Byla e2-647-798/2020
Dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, tretieji asmenys, nepareiškę savarankiškų reikalavimų, uždarosios akcinės bendrovės „Aldeva“ ir „Ginestra“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Antanas Rudzinskas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Aldeva“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2020 m. vasario 5 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės APASTEEL direktorės K. A. pareiškimą uždarajai akcinei bendrovei APASTEEL dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, tretieji asmenys, nepareiškę savarankiškų reikalavimų, uždarosios akcinės bendrovės „Aldeva“ ir „Ginestra“.

3Teismas

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Pareiškėja, uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) APASTEEL direktorė, K. A. pareiškime prašo: i) iškelti atsakovei UAB APASTEEL (toliau – ir bendrovė) restruktūrizavimo bylą; ii) restruktūrizavimo administratore paskirti UAB „Restrus“; iii) patvirtinti atlyginimą paskirtai restruktūrizavimo administratorei restruktūrizavimo plano rengimo laikotarpiu 1 500,00 Eur / mėn. plius pridėtinės vertės mokestis (toliau – ir PVM); iiii) nustatyti, jog bendrovė turi teisę naudoti 547 500,00 Eur per mėnesį didžiausią lėšų sumą bendrovės einamosioms įmokoms mokėti. Pareiškimas grindžiamas šiais argumentais:

81.1.

9Atsakovė UAB APASTEEL vykdo komercinę veiklą nuo 2016 m. liepos 21 d. (nuo įregistravimo valstybės įmonė Registrų centras Juridinių asmenų registre (toliau – ir JAR)). Bendrovė yra viena iš didžiausių darbdavių Tauragės mieste, šiuo metu dirba 72 darbuotojai, kurių vidutinis darbo užmokestis sudaro 1 464,27 Eur. UAB APASTEEL 2016–2019 metų laikotarpiu gavo pelną, tačiau šiai dienai pradelsti įsipareigojimai sunkina bendrovės veiklą, kreditoriai pradeda kreiptis į teismus dėl skolų priteisimo, todėl yra rizika, jog bus taikomos laikinosios apsaugos priemonės, bus areštuojamos sąskaitos, dėl to atsakovė negalės atsiskaityti už žaliavas, bus sustabdyti visi aktualūs projektai, iš kurių bendrovė uždirbtų ir gerintų savo finansinę būklę. Bendrovė neturi įsiskolinimo valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai (toliau – ir VSDFV), darbuotojų nemažėja, buvo priimti dirbti 5 nauji darbuotojai. Bendrovė tęsia vykdomą veiklą, parduoda prekes ir paslaugas pirkėjams bei gauna pajamas.

101.2.

11Bendrovė turi trumpalaikių finansinių sunkumų, kurios išspręsti gali restruktūrizavimo bylos iškėlimas. Laikinus finansinius sunkumus nulėmė šios aplinkybės: bendrovė dalyvavo Gynybos resursų agentūros prie Krašto apsaugos ministerijos (toliau – ir GRA) 2018 m. kovo 7 d. paskelbtame viešajame pirkime „Moduliniai ir kilnojamieji statiniai (konteinerių stovykla, jos įrengimas ir techninė priežiūra), lauko inžinerinių tinklų, statinių ir sklypo sutvarkymo projektavimo bei statybos darbai, specialios paskirties konteineriai ir palapinė-angaras“; laimėjus pirkimą su GRA buvo sudaryta prekių pirkimo–pardavimo sutartis, kurioje numatyta, kad bendrovė kartu su jungtinės veiklos partneriu parduos, pristatys, įrengs ir paruoš eksploatacijai modulinius ir kilnojamuosius konteinerius bei suteiks lauko inžinerinių tinklų, statinių ir sklypo sutvarkymo projektavimo paslaugas ir atliks lauko inžinerinių tinklų, statinių ir sklypo sutvarkymo statybos darbus; pradėjus vykdyti sutartį, užsakovas pradėjo reikalauti iš tiekėjų, kad pristatomos prekės (moduliniai nameliai) būtų traktuojami ne kaip prekės, bet kaip ypatingasis statinys: gautas statybos leidimas konteinerių stovyklos statybai, o tokio statinio statyba vykdoma vadovaujantis statybos techninių reglamentų reikalavimais, nepaisant to, kad tiek pirkimo dokumentuose buvo nurodyta, tiek sutartyje susitarta tik dėl prekių įsigijimo, pristatymo, įrengimo ir paruošimo eksploatacijai, bet ne dėl statinio statybos darbų pirkimo. Dėl to didžioji dalis įsiskolinimų kreditoriams susidarė dėl įgyvendinto minėto projekto.

121.3.

13UAB APASTEEL įsteigta anksčiau nei prieš 3 metus iki šio pareiškimo pateikimo dienos. Bendrovės akcininkai priėmė 2019 m. lapkričio 14 d. sprendimą patvirtinti vadovo parengtus UAB APASTEEL restruktūrizavimo plano metmenis bei pritarė restruktūrizavimo administratorės UAB „Restrus“ kandidatūrai. Bendrovė raštu informavo visus Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ir ĮRĮ) 6 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodytus asmenis.

142.

15Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų byloje, UAB „Aldeva“ atsiliepime prašo atmesti pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo UAB APASTEEL. Nurodo šiuos nesutikimo su pareiškimu argumentus:

162.1.

17Atsakovė yra nemoki, todėl restruktūrizavimo byla jai negali būti keliama. Bendrovė nurodo prieštaringus duomenis – turi 2 450 633,00 Eur ir 2 098 071,43 Eur įsipareigojimų kreditoriams. Pagal 2019 m. lapkričio 14 d. kreditorių sąrašą pradelsti įsipareigojimai sudaro 1 283 242,19 Eur, tačiau į sąrašą neįtrauktas 148 588,13 Eur dydžio pradelstas reikalavimas, todėl pradelstų įsipareigojimų suma sudaro 1 431 830,32 Eur, o galimai ir didesnę sumą. Atsižvelgus į pradelstų įsipareigojimų sumą (1 184 530,00 Eur) ir UAB APASTEEL balanse nurodytą turimo turto vertą (2 369 060,00 Eur), bendrovė yra nemoki. Be to, balanse nurodytas turtas yra abejotinas, nes įtraukta 700 000,00 Eur planuojama gauti suma, todėl reali bendrovės turto vertė yra 834 530,00 Eur, t. y. beveik du kartus mažesnė nei pradelsti reikalavimai. Taip pat 834 530,00 Eur vertės turtą sudaro atsargos, kai per mėnesį gamybinės sąnaudos sudaro 395 000,00 Eur (Restruktūrizavimo metmenų 22 psl.), todėl tikėtina, jog didesnė dalis atsargų bus sunaudota gamyboje.

182.2.

