Byla 1-74-255/2019
Dėl narkotikų laikymo turint tikslą parduoti arba platinti 3 metams, lygtine bausme 1 metams;

1Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Regina Bertašienė, sekretoriaujant Redai Tamošauskaitei, dalyvaujant prokurorui Linui Kiaurakiui, kaltinamajam D. J. ir jo gynėjui advokatui Viktorui Kičiatovui, kaltinamajai E. B. ir jos gynėjui advokatui Mariui Venckui, kaltinamajam A. N. ir jo gynėjui advokatui Rimantui Tumėnui, kaltinamajam Ž. V. ir jo gynėjui advokatui Vilmantui Ančiukaičiui, kaltinamajam R. D. ir jo gynėjai advokatei Natalijai Fočenkovai, viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

2D. J., gimęs ( - ), asmens kodas ( - ) lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, išsituokęs, baigęs devynias klases, dirbantis UAB ( - ) apželdinimo darbininku ir UAB ( - ) kelio darbininku, gyvenamoji vieta ( - ), deklaruota gyv. vieta ( - ), teistas:

31)

42012-03-23 Dublino apygardos teismo dėl narkotikų laikymo turint tikslą parduoti arba platinti 3 metams, lygtine bausme 1 metams;

52)

62012-10-24 Dublino apygardos teismo dėl kanapių arba opiumo aguonų auginimo 1 metų bausme, atliekant ją kalėjime, kaltinamas nusikaltimų, numatytų Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 260 straipsnio 1 dalyje, 25 straipsnio 3 dalyje, 24 straipsnio 4 dalyje ir 260 straipsnio 2 dalyje, 199 straipsnio 3 dalyje (2015-05-07 įstatymo Nr. XII-1674 redakcija), padarymu;

7E. B., gimusi ( - ), asmens kodas ( - ) lietuvė, Lietuvos Respublikos pilietė, išsituokusi, turinti vidurinį išsilavinimą, nedirbanti, gyvenanti ( - ), neteista, kaltinama nusikaltimų, numatytų BK 25 straipsnio 3 dalyje, 24 straipsnio 4 dalyje ir 260 straipsnio 2 dalyje, 199 straipsnio 3 dalyje (2015-05-07 įstatymo Nr. XII-1674 redakcija), padarymu;

8A. N., gimęs ( - ), asmens kodas ( - ) lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, nevedęs, nedirbantis, gyvenamoji vieta ( - ), teistas:

91) 2010-07-29 Alytaus rajono apylinkės teismo pagal BK 215 straipsnio 1 dalį, 182 straipsnio 1 dalį laisvės atėmimu 1 metams 6 mėnesiams, taikytas BK 75 straipsnis, paskirtos bausmės vykdymas atidėtas 1 metams 6 mėnesiams, įpareigojant per visą bausmės vykdymo atidėjimo laiką be institucijos, prižiūrinčios bausmės vykdymo atidėjimą, sutikimo neišvykti iš gyvenamosios vietos ilgiau kaip septynioms paroms ir atlyginti nusikaltimais padarytą žalą; 2011-10-24 Alytaus rajono apylinkės teismo nutartimi bausmės vykdymo atidėjimas panaikintas, atlikęs laisvės atėmimo bausmę paleistas iš pataisos namų 2013-12-17;

102) 2015-06-03 Alytaus rajono apylinkės teismo pagal BK 260 straipsnio 1 dalį, 259 straipsnio 2 dalį galutine 2 metų 6 mėnesių laisvės atėmimo bausme, vadovaujantis BK 75 straipsniu paskirtos bausmės vykdymas atidėtas 3 metams, įpareigojant per visą bausmės atidėjimo laikotarpį tęsti darbą, 2 metus nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos neišeiti iš namų nuo 23 val. iki 6 val., jeigu tai nesusiję su darbu, neišvykti iš gyvenamosios vietos. Alytaus rajono apylinkės teismo 2016-06-20 nutartimi panaikintas paskirtos bausmės vykdymo atidėjimas ir nuteistasis pasiųstas į pataisos namus atlikti 1 metų 8 mėnesių terminuoto laisvės atėmimo bausmę; Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmų 2018 m. spalio 8 d. nutartimi nuteistajam A. N. taikytas lygtinis paleidimas iš pataisos įstaigos neatlikus 7 mėnesių 25 dienų laisvės atėmimo bausmės ir nustatytos numatytos priemonės pagal BK 75 straipsnio 2 dalį: per visą lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos laiką neišeiti iš namų nuo 22 val. iki 6 val., jeigu tai nesusiję su darbu ar mokymusi; per visą lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos laiką nevartoti psichiką veikiančių medžiagų; per visą lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos laiką neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo; lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos laikotarpiu dalyvauti elgesio pataisos programoje; bausmės neatlikęs, teistumas neišnykęs, kaltinamas nusikaltimų, numatytų BK 25 straipsnio 3 dalyje, 24 straipsnio 4 dalyje ir 260 straipsnio 2 dalyje, 199 straipsnio 3 dalyje (2015-05-07 įstatymo Nr. XII-1674 redakcija), padarymu;

11Ž. V., gimęs ( - ), asmens kodas ( - ) lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, turintis vidurinį išsilavinimą, nevedęs, vykdantis individualią veiklą, gyvenamoji vieta ( - ), neteistas, kaltinamas nusikaltimo, numatyto BK 260 straipsnio 1 dalyje, ir baudžiamojo nusižengimo, numatyto BK 259 straipsnio 2 dalyje, padarymu;

12R. D., gimęs ( - ), asmens kodas ( - ) lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, turintis vidurinį išsilavinimą, dirbantis UAB ( - ) darbininku, gyvenamoji vieta ( - ), teistas:

131) 2018-02-13 Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų baudžiamuoju įsakymu pagal BK 140 straipsnio 2 dalį taikant BK 641 straipsnį laisvės apribojimu 8 mėnesiams įpareigojant būti namuose nuo 22.00 val. iki 6.00 val., jei tai nesusiję su darbu, pradėti dirbti arba užsiregistruoti darbo biržoje, dalyvauti smurtinį elgesį keičiančiose programose, bausmę atlikęs;

142) 2018-02-13 Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų baudžiamuoju įsakymu pagal BK 281 straipsnio 7 dalį (38 MGL) 1431,08 euro bauda, skirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimas naudotis specialiąja teise teisė vairuoti kelių, oro ar vandens transporto priemones 2 metams, turto konfiskavimas; kaltinamas baudžiamojo nusižengimo, numatyto Lietuvos Respublikos BK 259 straipsnio 2 dalyje, padarymu.

15Išnagrinėjęs bylą teismas

Nustatė

16D. J. neteisėtai, turėdamas tikslą parduoti ar kitaip platinti, įgijo, gabeno ir laikė narkotinę medžiagą – kanapes ir jų dalis ir ją pardavė, t. y.: iki 2018 m. birželio 6 d. tyrimo metu nenustatytomis aplinkybėmis iš tyrimo metu nenustatyto asmens, turėdamas tikslą parduoti ar kitaip platinti, įgijo ne mažiau kaip 0,538 g narkotinės medžiagos – kanapių ir jų dalių, ją neteisėtai atgabeno į tyrimo metu nenustatytą vietą Klaipėdos m., kur tyrimo metu nenustatytu laiku toliau platinti ne mažiau kaip 0,538 g narkotinės medžiagos – kanapių ir jų dalių pardavė už tyrimo metu nenustatytą pinigų sumą Ž. V..

17D. J., E. B., A. N., veikdami iš anksto susitarusių asmenų grupe, įgijo, gabeno ir laikė, didelį kiekį narkotinės medžiagos – kanapių ir jų dalių, o D. J. ir E. B. nepateikdami muitinės kontrolei ir neturėdami leidimo šią medžiagą gabeno per Lietuvos Respublikos valstybės sieną, t. y.: 2018 m. spalio mėnesį–lapkričio mėnesio pradžioje, tikslesnė data bylos tyrimo metu nenustatyta, tiksli vieta nenustatyta, D. J. susitarė su tyrimo metu nenustatytu asmeniu, gyvenančiu Ispanijos Karalystėje, daryti nusikalstamą veiką, t. y. susitarė, kad D. J. iš tyrimo metu nenustatyto asmens Ispanijos Karalystėje įsigys narkotinės medžiagos – kanapių ir jų dalių, jos pats ar per kitus asmenis nepateiks muitinės kontrolei ir neturėdamas leidimo gabens per Lietuvos Respublikos valstybės sieną toliau platinti į Lietuvos Respubliką. Įgyvendindamas nusikalstamos veikos planą pasiūlė A. N., E. B. kartu daryti nusikalstamą veiką – įgyti, gabenti ir pardavinėti narkotinę medžiagą – kanapes ir jų dalis. A. N., E. B. sutikus su D. J. parengtu nusikalstamos veiklos planu susitarė, kad D. J. ir E. B. Ispanijos Karalystėje įsigys narkotinių medžiagų, jas E. B. per Lietuvos Respublikos valstybės sieną atgabens adresu ( - ), kur toliau saugoti perduos A. N., o A. N. įgytą iš E. B. narkotinę medžiagą toliau platinti perduos grįžusiam į Lietuvos Respubliką iš Ispanijos Karalystės D. J., po to D. J. šią iš A. N. įgytą narkotinę medžiagą platins Klaipėdos mieste. D. J., suderinęs išvykimą dėl narkotinių medžiagų įsigijimo į Ispanijos Karalystę, 2018 m. lapkričio 1 d. organizavo susitikimą picerijoje, esančioje ( - ), ten susitikęs su E. B. aptarė narkotinių medžiagų gabenimo planą, ją įkalbėjo 2018 m. lapkričio 5 d. kartu vykti į Ispanijos Karalystę, E. B. už narkotinių medžiagų kontrabandą į Lietuvos Respubliką pažadėjo 500 eurų. 2018 m. lapkričio 2 d. jis telefonu perspėjo A. N., kad pastarasis 2018 m. lapkričio 5 d. būtų namuose, kad, prieš išvykstant į Ispanijos Karalystę, būtų galima aptarti visas plano detales. Tęsdamas nusikalstamą veiką, D. J. 2018 m. lapkričio 5 d. išsinuomotu iš UAB ( - ) automobiliu „Dodge Grand Caravan“, valst. Nr. ( - ) atvažiavo į Prienus prie prekybos centro ( - ), kur į automobilį įsėdo E. B., po to atvažiavo prie ( - ), kur A. N. perdavė mobiliojo ryšio telefoną su naujai aktyvuota SIM kortele konspiraciniams pokalbiams ar susirašinėjimams ir sutarė, jog E. B. viena iš Ispanijos Karalystės pargabens siuntą su narkotine medžiaga kanapėmis ir jų dalimis, ją perduos A. N., po to ją grįžęs į Lietuvos Respubliką iš Ispanijos Karalystės pasiims D. J.. Tęsdamas nusikalstamą veiką, D. J. 2018 m. lapkričio 10 d., tikslus laikas tyrimu nenustatytas, ( - ), iš tyrimo metu nenustatyto asmens už 6000 eurų įgijo didelį kiekį, t. y. 1 893,71 g, narkotinės medžiagos – kanapių ir jų dalių, ją iš anksto atsiųstu iš Lietuvos specialiu įrenginiu supakavo į vieną daugiasluoksnę vakuminę plastikinę pakuotę ir įdėjo į skalbimo miltelių pakuotę. Paruoštą narkotinę medžiagą – kanapes ir jų dalis kartu su sekimo įrenginiu ,,GPS“, kad galėtų sekti siuntą, įdėjo į rankinę, ant kurios užrašė ,,( - )“, ją 2018 m. lapkričio 11 d. ryte perdavė E. B. kontrabandos būdu tarptautiniu maršrutiniu autobusu Ispanija–Lietuva pargabenti į Lietuvos Respubliką ir perduoti A. N.. E. B., vykdydama bendrą susitarimą, 2018 m. lapkričio 13 d. apie 6.00 val. kirto Lietuvos Respublikos sieną per Lazdijų-Aradnykų pasienio punktą ir siuntą atgabeno iki namo, esančio ( - ), čia toliau saugoti siuntą, kurioje buvo didelis kiekis, t. y. 1 893,71 g, narkotinės medžiagos – kanapių ir jų dalių, perdavė A. N., o pati liko laukti D. J., norėdama gauti iš anksto pažadėtus 500 eurų už narkotinių medžiagų kontrabandą. 2018 m. lapkričio 14 d. apie 17.05 val. D. J., kirtęs Lietuvos Respublikos sieną per Kalvarijos pasienio užkardą, buvo sulaikytas policijos pareigūnų.

18Ž. V. neteisėtai, turėdamas tikslą parduoti ar kitaip platinti, įgijo, gabeno ir laikė narkotinę medžiagą – kanapes ir jų dalis ir ją perdavė, t. y. iki 2018 m. birželio 7 d. tyrimo metu nenustatytomis aplinkybėmis iš D. J., turėdamas tikslą parduoti ar kitaip platinti, įgijo ne mažiau kaip 0,538 g narkotinės medžiagos – kanapių ir jų dalių, ją 2018 m. birželio 7 d. apie 19.35 val. atsigabeno prie ( - ) gimnazijos, esančios ( - ), ir ją perdavė R. D..

19Be to, jis neteisėtai, neturėdamas tikslo parduoti ar kitaip platinti, laikė nedidelį kiekį narkotinės medžiagos – kanapių ir jų dalių, t. y. Ž. V. iki 2018 m. gruodžio 5 d. neteisėtai, neturėdamas tikslo parduoti ar kitaip platinti, savo gyvenamojoje vietoje, adresu ( - ), laikė nedidelį kiekį, t. y. 0,938 g., narkotinės medžiagos – kanapių ir jų dalių, iki kol tą pačią dieną 13.40 val. kratos metu ją rado ir paėmė policijos pareigūnai.

20R. D. neteisėtai, neturėdamas tikslo parduoti ar kitaip platinti, įgijo, gabeno ir laikė nedidelį kiekį narkotinės medžiagos – kanapių ir jų dalių, t. y.: 2018 m. birželio 7 d. apie 19.35 val. prie ( - ) gimnazijos, esančios ( - ), iš Ž. V. neteisėtai, neturėdamas tikslo parduoti ar kitaip platinti, įgijo 1 folijos gniužulėlį, kuriame buvo 0,538 g narkotinės medžiagos – kanapių ir jų dalių, jį atsigabeno iki ( - ), ir laikė prie savęs, kol jis buvo sulaikytas ir pristatytas į Klaipėdos apskrities VPK, adresu Kauno g. 6, Klaipėdos m., kur apie 19.55 val. apžiūros metu folijos gniužulėlį, kuriame buvo nedidelis kiekis, t. y. 0,538 g, narkotinės medžiagos – kanapių ir jų dalių, rado ir paėmė policijos pareigūnai.

21Kaltinamieji kaltais prisipažino visiškai.

