151-628/2018, 2K-67-699/2018). Pažymėtina, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. rugpjūčio 12 d. raštu kreipėsi į Durhamo regiono policiją dėl leidimo jų pateiktus duomenis naudoti baudžiamojoje byloje kaip įrodymą (12 t., .b. l. 166-167) ir 2019 m. rugpjūčio 13 d. buvo gautas toks leidimas (12 t., b. l. 181-182; 13 t., b. l. 2-3).

56Pagal BK 182 straipsnio 2 dalį, atsako tas, kas apgaule savo ar kitų naudai įgijo didelės vertės svetimą turtą ar turtinę teisę arba didelės mokslinės, istorinės ar kultūrinės reikšmės turinčias vertybes arba išvengė didelės vertės turtinės prievolės, arba ją panaikino, arba sukčiavo dalyvaudamas organizuotoje grupėje, baudžiamas laisvės atėmimu iki aštuonerių metų.

57Turtas laikomas didelės vertės, kai jo vertė viršija 250 MGL (BK 190 str. 1 d.). Pagal teismų praktiką, MGL dydis yra taikomas tas, kuris buvo nustatytas (galiojo) veikos padarymo metu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 7-3/2006, 2K-7-495/2007, 2K-68/2011), o 2008 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 1031 „Dėl bazinio bausmių ir nuobaudų dydžio patvirtinimo” (2014-09-03 TAR, 2014, Nr. 2014-12127 redakcija) buvo nustatytas nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2017 m. gruodžio 31 d. galiojęs 37,66 Eur bazinis bausmių ir nuobaudų dydis. Taigi nagrinėjamo įvykio metu turto vertė buvo laikoma didelė, jeigu ji viršijo 9 415 Eur.

58Teismų praktikoje išaiškinta, kad sukčiavimą kaip nusikalstamą veiką įstatyme apibūdina dvi veikos: apgaulės panaudojimas ir svetimo turto įgijimas. Taigi sukčiavimui reikalinga nustatyti apgaulės bei turto užvaldymo faktą, nepaliekant nukentėjusiajam tolygaus užvaldytam turtui piniginio ar daiktinio ekvivalento. Sukčiavimo pradžia susijusi su apgaulės panaudojimu. Esminis sukčiavimo kaip nusikaltimo nuosavybei požymis, skiriantis jį nuo kitų teisės pažeidimų ir darantis jį neteisėtą, yra apgaulės naudojimas prieš turto savininkus, teisėtus valdytojus, asmenis, kurių žinioje yra turtas. Sukčiaujant apgaulė naudojama kaip turto užvaldymo ar teisės į jį įgijimo būdas, turint tikslą suklaidinti turto savininką, valdytoją ar asmenį, kurio žinioje yra turtas, o šie, suklaidinti apgaulės, savanoriškai patys perleidžia turtą ar turtinę teisę kaltininkui, manydami, kad šis turi teisę jį gauti ir pan. Asmuo gali būti suklaidinamas dėl bet kokių aplinkybių ar faktų, susijusių su turto, turtinės teisės perleidimu kaltininkui arba jo turtinės prievolės išvengimu ar panaikinimu (dėl turto vertės, jo savybių, kaltininko asmenybės, jo įgaliojimų ar ketinimų ir pan.), tačiau kaltininko apgaulė turi būti esminė, t. y. turėti lemiamą įtaką asmens apsisprendimui minėtiems veiksmams atlikti ar pripažinti kaltininko turtinių prievolių įvykdymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-620/2010, 2K-507/2012, 2K-309/2013, 2K-7-322/2013, 2K-7-27-746/2015, 2K-385-942/2017). Apgaulė pasireiškia minėtų asmenų suklaidinimu pateikiant suklastotus dokumentus, nurodant neteisingus duomenis ir pan. arba nutylint esmines jų apsisprendimui dėl turto, turtinės teisės perleidimo ar turtinės prievolės panaikinimo aplinkybes, turint teisinę pareigą apie jas pranešti. Teismų praktikoje išskiriami šie apgaulės kriterijai: 1) objektyvios tiesos iškraipymas; 2) tikslas – suklaidinti nukentėjusįjį (lemti nukentėjusiojo klaidą); 3) tyčia – kaltininko suvokimas, kad jis sąmoningai pateikia objektyvios tikrovės neatitinkančią informaciją (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-335/2010, 2K-633/2012, 2K-411/2013).

59Vienas iš apgaulės suklaidinant dėl kaltininko ketinimų būdų yra piktnaudžiavimas pasitikėjimu. Vienas iš piktnaudžiavimo pasitikėjimu būdų yra tada, kai viena šalis, įgijusi kitos šalies pasitikėjimą, įtikina ją suteikti atlygintiną materialinę pagalbą. Kita šalis, suklaidinta dėl kaltininko ketinimų, perduoda turtą, tikėdamasi, kad vėliau atgaus analogišką materialinį atlygį, tačiau kadangi kita šalis to daryti nesiruošia, ji patiria materialų nuostolį, kurio atlyginimas civilinėje teisėje numatytomis priemonėmis yra pasunkintas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis baudžiamosiose bylose Nr. 2K-462/2013, 2K-264-895/2016, 2K-188-719/2018).

60Taigi sukčiavimui būdinga tai, kad dėl panaudotos apgaulės kitas asmuo patiria turtinės žalos (netenka turto, turtinės teisės, galimybių įgyvendinti turimą turtinę teisę), o kaltininkas gauna turtinės naudos sau ar kitam asmeniui. Sukčiaujant apgaulė panaudojama turint tikslą suklaidinti turto savininką, valdytoją, asmenį, kurio žinioje yra turtas, arba asmenį, turintį teisę spręsti teisinį ginčą ir priimti privalomai vykdytiną sprendimą ar kitokius teisinę reikšmę turinčius sprendimus dėl nukentėjusio asmens turto. Kartu pažymėtina, kad sukčiavimas gali būti padarytas tik tiesiogine tyčia, t. y. kaltininkas suvokia, kad apgaule esmingai klaidina kitą asmenį (instituciją), numato, kad dėl jo veiksmų kitas asmuo (institucija) patirs turtinę žalą, o jis sau ar kitam asmeniui gaus turtinės naudos, ir to nori (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-7-112/2012, 2K-7-255/2012, 2K-311-677/2016, 2K-109-746/2017, 2K-159-696/2018).

61Teismas, įvertinęs byloje esančių įrodymų visumą, konstatuoja, kad byloje yra visiškai įrodyta, jog:

621) kaltinamasis A. M. B. iš nukentėjusiosios J. C. 2015 m. vasario 4 d. į UAB „( - )“ AB SEB banke esančią USD banko sąskaitą, sąskaitos Nr. ( - ) gavo 2 500 JAV dolerių (2 197,60 EUR) sumą, kurią A. M. B. įgijo 2015 m. vasario 4 d. 2 473,00 USD (2 124,21 EUR) sumą pervesdamas į UAB „( - )“ AB SEB banke esančią EUR banko sąskaitą, sąskaitos Nr. ( - ), iš kurios 1 780 EUR sumą 2015 m. vasario 4 d. kortele Nr. 7478 išgrynino bankomate, adresu Ozo g. 25, Vilniuje;

632) kaltinamasis A. M. B. iš nukentėjusiosios J. C. 2015 m. vasario 13 d. į UAB „( - )“ AB SEB banke esančią USD banko sąskaitą Nr. ( - ) gavo 16 560 JAV dolerių (14 618,64 EUR) sumą, kurios dalį 16 533 USD (14 255,04 EUR) A. M. B. įgijo 2015 m. vasario 13 d. pervesdamas į UAB „( - )“ AB SEB banke esančią EUR banko sąskaitą Nr. ( - ), iš kurios 2015 m. vasario 13 d. išgrynino 12 100 EUR banke ir 1 800 EUR sumą 2015 m. vasario 13 d. kortele Nr. 7478 išgrynino bankomate, adresu Didlaukio g. 8, Vilniuje;

643) kaltinamasis A. M. B. iš nukentėjusiosios J. C. 2015 m. vasario 26 d. gavo 23 000 JAV dolerių (20 271,46 EUR) sumą į UAB „( - )“ AB SEB banko USD sąskaitą Nr. ( - ), A. M. B. šią pinigų sumą įgijo 2015 m. vasario 27 d. pervesdamas 22 974 USD (20 196,92 EUR) į UAB „( - )“ AB SEB banke EUR esančią banko sąskaitą Nr. ( - ), iš kurios 2015 m. vasario 27 d. išgrynino 12 000 Eur banke ir 2015 m. kovo 2 d. išgrynino 7800 Eur banke.

