Byla 2-967-513/2013
Dėl 372 897 Lt žalos atlyginimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Irma Čuchraj, sekretoriaujant Astai Baristienei, dalyvaujant ieškovės atstovei Dianai Staniūtei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės BUAB „Buitrema“ ieškinį atsakovui M. Š. dėl 372 897 Lt žalos atlyginimo ir

Nustatė

2ieškovės BUAB „Buitrema“ bankroto administratorė UAB „Vakarų Lietuvos bankroto biuras“ pateikė ieškinį dėl 372 897 Lt žalos atlyginimo priteisimo iš atsakovo buvusio direktoriaus M. Š., nes jis neperdavė bankroto administratorei visų įmonės dokumentų bei turto pagal balansą. Ieškovė teigia, kad įmonės turtas, kurį atsakovas turėjo perduoti, yra įtrauktas į balansą – du motociklai, krautuvas, gautinos sumos, atsargos, išankstiniai mokėjimai. Įpareigojimas perduoti turtą ir dokumentus buvo įteiktas asmeniškai, perduota tik dalis, dalį dokumentų perdavė buhalterinę apskaitą tvarkiusi įmonė, dalį – Klaipėdos apskrities VPK NTB ENTS (b. l. 2–5).

3Tinkamai apie posėdžio laiką ir vietą informuotas atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, į teismo posėdį neatvyko.

4Ieškovės atstovė prašo ieškinį tenkinti, nes atsakovas, nevykdydamas įstatymo nustatytos pareigos, padarė žalą bankrutavusiai įmonei ir jos kreditoriams.

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Ieškovės atstovės paaiškinimais, rašytiniais įrodymais nustatyta ir įrodyta, kad 2012-04-10 Klaipėdos apygardos tesimo nutartimi ieškovei UAB „Buitrema“ iškelta bankroto byla, bankroto administratore paskirta UAB „Vakarų Lietuvos bankrotų biuras“, nutartis įsiteisėjo 2012-04-21, atsakovas iki 2012-05-07 įskaitytinai privalėjo perduoti bankroto administratorei įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus (b. l. 6–8, 10–14, ĮBĮ 10 str. 7 d. 1 p., LITEKO duomenys, CPK 179 str. 3 d.). 2012-06-22 atsakovui už įstatymo ir teismo nutartimi nustatytos pareigos nevykdymą buvo paskirta 5 000 Lt bauda, ji

72012-07-13 nutartimi sumažinta iki 1 000 Lt (b. l. 9). Pagal 2012-03-31 balansą, įmonė turėjo

8372 897 Lt nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų, pagal bankroto administratorės patikslintą balansą, –

9346 855 Lt (b. l. 95, 74).

10Ilgalaikį turtą 2012-03-31 dieną sudarė ¼ dalis gyvenamojo namo, unikalus Nr. 7398-0006-5012, adresu Panemunėlio mstl., Rokiškio r. sav., 1 279,72 Lt vertės, du keturračiai motociklai,

114 318,53 Lt ir 8 403,36 Lt likutinės vertės, daugiafunkcinis krautuvas BOBCAT S250 5 834,28 Lt likutinės vertės, kompiuteris su priedais ir telefonai, iš viso 19 937,89 Lt vertės turtas, prekių likutis sandėlyje – už 46 883,88 Lt, 8 400,14 Lt išankstiniai mokėjimai, 271 631,51 Lt debitorių skolos, iš jų 222 144, 24 Lt bankroto administratorė traktuoja kaip beviltiškos (b. l. 75–76, 81–82).

12BUAB „Buitrema“ bankroto byloje patvirtintas kreditorių sąrašas ir jų 502 037,37 Lt kreditiniai reikalavimai (civ. b. Nr. B2-521-265/2013, LITEKO duomenys, CPK 179 str. 3 d.).

13Klaipėdos apygardos teismo žinioje yra dvi baudžiamosios bylos, kuriose atsakovui pateikti kaltinimai pagal LR BK 183 str. 2 d. 222 str. 1 d., baudžiamojoje byloje Nr. 1-91-360/2013 yra duomenų, kad daugiafunkcinis krautuvas BOBCAT S250 su padargais, identifikavimo Nr. SN531012954, pagamintas 2008 m., 165 200 Lt vertės, likusi neišpirkta turto vertė pagal lizingo sutartį yra 84 649,36 Lt, galbūt prarastas Norvegijoje (1-91-360/2013, 1-93-380/2013, LITEKO duomenys, CPK 179 str. 3 d.).

