Byla e2S-1679-910/2019
Dėl preliminariosios sutarties vykdymo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Laima Ribokaitė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Techninio serviso projektai“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. rugpjūčio 1 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Techninio serviso projektai“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Karolinos turas“ dėl preliminariosios sutarties vykdymo,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

31.

4Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei, prašydama: 1) įpareigoti atsakovę vykdyti 2014 m. lapkričio 11 d. Preliminariąją pirkimo–pardavimo sutartį Nr. 2014-11-11/K01 ir 2014 m. lapkričio 18 d. Preliminariąją pirkimo–pardavimo sutartį Nr. 2014-11-18/K02 natūra, t. y. įpareigoti atsakovę pateikti visus privalomus dokumentus pagal preliminariąsias sutartis (tame tarpe – pateikti statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktą, pateikti statybos darbų užbaigimo aktą, sudaryti Turto statybos darbų atlikimo patvirtinimo aktą) ir sudaryti pagrindinę pirkimo–pardavimo sutartį su ieškove dėl turto – komercinių patalpų daugiabučiame gyvenamajame name, esančiame ( - ), kurių projektiniai numeriai 12, 13, 22, 23, 36, 37 ir tarp jų esanti suprojektuota koridoriaus dalis (apytiksliai 15,56 m2 ploto), 169,69 m2 ir ( - ), kurių projektiniai numeriai 01, 02, 03, 17, 18, 24, 25 ir tarp jų esanti suprojektuota koridoriaus dalis kurių bendras preliminarus plotas 250 m2 už kainą, kuri bus nustatyta atėmus atsakovės privalomai mokėtinas baudas ir delspinigius bylos nagrinėjimo eigoje; arba 2) jei teismas nuspręstų, kad sutarčių vykdymas natūra yra neįmanomas, – įpareigoti atsakovę grąžinti ieškovei jos sumokėtą avansą – 8688,60 Eur, priteisti iš atsakovės pagal preliminariąsias sutartis priklausančias netesybas (8688,60 Eur) ir delspinigius (2649,84 Eur); iš viso priteisti iš atsakovės 20 027,04 Eur, 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

52.

6Pareikštiems reikalavimams užtikrinti ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones: 1) uždrausti atsakovei sudaryti bet kokius sandorius, kuriais būtų perleidžiama nuosavybės teisė ar suteikiamos kokios nors kitos teisės, ar kurių dalykas būtų susijęs su turtu (ginčo objektu – komercinėmis patalpomis daugiabučiame gyvenamajame name, adresu ( - ), kurių projektiniai numeriai 12, 13, 22, 23, 36, 37 ir tarp jų esanti suprojektuota koridoriaus dalis (apytiksliai 15,56 m2 ploto), 169,69 m2 ir ( - ), kurių projektiniai numeriai 01, 02, 03, 17, 18, 24, 25 ir tarp jų esanti suprojektuota koridoriaus dalis kurių bendras preliminarus plotas 250 m2), su bet kokiais asmenimis, išskyrus ieškovę; 2) areštuoti atsakovei UAB „Karolinos turas“ priklausantį nekilnojamąjį, kilnojamąjį turtą, pinigines lėšas, esančias bankų ir kitų kredito įstaigų sąskaitose ar pas kitus asmenis, kurių bendra vertė ne mažesnė kaip 20 027,04 Eur, pavedant turtą surasti ir aprašyti ieškovės pasirinktam antstoliui, turinčiam teisę atlikti tokio pobūdžio vykdymo veiksmus.

73.

8Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. rugpjūčio 19 d. nutartimi prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino iš dalies, t. y. uždraudė atsakovei UAB ,,Karolinos turas“ sudaryti bet kokius sandorius, kuriais būtų perleidžiama nuosavybės teisė ar suteikiamos kokios nors kitos teisės, ar kurio dalykas būtų susijęs su ginčo objektu – 2014 m. lapkričio 11 d. Preliminariojoje pirkimo-pardavimo sutartyje Nr. 2014-11-11/K01 ir 2014 m. lapkričio 18 d. Preliminariojoje pirkimo-pardavimo sutartyje Nr. 2014-11-18/K02 apibrėžtomis komercinėmis patalpomis daugiabučiame gyvenamajame name, adresu ( - ) (preliminaraus 169,69 m2 ploto 1 aukšte, kurių projektiniai numeriai 12, 13, 22, 23, 36, 37 ir tarp jų esančia suprojektuota koridoriaus dalimi, ir preliminaraus bendro 250 m2 ploto 1 aukšte, kurių projektiniai numeriai 01, 02, 03, 17, 18, 24, 25 ir tarp jų esančia suprojektuota koridoriaus dalimi), iki įsiteisės galutinis teismo sprendimas nagrinėjamoje civilinėje byloje; likusią prašymo dalį atmetė.

94.

102019 m. rugsėjo 2 d. ieškovė pateikė prašymą dėl papildomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, prašydama areštuoti atsakovei priklausantį nekilnojamąjį, kilnojamąjį turtą, pinigines lėšas, esančias bankų ir kitų kredito įstaigų sąskaitose ar pas kitus asmenis, kurių bendra vertė ne mažesnė kaip 20 027,04 Eur.

115.

12Prašyme nurodė, kad ieškovė ir UAB ,,New Zeland advance European trading group“ yra susijusios įmonės, kurioms vadovauja tas pats asmuo. Tiek ieškovė, tiek nurodyta bendrovė yra sudariusios preliminariąsias sutartis dėl pastato dalies pirkimo su atsakove. Tačiau atsakovė nevykdė savo įsipareigojimų pagal šias sutartis, dėl ko ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu nagrinėjamoje byloje, o UAB ,,New Zeland advance European trading group“ – į Vilniaus apygardos teismą. Ieškovė nurodė, kad neturi duomenų apie šioje byloje ginčo objektu esančio turto objektų suformavimą į atskirus turtinius vienetus ir negali patikrinti bei nustatyti atsakovės nesąžiningumo, t. y. tai, ar turtas yra perduotas kitam su atsakove susijusiam asmeniui ar tretiesiems asmenims. Tačiau UAB ,,New Zeland advance European trading group“ atveju juridinių asmenų registro duomenys atskleidžia, kad atsakovė turtą pardavė UAB ,,Bauer Tour“, UAB ,,Bauer Int“, kurios yra su atsakove susijusios bendrovės, t. y. jų visų vadovo pareigas užima tas pats asmuo. Ieškovės teigimu, atsakovės ir susijusių bendrovių nesąžiningumas akivaizdus. Ieškovė taip pat pažymėjo, kad tokio dydžio reikalavimas atsakovei laikytinas dideliu – atsakovė turi skolų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai, jos turimas pinigų kiekis nėra pakankamas ieškovės reikalavimams įvykdyti, didžioji dalis bendrovės turto yra nematerialus turtas, t. y. arba gautini mokėjimai, arba kitas finansinis turtas, kurio kilmė neaiški ir kurį lengva perleisti, taip pat trumpalaikis neregistruotinas turtas, kurį lengva paslėpti.

13II. Pirmosios instancijos teismo priimto procesinio sprendimo esmė

146.

15Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. rugsėjo 4 d. nutartimi ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė.

167.

17Teismas pažymėjo, kad ieškovės argumentai, jog prašomas laikinąsias apsaugos priemones reikėtų taikyti atsižvelgiant į reikalavimo finansinės dalies dydį (20 027,04 Eur), atsakovės sunkią turtinę padėtį, turimo turto pobūdį, buvo įvertinti teismui priimant 2019 m. rugpjūčio 19 d. nutartį, todėl teismas pakartotinai šių iš esmės tų pačių argumentų nevertino.

188.

