Byla 1A-644-497/2018

1Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Audriaus Cinino, teisėjų Jurgitos Mačionytės, Vitalijos Norkūnaitės,

2sekretoriaujant Aistei Žukauskaitei,

3dalyvaujant prokurorui Alvydui Makauskui,

4gynėjui advokatui Drąsučiui Zagreckui,

5neviešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo E. G. apeliacinį skundą dėl Vilniaus m. apylinkės teismo 2018-07-27 nuosprendžio, kuriuo E. G. pripažintas kaltu pagal BK 149 str. 1 d. ir, pritaikius BK 54 str. 3 d., nuteistas laisvės apribojimu 1 metams 8 mėnesiams, įpareigojant per visą bausmės laikotarpį tęsti darbą arba registruotis darbo biržoje, išlaikyti mažametį vaiką, ir uždraudžiant lankytis nukentėjusiosios J. K. gyvenamojoje vietoje (duomenys neskelbtini) bei bendrauti su nukentėjusiąja J. K..

6Nukentėjusiosios J. K. civilinis ieškinys tenkintas dalinai ir jai priteista iš E. G. 40,79 € turtinei bei 3000 € neturtinei žalai atlyginti, taip pat 500 € bylinėjimosi išlaidoms atlyginti.

7Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą, Nustatė

81. E. G. nuteistas už tai, kad lytiškai santykiavo su nukentėjusiąja prieš šios valią, panaudodamas fizinį smurtą, taip palauždamas jos pasipriešinimą. 2018-03-13, apie 09:00 val., bute, adresu (duomenys neskelbtini), veikdamas prieš nukentėjusiosios, buvusios sugyventinės, J. K. valią, koridoriuje pradėjęs pastarąją bučiuoti, o nukentėjusiajai pradėjus priešintis, jėga įstūmė J. K. į kambarį, nustūmė ant lovos, numovė jai kelnes, pėdkelnes ir kelnaites, kurias numetė į kitą kambario pusę, nukentėjusiajai J. K. bandant jį nuo savęs nustumti, spaudė ją savo kūnu, taip padarydamas J. K. kaklo dešinio šoninio paviršiaus taškines kraujosruvas odoje, dešinio alkūnės linkio, dešinio dilbio, kairio dilbio, dešinės šlaunies, dešinio pakinklio ir kairės pėdos poodines kraujosruvas, pilvo, dešinio klubo ir kairės šlaunies odos įbrėžimus, taip nežymiai surikdydamas nukentėjusiosios J. K. sveikatą, dėjo savo lytinį organą nukentėjusiajai ant veido, po to įvedė savo lytinį organą – varpą jai į makštį ir lytiškai santykiavo su J. K. natūraliu būdu prieš jos valią, t. y. tokiu būdu J. K. išžagino.

92.1. Apeliaciniu skundu nuteistasis prašo panaikinti apkaltinamąjį nuosprendį ir priimti išteisinamąjį nuosprendį (BPK 329 str. 1 d. 1 p.), nes pirmosios instancijos teismo išvados neatitinka bylos aplinkybių (BPK 329 str. 1 d. 3, p.). Nukentėjusioji lytiškai santykiavo savo noru. Konfliktas su nukentėjusiąja kilo jau po lytinio akto, kai nukentėjusioji gavo žinutę iš kito vyro ir nuteistasis bandė atimti iš jos telefoną bei pažiūrėti kas rašo.

102.2. Pirmosios instancijos teismas rėmėsi nukentėjusiosios parodymais, kurie nėra nuoseklūs. Nukentėjusioji pranešime policijai ir iš karto po įvykio savo artimiesiems nesakė, kad buvo išprievartauta ir ši versija atsirado vėliau. Nukentėjusioji painiojasi nurodydama kaip į jos butą pateko nuteistasis, pirmuose parodymuose nurodo, kad įleido E. G. dėl to, kad nenorėjo kelti triukšmo koridoriuje, vėliau nurodo, kad E. G. buvo pasislėpęs ir ji nematė, kas skambina į duris. Nukentėjusioji parodė, kad jai jėga buvo numautos kelnės, pėdkelnės ir kelnaitės, ji liko tik su megztiniu, tačiau kaimynas R. A., matęs nukentėjusiąją iš karto po įvykio nurodė, kad nukentėjusioj buvo su naktiniais marškiniais. Taip pat nukentėjusioji negalėjo nurodyti, kokiu metu nusirengė nuteistasis.

