Byla e2-120-933/2019
Dėl baudos panaikino ir lėšų priteisimo pagal įvykdytą sutartį. Išvadą teikiančios institucijos byloje: Viešųjų pirkimų tarnyba bei Lietuvos konkurencijos taryba

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Irmantas Šulcas, sekretoriaujant A. A., dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui Z. G., atsakovo atstovei O. M., išvadą teikiančios institucijos Viešųjų pirkimų tarnybos atstovei E. K., teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „FISANTA“ ieškinį atsakovei AB „Energijos skirstymo operatorius“ dėl baudos panaikino ir lėšų priteisimo pagal įvykdytą sutartį. Išvadą teikiančios institucijos byloje: Viešųjų pirkimų tarnyba bei Lietuvos konkurencijos taryba.

2Teismas,

Nustatė

31.

4Ieškovė prašė panaikinti atsakovės baudą, skirtą 2018-06-12 pranešimu Nr. DEL-18-0364, ieškovei; priteisti iš atsakovės 34 000 Eur ieškovės naudai už darbus pagal PVM sąskaitą faktūrą Nr. 180529; priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

52.

6Ieškinyje nurodė, kad 2018-01-29 šalys sudarė sutartį Nr. 40410/580168 „(1420-01-TP-E) dalies 10 kV L-600 ir L-100 iš Mažeikių TP elektros tinklo rekonstravimas ir valdymo įrengimas, Mažeikių r. sav.“ Sutartimi atsakovė, kaip perkančioji organizacija, pirko iš ieškovės projektavimo darbus ir rangos darbus vienu pirkimu. Sutartyje buvo numatyti terminai projektavimo darbams ir rangos darbams. Ieškovė pavėlavo projektavimo darbus atlikti pagal grafiką, numatytą sutartyje, tačiau bendras, t. y. galutinis sutarties terminas nėra pažeistas.

73.

82018-06-12 UAB Verslo aptarnavimo centro darbuotoja, Atsiskaitymų ir apskaitos skyriaus buhalterė parašė ieškovei pranešimą Nr. DEL-18-0364 apie baudos taikymą, kuris įformintas panašiu į sąskaitą faktūrą dokumentu, fiksuojant prekės pavadinimą „delspinigiai pagal 2018-01-29 sutarties Nr. 40410/580168 p. 5.11 už ne laiku atliktus darbus objektas: dalies 10 kV L-600 ir L-100 iš Mažeikių TP elektros tinklo rekonstravimas ir valdymo įrengimas, Mažeikių r. sav. (E1E4800224)“.

94.

10Ieškovės vertinimu, sutarties specialiosios dalies 5.11 punkto nuostata pažeidžia tiek viešųjų pirkimų reguliavimo, tiek konkurencijos reguliavimo imperatyvus, todėl pripažintina negaliojančia ab initio. Atsakovės paskirta bauda naikintina kaip paskirta neteisėtai. Perkančioji organizacija nepagrįstai, neteisėtai bei neskaidriai priėmė sprendimą panaudoti prieš ieškovę sutarties specialiosios dalies 5.11 punkto nuostatą. Ieškovei vykdant projektavimo darbus, atsiradus papildomoms kliūtims, t. y. trečiųjų asmenų pozicija, pagal kurią buvo pradėta dirbti, vėliau jų sprendimu buvo modifikuota, projektavimo darbų terminas buvo kiek nukeltas, tačiau bendras rangos sutarties terminas nepasikeitė ir nebuvo prailgintas, dėl to atsakovė nepatyrė ir negali patirti nuostolių dėl šių aplinkybių. Atsakovė neturi teisės naudoti išnaudojimo (angl. squeezing) strategijos prieš ieškovę. Pirkimo sutarties specialiosios dalies 5.11 punkto nuostatos neatitinka abipusio pripažinimo principo. Baudos dydis yra neproporcingas, pažeidžia normalias rinkos sąlygas.

115.

12Įskaitymas šiuo atveju negali būti taikomas. Baudinės netesybos yra draudžiamos. Tokio dydžio bauda, kai darbai buvo atlikti, pavėlavus tik kelias dienas, jei įskaityti paties atsakovės darbuotojų netinkamus veiksmus, yra per didelė. Atsakovė, apkaltindama ieškovę vėlavimu, ignoruoja trečiųjų asmenų veiksmų įtaką ir savo paties netinkamus veiksmus, dėl kurių ieškovė negalėjo anksčiau atlikti darbų. Ieškovė negali atsakyti už atsakovės netinkamą veikimą. Atsakovė abstrakčiai suformulavo projektavimo užduotį.

136.

14Ieškovė prašė atsakovės netaikyti baudos, nes nėra tam teisinio pagrindo – realiai pažeisto ekonominio naudingumo. Atsakovė nepagrįstai praturėjo ieškovės sąskaita. Atsakovei negali būti suteikiama teisė privesti prie bankroto ūkio subjektą dėl savo esme formalaus sutarties pažeidimo, nors realių nuostolių ar esminės žalos užsakovas nepatyrė: rangovas (ieškovė) dėl išnaudojimo (angl. squeezing) strategijos faktiškai tampa visiškai pavaldžiu AB „Energijos skirstymo operatorius“ arba UAB Verslo aptarnavimo centro darbuotojų galimai savivalei bei galimai jiems suteiktų įgaliojimų viršijimu.

157.

16Konkurencija turi būti užtikrinama net ir turint dominuojančią padėtį atitinkamoje rinkoje, išvengiant rangovų „squeezing“. Atsakovė pažeidė konkurencijos imperatyvą, numatydama ir taikydama sutarties sąlygas, kurios priverčia rangovą dirbti nuostolingai nors tiek tariamas vėlavimas, tiek sutarties nuostatos sudarė konkurenciją iškreipiančią teisinę aplinką bei sąlygas, kuriose turėjo veikti ieškovė (e. b. 1 t. 1-14 l.).

178.

18Atsakovė atsiliepime prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad projektavimo darbai pagal tarp šalių suderintą grafiką turėjo būti baigti 2018-04-24. Tinklo investicijų valdymo informacinėje sistemoje užduotis rangovui atlikti projektavimo darbus buvo sukurta ir išsiųsta po sutarties pasirašymo, t. y. 2018-01-31. Ieškovė per dvi savaites TIVIS sistemoje jokių veiksmų neatliko, užduotis buvo išsiųsta pakartotinai 2018-02-14. TIVIS sistemoje automatiškai buvo perskaičiuotas numatomas darbų pabaigos laikas (14 dienų ilgesnis). Tačiau pagrindinė sutarties pabaigos data išliko nepakitusi: „Projektavimas iki: 2018-04-24”.

199.

20Ieškovei neparengus techninio projekto, 2018-05-15 atsakovė raštu informavo ieškovę, kad dėl projekto neparengimo sutartyje nustatytais terminais, bus skaičiuojamos netesybos pagal sutarties specialiosios dalies 5.11 punktą. 2018-05-22 ieškovė įkėlė projektą į TIVIS sistemą. 2018-05-29 atsakovė išsiuntė ieškovei raštą, kuriame nurodė, jog uždelstų projektavimo darbų atlikimo dienų yra 34. Atsakovė už pavėluotai atliktus projektavimo darbus priskaičiavo 34 000 Eur be PVM baudą.

2110.

22Ieškovė laisva valia susitarė su atsakove dėl netesybų taikymo pažeidus sutarties sąlygas. Sutarties specialiosios dalies 5.11 punktas nustato, kad rangovui, įvykdžius darbus, tačiau pažeidus Pasiūlymo ekonominio naudingumo vertinimo metodikos kriterijų Tp (projektavimo darbų atlikimo laikas), bus taikoma 1 000 Eur bauda už kiekvieną pradelstą dieną. Sutarties specialiosios dalies 15.2 punkte šalys susitarė, jog sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos teisingomis bei protingo dydžio, sutinka, kad jos nebūtų mažinamos, nepriklausomai nuo to, ar dalis prievolės yra įvykdyta. Šalys taip pat pripažįsta, kad minėtų netesybų dydis yra laikomas minimalia neginčijama nukentėjusiosios šalies patirtų nuostolių suma, kurią kita šalis turi kompensuoti nukentėjusiajai šaliai dėl sutarties pažeidimo (nesilaikymo), nereikalaujant nuostolių dydį patvirtinančių įrodymų.

2311.

24Nepaisant to, jog pagal Metodiką projektavimo ir rangos darbų atlikimo terminų lyginamieji svoriai yra po 20, o kainos – 60, tačiau sudėjus visus skaičius į formulę, projektavimo darbų atlikimo termino svoris yra reikšmingas. Ginčo atveju atleidimas nuo sutartyje numatytų baudų arba jų dydžio sumažinimas reikštų kitų pirkimo dalyvių teisių pažeidimą.

