Byla 2-356/2014
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Žironas

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Kelita“ direktoriaus S. K. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gruodžio 13 d. nutarties dalies, kuria buvo paskirtas atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Kelita“ bankroto administratorius, civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Kelita“ direktoriaus S. K. pareiškimą atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Kelita“ dėl bankroto bylos iškėlimo.

3Teisėjas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Byloje kilo ginčas dėl tinkamos bankroto administratoriaus kandidatūros parinkimo.

6Ieškovas UAB „Kelita“ direktorius S. K., kuris yra ir vienintelis UAB „Kelita“ akcininkas, pateikė pareiškimą, prašydamas iškelti atsakovui UAB „Kelita“ bankroto bylą dėl jo nemokumo bei bankroto administratoriumi skirti UAB „Divingas“.

7Bylą nagrinėjančiam teismui savo sutikimą teikti atsakovui bankroto administratoriaus paslaugas pateikė UAB „Ius Positivum“, nurodydamas, kad pagal teismų praktiką kreipiantis į teismą įmonės vadovui su ieškiniu dėl bankroto bylos iškėlimo, kiti bankroto administratoriai gali pateikti savo kandidatūras (Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. spalio 1 d. nutartis civ. byloje Nr. B2-1492-524/2013).

8Bylą nagrinėjančiam teismui savo sutikimą teikti atsakovui bankroto administratoriaus paslaugas taip pat pateikė ir UAB „Nemokumo sprendimai“, nurodydamas, kad Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje pažymėta, jog įstatymas nenumato imperatyvo, kad administratoriumi gali būti skiriamas tik asmuo, kurį siūlo dalyvaujantys byloje asmenys (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. kovo 14 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1056/2013). Be to, aplinkybė, kad administratorių siūlo įmonės vadovas ar akcininkas yra vertinama neigiamai, o administratoriaus nedidelis užimtumas yra vertinamas teigiamai.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

10Vilniaus apygardos teismas 2013 m. gruodžio 13 d. nutartimi iškėlė atsakovui UAB „Kelita“ bankroto bylą bei bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Nemokumo sprendimai“. Teismas nutarties motyvuojamoje dalyje dėl bankroto administratoriaus parinkimo nurodė, jog atmeta bankroto administratoriaus UAB „Divingas“ kandidatūrą, nes ją pasiūlė atsakovo vienintelis akcininkas ir direktorius, kas pagal Lietuvos apeliacinio teismo formuojamą praktiką dažniausiai yra vertinama neigiamai, sukelia abejones dėl galimai šališkos ir suinteresuotos minimo asmens veiklos ir komplikuoja bankroto procedūras. Teismas, įvertinęs likusių dviejų bankroto administratorių užimtumą, nusprendė atsakovo bankroto administratoriumi skirti mažesnį darbo krūvį turintį UAB „Nemokumo sprendimai“, kuris vykdo 9 bankroto procedūras, kai UAB „Ius Positivum“ vykdo 46 bankroto procedūras (Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 1 p. 11 str. 4 d.).

11III. Atskirojo skundo argumentai

12Ieškovas UAB „Kelita“ direktorius S. K. pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gruodžio 13 d. nutartį dalyje dėl bankroto administratoriaus paskyrimo ir atsakovo bankroto administratoriumi paskirti UAB „Divingas“. Ieškovas atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. nesant byloje kitų pareiškėjų nei ieškovas (kuris nėra darbuotojas), Įmonių bankroto valdymo departamentas negalėjo pasiūlyti bei teismas negalėjo svarstyti jokių kitų bankroto administratorių kandidatūrų, išskyrus ieškovo pateiktą (Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 2 d.). Teismas galėjo tik motyvuotai atmesti ieškovo pasiūlytą bankroto administratoriaus kandidatūrą ir pareikalauti pateikti kitą, tačiau šiuo atveju ieškovo pasiūlyta bankroto administratoriaus kandidatūra atitiko įstatymo nuostatas;
  2. teismo paskirtas bankroto administratorius realiai dirba Šiauliuose ir Panevėžyje, o ne Vilniuje, todėl jo paskyrimas apsunkins bankroto procedūras.

13IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Atskirasis skundas tenkinamas.

15Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte įtvirtinta, kad priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas privalo paskirti įmonės administratorių. Bankroto administratoriumi gali būti skiriamas tik tas asmuo, kuris atitinka ĮBĮ 11 straipsnyje nustatytus reikalavimus, keliamus bankroto administratoriui. Dėl administratoriaus išskirtinės svarbos bankroto procese tik teismas, laikydamasis teisės norminių aktų reikalavimų, turi prerogatyvą skirti administratorių bankroto procese. Tačiau teismas, spręsdamas klausimą dėl tinkamos bankroto administratoriaus kandidatūros parinkimo, yra saistomas viešojo intereso ir turi siekti, kad bankroto procedūros vyktų sklandžiai jau nuo bankroto bylos iškėlimo momento; o teismo paskirtas bankroto administratorius užtikrintų bankrutuojančios įmonės visų kreditorių bei pačios įmonės teisėtų interesų apsaugą.