65Iš esmės ginčo dėl paminėtų aplinkybių byloje nekilo. Šias aplinkybes pripažįsta ir pats kaltinamasis, tai patvirtina kiti byloje esantys įrodymai: nukentėjusiosios J. C. paaiškinimai teisme, kurie sutampa su jos ikiteisminio tyrimo metu duotais parodymais, taip pat nukentėjusiosios pateiktais duomenimis dėl jos įvykdytų mokėjimo pavedimų, AB SEB banko pateikti duomenys apie UAB „( - )“ banko sąskaitą Nr. ( - ) bei kaltinamojo atliktas bankines operacijas (lėšų pervedimus, jų išgryninimą), specialisto išvados duomenys, kita bylos rašytinė medžiaga.

66Taip pat byloje nustatyta, kad nukentėjusioji J. C. nurodytas mokėjimus į UAB „( - )“ banko sąskaitą Nr. ( - ) atliko dėl to, kad, įgijus jos pasitikėjimą, nukentėjusioji buvo suklaidinta, t. y. jos atžvilgiu buvo panaudota apgaulė, dėl ko ji savanoriškai perleido savo turtą (santaupas) kaltinamojo įmonei. Iš nuoseklių ir detalių nukentėjusiosios J. C. paaiškinimų, taip pat jos pateiktų duomenų iš elektroninio susirašinėjimo su asmenimis, kurie prisistatė kaip R. T. bei advokatas Patrick Valley, matyti, kad nukentėjusiajai šie asmenys pateikė klaidingą informaciją bei įtikino ją, kad jų nurodyta informacija yra teisinga, t. y. įgijo jos pasitikėjimą. Bylos duomenimis nustatyta, kad nukentėjusioji ir asmuo, prisistatęs R. T. vardu, susipažino pažinčių svetainėje www.match.com, po to intensyviai bendravo, juos siejo asmeniniai, romantiški santykiai, iš jų tarpusavio susirašinėjimo matyti, kad nukentėjusioji ir minėtas asmuo savo ateitį planavo kartu. R. T., įgavęs nukentėjusiosios J. C. pasitikėjimą, žinodamas, kad jokio palikimo Lietuvos Respublikoje jis neturi, pasinaudodamas nukentėjusiosios patiklumu, melagingai pažadėjo nukentėjusiajai jos vardu registruoti ir į jos sąskaitą pervesti Lietuvos Respublikoje R. T. tėvo T. K. T. palikimą – 5,5 milijonų USD. Asmuo, prisistatęs R. T. vardu, nukentėjusiosios pasitikėjimą įgijo atvirai papasakojęs apie savo gyvenimą, šeimyninę padėtį, planus kartu būti ateityje, siųsdamas savo asmenines nuotraukas bei lėktuvo bilietus, kad jis skrenda į Lietuvą dėl tėvo palikimo. Po to, kai nukentėjusioji sutiko savo vardu priimti palikimą, asmuo, prisistatęs R. T. vardu, nurodė, kad į nukentėjusiąją kreipsis jo advokatas ir iš tikrųjų vėliau su nukentėjusiąja elektroniniu paštu bendravo ne tik asmuo, prisistatęs R. T. vardu, bet ir asmuo, prisistatęs advokato Patrick Valley vardu. Pastebėtina, kad šis asmuo ne tik prisistatė R. T. advokatu, tačiau siųsdamas elektroninius laiškus nukentėjusiajai, nurodė ir visus savo duomenis: advokatų kontoros pavadinimą, tikslų adresą Vilniuje, Konstitucijos pr. (tokia gatvė iš tikrųjų yra Vilniuje ir joje įsikūrusios yra advokatų kontoros), telefono numerį, logotipą. Visos šios aplinkybės galėjo sudaryti pagrindo nukentėjusiajai manyti, kad toks advokatas ir jo kontora iš tikrųjų egzistuoja. Būtent šio asmens, prisistačiusio advokato Patrick Valley vardu, atsiųstų elektroninių laiškų pagrindu nukentėjusioji atliko aukščiau nurodytus mokėjimo pavedimus į kaltinamojo įmonės sąskaitą:

671)

682015 m. vasario 4 d. kaltinamasis gavo iš nukentėjusiosios pirmąjį pavedimą – jam nukentėjusioji pervedė 2 500 USD po to, kai 2015 m. sausio 27 d. ikiteisminio tyrimo metu nenustatytas asmuo, prisistatęs advokatų kontoros „Barrister Patrick Valley & Co“ advokatu Patrick Valley, iš elektroninio pašto adreso barristerpvalley@lawyer.com atsiuntė nukentėjusiajai J. C. į jos elektroninio pašto adresą ( - ) melagingą patvirtinimą, kad R. T. nurodė J. C. paveldėto turto gavėja ir nurodė atlikti grynųjų pinigų pavedimą 2 500 USD už gavėjo pakeitimą bei paveldėjimo lėšų apdorojimą į jų „Financial Travel Education“ skyrių su nurodytu A. M. B. priklausančios UAB „( - )“ sąskaitos numeriu;

692)

702015 m. vasario 13 d. kaltinamasis gavo iš nukentėjusiosios antrąjį pavedimą – – jam nukentėjusioji pervedė 16 560 USD po to, kai nenustatytas asmuo 2015 m. vasario 7 d. iš elektroninio pašto adreso barristerpvalley@lawyer.com atsiuntė nukentėjusiajai J. C. į jos elektroninio pašto adresą ( - ) melagingą pranešimą, kad norint pasirašyti dokumentus su Lietuvos Aukščiausiuoju teismu dėl lėšų perdavimo, remiantis tarptautine lėšų pervedimo teise, geltonosios žymės tvarkymo pažyma, nukentėjusiajai J. C. per 72 valandas reikia pervesti dar 16 560 USD į A. M. B. priklausančios UAB „( - )“ sąskaitą;

713)

722015 m. vasario 26 d. kaltinamasis gavo iš nukentėjusiosios antrąjį pavedimą – – jam nukentėjusioji pervedė 23 000 USD po to, kai nenustatytas asmuo 2015 m. vasario 20 d. iš elektroninio pašto adreso arristerpvalley@lawyer.com atsiuntė nukentėjusiajai J. C. į jos elektroninio pašto adresą ( - ) melagingą pranešimą, kad Lietuvos Aukščiausiasis teismas atmetė jos būsimo vyro R. T. prašymą ir atidėjo paveldėjimo lėšų patvirtinimą, kol nebus sumokėtas 23 000 USD likutis už perduotas paveldėjimo lėšas ir 2015 m. vasario 25 d. nurodė nukentėjusiajai J. C. pervesti lėšas į kaltinamajam priklausančios UAB „( - )“ banko sąskaitą;

734)

74po to (2015 m. kovo 9 d.) buvo prašoma nukentėjusiosios pervesti ir dar daugiau lėšų – 56 000 USD, tačiau nukentėjusiajai jau buvo kilęs įtarimas dėl šių asmenų veiksmų (kuomet jos vis buvo prašoma pervesti pinigus ir vis didesnę sumą, tačiau žadėto palikimo ji taip ir negavo) ir nukentėjusioji šių prašymų (nurodymų) nebevykdė, o kreipėsi į vietinę policiją pagalbos.

75Tokiu būdu, panaudojus apgaulę, įgyjant nukentėjusiosios J. C. pasitikėjimą, iš jos buvo įgytas didelės vertės – iš viso 42 060 USD (37 087,70 Eur) turtas. Nors nukentėjusioji J. C. apklausos teisme metu teigė, kad ji 2015 m. sausio 28 d. darė dar vieną 2 500 USD sumos pavedimą į kaltinamojo įmonės sąskaitą, atsiuntė šio pavedimo mokėjimo nurodymo kopiją, byloje nėra duomenų, kad šis pavedimas buvo įskaitytas (pateko) į kaltinamojo įmonės sąskaitą, t. y. nėra duomenų, kad kaltinamasis gavo šį pavedimą. Dėl to kaltinamajam pareikštas kaltinimas nebuvo tikslintas ir nukentėjusiosios kaltinamajam pervesta suma nepadidinta 2 500 USD suma.