2512.

26Perkančiajai organizacijai pasirinkus ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų, galimybė pratęsti tiekėjo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo bei sutarties galiojimo terminus (tuo pačiu ir atleisti nuo netesybų už darbų atlikimo termino pažeidimą) yra eliminuota. Sutarties bendrosios dalies 7.5 punkte numatyta, kad rangovas įsipareigoja projektą derinti statybos techninių dokumentų nustatyta tvarka, atsižvelgiant į valstybės institucijų, žemės, požeminių inžinerinių sistemų ir susisiekimo komunikacijų savininkų (naudotojų) interesus. Sutarties bendrosios dalies 3.1 punkte rangovas įsipareigojo savo rizika sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti darbus.

2713.

28Ieškovė nesikreipė į atsakovę su prašymu detalizuoti ar paaiškinti projektavimo darbų detales, sutarties sąlygų (tarp jų ir numatančių atsakomybę) neginčijo, dėl jų nesikonsultavo. Pagal sutarties bendrosios dalies 11.3 punktą rangovas prisiėmė visą riziką dėl to, kad dėl ne nuo užsakovo priklausančių aplinkybių padidės su sutarties vykdymu susijusios rangovo išlaidos ir rangovui sutarties vykdymas taps sudėtingesnis.

2914.

30Ieškovei žinoma, kad netesybos buvo paskaičiuotos būtent atsakovės valia, o ne UAB Verslo aptarnavimo centro buhalterės pageidavimu. Projektavimo užduotys yra bendro pobūdžio dokumentas, o konkrečius sprendinius turi suprojektuoti būtent rangovas, tuo tikslu ir yra organizuojamas pirkimas, už tai yra atlyginama rangovui. Ieškovė sutiko su pirkimo sąlygomis ir būsimos sutarties sąlygomis (tiek bendrąja, tiek specialiąja dalimis). Taip pat patvirtino, kad atidžiai perskaitė visus pirkimo sąlygų, taip pat ir Techninės specifikacijos, reikalavimus, kad pasiūlymas juos visiškai atitinka ir įsipareigoja jų laikytis vykdant sutartį. Specialiųjų sąlygų 2.8 punkte numatyta tiekėjo teisė susipažinti su objektu, kuriame bus vykdomi darbai.

3115.

32Sutarties bendrosios dalies 13.8 punkte rangovas užtikrino, kad įvertino visas projekte numatytas darbų apimtis, įskaitant visas projektines medžiagas bei įrenginius, reikalingus projektui įgyvendinti, išskyrus užsakovo teikiamas medžiagas bei įrenginius. Rangovas patvirtino, kad prieš pateikdamas pasiūlymą, nuvyko į objekto statybos vietą ir įvertino techninio projekto sprendinių įgyvendinimo galimybes vietovėje ir planuojamu laiku, galimą darbų apimčių pasikeitimo riziką, taip pat ir dėl techniniame projekte galimų klaidų. Projekto pasikeitimo riziką, kurią lemia trečiosios šalys sutarties vykdymo metu, prisiima užsakovas.

3316.

34Sutarties specialiosios dalies 5.11 punkte numatytos netesybos (baudos) yra sutartinės, kurių taikymo sąlygos abiem šalims iš anksto buvo žinomos, dėl kurių ieškovė neprieštaravo, su jomis sutiko, ir jų neginčijo. Teismui teikiami paskaičiavimai įrodo, jog rangovai, pasiūlydami trumpesnius rangos darbų atlikimo terminus, užkelia darbų kainas, tuo kompensuodami atsirandančius nuostolius dėl negalėjimo atlikti darbus laiku (t. y. į darbų kainą įskaičiuoja visas netesybas ir baudas). Teismui nusprendus sumažinti netesybas, būtų nepagrįstai pažeistos atsakovės teisės, kadangi atsakovė už atliktus projektavimo darbus sumokėjo ženkliai padidintą kainą, iš kurios vėliau išskaičiavo netesybas.

3517.

36Sutarties bendrosios dalies 15.6 punkte numatyta sąlyga, pagal kurią apskaičiuotus delspinigius, baudas ir nuostolius dėl rangovo sutartinių įsipareigojimų nevykdymo užsakovas turi teisę įskaityti, atitinkamai sumažindamas bet kokias užsakovo rangovui priklausančias mokėti sumas. Įskaitymas atliekamas pranešant (pareiškiant) apie tai rangovui. Tai reiškia, kad atsakovė galėjo ne tik daryti išskaitas iš pagal sutartį mokėtinų sumų, bet ir daryti jas iš bet kokių ieškovei mokėtinų sumų (t. y. pagal bet kokią ieškovės išrašytą sąskaitą, tame tarpe ir iš pagal kitas šalių sutartis išrašytus mokėjimo dokumentus). Atsakovės nurodymu buhalterinės apskaitos paslaugas atsakovei teikianti UAB Verslo aptarnavimo centras (VAC) 2018-06-12 pranešimu Nr. DEL-18-0364 informavo ieškovę, kad jam yra taikomos 34 000 Eur dydžio netesybos pagal sutartį. Tuo pačiu raštu ieškovė buvo informuota, jog priskaičiuotų netesybų suma bus sumažintas mokėjimas pagal PVM sąskaitą faktūrą FIS Nr. 180529. Atsakovė buvo išrinkta pirkimo laimėtoja vadovaujantis ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo būdu, todėl sutartyje numatytos netesybos yra laikomos teisingomis, nes projektavimo ir rangos darbų atlikimo terminai buvo esminiai kriterijai renkantis pirkimo laimėtoją.

3718.

38Pirkime dalyvavo 12 tiekėjų. Bet kuris pirkimą laimėjęs tiekėjas būtų dalyvavęs sutartiniuose santykiuose su atsakove tokiomis pačiomis pirkimo metu išviešintomis sąlygomis. 1 000 Eur dydžio baudos dydis yra dažnai naudojamas atsakovės praktikoje. Tokio dydžio baudų nustatymas pagrįstas ekonominio naudingumo kriterijaus svarba (e. b. 1 t. 171 l.).

3919.

40Teismas pasirengimą nagrinėti bylą paskyrė paruošiamųjų dokumentų būdu.

4120.

42Ieškovė teikė dubliką, kuriame nurodė, jog nesutinka su atsiliepime išdėstytais teisiniais bei faktiniais motyvais. Pažymėjo, kad atsakovė abstrakčiai suformulavo projektavimo užduotį (e. b. 1 t. 175-180 l.).

4321.

44Atsakovė triplike nurodė, kad dublike pateikiami argumentai yra visiškai nepagrįsti. Pažymėjo, kad atleidimas nuo baudų ginčo atveju būtų galimas tik tuo atveju, kai aplinkybės, sąlygojančios projektavimo darbų vėlavimą, būtų nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėmis.

4522.

46Sutarties specialiosios dalies sąlygoms yra teikiamas prioritetas (nes tai yra specialioji sąlyga), o sutarties specialioji dalis, kaip minėta, nenumato išlygų ir galimybių, įvykus sutartoms, bet ne force majeure aplinkybėms atleisti atsakovę nuo baudų mokėjimo. Sutarties 15.4 punktas taip pat nenumato galimybės atleisti nuo baudų mokėjimo, nes kalba tik apie delspinigius.

4723.

48Sutartimi šalys aiškiai ir nedviprasmiškai pasidalino rizikas. Ieškovė sutartimi įsipareigojo darbus atlikti savo rizika sutartyje nurodytomis sąlygomis (sutarties BD 3.1 punktas) per sutartyje nustatytą terminą (sutarties SD 3 punktas), taip pat prisiėmė visą riziką dėl to, kad dėl ne nuo užsakovo priklausančių aplinkybių padidės su sutarties vykdymu susijusios rangovo išlaidos ir rangovui sutarties vykdymas taps sudėtingesnis (sutarties BD 11.3 punktas). Rangovas be kita ko užtikrino, kad įvertino visas projekte numatytas darbų apimtis, įskaitant visas projektines medžiagas bei įrenginius, reikalingus projektui įgyvendinti, išskyrus užsakovo teikiamas medžiagas bei įrenginius. Rangovas patvirtino, kad prieš pateikdamas pasiūlymą, nuvyko į objekto statybos vietą ir įvertino techninio projekto sprendinių įgyvendinimo galimybes vietovėje ir planuojamu laiku, galimą darbų apimčių pasikeitimo riziką, taip pat ir dėl techniniame projekte galimų klaidų (sutarties BD 13.8 punktas) (e. b. 1 t. 182-188 l.).

4924.