14Kasacinis teismas yra nurodęs, kad bendrovės vadovo civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti visas jos taikymo sąlygas – neteisėtus veiksmus, žalą (nuostolius), priežastinį ryšį ir kaltę (CK 6.246–6.249 straipsniai). Tokio pobūdžio bylose ieškovas privalo įrodyti neteisėtus atsakovo veiksmus, padarytos žalos faktą ir neteisėtų veiksmų bei žalos priežastinį ryšį (CPK 178 straipsnis). Nustačius, kad atsakovas atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė būtų preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis), todėl ieškovas neprivalėtų įrodinėti, kad bendrovės vadovas kaltas. Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti civilinės atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turėtų atsakovas, t. y. bendrovės vadovas (CPK 178 straipsnis, 182 straipsnio 4 punktas; žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. liepos 31 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Vombatas“ v. A. Š., bylos Nr. 3K-3-335/2009; 2011 m. kovo 25 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje BUAB „Limantra“ v. N. G., bylos Nr. 3K-3-130/2011; ir kt.). Kasacinis teismas taip pat yra nurodęs, kad bendrovės vadovo ir jos dalyvių neteisėtais veiksmais padarytos žalos įstatymai nepreziumuoja, vien įmonės vadovo neteisėtos veikos nepakanka jo civilinei atsakomybei (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB „Saulėtekis“ v. I. K. ir kt., bylos Nr. 3K-3-604/2006). Įmonės vadovas atsako už bendrovės tikslų įgyvendinimą, įstatymuose bei kituose teisės aktuose, taip pat bendrovės įstatuose nustatytų pareigų vykdymą, veiklos organizavimą; vadovo pareiga juridiniam asmeniui yra fiduciarinio pobūdžio, t. y. grindžiama pasitikėjimu, toks asmuo turi būti lojalus vadovaujamai bendrovei, veikti išimtinai jos interesais, rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai, daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus; pagal tam tikrus objektyvius elgesio standartus – rūpestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesio matą – nustatoma, ar taip buvo elgiamasi. Šių pareigų nevykdymas ar netinkamas vykdymas, kai dėl to bendrovei kyla žala (nuostoliai), lemia šio asmens atsakomybę pagal CK 2.87 straipsnio nuostatas, tai yra pareigą visiškai atlyginti padarytą žalą (CK 2.81 str. 1 d., 2.82 str. 1 d., 2.87 str., 6.246-6.249 str., Akcinių bendrovių įstatymo 19 str. 6, 8 d., 37 str., 2009 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-244/2009; 2008 m. spalio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-509/2008; 2009 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-528/2009; 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009; kt.).

15Byloje nustatyta, kad atsakovas, būdamas bendrovės vadovu ir turėdamas galimybę valdyti įmonės turtą ir juo disponuoti, neišsaugojo ir neperdavė bankroto administratorei įmonės turto ir piniginių lėšų pagal balansą, sudarytą bankroto bylos iškėlimo dieną, įstatymo nustatyta tvarka. Byloje nustatyta, kad nėra (neišsaugota ir bankroto administratorei neperduota) konkretaus turto – dviejų keturračių motociklų, kompiuterio SS, monitoriaus BenQ, telefono „Nokia“, lazerinio spausdintuvo „Minolta“, navigacijos „Holux“, daugiafunkcinio krautuvo BOBCAT S250 ir 8 kl. vikšrų, iš viso turto už 18 658 Lt, taip pat nėra 46 833,88 Lt vertės prekių likučių, nepateisinti

168 400,14 Lt išankstiniai apmokėjimai, nes prekių negauta, tiekėjų sąrašo nėra. Atsakovo veika neperdavus turtą vertintina kaip didelis neatsargumas ir aplaidumas, nes jis žinojo ar turėjo žinoti, kad turto ir piniginių lėšų neperdavimas bankroto administratoriui didina įmonės skolas, pažeidžia kreditorių teises (CK 1.5 str.). Taigi teismas sprendžia, kad įmonei ir jos kreditoriams padaryta

