Byla 2K-211/2008
Dėl Plungės rajono apylinkės teismo 2007 m. rugpjūčio 23 d. ir Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. lapkričio 8 d. nuosprendžių

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Gintaro Godos, Aldonos Rakauskienės ir pranešėjo Olego Fedosiuko, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo M. R. gynėjo advokato K. R. kasacinį skundą dėl Plungės rajono apylinkės teismo 2007 m. rugpjūčio 23 d. ir Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. lapkričio 8 d. nuosprendžių.

2Plungės rajono apylinkės teismo 2007 m. rugpjūčio 23 d. nuosprendžiu M. R. nuteistas pagal BK 178 straipsnio 2 dalį (už automobilio „Iveco“ vagystę) laisvės atėmimu vieneriems metams trims mėnesiams; pagal BK 178 straipsnio 2 dalį (už automobilio BMW 316 vagystę) – laisvės atėmimu vieneriems metams keturiems mėnesiams; pagal BK 178 straipsnio 2 dalį (už automobilio „VW Golf“ vagystę) – laisvės atėmimu vieneriems metams šešiems mėnesiams. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 ir 9 dalimis šios bausmės dalinio sudėjimo būdu subendrintos su Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2006 m. balandžio 5 d. nuosprendžiu (pakeistu Klaipėdos apygardos teismo 2006 m. liepos 3 d. nuosprendžiu) paskirta subendrinta bausme ir M. R. galutinai nuteistas laisvės atėmimu trejiems metams. Į bausmės laiką įskaityta atlikta bausmė pagal Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2006 m. balandžio 5 d. nuosprendį. Vadovaujantis BK 75 straipsniu, bausmės vykdymas atidėtas trejiems metams, įpareigojant nuteistąjį be institucijos, prižiūrinčios bausmės vykdymo atidėjimą, sutikimo neišvykti iš gyvenamosios vietos ilgiau kaip septynioms paroms.

3Tuo pačiu nuosprendžiu nuteisti A. U., Ž. J., G. J.; dėl jų nuosprendis kasacine tvarka nėra skundžiamas.

4Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija 2007 m. lapkričio 8 d. nuosprendžiu Plungės rajono apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro apeliacinį skundą iš dalies tenkino, Plungės rajono apylinkės teismo 2007 m. rugpjūčio 23 d. nuosprendį pakeitė: nuteistajam M. R. pagal BK 178 straipsnio 2 dalį už automobilio „Iveco“ vagystę paskyrė dvejų metų trijų mėnesių laisvės atėmimo bausmę, pagal BK 178 straipsnio 2 dalį už automobilio BMW 316 vagystę paskyrė dvejų metų trijų mėnesių laisvės atėmimo bausmę, pagal BK 178 straipsnio 2 dalį už automobilio „VW Golf“ vagystę paskyrė dvejų metų trijų mėnesių laisvės atėmimo bausmę. Vadovaujantis BK 63 straipsnio, 1, 4 ir 9 dalimis, teismas šias bausmes subendrino dalinio sudėjimo būdu su Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2006 m. balandžio 5 d. nuosprendžiu (pakeistu Klaipėdos apygardos teismo 2006 m. liepos 3 d. nuosprendžiu) paskirta subendrinta dvejų metų šešių mėnesių laisvės atėmimo bausme ir galutinė subendrinta bausmė paskirta laisvės atėmimas trejiems metams trims mėnesiams. Panaikinta nuosprendžio dalis dėl BK 75 straipsnio nuostatų taikymo nuteistajam M. R.. Laisvės atėmimo bausmė M. R. paskirta atlikti pataisos namuose, bausmės pradžią skaičiuojant nuo jos vykdymo pradžios; į bausmės laiką įskaityta atlikta bausmė pagal Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2006 m. balandžio 5 d. nuosprendį (pakeistą Klaipėdos apygardos teismo 2006 m. liepos 3 d. nuosprendžiu). Kita nuosprendžio dalis palikta nepakeista.

