Byla 1-222-785/2014

1Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjasRamūnas Antanavičius, sekretoriaujantDaivai Aliulienei, Audronei Stulginskaitei – Puidienei, Vidai Butiškienei, Agnei Ramanauskienei, dalyvaujant prokurorui Vingaudui Rinkevičiui, kaltinamojo gynėjui advokatui Valerijui Karpovui,

2teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

3V. D., asmens kodas ( - ) gimęs ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, susituokęs, turintis aukštąjį išsilavinimą, dirbantis, gyv. ( - ) (deklaruota gyvenamoji vieta ( - )), teistas 1 kartą: 2008-12-19 Kauno miesto apylinkės teismo, teismo baudžiamuoju įsakymu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 223 str. 1 d. – 8 MGL (1040 Lt) bauda,

4kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 209 str., 184 str. 2d.,

Nustatė

5V. D. UAB „( - )“, į.k. ( - ), direktorius, sąmoningai blogai valdydamas įmonę, nulėmė jos bankrotą ir dėl to padarė didelės turtinės žalos kreditoriams, tai yra būdamas nuo 1999-12-01 iki 2010-05-21 UAB „( - )“ (į.k. ( - )) direktoriumi, sąmoningai blogai valdydamas įmonę, nulėmė UAB „( - )“ bankrotą, t.y. pagal 2000 m. liepos mėn. 13 d. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 37 str. 12 p. bei pagal UAB „( - )“ įstatų 6.11 p., būdamas atsakingu už bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą, atlikdamas bendrovės valdymo funkcijas, užsiimdamas kosmetinės produkcijos „( - )“ platinimu 2002-01-02 sudarytos sutarties su ( - ) bendrove „( - ) pagrindu, taip sužinojęs visas šios įmonės verslo „( - )“ kosmetine produkcija verslo sąlygas, matydamas, kad šis verslas yra perspektyvus bei pelningas, 2007-09-03 įsteigė savo bendrovę UAB „( - )“ (į.k. ( - )), bei būdamas UAB „( - )“ vadovu, aktyviai vystydamas naujos įmonės verslą, vienašališkai UAB „( - )“ vardu 2007-10-21 nutraukdamas patalpų, esančių ( - ), nuomos sutartį su UAB „( - )“ ir Ko, 2007-12-20 UAB „( - )“ vardu dėl minėtų patalpų nuomos sudarydamas sutartį su UAB „( - )“ ir Ko, po to UAB „( - )“ vardu 2008-05-19 nutraukdamas automobilio lizingo sutartį su UAB „( - )“, taip įmonę „( - )“ palikdamas be administracinių, sandėliavimo patalpų, bei transporto priemonės, taip pat nepratęsdamas 2002-01-02 sudarytos sutarties tarp UAB „( - )“ ir ( - ) bendrovės „( - ) pagal sutartyje numatytas sąlygas, neužsakydamas UAB „( - )“ vardu produkcijos, nutraukdamas UAB „( - )“ vardu bendradarbiavimą su klientais, taip perėmė UAB „( - )“ pagrindinę verslo sritį UAB „( - )“ naudai, t.y. 2007-10-02 UAB „( - )“ vardu sudarydamas su ( - ) bendrove „( - ) sutartį dėl kosmetikos „( - )“ platinimo, platindamas „( - )“ produkciją UAB „( - )“ buvusiems klientams, tokiais veiksmais ir priimtais sprendimais sąmoningai sužlugdė UAB „( - )“ nuo 2002 metų kurtą verslą ir sukėlė įmonės nemokumą, kas nulėmė UAB „( - )“ bankrotą, tokiais veiksmais padarydamas kreditoriams didelę 21 838,57 Lt turtinę žalą: advokatui V. G. - 8.040 Lt (2011-02-01 reikalavimo teisė perleista UAB „( - )“), ( - ) AVMI 13 798,57 Lt.

6Be to, jis iššvaistė jo žinioje buvusį svetimą UAB „( - )“ priklausantį didelės vertės turtą, tai yra būdamas nuo 1999-12-01 iki 2010-05-21 UAB „( - ) “ (į.k. ( - )) direktoriumi, turėdamas teisiškai apibrėžtus įgaliojimus, numatytus 1999-12-01 darbo sutartyje Nr. 5 ir dėl užimamų pareigų materialiai atsakingas už jam patikėtą turtą ir jo žinioje buvusį UAB „( - )“ turtą pagal 2000 m. liepos 13 d. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 (2003-12-11 Nr. IX-1889 redakcija) 37 straipsnio 10 dalį atsakingu už bendrovės veiklos organizavimą ir tikslų įgyvendinimą, laikotarpiu nuo 2003 m. sausio 1d. iki 2010 m. gegužės 21d., tiksliai ikiteisminio tyrimo nenustatytu laiku, nepateisindamas UAB „( - )“ priklausančių kosmetikos priemonių „( - )“ panaudojimo reklamai jokiais apskaitos dokumentais, nepagrįsdamas šių faktų realumo jokiais kitais duomenimis, išvaistė jam patikėtą ir jo žinioje buvusį svetimą UAB „( - )“ priklausantį didelės vertės turtą, iš viso už 48 723,30 Lt.

7Kaltinamasis V. D. posėdžio metu nors kaltu dėl jam inkriminuotų nusikalstamų veikų neprisipažino, tačiau iš esmės pripažino padaręs jam kaltinime inkriminuotas veikas ir jų padarymo aplinkybes. V. D. nurodė, kad palaiko ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus, bei paaiškino, kad UAB „( - )“ pradėjo dirbti 1999-12-01. Nuo 1999-12-01 iki 2008-01-15 įmonės finansinė padėtis nerodė jokio bankroto, kol jis išreiškė norą, kad būtų atleistas iš direktoriaus pareigų. Dirbdamas direktoriumi stengėsi, kad įmonė gyvuotų, įmonės veiklos pradžioje akcininkai buvo sudėję 165 000 litų ir paskolinę įmonei. Iki 2008 metų visa ši suma akcininkam buvo grąžinta. Nei vienas akcininkas nepareiškė pretenzijų. Nei vienais metais įmonė neturėjo ryškaus pelno. Akcininkų įnašai buvo grąžinti iš apyvartinių lėšų. Pelno iš veiklos nebuvo. Įmonė augimo neturėjo. 2003-2004 metais akcininkų susirinkimuose buvo keliamas klausimas ką toliau daryti, kad vystyti veiklą buvo reikalingos papildomos lėšos. Visi apklausti teisme akcininkai pripažino, kad jie visi buvę bendradarbiai, draugai. Kada jie tarpusavyje apsipyko, tada buvo nustota domėtis įmonės veikla. 2007 m. akcininkas V. G. nusprendė tapti pagrindiniu akcininku. Dovanojimo būdu jis surinko 54% UAB ( - ) akcijų. Pagrindinis akcininkas pasakė, kad papildomų lėšų įmonės plėtrai neskirs, kad viskas bus kaip buvę. 2008 m. sausio mėnesį įmonė „( - )“ nebuvo jokiam bankrote. Kada G. tapo pagrindiniu akcininku, jis bendravo su ispanų įmone, tačiau jam pasakė, kad ji nesiruošia nieko keisti. Jis nedirbo taip, kad „( - )“ bankrutuotų. Versle sunkumai yra kiekvieną dieną. Finansiniai sunkumai buvo nuo pat pradžių. 2005-2006 m. kai akcininkai susipyko tarpusavyje, jis pradėjo jiems ženkliau atidavinėti paskolą. Nuo tada visą laiką buvo toks balansavimas. Sunkumai buvo dėl to, kad reikėjo atiduoti paskolą. Sutartis su ispanais buvo pasirašyta 3 metų laikotarpiui su galimybe ją pratęsti. Pirmus, antrus metus nupirkdavo numatytą sutartyje produkcijos kiekį, vėliau jau ne. Atsiskaitymas sukosi ratu, kirpyklos negaudavo naujų prekių, jeigu neatsiskaitydavo už jau gautas. Paskutinį prekių užpirkimą „( - )“ darė 2006 m.2005-2006 metais „( - )“ dirbo buhalterė, vadybininkė L. B.. Vadybininkė buvo ir G. G., ji buvo kirpėja, padėdavo vesti seminarus. „( - )“ direktoriumi jis buvo iki 2010 m. kol buvo paskelbtas bankrotas. Įmonę „( - )“ įsteigti nusprendė, kai pamatė, jog pagrindinis akcininkas nesiims jokių veiksmų. Reikėjo apyvartinių lėšų, įmonė „( - )“ dirbti galėjo, o negalėjo tik plėsti veiklos. Santykiai tarp jo ir pagrindinio akcininko buvo įtempti, todėl jis nusprendė išeiti iš darbo. Kadangi jis turėjo kontaktus su ispanų firma, o V. A. turėjo pinigų, jie bendrai įsteigė įmonę „( - )“. V. A. atiteko 70, o jam 30 procentų akcijų. Įstatinis kapitalas buvo 10 000 litų. Po įmonės įsteigimo V. A. davė lėšų pirmam prekių užpirkimui, davė gal 15000 litų. „( - )“ iš ( - ) pirmą kartą prekes pirko 2007 m. spalio mėn. „( - )“ pradžioje turėjo pelno, paskui 2008 m. prasidėjo ekonominė krizė, apie pelną nebuvo ką kalbėti. Jis būdamas įmonės „( - )“ vadovas, o taip pat ir neatleistas įmonės „( - )“ vadovas, pelno siekė ir veiklą vykdė bendrovėje „( - )“. Tie klientai, kurie pirko produktus, jiems buvo nesvarbu iš ko pirkti. 2007 m. gruodžio mėn. parašė pareiškimą dėl atleidimo iš „( - )“ direktoriaus pareigų. Nurodė atleidimo datą nuo 2008-01-14, ar tai 15 dienos, kada turėjo būti akcininkų susirinkimas. UAB „( - )“ įsteigė 2007 m. rugsėjo mėn. Supranta, kad paskubėjo, nes reikėjo, kad pirma jį atleistų iš užimamų pareigų, tada steigti kitą įmonę. Veiklos nestabdė iki akcininkų susirinkimo. Mano, kad pagal darbo kodeksą jis turėjo būti laisvas. Jo nuomone išėjimas iš „( - )“, ir „( - )“ įkūrimas neturi nieko bendro su „( - )“ bankrotu. Jis prieš naujos įmonės steigimą, pirmiausiai bendravo su ispanais, įmonę „( - )“ steigė vėliau. Jis paskambino Ispanijos bendrovei ir jam pasakė, kad nėra perspektyvos darbui su „( - )“, o jis pasakė, kad ieškos perspektyvos kaip toliau platinti jų produkciją. „( - )“ produkciją reikėjo pirkti iš naujo, jokio veiklos tęstinumo nebuvo. Ispanų firmos sutartis su „( - )“ ir su „( - )“ niekuo nesiskyrė. Sąlygos buvo tokios pačios. Po jo noro išreiškimo, kad būtų atleistas iš direktoriaus pareigų, jis daugiau „( - )“ jokių pardavimų nevykdė. Įsipareigojimai „( - )“ buvo, bet visos sutartys buvo įvykdytos, liko telekomo sutartis ir lizingas. „( - )“ patalpų nuomos sutartį nuraukė, kad nebūtų nereikalingų sąnaudų. Automobilį pastatė, produkciją paliko naujajam savininkui. Laukė, kol bus paskirtas naujas direktorius, kuriam viską perduos. Savininkas nėjo į jokius kontaktus. V. G. jo iš darbo neatleido, automobilio lizingą nutraukė pati bendrovė, nes įmokų nebuvo, su ispanais sutartis nutraukta nebuvo.

8Dėl kaltinimo iššvaisčius UAB „( - )“ paaiškino, kad visos medžiagos, kurios buvo nurašytos ir kurios laikomos kaip išvaistytos, buvo panaudotos, produkcijos pristatymo tikslais, reklamos tikslais. Neparodžius daikto, jo nepademonstravęs negali parduoti. Nurašymas nebuvo tinkamai apiformintas. Už tai, kad buhalterinė apkaista netinkamai vedama jis jau buvo nubaustas baudžiamuoju įsakymu. Seminarai, pristatymai vyko ištisai, visą veiklos laiką. Būdavo didesnio masto, mažesnio, esmė buvo pirkėjų rato plėtimas. Seminarai vykdavo salone, mokymo centruose. Per metus gal 20 kartų. Organizuodavo jis. Kai reikėdavo patalpų, jis susitardavo su mokymo centru, kuris ruošia kirpėjas. Seminare dalyvaudavo to centro mokiniai, pasikviesdavo kirpėjas, kurios domėjosi šiuo produktu. Sutarčių dėl nuomos patalpų nebuvo, jis sutardavo žodžiu. Užsirašydavo kiek žmonių atvykdavo, kai kas pasižymėdavo, kad atvyko, kad dalyvauja, kiti nepasižymėdavo. Teorinę dalį galėjo papasakoti ir jis, o praktinę dalyvės pačios išbandydavo. G. G. plaukų specialistė, o L. B. dirbo su priemonėmis kūno odai. Jos abi buvo įdarbintos įmonėje „( - )“. Jos vadinosi vadybininkėmis ar technikėmis. Jos dirbo ne pilnu etatu, papildomai už seminarus joms nemokėdavo. Visi seminarai be išimties, kur pristatoma produkcija buvo nemokami. Iš ( - ) gaudavo nemokamai prekių, bet tai priklausė nuo užsakyto kiekio, tai yra 5 procentai nuo užsakyto produkcijos kiekio gaudavo nemokamai. Gamintojai įkainuodavo dažų paletes, jeigu įsitekdavo į tuos 5 procentus, tada gaudavo nemokamai, jeigu nereikėjo mokėti papildomai. Patenkančius į minėtus 5 procentus nemokamos produkcijos, gaunamos iš Ispanijos, taip pat buvo duodamos prijuostės, indeliai, teptukai su firmos ženklu, mėginukai. Pelnas ir paskolos atidavimas nėra skaičiais susiję dalykai. Dabar suprato, kad reikėjo kiekvieną daiktą atiduodant, duoti žmonėms pasirašyti. Didesnė dalis nuėjo demonstravimui, po kiekvieno pristatymo reikėjo suskaičiuoti ir nurašyti sunaudotą produkciją. Tie nurašymai nebuvo pripažinti sąnaudomis, dėl to, kad nebuvo dokumentais pagrįsti. Sąmoningai įmonės blogai nevaldė ir turto už kaltinime nurodytą sumą neišvaistė. Po 2006 m. inventorizacijos aktais pasirašė jis.Nurašymas prekių buvo už 2004-2005 m., ne tik už 2006 metus. Svarbūs yra faktiniai kiekiai, tos medžiagos, kurios buvo sunaudotos seminaruose, nebuvo nurašytos savu laiku, todėl jos atsispindėjo inventorizacijos aktuose kaip esamos. Jeigu nebūtų pristatymų, nebūtų pirkėjų. Buvo liudytojai, kurie tai patvirtino. Būdavo, kad sudarius sąrašą žmogus neateidavo į seminarą, pavardė taip ir likdavo sąraše. Seminarai ne visada būdavo su sąrašais, nuvykdavo į kirpyklą, ten jokie sąrašai nebuvo sudaromi. Produkcijos panaudojimo negali pagrįsti dokumentais, apie kuriuos posėdyje teisme kalbėjo specialistė. Produkcija, medžiagos nebuvo išvaistytos, jos buvo panaudotos reklamai, kad pritraukti pirkėjus, tačiau pripažįsta, kad jos nėra pagrįstos dokumentais.

9Jis nevykdė direktoriaus pareigų nuo 2008-01-15, nors iš įmonės atleistas nebuvo, ir teismas pripažino, kad nebuvo atleistas pagrįstai, nors jis su tuo ir nesutinka. UAB „( - )“ įsteigė dar 2007 m. rugsėjo mėnesį. Jis būdamas UAB „( - )“ direktoriumi po 2008-01-14, neorganizavo jokios įmonės veiklos, o tik turėjo įmonės „( - ) “ dokumentus, visus finansinius duomenis, prisijungimą prie sąskaitų, likusią produkciją, tai yra apsiribojo jų saugojimu, nes dokumentų ir produkcijos iš jo neperėmė įmonės pagrindinis akcininkas V. G.. Po teisminio proceso, kada buvo pripažinta, jog jis iš įmonės „( - )“ nebuvo atleistas pagrįstai, už atstovavimą teisme advokatas V. G. jam atsiuntė sąskaitą 2009 m.Jis būdamas direktorius, galimybės atsiskaityti su juo neieškojo, nes jis jau buvo pareiškęs, kad direktoriumi nedirba, nors dar iš direktoriaus pareigų nebuvo atleistas. Įmonė „( - )“, kadangi nevykdė jokios veiklos, lėšųneturėjo, kad atsiskaityti su advokatu V. G., todėl jis kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „( - )“.

