Byla 2K-374-699/2018
Dėl Kauno apygardos teismo 2018 m. sausio 18 d. nuosprendžio ir Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2018 m. balandžio 25 d. nutarties

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Vytauto Masioko (kolegijos pirmininkas), Artūro Ridiko ir Aldonos Rakauskienės (pranešėja), sekretoriaujant Gražinai Pavlenko, dalyvaujant prokurorei Linai Beinarytei, nuteistojo gynėjui advokatui Kęstučiui Jonaičiui, civilinės ieškovės mažosios bendrijos „T“ atstovui advokatui Rokui Venslauskui,

2viešame teismo posėdyje kasacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal civilinės ieškovės mažosios bendrijos (toliau – MB) „T“ atstovės direktorės A. I. kasacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2018 m. sausio 18 d. nuosprendžio ir Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2018 m. balandžio 25 d. nutarties.

3Kauno apygardos teismo 2018 m. sausio 18 d. nuosprendžiu A. S. nuteistas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 183 straipsnio 2 dalį laisvės atėmimu trejiems metams. Vadovaujantis BK 75 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies 5, 8 punktais (2015 m. kovo 19 d. redakcija), paskirtos bausmės vykdymas atidėtas dvejiems metams, įpareigojant bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu per 15 dienų nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos pradėti dirbti ar užsiregistruoti darbo biržoje arba tęsti darbą, neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo.

4Iš dalies patenkinus MB „T“ civilinį ieškinį, priteista iš A. S. civilinės ieškovės MB „T“ naudai 36 572,70 Eur turtinei žalai atlyginti.

5A. S. dėl kaltinimo pagal BK 184 straipsnio 1 dalį išteisintas kaip nepadaręs veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.

6Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2018 m. balandžio 25 d. nutartimi pakeista Kauno apygardos teismo 2018 m. sausio 18 d. nuosprendžio dalis dėl civilinio ieškinio išsprendimo. Civilinės ieškovės MB „T“ ieškinio dalis dėl 3180,99 Eur turtinės žalos išieškojimo iš A. S. palikta nenagrinėta. Kita nuosprendžio dalis palikta nepakeista.

7Teisėjų kolegija, išklausiusi civilinės ieškovės atstovo, prašiusio kasacinį skundą tenkinti, nuteistojo gynėjo, prokurorės, prašiusių kasacinį skundą atmesti, paaiškinimų,

Nustatė

8I. Bylos esmė

91.

10A. S. pagal BK 183 straipsnio 2 dalį nuteistas už tai, kad, nuo 2014 m. rugsėjo 15 d. iki 2016 m. gegužės 31 d. būdamas MB „T“ direktorius ir einamų pareigų pagrindu disponuodamas įmonės lėšomis bei kitomis materialinėmis vertybėmis, nuo 2014 m. lapkričio 3 d. iki 2016 m. gegužės 31 d. pasisavino jam patikėtą ir jo žinioje buvusį MB „T“ priklausantį didelės vertės turtą – 36 572,70 Eur. Ši nuosprendžio dalis kasacine tvarka neskundžiama.

112.

12A. S. pagal BK 184 straipsnio 1 dalį kaltinamas tuo, kad tyčia iššvaistė jam patikėtą ir jo žinioje buvusį MB „T“ priklausantį turtą – 3180,99 Eur, t. y. nuo 2014 m. rugsėjo 15 d. iki 2016 m. gegužės 31 d. būdamas MB „T“ direktorius, turėdamas tikslą iššvaistyti bendrijos lėšas, pagal 2015 m. gegužės 29 d. UAB „TS“ išrašytą PVM sąskaitą faktūrą TSG Nr. 1501756 ir pinigų priėmimo kvitą, serija PPK, Nr. 15072, už remonto darbus ir krovininio automobilio detales sumokėjo 3180,99 Eur, nors pagal 2015 m. gegužės 29 d. kelionės lapus vienintelė MB „T“ veikloje naudojama transporto priemonė – krovininis automobilis „MAN TGA 18.440“ (valst. Nr. ( - )) su puspriekabe „KOEGEL SN24“ (valst. Nr. ( - )), kurios savininkė yra UAB „A“, šią dieną buvo du kartus išvykusi maršrutu Kaunas–Marijampolė ir remontuojama negalėjo būti, pirmosios instancijos teismo nuosprendžiu išteisintas kaip nepadaręs veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.

13II.

14Apeliacinės instancijos teismo nuosprendžio esmė

153.

16Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą pagal civilinės ieškovės MB „T“ apeliacinį skundą, kuriuo buvo prašoma: panaikinti nuosprendžio dalį dėl A. S. išteisinimo pagal BK 184 straipsnio 1 dalį ir priimti naują nuosprendį – pripažinti A. S. kaltu pagal BK 184 straipsnio 1 dalį; tenkinti MB „T“ civilinį ieškinį ir priteisti iš A. S. šia nusikalstama veika padarytą 3180,99 Eur turtinę žalą; paskirti nuteistajam baudžiamojo poveikio priemonę – įpareigojimą per teismo nustatytą terminą atlyginti civilinei ieškovei nusikalstamomis veikomis, nustatytomis BK 183 straipsnio 2 dalyje ir 184 straipsnio 1 dalyje, padarytą atitinkamai 36 572,7 Eur ir 3180,99 Eur turtinę žalą, konstatavo, kad A. S. pagal BK 184 straipsnio 1 dalį išteisintas pagrįstai, nesant pakankamų ir neabejotinų jo kaltės įrodymų; kad pagrindo skirti nuteistajam A. S. baudžiamojo poveikio priemonę – turtinės žalos atlyginimą, nustatant konkretų terminą, nėra; kad pirmosios instancijos teismas tinkamai nustatė įpareigojimus nuteistajam. Tačiau apeliacinės instancijos teismas padarė išvadą, kad, išteisinus A. S. pagal BK 184 straipsnio 1 dalį Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – ir BPK) 303 straipsnio 5 dalies 1 punkto pagrindu, nebuvo tinkamai išspręstas civilinio ieškinio dalies klausimas dėl MB „T“ patirtos 3180,99 Eur turtinės žalos atlyginimo; kad ši ieškinio dalis turėjo būti palikta nenagrinėta, sudarant galimybę civilinei ieškovei MB „T“ reikšti ieškinį civilinio proceso tvarka.

17III. Kasacinio skundo argumentai

184.

19Kasaciniu skundu civilinės ieškovės MB „T“ atstovė direktorė A. I. prašo panaikinti apeliacinės instancijos teismo nutartį ir perduoti bylą iš naujo nagrinėti apeliacine tvarka. Kasatorė skunde nurodo:

204.1.

21Teismai netinkamai taikė BK 11 straipsnio 1, 2 dalių, 15 straipsnio 1, 3 dalių nuostatas ir nepagrįstai išteisino A. S. dėl kaltinimo pagal BK 184 straipsnio 1 dalį. Kasaciniame skunde dėstomos teismų nustatytos faktinės aplinkybės ir nurodoma, kad MB „T“ direktorius A. S., veikdamas priešingai bendrijos naudai ir interesams, tariamai vykdydamas jam nepavaldžių asmenų (A. D.) nurodymus dėl sąskaitų pasirašymo, bendrijos lėšomis sumokėdamas už paslaugas, kurios, jam buvo žinoma, nebuvo suteiktos (vilkiko remontą), ir nevykdydamas pareigos buhalterinėje apskaitoje atvaizduoti tikrąsias ūkines operacijas, pažeidė teisės aktų reikalavimus ir iššvaistė bendrijos lėšas – 3180,99 Eur. Toks priešingas teisei veikimas – nesidomėjimas pateiktos pasirašyti sąskaitos už vilkiko remontą pagrįstumu ir sąskaitos apmokėjimas neįsitikinus, ar paslaugos iš tikrųjų buvo suteiktos, yra nusikalstamas. Priešingai nei nurodė teismai, šiuos veiksmus A. S. atliko veikdamas netiesiogine tyčia, nes nors nesiekė turtinės žalos bendrijai atsiradimo, tačiau sąmoningai leido jai atsirasti. Intelektualinis tyčios elementas yra akivaizdžiai išreikštas ir susijęs su paties A. S. vykdomos nusikalstamos veikos (bendrijos lėšų iššvaistymo) pavojingumo suvokimu, supratimu aplinkybių, sudarančių nusikaltimo objektyviąją pusę. Teismai akivaizdžiai ignoravo A. S., kaip bendrijos direktoriaus, pareigas, jo įsipareigojimus, kurių jis sąmoningai nevykdė, ir išteisindami jį dėl turto iššvaistymo iškreipė nusikalstamos veikos, nustatytos BK 184 straipsnio 1 dalyje, sudėtį bei suformavo tokią šio įstatymo taikymo taisyklę, pagal kurią juridinio asmens vadovas visais atvejais gali būti išteisintas dėl turto iššvaistymo, jeigu jis, teismo vertinimu, atlikdamas objektyvius nusikalstamos veikos elementus, buvo tik formalus vadovas.