16Pagal formuojamą teismų praktiką kaip viena iš aplinkybių, pagrįstai verčiančių abejoti bankroto administratoriaus sugebėjimu tinkamai atstovauti visus įmonės kreditorius bei ginti teisėtus pačios įmonės interesus, yra galimas bankroto administratoriaus teisinis suinteresuotumas (šališkumas) tos įmonės bankroto procese (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugsėjo 23 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1506/2010, 2011 m. rugpjūčio 22 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-2102/2011, 2012 m. balandžio 16 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-2913/2012 ir kt.). Atsižvelgiant į tai, kad įmonės, kuriai iškeliama bankroto byla, vadovas bei savininkas (savininkai) turi didžiausią teisinį suinteresuotumą tos įmonės bankroto bylos baigtimi, teismų praktikoje susiformavo taisyklė, kad atsakovo bankroto administratoriumi paprastai turėtų būtų paskirtas ne atsakovo vadovo ar savininko pasiūlytas asmuo (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. gegužės 26 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1616/2011, 2011 m. birželio 27 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1822/2011, 2011 m. rugsėjo 1 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-2222/2011, 2012 m. gegužės 31 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1231/2012, 2012 m. rugpjūčio 23 d. nutartis civ. byloje 2-1593/2012 ir kt.). Pažymėtina, kad iš minėtos taisyklės turinio matyti, jog ji yra taikoma tuomet, kai byloje dalyvaujantys asmenys (įskaitant atsakovo vadovą ar/ir savininką) pateikia keletą bankroto administratorių kandidatūrų ir nėra jokių kitų aplinkybių, keliančių abejonių dėl byloje dalyvaujančių asmenų siūlomų bankroto administratorių kandidatūrų nešališkumo. Šios taisyklės taikymo tikslas eliminuoti bet kokias net ir mažiausiai tikėtinas bankroto administratoriaus šališkumo prielaidas. Būtent dėl šios priežasties, esant galimybei rinktis, teismas turėtų parinkti tą bankroto administratoriaus kandidatūrą, dėl kurios nešališkumo nekyla net mažiausių abejonių. Tačiau ši taisyklė jokiu būdu nereiškia, kad teismui nesant galimybės rinktis, tai yra esant pateiktai tik atsakovo vadovo ar/ir savininko siūlomai bankroto administratoriaus kandidatūrai, ši kandidatūra turėtų būti atmetama vien dėl to, kad ją siūlo atsakovo vadovas ar/ir savininkas. Tokiu atveju teismas atsakovo bankroto administratoriumi turėtų skirti atsakovo vadovo ar/ir savininko pasiūlytą bankroto administratoriaus kandidatūrą, jei šis bankroto administratorius atitinka ĮBĮ keliamus reikalavimus. Priešinga išvada paneigtų įstatymo leidėjo suteiktą teisę bei kartu pareigą atsakovo vadovui ar/ir savininkui, inicijuojančiam bankroto bylos iškėlimą, teikti bankroto administratoriaus kandidatūrą (ĮBĮ 11 str. 2 d.).

17Be to, pagal kitą šiai bylai aktualią teismų praktikoje suformuotą taisyklę, teismas, nustatęs, jog byloje dalyvaujančių asmenų pasiūlytos bankroto administratorių kandidatūros neatitinka įstatymo reikalavimų, gali kreiptis į Vyriausybės įgaliotą instituciją dėl naujos administratoriaus kandidatūros pateikimo (CPK 3 str. 6 d., 7 d., ĮBĮ 11 str. 2 d., 5 str. 1 d., 11 str. 2 d. ir 10 d., Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. lapkričio 11 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-2267/2013 ir kt.) ar parinkti paties bankroto administratoriaus tiesiogiai teismui pasiūlytą kandidatūrą, kurios nesiūlė nei vienas byloje dalyvaujantis asmuo (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. kovo 8 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-562/2012, 2013 m. sausio 29 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-629/2013, 2013 m. lapkričio 14 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-2529/2013 ir kt.). Tačiau pabrėžtina, jog ši teismo prerogatyva laikoma išimtimi iš taisyklės, kuri taikoma tik išskirtiniais atvejais, kuomet teismui kyla pagrįstų abejonių dėl visų byloje dalyvaujančių asmenų ar/ir jų siūlomų bankroto administratorių kandidatūrų tinkamumo, o viešasis interesas reikalauja teismą imtis aktyvių veiksmų, siekiant operatyviai išspręsti bankroto administratoriaus paskyrimo klausimą tam, kad kuo greičiau būtų pradėtos vykdyti atsakovo bankroto procedūros (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. lapkričio 28 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-2315/2013, 2013 m. lapkričio 24 d. nutartis civ byloje Nr. 2-2468/2013, 2013 m. lapkričio 11 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-2267/2013).

