Byla 1A-186-1020/2019
Dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 12 d. nuosprendžio, kuriuo R. B. pripažintas kaltu ir nubaustas:

1Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Arūno Budrio, Aleno Piesliako ir Ernesto Rimšelio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), sekretoriaujant Daivai Kokštaitei, dalyvaujant prokurorei Valentinai Strokinienei, nuteistajam R. B. ir jo gynėjui advokatui Girdučiui Vainiui,

2viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo R. B. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 12 d. nuosprendžio, kuriuo R. B. pripažintas kaltu ir nubaustas:

3pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 260 straipsnio 1 dalį (narkotinių medžiagų pardavimas D. B.) – 2 (dvejų) metų ir 6 (šešerių) mėnesių laisvės atėmimu;

4pagal BK 260 straipsnio 1 dalį (neteisėtas narkotinių medžiagų laikymas turint tikslą jas platinti) – 2 (dvejų) metų ir 6 (šešių) mėnesių laisvės atėmimu.

5Remiantis BK 63 straipsnio 1 ir 4 dalimis, paskirtos bausmės subendrintos dalinio sudėjimo būdu ir paskirta galutinė subendrinta bausmė – 3 (trejų) metų laisvės atėmimas.

6Vadovaujantis BK 75 straipsniu, paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidėtas 2 (dvejiems) metams, įpareigojant R. B. dalyvauti specialioje elgesio pataisos programoje apie narkotinių medžiagų žalą, šį įpareigojimą įvykdant per 1 (vienerių) metų laikotarpį nuo šio nuosprendžio įsiteisėjimo dienos, ir visą bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį nevartoti psichiką veikiančių medžiagų, tęsti darbą, o jo netekus – registruotis Užimtumo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei būti namuose nuo 22.00 val. iki 06.00 val., jeigu tai nesusiję su darbu ar mokymusi.

7Vadovaujantis BK 72 straipsniu, iš R. B. konfiskuoti 15 EUR.

8Šiuo nuosprendžiu taip pat buvo nuteisti ir K. P., D. B. (D. B.), P. G., M. B., M. K., tačiau šie asmenys ir dėl šių asmenų nuosprendis apeliacine tvarka neskundžiamas.

9Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

10I.

11Pirmosios instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės

121.1

13R. B. nuteistas už tai, kad jis, neteisėtai, turėdamas tikslą platinti, nuo nenustatyto laiko iki 2016 m. gruodžio 7 d. apie 20.05 val., ( - ), parduotuvės ( - ) patalpose laikė 0,995 g narkotinių medžiagų – kanapių (antžeminių dalių), kai minėtu laiku atliktos kratos metu policijos pareigūnai rado ir paėmė šias narkotines medžiagas, taip pat nuo nenustatyto laiko iki 2016 m. gruodžio 7 d. 19.45 val. su savimi laikė 1,186 g narkotinių medžiagų – kanapių (antžeminių dalių), kai minėtu laiku atliktos kratos metu šias narkotines medžiagas geranoriškai pateikė policijos pareigūnams, taip pat nuo nenustatyto laiko iki 2016 m. gruodžio 9 d. 12.45 val., savo bute, ( - ), laikė 0,059 g narkotinių medžiagų – kanapių (antžeminių dalių), kai minėtu laiku atliktos kratos metu policijos pareigūnai rado ir paėmė šias narkotines medžiagas. Šiais veiksmais R. B. padarė nusikaltimą, numatytą BK 260 straipsnio 1 dalyje.

141.2

15R. B. nuteistas ir už tai, kad jis neteisėtai 2016 m. gruodžio 7 d. apie 18.22 val., ( - ), parduotuvės ( - ) patalpose D. B. išplatino 1,572 g narkotinių medžiagų – kanapių (antžeminių dalių). Šiais veiksmais R. B. padarė nusikaltimą, numatytą BK 260 straipsnio 1 dalyje.

16II.

17Apeliacinio skundo argumentai ir prašymai

182.

19R. B. apeliaciniu skundu prašo pakeisti pirmos instancijos teismo nuosprendį, kuriuo jis pripažintas kaltu pagal BK 260 straipsnio 1 dalį (narkotinių medžiagų išplatinimas D. B.) ir dėl to jį išteisinti; jo veiksmus disponuojant narkotinėmis medžiagomis perkvalifikuoti iš BK 260 straipsnio 1 dalies į BK 259 straipsnį. Taip pat apeliaciniu skundu prašoma atleisti R. B. nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą.

203.