19Restruktūrizavimas neatstatys UAB APASTEEL finansinės padėties, nes pagal restruktūrizavimo metmenimis neketinama atlikti jokių esminių bendrovės veiklos pakeitimų, bet planuojama padidinti gamybos apimtis. Bendrovės valdymo organų pakeitimų nenumatyta, nors restruktūrizavimo metmenyse yra konstatuota, kad viena iš esminių sunkumų priežasčių – bendrovės pardavimų plano nepakankamumas, vadovybės nesusikoncentravimas į pardavimus, bendrovės negebėjimas išnaudoti potencialo. Nėra objektyvių duomenų, kurie leistų spręsti apie UAB APASTEEL finansinį gyvybingumą. Bendrovė ketina per mėnesį turėti 547 500,00 Eur išlaidų, tačiau pagal 2018 m. pelno (nuostolių) ataskaitos duomenis pardavimo pajamos sudarė 4 500 000,00 Eur, t. y. vidutiniškai 345 938,00 Eur per mėnesį. Restruktūrizavimo metmenyse formaliai nurodyta, kad ketinama atsiskaityti su kreditoriais, tačiau jokios planuojamos pajamas nenurodomos, bėra jokių indikacijų, kad tikslai grąžinti kreditoriams skolas gali būti realiai įgyvendinti.

20II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

213.

22Klaipėdos apygardos teismo 2020 m. vasario 5 d. nutartimi iškėlė restruktūrizavimo bylą atsakovei UAB APASTEEL; restruktūrizavimo administratore paskyrė UAB „Restrus“. Dėl bylai taikytino teisinio reguliavimo

234.

24Teismas nustatė, kad pareiškėjos K. A. ieškinys iškelti atsakovei restruktūrizavimo bylą pateiktas 2019 m. lapkričio 22 d. ir priimtas 2019 m. gruodžio 6 d. Iki 2020 m. sausio 1 d. Lietuvos Respublikoje restruktūrizavimo bylos buvo nagrinėjamos pagal ĮRĮ bei Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksą (toliau – ir CPK) (ĮRĮ 1 straipsnio 1 ir 3 dalys, 7 straipsnio 7 dalis). Nuo 2020 m. sausio 1 d. Lietuvos Respublikoje restruktūrizavimo bylos nagrinėjamos pagal Juridinių asmenų nemokumo įstatymą (toliau – ir JANĮ) bei CPK (JANĮ 1 straipsnio 1–2 straipsniai,

2515 straipsnio 2 dalis). 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojus JANĮ, neteko galios Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas (toliau – ĮBĮ) su visais pakeitimais ir papildymais (JANĮ 153 straipsnis). JANĮ 155 straipsnyje, reglamentuojančiame pereinamąsias nuostatas dėl nemokumo procesų, nustatyta, kad iki 2019 m. gruodžio 31 d. pradėtiems juridinių asmenų nemokumo procesams šio įstatymo (JANĮ) nuostatos taikomos toms asmenų teisėms ir pareigoms, kurios atsiranda arba yra įgyvendinamos jam įsigaliojus, taip pat toms nemokumo procedūroms, kurios pradedamos šiam įstatymui įsigaliojus, išskyrus šio straipsnio 1–5 punktuose nustatytas išimtis. Teismas konstatavo, kad nagrinėjamu atveju procesas dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo inicijuotas 2019 m. lapkričio 22 d. galiojant ĮRĮ, pareiškėja savo reikalavimo pagrindu nurodo aplinkybes ir teikia įrodymus, jog teisė atsakovei į restruktūrizavimą atsirado galiojant ĮRĮ, t. y. iki JANĮ įsigaliojimo, todėl šiuo atveju taikytinos ĮRĮ nuostatos, sprendžiant klausimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo. Dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo

265.

27Įvertinęs byloje pateiktus įrodymus, pagrindžiančius UAB APASTEEL finansinę padėtį, teismas sprendė, jog bendrovės pradelsti įsipareigojimai pagal paskutinius finansinius duomenis neviršija pusę į balansą įrašyto turto vertės, todėl nėra pagrindo konstatuoti bendrovės nemokumo. 2020 m. vasario 3 d. pareiškėja pateikė 2020 m. sausio 27 d. atnaujintą 2019 m. bendrovės balansą, kurio duomenimis, bendrovės turto vertė yra 2 601 588,00 Eur. Į balansą įtraukta suma, gautina iš kreditorės GRA, tačiau vertinant bendrovės turtinę padėtį dėl galimumo pradėti restruktūrizavimo procedūras, įvertinus bendrovės restruktūrizavimo plano metmenis nustatyta, kad dėl šio finansinio reikalavimo UAB APASTEEL ketina kreiptis į teismą dėl skolos priteisimo už atliktus darbus, t. y. dėl šios sumos pagrįstumo yra kilęs ginčas. Teismas sutiko su „Aldeva“, jog atsakovės balanse nurodytas turtas nėra tikslus, kadangi į per vienerius gautinų sumų sąrašą įtraukta ginčijama suma, gautina iš kreditorės GRA, kuriai šiuo metu reikalavimas nėra pareikštas. Teismas nesutiko su pareiškėjos argumentais, jog ketinama gauti suma, teisme pareiškus ieškinį dėl skolos priteisimo, gali būti laikytina objektyvia bendrovės turimo turto verte. Šią 835 959 Eur sumą sudaro 690 875,45 Eur ir 145 083,84 Eur (PVM sąskaita–faktūra Nr. 557). Teismo vertinimu, reali bendrovės turto vertė yra 1 910 713 Eur (2 601 588 Eur - 690 875,45 Eur). Iš 2019 m. gruodžio 31 d. kreditorių sąrašo teismas nustatė, kad finansinių įsipareigojimų dydis yra 1 017 351 Eur. Pareiškėja pateikė duomenis, jog su kreditore UAB „Elvaradas“ sudaryta taikos sutartis, kurios pagrindu atidėtas 45 930,00 Eur skolos sumokėjimas, todėl nėra pagrindo šio įsipareigojimo laikyti pradelstu. Kaip minėta, 690 875,45 Eur suma, dėl kurios yra kilęs ginčas su GRA, nepripažintina atsakovės turtu, todėl nėra pagrindo ir nuo šios sumos paskaičiuotą PVM (134 888 Eur) laikyti pradelstu atsakovės įsipareigojimu. Taigi atsakovės pradelsti įsipareigojimai sudaro 836 533 Eur (1 017 351,00 Eur - 45 930,00 Eur - 134 888,00 Eur). Teismas, atsižvelgęs į tai, kad bendrovės turto vertė sudaro 1 910 713,00 Eur, o pradelstų įsipareigojimų suma yra 836 533 Eur, padarė išvadą, jog atsakovės pradelsti įsipareigojimai neviršija pusės į balansą įrašyto turto vertės. Teismo vertinimu, nustatytos aplinkybės pagrindžia, jog ir pagal JANĮ numatytas sąlygas atsakovei gali būti keliama restruktūrizavimo byla (JANĮ 21 straipsnis), atsakovė nėra nemoki (JANĮ 2 straipsnio 7 dalis).

286.

