Byla 2-3546-512/2016
Dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir atsakovo UAB Prekybos namai „Waldis“ priešieškinį ieškovui BUAB „Baltic Steel Group“ dėl sandorio pripažinimo niekiniu, trečiasis asmuo K. G

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Egidijus Mickevičius, sekretoriaujant Skaistei Jauniškytei, dalyvaujant ieškovo BUAB „Baltic Steel Group“ atstovui advokatui Artūrui Jaskelevičiui, atsakovo UAB Prekybos namai „Waldis“ atstovams advokatei Indrei Butvilė, V. P., teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo BUAB „Baltic Steel Group“ ieškinį atsakovui UAB Prekybos namai „Waldis“ dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir atsakovo UAB Prekybos namai „Waldis“ priešieškinį ieškovui BUAB „Baltic Steel Group“ dėl sandorio pripažinimo niekiniu, trečiasis asmuo K. G.,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas pripažinti niekiniu ir negaliojančiu nuo jo sudarynmo momento šalių 2015-01-14 tarpusavio įsiskolinimų užskaitymų aktu Nr. ( - ) atliktą priešpriešinių piniginių sumų užskaitymą 1176,65 Eur sumai, taikyti restituciją ir atstatyti pirmiau nurodytų sandorių šalis į pradinę padėtį – priteisti bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei ,,Baltic Steel Group“ iš atsakovo UAB Prekybos namai ,,Waldis“ 1176,65 Eur, 101,21 Eur kompensuojamųjų palūkanų, 8,05 procentų dydžio metines palūkanas nuo visos priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas.

3Nurodo, kad 2015-01-21 Klaipėdos apygardos teismo nutartimi, kuri įsiteisėjo 2015-02-03 UAB ,,Baltic Steel Group“ iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirta UAB ,,Tamtamas“. Bankroto administratorius, susipažinęs su bankrutuojančios bendrovės dokumentais, nustatė, jog išekovas ir atsakovas 2015-01-14 tarpusavio įsiskolinimų užskaitymų aktu Nr. ( - ) užskaitos būdu atlikto užskaitą dėl ieškovo ir atsakovo tarpusavio mokėtinų sumų. Įskaitymo atlikimo metu 2015-01-14 ieškovas buvo nemokus, turėjo aukštesnės eilės, nei atsakovas, kreditorių. Atliktu užskaitymu šalys sau suteikė prioritetą prieš kitus, tame tarpe ir aukštesnės eilės kreditorius, taip pažeisdamas ieškovo kreditorių interesus, šalių atliktas įskaitymas ieškovui buvo nenaudingas, nes ieškovas negavo atsiskaitymo iš atsakovo. Šio ginčijamo sandorio šalys sudaryti neprivalėjo ir buvo nesąžiningos, nes žinojo, kad jis pažeidžia kitų ieškovo kreditorių teises. Šalių atliktas užskaitymas tuo metu, kai ieškovui jau galiojo laikinosios apsaugos priemonės, taigi tokiu šalių veiksmu pažeistos ir imperatyvios teisės normos, nes veiksmai nukreipti į areštuotą turtą yra niekiniai ir negaliojantys. Atkreipė dėmesį, jog užskaitymas buvo atliktas jau po pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo ieškovui priėmimo teisme. Įmonių bankroto įstatymas draudžiašios įmonės areštuotą turtą realizuoti ir (ar) išieškoti, kol nebus išnagrinėtas jau teismui pateiktas ieškinys dėl bankroto bylos skolininkui iškėlimo ir išspręstas klausimas kelti ar atsisakyti iškelti bankroto bylą. Pažymėjo, jog bankrutuojančios įmonės administratorius prieš bankroto bylos iškėlimą sudarytus sandorius gali ginčyti visasi CK numatytais pagrindais, tarp jų - ir CK 6.66 straipsnio pagrindu (actio Pauliana), nes administratorius gina visų bankrutujančios įmonės kreditorių interesus. Mano esant visas actio Pauliana instituto taikymo sąlygas.

4Teismo posėdyje ieškovo atstovas prašo ieškinį tenkinti, o priešieškinį atmesti. Jo nuomone, atsakovė, prieš sudarydama ginčijamą sandorį, turėjo pasidomėti apie ieškovo mokumą bei žinoti, kad jam yra keliama bankroto bylą ir nesudaryti užskaitymo sandorio.

5Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

6Nurodo, jog šioje byloje nėra visų būtinųjų sąlygų tam, kad 2015-01-14 šalių tarpusavio įsiskolinimų užskaitymų aktą galima būtų pripažinti negaliojančiu actio Pauliana pagrindu. Nors ieškovas nurodo, jog ginčijamas sandoris pažeidė ieškovų kreditorių interesus, ieškinyje nenurodyta, kokių konkrečių kreditorių interesai dėl to buvo pažeisti, kokiu mastu ir t.t. Atkreipė dėmesį, jog ginčijamas tarpusavio įsiskolinimų užskaitymo aktas tarp šalių sudarytas 2015-01-14, bankroto byla ieškovui iškelta tik 2015-01-21 Klaipėdos apygardos teismo nutartimi, kuri įsiteisėjo 2015-02-03. Taigi įmonių bakrotą reglamentuojančiuose teisės aktuose įtvirtinto reikalavimo laikytis bendrojo kreditorių lygybės principo, kuriuo remiasi ieškovas, tarpusavio įsiskolinimų užskaitymo akto sudarymo metu nebuvo. Nurodė, jog ieškinyje nėra pateikiami įrodymai, iš kurių teismas ir atsakovas galėtų spręsti, kad tuo metu, kai buvo sudaromas ginčijamsas sandoris, buvo kitų kreditorių, kurie kaip ir atsakovas būtų buvę suinteresuoti sudaryti analogišką sandorį – analogiškomis sąlygomis pirkti iš ieškovo gruntuotų metalo gaminių ir tokiu būdu užskaityti ieškovo skolą jiems. Atsakovas įsigijo metalo konstrukcijas iš ieškovo tik po to, kai jos buvo pasiūlytos kitam ieškovo kreditoriui, bet pastarisis jų atsisakė ir būtent iš jo atsakovas sužinojo apie galimybę įsigyti metalo konstrukcijas ir ieškovo ir užskaityti skolą. Ginčijamas sandoris negali būti pripažintas negaliojančiu actio Pauliana pagrindu, nes ieškovas nepateikė įrodymų apie skolininko, t.y. ieškovo nesąžiningumą, bei atsakovo nesąžiningumą. Vien tos aplinkybės, jog ieškovas ir atsakovas sudarė tarpusavio įsiskolinių užskaitymo katą, ieškovui būnant nemokiam, nepakanka tam, kad būtų konstatuotas šalių nesąžinigumas, kaip sąlyga nuginčyti sandorį actio Pauliana pagrindu. Atkreipė dėmesį, jog actio Pauliana pagrindu kreditorius sandorį pripažinti negaliojančiu gali per vienerių metų ieškinio senaties terminą, šis terminas pradedamas skaičiuoti nuo tos dienos, kurią kreditorius sužinojo arba turėjo sužinoti apie jo teises pažeidžiantį sandorį. Ieškovui bankroto byla iškelta 2015-01-21 nutartimi, kuri įsiteisėjo 2015-02-03, nuo šios dienos administratorius pradėjo eiti pareigas ir sužinojo ar turėjo sužinoti apie ginčo užskaitymą, tačiau ieškinį dėl akto pripažinimo negaliojančiu pateikė tik 2016-02-08, t.y. praleidęs ieškinio senaties terminą. Atskovas remiasi praleista ieškinio senatimi, o tai sudaro savarankišką pagrindą ieškinį atmesti. Pažymėjo, jog apie ieškovo atžvilgiu taikytas laikinąsias apsaugos priemones nežinojo, ieškovo vadovas jam to nepranešė. Apie tai, kad metalo konstrukcijų įsigijimo sandoris sudarytas galiojant turto areštui sužinojo tik iš kartu su ieškiniu pateiktų dokumentų. Kita vertus metalo konstrukcijos, kurios buvo parduotos atsakovui antstolio nebuvo aprašytos. Nurodo, jog įskaitymas yra prievolės įvykdymo būdas, o ne savarankiškas sandoris, tuo tarpu ieškovas prašo jį pripažinti negaliojančiu sandorio pripažinimo negaliojančiu pagrindu.

