Byla 3K-3-79/2006

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Romualdo Čaikos (kolegijos pirmininko), Janinos Stripeikienės (pranešėja), Prano Žeimio, rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės D. D. kasacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. liepos 19 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovės D. D. ieškinį atsakovui R. D. dėl priteisto išlaikymo nepilnamečiams vaikams dydžio ir formos pakeitimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovė D. D. prašė teismą pakeisti Kauno miesto apylinkės teismo 2001 m. vasario 20 d. nutarimu priteisto išlaikymo nepilnamečiams vaikams dydį ir formą ir priteisti iš atsakovo R. D. nepilnamečių vaikų V. D., gimusio ( - ), ir P. D., gimusio ( - ), išlaikymui periodinėmis išmokomis po 650 Lt kiekvienam kas mėnesį iki jų pilnametystės, o jiems mokantis mokymo įstaigų dieniniuose skyriuose - iki jiems sukaks 24 metai. Ieškovė paaiškino, kad atsakovas vaikams išlaikymą teikė nereguliariai, nedidelėmis sumomis, neatsižvelgdamas į savo pajamas, vaikų poreikius. Nuo išlaikymo priteisimo praėjus ketveriems metams, iš esmės pasikeitė ieškovės ir atsakovo turtinė padėtis, abiejų vaikų poreikiai, todėl yra pagrindas pakeisti priteisto išlaikymo formą ir dydį.

5II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų sprendimo ir nutarties esmė

6Kauno miesto apylinkės teismas 2005 m. balandžio 18 d. sprendimu ieškinį tenkino visiškai - pakeitė Kauno miesto apylinkės teismo 2001 m. vasario 20 d. nutarimu priteisto išlaikymo nepilnamečiams vaikams dydį ir formą bei priteisė iš atsakovo ieškovei nepilnamečių sūnų V. D. ir P. D. išlaikymui po 650 Lt kiekvienam vaikui kiekvieną mėnesį iki sūnų pilnametystės, pradedant mokėti nuo 2004 m. gruodžio 8 d. Teismas nustatė, kad ieškovės vidutinis darbo užmokestis yra 1500 Lt per mėnesį, per metus - 18 000 Lt, o atsakovas, pagal pateiktą pajamų deklaraciją 2003 m. gavo 39 461,00 Lt darbo užmokesčio, be to, gavo 22 189,00 Lt pajamų iš ( - ). Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad abi šalys pripažino, jog šalių vaikų poreikiai padidėję, išaugus išlaidoms jiems patenkinti, įvertinęs šalių turtinę padėtį ir gaunamas pajamas, padarė išvadą, kad yra pagrindas patenkinti ieškinį ir padidinti atsakovo teikiamo išlaikymo dydį kiekvienam vaikui iki 650 Lt kas mėnesį.

7Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2005 m. liepos 19 d. nutartimi pakeitė Kauno miesto apylinkės teismo 2005 m. balandžio 18 d. sprendimo dalį dėl išlaikymo dydžio nepilnamečiams vaikams pakeitimo ir ieškinį tenkino iš dalies - priteisė iš atsakovo ieškovei V. D. ir P. D. išlaikymui po 200 Lt kiekvienam, pradedant mokėti nuo 2004 m. gruodžio 8 d. ir mokant kiekvieną mėnesį iki jų pilnametystės. Teisėjų kolegija nurodė, kad ieškovės D. D. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis yra 1453,23 Lt, o atsakovas R. D. už 2003 metus deklaravo 2950,00 Lt pajamų. Pajamų deklaracija, kurioje atsakovas deklaravo, kad iš savo verslo gavo 39 4661,00 Lt pajamų, 2005 m. sausio 3 d. buvo pakeista į naują deklaraciją. Nekilnojamojo turto R. D. vardu nėra registruota. AB banko „Hansabankas“ einamojoje sąskaitoje buvę R. D. pinigai 22 189,00 Lt nėra jo pajamos, nes iš šios sąskaitos išrašo matyti, kad šiomis lėšomis buvo vykdomos su verslu susijusios operacijos. Kolegija sutiko su atsakovo argumentu, kad jo gaunamos iš verslo pagal sutartį su ( - ) pajamos yra kintančios, 2004 m. buvo vidutiniškai po 843 Lt per mėnesį, t. y. beveik dvigubai mažesnės negu ieškovės pajamos, atsižvelgė į atsakovo tvirtinimą, kad teikia vaikams materialinę paramą su jais bendraudamas. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs tai, kad pagal CK 3.192 straipsnio 3 dalį materialinį išlaikymą savo nepilnamečiams vaikams privalo teikti abu tėvai proporcingai savo turtinei padėčiai, padarė išvadą, kad pirmosios instancijos teismo priteista iš atsakovo suma po 650 Lt kiekvienam vaikui išlaikyti yra pernelyg didelė.