29Pareiškėja pateikė UAB APASTEEL restruktūrizavimo metmenų projektą. UAB „Aldeva“ atsiliepime nurodo, kad restruktūrizavimo metmenys yra abejotini, nes juose nėra nurodoma jokių esminių pakeitimų bendrovės veikloje, be to, UAB „Apasteel“ nenurodo įmonės valdymo organų pakeitimo. Teismas iš atsakovės restruktūrizavimo metmenų nustatė, kad bendrovės veikla yra ūkinė-komercinė, t. y. bendrovė veikia modulių ir plieno konstrukcijų gamybos srityje, bendrovėje dirba 67 darbuotojai. Bendrovė planuoja kas mėnesį įvykdyti 500 000–600 000 Eur apyvartą ir 2020 m. pirmajame ketvirtyje bus užtikrintas visiškas bendrovės užimtumas, esant pastoviems klientams. Bendrovė ketina stiprinti pardavimo, vadovavimo ir administravimo funkcijas. Teismo vertinimu, atsižvelgiant į faktinę UAB „Apasteel“ finansinę situaciją, vystomą veiklą, kuri pagal turimus duomenis nebuvo sustojusi, metmenyse nurodytos prognozuojamos veiklos yra tikėtinos, perspektyvos ir atliktini veiksmai leidžia daryti išvadą, kad bendrovė turi realių galimybių sėkmingai pasiekti restruktūrizavimu keliamus tikslus – atkurti mokumą ir vykdyti įprastą ūkinę komercinę veiklą. Teismas sprendė, jog restruktūrizavimo plano metmenys iš esmės atitinka ĮRĮ jiems keliamus reikalavimus, juose pateikta: informacija apie bendrovę, jos veiklą; nurodytos priežastys, dėl kurių bendrovė turi laikinų finansinių sunkumų; informacija apie bylas, kuriose įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai; išdėstytas planas, kuriuo remiantis įmonė sieks atkurti mokumą (ĮRĮ 5 straipsnio 1 dalies 1– 8 punktai). Teismas laikė nepagrįstais UAB „Aldeva“ argumentus dėl metmenų netikslumo, pažymėjęs, kad restruktūrizavimo plano metmenis galima apibūdinti kaip tam tikras restruktūrizavimo plano gaires, kuriomis remiantis vėliau restruktūrizavimo plane detalizuojami atskiri rodikliai. Metmenyse nurodomos tik preliminarios priemonės, o konkrečios ir išsamios priemonės restruktūrizavimo laikotarpiui nustatomos restruktūrizavimo plane (ĮRĮ 12 straipsnis). Kreditoriai restruktūrizavimo plano tvirtinime užims esminį vaidmenį, nes tam, kad būtų patvirtintas restruktūrizavimo plano projektas, už jį turi balsuoti kreditoriai. Tai reiškia, kad kreditoriai dar galės išreikšti savo nuomonę, svarstant konkrečius su restruktūrizavimo plano įgyvendinimu bei tvirtinimu susijusius klausimus, ir tik jie lems, ar galės būti toliau tęsiamas bendrovės restruktūrizavimo procesas.

307.

31Juridinių asmenų registro duomenys patvirtinta, jog atsakovė įsteigta 2016 m. liepos 12 d., t. y. ne anksčiau kaip prieš trejus metus iki pareiškimo teismui dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo pateikimo dienos (ĮRĮ 4 straipsnio 1 dalies 4 punktas). Teismas, patikrinęs teismų informacinės sistemos LITEKO duomenis, nustatė, kad UAB APASTEEL anksčiau restruktūrizavimo ar bankroto byla nebuvo keliama (CPK 179 straipsnio 3 dalis; ĮRĮ 4 straipsnio 1 dalies 3 ir 5 punktai). Bendrovė nėra nutraukusi veikos, sudaro naujus užsakymus, o jos atliekami veiksmai patvirtina, kad ji siekia išlikti aktyvia rinkos dalyve. Bendrovė 2019 m. spalio mėn. sudarė 5 sutartis ir gavo 1 256 882,00 Eur vertės užsakymų, sudarė konsultacinę sutartį finansų ir vadybos klausimais. Teismo vertinimu, neiškėlus atsakovei restruktūrizavimo bylos, UAB APASTEEL būtų sudėtinga tęsti veiklą ir vykdyti sutartinius įsipareigojimus, tai paliestų kitų kreditorių interesus ir būtų socialiai neteisinga 67 darbuotojams, kuriems skolų, susijusių su darbo teisniais santykiais, bendrovė neturi. Atsakovės didžiosios kreditorės UAB „Apastata“, UAB „Elvaradas“ ir UAB „KT Modules“ neprieštarauja restruktūrizavimo bylos iškėlimui, bendrovė vysto veiklą, turi

3267 darbuotojus. Teismas sprendė, kad atsakovė atitinka visas sąlygas restruktūrizavimo bylos iškėlimui ir nėra sąlygų, kuomet restruktūrizavimo byla negalėtų būti keliama.

33Dėl restruktūrizavimo administratoriaus skyrimo

348.

35Pareiškėja prašo atsakovės restruktūrizavimo administratoriumi skirti UAB „Restrus“. UAB APASTEEL kreditoriai prieštaravimų dėl nurodytos restruktūrizavimo administratorės skyrimo nepareiškė. UAB „Restrus“ sutiko teikti atsakovei restruktūrizavimo administravimo paslaugas, pateik leidimą teikti restruktūrizavimo administravimo paslaugas. Teismas skyrė UAB APASTEEL restruktūrizavo administratore UAB „Restrus“ (ĮRĮ 6 straipsnio 4 dalies 4 punktas).

36Dėl bylos medžiagos pripažinimo nevieša

379.

38Teismas, atsižvelgęs, kad pareiškėjos pateikto prašymo (Nr. DOK-1671) šeštasis priedas yra susijęs su UAB APASTEEL veiklos organizavimu, joje nurodyta informacija turi komercinę vertę ir atkleidžiami trečiųjų asmenų duomenys, šiuos duomenis pripažino nevieša bylos medžiaga, neteikiant šių dokumentų susipažinti ir kopijuoti.

39Dėl bylinėjimosi išlaidų

4010.

41UAB „Aldeva“ turėtos bylinėjimosi išlaidos neatlygintos, nes tenkintas pareiškimas dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo.

42III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

4311.

44Atskirajame skunde trečiasis asmuo, nepareiškęs savarankiškų reikalavimų, UAB „Aldeva“ prašo Klaipėdos apygardos teismo 2020 m. vasario 5 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo atmesti bei priteiti 4 713,82 Eur bylinėjimosi išlaidas. Nurodo šiuos atskirojo skundo argumentus:

4511.1.

46Buvo pažeistas ĮRĮ 6 straipsnio 2 dalies imperatyvus reikalavimas informuoti kiekvieną kreditorių apie sprendimą kreiptis į teismą su pareiškimo dėl restruktūrizavimo per 5 dienas nuo restruktūrizavimo metmenų patvirtinimo ir sprendimo kreiptis į teismą dienos priėmimo. Iš AB Lietuvos paštas laiškų išsiuntimo duomenų patvirtinimo matyti, jog pranešimai apie restruktūrizavimo proceso inicijavimą siųsti pagal 2019 m. lapkričio 14 d. kreditorių sąrašą, į kurį neįtraukti visi kreditoriai.

4711.2.