76Teismo vertinimu, byloje įrodyta ir tai, kad kaltinamasis A. M. B. žinojo apie vykdomą nusikalstamą veiką ir veikė bendra tyčia kartu su kitais, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytais, asmenimis. Tokią teismo išvadą, visų pirma, pagrindžia byloje esantys kaltinamojo bendravimo (susirašinėjimo) telefonu duomenys (7 t., b. l. 10-150; 8 t., 1-123). Iš šių duomenų matyti, kad kaltinamasis 2015 m. sausio 6 d. asmeniui, kurį jis telefone buvo įsivedęs „E.“ vardu, davė savo įmonės sąskaitos duomenis, į kurią nukentėjusioji pervedė savo pinigus. „E.“ kaltinamajam paaiškino, kad jo paties sąskaita (-os) buvo užblokuota (-os), o paskutiniai pinigai (22 000), pervesti į šią sąskaitą (-as), buvo grąžinti pinigų siuntėjui, banke „E.“, jo nuomone, per daug klausinėjo apie į jo sąskaitą (-as) gautas lėšas. Be to, kaltinamasis telefonu su „E.“ 2015 m. sausio 28-31 d. bendravo apie klientą iš ( - ), kuris turi pervesti 2 500, t. y. būtent tuo metu, kai nukentėjusiajai buvo nurodyta pervesti į kaltinamojo įmonės sąskaitą būtent tokią sumą. Taip pat jie intensyviai bendravo ir apie kitų piniginių sumų gavimą, apie dažną sąskaitos tikrinimą, siekiant išsiaiškinti, ar jau gauti laukiami pinigai. Tai, jog kaltinamasis dažnai tikrindavo savo sąskaitos likutį, matyti ir iš to, kaip intensyviai jis jungėsi prie AB SEB banko elektroninės bankininkystės tomis dienomis, kai buvo gauti pavedimai iš nukentėjusiosios – 2015 m. vasario 4 d., 13 d., 26 d. (7 t., b. l. 74-75). Atkreiptinas dėmesys, kad kaltinamasis tiek pats duodavo savo įmonės sąskaitos duomenis kitiems asmenims, tiek ir leisdavo kitiems asmenims dalintis šia informacija. Tai matyti iš 2015 m. balandžio 13 d. A. M. B. ražinutės, kuomet jis parašė: „G., neduok daugiau niekam mano SEB sąskaitos. Jie ją uždarė, sakė, kad bijo dėl pinigų plovimo ir teroristų finansavimo“, G. atsako: „LOL, Wow, tikiuosi, kad jie išleido paskutinius pinigus“, A. M. B. atsako, kad dabar naudoja Šiaulių banką, kad pinigus išleido (8 t., b. l. 55).

77Susipažinus su pateiktais kaltinamojo pokalbiais, darytina išvada, kad kaltinamasis užsiėmė pinigų pavedimų sekimu savo sąskaitoje ir skubiu jų išgryninimu. Iš esmės jo pokalbiuose nekalbama apie konkrečius užsakymus, prašymus nupirkti automobilius ar jų detales. Faktiškai bendraujama taip lyg pinigų gavimas ir būtų kaltinamojo darbas. Iš kaltinamojo telefone rastų grynųjų pinigų foto nuotraukų (7 t., b. l. 73-75), matyti, kad puikuojamasi gautais pinigais, kas taip pat sudaro pagrindo manyti, jog jie buvo gauti ne kaltinamojo nurodytam verslui vykdyti. Svarbu ir tai, kad kaltinamasis niekuomet nesitikslina, už ką, kieno ir kodėl jam pervedami pinigai. Be to, kaltinamasis suvokia, kad jo draugas „E.“ bendrauja su žmonėmis, kurie pavedimams naudoja netikrus vardus. Be to, pats kaltinamasis susirašinėja telefonu apie klientą iš ( - ), kai teisme kategoriškai teigė, kad jo klientai dokumentų tvarkymo ir automobilių versle buvo tik asmenys iš Afrikos valstybių. Taigi jis suvokia, kad į kaltinamojo įmonės sąskaitą yra pervedami neteisėtai gauti pinigai ir tai toleruoja, o kaltinamojo pagrindinė užduotis yra nustatyti, kada pinigai ateis į jo įmonės sąskaitą ir juos kuo greičiau išgryninti.

78Kaltinamasis teisme nurodė, kad asmuo vardu „E.“ yra jo draugas, ( - ) pilietis, kurio pavardės jis neprisimena, jie kartu studijavo, „E.“ nėra E. E.; tik apklausos pabaigoje patikslino, kad „E.“ yra E. A.. Kaltinamasis teisme teigė neprisimenantis, kad bendrautų su „E.“ finansiniais klausimais. Pacitavus jų pokalbius, kaltinamasis negalėjo paaiškinti, kodėl šiam asmeniui jis siuntė savo įmonės sąskaitos duomenis bei intensyviai su juo susirašinėjo apie piniginių lėšų gavimą ir jų išgryninimą, teigė, kad jokie verslo ar piniginio pobūdžio santykiai jų nesiejo. Tuo tarpu iš Vilniaus aps. VPK KPENTV vyresniojo tyrėjo 2016 m. birželio 10 d. tarnybinio pranešimo matyti, kad A. M. B. telefono susirašinėjimuose (naudojant komunikatorių „Viber“), bendravo su asmeniu vardu „E.“, kurio tel. Nr. ( - ), šiuo tel. Nr. naudojosi E. O. A., o Vilniaus aps. VPK KPENTV buvo atliekamas ikiteisminis tyrimas Nr. 01-1-52913-15 dėl galimai neteisėtų ( - ) piliečio E. O. A. gautų lėšų (8 t., b. l. 125). Bylos duomenimis, šio asmens tyrimo metu jau nebuvo Lietuvoje, jo buvimo vieta nežinoma.

79Be to, kaltinamasis tiek teisme, tiek ir ikiteisminio tyrimo metu teigė, kad į jo įmonės sąskaitą lėšos buvo pervedamos dėl kaltinamojo vykdytos veiklos, padedant sutvarkyti dokumentus ( - ) piliečiams, kurie norėjo studijuoti Lietuvoje, ir asmenims iš Afrikos valstybės padedant įsigyti automobilius bei jų detales. Visų pirma, atkreiptinas dėmesys į kaltinamojo nenuoseklumą. Pastebėtina, jog kaltinamasis pakeitė savo paaiškinimus teisme, juos lyginant su kaltinamojo parodymais, duotais ikiteisminio tyrimo metu: teisme jis teigė, kad verslo partnerio neturėjo, nurodytą įmonės veiklą vykdė vienas, manė, jog lėšas iš J. C. gavo kaip E. E. užsakymą, kurio jis nepažinojo, ir kuris į kaltinamąjį kreipėsi vieną kartą, pateikdamas vieną, 42 000 USD vertės užsakymą dėl automobilių ir (ar) automobilių dalių (kaltinamasis dėl šios aplinkybės davė prieštaringus parodymus). Tuo tarpu ikiteisminio tyrimo metu, pirmosios apklausos metu kaltinamasis teigė, kad E. E. buvo jo verslo partneris, jie kartu vykdė automobilių ir jų dalių veiklą, E. E. paprašė kaltinamojo, kad jis surastų VW Tourego automobilį, kurį pas jį užsakė nukentėjusioji. Papildomos įtariamojo apklausos metu A. M. B. nurodė, kad užsakymą dėl J. C. jam pateikė nepažįstamas asmuo.

80Vertinant šias kaltinamojo versijas, atkreiptinas dėmesys, kad, bylos duomenimis, asmens vardu E. E. M. departamentas Lietuvoje nėra užfiksavęs. Be to, nukentėjusioji J. C. nuosekliai teigia 2015 metais nepirkusi ir neprašiusi jai suorganizuoti automobilio ar jo dalių įsigijimo, apie tokias aplinkybes nėra užfiksuotų duomenų ir nukentėjusiosios elektroninio susirašinėjimo metu. Kaltinamasis iš esmės teigė, kad iš nukentėjusiosios J. C. pinigines lėšas jis gavo dėl E. E. kaltinamajam pateikto užsakymo. Kratos pas kaltinamąjį namuose buvo rasta UAB „( - )“ 2015 m. sausio 29 d. PVM sąskaita faktūra, išrašyta J. C. vardu (5 t., b. l. 36-37), kurioje nurodyta, kad nukentėjusioji įsigyja automobilį Volkswagen Transporter ir 4 Volkswagen Golf 4 variklius. Šias aplinkybes nukentėjusioji kategoriškai paneigė, be to, jos nesutampa ir su kaltinamojo pateiktomis versijomis (nesutampa nei užsakytos prekės, nei suma). Ypatingai svarbu tai, kad šioje sąskaitoje nukentėjusiosios adresas – ( - ) – iš esmės atitinka tikrovę. Tai rodo, kad kaltinamajam informaciją apie nukentėjusiąją perdavė asmenys, kurie su ja bendravo elektroniniu būdu, o iš nukentėjusiosios elektorinio susirašinėjimo matyti, kad ji teikė asmeniui, prisistačiusiam kaip advokatui, savo duomenis, tarp jų ir gyvenamosios vietos adresą. Be to, kaltinamasis teigė, kad automobilius, kuriuos pas jį užsisakydavo klientai, ji įsigydavo savo vardu, o iš VĮ „Regitra“ pateiktų duomenų, matyti, kad apskritai kaltinamasis Lietuvoje yra įsigijęs tik keturis automobilius (9 t., b. l. 105-148), tarp kurių nėra automobilio Volkswagen Transporter. Be to, kaltinamasis teigė, kad jis užsakovų nežinodavo, bet jis suprato, kad automobilius ir jų detales perka tik asmenys iš Afrikos žemyno valstybių. Tuo tarpu visos pas jį namuose rastos sąskaitos buvo išrašytos asmenims, kurių buvimo vieta nurodyta Jungtinėse Amerikos Valstijose (išskyrus FB Development Suarl išrašyta sąskaita), kaltinamasis telefonu susirašinėjo apie klientus iš kitų valstybių. Kaltinamasis teisme patvirtino, kad jis pasirašė šias sąskaitas, matė jas, susipažino su sąskaitų turiniu, taigi šios aplinkybės jam buvo žinomos, nors jis teigė, kad sąskaitas išrašyti jam padėjo draugas, o kaltinamasis jas tik pasirašė. Duomenų, kad nors viena sąskaita būtų išrašyta ( - ) ar kitos Afrikos valstybės piliečiui ar ten gyvenančiam asmeniui byloje nėra. Teismo nuomone, logiškai nepaaiškinamas toks verslo modelis, kai prekes asmenys iš Jungtinių Amerikos Valstijų ar Kanados užsakinėtų ir gabentų per ( - ) piliečius, o šių automobilių ieškotų Lietuvoje esantys jų pažįstami ar draugai. Paprastai vykdoma priešinga veikla, Lietuvoje gyvenantys asmenys gabena automobilius iš Jungtinių Amerikos Valstijų. Be to, nelogiškas ir kaltinamojo paaiškinimas, kad jis užsakymą gavęs telefonu, iškart išrašydavo sąskaitą atitinkamos sumos savo klientui, ir tik ją apmokėjus pradėdavo ieškoti užsakytų prekių, faktiškai nežinodamas, ar ras jas ir kokios tiksliai vertės jos bus.