112.3. Kiti įrodymai, kuriais remiasi teismas, t.y. nukentėjusiosios motinos O. K., sesers A. K., buvusio vyro E. K., draugės O. L. parodymai yra išvestiniai ir pagrįsti tik tuo, ką jiems pasakojo pati nukentėjusioji, todėl nieko papildomai neįrodo be to, ką papasakojo pati nukentėjusioji. Be to, jei tikėti liudytojų A. K., O. L. ir E. K. parodymais, nukentėjusioji įvykio aplinkybes jiems nupasakojo kitaip, nei ikiteisminio tyrimo metu ir teisme.

122.3.1. Liudytoja A. K. nurodė, kad dalyvaujant draugei O. L. nukentėjusioji sakė, kad nuteistasis bandė prie jos lįsti, o vakare pasakė, kad ją prievartavo ir bandė prievartauti oraliniu būdu. Tačiau tokių aplinkybių nenurodė nei pati nukentėjusioji. Liudytoja A. K. visų apklausų teigė, kad apie 11:00 val. pas ja į darbą atvažiavusi sesuo buvo pasimetusi, pabalusi, sugniuždyta, todėl pačios liudytojos elgesys (paliko seserį tokios būklės vieną ir išvažiavo susitikti su draugu), nesuprantamas ir nelogiškas;

132.3.2. Liudytoja O. L. parodė, kad nukentėjusioji pasakojo, kaip nuteistasis dar laiptinėje jai grasino, vėliau jau bute buvo užlipęs ant veido, bandė išprievartauti oraliniu būdu. Tačiau tokių aplinkybių nenurodė net pati nukentėjusioji;

142.3.3. Buvęs sutuoktinis E. K. parodė, kad nukentėjusioji pasakojo, kad nuteistasis ją išprievartavo natūraliu ir kitu būdu. Tačiau nukentėjusioji pati nenurodo, kad buvo išprievartauta oraliniu būdu.

152.4. Teismas atmetė nuteistajam palankius jo sesers G. D. parodymus, nes liudytoja yra nuteistojo artima giminaitė ir yra suinteresuota. Tačiau remiantis tuo pačiu motyvu teismas turėjo atmesti ir jau anksčiau minėtus nukentėjusiosios giminaičių, buvusio sutuoktinio ir draugės parodymus.

162.5. 2018-04-05 specialisto išvadoje Nr. G886.2018 (01) nurodoma, kad nukentėjusiosios kūne nėra objektyvių medicininių požymių, nurodančių į tai, kad su ja buvo lytiškai santykiaujama. Sužalojimų pobūdis, jų lokalizacija ir išdėstymas nukentėjusiosios kūne leidžia daryti prielaidą, kad jie galėjo atsirasti ir grumiantis su užpuoliku ar ginantis nuo jo. Tokia specialisto išvada patvirtina būtent nuteistojo parodymus apie tai, kad sužalojimus nukentėjusioji galėjo patirti, kai nuteistasis jėga bandė atimti jos telefoną.

172.6. DNR laboratorijos specialisto išvadoje Nr. S 102/2008 (01) nurodoma, kad nukentėjusiosios kelnaičių rastas ne tik nuteistojo, bet ir dar vieno vyro DNR profilis. Tai rodo, kad nukentėjusioji turėjo lytinių santykių ne tik su nuteistuoju, bet ir su dar vienu vyru, kuris galima ir rašė žinutę, dėl kurios vėliau kilo konfliktas.

182.7. Pirmosios nukentėjusiosios apklausos protokolo data nurodyta 2018-03-12, t. y. viena diena anksčiau, nei kaltinime nurodytos aplinkybės, tačiau šio klaidos prokuroras nepašalino.