22Kaltinamasis D. J. dėl narkotinių medžiagų perdavimo Ž. V. parodė, kad nuo vaikystės yra pažįstamas su Ž. V., nes jo motina ir Ž. V. motina buvo draugės. Su Ž. V. bendravo nedaug. 2018 m. žiemą ar pavasarį jis atsitiktinai susitiko Klaipėdoje Ž. V., kuris papasakojo, jog turi bėdų, ir pasiguodė, kad niekur negauna parūkymui kanapių. Jis turėjo pažįstamą iš Kauno ir jo paprašė, kad šis gautų jam kanapių, pasakė, kad kanapių reikia vienam žmogui. 2018 m. gegužės mėnesį kanapių gavo ir jas perdavė Ž. V.. Apie tai, kad Ž. V. platintų kanapes, jis nebuvo girdėjęs.

23Kaltinamasis D. J. dėl didelio kiekio kanapių įgijimo, laikymo ir gabenimo per Lietuvos Respublikos valstybės sieną parodė, kad su E. B. iki įvykio susipažino prieš porą metų draugų kompanijoje. Su A. N. buvo pažįstamas anksčiau, santykiai buvo draugiški. ( - ) yra gyvenęs jo namuose, atvykdavo į svečius, yra vaiko krikšto tėvas. Kai A. buvo įkalinimo įstaigoje, jis siuntė pinigų, perduodavo siuntinius. Jokio plano vykdyti ilgalaikę veiklą nebuvo parengę. Turėjo seną pažįstamą iš Airijos laikų. 2018 metų spalio mėnesį tas pažįstamas paskambino, norėjo susitikti, o kai susitiko, paklausė, ar gali jam gauti „žolės“. To žmogaus duomenų nurodyti negali, norėjo užsidirbti, todėl pažadėjo pasiteirauti apie galimybę gauti kanapių. Jis yra gyvenęs Ispanijoje, ten kai kuriose vietose kanapės auga laisvai, nėra jokių problemų jų įsigyti, todėl sugalvojo nuvažiuoti į Ispaniją ir tų kanapių parvežti. Pats rizikuoti nenorėjo, susitiko su E. B., paprašė, kad ji vyktų kartu ir parvežtų jo surastas ir nupirktas kanapes. Pažadėjo jai už parvežimą 500 eurų ir ši sutiko. E. B. pasakė, kad Ispanijoje ji ir pailsės, susitarė, kad ji pasiims draugę dėl kompanijos ir dėl to, kad kiltų mažiau įtarimų. Tuo metu A. N. buvo prieš savaitę grįžęs iš įkalinimo įstaigos. Jis susitiko su E. B., susitarė dėl kelionės, o prieš išvykstant paskambino A. N. ir paklausė, ar galėtų padėti, padaryti paslaugą ir iš mikroautobusiuko paimti siuntinį iš Ispanijos ir jį palaikyti. A. nesigilino, kas tame siuntinyje, pokalbio metu buvo išgėręs, siuntinį paimti sutiko. Susisiekti ir dėl konspiracijos, kad nereikėtų bendrauti įprastais telefonais, A. N. paliko telefoną su SIM kortele. Jei būtų grįžęs anksčiau, pats būtų paėmęs siutinį iš E. B. ir A. N. į tą reikalą nebūtų įtraukęs. Siuntinį turėjo pargabenti į Klaipėdą, o po to perduoti tam žmogui į Latviją, todėl pagalbai buvo reikalingi keli žmonės. Už visa tai planavo uždirbti apie du tūkstančius eurų. Į Ispaniją vyko jo išnuomotu automobiliu. Automobilio nuoma pasirūpino jis. Pasiėmė E. B., jos draugę, užsuko pas A. N., po to išvyko į Ispanijos Karalystę. Važiavo trise, trečias žmogus buvo E. B. draugė O. K., kuri apie kelionės tikslą nieko nežinojo. Ispanijoje atvyko į Almerijos miestą ir išsinuomojo viešbutį. Jis vienas nuvyko pas tą žmogų, kuris turėjo kanapių. Tą žmogų pažinojo nuo senų laikų. 2002 metais emigravo į Ispaniją, ten dirbo ir žinojo apie tokį žmogų, po metų išvyko į Airiją ir gyveno ten. Iš to žmogaus gavo kanapių, už jas sumokėjo 6000 eurų. Pinigus jam buvo įdavęs tas vyras, kuris prašė parvežti kanapių. Iš viso įdavė 7000 eurų. Kanapes pažįstamas atvežė prie viešbučio, siuntinys buvo supakuotas. Jis siuntinį įpakavo dar kartą į maišelį, tokį ir iš kurio galima ištraukti orą. Automobilyje turėjo vakumavimo aparatą, juo buvo pasirūpinęs iš anksto. Viską supakavo, į pakuotę įdėjo sekimo įrenginį, kad matytų, kokiu maršrutu juda siuntinys. Tokį įrenginį buvo matęs per kriminalines naujienas ir pats sugalvojo įdėti į siuntinį. Viską sudėjo į dėžę nuo skalbimo miltelių ir supakavo. Po to mikroautobusu E. B. išvyko į Lietuvą, krovinys buvo pakrautas į mikroautobusiuką, kuriuo ji vyko. Jis automobiliu važiavo iš paskos, tačiau mikroautobusą pasikeisdami vairavo du vairuotojai, jie į Lietuvą parvažiavo pirmi. Kelionės metu jis skambino A. N., bet nepavyko prisiskambinti. Po to prisiskambino, pasakė, kad grįžta E. B., klausė, ar gali priimti sintinį. Suprato, kad A. N. priėmė siuntinį. Jei būtų spėjęs, pats būtų iš E. B. paėmęs siuntinį ir nuvežęs į autobusų stotį. Po to buvo sulaikytas policijos pareigūnų, nei su E. B., nei su A. N. nebuvo susitikęs, E. B. pinigų nepadavė.

24Kaltinamoji E. B. kalta prisipažino visiškai ir parodė, kad yra pažįstama su D. J. ir A. N.. Susipažino su jais praeitą vasarą, nes jos draugė bendravo su A. Su D. J. susipažino vėliau. Po kurio laiko paskambino D. J. ir pasakė, kad reikia susitikti ir pakalbėti. Susitiko kavinėje. Jis pasiūlė vykti į Ispaniją parvežti siuntinio, kartu ir pailsėti. Taip pat pasiūlė pasiimti draugę, kad nebūtų liūdna. Ji su pasiūlymu sutiko, nes atostogos ir pinigai atrodė labai patraukliai. Tuo metu kelis mėnesius neturėjo darbo, o už siuntinio parvežimą D. pažadėjo sumokėti 500 eurų, sumokėti už kelionę ir viešbutį. Kas bus tame siuntinyje, nesidomėjo, bet suprato, kad tai bus kanapės arba kiti narkotikai. Ji pasiūlė kartu vykti O. K., ši sutiko. Sutartą dieną susitiko su D. J. prie ( - ). Jis atvyko automobiliu, paėmė jas, pasakė, kad reikia užsukti pas A. N. pasikalbėti. Sustojo prie parduotuvės, nupirko A. naują SIM kortelę, o seną kortelę išmetė. Nuvyko pas A. N.. Su juo kalbėjo D. J.. Ji išlipusi iš automobilio su A. tik pasisveikino, jai buvo pasakyta, kad A. N. turės pristatyti siuntinį. Baigęs pokalbį, D. J. įsėdo į automobilį ir visi trys išvažiavo į Ispaniją. Nuvykę išsinuomojo viešbutį Ispanijoje. Tada vyko į kitą miestą. Buvo nuvykę į kažkokį miestą pasiimti siuntinio ir grįžo į viešbutį. Po to visi ėjo apsipirkti. Kai buvo pakuojamas siuntinys, ji nematė, D. gyveno kitame kambaryje. D. pasakė, kad ji su siuntiniu turės grįžti mikroautobusu. Autobusiuko ieškojo D. J., bet telefonu kalbėjo ji, klausė, kada vyks į Lietuvą, kiek lagaminų galima vežtis, ar turės vietą siuntiniui į Lietuvą. Susitarė laiką, kad išvyks ryte. Kitą dieną atvyko D. J. draugas, ją nuvežė į sutartą vietą prie autobusiuko, sudėjo lagaminą, siuntinį ir ji išvažiavo į Lietuvą. Važiuodama į Lietuvą, skambino A., pasakė, kad apie šeštą ar septintą bus Lietuvoje. Grįžusi pažadėjo jam paskambinti, kad išeitų į lauką pasiimti siuntinio. Grįžo į Lietuvą, susitiko su A. N., jis pasiėmė siuntinį. Narkotines medžiagas pamatė, kai kriminalistai išardė siuntinį. Siuntinys buvo supakuotas į didelį krepšį. Ant jo buvo adresas ir A. N. telefono numeris. Dėl savo poelgio labai gailisi.

25Kaltinamasis A. N. kaltu prisipažino visiškai ir parodė, kad su D. J. pažįstamas nuo 2010 metų. Kartu dirbo statybose užsienyje, susidraugavo. Po kurio laiko jis išvyko į Lietuvą, kai neturėjo darbo, D. J. pasiūlė darbą, kurį jis dirbo iki to laiko, kol pateko į laisvės atėmimo vietą. D. J. jam padėjo, siuntė pinigus, pažadėjo grįžus padėti įsidarbinti. Spalio mėnesį jis išėjo į laisvę. Pirmiausiai D. J. paprašė E. B., kurią vadindavo B., telefono numerio. Jis telefono numerį gavo ir perdavė D.. Po to D. J. paskambino ir pasakė, kad lapkričio 2 dieną atvažiuos. Tą dieną neatvyko, bet atvažiavo lapkričio 5 dienos vakare baltu automobiliu, kuriame sėdėjo dvi merginos. Jis pasakė, kad išvyksta su reikalais. Pasakė, kad kai bus išvykęs ir gaus siuntinį, reikės tą siuntinį paimti. Jis sutiko, nes jautėsi D. J. skolingas, nuo jo priklausomas. D. davė telefoną, pasakė, kad į tą telefoną jam paskambins dėl siuntinio paėmimo. Po dviejų ar trijų dienų jis vėl skambino per „Messengerį“. Paprašė B., kai ji grįš su siuntiniu, priimti, sakė, kad ji pabus 5–7 valandas, kol sugrįš jis pats. 12 dieną vėl skambino D. J. ir klausė, kodėl jis nekelia ragelio. Jis pasakė, kad pakėlė, bet D. liepė pasiimti tą telefoną, kurį jam paliko. Po kokių 20 minučių paskambino į paliktą telefoną, klausė, ar jis galės į namus kelioms valandoms priimti E. B.. Jis pažadėjo priimti. Po to skambino naktį, vėl liepė pasiimti jo paliktą telefoną, pasakė, kad vakare būtų namuose. Po kurio laiko paskambino E. B., pasakė, kad laukia jo prie jo namo laiptinės. Ji buvo su trimis kelioniniais krepšiais. Visus krepšius parsinešė į butą, po kurio laiko iš buto išėjo ir buvo sulaikyti pareigūnų. Viename krepšyje pareigūnai rado kanapių. Iš to, kad paprašė paimti siuntinį, įdavė telefoną, po to skambino į tą telefoną, prašė priimti į namus E. B., suprato, kad daromi kažkokie nelegalūs dalykai, galbūt bus vežami narkotikai. Jautėsi priklausomas nuo D. J., kuris jam buvo padėjęs, žadėjo surasti darbą, todėl su jo pasiūlymu sutiko. Dėl to labai gailisi, planavo pradėti naują gyvenimą, bet šis įvykis sutrukdė.

26Kaltinamasis Ž. V. kaltu prisipažino visiškai ir parodė, kad yra pažįstamas su D. J. nuo senų laikų, kadangi jų mamos buvo pažįstamos. Kaltinime nurodytu metu iškilo įvairių problemų, blogai jautėsi, jam yra daromos hemodializės. Kanapių rūkymas padeda atsigauti, jis kartais vartoja narkotines medžiagas, todėl sutikęs D. J. paprašė kanapių. Prašė vartoti sau, apie platinimą nebuvo jokių minčių. Po kurio laiko D. gavo apie 20 gramų „žolės“ ir perdavė jam. Po to gavo antrą kartą. Pinigų neturėjo, apie kainas nekalbėjo. Kažkiek pinigų grąžino, tačiau tikslios sumos įvardinti negali. 2018 metų birželio mėnesį susitiko R. D.. Buvo pas draugus, R. pradėjo kalbėti, kad žmona iš namų išvarė, paklausė, ar neturi kanapių. Jis pasakė, kad turi tik dėl savęs. R. D. paprašė pasidalyti ir įkalbėjo. Paskambino, pasiūlė susitikti. Susitiko prie ( - )o mokyklos, perdavė jam kanapių, bet R. D. sulaikė pareigūnai. Po kurio laiko kratos metu pareigūnai kanapių rado ir namuose. Jų buvo gavęs iš draugo, gyvenančio ( - ). Ten kanapės augo, jis šiek tiek parsinešė ir laikė namuose. R. D. davė tas, kurias gavo iš D. J..

27Kaltinamasis R. D. kaltu prisipažino visiškai. Jis parodė, kad yra pažįstamas su Ž. V.. Yra girdėjęs, kad šis vartoja narkotikus. Pats turėjo problemų šeimoje, susitiko su draugais, išgėrė. Kalbėjosi su Ž. V., papasakojo, kad turi bėdų šeimoje, paklausė dėl kanapių ir Ž. sutiko pasidalyti. Kanapių nepirko, gavo be pinigų, tačiau nepavartojo, nes buvo sulaikytas.

