Byla 2-1831/2014
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Saveksta“, tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Autonas LT“ ir uždaroji akcinė bendrovė „Eurodebt LT“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Žironas

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Saveksta“ vadovo S. V. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. liepos 15 d. nutarties dalies, kuria buvo paskirtas atsakovo bankroto administratorius, civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Saveksta“ vadovo S. V. pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Saveksta“, tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Autonas LT“ ir uždaroji akcinė bendrovė „Eurodebt LT“.

3Teisėjas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Byloje kilo ginčas dėl tinkamos bankroto administratoriaus kandidatūros parinkimo.

6Ieškovas UAB „Saveksta“ direktorius ir savininkas S. V. kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydamas iškelti atsakovui UAB „Saveksta“ bankroto bylą dėl jos nemokumo bei bankroto administratoriumi skirti UAB „Nemokumo sprendimai“. Dėl bankroto administratoriaus kandidatūros tinkamumo ieškovas pažymėjo, kad šis administratorius yra patikimas. Teigė, kad bankroto administratorius nelaikomas šališku vien todėl, kad jį pasiūlė atsakovo akcininkas ar direktorius.

7Bankroto administratorius UAB „Geraldis“ savo iniciatyva pasisiūlė administruoti atsakovą, nurodydamas ieškovo pasiūlyto bankroto administratoriaus šališkumą bei pabrėždamas savo nedidelį užimtumą kaip privalumą.

8Trečiasis asmuo UAB „Autonas LT“ pateikė pareiškimą, prašydamas iškelti atsakovui UAB „Saveksta“ bankroto bylą dėl nemokumo bei bankroto administratoriumi skirti UAB „Pirmas administratorių biuras“. Dėl bankroto administratoriaus kandidatūros tinkamumo trečiasis asmuo nurodė, kad pastarasis turi tinkamos kompetencijos darbuotojus bei nedidelį užimtumą. Tuo tarpu ieškovo kaip įmonės savininko siūlomo bankroto administratoriaus skyrimas sukeltų abejonių dėl tokio administratoriaus nešališkumo.

9Trečiasis asmuo UAB „Eurodebt LT“ pateikė pareiškimą, prašydamas iškelti atsakovui UAB „Saveksta“ bankroto bylą bei bankroto administratoriumi skirti UAB „Pirmas administratorių biuras“. Dėl bankroto administratoriaus kandidatūros tinkamumo trečiasis asmuo nurodė iš esmės tokius pačius argumentus kaip ir trečiasis asmuo UAB „Autonas LT“.

10II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

11Vilniaus apygardos teismas 2014 m. liepos 15 d. nutartimi iškėlė atsakovui UAB „Saveksta“ bankroto bylą bei bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Pirmas administratorių biuras“. Teismas, spręsdamas klausimą dėl konkrečios bankroto administratoriaus kandidatūros parinkimo, vertino bankroto administratorių užimtumą (pagal vykdomų bankroto procedūrų ir dirbančių darbuotojų skaičiaus proporciją) bei buveinės registruotą adresą (miestą). Teismas nusprendė užimtumas buvo mažiausias.

12III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

13Ieškovas UAB „Saveksta“ direktorius ir savininkas S. V. pateikė atskirąjį skundą, prašydamas pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. liepos 15 d. nutartį, atsakovo bankroto administratoriumi paskiriant UAB „Nemokumo sprendimai“. Ieškovas atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. teismas netinkamai vadovavosi bankroto administratorių užimtumo kriterijumi, nes lygino bankroto administratorių kaip juridinių asmenų vykdomų bankroto procedūrų skaičių, o ne juose dirbančių bankroto administratorių-fizinių asmenų vykdomų bankroto procedūrų skaičių. Tinkamai remiantis šiuo kriterijumi matyti, kad teismo paskirto bankroto administratoriaus vienam darbuotojui tenka 10,2 vykdomų bankroto procedūrų, o ieškovo siūlomo bankroto administratoriaus – 6,75;
  2. ieškovo siūlomas bankroto administratorius yra žymiai labiau patyręs, tačiau teismas nesivadovavo šiuo kriterijumi;
  3. teismo paskirtas bankroto administratorius yra suinteresuotas bylos baigtimi trečiojo asmens UAB „Autonas LT“ naudai, nes šis asmuo yra pateikęs ieškinį dėl skolos iš atsakovo priteisimo bei ieškinyje nurodęs, kad kreipsis į teismą dėl asmeninės atsakovo vadovo atsakomybės.