21R. B. įsitikinimu, teismas nepagrįstai konstatavo, kad jis neteisėtai laikė narkotines medžiagas kanapes, turėdamas tikslą jas platinti, be to, byloje neįrodyta, jog jis narkotines medžiagas išplatino D. B.. Pasak apelianto, priimdamas apkaltinamąjį nuosprendį pirmosios instancijos teismas vadovavosi tik apelianto kaltę grindžiančiais įrodymais, o ne įrodymų visuma, prioritetinę reikšmę teikdamas kito kaltinamojo byloje D. B. parodymams bei netikrino kitų byloje esančių įrodymų tikrumo, jų tarpusavio sąsajų. Jis viso proceso metu aiškiai nurodė, iš kur įsigijo kanapes, o taip pat ir paaiškino D. B. atvykimo į jo parduotuvę motyvus – kad pastarasis atvyko pasiimti D. J. užsakytų lipdukų ir pasirašė užsakymų blanke. Teismas nepagrįstai atsisakė tenkinti nuteistojo gynėjo prašymą posėdyje apklausti D. J., nors taip būtų galima pašalinti prieštaravimus tarp D. B. ir R. B. parodymų. D. B. parodymai, jog narkotinių medžiagų jis atvyko įsigyti pas R. B., negali būti laikomi patikimais – pastarasis buvo suinteresuotas tokių parodymų davimu siekdamas būti atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės, o jo parodymų nepatvirtinta jokie kiti bylos duomenys. Pasak apelianto, D. B. parodymai nebuvo nuoseklūs – teisiamojo posėdžiu metu pastarasis nurodė, kad R. B. telefono numerį jam davė D. J., apie ką tyrimo metu neužsiminė; jog jis yra vartojęs narkotikus ir anksčiau, nors tyrimo metu tai neigė; jog nebuvo užėjęs į parduotuvę, nors tyrimo metu teigė to neatsimenąs. Atitinkamai liudytojai policijos pareigūnai nurodė, kad D. B. buvo užėjęs į parduotuvę, kas tik patvirtina šio asmens parodymų nenuoseklumą. Tai, kad D. B. kanapes pirko ne iš apelianto patvirtina ir tai, kad pas jį ir D. B. rastų kanapių 9-tetrahidrokanabinolio koncentracija skyrėsi.

224.

23Grįsdamas jo kaltę padarius abu jam inkriminuotus nusikaltimus, apylinkės teismas nepagrįstai rėmėsi ir D. N. ikiteisminio tyrimo metu duotais parodymais, kad pastarasis prieš dvejus metus pirkdavo „žolę“ iš R. B.. Teisminio nagrinėjimo metu D. N. kategoriškai laikėsi pozicijos, kad tokius parodymus davė tik jausdamas pareigūnų spaudimą ir pirminius savo parodymus paneigė. Apelianto teigimu, jo kaltė nepagrįstai grindžiama ir jo pokalbių su kitais asmenimis turiniu, t. y. jog naudojamas konspiracinis pokalbių būdas sietinas su narkotinių medžiagų pardavimu. Skunde pažymima, kad R. B. vykdo ūkinę komercinę veiklą, t. y. prekybą dažais, naudojamais grafiti piešiniams, o šios meno šakos atstovai tokį pokalbio būdą naudoja. Be to, ir liudytojas policijos pareigūnas J. R. teismo posėdyje nurodė, kad R. B. savo pokalbiuose telefonu neįvardino, kad pardavinėja narkotikus ir pareigūnas nėra matęs, kad tokius pardavimus šis asmuo atliktų. Taigi teismo argumentai apie konspiraciją platinant narkotines medžiagas yra tik prielaidos.

245.

25Apelianto įsitikinimu, priimant skundžiamą teismo nuosprendį buvo padaryti esminiai BPK nuostatų pažeidimai, nukrypta nuo Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 20 straipsnio 5 dalies nuostatų ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (toliau – LAT) praktikoje įtvirtinto reikalavimo visus įrodymus vertinti išsamiai ir nešališkai.

266.

27Atsiliepimų į apeliacinį skundą negauta. Teismo posėdyje nuteistasis R. B. ir jo gynėjas prašė apeliacinį skundą tenkinti, o prokurorė apeliacinį skundą prašė atmesti.

28III.

29Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados

30Nuteistojo R. B. apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

317.

32Įvertinus bylos medžiagą, apeliacinio skundo ir apeliacinės instancijos teismui proceso dalyvių pateiktus argumentus, konstatuotina, kad šioje byloje pirmosios instancijos teismo priimtas nuosprendis dalyje, kuria R. B. pripažintas kaltu pagal BK 260 straipsnio 1dalį (dėl kanapių platinimo D. B.), yra pagrįstas ir teisėtas. Visgi apeliacinės instancijos teismas negali daryti kategoriškos išvados, kad R. B. namuose, jo asmens kratos metu ir darbovietėje rastomis kanapėmis pastarasis disponavo turėdamas tikslą šias medžiagas platinti, todėl ši veika perkvalifikuotina iš BK 260 straipsnio 1 dalies į BK 259 straipsnio 2 dalį.

33Dėl įrodymų vertinimo pripažįstant kaltu R. B. išplatinus narkotines medžiagas D. B.

348.