81Be to, ikiteisminio tyrimo metu kaltinamasis parodė Graičiūno g., Vilniuje, esančią aikštelę, kur atvarydavo nupirktus automobilius. Nustatyta, kad Greičiūno g. 30, Vilniuje, savo veiklą 2015 metais vykdė įmonė UAB „( - )“, kuri užsiima automobilių išardymu į detales ir jų pakrovimu į konteinerius. Teisme apklausti šios įmonės darbuotojai – liudytojai Z. C., V. C., S. L. neatpažino kaltinamojo nei ikiteisminio tyrimo metu, nei teisme. Jie visi nurodė, kad bendravę ir matę šioje aikštelėje yra vieną ( - ) pilietį, kuris prisistato P. vardu, ir kurio išvaizda skiriasi nuo kaltinamojo. Teismas neatmeta galimybės, kad kaltinamasis galėjo užsiimti tiek dokumentų tvarkymo, tiek ir automobilių bei jų detalių pirkimo – pardavimo veikla, tačiau, įvertinus byloje esančių įrodymų visumą, darytina išvada, kad kaltinamasis šia veikla galėjo užsiimti nebent epizodiškai ir tokios didelės sumos pajamų, kokios nustatytos įplaukos į jo įmonės banko sąskaitą, iš šios veiklos jis gauti negalėjo.

82Taigi, teismo vertinimu, byloje esančių įrodymų visuma patvirtina ir tai, kad kaltinamasis A. M. B. tyčia veikė kartu su ikiteisminio tyrimo metu nenustatytais asmenimis ir suvokė savo veiksmų neteisėtumą. Pagal baudžiamąjį įstatymą bendrininkavimas – tai tyčinis bendras dviejų ar daugiau tarpusavyje susitarusių pakaltinamų ir sulaukusių įstatyme nustatyto amžiaus, nuo kurio galima baudžiamoji atsakomybė, asmenų dalyvavimas darant nusikalstamą veiką (BK 24 str. 1 d.). Taigi bendrininkavimas iš esmės yra tyčinės nusikalstamos veikos padarymo forma, kai veika padaroma bendromis kelių asmenų pastangomis. Bendrininkavimą, kaip ir nusikalstamos veikos sudėtį, apibūdina bei atskleidžia objektyviųjų ir subjektyviųjų požymių visuma: dviejų ar daugiau asmenų dalyvavimas darant nusikalstamą veiką; jų veikos bendrumas; susitarimas daryti nusikalstamą veiką kartu bei tyčios bendrumas, kai kiekvienas bendrininkas suvokia, kad daro nusikalstamą veiką ne vienas, o bendrai su kitu asmeniu (ar kitais asmenimis).

83Kaltinamajam buvo aiškiai žinoma, kad nei pas jį, nei pas jo pažįstamus (ikiteisminio tyrimo metu nenustatytus asmenis) nukentėjusioji J. C. nebuvo pateikusi jokio užsakymo dėl automobilio ar automobilio dalių įsigijimo, kad nebuvo jokio teisėto pagrindo jai pervesti savo pinigines lėšas į kaltinamojo įmonės sąskaitą, tačiau jis veikė bendrai su kitais ikiteisminio tyrimo metu nenustatytais asmenimis ir perdavė jiems savo įmonės sąskaitos duomenis tam, kad nenustatyti asmenys, panaudoję apgaulę, įtikintų nukentėjusiąją į šią sąskaitą pervesti jos pinigines lėšas, po ko kaltinamasis, intensyviai sekdamas visas įplaukas į jo įmonės sąskaitą, gautas lėšas kuo skubiau išgrynintų. Taigi kaltinamojo bendrą tyčią, siekiant apgaule įgyti svetimą turtą, patvirtina ir jo aktyvumas bei veiksmų nuoseklumas ir kryptingumas, intensyviai bendraujant ir derinant savo veiksmus telefonu su ikiteisminio tyrimo metu nenustatytais asmenimis bei aktyviai tikrinant įplaukas įmonės sąskaitoje. Dėl įvykdytos nusikalstamos veikos mechanizmo ir panaudotos apgaulės schemos, kuomet bendraujant su nukentėjusiąja buvo pasitelkti mažiausiai du asmenys, kurių vienas prisistatė profesionaliu teisininku, nesant byloje duomenų, suteikiančių pagrindą abejoti dėl kartu su kaltinamuoju veikusių nenustatytų asmenų pakaltinamumo ir pakankamo atsakomybei amžiaus, teismas konstatuoja, kad kaltinamasis A. M. B. padarė nusikalstamą veiką bendrininkaudamas su konkrečiai nenustatytais asmenimis ir veikė su jais bendrininkų grupėje. Kaltinamojo A. M. B. vaidmuo – sąskaitos duomenų suteikimas bei piniginių lėšų išgryninimas ir siekis, kad būtų gautos banko sulaikytos lėšos – buvo būtinas, kad pavyktų užvaldyti svetimą turtą.

84Įvertinus visa tai, kas išdėstyta aukščiau, darytina išvada, kad byloje įrodyta, jog kaltinamasis A. M. B., veikdamas su ikiteisminio tyrimo metu nenustatytais asmenimis, apgaule savo ir kitų naudai įgijo didelės vertės svetimą – ( - ) pilietei J. C. priklausantį didelės vertės turtą – 42 060 USD (37 087,7 Eur) ir šiais savo veiksmais padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 182 straipsnio 2 dalyje.

85Dėl duomenų vertinimo ir veikos kvalifikavimo pagal BK 223 straipsnio 1 dalį

86Pagal 223 straipsnio 1 dalį, tas, kas privalėjo tvarkyti, bet netvarkė teisės aktų reikalaujamos buhalterinės apskaitos arba aplaidžiai tvarkė teisės aktų reikalaujamą buhalterinę apskaitą, arba įstatymų nustatytą laiką nesaugojo buhalterinės apskaitos dokumentų, jeigu dėl to negalima visiškai ar iš dalies nustatyti asmens veiklos, jo turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

87Teismų praktikoje yra išaiškinta, kad buhalterinės apskaitos netvarkymas – tai teisės aktų, reglamentuojančių buhalterinės apskaitos tvarkymą, nevykdymas, pvz., ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių neįregistravimas, jeigu dėl to negalima visiškai ar iš dalies nustatyti asmens veiklos, jo turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosios bylose Nr. 2K-106/2009, 2K-237-489/2015). Buhalterinės apskaitos netvarkymas arba buhalterinės apskaitos dokumentų nesaugojimas gali būti padaromos ir tyčia, ir dėl neatsargumo. Taigi net ir tais atvejais, kai buhalterinė apskaita netvarkoma ir dokumentai nesaugojami tyčia, toks neveikimas kvalifikuotinas pagal BK 223 straipsnį, o ne BK 222 straipsnį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosios bylose Nr. 2K-P-305/2009, 2K-429-788/2016, 2K-175-1073/2019).

88Pagal BK 223 straipsnį atsako asmenys, atsakingi už buhalterinės apskaitos tvarkymą: 1) vyriausiasis buhalteris (buhalteris) – tais atvejais, kai ūkio subjektas turi savarankišką apskaitos tarnybą; 2) buhalterinių ir audito, konsultacinių įmonių specialistai – tais atvejais, kai ūkio subjekto buhalterinė apskaita tvarkoma pagal sutartis su tomis buhalterinėmis, audito ar konsultacinėmis įmonėmis; 3) ūkio subjekto vadovas – už buhalterinės apskaitos dokumentų neišsaugojimą nustatytą laiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K–406–895/2015).