19Kaip naujas aplinkybes, dėl kurių reikėtų taikyti papildomas laikinąsias apsaugos priemones, ieškovė nurodė faktinę situaciją dėl ieškovės ir su ja susijusios bendrovės UAB ,,New Zeland advance European trading group“ sudarytų preliminariųjų sutarčių su atsakove. Ieškovės teigimu, tiek ji, tiek susijusi bendrovė su atsakove sudarė vienodo pobūdžio preliminariąsias sutartis dėl patalpų, atsakovė šių sutarčių nevykdė ir patalpas, kurios pagal preliminariąsias sutartis turėjo būti perleistos UAB ,,New Zeland advance European trading group“, perleido su atsakove susijusioms bendrovėms UAB ,,Bauer Tour“ ir UAB ,,Bauer Int“. Tai, kad patalpos, dėl kurių yra iškelta kita civilinė byla, buvo perleistos, ieškovės nuomone, patvirtina atsakovės nesąžiningumą ir šioje byloje.

209.

21Teismas vertino, kad nurodytos aplinkybės neteikia pagrindo kitaip vertinti situacijos ir pritaikyti papildomas laikinąsias apsaugos priemones šioje byloje. Daugelis nurodytų aplinkybių yra kitos civilinės bylos nagrinėjimo objektas ir nepatvirtina atsakovės veiksmų su šios bylos nagrinėjimo objektu esančiomis patalpomis. Tai, kad kitoje byloje veikia susijusios įmonės, kurios, ieškovės teigimu, kryptingai veikia tam, kad būtų apribota UAB ,,New Zeland advance European trading group“ teisė reikalauti sutarties įvykdymo, taip pat neteikia pagrindo taikyti papildomas laikinąsias apsaugos priemones nagrinėjamoje byloje. Teismas pažymėjo, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. rugpjūčio 19 d. nutartimi ieškovės reikalavimams užtikrinti yra pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės – uždrausta atsakovei sudaryti bet kokius sandorius, kuriais būtų perleidžiama nuosavybės teisė ar suteikiamos kokios nors kitos teisės, ar kurio dalykas būtų susijęs su ginčo objektu – 2014 m. lapkričio 11 d. Preliminariojoje pirkimo-pardavimo sutartyje Nr. 2014-11-11/K01 ir 2014 m. lapkričio 18 d. Preliminariojoje pirkimo-pardavimo sutartyje Nr. 2014-11-18/K02 apibrėžtomis komercinėmis patalpomis daugiabučiame gyvenamajame name, adresu ( - ), iki įsiteisės galutinis teismo sprendimas nagrinėjamoje civilinėje byloje. Atsižvelgdamas į ieškovės prašyme dėl papildomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nurodytas faktines aplinkybes, kad turtas gali būti perleidžiamas su atsakove susijusioms įmonėms ar tretiesiems asmenims, teismas sprendė, jog nėra pagrindo pripažinti, kad tokios teismo jau pritaikytos priemonės yra nepakankamos.

22III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

2310.

24Atskiruoju skundu ieškovė prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. rugsėjo 4 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – taikyti ieškovės prašomas laikinąsias apsaugos priemones. Atskirasis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

2510.1.

26Teismas nepalankiai vertino ieškovės pateiktus faktus apie atsakovės nesąžiningumą nurodydamas, kad neva daugelis nurodytų aplinkybių yra kitos civilinės bylos nagrinėjimo objektas ir nepatvirtina atsakovės veiksmų su šios bylos nagrinėjimo objektu esančiomis patalpomis. Tačiau teismas neatkreipė dėmesio į tai, kad būtent Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamos civilinės bylos Nr. e2-3960-619/2019 duomenys atskleidžia, jog atsakovė elgiasi nesąžiningai, perleido turtą, siekdama sumažinti savo turto masę ir išvengti įsipareigojimų vykdymo. Būtent šie ieškovo pateikti duomenys atskleidžia, kad atsakovė nevykdo ir neketina vykdyti įsipareigojimų pagal pasirašytas preliminariąsias sutartis nei ieškovei nei kitai susijusiai įmonei UAB „New Zeland advance European trading group“, o juo labiau, net neketina grąžinti ieškovei jos sumokėtų avansų.

2710.2.

