Byla 2-830-798/2016
Dėl finansinio reikalavimo patvirtinimo bankrutavusios akcinės bendrovės „Pramprojektas“ bankroto byloje, suinteresuoti asmenys bankrutavusi akcinė bendrovė „Pramprojektas“, bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė „Asocijuoto turto valdymas“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rasos Gudžiūnienės, Antano Rudzinsko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Egidijaus Žirono teismo posėdyje rašytinio apeliacinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens bankrutavusios akcinės bendrovės „Pramprojektas“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2016 m. vasario 2 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje pagal pareiškėjo bankrutavusios akcinės bendrovės Ūkio bankas pareiškimą dėl finansinio reikalavimo patvirtinimo bankrutavusios akcinės bendrovės „Pramprojektas“ bankroto byloje, suinteresuoti asmenys bankrutavusi akcinė bendrovė „Pramprojektas“, bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė „Asocijuoto turto valdymas“.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė

4pareiškėjas bankrutavusi akcinė bendrovė (toliau - BAB) Ūkio bankas, atstovaujamas bankroto administratoriaus UAB „Valnetas“ kreipėsi į teismą su prašymu įtraukti į BAB „Pramprojektas“ kreditorių ir jų kreditorinių reikalavimų sąrašą su 1 234 821,88 Eur dydžio finansiniu reikalavimu.

5Nurodė, kad suinteresuotas asmuo AB „Pramprojektas“ įkeitė BAB Ūkio bankas turtą už UAB „Asocijuoto turto valdymas“ įsipareigojimus, pagal 2008-01-31 kredito linijos sutartį Nr. 17-084 (su vėlesniais pakeitimais). Įsiskolinimas pagal šią sutartį sudaro 23 077 075,40 Eur . 2008-01-31 kredito linijos sutarties Nr. 17-084 vykdymas buvo užtikrintas įkeitus AB „Prampropjektas“ turtą pagal 2012-11-16 sutartinį įkeitimą. BAB Ūkio bankui įkeisto ir AB „Pramprojektas“ priklausančio turto (4 263 593 vnt. paprastųjų vardinių UAB „Asocijuoto turto valdymas“ akcijų) vertė šalių susitarimu sudaro 1 234 821,88 Eur (4 263 593 Lt). AB „Pramprojektas“ įkeitė turtą už AB „BIRAČ EUROPE“ įsipareigojimus BAB Ūkio bankui pagal 2012-11-30 kredito sutartį Nr. KR17-580/12. Įsiskolinimas pagal minėtą sutartį sudaro 4 541 074,62 Eur. 2012-11-30 kredito sutarties vykdymas užtikrintas įkeitus AB „Pramprojektas“ turtą pagal 2012-12-09 sutartinį įkeitimą. BAB Ūkio bankui įkeisto ir AB „Pramprojektas“ priklausančio turto (4 263 593 vnt. paprastųjų vardinių UAB „Asocijuoto turto valdymas“ akcijų) vertė šalių susitarimu sudaro 1 234 821,88 Eur (4 263 593 Lt). Pagal nurodytas kredito sutartis prievolės yra neįvykdytos. UAB „Asocijuoto turto valdymas“ iškelta bankroto byla; 2014-09-26 nutartimi patvirtintas BUAB „Asocijuoto turto valdymas“ kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas; 2014-12-17 nutartimi BUAB „Asocijuoto turto valdymas“ pripažinta bankrutavusia ir likviduotina dėl bankroto; banko patvirtintas finansinis reikalavimas BUAB „Asocijuoto turto valdymas“ bankroto byloje sudaro 76 309 870,59 Eur (263 482 721,19 Lt). AB „Pramprojektas“ buvo iškelta restruktūrizavimo byla; teismo 2014-10-28 nutartimi bankas buvo įtrauktas į įmonės kreditorių sąrašą su patvirtintu 1 234 821,88 Eur (4 263 593 Lt) finansiniu reikalavimu; 2015-02-02 nutartimi buvo patvirtintas restruktūrizuojamos AB „Pramprojektas“ restruktūrizavimo planas ketverių metų laikotarpiui, t. y. iki 2019-02-02. Teigė, kad jau po BAUB „Asocijuoto turto valdymas“ bankroto bylos iškėlimo AB „Pramprojektas“ pripažino (ir teismo buvo patvirtintas) pareiškėjo finansinio reikalavimo apimtį, taip pat, kad įkeistas turtas yra AB „Pramprojektas“ turimas, valdomas ir neišnykęs. Pasak pareiškėjo, teismų praktikoje formuojama pozicija, kad įkeisto daikto vertė, kai svetimo daikto savininkas bankrutuoja, nustatoma pagal įkeitimo sandoryje (lakšte) nurodytą vertę.

6Suinteresuotas asmuo BAB „Pramprojektas“, atstovaujamas bankroto administratoriaus A. V. su pareiškėjo prašymu įtraukti į BAB „Pramprojektas“ kreditorių ir jų kreditorinių reikalavimų sąrašą BAB Ūkio bankas su 1 234 821,88 Eur dydžio finansiniu reikalavimu nesutiko ir prašė jį atmesti.

7Nurodė, kad Kauno apygardos teismas 2015-07-23 nutartimi iškėlė AB „Pramprojektas“ bankroto bylą ir nustatė pareigą ne vėliau kaip per 15 dienų terminą perduoti bankroto administratoriui įmonės turtą, sudarytą nutarties dėl bankroto bylos įsiteisėjimo dienai (2015-08-04) duomenimis bei kitus įmonės dokumentus. 2015-05-31 finansinio turto perdavimo – priėmimo akte nurodyta, jog 2014-12-31 iš įmonės balanso buvo iškeltos UAB „Asocijuoto turto valdymas“ paprastos vardinės akcijos – 4 719 584 vnt., akcijų likutinė vertė – 1 547 968,54 Eur, minėtos bendrovės paprastos vardinės akcijos – 6046 885 vnt., akcijų likutinė vertė – 2 626 948,42 Eur (viso bendro suma – 4 174 916,96 Eur). AB „Pramprojektas“ balansas už 2014 m. buvo privalomai audituotas UAB „Auditorių biuras“. Paaiškino, jog nurodyto finansinio turto iškėlimo (nurašymo) iš balanso būtinybę sąlygojo tai, kad Kauno apygardos teismas 2014-07-16 nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „Asocijuoto turto valdymas“, o 2014-12-17 teismo nutartimi ši įmonė pripažinta likviduojama dėl bankroto. UAB „Asocijuoto turto valdymas“ bankrutavus ir AB „Pramprojektas“ praradus teisę kaip akcininkui kontroliuoti UAB „Asocijuoto turto valdymas“, pagal 18-ojo Verslo apskaitos standarto „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 38 punktą, ginčo akcijos iškeltos (nurašytos) iš 2014 metų laikotarpio AB „Pramprojektas“ balanso. Teigė, kad AB „Pramprojektas“ turto, užtikrinančio skolininko AB „Birač Europe“ prievolių vykdymą AB Ūkio bankas, nebėra ir tai prilyginama daikto žuvimui civilinės teisės prasme. Tokiu atveju, pagal CK 4.197 straipsnio 2 dalies 4 punktą hipoteka (įkeitimas) dėl AB „Pramprojektas“ priklausančio turto – 4 263 593 vnt. paprastųjų vardinių UAB „Asocijuoto turto valdymas“ akcijų baigiasi ir turi būti išregistruota.