10V. D. ikiteisminio tyrimo metu parodė, jog sąmoningai blogai įmonės UAB „( - )“ jis nevaldė. Visą savo vadovavimo įmonei laikotarpį dirbo pagal esamą konkurencinę ir ekonominę Lietuvos rinkos situaciją. Su ( - ) bendrove „( - ) pirma sutartis dar buvo sudaryta 2000 m. ir 2002 metais ji buvo pratęsta. Sutarties galiojimo laikas buvo numatytas 3 metams. Sudarytoje sutartyje buvo numatytos pirkimų apimtys, kuriuos privalėjo įvykdyti UAB „( - ) “. Tačiau bendrovė „( - ) “ numatytų pirkimo apimčių nebuvo įvykdžiusi, bet iš ispanų pusės nebuvo kažkokios iniciatyvos su bendrove pratęsti sutarties terminą. Bet ispanai ir pačios sutarties nenutraukė. Paprasčiausiai pasibaigus sutarties terminui buvo toliau bendradarbiaujama nuo 2005 metų abipusiu pasitikėjimu. Produkcijos tiekėjas pageidaudavo, kad tik būtų atliekami mokėjimai už tiekiamą produkciją. Be to, įmonės akcininkų paskutinis susirinkimas buvo įvykęs 2004 metais. Kadangi tarp pačių įmonės akcininkų įvyko kivirčas, todėl nuo 2004 metų realiai akcininkų susirinkimai nevykdavo, o kad patvirtinti įmonės balansą, kaip tai yra privaloma atlikti, akcininkai balsuodavo raštu. UAB „( - ) “ jis pradėjo dirbti nuo 1999-12-01. Pirma sutartis su ( - ) bendrove dėl „( - ) “ produkcijos tiekimo buvo sudaryta 2000 metais ir pirma siunta jau buvo gauta tų pačių metų pradžioje. Prekių įsigijimui buvo panaudotos lėšos – įmonėsįstatinis kapitalas ir visų šešių akcininkų: V. G., V. A., K. B., Š. K., D. P., P. Z., suteikta paskola. Akcininkai paskolą suteikė kiekvienas pagal turimų akcijų skaičių, t.y. maždaug lygiomis dalimis ir bendra paskolos suma gavosi apie 120 000 Lt. Direktoriaus pareiginių nuostatų nebuvo išleista ir jis savo darbe vadovavosi įmonės įstatais. Įmonės veiklą organizavo jis. Nuo pat pirmų veiklos metų darbo rezultatas buvo neigiamas. Iš parduotos produkcijos, t.y. „( - ) “ kosmetikos, įmonė pelno neturėjo. Nežiūrint į tai, jis stengėsi toliau dirbti ir po truputi įmonės akcininkams grąžinti suteiktą paskolą. Akcininkams paskola buvo grąžinama iš apyvartinių lėšų, tuo pačiu atimant lėšas naujos produkcijos užpirkimams. Paskutiniame realiai įvykusiame akcininkų susirinkime 2004 metai, jis akcininkams buvo sakęs, kad apyvartinių lėšų papildymui ir įmonės veiklos pagyvinimui reikalinga gauti banko paskolą. Be to, jis buvo kreipęsis į ( - ) banką ir bankas butų suteikęs UAB „( - ) “ paskolą, tačiau tam nebuvo gautas akcininkų pritarimas. Be to, apie kalbamos paskolos dydis buvo iki 50 000 Lt, ne daugiau. Netgi tokiai nedidelei paskolos sumai gauti, akcininkai nesutiko. Akcininkai nusivylę darbo rezultatais greičiausiai nenorėjo pritarti paskolos ėmimui iš banko ir dar tuo metu, kaip pamena akcininkams dar visiškai nebuvo padengta jų bendrai suteikta paskola. Galima sakyti, kad tai buvo paskutinis kartas, kada kartu buvo bandoma ieškoti išeities iš susidariusios padėties. Nors esant tokiai sunkiai situacijai, jis ir toliau nenuleido rankų ir toliau vykdė įmonės veiklą. Įmonė savų nuosavų patalpų neturėjo, todėl UAB „( - ) “ vardu buvo nuomojamos patalpos iš kitos bendrovės, adresu ( - ) . Šiuose patalpose kartu buvo ir sandėliavimo patalpos. Kai 2007 metais pasikeitė įmonės akcininkų sudėtis ir pagrindinis akcininkas tapo V. G., jam bandė įrodyti, kad be papildomų investicijų įmonė toliau vystyti veiklos negalės. Jam sakė, kad jeigu ir ne jis „( - ) “ vadovaus, o kitas asmuo, be papildomų investicijų pagerinti situacijos nebus galima. V. G. jam pasakė, kad jisai nesiruošia skirti papildomų lėšų ir pasiūlė „suktis vienam“. Tai yra jam pačiam asmeniškai imti paskolą iš banko užstatant savo nekilnojamąjį turtą. Be to, asmeninio pokalbio metu pats V. G. jam pasakė, kad jis skambino į ( - ) bendrovę ir kalbėjosi, bei sužinojo, kad UAB „( - ) “ už produkciją dar yra skolingas 30 000 Lt. V. G. tai nustebino, tačiau jis jam pasakė, kad ispanams skola už prekes bus padengta. V. G. tapus pagrindiniam akcininkui, jis galima sakyti trumpai domėjosi įmonės veikla. Išskyrus, kad jisai pats susiskambino su ispanais ir jam pokalbio metu pasakė, kad reiktų toliau su jais bendradarbiauti pratęsiant sudarytą 2002 metų sutartį, kuri pasibaigė 2005 metais. Jis tada V. G. pasakė, kad su ispanais ir toliau bendradarbiaujama nepaisant to, kad sutarties terminas kaip ir pasibaigęs, o jeigu norima pratęsti sutarties terminą, tai vėlgi reikės sutartyje numatyti apyvartos skaičius, kurių UAB „( - ) “ ir taip negalėjo įstengti įvykdyti. Todėl jie ir toliau gali bendradarbiauti su ( - ) bendrove naujai nesudarant pratęsimo sutarties. Iš pokalbio konteksto suprato, kad ( - ) bendrovė ir toliau sutinka bendradarbiauti su „( - ) “, tačiau juos kaip tiekėjus pirmoje eilėje domino atsiskaitymų įvykdymas. Be to, V. G. pamatęs, kad „( - ) “ ispaniška produkcija pardavinėja su nedideliu taikomu antkainiu, pasakė, kad jis naujai peržiūrėtų parduodamos produkcijos kainas, galimai padidinant antakinį. Jis buvo pažadėjęs, kad gali naujai peržiūrėti produkcijos kainas, tačiau pakėlus antkainius nėra tikimybės, kad „( - ) “ savo klientams įsiūlys pirkti produkciją brangiau. Suprato, kad V. G. mintis buvo padidinus produkcijos kainas, galimas didesnis pelnas. Tačiau rinkoje yra ne vienas kosmetikos platintojas, tiekiantis savo produkciją kirpykloms ir grožio salonams, todėl yra platus prekių tiekėjų pasirinkimo ratas. Jis iki 2007 metų pabaigos visus buvusius įsiskolinimus likvidavo, įmonė buvo moki, apie jokį jos bankrotą net nebuvo kalbos ir tikimybės. Tačiau matė, kad toliau dirbti šioje įmonėje nėra perspektyvos. Akcininkai įmonės veikla nesidomėjo. Padėtis nesikeitė. 2007 metų lapkričio mėn. jis asmeninio pokalbio metu V. G. pasakė, kad jo yra įsteigta nauja įmonė „( - ) “, dėl sudarytos naujai sutarties su ta pačia ( - ) bendrove dėl „( - ) “ produkcijos tiekimo, dėl jo ketinimo išeiti iš direktoriaus pareigų, dėl planuojamo akcininkų susirinkimo sušaukimo. V. G. dėl to labai supyko, iš jo jam pasakytų žodžių suprato, kad jo „laukia didelės problemos“. Suprato, kad labiau liko užgautos V. G. ambicijos. Savo parašytą prašymą dėl atleidimo iš darbo jis registruotu laišku 2007-12-27 išsiuntė V. G., elektroniniu paštu pranešė apie planuojamą akcininkų susirinkimą. V. G. jo išsiųsto laiško neatsiėmė, nors jam buvo išsiųsti ( - ) pašto tris priminimai. Tai jis pats pasitikrino pašte. Jo manymu V. G. specialiai neatsiėmė šio laiško. Kai įvyko 2008-01-14 akcininkų susirinkimas, be abejo V. G. balsavo „prieš“, jog jis būtų atleistas iš direktoriaus pareigų. Nors likusieji akcininkai balsavo „už“, tačiau tam neužteko balsų nusverti V. G. balsą. Susirinkimo metu apie tai, kaip toliau dirbs įmonė net nebuvo kalbos. Jo pateiktos ataskaitos nepatvirtino, vėlgi dėl to, kad V. G. balsavo „prieš“. Jis informavo, kad nuo kitos dienos, t.y. 2008-01-15 jis daugiau UAB „( - ) “ nedirbs, t.y. toliau neis įmonės direktoriaus pareigų. Įmonė galėjo toliau dirbti, nes buvo moki, savo vadovavimu jos prie bankroto neprivedė. Kadangi nebuvo atleistas iš direktoriaus pareigų, toliau prasidėjo bylinėjimaisi teismuose. Niekam daugiau iš akcininkų įmonės likimas nerūpėjo. Nors jau save laikė, kad nėra „( - ) “ vadovas, nors oficialiai ir neatleistas, jis toliau saugojo įmonės dokumentaciją ir turtą. Su patalpų nuomotojais Nuomos sutartį nutraukė todėl, kad nedidėtų UAB „( - ) “ sąnaudos. Nežiūrint į tai, kad nuomos sutarties buvo nutrauką, kosmetikos likučiai buvo saugomi (atsargos maždaug už 23 000 Lt). Be kosmetikos likučių, dar buvo likęs lizingo automobilis, kompiuteris, stelažai, spausdintuvas, rašomas stalas, kėdės. Bei visa įmonės buhalterinė dokumentacija. Kaip pamena, kad dar 2008 metų sausio – vasariomėn. jis bankui už lizinguojamą automobilį pervedė įmokas, o toliau jau nematė prasmės mokėti, kadangi automobilis stovėjo nenaudojamas. Ne jo iniciatyva buvo nutraukta Lizingo sutartis dėl automobilio, neva tuo tikslu, kad bendrovė liktų be transporto priemonės. Bankas pats nutraukė sutartį, kadangi nebuvo mokamos įmokos ir automobilis buvo grąžintas. Jis ne vieną kartą siuntė V. G. pranešimus, kuriuose informuodavo, jog nori perduoti UAB „( - )“ dokumentaciją, likusius kosmetikos produkcijos likučius, inventorių (kompiuterį, spausdintuvą, stalą, kėdes, nors kurie jau buvo nurašyti). Deja, V. G. nesiteikė iš jo perimti nei įmonės dokumentų, nei turto. Nežiūrint į tai jis ir toliau saugojo šiuos daiktus. Jis nieko nei savo, nei UAB „( - )“ naudai jokio UAB „( - )“ turto nepasisavino, netgi atvirkščiai stengėsi jį perduoti. Kaip V. G. gali teigti, kad jis pasisavino UAB „( - ) “ turtą, jei pastarasis netgi neteikė šio turto perimti. Netgi iki šios dienos jis saugo kosmetikos likučius, stalą, kėdes ir kitus daiktus, kuriuos iš jo netgi neperėmė bankroto administratorius S. S.. Bankroto administratorius pasakė, kad kosmetikos likučių galiojimo laikas pasibaigęs ir ji jam nereikalinga. Pastarasis iš jo perėmė kompiuterį, mobilųjį telefoną „Nokia“, stacionarų telefoną „Philips“, bei dokumentaciją. Visą kitą, kas galimai bandoma teigti, kad jis pasisavino „( - ) “ turtą, iki šiol yra likę ir saugoma. Iš tų pinigų, kurie buvo gauti iš pirkėjų, kurie buvo skolingi UAB „( - ) “,jau tikslios sumos nepamena, jis padengė buvusius įsiskolinimus. Sau jokių pinigų nepasisavino. O kitos pirkėjų skolos taip ir liko neapmokėtos. 2000 metais UAB „( - ) “ akcininkų buvo suteikta paskola, už bendrą 165 600 Lt sumą. Ši suma akcininkams iki 2006 metų pabaigos praktiškai buvo grąžinta. Kalbant apie įmonės veiklos organizavimą, praktiškai jis pats važinėdavo po kirpyklas ir reklamuodavo „( - ) “ produkciją. Pagrindinė prekė tai buvo plaukų dažai, šalia jos buvo plaukų šampūnai, balzamai, lakai ir kt. produkcija. Važinėdavo ir pristatinėdavo prekes ne tik didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Važiuodavo ir į mažesnius miestelius. Kad sudominti kirpyklos darbuotojus „( - ) “ produkcija, tai surinkdavo maždaug ne mažiau kaip 10 atstovų iš kirpyklų ir tada jau surengdavo seminarą. Seminarų metu būdavo pirmoje eilėje išbandomi plaukų dažai, t.y. kirpėjos vieną kitą išdažydavo, žiūrėdavo ir spręsdavo ar norėtų šį gaminį įsigyti. Be to, UAB „( - ) “ būdavo įdarbinta ir daugiau darbuotojų, kurie taip pat užsiimdavo prekių pristatymu. Nuo 2000 metų, kai buvo pati pradžia, tai tikrai per mėnesį būdavo organizuojami po kelis pristatymus ir per metus pristatymų būdavo ne mažiau kaip 25. Pristatymus organizuodavo ne tik kirpyklų darbuotojoms, bet ir važiuodavo į „( - ) “, kuriose ruošdavo būsimas kirpėjas ir kosmetologes. Taip pamažu atsirasdavo klientų ratas, iš kurių su UAB „( - ) “ bendradarbiavo iki 2007 metų, kiti klientai po kurio laiko nustodavo domėtis „( - ) “ produkcija ir daugiau jos nepirkdavo. Naujų klientų paieška buvojo pastovus darbas. Kadangi tuo metu įmonė turėjo savo buhalterę, tai pamena, kad ji tvarkingai vedė buhalteriją, būdavo atliekamas reklamai išnaudotų prekių nurašymas. Kai maždaug nuo 2003 metų įmonės buhalteriją pradėjo tvarkyti samdyta įmonė, galimai nuo tada jau nebuvo vykdomas prekių nurašymas nei pasibaigus produkcijos galiojimo laikui, nei prekių pristatymams, reklamai pirkėjams. Todėl taip ir gavosi, kad jam apsisprendus išeiti iš UAB „( - ) “ direktoriau pareigų, buvo atliktas kosmetikos prekių nurašymas pasibaigus galiojimo laikui, kas gavosi virš 9000 Lt, bei panaudotos kosmetikos prekių reklamai, prekių pristatymams, kas gavosi virš 48 000 Lt suma. Vienam organizuojamam prekių pristatymui gaudavo vidutiniškai apie 1000 Lt išlaidų. Iš ( - ) tiekėjo būdavo užsakomi ir perkami ne tik plaukų priežiūros gaminiai, bet ir papildomai tokie gaminiai kaip dažymo teptukai, dubenėliai, prijuostės, paletės, apranga su „( - ) “ firmos ženklu. Nuo užsakytos prekių sumos 5 procentai būdavo šių gaminių tiekiama nemokamai, tačiau jeigu suma viršydavo 5 procentus, tai už šiuos gaminius jau reikėdavo mokėti. Be to, ši produkcija nebūdavo parduodama, o pristatymo metu dažniausiai būdavo dovanojama. Jis nesupranta V. G. teiginio, kad pastarasis nieko apie prekių pristatymus nežinojo. Kaip V. G. įsivaizduoja, kokiu būdu atsirado UAB „( - ) “ klientai, kurie pirkdavo „( - ) “ produkciją. 2013-10-29 Lietuvos apeliacinio teismo sprendimu jam yra priteista 48 723,30 Lt suma, būtent dėl reklamai nurašytų prekių. Teismas akcentavo į tai, kad proceso metu nebuvo pateikta jokių įrodymų, kad medžiagos buvo pagrįstai nurašytos į sąnaudas. Jis sutinka, kad reikėjo kasmet atlikti reklamai sunaudotų medžiagų nurašymo apskaitą. Tačiau to nepadarė. Be to, kad nei medžiagų šiai už šią sumą, nei apskritai įmonės lėšų jis nepasisavino, bei neiššvaistė. Kai 2008 m. gruodžio mėn. Teismo baudžiamuoju įsakymu jis buvo pripažintas kaltu, padaręs nusikalstamą veiką numatytą BK 223 str. 1 d. ir nubaustas pinigine bauda, 2009 metais ( - ) apskrities VM1 iš karto atliko įmonės veiklos patikrinimą. Šio patikrinimo metu jis VMI buvo pateikęs sąrašus kirpyklų, kurios dalyvavo produkcijos pristatymuose. Ir jo žiniomis VMI kvietėsi į kirpėjas ir aiškinosi dėl vykusių seminarų. Tuo metu buvo priskaičiuotas virš 8000 Lt PVM, bei atrasta pagal pateiktas ankstesnes deklaracijas klaida ir papildomai dar priskaičiuota apie 5000 Lt. Taip ir gavosi, kad UAB „( - ) “ virš 13 000 Lt turėjo sumokėti ( - ) AVMI. Beje ši suma yra įtraukta į ( - ) AVMI kreditorinį reikalavimą. 2008 m. sausio 14 d. UAB „( - ) “ buvo moki, pagal balansą gautinos sumos 25 400 Lt, mokėtinos sumos - 19 194 Lt, tame tarpe skolos tiekėjams - 2845 Lt. Nei „Sodra“, nei VMI tuo metu skolų nebuvo. Kalbant dėl UAB „( - ) “ klientų, tai jų duomenų bazė buvo įmonės dokumentacijoje. Jis šių duomenų nepasisavino, nepaslėpė, nesunaikino, paliko ir UAB „( - ) “ toliau su klientais galėjo bendradarbiauti. Kadangi UAB „( - ) “ veiklos nevykdė, o klientai ir toliau pageidavo pirkti „( - ) “ produkciją, todėl dalis klientų tapo UAB „( - ) “ klientais. Patiems klientams nebuvo jokio skirtumo kas prekiauja produkcija, t.y. iš kurios įmonės ją pirkti. Be to, jis nenorėtų sutikti su tokiu teiginiu įrašytu įtarime, kad sudarytos su ( - ) sutarties pagrindu, taip sužinojo visas įmonės verslo „( - ) “ kosmetine produkcija verslo sąlygas, matydamas, kad šis verslas yra perspektyvus bei pelningas, įsteigė savo įmonę UAB „( - ) “. Jis neatėjo į UAB „( - ) “ dirbti tada, kai ši įmonė jau buvo išvysčiusi „( - ) “ produkcijos verslą.Visas UAB „( - ) “ verslo pagrindas buvo jo pačio sukurtas ir išvystytas. Tačiau neradus sutarimo dėl tolimesnės veiklos vystymo su pagrindiniu akcininku V. G., nematydamas tolimesnių darbo perspektyvų šioje įmonėje, jis tik tada apsisprendė ją palikti. O įsteigdamas UAB „( - ) “ jis visiškai nesiekė perimti ir neperėmė šią verslo sritį. Savo sprendimais jis sąmoningai UAB „( - ) “ nesužlugdė( 7 t., 5-6, 8-9, 15 b.l.).

11Liudytojas BUAB „( - ) atstovas, bankroto administratorius S. S. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad buvo paskirtas UAB „( - ) “ administratoriumi bankroto byloje. Sprendžiant bylos veiksmus, kuriuos atlieka administratorius, buvo patikrinti anksčiau sudaryti sandoriai, jų visuma leido daryti išvadą, kad galimi tyčinio bankroto veiksmai, buvo kreiptasi į teismą nustatyti tyčinį bankrotą. Tyčinis bankrotas buvo nustatytas. Buvo pateiktas ieškinys V. D. dėl žalos atlyginimo, ieškinys buvo patenkintas, lėšos išieškotos, panaudotos pagal nustatytą tvarką. V. D., būdamas įmonės vadovu, sustabdė jos veiklą, atidarė kitą įmonę, kurios jis buvo akcininkas ir vadovas, vykdė analogišką veiklą, kurią darė „( - ) “. Veiklos rezultatas – gautas pelnas veiklos vykdymo metu, kuris padalintas kitiems akcininkams. „( - ) “ akcininkai liko nuskriausti. Ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus palaiko visiškai. Papildomai S. S. nurodė, kad UAB „( - ) “ bankroto procedūros yra baigtos. Akcininkų pasikeitimai dėl tyčinio bankroto reikmės neturi. Vyksta sandorių tikrinimas, tokios bankroto administratoriaus funkcijos. Kas vyksta tarp akcininkų jam nebuvo svarbu. Jis turėjo visus dokumentus, kurie buvo perduoti pagal perdavimo aktą. Kosmetikos tiekimas sąlygojo visą „( - ) “ veiklą. Jam neužkliuvo, kad kokia dalis produkcijos būtų neapskaitoma, tai gali atsakyti tik detalus priešpriešinis tyrimas, bet tai ne jo kompetencija. Jis atiduoda visus buhalterinius duomenis, personalo duomenis archyvavimui. Tyčinis bankrotas buvo inicijuojamas dėl poros momentų, tai, kad V. D. įsteigė kitą įmonę, kurioje vykdė analogišką veiklą, tai, kas buvo naudojama prezentacijai, viskas turėjo būti tinkamai įforminta buhalteriniuose dokumentuose, o to padaryta nebuvo ir mano, kad dėl to kaltas vadovas. Nepamena ar buvo sąskaitos išrašytos už „( - ) “ seminarus, negali nei patvirtinti, nei paneigti. Dėl prekių nurašymo taip pat nerado dokumentų. Nurašymai turėjo būti metų gale vykdomi, turėjo būti įtraukiama į pelno mokesčio ataskaitą ir pateikiama akcininkų susirinkime. Tokie nuostoliai yra normalūs, jeigu įmonė dirba pelningai.

12Ikiteisminio tyrimo metu BUAB „( - ) “ atstovas bankroto administratorius S. S. parodė, kad likviduojamai UAB „( - ) “ Kauno apygardos teismo 2010-09-30 nutartimi (įsiteisėjo 2010-10-12) buvo iškelta bankroto byla, o 2011-02-14 Kauno apygardos teismo nutartimi nuspręsta įmonę likviduoti. UAB „( - ) “ bankroto administratorius pagal ĮBĮ 2 str. 12 d. patikrinęs likviduojamos įmonės veiklą bei dokumentus nustatė tyčinio bankroto požymius ir vadovaudamasis ĮBĮ 11 str. 3 d. 14 p., numatančiu, kad bankroto administratorius gina visų kreditorių ir bankrutuojančios įmonės teises bei interesus, teikia teismui prašymą dėl UAB „( - ) “ bankroto pripažinimo tyčiniu. Kad bankroto administratorius turi teisę reikšti prašymus dėl bankroto pripažinimo tyčiniu patvirtina bankroto bylose formuojama teismų praktika. Iš esmės UAB „( - ) “ bankrotas buvo sąlygotas tyčinių direktoriaus V. D. veiksmų, kuriais jis nuosekliai ir sistemingai siekė, kad UAB „( - ) “ taptų nemokia įmone ir toliau nebegalėtų vykdyti komercinės veiklos, todėl tyčia UAB „( - ) privedė prie bankroto, sudarė sąlygas įmonės patiriamų nuostolių didėjimui bei žalos įmonės kreditoriams atsiradimui, t.y.:

132011-04-15 išplėstinis juridinių asmenų registro išrašas su istorija patvirtina, kad UAB „( - ) “ direktoriaus pareigas 1999-11-22 iki 2010-10-12, t.y. iki bankroto bylos iškėlimo, ėjo V. D.. Tarp UAB „( - ) “ dokumentų yra 2002-01-02 su ( - ) bendrove „( - ) sudaryta sutartis dėl išimtinių UAB „( - ) “ teisių prekiauti prekiniu ženklu „( - ) “ pažymėta kosmetine produkcija Lietuvoje. Iš esmės ši sutartis atitinka CK 6.800 str. 2 d. įtvirtintą išimtinės distribucijos sutartį. Patikrinus įmonės buhalterinius dokumentus matyti, kad prekyba prekiniu ženklu „( - ) “ pažymėta kosmetine produkcija nuo 2002 m. buvo pagrindinė įmonės veiklos sritis ir pajamų šaltinis. Per eilę metų įmonė su šia produkcija įsitvirtino Lietuvos rinkoje, susiformavo nuolatinių klientų ratas, įmonė gavo nuolatines pajamas. Tai patvirtina ir FNTT Ūkinės finansinės veiklos tyrimo ( - ) apskrities skyriaus 2008-11-07 specialisto išvada. Tačiau įmonės direktorius V. D. 2007-09-03 įsteigė naują įmonę UAB „( - ) “, ką patvirtina 2007-09-03 steigimo sutartis, kurioje nuo 2007-09-06 taip pat pradėjo eiti direktoriaus pareigas. Tai patvirtina 2009-03-23 išplėstinis juridinių asmenų registro išrašas su istorija. Be to, naujai įsteigtos UAB „( - ) “ buveinė buvo įregistruota direktoriui V. D. nuosavybės teise priklausančiame bute ( - ) ką patvirtina 2011-03-22 nekilnojamojo turto registro išrašas ir patvirtina duomenys iš UAB „( - )“ interneto tinklapio ( - ) duomenys. UAB „( - ) “ direktoriaus V. D. naujai įsteigta įmonė UAB „( - ) “ ėmė prekiauti ( - ) bendrovės „( - ) tiekiama kosmetine produkcija, kuria pagal 2002-01-02 sutartį prekiauti išimtinė teisė buvo suteikta UAB „( - ) “. Pažymėtina, kad UAB „( - ) “ direktorius V. D. nepranešė visuotiniam akcininkų susirinkimui apie tai, kad jis pradeda eiti ir kitos įmonės, t.y. UAB „( - ) “ vadovo (direktoriaus) pareigas, todėl tokiu būdu jis pažeidė ABĮ 19 str. 9 d. nuostatas. Tačiau iš esmės UAB „( - ) “ teisės buvo pažeistos, kai atsakovo įsteigta ir vadovaujama UAB „( - ) “ pradėjo prekiauti „( - ) “ prekiniu ženklu pažymėta kosmetine produkcija, nes dėl šios priežasties UAB „( - ) “ veikla faktiškai nutrūko, ji neteko prieš tai gautų nuolatinių pajamų (FNTT Ūkinės finansinės veiklos tyrimo ( - ) apskrities skyriaus 2008-11-07 specialisto išvada). UAB „( - ) “ veikla faktiškai nutrūko, ji neteko prieš tai gautų nuolatinių pajamų dėl direktoriaus V. D. neteisėtų veiksmų, kurių neteisėtumas pasireiškė tuo, kad jis eidamas UAB „( - ) “ direktoriaus pareigas ir tuo pagrindu sužinojęs visas šios įmonės verslo „( - ) “ kosmetine produkcija sąlygas, matydamas, kad šis verslas yra perspektyvus bei pelningas, įsteigė naują įmonę UAB „( - ) “ ir perėmėjam patikėtą įmonės verslą bei komercines paslaptis. ABĮ 34 str. 3 d. numatyto, kad informaciją, kuri laikoma komercine paslaptimi, nustato bendrovės valdyba. UAB „( - ) “ valdyba nebuvo sudaryta, todėl šiuo atveju taikytina ABĮ 19 str. 4 d., kuri numato, kad jeigu valdyba nesudaroma, valdybos kompetencijai priskirtas funkcijas atlieka įmonės vadovas, įmonės vadovo pareigą nustatyti informaciją, kuri laikoma komercine paslaptimi papildomai numato ABĮ 37 str. 8 d. nuostatos, nustatančios pareigą įmonės vadovui priimti sprendimus ir atlikti veiksmus, nurodytus šio įstatymo 34 str. 3 d., tačiau direktorius V. D. šių įstatymo reikalavimų nesilaikė, sąmoningai ir tikslingai nenustatė, kokia informacija laikoma komercine paslaptimi. Informacija, kuri laikoma komercine paslaptimi, paprastai nustatoma tam, kad įmonės darbuotojai žinotų, kokia informacija laikoma komercine paslaptimi, draudžiama atskleisti tretiesiems asmenims. Dėl komercinių paslapčių išsaugojimo įmonės vadovas su įmonės darbuotojais paprastai sudaro atitinkamus susitarimus, tuo tarpu paties vadovo atsakomybė prieš įmonę, kaip savarankišką juridinį asmenį, dėl komercinių paslapčių atskleidimo yra kildinama ne susitarimo, o įstatymų pagrindu. ABĮ 37 str. 9 d. numato, kad įmonės vadovas (direktorius) privalo saugoti įmonės komercines paslaptis, kurias sužino eidamas šias pareigas. Tokie įmonės vadovo, kaip savarankiško įmonės valdymo organo, tarpusavio santykiai grindžiami ABĮ 37 str. 5 d. Vadovas privalo veikti išimtinai įmonės interesais, vengti privačių ir įmonės interesų konflikto, prisiimti asmeninę atsakomybę prieš įmonę ir jos akcininkus. Kadangi direktorius V. D. vadovaudamas UAB „( - ) “ sąmoningai ir tikslingai nenustatė kokia informacija laikoma komercine paslaptimi, šiai informacijai atriboti nuo kitos įmonės valdomos informacijos, taikytinos įstatymo nuostatos. CK 1.116 str. 1 d. apibrėžia, kad komercine paslaptimi laikoma informacija, turinti tikrą ar potencialią komercinę vertę dėl to, kad jos nežino tretieji asmenys. Remiantis šia įstatymo nuostata, UAB „( - ) “ priklausanti ir direktoriui V. D. patikėta informacija apie verslo „( - ) “ prekiniais ženklais pažymėta kosmetine produkcija sąlygas (šių kosmetikos priemonių tiekėją, įsigijimo kainas ir apimtis realizacijai Lietuvoje, jų pardavimo Lietuvoje kainas, pirkėjus Lietuvoje, šio verslo valdymą ir kt.) laikytina įmonės komercine paslaptimi, nes ši informacija turi komercinę vertę dėl to, kad jos nežinojo tretieji asmenys, turintys potencialią galimybę užsiimti šiuo verslu. Tuo tarpu direktorius V. D. pats įsteigdamas naują įmonę UAB „( - ) “, kuri pagal CK 2.23 str. 1 d. yra savarankišku juridiniu asmeniu, ir suteikdamas jai šią informaciją pažeidė ABĮ 37 str. 5 ir 9 d. bei Konkurencijos įstatymo 16 str. 4 d. nuostatas. Ši informacija UAB „( - )“ buvo suteikta direktoriui V. D. siekiant asmeninės naudos, nes jis tapo yra naujai įsteigtos UAB „( - )“ steigėju, akcininku ir vadovu (direktoriumi), kurio pajamos iš dividendų, darbo užmokesčio ir pan., tiesiogiai priklauso nuo šios įmonės veiklos rezultatų. Kadangi dėl aukščiau nurodytų direktoriaus V. D. neteisėtų veiksmų UAB „( - ) “ veikla faktiškai nutrūko ir ji neteko prieš tai gautų nuolatinių pajamų, tapo nemokia ir prarado galimybę atsiskaityti su kreditoriais, darytina išvada, kad direktorius V. D. jo vadovaujamą UAB „( - ) “ tyčia privedė prie bankroto, siekdamas, kad ši įmonė nekonkuruotų su jo naujai įsteigta įmone UAB „( - ) “.