35BPK 20 straipsnio 5 dalyje nurodyta, kad teisėjai įrodymus įvertina pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą išsamiu ir nešališku visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu, vadovaudamiesi įstatymu. Teismo vidinis įsitikinimas privalo turėti objektyvų pagrindą, t. y. jis turi būti pagrįstas visų byloje esančių duomenų patikrinimu, palyginimu, prieštaravimų pašalinimu ir savo sprendimų argumentavimu. Viena svarbiausių įrodymų vertinimo sąlygų, kurios privalo laikytis tiek pirmosios, tiek ir apeliacinės instancijos teismai, yra ir ta, kad turi būti įvertintas kiekvienas įrodymas atskirai ir įrodymų visuma (LAT nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-P-221/2008, 2K-122/2013, 2K-34-303/2015, 2K-93-788/2017).

369.

37Įrodymų vertinimą reglamentuojančios BPK normos reikalauja, kad, priimdamas apkaltinamąjį nuosprendį baudžiamojoje byloje, teismas aprašomojoje dalyje išdėstytų įrodymus, kuriais grindžiamos teismo išvados apie nustatytų faktinių aplinkybių buvimą, ir motyvus, kuriais vadovaudamasis atmetė kitus įrodymus (BPK 305 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Nenustačius, kad bylą nagrinėję teismai pažeidė minėtus reikalavimus, vien nuteistajam nepriimtinos teismų išvados dėl įrodymų vertinimo, bylos faktinių aplinkybių nustatymo savaime negali būti laikomos prieštaraujančiomis įstatymui. Pažymėtina, kad įstatymas nereglamentuoja, kokiais duomenimis gali būti įrodinėjamos reikšmingos bylai aplinkybės. Svarbu, kad tie duomenys patvirtintų bent vieną aplinkybę, turinčią reikšmės bylai išspręsti teisingai (BPK 20 straipsnio 3 dalis; LAT nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-56/2013, 2K-421/2013).

3810.

39Teismų praktikoje pripažįstama, jog tiek tiesioginiai, tiek netiesioginiai įrodymai turi įrodomąją vertę. Tiesioginiai įrodymai patys, be tarpinių grandžių, yra susiję su įrodinėjimo dalyku, o netiesioginiai yra tokie įrodymai, kurie iš pradžių pagrindžia tarpinio fakto buvimą, o per šį faktą – ir įrodinėtinas aplinkybes. Ne visada nusikaltimo aplinkybės ir veiką padariusio asmens kaltė nustatoma tiesioginiais įrodymais. Įrodinėjimas netiesioginiais įrodymais yra sudėtingesnis, tačiau jais taip pat gali būti grindžiama asmens kaltė, jei tais įrodymais nustatyti tarpiniai faktai ir išvados tarpusavyje sujungti nuoseklia ir logiška grandine. Įstatymas nedraudžia grįsti apkaltinamojo nuosprendžio netiesioginiais įrodymais. Tiesioginiai įrodymai neturi pranašumo prieš netiesioginius – ir vieni, ir kiti yra įrodinėjimo proceso elementai. Svarbu tai, kad įrodymai būtų įvertinti pagal įstatymo reikalavimus. Ar įrodymai yra patikimi, nustatoma išanalizavus jų gavimo tvarką bei palyginus juos su kitais byloje esančiais įrodymais (LAT Baudžiamųjų bylų skyriaus 2013 m. birželio 14 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-287/2013).

4011.

41Atsižvelgdamas į minėtą kasacinio teismo praktiką, apygardos teismas pažymi, kad byloje surinkti duomenys jungiasi į nuoseklią logišką ir chronologišką grandinę, leidžiančią daryti neabejotiną išvadą, kad R. B. 2016 m. gruodžio 7 d. apie 18.22 val. išplatino narkotinę medžiagą – kanapes D. B..

4212.

43Tokią išvadą leidžia daryti ne vien D. B. parodymai, bet ir kiti byloje surinkti įrodymai. 2017 m. sausio 26 d. elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos fiksavimo ir kaupimo protokole (t. 3, b. l. 21-23) bei 2016 m. lapkričio 16 – gruodžio 7 d. pokalbių suvestinėje (t. 3, b. l. 51) užfiksuoti R. B. ir D. B. telefoniniai pokalbiai. Iš minėtų duomenų matyti, kad 2016 m. gruodžio 7 d. 17.59 val. į R. B. kreipiasi asmuo klausdamas, ar pastarasis šiandien dirbs, į ką R. B. atsako, kad taip. Reaguojant į tai, R. B. klausiama ar jis šiandien dar ilgai bus darbe, į ką R. B. atsako, kad pabus iki septynių, ir asmuo pažada atvažiuoti (t. 3, b. l. 51). Būtent po šio pokalbio, nepraėjus nei pusvalandžiui D. B. buvo pastebėtas prie parduotuvės, kurioje dirba R. B., o vėliau D. B. buvo sulaikytas su kanapėmis. Taigi vien ši chronologinė įvykių eiga suponuoja, kad medžiagas D. B. įsigijo būtent iš R. B., ir tuo pačiu patvirtina D. B., o ne apelianto, parodymų patikimumą.

4413.