14Trečiasis asmuo UAB „Autonas LT“ rašytinuose paaiškinimuose nurodo, kad atskirasis skundas atmestinas, nes byloje nebuvo nustatyta, jog teismo paskirtas bankroto administratorius neatitinka įstatymo reikalavimų. Teismo paskirtas bankroto administratorius, vertinant ir jame dirbančių bankroto administratorių užimtumą, turi mažesnį darbo krūvį nei ieškovo siūlomas. Vien bankroto administratoriaus patirtis nėra lemiamas kriterijus, parenkant bankroto administratorių. Ieškovas nepateikė įrodymų apie trečiųjų asmenų pasiūlyto bankroto administratoriaus šališkumą. Priešingai, ieškovo kaip atsakovo vadovo pasiūlytas bankroto administratorius laikytinas šališku.

15IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Atskirasis skundas netenkinamas.

17Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje ne kartą buvo konstatuota, kad įstatymo leidėjas nėra įtvirtinęs bei atitinkamai teismų praktikoje nėra suformuotas baigtinis absoliučių ar prioritetinių kriterijų sąrašas, kuriais vadovaujantis teismas turi parinkti vieną iš Įmonių bankroto įstatymo reikalavimus atitinkančių bankroto administratorių kandidatūrų (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. lapkričio 15 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-2643/2011, 2012 m. vasario 17 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-331/2012 ir kt.). Vadinasi, teismas turi prerogatyvą pats parinkti Įmonių bankroto įstatymo reikalavimus atitinkantį bankroto administratorių, nesivadovaudamas vieno ar kito byloje dalyvaujančio asmens pateiktais kriterijais (užimtumo, patirties, buveinės vietos ir kt.). Dėl šios priežasties atmetami kaip neįtakojantys pirmosios instancijos teismo skundžiamos nutarties dalies teisėtumo ieškovo atskirojo skundo argumentai, kuriais kvestionuojamas pirmosios instancijos teismo parinktos bankroto administratoriaus kandidatūros parinkimas, remiantis netinkamai pritaikytais bankroto administratorių užimtumo ir patirties kriterijais (CPK 12 str. ir 178 str.).

18Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje taip pat ne kartą buvo konstatuota, kad pagrindas pirmosios instancijos teismo parinkto bankroto administratoriaus kandidatūros pakeitimui yra tik tuo atveju, kai nustatomos konkrečios įstatyme įvardintos aplinkybės, dėl kurių asmuo negali būti skiriamas bankrutuojančios įmonės administratoriumi (Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 11 str. 4 d.) arba nustatoma, kad konkretaus administratoriaus paskyrimas galimai sukliudys išsiaiškinti tikrąsias bankroto priežastis bei tinkamai atstovauti bankrutuojančios įmonės ir jos visų kreditorių interesus (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. vasario 24 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-648/2011, 2013 m. balandžio 25 d. civ. byloje Nr. 2-1370/2013 ir kt.). Pagal formuojamą teismų praktiką kaip viena iš aplinkybių, pagrįstai verčiančių abejoti bankroto administratoriaus sugebėjimu tinkamai atstovauti visus įmonės kreditorius bei ginti teisėtus pačios įmonės interesus, yra galimas bankroto administratoriaus teisinis suinteresuotumas (šališkumas) tos įmonės bankroto procese (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugsėjo 23 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1506/2010, 2011 m. rugpjūčio 22 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-2102/2011, 2012 m. balandžio 16 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-2913/2012 ir kt.). Ieškovo atskirajame skunde nurodyti argumentai apie vieno iš trečiųjų asmenų ieškinio pareiškimą atsakovui dėl skolos priteisimo bei išsakytus ketinimus reikalauti ir atsakovo vadovo atsakomybės savaime neįrodo bankroto administratoriaus, kurį pasiūlė toks trečiasis asmuo, šališkumo. Kiekvienas kreditorius turi teise įstatymo nustatyta tvarka kreiptis į teismą su pareiškimu dėl skolos išieškojimo jo pasirinktu (pasirinktais) pažeistų teisių gynimo būdu (būdais) (CPK 5 str., CK 1.138 str.). Vadinasi, atsakovo kreditoriaus kreipimasis į teismą su ieškiniu dėl skolos iš atsakovo priteisimo (bei ketinimas ateityje kelti ir atsakovo vadovo civilinės atsakomybės klausimą), tik patvirtina šio kreditoriaus materialinį teisinį suinteresuotumą civilinėje byloje dėl atsakovo bankroto bylos iškėlimo, kuris yra būtinas, norint pareiškėją įtraukti trečiuoju asmeniu (CPK 37 str., ĮBĮ 9 str. 5 d., 10 str. 1 d.). Taigi, kreditoriaus aktyvus naudojimasis teise į teisminę gynybą (paduodant ieškinį dėl skolos priteisimo ir prašant jį įtraukti trečiuoju asmeniu į civilinę bylą dėl bankroto bylos atsakovui iškėlimo) yra laikomas teisėtu kreditoriaus elgesiu, o ne aplinkybe, įrodančia tokio trečiojo asmens pasiūlyto bankroto administratoriaus šališkumą. Atsižvelgiant į išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad ieškovas atskirajame skunde nepateikė argumentų, kuriais remiantis būtų galima konstatuoti pirmosios instancijos teismo parinkto bankroto administratoriaus neatitikimą ĮBĮ keliamiems reikalavimams ar nustatyti egzistuojant kitas aplinkybes, galimai kliudysiančias pirmosios instancijos teismo parinktam bankroto administratoriui nešališkai vykdyti bankroto procedūras (CPK 12 str. ir 178 str.).