7Atsakovas taip pat pateikė priešieškinį, kuriuo prašo konstatuoti, kad 2015 m. sausio 14 d. tarp šalių sudarytas gruntuotų metalo gaminių pardavimo sandoris yra niekinis ir negalioja ab initio; taikyti restituciją, įpareigojant atsakovą ne vėliau kaip per 10 dienų nuo teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo dienos grąžinti ieškovui, o ieškovą priimti iš atsakovo grąžinamus gruntuotus metalo gaminius, numatant, kad visas restitucijos išlaidas turi atlyginti ieškovas; pripažinti, kad nuo metalo gaminių grąžinimo ieškovui momento atsakovas yra ieškovo kreditorius ir ieškovo skola atsakovui sudaro 1257,30 Eur; priteisti iš ieškovo atsakovui jo šioje byloje patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, jog 2015-01-14 ieškovas ir atsakovas sudarė šalių tarpusavio įsiskolinimų užskaitymų aktą, kuriuo šalys įskaitė viena kitos atžvilgiu priešpriešinius įsipareigojimus. Buvo įskaityti šie įsipareigojimai: ieškovas buvo skolingas atsakovui už parduotas technines dujas, o atsakovas ieškovui – už 2015-01-14 parduotus gruntuotus metalo gaminius. Nuo 2014-11-28 ieškovui buvo taikomos laikinosios apsaugos priemonės, kurios buvo įregistruotos Turto areštų registre. Atsakovas anksčiau apie ieškovo turtui taikytus areštus tuo metu, kai 2015-01-14 pirko iš ieškovo metalo gaminius ir atliko įskaitymą nežinojo, apie šias reikšmingas aplinkybes sužinojo tik iš ieškovo pareikšto ieškinio. Ieškovas neturėjo teisės parduoti ataskovui metalo gaminių, nes tai draudė įstatymas. Esant šiai aplinkybei metalo gaminių atsakovui pardavimo sandoris yra niekis ir negalioja kaip prieštaraujantis imperatyviai įstatymo normai. Sandorį pripažinus niekiniu taikytina restitucija, tačiau ieškovas atsisako priimti ieškovo grąžinamus gaminius, todėl atsakovas prašo konstatavus niekinio metalo gaminių pardavimo sandorio faktą, taikyti niekinio sandorio teisines pasekmes, įpareigoti ieškovą priimti grąžinamus gaminius. Kadangi pinigai už metalo gaminius ieškovui nebuvo mokėti, o buvo atsiskaitoma įskaitymo būdu, toks įskaitymas turi būti pripažintas niekiniu ir metalo gaminių grąžinimo momentu atsakovas atstatoas į iki metalo gaminių pardavimo sandorio sudarymo buvusią padėtį, pripažįstant jį ieškovo kreditoriumi. Ieškovo skola atsakovui – 1257,30 Eur.

8Ieškovas pateikė atsiliepimą į priešieškinį, kuriuo su priešieškiniu nesutinka, prašo atmesti jį kaip nepagrįstą ir neįrodytą. Nurodo, jog atsakovas yra nenuoseklus viena verta teigdamas, kad sanoris negalioja dėl imperatyvių normų pažeidimo (areštuoto daikto perleidimo, kuris turi būti išviešintas, taigi žinomas ir atsakovui), kita vertus teigdamas, kad tik ieškovas yra nesąžiningas, todėl jis turi atlyginti restitucijos išlaidas. Ieškinyje nurodytas aplinkybes dėl turto arešto atsakovas interpretuoja jo norima linkme siekiant išvengti pareigos atsiskaityti pagal pareikštą ieškinį. Ieškovas byloje nepateikė duomenų, jog 2015-01-14 PVM sąskaita – faktūra atsakovu perleisti gruntuoto metalo gaminiai jų perleidimo metu buvo aprašyti vykdomosiose byloje antstolio aprašais, tokių duomenų neteikia ir atsakovas, todėl atsakovo priešieškinį ieškovas vertina kaip mėginimą išvengti atsiskaitymouž įsigytus gruntuoto metalo gaminius.