14UAB „( - ) “ direktorius V. D. sistemingai siekė, kad UAB „( - ) “ taptų nemokia įmone ir toliau nebegalėtų vykdyti komercinės veiklos, todėl tyčia privedė įmonę prie bankroto, sudarė sąlygas įmonės patiriamų nuostolių didėjimui bei žalos įmonės kreditoriams atsiradimui. Tai patvirtina FNTT Ūkinės finansinės veiklos tyrimo ( - ) apskrities skyriaus 2008-11-07 specialisto išvada ir pagal bankroto administratoriui perduotus UAB „( - ) “ buhalterinius ir kitus veiklos dokumentus atlikta analizė:

15-UAB „( - )“ direktorius V. D. aplaidžiai tvarkė įmonės buhalterinę apskaitą, dėl ko nebuvo galima iš dalies nustatyti įmonės veiklos, jos turto, įsipareigojimų dydžio ir struktūros, dėl ko jis Kauno m. apylinkės teismo 2008-12-19 baudžiamuoju įsakymu buvo pripažintas kaltu pagal BK 223 str. 1 d., tačiau jo atsakomybės klausimas dėl įmonės privedimo prie bankroto tyčia nebuvo sprendžiamas;

16-UAB „( - ) “ direktorius V. D. 2007 m. balanse nepagrįstai į sąnaudas įtraukė 58347,95 Lt sumą, kurią sudaro neteisėtai nurašytų kosmetikos priemonių savikaina, dėl ko atsirado buhalterinis įmonės nemokumas, o įmonės nuostoliai nepagrįstai padidinti ir įmonei padaryti 58347,95 Lt nuostoliai;

17-per 2007 m. UAB „( - ) “ direktorius V. D. sumažino įmonės trumpalaikį ir ilgalaikį turtą (darbo priemones) už 7900,39 Lt sumą, buhalteriškai jį nurašydamas, tačiau šio turto, galinčio turėti atitinkamą rinkos vertę, bankroto administratoriui neperdavė, taip pat neperdavė bankroto administratoriui 2007 m. balanse nurodyto buhalteriškai nenurašyto trumpalaikio ir ilgalaikio turto, įskaitant prekes, t.y. jį galimai pasisavino ir papildomai sumažino įmonės turto apimtis ir įmonės galimybes atsiskaityti su kreditoriais;

18-UAB „( - ) “ direktorius V. D. 2007 m. jokios „( - ) “ prekiniais ženklais pažymėtos kosmetinės produkcijos, iš kurios pardavimo įmonė gavo nuolatines pajamas, importo operacijų neatliko, o 2006 m. įsigytas prekes realizavo iki 2007 m. pabaigos, tokiu būdu užkirsdamas kelią įmonės tolimesnės komercinės veiklos vykdymui;

19-2007 m. lapkričio mėnesį UAB „( - ) “ direktorius V. D. nutraukdamas 2007-01-01 automobilio lizingo pirkimo sutartį padarė įmonei 5624,02 Lt nuostolį ir paliko įmonę be pagrindinės veiklos priemonės, kas sąlygojo įmonės tolesnės komercinės veiklos sąstingį;

20-nuo 2007-10-21 UAB „( - ) “ direktorius V. D. savo iniciatyva nutraukė įmonės patalpų ( - ) nuomos sutartį, o įmonė neturėdama jokių kitų patalpų prarado galimybę organizuoti administracinę ir komercinę veiklą, sandėliuoti prekes ir toliau komercinės veiklos nevykdė;

21-nuo 2008-01-14 UAB „( - ) “ direktorius V. D. atleido iš įmonės vyriausiąją buhalterę (FNTT Ūkinės finansinės veiklos tyrimo ( - ) apskrities skyriaus 2008-11-07 specialisto išvados 5 lapas), kito asmens įmonės vyriausiojo buhalterio pareigoms nepriėmė, dėl ko pagal bankroto administratoriui perduotus dokumentus įmonės buhalterija toliau nebuvo vedama, nebuvo sudarinėjamos metinės finansinės atskaitomybės, nebuvo pildomi ir teikiami privalomieji dokumentai Valstybinei mokesčių inspekcijai. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai, VĮ Registrų centrui (2011-04-15 juridinių asmenų registro išrašas su istorija patvirtina, kad paskutinė įmonės finansinė atskaitomybė teikta 2005-05-26);

22-UAB „( - ) “ direktorius V. D. nuo 2008 m. iki bankroto bylos iškėlimo būdamas įmonės vadovu neorganizavo įmonės ūkinės komercinės veiklos, tuo pažeisdamas ABĮ 37 str. 12 d. 1 p. reikalavimus, nevedė įmonės buhalterinės apskaitos, tokiu būdu sudarydamas sąlygas įmonės įsiskolinimui kreditoriams, dėl ko įmonė tapo nemoki. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teisės aiškinimo ir taikymo praktiką įmonės vadovo neveikimas – veiklosneorganizavimas sudaro pagrindo konstatuoti bankrotą esant tyčiniu (2001-12-21 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Senato nutarimas „Dėl įstatymų taikymo įmonių bankroto bylose“ 13 p.) (6t.,b.l. 53-56).

23Liudytojas V. G. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad su kolegomis įkūrė įmonę UAB „( - ) “, pagrindinė įmonės veikla buvo ispaniškos kosmetikos prekyba, turint distribucines teises, pradžioje Lietuvoje, po to ( - ) . Įmonės vadovas buvo V. D., o jie 5-7 žmonės turėjo po maždaug vienodą akcijų skaičių. Įmonė iš pradžių sunkiai, po to po truputį įsitvirtino save išlaikydama. Didelio pelno nedavė, bet vyko normalus verslas. Vėliau jis įsigijo kontrolinį akcijų paketą. Iki to laiko nei jis, nei kiti akcininkai nelabai kišdavosi į įmonės veiklą, kurią vykdė direktorius V. D.. Jam kontroliuojant akcijų paketą su V. D. susitarė, kad prieš pusę metų jį įspės, jei kas nepatiks, ir jis nesiruošė nieko įmonėje keisti ir jo atleisti. Vėliau išaiškėjo, kad V. D. perėmė visą verslą sau, sukurdamas naują bendrovę UAB „( - ) “, perimdamas visas žinias, rinkas bei turtą iš bendrovės UAB „( - ) “. Iš pradžių tam tikrą laiką V. D. gerai dirbo direktoriumi.Jie su V. D. susitikdavo UAB „( - ) “ patalpoje, kurioje buvo ofisas, sandėlis, stelažai, V. D. darbo vieta, orgtechnika, baldai ir kt. Buvo keli akcininkų susirinkimai, kuriuose V. D. prašė atleisti jį iš vadovo pareigų. Akcininkai jo neatleido, jis kreipėsi į teismą, tačiau teismas taip pat jo neatleido ir jis toliau turėjo dirbti įmonėje UAB „( - ) “. Po to, UAB „( - ) “ buvo iškelta bankroto byla. Kažkuriuo momentu, rodos, jau po akcininkų susirinkimo, jis buvo nuėjęs į tas patalpas pas V. D. tartis ką ir kaip daryti. V. D. visą laiką norėjo, kad jis perimtų dokumentaciją, bet jis nenorėjo atiduoti prekių stelažų, rinkos. O kai kitą kartą buvo atėjęs į tas patalpas, jį V. D. išvarė, sakydamas, kad čia viskas priklauso įmonei UAB „( - ) “. Jis net nebuvo informuotas, kad UAB „( - ) “ perima visą turtą iš UAB „( - ) “. Kažkuriame akcininkų susirinkime, direktorius V. D. pateikė už didelę sumą nurašyti prekių, kurios per 4-6 metus buvo išleistos reklamoms, jam tai labai nepatiko. Jis galvojo, kad tai yra vagystė, nes staiga nurašomas didelis kiekis prekių, kurios išleistos prezentacijai, kilo klausimas, kodėl ne kiekvienais metais po tam tikrą kiekį, o staiga didelis kiekis. Nebuvo aišku nei kokioms prezentacijoms, nei kada jos vyko. Jis negali pasakyti ar tos prezentacijos buvo, ar ne. V. D. atleidimo iš direktoriaus pareigų, klausimo svarstymas vyko maždaug 2008-2009 metais, susirinkimų buvo ne vienas. Susirinkimuose, jis kėlė klausimą V. D., jog turi būti atliktas auditas, prašė V. D. padaryti auditą, nes kilo labai didelių abejonių dėl vadovo veiklos skaidrumo, kai buvo nurašomos prekės ne kasmet, bet už daugelį metų atgal, sakė, kad po audito perduoti visą turtą, tada bus galima kalbėti apie atleidimą. Akcininkų susirikime galėjo būti svarstomi metinių ataskaitų, balanso klausimai. Kai jis tapo pagrindiniu akcininku, su ( - ) firmos atstovu turėjo ryšį, kontaktavo su ( - ) direktoriumi „( - ) “, norėjo su juo susitikti. Telefonu jis pasakė, kad Lietuvoje dabar distribiutorius yra įmonė UAB „( - ) “. Prieš atleidžiant V. D. turėjo būti atliktas auditas, nes jis turi patirties ir žino ką reiškia pakeisti vadovą, kuris dirbo daug metų, kai tik jis vienas viską žino, kai atsirado staigūs prekių nurašymai. Sudėtinga perimti įmonę be audito, o juo labiau, kiek jam žinoma, tokios įmonės auditai nėra brangiai kainuojantys. Auditas turėjo būti apmokamas įmonės lėšomis. Auditas atliktas nebuvo. Nepamena kuo tai motyvavo V. D..UAB „( - ) “ per savo egzistavimą turėjo tris patalpas, visos jos buvo nuomojamos. Vėliau sužinojo, kad patalpos buvo pernuomotos įmonei UAB „( - ) “. Jis nebuvo supažindintas su nutrauktomis nuomos sutartimis įmonės UAB „( - ) “ su nuomotoju. Automobilis UAB „( - ) “ buvo Lizingo ir jis dar nebuvo iki galo išmokėtas. UAB „( - ) “ įmonė vienintelė Lietuvoje galėjo platinti jų gaminius. Greičiau tai buvo išimtinės teisės distribucija, negu priešingai, nes iš pradžių buvo tik Lietuva, po to buvo prijungta ( - ) , o gal net ir( - ) . Bankroto iniciatorius buvo ne jis, o jo sūnus advokatas V. G..Teisinės pagalbos teikimo sutarties su UAB „( - ) “ sudarymo aplinkybės jam žinomos. Sutartis buvo sudaryta su V. G. atstovauti įmonę byloje, kurioje ieškovas V. D. siekė, kad jį atleistų iš direktoriaus pareigų. Su advokatu atsiskaityta nebuvo ir todėl buvo įmonei iškelta bankroto bylą. Kad materialus turtas iš UAB „( - ) “ galėjo būti perduotas įmonei UAB „( - ) “ sprendžia iš aplinkybių, jog UAB „( - ) “ direktorius V. D., išvarydamas jį iš patalpų ( - ) , pasakė, kad patalpos ir visas turtas priklauso įmonei UAB „( - ) “ ir tiksliai nepamena, bet galimai pasakė, kad jis pats yra UAB „( - ) “ direktorius. Tą faktą labai gerai atsimena, nes jį tas labai įžeidė. Kad viskas yra pasisavinta iš įmonės UAB „( - ) “, iki susirinkimo jis suprato susitikimo ( - ) metu, taip patiš jo bandymų kontaktuoti su V. D., iš V. D. nesiekimo toliau su juo kontaktuoti.

24Liudytojo V. G. parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo metu užfiksuoti liudytojo apklausos protokole (6 t., 58-60 b.l.).

25Liudytojas Š. K. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad V. D. jo draugas, kad įmonei UAB „( - ) “ pradėjo vadovauti 2000 metais. Tą įmonę jis su V. D. perregistravo iš ( - ) į ( - ) , jis buvo direktorius Vilniuje, o V. D. buvo naujas direktorius ( - ) . Įmonę perkėlė į ( - ) todėl, kad V. D., kaip plaukų priežiūros kosmetikos specialistas, Lietuvoje vystys distribuciją bei prekybą vienos įmonės iš ( - ) produktais. UAB „( - )“ iš ( - ) įmonės „( - )“ galėjo pirkti kosmetikos produktus, importuoti juos į Lietuvą ir platinti galutiniam vartotojui. Šia produkcija, jo žiniomis, Lietuvoje daugiau niekas neprekiavo. Tie produktai Lietuvos rinkai nebuvo žinomi. V. D. juos įvedė į rinką, darydavo seminarus kirpėjams, supažindindavo su produktais, rodydavo jų galimybes. Apie tai, ką V. D. darydavo, atsiskaitydavo akcininkams per akcininkų susirinkimus, kartais atvažiuodavo ir pas jį į ( - ). Akcininkų susirinkimai būdavo tik kartą per metus, tada jie gaudavo ataskaitas, visi akcininkai metų eigoje nelabai domėjosi įmonės veikla. Metų pabaigoje būdavo suruošiamos ataskaitos, tada visi susirinkdavo, peržvelgdavo, įvertindavo, numatydavo kaip bus veikiama toliau. Būdavo ir pelningų metų, bet dažniau būdavo nuostoliai. Priežastis aiškinosi, kai įmonė nuostolinga, reikia arba mažinti sąnaudas, arba didinti prekybos apimtis. Dėl sąnaudų mažinimo buvo atsisakyta buhalterės, patalpos keičiamos į pigesnes. O dėl prekybos apimties, direktorius nuolat skundėsi, jog, norint padidinti prekybos apimtis, reikia didinti pirkėjų skaičių, tam trūkdavo apyvartinių lėšų. Vienu metu, direktoriaus prašymu, visi akcininkai buvo paskolinę beprocentinę paskolą, kad verslas daugiau įsivystytų. Apyvartinės lėšos buvo reikalingos, kadangi susidarydavo nemažas laiko tarpas tarp prekių užpirkimo, paskirstymo bei išvežiojimo po kirpyklas. Už perkamas prekes atsiskaitymai buvo daromi iš anksto, o kirpyklos mokėdavo tik tada, kai realizuodavo prekes. 2004 metais per akcininkų susirinkimą V. D. pasakė, kad sunku vystyti verslą, reikalinga plėsti rinkas ir daugiau apyvartinių lėšų, tuo momentu jis buvo grąžinęs beveik visiems akcininkams paskolas, tad apyvartinės lėšos vėl sumažėjo. O prieš tai buvę 2-3 metai buvo taip pat nuostolingi. V. D. derybas su bankais, vienas bankas buvo pažadėjęs paskolą, tačiau tik su akcininkų garantijomis. Paskolos V. D. negavo. Akcininkai neparinko būdo kaip didins apyvartines lėšas ir nuo tada jis nelabai domėjosi įmonės veikla. Turėjo 10 proc. akcijų, kai pasiūlė nupirkti jo akcijas, V. G. pasiūlė 1 litą už akcijas. Po to, keletą metų nebedalyvavo visiškai įmonės veikloje. Kitą kartą atvažiavo, kai paskambino pats V. D., prašė, kad atvažiuotų, tada jis norėjo atsistatydinti. Tas buvo2007 m. pradžioje. Tada vienas iš susirinkimo klausimų buvo direktoriaus ataskaita bei atsistatydinimas. Tada susirinkime dalyvavo visi akcininkai, t.y. V. G., K. B., V. A., ir jis –Š. K.. Priešsusirinkimą, jam paskambino ne tik V. D., bet ir V. G., jis pasiskundė, kad jis nieko nežino, kad V. D. įkūrė kitą įmonę, juos visus apgavo. Jis paskambino V. D., kuris pripažino, kad įkūrė įmonę su vienu iš akcininkų. Jis pripažino, kad padarė negerai įsteigdamas kitą įmonę, jis žadėjo padaryti viską, kad atlygintų padarytą žalą. Jis V. D. prašė, kad naujai įkurta įmonė nupirktų visas prekes iš įmonės UAB „( - ) “. V. D., pokalbio metu, pasižadėjo nupirkti visas prekes. Apie žalos atlyginimą kalba buvo apytikslė, dabar nepamena, ar jis, ar V. D. pradėjo kalbą apie galimos žalos dydį. Produktai iš įmonės turėjo būti nupirkti tik esant sąlygai, kad įmonė UAB „( - ) “ daugiau veiklos nebevykdys. Akcininkų susirinkimo metu V. G., turintis pagrindinį akcijų paketą, balsavo prieš V. D. atleidimą, ir prieš ataskaitos priėmimą. V. G. argumentas buvo, kad V. D. negali atleisti, kol nėra padarytas auditas. Po susirinkimo kalbėjo su V. D. naują jo įsteigtą įmonę. Klausimo apie produkcijos nupirkimą, susirinkimo metu, nebuvo net galimybės iškelti. Tiksliai nežino ar V. D. gelbėjo įmonę UAB „( - ) “. Kad V. D. prekių nešvaistė, jis jam garantavo, jog visos prekės yra. Jam V. D. ir jo padėjėja sakydavo, kad buvo organizuojami prekių pristatymo renginiai, tačiau nei viename iš jų jis nedalyvavo, ar jie vykdavo, pasakyti negali. Mano, kad prekės būdavo netinkamai nurašomos. Įmonės apskaitoje pristatymai turėjo būti forminami kaip reklamos sąnaudos, ar įmonės apskaitoje buvo tokie duomenys nežino. Tai yra jo subjektyvi nuomonė, kurią gali pagrįsti pasitikėjimu senai pažįstamu žmogumi.

26Liudytojo Š. K. ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai užfiksuoti liudytojo apklausos protokole (6 t., 67-68 b. l.).

27Liudytojas K. B. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad su kaltinamuoju kartu mokėsi institute. Buvo UAB „( - ) “ akcininku, įmonės veikloje intensyviai nedalyvavo. Įmonė užsiėmė mažmenine kosmetikos gaminių prekyba. V. D. vadovavo tai įmonei. Įmonė veikė normaliai, finansinių nuotolių nebuvo, buvo teikiami įmonės balansai, jie buvo tvirtinami, rimtų pretenzijų direktoriui nebuvo. Direktorius pareiškė norą išeiti iš darbo, tačiau pagrindinis akcininkas V. G., nulėmęs galutinį sprendimą, su prašymu nesutiko ir V. D. nebuvo atleistas iš direktoriaus pareigų, neatleidimo priežastys jam nežinomos. Paskutinio akcininkų susirinkimo metu buvo pateiktas įmonės balansas, kuris nerodė jokios blogos finansinės įmonės veiklos. Ginčas buvo tik dėl to, ar atleisti direktorių ar ne. Po metų ar dviejų, sužinojo, kad jau anksčiau buvo įsteigta nauja įmonė, vykdanti analogišką veiklą kaip UAB „( - )“. Jis įmonei pretenzijų neturi, akcijas yra pardavęs. Mano, kad įmonės bankroto priežastis buvo atsisakymas pakeisti direktorių. Jeigu laiku būtų pakeitę direktorių, įmonė būtų galėjusi toliau funkcionuoti. Nežinau kaip V. D. dirbo po paskutinio akcininkų susirinkimo, daugiau įmonės veikla nesidomėjo. Buvo girdėjęs apie UAB „( - ) “ įkūrimą, žinojo, kad V. D. panašią veiklą.

28Liudytojo K. B. ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai užfiksuoti liudytojo apklausos protokole (6 t., 64 b. l.).

29Teisiamojo posėdžio metu liudytojas V. A. parodė, kad su V. D. kartu mokėsi. D. Buvo UAB „( - ) “ direktorius, o jis buvo šios įmonės akcininkas. Kas metai būdavo akcininkų susirinkimas, kuriuo metu direktorius pateikdavo ataskaitą ir finansinę atskaitomybę. Įmonei sekėsi prastai. Buvo nepakankama rinka, trūko apyvartos. Įmonėje dirbo 2-3 žmonės. Dirbo buhalterė, direktorius ir vadybininkas. Pamena, kad vienais metais sumažino V. D. atlyginimą, nes įmonės veiklos rezultatai buvo prasti. Mano, kad eilę metų rezultatai buvo neigiami. V. D. sakydavo, kad reikia ieškoti papildomų pirkėjų, irjeigu galima sumažinti išlaidas. Nebuvo pakankamai pardavimų, kad įmonė dirbtų pelningai, todėl atsirado apyvartinių pinigų trūkumas. Vėliau vienas iš akcininkų V. G. įsigijo kontrolinį įmonės akcijų paketą. Paskutinis akcininkų susirinkimas buvo 2007-2008 metais. Jo metu buvo pateikta metinė ataskaita, finansinė atskaitomybė, direktorius buvo padavęs pareiškimą išeiti iš darbo, kuris patenkintas nebuvo. V. G. sakė, kad įmonėje reikia patikrinti viską, daryti auditą. Paskutiniame akcininkų susirinkime nebuvo keliamas klausimas, kad „( - ) “ reikia skolintis pinigų ir keliamas klausimas dėl apyvartinių lėšų trūkumo. Dar iki paskutinio akcininkų susirinkimo jis su V. D. buvo įkūrę UAB „( - ) “. Kada V. G. tapo pagrindinis akcininkas, įmonei „( - ) “ stigo pinigų, tiekėjas buvo atsisakęs duoti prekes į iš anksto. Reikėjo spręsti finansines problemas, o pagrindinis akcininkas nieko nesprendė. V. D. atėjo pas jį ir paprašė paskolinti pinigų. Tada jie sutarė, kad jie su V. D. įkurs kitą įmonę. Jis V. D. paskolino apie 70-80 tūkstančių litų ir jie dviese įsteigė įmonę „( - ) “. Jis turėjo UAB „( - ) “ 70 procentų, o V. D. procentų akcijų. V. D. tikėjo, kad pasieks norimą įmonės veiklos rezultatą, kad galės atsivežti visą ispanų firmos siūlomą asortimentą, kad atsiras daugiau pirkėjų, turės pelno. Įmonės „( - ) “ darbo rezultatai taip pat buvo prasti, jie nepateisino lūkesčių. Po paskutinio akcininkų susirinkimo „( - ) “, jis daugiau nedalyvavo akcininkų susirinkimuose. Po to jo daugiau niekas nekvietė į susirinkimus. Jis liko „( - ) “ akcininku, bet daugiau niekuo nesidomėjo. Vėliau V. D., kad V. G. kelia įmonei „( - ) “ bankroto procedūrą. UAB „( - ) “ apie 90 000 litų, kuriuos buvo paskolinęs, negrąžino. Skolą V. D. perėmė asmeniškai ir jis yra dabar jam skolingas asmeniškai. Šiuo metu UAB „( - ) “ nebėra akcininku, žino, kad toje įmonėje taip pat yra sudėtinga padėtis.

30Liudytojo V. A. ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai užfiksuoti liudytojo apklausos protokole, kada jis parodė, jog datos jau tikslios nepamena, jis tapo UAB „( - ) “ akcininku. Jam priklausė 18 % įmonės paprastųjų vardinių akcijų. Be jo, šios įmonės akcininkais dar buvo K. B., V. G., D. P., P. Z., Š. K.. Tiksliai jau nepamena, kas iš paminėtų asmenų, buvo iniciatorius steigti UAB „( - ) “. Kadangi minėti asmenys, išskyrus Š. K., dirbo tuometinėje „( - ) “, taip ir gavosi, kad greičiausiai susidėję ir nusprendė pradėti savo verslą. Kaip pamena, kad steigiant įmonę, buvo planai prekiauti vilna. Tačiau įsteigus UAB „( - ) “, pati įmonė kažkaip intensyviai veiklos nevykdė. Ji praktiškai tik egzistavo, dividendų negaudavo. Tai yra įmonė laikėsi tik tuo atveju, kad gal ji kam nors bus reikalinga. Kaip pamena, kad iš pat pradžių įmonės direktoriumi buvo paskirtas Š. K.. Š. K. buvo jų visų bendras pažįstamas, iš lengvosios pramonės srities. Metų tikslių nepamena, tačiau po Š. K. direktoriavimo, į šias pareigas buvo paskirtas V. D.. V. D. yra jo žmonos sesers vyras. Tačiau į UAB „( - ) “ direktoriaus pareigas V. D. buvo paskirtas ne dėl to, kad yra artimas asmuo, o todėl, kad jis pats parodė iniciatyvą ir atėjo su verslo pasiūlymu. Tai yra V. D. idėja buvo sudaryti sutartį su ( - ) kompanija ir Lietuvoje pradėti platinti užsienio kompanijos produkciją, tai yra prekiauti moteriška kosmetika. Akcininkų susirinkimo metu ši verslo idėja buvo aptarta ir priimta teigiamai. Todėl V. D., atstovaudamas UAB „( - ) “ kaip direktorius, su ( - ) kompanija sudarė sutartį dėl tiekiamos produkcijos. Be direktoriaus V. D. įmonėje dar dirbo keli darbuotojai. Tai yra buhalterė, bei vadybininkas. Be to, būdavo laikotarpiai, kai įmonėje vadybininko ir nebūdavo priimta. UAB „( - ) “ tikrai priimtų darbuotojų skaičius nebuvo didelis. Nors būdamas UAB „( - ) “ akcininkas, jis gali pasakyti, kad per daug įmonės veikla nesidomėjo. Kaip priklauso, vieną kartą metuose visi dalyvaudavo akcininkų susirinkime, išklausydavo direktoriaus ataskaitas, priimdavo sprendimus. Pamena, kad pradėjus Lietuvoje platinti iš ( - ) tiekiamą kosmetiką, iš pradžių ji buvo kaip naujovė. Tai yra naujas produktas ir dar neįsitvirtinęs rinkoje. Todėl pirmieji metai buvo nuostolingi, vėliau kažkoks pelnas atsirado. Praktiškai įmonės veiklą organizavo direktorius V. D.. Metų tikslių nepamena, tačiau P. Z. ir D. P. savo turėtas akcijas perleido V. G. ir pastarasis turėjo kontrolinį akcijų paketą. Dėl šios priežasties, akcijų perleidimo V. G., jis jautė nepasitenkinimą. Tapus V. G. didžiajam įmonės akcininkui, pastarasis teigė, kad jis įmonę dabar galės valdyti. Jis atsiribojo, pasidarė visiškai neįdomu kas vyksta. Datos tikslios nepamena, tai galėjo būti 2007 metų rudenį, V. D. jam pasakė, kad nori įsteigti įmonę ir prekiauti iš Ispanijos tiekiama produkcija. V. D., kaip priežastį naujos įmonės steigimo paminėjo, kad nori toliau vystyti šį verslą ir nenori paleisti šio tiekėjo, o su UAB „( - ) “ produktyviai dirbti nesigauna, nes UAB „( - ) “ neįstengia atsiskaityti už tiekiamą produkciją. Be to, V. D. jam pasiūlė tapti naujos įmonės akcininku ir jis sutiko. Taip buvo įsteigta nauja įmonę UAB „( - ) “, jis su V. D. buvo jos akcininkais, bei V. D. buvo paskirtas UAB „( - ) “ direktoriumi. Jis tiksliai negali pasakyti, kaip, kada, kokiu būdu V. D. pranešė informaciją kitiems akcininkams, kad jisai yra kitos įmonės direktoriumi ir nori būti atleidžiamas iš UAB „( - ) “ direktoriaus pareigų. Jo žiniomis sutartis sudaryta su ( - ) kompanija dėl kosmetikos tiekimo UAB „( - ) “ vardu nutraukta nebuvo. Jis klausė V. D., ar ( - ) kompanija norės pasirašyti tiekimo sutartį su UAB „( - ) “. Pagal V. D. žodžius, ( - ) tiekėjo prekės nėra kažkoks išskirtinis produktas, kad tik išskirtinai UAB „( - ) “ turi teisę visoje Lietuvoje juo prekiauti. Su ( - ) kompanija tokią prekių tiekimo, t.y. pirkimo – pardavimo sutartį gali pasirašyti bet kuri įmonė, suderinusi sąlygas ir sutarusi. Paskutinis UAB „( - ) “ susirinkimas įvyko 2008 m. sausio mėn. Susirinkimo metu dalyvavo visi akcininkai. Susirinkimo metu buvo išklausyta direktoriaus V. D. ataskaita. Be to, buvo sprendžiamas klausimas dėl V. D. atleidimo iš direktoriaus pareigų. Šio susirinkimo metu nebuvo patvirtinta nei pateikta atskaita, nei V. D. buvo atleistas iš direktoriaus pareigų, kadangi pagrindinis įmonės akcininkas V. G. balsavo „prieš“. Likę akcininkai balsavo abiem klausimais „už“, bet jų balsų neužteko priimti sprendimus ir nusverti V. G. balsą. Jis nežino kodėl V. G. balsas buvo „prieš“. Jau tuo metu jų tarpusavio santykiai buvo ne kokie, jie visiškai nebendravo. Kad jis yra UAB „( - ) “ akcininkas ir V. D. yra šios įmonės direktorius bei akcininkas, apie tai V. G. turėjo žinoti. Tai nebuvo paslaptis, šis faktas slepiamas nebuvo, nes jokios prasmės kažką meluoti ir slėpti reikalo nebuvo. Be to, su V. G. nebuvo tikslo kažką ir diskutuoti, nes pastarasis vienas spręsdavo ir savo nuožiūra priiminėdavo sprendimus. Jis po susirinkimo parašė siūlymą pirkti UAB „( - ) “, tačiau akcijų iš jo taip niekas nenupirko. Galima sakyti, kad nuo 2008 m. sausio, jis daugiau jokiose akcininkų susirinkimuose nedalyvavo, nes nebuvo gavęs netgi kvietimų dėl susirinkimų. Su kitais akcininkais susitikęs nebuvo ir nebendravo, ryšių nepalaikė. Tiktai iš V. D. jis žinojo, kad pastarasis teismuose bylinėjasi su V. G., kad jo neatleidžia iš UAB „( - ) “ direktoriaus pareigų. Vėliau sužinojo, kad UAB „( - ) “ yra pradėta bankroto procedūra. Tačiau jis šioje bankroto procedūroje nedalyvavo, jokio kreditorinio reikalavimo nebuvo pateikęs. Netgi tiksliai nežino priežasčių dėl ko buvo įmonei iškelta bankroto byla. Jis UAB „( - ) “ veikla visiškai nustojo domėtis. Jo samprotavimu, V. G., kaip pagrindinis akcininkas, pats jokių sprendimų nepriėmė, kad įmonė toliau galėtų gyvuoti ir vystyti savo veiklą. V. G. direktoriaus V. D. iš pareigų neatleido, V. D. nors formaliai ir buvo UAB „( - ) “ direktorius, tačiau nedirbo, atlyginimo negavo. Jo manymu, jeigu žmogus nenori toliau eiti savo pareigų, jį reikia atleisti. Steigiant įmonę UAB „( - ) “, jis buvo įnešęs savo dalį lėšų, vėliau buvo suteikta paskola, tačiau laikui bėgant, su juo buvo visiškai atsiskaityta ir įmonė jam jokių įsipareigojimų neturi. Jis jokio civilinio ieškinio nereiškia, jam jokia žala nepadaryta (6 t., 65-66 b.l.).