89Nagrinėjamu atveju iš kaltinamojo paaiškinimų, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Specialisto išvados dėl UAB „( - )“ ūkinės finansinės veiklos duomenų, taip pat į bylą pateiktų šios įmonės buhalterinės apskaitos dokumentų nustatyta, kad kaltinamasis A. M. B., nuo 2012 m. gegužės 8 d. iki 2016 m. sausio 27 d. būdamas UAB „( - )“ direktoriumi, nepateikė įmonės buhalterei B. G. apskaitos dokumentų laikotarpiu nuo 2012 m. liepos 11 d. iki 2013 m. vasario 28 d., t. y. kol ji tvarkė šios įmonės buhalterinę apskaitą pagal 2012 m. liepos 11 d. Sutartį dėl Buhalterinės paskaitos tvarkymo, bei vėliau į apskaitą neįtraukė laikotarpiu nuo 2012 m. gegužės 30 d. iki 2015 m. balandžio 16 d. AB Šiaulių banke ir AB SEB banke vykusių ūkinių finansinių operacijų dėl iš viso 538 348,14 Eur gavimo ir 539 671,71 Eur išmokėjimo patvirtinančių pirminių apskaitos dokumentų bei šių duomenų neužregistravo apskaitos registruose.

90Nors kaltinamasis laikotarpiu nuo 2012 m. liepos 11 d. iki 2013 m. vasario 28 d. buvo sudaręs su įmone UAB „( - )“, kuriai atstovavo liudytoja B. G., iš byloje esančių įrodymų visumos darytina išvada, kad kaltinamasis nei šiuo laikotarpiu, kai buvo sudaręs sutartį dėl apskaitos tvarkymo, nei vėliau, kuomet B. G. jam tokių paslaugų nebeteikė, tyčia neteikė jokių įmonė veiklą patvirtinančių finansinės apskaitos bei buhalterinių dokumentų, liudytojai B. G. sudarydamas įspūdį, kad įmonė UAB „( - )“ jokios veiklos nevykdė, po ko nutraukė su ja santykius ir buvo nepasiekiamas. Nors kaltinamasis teigė, kad tai liudytoja B. G. buvo nepasiekiama nei telefonu, nei elektroniniu paštu, teisme liudytoja B. G. teigė, kad jos telefonas ir elektroninio pašto adresas išliko nepakitę, kad ji yra bendravusi su kaltinamuoju jo elektroniniu paštu ( - ), kurį, kaltinamasis, bylos duomenimis, naudoja iki šiol, ir kad jai nuo 2013 metų pradžios su kaltinamuoju susisiekti nepavyko, todėl sudarytą paslaugų teikimo sutartį ji vienašališkai nutraukė. Apklausta ikiteisminio tyrimo metu liudytoja B. G. pareigūnams pateikė jos susirašinėjimo elektroniniu paštu su liudytoja ištrauką, iš kurios matyti, kad 2013 m. kovo mėnesį jie dar bendravo elektroniniu paštu; abu buvo pasiekiami (9 t., b. l .56-57). Teismas neturi pagrindo netikėti nuosekliais ir detaliais liudytojos B. G. paaiškinimais teisme, kurie sutampa su jos parodymais ikiteisminio tyrimo metu bei kitais byloje esančiais duomenimis. Tuo tarpu kaltinamojo nurodytos aplinkybės, kad jis negalėjo susisiekti su B. G., yra pagrįstos tik jo žodžiais, duomenų, kad jis rašė šiai liudytojai ar jai skambino, byloje nėra. Šia kaltinamojo versiją liudytoja paneigė. Be to, nepateisinamas ir kaltinamojo neveikimas, esant nutrauktai buhalterinės apskaitos tvarkymo sutarčiai ar, kaip teigė kaltinamasis, nepavykstant susisiekti su asmeniu, atsakingu už įmonės buhalterinės apskaitos tvarkymą, nesudarant naujos tokių paslaugų teikimo sutarties. Teismo vertinimu, šiuo konkrečiu atveju kaltinamasis yra tinkamas subjektas pagal BK 223 straipsnio 1 dalį.

91Pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo 21 straipsnio 1dalį, už apskaitos organizavimą pagal šio įstatymo reikalavimus atsako ūkio subjekto vadovas. Be to, pagal šio įstatymo 14 straipsnio 2 dalį (redakcija, galiojusi 2013 m. sausio 1 d. iki 2018 m. birželio 1 d.), ūkio subjekto vadovas atsako už teisingos, tikslios, išsamios ir laiku pateiktos informacijos apie ūkinius įvykius ir ūkines operacijas pateikimą vyriausiajam buhalteriui (buhalteriui) arba apskaitos paslaugas teikiančiai įmonei, arba apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančiam asmeniui. Nagrinėjamu atveju kaltinamasis, būdamas įmonės vadovu, ir atsakingu asmeniu už tinkamą buhalterinės paskaitos organizavimą, savo neteisėtu neveikimu netvarkė UAB „( - )“ buhalterinės apskaitos, t. y. neformino įvykusių ūkinių operacijų buhalterinės paskaitos dokumentuose ir apie įvykusias ūkines operacijas tyčia nepranešė įmonės apskaitą tvarkančiam asmeniui, o kai tokio asmens neliko – nuo 2013 m. kovo mėnesio, kaltinamasis nepasirūpino nauju asmeniu, kuris tvarkytų įmonės buhalterinę apskaitą, ir pats jos netvarkė, nors buvo už tai atsakingas kaip įmonės vadovas. Kaltinamasis teisme patvirtino, tai nurodė ir liudytoja B. G., kad jie buvo susitarę, jog kaltinamasis liudytojai pateiks visus įmonės išrašytus buhalterinės apskaitos dokumentus, be to, jam buvo žinoma, kad įmonės vykdomi sandoriai turi būti atitinkamai įforminti dokumentuose. Šiame kontekste atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad įstatymų ar nacionalinės kalbos nežinojimas neatleidžia asmens nuo atsakomybės. Asmuo, vykdydamas verslą užsienio valstybėje, privalo žinoti su įmonės veikla susijusius tos valstybės teisės aktus ir juos tinkamai taikyti.

92Kaltinamasis savo neveikimu pažeidė Buhalterinės apskaitos įstatymo 6 straipsnio 2 dalies, 16 straipsnio 1 dalies ir 12 straipsnio 4 dalies reikalavimus, pagal kuriuos į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, finansavimo sumų, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu, „ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys registruojami apskaitos registruose, o apskaitos registruose ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys užregistruojami ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio dieną, arba iškart po to, kai yra galimybė tai padaryti, bet ne vėliau kaip per 4 mėnesius, bei 2000 m. vasario 17 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr.179 patvirtintų „Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių” 3, 4, 9 ir 16 punktų reikalavimus, kad pinigai į kasą priimami pagal kasos pajamų orderį. Priėmus pinigus, išduodamas kasos pajamų orderio antras egzempliorius arba jo kvitas, pinigai iš kasos išmokami pagal kasos išlaidų orderį. Pinigai išmokami ir pagal kitus atitinkamai įformintus dokumentus (mokėjimo žiniaraštį, prašymą išduoti pinigus, sąskaitas ir kitus dokumentus), išrašius kasos išlaidų orderį, atskaitingas asmuo, gautais pinigais atsiskaitęs su kitais ūkio subjektais, fiziniais asmenimis, pateikia vyriausiajam buhalteriui (buhalteriui) pinigų sumokėjimo įrodymo dokumentus, kuriuos surašo į avanso ataskaitą, – nurodo joje šių dokumentų pavadinimus, numerius, datas, išmokėtas sumas. Nepanaudotų pinigų grąžinimas į kasą įforminamas kasos pajamų orderiu ir visos kasos operacijos įrašomos į kasos knygą, dėl ko negalima iš dalies nustatyti UAB „( - )“ veiklos, turto, įsipareigojimų dydžio ir struktūros už 2012-2015 (imtinai) metus, ir tyčia įvykdė nusikalstamą veiką, numatytą BK 223 straipsnio 1 dalyje.

93Bausmės skyrimas

94Teismas, priimdamas nuosprendį ir skirdamas bausmes, vadovaujasi BK 54 straipsnyje išdėstytais bendraisiais bausmės skyrimo pagrindais, atsižvelgia į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, nusikalstamos veikos stadiją, kaltės formą, veikos padarymo motyvus, kaltininko asmenybę, atsakomybę lengvinančias bei sunkinančias aplinkybes.