193. Atsiliepimu į apeliacinį skundą nukentėjusioji J. K. prašo skundą atmesti. Apeliacinės instancijos teismui nustačius, kad nebuvo užtikrintas teisingumo principo įgyvendinimas skiriant bausmę, prašo pakeisti Vilniaus m. apylinkės teismo 2018-07-27 nuosprendį dalyje dėl bausmės ir skirti BK 149 str. 1 d. sankcijoje numatytą bausmę. Nukentėjusiosios manymu, pirmosios instancijos teismas neteisėtai taikė BK 54 str. 3 d. ir skyrė E. G. švelnesnę, nei įstatymo sankcijoje numatyta bausmę. Tam nebuvo būtinų sąlygų. Nėra pagrindo išvadai, kad E. G. kaip asmenybė nepavojingas, nes jis anksčiau teistas, turi galiojančių administracinių nuobaudų, savo kaltės nepripažino, jo atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatyta. Aplinkybių, kurios išimtinai teigiamai charakterizuotų nuteistąjį byloje nėra. Nėra pagrindo ir išvadai, kad E. G. padaryta veika mažiau pavojinga nei įprastinis rūšinis BK 149 str. 1 d. veikų pavojingumas. Pirmosios instancijos teismas tokios išvados niekaip ir nemotyvavo. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nurodė, kad faktas, jog nukentėjusiajai padaryti tik nežymus sveikatos sutrikdymai yra išimtinė, veikos pavojingumą mažinanti aplinkybė, nes tokio sunkumo sveikatos sutrikdymas yra įprastinis BK 149 str. 1 d. numatyto nusikaltimo sudėties elementas, kuris iš sutapties pagal BK 140 str., 139 str., 138 str. papildomai nekvalifikuojamas.

204. Apeliacinės instancijos teismo posėdyje nuteistojo gynėjas prašo skundą tenkinti remiantis jame nurodytais motyvais. Prokuroras prašo skundą atmesti.

21Skundas atmestinas.

225.1. Pirmosios instancijos teismas išsamiai išanalizavo nukentėjusiosios parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo metu ir teisme, sugretino juos su nuteistojo parodymais, liudytojų A. K., O. K., E. K., O. L., R. A., E. J., G. D. parodymais, teismo medicinos specialisto išvada ir jo parodymais teisme, nuteistojo nukentėjusiajai rašytų žinučių turiniu, nukentėjusiosios įrašais socialiniuose tinkluose ir padarė pagrįstą bei motyvuotą išvadą, kad prieštaravimai nukentėjusiosios ir liudytojų A. K., O. K., E. K., O. L., R. A., E. J., parodymuose nėra esminiai, paaiškinami didelio nukentėjusiosios stresu po įvykio, ilgu laiko tarpu, praėjusiu po įvykio ir kai kurių liudytojų apklausos, kaltinamojo ir jo sesers G. D. parodymai iš esmės prieštarauja visumai kitų įrodymų, todėl atmestini. Todėl pripažino įrodytu, kad E. G. išžagino nukentėjusiąją J. K., o jo nusikalstami veiksmai buvo teisingai kvalifikuoti pagal BK 149 straipsnio 1 dalį. Apeliacinės instancijos teismas visiškai sutinka su pirmosios instancijos teismo motyvacija ir išvadom ir jų nekartoja (Helle v. Finland, judgment of 19 December 1997, Reports 1997-VIII, p. 2930, par. 59–60).