5Teisėjų kolegija, susipažinusi su byla ir išklausiusi teisėjo Olego Fedosiuko pranešimą,

Nustatė

6M. R. nuteistas pagal BK 178 straipsnio 2 dalį už tai, kad jis ir A. U. 2004 m. sausio mėn., naktį iš 5 į 6 d., veikdami bendrininkų grupe su nenustatytu asmeniu, iš nesaugomos automobilių aikštelės, esančios (duomenys neskelbtini), pagrobė nukentėjusiajam Ž. P. priklausantį 14 700 Lt vertės automobilį (duomenys neskelbtini). Vagystė padaryta šiomis aplinkybėmis: nenustatytas asmuo visrakčiu sugadino automobilio durelių ir užvedimo spyneles, įsibrovė į automobilį, jį užvedė ir nuvažiavo, o M. R. ir A. U. saugojo, kad niekas nepamatytų, kaip daroma vagystė.

7M. R. nuteistas pagal BK 178 straipsnio 2 dalį ir už tai, kad 2004 m. sausio mėn., naktį iš 6 į 7 d., veikdamas bendrininkų grupe su nenustatytu asmeniu, iš nesaugomos automobilių aikštelės, esančios (duomenys neskelbtini), pagrobė nukentėjusiajam D. E. priklausantį 7000 Lt vertės automobilį BMW 316 (duomenys neskelbtini). Vagystė padaryta šiomis aplinkybėmis: nenustatytas asmuo visrakčiu sugadino automobilio durelių ir užvedimo spyneles, įsibrovė į automobilį, jį užvedė ir nuvažiavo, o M. R. saugojo, kad niekas nepamatytų, kaip daroma vagystė.

8M. R. nuteistas pagal BK 178 straipsnio 2 dalį ir už tai, kad jis ir A. U. 2004 m. sausio 26 d., apie 3 val., veikdami bendrininkų grupe su nenustatytu asmeniu, iš nesaugomos automobilių aikštelės, esančios (duomenys neskelbtini), pagrobė nukentėjusiajai L. J. priklausantį 10 000 Lt vertės automobilį „VW Golf“ (duomenys neskelbtini). Vagystė padaryta šiomis aplinkybėmis: nenustatytas asmuo visrakčiu sugadino automobilio durelių ir užvedimo spyneles, įsibrovė į automobilį, jį užvedė ir nuvažiavo, o M. R. ir A. U. saugojo, kad niekas nepamatytų, kaip daroma vagystė.

9Kasaciniu skundu nuteistojo M. R. gynėjas advokatas K. R. prašo Plungės rajono apylinkės teismo 2007 m. rugpjūčio 23 d. nuosprendį ir Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. lapkričio 8 d. nuosprendį pakeisti bei nuteistojo M. R. nusikalstamą veiką perkvalifikuoti iš BK 178 straipsnio 2 dalies į 189 straipsnio 1 dalį, paskiriant bausmes, nesusijusias su laisvės atėmimu, o šias bausmes subendrinus dalinio sudėjimo būdu su ankstesniu Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2006 m. balandžio 5 d. nuosprendžiu (pakeistu Klaipėdos apygardos teismo 2006 m. liepos 3 d. nuosprendžiu) ir paskyrus galutinę bausmę pritaikyti BK 75 straipsnio 1 dalį ir 2 dalies 7 punktą ir jos vykdymą atidėti.