 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Kauno apygardos teismas 2016 m. vasario 2 d. nutartimi patvirtino kreditoriaus BAB Ūkio bankas 1 234 821,88 Eur dydžio finansinį reikalavimą BAB „Pramprojektas“ bankroto byloje.

9Faktinės bylos aplinkybės patvirtino, jog BAB Ūkio bankas yra BAB „Pramprojektas“ kreditorius, kurio reikalavimai užtikrinti įkeitimu ir turi teisę reikalauti iš BAB „Pramprojektas“, kad ši įvykdytų savo prievoles pagal įkeitimo sandorius.

10Konstatavo, kad ginčas kilo dėl banko finansinio reikalavimo dydžio arba BAB Ūkio bankui įkeitimo sandoriais įkeistų BUAB „Asocijuoto turto valdymas“ akcijų vertės.

11Iš 2015-05-31 finansinio turto perdavimo – priėmimo akto nustatė, jog iš AB „Pramprojektas“ balanso 2014-12-31 buvo iškeltos UAB „Asocijuoto turto valdymas“ paprastos vardinės akcijos – 4 719 584 vnt., akcijų likutinė vertė – 1 547 968,54 Eur, minėtos bendrovės paprastos vardinės akcijos – 6046 885 vnt., akcijų likutinė vertė – 2 626 948,42 Eur (viso bendra suma – 4 174 916,96 Eur). Ginčo akcijas iškėlus (nurašius) iš 2014 metų laikotarpio AB „Pramprojektas“ balanso, nebėra turto, priklausančio BAB „Pramprojektas“, užtikrinančio skolininkų prievolių įvykdymą BAB Ūkio bankas. Teismo vertinimu, pateikti įrodymai nepatvirtino, jog UAB „Asocijuoto turto valdymas“ akcijos yra bevertės, išnyko. Byloje nėra įrodymų, kad UAB „Asocijuoto turto valdymas“ akcijos buvo anuliuotos arba sumažinta jų nominali vertė Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių 52 straipsnyje nustatyta tvarka. BUAB „Asocijuoto turto valdymas“ nėra pabaigęs veiklos ir egzistuoja kaip juridinis asmuo. Priešingai, nei teigia BAB „Pramprojektas“, iškėlus bankroto bylą UAB „Asocijuoto turto valdymas“, įkeistas turtas civilinės teisės prasme nėra žuvęs (neišnyko ar nenustojo egzistuoti), todėl neatsirado įkeitimo sandorių pasibaigimo pagrindų.

12Sprendė, kad bankroto administratoriaus į bylą pateikti buhalterinės apskaitos duomenys gali būti vertinami kaip formulinis pagal apskaitos standartus nustatytas teoretinis skaičiavimo būdas (skirtas tik buhalterinei apskaitai) ir gali neatitikti rinkos dėsniams. Kilus ginčui dėl įkeisto turto vertės, šis turtas turi būti vertinamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo nuostatomis. Pažymėjo, jog nagrinėjamu atveju tiek BAB Ūkio bankas, tiek BAB „Pramprojektas” yra bankrutuojančios įmonės ir nei viena iš jų nepateikė nei ginčo akcijų vertės nustatymo ataskaitos, nei prašymo skirti ekspertizę turto vertei nustatyti, o teismo vaidmuo renkant įrodymus ir šios kategorijos bylose negali būti visiškai suabsoliutintas. Esant tokiai situacijai, teismų praktikoje pripažįstama, jog įkeisto svetimo daikto vertė, kai svetimo daikto savininkas bankrutuoja, nustatoma pagal įkeitimo sandoryje nurodytą vertę. Nagrinėjamu atveju vien šio reikalavimo dydis ir su tuo susijusios įstatyme numatytos kreditoriaus teisės bankroto procese nepaneigia BAB Ūkio banko teisės pareikšti finansinį reikalavimą BAB „Pramprojektas” bankroto byloje (t. II, b. l. 176 – 179).

 1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

13Atskiruoju skundu apeliantas BAB „Pramprojektas“ prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2016 m. vasario 2 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – pareiškėjo BAB Ūkio bankas prašymą, dėl 1 234 821,88 Eur dydžio kreditorinio reikalavimo patvirtinimo BAB „Pramprojektas“ bankroto byloje, atmesti.

14Nurodė šiuos nesutikimo su skundžiamąja nutartimi motyvus:

 1. Dėl netinkamo teisės normų, įtvirtintų 18 – ojo Verslo apskaitos „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“, patvirtinto VšĮ Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2009-11-11 įsakymu Nr. VAS-9, VII dalies 32 punkte, 32.1 punkte, 51 punkte ir 38 punkte, aiškinimo ir taikymo.

15Apelianto nuomone, UAB „Asocijuoto turto valdymas“ tapus nemokia ir bankrutavus, šios įmonės akcijos, kurių vertė iš esmės priklauso nuo tokių faktorių kaip bendrovės metinis pelningumas, išmokamų dividendų akcijai dydis, akcijų paklausa, reali bendrovės finansinė padėtis, bendrovės veiklos aktyvumas šalyje ir pan., tapo visiškai bevertės.

16Pažymėjo, jog įmonė turi nurašyti finansinį turtą (ar jo dalį) tik tada, kai ji netenka teisės tą turtą (ar jo dalį) kontroliuoti. Kadangi UAB „Asocijuoto turto valdymas“ buvo iškelta bankroto byla bei paskirtas bankroto administratorius, AB „Pramprojektas“ prarado teisę kontroliuoti įsigytiną finansinį turtą - UAB „Asocijuoto turto valdymas“ akcijas. Be to teigia, kad AB „Pramprojektas“, kaip akcininkas, negali reikšti reikalavimų UAB „Asocijuoto turto valdymas“ bankroto byloje. Kontrolinė UAB „Asocijuoto turto valdymas“ funkcija pagal Įmonių bankroto įstatymą yra priskirta administratoriui ir šios įmonės kreditoriams.

17Taip pat pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, jog likviduojamos dėl bankroto UAB „Asocijuoto turto valdymas“ nepabaigus veiklos ir egzistuojant kaip juridiniam asmeniui, ginčo įkeistas turtas (UAB „Asocijuoto turto valdymas“ akcijos) civilinės teisės prasme negali būti laikytinas kaip žuvęs (išnykęs), dėl ko tariamai neatsirado įkeitimo sandorių pasibaigimo pagrindų, turi būti atmesta kaip nepagrįsta.

 1. Dėl įrodymų vertinimo taisyklių, įtvirtintų CPK 185 straipsnyje pažeidimo.

18Nurodė, kad pirmosios instancijos teismas turėjo ištirti ir įvertinti apelianto į bylą pateiktus įrodymus, pagrindžiančius akcijų bevertiškumą, neapsiribojant abstrakčia balanso aiškinimo samprata. Pirmosios instancijos teismo balanso teisinės reikšmės nepagrįstas paneigimas pagrindžia priimtos skundžiamos nutarties nepagrįstumą. Apelianto nuomone, būtent balanse nurodomas visas įmonės turtas, nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai, todėl apelianto pateikti į bylą buhalterinės apskaitos duomenys negali būti laikytini nepagrįstais, tariamai turinčiais formalią apskaitos aritmetikos sutikrinimo reikšmę.