28Kadangi vienoje byloje atsakovė pasielgė nesąžiningai ir perdavė turtą kitiems susijusiems asmenims, siekdamas išvengti įsipareigojimų vykdymo UAB „New Zeland advance European trading group“, labai didelė tikimybė, kad atsakovė ir šioje byloje pasielgs analogiškai (galimai jau pasielgė), siekdamas išvengti įsipareigojimų vykdymo ir ieškovei.

2910.3.

30Atsakovė jau galimai yra perleidusi turtą esantį, ( - ), kitiems asmenims, siekdama išvengti įsipareigojimų vykdymo ieškovei, taigi atsakovė jau yra ėmusis neteisėtų ir nesąžiningų veiksmų, todėl nesvarbu, ar šie veiksmai buvo atlikti nagrinėjamoje byloje ar kitoje byloje.

3110.4.

32Teismas nepagrįstai vertino, kad atsakovės veiksmai kitoje byloje yra nesusiję su šios bylos nagrinėjimu, nors akivaizdu, jog tiek ieškovė, tiek UAB „New Zeland advance European trading group“ šioje situacijoje praktiškai veikia kaip vienas asmuo ir tai patvirtina pačios atsakovės siųsti pranešimai dėl tariamos pagrindinės pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo. Šių sandorių sudaryme veikia tie patys asmenys iš ieškovės, atsakovės, UAB „New Zeland advance European trading group“, UAB „Bauer tour“ ir UAB „Bauer int“. Įmonių susietumas, sandorių bendrumas ir atsakovės nesąžiningumas tiek ieškovės, tiek susijusios UAB „New Zeland advance European trading group“ atžvilgiu yra akivaizdus, o šiuo metu pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės visiškai neužtikrina ieškovei galimai palankaus teismo sprendimo ir neatlieka savo funkcijos.

3310.5.

34Teismas nevertino ieškovės pateiktų argumentų, kad šiuo metu, 2019 m. rugpjūčio 19 d. nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės yra visiškai neveiksmingos, nes atsakovei ginčo turtas nebepriklauso. Ieškovė pateikė duomenis iš VĮ Registrų centro, kad atsakovei visame pastate, esančiame ( - ), nuosavybės teise priklauso tik lošimų namai, kurie nėra ginčo objektas.

3510.6.

36Šiuo atveju nėra galimybės spręsti ir apie atsakovės turtinę padėtį, nes atsakovė, remiantis viešais duomenimis, lėšų sąskaitose turi nedaug (jų kiekis nėra pakankamas ieškovei palankaus teismo sprendimo įvykdymui). Didžioji dalis atsakovės turto yra nematerialus turtas, t. y. arba gautini mokėjimai, arba kitas finansinis turtas, kurio kilmė neaiški ir kurį lengva perleisti, taip pat trumpalaikis neregistruotinas turtas, kurį lengva paslėpti.

3711.

38Atsakovė atsiliepime į atskirąjį skundą nurodė, kad su atskiruoju skundu nesutinka, prašė jį grąžinti ieškovei kaip pasirašytą neįgalioto asmens. Atsiliepimas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

3911.1.

40Ieškovės atskirojo skundo argumentai nepaneigia skundžiamoje nutartyje išdėstytų teismo išvadų. Nagrinėjamu atveju ieškovė savaip interpretuoja susiklosčiusius šalių tarpusavio santykius, teigdama, kad atsakovė yra nesąžininga, tačiau būtent ieškovė visus ketverius metus nesugebėjo rasti piniginių lėšų patalpoms įsigyti. Be to, ieškovė ir šiuo metu neturi pakankamai lėšų sumokėti už patalpas, nes reikšdama reikalavimą įpareigoti atsakovę sudaryti patalpų pirkimo–pardavimo sutartį, sąmoningai vengia nurodyti išlygą, kad tai galima padaryti tik po pinigų sumokėjimo.

4111.2.

42Atskirąjį skundą pasirašė neįgaliotas tai daryti asmuo, neturintis su ieškove sudarytos darbo sutarties. Dėl to atskirasis skundas neturi būti nagrinėjamas ir grąžintinas ieškovei.

43IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

44Atskirasis skundas atmestinas

4512.

46Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas nustato atskirojo skundo (atsiliepimo į jį) faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 329 straipsnis) patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas atskirajame skunde nurodytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeisti asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 1–2 dalys, 338 straipsnis).

4713.

48Nagrinėjamu atveju absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 329 straipsnis 2, 3 dalys, 338 straipsnis) nenustatyta, byloje sprendžiamas klausimas nesusijęs su viešojo intereso gynimu, taip pat nėra kitų aplinkybių, dėl kurių būtų pagrindas peržengti skundo ribas. Dėl to apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas atskirąjį skundą, remiasi jo teisiniais bei faktiniais pagrindais, neperžengdamas jo ribų.

4914.

50Atskirasis skundas paduotas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atmestas ieškovės prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Taigi apeliacinio nagrinėjimo dalykas – patikrinimas, ar pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė teisės normas, reglamentuojančias laikinųjų apsaugos priemonių institutą, šioje byloje susiklosčiusios faktinės ir teisinės situacijos aplinkybėms.

51Dėl atstovavimo tinkamumo

5215.

53Atsakovė atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo, kad atskirąjį skundą ieškovės vardu pasirašė neįgaliotas tai daryti asmuo, todėl atskirasis skundas neturi būti nagrinėjamas ir turėtų būti grąžintas jį padavusiam asmeniui.

5416.

55Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad atskirąjį skundą ieškovės vardu elektroniniu parašu pasirašė ir teismui pateikė advokato padėjėjas Matas Lasauskas. Byloje pateikta ieškovės ir advokato padėjėjo Mato Lasausko 2019 m. sausio 3 d. sudaryta atstovavimo sutartis, kuria nurodytam advokato padėjėjui, be kita ko, pavedama atstovauti ieškovės interesams Lietuvos Respublikos teismuose. Nurodytų motyvų pagrindu atsakovės argumentas, kad atskirąjį skundą ieškovės vardu pasirašė netinkamai įgaliotas asmuo, atmestinas kaip nepagrįstas.

56Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo

5717.

58Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 144 straipsnio 1 dalies nuostatomis, laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos, kai yra dvi privalomos sąlygos: pirma, ieškovo reikalavimas turi būti tikėtinai pagrįstas; antra, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Nesant bent vienos iš šių sąlygų, laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti nėra pagrindo.

5918.

60Nagrinėjamu atveju nekilo ginčo dėl pirmosios būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos – tikėtino ieškinio reikalavimų pagrįstumo. Apeliantė nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada dėl antrosios sąlygos laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti, teigdama, kad egzistuoja grėsmė, jog nesiėmus prašomų priemonių, būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba tapti neįmanomas, ją iš esmės siedamas su sunkia atsakovės finansine padėtimi ir nesąžiningumu.

6119.

62Dėl antrosios būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos – grėsmės, kad, nesiėmus prašomų priemonių, būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba tapti neįmanomas – pažymėtina tai, jog teismų praktika šios sąlygos aiškinimo ir taikymo aspektu yra modifikuota bei formuojama ta linkme, kad tokie kriterijai, kaip ieškinio sumos dydis konkrečiam atsakovui ir atsakovo turtinė padėtis, nesuponuoja absoliutaus ir savaime pakankamo pagrindo laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1494-464/2017; 2017 m. gruodžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1556-464/2017; 2018 m. sausio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-76-464/2018; kt.). Toks aiškinimas grindžiamas tuo, jog laikinųjų apsaugos priemonių institutas nėra skirtas materialinių vertybių sukūrimui arba jų sukaupimui, kad vėliau iš šio turto ar šio turto sąskaita būtų galima iš karto atsiskaityti su kreditoriumi (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1494-464/2017). Lietuvos apeliacinio teismo jurisprudencijoje akcentuojama, kad disponavimo turtu ribojimų nustatymo iki ginčo išsprendimo iš esmės paskirtis yra konservacinė. Tokių priemonių taikymo paskirtis ir tikslas yra išsaugoti antrosios ginčo šalies (atsakovo) turtą, kai yra bent tikėtinų duomenų apie atsakovo galimą nesąžiningumą, jo ketinimus paslėpti, perleisti, įkeisti turimą turtą, kitaip jį apsunkinti ar apie kitokį jo elgesį, nesuderinamą su sąžiningo asmens elgesio principu, turint siekį išvengti atsiskaitymų su savo kreditoriais ar prievolių jiems vykdymo (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. sausio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-96-302/2017; 2018 m. sausio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-76-464/2018; kt.). Dėl to laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik tada, kai yra duomenų apie atsakovo nesąžiningumą, pavyzdžiui, kad atsakovas ketina paslėpti, perleisti, įkeisti turimą turtą ar kitaip jį apsunkinti ir panašūs atvejai (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. sausio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-27-407/2016; 2016 m. sausio 7 d. nutartis civilinėje byloje 2-28-407/2016; 2016 m. birželio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1069-407/2016; 2016 m. birželio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1084-464/2016; 2016 m. birželio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1092-943/2016 ir kt.).