48Pareiškėja nurodė nepilną kreditorių sąrašą. Atnaujintame sąraše nurodytas 21 naujas kreditorius. Kiek iš jų jau egzistavo pradinio 2019 m. lapkričio 14 d. sąrašo sudarymo metu, tiksliai nustatyti negalima, tačiau prievolės daliais kreditorių suėjo 2019 m. lapkričio mėn., t. y. dalis kreditorių egzistavo sudarant restruktūrizavimo metmenis ir kreditorių sąrašą, priimant organų sprendimus dėl restruktūrizavimo bei kreipiantis į teismą su pareiškimu (pvz. EPDM sistemos, UAB, Krasta Auto Klaipėda, Oulun Konttivuoskraus Oy, Laracija UAB, Staklyno servisas UAB, Ramplastas UAB, Vartis, MN, Limatec AG, IĮ Lidresta ir kt.).

4911.3.

50Pareiškimo pateikimo teismui metu UAB APASTEEL buvo nemoki, nes pradelstų įsipareigojimų suma realiai buvo 1 431 797,32 Eur, o pagal 2019 m. lapkričio 14 d. balanso duomenis, turto vertė yra 2 369 060,00 Eur. Atsakovės įsipareigojimai (2 450 633,00 Eur) viršija turimo turto vertę (2 369 030,00 Eur). Į turto masę yra įtraukta iš Gynybos resursų agentūros siekiamas prisiteisti 835 959,29 Eur (plius PVM) suma, tačiau šiai dienai nėra pateiktas ieškinys dėl tokios sumos priteisimo. Dėl to realus bendrovės turtas yra dar mažesnis (2 369 060 Eur - 835 959,29 Eur); atitinkamai pusė turto vertės sudaro

51766 550 Eur, o įsipareigojimai siekia virš milijono eurų.

5211.4.

53Pirmosios instancijos teismas padarė skaičiavimo klaidų ir vertino skirtingo laikotarpio duomenis, todėl realią situaciją iškreipė. Teismas vertino turtinę padėtį pagal 2019 m. gruodžio 31 d. balansą ir pelno (nuostolių) ataskaitą, o pradelstus reikalavimus vertino ne 2019 m. gruodžio 31 d., o 2020 m. sausio 31 d. Teismas iš turto masės atėmė gautiną iš GRA sumą, bet be PVM, nors PVM įtrauktas į gautiną sumą. Todėl iš bendros turto masės atėmus visą sumą, turto vertė sudaro 1 765 628, 71 Eur (2 601 588,00 Eur - 835 959,29 Eur). 2019 m. gruodžio 31 d. bendrovė turėjo 1 017 351,00 Eur pradelstų įsipareigojimų, o turto vertė sudarė 1 765 628, 71 Eur. Vadinasi, atsakovė yra nemoki. Kasmet atsakovės pelningumas mažėjo, trumpalaikiai įsipareigojimai didėjo, kas rodo aiškią tendenciją, į kurią būtina atsižvelgti vertinant finansinę padėtį.

5411.5.

55Restruktūrizavimo metmenys nerodo, kad iškelti tikslai gali būti realiai pasiekti dėl kelių aplinkybių: i) bendrovė neketina atlikti jokių esminių pakeitimų savo veikloje, ii) nekeičia valdymo organų, nors restruktūrizavimo metmenyse konstatuoja, jog vadovybės nesusikoncentruoja į pardavimus, bendrovės negebėjimą išnaudoti potencialo, iii) atsakovė ketina per mėnesį patirti 547 500,00 Eur išlaidų, kai 2018 m. pelno (nuostolių) ataskaitos duomenimis, pardavimo pajamos vidutiniškai sudarė 345 938,00 Eur per mėnesį, iiii) nėra jokių indikacijų, kad tikslai sugrąžinti kreditoriams skolas gali būti realiai įgyvendinami.

5612.

57Atsiliepime į atskirąjį skundą pareiškėja K. A. prašo skundą atmesti ir Klaipėdos apygardos teismo 2020 m. vasario 5 d. nutartį palikti nepakeistą bei priteisti bylinėjimosi išlaidas, kurių dydį patvirtinantys įrodymai bus pateikti vėliau.

5813.

59Nurodo, kad priešingai nei teigia apeliantė, į bendrovės kreditorių sąrašus buvo įtraukti ir informuoti apie restruktūrizavimo bylos iškėlimą visi aktualūs UAB APASTEEL kreditoriai. Bendrovė buvo moki kreipimosi į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo dieną ir yra moki. Pradelstų reikalavimų suma (836 533,00 Eur) neviršija pusės atsakovės turto vertės

60(882 814,35 Eur). Nusprendus bendrovei iškelti bankroto, o ne restruktūrizavimo bylą, būtų padaryta žala kreditoriams bei valstybei. Bendrovė parengė ir pateikė išsamius restruktūrizavimo metmenis, kuriuose nurodė pagrindines finansinių sunkumų priežastis ir priemones atsiskaitymui su kreditoriais. Atsakovė iš jokių kitų kreditorių negavo pastabų, kad metmenys būtų neaiškūs, netikslūs ar, kad trūktų kokios nors informacijos. Vienintelė apeliantė kritikuoja restruktūrizavimo metmenų turinį. Pareiškėja pateikė daug įrodymų, patvirtinančių, jog bendrovė vykdo veiklą, turi užsakymų, kad sumokėti mokesčius, įsigyti žaliavas, sumokėti darbuotojams ir kitoms išlaidoms reikalingos lėšos veiklos vykdymui, kurios bus naudojamos pagal faktinį poreikį.

61Teismas

konstatuoja:

62IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados Dėl bylos ribų

6314.

64Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus

65II skirsnyje numatytas išimtis. Apeliacinės instancijos teismas ex officio (savo iniciatyva) patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta. Dėl naujų paaiškinimų

6615.

67Lietuvos apeliacinis teismas 2020 m. kovo 25 d. gavo pareiškėjos UAB APASTEEL direktorės K. A. trumpą paaiškinimą dėl aplinkybių, kurios įvyko po atsiliepimo į atskirąjį skundą pateikimo, t. y. Klaipėdos apygardos teismui iš dalies pakeitus laikinąsias apsaugos priemones iš bendrovės banko sąskaitos lėšų, skirtų einamiesiems mokėjimams ir atsiskaitymui su biudžetu, 2020 m. kovo 12 d. buvo padengti visi įsiskolinimai kreditorei VSDFV. Vėlesnė skola susidarė dėl Lietuvoje kilusio viruso pandemijos ir yra laikina. Vadovaujantis CPK 302 straipsniu, apeliaciniam procesui pirmosios instancijos teismo procesą reglamentuojančios nuostatos taikomos tik tada, jei jos neprieštarauja apeliacinį procesą reglamentuojančioms taisyklėms. Pagal CPK 338 straipsnį, atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme, o CPK 323 straipsnis draudžia keisti (papildyti) apeliacinį skundą, pasibaigus apeliacinio skundo padavimo terminui. Taigi bet koks atskirojo skundo papildymas, nesvarbu, kokia procesine forma jis yra teikiamas, leidžiamas tik iki atskirojo skundo padavimo termino pabaigos. Šiuo atveju pareiškėjos pateiktas procesinis dokumentas, pavadintas rašytiniais paaiškinimais, savo turiniu yra pateikto atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentų papildymas (atsiliepime į atskirąjį skundą yra nurodyti argumentai, susiję su skola kreditorei VSDFV). Kadangi tokiu būdu keisti (pildyti) atsiliepimo į atskirąjį skundą turinį šioje proceso stadijoje apeliacinį procesą reglamentuojančios nuostatos tiesiogiai draudžia, pateiktus trumpus rašytinius paaiškinimus atsisakytina priimti (CPK 75 straipsnio 1 dalis). Dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo

6816.