45Teismas atmeta apelianto teiginius, jog D. B. pas jį atvyko tik lipdukų ir kad tą patvirtina aplinkybė, jog D. B. įvykio dieną pasirašė už gautus lipdukus. D. B. nurodė, kad už apelianto nurodomus lipdukus pasirašė ne iš karto, kai juos, kaip ir narkotikus, paėmė, o jau vėliau, kai pas jį atvažiavo R. B. (t. 3, b. l. 115–116; t. 4, b. l. 195–196). Netrukus po D. B. apsilankymo pas R. B., tiek pas D. B., tiek pas apeliantą buvo rastos tos pačios narkotinės medžiagos, t. y. kanapės. Tai, kad pas R. B. ir D. B. rastose kanapėse 9-tetrahidrokanabinolio kiekis (koncentracija) skyrėsi, jokiu būdu neeliminuoja galimybės, kad būtent jis išplatino minėtam asmeniui šias medžiagas. Kaip teisingai pažymėjo prokurorė, pas R. B. net trijose vietose buvo rasta ta pati narkotinė medžiaga ir kiekvienu atveju minėtos medžiagos koncentracija skyrėsi. Iš D. B. parodymų matyti, kad jis įgijo ne tik narkotikus, tačiau paėmė lipdukus, todėl priešingai nei teigia apeliantas, D. J. apklausa, aiškinantis D. B. nuvykimo pas apeliantą aplinkybes ir lipdukų įsigijimą, nėra prasminga.

4614.

47Kiti apelianto nurodomi motyvai, dėl kurių neva yra pagrindas abejoti D. B. parodymų patikimumu, yra nepagrįsti arba įžvelgiami parodymų skirtumai yra neesminiai. Pažymėtina, jog jau pirminės apklausos metu D. B. nurodė, kad R. B. telefono numerį gavo iš kito asmens, kurio tapatybę vėliau nurodė teisiamajame posėdyje, o tai, teisėjų kolegijos vertinimu, nerodo nei pastarojo parodymų nenuoseklumo, nei jų neatitikimo tikrovei – tokiu būdu parodymai patikslinti ir papildyti. Apelianto pabrėžiamas galimas D. B. parodymų prieštaravimas dalyje dėl to ar jis buvo užėjęs į parduotuvę, ar ne, turint omenyje ir jo pirminę poziciją, kad jis to neatsimena, apskritai nelaikytinas turinčiu teisinės reikšmės. D. B. teiginys, jog jis narkotikų nevartoja reiškia, jog jų daugiau nepirko nei iš R. B., nei iš kitų asmenų ir apskritai po įvykio nevartojo. Atitinkamai pastarojo papildymai teisiamojo posėdžio metu, kad praeityje narkotikų jis yra vartojęs, tačiau juos įgydavo ne pats, anksčiau jo duotų parodymų įrodomosios vertės nesumenkina ir nesudaro pagrindo teigti, jog D. B. pozicija šiuo klausimu buvo prieštaringa.

4815.

49Apie narkotinių medžiagų įgijimą iš apelianto D. B. nurodė jau pirmos jo apklausos metu. Jis buvo sulaikytas netrukus po to, kai apsilankė pas apeliantą. Atsižvelgdamas į tai bei turėdamas omenyje ir kitus byloje esančius duomenis – pareigūnų parodymus, kad po apsilankymo R. B. parduotuvėje D. B. buvo sulaikytas su kanapėmis, kratų rezultatus – R. B. tiek su savimi, tiek savo darbovietėje iškart po abiejų asmenų sulaikymo turėjo kanapių ir pan. – teismas konstatuoja, kad apelianto kaltė išplatinus D. B. narkotines medžiagas yra pagrįsta ne tik šio asmens parodymais, bet ir juos atitinkančių ir papildančių kitų bylos duomenų visuma bei pačia įvykių chronologine eiga. Tad R. B. šioje dalyje pagrįstai pripažintas kaltu pagal BK 260 straipsnio 1 dalį.

50Dėl neteisėto disponavimo kitomis narkotinėmis medžiagomis

5116.

52Visiškai kitaip teisėjų kolegija vertina teismo nuosprendžio dalį dėl apelianto kaltės disponuojant kitomis narkotinėmis medžiagomis, kurias apeliantas turėjo su savimi, laikė darbe ir namuose. Teisėjų kolegijos vertinimu byloje nėra įrodytas apelianto tikslas jas platinti.

5317.