19Pažymėtina, kad teismų praktikoje suformuota dar viena taisyklė, kad teismas, nustatęs, jog byloje dalyvaujančių asmenų pasiūlytos bankroto administratorių kandidatūros neatitinka įstatymo reikalavimų, gali kreiptis į Vyriausybės įgaliotą instituciją dėl naujos administratoriaus kandidatūros pateikimo (CPK 3 str. 6 d., 7 d., ĮBĮ 11 str. 2 d., 5 str. 1 d., 11 str. 2 d. ir 10 d., Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. lapkričio 11 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-2267/2013 ir kt.) ar parinkti paties bankroto administratoriaus tiesiogiai teismui pasiūlytą kandidatūrą, kurios nesiūlė nei vienas byloje dalyvaujantis asmuo (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. kovo 8 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-562/2012, 2013 m. sausio 29 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-629/2013, 2013 m. lapkričio 14 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-2529/2013 ir kt.). Tačiau pabrėžtina, jog ši teismo prerogatyva laikoma išimtimi iš taisyklės, kuri taikoma tik išskirtiniais atvejais, kuomet teismui kyla pagrįstų abejonių dėl visų byloje dalyvaujančių asmenų ar/ir jų siūlomų bankroto administratorių kandidatūrų tinkamumo, o viešasis interesas reikalauja teismą imtis aktyvių veiksmų, siekiant operatyviai išspręsti bankroto administratoriaus paskyrimo klausimą tam, kad kuo greičiau būtų pradėtos vykdyti atsakovo bankroto procedūros (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. lapkričio 28 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-2315/2013, 2013 m. lapkričio 24 d. nutartis civ byloje Nr. 2-2468/2013, 2013 m. lapkričio 11 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-2267/2013). Vadinasi, nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismui nekilus abejonių dėl byloje dalyvaujančių asmenų pasiūlytų bankroto administratorių kandidatūrų atitikimo ĮBĮ reikalavimams, teismas neturėjo kartu su byloje dalyvaujančių asmenų pasiūlytomis kandidatūromis svarstyti ir savo iniciatyva prašymą būti paskirtu atsakovo administratoriumi pateikusio bankroto administratoriaus kandidatūros (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. vasario 13 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-356/2014).

20Apeliacine tvarka išnagrinėjus ieškovo UAB „Saveksta“ direktoriaus ir savininko S. V. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. liepos 15 d. nutarties dalies dėl administratoriaus paskyrimo, pagrindų, įtvirtintų CPK 329 bei 330 straipsniuose, dėl kurių skundžiama pirmosios instancijos teismo nutarties dalis turėtų būti naikinama atskirajame skunde išdėstytais motyvais, o taip pat CPK 329 straipsnio 2 dalyje numatytų absoliučių skundžiamos nutarties dalies negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 338 str.). Todėl ieškovo atskirasis skundas netenkinamas, o Vilniaus apygardos teismo 2014 m. liepos 15 d. nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

21Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

22Vilniaus apygardos teismo 2014 m. liepos 15 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjas... 4. I. Ginčo esmė... 5. Byloje kilo ginčas dėl tinkamos bankroto administratoriaus kandidatūros... 6. Ieškovas UAB „Saveksta“ direktorius ir savininkas S. V. kreipėsi į... 7. Bankroto administratorius UAB „Geraldis“ savo iniciatyva pasisiūlė... 8. Trečiasis asmuo UAB „Autonas LT“ pateikė pareiškimą, prašydamas... 9. Trečiasis asmuo UAB „Eurodebt LT“ pateikė pareiškimą, prašydamas... 10. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 11. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. liepos 15 d. nutartimi iškėlė atsakovui... 12. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 13. Ieškovas UAB „Saveksta“ direktorius ir savininkas S. V. pateikė... 14. Trečiasis asmuo UAB „Autonas LT“ rašytinuose paaiškinimuose nurodo, kad... 15. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 16. Atskirasis skundas netenkinamas.... 17. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje ne kartą buvo konstatuota, kad... 18. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje taip pat ne kartą buvo konstatuota, kad... 19. Pažymėtina, kad teismų praktikoje suformuota dar viena taisyklė, kad... 20. Apeliacine tvarka išnagrinėjus ieškovo UAB „Saveksta“ direktoriaus ir... 21. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 22. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. liepos 15 d. nutartį palikti nepakeistą....