9Teismo posėdžio metu atsakovo atstovė prašo ieškinį atmesti, o priešieškinį tenkinti. Jos nuomone pats ieškovas sandorio sudarymo metu ir po to veikė nesąžiningai. Ieškovas turėjo žinoti, kad teismui yra pateiktas pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo, o visam turtui uždėtas areštas. Be to, ieškovo administratorius jau po bankroto bylos iškėlimo patvirtino sandorį prašydamas primokėti trūkstamą sumą, todėl elgiasi nesąžiningai kreipdamasis į teismą.

10Ieškinys ir priešieškinys atmestini.

11Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad ieškovas ir atsakovas sudarė gruntuotų metalo gaminių pirkimo – pardavimo sandorį, ieškovas 2015-01-14 atsakovui išrašė ir apmokėjimui pateikė PVM sąskaitą faktūrą 1200,01 Eur sumai (tomas 2, b.l. 9, 17). Byloje pateiktas krovinio gabenimo važtaražtas patvirtina, jog metalo gaminiai atsakovui buvo perduoti.

122015 m. sausio 14 d. ieškovas ir atsakovas sudarė tarpusavio įsiskolinimų užskaitymų aktą Nr. ( - ) (tomas 1, b.l. 24), kuriuo šalys pažymėjo, jog 2015-01-14 ieškovas atsakovui už prekes yra skolingas 1176,65 Eur, atsakovas ieškovui už prekes skolingas 1200,01 Eur. Tarpusavio įsiskolinimų užskaitymo aktu Nr. ( - ) šalys užskaitė (įskaitė) ieškovo įsiskolinimą už prekes atsakovui 1176,65 Eur sumai, ta pačia apimtimi sumažėjo atsakovo skola ieškovui, po užskaitymo konstatuota, jog atsakovas ieškovui liko skolingas 23,36 Eur už prekes.

13Byloje taip pat pateiktas 2015-02-11 AB SEB banko mokėjimo nurodymas, iš kurio matyti, jog atsakovas ieškovui sumokėjo pagal 2015-01-14 sąskaitą neapmokėtą likutį 23,36 Eur sumai. Šį apmokėjimą bankrutuojančios UAB ,,Baltic Steel Group“ administratorius priėmė.

14Klaipėdos apygardos teisme 2014-12-19 gautas ieškovo direktoriaus pareiškimas dėl bankroto bylos UAB ,,Baltic Steel Group“ iškėlimo (tomas 1, b.l. 51). Kaip matyti iš teismų informacinėje sistemoje užfiksuotų duomenų, pareiškimas dėl bankroto bylos ieškovui iškėlimo priimtas 2014-12-22, specialiame interneto tinklapyje www.teismai.lt skiltyje ,,Teismų pranešimai“ patalpintas pranešimas apie Klaipėdos apygardos teisme priimta pareiškimą dėl bankroto bylos UAB ,,Baltic Steel Group“ iškėlimo (tomas 1, b.l. 29). Klaipėdos apygardos teismo 2015-01-21 nutartimi UAB ,,Baltic Steel Group“ iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirta UAB ,,Tamtamas“ (tomas 1, b.l. 20-22).

15UAB ,,Baltic Steel Group“ 2014-09-30 balanso duomenimis nustatyta, jog laikotarpiu nuo 2014-01-01 iki 2014-09-30 bendrovės ilgalaikį turtą sudarė 469210 Lt, o trumpalaikį turtą – 1561025 Lt, mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 3655002 Lt, iš kurių per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai 3598325 Lt, finansinių metų nuostoliai siekė 1637983 Lt (tomas 1, b.l. 34,35). 2014-12-31 ieškovo finansinės atskaitomybės duomenimis, bendrovės ilgalaikį turtą sudarė 163309 Lt, trumpalaikį turtą – 1214444 Lt, mokėtinos sumo ir įsipareigojimai – 3544253 Lt, iš kurių per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai siekė 3544253 Lt, apskaičiuotas finansinis nuostolis 2177500 Lt sumai (tomas 1, b.l. 49, 50).