19Apelianto vertinimu, patvirtinus BAB Ūkio bankas 1 234 821,88 Eur dydžio finansinį reikalavimą BAB „Pramprojektas“ bankroto byloje, apskaitomo turto vertė AB „Pramprojektas“ bankroto iškėlimo momentui turėjo būti didesnė nei 1 234 821,88 Eur suma, o tai faktiškai neatitiktų realios ir faktinės įmonės turto vertės.

20Įrodinėja, jog ginčo akcijos yra bevertės ir nelikvidžios, nes: 1) po UAB „Asocijuoto turto valdymas“ bankroto bylos iškėlimo AB „Pramprojektas“ prarado teisę kontroliuoti UAB „Asocijuoto turto valdymas“ akcijas ir ši teisė buvo perimta BUAB „Asocijuoto turto valdymas“ bankroto administratoriaus ir kreditorių susirinkimo (komiteto), 2) auditoriaus patikrintos AB „Pramprojektas“ finansinės ataskaitos ir konstatuotas 2014 m. balanso teisingumas, t. y. nustatyta, kad iš AB „Pramprojektas“ pagrįstai iškeltas (nurašytas) bevertis turtas (ginčo akcijos), 3) BUAB „Asocijuoto turto valdymas“ administratorius nėra perėmęs jokio turto, įmonės finansiniai reikalavimai siekia 7 631 023,80 Eur, 4) Kauno apygardos teismas nutraukė AB „Pramprojektas“ restruktūrizavimo bylą, kadangi nustatė, jog AB „Pramprojektas“ turimos UAB „Asocijuoto turto valdymas“ akcijos yra bevertės ir nelikvidžios.

 1. Dėl teisminio precedento (ne) taikymo

21Pasak apelianto negalima remtis kasacinio teismo 2012-05-17 nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-232/2015. Atkreipė dėmesį, jog kreditoriaus reikalavimo, kelis kartus viršijančio įkeisto turto vertę patvirtinimas neatitinka nei ĮBĮ, nei CK normų bei pažeis bankrutavusios įmonė kreditorių teises ir interesus (t. III, b. l. 4 – 15).

22Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo BAB Ūkio bankas prašo skundo netenkinti ir palikti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį nepakeistą.

23Nurodė šiuos nesutikimo su atskiruoju skundu argumentus:

 1. Teismo 2015-02-02 nutartimi buvo patvirtintas AB „Pramprojektas“ restruktūrizavimo planas, kuriame nurodyta, jog atsakovo turtą sudaro ir įkeistas turtas (UAB „Asocijuoto turto valdymas“ akcijos), numatomas dalies ar net viso finansinio turto pardavimas, kuris atsiradus pirkėjui bus realizuojamas už ne mažesnę nei rinkos vertę, planuojamos gauti lėšos apie 2 500 000 Lt; atlikus arba gavus akcijų įvertinimą, gali būti reikalinga atlikti valdomų akcijų perkainavimą. Suinteresuota asmens vertinimu, atsakovas pripažino, kad įkeistą turtą turi, valdo ir jis nėra išnykęs. Pažymėjo, jog 2016-03-02 kreditorių susirinkimas 4 – uoju darbotvarkės klausimu turėjo svarstyti klausimą dėl įkeisto turto pardavimo. Be to restruktūrizavimo plane nebuvo numatytas įkeisto turto nurašymas.
 2. Pirmosios instancijos teismas vertino visus byloje surinktus įrodymus ir faktines aplinkybes, nenukrypo nuo kasacinio teismo suformuotos praktikos tokio pobūdžio bylose. Skundžiama nutartis yra motyvuota ir pagrįsta.
 3. Apeliantui priklausančios ginčo akcijos bus realizuojamos ĮBĮ nustatyta tvarka. Kadangi apeliantas nepateikė turto vertės nustatymo ataskaitos, įkeisto turto vertė nustatytina pagal įkeitimo sandoryje nurodytą vertę, kadangi akcijų savininkas bankrutavo.
 4. Bankroto administratoriaus pateiktuose buhalteriniuose dokumentuose turtas neindividualizuotas, juose konkretaus turto vertė neatspindėta.
 5. Nesutinka su apelianto nuomone, jog akcijos yra bevertės ir nelikvidžios. Teigia, jog BUAB „Asocijuoto turto valdymas“ nėra pasibaigęs, todėl šio juridinio asmens finansinis turtas neišnykęs (t. III, b. l. 17 – 21).
IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

24Apeliacijos objektas – Kauno apygardos teismo nutarties, kuria patvirtintas kreditoriaus BAB Ūkio bankas 1 234 821,88 Eur finansinis reikalavimas BAB „Pramprojektas“ bankroto byloje, pagrįstumas ir teisėtumas. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais ir patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 straipsniai). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje nenustatyta.

25Byloje nustatyta, jog AB „Pramprojektas“ pagal 2012-11-16 sutartinį įkeitimą (maksimalus įkeitimas, ident. kodas hipotekos registre 20220120021452) užtikrino UAB „Asocijuoto turto valdymas“ prievolių, pagal 2008-01-31 kredito linijos sutartį Nr. 17-084 (su vėlesniais susitarimais), įvykdymą. BAB Ūkio bankui įkeisto ir AB „Pramprojektas“ priklausančio turto – 4 263 593 vnt. paprastųjų vardinių UAB „Asocijuoto turto valdymas“ akcijų vertė šalių susitarimu nustatyta 1 234 821,88 Eur. Skolininkas UAB „Asocijuoto turto valdymas“ prievolės pagal kredito sutartį neįvykdė, t. y. negrąžino kredito 13 449 489,94 Eur, nesumokėjo 6 150 387,58 Eur palūkanų ir 3 477 200,88 Eur. AB „Pramprojektas“ pagal 2012-12-09 sutartinį įkeitimą (maksimalus įkeitimas, ident. kodas hipotekos registre 20220120025811) užtikrino AB „BIRAČ EUROPE“ prievolių pagal 2012-11-30 kredito sutartį Nr. KR17-580/12 (su vėlesniais susitarimais) įvykdymą. BAB Ūkio bankui įkeisto ir AB „Pramprojektas“ priklausančio turto – 4 263 593 vnt. paprastųjų vardinių UAB „Asocijuoto turto valdymas“ akcijų, vertė šalių susitarimu nustatyta 1 234 821,88 Eur. Skolininkas AB „BIRAČ EUROPE“ prievolės pagal kredito sutartį neįvykdė: negrąžino kredito 1 239 058,66 Eur, nesumokėjo 107 574,39 Eur palūkanų ir 3 194 441,58 Eur ( t. I, b. l. 69-156; t. II, b. l. 47-107). Dėl šių faktinių aplinkybių byloje ginčo nėra.