10Kasatorius teigia, teismai netinkamai pritaikė baudžiamuosius įstatymus. Teismų išvada, kad automobiliai pagrobti bendrininkų grupe su nenustatytu asmeniu, taigi esant sunkinančiai atsakomybę aplinkybei (BK 60 straipsnio 1 dalies 1 punktas), yra nepagrįsta, nes prieštarauja baudžiamajam įstatymui ir teismų praktikai. Pagal BK 25 straipsnio 2 dalies nuostatą bendrininkų grupė yra tada, kai bet kurioje nusikalstamos veikos stadijoje du ar daugiau asmenų susitaria nusikalstamą veiką daryti, jei bent du iš jų yra vykdytojai. Šiuose epizoduose toks susitarimas nenustatytas. Neišaiškinta, ar nenustatytas asmuo yra pakaltinamas, ar jis buvo sulaukęs 14 metų amžiaus. Pačiuose nuosprendžiuose nurodoma, kad būtent nenustatytas asmuo sugadino automobilių durelių ir užvedimo spyneles, įsibrovė į automobilį, jį užvedęs, nuvažiavo ir taip jį pagrobė. Tačiau šis nenustatytas asmuo nėra bendrininkų grupės subjektas. Šių veikų bendravykdytoju nelaikytinas ir M. R.. Tai rodo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. gegužės 4 d. nutarties turinys (baudžiamoji byla Nr. 2K-357/2007). Anot kasatoriaus, M. R. negali būti siejamas su nenustatyto asmens padarytu užbaigtu veiksmu, kuris nėra nusikaltimas.

11Anot kasatoriaus, apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas prokuroro apeliacinį skundą, turėjo įvertinti nepagrįstą pirmosios instancijos teismo nuosprendžio dalį dėl M. R. dalyvavimo Ž. P. priklausančio automobilio „Iveco 35-10“ vagystėje. Šį faktą M. R. neigė. Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas bylą, nesilaikė BPK 320 straipsnio 3 dalies nuostatos. Nustatęs esminius procesinius pažeidimus (BPK 305 straipsnio 1 dalies 3 punkto) – neteisingus nusikalstamos veikos kvalifikavimo ir ydingo vertinimo motyvus – apeliacinės instancijos teismas turėjo nuosprendį revizuoti ne griežtindamas bausmes, bet perkvalifikuodamas padarytas veikas. Nuteistojo M. R. veiksmai turi būti kvalifikuoti pagal BK 189 straipsnio 1 dalį už turto, gauto nusikalstamu būdu, įgijimą bei realizavimą. Būtinumą taip kvalifikuoti veiką rodo tai, kad nuteistasis Ž. J. iš M. R. įgijo 10 000 Lt vertės automobilį „VW Golf“ tik už 500 eurų; G. J. iš dalies išardęs dalimis automobilį „Iveco 35-10“ ir jį laikęs savo garaže, nusikalstamos veikos nebaigęs, nes policijos pareigūnai surado pagrobtą automobilį ir jį grąžino Ž. P.; liudytojas V. B. parodė, kad jo garaže Raseiniuose rastas apardytas pakeistu identifikaciniu numeriu D. E. automobilis BMW 316. Anot kasatoriaus, apeliacinės instancijos teismas, nepakeitęs M. R. veikų kvalifikacijos iš BK 178 straipsnio 2 dalies į 189 straipsnio 1 dalį, nepagrįstai jo nusikaltimus priskyrė apysunkių nusikaltimų kategorijai. Pagal BK 11 straipsnio 3 dalį žinomai vogto turto įgijimas bei realizavimas priskiriamas prie nesunkių nusikaltimų. Skiriant bausmę, turi būti atsižvelgta ir į tai, kad nusikalstamos veikos padarytos beveik prieš ketverius metus, kad iš esmės pasikeitė M. R. požiūris į gyvenimą, jis turėjo nuolatinį darbą, sukūrė šeimą, turi mažametį vaiką, gimusį 2006 m. Nors žala nukentėjusiesiems padaryta nenustatyto asmens, tačiau M. R. dar 2005 m. birželį atlygino turto praradimus. Visa tai rodo jo ryžtą pakeisti savo elgesį ir daugiau nenusikalsti. Pakeitus M. R. veikų kvalifikavimą į BK 189 straipsnio 1 dalį, pašalinus sunkinančią bendrininkų grupės aplinkybę, atsižvelgus atsakomybę lengvinančias žalos atlyginimo ir nuoširdaus gailėjimosi aplinkybes (BK 59 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktai), jam skirtinos su laisvės atėmimu nesusijusios bausmės, kurias subendrinus su Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2006 m. balandžio 5 d. nuosprendžiu (pakeistu Klaipėdos apygardos teismo 2006 m. liepos 3 d. nuosprendžiu) paskirta dvejų metų šešių mėnesių laisvės atėmimo bausme, M. R. taikytinas BK 75 straipsnio 2 dalies 7 punktas.

12Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros valstybinio kaltinimo skyriaus prokuroras atsiliepimu į nuteistojo M. R. advokato kasacinį skundą prašo iš dalies tenkinti kasacinį skundą ir pakeisti Plungės rajono apylinkės teismo 2007 m. rugpjūčio 23 d. ir Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. lapkričio 8 d. nuosprendžius: nuosprendžių aprašomosiose dalyse panaikinti nuorodą, kad nusikaltimas – D. E. priklausančio automobilio BMW 316 pagrobimas 2004 m. sausio mėn. naktį iš 6 į 7 d. – padarytas grupės bendrininkų ir tai pripažinta atsakomybę sunkinančia aplinkybe; kitas nuosprendžių dalis prašo palikti nepakeistas.

13Prokuroras sutinka su kasacinio skundo dalimi, kurioje ginčijamas BK 25 straipsnio 2 dalies taikymo pagrįstumas nagrinėjant automobilio BMW 316 pagrobimą; su kitais skunde išdėstytais argumentais nesutinka. Nėra įstatyminio pagrindo nuteistojo padarytas veikas perkvalifikuoti iš BK 178 straipsnio 2 dalies į 189 straipsnio 1 dalį, nes visų trijų nusikaltimų padarymo aplinkybės leido pirmosios instancijos teismui padaryti pagrįstą išvadą, kad M. R. yra šių nusikaltimų vykdytojas, nes tiesiogiai dalyvavo įvykdant bendrai numatytas ir sutartas nusikalstamas veikas, suvokdamas bendrai daromų nusikalstamų veikų sudėties požymius. Toks asmuo, vadovaujantis BK 24 straipsnio 3 dalimi, laikomas vykdytoju. Anot prokuroro, nepagrįsti yra kasatoriaus teiginiai, kad apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas bylą pagal prokuroro apeliacinį skundą, nesilaikė BPK 320 straipsnio 3 dalies nuostatos. Prokuroras apeliaciniu skundu neginčijo nuosprendyje pateikto įrodymų vertinimo ir veikų kvalifikavimo klausimų, todėl apeliacinės instancijos teismas neturėjo jokio pagrindo tikrinti, ar pirmosios instancijos teismas tinkamai kvalifikavo M. R. padarytas nusikalstamas veikas. Prokuroro nuomone, netenkintinas ir kasatoriaus prašymas skirti nuteistajam M. R. švelnesnes bausmes, nes kasatorius šį prašymą sieja su, jo manymu, netinkamu padarytų veikų kvalifikavimu, nors iš tikrųjų veikos kvalifikuotos teisingai. Anot prokuroro, nuteistajam M. R. Klaipėdos apygardos teismo paskirtos bausmės atitinka baudžiamojo įstatymo reikalavimus. Apeliacinės instancijos teismas, sutikdamas su prokuroro apeliacinio skundo argumentais, kad pirmosios instancijos teismas nuteistajam M. R. paskyrė aiškiai savo dydžiu per švelnias bausmes, šią savo išvadą išsamiai motyvavo. Pakeisdamas pirmosios instancijos teismo nuosprendžio dalį ir skirdamas griežtesnes bausmes, apeliacinės instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad pirmosios instancijos teismas, skirdamas M. R. gerokai švelnesnes bausmes nei sankcijoje numatytas laisvės atėmimo bausmės vidurkis, pernelyg sureikšmino nuteistojo asmenybę teigiamai apibūdinančias aplinkybes ir nepakankamai įvertino tai, kad jis nuosprendžiu nuteistas už kelis baigtus savanaudiškus nusikaltimus, padarytus esant tiesioginei apibrėžtai iš anksto susiformavusiai tyčiai, veikė kaip aktyvus vykdytojas. Anot prokuroro, apeliacinės instancijos teismas, spręsdamas bausmių už atskirus nusikaltimus dydžio klausimą, pagrįstai pažymėjo, kad byloje nėra nustatyta M. R. atsakomybę lengvinančių aplinkybių. Nors nuteistasis ir pripažino, kad dalyvavo automobilių BMW 316 ir „VW Golf“ vagystėse, tačiau iš bylos duomenų matyti, kad toks prisipažinimas nulemtas ne savanoriškumo, kaip to reikalaujama BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punkte, o surinktų įrodymų. Be to, pažymėtina, kad per pirminę apklausą M. R. neigė dalyvavęs padarant nusikaltimus (T. 5, b.l. 118). Žemesnių instancijų teismai tinkamai įvertino žalos atlyginimo nukentėjusiesiems aplinkybes, jų nepripažindami atsakomybę lengvinančiomis. Kita vertus, į dalinį nuteistojo kaltės pripažinimą, dalinį žalos atlyginimą apeliacinės instancijos teismas atsižvelgė paskirdamas mažesnio dydžio bausmes nei sankcijos vidurkis.