16Klaipėdos apygardos teismo 2015-04-22 nutartimi patvirtintas UAB ,,Baltic Steel Group“ kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas, nutartimi patvirtinti kreditorių finansiniai reikalavimai 776603,01 Eur sumai (tomas 1, b.l. 111-112), iš kurių įsikolinimai pirmos eilės kreditoriams sudaro 164479,06 Eur, antros eilės kreditoriams – 132644,34 Eur sumai. Iš byloje teismo ieškovo pažymos apie neišmokėtą darbo užmokestį darbuotojams matyti, jog ieškovo įsiskolinimai darbuotojams fiksuojami nuo 2014 m. lapkričio mėn. (tomas 1, b.l. 113).

17Byloje pateikti duomenys, jog Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (VSDFV) Klaipėdos skyrius 2014-08-20, 2014-10-20, 2014-11-21, 2014-12-19 priėmė sprendimus dėl įsiskolinimų iš ieškovo išieškojimo į valstybės biudžetą (tomas 1, b.l. 120-123), o Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) prie Finansų ministerijos 2014-10-21, 2014-11-19, 2014-11-27 sprendimais laikotarpiu nuo 2014-08-01 iki 2014-12-31 vykdė priverstinį mokestinės nepriemokos išieškojimą iš ieškovo (tomas 1, b.l. 124-127), į biudžetą VSDFV išieškojo 50459,41 Lt soc. draudimo įmokų suma (tomas 1 b.l. 128). Iš ieškovo banko sąskaitos išrašo matyti, jog įskaitymo atlikimo momentu ieškovės banko sąskaitoje 2014-11-30 dienai buvo rezervuota apie 17169,33 Eur suma, mokėtina į valstybės biudžetą (tomas 1, b.l. 114-118).

18Dėl ieškovo reikalavimų pripažinti šalių 2015-01-14 tarpusavio įsiskolinimų užskaitymo aktu Nr. 1 atliktą priešpriešinių piniginių sumų užskaitymą 1176,65 Eur sumai bei atsakovės reikalavimo konstatuoti, kad 2015-01-14 tarp šalių sudarytas gruntuotų metalo gaminių pardavimo sandoris yra niekinis ir negalioja ab anitio

19Šioje byloje kyla ginčas dėl įskaitymo teisėtumo.

20Įskaitymas yra vienas Civilinio kodekso nuostatomis reglamentuojamų prievolės pasibaigimo pagrindų. CK 6.130 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prievolė baigiasi, kai įskaitomas priešinis vienarūšis reikalavimas, kurio terminas yra suėjęs arba kurio terminas nenurodytas ar apibūdintas pareikalavimo momentu. Įskaitymas yra vienašalis sandoris, nes jam atlikti pakanka vienos prievolės šalies pareiškimo, kuriuo apie įskaitymą pranešama kitai šaliai (CK 6.131 straipsnio 1, 2 dalys). Pagal CK 6.130 straipsnio nuostatas, tam, jog būtų galima atlikti įskaitymą, turi būti šios sąlygos: pirma, prievolės šalys turi turėti viena kitai abipusių teisių ir pareigų, t. y. skolininkas kartu turi būti ir savo kreditoriaus kreditorius, o kreditorius – ir savo skolininko skolininkas; antra, šalių reikalavimai turi būti priešpriešiniai, t. y. šalys turi turėti reikalavimus viena kitai, o ne trečiajam asmeniui; trečia, šie šalių reikalavimai turi būti vienarūšiai, t. y. abiejų prievolių dalykas turi būti toks pat (pavyzdžiui, šalys viena kitai turi sumokėti pinigus, suteikti viena kitai tam tikras paslaugas ir pan.); ketvirta, abu reikalavimai turi galioti; penkta, abu reikalavimai turi būti vykdomi; šešta, abu reikalavimai turi būti apibrėžti (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. birželio 27 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Trans Group LT“ v. BUAB „Glikasta“, bylos Nr. 3K-3-301/2011; 2012 m. balandžio 11 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Belvedere prekyba“ v. UAB „Departus“, bylos Nr. 3K-3-116/2012).

21Šioje byloje surinktų įrodymų pagrindu, teismas daro išvadą, kad buvo visos sąlygos atlikti įskaitymą: šalys turėjo viena kitai abipusių teisų ir pareigų, jų reikalavimai buvo priešpriešiniai, vienarūšiai, galiojantys, vykdytini ir pakankamai apibrėžti.