69ĮRĮ 4 straipsnyje nustatytos materialaus pobūdžio sąlygos, kurioms esant gali būti pradėtas įmonės restruktūrizavimo procesas: 1) įmonė turi finansinių sunkumų arba yra reali tikimybė, kad jų turės per artimiausius 3 mėnesius; 2) įmonė nėra nutraukusi veiklos; 3) įmonė nėra bankrutuojanti ar bankrutavusi; 4) įmonė įsteigta ne mažiau kaip prieš 3 metus iki pareiškimo teismui dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo pateikimo dienos; 5) nuo teismo sprendimo baigti įmonės restruktūrizavimo bylą arba nutarties nutraukti bylą ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose nurodytais pagrindais įsiteisėjimo dienos praėjo ne mažiau kaip 5 metai. Be paminėtų ĮRĮ

704 straipsnyje nustatytų materialaus pobūdžio sąlygų teismas taip pat turi patikrinti, ar egzistuoja procesinės įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo sąlygos: ar pateikti visi ĮRĮ 6 straipsnio

714 dalyje nurodyti dokumentai, ar egzistuoja kitos procesinės sąlygos restruktūrizavimo bylai iškelti. Įmonės, atitinkančios ĮRĮ 4 straipsnio nuostatas ir siekiančios, kad būtų pradėtas jos restruktūrizavimas, vienasmenis ar kolegialus valdymo organas turi parengti įmonės restruktūrizavimo plano metmenis (ĮRĮ 5 straipsnio 1 dalis).

7217.

73Įmonės restruktūrizavimo byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad egzistuoja visos restruktūrizavimo bylos iškėlimo materialaus ir procesinio pobūdžio sąlygos ir nėra nei vieno pagrindo atsisakyti iškelti restruktūrizavimo bylą, taip pat jei įmonės finansiniai rodikliai leidžia manyti, kad restruktūrizavimo metmenyse išsikelti tikslai sugrąžinti skolas kreditoriams gali būti realiai įgyvendinti. Teismas priima nutartį atsisakyti kelti įmonės restruktūrizavimo bylą, jeigu: 1) nagrinėdamas pareiškimą teismas padaro pagrįstą išvadą, kad įmonė neatitinka bent vienos iš ĮRĮ 4 straipsnyje išdėstytų sąlygų; 2) buvo pažeisti ĮRĮ 5 straipsnyje ir 6 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodyti reikalavimai; 3) nagrinėdamas pareiškimą teismas padaro pagrįstą išvadą, kad įmonė yra nemoki ir, jeigu yra kitų ĮBĮ nurodytų bankroto bylos iškėlimo sąlygų, teismui turi būti pateiktas pareiškimas dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo ĮBĮ nustatyta tvarka (ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalis).

7418.

75Gresiantis nemokumas pagal ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 2 punktą konstatuojamas tada, kai nustatoma, kad įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų. Pažymėtina, kad šis bankroto bylos iškėlimo pagrindas neturėtų būti aiškinamas ir taikomas per plačiai, nes akcentuojamas prioriteto teikimas įmonės reabilitaciniam tikslui. Tai reiškia, kad įmonei turėtų būti keliama bankroto byla ĮBĮ

769 straipsnio 7 dalies 2 punkto pagrindu ir atitinkamai atsisakoma jai kelti restruktūrizavimo bylą tik tuomet, kai, teismui išanalizavus visus įrodymus, nelieka jokių abejonių dėl to, kad įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų.

7719.

78Konkuruojant kelioms vertybėms, šiuo atveju susijusioms su įmonės reabilitavimu bei likvidavimu, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus bus padaryta didesnė žala. Poreikis išsaugoti rinkoje veikiančią ir toliau pajėgią iš esmės savarankiškai funkcionuoti įmonę, kai jos finansiniai sunkumai nėra akivaizdžiai pastovaus pobūdžio, yra socialiai reikšmingesnis už siekį likviduoti tokią įmonę, nes įmonės gaivinimo atveju tiek įmonė, tiek jos darbuotojai bei kiti kreditoriai patirs didesnę naudą (įmonė funkcionuos kaip verslo subjektas toliau, bus išsaugotos darbo vietos, valstybė gaus pajamų mokesčių pavidalu, kreditoriai, ypač paskutiniosios eilės, restruktūrizavimo proceso metu turės didesnes galimybes gauti reikalavimų patenkinimą), nei likvidavimo atveju, kuomet įmonės turtas parduodamas už likvidacines vertes ir paskutinės eilės kreditorių galimybės atgauti skolas neretai yra labai minimalios. Be to, įmonės restruktūrizavimo proceso metu įmonės veiklą prižiūri administratorius ir teismas (ĮRĮ 9 straipsnio 2–3 dalys), todėl grėsmės, kad finansiniai rodikliai staiga iš esmės pablogės, ji taps nemoki ir iš esmės pasunkės kreditorių galimybės gauti reikalavimų patenkinimą, beveik nėra (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. gruodžio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-2078-330/2017).

7920.

80Nustatyta, jog pareiškėja pateikė 2019 m. gruodžio 31 d. aktualų kreditorių sąrašą, kuriame nurodė papildomus kreditorius, kurių reikalavimai atsirado po pareiškimo dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo teismui pateikimo dienos. Pareiškėja atsiliepime atskirąjį skundą paaiškino, kad pradinis 2019 m. lapkričio 14 d. bendrovės kreditorių sąrašas (metmenyse buvusi informacija) buvo parengtas pagal tos dienos aktualius finansinius dokumentus, o vėlesni kreditorių pareikšti reikalavimai įtraukti į aktualų 2019 m. gruodžio 31 d. kreditorių sąrašą. Šiuo atveju bendrovė vykdo ūkinę-komercinę veiklą, dėl to jos turto ir įsipareigojimų santykis keičiasi. Atitinkamai nuo 2019 m. lapkričio 14 d. iki 2019 m. gruodžio 31 d. pasikeitė pradelstų įsipareigojimų duomenys (suėjo prievolių įvykdymo terminai, dalis reikalavimo teisių buvo perleistos ir pan., su dalimi kreditorių visiškai arba iš dalies buvo atsiskaityta arba sudaryti susitarimai dėl pagalbos teikimo). UAB APASTEEL iš dalies atsiskaitė su kreditore UAB „Aldeva“, dėl to apeliantės finansinis reikalavimas sumažėjo 25 000 Eur suma. Kitos didžiosios atsakovės kreditorės: UAB „Apastata“, UAB „KT Modules“, UAB „Kapitalo valdymas“, UAB „Mulito“, UAB „Elvaradas“ sutiko atidėti prievolių vykdymo terminus. Taip pat pareiškėja atsiliepime į atskirąjį skundą pateikė detalizuotus paaiškinimus dėl kreditorių, kurie nebuvo nurodyti 2019 m. lapkričio 14 d. kreditorių sąraše, tačiau buvo įtraukti į aktualų 2019 m. gruodžio 31 d. kreditorių sąrašą. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, kadangi pranešimai apie restruktūrizavimo proceso inicijavimą buvo išsiųsti kreditoriams pagal pradinį 2019 m. lapkričio 14 d. kreditorių sąrašą iki pareiškėja 2019 m. lapkričio 22 d. kreipėsi į teismą dėl restruktūrizavimo bylos, apeliantė nepagrįstai teigia, jog buvo pažeistas ĮRĮ 6 straipsnio 2 dalyje nustatytas reikalavimas. Šiuo atveju 2019 m. lapkričio 14 d. kreditorių sąraše nurodyti kreditoriai buvo informuoti apie sprendimą kreiptis į teismą su pareiškimo dėl restruktūrizavimo per 5 dienas nuo restruktūrizavimo metmenų patvirtinimo ir sprendimo kreiptis į teismą dienos priėmimo.