31Liudytoja A. Š. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad dirbo V. D. vadovaujamose įmonėse UAB „( - ) “ ir UAB „( - ) “ buhaltere. Ji pradėjo dirbti 2005-2006 m. UAB „( - ) “, kuri vertėsi kosmetikos prekyba. Įmonė buvo nedidelė, rezultatai buvo nedideli. Ji ten dirbo antraeilėse pareigose. Įmonėje dirbo keli žmonės, kurių nematydavo, nes ateidavo dokumentų tvarkyti vakare, kai jų jau nebūdavo. Rasdavo paliktus dokumentus, kuriuos suvesdavo į buhalterinės apskaitos programą. Ji teigdavo ataskaitas VMI, mokėdavo mokesčius Sodrai, darydavo įmonės balansą. Balansas nebuvo blogas, leido įmonei išsilaikyti. Sąnaudos buvo už patalpų nuomą, darbo užmokestis, transporto sąnaudos, prekių atsivežimą. Pajamos buvo iš prekybos. Prekės buvo perkamos iš Ispanijos, buvo išankstiniai, diliniai apmokėjimai, po produkcijos „( - ) “ įsigijimo, mokama buvo pavedimu. Prekių pirkimus ir kitus pavedimus darė direktorius. Pirkimai buvo kas pusantro, du, tris mėnesius. Per metus buvo 6, 7, 8 kartai, kai buvo perkama produkcija. Apyvarta įmonėje buvo apie 100 000 litų, gal daugiau. Pajamos buvo už prekių pardavimą, kitų reikšmingų pajamų nepamena. Matė medžiagą, kad prekių pristatymo seminarams būdavo ruošiamasi. Yra mačiusi sąskaitą už patalpų nuomą organizuojant seminarą. Pajamų iš seminarų nebūdavo. Įmonė produkciją realizuodavo tiesioginiu prekybos metu. Parduotuvės nebuvo. Įmonės rezultatai prastėjo, mažėjo pajamos. Vėliau direktorius V. D. pakvietė ją pereiti dirbti į UAB „( - ) “ ir ji sutiko. Direktorius V. D. jai pasiūlęs pereiti į kitą įmonę pasakė, kad veiklos sritis bus ta pati – prekyba kosmetika, direktorių pažinojo, juo pasitikėjo, todėl ir sutiko. UAB „( - ) “ veikla buvo ta pati ir veikla vyko panašiai, tokiu pačiu principu, direktorius ieškojo pirkėjų, pristatydavo prekes. Nepamena ar „( - ) “ turėjo pelno. UAB „( - ) “ buvo daromi prekių nurašymai. UAB „( - ) “ buvo maža įmonė, pelnas, jeigu buvo, buvo nedidelis. Iš UAB „( - ) “ išėjo 2012-12-21. UAB „( - ) “ darbo užteko. Ispanijos firmai už prekes galėjo pervedama po būti 8000 -10 000 litų. Gal ir buvo vėluojama atsikaityti, bet tai įmonei problemųnekėlė. Jeigu išlaidos dėl seminarų buvo, tai jos buvo apskaitytos. Jeigu būdavo papildomos išlaidos dėl seminarų, jos būdavo dokumentuojamos, tai atsispindėjo buhalterinėje apskaitoje. Panaudotos prekės seminaruose būdavo nurašomos aktais. Tai galėjo būti daroma metų gale. Kokios tai buvo sumos ir tai buvo daroma kasmet neprisimena. Dirbant „( - ) “ ir „( - ) “ klientų buvo ir skirtingų, ir tų pačių. Prekių nurašymus darė ji, bet ką nurašyti jai pasakydavo direktorius. Prekių nurašymo aktas atsirasdavo per mėnesį nuo pateikimo ką nurašyti.

32Liudytojos A. Š. ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai užfiksuoti liudytojos apklausos protokole (6 t., 69-70 b. l.).

33Liudytoja L. Š. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad iš V. D. pirko „( - ) “ firmos produktus, kosmetiką. Yra buvusi kelionėje į ( - ) , kur buvo pristatoma „( - ) “ produkcija. Už kelionę mokėjo pačios dalyvės. Buvo seminaras ( - ) , kurį vedė meistrai, technikai. Nei datos, nei kiek dalyvavo žmonių, pasakyti negali, nepamena. Galėjo būti, kad seminaras buvo mokamas. Seminaro metu gavo kosmetikos mėginėlių. „( - ) “ kosmetiką pirko iš „( - ) “ ir „( - ) “. Ji klausė kodėl pavadinimas pasikeitė, ir jai pasakė, kad pasikeitė tik įmonės pavadinimas, vadovas tas pats, telefono numeris tas pats, produkcija ta pati, galioja nuolaidų sistema. Sąlygos buvo tos pačios, tik pavadinimas kitas.

34Liudytoja J. L. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad ji dirbdama ( - ) kirpėja ir dirbo su „( - ) “ produkcija, o V. D. jai pristatinėjo šios firmos produktus. V. D. medžiagas atveždavo arba atsiųsdavo, gaudavo sąskaitą, kurią apmokėdavo. Sumokėdavo iš karto ar po savaitės, gavus prekes. Važiavo autobusu į ( - ) 2002 m. V. D. organizavo mokamą kelionę, mokymus dėl „( - ) “ produkcijos. Lietuvoje buvo daug seminarų. Vyko ( - ) kur buvo salonas. 2007 m. dirbo jau ( - ) esančiame salone. Neatsimena kokiose seminaruose ir kur dalyvavo, nes daug kur dalyvavo. Seminarai būna mokami, jeigu atvažiuoja į saloną, tai nieko mokėti nereikia. „( - ) “ seminarai buvo keli. Ar vyko seminaras ( - ) nepamena. Po seminaropalieka kelis buteliukus pabandyti nemokamai. ( - ) seminarai su „( - ) “ nevyko, ten dirba 8 metus.

35Liudytoja L. V. posėdžio metu parodė, kad dirba ( - ) kirpėja, yra pirkusi „( - ) “ produkcijos, tačiau seminaruose dalyvavusi nėra.

36Liudytoja E. P. posėdžio metu parodė, kad dirbo ( - ) kirpėja nuo 1998 m. iki 2005 m. kada išvažiavo į ( - ) . Yra pirkusi „( - ) “ produkcijos, seminaruose buvusi nėra, neprisimena ar jie buvo, nors gal yra buvusi viename apie 2000 m.

37Liudytoja I. R. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad dirba ( - ) kirpykloje, kirpėja. ( - ) , parodoje ( - ) , apie 2007 m., nors tiksliai neatsimena, sužinojo apie produkciją ( - ) “. Nusprendė pabandyti. Paskambindavo, užsakydavom ko reikia ir atveždavo užsakymą. Būdavo pateikiama sąskaita, apmokėdavo iš karto už prekes. Veltui tos produkcijos negavo. Pamena, kad davė chalatus su užrašu „( - ) “. Buvo seminaras, paprastai seminare duoda mėginių. Pakvietė į seminarą moteris, kuri atvežė „( - ) “ produkciją. Kokie tai buvo metai, neatsimena. Seminaras buvo ( - ) , pramonės rajone, mokymo centre. Gerai nepamena ar seminaras buvo mokamas, atrodo nemokamas, neatsimena. Seminare dalyvavo apie 30 žmonių, rodė dažymus, buvo meistrė ir mokinės. Seminaras truko nuo 9 iki 15 val. Negali pasakyti ar buvo vykdoma dalyvių registracija. Neprisimena ar šiuo atveju gavo dovanų. Po seminaro pirko „( - ) “ produkcijos. Už spalvų paletes ar reikėjo mokėtineatsimena.

38Liudytoja I. R. tyrimo metu parodė, kad 2007 metais dirbo ( - ) kirpėja. Nėra tikra ar ji dalyvavo 2007-04-27 „( - ) “ kosmetikos seminare – pristatyme, tad negali nurodyti kur jis vyko, kiek seminare dalyvavo žmonių, taip pat nežino ar jį vedė V. D.. Kokia produkcija buvo reklamuojama nepamena, tikriausiai „( - ) “. Nepamena, kad būtų gavusi šios firmos prekių skirtų reklamai (6 t., 84-85b. l.).

39Liudytoja R. J. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad dirba kirpykloje ( - ) , nuo 2000 m. Iš V. D. pirko „( - ) “ firmos plaukų dažus. Pirko nevieną kartą. Už produkciją atsikaitydavo iš karto, įmonės pavadinimo, kuri išrašė sąskaitą nepamena. „( - ) “, „( - ) “ įmonių nepamena. Nepamena ar nemokamai gavo produkcijos. Teko dalyvauti seminaruose, vienas buvo jų kirpykloje, jį organizavo „( - ) “ firmos produkciją platinantys atstovai. Susikvietė pažįstamas kirpėjas, kas kvietė nepamena. Buvo gal 7-8 kirpėjos. Dažė viena kitą. Seminaras nieko nekainavo. Dovanų jokių negavo.

40Liudytoja A. Š. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad dirba ( - ), kirpykloje, kirpėja. Dirba apie 10 metų toje vietoje. „( - ) “ produkcijos teko pirkti vieną kartą. Veltui iš tos firmos nieko negavo. Teko dalyvauti seminare ( - ) , senoje vidurinėje mokykloje. Kažkas buvo atvažiavę į kirpyklą, paliko kvietimą į seminarą ir ji vyko. Seminaras buvo nemokamas, profesionalai dažė plaukus. Atrodo buvo viena moteris, kuri vedė seminarą, dažė plaukus ir pasakojo apie produktą, kurį naudojo. Registracija buvo vykdoma tų, kas dalyvauja. Mokėti už seminarą nereikėjo. Seminaras truko apie 3 val. Žiūrėjo produkciją, buvo pertrauka, buvo vaišinama kava. Už kavą mokėjo tas, kas organizavo seminarą. Dovanų negavo. Dalyvių buvo 10, gal daugiau. Negali pasakyti kada tiksliai vyko seminaras. Nei „( - ) nei „( - ) “ įmonės jai negirdėtos.

41Liudytoja D. Š. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad dirba ( - ) kirpėja. Toje kirpykloje dirba daugiau nei 10 metų. Važinėja tiekėjai po kirpyklas ir siūlo produkciją. Ji dirbo su „( - ) “ produkcija gal 2007 m. Jai produkcija nepatiko. Paduodavo užsakymus, atveždavo užsakymą, pateikdavo sąskaitą. Atsiskaitydavo kartais iš karto, kartais vėliau. Veltui tos produkcijos negavo. Per seminarą parodydavo dažymus savo medžiagomis. Pakvietė į seminarą vadybininkai, kurie platino produkciją. Mokėti už seminarą nereikėjo. „( - ) “ seminare buvo vieną kartą, jis vyko mokymo centre ( - ) . Seminare buvo gal 20 žmonių. Papasakojo apie medžiagas, žiūrėjo kirpimus, dažymus. Dovanų negavo iš seminaro. Nei „( - ) “, nei „( - ) “ įmonės jai negirdėtos. Kada vyko seminaras neatsimena.

42Liudytoja R. K. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad dirba kirpykloje, ( - ). Kai atėjau dirbti „( - ) “ firmos produktai jau buvo naudojami. Atveždavo vadybininkai. Pradėjo dirbti su tais dažais ir jai patiko. Jie atvažiuodavo atveždavo produkciją, kartais užsakydavo telefonu ar kai atvažiuodavo vadybininkai, gerai neatsimena. Nepamena, kad būtų veltui gavusi produkcijos, ar dovanų. Vienas seminaras buvo pas juos kirpykloje, o kitas kitoje kirpykloje. Kai seminaras buvo pas juos kirpykloje, tai žmonių buvo nedaug, buvo gal 5-6. Buvo rodoma kaip sumaišyti dažus. Seminaras buvo nemokamas. Neatsimena ar gavo dovanų iš to seminaro.

43Liudytoja D. Š. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad dirba ( - ), kirpykloje. Užeidavo vadybininkai, siūlydavo produkciją. Su „( - ) “ produkcija dirbo neilgai, gal 3 metus, tiksliai neatsimena. Įsigydavo produktų kartą į mėnesį. Veltui yra gavusi dažų, šampūno kelis buteliukus. Būdavo akcijos, kai perki tam tikrą kiekį, kažką gauni veltui. Teko dalyvauti 2 seminaruose ( - ) , kirpyklose. Abu kartus ( - ) vienas seminaras buvo ( - ) . Negali pasakyti, ar tie seminarai buvo mokami. Viename iš tų seminarų gavo sertifikatą. Dėl registracijos ar ji buvo nepamena, Dėl dovanų nieko nepamena.

44Paskelbus liudytojos D. Š. parodymus duotus ikiteisminio tyrimo metu (6 t., 100 b. l.), kada parodė, kas vyko 2007 m. su firma „( - ) “, praėjus tiek laiko tiksliai nepamena. Tik pamena, kiek kartų būdavo seminaruose jokių dovanų negaudavo, ji šiuos parodymus teisme patvirtino kaip teisingus.

45Liudytoja A. D. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad su „( - ) “ produkcija dirbo ( - ) kirpykloje. Atveždavo tiekėjai, atveždavo dažus, šampūnus. Tai buvo prieš 10-12 metų. Už prekes atsiskaitydavo iš karto. Būdavo dovanos, skėčiai, šampūnai. Seminaro metu buvo dovanoti skėčiai. Buvo keliuose seminaruose ( - ) , dar ( - ) . Iš viso dalyvavo gal 3-4 seminaruose. ( - ) buvo kirpimo ir dažymo seminaras, ( - ) dažymo seminaras. Tame seminare, kuris vyko ( - ) dalyvavo iki 10 kirpėjų, bet tiksliai nežino. Kirpykla priklauso jai. Už seminarą mokėti nereikėjo. Kažką paliko dovanų, ką konkrečiai neatsimena. Kažkokių dovanų yra gavusi, ar gavo kitos nežino. Ar pasirašinėjo kur, nežino. Nėra dalyvavusi jokiame mokamame „( - ) “ seminare. ( - ) buvo nemažas seminaras. Ar dalyviai buvo registruojami nepamena. „( - ) “ įmonė girdėta, „( - ) “ įmonės nepamena. Vienas seminaras buvo 2002 m., kada vyko kiti seminarai nežino, nepamena.

46Liudytoja A. D. tyrimo metu parodė, kad 2007 m. pagal verslo liudijimą dirbo kirpėja kirpykloje, esančioje ( - ) . 2007-06-21 „( - ) “ seminaras vyko minėtos kirpyklos patalpose. Nepamena kodėl dalyvių sąrašuose nėra jos parašo, taip pat nepamena kokias prekes gavo seminaro metu. Seminaro metu „( - ) “ firma dovanų negailėjo. Dovanas įteikė šios širmos vadybininkė (6 t., 98 b.l.).

47Liudytoja I. A. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad dirba 8 metus ( - ) kirpėja. Pirkdavo „( - ) “ produkciją iš vienos tiekėjos, šviesios moters. Sąskaitą faktūrą išrašydavo įmonė, kokia neatsimena. Kai buvo seminaras gal dovanų gavo, neatsimena dabar tiksliai. Seminaras vyko ( - ) gatvėje. Keliuose šios firmos seminaruose buvo, neprisimena. Registracija į seminarą turbūt vyko. Kaip ir kiekvieną seminarą registruoja, tai turbūt registravo. Neatsimena ar mokamas buvo seminaras. Ar gavo dovanų irgi neatsimena. Seminaras galėjo vykti 2007 m. Firmos „( - ) “ neprisimena. Buvo „( - ) “ spalvų paletės, kurias gaudavo nemokamai. Kiek ta paletė kainuoja nežino. Ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus palaiko.

48Ikiteisminio tyrimo metu liudytoja I. A. parodė, kad 2007 m. pagal verslo liudijimą Marijampolėje dirbo kirpėja. 2007-11-30 buvo dalyvavusi „( - ) “ kosmetikos seminare – pristatyme, kuris vyko ( - ) . Kiek asmenų dalyvavo seminare nepamena, seminarą vedė moteris. Seminaro metu buvo reklamuojama firmos „( - ) “ produkcija – plaukų dažai, šampūnai. Buvo gavusi firmos „( - ) “ pavadinimu mėginius pabandymui (6 t., 114-116 b. l.).

49Liudytoja V. A. teisiamojo posėdžio metu parodė, dirba apie 12 m ( - ) , grožio salone. Pirko „( - ) “ produkciją. Yra gavusi dovanų nemokamai. Buvo seminaras, mokyklos patalpose, kada neprisimena. Dalyvavo iki 10 dalyvių. Ar vyko registracija, neprisimena. Seminaras nebuvo mokamas. Jame vyko naujos produkcijos pristatymas. Neprisimena ar gavo pažymėjimą, kad dalyvavo seminare. Neprisimena ar turi iš „( - ) “ pristatymo produkcijos seminaro pažymėjimą. Prisimena, kad buvo gavusi dovanų indelį, šepetėlį, ar gavo marškinėlius neprisimena. Kad gavo dovanų niekur nepasirašė. Produkcijos, jos pristatymo metu, nepirko. Seminaras galėjo vykti 2007-2008 metai, lygtai pavasarį.

50Liudytoja V. B. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad dirba kirpėja ( - ) , apie 10 metų. Su „( - ) “ produkcija susipažino per kursus. Kada jie buvo neatsimena. Ji lankė mokamus kirpėjų kursus, o šis seminaras jai nekainavo. Kirpėjų kursus lankė ( - ) . Kursuose susipažino su „( - ) “ produkcija. Tame seminare atsiveždavo savo produkciją, modelį, bandė dažus, lakus. Likučius po seminaro joms palikdavo. Kadangi buvo kursai, tai produktus toliau naudojo. Kiek buvo dalyvių, neatsimena. Jų – būsimų kirpėjų, buvo gal apie 10. Produkcijos mėginukus palikdavo. Dirbančių seminare nebuvo. Seminaro metu pabandymui palikdavo lakus, gal dažų. Kokį kiekį lako paliko, neprisimena. Šie kursai buvo mokslas įgyti kirpėjos profesiją. Gavo diplomą po kursų.

51Liudytoja J. B. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad su „( - ) “ produkcija susipažino 2000 m. per parodą „( - ) “. Dirbo su produkcija, ją pirko. Nemokamai negavo, tik mėginukus. Ji viena kirpėja dirba privačiai, ( - ) . Kada gaudavo mėginukus, neprisimena. Už perkamą produkciją buvo išrašomos sąskaitos faktūros. Seminare ( - ) “ produkcijos nėra dalyvavusi. „( - ) “ produkciją pirkdavo iš įmonės „( - ) “, o iš „( - ) “ ar pirko, neatsimena. Su „( - ) “ produkcija nebedirba jau kokius 5-6 metus. Šią produkciją jai tiekdavo V. D.. Mėginukų gaudavo dažnai. Už darbe naudojamas paletes nereikėjo mokėti.

52Liudytoja L. B. posėdžio metu parodė, kad dirba grožio salone( - ) . Su V. D. susipažino atsitiktinai. Kolegė pasakė, kad yra tokia firma ( - ) “, kuriai reikalinga kosmetologė vesti seminarus. Ji buvo įdarbinta mažesniu negu puse vadybininkės etatu„( - ) “, kur ji išsianalizavus produkciją, turėjo atlikti procedūras seminaruose. Kai būdavo surinkti klientai, ją pakviesdavo V. D. seminarą. Ji turi medicininį išsilavinimą. Kur vedė seminarus pasakyti negali. Per metus vedė 2-3 seminarus. Toje įmonėje dirbo gal kokius 5-6 metus. Seminarų metu pasakodavo apie medžiagas, išdėstydavo teorinę, praktinę dalį. Stengdavosi sudominti klientus. Seminarus organizavo V. D.. Daugiau „( - ) “ įmonėje pareigų neturėjo. Mėnesio gale gaudavo atlyginimą. Nuo seminaro dydžio ir jų skaičiaus atlyginimas nepriklausydavo. Būdavo, kad visą mėnesį nevyksta joks seminaras. Seminarų pristatymuose dalyvaudavo kosmetologės. Seminaruose dalyvaudavo apie 10 žmonių. Seminarai vykdavo grožio salonuose. Parodydavosu „( - ) “ produkcija ir praktiką, kaip atliekamos procedūros,skirtos odai. Su plaukais procedūrų neatlikdavo. Seminarus vesdavo viena, V. D. nedalyvaudavo. Pristatymo metu naudojo visų linijų produkciją. Įmonėje daugiau jokių darbuotojų neteko matyti. Vadovas buvo V. D.. Jis paskambindavo, paklausdavo, ar ji gali dalyvauti ir organizuodavo seminarus. Į seminarus važiuodavo su V. D.. Moterims procedūros ir seminarai nebuvo mokami. Seminaro metu nesunaudotą produkciją palikdavo, kad dalyvės bandytų pačios. Produkciją į seminarą atsiveždavo V. D.. „( - ) “ ofisas buvo ( - ) , ten ir darbo sutartį pasirašė. Jei V. D. nevažiuodavo į pristatymą, jis pristatydavo jai produkciją ir ji pati nusiveždavo. Kas likdavo gražindavo V. D.. Kiek ir kokios produkcijos paimdavoir gražindavonefiksuodavo, niekur nerašydavo. Prekiauti nuimtu produktu nebeįmanoma. Seminaro metu panaudodavo kokius 15-20 produktų. Ji pradėjo sirgti, darbas buvo be perspektyvos ir nematė reikalo likti toje įmonėje. Išėjo iš darbo savo noru. Su direktoriumi santykiai buvo geri. Apie apskaitą, darbo organizavimą jai nieko nežinoma. Su ja daugiau niekas nevesdavo seminarų. Į metus būdavo 2-3 seminarai.Ji gaudavo mėnesinį stabilų atlyginimą, kokio dydžio dabar neprisimena. Seminaras užtrukdavo su kelione visą dieną. Per vieną seminarą pristatydavo visas linijas. Apie mokamą seminarą neteko girdėti. „( - ) “ įmonė girdėta, bet joje dirbti neteko. Pasitikslino, kad per metus galėjo būti apie 12 seminarų.