95Teismas, skirdamas bausmę kaltinamajam A. M. B., atsižvelgia į padarytų nusikalstamų veikų pobūdį, jų pavojingumo laipsnį ir kaltės formą (padaryti du tyčiniai nusikaltimai, kurių vienas nesunkus ir vienas sunkus nusikaltimas; sunkus nusikaltimas padarytas turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, veikiant bendrininkų grupėje su ikiteisminio tyrimo metu nenustatytais asmenimis, nesunkus nusikaltimas – finansų sistemai), šių nusikaltimų įvykdymo aplinkybes (nusikaltimus padarė iš savanaudiškų paskatų, sukčiaudamas apgaule kartu su kitais asmenimis savo ir kitų naudai įgijo didelės vertės – 37 087,70 Eur svetimą turtą, t. y. nukentėjusiosios santaupas, tyčia netvarkė įmonės buhalterinės apskaitos ir neįformino dokumentuose įmonės ūkinių finansinių operacijų už daugiau nei pusę milijono eurų, dėl ko iš dalies negalima nustatyti įmonės veiklos, turto, įsipareigojimų dydžio ir struktūros už 4 metus), kaltinamasis tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek ir teisme slėpė savo bendrininkus, taip pat ir tikrąsias piniginių lėšų gavimo bei panaudojimo aplinkybes, dėl ko buvo apsunkintas tiek ikiteisminis tyrimas, tiek ir bylos nagrinėjimas teisme.

96Dėl nusikalstamos veikos, numatytos BK 182 straipsnio 2 dalyje, nenustatyta kaltinamojo atsakomybę lengvinančių aplinkybių, jo atsakomybę sunkinanti aplinkybė yra tai, kad šią veiką jis įvykdė veikdamas bendrininkų grupėje (BK 60 str. 1 d. 1 p.). Dėl nusikalstamos veikos, numatytos BK 223 straipsnio 1 dalyje, kaltinamojo atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra ta, kad jis prisipažino įvykdęs šią nusikalstamą veiką ir dėl savo veiksmų nuoširdžiai gailisi (BK 59 str. 1 d. 2 p.), jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių dėl šios veikos nenustatyta.

97Bylos duomenimis, kaltinamasis A. M. B. yra neteistas, baustas administracine tvarka, aukštojo išsilavinimo, 2012-2016 m. mokėsi ( - ) universitete, baigė bakalauro studijas, turėjo įmonę Lietuvoje, tačiau nuo 2016 metų jis neturi leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje, iki šiol dėl šios bylos negalėjo ir išvykti iš Lietuvos; kaltinamojo teigimu, jį remia šeima bei draugai; jis nedirba ir be leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje dirbti negali; žala nukentėjusiajai neatlyginta. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad nusikalstamos veikos buvo įvykdytos prieš keturis metus, kaltinamasis jau treji metai kaip neturi leidimo gyventi Lietuvoje, tačiau neturi ir teisės išvykti iš Lietuvos Respublikos.

98Įvertinęs paminėtas aplinkybes, teismas sprendžia, kad kaltinamajam A. M. B. už padarytą nusikalstamą veiką, numatytą BK 223 straipsnio 1 dalyje, skirtina arešto bausmė, jos dydį nustatant artimą nusikalstamos veikos vidurkiui, o už nusikalstamą veiką, numatytą BK 182 straipsnio 2 dalyje, - vienintelė sankcijoje numatyta, t. y. laisvės atėmimo bausmė, šios bausmės dydį nustatant minimalų.

99Paskirtos bausmės subendrintinos bausmių apėmimo būdu, kadangi padarytos nusikalstamos veikos labai skiriasi pagal pavojingumą (BK 63 str. 1-2 d., 5 d. 2 p.; 65 str. 2 d.). Teismo nuomone, įvertinus kaltinamojo asmenybę, jo vaidmenį bei įvykdytų nusikalstamų veikų pavojingumą ir padarytos žalos dydį, tik reali laisvės atėmimo bausmė atitiks teisingumo ir protingumo kriterijus bei padės pasiekti BK 41 straipsnyje numatytus bausmės tikslus.

100Teismo nuomone, šiuo konkrečiu atveju nenustatyta nei BK 62 straipsnio 1-2 dalių taikymo sąlygų, nei išimtinių aplinkybių, kurių pagrindu būtų galima būtų taikyti BK 54 straipsnio 3 dalies nuostatas ir kaltinamajam už nusikalstamą veiką, numatytą BK 182 straipsnio 2 dalyje, skirti švelnesnę, negu įstatymo numatyta bausmę (t. y. švelnesnę nei laisvės atėmimo bausmę). Taip pat nėra pagrindo šioje byloje konstatuoti, kad buvo per ilga baudžiamojo proceso trukmė ir kad buvo pažeista kaltinamojo teisė į bylos nagrinėjimą per įmanomai trumpiausią laiką. Įtarimas kaltinamajam buvo pareikštas 2016 m. sausio 27 d., byla su kaltinamuoju aktu teismui perduota 2019 m. birželio 7 d. Ikiteisminio tyrimo trukmę lėmė šios bylos sudėtingumas, aplinkybės, kad kaltinamasis bei nukentėjusioji yra užsienio šalių piliečiai, dėl ko buvo reikalinga teikti teisinės pagalbos prašymus, buvo laukiama atsakymų iš ( - ), Tuniso, ( - ) Respublikos dėl teisinės pagalbos prašymų, iš Jungtinių Amerikos Valstijų dėl elektroninio pašto adresų priklausomybės nustatymo, taip pat buvo reikalinga atlikti specialių žinių reikalaujančius tyrimus, išversti visus dokumentus iš/į anglų kalbą, ikiteisminio tyrimo metu buvo nagrinėjami skundai dėl kardomųjų priemonių paskyrimo; kaltinamasis ikiteisminio tyrimo metu suimtas buvo neilgą laikotarpį – nuo 2016 m. sausio 27 d. iki balandžio 12 d.

101BK 55 straipsnyje numatyta, jog asmeniui, pirmą kartą teisiamam už neatsargų arba nesunkų ar apysunkį tyčinį nusikaltimą, teismas paprastai skiria su areštu arba terminuotu laisvės atėmimu nesusijusias bausmes, o skirdamas arešto arba terminuoto laisvės atėmimo bausmę tokiu atveju teismas privalo motyvuoti savo sprendimą. Pažymėtina, jog BK 182 straipsnio 2 dalyje numatyta nusikalstama veika yra priskiriama prie sunkių nusikaltimų, kuriems BK 55 straipsnio nuostatos netaikomos, o skiriant BK 223 straipsnio 1 dalyje numatytas kitas bausmių rūšis (viešuosius darbus, baudą arba laisvės apribojimą), turint omenyje, kad kaltinamasis turi atlyginti žalą nukentėjusiajai bei neturi leidimo gyventi Lietuvoje, nebus pasiekti vieni svarbiausių iš bausmės tikslų – nubausti nusikalstamą veiką padariusį asmenį ir realiai paveikti jį taip, kad asmuo daugiau nenusikalstų.

102Pagal nusikalstamų veikų įvykdymo metu galiojusią BK 75 straipsnio redakciją (laikotarpiu nuo 2012 m. liepos 1 d. iki 2017 m. spalio 6 d.), asmeniui, nuteistam laisvės atėmimu už vieną ar kelis nesunkius ar apysunkius tyčinius nusikaltimus ne daugiau kaip ketveriems šešeriems metams už dėl neatsargumo padarytus nusikaltimus arba ne daugiau kaip šešeriems ketveriems metams už dėl neatsargumo padarytus vieną ar kelis tyčinius nusikaltimus (išskyrus labai sunkius nusikaltimus), teismas gali atidėti paskirtos bausmės vykdymą nuo vienerių iki trejų metų; bausmės vykdymas gali būti atidėtas, jeigu teismas nusprendžia, kad yra pakankamas pagrindas manyti, kad bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo.

103Nagrinėjamu atveju įvertintina ir tai, jog dėl kaltinamojo įvykdytų tyčinių nusikalstamų veikų nukentėjusiajai buvo padaryta didelė turtinė žala (ji neteko 37 087,70 Eur vertės savo santaupų), kuri iki šiol neatlyginta, kaltinamasis neigė savo kaltę dėl šios nusikalstamos veikos, nenurodė asmenų, su kuriais bendrininkaudamas įvykdė šią nusikalstamą veiką, be to, dėl kaltinamojo neteisėto neveikimo jo įmonės buhalterinėje apskaitoje nebuvo įtraukti duomenys apie daugiau nei pusės milijono eurų gavimą neaiškiomis aplinkybėmis bei šios sumos išmokėjimą, dėl ko iš dalies negalima nustatyti įmonės veiklos, turto, įsipareigojimų dydžio ir struktūros už 2012-2015 metus. Teismo vertinimu, kaltinamasis aiškiai suvokė savo veiksmų neteisėtumą, dėl savanaudiškų tikslų norėjo taip veikti ir siekė nusikalstamų veikų rezultato, tai buvo jo sąmoningos, faktiškai tęstinės jo veiklos, o ne atsitiktinio poelgio rezultatas. Teismo vertinimu, kaltinamojo įvykdytos nusikalstamos veikos yra pavojingos, jis neturi leidimo gyventi, o tuo pačiu ir teisės dirbti Lietuvos Respublikoje, todėl, kad Migracijos tarnybos buvo konstatuota jo keliama grėsmė viešajai tvarkai. Dėl to galimybės taikyti BK 75 straipsnį ir atidėti paskirtos bausmės vykdymą, kuomet kaltinamasis būtų įpareigotas neišvykti iš Lietuvos Respublikos, šiuo konkrečiu atveju nėra.