235.2. Dėl prieštaravimų nukentėjusiosios parodymuose apeliacinės instancijos teismas papildomai pažymi, kad viso proceso metu nukentėjusioji buvo apklausta daugybę kartų - 2018-03-13, 09:16 val. pranešė apie įvykį BPC (t. 1, b.l;. 7, 12- 13); 2018-03-13, 16:10 val. (protokole klaidingai nurodyta 20018-03-12 data) apklausta liudytoja (t. 1, b.l. 27- 28); 2018-03-13, 17:55 val pateikė protokolą- pareiškimą (t. 1, b.l. 17); 2018-03-13, 19:48 val. antrą kartą tą pačią dieną apklausta kaip liudytoja (t. 1, b.l. 29); 2018-03-15 trečią kartą apklausta kaip liudytoja ir dalyvavo parodymų patikrinime vietoje (t. 1, b.l. 31-32, 35- 42); 2018-03-19 ketvirtą kartą apklausta kaip liudytoja (t. 1, b.l. 33- 34) ir penktą kartą apklausta liudytoja teisme (t. 3, b.l. 107- 110). Visų apklausų metu, kurių metu pasakojo apie įvykio aplinkybes, nukentėjusioji jas nurodo vienodai - su vienodomis esminėmis detalėmis, t. y., kad vengė E. G., įvykio dieną susitikti su juo neplanavo, prievartinis lytinis aktas truko apie 15-20 min., nuteistasis laikė nukentėjusiąją už kaklo, pats nusirengdamas išplėšė savo marškinių sagas, bandė išžaginti oraliniu būdu, lytinio akto nebaigė, nukentėjusioji besigindama apdraskė E. G. krūtinę. Šie jos parodymai patvirtinti ir ikiteisminio tyrimo metu, pavyzdžiui, tuo, kad nukentėjusioji pateikė bute likusias nuteistojo marškinių sagas (t. 1, b. l. 40). Nukentėjusiosios parodymų teisingumą patvirtina ir tai, kad ji nesiekia pasunkinti E. G. teisinės padėties – nuosekliai nurodo, kad oraliniu būdu nuteistajam jos išžaginti nepavyko, dėl nukentėjusiąją kompromituojančių fotonuotraukų ir vaizdo įrašo nurodo, kad jie buvo daryti pačios nukentėjusiosios sutikimu. Apeliaciniame skunde nurodytas nedidelis prieštaravimas nukentėjusiosios parodymuose, t. y. ar E. G. buvo įleistas, nukentėjusiajai siekiant išvengti triukšmo laiptinėje, ar įsibrovė į butą jėga, neturi teisinės reikšmės. Priešingai, nei teigiama apeliaciniame skunde, jau pirmosios apklausos metu nukentėjusioji aiškiai ir detaliai nurodė, kaip jai buvo numautos kelnės, pėdkelnės ir kelnaitės - ji nurodė, kad E. G. tai padarė, nugriovęs nukentėjusiąją ant lovos, visus minėtus drabužius numovė vienu metu ir numetė į kitą kambario kampą (t. 1, b. l. 27- 28). Dėl prieštaravimo nukentėjusiosios ir liudytojo R. A. parodymuose dėl to, kaip buvo apsivilkusi nukentėjusioji, kai išbėgo į laiptinę pagalbos, tai pirmosios instancijos teismas pasisakė ir šiuo klausimu, nurodydamas, kad liudytojas R. A. apklaustas tik teisme, praėjus ilgam laikui po įvykio ir gali neprisiminti tiksliai, kuo būtent vilkėjo nukentėjusioji. Apeliacinės instancijos teismas su tokia pirmosios instancijos išvada sutinka. Nukentėjusiosios nenorą susitikti su E. G. patvirtina faktas, kad tą dieną jai buvo darbo diena, neatsakinėjo į nuteistojo žinutes. Šios aplinkybės taip pat aptartos ir teisingai įvertintos skundžiamame nuosprendyje. Apeliaciniame skunde taip pat daug dėmesio skiriama tam, ką iš karto po įvykio nukentėjusioji pranešė policijai, pasakojo šeimos nariams, buvusiam vyrui, bendradarbei ir nurodoma, kad ne visais atvejais nukentėjusioji papasakojo apie išžaginimą (pavyzdžiui buvusiam sutuoktiniui ir skambindama į bendrąjį pagalbos centrą). Tačiau tai nėra oficialūs nukentėjusiosios liudijimai, akivaizdu, kad nukentėjusioji po įvykio patyrė stresą, nenorėjo pasakoti kompromituojančių intymaus gyvenimo detalių, todėl tokie jos pasakojimai negalėjo būti nuoseklūs, išsamūs ir visiškai neprieštaringi. Tačiau, kaip jau minėta, ne vieną kartą apklausiama kaip liudytoja, nuosekliai ir vienodai pasakojo visas kaltinime nurodyto įvykio detales.

245.3. Pirmosios instancijos teismas atmetė E. G. palankius sesers G. D. parodymus ne vien dėl to, kad pastaroji yra nuteistojo giminaitė, bet ir dėl to, kad jos parodymai prieštaravo kitų bylos duomenų visumai. Pirmosios instancijos teismas išsamiai aptarė ir, remiantis nukentėjusiosios bei susirašinėjimo tarp jos bei G. D. turiniu, pagrįstai atmetė versiją, kad nukentėjusiosios motyvas buvo pasipelnyti iš nuteistojo. Taip pat skundžiame nuosprendyje teisingai nurodytas esminis prieštaravimas G. D. parodymuose apie jos pokalbį įvykio dieną su nukentėjusiosios seserimi A. K.. Teismas teisingai atkreipė dėmesį, kad šis pokalbis negalėjo įvykti prekybos centre „Panorama“, nes A. K. tuo metu pavadavo seserį kitame prekybos centre „Europa“. Remiantis visų šių duomenų visuma, o ne tik giminystės ryšiais, pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė liudytojos G. D. parodymus.

