Byla 2A-1509/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Algirdo Gailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Konstantino Gurino ir Viginto Višinskio, rašytine apeliacinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Lyderio grupė“ apeliacinį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2011 m. birželio 9 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-935-368/2011 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Lyderio grupė“ ieškinį atsakovui Raseinių socialinių paslaugų centrui (tretysis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Ekodora“) dėl viešojo pirkimo procedūrų, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas UAB „Lyderio grupė“ prašo panaikinti atsakovo Raseinių socialinių paslaugų centro 2011-04-28 raštu Nr. SD-667 užfiksuotą sprendimą dėl pasiūlymų eilės nustatymo, įpareigoti atsakovą atmesti trečiojo asmens UAB „Ekodora“ pasiūlymą kaip neatitinkantį minimalių kvalifikacijos reikalavimų ir sudaryti naują pasiūlymų eilę bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

4Atsakovas Raseinių socialinių paslaugų centras 2011-04-14 paskelbė apie vykdomą supaprastintą mažos vertės „Būsto pritaikymo neįgaliesiems“ darbų pirkimo konkursą (toliau – Konkursas). Konkurso sąlygų 11.6 punkte buvo nurodyta, kad Konkurse gali dalyvauti tik Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 91 straipsnyje nurodytos įmonės. VPĮ 91 straipsnis reglamentuoja supaprastintus pirkimus iš neįgaliųjų socialinių įmonių, socialinių įmonių, įmonių, kuriose dirba daugiau kaip 50 procentų nuteistųjų, ir įmonių, kurių dalyviai yra sveikatos priežiūros įstaigos ir kuriose darbo terapijos pagrindais dirba ne mažiau kaip 50 procentų pacientų.

52011-04-15 Konkurso sąlygos buvo patikslintos, nurodant, kokius reikalavimus turi atitikti ūkio subjektų grupė.

6Atsakovas gavo du tiekėjų pasiūlymus (UAB „Lyderio grupė“ ir UAB „Ekodora“, kuri Konkurse dalyvavo kartui su UAB „Zedaida“). Įvertinus pasiūlymus buvo nustatyta pasiūlymų eilė: 1) UAB „Ekodora“ – 45917,73 Lt; 2) UAB „Lyderio grupė“ – 68182,33 Lt.

7Ieškovas ieškinį grindė argumentu, jog trečiojo asmens UAB „Ekodora“ pasiūlymas turėjo būti atmestas kaip neatitinkantis Konkurso sąlygų 11.6 punkto reikalavimų, kadangi Konkurse galėjo dalyvauti tik VPĮ 91 straipsnyje nurodytos įmonės.

8Atsakovas Raseinių socialinių paslaugų centras prašė ieškinio netenkinti ir nurodė, kad Konkurso sąlygų 11.6 punkte nebuvo nurodyta, kad Konkurse gali dalyvauti tik VPĮ 91 straipsnyje nurodytos įmonės. Taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad tretysis asmuo UAB „Ekodora“ savo pasiūlymą dalyvauti konkurse pateikė kartu su UAB „Zedaida“, su kuria 2011-04-26 pasirašė jungtinės veiklos sutartį ir UAB „Zedaida“ turi neįgaliųjų socialinės įmonės pažymėjimą.

9Tretysis asmuo UAB „Ekodora“ prašė atmesti ieškovo ieškinį ir nurodo, kad UAB „Zedaida“ kaip jungtinės veiklos partneris atitinka VPĮ 91 straipsnio reikalavimus ir Konkurso sąlygų minimalius kvalifikacinius reikalavimus.

10II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

11Šiaulių apygardos teismas 2011-06-09 sprendimu ieškinį atmetė. Teismas pažymėjo, kad byloje pateikti dokumentai patvirtina, jog atsakovui buvo pateikta 2011-04-26 UAB „Ekodora“ ir UAB „Zedaida“ jungtinės veiklos sutartis, pagal kurią minėtos įmonės įsipareigojo bendrai pateikti atsakovui Konkurso pasiūlymą ir laimėjus Konkursą, pasirašyti sutartį su atsakovu bei ją vykdyti. Taigi jungtinės veiklos sutartį sudarę UAB „Ekodora“ ir UAB „Zedaida“ atitiko Konkurso sąlygų 11.6 punkto reikalavimus (atsižvelgiant į 2011-04-15 Konkurso sąlygų papildymo turinį).

122011-04-15 atsakovas papildė Konkurso sąlygas, nurodydamas, jog, jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, Konkurso sąlygų 11.1–11.5 punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai, o konkurso sąlygų 11.6 punkto kvalifikacijos reikalavimą gali atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus bent vienas ūkio subjektų grupės narys (1 tomas, 73 b. l., 1 punktas). Tokie pat paaiškinimai tiekėjams duoti ir susirašinėjant elektroniniu paštu (1 tomas, 43, 44 b. l.). Be to, 2011-04-15 konkurso sąlygų papildyme atsakovas pažymėjo, kad, jeigu pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį arba jos kopiją (1 tomas, 73 b. l., 3 punktas).

13Kadangi byloje neįrodyta, jog organizuojant ir vykdant supaprastintą mažos vertės „Būsto pritaikymo neįgaliesiems“ darbų pirkimo konkursą buvo esminių pažeidimų, kuriais pažeistos VPĮ nuostatos, ieškinys netenkintinas.

14III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

15Ieškovas apeliaciniu skundu prašo Šiaulių apygardos teismo 2011-06-09 sprendimą panaikinti ir priimti naują - UAB „Lyderio grupė“ ieškinį patenkinti. Nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

161. UAB „Ekodora” nėra įtraukta į VPĮ 91 straipsnyje nurodytų įmonių sąrašą, todėl šios įmonės pasiūlymas turėjo būti atmestas.