8III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

9Kasaciniu skundu ieškovė prašo panaikinti Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. liepos 19 d. nutartį ir palikti galioti Kauno miesto apylinkės teismo 2005 m. balandžio 18 d. sprendimą. Kasatorė savo prašymą grindžia šiais argumentais:

101. Apeliacinės instancijos teismas padarė proceso teisės pažeidimų: priėmė prie apeliacinio skundo pridėtas įstatymo nustatyta tvarka nepatvirtintas dokumentų kopijas; priėmė nagrinėti rašytinius įrodymus, kurie nebuvo pateikti pirmosios instancijos teisme, nors jų pateikimo būtinybės apeliacinės instancijos teisme neiškilo; nenagrinėjo ieškovės atsiliepimo į apeliacinį skundą; pažeidė CPK 255 straipsnyje įtvirtintą draudimą riboti baigiamosios kalbos trukmę.

112. Kauno apygardos teismas, vertindamas atsakovo turtinę padėtį, nesivadovavo protingumo kriterijumi ir nepagrįstai neatsižvelgė į rašytinius įrodymus, patvirtinančius, kad atsakovo išlaidos didesnės už jo nurodomas pajamas, kitiems asmenims perleido turtą, kuriuo toliau pats naudojasi, pakeitė pajamų deklaracijos duomenis. Teismas, neišsiaiškinęs tikrosios atsakovo turtinės padėties ir byloje iškilusių abejonių nevertinęs vaiko naudai, pažeidė CK 3.3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą prioritetinės vaiko teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principą.

123. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, pažeidė CK 3.192 straipsnio nuostatas, įpareigojančias teismą nustatyti konkrečius vaiko poreikius ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 2005 m. birželio 23 d. nutarimo Nr. 9 14 punkto nuostatą, įpareigojančią teismus nustatyti pasikeitusią turtinę tėvų ir išlaikymo reikalingų vaikų padėtį, nesiaiškino padidintų vaikų poreikių, nors juos ieškovas pripažino, ir, nustatydama išlaikymo dydį, atsižvelgė tik į fiziologinius poreikius, neužtikrindama materialinių sąlygų vaikams fiziškai ir socialiai vystytis, tobulinti įgimtus ir įgytus gebėjimus.

13Atsiliepimu į kasacinį skundą atsakovas R. D. prašo skundą atmesti ir priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas. Atsakovas savo prašymą motyvuoja šiais argumentais:

141. Kasatorės nurodomi proceso teisės pažeidimai negalėjo lemti neteisėtos nutarties priėmimo.

152. Išlaikymo dydžio nustatymas yra fakto klausimas, kurį sprendė pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai. Apeliacinės instancijos teismas visapusiškai ir objektyviai įvertinęs byloje esančius įrodymus, pagrįstai ir tinkamai taikė CK 3.192 ir 3.201 straipsnius, reglamentuojančius išlaikymo vaikams priteisimą.