26Dėl kreditorinio reikalavimo pagrįstumo

27Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 3 straipsnį bankrutuojančios įmonės kreditoriais įvardijami fiziniai ir juridiniai asmenys, turintys teisę reikalauti iš įmonės įvykdyti prievoles ir įsipareigojimus. Šios įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje pateikta sąvoka, apibūdinanti įkeitimu ir (ar) hipoteka užtikrintus kreditoriaus reikalavimus, kurie apibrėžiami kaip pagal įkeitimo sutartį arba įregistruotą hipotekos ar įkeitimo lakštą kreditoriaus (įkaito turėtojo, hipotekos kreditoriaus) įgyta teisė, jeigu įmonė neįvykdė įkeitimu ir (arba) hipoteka užtikrintos prievolės, šio įstatymo nustatyta tvarka reikalauti įkeistą turtą parduoti ir iš gautų lėšų pirmiausia patenkinti jo reikalavimus; jeigu įkeisto turto nepavyksta parduoti, perduoti šį turtą jo nuosavybėn. Šiomis ĮBĮ nuostatomis patvirtinama įkeitimo kreditoriaus teisė reikšti savo kreditoriaus reikalavimą įkeisto turto savininkui, kai jam iškeliama bankroto byla.

28Nagrinėjamu atveju buvo sudaryta svetimo daikto (akcijų) hipoteka, norint apsaugoti kito asmens skolinio įsipareigojimo įvykdymą (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 4.181 str.). Hipoteka, įkeitimas, laidavimas tarnauja pagrindinei prievolei užtikrinti, todėl hipotekos, įkeitimo, garantijos davėjo pareiga įvykdyti prievolę kreditoriaus naudai.

29Skolininkas UAB „Asocijuoto turto valdymas“ prievolės pagal 2008-01-31 kredito sutartį neįvykdė, todėl BAB Ūkio bankas (kreditorius) turi teisę reikalauti, kad įkaito davėjas (apeliantas) įvykdytų prievoles pagal įkeitimo sandorius.

30Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 21 straipsnio 1 dalis numato, kad teisme iškėlus įmonės bankroto bylą, bankrutuojančios įmonės kreditoriai turi teisę per teismo nustatytą laikotarpį perduoti bankroto administratoriui savo reikalavimus ir kartu pateikti juos pagrindžiančius dokumentus. Teismas, priimdamas nutartį iškelti bankroto bylą, nustato ne ilgesnį kaip 45 dienų laikotarpį nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos (ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 5 punktas). Bankroto administratorius kreditorių pareikštus reikalavimus, patikrinęs jų pagrįstumą pagal įmonės apskaitos dokumentus, pateikia teismui tvirtinti arba ginčija kaip nepagrįstus (ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 10 punktas). Pagal ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalį bankrutuojančios įmonės kreditorių ir jų reikalavimų sąrašo patikslinimai, susiję su bankroto procesu, tvirtinami teismo nutartimi, kol teismas priima nutartį nutraukti bankroto bylą arba sprendimą dėl įmonės pabaigos.

31Teismų praktikoje, aiškinant ĮBĮ bei CPK normas dėl bankrutuojančios įmonės kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo, yra pripažįstama, kad kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo procedūra pagal savo teisinę prigimtį atitinka civilinės bylos nagrinėjimą, kurio metu siekiama išsiaiškinti, ar kreditorius turi reikalavimo teisę į bankrutuojančią įmonę, o priimta teismo nutartis dėl kreditoriaus reikalavimo patvirtinimo atitinka teismo sprendimą, kuriuo iš esmės atsakoma į kreditoriaus materialinį teisinį reikalavimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-160/2011; 2012 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-188/2012).

32Kreditoriaus reikalavimas gali būti tvirtinamas tik patikrintas; pirminį kreditorių pareikštų reikalavimų patikrinimą atlieka bankroto administratorius ir/arba teikia teismui tvirtinti konkretų reikalavimą arba jį ginčija teisme; nepriklausomai nuo administratoriaus pozicijos dėl konkrečių reikalavimų, teismas taip pat tvirtina kreditoriaus reikalavimą tik tokiu atveju, jei iš byloje esančių duomenų galima daryti išvadą, jog jis pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. rugsėjo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-369/2009; 2011 m. balandžio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-188/2011, 2014 m. balandžio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-233/2014).

33BAB „Pramprojektas“ bankroto administratorius su pareiškėjo BAB Ūkio bankas 1 234 821,88 Eur dydžio kreditoriniu reikalavimu nesutiko. Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi patvirtino BAB Ūkio bankas 1 234 821,88 Eur dydžio kreditorinį reikalavimą.

34Iš teismų informacinės sistemos LITEKO nustatyta, jog Kauno apygardos teismo 2014-07-16 nutartimi iškelta UAB „Asocijuoto turto valdymas“ bankroto byla. Kauno apygardos teismo 2014-09-26 nutartimi patvirtintas BUAB „Asocijuoto turto valdymas“ kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas, tame trape ir kreditoriaus BAB Ūkio bankas 263 482 721,19 Lt (76 309 870,59 Eur) finansinis reikalavimas. Kauno apygardos teismas 2014-12-17 nutartimi pripažino UAB „Asocijuoto turto valdymas“ bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto; pavedė administratoriui atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 31 straipsnyje ir 32 straipsnio 2 dalyje; likviduojant bankrutavusią įmonę tenkinti įmonės kreditorių finansinius reikalavimus: 1. I. D. – 696 Lt (201,58 Eur); 2. VSDFV Kauno skyrius – 581 Lt (168,27 Eur); 3. BAB Ūkio bankas – 263 482 721,19 Lt (76 309 870,59 Eur).

35Civilinės bylos Nr. B2-954-436/2015 duomenimis, Kauno apygardos teismo 2014-07-29 nutartimi iškelta AB „Pramprojektas“ restruktūrizavimo byla; 2014-10-28 nutartimi BAB Ūkio bankas įtrauktas į RAB „Pramprojektas“ kreditorių sąrašą ir patvirtintas jo 4 263 593 Lt (1 234 821,88 Eur) finansinis reikalavimas; 2015-02-02 nutartimi patvirtintas RAB „Pramprojektas“ restruktūrizavimo planas ketverių metų laikotarpiui; 2015-06-03 nutartimi RAB „Pramprojektas“ restruktūrizavimo byla nutraukta.