17Kaip matyti iš trečiojo asmens UAB „Ekodora“ pateiktų prie atsiliepimo į ieškinį pridėtų dokumentų, Raseinių socialinių paslaugų centras Konkurso sąlygas 2011-04-15 papildė taip: „Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, šių konkurso sąlygų 11.1-11.4 punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitiki ir pateikti nurodytus dokumentus kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai, o šių konkurso sąlygų 11.5 punkte nustatytą kvalifikacijos reikalavimą gali atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus bent vienas ūkio subjektų grupės narys.“

18Iš trečiojo asmens UAB „Ekodora“ pateikto atsakovo 2011-04-15 sprendimo, juo perkančioji organizacija patikslino tik Konkurso sąlygų 11.1-11.5 punktų taikymą ir šiame sprendime nėra net užsimenama apie Konkurso sąlygų 11.6 punktą, kuris nustatė, jog Konkurse gali dalyvauti VPĮ 91 straipsnyje nurodytos įmonės. Perkančioji organizacija, priimdama 2011-04-15 sprendimą dėl Konkurso sąlygų patikslinimo, sąmoningai nepatikslino Konkurso sąlygų 11.6 punkto taikymo ir jis turi būti taikomas visiems ūkio subjektų grupės, dalyvaujančios viešajame pirkime, nariams.

192. Apygardos teismas neišsiaiškino, kodėl atsakovo ir trečiojo asmens AB „Ekodora“ pateikti dokumentai (Raseinių socialinių paslaugų centro 2011-04-15 sprendimas dėl Konkurso sąlygų pakeitimo) skiriasi savo turiniu; nesiaiškino, ar faktas, kad minėti dokumentai skiriasi savo turiniu, nereiškia, kad perkančioji organizacija galėjo pateikti atgaline data surašytą sprendimą. Teismas nemotyvuotai vadovavosi būtent atsakovo pateikta 2011-04-15 sprendimo versija, kuri nebuvo išsiųsta dalyviams, ir jos pagrindu padarė netinkamas išvadas.

203. Šiaulių apygardos teismas rėmėsi tikrovės neatitinkančiu argumentu, kad pats ieškovas kreipėsi į atsakovą dėl Konkurso sąlygų išaiškinimo ir atsakovas pateikė atsakymus į visus ieškovo klausimus. Patvirtindamas šį įrodymą, pirmosios instancijos teismas rėmėsi nagrinėjamos civilinės bylos 1 tomo 43 bylos lapu, tačiau iš šio susirašinėjimo matyti, kad ne ieškovas, o UAB „Ekodora“ kreipėsi į atsakovą dėl Konkurso sąlygų išaiškinimo.

214. Ieškovas pasiūlyme kaip atsakingą asmenį nurodė D. G. (elektroninis paštas buvo nurodytas ( - ), tačiau perkančioji organizacija, atsakymą į UAB „Ekodora“ prašymą paaiškinti Konkurso sąlygas siuntė adresu ( - ). Šis elektroninis paštas yra visiškai nesusijęs su vykdytu Konkursu, todėl atsakingi ieškovo asmenys negavo perkančiosios organizacijos siųstos informacijos. Perkančiajai organizacijai netinkamai informavus ieškovą dėl Konkurso sąlygų paaiškinimo, ieškovas neturėjo galimybės susipažinti su siųsta informacija. Atsižvelgiant į tai, kad VPĮ 27 straipsnio 3 dalis ir Raseinių socialinių paslaugų centro Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 38 punktas įpareigoja atsakovą visiems Konkurso dalyviams tinkamai pranešti dėl Konkurso sąlygų paaiškinimo, laikytina, kad šioje situacijoje atsakovas pažeidė nurodytas teisės normas ir atsakovo 2011-04-20 elektroniniu paštu siųsti paaiškinimai laikytini netinkamais ir neteisėtais.

225. VPĮ 91 straipsnis pagal savo paskirtį ir teisinį reguliavimą yra viešojo pirkimo būdas, o ne tiekėjų kvalifikacinis reikalavimas. Dėl šios priežasties vykdant viešuosius pirkimus pagal VPĮ 91 straipsnį absoliučiai visi konkurso dalyviai privalo atitikti šiame straipsnyje nurodytą statusą, t.y. visi viešojo pirkimo dalyviai turi būti viena iš nurodytų socialiai remtinų bendrovių. Perkančioji organizacija neturi teisės pirkimo dokumentuose nurodyti, kad, jeigu pasiūlymus pateikia ūkio subjektų grupė, VPĮ 91 straipsnyje nurodytą statusą turi atitikti bent vienas narys. Tokia išvadą pagrindžia eilė argumentų.

23Pirma, pirkimų, atliekamų vadovaujantis VPĮ 91 straipsniu, pagrindinis tikslas yra sudaryti galimybę neįgaliųjų socialinėms įmonėms, socialinėms įmonėms ir kitoms įmonėms, dėl objektyvių priežasčių negalinčių lygiaverčiai varžytis konkurencinėje kovoje su kitomis bendrovėmis, dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, o šis tikslas galėtų būti pasiektas tik tokiu atveju, jeigu viešajame pirkime dalyvautų ir konkuruotų išimtinai tik VPĮ 91 straipsnyje nurodytos įmonės. Pagal bylos duomenis UAB „Ekodara“, kuri nėra VPĮ 91 straipsnyje nurodyta įmonė, dalis jungtinėje veikloje yra 85 procentai.