8121.

82Apeliantė įrodinėja, jog yra pagrindas atsisakyti kelti restruktūrizavimo bylą UAB APASTEEL, nes atsakovė yra faktiškai nemoki. Pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalį įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Įstatymų leidėjo valia įmonės nemokumas, sudarantis teisinį pagrindą iškelti bankroto bylą, vertinamas pagal išorinį (įsipareigojimų nevykdymas) ir vidinį (neigiamas įmonės aktyvų ir pasyvų santykis) nemokumo požymius. Tik abiejų požymių konstatavimas įgalina teismą iškelti įmonei bankroto bylą, o vien tik įmonės nepajėgumo apmokėti savo prievolių, kurių mokėjimo terminai pasibaigę, kaip nemokumą kvalifikuojančio požymio, nepakanka bankroto bylai iškelti. Dėl to sprendžiant, ar egzistuoja įstatyme įtvirtinti bankroto bylos iškėlimo materialieji teisiniai pagrindai, būtina nustatyti ne tik įmonės įsipareigojimų nevykdymo faktą ir to priežastis (įvertinti įmonės finansinių sunkumų pobūdį), bet ir atskleisti įmonės pradelstų įsipareigojimų bei į jos balansą įrašyto turto vertės santykį (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. spalio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1701-330/2018). Visais atvejais klausimas dėl bankroto bylos įmonei (ne) iškėlimo turi būti sprendžiamas ne formaliai, o atsižvelgiant į konkrečioje byloje nustatytas aplinkybes. Nustačius, kad įmonė eilę metų nesugeba bent iš dalies atsiskaityti su tais pačiais kreditoriais, įmonė galėtų būti pripažinta nemokia pradelstiems įsipareigojimams net ir neviršijant pusės balansinės turto vertės. Tai iš esmės atitinka ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 2 punkte nustatytą sąlygą, kuriai esant įmonei keliama bankroto byla, t. y. kai nustatoma, kad įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų (gresiantis nemokumas) (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1441-823/2018).

8322.

84Finansinių sunkumų laikinumas – vertinamoji sąvoka, kurią nulemia tai, ar įmonė yra pajėgi pakeisti situaciją taip, kad per ne ilgesnį nei maksimalų ketverių metų restruktūrizavimo proceso terminą įsiskolinimai būtų sumažinti, pertvarkyti ir dėl to netrikdytų įmonės normalios ūkinės komercinės veiklos ir jos perspektyvų. Nustačius, kad įmonės finansiniai sunkumai yra nebe laikino pobūdžio, konstatuotina, jog nėra būtinos materialiosios sąlygos restruktūrizuoti tokią įmonę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-496/2009; 2010 m. gegužės 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-263/2010).

8523.

86Byloje nustatyta, kad pareiškėja pirmosios instancijos teismui pateikė atnaujintą bendrovės 2019 m. balansą, kurio duomenimis, 2019 m. gruodžio 31 d. bendrovės turimo turto vertė sudarė 2 601 588 Eur. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad į per vienerius gautinų sumų sąrašą buvo įtraukta iš kreditorės GRA gautina 835 959,00 Eur suma (690 875, 45 Eur reikalavimo suma ir 145 083,84 Eur PVM suma (pagal PVM sąskaitą–faktūrą Nr. 557). Atsakovė ginčija 835 959 Eur sumą, tačiau reikalavimo kreditorei GRA nepareiškė. Vadovaujantis teismų praktika, ginčijami reikalavimai paprastai neįskaitomi į kreditorinių ar debitorinių įsipareigojimų bendrą sumą (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. gegužės 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1146-381/2016 ir kt.). Taigi iš 2019 m. gruodžio 31 d. bendrovės turto vertės (2 601 588 Eur) atimtina 835 959 Eur suma (690 875,45 Eur reikalavimo suma ir 145 083,84 Eur PVM suma), dėl to reali bendrovės turto vertė 2019 m. gruodžio 31 d. sudarė 1 765 629 Eur (2 601 588 Eur - 835 959 Eur). Pagal pradinio 2019 m. lapkričio 14 d. kreditorių sąrašo duomenis, UAB APASTEEL pradelsti įsipareigojimai buvo iš viso 1 083 135,14 Eur, o pagal aktualiausius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenis –

871 017 351 Eur. Iš pareiškėjos pateiktame aktualiame kreditorių sąraše nurodytos 1 017 351 Eur sumos atimtina UAB Elvaradas 45 930 Eur reikalavimo suma, nes atsakovė sudarė taikos sutartį dėl mokėjimo atidėjimo, taip pat atimtina. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad kreditorių sąraše nurodyta kaip pradelsta 134 888 Eur suma, kurią sudaro priskaičiuotas PVM mokestis suma nuo 835 959 Eur sumos. Ši suma (134 888 Eur) nelaikytina pradelstu atsakovės įsipareigojimu. Todėl UAB APASTEEL pradelsti įsipareigojimai 2019 m. gruodžio 31 d. realiai sudarė 836 533 Eur

88(1 017 351 Eur - 45 930 Eur - 134 888 Eur). Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas padarė teisingą išvadą, kad 2019 m. gruodžio 31 d. UAB APASTEEL pradelstų reikalavimų 836 533,00 Eur suma neviršijo pusės bendrovės realios turto vertės (1 765 629 Eur).

8924.