22Pažymėtina, kad pagal CK 6.131 straipsnį įskaitymui atlikti pakanka vienos prievolės šalies pareiškimo, kuriuo apie įskaitymą yra pranešama kitai šaliai. Pareiškimas apie prievolės įskaitymą ir informavimas gali būti padaromi vienasmeniu aktu ar dokumentu, bet gali būti išreikšti abiejų šalių pasirašytame dokumente. Kasacinio teismo praktikoje konstatuota, kad jeigu prievolės šalys surašo skolų suderinimo ir įskaitymo aktą, kuriame nurodo, kokios sumos įskaitomos, tai yra pakankamas pagrindas, kad dvi šalys padarė pareiškimus dėl prievolių įskaitymo (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. spalio 11 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje BUAB „Linkmenų statyba“ v. UAB „Vilniaus vandenys“, bylos Nr. 3K-3-538/2004; 2005 m. lapkričio 14 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje R. T. v. UAB „Gipsonas“, bylos Nr. 3K-3-561/2005; 2011 m. sausio 25 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Kauno keliai“ v. UAB „Mitnija“, bylos Nr. 3K-3-7/2011; kt.).

23CK 6.66 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad sandoris pažeidžia kreditoriaus teises, kai dėl sudaryto sandorio skolininkas tampa nemokus; kai skolininkas, būdamas nemokus, suteikia pirmenybę kitam kreditoriui arba kai kitaip pažeidžiamos kreditoriaus teisės. Kasacinis teismas, pasisakydamas dėl šios actio Pauliana sąlygos, yra konstatavęs, kad, teismui sprendžiant bylą pagal actio Pauliana, turi būti nustatoma, kaip konkrečiai pažeidžiamos kreditoriaus teisės ir interesai: ar dėl sudaryto ginčijamo sandorio susidaro faktinis skolininko nemokumas, nulemiantis skolininko nesugebėjimą vykdyti prievoles, ar kreditoriaus teisės ir interesai pažeidžiami kitais būdais, pasunkinant galimybę kreditoriui nukreipti reikalavimus į skolininką. Kreditorius pagrįstai gali reikšti actio Pauliana dėl skolininko sudaryto sandorio nuginčijimo ne tik tais atvejais, kai dėl tokio sandorio skolininkas tampa nemokus, bet ir kitais atvejais, kai ginčijamas sandoris kitaip pažeidžia kreditoriaus teises ir interesus. Kreditoriaus teises pažeidžia tie skolininko sudaryti sandoriai, kurie, nors ir nesukelia bendro skolininko nemokumo, bet sumažina turto, į kurį gali būti nukreiptas išieškojimas, vertę, ir to sumažėjusios vertės turto neužtenka kreditorių reikalavimams patenkinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. vasario 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB „Baldų rojus“ v. UAB „Vilniaus Sigmos partneris“, bylos Nr. 3K-3-47/2013; kt.).

24Pagal Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 3 punktą, įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą, draudžiama vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, įskaitant palūkanų, netesybų, mokesčių ir kitų privalomųjų įmokų mokėjimą, išieškoti skolas iš šios įmonės teismo ar ne ginčo tvarka. Kasacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad šis draudimas reiškia ir bankrutuojančios įmonės bei jos kreditorių tarpusavio reikalavimų įskaitymo negalimumą (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. birželio 27 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Trans Group LT“ v. BUAB „Glikasta“, bylos Nr. 3K-3-301/2011, ir joje nurodytą praktiką).