6320.

64Šiame kontekste svarbu ir tai, kad nagrinėjant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą teisės aktai nepreziumuoja asmens nesąžiningumo, todėl šio išimtinio ir itin antrosios ginčo šalies interesus varžančio procesinio instituto taikymas galimas tik tada, kai jo taikymo prašantis asmuo pateikia konkrečių duomenų apie atsakovo nesąžiningą elgesį, apie jo atliktus ar atliekamus veiksmus (turimo turto slėpimas, perleidimas kitiems asmenims bet kokia forma, įkeitimas ar jo apsunkinimas bet kokia kita forma ir pan.). Laikinųjų apsaugos priemonių institutu siekiantis pasinaudotu asmuo turi pateikti konkrečių duomenų (informacijos) apie šalies jau atlikus, atliekamus ar ketinamus atlikti veiksmus, kurie nesuderinami su sąžiningo elgesio standartu (turimo turto paslėpimas, perleidimas kitiems asmenims bet kokia forma, įkeitimas ar jo apsunkinimas bet kokia kita forma ir pan.). Sąžiningumo aspektu gali būti vertinami tiek šalies veiksmai iki bylos iškėlimo, tiek ir jos nagrinėjimo metu. Priešingu atveju šis išimtinis ir atsakovo interesus itin varžantis procesinis institutas netaikytinas.

6521.

66Nagrinėjamos bylos atveju ginčas yra kilęs dėl ieškovės ir atsakovės 2014 m. lapkričio 11 d. bei 2014 m. lapkričio 18 d. sudarytų preliminariųjų pirkimo–pardavimo sutarčių vykdymo. Pagal nurodytas preliminariąsias pirkimo–pardavimo sutartis atsakovė įsipareigojo pastatyti ir atskiros notarinės pirkimo–pardavimo sutarties pagrindu parduoti, o ieškovė sutartyse numatytomis sąlygomis nupirkti nekilnojamąjį turtą, statomame daugiabutyje gyvenamajame name, esančiame ( - ). Ieškovės teigimu, atsakovė nevykdo preliminariųjų pirkimo–pardavimo sutarčių sąlygų, nepateikia ieškovei su statybos užbaigimu susijusių dokumentų, vengia bendradarbiauti ir sudaryti pagrindinę turto pirkimo–pardavimo sutartį. Tuo tarpu atsakovė, nesutikdama su nurodytais ieškovės argumentais, atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo, kad pagrindinė turto pirkimo–pardavimo sutartis nesudaryta dėl pačios ieškovės kaltės, pastarajai neturint galimybės sumokėti už ginčo patalpas.

6722.