16Teisėjų kolegija

konstatuoja:

17IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

18CK 3.201 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad vaikams priteisto išlaikymo forma gali būti pakeista pagal vieno iš tėvų prašymą. Nagrinėjamoje byloje teismai teisingai taikė CK 3.196 straipsnį, kuriame nustatytos vaikams teikiamo išlaikymo formos. Kauno miesto apylinkės teismo 2001 m. vasario 20 d. nutarimas išieškoti išlaikymą dviem vaikams iš atsakovo neatitinka CK 3.196 straipsnio nuostatų. Be to, teismai nustatė išlaikymo formos keitimo faktinį pagrindą – atsakovo mėnesinės pajamos nėra nekintančios. Tėvams gaunant kintamas pajamas, vaiko teisė gauti išlaikymą tinkamai apsaugoma, nustatant kas mėnesį mokamos išmokos konkrečią sumą. CK 3.201 straipsnyje nustatyti teisiniai pagrindai padidinti ar sumažinti priteisto išlaikymo dydį. Kauno miesto apylinkės teismo 2001 m. vasario 20 d. nutarimu kiekvieno šalių vaiko išlaikymui iš atsakovo priteista 1 MGL dydžio suma. Pakeisdami išlaikymo formą į konkrečią sumą kas mėnesį, teismai padarė teisingą išvadą, kad ši konkreti suma turi būti didesnė nei 1 MGL, nes byloje nustatyti faktai, kad vaikų poreikiai per ketverius metus padidėjo, o tėvų turtinė padėtis leidžia vaikų padidėjusius poreikius tenkinti.

19Kasacinės instancijos teismas saistomas pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų nustatytų aplinkybių (CPK 353 straipsnio 1 dalis). Kauno miesto apylinkės teismas nustatė konkretaus dydžio kas mėnesį mokėtiną išlaikymo išmoką, atsižvelgdamas į atsakovo pateiktą pajamų deklaraciją ir lėšas einamojoje sąskaitoje. Apeliacinės instancijos teismas priteistą išlaikymo dydį gerokai sumažino, atsižvelgdamas į tai, kad atsakovas pakeitė deklaraciją, nurodydamas mažesnę per metus gautą pajamų sumą, o sąskaitoje buvusias lėšas panaudojo verslo tikslams.

20Tėvų pareiga išlaikyti vaikus įtvirtinta įstatyme. Šią asmeninę įstatyminę pareigą tėvai privalo įgyvendinti sąžiningai, nepiktnaudžiauti CK 3.192 straipsnio 2 dalyje įtvirtintu proporcingumo principu, suteikiančiu teisę reikalauti, kad, priteisiant išlaikymą nepilnamečiams, būtų atsižvelgiama į jų turtinę padėtį ir dirbtinai nebloginti savo turtinės padėties. Kilus ginčui dėl tėvų turtinės padėties, įstatyminė pareiga tėvams išlaikyti vaiką suponuoja pareigą teikti įrodymus apie realią jų turtinę padėti. Šios kategorijos bylose turtinės padėties įrodinėjimo pareigą turi abu tėvai (CPK 178 straipsnis). Atsakovas pakeitė pajamų deklaraciją nagrinėjant bylą dėl išlaikymo dydžio ir formos pakeitimo. Apeliacinės instancijos teismas nevertino pakeistos deklaracijos duomenų patikimumo ir sumažino priteisto išlaikymo dydį. Pirmosios instancijos teismas vertino pateiktus šalių įrodymus dėl tėvų turtinės padėties bei faktus apie pakitusius vaikų poreikius, atsižvelgdamas į tokių įrodymų patikimumą, jų santykį su bylos duomenimis, patvirtinančiais tikrąją šalių turtinę padėtį bei jų vaikų gyvenimo sąlygas, bet netinkamai taikė vaikų poreikių ir tėvų galimybių proporcingumo principą. Atsižvelgdama į šioje konkrečioje byloje nustatytus vaikų poreikius, įvertindama tai, kad tėvų mėnesinės pajamos yra kintančios, kolegija sprendžia, kad vaikų poreikiams ir tėvų galimybėms proporcingas išlaikymas yra 800 Lt per mėnesį kiekvienam šalių vaikui (CK 3.192 straipsnio 2 dalis). Šį išlaikymą vaikams privalo teikti abu tėvai, todėl iš atsakovo priteistina po 400 Lt kiekvienam vaikui (CK 3.201 straipsnis, 3.196 straipsnio 1 dalis). Teismų priimti procesiniai sprendimai keistini, nustatant kitą išlaikymo dydį (CPK 359 straipsnio 4 dalis).