28Iš G. S. parodymų, perskaitytų BPK 290 straipsnio, 273 straipsnio tvarka, matyti, kad policijos pareigūnas, 2019-04-23 apklausiamas kaip liudytojas, parodė, kad 2018 m. pavasarį buvo gauta informacija, jog Ž. V., gyvenantis ( - ), platina kanapes. 2018-06-07 buvo nutarta atlikti Ž. V. sekimą. Kadangi buvo atliekama Ž. V. telefoninių pokalbių kontrolė, tą pačią dieną buvo nustatyta, kad vakare Ž. V. susitarė, kaip vėliau nustatyta, su R. D. (vienu iš klientų), kad jam duos narkotinių medžiagų. 2018-06-07 apie 19.35 val. R. D. pagal susitarimą atėjo prie ( - ), esančios adresu ( - ), kur jau jo laukė Ž. V.. Susitikę jie pasisveikino ir vienas kitam kažką perdavė, po kelių minučių jie išsiskyrė. Paskui R. D. nuėjo į degalinę ,,Circle K“, o Ž. V. liko stovėti prie gimnazijos. Suprato, kad Ž. V. R. D. perdavė narkotikus, todėl R. D. prie ( - ) namo buvo sulaikytas. Atlikus asmens kratą, pas R. D. buvo rastas vienas folijos lankstinukas su kanapėmis, kurias jis įsigijo iš Ž. V.. Sulaikytasis neprisipažino, iš kur gavo kanapių, melavo, kad rado kažkokią šiukšlę ir norėjo ją išmesti. Paleidus R. D. iš policijos komisariato, šis iš karto paskambino Ž. V. ir pranešė, kad buvo sulaikytas policijos pareigūnų, tačiau pareigūnams pasakė, kad rado ant žemės šiukšlę ir norėjo ją išmesti. Jis Ž. V. bandė įtikinti, kad įvyko kažkoks nesusipratimas jį sulaikant ir kad nieko tokio nebus. Vėliau išanalizavus gautus duomenis buvo nustatyta, kad R. D. ne pirmą kartą susitinka su Ž. V., ir iš jų pokalbių bei susirašinėjimų suprato, kad R. D. ne kartą skambino, norėdamas iš Ž. V. gauti narkotikų. Be to, gautais duomenimis buvo nustatyta, kad Ž. V. narkotines medžiagas – kanapes tiekia D. J.. Užfiksuota daugybė pokalbių tarp D. J. ir Ž. V., kurie patvirtina, kad Ž. V. kanapes įsigyja iš D. J.. Nustatyta, kad laikotarpiu nuo 2018 m. birželio iki spalio mėnesio D. J. su Ž. V. šifruotai kalbasi bei susirašinėja SMS žinutėmis, kaip suprato, dėl narkotinių medžiagų įsigijimo bei atsiskaitymo už jas. Pavyzdžiui, 2018-09-20 po susitikimo su D. J. Ž. V. skambina tyrimo metu nenustatytam asmeniui ir pokalbio metu pasako, kad atvažiavo į turgų maišelių nusipirkti, kaip suprato, galbūt narkotinėms medžiagoms fasuoti. Netrukus Ž. V. vėl perskambina tam pačiam asmeniui ir pasako, kad „liniuotė tai pas tave“, kaip suprato, tai svarstyklės, ir tariasi, kad draugas grįžtų namo. Tą pačią dieną Ž. V. išsiunčia SMS pranešimą su tekstu: „mielieji stai as ir gryzau“, į 17 skirtingų mobiliojo ryšio telefonų numerių, kaip suprato, jis informavo klientus apie naują narkotinių medžiagų partiją. Po to prasideda klientų SMS pranešimai bei skambučiai dėl susitikimų, kad įsigytų narkotinių medžiagų. Vienas iš nenustatytų klientų paskambina Ž. V. ir pokalbio metu klausia: „o kaip tenais kokybė“, į tai Ž. V. atsako: „dar ne, ne, ne ne kaip sakyt nenuėmė nei prabos nieko, vat tik vat prieš 20 minučių atsirado viskas.“ Iš pokalbio suprato, kad Ž. V. gavo naują narkotinių medžiagų partiją. Laikotarpiu nuo 2018 m. spalio mėnesio iki lapkričio mėnesio pradžios užfiksuoti pokalbiai bei SMS pranešimai tarp Ž. V. ir D. J.. Iš šių pokalbių galima suprasti, kad Ž. V. baigėsi narkotinės medžiagos. D. J. nurodė, kad ir jis jų nebeturi. Ž. V. parašo SMS pranešimą su tekstu: „vėl ta pati istorija“, į tai D. J. atsako: „kita sav“. 2018 spalio mėnesio pabaigoje buvo gauta duomenų, kad D. J. organizuoja išvyką į Ispaniją parsigabenti narkotinių medžiagų. Į šią suplanuotą nusikalstamą veiką jis 2018 m. birželio mėnesį įtraukė pažįstamą A. N., jo paprašė surasti merginų, kaip suprato, padėti pargabenti narkotines medžiagas iš užsienio. A. N. jam sutiko padėti, nors tuo metu ir atliko jam paskirtą laisvės atėmimo bausmę. Viename iš A. N. ir D. J. pokalbių užfiksuota, kad A. N. sako, kad viskas tvarkoje, kad jam reikia žinoti merginų skaičių ir datą, kada reikės vykti į užsienį. Patikina, kad viena mergina tikrai galės, kaip vėliau nustatyta – tai E. B., kuri yra bendra jų pažįstama. Vėliau D. J. į nusikalstamą veiką įtraukė E. B. ir jos pažįstamą O. K., kuri nieko nežinojo apie šios kelionės tikslą. D. J. susitikęs su E. B. ne kartą aptarė narkotinių medžiagų pargabenimo planą. Viename iš pokalbių dalyvavo ir O. K., kuri buvo pakviesta važiuoti į Ispaniją neva pailsėti, bet iš tikro D. J. ją norėjo vežtis konspiraciniais tikslais, kad esant tokiai kompanijai kiltų mažiau įtarimų. Kadangi iš įkalinimo vietos jau buvo sugrįžęs ir pats A. N., į šią nusikalstamą veiką įtraukė ir jį. Jam buvo skirta užduotis Lietuvoje laukti E. B. ir perimti iš jos pargabentą kontrabandos būdu narkotinę medžiagą kanapes, kad vėliau jas perduotų jam. Tam, kad D. J. galėtų palaikyti ryšį su A. N., prieš išvykdamas į Ispaniją susitikęs su A. N. jam įdavė telefoną su nauja SIM kortele ir nurodė ryšį palaikyti šiuo telefonu. Taip pat D. J. E. B. liepė ryšį su A. N. palaikyti būtent nauju telefono numeriu. 2018-11-05, kaip ir buvo nuplanavęs, D. J. išsinuomotu automobiliu kartu su E. B. ir jos drauge O. K. išvyko į Ispaniją. Ispanijoje pasiėmė iš anksto išsiųstą vakumavimo aparatą narkotinėms medžiagoms – kanapėms supresuoti, po to, kaip paaiškėjo, nuvyko susitikti su tyrimo metu nenustatytu asmeniu, kuris jam turėjo perduoti narkotines medžiagas – kanapes parsigabenti į Lietuvą. 2018-11-13 anksti ryte į Lietuvą su narkotinėmis medžiagomis grįžo E. B., ją ( - ), pasitiko A. N. ir jos pargabentą siuntą su narkotine medžiaga parsinešė į savo namus palaikyti, kol grįš iš Ispanijos D. J.. Atlikus kratą A. N. bute ( - )., be kitų daiktų, buvo rasta rankinė, kurioje buvo įdėtas specialus sekimo prietaisas, pagal kurį D. J. sekė, kaip juda siunta. Toje pačioje rankinėje skalbimo miltelių pakuotėje buvo įdėtas paketas su supresuotomis narkotinėmis medžiagomis – kanapėmis ir kiti daiktai. Sekimo įrenginys buvo paliktas A. N. bute, kad D. J., kuris turėjo grįžti į Lietuvą, nekiltų įtarimo, kad su siunta kažkas ne taip. Tą pačią dieną buvo sulaikyta ir E. B., kuri prisipažino dėl kontrabandos gabenimo ir narkotikų perdavimo A. N.. Taip pat ji nurodė, kad už narkotikų pargabenimą iš D. J. turėjo gauti 500 eurų atlygio. Kitą dieną buvo sulaikytas kirtęs Lietuvos Respublikos sieną ir D. J.. Tų asmenų, kuriuos nurodė D. J., tai yra kam jis vėžė narkotines medžiagas ir iš ko jas įsigijo Ispanijoje, nustatyti nepavyko. Taip pat šio tyrimo metu buvo nustatyta, kad ir anksčiau, t. y. 2017 m. vasarą, D. J., padedamas A. N., E. B. ir dar vienos pažįstamos N. Ž., buvo parsigabenęs kanapių iš Ispanijos (4 t., b. l. 1–5).

29Iš BPK 290 straipsnio, 273 straipsnio tvarka perskaitytų parodymų matyti, kad O. K., dėl kurios tyrimas buvo nutrauktas, apklausta kaip įtariamoji parodė, kad kalta neprisipažįsta. Jos draugė E. B. 2018 metų rudenį pasakė, kad ketina važiuoti į Ispaniją su kažkokiu draugu, kurį vadino A., ir pasiūlė važiuoti kartu. Taip pat pasakė, kad už nieką mokėti nereikės, nes už viską sumokės A. Kitą dieną susitiko su A. picerijoje. Buvo, ji, E. ir A. A. pokalbio metu į E. kreipėsi B. vardu, kalbėjo apie kelionę. A. paminėjo, kad nepraėjus bent pusei metų nekeltų nuotraukų į feisbuką iš Ispanijos. Po pokalbio grįžtant namo E. jai pasakė, kad A. užsiima kontrabanda, todėl turi pinigų. Taip pat ji pasakė, kad jo tikras vardas D., bet perspėjo, kad į jį taip nesikreiptų. Po kelių dienų D. atvažiavo į ( - ) ir jas abi pasiėmė. Prieš išvažiuojant į Ispaniją D. pasakė, kad dar reikės užvažiuoti į ( - ) pas A., kaip suprato – pas E. pažįstamą. Apie ką jie kalbėjo susitikę su A., negirdėjo, nes ji sėdėjo D. autobusiuke. Pokalbis truko apie pusvalandį. Pirmiausia nuvažiavo į Ispanijos miestą Almerija. Ten vienoje kavinėje D. buvo susitikęs su kažkokiu ispanu, kuris kalbėjo rusiškai. Kalbėjosi prie kito staliuko. Kitą dieną jie visi išvažiavo į kitą Ispanijos miestą, kažkokį Kompormostą ar panašiai. Visi trys apsigyveno viešbutyje, jame prabuvo dvi dienas. Laiką leido įvairiai. Po to jie persikraustė į kitą viešbutį, apsigyveno atskiruose kambariuose. Šeštadienį su D. ir E. nuvažiavo į kažkokį miestą ir ten D. pasiėmė siuntinį. Siuntinio nematė, nes ji sėdėjo autobusiuke. E. buvo išlipusi, bet kur buvo nuėjusi, ji nematė. Grįžtant į viešbutį D. padavė E. mašinos raktus, ji E. padėjo susidėti nusipirktus daiktus. Matė, kad E. pasiėmė alkoholinių gėrimų, dovanų, iš D. autobusiuko bagažinės paėmė dvi pagalves, jas įdėjo į rankinę. Jai tai pasirodė keista, bet nieko jos neklausė. Tą pačią dieną atvažiavo į Kompormosto viešbutį ir sužinojo, kad E. ketina sekmadienį išvažiuoti į Lietuvą. E. pradėjo skambinti vairuotojams, vykstantiems į Lietuvą, o vairuotojų telefonų numerius diktavo D.. E. kelis kartus skambino iš jos telefono, nes pati nebeturėjo pinigų sąskaitoje. Ispaniškų numerių jos neturėjo. E. jai pasakė, kad turi skubiai išvažiuoti dėl darbo reikalų. Kitos dienos ryte, tai buvo sekmadienis, E. apie 7 val. išėjo iš viešbučio, pasiėmė savo daiktus. D. dar paminėjo, kad E. paveš jo pažįstamas ispanas. Tą pačią dieną po pietų ji su D. išvažiavo link Lietuvos. Prieš tai dar D. buvo susitikęs su tuo pačiu ispanu. Apie ką jie kalbėjo, ji negirdėjo, nes buvo automobilyje. Važiuojant link Lietuvos, jai parašė E., paklausė, kur jie yra. Ji atrašė, kad iki Vokietijos liko keturios valandos. Važiuojant link Lenkijos, D. pasakė, kad E. yra areštuota. Suprato, kad per E. jam atsitiko kažkokia bėda. Lenkijoje D. jai davė 50 eurų, įsodino į atsitiktinį krovininį automobilį ir liepė važiuoti į Lietuvą. D. pasakė, kad pinigai už kompaniją ir kad sumokėjo vairuotojui 50 eurų už jos parvežimą į Vilnių. Prieš išsiskiriant D. paprašė, kad jei ją sulaikytų policija, kad pareigūnams ji nurodytų kitą mašiną ir jį apibūdintų kitaip. Pažadėjo už tai atlygį. Taip pat važiuojant į Ispaniją D. pasakė, kad ji bus pristatinėjama A. vardu. Dėl ko buvo tokia konspiracija, suprato tik policijoje, kai sužinojo, kad D. su E. gabeno per Lietuvos sieną kanapes (4 t., b. l. 89–92, b. l. 132–136).

30Iš 2018-06-07 tarnybinio pranešimo matyti, kad 2018-06-07 apie 19.45 val. prie ( - ), buvo sulaikytas R. D., kuris, kaip įtariama, 2018-06-07 apie 19.35 val. prie ( - ), iš Ž. V. įsigijo narkotinės medžiagos kanapių (1 t., b. l. 5–9).

31Iš 2018-06-07 apžiūros protokolo matyti, kad pas R. D., gim. 1979-04-04, be kitų daiktų, buvo rastas ir paimtas 1 folijos gniužulėlis su augalinės kilmės medžiaga (2 t., b. l. 112–116).

32Specialisto 2018-06-26 išvada Nr.140-(2995)-IS1-3609 nustatyta, kad žalsvos spalvos augalinė medžiaga iš folijos gniužulėlio, 2018-06-07 rasta pas R. D., yra narkotinė medžiaga – kanapės (antžeminės dalys), kurių masė yra 0,538 g (2 t., b. l. 121–123).

33Iš 2018-12-05 kratos protokolo matyti, kad atlikus kratą Ž. V. bute, esančiame ( - ), buvo rasti ir paimti du mobiliojo ryšio telefonai su SIM kortelėmis, dvejos elektroninės svarstyklės, sausa augalinės kilmės medžiaga, dvi trintuvės, 6 polietileniniai maišeliai su neaiškios kilmės medžiagos likučiais, dvi pakuotės su nedideliais užspaudžiamais maišeliais (2 t., b. l. 130–136).

34Iš 2018-12-05 apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėti kratos metu rasi ir iš Ž. V. paimti daiktai: mobiliojo ryšio telefonas ,,Huawei" su SIM kortelėmis, du maišeliai, kuriuose sudėti nenaudoti 161 vnt. užspaudžiamų maišelių (2 t., b. l.140-142).

35Specialisto 2018-12-27 išvada Nr. 140-(6247)-IS1-7073 nustatyta, kad žalios spalvos, sausa, iš dalies susmulkinta augalinės kilmės medžiaga, 2018-12-05 kratos metu rasta pas Ž. V., yra narkotinė medžiaga – kanapės (antžeminės dalys), kurių masė yra 0,938 g (2 t., b. l. 161–163).

36Iš 2018-11-14 tarnybinio pranešimo matyti, kad 2018-11-13 buvo sulaikyti A. N. ir E. B., kurie neteisėtai, turėdami tikslą parduoti ar kitaip platinti, įgijo, gabeno ir laikė, kaip įtariama, didelį kiekį narkotinės medžiagos kanapių ir jų dalių ir neturėdami leidimo gabeno šias medžiagas per Lietuvos Respublikos valstybės sieną (1 t., b. l. 10–12).

37Iš 2018-11-13 asmens kratos protokolo matyti, kad iš E. B. buvo paimti bylai reikšmingi daiktai: trys telefonų SIM kortelių laikikliai, popieriaus lapelis su užrašu ,, ( - )“ ir popieriaus lapelis su užrašais ,,14-18h 2 tašes šešt. iki pietų ( - ) grįžta per dvi paras vairuotojas 2 tašės ar ( - ) firma“ (2 t., b. l. 167–169).