54Apygardos teismas pažymi, jog pagal LAT praktiką – tikslas parduoti ar kitaip platinti narkotines ar psichotropines medžiagas reiškia kaltininko norą atlygintinai ar neatlygintinai perduoti šias medžiagas kitiems asmenims. Tikslo turėjimas yra vertinamasis kriterijus, įrodinėjamas remiantis ne tik kaltininko parodymais, jo prisipažinimu ar neprisipažinimu padarius nusikalstamą veiką, bet ir objektyviais bylos duomenimis, taigi, nustatomas vertinant surinktus įrodymus bendrajame bylos kontekste. Teismų praktikoje laikomasi nuomonės, kad, sprendžiant, ar kaltininkas turėjo tikslą parduoti ar kitaip platinti narkotines ar psichotropines medžiagas, svarbią reikšmę turi šių medžiagų kiekis, jų įgijimo, laikymo, suradimo aplinkybės, paruoštų vartoti dozių skaičius, taip pat tai, ar kaltininkas pats vartoja šias medžiagas, ar anksčiau jas yra platinęs, ar buvo susitarimas su vartotoju ir kiti objektyvūs bylos duomenys (LAT nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-166/2010, 2K-113/2011, 2K-352/2013, 2K-7-173/2014, 2K-52-699/2015, 2K-155-693/2016, 2K-162-976/2018).

5518.

56Šioje byloje nustatyta, kad trijų kratų metu pas R. B. buvo rasta iš viso 2,24 g kanapių antžeminių dalių. Remiantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. balandžio 23 d. Nr. V-239 įsakymu patvirtintomis Narkotinių ir psichotropinių medžiagų nedidelio, didelio ir labai didelio kiekio nustatymo rekomendacijomis (redakcija galiojusi nuo 2016 m. liepos 1 d. iki 2017 m. sausio 10 d.), pas R. B. rastas šios narkotinės medžiagos bendras kiekis neviršijo nedidelio šios medžiagos kiekio (nedidelis kanapių (antžeminių dalių) kiekis – ne daugiau kaip 5 g), o ir iš kratų nuotraukų matyti, kad šiais atvejais pas asmenį buvo rasti šių medžiagų likučiai arba net vizualiai nedideli kiekiai. Minėtos medžiagos nebuvo dozuotos, jos buvo laikomos pakankamai atvirai.

5719.

58Kaip matyti iš nuteistojo šlapimo tyrimo, jo organizme rasta kanabinoidų, praeityje už narkotinių medžiagų vartojimą jis baustas ir užsienio valstybėje. Kategoriškų duomenų apie tai, kad pastarasis praeityje yra platinęs medžiagas procese negauta, o ir už narkotinių medžiagų platinimą praeityje jis neteistas.

5920.

60Apygardos teismas sutinka su tuo, kad narkotinių medžiagų radimas pas nuteistąjį ir jo darbovietėje, jo nenuosekli ir nepasitvirtinusi pozicija, jog jis D. B. narkotinių medžiagų neplatino, išties sudaro pagrindą kelti versijas dėl galimo disponavimo šiomis medžiagomis turint tikslą jas platinti, tačiau, kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismo analizuoti duomenys, kuriais R. B. grindžiamas inkriminuojamas tikslas platinti, ne tik kategoriškai jos nepatvirtina, tačiau kelia rimtas abejones tokios išvados pagrįstumu.

6121.

62Teisėjų kolegijos manymu, vien tai, kad parduotuvėje, kurioje dirba nuteistasis, buvo rasti polietileniniai maišeliai, atsižvelgiant į tai, kokiomis prekėmis joje prekiaujama, turėjo būti vertinama itin atsargiai. Iš bylos duomenų matyti, kad R. B. dirba parduotuvėje, kuri užsiima aerozolinių dažų, dailės reikmenų prekyba, reklamos paslaugų teikimu, taip pat plačiaformate spauda ir lipdukų gamyba, o tai patvirtina ir apžiūros protokoluose esančios įvykio vietos nuotraukos, patvirtinančios įvairių dailės reikmenų buvimą šioje vietoje. Taigi akivaizdu, jog tokio pobūdžio prekybą vykdanti įstaiga gali turėti įvairius maišelius prekėms įpakuoti ir tokių daiktų radimas apelianto darbo vietoje negalėjo būti pervertinamas.

6322.

64Kaip duomuo, kuriuo galima grįsti asmens kaltę, kritiškai vertintinas ir teismo akcentuojamas R. B. teistumo užsienio valstybėje faktas. R. B. Latvijos Respublikoje buvo teistas už disponavimą narkotinėmis medžiagomis vartojimo tikslais, todėl tokie duomenys gali būti svarbūs ne kaltinimui pagal BK 260 straipsnį pagrįsti, bet taip pat atitinka nuteistojo gynybinę poziciją dėl narkotikų turėjimo vartojimo tikslu. Taigi ir šie apylinkės teismo, kaip kaltinamąjį inkriminuojantys, įvardinti duomenys yra sąlyginio pobūdžio ir neleidžia daryti šiuo klausimu kategoriškų išvadų.

6523.