21CK 3.185 ir 3.186 straipsniuose įtvirtintas vaikų ir tėvų turto atskyrimo principas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą atkreipė dėmesį į šio principo pažeidimus (2005 m. sausio 12 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-30/2005; 2005 m. birželio 8 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-337/2005). Lėšos vaikų išlaikymui turi būti priteisiamos vaikams, nes jie yra šių lėšų savininkai, o motina ar tėvas, su kuriuo nustatyta vaiko gyvenamoji vieta, tvarko šias vaiko lėšas uzufrukto teise. Teismai netinkamai taikė šias teisės normas ir vaikams skirtą išlaikymą priteisė uzufruktorės naudai. Kolegija keičia teismų priimtus procesinius sprendimus, išlaikymą priteisdama ne ieškovės, o nepilnamečių vaikų naudai.

22Kasacinis teismas, pakeisdamas Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. liepos 19 d. nutarties dalį dėl išlaikymo nepilnamečiams vaikams priteisimo, atitinkamai pakeičia bylinėjimosi išlaidų paskirstymą (CPK 93 straipsnio 4 dalis). Ieškinio reikalavimą priteisti iš atsakovo šalių nepilnamečių vaikų išlaikymui po 650 Lt kiekvienam vaikui kas mėnesį patenkinant iš dalies – priteisiant po 400 Lt kasmėnesinę išmoką, bylinėjimosi išlaidos iš šalių priteistinos proporcingai patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai. Kadangi bylinėjimosi išlaidos byloje – 1018,28 Lt – sumokėtos arba yra priteistos tik iš atsakovo, iš ieškovės atsakovui priteistina išlaidų dalis, proporcinga atmesto ieškinio reikalavimo daliai, t. y. 391,65 Lt (CPK 93 straipsnio 1, 2 dalys).

23Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 359 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 362 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

24Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. liepos 19 d. nutarties dalį dėl išlaikymo nepilnamečiams vaikams priteisimo pakeisti. Priteisti iš atsakovo R. D. išlaikymą jo nepilnamečiams vaikams V. D., gimusiam ( - ), ir P. D., gimusiam ( - ), po 400 Lt (keturis šimtus litų) kiekvienam, mokant kiekvieną mėnesį iki jų pilnametystės ir pradedant mokėti nuo 2004 m. gruodžio 8 d.

25Priteisti iš D. D. 391,65 Lt (tris šimtus devyniasdešimt vieną litą 65 centus) bylinėjimosi išlaidų R. D.

26Kitą Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. liepos 19 d. nutarties dalį palikti nepakeistą.

27Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovė D. D. prašė teismą pakeisti Kauno miesto apylinkės teismo 2001 m.... 5. II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų sprendimo ir nutarties esmė... 6. Kauno miesto apylinkės teismas 2005 m. balandžio 18 d. sprendimu ieškinį... 7. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2005 m.... 8. III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 9. Kasaciniu skundu ieškovė prašo panaikinti Kauno apygardos teismo Civilinių... 10. 1. Apeliacinės instancijos teismas padarė proceso teisės pažeidimų:... 11. 2. Kauno apygardos teismas, vertindamas atsakovo turtinę padėtį,... 12. 3. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, pažeidė CK 3.192... 13. Atsiliepimu į kasacinį skundą atsakovas R. D. prašo skundą atmesti ir... 14. 1. Kasatorės nurodomi proceso teisės pažeidimai negalėjo lemti neteisėtos... 15. 2. Išlaikymo dydžio nustatymas yra fakto klausimas, kurį sprendė pirmosios... 16. Teisėjų kolegija... 17. IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai... 18. CK 3.201 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad vaikams priteisto išlaikymo forma... 19. Kasacinės instancijos teismas saistomas pirmosios ir apeliacinės instancijos... 20. Tėvų pareiga išlaikyti vaikus įtvirtinta įstatyme. Šią asmeninę... 21. CK 3.185 ir 3.186 straipsniuose įtvirtintas vaikų ir tėvų turto atskyrimo... 22. Kasacinis teismas, pakeisdamas Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus... 23. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 24. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m.... 25. Priteisti iš D. D. 391,65 Lt (tris šimtus devyniasdešimt vieną litą 65... 26. Kitą Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005... 27. Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis galutinė, neskundžiama ir...