38Iš 2019-11-22 apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėti asmens kratos metu rasti ir iš E. B. paimti reikšmingi daiktai: 3 telefonų SIM kortelių laikikliai, popieriaus lapelis su užrašu ,,KOMPERMOSAS“ ir popieriaus lapelis su užrašais ,,14-18h 2 tašes šešt. iki pietų ( - ) grįžta per dvi paras vairuotojas 2 tašės ar ( - )s firma“ (2 t., b. l. 170–172).

39Iš 2018-11-13 kratos protokolo matyti, kad pas A. N. bute, adresu ( - ), buvo rasti ir paimti šie bylai reikšmingi daiktai: 2 rankinės, skalbimo milteliai su dėže, paketas su neaiškios kilmės medžiaga, septyni mobiliojo ryšio telefonai, „Pildyk„ SIM kortelė su laikikliu, 2 SIM kortelių laikikliai be SIM kortelių, dvi pagalvės su užvalkalais (3 t., b. l. 5–9).

40Iš 2018-12-17 apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėti kratos metu rasti ir iš A. N. paimti du SIM kortelių laikikliai (3 t., b. l. 14–19).

41Iš 2018-12-10 apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėtos kratos metu rastos ir paimtos iš A. N. dvi pagalvės, kartoninė dėžė nuo skalbimo miltelių, dvi rankinės (3 t., b. l. 22–27).

42Specialisto 2018-12-04 išvadoje Nr. 140-(5877)-IS1-6661 konstatuota, kad augalinės kilmės medžiaga, 2018-11-13 kratos metu rasta A. N. gyvenamojoje vietoje ( - ), yra narkotinė medžiaga – kanapės (antžeminės dalys), kurių masė yra 1893,71 g (3 t., b. l. 45–46).

43Iš 2018-11-14 asmens kratos protokolo matyti, kad pas D. J. buvo rasti ir paimti šie daiktai: piniginė, automobilio dokumentai, asmens tapatybės kortelė D. J. vardu, vairuotojo pažymėjimas D. J. vardu, airiška ID kortelė, 3 banko kortelės D. J. vardu, 2 SD mikrokortelės, 204,57 zloto, 56,68 euro (2 t., b. l. 187–189).

44Iš 2018-11-14 kratos protokolo matyti, kad atlikus kratą D. J. vairuojamame automobilyje ,,Dodge Grand Caravan“, valstybiniai numeriai ( - ) buvo rasti ir paimti šie daiktai: raktų ryšulys, automobilio raktas su signalizacijos pulteliu, mobiliojo ryšio telefonas ,,Samsung“, plantšetinis kompiuteris ,,Vodafone“, automobilio užvedimo raktų ryšulys, magnetukas (3 t., b. l. 156–158).

45Iš 2018-16 kratos protokolo matyti, kad atlikus kratą D. J. gyvenamojoje vietoje, esančioje adresu ( - ), buvo rasti ir paimti šie daiktai: automobilio registracijos dokumentai, mobiliojo ryšio telefonas ,,Sony“ be SIM kortelės (3 t., b. l. 175–179).

46Iš 2018-11-14 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo matyti, kad įtariamajai E. B. atpažinti buvo pateiktos 6 asmenų fotonuotraukos, tarp jų ir D. J., pagal jas E. B. atpažino D. J. kaip asmenį, apie kurį davė parodymus, kuris prisistatė kaip A. (4 t., b. l. 154–158).

47Iš 2019-03-18 kriminalinės žvalgybos veiksmų atlikimo protokolo matyti, kad 2018-06-07 nuo 19.10 val. iki 19.45 val. Klaipėdoje buvo vykdomas įtariamojo Ž. V. sekimas, jo metu buvo užfiksuotas susitikimas prie ( - ) su įtariamuoju R. D.. 19.45 val. R. D. sulaikytas (1 t., b. l. 34).

48Iš 2019-03-18 kriminalinės žvalgybos veiksmų atlikimo protokolo matyti, kad 2018 m. gegužės 17–birželio 7 d. pateiktoje suvestinėje (tel. Nr. ( - ) Ž. V.) užfiksuota informacija atliekant elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolę. Suvestinėje užfiksuoti įvairūs Ž. V. pokalbiai su tyrimo metu nenustatytais asmenimis apie narkotines medžiagas, jų įsigijimą iš Ž. V.. Pokalbiuose Nr. 5381, 5393 užfiksuota, kaip R. D. skambina Ž. V. ir prašo pagalbos, nori gauti narkotinės medžiagos. Po to R. D. skambina Ž. V. ir praneša, kad buvo sulaikytas policijos pareigūnų, kad jis pamelavo, kad ,,žolę“ rado kaip šiukšlę ir ją norėjo išmesti (1 t., b. l. 35–36, 37–47).

49Iš 2018-12-14 elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos fiksavimo ir kaupimo protokolo matyti, kad 2018 m. birželio 18rugpjūčio 30 d. pateiktoje suvestinėje (tel. Nr. ( - ) Ž. V.) užfiksuota informacija atliekant elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolę. Suvestinėje užfiksuoti pokalbiai ir trumpieji pranešimai tarp Ž. V. (mobiliojo ryšio telefono Nr. ( - )), R. D. (mobiliojo ryšio telefono Nr. ( - ), D. J. (mobiliojo ryšio telefonų Nr. ( - )) ir kitų nenustatytų asmenų, kurie reikšmingi ikiteisminio tyrimo byloje Nr. 01-1-26995-18. Užfiksuoti Ž. V. bei D. J. pokalbiai ir SMS pranešimai, iš kurių matyti, kad šie asmenys tarpusavyje šifruotai kalbasi bei rašinėja SMS pranešimus galbūt dėl narkotinių medžiagų įsigijimo bei atsiskaitymo už jas. Po susitikimų arba po SMS pranešimų su D. J. Ž. V. informuoja galbūt narkotinių medžiagų klientus apie laiką, kada „pas jį pagerės“ (atsiras narkotinių medžiagų). Po susitikimo su D. J. ir galbūt įgijęs narkotinių medžiagų Ž. V. informuoja savo klientus trumpais SMS pranešimais, parašydamas žodį „kiek“, klientai atrašo, kad 1 arba parašo, kad užsuks, arba paskambina ir susitaria dėl susitikimo. Atvykę klientai prašo Ž. V. nusileisti ir informuoja, kad „vieną“ arba „aš vienas“, „pora“ arba „aš keturi“ arba prašo „paimk keturis vienetus“, galbūt yra nurodomas narkotinių medžiagų kiekis gramais, tai yra kiek gramų reikia klientui (1 t., b. l. 66–67,68–77).

50Iš 2018-12-14 elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos fiksavimo ir kaupimo protokolo matyti, kad 2018 m. birželio 22–27 d. pateiktoje suvestinėje (tel. Nr. ( - ) D. J.) užfiksuota informacija atliekant elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolę. Suvestinėje užfiksuoti pokalbiai ir trumpieji pranešimai tarp D. J. (mobiliojo ryšio telefono Nr. ( - )) ir A. N. (mobiliojo ryšio telefono Nr. ( - )), kurie reikšmingi ikiteisminio tyrimo byloje Nr. ( - ). Pokalbis Nr. 68 tarp D. J. ir A. N.. A. N. yra įkalinimo įstaigoje, tačiau D. J. prašo, kad A. N. susisiektu su ,,B.“ (galbūt moters pavardė), nes D. J. reikia poros merginų (galbūt narkotinių medžiagų kontrabandai). D. J. A. N. pasako, kad už informaciją „numes šaibų“ (pinigų) B.. Pokalbis Nr. 144 tarp D. J. ir A. N. A. N. yra įkalinimo įstaigoje. A. N. informuoja D. J., kad viską sutvarkė ir A. N. reikia merginų skaičiaus ir datų (galbūt reikalingos datos, kada reikia išvykti į užsienį narkotinių medžiagų kontrabandai), taip pat A. N. informuoja, kad pati B. savaitei šimtas procentų galės ir B. (ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad B. yra E. B. slapyvardis) greičiausiai, šimtas procentų norėtų (1 t., b. l. 78–79, 80–83).

51Iš 2018-12-14 elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos fiksavimo ir kaupimo protokolo matyti, kad 2018 m. rugsėjo 19–spalio 15 d., 2018 m. spalio 31–lapkričio 3 d. pateiktose suvestinėse (tel. Nr. ( - ) Ž. V.) užfiksuota informacija atliekant elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolę. Suvestinėje užfiksuoti pokalbiai ir trumpieji SMS pranešimai tarp Ž. V. (mobiliojo ryšio telefonų Nr. ( - ), R. D. (mobiliojo ryšio telefono Nr. ( - )), D. J. (mobiliojo ryšio telefonų Nr. ( - ) ir kitų nenustatytų asmenų, kurie reikšmingi ikiteisminio tyrimo byloje Nr. 01-1-26995-18. Suvestinės (2018-11-28 suvestinė Nr. 30-IL-14393) pokalbiai bei SMS pranešimai. Užfiksuoti pokalbiai ir SMS pranešimai tarp Ž. V., bei D. J., šifruotai kalbasi bei rašo SMS pranešimus dėl susitikimo galbūt dėl narkotinių medžiagų sandorių (dėl narkotinių medžiagų įsigijimo bei atsiskaitymo už jas). 2018-09-20 po susitikimo su D. J., Ž. V. skambina draugui į mobiliojo ryšio telefoną Nr. ( - ) ir pokalbio metu pasako, kad atvažiavo į turgų maišelių nusipirkti (galbūt narkotinėms medžiagoms fasavuoti). Netrukus Ž. V. vėl perskambina tam pačiam draugui ir pasako: „liniuotė tai pas tave“ (liniuotė – svarstyklės), ir tariasi, kad draugas grįžtų namo. Suvestinės (2018-11-29 suvestinė Nr. 30-IL-l4394) pokalbiai bei SMS pranešimai. 2018-09-20 Ž. V. išsiunčia SMS pranešimą su tekstu: „mielieji stai as ir gryzau“, į 17 skirtingų mobiliojo ryšio telefonų numerių (galbūt narkotinių medžiagų klientus informuoja apie naują narkotinių medžiagų partiją). Po to prasideda galbūt narkotinių medžiagų klientų SMS pranešimai bei skambučiai dėl susitikimų ir narkotinių medžiagų įsigijimo. Vienas iš klientų iš mobiliojo ryšio telefono Nr. ( - ) paskambina Ž. V. ir pokalbio metu klausia: „o kaip tenais kokybė“. į tai Ž. V. atsako: „dar ne, ne, ne nekaip sakyt nenuėmiau nei prabos nieko, vat tik vat prieš 20 minučių atsirado viskas“. Iš pokalbio galima suprasti, kad Ž. V. gavo naują galbūt narkotinių medžiagų partiją. Nuo 2018-10-30 suvestinėje užfiksuoti pokalbiai, kaip įvairūs asmenys skambina bei rašo SMS pranešimus klausdami, „kas geresnio“, „nieko nėra“, „vis dar neišlendi iš depresijos“ ir panašiai, Ž. V. atsako neigiamai į visus klausimus ar SMS pranešimus. Suvestinės (2018-11-29 suvestinė Nr. 30-IL-14398) pokalbiai bei SMS pranešimai. Pokalbiai ir SMS pranešimai tarp Ž. V. ir D. J.. Iš pokalbių ir SMS pranešimų galima daryti prielaidą, kad Ž. V. nebeturi narkotinių medžiagų, tačiau ir pas D. J. jos baigėsi. 2018-11-03 Ž. V. parašo SMS pranešimą su tekstu; „vėl ta pati istorija“, į tai D. J. atsako: „kita sav“ (1 t., b. l. 115–116, 117–119, 120–125, 126–127).

52Iš 2018-12-14 elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos fiksavimo ir kaupimo protokolo matyti, kad 2018 m. rugsėjo 21–27 d., 2018 m. spalio 18–lapkričio 9 d., 2018 m. lapkričio 2–5 d., 2018 m. lapkričio 5 d. pateiktose suvestinėse (tel. Nr. ( - ), pagal IMEI Nr. ( - ) – D. J.) užfiksuota informacija atliekant elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolę. Suvestinėje užfiksuoti pokalbiai ir trumpieji pranešimai tarp D. J. (mobiliojo ryšio telefonų Nr. ( - ), IMEI Nr. ( - )) E. B. (mobiliojo ryšio telefono Nr. ( - )), V. A. (mobiliojo ryšio telefono Nr. ( - )), A. V. (mobiliojo ryšio telefono Nr. ( - )), A. N. (mobiliojo ryšio telefono Nr. ( - )) ir automobilių nuomos įmonės darbuotojos (mobiliojo ryšio telefono Nr. ( - )), kurie reikšmingi ikiteisminio tyrimo byloje Nr. 01-1-26995-18. Suvestinės (2018-11-29 suvestinė Nr. 30-IL-14396) pokalbis Nr. 45. D. J. kalbasi su E. B. apie išvykimą į užsienį ir D. J. informuoja, kad N. (ikiteisminiame tyrime nustatyta, kad tai N. Ž.) nevažiuoja. D. J. sako, kad neskris lėktuvu, o važiuos limuzino klasės autobusiuku ir ten važiuoti reiks dvi paras, klausia, ar E. B. bus tik viena, ir šneka apie išvykimo datą. Pokalbis Nr. 134. D. J. kalbasi su E. B. apie išvykimą. E. B. D. J. vadina A. (slapyvardžiu). D. J. įkalbinėja, kad pastaroji pasiimtu draugę ar dvi drauges, paaiškina, kad ten yra kur gyventi, kaip ir praeitą sykį. Iš pokalbio matyti, kad yra organizuojama kelionė dėl narkotinių medžiagų kontrabandos ir kad vykstama jau ne pirmą kartą, kadangi D. J. nurodo, kad gyvens kaip ir praeitą sykį. Suvestinės (2018-11-29 suvestinė Nr. 30-IL-1440l) pokalbiai Nr. 3025, 3051. D. J. kalbasi su V. A. (sugyventine), prašo, kad ši pro langą išmestų A. pasą. Kito pokalbio metu D. J. sako, kad jau yra su draugu (2018-10-18 A. N. buvo paleistas iš įkalinimo įstaigos, o D. J. jį pasitiko). Pokalbis Nr. 4981. Skambina iš nuomos punkto, kad D. J. gali pasiimti automobilį „Dodge“. Likusieji pokalbiai tarp D. J., V. A. ir A. V. yra dėl siuntinio išsiuntimo organizavimo. D. J. pokalbių metu nurodo, kad vyksta į Norvegiją, tačiau V. A. ieško siuntų tarnybos, kad galėtų išsiųsti siuntinį į Ispaniją, o A. V. turi perduoti. Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad D. J. siuntinyje išsiuntė vakumavimo aparatą, skirtą narkotinėms medžiagoms pakuoti, kurį pats ir pasiėmė lspanijoje. Suvestinės (2018-11-29 suvestinė Nr. 30-IL-14397) pokalbiai. Pokalbiai tarp D. J. ir A. N.. Pokalbių metu D. J. informuoja A. N. dėl atvykimo, kad pirmadienį (2018-11-05) atvyks pakalbėti, prašo, kad A. N. būtų blaivus. Suvestinės (2018-11-28 suvestinė Nr. 30-IL-14395) pokalbiai. Pokalbiai vyksta su D. J. ir A. N., sakoma, kad D. J. atvyksta pas A. N.. Pokalbis Nr. 241. D. J. paskambina E. B. ir pasako, kad telefoną paliks A., ir tuo metu aktyvuoja naują mobiliojo ryšio telefono numerį. Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad D. J. A. N. paliko savo mobiliojo ryšio telefoną su nauja SIM kortele ir galbūt buvo suderinta narkotinių medžiagų kontrabandos vykdymo schema (1 t., b. l. 133–134, 135–138, 139–144, 145–147, 148–149).