68Įvertinęs bylos medžiagą ir kilusio ginčo pobūdį, teismas konstatuoja šioje proceso stadijoje nenustatęs pakankamo pagrindo taikyti ieškovės prašomas laikinąsias apsaugos priemones. Pažymėtina, kad pati ieškovė ieškinyje ir prašyme dėl papildomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nurodė, jog neturi duomenų apie šioje byloje ginčo objektu esančio turto objektų suformavimą į atskirus turtinius vienetus ir negali patikrinti bei nustatyti atsakovės nesąžiningumo, t. y. tai, ar turtas yra perduotas kitam su atsakove susijusiam asmeniui ar tretiesiems asmenims. Atskirajame skunde ieškovė nurodė, kad ginčo patalpos galimai jau yra perleistos, tačiau šią aplinkybę grindžia tik prielaidomis, nepateikdama ją patvirtinančių įrodymų. Nekilnojamojo turto registro duomenimis nustatyta, kad šiuo metu atsakovei nuosavybės teise priklauso daugiau nei 20 turto objektų, esančių pastate, kuriame yra ginčo patalpos ( - ), tačiau byloje nesant duomenų apie ginčo patalpų suformavimą ir įregistravimą viešajame registre, nėra galimybės spręsti dėl ginčo turto priklausomybės atsakovei ar tretiesiems asmenims (CPK 179 straipsnio 3 dalis). Atsakovė atsiliepime į atskirąjį skundą nenurodė, ar turtas, dėl kurio šalys susitarė 2014 m. lapkričio 11 d. ir 2014 m. lapkričio 18 d. preliminariosiose pirkimo–pardavimo sutartyse, buvo įregistruotas viešame registre, taip pat ar nebuvo perleistas kitiems asmenims.

6923.

70Siekdama pagrįsti atsakovės nesąžiningumą, ieškovė taip pat nurodo, kad tiek ji, tiek su ieškove susijusi bendrove UAB ,,New Zeland advance European trading group“ su atsakove buvo sudariusios analogiško pobūdžio preliminariąsias sutartis dėl patalpų, esačių pastate ( - ), tačiau patalpas, kurios pagal preliminariąsias sutartis turėjo būti perleistos UAB ,,New Zeland advance European trading group“, atsakovė pirkimo–pardavimo sutartimis perleido su atsakove susijusioms bendrovėms UAB ,,Bauer Tour“ ir UAB ,,Bauer Int“. Dėl šių aplinkybių Vilniaus apygardos teisme iškelta civilinė byla Nr. e2-3960-619/2019 pagal ieškovės UAB ,,New Zeland advance European trading group“ ieškinį atsakovėms UAB „Karolinos turas“, UAB „Bauer Int“, UAB „Bauer Tour“ dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais, preliminarios sutarties vykdymo ir kitų susijusių reikalavimų. Apeliacinės instancijos vertinimu, vien tai, kad atsakovei priklausiusios patalpos, dėl kurių yra iškelta kita civilinė byla, buvo perleistos tretiesiems asmenims, savaime nepatvirtina atsakovės nesąžiningumo šioje byloje. Tam, kad konkretų turto perleidimą preliminariai būtų galima vertinti kaip nesąžiningą, būtina atsižvelgti į visumą teisiškai reikšmingų aplinkybių, tačiau tarp UAB ,,New Zeland advance European trading group“ ir UAB „Karolinos turas“ susiklostę teisiniai santykiai nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas, todėl darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai jomis nesivadovavo, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą šioje byloje.

7124.

72Jau nurodyta, kad pagal formuojamą teismų praktiką tik atsakovės siekis išvengti vykdymo galėtų būti taikomas pagrindu taikyti disponavimo turtu apribojimus, tačiau, to nenustačius, nėra pagrindo spręsti apie galimą grėsmę galimai ieškovei palankaus teismo sprendimo įvykdymui (CPK 144 straipsnio 1 dalis). Kartu ieškovei išaiškintina, kad paaiškėjus naujoms aplinkybėms, pavyzdžiui, kad ginčo patalpos yra įregistruotos viešame registre ir atsakovė jas ketina perleisti ar jau yra perleidusi tretiesiems asmenims, ieškovė turi teisę kreiptis į teismą su nauju prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

7325.

74Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs atskirajame skunde nurodytus argumentus, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė proceso teisės normas, reglamentuojančias laikinąsias apsaugos priemones, priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurios naikinti ar pakeisti pagrindo nėra (CPK 320 straipsnis, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

75Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

76atmesti atskirąjį skundą.

77Palikti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. rugsėjo 4 d. nutartį nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Laima Ribokaitė,... 2. I. Ginčo esmė... 3. 1.... 4. Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei, prašydama: 1)... 5. 2.... 6. Pareikštiems reikalavimams užtikrinti ieškovė prašė taikyti laikinąsias... 7. 3.... 8. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. rugpjūčio 19 d. nutartimi... 9. 4.... 10. 2019 m. rugsėjo 2 d. ieškovė pateikė prašymą dėl papildomų laikinųjų... 11. 5.... 12. Prašyme nurodė, kad ieškovė ir UAB ,,New Zeland advance European trading... 13. II. Pirmosios instancijos teismo priimto procesinio sprendimo esmė... 14. 6.... 15. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. rugsėjo 4 d. nutartimi ieškovės... 16. 7.... 17. Teismas pažymėjo, kad ieškovės argumentai, jog prašomas laikinąsias... 18. 8.... 19. Kaip naujas aplinkybes, dėl kurių reikėtų taikyti papildomas laikinąsias... 20. 9.... 21. Teismas vertino, kad nurodytos aplinkybės neteikia pagrindo kitaip vertinti... 22. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 23. 10.... 24. Atskiruoju skundu ieškovė prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo... 25. 10.1.... 26. Teismas nepalankiai vertino ieškovės pateiktus faktus apie atsakovės... 27. 10.2.... 28. Kadangi vienoje byloje atsakovė pasielgė nesąžiningai ir perdavė turtą... 29. 10.3.... 30. Atsakovė jau galimai yra perleidusi turtą esantį, ( - ), kitiems asmenims,... 31. 10.4.... 32. Teismas nepagrįstai vertino, kad atsakovės veiksmai kitoje byloje yra... 33. 10.5.... 34. Teismas nevertino ieškovės pateiktų argumentų, kad šiuo metu, 2019 m.... 35. 10.6.... 36. Šiuo atveju nėra galimybės spręsti ir apie atsakovės turtinę padėtį,... 37. 11.... 38. Atsakovė atsiliepime į atskirąjį skundą nurodė, kad su atskiruoju skundu... 39. 11.1.... 40. Ieškovės atskirojo skundo argumentai nepaneigia skundžiamoje nutartyje... 41. 11.2.... 42. Atskirąjį skundą pasirašė neįgaliotas tai daryti asmuo, neturintis su... 43. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 44. Atskirasis skundas atmestinas... 45. 12.... 46. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas nustato atskirojo skundo... 47. 13.... 48. Nagrinėjamu atveju absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK... 49. 14.... 50. Atskirasis skundas paduotas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 51. Dėl atstovavimo tinkamumo... 52. 15.... 53. Atsakovė atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo, kad atskirąjį skundą... 54. 16.... 55. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad... 56. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo... 57. 17.... 58. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK)... 59. 18.... 60. Nagrinėjamu atveju nekilo ginčo dėl pirmosios būtinos laikinųjų apsaugos... 61. 19.... 62. Dėl antrosios būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos –... 63. 20.... 64. Šiame kontekste svarbu ir tai, kad nagrinėjant laikinųjų apsaugos... 65. 21.... 66. Nagrinėjamos bylos atveju ginčas yra kilęs dėl ieškovės ir atsakovės... 67. 22.... 68. Įvertinęs bylos medžiagą ir kilusio ginčo pobūdį, teismas konstatuoja... 69. 23.... 70. Siekdama pagrįsti atsakovės nesąžiningumą, ieškovė taip pat nurodo, kad... 71. 24.... 72. Jau nurodyta, kad pagal formuojamą teismų praktiką tik atsakovės siekis... 73. 25.... 74. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs atskirajame skunde nurodytus... 75. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336... 76. atmesti atskirąjį skundą.... 77. Palikti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. rugsėjo 4 d. nutartį...