50Išvadą teikianti institucija byloje Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba 2019-03-12 išvadoje nurodė, kad Konkurencijos taryba nėra atlikusi tyrimo dėl šioje byloje nagrinėjamų ieškovės ir atsakovės veiksmų. Konkurencijos taryba, teikdama išvadą pagal CPK 252 straipsnį, negali pasisakyti dėl to, ar konkurencijos taisyklių pažeidimas buvo padarytas. Tai, įvertinęs visas bylos aplinkybes, gali nuspręsti tik teismas. Atsižvelgdama į tai, kad nagrinėjamoje civilinėje byloje galutinį sprendimą priims teismas, Konkurencijos taryba pagal kompetenciją teikia paaiškinimus ir atitinkamas nuorodas į reikšmingą teismų praktiką byloje nagrinėjamais konkurencijos taisyklių pažeidimo klausimais, kurie gali padėti įvertinti, ar atsakovė pažeidė Konkurencijos įstatymo 7 straipsnio reikalavimus. Konkurencijos taryba pažymi, kad vertinant, ar ūkio subjektas pažeidė Konkurencijos įstatymo 7 straipsnio reikalavimus, reikia apibrėžti atitinkamą rinką, nustatyti ūkio subjekto padėtį toje rinkoje (t. y. ar jis dominuoja) bei įvertinti nagrinėjamo ūkio subjekto veiksmus. Bent vieno iš šių etapų neteisingas įvertinimas nulemia neteisingas galutines išvadas bei kito etapo išvadas. Atkreipė dėmesį į tai, jog nustačius, kad panašaus pobūdžio sutartyse buvo taikytos nevienodos sąlygos atskiriems ūkio subjektams, svarbu įvertinti, ar nėra objektyvių pateisinamų priežasčių, kodėl taikomos nevienodos sąlygos atskiriems ūkio subjektams. Nėra aišku, kokiu būdu nagrinėjamu atveju ieškovė atsiduria konkurencijos atžvilgiu nepalankesnėje padėtyje bei kyla abejonių dėl tokių ieškovės nurodomų teiginių pagrįstumo. Prašė bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant.

5125.

52Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas patvirtino procesiniuose dokumentuose nurodytas aplinkybes bei prašė tenkinti ieškinį.

5326.

54Teismo posėdžio metu atsakovės atstovė patvirtino procesiniuose dokumentuose nurodytas aplinkybes bei prašė ieškinį atmesti.

5527.

56Teismo posėdžio metu išvadą teikiančios institucijos Viešųjų pirkimų tarnybos atstovė nurodė, kad šioje situacijoje perkančiojo subjekto pasirinkimas pasiūlymus vertinti pagal ekonominio naudingumo kriterijus iš tiesų reiškia, kad perkantysis subjektas yra pasirengęs sumokėti brangiau vien tam, kad tie darbai būtų atlikti per kuo trumpesnį laiką, todėl, tarnybos vertinimu, akivaizdu, kad tiek darbų rangos atlikimo terminas, tiek techninio projekto parengimo terminas perkančiajam subjektui šiuo atveju buvo iš ties svarbūs. Rangovo pasiūlyme numatytas tiek techninio projekto parengimo, tiek rangos darbų parengimo terminas, neabejotinai turėjo įtakos jo, kaip pirkimų laimėtojo, išrinkimui. Ekonominio naudingumo kriterijų atitikimo sprendiniai, kuriuos pasiūlo tiekėjas ir už kuriuos jis yra nustatomas pirkimo laimėtoju, turi būti ir yra privalomai vykdytini sutarties vykdymo metu, tai yra bendra taisyklė, kuri išplaukia tiek iš skaidrumo principo, tiek iš paties ekonominio naudingumo esmės. Šiuo atveju perkantysis subjektas sutartyje įtvirtino jau paminėtų kriterijų privalomumo užtikrinimo mechanizmą, tai yra piniginę sankciją ir pats piniginės sankcijos už techninio projekto parengimo terminų laikymasis šiuo atveju negalėtų būti pripažintinas kaip tokio sprendimo neatitikimas viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų nuostatoms. Paprastai klausimai dėl netesybų konkrečios sumos nėra tarnybos kompetencija ir tarnyba jų nevertina. Šiuo atveju dėl piniginės sankcijos nepagrįstumo reikalinga vertinti tiek ieškovės, tiek atsakovės argumentus ir kai kuriais atvejais tam reikia turėti specifinių žinių. Šiuo atveju tarnyba iš tų duomenų, kuriuos turi dabar ir kurie buvo pateikti byloje, nepasisako ir neturi galimybės įvertinti konkrečiai tos sankcijos pagrįstumo ar nepagrįstumo. Ekonominio naudingumo kriterijų būtų galima laikyti esminiu pažeidimu.

57Ieškinys netenkintinas.

5828.

59Teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais (CPK 185 straipsnio 1 dalis). Įvertindamas įrodymus, teismas turi įsitikinti, ar pakanka įrodymų reikšmingoms bylos aplinkybėms nustatyti, ar tinkamai buvo paskirstytos įrodinėjimo pareigos, ar įrodymai turi ryšį su įrodinėjimo dalyku, ar jie yra leistini ir patikimi. Teismas turi įvertinti kiekvieną įrodymą atskirai ir kartu įrodymų visetą. Teismas gali konstatuoti tam tikros aplinkybės buvimą ar nebuvimą, kai tokiai išvadai padaryti pakanka byloje esančių įrodymų. Įrodymų pakankamumas byloje reiškia, kad jie tarpusavyje neprieštarauja vieni kitiems ir jų visuma leidžia padaryti pagrįstą išvadą apie įrodinėjamų faktinių aplinkybių buvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-07-02 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2010).

6029.

61Išvadą apie faktų buvimą teismas civiliniame procese gali daryti ir tada, kai tam tikrų abejonių dėl fakto buvimo lieka, tačiau byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti esant labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-08-25 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-304/2008; 2008-03-26 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-187/2008; 2004-10-04 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-513/2004). Įrodinėjimas civiliniame procese grindžiamas tikimybių pusiausvyros principu – teismas pripažįsta faktą esant nustatytu, jei, įvertinus į bylą pateiktus įrodymus, yra didesnė tikimybė manyti tam tikrą faktinę aplinkybę egzistavus nei neegzistavus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-10-26 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-423/2010, 2002-04-15 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-569/2002, 2001-03-26 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-260/2001). Tuo pačiu, esant byloje surinktų įrodymų prieštaravimams, kilę neaiškumai vertinami atsižvelgiant į šalims tenkančią įrodinėjimo pareigą. Be to, vertindamas konkrečioje byloje surinktus faktinius duomenis, teismas privalo vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais (CPK 3 straipsnio 7 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-02-07 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2011).

62Dėl nustatytų aplinkybių

6330.

64Bylos medžiaga nustatyta, jog 2017-10-02 Skelbiamų derybų Specialiose pirkimo sąlygose (SPS) nurodyta, kad Pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus atitinkantys Pasiūlymai bus vertinami pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų – kainos ir sąnaudų kokybės santykį. Pasiūlymo vertinimo kriterijai ir ekonominio naudingumo vertinimo metodika pateikiama SPS Priede Nr. 7 (6.1 p.) (atsiliepimo 8 priedas).

6531.

66Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 64 straipsnio 8 dalis numato, kad perkantysis subjektas, norėdamas priimti sprendimą dėl laimėjusio pasiūlymo, turi nedelsdamas įvertinti pateiktus dalyvių pasiūlymus ir nustatyti pasiūlymų eilę (išskyrus atvejus, kai pasiūlymą pateikti kviečiamas tik vienas tiekėjas arba pasiūlymą pateikia tik vienas tiekėjas). Pasiūlymų eilė nustatoma ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka. Tais atvejais, kai kelių tiekėjų pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, sudarant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas pateiktas anksčiausiai.

6732.

68Pasiūlymų ekonominio vertinimo metodikoje nurodyta, kad vienas iš vertinimo kriterijų yra (Projektavimo darbų atlikimo laikas (TP)), t. y. vertinamas nenutrūkstamas projektavimo darbų atlikimo laikas kalendorinėmis dienomis pagal šios metodikos 2.2 punkte nurodytą formulę, kur didžiausią įvertinimo balą gauna tas pasiūlymas, kurio nurodytas projektavimo darbų atlikimo laikas yra trumpiausias, o likę pasiūlymai įvertinami proporcingai mažesniais balais. Nenutrūkstamas projektavimo darbų (1 etapo) atlikimo laikas nuo sutarties pasirašymo dienos (kalendorinėmis dienomis), kuris negali būti ilgesnis kaip 90 kalendorinių dienų (e. b. 1 t. 166 l.). Atkreiptinas dėmesys į tai, kad į bylą nėra pateikta įrodymų, jog ieškovė būtų kėlusi kokių nors klausimų dėl Specialių pirkimų sąlygų, t. y. kreipusi dėl jų neaiškumo arba jas ginčijusi kaip prieštaraujančias atitinkamoms teisės normoms ar principams. Be to, ieškovė iki pasirašydama sutartį turėjo visas galimybes įvertinti savo galimybes atlikti prisiimtus darbus nustatytais terminais.