90Bylos duomenimis, atsakovė iš dalies atsiskaitė su apeliante (sumažino finansinį įsipareigojimą kreditorei „Aldeva“ 25 000 Eur suma). Pareiškėja atsiliepime į atskirąjį skundą paaiškino, kad bendrovė negali padengti skolos kreditorei VSDFV dėl to, kad UAB APASTEEL banko sąskaita areštuota. Areštuotojo banko sąskaitoje yra lėšų, jog atsiskaityti su kreditore VSDFV. Ši problema yra sprendžiama (kreiptasi į teismą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo). Iš teismų informacinės sistemos LITEKO nustatyta, kad Klaipėdos apygardos teismo 2020 m. kovo 9 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-594-730/2020 pakeistos byloje teismo nutartimis taikytos laikinosios apsaugos priemonės (Lietuvos apeliacinio teismo 2020 m. sausio 30 d. nutartimi ir Klaipėdos apygardos teismo 2020 m. vasario 5 d. nutartimi), t. y. leista iš areštuotų UAB APASTEEL piniginių lėšų, esančių visose kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigų sąskaitose, iš banko sąskaitos Nr. ( - ), esančios „Swedbank“, AB mokėti visus bendrovės ūkinei komercinei veiklai reikalingus mokėjimus ir įmokas, įskaitant ir privalomąsias įmokas, šiems mokėjimams ir įmokoms mokėti naudojant didžiausią 478 500 Eur lėšų sumą per vieną kalendorinį mėnesį bei leidžiant iš banko sąskaitos Nr. ( - ) (eurais), esančios akcinėje bendrovėje „Luminor Bank“, mokėti visus bendrovės ūkinei komercinei veiklai reikalingus mokėjimus ir įmokas, įskaitant ir privalomąsias įmokas, šiems mokėjimams ir įmokoms mokėti naudojant didžiausią 60 000 Eur lėšų sumą per vieną kalendorinį mėnesį, t. y. iš viso leista nurodytiems mokėjimams atlikti suma sudaro 538 500 Eur, o bendrovės vadovė K. A. įpareigota atlikti visus reikalingus veiksmus, užkertančius kelią žalai atsirasti ar bendrovės turtui sumažėti. Iš VSDFV viešai skelbimų duomenų nustatyta, kad nuo 2020 m. kovo 12 d. bendrovė socialinio draudimo įsiskolinimų neturėjo, t. y. padengė 2020 m. vasario 18 d. turėtą 46166,91 Eur socialinio draudimo skolą, tačiau 2020 m. kovo 24 d. pradžioje susidarė 18 202,32 Eur skola. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, dėl skolos, susidariusios po Lietuvoje paskelbtos viruso pandemijos (2020 m. kovo 16 d.), bendrovė turi teisę kreiptis į VSDFV dėl šios prievolės atidėjimo, dėl to 2020 m. kovo 24 d. pradžioje susidariusi 18 202,32 Eur socialinio draudimo skola nelaikytina pradelsta.

9125.

92Taigi byloje nustatytos aplinkybės (UAB APASTEEL 2020 m. kovo 24 d. iš dalies atsiskaitė su apeliante ir 2020 m. vasario 18 d. padengė turėtą 46166,91 Eur socialinio draudimo skolą kreditorei VSDFV) sudaro pagrįstą pagrindą vertinti, kad kreditoriai gali tikėtis susigrąžinti skolas iš veikiančios, mokios, tačiau turinčios laikinų finansinių sunkumų bei veikiančios viruso pandemijos metu bendrovės, kurie gali būti pašalinti restruktūrizavimo proceso metu. Bylos duomenimis, UAB APASTEEL 2020 m. kovo 24 d. 2019 m. spalio mėn. sudarė 5 sutartis ir gavo 1 256 882 Eur vertės užsakymų. Pagal atsakovės į bylą pateiktą aktualų užsakymų sąrašą (su sutartimis ir užsakymais), 2020 m. sausio 27 d. bendrovė turėjo 1 413 520,27 Eur vertės užsakymų. Bendrovė sudarė konsultacinę sutartį finansų ir vadybos klausimais. Bendrovė veikia Tauragės mieste. VSDFV viešai teikiamais duomenimis, 2020 m. kovo 25 d. pradžioje UAB APASTEEL dirbo

9372 darbuotojai (apdraustieji). Bendrovė parengė ir pateikė restruktūrizavimo metmenis, kuriuose nurodė pagrindines finansinių sunkumų priežastis ir priemones atsiskaitymui su kreditoriais. 2020 m. vasario 3 d. pirmosios instancijos teismo posėdžio metu pareiškėja ir bendrovės finansų konsultantas pateikė išsamius paaiškinimus dėl planuojamų ir jau atliktų veiksmų atkuriant UAB APASTEEL mokumą. Apeliantė teigia, kad atsakovė ketina per mėnesį patirti 547 500 Eur išlaidų, kai 2018 m. pelno (nuostolių) ataskaitos duomenimis, pardavimo pajamos vidutiniškai sudarė 345 938 Eur per mėnesį. Pareiškėja paaiškino, kad UAB APASTEEL reikalingų lėšų (547 500 Eur) einamajam mėnesiui poreikį suplanavo pagal numatomas bendrovės užsakymų apimtis bei atsižvelgusi į įgyvendinamų projektų savikainas (gamybinėms sąnaudas), kurioms reikia apie

9470 proc. planuojamų pardavimų sumos (be PVM). Taigi kokia dalis iš 547 500,00 Eur lėšų sumos bus naudojama priklausys nuo faktinio poreikio (suplanuotų užsakymų vykdymo). Pažymėtina, jog restruktūrizavimo plano metmenys yra įmonės veiklos tam tikros gairės. Jos neturi būti tik deklaracija, tačiau šioje proceso stadijoje negalima reikalauti iš įmonės, kad pateiktų labai išsamų veiklos ateityje įvertinimą, nes tai bus daroma sprendžiant restruktūrizavimo plano tvirtinimo klausimą, kuomet iš esmės ir sukonkretinami metmenyse pateikti duomenys (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugsėjo 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1418/2012; Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. rugsėjo 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1511/2014).

9526.

96Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje nuosekliai formuojama pozicija dėl kreditorių pritarimo reikšmės sprendžiant restruktūrizavimo bylos iškėlimo klausimą. Kreditorių pozicija bylos iškėlimo stadijoje yra itin reikšminga, nes parodo galimas įmonės restruktūrizavimo perspektyvas – neturint didžiųjų bendrovės kreditorių paramos tokio proceso pradėjimas būtų iš esmės formalus ir pasmerktas žlugti (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. gruodžio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-2116-823/2016; 2017 m. sausio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-169-798/2017). Nagrinėjamu atveju didžiosios kreditorės (UAB „KT Modules“ 715 838 Eur reikalavimas, UAB „Apastata“ 78 632 Eur reikalavimas, UAB „Elvaradas“ 45 930 Eur reikalavimas, UAB „Mulito“ 71 563 Eur reikalavimas ir UAB „Kapitalo valdymas“ 161 461 Eur reikalavimas) yra pateikusios rašytinius pritarimus atsakovės UAB „Apasteel“ restruktūrizavimo bylos iškėlimui. Kreditoriai lemiamą balsą turės sprendžiant dėl restruktūrizavimo plano tvirtinimo, kadangi jo nepatvirtinus – iškelta restruktūrizavimo byla turi būti nutraukta (ĮRĮ 28 straipsnio 1–2 dalys, CPK 185 straipsnis).

9727.