14Prokuroras nurodo, kad, priešingai nei tvirtina kasatorius, pirmosios instancijos teismo nuosprendžiu pagrįstai nustatyta, kad nuteistasis M. R. automobilių „Iveco 35-10“ ir „VW Golf“ vagystes padarė veikdamas bendrininkų grupe, ir tai laikytina jo atsakomybę sunkinančia aplinkybe. Bendrininkavimo samprata pateikta BK 24 straipsnio 1 dalyje, o bendrininkų grupės samprata - BK 25 straipsnio 2 dalyje. Pagal jas bendrininkavimas yra tyčinis bendras dviejų ar daugiau tarpusavyje susitarusių pakaltinamų ir sulaukusių BK 13 straipsnio nustatyto amžiaus asmenų dalyvavimas darant nusikalstamą veiką, o bendrininkų grupė yra tada, kai bet kurioje nusikalstamos veikos stadijoje du ar daugiau asmenų susitaria nusikalstamą veiką daryti, tęsti ar užbaigti, jei du iš jų yra vykdytojai. Prokuroras nurodo, kad Plungės rajono apylinkės teismo 2007 m. rugpjūčio 23 d. nuosprendžiu nustatyta, jog pagrobiant automobilius „Iveco 35-10“ ir „VW Golf“, be nenustatyto asmens, įgyvendinant bendrą nusikalstamą sumanymą dalyvavo ir M. R., ir A. U., kurie pripažinti bendravykdytojais, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė, kad šias nusikalstamas veikas nuteistasis M. R. padarė veikdamas bendrininkų grupe, ir tinkamai pritaikė BK 60 straipsnio 1 dalies 1 punktą.

15Iš skundžiamo apylinkės teismo nuosprendžio matyti, kad trečią nusikalstamą veiką (D. E. priklausančio automobilio BMW 316 pagrobimą) M. R. padarė kartu tik su ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu asmeniu. Nuosprendyje nenustatyta, ar tas asmuo buvo pakaltinamas, ar jis sulaukė amžiaus, nuo kurio atsako pagal BK 178 straipsnio 2 dalį. Todėl šiuo atveju BK 25 straipsnio 2 dalies normos taikymas yra nepagrįstas ir naikintinas, tačiau bausmė už šio nusikaltimo padarymą nuteistajam nekeistina. Atsižvelgiant į nuteistojo asmenybę, padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, motyvus ir tikslus, lengvinančių atsakomybę aplinkybių nebuvimą, apygardos teismo paskirta M. R. dvejų metų trijų mėnesių laisvės atėmimo bausmė už nurodyto nusikaltimo padarymą, kurios dydis yra mažesnis už BK 178 straipsnio 2 dalies sankcijos vidurkį, neprieštarauja BK straipsnių, reglamentuojančių bausmių skyrimą, nuostatoms, jos švelninti nėra pagrindo.