24Antra, Pagal VPĮ 91 straipsnio 2 dalies 2 punktą šio straipsnio 1 dalyje nurodytos tiekėjo įstaigos ir įmonės pirkimo sutarčiai įvykdyti kaip subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus gali pasitelkti tik tokį pat statusą turinčias įmones ir įstaigas. Tokį VPĮ 91 straipsnio aiškinimą ir taikymą patvirtina ir Viešųjų pirkimų direktoriaus 2010-06-30 įsakymas Nr. 1S-95 „Dėl socialinės apsaugos reikalavimų taikymo viešuosiuose pirkimuose rekomendacijų patvirtinimo”. Pagal minėtų rekomendacijų 41 punktą perkančioji organizacija privalo atmesti tiekėjo pasiūlymą, jeigu jo pasitelkti subrangovai/subtiekėjai/subteikėjai neturi VPĮ 91 straipsnyje nurodyto statuso. Galiausiai, vadovaujantis rekomendacijų 42 punktu, jeigu pirkimo sutarties vykdymo metu tiekėjas pasitelkia subrangovus/subtiekėjus/subteikėjus, kurie neturi VPĮ 91 straipsnyje nurodyto statuso, rekomenduojama nustatyti, kad perkančioji organizacija turi teisę vienašališkai nutraukti pirkimo sutartį su tiekėju ir pasinaudoti pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimu.

25Trečia, pagal minėtų rekomendacijų 32 punktą, vykdant pirkimą pagal VPĮ 91 straipsnį, pasiūlymus perkančiajai organizacijai teikia tik VPĮ 91 straipsnyje nurodyti tiekėjai (UAB „Ekodara” negalėjo teikti pasiūlymo).

26Ketvirta, Viešųjų pirkimų tarnybos direktorius 2003-10-20 įsakyme Nr. IS-100 „Dėl tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“, kuriuo buvo nustatytos taisyklės dėl kvalifikacinių reikalavimų nustatymo ir taikymo pirkimo dokumentuose, nėra nustatyta reikalavimų, susijusių su VPĮ 91 straipsniu. Tai dar kartą patvirtina, kad VPĮ 91 straipsnis yra absoliučiai nesusijęs su tiekėjų kvalifikaciniais reikalavimais ir ši teisės norma negali būti laikoma vienu iš kvalifikacinių reikalavimų. Nurodytas teisinis reguliavimas reiškia, kad Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnis (taigi, ir Konkurso sąlygų 11.6 punktas) apskritai negali būti laikomas tiekėjų kvalifikaciniu reikalavimu.

27Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos teismu praktikoje nėra suformuotų taisyklių dėl VPĮ 91 straipsnio aiškinimo. Dėl šios priežasties nagrinėjama civilinė byla yra itin reikšminga ir galinti nulemti socialiai remtinų bendrovių galimybes ateityje dalyvauti Lietuvos Respublikoje vykdomuose viešuosiuose pirkimuose bei ginti savo teises ir interesus remiantis VPĮ 91 straipsniu.

28Atsakovas atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo jį atmesti. Nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

291. Netaisytas Konkurso sąlygų papildymo (2011-04-15) tekstas yra toks: „1. Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, šių konkurso sąlygų 11.1 - 11.5 punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai, o šių Konkurso sąlygų 11.6. punkte nustatytą kvalifikacijos reikalavimą gali atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus bent vienas ūkio subjektų grupės narys“. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad ieškovas - apeliantas klaidina teismą pateikdamas netikslias ir neišsamias citatas, o taip pat klaidina teismą ir proceso dalyvius teigdamas, kad Konkurso sąlygų patikslinime nėra kalbama apie Konkurso sąlygų 11.6 punktą.

302. Teismas pagrįstai atmetė ir kitas apeliaciniame skunde keliamas informavimo problemas, kadangi jos patvirtintos rašytiniais įrodymais, o apeliaciniame skunde tėra netinkamai interpretuojamos ieškovo naudai.

313. Atmestinas apeliaciniame skunde pateikiamas VPĮ 91 straipsnio aiškinimas, kadangi šis klausimas nebuvo keltas ieškinyje, o antra - šiais motyvais bandoma ginčyti Konkurso sąlygų papildymą, tačiau tam apeliantas praleido senaties terminą. Apeliacinės instancijos teismas negali išeiti iš bylos ribų, t.y. pasisakyti dėl to, kas nebuvo kelta ir nagrinėta pirmosios instancijos teisme.

32Tretysis asmuo UAB „Ekodara” atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo jo netenkinti ir nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

331. Šiaulių apygardos teismas pagristai atmetė ieškovo teiginius dėl UAB „Ekodora“ pasiūlymo neatitikimo Konkurso sąlygų 11.6 punkto reikalavimams, kadangi byloje nustatyta, jog 2011-04-15 atsakovas CVP IS priemonėmis papildė Konkurso sąlygas, o įsivėlusią technine klaida dėl 11.6 Konkurso sąlygų punkto patikslino elektroninėmis susirašinėjimo priemonėmis.

342. Nepagrįsta ieškovo pozicija, kad atsakovas sąmoningai visiškai nepasisakė dėl Konkurso sąlygų 11.6 punkto taikymo. Atsakovo darbuotoja I. B. iš elektroninio pašto 2011-04-20 išsiuntė elektroninį laišką pavadinimu „Dėl konkurso sąlygų patikslinimo“ adresu ( - ). Šis elektroninis laiškas buvo tokio paties turinio, koks buvo siųstas trečiajam asmeniui UAB „Ekodora“.

353. Esmės nekeičia faktas, ar UAB „Lyderio grupė“, ar „UAB „Ekodora“ kreipėsi į atsakovą su prašymu paaiškinti Konkurso sąlygas - Konkurso dalyviai buvo informuoti apie Konkurso sąlygų pakeitimą ir pakeitime įsivėlusią technine klaida, tačiau šių Konkurso sąlygų pakeitimų neginčijo. Be to, konkurso sąlygų patikslinimas įvyko anksčiau nei UAB „Lyderio grupė“ pateikė perkančiajai organizacijai pasiūlymą su kontaktine informacija, kuri perkančiajai organizacijai tapo žinoma tik po vokų plėšimo procedūros.

36IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

37Byloje kilo ginčas dėl supaprastinto mažos vertės „Būsto pritaikymo neįgaliesiems“ darbų pirkimo konkurso (toliau – Konkursas) sąlygų 11.6 punkto, kuriame buvo nurodyta, kad Konkurse gali dalyvauti tik Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 91 straipsnyje nurodytos įmonės, aiškinimo, t.y. ar tokiame Konkurse gali dalyvauti ūkio subjektų grupė, kurios tik vienas (ne visi) nariai yra VPĮ 91 straipsnyje nurodytos įmonės.

38VPĮ 91 straipsnyje įtvirtinta šio straipsnio 1 dalyje nurodytų perkančiųjų organizacijų pareiga ne mažiau kaip 5 procentus visų supaprastintų pirkimų vertės pirkimų atlikti iš neįgaliųjų socialinių įmonių, socialinių įmonių, įmonių, kuriose dirba daugiau kaip 50 procentų nuteistųjų, atliekančių arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes, arba įmonių, kurių dalyviai yra sveikatos priežiūros įstaigos ir kuriose darbo terapijos pagrindais dirba ne mažiau kaip 50 procentų pacientų, jų pagamintoms prekėms, teikiamoms paslaugoms ar atliekamiems darbams pirkti arba atlikti pagal remiamų asmenų, kurių dauguma yra neįgalieji, įdarbinimo programas. Vykdant tokius pirkimus, pirkimo dokumentuose ir skelbime apie pirkimą turi būti pažymėta, kad pirkime gali dalyvauti tik šioje dalyje nurodyti tiekėjai, ir reikalaujama pagrįsti, kad tiekėjo įmonė atitinka šio straipsnio reikalavimus (pateikiamas kompetentingos institucijos išduotas dokumentas ar tiekėjo patvirtinta deklaracija). Pagal bylos duomenis, Konkurso sąlygų 11.6 punkte kaip tik ir buvo nurodyta, kad konkurse gali dalyvauti VPĮ 91 straipsnyje nurodytos įmonės, taip pat buvo nurodyta pareiga dalyviams pateikti VPĮ 91 straipsnyje nurodytus dokumentus, kuriais dalyviai pagrįstų atitikimą VPĮ 91 straipsnyje keliamus reikalavimus.

39Pažymėtina, kad VPĮ 91 straipsnio 2 dalies 2 punkte nustatyta, jog aptariamais atvejais VPĮ 91 straipsnio 1 dalyje nurodytos tiekėjo įstaigos ir įmonės (t.y. neįgaliųjų socialinės įmonės, socialinės įmonės, įmonės, kuriose dirba daugiau kaip 50 procentų nuteistųjų, atliekančių arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes, arba įmonės, kurių dalyviai yra sveikatos priežiūros įstaigos ir kuriose darbo terapijos pagrindais dirba ne mažiau kaip 50 procentų pacientų) pirkimo sutarčiai įvykdyti kaip subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus gali pasitelkti tik tokį pat statusą turinčias įmones ir įstaigas. Ši įstatymo nuostata yra imperatyvi ir, teisėjų kolegijos vertinimu, nesuteikia perkančiajai organizacijai, vykdant pirkimus pagal VPĮ 91 straipsnį, teisės leisti dalyvauti konkurse subjektams ar jų grupėms, kurie (ar kurių ūkio subjektų grupių atskiri nariai) neatitinka VPĮ 91 straipsnio reikalavimų.

40VPĮ 91 straipsnio 1 dalies nuostata, leidžianti nesilaikyti VPĮ 91 straipsnio tada, kai perkančiajai organizacijai reikiamų prekių VPĮ 91 straipsnio 1 dalyje nurodytos įstaigos ir įmonės negamina, paslaugų neteikia ar darbų neatlieka, nagrinėjamu atveju, neaktuali, kadangi pagal bylos duomenis, minėtos įmonės perkamas paslaugas teikia ir Konkurse dalyvavo.

41Dėl šių motyvų teisėjų kolegija sutinka su apelianto argumentais, kad perkančioji organizacija, pasirinkusi supaprastintą konkursą vykdyti pagal VPĮ 91 straipsnį, netinkamai aiškino Konkurso sąlygų 11.6 punktą kaip reikalaujantį, kad bent vienas iš Konkurse dalyvaujančios ūkio subjektų grupės narių būtų VPĮ 91 straipsnyje nurodytas teikėjas. Toks aiškinimas, teisėjų kolegijos vertinimu, neatitiktų VPĮ 91 straipsniu siektų įstatymų leidėjo tikslų.

42Pažymėtina, kad VPĮ nuo 2006-01-31 įsigaliojusioje redakcijoje įstatymų leidėjas reglamentavo rezervuotą teisę dalyvauti pirkimuose neįgaliųjų socialinėms įmonėms bei įmonėms ir organizacijoms, kuriose ne mažiau kaip pusę visų darbuotojų sudaro neįgalieji (nuo 2006-01-31 įsigaliojusios VPĮ redakcijos 13 str., Žin., 2006, Nr.4-102), taip pat reglamentavo supaprastintus pirkimus iš socialinių įmonių, įmonių, kuriose dirba daugiau kaip 50 procentų nuteistųjų ar neįgaliųjų, ir įmonių, kurių dalyviai yra sveikatos priežiūros įstaigos ir kuriose darbo terapijos pagrindais dirba ne mažiau kaip 50 procentų pacientų (nu 2006-01-31 įsigaliojusios VPĮ redakcijos 87 str. Žin., 2006, Nr.4-102, galiojančios redakcijos 91 str.).