6933.

70UAB „FISANTA“ teikė galutinį pasiūlymą (ESO 2017-2455) AU dalies 10 KV L-600 IR L-100 iš Mažeikių TP Elektros tinklo rekonstravimo ir valdymo įrengimo darbų pirkimui. Pažymėjo, kad pateikdama pasiūlymą, sutinka su pirkimo sąlygose (kaip jos apibrėžtos bendrosiose pirkimo sąlygose) nustatytomis tolesnėmis pirkimo procedūromis ir būsimos sutarties sąlygomis (tiek bendrąja, tiek specialiąja dalimis). Patvirtina, kad atidžiai perskaitė visus pirkimo sąlygų, taip pat ir Techninės specifikacijos reikalavimus. Pasiūlymas juos visiškai atitinka ir įsipareigoja jų laikytis vykdydami sutartį. Taip pat įsipareigoja laikytis ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių ir pirkimo objektui bei sutarčiai taikomų teisės aktų reikalavimų. Rengdama pasiūlymą, atsižvelgė į darbų saugos ir darbo sąlygų reikalavimus. Projektavimo darbų atlikimo laikas (TP) 85 dienos (atsiliepimo 7 priedas). UAB „FISANTA“ teikė Darbų atlikimo grafiką, pagal kurį projektavimo darbai numatyti baigti 2018-04-24 (85 dienos) (atsiliepimo 1 priedas). Išrašas iš TIVIS sistemos patvirtina, kad projektavimo užduotis patalpinta 2018-01-31 (atsiliepimo 2 priedas). Taigi jau iš anksto ieškovei buvo žinomas aiškus maksimalus terminas aptariamiems darbams atlikti (90 dienų), o pati ieškovė teikė pasiūlymą dėl nurodytų darbų atlikimo per 85 dienas. Bylos įrodymai patvirtina tai, kad projektavimo darbų terminas buvo viršytas 34 dienomis. Šiuo aspektu taip pat pažymėtina tai, kad tiekėjui – profesionaliam pirkimo dalyviui – veikiant nepakankamai rūpestingai viešajame pirkime, toks tiekėjas prisiima savo veiksmų neigiamų padarinių riziką. Kasacinio teismo išaiškinta, kad tiek tiekėjai, tiek perkančiosios organizacijos pripažįstamos profesionaliais viešųjų pirkimų teisinių santykių subjektais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-158/2011), todėl ne tik perkančiosios organizacijos, bet ir tiekėjai privalo elgtis atsakingai (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. spalio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-541-690/2015).

7134.

72Ieškovė ir atsakovė sudarė sutartį Nr. 40410/580168. Į bylą teikta Tipinės (elektros) rangos darbų sutarties Bendroji dalis (BD), su bendrosios dalies priedais (e. b. 1 t. 16-33, 36 l.) bei sutarties Nr. 40410/580168 specialioji dalis (SD) su priedais (e. b. 1 t. 37-40, 41-49 l.). Sutarties sąlygos numato, kad jeigu šios sutarties SD nuostatos numato atitinkamų sutarties nuostatų taikymo alternatyvas, taikomos sutarties SD nurodytos nuostatos. Jeigu sutarties SD tiesiogiai nurodyta, kokie sutarties BD punktai nėra taikomi – vadovaujamasi sutarties SD nuostatomis (SD 2.1 p.). Sutartis sudaryta vadovaujantis šiais dokumentais: Pirkimo sąlygomis 2017-10-02; Rangovo 2017-11-09 pasiūlymu bei 2018-01-08 galutiniu pasiūlymu (SD 2.2 p.). Investicinio projekto numeris: E1E4800224 (SD 2.3 p.). Sutartis įsigalioja nuo sutarties pasirašymo (SD 2.4 p.). Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo pateikiamomis perkamomis medžiagomis sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti Projekto parengimo ir rangos darbus (Darbų apimtys bei reikalavimai aprašyti Sutarties SD Priede Nr. 1) (SD 3.1 p.). Atliktų darbų (projektavimo) aktas pasirašytas 2018-05-28 (e. b. 1 t. 95 l.) bei 2018-05-28 išrašyta PVM sąskaita faktūra Nr. 180529 (pirkėjas ESO, pardavėjas UAB „FISANTA“ (e. b. 1 t. 159 l.).

7335.

74Į bylą teikti duomenys dėl užduoties pateikimo (e. b. 1 t. 49, 59 l.), projektavimo – montavimo darbų užduotis (e. b. 1 t. 51-58 l.), situacinis planas (e. b. 1 t. 80-84 l.), ESO investavimo planai (e. b. 1 t. 61-72 l.), pareiškimas dėl žemės naudojimo sąlygų (e. b. 1 t. 73-75 l.).

75Dėl Sutarties Specialiosios dalies 5.11 punkto

7636.

77Nagrinėjamu atveju byloje sprendžiamas klausimas siejamas su SD 5.11 punktu, kuris numato, jog rangovui, įvykdžius darbus, tačiau pažeidus Pasiūlymo ekonominio naudingumo vertinimo metodikos kriterijų TP (projektavimo darbų atlikimo laikas), bus taikoma 1 000 EUR bauda už kiekvieną pradelstą dieną.

7837.

79Pagal nuosekliai formuojamą kasacinio teismo praktiką, esant ginčui dėl sutarties turinio bei jos sąlygų, sutartis aiškinama nustatant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus, o ne vien remiantis pažodiniu sutarties teksto aiškinimu (CK 6.193 straipsnio 1 dalis). Kasacinio teismo pabrėžta tai, kad, taikant įstatymo įtvirtintas ir teismų praktikoje pripažintas sutarčių aiškinimo taisykles, turi būti kiek įmanoma tiksliau išsiaiškinta šalių valia, išreikšta joms sudarant sutartis ir prisiimant iš tokių sutarčių kylančius įsipareigojimus (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. kovo 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-128/2010; kt.). Iš sutarčių aiškinimo taisyklių matyti, kad pirmiausia yra įtvirtintas subjektyvaus sutarties aiškinimo metodas, įpareigojantis aiškintis tikruosius šalių ketinimus, o ne vien remtis pažodiniu sutarties teksto aiškinimu (objektyvaus sutarties aiškinimo metodas). Tai tiesiogiai susiję su tuo, kad kiekviena sutartis privalo būti aiškinama sąžiningai. Šie esminiai sutarčių aiškinimo principai (t. y. nagrinėti tikruosius sutarties šalių ketinimus ir aiškinti sutartį sąžiningai) lemia būtinybę aiškinant sutarties sąlygas atsižvelgti ne tik į jų lingvistinę reikšmę, tačiau įvertinti ir sutarties šalių elgesį, jų subjektyvią nuomonę dėl sutarties sąlygų turinio bei sutarties sudarymo metu buvusį sąlygų suvokimą. Be to, sutarties sąlygos turi būti aiškinamos atsižvelgiant į jų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-288/2010). Pagal CK 6.193 straipsnio 5 dalį aiškinant sutartį taip pat turi būti atsižvelgiama į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo, sutarties vykdymo ir kitas reikšmingas aplinkybes. Kartu sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, kad aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2000 m. balandžio 3 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-406/2000; 2004 m. rugsėjo 8 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-424/2004; 2007 m. gegužės 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-203/2007; kt.). Teismui taikant įstatyme išdėstytus ir teismų praktikoje pripažintus sutarčių aiškinimo būdus turi būti kiek įmanoma tiksliau išaiškinta išreikšta šalių valia joms sudarant sutartis ir prisiimant iš tokių sutarčių kylančius įsipareigojimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. kovo 20 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-128/2010; 2013 m. gruodžio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-702/2013; kt.). Kartu pažymėta tai, kad, nepaisant pirmiausia įtvirtinto subjektyvaus sutarties aiškinimo metodo, neabejotinai yra svarbūs visi CK 6.193 straipsnyje nustatyti sutarčių aiškinimo principai, ir kiekvienu atveju, aiškinant konkrečią sutartį, būtina atsižvelgti į visų nurodytų sutarčių aiškinimo taisyklių visetą.

8038.

81CK įtvirtinta, kad netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai) (CK 6.71 straipsnio 1 dalis). Taigi, kreditoriaus teisė reikalauti netesybų atsiranda tada, kai skolininkas prievolės neįvykdo arba ją įvykdo netinkamai. Teismų praktikoje nurodoma, kad šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų skirta tam, kad kreditoriui nereikėtų įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008). Netesybos yra prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonė ir civilinės atsakomybės forma. Netesybos gali būti nurodytos konkrečia pinigų suma arba užtikrinamosios prievolės sumos procentu.