255.4. Apeliantas neteisingai interpretuoja 2018-04-05 specialisto išvadą Nr. G886.2018 (01) (t. 1, b.l. 44- 45). Eksperto išvados 9 p. iš tiesų nurodoma, kad J. K. kūne nėra objektyvių medicininių požymių, nurodančių į tai, kad su ja buvo santykiaujama užduotyje nurodytomis aplinkybėmis. Tačiau ekspertas T. B. teisme paaiškino, kad sužalojimų lytinių organų srity nebuvimas nepaneigia išžaginimo versijos. Jėgos panaudojimas gali atsispindėti visame kūne. Kūne yra sužalojimai, kurie ir nurodyti specialisto išvadoje. Pažiūrėjus į kūną - matosi grumtynės. Pirmosios instancijos teismas išanalizavo ne tik specialisto išvadą, bet sugretino ją su nukentėjusiosios parodymais ir padarė išvada, kad specialisto nustatyta sužalojimų lokalizacija ir pobūdis nukentėjusiosios kūne atitinka jos pačios parodymus apie išžaginant nuteistojo prieš ją pavartotą smurtą. Taip pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, kad sužalojimai padaryti būtent nukentėjusiosios nurodytomis aplinkybėmis, tai yra prievartinio lytinio akto būdu, siekiant palaužti jos pasipriešinimą. Taigi apeliacinio skundo argumentas su nuoroda į teisės medicinos specialisto išvados 9 p. yra ištrauktas iš konteksto, neįvertintas visumoje su specialisto paaiškinimu teisme, pačios nukentėjusiosios parodymais, todėl atmetamas.

265.5. Nuteistasis apeliaciniame skunde remiasi DNR laboratorijos specialisto išvada Nr. S 102/2008 (01), kurioje nurodoma, kad nukentėjusiosios ant kelnaičių rastas ne tik nuteistojo, bet ir dar vieno vyro DNR profilis. Tai, anot apelianto, rodo, kad nukentėjusioji turėjo lytinių santykių ne tik su nuteistuoju, bet ir su dar vienu vyru, kuris galima ir rašė žinutę, dėl kurios vėliau kilo konfliktas. Tačiau nukentėjusioji neneigia, kad bendrauja ir apie 5 dienas iki įvykio turėjo lytinių santykių su kitu vyru, bet ši aplinkybė nepaneigia jau anksčiau aptartais duomenimis nustatytų aplinkybių, kad kaltinime nurodytu laiku ir vietoje E. G., o ne kuris nors kitas asmuo, lytiškai santykiavo su nukentėjusiąja prieš jos valią.

275.6. Priešingai nei nurodoma apeliaciniame skunde, teismas atrado ir aptarė klaidingą datą J. K. 2018-03-13 apklausos protokole, pažymėjęs, kad tai yra akivaizdi techninė klaida. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su tokia išvada. Tai, kad padaryta techninė klaida, matyti iš visų byloje esančių procesinių dokumentų sekos ir turinio. Ši klaida nėra esminė ir nėra pagrindas procesinį veiksmą ir jo metu gautus duomenis pripažinti neleistinais, o juo labiau grąžinti bylą prokurorui kaltinamojo akto trūkumams pašalinti.

285.7. Pagal baudžiamojo proceso įstatymą apeliacinės instancijos teismas bylą patikrina tiek, kiek to prašoma apeliaciniame skunde. Apeliacinės instancijos teismas nutartyje privalo išdėstyti motyvuotas išvadas dėl apeliacinio skundo esmės (BPK 320 str. 3 d., 332 str. 3, 5 d.). Baudžiamojo proceso įstatymo reikalavimo, kad apeliacinės instancijos teismas sprendimo aprašomojoje dalyje privalo išdėstyti motyvuotas išvadas dėl apeliacinio skundo esmės, nereikia suprasti kaip reikalavimo pateikti detalų atsakymą į kiekvieną argumentą (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-7-107/2013, 2K-467/2013, 2K-60/2014, 2K-109/2014, 2K-148/2014, 2K-240/2014, 2K-26-746/2015). Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs visus esminius apeliacinio skundo argumentus dar išvada, kad apeliacinis skundas nepagrįstas ir atmestinas, o pirmosios instancijos teismo nuosprendis paliktinas nepakeistas.