36Iš teismų informacinės sistemos LITEKO nustatyta, kad Kauno apygardos teismo 2015-07-23 nutartimi iškelta AB „Pramprojektas“ bankroto byla. Kauno apygardos teismo 2015-10-23 nutartimi BAB Ūkio banko ginčijamas 1 234 821,88 Eur finansinio reikalavimo tvirtinimo klausimas išskirtas į atskirą bylą. Kauno apygardos teismas 2016-01-14 nutartimi pripažino AB „Pramprojektas“ bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

37ĮBĮ 33 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad vertybiniai popieriai (akcijos, obligacijos ir kiti vertybiniai popieriai), kuriuos turi bankrutuojanti ar bankrutavusi įmonė, turi būti parduodami vertybinių popierių prekybą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka. Uždarųjų akcinių bendrovių akcijos parduodamos kreditorių susirinkimo nustatyta tvarka. Uždarosios akcinės bendrovės, kurios akcijos yra parduodamos, akcininkai turi teisę akcijas įsigyti pirmumo tvarka. Akcijos parduodamos asmeniui, pasiūliusiam didžiausią kainą. Įkeistas turtas parduodamas iš varžytynių Vyriausybės nustatyta tvarka, pranešus apie tai įkaito turėtojui, hipotekos kreditoriui. Įkaito turėtojas, hipotekos kreditorius ne vėliau kaip per 20 dienų nuo varžytynių dienos gali kreiptis į kreditorių susirinkimą su pasiūlymu perimti šiose varžytynėse neparduotą įkeistą turtą už šiose varžytynėse nustatytą pradinę pardavimo kainą, kai varžytynės neįvyko dėl to, kad pirkėjas per nustatytą terminą nesumoka visos sumos, – už tą kainą, kuria jis buvo perkamas paskelbtose neįvykusiose varžytynėse. Jei perimamo turto kaina yra didesnė negu įkaito turėtojo ir (ar) hipotekos kreditoriaus teismo patvirtinti reikalavimai, susidaręs skirtumas turi būti įmokėtas į bankrutuojančios įmonės sąskaitą ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio turto perdavimo dienos. Nepardavus dvejose varžytynėse įkeisto turto ir šio turto neperėmus įkaito turėtojui, hipotekos kreditoriui, jo vertinimo ir pardavimo tvarką nustato kreditorių susirinkimas. Kai pirkėjas sumoka visą kainą už nupirktą įkeistą turtą, įkaito turėtojui, hipotekos kreditoriui priklausanti suma, atskaičius administravimo išlaidoms apmokėti kreditorių susirinkimo patvirtintą sumą, ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šios kainos gavimo dienos turi būti pervesta į įkaito turėtojo, hipotekos kreditoriaus nurodytą sąskaitą. Visais atvejais, kai administratorius perduoda neparduotą įkeistą turtą įkaito turėtojui, hipotekos kreditoriui, šie ne vėliau kaip per 10 dienų nuo turto perdavimo dienos sumoka administratoriui šio turto administravimo išlaidas, nustatytas kreditorių susirinkimo patvirtintoje administravimo išlaidų sąmatoje. Pardavus įkeistą turtą, hipoteka (įkeitimas) pasibaigia. Administratorius įstatymų nustatyta tvarka perduoda notarui ar teismui (priverstinės hipotekos atveju) duomenis apie hipotekos (įkeitimo) pabaigą (ĮBĮ 33 straipsnio 6 dalis).

38Iš suinteresuoto asmens teismui pateikto 2016-02-18 pranešimo Nr. 02-3722 matyti, jog 2016-03-02 buvo šaukiamas pakartotinis BAB „Pramprojektas“ kreditorių susirinkimas, kurio darbotvarkės 4 – uoju klausimu numatyta: 1) patvirtinti pradines BAB „Pramprojektas“ nuosavybės teise priklausančio finansinio turto, tame tarpe ir UAB „Asocijuoto turto valdymas“ akcijų paketų pardavimo kainas pirmosios varžytinėms po 200 Eur sumą už vieną akcijų paketą ir antrosioms varžytinėms po 100 Eur sumą už vieną akcijų paketą; 2) finansinį turtą pardavinėti atskirais akcijų paketais iš varžytinių, nustatyti 3 proc. kainų didinimo intervalą, įpareigoti administratorių organizuoti turto pardavimą iš varžytinių (t. III, b. l. 25).

39Taigi, tiek BUAB „Asocijuoto turto valdymas“, tiek ir BAB „Pramprojektas“ vyksta likvidavimo procedūros, kurių metu parduodamas bankrutavusių įmonių turtas ir tenkinami kreditorių reikalavimai. Finansinio turto įkeitimo sandoris yra galiojantis ir ginčo dėl šio sandorio teisėtumo nagrinėjamoje byloje nėra.

40Iš civilinės bylos B2-954-436/2015 nustatyta, jog pareiškimas dėl AB „Pramprojektas“ restruktūrizavimo bylos iškėlimo Kauno apygardos teisme gautas 2014-06-06 (civilinė byla Nr. B2-954-436/2015, b. l. 3). Kauno apygardos teismo 2014-07-29 nutartimi iškelta AB „Pramprojektas“ restruktūrizavimo byla; ši nutartis įsiteisėjo 2014-08-06 (civilinė byla Nr. B2-954-436/2015, t. I, b. l. 186 – 188). Kaip jau minėta, UAB „Asocijuoto turto valdymas“ bankroto byla iškelta 2014-07-16, tačiau apelianto 2014-10-22 prašymu dėl kreditorinių reikalavimų patvirtinimo Kauno apygardos teismas 2014-10-28 nutartimi įkaito turėtojo BAB Ūkio bankas 4 263 593,00 Lt (1 234 821,88 Eur) kreditorinis reikalavimas įtrauktas į restruktūrizuojamos AB „Pramprojektas“ kreditorių sąrašą (civilinė byla Nr. B2-954-436/2015,t. II, b. l. 39 – 40). Be to Kauno apygardos teismo 2015-02-02 nutartimi buvo patvirtintas RAB „Pramprojektas“ restruktūrizavimo planas (civilinė byla Nr. B2-954-436/2015, t. II, b. l. 172 – 173), kuriame administratorius patvirtino aplinkybę, kad BAB Ūkio banko 4 263 593 Lt kreditorinis reikalavimas yra patvirtintas Kauno apygardos teismo nutartimi, neprašė teismo šio kreditorinio reikalavimo keisti (mažinti iki įkeisto turto rinkos vertės) (civilinė byla Nr. B2-954-436/2015, T. II, b. l. 119, 136 - 137).

41Teisėjų kolegija pritaria pirmosios instancijos teismo skundžiamos nutarties motyvui, jog įkeistas turtas (UAB „Asocijuoto turto valdymas“ akcijos) civilinės teisės prasme egzistuoja. Šią aplinkybę pagrindžia ir tai, kad AB „Pramprojektas“ restruktūrizavimo byloje į kreditorių sąrašą buvo įtrauktas kreditorius BAB Ūkio bankas su 1 234 821,88 Eur (263 593,00 Lt) dydžio finansiniu reikalavimu, taip pat šią aplinkybę pripažino BAB „Pramprojektas“ administratorius, šaukdamas kreditorių susirinkimą dėl UAB „Asocijuoto turto valdymas“ akcijų paketų pardavimo kainos patvirtinimo.

42Dėl finansinio turto (akcijų) vertės

43Apeliantas teigia, kad AB „Pramprojektas“ priklausiusio turto, užtikrinusio UAB „Asocijuoto turto valdymas“ prievoles, nėra, kadangi šis finansinis turtas 2014-12-31 iš AB „Pramprojektas“ balanso buvo iškeltas kaip bevertis ir nelikvidus turtas. Šią aplinkybę apeliantas įrodinėja finansinio turto perdavimo - priėmimo aktu, pagal kurį iš įmonės balanso 2014-12-31 buvo iškeltos UAB „Asocijuoto turto valdymas“ akcijos, kurių likutinė vertė 2 626 948,42 Eur, viso bendra suma – 4 174 916,96 Eur.