43Lietuvos Respublikos Seimui 2005-08-23 pateiktame Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos parengtame Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimo įstatymo projekto (juo Viešųjų pirkimų įstatymas dėstomas nauja redakcija) aiškinamajame rašte nurodyta, kad įstatymo projekte siūloma nustatyti, kad perkančioji organizacija gali pirkimo dokumentuose nustatyti sąlygas, sudarančias galimybę neįgaliųjų socialinėms įmonėms bei įmonėms ir organizacijoms, kuriose ne mažiau kaip pusę visų darbuotojų sudaro asmenys su negalia, dalyvauti pirkimuose, arba nustatyti, kad tokie pirkimai bus atliekami pagal remiamų asmenų įdarbinimo programas, kuriose dauguma darbuotojų yra asmenys su negalia. Skelbime apie pirkimą turi būti nuoroda į tokius pirkimus. Taip siekiama iš dalies spręsti žmonių su negalia integravimo į visuomenę ir darbo rinką problemas. Apie tokius rezervuotus pirkimus pranešama skelbime apie pirkimą. Konkurencija vyksta tik tarp neįgaliųjų socialinių įmonių.

44Nors papildomai nėra paaiškintas VPĮ 91 straipsnio (ankstesnėje redakcijoje 87 straipsnis) tikslas, teisėjų kolegija daro išvadą, kad juo buvo siekiama iš esmės to paties tikslo – spręsti socialiai pažeidžiamų asmenų integravimo į visuomenę problemas. Taigi, tiek VPĮ 13 straipsnyje, tiek 91 straipsnyje nustatytu reglamentavimu įstatymų leidėjas siekė sudaryti galimybę socialiai pažeidžiamiems asmenims vadovaujantis VPĮ 13 ar 91 straipsniu vykdomuose viešuosiuose pirkimuose konkuruoti tik tarpusavyje.

45Teisėjų kolegijos vertinimu, byloje nagrinėjamų viešųjų pirkimų Konkurso 11.6 punkto kitoks aiškinimas būtų nesuderinamas su įstatymų leidėjo siektais tikslais ir sudarytų sąlygas bei precedentą ateityje suformuoti praktiką, kai viešuosiuose pirkimuose, vykdomuose pagal VPĮ 91 straipsnį, dalyvautų įmonių grupės, kurių tik vienas ar dalis iš dalyvių yra VPĮ 91 straipsnyje numatyti tiekėjai. Šie tiekėjai apjungia socialiai pažeidžiamus asmenis, kurių integravimas į visuomenę turi viešąjį interesą, be to, dėl šių asmenų socialinio pažeidžiamumo preziumuojama, kad jų galimybės konkuruoti dalyvaujant viešųjų pirkimų konkursuose yra mažesnės, būtent todėl įstatymų leidėjas siekė VPĮ numatytais atvejais privalomai apriboti jų konkurenciją, t.y. nustatyti, kad dalyje viešųjų pirkimų šie socialiai pažeidžiamus asmenis apjungiantys tiekėjai konkuruotų tik tarpusavyje.

46Šie argumentai yra pakankami, kad pripažinti, jog pagal VPĮ 91 straipsnį vykdomame Konkurse laimėtoju neteisėtai pripažinta ūkio subjektų grupė, kurios ne visi nariai yra VPĮ 91 straipsnio 1 dalyje nurodyti tiekėjai.

47Dėl neteisėtų perkančiosios organizacijos veiksmų padarinių

48Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nuosekliai formuojamą praktiką tuo atveju, kai perkančiosios organizacijos sprendimas nustatyti laimėtojų eilę yra pripažįstamas neteisėtu ir dėl to jos sprendimas sudaryti viešojo pirkimo sutartį taip pat tampa neteisėtu, viešojo pirkimo teisinių santykių šalys grąžinamos į pirminę prieš pažeidimą buvusią padėtį, kurioje pirkimo organizacija, remdamasi viešuosius pirkimus reglamentuojančiomis teisės normomis ir pirkimo dokumentais, privalo vykdyti jos kompetencijai priklausančias funkcijas ir pareigas. Tokia kasacinio teismo plėtojama praktika siekiama dviejų pagrindinių tikslų: realiai apginti besiskundžiančiojo tiekėjo pažeistas teises bei neapriboti perkančiosios organizacijos veiksmų laisvės daugiau nei nustato VPĮ. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-04-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-425/2010).

49Panaikinus perkančiosios organizacijos sprendimus dėl imperatyvių teisės normų pažeidimo, šio sprendimo pagrindu sudarytos viešojo pirkimo sutarties galiojimas negali būti pateisinamas, nes iš neteisėtų veiksmų negali kilti teisėtos pasekmės (ex iniuria ius non oritur). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas VPĮ nuostatas, yra ne kartą pasisakęs, kad teismai, nustatę imperatyvaus pobūdžio viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimus, gali ir privalo pagal CK 1.78 straipsnio 5 dalies nuostatą konstatuoti, kad dėl tokio viešojo pirkimo sudarytas sandoris yra niekinis ir negalioja (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-12-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-583/2008, 2011-04-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2011 ir kt.).