16Anot prokuroro, nėra pagrindo tenkinti ir kasacinio skundo argumentų dėl būtinumo taikyti BK 75 straipsnio nuostatas. Tokios galimybės nėra, nes nuteistasis M. R. pripažintas kaltu padaręs tris tyčinius apysunkius nusikaltimus, o galutinė subendrinta bausmė paskirta didesnė nei treji metai laisvės atėmimo.

17Kasacinis skundas tenkintinas iš dalies.

18Dėl veikos kvalifikavimo pagal BK 178 straipsnio 2 dalį

19Teisėjų kolegija atmeta kasacinio skundo argumentą, kad nuteistojo M. R. veiksmai turi būti kvalifikuoti ne kaip vagystė (pagal BK 178 straipsnio 2 dalį), bet kaip turto, gauto nusikalstamu būdu, įgijimas ar realizavimas (pagal BK 189 straipsnio 1 dalį). Veika kvalifikuojama pagal BK 189 straipsnį, kai asmuo įgijo, naudojosi arba realizavo turtą, žinodamas, kad jis gautas nusikalstamu būdu, tačiau pats nebuvo nusikalstamos veikos, kurios metu šis turtas gautas, bendrininkas. Nagrinėjamu atveju M. R. tiesiogiai dalyvavo darant automobilių vagystes ir neabejotinai laikytinas šių veikų bendrininku, todėl teismai teisingai kvalifikavo jo veikas kaip vagystes.

20Dėl nusikaltimų padarymo bendrininkų grupe

21Teisėjų kolegija atmeta kasatoriaus argumentus, kad M. R. nelaikytinas nusikalstamų veikų bendravykdytoju ir kad teismai nepagrįstai konstatavo, jog jis veikė bendrininkų grupe. Pagal BK 25 straipsnio 2 dalį bendrininkų grupė yra tada, kai bet kurioje nusikalstamos veikos stadijoje du ar daugiau asmenų susitaria nusikalstamą veiką daryti, jei bent du iš jų yra vykdytojai. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad teismai padarė teisingą išvadą, kad tiek M. R., tiek A. U. buvo vagysčių bendravykdytojai. Pagal teismų praktiką bendravykdytojas yra ne tik tas asmuo, kuris pats realizuoja visus nusikalstamos veikos sudėties objektyviuosius požymius, bet ir tas, kuris realizuoja dalį jų. Baudžiamojo įstatymo nereikalaujama, kad visi bendravykdytojai visiškai realizuotų BK specialiosios dalies straipsnio dispozicijoje aprašytą pavojingos veikos požymį (kasacinė nutartis Nr. 2K–605/2007). Taigi pripažįstant asmenį automobilio vagystės bendravykdytoju, nėra būtina, kad jis pats būtų įsibrovęs į jį ar atsisėdęs už vairo.

22Teismų nuosprendžiuose konstatuota, kad M. R. ir A. U. vaidmuo darant nusikalstamas veikas buvo nenustatyto asmens, kuris įsibraudavo į grobiamus automobilius ir nuvažiuodavo, veiksmų saugojimas. Kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad nors saugojimas yra įvardijamas BK 24 straipsnio 6 dalyje kaip padėjėją apibūdinantys požymis, tačiau šiuo atveju tiek M. R., tiek A. U. buvo įvykio vietoje, dalyvavo pasirenkant, kurį automobilį pagrobti, nenustatytam asmeniui braunantis į automobilius, jie užtikrindavo jo saugumą nuo netikėtumų, o šiam nuvažiavus, sėsdavo į kitą automobilį ir važiuodavo iš paskos, kartu su nenustatytu asmeniu palikdavo pagrobtą automobilį sutartoje vietoje. M. R. kartu su nenustatytu asmeniu po kelių dienų nuvairuodavo pagrobtą automobilį pirkėjui. Teisėjų kolegijos nuomone, visa tai rodo, kad M. R. ir A. U. atliko ne saugojimo ir pridengimo vaidmenį, būdingą padėjėjui, bet kartu su nenustatytu asmeniu tiesiogiai darė nusikalstamas veikas kaip pasiskirstę funkcijomis bendravykdytojai.