44Pagal 18 – ojo Verslo apskaitos „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ standarto, patvirtinto VšĮ Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2009-11-11 įsakymu Nr. VAS-9, 26 punktą, pirmą kartą pripažindama finansinį turtą, įmonė turi įvertinti jį įsigijimo savikaina. Į finansinio turto įsigijimo savikainą įtraukiamos ir tiesioginės sandorių sudarymo išlaidos. Kiekvieną kartą sudarant finansines ataskaitas, finansinis turtas turi būti įvertinamas (18 – ojo Verslo apskaitos „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ standarto, patvirtinto VšĮ Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2009-11-11 įsakymu Nr. VAS-9, 32 punktas). Taigi, kiekvieną kartą sudarydamas finansines ataskaitas apeliantas turėjo finansinį turtą įvertinti, jog būtų galima spręsti, kad po UAB „Asocijuoto turto valdymas“ bankroto bylos iškėlimo ginčo akcijos tapo bevertės ir nelikvidžios.

45Iš civilinės bylos B2-954-436/2015 nustatyta, jog apeliantas 2014-10-22 prašyme dėl kreditorinių reikalavimų patvirtinimo buvo nurodęs, jei restruktūrizavimo proceso metu bus nustatyta kita įkeisto turto vertė, BAB Ūkio bankas reikalavimas bus tikslinamas (civilinė byla Nr. B2-954-436/2015, t. II, b. l. 37). 2014 m. lapkričio mėn. restruktūrizavimo plane nurodyta, kad pagal galiojančią teismų praktiką AB Ūkio bankas pateiktas ir pavirtintas kreditorinis reikalavimas gali būti mažinamas iki įkeisto turto rinkos vertės. AB „Pramprojektas“ įsipareigojimų suma AB Ūkio bankas pasikeistų arba visai išnyktų, jei būtų atliktas UAB „Asocijuoto turto valdymas“ 4 263 593 vnt. įvertinimas arba įvyktų akcijų perleidimo sandoris ar perdavimas įkaito turėtojui (civilinė byla Nr. B2-954-436/2015, T. II, b. l. 119, 136 - 137). Patvirtintame restruktūrizavimo plane kito trumpalaikio turto sąraše nurodytos UAB „Asocijuoto turto valdymas“ akcijos, kurių vertė 14 415 153 Lt; numatyta, kad planuojamos pajamos iš bendrovės finansinio turto pardavimo bent minimaliai sudarytų 2,5 mln. Lt, maksimaliu atveju galimas ir gerokai didesnis pajamų gavimas; kadangi dalis finansinio turto įkeista AB Ūkio bankui, įkaito turėtojui sutikus, su kreditoriumi gali būti atsiskaitoma jam perduodant UAB „Asocijuoto turto valdymas“ įkeistas akcijas (civilinė byla Nr. B2-954-436/2015 t. II, b. l. 51, 53).

46Taigi, restruktūrizavimo bylos metu apeliantas laikėsi nuomonės dėl įkeisto turto vertės nustatymo (UAB „Asocijuoto turto valdymas“ 4 263 593 vnt. įvertinimo) ir neprieštaravo dėl kreditoriaus BAB Ūkio bankas įtraukimo į restruktūrizavimo bylą, tačiau BAB „Pramprojektas“ bankroto byloje pakeitė savo nuomonę bei teigia, kad įkeistas turtas bevertis ir nesutinka su BAB Ūkio bankas kreditorinio reikalavimo įtraukimu į BAB „Pramprojektas“ kreditorių ir jų kreditorinių reikalavimų sąrašą. Tokia pozicija vertintina kaip prieštaringa.

47Apibendrinus išdėstytą darytina išvada, jog UAB „Asocijuoto turto valdymas“ bankroto bylos iškėlimo aplinkybė (neteko teisės tiesiogiai kontroliuoti UAB „Asocijuoto turto valdymas“ akcijų) negalėjo būti pagrindas iš tuo metu restruktūrizuojamo AB „Pramprojektas“ balanso nurašyti (iškelti) įkeistas bankrutuojančios įmonės akcijas kaip bevertes ir nelikvidžias, kadangi nebuvo atliktas įkeisto finansinio turto rinkos vertės nustatymas, kaip tai numatyta 18 – ojo Verslo apskaitos „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ standarto, patvirtinto VšĮ Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2009-11-11 įsakymu Nr. VAS-9, 32 punkte, taip pat nebuvo pasiūla BAB Ūkio bankas perimti UAB „Asocijuoto turto valdymas“ įkeistas akcijas. Priešingų įrodymų byloje nėra (CPK 178 straipsnis).

48Nesutiktina su apelianto teiginiu, jog teismui patvirtinus BAB Ūkio bankas 1 234 821,88 Eur dydžio finansinį reikalavimą bus pažeisti BAB „Pramprojektas“ kreditorių teisės ir interesai. Pirma, neįvykdytų prievolių apimtis yra ženkliai didesnė, nei BAB Ūkio bankas ir BAB „Pramprojektas“ įkeitimo sandoriuose sutarta įkeisto turto vertė, t. y. skolininkas UAB „Asocijuoto turto valdymas“ negrąžino 13 449 489,94 Eur kredito, nesumokėjo 6 150 387,58 Eur palūkanų ir 3 477 200,88 Eur sumos, viso 23 077 075,10 Eur. Antra, BAB Ūkio bankui įkeisto ir AB „Pramprojektas“ priklausančio turto – 4 263 593 vnt. paprastųjų vardinių UAB „Asocijuoto turto valdymas“ akcijų, vertė šalių susitarimu nustatyta 1 234 821,88 Eur ir byloje nėra pateikta jokių įrodymų, paneigiančių 1 234 821,88 Eur BUAB „Asocijuoto turto valdymas“ akcijų vertę (CPK 178 straipsnis). Trečia, tuo atveju, jeigu likviduojant įmonę svetimo daikto hipoteka įkeistas turtas būtų parduotas didesne kaina nei buvo patvirtinta šiuo įkeitimu užtikrinto kreditoriaus reikalavimo suma, kreditoriaus reikalavimas turi būti ex officio įmonės bankroto administratoriaus peržiūrėtas ir pateiktas teismui šį reikalavimą patikslinti (ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 10 punktas, 26 straipsnio 1 dalis) iki daikto pardavimo kainos. Toks aiškinimas pagrindžiamas tiek CK 4.192 straipsnio 1 dalyje, tiek ĮBĮ 34 straipsnyje nustatyta hipotekos kreditoriaus teise, kad, įkeistą daiktą pardavus iš viešųjų varžytynių, iš gautų pinigų būtų visiškai atlyginama jam priklausanti suma, kurią jis turi teisę gauti pirmiau už kitus kreditorius, išskyrus atitinkamą šios sumos dalį, kuri skirta bankroto administravimo išlaidoms apmokėti (ĮBĮ 36 straipsnio 1 dalis). Tik tuo atveju, jeigu įkeistas turtas parduotas už didesnę kainą nei hipoteka užtikrintų reikalavimų suma (o ji svetimo daikto hipotekos atveju, kai skolininko skolinis įsipareigojimas ir hipotekos davėjo prisiimtas įsipareigojimas, kuris apibrėžiamas hipotekos davėjo įkeistu turtu, ir, be to, priklauso nuo įkeisto daikto varžytynėse gautos sumos, gali nesutapti), šių lėšų likutis skiriamas kitų kreditorių reikalavimams tenkinti įstatyme nustatyta tvarka (ĮBĮ 34 straipsnis).