18Nagrinėjamu atveju tik vienas byloje dalyvaujantis asmuo – ieškovas, kuris yra atsakovo vadovas bei savininkas (akcininkas), pasiūlė bankroto administratoriaus kandidatūrą. Jokie kiti suinteresuoti bankroto bylos atsakovui iškėlimu asmenys nepateikė prašymų dėl jų įtraukimo į šios bylos nagrinėjimą bei atitinkamai nepasiūlė bankroto administratorių kandidatūrų. Vadinasi, vadovaujantis aukščiau minėta teismų praktikoje suformuota taisykle, nesant jokių kitų byloje dalyvaujančių asmenų pasiūlytų bankroto administratorių kandidatūrų bei nesant byloje konkrečių duomenų apie atsakovo vadovo ir savininko pasiūlyto bankroto administratoriaus šališkumą, teismas, nustatęs, jog šis administratorius atitinka įstatymo leidėjo keliamus reikalavimus, būtent jį ir turi paskirti atsakovo bankroto administratoriumi (ĮBĮ 11 str. 1-2 d.). Dėl šios priežasties apeliacinės instancijos teismas nagrinėjamu atveju laiko pagrįstais ieškovo atskirojo skundo argumentus, kuriais ieškovas įrodinėjo pirmosios instancijos teismo skundžiamos nutarties motyvų neteisėtumą dėl administratoriaus, kurio nebuvo pasiūlę byloje dalyvaujantys asmenys, paskyrimo (CPK 12 str., 178 str., ĮBĮ 10 str. 1 d.).

19Apeliacinės instancijos teismas atskirai nepasisako dėl kitų atskirojo skundo argumentų (kuriais įrodinėjamas pirmosios instancijos teismo paskirto bankroto administratoriaus neekonomiškumas) pagrįstumo/nepagrįstumo, nes jie neturi įtakos nagrinėjamo klausimo teisingam išsprendimui.

20Apeliacine tvarka išnagrinėjus ieškovo, kuris yra atsakovo UAB „Kelita“ direktorius ir savininkas, S. K., atskirąjį skundą, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai vadovavosi teismų praktikoje suformuotais Įmonių bankroto įstatymo nuostatų išaiškinimais dėl teismo prerogatyvos parinkti bankroto administratoriaus kandidatūrą, dėl ko nepagrįstai paskyrė bankroto administratoriumi įmonę, kurios nebuvo pasiūlęs byloje dalyvaujantis asmuo. Dėl šios priežasties atskiruoju skundu skundžiama Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gruodžio 13 d. nutarties dalis, kuria atsakovo bankroto administratoriumi buvo paskirta UAB „Nemokumo sprendimai“ naikinama ir bankroto administratoriaus paskyrimo klausimas išsprendžiamas iš esmės - atsakovo bankroto administratoriumi paskiriama vienintelė byloje dalyvaujančio asmens pasiūlyta UAB „Divingas“, kuri atitinka ĮBĮ keliamus reikalavimus (CPK 337 str. 1 d. 4 p.).

21Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

22Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gruodžio 13 d. nutartį pakeisti.

23Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gruodžio 13 d. nutarties dalį, kuria atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Kelita“ bankroto administratoriumi paskirta uždaroji akcinė bendrovė „Nemokumo sprendimai“.

24Atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Kelita“ bankroto administratoriumi paskirti uždarąją akcinę bendrovę „Divingas“ (įmonės kodas , registruotas buveinės adresas , Vilnius, leidimo Nr. 77, įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA009).

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjas... 4. I. Ginčo esmė... 5. Byloje kilo ginčas dėl tinkamos bankroto administratoriaus kandidatūros... 6. Ieškovas UAB „Kelita“ direktorius S. K., kuris yra ir vienintelis UAB... 7. Bylą nagrinėjančiam teismui savo sutikimą teikti atsakovui bankroto... 8. Bylą nagrinėjančiam teismui savo sutikimą teikti atsakovui bankroto... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. gruodžio 13 d. nutartimi iškėlė... 11. III. Atskirojo skundo argumentai... 12. Ieškovas UAB „Kelita“ direktorius S. K. pateikė atskirąjį skundą,... 13. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 14. Atskirasis skundas tenkinamas.... 15. Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte... 16. Pagal formuojamą teismų praktiką kaip viena iš aplinkybių, pagrįstai... 17. Be to, pagal kitą šiai bylai aktualią teismų praktikoje suformuotą... 18. Nagrinėjamu atveju tik vienas byloje dalyvaujantis asmuo – ieškovas, kuris... 19. Apeliacinės instancijos teismas atskirai nepasisako dėl kitų atskirojo... 20. Apeliacine tvarka išnagrinėjus ieškovo, kuris yra atsakovo UAB „Kelita“... 21. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 22. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gruodžio 13 d. nutartį pakeisti.... 23. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gruodžio 13 d. nutarties dalį,... 24. Atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Kelita“ bankroto...