66Taip pat apylinkės teismas kaip vieną iš R. B. kaltę padarius BK 260 straipsnio 1 dalyje nurodytą nusikalimą pagrindžiančių įrodymų vertino ir policijos pareigūno T. J. R. tarnybinio pranešimo turinį bei pastarojo parodymus dalyje apie tai, kad į minėtą parduotuvę užeina įtartini jauni asmenys, kurie po trumpo laiko išeina ir pasišalina. Visgi teisėjų kolegija pabrėžia, jog minėtas liudytojas neatmetė galimybės, kad pas R. B. atvykstantiems asmenims galėjo skubiai reikėti ir kitų daiktų, lipdukų bei dažų, todėl ir tikrino šių asmenų atvykimo aplinkybes (t. 1, b. l. 64–65). Vien tai, kad pasitvirtino vienas narkotinių medžiagų pardavimo atvejis, ypatingai įvertinant pas R. B. rastų medžiagų kiekius ir jų laikymo aplinkybes, taip pat nustatytą aplinkybę, kad ir pats R. B. vartojo tokias medžiagas, dar jokiu būdu neleidžia daryti kategoriškų išvadų dėl to, kad R. B. visas kanapes laikė turėdamas tikslą jas platinti.

6724.

68Tiek prokurorė, tiek apylinkės teismas skundžiamu nuosprendžiu pabrėžė užfiksuotų R. B. pokalbių su kitais asmenimis turinį ir naudojamą konspiracinį bendravimo būdą. Visgi išanalizavusi tokių pokalbių turinį, teisėjų kolegija pirmiausia atkreipia dėmesį į tai, kad tyrimo pareigūnų pateikiami kaip aktualūs pokalbiai, iš tiesų yra pakankamai lakoniški, jais susitariama susitikti neaptariant susitikimo aplinkybių; jie nėra dažni, iš esmės kontaktuojama su keliais tais pačiais telefono numeriais; pokalbio dalyviai iš esmės ir nenaudoja jokių užkoduotų, perkeltine prasme pateikiamų sąvokų. Todėl susitikimų priežastimi (išskyrus D. B. atveju, kai tuo pačiu buvo paimti ir kitam asmeniui skirti lipdukai) neabejotinai įvardyti būtent narkotikų platinimą, turint omenyje ir R. B. veiklą pardavinėjant kitas priemones, visgi negalima.

6925.

70Byloje yra duomenų apie tai, kad R. B. asmens kratos metu buvo rasta net 4 000 EUR. Visgi dar ikiteisminio tyrimo metu buvo pateikti dokumentai, iš kurių matyti, kad minėta piniginė suma buvo paimta iš parduotuvės, kurioje R. B. dirba, kasos – apie tai byloja visus reikiamus rekvizitus turintis kasos išlaidų orderis.

7126.

72Tyrimo metu akcentuotos kaip konspiracinės frazės – pvz., kad „bėgančiom seilėm išbėgs“, „čiorna kobra“, „zeliona kobra“ (t. 3, b. l. 21–24, 46–51), gali būti suprantamos labai įvairiomis prasmėmis – „zeliona kobra“ nebūtinai reiškia kanapes. Interneto šaltiniuose yra informacijos ir apie „Cobra“ firmos dažus, dažų šautuvus ir pan., kas neleidžia atmesti ir apelianto versijos, jog šiuo atveju buvo kalbama apie grafiti dažų įsigijimą, kuo R. B. iš tiesų prekiavo. Be to, grafiti dažų naudotojų asmenybės taip pat gali tapti teisėsaugos tyrimo objektu, todėl netiesioginiai pokalbiai apie tokias priemones negali būti atmesti.

7327.

74Turint omenyje aukščiau išdėstytus duomenis ir argumentus, teisėjų kolegijai kyla abejonių ir dėl kitų apylinkės teismo pabrėžtų R. B. kaltę šioje dalyje pagrindžiančių įrodymų vertinimo. Pirmiausia pažymėtina, jog skundžiamu nuosprendžiu iš kaltinimo R. B. buvo pašalinta tai, kad narkotikus jis įgijo iš nuteistojo M. K.. Visgi tai teismui nesutrukdė kaip vienu iš R. B. kaltę pagrindžiančių duomenų naudoti pastarojo telefoninių kontaktų su M. K.. Tokia prieštara, teisėjų kolegijos įsitikinimu, nepagrindžia apylinkės teismo formuotos įrodymų grandinės, kuri, turint omenyje teismo jau minėtą nedidelį pas R. B. rastų medžiagų kiekį keliose vietose, taip pat aplinkybę, jog R. B. ir pats vartojo tokio pobūdžio narkotines medžiagas, turėjo būti itin patikima (pirmosios instancijos teismas apskritai nepasisakė dėl to, kad R. B. šlapime buvo rasta kanabinoidų).

7528.

76Šių faktinių bylos aplinkybių visuma leidžia konstatuoti, kad kaltinimo dalis, kuria R. B. inkriminuotas tikslas platinti narkotines medžiagas, kurios rastos kratų metu, nepasitvirtino. Teisėjų kolegijos vertinimu, iš byloje surinktų duomenų galima daryti tik prielaidas dėl šio tikslo buvimo, o jomis grįsti apkaltinamojo nuosprendžio negalima (teismo išvados gali būti grindžiamos įrodymais, neginčijamai patvirtinančiais minėtos veikos padarymą). Todėl, remiantis in dubio pro reo principu, minėtas nusikalstamos veikos padarymo tikslas laikytinas neįrodytu ir iš kaltinimo šalintinas.