49Dėl įrodymų vertinimo

50Pirmosios instancijos teismas nustatė, jog 2015-05-31 finansinio turto perdavimo – priėmimo aktu bankroto administratorius iš AB „Pramprojektas“ gen. direktoriaus be kito bendrovei priklausančio turto ir dokumentų, perėmė ir įmonės finansinį turtą. Minėtame akte nurodyta, jog 2014-12-31 iš įmonės balanso buvo iškeltos UAB „Asocijuoto turto valdymas“ paprastos vardinės akcijos – 4 719 584 vnt., akcijų likutinė vertė – 1 547 968,54 Eur, minėtos bendrovės paprastos vardinės akcijos – 6046 885 vnt., akcijų likutinė vertė – 2 626 948,42 Eur (viso bendra suma – 4 174 916,96 Eur). AB „Pramprojektas“ balansas už 2014 m. buvo privalomai audituotas UAB „Auditorių biuras“, kuri 2015-04-07 pateikė išvadą, jog auditoriaus tikrintos AB „Pramprojektas“ finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia AB „Pramprojektas“ 2014-12-31 finansinę būklę ir tą dieną pasibaigusių metų finansinius veiklos rezultatus ir pinigų srautus, vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, reglamentuojančiais buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą, ir tarptautinės finansinės atskaitomybės standartais, priimtais taikyti Europos Sąjungoje. Ginčo akcijas iškėlus (nurašius) iš 2014 metų laikotarpio AB „Pramprojektas“ balanso, nebėra turto, priklausančio BAB „Pramprojektas“, užtikrinančio skolininkų prievolių įvykdymą BAB Ūkio bankas atžvilgiu. Tokius BAB „Pramprojektas“ argumentus pirmosios instancijos teismas vertino kaip teisiškai nepagrįstus,.

51Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje ne kartą pažymėta, kad civiliniame procese įrodinėjimas turi savo specifiką – nenustatyta, kad teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tik tada, kai dėl jų egzistavimo nėra absoliučiai jokių abejonių. Išvadą apie faktų buvimą teismas civiliniame procese gali daryti ir tada, kai tam tikrų abejonių dėl fakto buvimo išlieka, tačiau byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti esant labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus. Reikalavimas vertinti įrodymus, vadovaujantis vidiniu įsitikinimu, yra teisėjo nepriklausomumo principo išraiška, nes niekas negali nurodyti teisėjui, kaip vertinti vieną ar kitą įrodymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015-10-21 nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-522-421/2015).

52Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog UAB „Asocijuoto turto valdymas“ akcijos nėra bevertės, išnykusios, kadangi duomenų apie ginčo akcijų visišką nuvertėjimą ir nelikvidumą nėra.

53Teismų praktikoje pripažįstama, kad vien ta aplinkybė, jog teismai, įvertinę byloje surinktus įrodymus, padarė kitokias išvadas nei nurodo apeliantas, savaime nereiškia, kad buvo pažeistos įrodymų vertinimo taisyklės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. sausio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-110/2013).

54Apeliantas nesutinka su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, kad į bylą bankroto administratoriaus pateikti buhalterinės apskaitos duomenys už 2014 metus gali būti vertinami kaip formulinis pagal apskaitos standartus nustatytas teoretinis skaičiavimo būdas (skirtas tik buhalterinei apskaitai) ir gali neatitikti rinkos dėsniams.

55Lietuvos Aukščiausiasis teismas yra taip pat yra nurodęs, kad įrodymų vertinimas civilinėje byloje grindžiamas tikėtinumo taisykle – laisvo įrodymų vertinimo principu, reiškiančiu, kad teismas suteikia didesnę įrodomąją galią tiems įrodymams, kurie suponuoja didesnę vieno ar kito fakto buvimo ar nebuvimo tikimybę. Pagal CPK 185 straipsnio 2 dalį jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios, išskyrus oficialiuosius rašytinius įrodymus (prima facie), kuriais patvirtintos aplinkybės laikomos visiškai įrodytomis, iki jos nebus paneigtos įstatymų nustatyta tvarka (CPK 197 straipsnio 2 dalis). Teismai, vertindami įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, pagal vidinį savo įsitikinimą padaryti nešališkas išvadas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-10-31 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-458/2012).

56Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai suabejojo administratoriaus pateiktų buhalterinės apskaitos duomenų patikimumu, kadangi byloje yra įrodymai, paneigiantys aplinkybę, jog UAB „Asocijuoto turto valdymas“ buvo visiškai nuvertėjusios ir nelikvidžios, t. y. restruktūrizuojamos AB „Pramprojektas“ administratorius, 2015-01-29 pateikė teismui patvirtinti 2014 m. lapkričio mėn. restruktūrizavimo planą, kuriame nurodyta, jog UAB „Asocijuoto turto valdymas“ akcijų vertė 4 174 916,88 Eur (14 415 153 Lt) (civilinė byla Nr. B2-954-436/2015 t. II, b. l. 51, 53). Teisėjų kolegijos nuomone, aplinkybė, jog AB „Pramprojektas“ balansas už 2014 m. buvo privalomai audituotas UAB „Auditorių biuras“, kuris 2015-04-07 pateikė išvadą, jog auditoriaus tikrintos AB „Pramprojektas“ finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia AB „Pramprojektas“ 2014-12-31 finansinę būklę ir tą dieną pasibaigusių metų finansinius veiklos rezultatus ir pinigų srautus, neįrodo UAB „Asocijuoto turto valdymas“ akcijų nuvertėjimo. Taip pat ir 2015-05-28 AB „Pramprojektas“ administratoriaus raštas dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo, kuriame nurodyta, kad AB „Pramprojektas“ turimos UAB „Asocijuoto turto valdymas“ akcijos bevertės ir nuvertėjo (civilinė byla Nr. B2-954-436/2015, t. II, b. l. 161 – 162) neįrodo ginčo akcijų nuvertėjimo. Pažymėtina ir tai, kad Kauno apygardos teismo nutartyje, kuria nutraukta AB „Pramprojektas“ restruktūrizavimo bylą nėra konstatuota, jog akcijos yra bevertės ir likvidžios, nes teismas vertino visus į bylą pateiktus įrodymus, tame tarpe ir AB „Pramprojektas“ vadovo pateiktą prašymą dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo, kuriame buvo pasisakyta dėl akcijų visiško nuvertėjimo ir nelikvidumo.

57Pirmosios instancijos teismas teisingai spendė, jog nustatant kreditoriaus reikalavimų sumą, gali būti vadovaujamasi atliktu nekilnojamojo turto rinkos vertės nustatymu, jei tai padaryta laikantis Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo reikalavimų. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012-05-17 nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-235/2012, konstatuota, jog svetimo turto hipotekos skolininko (apelianto) atsakomybė už pagrindinio skolininko prievoles ribojama įkeisto turto verte, o kreditoriaus reikalavimo, grindžiamo svetimo turto hipoteka dydis nustatomas pagal įkeisto turto vidutinę rinkos vertę. Pasikartotina, kad byloje patikimų įrodymų, pagrindžiančių, jog BAB Ūkio bankas kreditorinis reikalavimas kelis kartus viršija įkeisto turto vertę, nėra (CPK 178 straipsnis).