53Liudytoja D. G. posėdžio metu parodė, kad dirba ( - ) kosmetologe. Su „( - ) “ produkcija susipažino prieš kokius 7 metus. Atvažiavo V. D., davė susipažinti su reklaminę medžiagą. Paskui padarė seminarą, parodė, kaip produkciją naudoti ir paliko kažkiek likučių. Buvo gal 3-4 dalyviai. Produkciją pristatė jų kosmetologė. Po seminaro paliko vienkartinių skirtingų mėginėlių. Neprisimena kokia buvo produkcijos kaina. Pristatinėjo produkciją veido procedūroms, kremus, kaukes, emulsijas. Be mėginėlių daugiau produkcijos gavusi nėra. Nesidomėjo ar daugiau galima įsigyti „( - ) “ produkcijos. Pirko iš įmonės „( - ) “. Neprisimena, kada buvo pristatymas ir kas jį vedė.

54Liudytoja D. K. posėdžio metu parodė, kad dirba grožio salone. Už „( - ) “ produkciją mokėjo pinigus. Yra buvusi viename „( - ) “ produkcijos seminare. Seminare užsirašė jos duomenis. Seminaras nebuvo mokamas. Seminarą vedė V. D.. Po seminaropaliko nemokamai mėginėlių, o produktai yra perkami. Produkciją pirko iš įmonės „( - ) “. Iš „( - ) “ nėra pirkusi. Kada vyko seminaras neprisimena, 2007 m. spalio mėnuo gal ir galėjo būti.

55Liudytoja J. S. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad dirba kirpykloje ( - ) , kirpėja. Su „( - ) “ produkcija yra susipažinusi. V. D. atvažiavo ir pristatė produktus, kuriuos nusipirko. Produkciją pirkoapie metus. Pirko iš įmonės „( - ) “,iš „( - ) “ nepirko. Dalyvavo vieną kartą seminare. Jame dalyvavo 5-7 kirpėjos. Buvo pristatomi plaukų dažai. Nuo šampūno iki formavimo priemonių. Seminarus vedė mergina. Gal buvo ir kokia antra mergina. Seminaras buvo nemokamas. Nemokamai yra gavusi indelį plaukų dažams maišyti ir šepetėlį. Mėginėliusirgi gaudavo nemokamai. Tai suprato kaip padėką, kad atėjo į produkcijos pristatymą ir, kad pirktų daugiau produkcijos. Paskelbus liudytojos ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus, kada ji nurodė, jog seminare buvo reklamuojami plaukų dažai, plaukų želė, o skirtų reklamai prekių ir jokių dovanų negavo (6 t., 86-88b.l.), ji paaiškino, kad ji dabar prisiminė, kad dovanų gavo, nes dar turi šepetėlį su „( - ) “ užrašu.

56Liudytoja L. S. posėdžio metu parodė, kadji pirko „( - ) “ kosmetiką parduotuvėje. 2007 m. dirbo ( - ) kirpėja. Pirko kosmetiką gal 2000 metais iki 2002m. Seminaruose, pristatymuose nėra buvusi. Yra pirkusi šampūnų, dažų, bet nedaug. Buvo maža parduotuvėlė, kurioje prekiavo tomis prekėmis. Kaltinamojo nepažįsta.

57Liudytoja V. T. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad dirba ( - ) kirpykloje, kirpėja. Iš V. D. plaukų dažus. Atveždavo produktus, ir už juos susimokėdavo. Gaudavo kažkiek pabandymui mėginių. Teko dalyvauti seminare ( - ) , mokymo centre, seminarą vedė G., supažindino su naujais produktais. Buvo vieną kartą seminaras kirpykloje.Kada vyko seminaras( - ) neatsimena. Pakvietė V. D.. Seminaras buvo nemokamas. Seminare dalyvių buvo apie 30. Atrodo, kad vyko registracija. Neprisimena ar gavo dovanų. Kai buvo atvažiavę į kirpyklą svetimų kirpėjų nebuvo, buvo 6 savos kirpyklos kirpėjos. Seminaruose pristatinėjo to paties produkto naujoves. Įmonė iš kurios pirko produkciją vadinosi „( - ) “, o„( - ) “ taip pat girdėta, teko produkciją pirkti iš abiejų. Šios produkcijos atsisakė prieš 3 metus, nes sutriko tiekimas. Nepamena kada tiksliai pradėjo dirbti su šia produkcija. Žino, kad firma pakeitė pavadinimą, kiek metų dirbo su kita firma, taip pat neprisimena. Ikiteisminio tyrimo metu nurodė, kad seminarų metu būdavo reklamuojama įvairi „( - ) “ kosmetika, kurios metu buvo gavusi minėtos firmos prekių reklamai nedidelės talpos mėginių, po vieną vienetą (6 t., 91 b.l.).

58Liudytoja A. P. posėdžio metu parodė, kad dirba ( - ) kirpėja, kirpyklos savininkė. Su „( - ) “ produkcija dirbo labai ribotai, mažais kiekiais. Gal prieš 6-7 metus teko pirkti šią produkciją. Buvo problemos su produkcijos tiekimu, todėl jos atsisakė. Dovanų gavusi nėra. Buvo nemokamas seminaras, kvietė, kad susipažintisu jų produkcija. Seminarą padarė vietoje, kirpykloje, buvo 4-5 mergaitės. Produkciją pristatė mergina vardu G., dalyvavo ir firmos atstovas V. D.. Seminare dovanų negavo. Ikiteisminio tyrimo metu nurodė, kad „( - ) “ kosmetikos seminare – pristatyme2007-10-26 nėra dalyvavusi ir jokios šios firmos kosmetikos reklamai ar pabandymui nėra gavusi (6 t., 124-125 b.l.). Papildomai nurodė, kad minėtą dieną tikrai seminare dalyvavusi nėra. O pristatymas kirpykloje galėjo būti 2006 metais, bet tiksliai nežino. Firmos pavadinimo nežino, tik žino asmenį, iš kurio pirko produkciją.

59Paskelbus ikiteisminio tyrimo metu duotus liudytojos S. B. parodymus, kada ji nurodė, kad 2007 m. dirbo kosmetologe adresu ( - ) . 2007-11-30 šiuo adresu dalyvavo seminare – pristatyme, kur atvykusi moteris pristatė prekes. Seminare dalyvavo tik ji viena. UAB „( - ) “ direktoriaus V. D. asmeniškai nepažįsta, tik yra jį mačiusi per parodą „( - ) “. Apie seminarą sužinojo paskambinus tai pačiai moteriai, kuri ir reklamavo prekes. Buvo reklamuojama „( - ) “ kosmetika. Buvo gavusi apie 30-40 mėginėlių skirtų veido odos priežiūrai (6 t., 95 b.l.).

60Teisiamojo posėdžio metu specialistė A. K., susipažinusi su specialisto išvada, esančia 4 t., 7-34b.l., paaiškino, kad specialistas A. K. atliko tyrimą pagal tyrėjo pateiktus klausimus ir nustatė, kad buhalterinė apskaita buvo tvarkoma nesilaikant buhalterinės apskaitos įstatymo. Buvo išnagrinėtas medžiagų nurašymas ir duota išvada šiuo klausimu. Specialisto išvadoje norminiai aktai pritaikyti teisingai. Prieštaravimų, neatitikimų minėtoje išvadoje nepastebėjo. Prie išvados yra inventorizacijos aktas, ten prekių trūkumo nebuvo nustatyta, faktinis likutis sutapo su prekių likučiu 2006 m. Trūkumas įmonėje „( - ) “ nebuvo nustatytas 2006 m. pabaigoje. Visos ūkinės operacijos turi būti pagrįstos dokumentais. Iš viso yra 54 aktai, buvo nurašyta prekių reklamai už 48723,30 Lt, pridėti keli nurašymo aktai. Tai nėra prekių panaudojimą patvirtinantys dokumentai. Nepateikti jokie prekių perdavimo aktai, nežinoma kada vyko tas seminaras, kas jame dalyvavo, nėra prekių nurašymo reklamai patvirtinančio dokumento. Tokio dokumento, kad prekės panaudotos reklamai, tyrimui pateikta nebuvo. Visų nurašymo aktų patikrinti nebuvo galimybės, nes jie su priedais nebuvo pateikti. Įmonėje nebuvo nustatyto reglamento kaip prekės turi būti nurašomos. Įmonėje tai turėjo būti pagal buhalterinės apskaitos įstatymo 9 str. 2 d. Šiuo atveju nebuvo reglamentuotas atsargų nurašymas reklamai. Įstatyme griežtai pasakyta, kad įmonės vadovas atsakingas už buhalterinės apskaitos tvarkymą. Specialistas vadovavosi tyrimui pateiktais dokumentais, dokumentai dėl prekių panaudojimo reklamos tikslais, pateikti nebuvo. Specialisto išvadoje neparašyta už kokį laikotarpį buvo nurašytos prekės, yra 54 aktai prekių reklamai. Visi aktai prieduose yra už 2007 m. 2006 m. pagal inventorizacijos aktą jokių trūkumų nustatyta nebuvo. Aktai patvirtina prekių nurašymo faktą. Nurašyti į sąnaudas reklamai skirtas prekes, turi būti kitas dokumentas, kuris patvirtintų prekių sunaudojimą reklamai, tokio dokumento tyrimui pateikta nebuvo. Specialistas negali nustatyti kur tos prekės buvo panaudotos. Tik iš prekių nurašymo aktų matosi, kad prekės nurašytos reklamos tikslais, bet tai patvirtinančių dokumentų nėra.

61Paskelbti ( - ) str. nustatyta tvarka ikiteisminio tyrimo metu duoti liudytojų parodymai:

62Liudytoja V. G. parodė, kad 2007 m. ji dirbo kirpėja pagal verslo liudijimą ( - ) „( - ) “ kosmetikos seminare – pristatyme yra dalyvavusi ir ( - ) ir ( - ) Ar tai buvo 2007-04-27 tiksliai nepamena. Kosmetikos seminarą – pristatymą vedė UAB „( - ) “ direktorius V. D.. Kadangi ji savo darbe naudojo minėtą kosmetiką, būdavo informuojama apie seminarus. Seminarų metu buvo reklamuojama „( - ) “ produkcija. Kuomet vykdavo seminarai – pristatymaivisuomet gaudavo nedidelį kiekį prekių skirtų reklamai, kiek tiksliai visko buvo gavusi nepamena, tai galėjo būti maždaug už 30-40 Lt kiekvieną kartą (6 t., 78-79 b.l.).

63Liudytoja Z. C. parodė, kad 2007 m. pagal verslo liudijimą dirbo kirpykloje, esančioje ( - ) , kirpėja. 2007-04-27 dalyvavo „( - ) “ kosmetikos seminare – pristatyme, kuris vyko ( - ) , patalpose. Kiek asmenų dalyvavo seminare nepamena. Kas vedė seminarą nepamena. Šios firmos prekių nei reklamai, nei darbui nieko negavo (6 t., 89-90 b.l.).

64Liudytoja V. B. parodė, kad 2007 m. ji pagal verslo liudijimą ( - ) dirbo kirpėja. „( - ) “ kosmetikos seminaruose ji nedalyvavo, kur jie vyko ir kas juos vedė nežino. V. D. pažįsta, kadangi į kirpyklą pristatydavo priemones, susijusias su plaukų priežiūra. Jokių prekių reklamai nemokamai negaudavo, už visas prekės atsiskaitydavo grynais pinigais (6 t., 106-107 b.l.).

65Liudytoja V. A. parodė, kad 2007 m. pagal verslo liudijimą( - ) dirbo kirpėja. 2007-11-30 dalyvavo Marijampolėje vykusiame „( - ) “ kosmetikos seminare – pristatyme. Pamena, kad seminarą vedė nepažįstama moteris G. ir V. D.. Kaip sužinojo apie seminarą jau nepamena. Seminare buvo reklamuojama „( - ) “ firmos produkcija. Buvo gavusi nemokamai marškinėlius su firmos „( - ) “ pavadinimu, indelį dažams maišyti ir šepetėlį (6 t., 108-110 b.l.).

66Liudytoja R. S. parodė, kad 2007 m. dirbo kirpėja kirpykloje, esančioje ( - ) 2007-11-26 vykusiame „( - ) “ seminare nedalyvavo. Su įmonės atstovais, platinančiais „( - ) “ kosmetiką, bendradarbiavo kelis kartus, nes iš jų pirko šios įmonės kosmetiką (6 t., 122-123 b.l.).

67Liudytoja R. K. parodė, kad 2007 m. pagal patentą dirbo kirpėja adresu ( - ) . Ji dirbo su „( - ) “ kosmetika, pirko šios firmos prekes. Prekes jai atveždavo V. D.. Teko dalyvauti „( - ) “ kosmetikos pristatymuose, tačiau ar tai buvo 2007 m. nepamena. Po seminarų V. D. nemokamai duodavo pabandymui „( - ) “ kosmetikos – plaukų dažų, plaukų balinimo miltelių, šepetėlių, prijuostes, gultų užtiesalų ir kt. Seminarai vyko( - ) ir ( - ) . Seminarus vesdavo UAB „( - ) “ atstovas V. D. su asistente (6 t., 130-131 b.l.).

68Liudytoja V. B. parodė, kad 2007 m. dirbo kirpėja. Pamena, kad kažkada buvo dalyvavusi „( - ) “ kosmetikos seminare ( - ) , tačiau kada tiksliai nepamena. Kas vedė seminarą nepamena. Kosmetikos pabandymui gavo tik seminaro metu (6 t., 132-133 b.l.).

69Liudytoja D. L. parodė, kad 2007 m. pagal verslo liudijimą ( - ) dirbo kirpėja. Yra dalyvavusi „( - ) “ kosmetikos seminare, tačiau tiksliai kada nepamena. Pamena, kad seminarą vedė moteris ir vyras. Nepamena, iš kur sužinojo apie seminarą. Seminaro – pristatymo metu buvo reklamuojamos plaukų priežiūros priemonės. Po seminaro, asmenys pristatinėję prekes pabandymui buvo palikę plaukų dažų (6 t., 134-135 b.l.).

70Liudytoja I. B. parodė, kad 2007 m. pagal patentą ( - ) dirbo kirpėja. Pamena, kad jai teko dalyvauti kosmetikos „( - ) “ seminare – pristatyme, tik nepamena kada ir kur tai vyko, kas seminarą vedė. Kosmetikos „( - ) “ seminare buvo pristatomi plaukų dažai. Kiek pamena, kad po pristatymo jokių priemonių pabandymui negavo (6 t., 140-141 b.l.).

71Liudytoja apklausta L. K. parodė, kad 2007 m. ( - ) dirbo kosmetologe. 2007 m. kosmetikos „( - ) “ pristatymuose nedalyvavo. Tačiau yra pirkusi šios firmos produkciją. Kosmetiką pirkti pasiūlė vyriškis, kurio duomenų nepamena. Kadangi to vyro salonas buvo arti kirpyklos, todėl buvo patogu ją įsigyti. Nemokamai kosmetikos prekių iš vyriškio negavo, tiesiog jis buvo palikęs tik mėginukus. V. D. vardas jai nieko nesako ir UAB „( - ) “ pavadinimas jai negirdėtas (6 t., 144-145 b.l.).

72Iš UAB „( - ) “ steigimo sutarties matyti, kad UAB „( - ) “ įsteigta ( - ) (steigėjai - Š. K. 50 akcijų, R. L.- 50 akcijų) (1 t., 21-22 b.l.).

73Iš 1999-10-22 UAB „( - ) “ visuotinio akcininkų susirinkimo protokolo Nr. 99/2, matyti, kad įmonės akcininkais tampa V. A. – 18 proc. akcijų, K. B. – 18 proc. akcijų, V. G. – 18 proc. akcijų, Š. K. – 10 proc. akcijų, D. P. – 18 proc. akcijų, P. Z. – 18 proc. akcijų (1 t., 65-66 b.l.).

74Iš 1999-11-22 UAB „( - ) “ visuotinio akcininkų susirinkimo protokolo Nr. 99/3 matyti, kad įmonės akcininkai (V. A. 18 akcijų, K. B. 18 akcijų, V. G. 18 akcijų, Š. K. 10 akcijų, D. P. 18 akcijų, P. Z. 18 akcijų) vienbalsiai išrinko bendrovės administracijos vadovu – generaliniu direktoriumi V. D., nuo 2000-01-01 jam nustatant 3700 Lt mėnesinę algą. Darbo sutartis sudaryta nuo 1999-12-01 (1 t., 73-75b.l., 7 t., 23-24 b.l.)

75Iš 2002-07-25 UAB „( - ) “ visuotinio akcininkų susirinkimo protokolo Nr. 2002/2 matyti, kad pasibaigus UAB „( - ) “ ir UAB „( - ) “ reorganizavimui, išrinktas bendrovės vadovu –direktoriumi V. D. (1 t., 95-97 b.l.).

762002-08-02 įregistruotų UAB „( - ) “ įstatų 6.12 - 6.12.7 punktuose numatyta „Administracijos vadovo kompetencija“ (1 t., 105-109 b.l.).

772002-01-02 sudaryta sutartis tarp prekybos bendrovės „( - ) “ („Bendrovė“), kurios būstinė yra ( - ) ir platintojo UAB „( - ) “ („Platintojas“). Sutartyje numatyta, kad bendrovė įsipareigoja ir pasižada parduoti platintojui profesionalius plaukų priežiūrai skirtus gaminius, kurie identifikuotini pagal registruotą „( - ) “ prekės ženklą, kad platintojas galėtų savo ruožtu išskirtinėmis teisėmis parduoti šiuos gaminius profesionaliajam rinkos segmentui (įskaitant, bet neapsiribojant, kirpyklas, tačiau išskyrus mažmeninės prekybos įmones ir parduotuves Lietuvoje, kad nekiltų kokių nors abejonių) (2 t., 38-44 b.l.).

78Iš „Patalpų nuomos sutarties“ Nr. 21/05 matyti, kad nuomos sutartis buvo sudaryta 2005-05-30 tarp UAB „( - ) “ ir ko, atstovaujamos direktoriaus E. K. bei UAB „( - )“, atstovaujamos direktoriaus V. D., kuria vadovaujantis Nuomotojas perduoda Nuomininkui nuomos teise valdyti ir naudoti negyvenamas 46 kv.m. bendro naudingo ploto patalpas, esančias ( - ) , kurios skirtos biurui ir prekėms sandėliuoti. Patalpų nuomos sutarties terminas nuo 2005-06-01 iki 2006-06-01 (5 t., 148-149 b.l.).

79Iš „Patalpų nuomos sutarties“ Nr. 17-2006 matyti, kad nuomos sutartis sudaryta 2005-12-12 tarp UAB „( - ) “ ir ko, atstovaujamos direktoriaus E. K., bei UAB „( - ) “, atstovaujamos direktoriaus V. D., kuria vadovaujantis Nuomotojas perduoda Nuomininkui nuomos teise valdyti ir naudoti negyvenamas 54 kv.m. bendro naudingo ploto patalpas, esančias ( - ) , kurios skirtos biurui ir prekėms sandėliuoti. Patalpų nuomos sutarties terminas nuo 2006-01-01 iki 2006-12-31 (5 t., 151-152 b.l.).

80Iš „Patalpų nuomos sutarties“ Nr. 15-2007 matyti, kad nuomos sutartis sudaryta 2006-12-28 tarp UAB „( - ) “ ir ko, atstovaujamos direktoriaus E. K., bei UAB ( - )“, atstovaujamos direktoriaus V. D., kuria vadovaujantis Nuomotojas perduoda Nuomininkui nuomos teise valdyti ir naudoti negyvenamas 77 kv.m. bendro naudingo ploto patalpas, esančias ( - ) kurios skirtos biurui ir prekėms sandėliuoti. Patalpų nuomos sutarties terminas nuo 2007-01-01 iki 2007-12-31 (5 t., 156-157 b.l.).

81Iš 2007-09-21 pranešimo „Dėl sutarties nutraukimo“ Nr. 07/28 matyti, kad UAB ( - ) “ informuoja UAB „( - ) “ ir ko, jog nuo 2007-10-21 nutraukia patalpų nuomos sutartį Nr. 15-2007, sudarytą 2006-12-28. Pranešimas pasirašytas direktoriaus V. D.(5 t., 159 b.l.).

822006-09-28 buvo sudaryta finansinio lizingo sutartis Nr. ( - ) , tarp UAB „( - ) “ ir UAB „( - ) “ (5t., 160-164b.l.).

832008-04-11 sudarytas turto grąžinimo aktas prie 2006-09-28 finansinio lizingo sutarties Nr. ( - ) , kuriuo gražintas automobilis „Citroen C5“, valst. Nr. ( - ) ( 5t., 165-166b.l.).

842013-11-05 UAB „( - ) “ atsakyme bankroto administratoriui nurodyta, kad tarp UAB „( - ) “ (ankstesnis pavadinimas – UAB „( - ) “) ir UAB „( - ) “ 2006-09-28 d. sudaryta finansinio lizingo sutartis Nr. ( - ) buvo nutraukta 2008-05-19 (5 t., 168b.l.).

85UAB „( - ) “ buvo įsteigta 2007-09-03 (steigėjai V. A. ir V. D.. V. A. priklauso 70% įmonės akcijų, V. D. - 30 %). Įmonė „Juridinių asmenų registre“ įregistruota ( - ) . Iš 2007-09-06 UAB „( - ) “ steigiamojo akcininkų sprendimo matyti, kad įmonės direktoriumi išrinktas V. D. (1 t., 135-144 b.l.).

862007-10-02 sutartimi buvo sudaryta sutartis tarp prekybos bendrovės „( - ) “ („įmonė“), kurios būstinė yra ( - ) ir platintojo UAB „( - ) “ („Platintojas“). Sutartyje numatyta, kad įmonė įsipareigoja ir prižada parduoti Platintojui profesionalius plaukams ir grožiui skirtus produktus, pažymėtus „( - ) “ registruotu prekės ženklu, kad platintojas galėtų savo ruožtu išimtinai parduoti produktus profesionaliame rinkos segmente (įskaitant, bet neapsiribojant, plaukų ir grožio salonais, tačiau išskyrus mažmeninės prekybos įmones ir parduotuves, siekiant išvengti bet kokios abejonės, Lietuvoje). Sutartis pasirašyta V. D. (2 t., 48-53b. l.).

87Iš „Patalpų nuomos sutarties“ Nr( - ) matyti, kad ji sudaryta 2007-12-20 tarp UAB „( - ) “ ir ko, atstovaujamos direktoriaus E. K. bei UAB „( - ) “, atstovaujamos direktoriaus V. D., kuria vadovaujantis Nuomotojas perduoda Nuomininkui nuomos teise valdyti ir naudoti negyvenamas 77 kv.m. bendro naudingo ploto patalpas, esančias ( - ) kurios skirtos biurui ir prekėms sandėliuoti. Patalpų nuomos sutarties terminas nuo 2008-01-01 iki 2008-12-31 (6 t., 3-4 b.l.).

88Iš 2008-01-14 UAB „( - ) “ visuotinio akcininkų susirinkimo protokolo Nr. ( - ) matyti, kad darbotvarkėje buvo svarstomas klausimas dėl bendrovės direktoriaus V. D. atleidimo. Susirinkime dalyvavo įmonės akcininkai V. G. (turintis 54 akcijas), V. A. ( 18 akcijų), K. B. ( 18 akcijų), Š. K. (10 akcijų). Šiuo klausimu balsavimo rezultatai – už-36 balsai, prieš-54 balsai, susilaikė-10 balsų. Nepaisant V. D. protestų, nutarimas atleisti bendrovės direktorių nepriimtas. Susirinkimo metu nepatvirtinta pateikta V. D. 2007 m. ataskaita (2 t., 63-65 b.l.).

892009-09-02 Kauno miesto apylinkės teismo sprendimu nustatyta, kad 2008-01-15 V. D. darbo santykiai su UAB „( - ) “ nebuvo pasibaigę (2t., 8-9b.l.). 2009-12-23 Kauno apygardos teismas nutartimi Kauno miesto apylinkės teismo 2009-09-02 sprendimas paliktas nepakeistas (2t., 10-12 b.l.).