98Apibendrinus išdėstytą, darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė materialinės ir procesinės teisės normas, priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurios panaikinti atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra teisinio pagrindo (337 straipsnio 1 dalies

991 punktas). Į esminius atskirojo skundo argumentus atsakyta, dėl kitų atskirojo skundo argumentų apeliacinės instancijos teismas plačiau nepasisako, nes jie neįtakoja skundžiamo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo. Pažymėtina, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą, juolab, kad apeliacinės instancijos teismas iš esmės pritaria pirmosios instancijos teismo priimto procesinio sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gruodžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2010, 2011 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-52/2011ir kt.). Dėl bylinėjimosi išlaidų

10028.

101Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Pagal CPK 98 straipsnį, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Atskirasis skundas netenkintas, todėl bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš apeliantės pareiškėjos naudai. Atsiliepime į atskirąjį skundą pareiškėja K. A. prašo priteisti iš apeliantės UAB „Aldeva“ bylinėjimosi išlaidas bei nurodyta, jog išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai bus pateikti vėliau. Iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos pareiškėja nepateikė teismui bylinėjimosi išlaidų dydį patvirtinančių įrodymų, todėl bylinėjimosi išlaidos pareiškėjai priteisiamos (CPK 98 straipsnio 1 dalis).

102Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

103Klaipėdos apygardos teismo 2020 m. vasario 5 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Antanas... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo... 3. Teismas... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Pareiškėja, uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) APASTEEL... 8. 1.1.... 9. Atsakovė UAB APASTEEL vykdo komercinę veiklą nuo 2016 m. liepos 21 d. (nuo... 10. 1.2.... 11. Bendrovė turi trumpalaikių finansinių sunkumų, kurios išspręsti gali... 12. 1.3.... 13. UAB APASTEEL įsteigta anksčiau nei prieš 3 metus iki šio pareiškimo... 14. 2.... 15. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų byloje, UAB... 16. 2.1.... 17. Atsakovė yra nemoki, todėl restruktūrizavimo byla jai negali būti keliama.... 18. 2.2.... 19. Restruktūrizavimas neatstatys UAB APASTEEL finansinės padėties, nes pagal... 20. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 21. 3.... 22. Klaipėdos apygardos teismo 2020 m. vasario 5 d. nutartimi iškėlė... 23. 4.... 24. Teismas nustatė, kad pareiškėjos K. A. ieškinys iškelti atsakovei... 25. 15 straipsnio 2 dalis). 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojus JANĮ, neteko galios... 26. 5.... 27. Įvertinęs byloje pateiktus įrodymus, pagrindžiančius UAB APASTEEL... 28. 6.... 29. Pareiškėja pateikė UAB APASTEEL restruktūrizavimo metmenų projektą. UAB... 30. 7.... 31. Juridinių asmenų registro duomenys patvirtinta, jog atsakovė įsteigta 2016... 32. 67 darbuotojus. Teismas sprendė, kad atsakovė atitinka visas sąlygas... 33. Dėl restruktūrizavimo administratoriaus skyrimo... 34. 8.... 35. Pareiškėja prašo atsakovės restruktūrizavimo administratoriumi skirti UAB... 36. Dėl bylos medžiagos pripažinimo nevieša ... 37. 9.... 38. Teismas, atsižvelgęs, kad pareiškėjos pateikto prašymo (Nr. DOK-1671)... 39. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 40. 10.... 41. UAB „Aldeva“ turėtos bylinėjimosi išlaidos neatlygintos, nes tenkintas... 42. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 43. 11.... 44. Atskirajame skunde trečiasis asmuo, nepareiškęs savarankiškų reikalavimų,... 45. 11.1.... 46. Buvo pažeistas ĮRĮ 6 straipsnio 2 dalies imperatyvus reikalavimas informuoti... 47. 11.2.... 48. Pareiškėja nurodė nepilną kreditorių sąrašą. Atnaujintame sąraše... 49. 11.3.... 50. Pareiškimo pateikimo teismui metu UAB APASTEEL buvo nemoki, nes pradelstų... 51. 766 550 Eur, o įsipareigojimai siekia virš milijono eurų.... 52. 11.4.... 53. Pirmosios instancijos teismas padarė skaičiavimo klaidų ir vertino skirtingo... 54. 11.5.... 55. Restruktūrizavimo metmenys nerodo, kad iškelti tikslai gali būti realiai... 56. 12.... 57. Atsiliepime į atskirąjį skundą pareiškėja K. A. prašo skundą atmesti ir... 58. 13.... 59. Nurodo, kad priešingai nei teigia apeliantė, į bendrovės kreditorių... 60. (882 814,35 Eur). Nusprendus bendrovei iškelti bankroto, o ne... 61. Teismas... 62. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 63. 14.... 64. Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo... 65. II skirsnyje numatytas išimtis. Apeliacinės instancijos teismas ex officio... 66. 15.... 67. Lietuvos apeliacinis teismas 2020 m. kovo 25 d. gavo pareiškėjos UAB APASTEEL... 68. 16.... 69. ĮRĮ 4 straipsnyje nustatytos materialaus pobūdžio sąlygos, kurioms esant... 70. 4 straipsnyje nustatytų materialaus pobūdžio sąlygų teismas taip pat turi... 71. 4 dalyje nurodyti dokumentai, ar egzistuoja kitos procesinės sąlygos... 72. 17.... 73. Įmonės restruktūrizavimo byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad... 74. 18.... 75. Gresiantis nemokumas pagal ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 2 punktą konstatuojamas... 76. 9 straipsnio 7 dalies 2 punkto pagrindu ir atitinkamai atsisakoma jai kelti... 77. 19.... 78. Konkuruojant kelioms vertybėms, šiuo atveju susijusioms su įmonės... 79. 20.... 80. Nustatyta, jog pareiškėja pateikė 2019 m. gruodžio 31 d. aktualų... 81. 21.... 82. Apeliantė įrodinėja, jog yra pagrindas atsisakyti kelti restruktūrizavimo... 83. 22.... 84. Finansinių sunkumų laikinumas – vertinamoji sąvoka, kurią nulemia tai, ar... 85. 23.... 86. Byloje nustatyta, kad pareiškėja pirmosios instancijos teismui pateikė... 87. 1 017 351 Eur. Iš pareiškėjos pateiktame aktualiame kreditorių sąraše... 88. (1 017 351 Eur - 45 930 Eur - 134 888 Eur). Apeliacinės instancijos teismo... 89. 24.... 90. Bylos duomenimis, atsakovė iš dalies atsiskaitė su apeliante (sumažino... 91. 25.... 92. Taigi byloje nustatytos aplinkybės (UAB APASTEEL 2020 m. kovo 24 d. iš dalies... 93. 72 darbuotojai (apdraustieji). Bendrovė parengė ir pateikė... 94. 70 proc. planuojamų pardavimų sumos (be PVM). Taigi kokia dalis iš 547... 95. 26.... 96. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje nuosekliai formuojama pozicija dėl... 97. 27.... 98. Apibendrinus išdėstytą, darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas... 99. 1 punktas). Į esminius atskirojo skundo argumentus atsakyta, dėl kitų... 100. 28.... 101. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 102. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 103. Klaipėdos apygardos teismo 2020 m. vasario 5 d. nutartį palikti nepakeistą....