8239.

83Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas netesybas ir palūkanas reglamentuojančias teisės normas, yra pabrėžęs, kad šalys susitaria dėl netesybų siekdamos keleto tikslų: pirma, šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų skirta tam, kad kreditoriui nereikėtų įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais; tokiu atveju netesybų tikslas – sumažinti kreditoriaus įrodinėjimo naštą, reikalaujant atlyginti nuostolius; antra, netesybomis siekiama sukurti teisinį aiškumą tarp šalių dėl civilinės atsakomybės apimties, nes netesybos riboja prievolę pažeidusios šalies atsakomybę tam tikra sutartine ir iš anksto žinoma pinigų suma; trečia, netesybos skirtos skatinti skolininką laiku ir tinkamai įvykdyti savo įsipareigojimus (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. gegužės 13 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-275-248/2015, ir joje nurodytą kasacinio teismo praktiką).

8440.

85Jeigu šalys sutartyje susitarė dėl tam tikro dydžio netesybų, tai sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju skolininkas negali jo ginčyti, išskyrus atvejus, kai netesybos būtų neprotingos, akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą ir pan. Tokiems atvejams įstatymų leidėjo įtvirtinta teismo teisė mažinti netesybas (CK 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis). Sprendžiant dėl priteistinų sutartinių netesybų dydžio, svarbu atsižvelgti į tai, jog netesybos nustatytos šalių valia jų sudarytoje sutartyje ir teismas neturėtų iš esmės paneigti šalių valios dėl atsakomybės už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010).

8641.

87Ieškovė savarankiško materialaus reikalavimo pripažinti nurodytą sutarties nuostatą negaliojančia nėra pareiškusi, tačiau nurodo, kad ji pripažintina negaliojančia ex officio.

8842.

89Sutarties bendrosios dalies (BD) 15.1 punktas numatė, kad už savo sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą šalys atsako sutartyje ir teisės aktuose nustatyta tvarka. Pagal sutarties BD 15.2 punktą šalys pareiškė, kad šioje sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos teisingomis bei protingo dydžio ir sutinka, kad jos nebūtų mažinamos, nepriklausomai nuo to, ar dalis prievolės yra įvykdyta. Šalys taip pat pripažįsta, kad minėtų netesybų dydis yra laikomas minimalia neginčijama nukentėjusiosios šalies patirtų nuostolių suma, kurią kita šalis turi kompensuoti nukentėjusiajai šaliai dėl sutarties pažeidimo (nesilaikymo), nereikalaujant nuostolių dydį patvirtinančių įrodymų (e. b. 1 t. 30 l.). Tuo pačiu atkreiptinas dėmesys į tai, kad sutarties bendrosios dalies (BD) 13.8 punkte nurodyta, jog rangovas (ieškovė) užtikrina, kad įvertino visas Projekte numatytas darbų apimtis, įskaitant visas projektines medžiagas bei įrenginius, reikalingus projektui įgyvendinti, išskyrus užsakovo teikiamas medžiagas bei įrenginius. Rangovas patvirtina, kad prieš pateikdamas Pasiūlymą, nuvyko į objekto statybos vietą ir įvertino techninio projekto sprendinių įgyvendinimo galimybes vietovėje ir planuojamu laiku, galimą darbų apimčių pasikeitimo riziką, taip pat ir dėl techniniame projekte galimų klaidų (e. b. 1 t. 28 l.).

9043.

91Viešuosiuose pirkimuose abipusio pripažinimo principas glaudžiai susijęs su iš nediskriminavimo principo kildinama lygiaverčių standartų doktrina. Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju nėra pagrindo sutikti su ieškovo argumentais dėl abipusio principo pažeidimo, nes tokių aplinkybių ieškovė neįrodė, be to, šiuo atveju ieškovė neteisingai bando aiškinti abipusio pripažinimo principą santykyje su specialiosios dalies 5.11 punkte numatyta bauda už projektavimo darbų terminų pažeidimą.

9244.

93Nagrinėjamu atveju taip pat nėra pagrindo teigti, kad aptariama nuostata pažeistų Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus. Svarbu pažymėti tai, kad: pirma, pati ieškovė pasirašė sutartį su aptariama sąlyga; antra, pati ieškovė vykdydama sutartį nereiškė jokių materialių reikalavimų dėl nurodytos sąlygos keitimo (panaikinimo); trečia, ieškovė kelia klausimą dėl sąlygos pripažinimo negaliojančia ex officio tik tada, kai pati ieškovė, pažeidusi nustatytą atitinkamos prievolės įvykdymo terminą, už tokį pažeidimą sulaukė sutartyje numatytų sankcijų.

9445.

95Nagrinėjamu atveju nėra pagrindo sutikti su ieškovės teiginiais, esą baudos dydis numatytas nurodytoje sutarties nuostatoje disproporcingas ir pažeidžia normalias rinkos sąlygas. Pažymėtina, kad: pirma, viešasis konkursas buvo vykdytas remiantis ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kriterijumi, kuriame itin svarbią reikšmę turėjo laiko (termino) sąlyga; antra, pati ieškovė teikė pasiūlymą atlikti projektavimo darbus per 85 dienas; trečia, baudos terminas numatytas už kiekvieną praleistą dieną, t. y. konkretus baudos dydis priklauso būtent nuo praleisto termino (kuo praleistas terminas yra ilgesnis, tuo didesnė bauda); ketvirta, šalims susitarus dėl esminių sutarties sąlygų ir šias sąlygas pradėjus vykdyti, o vėliau derybų keliu nepasiekus abipusio susitarimo dėl sutarties sąlygų pakeitimo ir suinteresuotai šaliai nesikreipus į teismą dėl sutarties sąlygų pakeitimo, sutartis privalo būti vykdoma pagal joje nustatytas (sutartas) sąlygas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. kovo 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-194-686/2016). Teismo įsitikinimu, nagrinėjamu atveju nėra pagrindo sutarties specialiosios dalies 5.11 punktą dėl 1 000 Eur dydžio baudos už kiekvieną pradelstą dieną pripažinti negaliojančiu.

96Dėl ieškovei skirtos 34 000 Eur baudos panaikinimo

9746.

98Iš bylos duomenų matyti, kad Tinklo investicijų valdymo informacinėje sistemoje (TIVIS) užduotis rangovui atlikti projektavimo darbus buvo sukurta ir išsiųsta 2018-01-31. Rangovui (ieškovei) buvo nurodytas pirmo etapo (projektavimo) darbų atlikimo laikas, paskaičiuotas pagal sutartį, t. y. 2018-04-24.

9947.

100Sutarties specialiosios dalies (SD) 3.8.1 punktas numatė, kad rangovas pradeda atlikti I etapo techninio projekto darbus iš karto po sutarties įsigaliojimo, ir privalo pabaigti ne vėliau kaip per 85 kalendorines dienas nuo sutarties įsigaliojimo. Teismas pažymi, kad sutarties sąlygose buvo aiškiai išskirti projektavimo darbai bei rangos darbai, numatyti jų atlikimo terminai bei atitinkama atsakomybė už numatytų sąlygų nevykdymą ir netinkamą vykdymą.

10148.

102Į bylą teiktas ginčo šalių susirašinėjimas dėl ieškovei paskaičiuotos 34 000 Eur baudos (e. b. 1 t. 78-79, 161-164 l.); atsakovės pranešimas dėl netesybų skaičiavimo, kuriame nurodyta, kad pagal 2018-01-29 tarp UAB „FISANTA“ ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ pasirašytos sutarties Nr. 40410/580168 sąlygas, Jūsų įmonė įsipareigojo atlikti projektavimo darbus ne vėliau kaip iki 2018-04-24. Šiai dienai projektas dar nėra baigtas. Informuojama, kad Jūsų įmonei už pavėluotai atliktus projektavimo darbus bus skaičiuojami delspinigiai pagal sutarties SD punktą Nr. 5.11. „Rangovui, įvykdžius darbus, tačiau pažeidus Pasiūlymo ekonominio naudingumo vertinimo metodikos kriterijų TP (projektavimo darbų atlikimo laikas), bus taikoma 1 000 Eur bauda už kiekvieną pradelstą dieną.“ (atsiliepimo 3 priedas); atsakovės 2018-06-12 pranešimas Nr. DEL-18-0364 dėl 34 000 Eur delspinigių pagal 2018-01-29 sutarties Nr. 40410/580168 5.11 punktą už ne laiku atliktus darbus. Pranešimas pasirašytas UAB Verslo aptarnavimo centro Atsiskaitymų apskaitos skyriaus buhalterės R. Vaičiūnienės (e. b. 1 t. 160 l.).