25Pažymėtina, kad vien tik faktas, jog sandorius ginčija bankroto administratorius, nesudaro pagrindo ginčijamus ir iki bankroto bylos iškėlimo sudarytus sandorius vertinti pagal taisykles, kurios yra būdingos bankroto procesui. Actio Pauliana negali būti aiškinamas taip, kad sudarytų prielaidas ginčyti sandorius, kurie jų sudarymo metu nebuvo draudžiami ir atitiko įprastą verslo praktiką, nepaisant to, kad jų sudarymo metu skolininkas turėjo įsipareigojimų ir kitiems kreditoriams, o vėliau jam buvo iškelta bankroto byla. Toks įstatymo aiškinimas ir taikymas sukeltų teisinį neapibrėžtumą, nepasitikėjimą finansinių problemų turinčiu skolininku ir nepagrįstai ribotų jo galimybes vykdyti veiklą bei siekti atsiskaitymo su visais kreditoriais išvengiant bankroto, o bankroto administratoriui sudarytų nepagrįstas prielaidas ginčyti visus be išimties iki bankroto bylos iškėlimo sudarytus sandorius taip piktnaudžiaujant savo teisėmis. Sprendžiant, ar buvo pažeistos kreditoriaus teisės ginčijamu sandoriu suteikiant pirmenybę kitam kreditoriui, reikia turėti omenyje tai, kad kol skolininkui nėra iškelta bankroto byla, įstatymai nenustato bendrojo kreditorių lygybės principo, būdingo bankroto situacijai, todėl įprastai skolininko sudarytas sandoris, kuriuo tenkinamas vieno iš kreditorių reikalavimas, nors ir yra suėję prievolių vykdymo kitiems kreditoriams terminai, įstatymų yra leidžiamas net ir esant neįvykdytiems įsipareigojimams kitiems kreditoriams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BAB „Alytaus tekstilė“ v. AB „Rytų skirstomieji tinklai“, bylos Nr. 3K-3-485/2010; 2012 m. lapkričio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB „Staura“ v. UAB „Veikmės statyba“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-511/2012). Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad pastarosiose nutartyse pateiktas nurodytas aiškinimas taikytinas tik tiems atvejams, kai yra teisinis pagrindas konstatuoti skolininko kaip verslo subjekto – protingo asmens elgesio standartus atitinkančius veiksmus sąžiningai siekiant naudos įmonei ir atsiskaitymo su visais jos kreditoriais įstatymų nustatyta tvarka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2013 m. kovo 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB ,,Murena“ v. AB „Eurovia Lietuva“, bylos Nr. 3K-7-130/2013; teisėjų kolegijos 2013 m. liepos 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB ,,Murena“ v. UAB „Drustila“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-400/2013). Svarbu, kad sandoris nepažeistų kitų tokioje pačioje situacijoje esančių kreditorių teisių, kurie būtų suinteresuoti sudaryti tokį sandorį (įsigyti tą patį turtą, įskaityti savo reikalavimus ir pan.) tokiomis pačiomis ar geresnėmis skolininkui sąlygomis.

26Šioje byloje liudytoju apklaustas S. B. parodė, kad jis dirba UAB Prekybos namai „Waldis“, jų bendrovė tiekė ieškovei dujas. 2014 m. pabaigoje ieškovė neatsiskaitė už vieną mėnesį. Jos atstovai paaiškino, kad su jais vėluoja atsiskaityti užsakovai, kaip užstatą pasiūlė pasiimti jų pagamintą produkciją. Jokios kalbos apie tai, kad UAB „Baltic Steel Group“ yra nemoki, nebuvo.

27Liudytojas G. A. parodė, kad jis dirba UAB ( - ) vadybininku. Jų bendrovė tiekė ieškovei suvirinimo medžiagas. Sutrikus atsiskaitymams, ieškovė siūlė atlikti tarpusavio įskaitymą ir pasiimti jų gaminius – balkonų turėklus, tačiau jie nesutiko, šiuo metu yra ieškovės kreditoriai bankroto byloje.

28Iš teismų sistemos LITEKO duomenų matyti, kad vien Klaipėdos miesto apylinkės teisme yra nagrinėjama keliolika bylų pagal BUAB „Baltic Steel Group“ ieškinius bendrovėms, su kuriomis, iki bankroto bylos iškėlimo buvo atlikti tarpusavio įskaitymai (civilinės bylos Nr. 2-4670-328/2016; Nr. 2-3850-911/2016 ir kt.) iš kurių matyti, kad iki bankroto bylos iškėlimo UAB „Baltic Steel Group“ stengėsi atsiskaityti su daugeliu kreditorių siūlydami įsigyti tą patį kaip atsakovei turtą ar kitą savo pagamintą produkciją tokiomis pat sąlygomis.

29Taigi, nagrinėjamu atveju yra pagrindas pripažinti, kad atliktas įskaitymas prekėmis atitinka protingo asmens elgesio standartus ir sąžiningumo kriterijus.