296. Dėl apeliacinio skundo ribų. BK 149 str. 1 d. numatyto nusikaltimo sankcija numato vienintelės rūšies laisvės atėmimo iki 7 metų bausmę. Pirmosios instancijos teismas, konstatavo, kad laisvės atėmimo bausmės paskyrimas E. G. prieštarautų teisingumo principui ir skyrė švelnesnės rūšies - laisvės apribojimo bausmę. Apeliacinių skundų dėl šios pirmosios instancijos teismo sprendimo dalies negauta. BPK 320 str. 3 d. nustatyta, kad teismas patikrina bylą tik tiek, kiek to prašoma apeliaciniuose skunduose. Teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad nagrinėjant bylą teismuose non reformatio in peius principo laikomasi visose proceso stadijose. Tiek nagrinėjant bylą apeliacine, tiek kasacine tvarka, tiek ir perdavus bylą iš naujo nagrinėti pirmosios ar apeliacinės instancijos teismui nuteistojo padėtis negali būti bloginama, kai byla nagrinėjama pagal jo skundą, t. y. kai procesas tęsiamas paties nuteistojo iniciatyva (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K–733/2007, 2K-312/2008, 2K-274/2009, 2K-276/2012, 2K-164/2014, 2K-380-942/2015 ir kt.). Nenustačius esminių baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimų ir nesant skundo dėl per švelnios bausmės, bausmės klausimas išeina už apeliacinio bylos nagrinėjimo ribų ir apeliacinės instancijos teismas šiuo klausimu nepasisako.

30Teisėjų kolegija, vadovaudamasi BPK 326 str. 1 d. p., nutarė:

31Nuteistojo E. G. apeliacinį skundą atmesti ir Vilniaus m. apylinkės teismo 2018-07-27 nuosprendį palikti nepakeistą.

32Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

33Teisėjai

34Audrius Cininas

35Jurgita Mačionytė

36Vitalija Norkūnaitė

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. sekretoriaujant Aistei Žukauskaitei,... 3. dalyvaujant prokurorui Alvydui Makauskui,... 4. gynėjui advokatui Drąsučiui Zagreckui,... 5. neviešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal... 6. Nukentėjusiosios J. K. civilinis ieškinys tenkintas dalinai ir jai priteista... 7. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą, Nustatė... 8. 1. E. G. nuteistas už tai, kad lytiškai santykiavo su nukentėjusiąja prieš... 9. 2.1. Apeliaciniu skundu nuteistasis prašo panaikinti apkaltinamąjį... 10. 2.2. Pirmosios instancijos teismas rėmėsi nukentėjusiosios parodymais, kurie... 11. 2.3. Kiti įrodymai, kuriais remiasi teismas, t.y. nukentėjusiosios motinos O.... 12. 2.3.1. Liudytoja A. K. nurodė, kad dalyvaujant draugei O. L. nukentėjusioji... 13. 2.3.2. Liudytoja O. L. parodė, kad nukentėjusioji pasakojo, kaip nuteistasis... 14. 2.3.3. Buvęs sutuoktinis E. K. parodė, kad nukentėjusioji pasakojo, kad... 15. 2.4. Teismas atmetė nuteistajam palankius jo sesers G. D. parodymus, nes... 16. 2.5. 2018-04-05 specialisto išvadoje Nr. G886.2018 (01) nurodoma, kad... 17. 2.6. DNR laboratorijos specialisto išvadoje Nr. S 102/2008 (01) nurodoma, kad... 18. 2.7. Pirmosios nukentėjusiosios apklausos protokolo data nurodyta 2018-03-12,... 19. 3. Atsiliepimu į apeliacinį skundą nukentėjusioji J. K. prašo skundą... 20. 4. Apeliacinės instancijos teismo posėdyje nuteistojo gynėjas prašo skundą... 21. Skundas atmestinas.... 22. 5.1. Pirmosios instancijos teismas išsamiai išanalizavo nukentėjusiosios... 23. 5.2. Dėl prieštaravimų nukentėjusiosios parodymuose apeliacinės... 24. 5.3. Pirmosios instancijos teismas atmetė E. G. palankius sesers G. D.... 25. 5.4. Apeliantas neteisingai interpretuoja 2018-04-05 specialisto išvadą Nr.... 26. 5.5. Nuteistasis apeliaciniame skunde remiasi DNR laboratorijos specialisto... 27. 5.6. Priešingai nei nurodoma apeliaciniame skunde, teismas atrado ir aptarė... 28. 5.7. Pagal baudžiamojo proceso įstatymą apeliacinės instancijos teismas... 29. 6. Dėl apeliacinio skundo ribų. BK 149 str. 1 d. numatyto nusikaltimo... 30. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi BPK 326 str. 1 d. p., nutarė:... 31. Nuteistojo E. G. apeliacinį skundą atmesti ir Vilniaus m. apylinkės teismo... 32. Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.... 33. Teisėjai... 34. Audrius Cininas... 35. Jurgita Mačionytė... 36. Vitalija Norkūnaitė...