Byla 2-766/2014
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 18 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-2777-577/2014, kuria patvirtintas L. Č. finansinis reikalavimas uždarosios akcinės bendrovės „Izobara“ bankroto byloje

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Danutės Gasiūnienės ir Nijolės Piškinaitės (pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjo L. Č. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 18 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-2777-577/2014, kuria patvirtintas L. Č. finansinis reikalavimas uždarosios akcinės bendrovės „Izobara“ bankroto byloje,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Vilniaus apygardos teismas 2013 m. gegužės 16 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „Izobara“, bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Admivita“. Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. liepos 25 d. nutartimi pakeitė minėtą pirmosios instancijos teismo nutartį ir UAB „Izobara“ bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Bankroto administravimo grupė“.

4L. Č. pateikė prašymą įtraukti jį į BUAB „Izobara“ kreditorių sąrašą su 2 000 Lt finansiniu reikalavimu, sudaryti požeminio parkingo parkavimo vietos pagrindinę pirkimo-pardavimo sutartį, išmokėti delspinigius dėl preliminariosios sutarties nevykdymo. Vėliau teismui pateikė papildomus paaiškinimus, kuriuose nurodė, jog su UAB „Izobara“ 2011 m. birželio 17 d. sudarė preliminariąją pirkimo-pardavimo sutartį dėl požeminio parkingo vietos pardavimo. Pagrindinę sutartį šalys įsipareigojo sudaryti ne vėliau kaip 2011 m. rugpjūčio 31 d. Vykdydamas preliminariosios sutarties reikalavimus pervedė įmonei 2 000 Lt avansą. 2011 m. rugpjūčio 31 d. šalys sudarė papildomą susitarimą, įsipareigodamos pagrindinę pirkimo-pardavimo sutartį sudaryti ne vėliau kaip 2012 m. rugpjūčio 31 d. Sutartu terminu pagrindinė sutartis nebuvo sudaryta dėl UAB „Izobara“ kaltės. Preliminariosios pirkimo-pardavimo sutarties 10 punktu šalys buvo sutarusios, jog pardavėjas UAB „Izobara“, šiam pažeidus sutartį, mokės pirkėjui A. Č. 5 Lt baudą už kiekvieną vėlavimo dieną. Atsižvelgiant į tai, BUAB „Izobara“ turi grąžinti 2 000 Lt avansą ir sumokėti 3 120 Lt baudą už laikotarpį nuo 2011 m. rugpjūčio 31 d. iki 2013 m. gegužės 16 d., t. y. bankroto bylos iškėlimo UAB „Izobara“.

5BUAB „Izobara“ administratoriaus UAB „Bankrotų administravimo grupė“ įgaliotas asmuo A. G. sutiko su reikalavimu patvirtinti A. Č. 2 000 Lt reikalavimą. Teismo posėdžio metu prašė sumažinti aiškiai per didelę baudą, taikyti senaties terminą.

6Vilniaus apygardos teismas 2013 m. lapkričio 7 d. nutartimi patvirtino BUAB „Izobara“ kreditorių finansinius reikalavimus, taip pat ir trečios eilės kreditoriaus L. Č. 2 000 Lt reikalavimą.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2014 m. vasario 18 d. nutartimi iš dalies tenkino pareiškėjo L. Č. prašymą ir patvirtino jo 300 Lt finansinį reikalavimą UAB „Izobara“ bankroto byloje.

9Teismas nustatė, kad nors šalys 2011 m. rugpjūčio 31 d. papildomu susitarimu prie preliminariosios požeminio parkingo vietos pirkimo-pardavimo sutarties susitarė pratęsti pagrindinės sutarties sudarymo terminą iki 2012 m. rugpjūčio 31 d., tačiau pareiškėjas vis tiek baudą skaičiavo nuo 2011 m. rugpjūčio 31 d. iki UAB „Izobara“ bankroto bylos iškėlimo dienos, t. y. iki 2013 m. gegužės 16 d. Atsižvelgdamas į tai, kad pagrindinės sutarties sudarymo terminas šalių bendru susitarimu buvo pratęstas, pareiškėjo reikalavimą baudą pradėti skaičiuoti nuo 2011 m. rugpjūčio 31 d. laikė nepagrįstu. Teismas sutiko su administratoriaus pozicija, kad bauda pareiškėjo naudai galėjo būti priteista ne daugiau kaip už šešis mėnesius, t. y. 900 Lt (CK 1.125 str. 5 d. 1 p.).