58Atsižvelgiant į tai, kad į bylą nėra pateiktas įkeisto turto vertinamas pagal Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą ir šalys neprašė skirti ekspertizę UAB „Asocijuoto turto valdymas“ akcijų vertei nustatyti, teisėjų kolegija sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad įkeisto svetimo daikto vertė, kai svetimo daikto savininkas bankrutuoja, nustatoma pagal įkeitimo sandoryje nurodytą vertę. Taip pat teisėjų kolegijos vertinimu, tokie BAB „Pramprojektas“ administratoriaus atliekami veiksmai (šaukiamas kreditorių susirinkimas dėl apeliantui nuosavybės teise priklausančių UAB „Asocijuoto turto valdymas“ akcijų pardavimo už 200 Eur už vieną akcijų paketą pirmųjų varžytinių metu ir už 100 Eur už vieną akcijų paketą antrųjų varžytinių metu) paneigia visus atskirojo skundo argumentus, susijusius su įkeisto turto išnykimu, visišku nuvertėjimu ir nelikvidumu.

59Kiti ginčo šalių procesiniuose dokumentuose išdėstyti argumentai taip pat neturi esminės reikšmės teisingam ginčo išsprendimui, todėl dėl jų teisėjų kolegija atskirai nepasisako.

60Apibendrinus išdėstytą, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas priėmė iš esmės pagrįstą ir teisėtą nutartį, kurios keisti atskirojo skundo nurodytais argumentais nėra nei teisinio, nei faktinio pagrindo (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

61Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

62Palikti Kauno apygardos teismo 2016 m. vasario 2 d. nutartį nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3.
 1. Ginčo esmė
...
4. pareiškėjas bankrutavusi akcinė bendrovė (toliau - BAB) Ūkio bankas,... 5. Nurodė, kad suinteresuotas asmuo AB „Pramprojektas“ įkeitė BAB Ūkio... 6. Suinteresuotas asmuo BAB „Pramprojektas“, atstovaujamas bankroto... 7. Nurodė, kad Kauno apygardos teismas 2015-07-23 nutartimi iškėlė AB... 8. Kauno apygardos teismas 2016 m. vasario 2 d. nutartimi patvirtino kreditoriaus... 9. Faktinės bylos aplinkybės patvirtino, jog BAB Ūkio bankas yra BAB... 10. Konstatavo, kad ginčas kilo dėl banko finansinio reikalavimo dydžio arba BAB... 11. Iš 2015-05-31 finansinio turto perdavimo – priėmimo akto nustatė, jog iš... 12. Sprendė, kad bankroto administratoriaus į bylą pateikti buhalterinės... 13. Atskiruoju skundu apeliantas BAB „Pramprojektas“ prašo panaikinti Kauno... 14. Nurodė šiuos nesutikimo su skundžiamąja nutartimi motyvus:
  15. Apelianto nuomone, UAB „Asocijuoto turto valdymas“ tapus nemokia ir... 16. Pažymėjo, jog įmonė turi nurašyti finansinį turtą (ar jo dalį) tik... 17. Taip pat pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, jog likviduojamos dėl... 18. Nurodė, kad pirmosios instancijos teismas turėjo ištirti ir įvertinti... 19. Apelianto vertinimu, patvirtinus BAB Ūkio bankas 1 234 821,88 Eur dydžio... 20. Įrodinėja, jog ginčo akcijos yra bevertės ir nelikvidžios, nes: 1) po UAB... 21. Pasak apelianto negalima remtis kasacinio teismo 2012-05-17 nutartimi, priimta... 22. Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo BAB Ūkio bankas prašo... 23. Nurodė šiuos nesutikimo su atskiruoju skundu argumentus:
   24. Apeliacijos objektas – Kauno apygardos teismo nutarties, kuria patvirtintas... 25. Byloje nustatyta, jog AB „Pramprojektas“ pagal 2012-11-16 sutartinį... 26. Dėl kreditorinio reikalavimo pagrįstumo... 27. Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 3... 28. Nagrinėjamu atveju buvo sudaryta svetimo daikto (akcijų) hipoteka, norint... 29. Skolininkas UAB „Asocijuoto turto valdymas“ prievolės pagal 2008-01-31... 30. Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 21 straipsnio 1 dalis numato,... 31. Teismų praktikoje, aiškinant ĮBĮ bei CPK normas dėl bankrutuojančios... 32. Kreditoriaus reikalavimas gali būti tvirtinamas tik patikrintas; pirminį... 33. BAB „Pramprojektas“ bankroto administratorius su pareiškėjo BAB Ūkio... 34. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO nustatyta, jog Kauno apygardos teismo... 35. Civilinės bylos Nr. B2-954-436/2015 duomenimis, Kauno apygardos teismo... 36. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO nustatyta, kad Kauno apygardos teismo... 37. ĮBĮ 33 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad vertybiniai popieriai (akcijos,... 38. Iš suinteresuoto asmens teismui pateikto 2016-02-18 pranešimo Nr. 02-3722... 39. Taigi, tiek BUAB „Asocijuoto turto valdymas“, tiek ir BAB... 40. Iš civilinės bylos B2-954-436/2015 nustatyta, jog pareiškimas dėl AB... 41. Teisėjų kolegija pritaria pirmosios instancijos teismo skundžiamos nutarties... 42. Dėl finansinio turto (akcijų) vertės... 43. Apeliantas teigia, kad AB „Pramprojektas“ priklausiusio turto,... 44. Pagal 18 – ojo Verslo apskaitos „Finansinis turtas ir finansiniai... 45. Iš civilinės bylos B2-954-436/2015 nustatyta, jog apeliantas 2014-10-22... 46. Taigi, restruktūrizavimo bylos metu apeliantas laikėsi nuomonės dėl... 47. Apibendrinus išdėstytą darytina išvada, jog UAB „Asocijuoto turto... 48. Nesutiktina su apelianto teiginiu, jog teismui patvirtinus BAB Ūkio bankas 1... 49. Dėl įrodymų vertinimo... 50. Pirmosios instancijos teismas nustatė, jog 2015-05-31 finansinio turto... 51. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje ne kartą pažymėta, kad... 52. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog UAB... 53. Teismų praktikoje pripažįstama, kad vien ta aplinkybė, jog teismai,... 54. Apeliantas nesutinka su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, kad į... 55. Lietuvos Aukščiausiasis teismas yra taip pat yra nurodęs, kad įrodymų... 56. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai... 57. Pirmosios instancijos teismas teisingai spendė, jog nustatant kreditoriaus... 58. Atsižvelgiant į tai, kad į bylą nėra pateiktas įkeisto turto vertinamas... 59. Kiti ginčo šalių procesiniuose dokumentuose išdėstyti argumentai taip pat... 60. Apibendrinus išdėstytą, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas... 61. Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio... 62. Palikti Kauno apygardos teismo 2016 m. vasario 2 d. nutartį nepakeistą....