104Teismas, įvertinęs byloje nustatytų aplinkybių visumą, kurios yra svarbios BK 75 straipsnio taikymo klausimui, sprendžia, kad bausmės tikslai be realaus jos atlikimo šiuo konkrečiu atveju pasiekti nebus. Pakartotinai pažymėtina, jog aplinkybės dėl to, kad kaltinamasis yra neteistas, kad nuo veikų įvykdymo praėjo 4 metai, jis jau 3 metai neturi teisės gyventi Lietuvoje, bet ir negali išvykti iš šios šalies, buvo įvertintos nustatant bausmės trukmę – minimali – 2 metai laisvės atėmimo, nors asmuo savo kaltės nepripažino ir nesigailėjo dėl veikos, numatytos BK 182 straipsnio 2 dalyje, bei savo veiksmais padarė didelės žalos nukentėjusiajai.

105Bausmės pradžia skaičiuotina nuo faktinio nuteistojo sulaikymo, vykdant įsiteisėjusį teismo nuosprendį, dienos.

106Į paskirtos bausmės laiką įskaitytinas laikinajame suėmime ir sulaikyme išbūtas laikas nuo 2016 m. sausio 27 d. iki 2016 m. balandžio 12 d. (imtinai) laikas (BK 65-66 str.; 11 t., b. l. 99-103, 109-111, 133-135, 149-155).

107Kaltinamajam paskirtos kardomosios priemonės – dokumento paėmimas ir įpareigojimas periodiškai registruotis policijos įstaigoje, paliktinos nepakeistos iki teismo nuosprendžio vykdymo pradžios, o pradėjus vykdyti teismo nuosprendį – panaikintinos (11 t., b. l. 149-155, 173-180). Pradėjus vykdyti teismo nuosprendį, paimtus A. M. B. dokumentus – ( - ) Respublikos pasus Nr. ( - ), Nr. ( - ), taip pat leidimą laikinai gyventi Nr. ( - ), perduoti saugoti bausmės atlikimo įstaigai.

108Dėl civilinio ieškinio

109Šioje baudžiamojoje byloje prokurorė, vadovaudamasi BPK 117 straipsniu, pareiškė civilinį ieškinį, prašydama priteisti iš kaltinamojo nukentėjusiajai 37 087,70 Eur turtinės žalos atlyginimo (12 t., b. l. 126-127). Nukentėjusioji sutiko su tokio dydžio civiliniu ieškiniu ir jį palaikė.

110Teismui konstatavus, jog dėl tyčinių, nusiklastamų kaltinamojo A. M. B. veiksmų, kartu su ikiteisminio tyrimo metu nenustatytais asmenimis įvykdžius nusikalstamą veiką, numatytą BK 182 straipsnio 2 dalyje, nukentėjusioji neteko 37 087,70 Eur savo turto, t. y. patyrė 37 087,70 Eur turtinės žalos, teismas sprendžia, kad civilinis ieškinys yra pagrįstas ir tenkintinas.

111Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297-298 straipsniais, 301-305 straipsniais ir 307 straipsniu,

Nutarė

112A. M. B., asmens kodas ( - ) gimusį 1978 m. lapkričio 26 d., pripažinti kaltu, padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 2 dalyje, ir skirti jam 2 (dvejų) metų laisvės atėmimo bausmę.

113A. M. B. pripažinti kaltu, padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 223 straipsnio 1 dalyje, ir skirti jam 60 (šešiasdešimties) parų arešto bausmę.

114Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1-2 dalimis, 5 dalies 2 punktu, 65 straipsniu, A. M. B. paskirtas bausmes subendrinti bausmių apėmimo būdu ir paskirti A. M. B. subendrintą 2 (dvejų) metų laisvės atėmimo bausmę, ją atliekant pataisos namuose.

115Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 65-66 straipsniais, į paskirtos bausmės laiką įskaityti laikinajame suėmime ir sulaikyme išbūtą laiką nuo 2016 m. sausio 27 d. iki 2016 m. balandžio 12 d. (imtinai).

116Bausmės pradžią skaičiuoti nuo faktinio nuteistojo sulaikymo, vykdant įsiteisėjusį teismo nuosprendį, dienos.

117A. M. B. paskirtas kardomąsias priemones – dokumentų paėmimą ir įpareigojimą periodiškai registruotis policijos įstaigoje, palikti nepakeistas iki teismo nuosprendžio vykdymo pradžios, o pradėjus vykdyti teismo nuosprendį – panaikinti.

118Pradėjus vykdyti teismo nuosprendį, iš A. M. B. paimtus dokumentus – ( - ) Respublikos pasus Nr. ( - ), Nr. ( - ), taip pat leidimą laikinai gyventi Nr. ( - ), perduoti saugoti bausmės atlikimo įstaigai.

119Patenkinti prokurorės civilinį ieškinį ir priteisti iš A. M. B. nukentėjusiosios J. C. naudai 37 087,70 Eur turtinės žalos atlyginimo.

120Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Giedrė... 2. viešame teisiamajame posėdyje, žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teismas... 4. A. M. B., veikdamas su ikiteisminio tyrimo metu nenustatytais asmenimis, ... 5. A. M. B. veikė su ikiteisminio tyrimo metu nenustatytais asmenimis, turėdamas... 6. 2015 m. sausio 27 d. ikiteisminio tyrimo metu nenustatytas asmuo, prisistatęs... 7. Tęsdami savo nusikalstamą veiką, nenustatytam asmeniui 2015 m. vasario 7 d.... 8. Tęsdami savo nusikalstamą veiką, nenustatytam asmeniui 2015 m. vasario 20 d.... 9. Tokiu būdu A. M. B., veikdamas bendrininkų grupėje kartu su ikiteisminio... 10. Be to, A. M. B., turėdamas pareigą tvarkyti, netvarkė teisės aktų... 11. A. M. B. nuo 2012 m. gegužės 8 d. iki 2016 m. sausio 27 d., eidamas... 12. - laikotarpiu nuo 2012 m. gegužės 30 d. iki 2013 m. gegužės 31 d. UAB „(... 13. - laikotarpiu nuo 2015 m. sausio 16 d. iki 2015 m. gegužės 6 d. UAB „( -... 14. - laikotarpiu nuo 2013 m. lapkričio 6 d. iki 2014 m. gruodžio 31 d. UAB „(... 15. - laikotarpiu nuo 2014 m. rugpjūčio 22 d. iki 2015 m. balandžio 16 d. UAB... 16. - laikotarpiu nuo 2013 m. lapkričio 5 d. iki 2015 m. kovo 31 d. UAB „( -... 17. - laikotarpiu nuo 2014 m. gruodžio 12 d. iki 2015 m. sausio 27 d. UAB „( -... 18. tuo pažeidė Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos 2001-11-06 Lietuvos... 19. Bylos duomenys... 20. Teisiamojo posėdžio metu kaltinamasis A. M. B. kaltu prisipažino iš dalies;... 21. Taip pat jis aktyviai vykdė ir automobilių bei jų dalių pirkimo –... 22. Dėl buhalterinės apskaitos netvarkymo savo kaltę pripažino. Nurodė, kad... 23. Teisiamojo posėdžio metu nuotoliniu būdu apklausta nukentėjusioji J. C.... 24. Teisiamojo posėdžio metu apklausta liudytoja B. G. nurodė, kad ji 2011 m.... 25. Teisiamojo posėdžio metu apklaustas liudytojas S. (S.) L. nurodė, kad jis... 26. Teisiamojo posėdžio metu apklaustas liudytojas V. (V.) C. nurodė, kad jis... 27. Teisiamojo posėdžio metu apklaustas liudytojas Z. (Z.) C. nurodė, kad jis... 28. Teisiamojo posėdžio metu apklaustas liudytojas A. S. A. nurodė, kad jis... 29. Iš J. C. siųsto R. T. elektroninio laiško matyti, jog asmuo, prisistatęs R.... 30. Iš J. C. siųsto elektroninio laiško matyti, jog asmuo, prisistatęs advokatu... 31. Iš 2015 m. sausio 27 d. J. C. siųsto elektroninio laiško matyti, jog asmuo,... 32. Iš 2015 m. vasario 7 d. J. C. siųsto elektroninio laiško matyti, jog asmuo,... 33. Iš 2015 m. vasario 9 d. J. C. siųsto elektroninio laiško matyti, jog asmuo,... 34. Iš 2015 m. vasario 20 d. J. C. siųsto elektroninio laiško matyti, jog asmuo,... 35. Iš 2015 m. vasario 25 d. J. C. siųsto elektroninio laiško matyti, jog asmuo,... 36. Iš J. C. pateiktų bankinių pavedimų išrašų matyti, jog 2015 m. vasario 3... 37. Iš „SEB bankas“ išrašo matyti, kad į UAB „( - )“ banko sąskaitą... 38. Bylos nagrinėjimo teisme metu nukentėjusiojo J. C. pateikė susistemintus... 39. Iš kratos protokolo matyti, jog atlikus kratą pas A. M. B. gyvenamoje vietoje... 40. 2016 m. vasario 3 d. Vilniaus aps. vyriausiojo policijos komisariato... 41. 2016 m. vasario 1 d. Vilniaus aps. vyriausiojo policijos komisariato... 42. 2016 m. vasario 22 d. Vilniaus aps. VPK KPENTV 2 – ojo skyriaus vyresnysis... 43. Susipažinus su telefone rastais pokalbiais ir jų vertimais matyti, jog A. M.... 44. Susipažinus su telefone rastais pokalbiais nustatyta, jog nuo 2013 m. rugsėjo... 45. Iš tarnybinio pranešimo matyti, jog atliekant A. M. B. asmeninio telefono... 46. Iš specialisto išvados Nr. 5-1/35 matyti, jog buvo atliktas UAB „( - )“... 47. - banko sąskaitoje Nr. ( - ) (LTL) AB Šiaulių banke (buvęs AB Ūkio bankas)... 48. - banko sąskaitoje Nr. ( - ) (EUR) AB Šiaulių banke laikotarpiu nuo... 49. - banko sąskaitoje Nr. ( - ) (LTL) AB SEB banke laikotarpiu nuo 2013-11-06 iki... 50. - banko sąskaitoje Nr. ( - ) (EUR) AB SEB banke laikotarpiu nuo 2014-08-22 iki... 51. - banko sąskaitoje Nr. ( - ) (USD) AB SEB banke laikotarpiu nuo 2013-11-05 iki... 52. - banko sąskaitoje Nr. ( - ) (AUD) AB SEB banke laikotarpiu nuo 2014-12-12 iki... 53. Dėl to, kad nesilaikyta 2001-11-06 Lietuvos Respublikos buhalterinės... 54. Dėl duomenų vertinimo ir veikos kvalifikavimo pagal BK 182 straipsnio 2 dalį... 55. Nagrinėjamu atveju byloje esantys kaltinamojo, nukentėjusiosios ir liudytojų... 56. Pagal BK 182 straipsnio 2 dalį, atsako tas, kas apgaule savo ar kitų naudai... 57. Turtas laikomas didelės vertės, kai jo vertė viršija 250 MGL (BK 190 str. 1... 58. Teismų praktikoje išaiškinta, kad sukčiavimą kaip nusikalstamą veiką... 59. Vienas iš apgaulės suklaidinant dėl kaltininko ketinimų būdų yra... 60. Taigi sukčiavimui būdinga tai, kad dėl panaudotos apgaulės kitas asmuo... 61. Teismas, įvertinęs byloje esančių įrodymų visumą, konstatuoja, kad... 62. 1) kaltinamasis A. M. B. iš nukentėjusiosios J. C. 2015 m. vasario 4 d. į... 63. 2) kaltinamasis A. M. B. iš nukentėjusiosios J. C. 2015 m. vasario 13 d. į... 64. 3) kaltinamasis A. M. B. iš nukentėjusiosios J. C. 2015 m. vasario 26 d. gavo... 65. Iš esmės ginčo dėl paminėtų aplinkybių byloje nekilo. Šias aplinkybes... 66. Taip pat byloje nustatyta, kad nukentėjusioji J. C. nurodytas mokėjimus į... 67. 1)... 68. 2015 m. vasario 4 d. kaltinamasis gavo iš nukentėjusiosios pirmąjį... 69. 2)... 70. 2015 m. vasario 13 d. kaltinamasis gavo iš nukentėjusiosios antrąjį... 71. 3)... 72. 2015 m. vasario 26 d. kaltinamasis gavo iš nukentėjusiosios antrąjį... 73. 4)... 74. po to (2015 m. kovo 9 d.) buvo prašoma nukentėjusiosios pervesti ir dar... 75. Tokiu būdu, panaudojus apgaulę, įgyjant nukentėjusiosios J. C.... 76. Teismo vertinimu, byloje įrodyta ir tai, kad kaltinamasis A. M. B. žinojo... 77. Susipažinus su pateiktais kaltinamojo pokalbiais, darytina išvada, kad... 78. Kaltinamasis teisme nurodė, kad asmuo vardu „E.“ yra jo draugas, ( - )... 79. Be to, kaltinamasis tiek teisme, tiek ir ikiteisminio tyrimo metu teigė, kad... 80. Vertinant šias kaltinamojo versijas, atkreiptinas dėmesys, kad, bylos... 81. Be to, ikiteisminio tyrimo metu kaltinamasis parodė Graičiūno g., Vilniuje,... 82. Taigi, teismo vertinimu, byloje esančių įrodymų visuma patvirtina ir tai,... 83. Kaltinamajam buvo aiškiai žinoma, kad nei pas jį, nei pas jo pažįstamus... 84. Įvertinus visa tai, kas išdėstyta aukščiau, darytina išvada, kad byloje... 85. Dėl duomenų vertinimo ir veikos kvalifikavimo pagal BK 223 straipsnio 1 dalį... 86. Pagal 223 straipsnio 1 dalį, tas, kas privalėjo tvarkyti, bet netvarkė... 87. Teismų praktikoje yra išaiškinta, kad buhalterinės apskaitos netvarkymas... 88. Pagal BK 223 straipsnį atsako asmenys, atsakingi už buhalterinės apskaitos... 89. Nagrinėjamu atveju iš kaltinamojo paaiškinimų, Finansinių nusikaltimų... 90. Nors kaltinamasis laikotarpiu nuo 2012 m. liepos 11 d. iki 2013 m. vasario 28... 91. Pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo 21 straipsnio 1dalį, už apskaitos... 92. Kaltinamasis savo neveikimu pažeidė Buhalterinės apskaitos įstatymo 6... 93. Bausmės skyrimas... 94. Teismas, priimdamas nuosprendį ir skirdamas bausmes, vadovaujasi BK 54... 95. Teismas, skirdamas bausmę kaltinamajam A. M. B., atsižvelgia į padarytų... 96. Dėl nusikalstamos veikos, numatytos BK 182 straipsnio 2 dalyje, nenustatyta... 97. Bylos duomenimis, kaltinamasis A. M. B. yra neteistas, baustas administracine... 98. Įvertinęs paminėtas aplinkybes, teismas sprendžia, kad kaltinamajam A. M.... 99. Paskirtos bausmės subendrintinos bausmių apėmimo būdu, kadangi padarytos... 100. Teismo nuomone, šiuo konkrečiu atveju nenustatyta nei BK 62 straipsnio 1-2... 101. BK 55 straipsnyje numatyta, jog asmeniui, pirmą kartą teisiamam už... 102. Pagal nusikalstamų veikų įvykdymo metu galiojusią BK 75 straipsnio... 103. Nagrinėjamu atveju įvertintina ir tai, jog dėl kaltinamojo įvykdytų... 104. Teismas, įvertinęs byloje nustatytų aplinkybių visumą, kurios yra svarbios... 105. Bausmės pradžia skaičiuotina nuo faktinio nuteistojo sulaikymo, vykdant... 106. Į paskirtos bausmės laiką įskaitytinas laikinajame suėmime ir sulaikyme... 107. Kaltinamajam paskirtos kardomosios priemonės – dokumento paėmimas ir... 108. Dėl civilinio ieškinio... 109. Šioje baudžiamojoje byloje prokurorė, vadovaudamasi BPK 117 straipsniu,... 110. Teismui konstatavus, jog dėl tyčinių, nusiklastamų kaltinamojo A. M. B.... 111. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso... 112. A. M. B., asmens kodas ( - ) gimusį 1978 m. lapkričio 26 d., pripažinti... 113. A. M. B. pripažinti kaltu, padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 114. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1-2... 115. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 65-66 straipsniais, į... 116. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo faktinio nuteistojo sulaikymo, vykdant... 117. A. M. B. paskirtas kardomąsias priemones – dokumentų paėmimą ir... 118. Pradėjus vykdyti teismo nuosprendį, iš A. M. B. paimtus dokumentus – ( - )... 119. Patenkinti prokurorės civilinį ieškinį ir priteisti iš A. M. B.... 120. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...