50Konstatavus niekinio sandorio faktą, taikomos restitucijos taisyklės, nustatytos CK šeštosios knygos normose (CK 1.80 straipsnio 3 dalis). Taikant restituciją įprastai šalys grąžinamos į padėtį, buvusią iki sutarties sudarymo, tačiau bendrosios restitucijos taisyklės nustato teismui teisę išimtiniais atvejais keisti restitucijos būdą ir netgi iš viso jos netaikyti, jeigu pagal susiklosčiusią teisinę situaciją niekinio sandorio konstatavimo metu šalių grąžinimas į ankstesnę padėtį prieštarautų viešajam interesui, sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams (CK 6.145, 6.146 straipsniai). Dėl to Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra ne kartą akcentavęs, kad viešųjų pirkimų bylose, sprendžiant dėl niekinio sandorio (sutarties, sudarytos pirkimų pasėkojė) padarinių, turi būti tiriama sutarties vykdymo eiga, jos vykdymo specifika, įvykdymo laipsnis, galimi nuostoliai dėl restitucijos taikymo, kitos reikšmingos aplinkybės ir parenkamas restitucijos būdas arba, esant išskirtinėms aplinkybėms, ji netaikoma (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-12-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-583/2008, 2011-04-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-158/2011, 2009-11-13 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-505/2009, 2011-06-09 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-297/2011). Pripažinus sutartį negaliojančia, restitucijos klausimo išsprendimas priklauso tiek nuo konkrečių bylos aplinkybių nustatymo (pvz., kokia apimtimi įvykdyta sutartis), tiek ir nuo atitinkamų viešųjų pirkimų subjektų teisinių santykių specifikos (ar galimas sutarties vykdymo perėmimas, t. y. sutarties kontrahento pakeitimas kitu, jei perkančioji organizacija po pakartotinio tiekėjų pasiūlymų vertinimo laimėtoju pripažintų kitą dalyvį ir pan.).

51Dar daugiau, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas formuoja praktiką, jog viešojo intereso apsauga sprendžiant ginčus viešųjų pirkimų srityje turi apimti abu jo aspektus (tiekėjų sąžiningas varžymasis ir visuomenės poreikis pirkimo objektu ir jo teikiama nauda) ir nė vienas iš jų a priori neturi pirmenybės vienas kito atžvilgiu. Sprendimas ginti viešąjį interesą kaip visuomenės suinteresuotumą pirkimo objektu ir jo teikiama nauda turėtų būti grindžiamas realios ar realiai numatomos žalos visuomenei ar jos daliai, neigiamos įtakos žmonių gerovei pagrindais, kurie turėtų būti aiškinami ir taikomi siaurai. Atsižvelgtina inter alia į šiuos kriterijus: a) ar tam tikras visuomenės interesas pirkimo objektu nebuvo tenkintas ilgą laiką arba niekada ir tokia situacija per se nėra ar anksčiau nebuvo laikoma kaip sukelianti realios žalos visuomenei; b) ar visuomenei nekyla akivaizdžios ir neištaisomos žalos, susijusios su svarbiausių konstitucinių gėrių apsauga (visuomenės saugumas, individų sveikata ir pan.); c) ar visuomenės intereso patenkinimas reikalauja ypatingos skubos, kuri pateisintų poreikio pirkimo objektu iškėlimą prieš sąžiningą tiekėjų konkurenciją ir kt.( Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-04-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2011, 2011-06-10 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-297/2011 ).

52Pagal byloje apeliacinės instancijos teismo išreikalautą informaciją 2011-09-08 Raseinių socialinių paslaugų centras su UAB „Ekodara“ sudarė sutartį dėl Raseinių rajono neįgalių asmenų būstų pritaikymo (toliau – Sutartis). Pagal Sutarties 4.1. punktą rangovas darbus pradeda per 10 darbo dienų po sutarties pasirašymo ir baigia iki 2011-10-31. Pagal Sutarties 9.3 punktą, Sutartis gali būti pratęsta vieną kartą ne ilgesniam kaip 1 mėnesio laikotarpiui. Teikdamas informaciją teismui, Raseinių socialinių paslaugų centras 2011-09-28 raštu Nr. SD1722 informavo, kad Sutartis turi būti užbaigta iki 2011-10-18 ir Sutartyje numatytų darbų yra atlikta 55 procentai.

53Esant nustatytoms tokioms bylos aplinkybėms, teisėjų kolegija daro išvadą, kad šioje byloje, netikslinga pripažinti ginčo pirkimo sutartį negaliojančia. Palikus sutartį galioti, ji turi būti toliau vykdoma, todėl ieškinys tenkintinas iš dalies (netenkinamas ieškinio reikalavimas dėl UAB „Ekodara“ pasiūlymo vertinimo ir naujos pasiūlymų eilės sudarymo).

54Teisėjų kolegija sprendžia, kad šioje byloje viešasis interesas apsaugoti socialiai pažeidžiamą visuomenės grupę (neįgaliuosius) pritaikant jiems būstą ir taip pagerinant jų gyvenimo sąlygas, buitį, pritaikant ją neįgaliųjų reikmėms, nusveria ir yra viršesnis už visuomenės suinteresuotumą teisėta tiekėjų konkurencija. Pažymėtina, kad šioje byloje susikerta du viešieji interesai, abu nukreipti į tikslą saugoti iš dalies tą pačią socialiai pažeidžiamą asmenų grupę – neįgaliuosius, kadangi, viena vertus, konkursas buvo skelbtas rangos darbams, kuriais siekiama pritaikyti neįgaliesiems gyvenamąją aplinką ir, antra vertus, konkursą rangos darbams neteisėtai laimėjo jungtinė ūkio subjektų grupė, kurios nesudarė VPĮ 91 straipsnyje nurodytos įmonės. Taigi reikia nuspręsti, kuriam interesui – pritaikyti neįgaliesiems gyvenamąją aplinką ar interesui sudaryti VPĮ 91 straipsnyje numatytoms įmonėms lengvatinės tarpusavio konkurencijos, kai viešieji pirkimai vykdomi pagal VPĮ 91 straipsnį, sąlygas teiktinas prioritetas šioje byloje. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-04-05 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2011 nustatytus kriterijus, sprendžia, kad prioritetas šios bylos aplinkybių kontekste suteiktinas viešajam interesui sukurti neįgaliesiems būtinas (jiems pritaikytas) buities sąlygas. Skirtingai nei minėtoje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nagrinėtoje byloje, kur buvo sprendžiama dėl tęstinės, dalomos ir ilgalaikės paslaugos tiekimo pagal neteisėtai sudarytą sutartį, šioje byloje nagrinėjama faktinė situacija, kai Sutartis jau beveik ar visiškai įvykdyta, o perkami darbai yra santykinai nedidelės vertės (45 917,73 Lt), todėl spręstina dėl nuolatinio sandorio išsaugojimo bei konstatuotina, kad šioje Sutarties vykdymo stadijoje konkursą laimėjusio tiekėjo pakeitimas kitu, sukeltų siekiamam tikslui nebeproporcingas pasekmes ir būsto pritaikymo neįgaliesiems (viešasis interesas) procesas bereikalingai užsitęstų. Kad perkamų darbų (būsto pritaikymas neįgaliesiems) įsigijimas turi viešąjį interesą Lietuvos apeliacinis teismas šioje byloje jau yra konstatavęs 2011-08-16 nutartimi, kuria buvo panaikintos pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, tarp kurių – draudimas sudaryti Sutartį su UAB „Ekodara“.