23Kartu kolegija pažymi, kad bendrininkavimui konstatuoti būtinas bent dviejų asmenų, atitinkančių įstatymo nustatyto amžiaus ir pakaltinamumo požymius, dalyvavimas nusikalstamoje veikoje. Nenustatytas asmuo neturi būti laikomas bendrininku, nes neįmanoma paneigti prielaidos, kad jis nėra sulaukęs įstatymo nustatyto amžiaus ar yra nepakaltinamas. Pagal teismų praktikoje susiformavusią nuostatą vieno asmens dalyvavimas nusikalstamoje veikoje kartu su nenustatytu asmeniu nesuteikia pagrindo konstatuoti bendrininkavimo ir pripažinti bendrininkų grupės kaip atsakomybę sunkinančios aplinkybės buvimo (kasacinė nutartis Nr. 2K-745/2006, Nr. 2K-357/2007). Į tai pagrįstai atkreiptas dėmesys kasaciniame skunde.

24M. R. nuteistas už tris nusikalstamas veikas, dvi jų (automobilių „Iveco 35-10“ ir „VW Golf“ vagystės) padarytos kartu su A. U. ir nenustatytu asmeniu, viena (automobilio BMW 316 vagystė) – tik su nenustatytu asmeniu. Taigi teismo išvada dėl nusikalstamų veikų padarymo bendrininkų grupe yra pagrįsta kalbant tik apie automobilių „Iveco 35-10“ ir „VW Golf“ vagystes. Tuo tarpu vertinant automobilio BMW 316 vagystę, išvada dėl bendrininkų grupės nėra pagrįsta, todėl šalintina iš nuosprendžio aprašomosios dalies.

25Dėl bausmės skyrimo

26Kasaciniame skunde ginčijamas laisvės atėmimo bausmės skyrimas M. R., taip pat grindžiamas pagrindas paskirti galutinę trejų metų laisvės atėmimo neviršijančią bausmę bei atidėti jos vykdymą BK 75 straipsnio 2 dalies 7 punkto pagrindu. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi kasacinio skundo argumentus, susijusius su paskirta bausme, nerado pagrindo suabejoti apeliacinės instancijos teismo paskirtos galutinės trejų metų ir trijų mėnesių laisvės atėmimo bausmės pagrįstumu. Motyvuodamas už atskirus nusikaltimus paskirtų bausmių ir galutinės bausmės sugriežtinimą, apeliacinės instancijos teismas nurodė, kad pirmosios instancijos teismas, skirdamas M. R. gerokai švelnesnes bausmes nei sankcijoje nustatytos laisvės atėmimo bausmės vidurkis, pernelyg sureikšmino jo asmenybės teigiamą charakteristiką ir nepakankamai įvertino tai, kad jis nuteistas už kelis baigtus apysunkius savanaudiškus nusikaltimus, veikdamas bendrininkų grupe, būdamas aktyvus bendravykdytojas, turėdamas tiesioginę apibrėžtą iš anksto susiformavusią tyčią, kad nėra jo atsakomybę lengvinančių aplinkybių. Teisėjų kolegija sutinka su šiais argumentais ir konstatuoja, kad apeliacinės instancijos teismas, skirdamas bausmes už padarytus nusikaltimus, tinkamai vadovavosi bausmės skyrimo kriterijais, įtvirtintais BK 54 straipsnio 2 dalyje, o paskyręs galutinę trejus metus viršijančią laisvės atėmimo bausmę, visiškai pagrįstai panaikino bausmės vykdymo atidėjimo taikymą pagal BK 75 straipsnį.