224.2.

23Teismai netinkamai taikė BK 67 straipsnio 1 dalies, 2 dalies 4 punkto, 69 straipsnio, 73 straipsnio 1 dalies nuostatas ir nepagrįstai neskyrė A. S. baudžiamojo poveikio priemonės – turtinės žalos atlyginimo. Spręsdami, kad nėra pagrindo A. S. skirti šios baudžiamojo poveikio priemonės, teismai vertino su nuteistojo asmeniu susijusias aplinkybes (turtinę padėtį, darbingumo lygį, gaunamų netekto darbingumo išmokų dydį), iš jo priteistos turtinės žalos dydį, tačiau neįvertino to, kad A. S. galimai piktnaudžiauja savo neįgalumu ir mažomis pajamomis, siekdamas niekada negrąžinti iš nusikalstamos veikos gautų lėšų. Teismai visiškai neįvertino esminių aplinkybių, patvirtinančių, kad A. S. turi visas galimybes per teismo nustatytą terminą atlyginti jam priteistą žalą MB „T“, t. y. kad jis pasisavino 36 572,70 Eur bendrijos lėšų, iš kurių gali atlyginti žalą; nenustatyta, kad šias lėšas jis būtų kur nors išleidęs; paties nuteistojo paaiškinimai teisme patvirtina, kad šiomis lėšomis jis disponuoja.

244.3.

25Teismai padarė esminius BPK 20 straipsnio 5 dalies pažeidimus, nes nesiėmę visų įmanomų priemonių visoms bylai teisingai išspręsti reikšmingoms aplinkybėms nustatyti, nevertino visų proceso metu surinktų bylai išspręsti reikšmingų įrodymų, vertindami įrodymus padarė klaidų dėl jų turinio ir neišdėstė teisinių argumentų dėl ištirtų įrodymų vertinimo. Kasatorė, skunde plačiai aptardama nustatytas faktines aplinkybes, nesutinka su teismų atliktu įrodymų (nuteistojo, liudytojų parodymų, rašytinių įrodymų) vertinimu ir padarytomis išvadomis, kad vilkikas buvo remontuojamas UAB „TS“ ir A. S. už remontą pagrįstai sumokėjo 3180,99 Eur; vilkiko vairuotojui visus nurodymus duodavo ir A. S. pasirašytinus dokumentus pateikdavo MB „T“ transporto vadovas A. D., kuriam buvo žinoma apie vilkiko remontą. Kasatorės teigimu, teismai, darydami tokias išvadas, rėmėsi prielaidomis ir iš esmės paties nuteistojo parodymais, kurie prieštarauja kitiems bylos įrodymams. Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad MB „T“ vilkiko niekada jokiame servise neremontavo ir sąskaitų už remontą neturėjo. Be to, A. D. nepagrįstai buvo apkaltintas dėl melagingų parodymų davimo, klaidingai konstatavus faktinę aplinkybę apie tariamą jo žinojimą, kad vilkikas buvo remontuojamas servisuose. Kasatorė pažymi, kad prie kasacinio skundo pridedamas 2018 m. birželio 22 d. UAB „K“ raštas patvirtina, jog teismų prielaidos dėl vilkiko remonto šioje bendrovėje yra nepagrįstos, jog pagal UAB „K“ 2015 m. rugpjūčio 27 d. išrašytą sąskaitą faktūrą Nr. 1518956 buvo remontuojamas lengvasis automobilis. Nors šis duomuo buvo gautas jau po bylos išnagrinėjimo, jis yra reikšmingas, nes galimai patvirtina, kad teismai, remdamiesi nepagrįstomis prielaidomis, galėjo nepagrįstai išteisinti dėl turto iššvaistymo A. S. ir pažeisti A. D. nekaltumo prezumpciją.

26IV. Kasacinės instancijos teismo argumentai ir išvados

275.

28Civilinės ieškovės MB „T“ atstovės direktorės A. I. kasacinis skundas atmestinas.

29Dėl bylos nagrinėjimo kasacine tvarka ribų ir įrodymų vertinimo

306.

31Kasaciniu skundu civilinės ieškovės MB „T“ atstovė prašo panaikinti apeliacinės instancijos teismo nutartį ir perduoti bylą iš naujo nagrinėti apeliacine tvarka. Toks prašymas argumentuojamas tuo, kad teismai neteisingai nustatė faktines bylos aplinkybes, netinkamai vertino byloje surinktus įrodymus, neįvertino reikšmingų aplinkybių, išvadą dėl A. S. išteisinimo pagal BK 184 straipsnio 1 dalį grindė prielaidomis, taip padarė esminį BPK 20 straipsnio 5 dalies pažeidimą.