90Iš 2010-05-07 UAB „( - ) “ neeilinio pakartotinio akcininkų susirinkimo protokolo Nr. ( - ) matyti, kad neeilinio pakartotinio akcininkų susirinkimo sprendimu V. D. atleistas iš direktoriaus pareigų nuo 2010-05-21 (2 t., 18-19 b.l.).

912010-09-30 Kauno apygardos teismo nutartimipagal kreditoriaus V. G. ieškinį iškėlė UAB „( - ) “ bankroto bylą (2t., 20-21b.l.).

922010-12-29 Kauno apygardos teismo nutartimi nuspręsta UAB „( - ) “ taikyti supaprastintą bankroto procesą bei patvirtintas UAB „( - ) “ kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas, t.y. ( - ) apskrities VMI - 19 096,60 Lt, bei V. G. - 8040,00 Lt (2t., 26-27b.l.).

932011-02-14 Kauno apygardos teismo nutartimi pripažinta UAB „( - ) “ bankrutavusia bei patvirtintas kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas (2t., 28b.l.).

942012-12-20 Lietuvos apeliacinio teismo nutartimi buvo panaikinta Kauno apygardos teismo 2012-05-23 nutartis ir UAB „( - ) “ bankrotas pripažintas tyčiniu. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija nurodė, kad tam, jog bankrotas būtų pripažintas tyčiniu nėra būtina, kad įmonės vadovas aktyviais veiksmais imtųsi priemonių, kurios privestų įmonę prie bankroto. Tyčinis bankrotas gali būti pripažintas ir tuomet, kai įmonės veikla buvo nuosekliai ir kryptingai siekiama įmonės nemokumo. Kolegija nusprendė, kad UAB „( - ) “ tuometinio vadovo V. D. pasyvus elgesys šioje bendrovėje ir aktyvus verslo plėtojimas naujai įsteigtoje savo įmonėje UAB „( - ) “, leidžia daryti išvadą, kad tokiais savo veiksmais ir priimtais sprendimais (nutraukti patalpų nuomos sutartį, nutraukti automobilio lizingo sutartį, išeiti iš darbo, perimti pagrindinę veiklos sritį) siekė sužlugdyti UAB „( - ) “ nuo 2002 metų kurtą verslą ir sukelti įmonės nemokumą. UAB „( - ) “ nemokumą sukėlė ne verslo nesėkmė, o jo buvusio vadovo veiksmų ir sprendimų visuma, nes iš pateiktų dokumentų matyti, jog kosmetikos platinimo verslą perėmusi UAB „( - ) “ toliau jį vystė, turėjo užsakymų ir toliau platino kosmetikos priemones. UAB „( - ) “ bankrotas pripažįstamas tyčiniu (1 t., 1-3 b.l.).

952008-11-07 FNTT prie LR VRM Ūkinės finansinės veiklos tyrimo ( - ) apskrities skyriaus specialisto išvadoje Nr. 5-2/144 nurodyta, kad UAB „( - ) “ pelningai dirbo 2004, 2005 ir 2006 metais (2 lentelė). 2007 m. nuostolis – 105408 Lt. Bendrovė dirbo nuostolingai, nes buvo nurašyta prekių už ketverius metus. Nustatyta, kad 2007 metais importo operacijų UAB „( - ) “ neatliko.2006 metų gegužės ir lapkričio mėn. importuotos kosmetikos prekės bei kitos įsigytos prekės iki 2007 m. pabaigos buvo realizuotos. 2007-12-31 su Ispanijos tiekėjais - ( - ) - visiškai atsiskaityta. Per 2003-2006 metus bendrovė „( - ) “, pagal pateiktus tyrimui dokumentus, visai nevykdė turėtų prekių nurašymo nei pagal galiojimo laiką, nei prekių pristatymams (reklamai) pirkėjams. Tik 2007 metais buvo atlikti kosmetikos prekių nurašymai (7 lentelė). Jei 2001 m. ir 2002 m. buvo nurašyta kosmetikos priemonių atitinkamai po 0,22% ir 0,34% nuo bendrovės parduotų prekių kiekio, tai 2007 metais nurašytų prekių kiekis sudarė 42.48%. Reklamai buvo nurašyta 48723,30 Lt. Tyrimui nebuvo pateikta arba nebuvo numatytas pristatymui (reklamai) skirtų kosmetikos prekių nurašymo reglamentas bei šių operacijų įforminimas. Nėra galimybės nustatyti, ar pagrįstai nurašytos į sąnaudas 48723,30Lt vertės medžiagos ir padidintas balansinis nuostolis 2007 metais (4 t., 7-34 b.l.).

96Su UAB ( - ) “ direktoriaus raštu Nr. ( - ) ( - ) apskrities valstybiniai mokesčių inspekcijai, buvo pateikti „( - ) “ kosmetikos seminaro – pristatymodalyvių sąrašai (5 t., 19, 20-35b.l.).

972009-12-15 patikrinimo akte Nr( - ) bei( - ) AVMI 2010-01-27 sprendime Nr. ( - ) dėl patikrinimo akto tvirtinimo nustatyta, kadmokestinio patikrinimo metu buvo apklausti 39 fiziniai asmenys iš jų 29 neigė gavę nemokamai reklaminių prekių tai sudaro 75% visų apklaustųjų. Dažniausiaipaaiškinimuose buvo nurodyta, kad „( - ) “ kosmetikos seminare – pristatyme nedalyvavo ir negavo nemokamai iš šios firmos prekių kosmetiką įsigijo savo lėšomis, vardas ir pavardė yra parašyti ne jų ranka, būdami(os) seminaruose niekur nepasirašinėjo ir dovanų negavo. Tyrimo metu su pastabomis pateikti priedai –„( - ) “ kosmetikos seminaro – pristatymodalyvių sąrašai. Minėtuose prieduose nurodyta tik dalyvių vardai ir pavardės bei salono adresas ir telefono numeris. Tokie sąrašai pateikti po vieną per mėnesį ir visuose juose nurodytas vienodas dalyvių skaičius - po 10 asmenų t.y. 2006-08-22 seminaro - pristatymo, įvykusio ( - ) , 2006-09-18 - ( - ) , 2006-10-10 - ( - ) , 2006-11-14 - ( - ) , 2006-12-14 - ( - ) , 2007-01-16 - ( - ) , 2007-02-08 - ( - ) , 2007-03-13 - ( - ) , 2007-04-27 - ( - ) , 2007-05-09 - ( - ) , 2007-06-21 -( - ) , 2007-08-06 -( - ) , 2007-09-05 - ( - ) , 2007-10-26 - ( - ) , 2007-11-30 -( - ) , 2007-12-03 - ( - ) . Pažymėtina, kad tik 4-iuose iš aukščiau išvardintų šešiolikos seminarų, prie keleto asmenų pavardžių ir vardų yra parašai. Nėra surašyto nei vieno medžiagų nurašymo akto ta data, kuria vykęs seminaras – pristatymas. Nei viename iš mokėtojo pateiktų minėtų aktų nėra pažymėta apie išdalintų prekių kiekį, tą mėnesį vykusiame seminare – pristatymedalyvavusiems asmenims. Patikrinimo metu mokėtojas bei apklausti fiziniai asmenys nepateikė dokumentų, kuriuose būtų nurodyta kokios „( - ) “ seminaruose – pristatymuosekonkrečios kosmetikos priemones (veido, plaukų, kūno) ir kokiais kiekiais buvo išdalintos bendrovei „( - ) “.Visų aukščiau išvardintų argumentų visuma patvirtina, kad dauguma apklaustų fizinių asmenų ( - ) “ seminaruose nedalyvavo (kitos netgi nedirbo kirpėjomis) ir jokių nemokamų kosmetikos priemonių nemokamai negavo (5 t., 51-57,134-138 b.l.).

982012-03-22 ekspertizės akte Nr. 37/2070E(Kau): 12 nustatyta, kad UAB „( - ) “ iš verslo prekiniu ženklu „( - ) “ pažymėtos kosmetinės produkcijos per 2008 m., 2009 m., 2010 m. ir 2011 m. I ketvirtį dėl nuo 2008 m. faktiškai pasibaigusios veiklos neteko 175500 Lt pajamų iš kurių uždirbusi 20 proc. bendrojo pelno, t.y. 35 000 Lt(2t., 109-115 b. l.).

99Iš 2008-11-07 specialisto išvados Nr. 5-2/144 Priedo Nr. 16 (UAB „( - ) “ Apyvartos žiniaraštis 2007-12-01 - 2007-12-31 Pirkėjų skolos) ir UAB „( - ) “ direktoriaus V. D. pateiktomis išrašytomis sąskaitomis ir išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrais nuo 2007-11-01 iki 2008-12-31 laikotarpį, matyti, kad UAB „( - ) “ realizuojamos produkcijos pirkėjai yra buvę UAB „( - ) “ pirkėjai (D. A., M. A., R. A., V. A., O. A., UAB „( - ) “, UAB ( - ) “, UAB „( - ) “, UAB „( - ) “, V. K. įmonė, V. Ž. ir kt.) (4 t., 91-94b.l., 6 t., 8-39b.l.).

1002013-10-29 Lietuvos apeliacinio teismo nutartimi, kurioje Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „( - ) “ apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2012 m. liepos 9 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. ( - ) pagal ieškovo BUAB „( - ) “ ieškinį atsakovui V. D. dėl nuostolių priteisimo, trečiajam asmeniui UAB „( - ) “. Dėl nepagrįsto 48 966 Lt sumos nurašymo, teisėjų kolegija, nusprendė Kauno apygardos teismo 2012 m. liepos 9 d. sprendimą iš dalies panaikinti ir priimti naują sprendimą, ieškinį tenkinti iš dalies, priteisti iš atsakovo V. D. 723,30 Lt ieškovui bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „( - ) ”. Sprendime nurodyta, kad iš atsakovo 2007 m. ataskaitos akcininkams matyti, kad minėta suma buvo nurašyta iš esmės už visą atsakovo darbo laikotarpį - net nuo 2000 m. Jokių įtikinamų argumentų, kokios priežastys kliudė atlikti nurašymus kiekvienais metais (jei prekės, beje, ir būtent tokia apimtimi, iš tikrųjų buvo panaudotos reklamai) ir kodėl jas reikėjo vienu metu nurašyti apeliantui faktiškai nutraukiant darbą pas apeliantą ir pradedant darbą paties įsteigtoje bendrovėje, atsakovas nenurodė nei savo procesiniuose dokumentuose, nei paaiškinimuose teisme, dar daugiau, jis ne tik neįrodė (kas, gal būt, turint ilgą retrospektyvą ir nėra paprasta), bet ir apskritai, net ir žinodamas apeliacinio skundo argumentus, nenurodė faktiškai nė vieno realaus seminaro (pristatymo) ar kitokio renginio, kurio metu produkcija buvo panaudojama reklamai nemokamai, nors akivaizdu, kad, užimdamas tokias pareigas, suprato, jog turės (ir privalo) pagrįsti produkcijos panaudojimą įmonės apskaitoje. Jei prekės buvo panaudojamos reklamos tikslais, bet ne nurašomos buhalterinėje apskaitoje, bendrovės prekių inventorizacijos ir buhalterinės apskaitos duomenys būtų jau anksčiau nesutapę, ko nėra fiksuota. Buhalterinės apskaitos įstatymo 12 straipsnio 1 dalis nustatė, kad visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais, jie surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus. Atsakovas ir neteigė, kad reklamai skirtų prekių panaudojimas būtų buvęs fiksuotas apskaitos dokumentuose, nepagrindė šių faktų realumo ir jokiais kitokiais įrodymais (3 t., 113-121 b.l.).

101Dėl BK 184 str. 2 d.

102Pagal Lietuvos Respublikos BK184 straipsnio 2 dalį atsako tas, kas iššvaistė jam patikėtą ar jo žinioje buvusį didelės vertės svetimą turtą arba turtinę teisę arba didelės mokslinės vertės, istorinės ar kultūrinės reikšmės vertybes. Turto iššvaistymas yra tada, kai kaltininkas jam patikėtą ar esantį jo žinioje turtą neteisėtai ir neatlygintinai perleidžia tretiesiems asmenims. Kaltininkui patikėtas ar esantis jo žinioje svetimas turtas tretiesiems asmenims neteisėtai perleidžiamas, jeigu tai padaroma nesilaikant nustatytos turto perleidimo tvarkos. Turto perleidimo tvarka paprastai nustatoma norminiais aktais, o esant sutartiniams santykiams – bendru susitarimu. BK184 straipsnio 2 dalies prasme atsakomybė už kaltininkui patikėto ar jo žinioje buvusio turto ar turtinės teisės iššvaistymą atsiranda tada, kai jis neteisėtai pasinaudoja jam suteiktais įgaliojimais tam turtui. Patikėtas turtas – tai einamų pareigų, specialių pavedimų bei sutarčių pagrindu teisėtame kaltininko valdyme esantis svetimas turtas, kuriam kaltininkas turi teisiškai apibrėžtus įgalinimus, o esantis kaltininko žinioje yra toks turtas, kai kaltininkas dėl savo einamų pareigų turi teisę pavaldiniams, kuriems patikėtas turtas, duoti nurodymus dėl šio turto panaudojimo (kasacinė nutartis Nr. 2K-168/2013). Baudžiamoji atsakomybė pagal BK184 straipsnio 2 dalį kyla tada, kai kaltininkas iššvaisto didelės vertės, t. y. kai jo vertė viršija 250 MGL dydžio sumą (BK190 straipsnis), turtą (ar turtinę teisę). BK184 straipsnio 2 dalyje numatyta baudžiamoji atsakomybė už kaltininkui patikėto ar jo žinioje buvusio didelės vertės svetimo turto ar turtinės teisės iššvaistymą. Iššvaistymas gali būti padarytas ir tyčia, ir dėl neatsargumo.

103Nors kaltinamasis V. D. paaiškino, kad savo veiksmuose kaltės nemato, dėl didelės vertės svetimo turto iššvaistymo, tačiau duodamas parodymus iš esmės pripažino jam inkriminuotą nusikalstamą veiką, ir nurodė, kad taip pasielgė labiau dėl kvailumo. Kaltinamojo V. D. kaltę jam padarius nusikalstamą veiką, numatytą BK 184 str. 2 d., pagrindžia anksčiau nurodytų ir teisiamajame posėdyje ištirtų įrodymų visuma, tai yra liudytojų, specialistės parodymai, specialisto išvada,Valstybinės mokesčių inspekcijos patikrinimo aktas ir sprendimas, bei kiti išvardinti rašytiniai įrodymai. Nors V. D. teigė, kad jis būdamas UAB „( - ) “ direktoriumi 48 723,30 Lt vertės įmonės turto neiššvaistė, o už šią sumą kosmetikos priemones panaudojo reklamai, organizuodamas produkcijos „( - ) “ pristatymus – seminarus, tačiau sutiko su 2008-11-07 specialisto išvada Nr. ( - ) bei specialistės paaiškinimais teisiamojo posėdžio metu, kad jis nepildė ir tyrimui nepateikė prekių (medžiagų) panaudojimą patvirtinančių dokumentų. V. D. patvirtino, kad jo organizuojamų prekių pristatymų – seminarų dalyvių sąrašai, kurie buvo pateikti Mokesčių inspekcijai, neatitinka realiai seminare dalyvavusių asmenų faktinio skaičiaus, nes ne visi sąrašuose įtraukti asmenys į seminarus atvykdavo. V. D. nurodė, kad „( - ) “ produkcijos pristatymo metu būdavo sunaudojama dalis produkcijos, seminaro dalyviams nemokamai būdavo dalinami produkcijos mėginėliai, spalvų paletės, kitos dovanos su „( - ) “ prekiniu ženklu, kuriuos paprastai jis iš ispanų firmos, iš kurios pirkdavo „( - ) “ produkciją, gaudavo nemokamai, bet jei jų vertė viršydavo 5 proc. nuo užsakytos prekių sumos, tai už šiuos gaminius reikėjo susimokėti. Perduodant neatlygintinai prekes seminaro dalyviams, šio fakto niekur nefiksavo ir nepildė jokių priėmimo – perdavimo aktų, nors dabar supranta, kad tai jis privalėjo daryti.

104Iš 2008-11-07 specialisto išvados Nr. ( - ) matyti, kad per 2003-2006 metus bendrovė „( - ) “, pagal pateiktus tyrimui dokumentus, visai nevykdė turėtų prekių nurašymo nei pagal galiojimo laiką, nei prekių pristatymams (reklamai) pirkėjams. Tik 2007 metais buvo atlikti kosmetikos prekių nurašymai (7 lentelė). Jei 2001 m. ir 2002 m. buvo nurašyta kosmetikos priemonių atitinkamai po 0,22% ir 0,34% nuo bendrovės parduotų prekių kiekio, tai 2007 metais nurašytų prekių kiekis sudarė 42.48%. Reklamai buvo nurašyta 48723,30 Lt. Tyrimui nebuvo pateikta arba nebuvo numatytas pristatymui (reklamai) skirtų kosmetikos prekių nurašymo reglamentas bei šių operacijų įforminimas. Nėra galimybės nustatyti, ar pagrįstai nurašytos į sąnaudas 48723,30Lt vertės medžiagos ir padidintas balansinis nuostolis 2007 metais. Bendrovėje „( - ) “ nebuvo įformintas kosmetikos prekių, skirtų pristatymams (reklamai) priėmimo – perdavimo pirkėjams procesas ir negalima pagrįsti dokumentais šių faktų. Kadangi nedokumentuotas prekių perdavimas, negalima nustatyti ar pagrįstai nurašyta į sąnaudas 48 723,30 Lt. Pagal tyrimui perduotus dokumentus 2004-2007 m laikotarpyje bendrovėje nebuvo tvirtinami reklaminių prekių priėmimo – perdavimo pirkėjams aktai arba jie nebuvo pateikti tyrėjui, todėl nebuvo galimybių nustatyti ar reklamai skirtos prekės buvo perduotos pirkėjams. Atsakingas UAB „( - ) “ direktorius V. D.. Tyrimo metu buvo nustatytas prekių nurašymo ir reklamos prekių perdavimo dokumentais nepateisintos išlaidos, ekonominiu požiūriu buvo nenaudingos, nes bendrovei padarytas nuostolis (4 t., 7-34 b. l.).

105Teisiamojo posėdžio metu apklausta specialistė A. K. patvirtino, kad specialisto išvadoje norminiai aktai buvo pritaikyti teisingai. Prieštaravimų, neatitikimų minėtoje išvadoje nepastebėjo. Prie išvados yra inventorizacijos aktas, ten prekių trūkumo nebuvo nustatyta, faktinis likutis sutapo su prekių likučiu 2006 m. Trūkumas įmonėje „( - ) “ nebuvo nustatytas 2006 m. pabaigoje. Visos ūkinės operacijos turi būti pagrįstos dokumentais. Iš viso yra 54 aktai, buvo nurašyta prekių reklamai už 48723,30 Lt, pridėti keli nurašymo aktai. Tai nėra prekių panaudojimą patvirtinantys dokumentai. Nepateikti jokie prekių perdavimo aktai, nežinoma kada vyko tas seminaras, kas jame dalyvavo, nėra prekių nurašymo reklamai patvirtinančio dokumento. Tokio dokumento, kad prekės panaudotos reklamai, tyrimui pateikta nebuvo. Dokumentai dėl prekių panaudojimo reklamos tikslais, pateikti nebuvo. Nurašyti į sąnaudas reklamai skirtas prekes, turi būti kitas dokumentas, kuris patvirtintų prekių sunaudojimą reklamai, tokio dokumento tyrimui pateikta nebuvo. Tik iš prekių nurašymo aktų matosi, kad prekės nurašytos reklamos tikslais, bet tai patvirtinančių dokumentų nėra.

106Teisiamojo posėdžio metu apklaustos liudytojos, ar kurių parodymai buvo baudžiamojo proceso įstatymo nustatyta tvarka paskelbti bei ištirti teisiamajame posėdyje nurodė, kad jei ir dalyvavo „( - ) “ produkcijos pristatyme, bet kada tai buvo konkrečiai nurodyti negalėjo. Dalis apklaustų liudytojų patvirtino, kad seminarų metų gaudavo nemokamai prekių mėginėlių, spalvų palečių, kitų prekių su firmos atributika, tačiau už gautas prekes niekur nepasirašinėjo. Teisiamojo posėdžio metu apklaustos liudytojos A. P., E. P., R. K., J. B., L. V., L. S. nurodė, kad jos apskritai jokiuose „( - ) “ produkcijos pristatymuose nėra dalyvavusios ir jokių nemokamų dovanų nėra gavusios, nors minėtos liudytojos buvo įtrauktos į tariamai organizuotų 16 seminarų dalyvavusių asmenų sąrašus, kurie buvo pateikti Mokesčių inspekcijai. Liudytoja L. B. nurodė, kad ji vesdavo seminarus, kurių metu pristatydavo produkciją. Kiek yra buvusi seminarų tiksliai nurodyti negalėjo, dviprasmiškai nurodydama, kad seminarų galėjo būti 2-3 per metus, o gal per mėnesį, apibendrinant nurodydama, kad per metus galėjo jų būti nuo 12 iki 20 seminarų. Liudytoja L. B. paaiškino, kad kiek ir kokios produkcijos paimdavo, sunaudodavo ar gražindavo atgal V. D. niekur nefiksuodavo, niekur nerašydavo ir nepasirašydavo. Atsižvelgiant į tai matyti, kad kelių liudytojų parodymai, kurios nurodė, kad V. D. organizuojamose seminaruose dalyvavo, ir gavo nemokamai tam tikrų prekių, dovanų, parodymai, yra abstraktūs, nenuoseklūs, į daugumą klausimą atsakant, kad nieko konkretaus prisiminti negali. Kitų objektyvių įrodymų, kurie patvirtintų kokios konkrečios kosmetikos priemones ir kokiais kiekiais galimai buvo išdalintos, byloje nustatyta nebuvo.

107Be to, iš ( - ) AVMI 2009-12-15 patikrinimo akto Nr. ( - ) bei ( - ) AVMI 2010-01-27 sprendimo Nr. ( - ) dėl patikrinimo akto tvirtinimo, matyti, kad iš 75 proc. visų apklaustų asmenų neigė gavę nemokamai reklaminių prekių. Dažniausiai paaiškinimuose buvo nurodyta, kad „( - ) “ kosmetikos seminare – pristatyme nedalyvavo ir negavo nemokamai iš šios firmos prekių kosmetiką įsigijo savo lėšomis, vardas ir pavardė yra parašyti ne jų ranka, būdami (os) seminaruose niekur nepasirašinėjo ir dovanų negavo. Tik keturiuose iš šešiolikos seminarų, prie keleto asmenų pavardžių ir vardų yra parašai. Nėra surašyto nei vieno medžiagų nurašymo akto ta data, kuria vykęs seminaras – pristatymas. Nei viename iš mokėtojo pateiktų minėtų aktų nėra pažymėta apie išdalintų prekių kiekį, tą mėnesį vykusiame seminare – pristatyme dalyvavusiems asmenims. Patikrinimo metu mokėtojas bei apklausti fiziniai asmenys nepateikė dokumentų, kuriuose būtų nurodyta kokios „( - ) “ seminaruose – pristatymuose konkrečios kosmetikos priemones ir kokiais kiekiais buvo išdalintos bendrovei „( - ) “. Dauguma apklaustų fizinių asmenų „( - ) “ seminaruose nedalyvavo (kitos netgi nedirbo kirpėjomis) ir jokių nemokamų kosmetikos priemonių nemokamai negavo(5 t., 51-57,134-138 b.l.).

108Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, bei remiantis įsiteisėjusiu 2013-10-29 Lietuvos apeliacinio teismo sprendimu civilinėje byloje Nr. 2A-1139/2013 (3 t., 113-121 b. l.), kurių motyvų teismas nebekartoja, neginčytinai nustatyta, kad kaltinamasis V. D., būdamas nuo 1999-12-01 iki 2010-05-21 UAB „( - ) “ direktoriumi, turėdamas teisiškai apibrėžtus įgaliojimus, numatytus darbo sutartyje ir dėl užimamų būdamas pareigų materialiai atsakingas už jam patikėtą ir jo žinioje buvusį UAB „( - ) “ turtą, nuo 2003 m. sausio 1d. iki 2010 m. gegužės 21d., tiksliai ikiteisminio tyrimo nenustatytu laiku, nepateisindamas UAB „( - ) “ priklausančių kosmetikos priemonių „( - ) “ panaudojimo reklamai jokiais apskaitos dokumentais, nepagrįsdamas šių faktų realumo jokiais kitais duomenimis, jam patikėtą ir žinioje buvusį svetimą turtą tretiesiems asmenims neteisėtai perleido, tai padarydamas nesilaikant nustatytos turto perleidimo tvarkos, tokiu būdu jis išvaistė jam patikėtą ir jo žinioje buvusį svetimą UAB „( - ) “ priklausantį didelės vertės 48 723,30 Lt turtą.