53Iš 2018-12-14 elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos fiksavimo ir kaupimo protokolo matyti, kad 2018 m. lapkričio 11–12 d. pateiktoje suvestinėje (tel. Nr. ( - ) A. N.) užfiksuota informacija atliekant elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolę. Suvestinėje užfiksuoti pokalbiai ir trumpieji pranešimai tarp A. N. (mobiliojo ryšio telefono Nr. ( - )), D. J. (mobiliojo ryšio telefono Nr. ( - )) ir E. B. (mobiliojo ryšio telefono Nr. ( - )), kurie reikšmingi ikiteisminio tyrimo byloje Nr. 01-1-26995-18. Suvestinėje pokalbiai tarp A. N., E. B. ir D. J. apie E. B., atvežusios siuntinį, pasitikimą (2 t., b. l. 34–35, 36–39).

54Taigi nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje išdėstytų duomenų, kuriuos teismas pripažįsta įrodymais, visetu kaltinamųjų kaltė dėl jiems inkriminuotų nusikalstamų veikų padarymo visiškai įrodyta.

55Dėl 0,538 g narkotinės medžiagos – kanapių ir jų dalių

56Aptartų įrodymų visuma įrodyta, kad kaltinamasis D. J. neteisėtai, turėdamas tikslą parduoti ar kitaip platinti, įgijo, gabeno ir laikė ne mažiau kaip 0,538 g narkotinės medžiagos – kanapių ir jų dalių ir už tyrimo metu nenustatytą pinigų sumą šią narkotinę medžiagą pardavė kaltinamajam Ž. V., kuris neteisėtai, turėdamas tikslą parduoti ar kitaip platinti, šią medžiagą įgijo ir laikė, o 2018 m. birželio 7 d. apie 19.35 val. atgabeno prie ( - ), esančios ( - ), ir perdavė R. D..

57Visi kaltinamieji prisipažino kaltais dėl šios nusikalstamos veikos padarymo. D. J. parodė, kad 2018 m. žiemą ar pavasarį jis atsitiktinai susitiko Klaipėdoje Ž. V., kuris papasakojo, jog turi bėdų, ir pasiguodė, kad niekur negauna parūkymui kanapių. Jis turėjo pažįstamą iš Kauno ir paprašė, kad tas pažįstamas gautų kanapių, 2018 m. gegužės mėnesį kanapių gavo ir jas perdavė Ž. V..

58Ž. V. parodė, kad 2018 metais iškilo įvairių problemų, blogai jautėsi, kanapių rūkymas padeda atsigauti, todėl sutikęs D. J. paprašė kanapių. D. J. kanapių gavo, birželio mėnesį jis susitiko R. D., kuris paklausė, ar neturi kanapių. Jis pasakė, kad turi tik dėl savęs, bet D. paprašė pasidalyti ir įkalbėjo. Paskambino, pasiūlė susitikti. Susitiko prie ( - ), perdavė jam kanapių, bet sulaikė pareigūnai.

59Analogiškus parodymus davė ir kaltinamasis R. D., kuris parodė, kad buvo girdėjęs, kad Ž. V. vartoja narkotikus. Ž. sutiko pasidalyti, atnešė paketėlį kanapių prie ( - ), perdavė neimdamas pinigų, tačiau kanapių nepavartojo, nes buvo sulaikytas policijos pareigūnų.

60Taigi visi kaltinamieji kaltais prisipažino, byloje nenustatyta jokių aplinkybių, dėl kurių jie būtų suinteresuoti nepagrįstai apkalbėti save ir kitus asmenis ar duoti melagingus parodymus. Visi nuosekliai nurodė tokias pačias reikšmingas bylai aplinkybes, kurias patvirtina kiti jau minėti baudžiamojoje byloje ištirti įrodymai: tarnybinis pranešimas, iš kurio matyti, kad 2018-06-07 apie 19.45 val. prie ( - ), buvo sulaikytas R. D., kuris, kaip įtariama, 2018-06-07 apie 19.35 val. prie ( - ), esančios ( - ), iš Ž. V. įsigijo narkotinės medžiagos kanapių; folijos gniužulėlio su augalinės kilmės medžiaga, paimto iš R. D., apžiūros protokolas; specialisto išvada, kuria nustatyta, kad žalsvos spalvos augalinė medžiaga iš folijos gniužulėlio, 2018-06-07 rasta pas R. D., yra narkotinė medžiaga – kanapės (antžeminės dalys), kurių masė yra 0,538 g.

61BK 260 straipsnio 1 dalyje nustatyta baudžiamoji atsakomybė tam, kas neteisėtai gamino, perdirbo, įgijo, laikė, gabeno ar siuntė narkotines ar psichotropines medžiagas turėdamas tikslą jas parduoti ar kitaip platinti arba pardavė ar kitaip platino narkotines ar psichotropines medžiagas. Kaltinamieji D. J. ir Ž. V. įgijo, laikė, gabeno narkotinę medžiagą – kanapes, turėdami tikslą platinti, ir jas platino, nes neginčijamai nustatyta, kad 0,538 g kanapių D. J. perdavė Ž. V., o Ž. V. – R. D.. Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad tikslo platinti turėjimas yra subjektyvusis neteisėtų veikų požymis, kuris reiškia kaltininko norą atlygintinai ar neatlygintinai perleisti narkotines ar psichotropines medžiagas bent vienam asmeniui. Kaltininko tikslas „parduoti ar kitaip platinti“ gali susiformuoti jau įgijus narkotinių ar psichotropinių medžiagų arba dar prieš įsigyjant šias medžiagas. Nustačius tikslo platinti turėjimą ir platinimo faktą kaltinamųjų D. J. ir Ž. V. padarytos veikos pagrįstai kvalifikuotos pagal BK 260 straipsnio 1 dalį. R. D. veika kvalifikuotina pagal BK 259 straipsnio 2 dalį, kadangi pas jį rasta narkotinė medžiaga – kanapės (antžeminės dalys), kurios masė yra 0,538 g, pagal Lietuvos Respublikos sveikatos ministro 2003 m. balandžio 23 d. įsakymą Nr. V-239 (su vėlesniais pakeitimais) „Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų nedidelio, didelio ir labai didelio kiekio nustatymo rekomendacijų“ sudaro nedidelį kiekį.

62Dėl didelio kiekio narkotinės medžiagos – kanapių ir jų dalių įgijimo, gabenimo ir laikymo bei neteisėto gabenimo per Lietuvos Respublikos valstybės sieną

63Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 260 straipsnio 2 dalyje nustatyta baudžiamoji atsakomybė tam, kas neteisėtai gamino, perdirbo, įgijo, laikė, gabeno ar siuntė didelį kiekį narkotinių ar psichotropinių medžiagų turėdamas tikslą jas parduoti ar kitaip platinti arba pardavė ar kitaip platino didelį kiekį narkotinių ar psichotropinių medžiagų. Šioje dispozicijoje nustatyta keletas alternatyvių šio nusikaltimo sudėties objektyviųjų (veikos) požymių. Veika kvalifikuojama pagal BK 260 straipsnio 2 dalį, jei nustatomas bent vienas dispozicijoje išvardytų alternatyvių požymių ir tikslas jas parduoti ar kitaip platinti arba pardavimo ar kitokio platinimo faktas. Nusikaltimo sudėtis yra formali, todėl atlikus bent vieną iš nusikaltimo sudėtyje nurodytų objektyviųjų (veikos) požymių, kurie įstatyme nurodyti kaip alternatyvūs, laikoma, kad yra padarytas baigtas nusikaltimas, nepriklausomai nuo to, ar nusikaltimo dalykas buvo realizuotas ar ne. Nusikalstamų veikų, susijusių su disponavimu narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis, sudėčių objektyviesiems požymiams būdingas specifinis nusikaltimo dalykas – narkotinės ar psichotropinės medžiagos. BK 269 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog narkotinės ir psichotropinės medžiagos – tai medžiagos, įtrauktos į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašus, to paties straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintose rekomendacijose numatyta, kokį narkotinių ar psichotropinių medžiagų kiekį laikyti nedideliu, dideliu ir labai dideliu. Kanapės (antžeminės dalys) įrašytos į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintą Narkotinių ir psichotropinių medžiagų, draudžiamų vartoti medicinos tikslams, sąrašą. Pagal Lietuvos Respublikos sveikatos ministro 2003 m. balandžio 23 d. įsakymą Nr. V-239 (su vėlesniais pakeitimais) „Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų nedidelio, didelio ir labai didelio kiekio nustatymo rekomendacijų“ kaltinamųjų įgytas, gabentas ir laikytas turint tikslą platinti kanapių kiekis nuo 500 iki 2500 g yra didelis. Nustatyta, kad kaltinamieji bendrais veiksmais įgijo, laikė ir gabeno apie 2000 g narkotinės medžiagos – kanapių ir jų dalių, toks kiekis tik nežymiai nesiekia nustatytos labai didelio kiekio ribos.

64Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 199 straipsnio 3 dalyje (2015-05-07 įstatymo Nr. XII-1674, įsigaliojusio nuo 2016-01-01, redakcija) nustatyta atsakomybė tam, kas nepateikdamas muitinės kontrolei ar kitaip jos išvengdamas arba neturėdamas leidimo per Lietuvos Respublikos valstybės sieną gabeno šaunamuosius ginklus, šaudmenis, sprogmenis, sprogstamąsias, radioaktyviąsias medžiagas ar kitas strategines prekes, nuodingąsias, stipriai veikiančias, narkotines, psichotropines medžiagas arba narkotinių ar psichotropinių medžiagų pirmtakus (prekursorius). Kontrabandos nusikaltimo sudėtis taip pat yra formali, todėl nusikaltimas laikomas baigtu nuo privalomų pateikti muitinei daiktų nepateikimo muitinės kontrolei ar jos išvengimo momento.

65Kaltinamųjų parodymais, liudytojo G. S. parodymais, kratų protokolais, daiktų apžiūros protokolais, specialisto išvadomis, elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos fiksavimo ir kaupimo protokolais, kriminalinės žvalgybos veiksmų atlikimo protokolais ir kitais anksčiau aptartais įrodymais neginčijamai nustatyta, kad D. J., E. B., A. N., veikdami iš anksto susitarusių asmenų grupe, įgijo, gabeno ir laikė didelį kiekį narkotinės medžiagos – kanapių ir jų dalių, kurią D. J. ir E. B. nepateikdami muitinės kontrolei ir neturėdami leidimo gabeno per Lietuvos Respublikos valstybės sieną. Visi kaltinamieji ir ikiteisminio tyrimo metu, ir teisme nuosekliai nurodė tokias pačias reikšmingas bylai aplinkybes, detaliai atskleidė nusikalstamų veikų padarymo mechanizmą. Kaltinamųjų ir liudytojų parodymus patvirtina kiti baudžiamojoje byloje ištirti ir anksčiau aptarti įrodymai. Kaltinamųjų ir liudytojų parodymais nustatytos faktinės aplinkybės, patvirtintos anksčiau paminėtais objektyviais įrodymais, nekelia jokių abejonių, kad kaltinamieji, išskyrus A. N., kuris nedalyvavo kontrabandos padaryme, atliko kaltinime nurodytus veiksmus.

66Abu aptariami nusikaltimai padaromi tik tiesiogine tyčia. Visų trijų kaltinamųjų veiksmai buvo skirtingi, jų kaltė pasireiškė tiesiogine tyčia, o atlikti veiksmai buvo reikšmingi realizuojant nusikalstamą sumanymą, t. y. kaltinamieji D. J. ir E. B. suvokė, jog neteisėtai (neturėdami leidimo) per Lietuvos Respublikos valstybės sieną gabena uždraustas narkotines medžiagas, ir norėjo taip veikti. Pagal susiformavusią teismų praktiką, asmuo už disponavimą psichotropine ar narkotine medžiaga atsako, jei jis bent bendrais bruožais suvokė, kad medžiagos, su kuriomis susiję jo neteisėti veiksmai, yra psichotropinės ar narkotinės medžiagos, taip pat koks jų kiekis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-7-201/2013). Esant susitarimui ir bendrai tyčiai, visi bendrininkai nepriklausomai nuo to, kokius konkrečiai veiksmus jie atliko realizuodami nusikalstamą sumanymą, atsako už tą pačią nusikalstamą veiką. Bendravykdis yra ne tik tas asmuo, kuris pats realizuoja visus nusikalstamos veikos sudėties objektyviuosius požymius, bet ir tas, kuris realizuoja dalį jų (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-211/2008, 2K-197/2009, 2K-162-976/2018). Šiuo atveju D. J. pats negabeno narkotinių medžiagų per Lietuvos Respublikos valstybės sieną, bet atliko aktyvius veiksmus, kad narkotinės medžiagos būtų pargabentos iš Ispanijos į Lietuvą: jis buvo veikos iniciatorius ir organizatorius, įkalbėjo vykti į Ispaniją E. B. su drauge, surado transporto priemonę, pasirūpino narkotinių medžiagų gavimu, tinkamu supakavimu į siuntą ir specialiai tam tikslui atsivežtą E. B. su siunta, kurioje buvo narkotinės medžiagos, išsiuntė į Lietuvą. Esant nustatytoms aplinkybėms yra pagrindo konstatuoti, kad abu kaltinamieji, t. y. D. J. ir E. B. atliko BK 199 straipsnio 3 dalyje numatytus veiksmus, t. y. per Lietuvos Respublikos valstybės sieną gabeno narkotines medžiagas – kanapes.