10Teismas nurodė, kad pareiškėjas visiškai neįrodinėjo nuostolių dydžio, kuriuos jis tariamai patyrė dėl pagrindinės sutarties nesudarymo, todėl laikė, kad pareiškėjas nepatyrė jokių realių nuostolių. Teismas, atsižvelgdamas į netesybų instituto paskirtį bei įvertinęs grąžintino avanso dydį, į tai, kad faktiškai pagrindinė sutartis nebuvo sudaryta dėl UAB „Izobara“ bankroto, priėjo išvadą, jog sutartimi nustatyta bauda yra neproporcingai didele, todėl ją sumažino iki 300 Lt.

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

12Pareiškėjas L. Č. pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 18 d. nutartį ir priteisti iš atsakovo visą netesybų sumą – 3 120 Lt. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

131. Teismas nepagrįstai sutrumpino senaties terminą iki 6 mėnesių bei nepagrįstai sprendė, kad bauda dėl sutarties nesilaikymo buvo per didelė.

142. Teismas netinkamai vertino netesybų dydį, nevertindamas apelianto patirtų nuostolių, atsiradusių dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo. Sudarant preliminarią sutartį, požeminės aikštelės rinkos vertė buvo 8 000 Lt, šiuo metu – 14 000 Lt. Per netesybų laikotarpį pakilusi objekto rinkos vertė yra apelianto patirti nuostoliai, todėl privalo būti nors iš dalies atlyginti. Teismo patvirtintas 300 Lt finansinis reikalavimas yra neproporcingas patirtiems nuostoliams, todėl netesybos didintinos iki 3 120 Lt.

15Atsakovas BUAB „Izobara“ pateikė atsiliepimą, prašydamas atskirąjį skundą atmesti, Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 18 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

  1. Reikalavimui dėl netesybų taikomas šešių mėnesių senaties terminas. Pareiškėjas nėra pateikęs prašymo atnaujinti praleisto senaties termino, todėl neturi teisės reikalauti delspinigių už ilgesnį laikotarpį.
  2. Teismas tinkamai vertino netesybų dydžio santykį su patirtais nuostoliais dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo. Net ir 900 Lt netesybos yra neproporcingai didelės, kadangi jos sudarytų 45 proc. pagrindinio reikalavimo sumos, o tai leistų pareiškėjui be pagrindo praturtėti, pažeistų protingumo, sąžiningumo, teisingumo principus, prieštarautų viešajam interesui, taip pat pažeistų kreditorių interesus. Pareiškėjas nepateikė įrodymų, kurie pagrįstų realiai jo patirtus nuostolius dėl atsakovo kaltės.

16IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Atskirasis skundas netenkintinas.

18Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329 str., 338 str.).

19Bankroto proceso paskirtis ir tikslas – per įstatyme nustatytų bankroto procedūrų vykdymą užtikrinti, kad būtų visiškai arba iš dalies patenkinti įrodymais pagrįsti bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimai bei apsaugoti bankrutuojančios įmonės interesai. Kreditorių reikalavimų pareiškimo specifika ta, jog kreditoriai reikalavimus reiškia ne tiesiogiai teismui, bet bankroto administratoriui, kuris, išdėstęs teismui argumentuotą nuomonę dėl pareikštų reikalavimų pagrįstumo, teikia juos tvirtinti arba prašo teismo netvirtinti tokių reikalavimų. Bankroto bylą nagrinėjantis teismas tik tuomet tvirtina kreditoriaus pareikštą reikalavimą, jeigu iš byloje esančių duomenų gali padaryti išvadą, kad toks reikalavimas yra pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. rugsėjo 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-369/2009; 2011 m. balandžio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-188/2011 ir kt.).

20Byloje nustatyta, kad UAB „Izobara“ ir L. Č. 2011 m. birželio 17 d. sudarė preliminariąją pirkimo-pardavimo sutartį, pagal kurią UAB „Izobara“ įsipareigojo už 8 000 Lt parduoti, o L. Č. nupirkti požeminio parkingo parkavimo vietą (15-16 b. l.). Pagrindinę pirkimo-pardavimo sutartį šalys įsipareigojo sudaryti iki 2011 m. rugpjūčio 31 d. Nustatyta, kad pirkėjas L. Č. sumokėjo UAB „Izobara“ 2 000 Lt avansą (Sutarties 5 p., 17 b. l.). Šalys taip pat sutarė, kad jeigu pardavėjas UAB „Izobara“ vėluos grąžinti avansą, sumokėti baudą ar dėl jo kaltės nustatytu terminu nebus sudaryta pagrindinė sutartis, pardavėjas mokės pirkėjui 5 Lt baudą už kiekvieną vėlavimo dieną (Sutarties 10 p.). Šalys 2011 m. rugpjūčio 31 d. sudarė papildomą susitarimą prie preliminariosios pirkimo-pardavimo sutarties, pagal kurį pagrindinę pirkimo-pardavimo sutartį įsipareigojo sudaryti ne vėliau kaip 2012 m. rugpjūčio 31 d. (73 b. l.).

21Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl L. Č. mokėtinų netesybų (baudos), šalims iki nustatyto termino nesudarius pagrindinės požeminio parkingo vietos pirkimo-pardavimo sutarties.

22Apeliantas, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo nutartimi, kuria jo reikalautos 3 120 Lt netesybos buvo sumažintos iki 300 Lt, teigia, jog teismas nevertino jo patirtų nuostolių dėl pagrindinės pirkimo-pardavimo sutarties nesudarymo bei nepagrįstai senaties terminą sutrumpino iki 6 mėnesių.

23Netesybos (bauda, delspinigiai) – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (CK 6.71 straipsnio 1 dalis). Netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę (CK 6.70, 6.71 straipsniai), taip pat sutartinės civilinės atsakomybės forma (CK 6.256 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 1 dalis). Remiantis teismų praktika, pažymėtina, kad šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo sutartinę prievolę (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. rugsėjo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-367/2006; 2007 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje 3K-7-409/2010; kt.).

24Minėta, jog preliminariąja pirkimo-pardavimo sutartimi šalys buvo sutarusios dėl 5 Lt netesybų (baudos) už kiekvieną vėlavimo dieną (Sutarties 10 p.). Apeliacinės instancijos teismas sutinka, kad apeliantas turi teisę reikalauti sutartinių netesybų, kita vertus, esant ginčui dėl jų dydžio, teismas turi teisę vertinti jų (netesybų) pagrįstumą.

25Nustatyta, kad apeliantas reikalaujamas 3 120 Lt netesybas (baudą) paskaičiavo už laikotarpį nuo 2011 m. rugpjūčio 31 d. iki 2013 m. gegužės 16 d. (bankroto bylos iškėlimo UAB „Izobara“), t. y. už 624 dienas. Minėta, kad 2011 m. rugpjūčio 31 d. papildomu susitarimu šalys sutarė pagrindinę pirkimo-pardavimo sutartį sudaryti ne vėliau kaip 2012 m. rugpjūčio 31 d. Esant tokiam abiejų šalių susitarimui pratęsti pagrindinės pirkimo-pardavimo sutarties sudarymą, netesybos (bauda) pagal preliminariosios sutarties 10 punktą galėjo būti pradedamos skaičiuoti būtent nuo šios datos – 2012 m. rugpjūčio 31 d., o ne nuo apelianto nurodomos 2011 m. rugpjūčio 31 d.

26Kita vertus, CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punktas nustato, jog ieškiniams (reikalavimams) dėl netesybų (baudos, delspinigių) yra taikomas sutrumpintas 6 mėnesių senaties terminas. Taigi pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė, jog apeliantas netesybų galėjo reikalauti tik už 180 dienų, t. y. 900 Lt (180 d. x 5 Lt). Apeliantas neįrodė, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė ieškinio senaties terminą reikalavimams dėl netesybų reglamentuojančias teisės normas, todėl skundo argumentas, jog senaties terminas nepagrįstai buvo sutrumpintas, atmestinas kaip nepagrįstas.

27Minėta, jog teismas, vertindamas sutartimi sulygtų netesybų dydį, turi teisę mažinti prašomas priteisti netesybas. Taip teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Pažymėtina, kad sutartyje šalių nustatytos netesybos už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą gali būti sumažintos tik CK 6.73 straipsnio 2 dalies, 6.258 straipsnio 3 dalies nustatyta tvarka ir pagrindais. Teismas turi teisę mažinti pagal sutartį atsiradusias netesybas tik nustatęs, kad konkrečiu atveju netesybos aiškiai per didelės (neprotingai didelės) arba prievolė iš dalies įvykdyta. Sąvokos „aiškiai per didelės netesybos“ (CK 6.73 straipsnio 2 dalis) arba „neprotingai didelės netesybos“ (CK 6.258 str. 3 d.) įstatymo nesukonkretintos. Kriterijus, pagal kuriuos sprendžiama, ar netesybos ne per didelės, nustato ir pagal juos netesybas vertina teismai, nagrinėdami konkrečias bylas. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką teismas, nustatydamas, ar yra pagal CK 6.73 ir 6.258 straipsnių nuostatas pagrindas pripažinti netesybas neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas iki kokio dydžio jas mažinti, kiekvienu atveju turi vertinti konkrečios bylos aplinkybes, vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais ir siekti nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. kovo 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007; 2007 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje 3K-7-409/2010; kt.).