109Kaltinamasis V. D. didelės vertės svetimą turtą iššvaistė veikdamas netiesiogine tyčia, nes jis su didelės vertės svetimu UAB „( - ) “ turtu elgėsi abejingai, jį nepateisindamas UAB ( - ) “ priklausančių kosmetikos priemonių „( - ) “ panaudojimo reklamai jokiais apskaitos dokumentais, nepagrįsdamas šių faktų realumo jokiais kitais duomenimis perdavė kitiems asmenims. BK 15 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad nusikaltimas ar baudžiamasis nusižengimas yra padarytas netiesiogine tyčia, jeigu jį darydamas asmuo suvokė pavojingą nusikaldamos veikos pobūdį, numatė, kad dėl jo veikimo ar neveikimo gali atsirasti BK numatyti padariniai, ir nors jų nenorėjo, bet sąmoningai leido jiems atsirasti. Nors kaltinamasis ir neigia kaltinime nurodytu būdu iššvaistęs jam patikėtą ir jo žinioje buvusį svetimą turtą, tačiau subjektyvieji nusikalstamos veikos požymiai yra glaudžiai susiję su objektyviaisiais ir kaltės turinys atskleidžiamas, remiantis ne vien tik kaltininko prisipažinimu ar neprisipažinimu, padarius nusikalstamą veiką, bet taip pat ir byloje surinkta ir teismo posėdyje išnagrinėta bylos medžiaga, t. y. objektyviais anksčiau aptartais bylos duomenimis. Šių aplinkybių visuma, o taip pat kaltininką apibūdinantys duomenys, kad kaltinamasis subrendęs, turintis aukštąjį išsilavinimą, įmonės direktoriaus pareigas užimantis asmuo, leidžia manyti, kad V. D. suprato, jog pažeidžia turto savininko interesus, daro jam materialinę žalą, ir nors savo veika nesiekė žalingų padarinių (byloje nenustatyta, kad kaltinamasis būtų siekęs tokiu būdu prarasti turtą), sąmoningai leido jiems atsirasti. Todėl teismas daro išvadą, kad nusikaltimas padarytas esant netiesioginei tyčiai. Ši išvada dera ir su Lietuvos apeliacinio teismo suformuota teismine praktika baudžiamojoje byloje Nr. 1A-197/2013.

110Dėl BK 209 str.

111Pagal BK 209 str. atsako tas, kas sąmoningai blogai valdydamas įmonę nulėmė jos bankrotą ir dėl to padarė didelės turtinės žalos kreditoriams. Taikant BK 209 straipsnį, turi būti nustatyti objektyvieji veikos (sąmoningas blogas įmonės valdymas), jos padarinių (bankrotas, didelė žala kreditoriams) ir priežastinio ryšio požymiai. Turi būti nustatyta ir tai, kad asmuo, turintis įgalinimų valdyti įmonę, veikė tyčia, t. y. suprato, kad blogai valdo įmonę, numatė bankroto ir žalos kreditoriams atsiradimo galimybę ir šių padarinių norėjo (tiesioginė tyčia) arba nenorėjo, bet sąmoningai leido jiems kilti (netiesioginė tyčia).

112Veika BK 209 str. sudėtyje apibūdinama žodžiais – blogai valdydamas įmonę nulėmė jos bankrotą. Blogu įmonės valdymu laikomas ūkinės, komercinės ar finansinės veiklos valdymas pažeidžiant elementarius protingam ir rūpestingam šeimininkui keliamus reikalavimus, kai tokia veikla sąlygoja kaltininko įmonės visišką nemokumą ir turimo turto praradimą, tuo sukeliant pavojų kaltininko kreditoriaus turtiniams interesams. Pažymima, jog blogas įmonės valdymas gali pasireikšti tiek aktyviais veiksmais, tiek neveikimu, tai gali būti: per didelis išlaidavimas, sąmoningai atliekamos labai rizikingos operacijos, sąmoningai nesilaikoma elementarių ir visuotiniai pripažintų atsargumo civilinėje apyvartoje priemonių, sąmoningai neplėtojama įmonės veikla, piktybiškai nevykdomos sutartys prarandant prekių ar paslaugų rinkas, teisminiu ar neteisminiu keliu neišieškomos skolos.

113Nors kaltinamasis V. D. teisiamojo posėdžio metu nurodė, kad sąmoningai blogai nevaldė įmonės „( - ) “ ir nenulėmė jos bankroto dėl ko buvo padaryta didelė žala kreditoriams, tačiau jo kaltę patvirtina byloje esantys ir teisiamojo posėdžio metu ištirti įrodymai, tai yra liudytojų parodymai, teismų priimti įsiteisėję procesiniai sprendimai, sutartys, specialisto išvados, ekspertizės aktas, kiti anksčiau nurodyti rašytiniai įrodymai. V. D. nurodė, kad UAB „( - ) “ galėjo veikti, dirbti ir siekti pelno, tačiau akcininkai nesiėmė konkrečių veiksmų, kad įmonė galėtų plėsti veiklą, todėl jis dar būdamas UAB „( - ) “ direktoriumi, 2007-10-21 įsteigė UAB „( - ) “, kuri vykdė analogišką „( - ) “ kosmetikos prekių pardavimo veiklą, kurią vykdė UAB „( - ) “. Liudytojas V. A. nurodė, kad V. D. įkalbėjo jį kurti naują įmonę, kuri toliau vystytų iki tol UAB „( - ) “ plėtotą kosmetikos prekių pardavimo verslą, kadangi V. D. nurodė, kad jis nori toliau prekiauti kosmetikos priemonėmis ir nenori „paleisti“ turimo tiekėjo, tai yra V. D. jį įtikino, kad jo vystomas kosmetikos prekybos verslas yra perspektyvus. Tačiau tik 2008-01-14 UAB „( - ) “ visuotinio akcininkų susirinkimo metu, pagal V. D. išreikštą norą, buvo sprendžiamas klausimas dėl jo atleidimo iš UAB „( - ) “ direktoriaus pareigų, bet toks jo prašymas patenkintas nebuvo. Pasak liudytojo V. A., šio susirinkimo metu V. D. jau nebekėlė klausimo dėl apyvartinių lėšų trūkumo UAB „( - ) “, o tik prašė būti atleidžiamas į bendrovės direktoriaus pareigų. Iš to matyti, kad V. D. aktyviai vystydamas verslą jo įsteigtoje įmonėje ( - ) “, buvo apsisprendęs UAB „( - ) “ komercinės veiklos nebevysti, nors pagal jo pareigas, jis tai turėjo daryti. Tačiau visuotinio akcininkų susirinkimo metu nustačius, kad V. D. galimai neteisėtai už paskutinius metus nurašė prekių už didelę sumą, jo ataskaita patvirtinta nebuvo, V. D. UAB „( - ) “ direktoriaus pareigų neatleistas, planuota atlikti įmonės auditą. Kad V. D. pagrįstai nebuvo atleistas iš UAB „( - ) “ direktoriaus pareigų patvirtino 2009-09-02 Kauno miesto apylinkės teismas sprendimu atmetęs V. D. civilinį ieškinį, o 2009-12-23 Kauno apygardos teismas nutartimi paliko 2009-09-02 sprendimą nepakeistą. V. D. tik 2010-05-07 UAB „( - ) “ neeilinio pakartotinio akcininkų susirinkimo metu buvo atleistas iš direktoriaus pareigų, tai yra iki to laiko jis privalėjo atlikti jo, kaip direktoriaus, norminiais aktais apibrėžtas funkcijas. V. D. pat sutiko ir pripažino, kad jis formaliai, kol nebuvo atleistas iš pareigų, vis dar buvo UAB „( - ) “ direktoriumi, tačiau nuo 2008-01-15 jokių konkrečių direktoriaus pareigų neatliko, nesirūpino komercine UAB „( - ) “ veikla, o tik saugojo įmonės dokumentus, likusias neparduotas kosmetikos prekes, turėjo priėjimą prie įmonės sąskaitų, bei atliko kitus veiksmus, kad įmonė neturėtų papildomų išlaidų, nes tarp jo ir pagrindinio įmonės akcininko buvo kilęs civilinis ginčas dėl jo neatleidimo iš darbo. V. D. prekių likučius norėjo perduoti įmonės savininkui ir bankroto administratoriui, tačiau jų pastarieji iš jo nepriėmė, motyvuodami kadangi neatliktas įmonės auditas ir vėliau dėl to, kad prekės vertės nebeturi, nes jau pasibaigęs jų galiojimo laikas. Pasak liudytojo Š. K., jo ir V. D. pokalbio metu, jis pripažino, kad dėl to, kad V. D. su V. A. įkūrė naują įmonę „( - ) “, kuri perėmė visą komercinę veiklą ir klientus iš UAB „( - ) “, pastaroji įmonė patyrė žalą, ir V. D. žadėjo tą žalą įmonei kompensuoti, bent jau nupirkdamas visą „( - ) “ likusią produkciją. Nors 2002-01-02 UAB „( - ) “ sutartis su ( - ) bendrove dėl kosmetikos prekių pardavimo nebuvo nutrūkusi, tačiau V. D. iniciatyva buvo sudaryta nauja 2007-10-02 sutartis tarp V. D. įsteigtos UAB „( - ) “ ir ( - ) bendrovės „( - ) pagal kuria naujai įsteigta įmonė perėmė UAB „( - ) “ pagrindinę verslo sritį bei aktyviai pradėjo platinti produkciją savo vardu, kuriai platinti išimtinės teisės buvo suteiktos UAB ( - ) “. V. D. „( - ) “ 2007-09-21 pranešimu nutraukė patalpų nuomos sutartį, kadangi įmonė nebevykdė komercinės veiklos ir, pasak jo, nebūtų didinamos praktiškai neveikiančios įmonės sąnaudos, už lizinguojamą automobilį įmokų nebemokėjo, nes nebematė įmonės perspektyvos, todėl lizingo bendrovė pati nutraukė lizingo sutartį. Kadangi UAB „( - ) “ veiklos nebeplėtojo, todėl dėl tų pačių 77 kv. m. patalpų 2007-12-20 buvo sudaryta nauja nuomos sutartis su tuo pačiu nuomotoju, tačiau jau UAB „( - ) “ vardu. Be to, kaltinamasis būdamas UAB „( - ) s“ direktorius ir nebevystydamas įmonės komercinės veiklos, atleido iš buhalterės pareigų A. Š. ir įkalbėjo ją pereiti į jo įkurtą naują įmonę „( - ) “. Liudytoja A. Š. taip pat patvirtino, kad UAB „( - ) “ buvo komercinę veiklą plėtojanti įmonė, ji gaudavo pelną, išsilaikydavo, ir ji tikrai galėjo toliau veikti, bei naujai įkurtoje įmonėje „( - ) “ komercinė veikla iš karto aktyviai buvo plėtojama, toliau dirbant ir su senais UAB „( - ) “ klientais ir su naujais. Teisme V. D. patvirtino, kad jis, kaip įmonės „( - ) “ vadovas, gavo advokato V. G. 8040 Lt sąskaitą už teisines paslaugas, tačiau šios sąskaitos apmokėti įmonė „( - ) “ lėšų neturėjo, kadangi nebevykdė jokios komercinės veiklos, ir todėl įmonei buvo iškelta bankroto bylą.

114Iš aptartų įrodymų matyti, kad 2010-09-30 Kauno apygardos teismo nutartimi buvo iškelta UAB „( - ) “ bankroto byla, 2010-12-29 nutartimi patvirtintas kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas, tai yra ( - ) AVMI – 19 096,60 Lt, V. G. – 8040,00 Lt. 2011-02-14 Kauno apygardos teismo nutartimi UAB „( - ) “ pripažinta bankrutavusi, patvirtintas kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas, 2012-12-20 Lietuvos apeliacinio teismo nutartimi UAB „( - ) “ bankrotas pripažintas tyčiniu.

115Lietuvos apeliacinis teismas 2012-12-20 nutartyje civilinėje byloje Nr. ( - ) nurodė, kad bankrotas būtų pripažintas tyčiniu nėra būtina, kad įmonės vadovas aktyviais veiksmais imtųsi priemonių, kurios privestų įmonę prie bankroto. Tyčinis bankrotas gali būti pripažintas ir tuomet, kai įmonės veikla buvo nuosekliai ir kryptingai siekiama įmonės nemokumo. Bankrutuojančios įmonės vadovas V. D., atsikirsdamas į bankroto administratoriaus prašymą pripažinti bankrotą tyčiniu, nurodo, kad jis nesudarė jokių sandorių, kurie administratoriaus būtų nuginčyti ir kurie turėtų įtakos bendrovės nemokumui. Tam, kad bankrotas būtų pripažintas tyčiniu, nėra būtina nustatyti konkretų veiksmą ar sandorį, iš kurio būtų matyti, kad vadovas siekia įmonės nemokumo. Atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes, tyčinis bankrotas gali būti pripažintas ir įvertinus aplinkybių visumą. Ta aplinkybė, kad V. D., būdamas UAB ( - ) “ vadovu, 2007 m. rugsėjo 3 d. įsteigė savo bendrovę UAB „( - ) “, kuri perėmė UAB „( - ) “ pagrindinę verslo sritį bei pradėjo platinti produkciją savo vardu, yra reikšminga sprendžiant dėl bankroto pripažinimo tyčiniu. V. D. naują įmonę įsisteigė ir veiklą pradėjo nuo 2007 m. rugsėjo mėnesio, o UAB ( - ) “ akcininkams apie ketinimą trauktis iš vadovo pareigų pranešė ir prašymą atleisti jį iš pareigų įteikė 2008 m. sausio 14 d. Kaip matyti iš Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos ūkinės finansinės veiklos tyrimo ( - ) apskrities skyriaus 2008 m. lapkričio 7 d. specialisto išvados „Dėl UAB „( - ) “ ūkinės finansinės veiklos tyrimų rezultatų“ UAB „( - ) “ 2007 metais prekybiniai santykiai su tiekėja ( - ) nutrūko, kai tuo tarpu V. D. naujai įsteigta bendrovė per 2007 metų rugsėjo – spalio mėnesius iš šio tiekėjo įsigijo prekių už 41 178,37 Lt. Ši aplinkybė patvirtina, kad nuo pat bendrovės įsteigimo momento bendrovės vadovas aktyviai vystė naujos įmonės verslą, nors UAB ( - ) “ akcininkams oficialiai nebuvo pranešta apie ketinimą trauktis iš šios įmonės vadovo pareigų. Tai, kad V. D. mokėjo valdyti įmonę ir plėtoti jos veiklą patvirtina jo veiksmai naujai įsteigtoje įmonėje, kurios vardu beveik kiekvieną mėnesį buvo užsakomos prekės, įmonė už jas sumokėdavo po kelis, keliasdešimt ar net šimtą tūkstančių litų. Svarbu ir tai, kad V. D. įsteigta įmonė pradėjo platinti tą kosmetiką, kuriai platinti išimtinės teisės buvo suteiktos UAB ( - ) “. Pagal ĮBĮ 37 straipsnio 11 dalį bendrovės vadovas privalo saugoti bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, konfidencialią informaciją, kurias sužinojo eidamas šias pareigas. Iš bylos aplinkybių matyti, kad vadovas ne saugojo informaciją, kuri buvo sėkmingo verslo garantas, o priešingai, pasinaudodamas ja bei ankstesnės darbovietės įdėtų įdirbiu, įsteigė konkuruojančią įmonę. V. D. veiksmai leidžia daryti išvadą, jog jis siekė UAB ( - ) “ veiklos sąstingio. UAB ( - ) “ nuo 1999 metų nuomojo administracines ir sandėliavimo patalpas savo veiklai vykdyti, tačiau 2007 m. spalio 21 d. šios įmonės tuometinio vadovo iniciatyva ši nuomos sutartis buvo nutraukta, taip pat buvo nutraukta automobilio įsigijimo lizingo būdu sutartis ir įmonė liko be transporto priemonės, buvo atleista įmonės buhalterė. UAB „( - ) “ tuometinio vadovo V. D. pasyvus elgesys šioje bendrovėje ir aktyvus verslo plėtojimas naujai įsteigtoje savo įmonėje UAB „( - ) “, leidžia daryti išvadą, kad tokiais savo veiksmais ir priimtais sprendimais (nutraukti patalpų nuomos sutartį, nutraukti automobilio lizingo sutartį, išeiti iš darbo, perimti pagrindinę veiklos sritį) siekė sužlugdyti UAB „( - ) “ nuo 2002 metų kurtą verslą ir sukelti įmonės nemokumą. Iš bylos dokumentų matyti, kad UAB „( - ) “ nemokumą sukėlė ne verslo nesėkmė, o jo buvusio vadovo veiksmų ir sprendimų visuma, nes iš pateiktų dokumentų matyti, jog kosmetikos platinimo verslą perėmusi UAB „( - ) “ toliau jį vystė, turėjo užsakymų ir toliau platino kosmetikos priemones.

116Iš 2008-11-07 specialisto išvados Nr. ( - ) Priedo Nr. 16 (UAB „( - ) “ Apyvartos žiniaraštis 2007-12-01 - 2007-12-31 Pirkėjų skolos) ir UAB „( - ) “ direktoriaus V. D. pateiktomis išrašytomis sąskaitomis ir išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrais nuo 2007-11-01 iki 2008-12-31 laikotarpį matyti, kad UAB „( - ) “ realizuojamos produkcijos pirkėjai yra buvę UAB „( - ) “ pirkėjai.

117Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta nustatyta, kad V. D. būdamas UAB „( - ) “ direktoriumi, pasyviu elgesiu, nevykdydamas įmonės komercinės veiklos bei aktyviu verslo plėtojimu jo 2007-09-03 įsteigtoje UAB „( - ) “ siekė UAB „( - ) “ sąstingio bei sužlugdyti UAB „( - ) “ nuo 2002 metų kurtą verslą ir sukelti įmonės nemokumą, tai yra jis sąmoningai blogai valdydamas įmonę ir sąmoningai neplėtodamas įmonės veiklos, nulėmė UAB „( - ) “ bankrotą. V. D. iki 2010-05-21 UAB „( - ) “ direktoriumi, būdamas atsakingu už bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą, atlikdamas bendrovės valdymo funkcijas, užsiimdamas kosmetinės produkcijos „( - ) “ platinimu 2002-01-02 sudarytos sutarties su ( - ) bendrove „( - ) .“ pagrindu, sužinojęs visas šios įmonės verslo „( - ) “ kosmetine produkcija verslo sąlygas, matydamas, kad šis verslas yra perspektyvus bei pelningas, nes įmonės rezultatai buvo teigiami, tačiau neužsakydamas UAB „( - ) “ vardu naujos produkcijos, nesirūpindamas 2006 m. nupirktos produkcijos realizavimu, nesirūpindamas, jog baigiasi produkcijos galiojimo laikas, nutraukdamas UAB „( - )“ vardu bendradarbiavimą su klientais, būdamas UAB „( - ) “ vadovu, aktyviai vystydamas naujos įmonės verslą, pirkdamas ir realizuodamas produkciją, vienašališkai UAB „( - )“ vardu 2007-10-21 nutraukė patalpų, esančių ( - ) , nuomos sutartį su UAB „( - ) “ ir 2007-12-20 UAB „( - ) “ vardu sudarė su UAB „( - ) “ nuomos sutartį dėl tų pačių patalpų, tai yra to paties ploto, esančių tame pačiame pastate, kurias prieš tai nuomojosi UAB ( - ) “. 2008-05-19buvo nutraukta automobilio lizingo sutartis UAB „( - ) “ su UAB „( - ) “, kadangi sąmoningai V. D. įmokų, ir, pasak V. D., jis nebematė įmonės veiklos perspektyvos bei būtinumo turėti automobilį, taip įmonę „( - ) “ paliko be administracinių, sandėliavimo patalpų, bei transporto priemonės. V. D., taip pat nesiėmė aktyvių veiksmų, nerodė iniciatyvos, kad būtų pasirašyta nauja ar atnaujinta (pratęsta) 2002-01-02 sudaryta sutartis tarp UAB „( - ) “ ir ( - ) bendrovės „( - ) pagal sutartyje numatytas ar naujas įmonei palankesnes sąlygas, taip perėmė UAB „( - )“ pagrindinę verslo sritį UAB „( - ) “ naudai. 2007-10-02 UAB „( - )“ vardu sudarydamas su ( - ) bendrove „( - ) sutartį dėl kosmetikos „( - ) “ platinimo, aktyviai platindamas „( - ) “ produkciją UAB „( - ) “ buvusiems klientams, tokiais veiksmais ir priimtais sprendimais sąmoningai neplėtodamas įmonės veiklos, nevykdydamas ir neatlikdamas komercinių sandorių, perleido prekių rinkaskitai įmonei, todėl akivaizdžiai sužlugdė UAB „( - ) “ nuo 2002 metų kurtą verslą ir sukėlė įmonės nemokumą, kas nulėmė UAB „( - ) “ bankrotą, tokiais veiksmais padarydamas kreditoriams didelę 21 838,57 Lt turtinę žalą: advokatui V. G. – 8040,00 Lt (2011-02-01 reikalavimo teisė perleista UAB „( - ) “), ( - ) AVMI 13 798,57 Lt, tai yra didesnę nei 150 MGL dydžio sumą viršijančią žalą. Taigi kaltinamasi V. D. blogai valdydamas įmonę nulėmė jos bankrotą ir dėl to padarė didelės turtinės žalos kreditoriams, nes šiuo atveju buvo nustatyti visi veikos, numatytos BK 209 straipsnyje, objektyvieji (sąmoningas blogas įmonės valdymas), jos padarinių (bankrotas, didelė žala kreditoriams) ir priežastinio ryšio požymiai.

118V. D., kad būdamas direktorius valdė įmonę pažeisdamas elementarius protingam valdymui keliamus reikalavimus ir tuo nulėmė įmonės bankrotą bei numatė, kad dėl įmonės bankroto kreditoriams atsiras didelė turtinė žala, ir nors tokių padarinių nenorėjo, tačiau sąmoningai leido jiems atsirasti, t.y. veikė netiesiogine tyčia.

119Pažymėtina, kad nors V. D. teigė, kad 2008-12-19 Kauno miesto apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu jau už šiuos veiksmus yra nuteistas pagal BK 223 str. 1 d., tačiau šie jo teiginiai yra nepagrįsti, kadangi jis minėtu teismo baudžiamuoju įsakymu yra nuteistas už aplaidų apskaitos tvarkymą, tai yra už tai, kad įstatymų nustatytą laiką nesaugojo buhalterinės apskaitos dokumentų, dėl ko nebuvo galima iš dalies nustatyti UAB „( - ) “ veiklos, jos turto, įsipareigojimų dydžio ir struktūros, o šiuo atveju jam kaltinimas pareikštas visai dėl kitų jam inkriminuotų veikų, tai yra dėl didelės vertės svetimo turto iššvaistymo ir nusikalstamo bankroto.

120Taigi teismas, atsižvelgdamas į baudžiamojoje byloje surinktus ir teisiamajame posėdyje ištirtus įrodymus bei vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 20 str. 5 d., įvertinus įrodymus pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą išsamiu ir nešališku visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymu, turi pagrindo manyti, kad V. D. padarė jam inkriminuotas nusikalstamas veikas, kurios teisingai kvalifikuotos pagal Lietuvos Respublikos BK 184 str. 2 d., ir 209 str.

121Dėl bausmės

122Kaltinamojo V. D. lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

123Teismas, skirdamas bausmę kaltinamajam, vadovaujasi bendraisiais bausmių skyrimo pagrindais, numatytais Lietuvos Respublikos BK 54 str., bei atsižvelgdamas į bausmės paskirtį, nurodytą Lietuvos Respublikos BK 41 str.

124Pagal baudžiamąjį įstatymą už nusikalstamos veikos padarymą skiriama tik tokios rūšies ir tokio dydžio bausmė, kokia numatyta BK straipsnio, pagal kurį asmuo nuteistas, sankcijoje (BK54 straipsnio 1 dalis). BK62 straipsnio 1, 2, 4 dalyse numatytos išimtys iš šios bendros taisyklės ir nurodyta sąlygų visuma, kuriai esant nusikalstamą veiką padariusiam asmeniui gali būti paskirta švelnesnė, negu įstatymo numatyta, bausmė.

125Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas numato, kad asmeniui, kuris pripažįstamas kaltu už nusikalstamos veikos padarymą, skiriama baudžiamojo straipsnio sankcijoje numatyta bausmė. Išskirtinais atvejais teismas gali skirti švelnesnę, negu numatyta įstatyme, bausmę. BK 62 straipsnyje numatytos išimtys iš bendros taisyklės ir nurodyta sąlygų visuma, kai nusikaltimą padariusiam asmeniui gali būti paskirta švelnesnė negu įstatymo numatyta bausmė. Lietuvos Respublikos BK 62 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas, atsižvelgęs į visas bylos aplinkybes, gali paskirti švelnesnę, negu įstatymo numatyta, bausmę, jeigu, be to, kad kaltininkas prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai gailisi, teismas nustato ir tai, kad nusikalstamą veiką padaręs asmuo pats savo noru atvyko ar pranešė apie šią veiką, taip pat visiškai ar iš dalies atlygino arba pašalino padarytą turtinę žalą. Taigi, teismas, vadovaudamasis BK 62 straipsnio 1 dalies nuostatomis, kaltininkui paskirti švelnesnę, negu įstatymo numatyta, bausmę gali tik nustatęs nurodytų sąlygų bei aplinkybių visumą.