67Byloje nustatyta, kad A. N. nebuvo išvykęs į užsienį ir pats neatliko veiksmų, sudarančių objektyviąją ar subjektyviąją nusikaltimo, numatyto BK 199 straipsnio 3 dalyje, sudėtį. Kaltinamasis pats pripažino, kad jis žinojo, kad siuntinyje, kurį priims, yra narkotinės medžiagos, iš D. J. buvo gavęs mobiliojo ryšio telefoną, kuriuo turėjo palaikyti ryšį su Ispanijoje esančiu D. J. ir iš Ispanijos grįžtančia E. B.. Apie tai, kad jis žinojo, jog iš Ispanijos bus gabenamas siuntinys su narkotinėmis medžiagomis, įrodo ir telefoniniai pokalbiai tarp D. J. ir A. N., dar atliekančio bausmę. Iš 2018-12-14 elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos fiksavimo ir kaupimo protokolo matyti, kad 2018 m. birželio 22–27 d. pateiktoje suvestinėje (tel. Nr. ( - ) D. J.) užfiksuota informacija atliekant elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolę. Suvestinėje užfiksuoti pokalbiai ir trumpieji pranešimai tarp D. J. (mobiliojo ryšio telefono Nr. ( - )) ir A. N. (mobiliojo ryšio telefonų Nr. ( - )). Pokalbio Nr. 68 metu D. J. prašo, kad A. N. susisiektų su B. (galbūt moters pavardė), nes D. J. reikia poros merginų. D. J. A. N. pasako, kad už informacija „numes šaibų“. Pokalbio Nr. 144 tarp D. J. ir A. N. metu A. N. informuoja D. J., kad viską sutvarkė ir jam reikia merginų skaičiaus ir datų. Taip pat A. N. informuoja, kad pati B., savaitei šimtas procentų galės ir B. (byloje nustatyta, kad B. yra E. B. slapyvardis), greičiausiai, šimtas procentų norėtų (1 t., b. l. 78–79, 80–83). Pačių kaltinamųjų ir O. K. parodymais bei užfiksuota informacija, atliekant elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolę, neginčijamai nustatyta, kad A. N., žinodamas, koks siuntinys gabenamas iš Ispanijos, ir priimdamas šį siuntinį, pargabendamas jį į savo namus ir laikydamas iki to laiko, kol atvyko policijos pareigūnai, padarė veiką, numatytą BK 260 straipsnio 2 dalyje, tačiau neatliko jokių objektyvių veiksmų, leidžiančių jo veiką kvalifikuoti pagal BK 199 straipsnio 3 dalį.

68Ikiteisminio tyrimo metu kaltinamųjų padarytos veikos, numatytos BK 260 straipsnio 2 dalyje, 199 straipsnio 3 dalyje, kvalifikuotos kaip padarytos veikiant organizuota grupe (BK 25 straipsnio 3 dalis). Išnagrinėjus visus į bylą surinktus įrodymus ir nustačius faktines aplinkybes su tokiu veikos kvalifikavimu sutikti nėra pagrindo, kaltinamųjų padarytos veikos vertintinos kaip padarytos grupės iš anksto susitarusių asmenų. Pagal BK 24 straipsnio 1 dalį bendrininkavimas yra tyčinis bendras dviejų ar daugiau tarpusavyje susitarusių pakaltinamų ir sulaukusių BK 13 straipsnyje nustatyto amžiaus asmenų dalyvavimas darant nusikalstamą veiką. Objektyvieji bendrininkavimo požymiai yra kelių asmenų dalyvavimas padarant nusikalstamą veiką ir jų veikos bendrumas, subjektyvieji – tyčia (savo veiksmų bendrumo suvokimas) ir susitarimas daryti nusikalstamą veiką. Atsižvelgiant į bendrininkų tarpusavio susitarimo pobūdį, jų ryšius, veiksmų bendrumą, suderinamumo lygį, organizuotumo laipsnį, išskiriamos šios bendrininkavimo formos: bendrininkų grupė, organizuota grupė, nusikalstamas susivienijimas. Bendrininkų grupė yra tada, kai bet kurioje nusikalstamos veikos stadijoje du ar daugiau asmenų susitaria nusikalstamą veiką daryti, tęsti ar užbaigti, jei bent du iš jų yra vykdytojai (BK 25 straipsnio 2 dalis); organizuota grupė – kai bet kurioje nusikalstamos veikos stadijoje du ar daugiau asmenų susitaria daryti kelis nusikaltimus arba vieną apysunkį, sunkų ar labai sunkų nusikaltimą ir kiekvienas grupės narys, darydamas nusikaltimą, atlieka tam tikrą užduotį ar turi skirtingą vaidmenį (BK 25 straipsnio 3 dalis).

69Teismų praktikoje ne kartą pažymėta, kad, sprendžiant organizuotos grupės buvimo klausimą, atsižvelgiama į apgalvotos nusikalstamos veikos mechanizmo sudėtingumą, veikų padarymo intensyvumą, narių pasiskirstymą vaidmenimis, kiekvieno iš bendrininkų konkrečios užduoties atlikimą siekiant bendro tikslo (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-403/2011, 2K-453/2012, 2K-35/2013). Organizuotą grupę, be susitarimo ir tyčios požymių, išskiria būtent vaidmenų ar užduočių pasiskirstymas, kuriam būdingas nevienalaikiškumas (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-304-942/2015). Nors organizuotai grupei būdingas išankstinis susitarimas, tačiau jis turi pasižymėti nelaikinumu, negali būti vienkartinio pobūdžio, taip pat turi būti nustatytas pastovumas, pasireiškiantis grupės nusikalstamų ryšių ilgalaikiškumu ir tvirtumu, o paprasto bendrininkavimo atveju susitarimas gali įvykti bet kuriuo metu. Sprendžiant klausimą dėl organizuotos grupės buvimo, būtina atsižvelgti į rengto ar padaryto nusikaltimo pobūdį ir sudėtingumą, ar grupės nariai aptarė jo padarymo būdą, vietą, laiką ir kitus svarbius momentus, susitarė dėl kiekvieno užduoties ar vaidmens, numatė priemones, padedančias paslėpti nusikaltimo pėdsakus bei išvengti atsakomybės, ir pan. Atribojant organizuotą grupę nuo bendrininkų grupės, turi būti vertinamas organizuotumo lygis (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-70/2014, 2K-159-746/2015, 2K-297-942/2017). Teismų praktikoje taip pat akcentuota, kad svarbus aspektas sprendžiant klausimą dėl organizuotos grupės buvimo yra asmens, dalyvaujančio nusikaltime, suvokimas priklausant grupei, turinčiai tikslą daryti nusikaltimus, t. y. svarbu, kad asmuo suvoktų priklausąs tokiai grupei (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-304-942/2015, 2K-7-29-942/2016, 2K-109-746/2017).

70Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad kaltinamieji D. J., E. B. ir A. N., veikdami bendrai, realizavo vieną nusikalstamą sumanymą. Nustatyta, kad D. J. buvo parengęs nusikalstamos veikos planą, kiekvienas iš kaltinamųjų atliko kaltinime aprašytus veiksmus, kurie rodo kiekvieną turėjus skirtingą vaidmenį ir užduotis. Kasacinio teismo praktikoje pažymėta, kad iš anksto numatytas detalus nusikalstamos veikos padarymo planas, glaudžių ryšių tarp bendrininkų nustatymas, vaidmenų pasiskirstymas ir kt. nėra būtini bendrininkų grupės požymiai, tačiau bendrininkų grupės nariai taip pat gali tarpusavyje susitarti dėl numatytos bendros nusikalstamos veikos darymo, dėl jos padarymo būdų, priemonių, įrankių, dėl pasinaudojimo nusikalstamais padariniais, jų slėpimo ir kt. (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-160-303/2018). Nagrinėjamoje byloje kaltinimai visiems kaltinamiesiems yra pareikšti tik dėl vieno nusikalstamo sumanymo įgyvendinimo, t. y. dėl nusikalstamos veikos, numatytos BK 199 straipsnio 3 dalyje ir BK 260 straipsnio 2 dalyje, padarymo. Nustatyta, kad D. J. buvo nusikaltimo iniciatorius ir sumanymo įgyvendintojas. Narkotinėms medžiagoms gabenti per Lietuvos Respublikos valstybės sieną D. J. pasitelkė A. N. nurodytą E. B., o siuntiniui su narkotinėmis medžiagomis pasiimti ir saugoti Lietuvos Respublikos teritorijoje – A. N.. Tačiau byloje nėra pagrindo konstatuoti buvus organizuotai grupei būdingą aukštesnį nei bendrininkų grupėje organizuotumo lygį, susitelkimą bendrai nusikalstamai veikai daryti, tarp bendrininkų buvusius tvirtus, tęstinius nusikalstamus ryšius, jų suvokimą, kad priklauso būtent tokiai asmenų grupei. D. J. ir A. N. buvo pažįstami seniai, tačiau visi kaltinamieji parodo, o telefoninių pokalbių įrašai tai patvirtina, kad E. B. su jais jokių glaudžių ryšių nepalaikė: A. N. gavo jos telefono numerį ir perdavė D. J.. Kaip jau buvo minėta, nustatyta, kad kaltinamieji realizavo tik vieną nusikalstamą sumanymą, jų vaidmenys ir užduotys buvo laikini, t. y. A. N. nurodyta E. B. turėjo parvežti D. J. įgytas narkotines medžiagas iš Ispanijos, o A. N. – paimti siuntinį. Esant nustatytoms aplinkybėms, įvertinus kaltinamiesiems inkriminuotų nusikalstamų veikų padarymo aplinkybes, atsižvelgiant į nuteistųjų pasirengimą daryti nusikalstamas veikas ir jų organizuotumo lygį (kaltininkų ryšių pastovumą, nusikalstamų veikų mechanizmo sudėtingumą, vaidmenų ar užduočių laikinumą, vieno nusikalstamo sumanymo realizavimą ir pan.), nustatytą pagal šios bylos aplinkybes, įvertinus nuteistųjų suvokimą (nesuvokimą) priklausant organizuotai grupei, darytina išvada, kad kaltinamųjų veikoje organizuotos grupės požymis nenustatytas. Byloje surinkti duomenys rodo, kad visi nuteistieji veikė kartu, bendrai atlikdami narkotinių medžiagų kontrabandos veiksmus, t. y. veikė kaip bendravykdžiai, tik D. J. buvo šios nusikalstamos veikos iniciatorius, atlikęs aktyviausią vaidmenį darant nusikaltimus, o A. N. neatliko jokių veiksmų, kuriuos būtų galima kvalifikuoti kaip kontrabandą.

71Šioje kaltinimo dalyje D. J., E. B. ir A. N. veika kvalifikuotina pagal BK 260 straipsnio 2 dalį, o D. J. bei E. B. ir pagal BK199 straipsnio 3 dalį (2015-05-07 įstatymo Nr. XII-1674, įsigaliojusio nuo 2016-01-01, redakcija). Pašalinus iš kaltinimo organizuotos grupės požymius, A. N. pagal BK 199 straipsnio 3 dalį išteisintinas, nes nepadaryta veika, turinti nusikaltimo požymių (BPK 3 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 303 straipsnio 5 dalies 1 punktas). Pripažįstant asmenį bendrininku turi būti nustatyta, kad jo veiksmai (neveikimas) yra reikšmingi bendrai nusikalstamai veikai, nes sudaro sąlygas kitų bendrininkų veikai. Jei bendrininkas neatliktų savo veiksmų, nusikalstamos veikos nebūtų įmanoma padaryti arba jos padarymas iš esmės pasunkėtų, o tarp nustatytų veikų ar atsiradusių pasekmių turi būti priežastinis ryšys. Taigi nustačius, kad A. N. neatliko veiksmų, sudarančių objektyviąją ar subjektyviąją nusikaltimo, numatyto BK 199 straipsnio 3 dalyje, sudėtį, dėl šios kaltinimo dalies jis išteisintinas.

72Dėl nedidelio kiekio narkotinės medžiagos laikymo neturint tikslo parduoti ar kitaip platinti

73Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad Ž. V. neteisėtai, neturėdamas tikslo parduoti ar kitaip platinti, savo gyvenamojoje vietoje, adresu ( - ), laikė nedidelį kiekį, t. y. 0,938 g, narkotinės medžiagos – kanapių ir jų dalių, iki kol tą pačią dieną 13.40 val. kratos metu ją rado ir paėmė policijos pareigūnai.

74Kaltinamojo Ž. V. kaltė padarius šį baudžiamąjį nusižengimą įrodyta paties kaltinamojo parodymais, kad iš sodų ( - ) jis parsivežė kanapių, jas laikė savo namuose, turėdamas tikslą vartoti pats, kratos ( - ), protokolu, daiktų apžiūros protokolu, specialisto išvada.

75Narkotinės medžiagos – kanapės ir jų dalys yra įtrauktos į Narkotinių ir psichotropinių medžiagų, draudžiamų vartoti medicinos tikslams sąrašą. Pagal Lietuvos Respublikos sveikatos ministro 2003 m. balandžio 23 d. įsakymą Nr. V-239 (su vėlesniais pakeitimais) „Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų nedidelio, didelio ir labai didelio kiekio nustatymo rekomendacijų“ kaltinamojo laikytas kanapių kiekis – 0,938 g atitinka nedidelį kiekį. Kaltinamasis Ž. V. veikdamas tiesiogine tyčia, nes suprato ir žinojo, kad kanapės Lietuvoje uždraustos, neteisėtai laikė nedidelį kiekį kanapių, neturėdamas tikslo jas platinti, todėl jo nusikalstama veika dėl šios kaltinimo dalies teisingai kvalifikuota pagal BK 259 straipsnio 2 dalį.

76Bausmių skyrimo motyvai

77Skiriant bausmes kaltinamiesiems vadovaujamasi BK 41 straipsnio 2 dalimi, reglamentuojančia bausmės paskirtį, bendraisiais bausmės skyrimo pagrindais (BK 54 straipsnio 2 dalis), atsižvelgiama į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį. Skiriant bausmes taip pat atsižvelgiama į kaltės formą, į kaltinamųjų asmenybes ir jų vaidmenį darant nusikaltimą, į atsakomybę sunkinančias ir lengvinančias aplinkybes.

78D. J. padarė tris tyčines nusikalstamas veikas, priskiriamas sunkių nusikaltimų kategorijai (BK 11 straipsnio 5 dalis). Kaltinamojo D. J. atsakomybę lengvinančia aplinkybe pripažintina ta aplinkybė, kad jis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai gailisi (BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Atsakomybę sunkina ta aplinkybė, kad nusikalstamą veiką jis padarė veikdamas bendrininkų grupe (BK 60 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Kaltinamasis anksčiau teistas už analogiškas veikas, padarytas Airijoje. Naujų nusikalstamų veikų padarymas po ankstesnių teistumų reiškia, kad išvadų iš ankstesnių teistumų jis nepadarė. Kaltinamasis D. J. atliko aktyviausią vaidmenį darant bendrą nusikalstamą veiką, buvo šio nusikaltimo iniciatorius ir aktyviausias dalyvis. Kaltinamasis dirba keliose darbovietėse, charakterizuojamas labai gerai, išlaiko šeimą. Atsižvelgiant į aptartus bausmės skyrimo pagrindus, kaltinamajam D. J. skirtina atitinkamų straipsnių sankcijose numatyta laisvės atėmimo bausmė, artima minimaliai. Taikant BK 641 straipsnio 1 dalį, skiriama bausmė sumažintina vienu trečdaliu.