7729.

78Atsižvelgiant į tai, apelianto prašymas perkvalifikuoti jo padarytą veiką šioje dalyje yra pagrįstas, o nuosprendis šioje dalyje keistinas. Jau minėta, kad bendras pas R. B. kratų metu rastų kanapių kiekis neviršija Rekomendacijose nurodyto nedidelio šios medžiagos kiekio, todėl pastarojo veika iš BK 260 straipsnio 1 dalies perkvalifikuotina į BK 259 straipsnio 2 dalį (BPK 328 straipsnio 1 ir 3 punktas).

79Dėl R. B. baudžiamosios atsakomybės

8030.

81Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad apeliaciniu skundu prašoma nuteistąjį atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą. Visgi konstatavus, jog vieno iš R. B. inkriminuotų sunkių nusikaltimų (BK 260 straipsnio 1 dalis) padarymas yra įrodytas, šiuo atveju BK 40 straipsnio taikymo sąlygos neįžvelgiamos ir toks prašymas atmestinas.

8231.

83Apeliaciniame skunde nepasisakoma dėl nuteistojo atžvilgiu paskirtos bausmės rūšies ir dydžio, todėl apeliacinės instancijos teismas, nenustatęs jokių esminių baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimų, sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimu už BK 260 straipsnio 1 dalyje numatyto nusikaltimo padarymą R. B. paskirti 2 metų ir 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmę. Visgi kitoje kaltinimo dalyje R. B. šiuo nuosprendžiu inkriminuota BK 259 straipsnio 2 dalis, t. y. baudžiamojo nusižengimo padarymas, todėl laisvės atėmimo bausmės skyrimas pagal šią normą yra negalimas. Atsižvelgdamas į tai, kad R. B. Lietuvoje yra teisiamas pirmą kartą, jog jo pozicija, kad kratų metu rastų medžiagų jis neturėjo tikslo platinti, nebuvo paneigta (onus probandi), pastarajam skirtina su laisvės atėmimu nesusijusi bausmė – 30 MGL (1 129,80 EUR) dydžio bauda. Turint omenyje tai, kad padarytas sunkus nusikaltimas bei baudžiamasis nusižengimas; jog viena iš veikų narkotinė medžiaga buvo išplatinta, o kitos atveju ji buvo naudojama savo reikmėms, teisėjų kolegija konstatuoja, kad šios veikos labai skiriasi pagal pavojingumą. Todėl remiantis BK 63 straipsnio 5 dalies 2 punktu, R. B. už nusikaltimo padarymą paskirta laisvės atėmimo bausmė apima minėtą baudą ir galutinė subendrinta bausmė pastarajam nustatytina 2 metai ir 6 mėnesiai laisvės atėmimo. Kitoje dalyje nuosprendis paliekamas galioti nepakeistas – be kita ko R. B. taikant bausmės vykdymo atidėjimą ir paliekant galioti pirmosios instancijos teismo nustatytas probacijos sąlygas.

84Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į išdėstytus argumentus ir vadovaudamasi BPK 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 326 straipsnio 2 dalies 2 punktu, 328 straipsnio 1 ir 3 punktais,

Nutarė

85nuteistojo R. B. apeliacinį skundą tenkinti iš dalies ir Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 12 d. nuosprendžio dalį, kuria R. B. nuteistas pagal BK 260 straipsnio 1 dalį (už neteisėtą narkotinių medžiagų laikymą), pakeisti:

86R. B. veiksmus iš BK 260 straipsnio 1 dalies perkvalifikuoti į BK 259 straipsnio 2 dalį ir pastarajam už tai paskirti 30 MGL (1 129,80 EUR) dydžio baudą.

87Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 ir 4 dalimis bei 5 dalies 2 punktu, šiuo nuosprendžiu pagal BK 259 straipsnio 2 dalį paskirtą bausmę subendrinti su Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 12 d. nuosprendžiu R. B. už BK 260 straipsnio 1 dalyje numatyto nusikaltimo padarymą (kanapių išplatinimą D. B.) paskirta 2 (dviejų) metų ir 6 (šešių) mėnesių laisvės atėmimo bausme apėmimo būdu ir galutinę subendrintą bausmę R. B. nustatyti – 2 (dviejų) metų ir 6 (šešių) mėnesių laisvės atėmimą, šios bausmės vykdymą atidedant 2 (dvejiems) metams ir paliekant Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 12 d. nuosprendžiu nustatytus įpareigojimus ir draudimus.