55Teisėjų kolegija atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, nepripažįsta Sutarties negaliojančia ir netaiko jos negaliojimo pagrindų. Palikus Sutartį galioti, ji turi būti užbaigiama vykdyti.

56Veiksminga tiekėjų pažeistų teisių apsauga nagrinėjamoje byloje gali būti užtikrinama žalos atlyginimo instituto pagalba. Pagal VPĮ 96 straipsnį, jeigu perkančioji organizacija ar tiekėjas neįvykdo VPĮ ir kituose teisės aktuose nustatytų pareigų ar jas įvykdo netinkamai arba atlieka veiksmus, kuriuos draudžia atlikti VPĮ, nukentėjusi šalis turi teisę kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo. Žalos atlyginimo reikalavimą reiškiantis asmuo privalo įrodyti žalos padarymo faktą ir dydį.

57Kadangi apeliacinės instancijos teismas Šiaulių apygardos teismo sprendimą panaikina ir priima naują, bylinėjimosi išlaidos taip pat turi būti peržiūrėtos (CPK 93 str. 4 d.).

58Pagal bylos duomenis ieškovas už ieškinį sumokėjo 274 Lt, už apeliacinį skundą taip pat 274 Lt. Šios sumos priteistinos iš bylą apeliacinės instancijos teisme pralaimėjusio atsakovo. Nors ne visi ieškinio reikalavimai patenkinti, teisėjų kolegija sprendžia, kad ieškovas turi teisę į pilną turėtų išlaidų atlyginimą, kadangi iš esmės jo reikalavimai pripažinti pagrįstais (konstatuotas viešojo pirkimo neteisėtumas), o sudaryta Sutartis nenaikinama ir šalys negrąžinamos į prieš pažeidimą buvusią padėti dėl viešojo intereso, kuris reikalauja užbaigti pagal Sutartį vykdomus darbus.

59Už advokato teisines paslaugas bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme ieškovas sumokėjo 600 Lt. Šios išlaidos ieškovui taip pat priteistinos iš bylą apeliacinės instancijos teisme pralaimėjusio atsakovo.

60Dėl procesinių dokumentų įteikimo bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme susidarė 5,95 Lt išlaidų, o apeliacinės instancijos teisme - 6,75 Lt. Šios išlaidos valstybei priteistinos iš bylą apeliacinės instancijos teisme pralaimėjusio atsakovo.

61Teisėjų kolegija, vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

62Šiaulių apygardos teismo 2011 m. birželio 9 d. sprendimą pakeisti ir jo rezoliucinę dalį išdėstyti taip:

63Panaikinti Raseinių socialinių paslaugų centro 2011 m. balandžio 28 d. raštu Nr. SD-667 užfiksuotą sprendimą dėl pasiūlymų eilės nustatymo.

64Netenkinti ieškinio reikalavimų įpareigoti atsakovą atmesti uždarosios akcinės bendrovės „Ekodara“ pasiūlymą kaip neatitinkantį minimalių kvalifikacijos reikalavimų bei sudaryti naują pasiūlymų eilę.

65Priteisti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Lyderio grupė“ (j. a. k. 300539253) iš atsakovo Raseinių socialinių paslaugų centro (j. a. k. 172767121) 274 Lt (du šimtus septyniasdešimt keturis litus) už ieškinį sumokėto žyminio mokesčio ir 600 Lt (šešis šimtus litų) teisinės pagalbos išlaidų.

66Priteisti valstybei iš atsakovo Raseinių socialinių paslaugų centro (j. a. k. 172767121) 5,95 Lt (penkis litus devyniasdešimt penkis centus) procesinių dokumentų įteikimo išlaidų, susidariusių bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme.

67Priteisti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Lyderio grupė“ (j. a. k. 300539253) iš atsakovo Raseinių socialinių paslaugų centro (j. a. k. 172767121) 274 Lt (du šimtus septyniasdešimt keturis litus) už apeliacinį skundą sumokėto žyminio mokesčio.