79Sulaikius D. J. ir pradėjus vykdyti nuosprendį V. A. grąžintina 5000 eurų, kuriuos ji 2018-12-19 mokėjimo nurodymu kaip užstato davėja už D. J. sumokėjo į Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros depozitinę sąskaitą (t. 5, b. l. 182–187).

80E. B. padarė dvi nusikalstamas veikas, priskiriamas sunkių nusikaltimų kategorijai (BK 11 straipsnio 5 dalis). Jos atsakomybę lengvinančia aplinkybe pripažintina ta aplinkybė, kad ji prisipažino padariusi nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai gailisi (BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Atsakomybę sunkina ta aplinkybė, kad nusikalstamą veiką ji padarė veikdama bendrininkų grupe (BK 60 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Ji anksčiau neteista, bausta administracine tvarka, tačiau administraciniai nusižengimai nėra susiję su narkotinių medžiagų vartojimu. E. B. nedirba, turi du vaikus: kūdikį A. B., gimusį ( - ), kurį augina pati, ir dukrą S. B., gimusią ( - ). Iš LITEKO duomenų matyti, kad Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų 2019-08-27 sprendimu E. B. į vyresniąją dukrą laikinai apribota motinos valdžia. E. B. teisiama pirmą kartą. Vertinant jos padarytų nusikalstamų veikų pavojingumo laipsnį, nusikalstamos veikos padarymo motyvus ir tikslus, jos vaidmenį nusikalstamų veikų padaryme, atkreiptinas dėmesys, kad jos dalyvavimas sunkiausios nusikalstamos veikos padaryme nebuvo pirmaeilis, ji buvo pasirinkta kaip siuntą su narkotinėmis medžiagomis per Lietuvos Respublikos valstybės sieną galintis pargabenti asmuo, o pati į nusikalstamą veiką ji įsitraukė norėdama užsidirbti 500 eurų, kadangi, kaip pati nurodo, tuo metu neturėjo pragyvenimo šaltinio. Policijos pareigūnai užkirto kelią tolesniems E. B. bendrininkų veiksmams ir į Lietuvą pargabentos narkotinės medžiagos nebuvo išplatintos. Už sunkaus nusikaltimo, numatyto BK 260 straipsnio 2 dalyje, padarymą įstatymo leidėjas numato laisvės atėmimo bausmę nuo aštuonerių iki dešimties metų, tačiau įvertinęs visas nustatytas aplinkybes teismas daro išvadą, kad BK 260 straipsnio 2 dalies sankcijoje numatytos minimalios aštuonerių metų laisvės bausmės paskyrimas pirmą kartą nusikaltusiam asmeniui už vienos nusikalstamos veikos padarymą būtų neproporcingas ir aiškiai prieštarautų teisingumo principui, nutrauktų bet kokius motinos socialinius ryšius su mažamečiais vaikais ir E. B. bet kokius turimus ryšius su socialine aplinka. Pagal galiojančią teismų praktiką, bausmė yra teisinga tada, kai ji atitinka padarytos nusikalstamos veikos ir kaltininko asmenybės pavojingumą. BK 54 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad jeigu straipsnio sankcijoje numatytos bausmės paskyrimas aiškiai prieštarautų teisingumo principui, teismas, vadovaudamasis bausmės paskirtimi, gali motyvuotai paskirti švelnesnę bausmę. Šis bausmės švelninimo pagrindas sietinas su aplinkybių, apibūdinančių nusikalstamos veikos pavojingumą ir šią veiką padariusį asmenį, visumos vertinimu bei išvada, kad bendros bausmės skyrimo taisyklės nėra pakankamos teisingumo principui įgyvendinti ir teisingai bausmei paskirti. Teismas, švelnindamas bausmę BK 54 straipsnio 3 dalies pagrindu, turi nurodyti, kokios yra išimtinės aplinkybės, rodančios, kad straipsnio sankcijoje numatytos bausmės paskyrimas asmeniui už nusikalstamos veikos padarymą aiškiai prieštarautų teisingumo principui (kasacinės nutartys Nr. 2K-123/2008, 2K-189/2008, 2K-251/2008, 2K-39/2009, 2K-84/2009, 2K-3/2010, 2K-7/2010, 2K-128/2011, 2K-300/2012 ir kt.). Įvertinus visas aplinkybes: kaltinamosios asmenybę – anksčiau neteista, vaidmenį nusikalstamos veikos padaryme – buvo D. J. įtraukta į nusikaltimą, motyvus ir tikslus – norėjo užsidirbti pragyvenimui, vienkartinį veikos pobūdį, į tai, kad yra dviejų mažamečių vaikų motina, į jos požiūrį į padarytą veiką – nuo pirmos apklausos momento prisipažino kalta, davė nuoseklius parodymus, daroma išvada, kad yra pagrindas taikyti BK 54 straipsnio 3 dalį ir E. B. skirti mažesnę laisvės atėmimo bausmę negu minimali bausmė, numatyta BK 260 straipsnio 2 dalyje. Teismų praktikoje yra nustatyta taisyklė: taikyti BK 54 straipsnio nuostatas galima tada, kai nėra BK 62 straipsnyje nurodytų pagrindų (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-P-89/2014, 2K-2/2015, 2K-29-489/2015, 2K-337-489/2017 ir kt.). Kaltinamoji yra dviejų mažamečių vaikų motina, tačiau baudžiamosios bylos nagrinėjimo metu pateikė tik medicinos dokumentų išrašą, iš kurio matyti, kad ( - ) ji pagimdė sūnų (t. 7, b. l. 60). Jokių duomenų apie tai, kad dėl paskirtos bausmės nebūtų kam prižiūrėti sūnaus, nepateikė. Teismo iniciatyva pareikalauta E. B. charakteristika iš gyvenamosios vietos (t. 7, b. l. 69) ir LITEKO duomenys įrodo, kad vyresniąja dukra pati kaltinamoji nesirūpina, todėl byloje nepakanka duomenų dėl pagrindų, leidžiančių taikyti BK 62 straipsnio 1 dalies ir 2 dalies 2 punkto nuostatas.

81Už nusikaltimo, numatyto BK 199 straipsnio 3 dalyje, padarymą kaltinamajai skirtina artima minimaliai laisvės atėmimo bausmė. Taikant BK 641 straipsnio 1 dalį, skiriama bausmė sumažintina vienu trečdaliu.

82A. N. padarė vieną tyčinę nusikalstamą veiką, priskiriamą sunkių nusikaltimų kategorijai (BK 11 straipsnio 5 dalis). Kaltinamojo A. N. atsakomybę lengvinančia aplinkybe pripažintina ta aplinkybė, kad jis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai gailisi (BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Atsakomybę sunkina tos aplinkybės, kad nusikalstamą veiką jis padarė veikdamas bendrininkų grupe (BK 60 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Taip pat jis nusikalsto būdamas recidyvistas, tačiau šios aplinkybės pripažinti sunkinančia valstybinis kaltintojas neprašė, todėl kaltinamojo padėtis nesunkinama, į tai atsižvelgiama tik skiriant bausmę. Kaltinamasis anksčiau teistas du kartus, teistumai neišnykę, šioje baudžiamojoje byloje įstatymo uždraustą veiką padarė lygtinio paleidimo iš laisvės atėmimo vietos laikotarpiu, neatlikęs paskutiniu nuosprendžiu paskirtos laisvės atėmimo bausmės už nusikalstamas veikas, susijusias su disponavimu narkotinėmis medžiagomis. Kaltinamojo asmenybė ir nusikaltimų pobūdis rodo, kad nėra sąlygų taikyti BK 54 straipsnio 3 dalies nuostatas ir mažinti straipsnio sankcijoje numatytą bausmę. Įvertinus antraeilį kaltinamojo vaidmenį nusikalstamos veikos padaryme: žinodamas, kad siuntinyje yra narkotinės medžiagos, priėmė jį pasaugoti, kaltinamajam skirtina įstatyme numatyta laisvės atėmimo bausmė, artima minimaliai. Taikant BK 641 straipsnio 1 dalį, skiriama bausmė sumažintina vienu trečdaliu.

83Ž. V. padarė nusikalstamą veiką, priskiriamą sunkių nusikaltimų kategorijai, ir vieną baudžiamąjį nusižengimą (BK 11 straipsnio 5 dalis, BK 12 straipsnis). Abi veikas padarė veikdamas tyčia. Kaltinamojo Ž. V. atsakomybę lengvinančia aplinkybe pripažintina ta aplinkybė, kad jis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai gailisi (BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Atsakomybę sunkinančių aplinkybių nėra. Kaltinamasis anksčiau neteistas, vykdo individualią veiklą (t. 7, b. l. 43), jam nustatytas 15 procentų darbingumo lygis (t. 7, b. l. 42). Ž. V. skirtinos bausmės, artimos minimalioms. Taikant BK 641 straipsnio 1 dalį, skiriama bausmė sumažintina vienu trečdaliu.

84R. D. padarė vieną baudžiamąjį nusižengimą (BK 12 straipsnis). Jis teistas du kartus, tačiau ne už veikas, susijusias su disponavimu narkotinėmis medžiagomis, nusikalstamą veiką padarė turėdamas neišnykusį teistumą. Kaltinamojo R. D. atsakomybę lengvinančia aplinkybe pripažintina ta aplinkybė, kad jis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai gailisi (BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Atsakomybę sunkinančių aplinkybių nėra. Kaltinamasis dirba (t. 7, b. l. 47). Jam skirtina bauda. Taikant BK 641 straipsnio 1 dalį, skiriama bausmė sumažintina vienu trečdaliu.

85Civilinis ieškinys byloje nepareikštas.

86Daiktai, turintys reikšmės bylai tirti ir nagrinėti: kanapės ir jų dalys, likusios po tyrimo prie specialisto išvados Nr. 140-(2995)-IS1-3609; kanapės ir jų dalys, likusios po tyrimo prie specialisto išvados Nr. 140-(6247)-IS1-7073; kanapės ir jų dalys, likusios po tyrimo prie specialisto išvados Nr. 140-(5877)-IS1-6661, perduotos saugoti į Policijos departamento prie VRM Aptarnavimo skyriaus Sandėlių poskyrio sandėlį-saugyklą, adresu Liepyno g. 7, Vilnius, nuosprendžiui įsiteisėjus sunaikintinos.

87Tuščios pakuotės prie specialisto išvados Nr.140-(2995)-IS1-3609; kratos metu iš Ž. V. paimti polietileniniai maišeliai; tuščios pakuotės, 2 vnt. smulkintuvų, dvejos elektroninės svarstyklės prie specialisto išvados Nr.140-(6247)-IS1-7073; asmens kratos metu iš E. B. paimti du SIM kortelių laikikliai, du lapeliai su rankraštiniais įrašais; kratos metu iš A. N. paimti du SIM kortelių laikikliai, dvi pagalvės, supakuotos polietileniniuose maišuose, tuščia kartoninė dėžė nuo skalbimo miltelių, dvi medžiaginės rankinės, vokas su pakuotėmis, du spec. paketai prie specialisto išvados Nr. 140-(5877)-IS1-6661, perduoti saugoti į Klaipėdos apskrities VPK daiktinių įrodymų saugojimo kambarį, nuosprendžiui įsiteisėjus, sunaikintini.

88Vokas su 24 CD laikmenomis, perduotas teismui su baudžiamąja byla, paliktinas saugoti prie bylos. Įsiteisėjus nuosprendžiui ir pasibaigus kasacinių skundų padavimo terminui – sunaikintinas.

89Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297, 301, 302 straipsniais, 303 straipsniu, teismas,

Nutarė

90D. J. pripažinti kaltu padarius nusikalstamas veikas, numatytas BK 260 straipsnio 1 dalyje, BK 260 straipsnio 2 dalyje, BK 199 straipsnio 3 dalyje (2015-05-07 įstatymo Nr. XII-1674 redakcija) ir nuteisti:

91pagal BK 260 straipsnio 1 dalį laisvės atėmimu trejiems metams;

92pagal BK 260 straipsnio 2 dalį laisvės atėmimu aštuoneriems metams šešiems mėnesiams;

93pagal BK 199 straipsnio 3 dalį (2015-05-07 įstatymo Nr. XII-1674 redakcija) laisvės atėmimu ketveriems metams.

94Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi, 4 dalimi, 5 dalies 1 punktu, bausmes subendrinti apimant ir iš dalies sudedant ir paskirti galutinę subendrintą bausmę – vienuolika metų ir du mėnesius laisvės atėmimo. Taikyti BK 641 straipsnio 1 dalį, paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir paskirti septynerių metų šešių mėnesių laisvės atėmimo bausmę. Bausmę skirti atlikti pataisos namuose. Vadovaujantis BK 66 straipsniu į bausmės laiką įskaityti laikinojo sulaikymo ir suėmimo laiką nuo 2018-11-14 iki 2018-12-19. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo kaltinamojo sulaikymo dienos. Iki nuosprendžio įsiteisėjimo toliau taikyti kaltinamajam paskirtas kardomąsias priemones – namų areštą bei užstatą.

95Sulaikius D. J. ir pradėjus vykdyti nuosprendį, V. A. grąžinti 5000 eurų, kuriuos ji 2018-12-19 mokėjimo nurodymu kaip užstato davėja už D. J. sumokėjo į Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros depozitinę sąskaitą.

96E. B. pripažinti kalta padarius nusikalstamas veikas, numatytas BK 260 straipsnio 2 dalyje, BK 199 straipsnio 3 dalyje (2015-05-07 įstatymo Nr. XII-1674 redakcija), ir nuteisti:

97pagal BK 260 straipsnio 2 dalį, taikant BK 54 straipsnio 3 dalį, laisvės atėmimu ketveriems metams šešiems mėnesiams;

98pagal BK 199 straipsnio 3 dalį (2015-05-07 įstatymo Nr. XII-1674 redakcija) laisvės atėmimu trejiems metams šešiems mėnesiams.

99Vadovaujantis BK 63 straipsnio 2 dalimi, 5 dalies 1 punktu, bausmes subendrinti apimant ir paskirti galutinę subendrintą bausmę – ketverius metus šešis mėnesius laisvės atėmimo. Taikyti BK 641 straipsnio 1 dalį, paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir paskirti trejų metų laisvės atėmimo bausmę. Bausmę skirti atlikti pataisos namuose. Vadovaujantis BK 66 straipsniu, į bausmės laiką įskaityti laikinojo sulaikymo ir suėmimo laiką nuo 2018-11-13 iki 2018-11-23. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo kaltinamosios sulaikymo dienos. Iki nuosprendžio įsiteisėjimo toliau taikyti kaltinamajai paskirtas kardomąsias priemones – rašytinį pasižadėjimą neišvykti ir įpareigojimą periodiškai registruotis policijos įstaigoje.

100A. N. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą BK 260 straipsnio 2 dalyje, ir nuteisti laisvės atėmimu aštuoneriems metams trims mėnesiams.