88Kitos nuosprendžio dalies nekeisti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą... 3. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 260 straipsnio... 4. pagal BK 260 straipsnio 1 dalį (neteisėtas narkotinių medžiagų laikymas... 5. Remiantis BK 63 straipsnio 1 ir 4 dalimis, paskirtos bausmės subendrintos... 6. Vadovaujantis BK 75 straipsniu, paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymas... 7. Vadovaujantis BK 72 straipsniu, iš R. B. konfiskuoti 15 EUR.... 8. Šiuo nuosprendžiu taip pat buvo nuteisti ir K. P., D. B. (D. B.), P. G., M.... 9. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 10. I.... 11. Pirmosios instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės... 12. 1.1... 13. R. B. nuteistas už tai, kad jis, neteisėtai, turėdamas tikslą platinti, nuo... 14. 1.2... 15. R. B. nuteistas ir už tai, kad jis neteisėtai 2016 m. gruodžio 7 d. apie... 16. II.... 17. Apeliacinio skundo argumentai ir prašymai... 18. 2.... 19. R. B. apeliaciniu skundu prašo pakeisti pirmos instancijos teismo nuosprendį,... 20. 3.... 21. R. B. įsitikinimu, teismas nepagrįstai konstatavo, kad jis neteisėtai laikė... 22. 4.... 23. Grįsdamas jo kaltę padarius abu jam inkriminuotus nusikaltimus, apylinkės... 24. 5.... 25. Apelianto įsitikinimu, priimant skundžiamą teismo nuosprendį buvo padaryti... 26. 6.... 27. Atsiliepimų į apeliacinį skundą negauta. Teismo posėdyje nuteistasis R. B.... 28. III.... 29. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados... 30. Nuteistojo R. B. apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 31. 7.... 32. Įvertinus bylos medžiagą, apeliacinio skundo ir apeliacinės instancijos... 33. Dėl įrodymų vertinimo pripažįstant kaltu R. B. išplatinus narkotines... 34. 8.... 35. BPK 20 straipsnio 5 dalyje nurodyta, kad teisėjai įrodymus įvertina pagal... 36. 9.... 37. Įrodymų vertinimą reglamentuojančios BPK normos reikalauja, kad, priimdamas... 38. 10.... 39. Teismų praktikoje pripažįstama, jog tiek tiesioginiai, tiek netiesioginiai... 40. 11.... 41. Atsižvelgdamas į minėtą kasacinio teismo praktiką, apygardos teismas... 42. 12.... 43. Tokią išvadą leidžia daryti ne vien D. B. parodymai, bet ir kiti byloje... 44. 13.... 45. Teismas atmeta apelianto teiginius, jog D. B. pas jį atvyko tik lipdukų ir... 46. 14.... 47. Kiti apelianto nurodomi motyvai, dėl kurių neva yra pagrindas abejoti D. B.... 48. 15.... 49. Apie narkotinių medžiagų įgijimą iš apelianto D. B. nurodė jau pirmos jo... 50. Dėl neteisėto disponavimo kitomis narkotinėmis medžiagomis ... 51. 16.... 52. Visiškai kitaip teisėjų kolegija vertina teismo nuosprendžio dalį dėl... 53. 17.... 54. Apygardos teismas pažymi, jog pagal LAT praktiką – tikslas parduoti ar... 55. 18.... 56. Šioje byloje nustatyta, kad trijų kratų metu pas R. B. buvo rasta iš viso... 57. 19.... 58. Kaip matyti iš nuteistojo šlapimo tyrimo, jo organizme rasta kanabinoidų,... 59. 20.... 60. Apygardos teismas sutinka su tuo, kad narkotinių medžiagų radimas pas... 61. 21.... 62. Teisėjų kolegijos manymu, vien tai, kad parduotuvėje, kurioje dirba... 63. 22.... 64. Kaip duomuo, kuriuo galima grįsti asmens kaltę, kritiškai vertintinas ir... 65. 23.... 66. Taip pat apylinkės teismas kaip vieną iš R. B. kaltę padarius BK 260... 67. 24.... 68. Tiek prokurorė, tiek apylinkės teismas skundžiamu nuosprendžiu pabrėžė... 69. 25.... 70. Byloje yra duomenų apie tai, kad R. B. asmens kratos metu buvo rasta net 4 000... 71. 26.... 72. Tyrimo metu akcentuotos kaip konspiracinės frazės – pvz., kad... 73. 27.... 74. Turint omenyje aukščiau išdėstytus duomenis ir argumentus, teisėjų... 75. 28.... 76. Šių faktinių bylos aplinkybių visuma leidžia konstatuoti, kad kaltinimo... 77. 29.... 78. Atsižvelgiant į tai, apelianto prašymas perkvalifikuoti jo padarytą veiką... 79. Dėl R. B. baudžiamosios atsakomybės... 80. 30.... 81. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad apeliaciniu skundu prašoma... 82. 31.... 83. Apeliaciniame skunde nepasisakoma dėl nuteistojo atžvilgiu paskirtos bausmės... 84. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į išdėstytus argumentus ir vadovaudamasi... 85. nuteistojo R. B. apeliacinį skundą tenkinti iš dalies ir Vilniaus miesto... 86. R. B. veiksmus iš BK 260 straipsnio 1 dalies perkvalifikuoti į BK 259... 87. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 ir 4 dalimis bei 5 dalies 2 punktu, šiuo... 88. Kitos nuosprendžio dalies nekeisti....