126Iš byloje nustatytų aplinkybių matyti, kad V. D. tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek teisiamojo posėdžio metu kaltu nepripažino, nors iš esmės sutiko su jam inkriminuotomis nusikalstamomis veikomis, tik jas savaip įvertino. Taigi šioje byloje taikyti kaltinamajam Lietuvos Respublikos BK 62 straipsnio 1 dalį nėra įstatyme nustatytų visų sąlygų.

127Pagal Lietuvos Respublikos BK 62 straipsnio 2 dalį švelnesnė, negu įstatymo numatyta, bausmė gali būti skiriama ir tada, kai yra atsakomybę lengvinančios aplinkybės, bent iš dalies atlyginta ar pašalinta turtinė žala, jeigu ji buvo padaryta. Taip pat turi būti nustatyta viena iš alternatyvių savarankišką teisinę reikšmę turinčių aplinkybių, numatytų BK 62 straipsnio 2 dalies 1–6 punktuose. Iš to išplaukia, kad, sprendžiant BK 62 straipsnio 2 dalies taikymo (ar netaikymo) klausimą, visų pirma turi būti nustatytos bent dvi kaltininko atsakomybę lengvinančios aplinkybės. Tačiau pagal byloje nustatytas aplinkybes V. D. BK 62 straipsnio nuostatų nėra teisinio pagrindo.

128Lietuvos Respublikos BK 54 straipsnio 3 dalis nustato, kad jeigu straipsnio sankcijoje numatytos bausmės paskyrimas aiškiai prieštarautų teisingumo principui, teismas, vadovaudamasis bausmės paskirtimi, gali motyvuotai paskirti švelnesnę bausmę. Pagal BK 54 straipsnio 3 dalį kitokia bausmė nei numatyta straipsnio sankcijoje, pagal kurią kvalifikuota veika, paprastai gali būti paskiriama, kai yra išimtinių aplinkybių ir jei nėra pagrindo paskirti švelnesnę, negu įstatymo numatyta, bausmę pagal BK 62 straipsnį, o įstatymo numatytos bausmės paskyrimas būtų aiškiai neproporcingas, neadekvatus konkrečiam baudžiamojo įstatymo pažeidimui, kaltininko asmenybei bei kitoms bylos aplinkybėms. Taigi šis bausmės švelninimo pagrindas sietinas su aplinkybių, apibūdinančių nusikalstamos veikos pavojingumą ir šią veiką padariusį asmenį, visumos vertinimu bei išvada, kad bendros bausmės skyrimo taisyklės nėra pakankamos teisingumo principui įgyvendinti ir teisingai bausmei paskirti. Teismas, švelnindamas bausmę BK 54 straipsnio 3 dalies pagrindu, turi nurodyti, kokios yra išimtinės aplinkybės, rodančios, kad straipsnio sankcijoje numatytos bausmės paskyrimas asmeniui už nusikalstamos veikos padarymą aiškiai prieštarautų teisingumo principui (kasacinės nutartys Nr. 2K-7-45/2007, 2K-230/2010, 2K-476/2010, 2K-102/2011, 2K-128/2011, 2K-633/2011).

129Taigi švelnesnės bausmės skyrimas, jei bausmė aiškiai prieštarauja teisingumo principui gali būti taikoma tik išimtiniais atvejais. Pagal BK54 straipsnio 1 dalyje esančią normą, teismas pirmiausia apsvarsto bausmės skyrimo galimybę BK specialiosios dalies straipsnio, numatančio atsakomybę už padarytą nusikalstamą veiką, sankcijos ribose (kasacinė nutartis Nr. 2K-22/2008). Teismų praktikoje yra nustatyta, kad: 1) taikyti BK54 straipsnio 3 dalies nuostatas galima, kai nėra BK62 straipsnyje nurodytų pagrindų (kasacinės nutartys Nr. 2K-264/2005; 2K-594/2005; 2K-632/2007; 2K-77/2007; 2K–395/2007); 2) BK54 straipsnio 3 dalies taikymas susijęs su aplinkybių, apibūdinančių nusikalstamos veikos pavojingumą ir šią veiką padariusį asmenį, visumos vertinimu (kasacinės nutartys Nr. 2K-594/2007, 2K-123/2008; 2K-152/2009; 2K-7/2010).

130Teismų praktikoje pripažįstama, kad bausmė yra teisinga tada, kai ji atitinka padarytos nusikalstamos veikos ir kaltininko asmenybės pavojingumą (kasacinė nutartis Nr. 2K-420/2006).

131BK184 straipsnio 2 dalies sankcijoje numatyta, bausmė laisvės atėmimas iki septynerių metų, o BK 209 straipsnyje numatytas laisvės atėmimas iki trejų metų.

132Teismui konstatavus, jog skirti V. D. švelnesnę, negu įstatymo numatyta, bausmę BK62 straipsnio pagrindu nėra šiame straipsnyje numatytų būtinųjų sąlygų visumos, darytina išvada, kad V. D. yra pagrindas taikyti BK54 straipsnio 3 dalies nuostatas. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad V. D. susituokęs, turi šeimą, dirba, laikytina, kad yra sunki jo materialinė padėtis, nes jam paskirta valstybės garantuojama ir apmokama antrinės teisinės pagalbos išlaidų dalis yra 100 proc., jam nuo inkriminuotos sunkios nusikalstamos veikos nuosavybei padarymo praėjo daugiau kaip ketveri metai, o nuo nesunkaus nusikaltimo ekonomikai ir verslo tvarkai padarymo praėjo beveik ketveri metai, ir per visą šį laiką jis naujų nusikalstamų veikų nepadarė, laikytina, kad jis administracine tvarka nebaustas, ieškiniai byloje nepareikšti. Bausmės teisingumo principas yra vienas fundamentalių bausmės skyrimo principų, įtvirtintų Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse. Bausmė yra teisinga tada, kai ji atitinka padarytos veikos pavojingumą ir kaltininko asmenybės pavojingumą. Baudžiamosios teisės paskirties (BK1 straipsnis) kontekste tai reiškia, kad tarp siekiamo tikslo ir priemonių šiam tikslui pasiekti, tarp nusikalstamos veikos pavojingumo pobūdžio ir už šią veiką numatytos bausmės turi būti teisinga pusiausvyra (proporcija). Įvertinus išdėstytų aplinkybių visumą, darytina išvada, kad šiuo atveju realios laisvės atėmimo bausmės paskyrimas asmeniui, padariusiam ne smurtinio pobūdžio nusikaltimus, nebūtų teisingas. Skiriant bausmę, būtina įvertinti ne tik padarytų nusikaltimų pobūdį, pavojingumo laipsnį, bet ir kaltininko asmenybę. V. D., nors ir padarė vieną sunkų ir vieną nesunkų nusikaltimą, nėra tiek pavojingas visuomenei, kad jį būtų būtina izoliuoti nuo visuomenės paskiriant laisvės atėmimo bausmę. Teismo vertinimo, pirmiau nurodytos nuteistojo asmenybę, jo šeiminę padėtį bei įvykdytų nusikalstamų veikų pavojingumą apibūdinančios aplinkybės rodo, kad bausmės tikslai šioje byloje gali būti pasiekti paskiriant V. D. kitą – ne laisvės atėmimo – bausmę. Darytina išvada, kad kaltinamajam reali laisvės atėmimo bausmė neužtikrintų BK41 straipsnio 5 dalyje numatyto teisingumo principo įgyvendinimo ir kitų šiame baudžiamajame įstatyme numatytų bausmės tikslų. Todėl yra pagrindas taikyti BK54 straipsnio 3 dalies nuostatas ir skirti V. D. nei BK184 straipsnio 2 dalies ir 209 straipsnio sankcijose nenumatytą bausmę – laisvės apribojimą (Lietuvos apeliacinio teismo nutartys Nr. 1A-131/2014, 1A-205/2014).

133Taip pat skiriant bausmę teismas atsižvelgia į nusikalstamų veikų pavojingumo laipsnį bei pobūdį, kaltės formą ir rūšį, į padarytų nusikalstamų veikų stadiją,kad V. D. tyčia padarė vieną baigtą sunkų nusikaltimą nuosavybei, ir vieną baigtą nesunkų nusikaltimą ekonomikai ir verslo tvarkai, į atsakomybę lengvinančių ir atsakomybę sunkinančių aplinkybių nebuvimą, į kaltinamojo asmenybę, bei aptartas kitas aplinkybes, kurių visumą teismas pripažįsta išimtinomis. Teismas atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta bei vadovaudamasis teisingumo bei protingumo principais, turi pagrindo manyti, kad V. D. tikslai bus pasiekti, jam paskyrus švelnesnę bausmės rūšį nei jam kvalifikuotų nusikaltimų sankcijoje numatytos bausmės, tai yra laisvės apribojimo bausmę, tačiau nustatant maksimalų jos terminą, paskiriant kelis įpareigojimus.

134Kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti, paliktina galioti iki nuosprendžio įsiteisėjimo.

135Byloje liudytojų L. Š., J. B., V. B., D. D. G., J. S., R. K., V. T., L. S., A. P., A. D. teismo nutartimis bendros 564,73 Lt išlaidos, turėtos dėl dalyvavimo teisiamajame posėdyje, buvo pripažintos proceso išlaidomis ir jos buvo atlygintos iš teismo lėšų. Vadovaujantis BPK 105 str. 1 d., 5 d., teismas, priimdamas nuosprendį, turi teisę nuspręsti išieškoti iš nuteistojo proceso išlaidas<...>, kai asmuo, iš kurio turi būti išieškotos proceso išlaidos, neišgali mokėti, proceso išlaidos apmokamos iš valstybės lėšų teisės aktų nustatyta tvarka. Atsižvelgiant į tai, kad kaltinamajam V. D. 2014-04-25 Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos sprendimu Nr. TP-2-(2.2)-14-T-1636-1964, paskirta valstybės garantuojama ir apmokama antrinės teisinės pagalbos išlaidų dalis yra 100 proc., minėtos proceso išlaidos iš kaltinamojo nepriteistinos, o jos apmokėtinos iš valstybės lėšų teisės aktų nustatyta tvarka.

136Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297-299, 301-305, 307-308 str. teismas

Nutarė

137V. D. pripažinti kaltu:

138pagal Lietuvos Respublikos BK 184 str. 2 d., ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 54 str. 3 d., nubausti jį laisvės apribojimo bausme dvejiems metams, ir įpareigoti jį be bausmę vykdančios institucijos žinios nekeisti gyvenamosios vietos, bei per 10 mėnesių nuo nuosprendžio įsiteisėjimo neatlygintinai išdirbti 120 valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliaisiais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis;

139pagal Lietuvos Respublikos BK 209 str., ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 54 str. 3 d., nubausti jį laisvės apribojimo bausme vieneriems metams, ir įpareigoti jį be bausmę vykdančios institucijos žinios nekeisti gyvenamosios vietos, bei per 10 mėnesių nuo nuosprendžio įsiteisėjimo neatlygintinai išdirbti 60 valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliaisiais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis.

140Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 str. 1 d., 2 d., 5 d. 2 p., paskirtas bausmes subendrinti apėmimo būdu ir paskirti galutinę subendrintą bausmę – laisvės apribojimą dvejiems metams, ir įpareigoti jį be bausmę vykdančios institucijos žinios nekeisti gyvenamosios vietos, bei per 10 mėnesių nuo nuosprendžio įsiteisėjimo neatlygintinai išdirbti 120 valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliaisiais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis.

141Bausmės pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

142Palikti galioti V. D. iki nuosprendžio įsiteisėjimo kardomąją priemonę rašytinį pasižadėjimą neišvykti.

143Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

1. Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjasRamūnas... 2. teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje... 3. V. D., asmens kodas ( - ) gimęs ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos... 4. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 209... 5. V. D. UAB „( - )“, į.k. ( - ), direktorius, sąmoningai blogai valdydamas... 6. Be to, jis iššvaistė jo žinioje buvusį svetimą UAB „( - )“... 7. Kaltinamasis V. D. posėdžio metu nors kaltu dėl jam inkriminuotų... 8. Dėl kaltinimo iššvaisčius UAB „( - )“ paaiškino, kad visos medžiagos,... 9. Jis nevykdė direktoriaus pareigų nuo 2008-01-15, nors iš įmonės atleistas... 10. V. D. ikiteisminio tyrimo metu parodė, jog sąmoningai blogai įmonės UAB... 11. Liudytojas BUAB „( - ) atstovas, bankroto administratorius S. S. teisiamojo... 12. Ikiteisminio tyrimo metu BUAB „( - ) “ atstovas bankroto administratorius... 13. 2011-04-15 išplėstinis juridinių asmenų registro išrašas su istorija... 14. UAB „( - ) “ direktorius V. D. sistemingai siekė, kad UAB „( - ) “... 15. -UAB „( - )“ direktorius V. D. aplaidžiai tvarkė įmonės buhalterinę... 16. -UAB „( - ) “ direktorius V. D. 2007 m. balanse nepagrįstai į sąnaudas... 17. -per 2007 m. UAB „( - ) “ direktorius V. D. sumažino įmonės trumpalaikį... 18. -UAB „( - ) “ direktorius V. D. 2007 m. jokios „( - ) “ prekiniais... 19. -2007 m. lapkričio mėnesį UAB „( - ) “ direktorius V. D. nutraukdamas... 20. -nuo 2007-10-21 UAB „( - ) “ direktorius V. D. savo iniciatyva nutraukė... 21. -nuo 2008-01-14 UAB „( - ) “ direktorius V. D. atleido iš įmonės... 22. -UAB „( - ) “ direktorius V. D. nuo 2008 m. iki bankroto bylos iškėlimo... 23. Liudytojas V. G. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad su kolegomis įkūrė... 24. Liudytojo V. G. parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo metu užfiksuoti liudytojo... 25. Liudytojas Š. K. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad V. D. jo draugas, kad... 26. Liudytojo Š. K. ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai užfiksuoti liudytojo... 27. Liudytojas K. B. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad su kaltinamuoju kartu... 28. Liudytojo K. B. ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai užfiksuoti liudytojo... 29. Teisiamojo posėdžio metu liudytojas V. A. parodė, kad su V. D. kartu... 30. Liudytojo V. A. ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai užfiksuoti liudytojo... 31. Liudytoja A. Š. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad dirbo V. D.... 32. Liudytojos A. Š. ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai užfiksuoti... 33. Liudytoja L. Š. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad iš V. D. pirko „( -... 34. Liudytoja J. L. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad ji dirbdama ( - )... 35. Liudytoja L. V. posėdžio metu parodė, kad dirba ( - ) kirpėja, yra pirkusi... 36. Liudytoja E. P. posėdžio metu parodė, kad dirbo ( - ) kirpėja nuo 1998 m.... 37. Liudytoja I. R. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad dirba ( - ) kirpykloje,... 38. Liudytoja I. R. tyrimo metu parodė, kad 2007 metais dirbo ( - ) kirpėja.... 39. Liudytoja R. J. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad dirba kirpykloje ( - )... 40. Liudytoja A. Š. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad dirba ( - ),... 41. Liudytoja D. Š. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad dirba ( - ) kirpėja.... 42. Liudytoja R. K. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad dirba kirpykloje, ( -... 43. Liudytoja D. Š. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad dirba ( - ),... 44. Paskelbus liudytojos D. Š. parodymus duotus ikiteisminio tyrimo metu (6 t.,... 45. Liudytoja A. D. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad su „( - ) “... 46. Liudytoja A. D. tyrimo metu parodė, kad 2007 m. pagal verslo liudijimą dirbo... 47. Liudytoja I. A. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad dirba 8 metus ( - )... 48. Ikiteisminio tyrimo metu liudytoja I. A. parodė, kad 2007 m. pagal verslo... 49. Liudytoja V. A. teisiamojo posėdžio metu parodė, dirba apie 12 m ( - ) ,... 50. Liudytoja V. B. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad dirba kirpėja ( - ) ,... 51. Liudytoja J. B. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad su „( - ) “... 52. Liudytoja L. B. posėdžio metu parodė, kad dirba grožio salone( - ) . Su V.... 53. Liudytoja D. G. posėdžio metu parodė, kad dirba ( - ) kosmetologe. Su „( -... 54. Liudytoja D. K. posėdžio metu parodė, kad dirba grožio salone. Už „( - )... 55. Liudytoja J. S. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad dirba kirpykloje ( - )... 56. Liudytoja L. S. posėdžio metu parodė, kadji pirko „( - ) “ kosmetiką... 57. Liudytoja V. T. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad dirba ( - ) kirpykloje,... 58. Liudytoja A. P. posėdžio metu parodė, kad dirba ( - ) kirpėja, kirpyklos... 59. Paskelbus ikiteisminio tyrimo metu duotus liudytojos S. B. parodymus, kada ji... 60. Teisiamojo posėdžio metu specialistė A. K., susipažinusi su specialisto... 61. Paskelbti ( - ) str. nustatyta tvarka ikiteisminio tyrimo metu duoti liudytojų... 62. Liudytoja V. G. parodė, kad 2007 m. ji dirbo kirpėja pagal verslo liudijimą... 63. Liudytoja Z. C. parodė, kad 2007 m. pagal verslo liudijimą dirbo kirpykloje,... 64. Liudytoja V. B. parodė, kad 2007 m. ji pagal verslo liudijimą ( - ) dirbo... 65. Liudytoja V. A. parodė, kad 2007 m. pagal verslo liudijimą( - ) dirbo... 66. Liudytoja R. S. parodė, kad 2007 m. dirbo kirpėja kirpykloje, esančioje ( -... 67. Liudytoja R. K. parodė, kad 2007 m. pagal patentą dirbo kirpėja adresu ( - )... 68. Liudytoja V. B. parodė, kad 2007 m. dirbo kirpėja. Pamena, kad kažkada buvo... 69. Liudytoja D. L. parodė, kad 2007 m. pagal verslo liudijimą ( - ) dirbo... 70. Liudytoja I. B. parodė, kad 2007 m. pagal patentą ( - ) dirbo kirpėja.... 71. Liudytoja apklausta L. K. parodė, kad 2007 m. ( - ) dirbo kosmetologe. 2007 m.... 72. Iš UAB „( - ) “ steigimo sutarties matyti, kad UAB „( - ) “ įsteigta... 73. Iš 1999-10-22 UAB „( - ) “ visuotinio akcininkų susirinkimo protokolo Nr.... 74. Iš 1999-11-22 UAB „( - ) “ visuotinio akcininkų susirinkimo protokolo Nr.... 75. Iš 2002-07-25 UAB „( - ) “ visuotinio akcininkų susirinkimo protokolo Nr.... 76. 2002-08-02 įregistruotų UAB „( - ) “ įstatų 6.12 - 6.12.7 punktuose... 77. 2002-01-02 sudaryta sutartis tarp prekybos bendrovės „( - ) “... 78. Iš „Patalpų nuomos sutarties“ Nr. 21/05 matyti, kad nuomos sutartis buvo... 79. Iš „Patalpų nuomos sutarties“ Nr. 17-2006 matyti, kad nuomos sutartis... 80. Iš „Patalpų nuomos sutarties“ Nr. 15-2007 matyti, kad nuomos sutartis... 81. Iš 2007-09-21 pranešimo „Dėl sutarties nutraukimo“ Nr. 07/28 matyti, kad... 82. 2006-09-28 buvo sudaryta finansinio lizingo sutartis Nr. ( - ) , tarp UAB „(... 83. 2008-04-11 sudarytas turto grąžinimo aktas prie 2006-09-28 finansinio lizingo... 84. 2013-11-05 UAB „( - ) “ atsakyme bankroto administratoriui nurodyta, kad... 85. UAB „( - ) “ buvo įsteigta 2007-09-03 (steigėjai V. A. ir V. D.. V. A.... 86. 2007-10-02 sutartimi buvo sudaryta sutartis tarp prekybos bendrovės „( - )... 87. Iš „Patalpų nuomos sutarties“ Nr( - ) matyti, kad ji sudaryta 2007-12-20... 88. Iš 2008-01-14 UAB „( - ) “ visuotinio akcininkų susirinkimo protokolo Nr.... 89. 2009-09-02 Kauno miesto apylinkės teismo sprendimu nustatyta, kad 2008-01-15... 90. Iš 2010-05-07 UAB „( - ) “ neeilinio pakartotinio akcininkų susirinkimo... 91. 2010-09-30 Kauno apygardos teismo nutartimipagal kreditoriaus V. G. ieškinį... 92. 2010-12-29 Kauno apygardos teismo nutartimi nuspręsta UAB „( - ) “ taikyti... 93. 2011-02-14 Kauno apygardos teismo nutartimi pripažinta UAB „( - ) “... 94. 2012-12-20 Lietuvos apeliacinio teismo nutartimi buvo panaikinta Kauno... 95. 2008-11-07 FNTT prie LR VRM Ūkinės finansinės veiklos tyrimo ( - )... 96. Su UAB ( - ) “ direktoriaus raštu Nr. ( - ) ( - ) apskrities valstybiniai... 97. 2009-12-15 patikrinimo akte Nr( - ) bei( - ) AVMI 2010-01-27 sprendime Nr. ( -... 98. 2012-03-22 ekspertizės akte Nr. 37/2070E(Kau): 12 nustatyta, kad UAB „( - )... 99. Iš 2008-11-07 specialisto išvados Nr. 5-2/144 Priedo Nr. 16 (UAB „( - ) “... 100. 2013-10-29 Lietuvos apeliacinio teismo nutartimi, kurioje Lietuvos apeliacinio... 101. Dėl BK 184 str. 2 d.... 102. Pagal Lietuvos Respublikos BK184 straipsnio 2 dalį atsako tas, kas... 103. Nors kaltinamasis V. D. paaiškino, kad savo veiksmuose kaltės nemato, dėl... 104. Iš 2008-11-07 specialisto išvados Nr. ( - ) matyti, kad per 2003-2006 metus... 105. Teisiamojo posėdžio metu apklausta specialistė A. K. patvirtino, kad... 106. Teisiamojo posėdžio metu apklaustos liudytojos, ar kurių parodymai buvo... 107. Be to, iš ( - ) AVMI 2009-12-15 patikrinimo akto Nr. ( - ) bei ( - ) AVMI... 108. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, bei remiantis įsiteisėjusiu... 109. Kaltinamasis V. D. didelės vertės svetimą turtą iššvaistė veikdamas... 110. Dėl BK 209 str.... 111. Pagal BK 209 str. atsako tas, kas sąmoningai blogai valdydamas įmonę... 112. Veika BK 209 str. sudėtyje apibūdinama žodžiais – blogai valdydamas... 113. Nors kaltinamasis V. D. teisiamojo posėdžio metu nurodė, kad sąmoningai... 114. Iš aptartų įrodymų matyti, kad 2010-09-30 Kauno apygardos teismo nutartimi... 115. Lietuvos apeliacinis teismas 2012-12-20 nutartyje civilinėje byloje Nr. ( - )... 116. Iš 2008-11-07 specialisto išvados Nr. ( - ) Priedo Nr. 16 (UAB „( - ) “... 117. Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta nustatyta, kad V. D. būdamas UAB „( -... 118. V. D., kad būdamas direktorius valdė įmonę pažeisdamas elementarius... 119. Pažymėtina, kad nors V. D. teigė, kad 2008-12-19 Kauno miesto apylinkės... 120. Taigi teismas, atsižvelgdamas į baudžiamojoje byloje surinktus ir... 121. Dėl bausmės... 122. Kaltinamojo V. D. lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nenustatyta.... 123. Teismas, skirdamas bausmę kaltinamajam, vadovaujasi bendraisiais bausmių... 124. Pagal baudžiamąjį įstatymą už nusikalstamos veikos padarymą skiriama tik... 125. Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas numato, kad asmeniui, kuris... 126. Iš byloje nustatytų aplinkybių matyti, kad V. D. tiek ikiteisminio tyrimo... 127. Pagal Lietuvos Respublikos BK 62 straipsnio 2 dalį švelnesnė, negu įstatymo... 128. Lietuvos Respublikos BK 54 straipsnio 3 dalis nustato, kad jeigu straipsnio... 129. Taigi švelnesnės bausmės skyrimas, jei bausmė aiškiai prieštarauja... 130. Teismų praktikoje pripažįstama, kad bausmė yra teisinga tada, kai ji... 131. BK184 straipsnio 2 dalies sankcijoje numatyta, bausmė laisvės atėmimas iki... 132. Teismui konstatavus, jog skirti V. D. švelnesnę, negu įstatymo numatyta,... 133. Taip pat skiriant bausmę teismas atsižvelgia į nusikalstamų veikų... 134. Kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti, paliktina... 135. Byloje liudytojų L. Š., J. B., V. B., D. D. G., J. S., R. K., V. T., L. S.,... 136. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297-299,... 137. V. D. pripažinti kaltu:... 138. pagal Lietuvos Respublikos BK 184 str. 2 d., ir vadovaujantis Lietuvos... 139. pagal Lietuvos Respublikos BK 209 str., ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos... 140. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 str. 1 d., 2 d., 5 d. 2 p., paskirtas... 141. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.... 142. Palikti galioti V. D. iki nuosprendžio įsiteisėjimo kardomąją priemonę... 143. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...