28Teisėjų kolegijos sprendimu, L. Č. reikalaujamos 3 120 Lt netesybos, žymiai viršijančios pagrindinę reikalavimo sumą (2 000 Lt), yra aiškiai per didelės, prieštaraujančios teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, įvertinęs netesybų instituto paskirtį, grąžintino avanso dydį (2 000 Lt), taip pat atsižvelgęs į tai, kad pagrindinė pirkimo-pardavimo sutartis iki nustatyto termino (2012-08-31) nebuvo sudaryta dėl UAB „Izobara“ nemokumo (LITEKO duomenimis 2012 m. rugsėjo 10 d. teisme buvo gauta byla dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo), pagrįstai netesybas sumažino iki 300 Lt.

29Apeliantas, teigdamas, jog jis patyrė nuostolių dėl pagrindinės pirkimo-pardavimo sutarties nesudarymo, nepateikė įrodymų šiems argumentams pagrįsti (CPK 178 str.). Pirkimo-pardavimo objekto rinkos vertės pakilimas nuo 8 000 Lt iki 14 000 Lt negali būti laikomas apelianto patirtais nuostoliais.

30Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į išdėstytas aplinkybes, sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė netesybas reglamentuojančias teisės normas ir pagrįstai apelianto reikalautą 3 120 Lt baudą sumažino iki 300 Lt.

31Į esminius atskirojo skundo argumentus atsakyta. Naikinti ar keisti iš esmės teisėtą ir pagrįstą pirmosios instancijos teismo nutartį nėra pagrindo (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

32Teisėjų kolegija, remdamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

33Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 18 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. gegužės 16 d. nutartimi iškėlė bankroto... 4. L. Č. pateikė prašymą įtraukti jį į BUAB „Izobara“ kreditorių... 5. BUAB „Izobara“ administratoriaus UAB „Bankrotų administravimo grupė“... 6. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. lapkričio 7 d. nutartimi patvirtino BUAB... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. vasario 18 d. nutartimi iš dalies tenkino... 9. Teismas nustatė, kad nors šalys 2011 m. rugpjūčio 31 d. papildomu... 10. Teismas nurodė, kad pareiškėjas visiškai neįrodinėjo nuostolių dydžio,... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 12. Pareiškėjas L. Č. pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti... 13. 1. Teismas nepagrįstai sutrumpino senaties terminą iki 6 mėnesių bei... 14. 2. Teismas netinkamai vertino netesybų dydį, nevertindamas apelianto patirtų... 15. Atsakovas BUAB „Izobara“ pateikė atsiliepimą, prašydamas atskirąjį... 16. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 17. Atskirasis skundas netenkintinas.... 18. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 19. Bankroto proceso paskirtis ir tikslas – per įstatyme nustatytų bankroto... 20. Byloje nustatyta, kad UAB „Izobara“ ir L. Č. 2011 m. birželio 17 d.... 21. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl L. Č. mokėtinų netesybų (baudos),... 22. Apeliantas, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo nutartimi, kuria jo... 23. Netesybos (bauda, delspinigiai) – tai įstatymų, sutarties ar teismo... 24. Minėta, jog preliminariąja pirkimo-pardavimo sutartimi šalys buvo sutarusios... 25. Nustatyta, kad apeliantas reikalaujamas 3 120 Lt netesybas (baudą)... 26. Kita vertus, CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punktas nustato, jog ieškiniams... 27. Minėta, jog teismas, vertindamas sutartimi sulygtų netesybų dydį, turi... 28. Teisėjų kolegijos sprendimu, L. Č. reikalaujamos 3 120 Lt netesybos, žymiai... 29. Apeliantas, teigdamas, jog jis patyrė nuostolių dėl pagrindinės... 30. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į išdėstytas aplinkybes, sprendžia, jog... 31. Į esminius atskirojo skundo argumentus atsakyta. Naikinti ar keisti iš esmės... 32. Teisėjų kolegija, remdamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso... 33. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 18 d. nutartį palikti nepakeistą....