10349.

104Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad tai, ar netesybos yra neprotingai didelės, turi būti vertinama atsižvelgiant į kiekvienos individualios bylos aplinkybes. Priklausomai nuo faktinės situacijos, tas pats netesybų dydis (procentine ar pinigine išraiška) vienu atveju gali būti pripažintas tinkamu, o kitu – aiškiai per dideliu. Dėl to ir teismų praktikoje negali būti vieno konkretaus dydžio, kuris neabejotinai reikštų, kad netesybos neatitinka įstatymuose nustatytų kriterijų ir turi būti mažinamos (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; kt.). Šiame kontekste taip pat pažymėtina, kad, nors pagal kasacinio teismo praktiką teismas gali (turi teisę) mažinti delspinigių, apskaičiuotų pagal viešojo pirkimo sutarties sąlygas, sumą (pirmiau nurodyta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-267-916/2015), tačiau, sprendžiant dėl netesybų dydžio, atsižvelgtina į viešojo pirkimo sutarties pobūdį, vertinant tiekėjo veiksmus pirkimo procedūrose, netesybų dydžio išviešinimo aplinkybę iki sutarties sudarymo (ar iš sutarties projekto ar pirkimo sąlygų buvo aiškus jų dydis) ir pan. (pirmiau nurodyta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-562/2013). Nustatant, ar netesybos, palyginus su nuostoliais, nėra pernelyg didelės, atsižvelgiama į įvairias aplinkybes, kurių sąrašas nebaigtinis, pavyzdžiui, šalių sutartinių santykių pobūdį ir sutarties tikslus, tikruosius sutarties šalių ketinimus, sutarties sąlygų tarpusavio ryšį, šalių statusą, t. y. į tai, ar šalys yra vartotojos ar ne, į faktines bylos aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį, CK 1.5 straipsnyje įtvirtintus teisingumo, sąžiningumo, protingumo principus ir kt. (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-502/2009; 2012 m. gruodžio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-578/2012; kt.).

10550.

106Šiuo atveju pažymėtina, kad bauda skirta už projektavimo darbų neatlikimą laiku. Už tai aiškiai sutartyje buvo numatyta atsakomybė. Todėl vien tai, kad ieškovė rangos darbus atliko laiku, tačiau pažeidė projektavimo darbų atlikimo terminą (I darbų etapas), nepanaikina jo atsakomybės už sutarties nuostatų nevykdymą. Šiuo atveju negalima sutikti su ieškovės teiginiais, esą darbai buvo atlikti pavėlavus tik kelias dienas. Pati ieškovė nurodė projektavimo darbus atliksianti per 85 dienas. Šiuo atveju terminas buvo viršytas 34 dienomis. Vertinant paties ieškovės pasiūlyme nurodytą terminą bei realų terminą, per kurį darbai buvo pateikti, matyti, kad terminas prailgėjo žymiai iš esmės 40 procentų vertinant paties ieškovės nurodytą projektavimo darbų atlikimo terminą. Šiuo atveju buvo viršytas ne tik paties ieškovo pasiūlyme nurodytas 85 dienų terminas, tačiau ir Specialiose pirkimo sąlygose nustatytas maksimalus projektavimo 90 dienų terminas (atsiliepimo 8 priedas). Pati sutarties pirmojo etapo kaina buvo numatyta 80 000 Eur (SD 4.1.1 p.), darbų kaina (II-IV etapas) – 1 031 111,11 Eur (SD 4.1.2 p.), o vertinant ilgą projektavimo darbų termino praleidimą, nėra pagrindo paskirtos pagal sutarties sąlygos baudos laikyti per didele. Sutiktina su atsakovės argumentais, kad sutarties specialiojoje dalyje nėra numatyta jokių išlygų dėl baudų pagal SD 5.11 punktą netaikymo, o force majeure (nenugalimos jėgos) aplinkybės byloje neįrodytos.

10751.

108Pagal sutarties sąlygas pačiai ieškovei tenka atsakomybė dėl ieškovės nurodytų aplinkybių esą trečiųjų asmenų veiksmai turėjo įtakos sutarties vykdymui. Sudarytos sutarties bendrosios dalies (BD) 7.5 punktas numato būtent ieškovės (rangovo) įsipareigojimų apimtis (tarp jų gauti visų privačių žemės sklypų savininkų, kurių žemės sklypuose bus statomi elektros tinklai (įrenginiai), suderinimus; jeigu projekto sprendiniai gali daryti ar daro įtaką trečiųjų asmenų interesams, gauti visus būtinus suinteresuotų asmenų sutikimus tokiems sprendiniams atlikti ir pan.) (e. b. 1 t. 21-22 l.). Sutarties bendrosios dalies 3.1 punktas numatė, kad rangovas (ieškovė) įsipareigoja savo rizika ir naudodama savo pateiktas perkamas medžiagas (išskyrus Teikiamas medžiagas) sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti darbus ir perduoti šių darbų rezultatą užsakovui, o užsakovas įsipareigoja priimti atliktus darbus ir sumokėti už juos sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka; 3.3 punktas, kad jeigu sutarties SD nurodyta, kad rangovas parengia užsakovui darbo projektą, rangovas gauna ir apmoka už visus privalomuosius dokumentus iš trečiųjų šalių. Sutarties bendrosios dalies 11.3 punktas numatė, kad rangovas (ieškovė) prisiima visą riziką dėl to, kad dėl ne nuo užsakovo priklausančių aplinkybių padidės su sutarties vykdymu susijusios rangovo išlaidos ir rangovui sutarties vykdymas taps sudėtingesnis (rangovui padidės įsipareigojimų vykdymo kaina). Todėl nurodytų įsipareigojimas vykdymas bei tam tikri kilę sunkumai susiję su sutarties vykdymu, negali būti perkeliami atsakovei bei paneigti sutartyje numatytų atsakomybės nuostatų taikymą, konstatavus sutartyje numatytus pažeidimus.

10952.

110Bylos medžiaga patvirtina, kad nėra pagrindo daryti išvados, kad atsakovės veiksmai (neveikimas) galėjo turi įtakos sutartyje numatytų projektavimo darbų atlikimo terminams. Pirma, jau minėta, kad UAB „FISANTA“ teikė Darbų atlikimo grafiką, pagal kurį projektavimo darbai numatyti baigti 2018-04-24 (85 dienos) (atsiliepimo 1 priedas). Išrašas iš TIVIS sistemos patvirtina, kad projektavimo užduotis patalpinta 2018-01-31 (atsiliepimo 2 priedas). Antra, į bylą teiktas 2018-01-29 įsakymas, kuriuo A. Budreckas paskirtas atsakingu už techninio (darbo) projekto parengimą, atliktų darbų aktų surašymą, sąskaitų išrašymą (e. b. 2 t. 55, 58-76, 77 l.). A. Budreckas byloje apklaustas liudytoju. Teismo posėdžio metu jis nepaneigė aplinkybių apie užduoties gavimą dar 2018-01-31. Be to, projektavimo darbų terminai atsakovės nebuvo nukelti vėlesniam laikui. Trečia, atsakovė tinkamai suformulavo projektavimo užduotį, gi projektavimo darbams atlikti atskirai ir buvo samdyta ieškovė, kuriai už tai buvo numatytas atlyginimas. Specialiųjų pirkimo sąlygų 2.2 punktas numatė, kad pirkimo objekto aprašymas pateikiamas Techninėje specifikacijoje. Specialiųjų pirkimo sąlygų 2.6 punktas numatė, kad pirkėjas pagal poreikį organizuos susitikimus su dalyviais dėl (ESO 2017-2455) AU Dalies 10 kV L-600 ir L-100 iš Mažeikių TP elektros tinklo rekonstravimo ir valdymo įrengimo darbų apžiūros. Objekto apžiūra bus vykdoma dalyvaujant pirkėjo atstovui. Tokie susitikimai su dalyviais bus vykdomi ne vėliau kaip likus 4 darbo dienoms iki Pirminių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Dalyviai, norintys susipažinti su objektu, CVP IS priemonėmis turi pateikti prašymą, nurodydami pageidaujamą susitikimo laiką. Pirkėjas turi teisę su Dalyviu suderinti kitą, nei jo prašyme nurodytą, susitikimo laiką (atsiliepimo 8 priedas). Ketvirta, bylos medžiaga patvirtina, kad pati ieškovė vėlavo pradėti darbus. Penkta, sutiktina su atsakovės argumentais, kad darbų atlikimo terminai buvo esminiai kriterijai renkantis pirkimo laimėtoją, tačiau nėra pagrindo sutikti su ieškovės argumentais, jog nagrinėjamoje situacijoje nebuvo pažeistas ekonominio naudingumo kriterijus. Šešta, sutartinės atsakomybės netaikymas ieškovei pažeistų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje įtvirtintus lygiateisiškumo, skaidrumo principus. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyje Nr. 3K-3-75/2013 taip pat nurodyta, kad viešųjų pirkimų procese sudaryta sutartis turi būti keičiama įstatymo nustatyta tvarka, tai yra gavus Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą. Nagrinėjamoje byloje dėl šalių sudarytos sutarties pakeitimo nebuvo kreiptasi. Tai patvirtina, jog atsakovė turėto teisėtą pagrindą taikyti sutartinę atsakomybę reglamentuojančias teisės normas ir tuo ieškovės teisėtų interesų nepažeidė. Tuo pačiu tai sietina ir su ekonominio naudingumo kriterijumi, kurį taikant ir buvo atrinktas konkurso laimėtojas ir su kuriuo buvo sudaryta sutartis. Septinta, į bylą nėra pateikta įrodymų, kad projekto rengimo eigoje ieškovė būtų teikusi atsakovei prašymus dėl terminų pratęsimo. Aštunta, nors ieškovė ir remiasi, esą atsakovės praktika netaikyti baudų tiekėjams, tačiau sutiktina su atsakovės teiginiais, jog nagrinėjamu atveju neįrodytos aplinkybės, minimos atsakovės skaidrėje, kurių laikantis gali būti atleidžiama nuo baudų mokėjimo (e. b. 1 t. 10, 63 l.). Išdėstytų aplinkybių pagrindu ieškovės reikalavimas panaikinti atsakovės baudą, skirtą 2018-06-12 pranešimu Nr. DEL-18-0364 ieškovei, atmestinas kaip nepagrįstas ir neįrodytas (CPK 185 straipsnis).