68Priteisti valstybei iš atsakovo Raseinių socialinių paslaugų centro (j. a. k. 172767121) 6,75 Lt (šešis litus septyniasdešimt penkis centus) procesinių dokumentų įteikimo išlaidų, susidariusių bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas UAB „Lyderio grupė“ prašo panaikinti atsakovo Raseinių... 4. Atsakovas Raseinių socialinių paslaugų centras 2011-04-14 paskelbė apie... 5. 2011-04-15 Konkurso sąlygos buvo patikslintos, nurodant, kokius reikalavimus... 6. Atsakovas gavo du tiekėjų pasiūlymus (UAB „Lyderio grupė“ ir UAB... 7. Ieškovas ieškinį grindė argumentu, jog trečiojo asmens UAB „Ekodora“... 8. Atsakovas Raseinių socialinių paslaugų centras prašė ieškinio netenkinti... 9. Tretysis asmuo UAB „Ekodora“ prašė atmesti ieškovo ieškinį ir nurodo,... 10. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 11. Šiaulių apygardos teismas 2011-06-09 sprendimu ieškinį atmetė. Teismas... 12. 2011-04-15 atsakovas papildė Konkurso sąlygas, nurodydamas, jog, jei bendrą... 13. Kadangi byloje neįrodyta, jog organizuojant ir vykdant supaprastintą mažos... 14. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 15. Ieškovas apeliaciniu skundu prašo Šiaulių apygardos teismo 2011-06-09... 16. 1. UAB „Ekodora” nėra įtraukta į VPĮ 91 straipsnyje nurodytų įmonių... 17. Kaip matyti iš trečiojo asmens UAB „Ekodora“ pateiktų prie atsiliepimo... 18. Iš trečiojo asmens UAB „Ekodora“ pateikto atsakovo 2011-04-15 sprendimo,... 19. 2. Apygardos teismas neišsiaiškino, kodėl atsakovo ir trečiojo asmens AB... 20. 3. Šiaulių apygardos teismas rėmėsi tikrovės neatitinkančiu argumentu,... 21. 4. Ieškovas pasiūlyme kaip atsakingą asmenį nurodė D. G. (elektroninis... 22. 5. VPĮ 91 straipsnis pagal savo paskirtį ir teisinį reguliavimą yra... 23. Pirma, pirkimų, atliekamų vadovaujantis VPĮ 91 straipsniu, pagrindinis... 24. Antra, Pagal VPĮ 91 straipsnio 2 dalies 2 punktą šio straipsnio 1 dalyje... 25. Trečia, pagal minėtų rekomendacijų 32 punktą, vykdant pirkimą pagal VPĮ... 26. Ketvirta, Viešųjų pirkimų tarnybos direktorius 2003-10-20 įsakyme Nr.... 27. Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos teismu praktikoje nėra suformuotų... 28. Atsakovas atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo jį atmesti. Nurodo šiuos... 29. 1. Netaisytas Konkurso sąlygų papildymo (2011-04-15) tekstas yra toks: „1.... 30. 2. Teismas pagrįstai atmetė ir kitas apeliaciniame skunde keliamas... 31. 3. Atmestinas apeliaciniame skunde pateikiamas VPĮ 91 straipsnio aiškinimas,... 32. Tretysis asmuo UAB „Ekodara” atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo jo... 33. 1. Šiaulių apygardos teismas pagristai atmetė ieškovo teiginius dėl UAB... 34. 2. Nepagrįsta ieškovo pozicija, kad atsakovas sąmoningai visiškai... 35. 3. Esmės nekeičia faktas, ar UAB „Lyderio grupė“, ar „UAB... 36. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 37. Byloje kilo ginčas dėl supaprastinto mažos vertės „Būsto pritaikymo... 38. VPĮ 91 straipsnyje įtvirtinta šio straipsnio 1 dalyje nurodytų... 39. Pažymėtina, kad VPĮ 91 straipsnio 2 dalies 2 punkte nustatyta, jog... 40. VPĮ 91 straipsnio 1 dalies nuostata, leidžianti nesilaikyti VPĮ 91... 41. Dėl šių motyvų teisėjų kolegija sutinka su apelianto argumentais, kad... 42. Pažymėtina, kad VPĮ nuo 2006-01-31 įsigaliojusioje redakcijoje įstatymų... 43. Lietuvos Respublikos Seimui 2005-08-23 pateiktame Lietuvos Respublikos ūkio... 44. Nors papildomai nėra paaiškintas VPĮ 91 straipsnio (ankstesnėje redakcijoje... 45. Teisėjų kolegijos vertinimu, byloje nagrinėjamų viešųjų pirkimų... 46. Šie argumentai yra pakankami, kad pripažinti, jog pagal VPĮ 91 straipsnį... 47. Dėl neteisėtų perkančiosios organizacijos veiksmų padarinių... 48. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nuosekliai formuojamą praktiką tuo... 49. Panaikinus perkančiosios organizacijos sprendimus dėl imperatyvių teisės... 50. Konstatavus niekinio sandorio faktą, taikomos restitucijos taisyklės,... 51. Dar daugiau, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas formuoja praktiką, jog viešojo... 52. Pagal byloje apeliacinės instancijos teismo išreikalautą informaciją... 53. Esant nustatytoms tokioms bylos aplinkybėms, teisėjų kolegija daro išvadą,... 54. Teisėjų kolegija sprendžia, kad šioje byloje viešasis interesas apsaugoti... 55. Teisėjų kolegija atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, nepripažįsta... 56. Veiksminga tiekėjų pažeistų teisių apsauga nagrinėjamoje byloje gali... 57. Kadangi apeliacinės instancijos teismas Šiaulių apygardos teismo sprendimą... 58. Pagal bylos duomenis ieškovas už ieškinį sumokėjo 274 Lt, už apeliacinį... 59. Už advokato teisines paslaugas bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme... 60. Dėl procesinių dokumentų įteikimo bylą nagrinėjant pirmosios instancijos... 61. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos... 62. Šiaulių apygardos teismo 2011 m. birželio 9 d. sprendimą pakeisti ir jo... 63. Panaikinti Raseinių socialinių paslaugų centro 2011 m. balandžio 28 d.... 64. Netenkinti ieškinio reikalavimų įpareigoti atsakovą atmesti uždarosios... 65. Priteisti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Lyderio grupė“ (j. a. k.... 66. Priteisti valstybei iš atsakovo Raseinių socialinių paslaugų centro (j. a.... 67. Priteisti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Lyderio grupė“ (j. a. k.... 68. Priteisti valstybei iš atsakovo Raseinių socialinių paslaugų centro (j. a....