30Virš minėti įrodymai patvirtina, kad abi šalys, sudarydamos ginčijamą sandorį išreiškė tikrą savo valią, veikė sąžiningai, sandorį patvirtino, šis sandoris nepažeidė kreditorių interesų, todėl tais pačiais motyvais nėra pagrindo tenkinti ir priešieškinio.

31Dėl bylinėjimosi išlaidų

32LR CPK 93 str.1 dalyje nurodyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas priteisia iš antros šalies. Šioje byloje atmetus ieškinį ir priešieškinį, šalims vienai iš kitos bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos.

332016 m. vasario 9 d. Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartimi ieškovės reikalavimų įvykdymo užtikrinimui buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės. Teismui atmetus ieškinį, taikytos laikinosios apsaugos priemonės naikintinos (CPK 150 str. 3 d.).

34Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 263-270 straipsniais teismas

Nutarė

35ieškinį ir priešieškinį atmesti.

362016 m. vasario 9 d. Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones sprendimui įsiteisėjus panaikinti.

37Sprendimą per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos galima apskųsti Klaipėdos apygardos teismui, padavus apeliacinį skundą Klaipėdos miesto apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Egidijus Mickevičius,... 2. ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas pripažinti niekiniu ir... 3. Nurodo, kad 2015-01-21 Klaipėdos apygardos teismo nutartimi, kuri įsiteisėjo... 4. Teismo posėdyje ieškovo atstovas prašo ieškinį tenkinti, o priešieškinį... 5. Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo su ieškiniu nesutinka,... 6. Nurodo, jog šioje byloje nėra visų būtinųjų sąlygų tam, kad 2015-01-14... 7. Atsakovas taip pat pateikė priešieškinį, kuriuo prašo konstatuoti, kad... 8. Ieškovas pateikė atsiliepimą į priešieškinį, kuriuo su priešieškiniu... 9. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovė prašo ieškinį atmesti, o... 10. Ieškinys ir priešieškinys atmestini.... 11. Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad ieškovas ir atsakovas sudarė... 12. 2015 m. sausio 14 d. ieškovas ir atsakovas sudarė tarpusavio įsiskolinimų... 13. Byloje taip pat pateiktas 2015-02-11 AB SEB banko mokėjimo nurodymas, iš... 14. Klaipėdos apygardos teisme 2014-12-19 gautas ieškovo direktoriaus... 15. UAB ,,Baltic Steel Group“ 2014-09-30 balanso duomenimis nustatyta, jog... 16. Klaipėdos apygardos teismo 2015-04-22 nutartimi patvirtintas UAB ,,Baltic... 17. Byloje pateikti duomenys, jog Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos... 18. Dėl ieškovo reikalavimų pripažinti šalių 2015-01-14 tarpusavio... 19. Šioje byloje kyla ginčas dėl įskaitymo teisėtumo.... 20. Įskaitymas yra vienas Civilinio kodekso nuostatomis reglamentuojamų... 21. Šioje byloje surinktų įrodymų pagrindu, teismas daro išvadą, kad buvo... 22. Pažymėtina, kad pagal CK 6.131 straipsnį įskaitymui atlikti pakanka vienos... 23. CK 6.66 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad sandoris pažeidžia kreditoriaus... 24. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 3 punktą,... 25. Pažymėtina, kad vien tik faktas, jog sandorius ginčija bankroto... 26. Šioje byloje liudytoju apklaustas S. B. parodė, kad jis dirba UAB Prekybos... 27. Liudytojas G. A. parodė, kad jis dirba UAB ( - ) vadybininku. Jų bendrovė... 28. Iš teismų sistemos LITEKO duomenų matyti, kad vien Klaipėdos miesto... 29. Taigi, nagrinėjamu atveju yra pagrindas pripažinti, kad atliktas įskaitymas... 30. Virš minėti įrodymai patvirtina, kad abi šalys, sudarydamos ginčijamą... 31. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 32. LR CPK 93 str.1 dalyje nurodyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 33. 2016 m. vasario 9 d. Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartimi ieškovės... 34. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 263-270 straipsniais teismas... 35. ieškinį ir priešieškinį atmesti.... 36. 2016 m. vasario 9 d. Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartimi taikytas... 37. Sprendimą per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos galima apskųsti Klaipėdos...