111Dėl atlikto įskaitymo

11253.

113Kasacinio teismo praktikoje, formuojamoje aiškinant ir taikant įskaitymą reglamentuojančias materialiosios teisės normas, išaiškinta, kad įskaitymas – vienašalis sandoris, jam pakanka vienos prievolės šalies pareiškimo, kuriuo apie įskaitymą pranešama kitai šaliai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. balandžio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-162-1075/2018).

11454.

115Į bylą teiktas AB „Energijos skirstymo operatorius“ 2018-06-12 Tarnybinis raštas Dėl delspinigių išskaičiavimo, kuriame nurodyta, jog priskaičiuota netesybų suma 34 000 Eur bus sumažintas mokėjimas pagal Jūsų 2018-05-28 PVM sąskaitą - faktūrą serija FIS Nr. 180529 (80 000 Eur be PVM) (e. b. 2 t. 9, 37-40, 43-44 l.). Į bylą pateikta Paslaugų teikimo sutartis Nr. 30010/441993, sudaryta tarp UAB Verslo aptarnavimo centro ir AB LESTO (e. b. 2 t. 41-42, 85, 86 l.). Teiktas AB „Energijos skirstymo operatoriaus“ 2018-07-03 raštas, kuriame nurodyta, jog „atsakydami į Jūsų raštą 2018-07-03 Nr. 18-171, informuojame, kad Jūs neatsakėte laiku dėl netesybų skaičiavimo, todėl remiantis sutarties 40410/580168 SD punktu Nr. 5.11 rangovui, įvykdžius darbus, tačiau pažeidus Pasiūlymo ekonominio naudingumo vertinimo metodikos kriterijų TP (projektavimo darbų atlikimo laikas), bus taikoma 1 000 Eur bauda už kiekvieną pradelstą dieną priskaičiuota netesybų suma 34 000 EUR yra išskaičiuota iš 2018-05-28 FIS Nr. 180529 sąskaitos“ (atsiliepimo 6 priedas).

11655.

117Sutarties bendrosios dalies 15.6 punkte numatyta, kad vadovaujantis sutarties nuostatomis apskaičiuotus delspinigius, baudas ir nuostolius dėl rangovo sutartinių įsipareigojimų nevykdymo užsakovas turi teisę įskaityti, atitinkamai sumažindamas bet kokias užsakovo rangovui priklausančias mokėti sumas. Įskaitymas atliekamas pranešant (pareiškiant) apie tai rangovui (e. b. 1 t. 30 l.).

11856.

119Kasacinis teismas, aiškindamas įskaitymo teisinius santykius (CK 6.130, 6.131 straipsniai), yra nurodęs tokias įskaitymo sąlygas: 1) prievolės šalys turi turėti viena kitai abipusių teisių ir pareigų, t. y. skolininkas kartu turi būti ir savo kreditoriaus kreditorius, o kreditorius – ir savo skolininko skolininkas; 2) šalių reikalavimai turi būti priešpriešiniai, t. y. šalys turi turėti reikalavimus viena kitai, o ne trečiajam asmeniui; 3) šie šalių reikalavimai turi būti vienarūšiai, t. y. abiejų prievolių dalykas turi būti toks pat (pavyzdžiui, šalys viena kitai turi sumokėti pinigus, suteikti viena kitai tam tikras paslaugas ir pan.); 4) abu reikalavimai turi galioti; 5) abu reikalavimai turi būti vykdytini; 6) abu reikalavimai turi būti apibrėžti. Nors įskaitymas atliekamas nepriklausomai nuo to, sutinka kita prievolės šalis su tokiu prievolės pasibaigimo būdu ar ne, kita prievolės šalis turi teisę ginčyti įskaitymo pagrįstumą teisme, įrodinėdama, kad nebuvo įstatyme nustatytų sąlygų, būtinų atliekant įskaitymą (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. vasario 1 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-18/2010, 2018 m. vasario 28 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-71-916-2018 46 punktą ir jame nurodytą kasacinio teismo praktiką; 2017 m. gegužės 26 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-251-701/2017 16 punktą ir jame nurodytą kasacinio teismo praktiką).

12057.

121Teismo vertinimu, nėra pagrindo sutikti su ieškovės argumentais, esą buhalterijos paslaugos teikianti buhalterė negalėjo skaičiuoti baudos bei atlikti įskaitymo. Pažymėtina, kad: pirma, į bylą buvo teikta paslaugų sutartis, sudaryta su buhalterines paslaugas teikiančia įmone; antra, pati atsakovė nurodė tokius veiksmus atlikti; trečia, atsakovės atstovė patvirtino atstovaujamojo tokių veiksmų atlikimą.

12258.

123Nagrinėjamu atveju ieškovė ieškinyje formuoja reikalavimą priteisti iš atsakovės 34 000 Eur ieškovės naudai už darbus pagal PVM sąskaitą faktūrą Nr. 180529. Atskiro materialaus reikalavimo pripažinti atliktą įskaitymą negaliojančiu nėra pareikšta. Kadangi šiuo atveju: pirma, teismas netenkino ieškovės reikalavimo dėl ieškovei paskirtos 34 000 Eur baudos panaikinimo; antra, teismo vertinimu, egzistavo aukščiau nurodytos sąlygos atlikti įskaitymą; trečia, įskaitymo atlikimas vertintinas kaip prievolės pasibaigimas (CK 6.130 straipsnis), nėra pagrindo tenkinti ieškovės reikalavimo priteisti iš atsakovės 34 000 Eur ieškovės naudai už darbus pagal PVM sąskaitą faktūrą Nr. 180529. Išdėstytų aplinkybių pagrindu taip pat negalima sutikti su ieškovės argumentais esą atlikus įskaitymą atsakovė nepagrįstai praturtėjo.

124Dėl konkurencijos normų pažeidimo

12559.

126Nagrinėjamos bylos dalyką sudaro šalių sudarytos sutarties sąlygos (specialiosios dalies 5.11 punktas), kuri numato baudos skyrimą (pažeidus Pasiūlymo ekonominio naudingumo vertinimo metodikos kriterijų TP (projektavimo darbų atlikimo laikas), bus taikoma 1 000 Eur bauda už kiekvieną pradelstą dieną) aiškinimas, įvertinimas bei taikymas.

12760.

128Konkurencijos įstatymo 18 straipsnio 1 dalies 10 punkte numatyta, jog Konkurencijos taryba bendradarbiauja su kitomis Lietuvos Respublikos, užsienio ir tarptautinėmis institucijomis ir organizacijomis teisės aktų ir susitarimų, numatančių bendradarbiavimą, nustatyta tvarka. Tam, kad būtų tinkamai atliktas tyrimas dėl galimo konkurencijos normų pažeidimo, Taryba gali naudoti visas prieinamas įrodinėjimo priemones, be kita ko, gautas bendradarbiaujant su kitomis institucijomis, taigi ir remtis ikiteisminio tyrimo metu užfiksuotais duomenimis. Konkurencijos taryba teikė išvadą byloje.

12961.