101Taikyti BK 641 straipsnio 1 dalį, paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir paskirti penkerių metų penkių mėnesių laisvės atėmimo bausmę. Taikyti BK 64 straipsnio 1 dalį, 3 dalį, paskirtą bausmę iš dalies sudedant subendrinti su Alytaus rajono apylinkės teismo 2015-06-03 nuosprendžiu paskirta ir neatlikta septynių mėnesių ir dvidešimt penkių dienų laisvės atėmimo bausme, prie nauju nuosprendžiu paskirtos bausmės pridedant neatliktos bausmės dalį, ir paskirti galutinę bausmę – laisvės atėmimą šešeriems metams. Bausmę skirti atlikti pataisos namuose. Vadovaujantis BK 66 straipsniu, į bausmės laiką įskaityti laikinojo sulaikymo ir suėmimo laiką nuo 2018-11-13. Iki nuosprendžio įsiteisėjimo toliau taikyti kaltinamajam paskirtą kardomąją priemonę – suėmimą.

102Pagal BK 199 straipsnio 3 dalį (2015-05-07 įstatymo Nr. XII-1674 redakcija) A. N. išteisinti, nes nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių (BPK 3 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 303 straipsnio 5 dalies 1 punktas).

103Ž. V. pripažinti kaltu padarius nusikalstamas veikas, numatytas BK 260 straipsnio 1 dalyje, BK 259 straipsnio 2 dalyje, ir nuteisti:

104pagal BK 260 straipsnio 1 dalį laisvės atėmimu dvejiems metams trims mėnesiams;

105pagal BK 259 straipsnio 2 dalį penkiolikos parų arešto bausme.

106Vadovaujantis BK 63 straipsnio 2 dalimi, 5 dalies 1 punktu, bausmes subendrinti apimant ir paskirti subendrintą dvejų metų trijų mėnesių laisvės atėmimo bausmę. Taikyti BK 641 straipsnio 1 dalį, paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir paskirti vienerių metų šešių mėnesių laisvės atėmimo bausmę. Bausmę skirti atlikti pataisos namuose. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo kaltinamojo sulaikymo dienos. Iki nuosprendžio pradėjimo vykdyti palikti galioti kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti.

107R. D. pripažinti kaltu padarius baudžiamąjį nusižengimą, numatytą BK 259 straipsnio 2 dalyje, ir nuteisti 21 MGL (1050 eurų) dydžio bauda. Taikyti BK 641 straipsnio 1 dalį, paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir paskirti 14 MGL (700 eurų) dydžio baudą. Nustatyti, kad bauda turi būti sumokėta per vienerius metus nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos. Iki nuosprendžio įsiteisėjimo palikti galioti kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti.

108Daiktus, turinčius reikšmės bylai tirti ir nagrinėti: kanapes ir jų dalis, likusias po tyrimo prie specialisto išvados Nr. 140-(2995)-IS1-3609; kanapes ir jų dalis, likusias po tyrimo prie specialisto išvados Nr. 140-(6247)-IS1-7073; kanapes ir jų dalis, likusias po tyrimo prie specialisto išvados Nr. 140-(5877)-IS1-6661, perduotas saugoti į Policijos departamento prie VRM Aptarnavimo skyriaus Sandėlių poskyrio sandėlį-saugyklą, adresu Liepyno g. 7, Vilnius, nuosprendžiui įsiteisėjus sunaikinti.

109Tuščias pakuotes prie specialisto išvados Nr.140-(2995)-IS1-3609; kratos metu iš Ž. V. paimtus polietileninius maišelius; tuščias pakuotes, 2 vnt. smulkintuvų, dvejas elektronines svarstykles; asmens kratos metu iš E. B. paimtus du SIM kortelių laikiklius, du lapelius su rankraštiniais įrašais; kratos metu iš A. N. paimtus du SIM kortelių laikiklius, dvi pagalves, supakuotas polietileniniuose maišuose, tuščią kartoninę dėžę nuo skalbimo miltelių, dvi medžiagines rankines, voką su pakuotėmis, du spec. paketus prie specialisto išvados Nr.140-(5877)-IS1-6661, perduotus saugoti į Klaipėdos apskrities VPK daiktinių įrodymų saugojimo kambarį, nuosprendžiui įsiteisėjus sunaikinti.

110Voką su 24 CD laikmenomis, perduotą teismui su baudžiamąja byla, palikti saugoti prie bylos. Įsiteisėjus nuosprendžiui ir pasibaigus kasacinių skundų padavimo terminui, voką su laikmenomis sunaikinti.

111Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo, o nuteistųjų – nuo nuosprendžio nuorašo įteikimo dienos apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per šį teismą.

1. Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Regina... 2. D. J., gimęs ( - ), asmens kodas ( - ) lietuvis, Lietuvos Respublikos... 3. 1)... 4. 2012-03-23 Dublino apygardos teismo dėl narkotikų laikymo turint tikslą... 5. 2)... 6. 2012-10-24 Dublino apygardos teismo dėl kanapių arba opiumo aguonų auginimo... 7. E. B., gimusi ( - ), asmens kodas ( - ) lietuvė, Lietuvos Respublikos... 8. A. N., gimęs ( - ), asmens kodas ( - ) lietuvis, Lietuvos Respublikos... 9. 1) 2010-07-29 Alytaus rajono apylinkės teismo pagal BK 215 straipsnio 1 dalį,... 10. 2) 2015-06-03 Alytaus rajono apylinkės teismo pagal BK 260 straipsnio 1 dalį,... 11. Ž. V., gimęs ( - ), asmens kodas ( - ) lietuvis, Lietuvos Respublikos... 12. R. D., gimęs ( - ), asmens kodas ( - ) lietuvis, Lietuvos Respublikos... 13. 1) 2018-02-13 Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų... 14. 2) 2018-02-13 Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų... 15. Išnagrinėjęs bylą teismas... 16. D. J. neteisėtai, turėdamas tikslą parduoti ar kitaip platinti, įgijo,... 17. D. J., E. B., A. N., veikdami iš anksto susitarusių asmenų grupe, įgijo,... 18. Ž. V. neteisėtai, turėdamas tikslą parduoti ar kitaip platinti, įgijo,... 19. Be to, jis neteisėtai, neturėdamas tikslo parduoti ar kitaip platinti, laikė... 20. R. D. neteisėtai, neturėdamas tikslo parduoti ar kitaip platinti, įgijo,... 21. Kaltinamieji kaltais prisipažino visiškai.... 22. Kaltinamasis D. J. dėl narkotinių medžiagų perdavimo Ž. V. parodė, kad... 23. Kaltinamasis D. J. dėl didelio kiekio kanapių įgijimo, laikymo ir gabenimo... 24. Kaltinamoji E. B. kalta prisipažino visiškai ir parodė, kad yra pažįstama... 25. Kaltinamasis A. N. kaltu prisipažino visiškai ir parodė, kad su D. J.... 26. Kaltinamasis Ž. V. kaltu prisipažino visiškai ir parodė, kad yra... 27. Kaltinamasis R. D. kaltu prisipažino visiškai. Jis parodė, kad yra... 28. Iš G. S. parodymų, perskaitytų BPK 290 straipsnio, 273 straipsnio tvarka,... 29. Iš BPK 290 straipsnio, 273 straipsnio tvarka perskaitytų parodymų matyti,... 30. Iš 2018-06-07 tarnybinio pranešimo matyti, kad 2018-06-07 apie 19.45 val.... 31. Iš 2018-06-07 apžiūros protokolo matyti, kad pas R. D., gim. 1979-04-04, be... 32. Specialisto 2018-06-26 išvada Nr.140-(2995)-IS1-3609 nustatyta, kad žalsvos... 33. Iš 2018-12-05 kratos protokolo matyti, kad atlikus kratą Ž. V. bute,... 34. Iš 2018-12-05 apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėti kratos metu rasi... 35. Specialisto 2018-12-27 išvada Nr. 140-(6247)-IS1-7073 nustatyta, kad žalios... 36. Iš 2018-11-14 tarnybinio pranešimo matyti, kad 2018-11-13 buvo sulaikyti A.... 37. Iš 2018-11-13 asmens kratos protokolo matyti, kad iš E. B. buvo paimti bylai... 38. Iš 2019-11-22 apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėti asmens kratos metu... 39. Iš 2018-11-13 kratos protokolo matyti, kad pas A. N. bute, adresu ( - ), buvo... 40. Iš 2018-12-17 apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėti kratos metu rasti... 41. Iš 2018-12-10 apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėtos kratos metu... 42. Specialisto 2018-12-04 išvadoje Nr. 140-(5877)-IS1-6661 konstatuota, kad... 43. Iš 2018-11-14 asmens kratos protokolo matyti, kad pas D. J. buvo rasti ir... 44. Iš 2018-11-14 kratos protokolo matyti, kad atlikus kratą D. J. vairuojamame... 45. Iš 2018-16 kratos protokolo matyti, kad atlikus kratą D. J. gyvenamojoje... 46. Iš 2018-11-14 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo matyti,... 47. Iš 2019-03-18 kriminalinės žvalgybos veiksmų atlikimo protokolo matyti, kad... 48. Iš 2019-03-18 kriminalinės žvalgybos veiksmų atlikimo protokolo matyti, kad... 49. Iš 2018-12-14 elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos... 50. Iš 2018-12-14 elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos... 51. Iš 2018-12-14 elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos... 52. Iš 2018-12-14 elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos... 53. Iš 2018-12-14 elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos... 54. Taigi nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje išdėstytų duomenų, kuriuos... 55. Dėl 0,538 g narkotinės medžiagos – kanapių ir jų dalių ... 56. Aptartų įrodymų visuma įrodyta, kad kaltinamasis D. J. neteisėtai,... 57. Visi kaltinamieji prisipažino kaltais dėl šios nusikalstamos veikos... 58. Ž. V. parodė, kad 2018 metais iškilo įvairių problemų, blogai jautėsi,... 59. Analogiškus parodymus davė ir kaltinamasis R. D., kuris parodė, kad buvo... 60. Taigi visi kaltinamieji kaltais prisipažino, byloje nenustatyta jokių... 61. BK 260 straipsnio 1 dalyje nustatyta baudžiamoji atsakomybė tam, kas... 62. Dėl didelio kiekio narkotinės medžiagos – kanapių ir jų dalių įgijimo,... 63. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 260 straipsnio 2 dalyje nustatyta... 64. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 199 straipsnio 3 dalyje (2015-05-07... 65. Kaltinamųjų parodymais, liudytojo G. S. parodymais, kratų protokolais,... 66. Abu aptariami nusikaltimai padaromi tik tiesiogine tyčia. Visų trijų... 67. Byloje nustatyta, kad A. N. nebuvo išvykęs į užsienį ir pats neatliko... 68. Ikiteisminio tyrimo metu kaltinamųjų padarytos veikos, numatytos BK 260... 69. Teismų praktikoje ne kartą pažymėta, kad, sprendžiant organizuotos grupės... 70. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad kaltinamieji D. J., E. B. ir A. N.,... 71. Šioje kaltinimo dalyje D. J., E. B. ir A. N. veika kvalifikuotina pagal BK 260... 72. Dėl nedidelio kiekio narkotinės medžiagos laikymo neturint tikslo parduoti... 73. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad Ž. V. neteisėtai, neturėdamas tikslo... 74. Kaltinamojo Ž. V. kaltė padarius šį baudžiamąjį nusižengimą įrodyta... 75. Narkotinės medžiagos – kanapės ir jų dalys yra įtrauktos į Narkotinių... 76. Bausmių skyrimo motyvai... 77. Skiriant bausmes kaltinamiesiems vadovaujamasi BK 41 straipsnio 2 dalimi,... 78. D. J. padarė tris tyčines nusikalstamas veikas, priskiriamas sunkių... 79. Sulaikius D. J. ir pradėjus vykdyti nuosprendį V. A. grąžintina 5000 eurų,... 80. E. B. padarė dvi nusikalstamas veikas, priskiriamas sunkių nusikaltimų... 81. Už nusikaltimo, numatyto BK 199 straipsnio 3 dalyje, padarymą kaltinamajai... 82. A. N. padarė vieną tyčinę nusikalstamą veiką, priskiriamą sunkių... 83. Ž. V. padarė nusikalstamą veiką, priskiriamą sunkių nusikaltimų... 84. R. D. padarė vieną baudžiamąjį nusižengimą (BK 12 straipsnis). Jis... 85. Civilinis ieškinys byloje nepareikštas.... 86. Daiktai, turintys reikšmės bylai tirti ir nagrinėti: kanapės ir jų dalys,... 87. Tuščios pakuotės prie specialisto išvados Nr.140-(2995)-IS1-3609; kratos... 88. Vokas su 24 CD laikmenomis, perduotas teismui su baudžiamąja byla, paliktinas... 89. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297, 301, 302 straipsniais, 303... 90. D. J. pripažinti kaltu padarius nusikalstamas veikas, numatytas BK 260... 91. pagal BK 260 straipsnio 1 dalį laisvės atėmimu trejiems metams;... 92. pagal BK 260 straipsnio 2 dalį laisvės atėmimu aštuoneriems metams... 93. pagal BK 199 straipsnio 3 dalį (2015-05-07 įstatymo Nr. XII-1674 redakcija)... 94. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi, 4 dalimi, 5 dalies 1 punktu,... 95. Sulaikius D. J. ir pradėjus vykdyti nuosprendį, V. A. grąžinti 5000 eurų,... 96. E. B. pripažinti kalta padarius nusikalstamas veikas, numatytas BK 260... 97. pagal BK 260 straipsnio 2 dalį, taikant BK 54 straipsnio 3 dalį, laisvės... 98. pagal BK 199 straipsnio 3 dalį (2015-05-07 įstatymo Nr. XII-1674 redakcija)... 99. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 2 dalimi, 5 dalies 1 punktu, bausmes subendrinti... 100. A. N. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą BK 260... 101. Taikyti BK 641 straipsnio 1 dalį, paskirtą bausmę sumažinti vienu... 102. Pagal BK 199 straipsnio 3 dalį (2015-05-07 įstatymo Nr. XII-1674 redakcija)... 103. Ž. V. pripažinti kaltu padarius nusikalstamas veikas, numatytas BK 260... 104. pagal BK 260 straipsnio 1 dalį laisvės atėmimu dvejiems metams trims... 105. pagal BK 259 straipsnio 2 dalį penkiolikos parų arešto bausme.... 106. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 2 dalimi, 5 dalies 1 punktu, bausmes subendrinti... 107. R. D. pripažinti kaltu padarius baudžiamąjį nusižengimą, numatytą BK 259... 108. Daiktus, turinčius reikšmės bylai tirti ir nagrinėti: kanapes ir jų dalis,... 109. Tuščias pakuotes prie specialisto išvados Nr.140-(2995)-IS1-3609; kratos... 110. Voką su 24 CD laikmenomis, perduotą teismui su baudžiamąja byla, palikti... 111. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo, o nuteistųjų – nuo...