27Nesudaro pagrindo nuteistajam M. R. mažinti bausmės ir tai, kad iš pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų nuosprendžių aprašomosios dalies šalinama išvada, jog D. E. priklausančio automobilio BMW 316 vagystė padaryta bendrininkų grupe, t. y. esant atsakomybę sunkinančiai aplinkybei. Pirma, už šį nusikaltimą paskirta dvejų metų trijų mėnesių laisvės atėmimo bausmė, kuri yra mažesnė nei sankcijos vidurkis. Antra, bendrinant bausmes dalinio sudėjimo būdu tik nedidelė šios bausmės dalis – trys mėnesiai – buvo pridėta prie galutinės bausmės. Atsižvelgdama į šiuos argumentus, kolegija nesurado pagrindo sumažinti M. R. už automobilio BMW 316 vagystę paskirtą bausmę ir tuo pagrindu sumažinti galutinę bausmę.

28Teisėjų kolegija, vadovaudamasi BPK 382 straipsnio 6 punktu,

Nutarė

29Pakeisti Plungės rajono apylinkės teismo 2007 m. rugpjūčio 23 d. ir Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. lapkričio 8 d. nuosprendžius: iš nuosprendžių aprašomųjų dalių pašalinti aplinkybę, kad M. R. 2004 m. sausio mėn., naktį iš 6 į 7 d., nukentėjusiajam D. E. priklausantį 7000 Lt vertės automobilį BMW 316 (duomenys neskelbtini) pagrobė veikdamas bendrininkų grupe; kitų nuosprendžių dalių nekeisti.

Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 2. Plungės rajono apylinkės teismo 2007 m. rugpjūčio 23 d. nuosprendžiu M. R.... 3. Tuo pačiu nuosprendžiu nuteisti A. U., Ž. J., G. J.; dėl jų nuosprendis... 4. Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija... 5. Teisėjų kolegija, susipažinusi su byla ir išklausiusi teisėjo Olego... 6. M. R. nuteistas pagal BK 178 straipsnio 2 dalį už tai, kad jis ir A. U. 2004... 7. M. R. nuteistas pagal BK 178 straipsnio 2 dalį ir už tai, kad 2004 m. sausio... 8. M. R. nuteistas pagal BK 178 straipsnio 2 dalį ir už tai, kad jis ir A. U.... 9. Kasaciniu skundu nuteistojo M. R. gynėjas advokatas K. R. prašo Plungės... 10. Kasatorius teigia, teismai netinkamai pritaikė baudžiamuosius įstatymus.... 11. Anot kasatoriaus, apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas prokuroro... 12. Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros valstybinio kaltinimo skyriaus... 13. Prokuroras sutinka su kasacinio skundo dalimi, kurioje ginčijamas BK 25... 14. Prokuroras nurodo, kad, priešingai nei tvirtina kasatorius, pirmosios... 15. Iš skundžiamo apylinkės teismo nuosprendžio matyti, kad trečią... 16. Anot prokuroro, nėra pagrindo tenkinti ir kasacinio skundo argumentų dėl... 17. Kasacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 18. Dėl veikos kvalifikavimo pagal BK 178 straipsnio 2 dalį... 19. Teisėjų kolegija atmeta kasacinio skundo argumentą, kad nuteistojo M. R.... 20. Dėl nusikaltimų padarymo bendrininkų grupe... 21. Teisėjų kolegija atmeta kasatoriaus argumentus, kad M. R. nelaikytinas... 22. Teismų nuosprendžiuose konstatuota, kad M. R. ir A. U. vaidmuo darant... 23. Kartu kolegija pažymi, kad bendrininkavimui konstatuoti būtinas bent dviejų... 24. M. R. nuteistas už tris nusikalstamas veikas, dvi jų (automobilių „Iveco... 25. Dėl bausmės skyrimo... 26. Kasaciniame skunde ginčijamas laisvės atėmimo bausmės skyrimas M. R., taip... 27. Nesudaro pagrindo nuteistajam M. R. mažinti bausmės ir tai, kad iš pirmosios... 28. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi BPK 382 straipsnio 6 punktu,... 29. Pakeisti Plungės rajono apylinkės teismo 2007 m. rugpjūčio 23 d. ir...