130Nagrinėjamu atveju, atsižvelgiant į nagrinėjamos bylos nagrinėjimo ribas, nėra pagrindo daryti išvados, kad buvo pažeistos konkurencijos teisės normos, tokių aplinkybių byloje ieškovė neįrodė.

13162.

132Kiti šalių argumentai neturi esminės įtakos teisingam ginčo šalių išsprendimui, todėl teismas dėl jų plačiau nepasisako.

133Dėl bylinėjimosi išlaidų

13463.

135CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą.

13664.

137Netenkinus ieškovės ieškinio, nėra pagrindo jai priteisti jos patirtų bylinėjimosi išlaidų byloje (e. b. 1 t. 158 l.).

138Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259–260, 263–270 straipsniais,

Nutarė

139Ieškovės UAB „FISANTA“ ieškinį atsakovei AB „Energijos skirstymo operatorius“ dėl baudos panaikino ir lėšų priteisimo pagal įvykdytą sutartį (išvadą teikiančios institucijos byloje: Viešųjų pirkimų tarnyba bei Lietuvos konkurencijos taryba) atmesti.

140Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo ir paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Irmantas... 2. Teismas,... 3. 1.... 4. Ieškovė prašė panaikinti atsakovės baudą, skirtą 2018-06-12 pranešimu... 5. 2.... 6. Ieškinyje nurodė, kad 2018-01-29 šalys sudarė sutartį Nr. 40410/580168... 7. 3.... 8. 2018-06-12 UAB Verslo aptarnavimo centro darbuotoja, Atsiskaitymų ir apskaitos... 9. 4.... 10. Ieškovės vertinimu, sutarties specialiosios dalies 5.11 punkto nuostata... 11. 5.... 12. Įskaitymas šiuo atveju negali būti taikomas. Baudinės netesybos yra... 13. 6.... 14. Ieškovė prašė atsakovės netaikyti baudos, nes nėra tam teisinio pagrindo... 15. 7.... 16. Konkurencija turi būti užtikrinama net ir turint dominuojančią padėtį... 17. 8.... 18. Atsakovė atsiliepime prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad projektavimo... 19. 9.... 20. Ieškovei neparengus techninio projekto, 2018-05-15 atsakovė raštu informavo... 21. 10.... 22. Ieškovė laisva valia susitarė su atsakove dėl netesybų taikymo pažeidus... 23. 11.... 24. Nepaisant to, jog pagal Metodiką projektavimo ir rangos darbų atlikimo... 25. 12.... 26. Perkančiajai organizacijai pasirinkus ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo... 27. 13.... 28. Ieškovė nesikreipė į atsakovę su prašymu detalizuoti ar paaiškinti... 29. 14.... 30. Ieškovei žinoma, kad netesybos buvo paskaičiuotos būtent atsakovės valia,... 31. 15.... 32. Sutarties bendrosios dalies 13.8 punkte rangovas užtikrino, kad įvertino... 33. 16.... 34. Sutarties specialiosios dalies 5.11 punkte numatytos netesybos (baudos) yra... 35. 17.... 36. Sutarties bendrosios dalies 15.6 punkte numatyta sąlyga, pagal kurią... 37. 18.... 38. Pirkime dalyvavo 12 tiekėjų. Bet kuris pirkimą laimėjęs tiekėjas būtų... 39. 19.... 40. Teismas pasirengimą nagrinėti bylą paskyrė paruošiamųjų dokumentų... 41. 20.... 42. Ieškovė teikė dubliką, kuriame nurodė, jog nesutinka su atsiliepime... 43. 21.... 44. Atsakovė triplike nurodė, kad dublike pateikiami argumentai yra visiškai... 45. 22.... 46. Sutarties specialiosios dalies sąlygoms yra teikiamas prioritetas (nes tai yra... 47. 23.... 48. Sutartimi šalys aiškiai ir nedviprasmiškai pasidalino rizikas. Ieškovė... 49. 24.... 50. Išvadą teikianti institucija byloje Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba... 51. 25.... 52. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas patvirtino procesiniuose... 53. 26.... 54. Teismo posėdžio metu atsakovės atstovė patvirtino procesiniuose... 55. 27.... 56. Teismo posėdžio metu išvadą teikiančios institucijos Viešųjų pirkimų... 57. Ieškinys netenkintinas.... 58. 28.... 59. Teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą,... 60. 29.... 61. Išvadą apie faktų buvimą teismas civiliniame procese gali daryti ir tada,... 62. Dėl nustatytų aplinkybių... 63. 30.... 64. Bylos medžiaga nustatyta, jog 2017-10-02 Skelbiamų derybų Specialiose... 65. 31.... 66. Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos,... 67. 32.... 68. Pasiūlymų ekonominio vertinimo metodikoje nurodyta, kad vienas iš vertinimo... 69. 33.... 70. UAB „FISANTA“ teikė galutinį pasiūlymą (ESO 2017-2455) AU dalies 10 KV... 71. 34.... 72. Ieškovė ir atsakovė sudarė sutartį Nr. 40410/580168. Į bylą teikta... 73. 35.... 74. Į bylą teikti duomenys dėl užduoties pateikimo (e. b. 1 t. 49, 59 l.),... 75. Dėl Sutarties Specialiosios dalies 5.11 punkto... 76. 36.... 77. Nagrinėjamu atveju byloje sprendžiamas klausimas siejamas su SD 5.11 punktu,... 78. 37.... 79. Pagal nuosekliai formuojamą kasacinio teismo praktiką, esant ginčui dėl... 80. 38.... 81. CK įtvirtinta, kad netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta... 82. 39.... 83. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas netesybas ir palūkanas... 84. 40.... 85. Jeigu šalys sutartyje susitarė dėl tam tikro dydžio netesybų, tai... 86. 41.... 87. Ieškovė savarankiško materialaus reikalavimo pripažinti nurodytą sutarties... 88. 42.... 89. Sutarties bendrosios dalies (BD) 15.1 punktas numatė, kad už savo sutartinių... 90. 43.... 91. Viešuosiuose pirkimuose abipusio pripažinimo principas glaudžiai susijęs su... 92. 44.... 93. Nagrinėjamu atveju taip pat nėra pagrindo teigti, kad aptariama nuostata... 94. 45.... 95. Nagrinėjamu atveju nėra pagrindo sutikti su ieškovės teiginiais, esą... 96. Dėl ieškovei skirtos 34 000 Eur baudos panaikinimo... 97. 46.... 98. Iš bylos duomenų matyti, kad Tinklo investicijų valdymo informacinėje... 99. 47.... 100. Sutarties specialiosios dalies (SD) 3.8.1 punktas numatė, kad rangovas pradeda... 101. 48.... 102. Į bylą teiktas ginčo šalių susirašinėjimas dėl ieškovei paskaičiuotos... 103. 49.... 104. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad tai, ar netesybos yra... 105. 50.... 106. Šiuo atveju pažymėtina, kad bauda skirta už projektavimo darbų neatlikimą... 107. 51.... 108. Pagal sutarties sąlygas pačiai ieškovei tenka atsakomybė dėl ieškovės... 109. 52.... 110. Bylos medžiaga patvirtina, kad nėra pagrindo daryti išvados, kad atsakovės... 111. Dėl atlikto įskaitymo ... 112. 53.... 113. Kasacinio teismo praktikoje, formuojamoje aiškinant ir taikant įskaitymą... 114. 54.... 115. Į bylą teiktas AB „Energijos skirstymo operatorius“ 2018-06-12 Tarnybinis... 116. 55.... 117. Sutarties bendrosios dalies 15.6 punkte numatyta, kad vadovaujantis sutarties... 118. 56.... 119. Kasacinis teismas, aiškindamas įskaitymo teisinius santykius (CK 6.130, 6.131... 120. 57.... 121. Teismo vertinimu, nėra pagrindo sutikti su ieškovės argumentais, esą... 122. 58.... 123. Nagrinėjamu atveju ieškovė ieškinyje formuoja reikalavimą priteisti iš... 124. Dėl konkurencijos normų pažeidimo ... 125. 59.... 126. Nagrinėjamos bylos dalyką sudaro šalių sudarytos sutarties sąlygos... 127. 60.... 128. Konkurencijos įstatymo 18 straipsnio 1 dalies 10 punkte numatyta, jog... 129. 61.... 130. Nagrinėjamu atveju, atsižvelgiant į nagrinėjamos bylos nagrinėjimo ribas,... 131. 62.... 132. Kiti šalių argumentai neturi esminės įtakos teisingam ginčo šalių... 133. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 134. 63.... 135. CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 136. 64.... 137. Netenkinus ieškovės ieškinio, nėra pagrindo jai priteisti jos patirtų... 138. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso... 139. Ieškovės UAB „FISANTA“ ieškinį atsakovei AB „Energijos skirstymo... 140. Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo ir paskelbimo dienos...