327.

33Pažymėtina, kad kasacinės instancijos teismas priimtus nuosprendžius ir nutartis, dėl kurių paduotas skundas, tikrina tik teisės taikymo aspektu (BPK 376 straipsnio 1 dalis). Tai reiškia, kad kasacinės instancijos teismas byloje surinktų įrodymų iš naujo netiria ir nevertina, naujų įrodymų (duomenų) nerenka, faktinių bylos aplinkybių nenustato (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-P-9/2012, 2K-P-89/2014 ir kt.). Ar teisingai įvertinti įrodymai ir nustatytos faktinės bylos aplinkybės, sprendžia apeliacinės instancijos teismas (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-P-181/2008, 2K-7-107/2013, 2K-7-88/2014 ir kt.). Kasacinio skundo argumentai, pagal gynybinę poziciją interpretuojant įrodymus ir tuo pagrindu ginčijant teismo nustatytas faktines aplinkybes, nėra kasacinio nagrinėjimo dalykas (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-7-402/2010). Bylą nagrinėjant kasacine tvarka tikrinama, ar, vertinant byloje surinktus įrodymus, nustatant bylos aplinkybes, nebuvo padaryta esminių baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimų, ar pagal byloje nustatytas aplinkybes teismai tinkamai pritaikė baudžiamąjį įstatymą (BPK 369 straipsnio 1 dalis).

348.

35Dėl to civilinės ieškovės atstovės kasacinio skundo argumentai, kuriais išreiškiamas nesutikimas su šioje byloje teismų atliktu įrodymų – nuteistojo A. S., atskirų liudytojų parodymų, rašytinių įrodymų vertinimu, jų pagrindu padarytomis išvadomis, nustatytomis faktinėmis bylos aplinkybėmis, nesant tai pagrindžiančių teisinių argumentų (BPK 368 straipsnio 2 dalis), leidžiančių konstatuoti, kad buvo padaryti esminiai baudžiamojo proceso pažeidimai, nėra šios kasacinės bylos nagrinėjimo dalykas. Kasacinio skundo teiginius teisėjų kolegija nagrinės tik tiek, kiek jie susiję su BPK 369 straipsnio 1 dalyje nurodytais bylos nagrinėjimo kasacine tvarka pagrindais.

369.

37Pagrindinės įrodymų vertinimo taisyklės nustatytos BPK 20 straipsnio 5 dalyje, pagal kurią teismai įrodymus vertina pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą išsamiu ir nešališku visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu, vadovaudamiesi įstatymu. Esminiu BPK 20 straipsnio 5 dalies nuostatų pažeidimu gali būti pripažįstami atvejai, kai: 1) kasacine tvarka apskųstame nuosprendyje ar nutartyje teismo išvados padarytos nesiėmus įmanomų priemonių visoms bylai teisingai išspręsti reikšmingoms aplinkybėms nustatyti; 2) nebuvo įvertinti visi proceso metu surinkti bylai išspręsti reikšmingi įrodymai; 3) vertinant įrodymus padaryta klaidų dėl jų turinio, remtasi duomenimis, kurie dėl neatitikties BPK 20 straipsnio 1–4 dalyse nustatytiems reikalavimams negalėjo būti pripažinti įrodymais; 4) įrodymais nepagrįstai nepripažinti duomenys, kurie atitinka BPK 20 straipsnio 1–4 dalyse nustatytus reikalavimus; 5) neišdėstyti teisiniai argumentai dėl ištirtų įrodymų vertinimo ir pan. (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-587/2014, 2K-7-176-303/2015, 2K-471-507/2015, 2K-483-976/2015, 2K-28-489/2016, 2K-160-507/2016, 2K-251-507/2016, 2K-74-976/2017 ir kt.).

3810.

39Patikrinus šioje byloje kasacine tvarka skundžiamus teismų sprendimus teisės taikymo aspektu, konstatuotina, kad, priešingai nei teigiama kasaciniame skunde, nuosprendyje ir apeliacinės instancijos teismo nutartyje atliktas įrodymų vertinimas tokių esminių trūkumų neturi. Teisėjų kolegija neturi teisinio pagrindo daryti išvadą, kad šioje byloje nesilaikyta bendrųjų įrodymų vertinimo taisyklių, nustatytų BPK 20 straipsnio 5 dalyje, t. y. kad teismai būtų ignoravę ir neaptarę kokių nors svarbių ir esminių bylos aplinkybių, būtų padarę klaidų dėl įrodymų turinio ir pan.