1773 892,19 Lt žala, kurią atlyginti privalo atsakovas. Ieškinio dalis dėl ¼ dalies gyvenamojo namo vertės priteisimo atmestina, nes nekilnojamasis turtas neprarastas ir gali būti perimtas įstatymo nustatyta tvarka. Debitorių 222 144, 24 Lt skolas ieškovė vertina kaip beviltiškas, nes dalis debitorių pateikė įrodymus, kad neskolingi, dalis – bankrutavę. Kita debitorių skolų dalis gali būti atgauta, byloje nėra įrodymų, kad atsakovas visą juridinio asmens veiklos laikotarpį, atlikdamas tiek konkrečias įstatyme nustatytas, tiek fiduciarines pareigas, neveikė taip, kad juridinis asmuo gautų kuo didesnę ekonominę naudą iš verslo veiklos ir kad jam nebūtų padaryta žalos. Priešingai, atsakovas siekė išvengti įmonės bankroto, bandė restruktūrizuoti įmonę, tačiau nustatytu laiku nepavyko suderinti ir pateikti restruktūrizavimo planą ir restruktūrizavimo byla 2011-09-07 Klaipėdos apygardos teismo nutartimi buvo nutraukta (civ. b. Nr. B2-1144-513/2011, LITEKO duomenys). Bankroto administratorės ataskaita patvirtina, kad ieškovė imasi priemonių debitorių skoloms išieškoti, taigi nėra pagrindo teigti, kad atsakovas privalo atlyginti bendrovei debitorių skolas (CK 6.249 str. 1 d., CPK 185, 177, 197 str.).

18Ieškovas paduodamas ieškinį pagal CPK 83 str. 1 d. 8 p. buvo atleistas nuo žyminio mokesčio mokėjimo, todėl ieškinį tenkinus iš dalies, mokėtinas 2 217 Lt žyminis mokestis ir 68,52 Lt išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, priteistini iš atsakovo valstybei (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 82 str., 93 str. 1 d., 96 str. 1 d.).

19Klaipėdos apygardos teismo 2013-02-11 nutartimi ieškinio reikalavimams užtikrinti taikytos laikinosios apsaugos priemonės paliktinos galioti iki teismo sprendimo įvykdymo (b. l. 16–17, 31–32, CPK 150 str. 3 d.).

20Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263–270 straipsniais, teismas

Nutarė

21ieškinį tenkinti iš dalies, priteisti iš M. Š. 73 892,19 Lt žalos atlyginimo bankrutuojančiai UAB „Buitrema“, 2 285,52 Lt bylinėjimosi išlaidų – valstybei.

22Klaipėdos apygardos teismo 2013-02-11 nutartimi ieškinio reikalavimų užtikrinimui taikytas laikinąsias apsaugos priemones palikti galioti iki teismo sprendimo įvykdymo.

23Sprendimą per trisdešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos galima apskųsti Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Irma Čuchraj,... 2. ieškovės BUAB „Buitrema“ bankroto administratorė UAB „Vakarų Lietuvos... 3. Tinkamai apie posėdžio laiką ir vietą informuotas atsakovas atsiliepimo į... 4. Ieškovės atstovė prašo ieškinį tenkinti, nes atsakovas, nevykdydamas... 5. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 6. Ieškovės atstovės paaiškinimais, rašytiniais įrodymais nustatyta ir... 7. 2012-07-13 nutartimi sumažinta iki 1 000 Lt (b. l. 9). Pagal 2012-03-31... 8. 372 897 Lt nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų, pagal bankroto... 9. 346 855 Lt (b. l. 95, 74).... 10. Ilgalaikį turtą 2012-03-31 dieną sudarė ¼ dalis gyvenamojo namo, unikalus... 11. 4 318,53 Lt ir 8 403,36 Lt likutinės vertės, daugiafunkcinis krautuvas BOBCAT... 12. BUAB „Buitrema“ bankroto byloje patvirtintas kreditorių sąrašas ir jų... 13. Klaipėdos apygardos teismo žinioje yra dvi baudžiamosios bylos, kuriose... 14. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad bendrovės vadovo civilinei atsakomybei... 15. Byloje nustatyta, kad atsakovas, būdamas bendrovės vadovu ir turėdamas... 16. 8 400,14 Lt išankstiniai apmokėjimai, nes prekių negauta, tiekėjų sąrašo... 17. 73 892,19 Lt žala, kurią atlyginti privalo atsakovas. Ieškinio dalis dėl ¼... 18. Ieškovas paduodamas ieškinį pagal CPK 83 str. 1 d. 8 p. buvo atleistas nuo... 19. Klaipėdos apygardos teismo 2013-02-11 nutartimi ieškinio reikalavimams... 20. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263–270... 21. ieškinį tenkinti iš dalies, priteisti iš M. Š. 73 892,19 Lt žalos... 22. Klaipėdos apygardos teismo 2013-02-11 nutartimi ieškinio reikalavimų... 23. Sprendimą per trisdešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos galima apskųsti...