4011.

41Kaip matyti iš pirmosios instancijos teismo nuosprendžio turinio, šis teismas tyrė ir analizavo visus įrodymus (kaltinamojo A. S., liudytojų A. D., A. L., G. B., T. L., G. T., A. S. parodymus, specialistės G. V. paaiškinimus, rašytinius bylos duomenis), juos įvertino tiek atskirai, tiek lygindamas tarpusavyje, nė vienam įrodymų šaltiniui neteikdamas išskirtinės reikšmės. Ginčijamo nuosprendžio aprašomojoje dalyje, kaip to ir reikalaujama BPK 305 straipsnio 3 dalyje, išdėstytos pirmosios instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, įrodymų įvertinimo motyvai ir padarytos įrodymais pagrįstos išvados dėl A. S. išteisinimo pagal BK 184 straipsnio 1 dalį.

4212.

43Apeliacinės instancijos teismas, patikrinęs pirmosios instancijos teismo nuosprendžio pagrįstumą bei teisėtumą ir dar kartą išanalizavęs teisiamajame posėdyje ištirtus įrodymus, motyvuotai pasisakė, kodėl sutinka su pirmosios instancijos teismo nuosprendyje padaryta išvada dėl A. S. išteisinimo dėl turto iššvaistymo (BK 184 straipsnis), taip pat nurodė, kodėl atmeta apeliacinio skundo argumentus. Iš apeliacinės instancijos teismo nutarties turinio matyti, kad šis teismas atsakė į esminius civilinės ieškovės apeliacinio skundo argumentus, kurių dalis pakartota ir kasaciniame skunde, dėl įrodymų vertinimo, faktinių bylos aplinkybių nustatymo ir padarytų išvadų pagrįstumo. Tai, kad apeliacinės instancijos teismas padarė kitokias išvadas ir priėmė kitokį sprendimą, nei pageidavo civilinės ieškovės atstovai, savaime nereiškia, kad buvo padaryta esminių baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimų – bylos aplinkybės išnagrinėtos neišsamiai, įrodymai įvertinti pažeidžiant įrodymų vertinimo taisykles, o teismo sprendimas nepagrįstas ir neteisėtas.

4413.

45Remdamasi tuo, kas išdėstyta, kasacinės instancijos teismo teisėjų kolegija konstatuoja, kad kasacinio skundo argumentai, kuriais grindžiamas BPK 20 straipsnio 5 dalies pažeidimas, neatitinka teismų priimtų sprendimų turinio, yra deklaratyvūs, išreiškia kasatorės nesutikimą su šių teismų motyvuotomis išvadomis dėl byloje surinktų įrodymų vertinimo, todėl esminių BPK pažeidimų nepagrindžia.

46Dėl BK 184 straipsnio 1 dalies taikymo

4714.

48Kasaciniame skunde nurodoma, kad teismai nepagrįstai nenustatė A. S. veiksmuose tyčios padaryti nusikalstamą veiką, nustatytą BK 184 straipsnio 1 dalyje.

4915.

50Šioje byloje A. S. pagal BK 184 straipsnio 1 dalį buvo kaltinamas tuo, kad tyčia iššvaistė jam patikėtą ir jo žinioje buvusį MB „T“ priklausantį turtą – 3180,99 Eur, nes, būdamas MB „T“ direktorius, pagal 2015 m. gegužės 29 d. UAB „TS“ išrašytą PVM sąskaitą faktūrą TSG Nr. 1501756 ir pinigų priėmimo kvitą, serija PPK, Nr. 15072, už remonto darbus ir krovininio automobilio detales sumokėjo 3180,99 Eur, nors 2015 m. gegužės 29 d. vienintelė MB „T“ veikloje naudojama transporto priemonė – krovininis automobilis MAN (valst. Nr. ( - )) remontuojama negalėjo būti.

5116.

52Pagal BK 184 straipsnio 1 dalį atsakomybė nustatyta tam, kas iššvaisto jam patikėtą ar jo žinioje buvusį svetimą turtą ar turtinę teisę. Turto iššvaistymas gali būti padarytas ir tyčia, ir dėl neatsargumo. Esant tiesioginei tyčiai kaltininkas supranta, kad neteisėtai ir neatlygintinai perleidžia jam patikėtą ar jo žinioje esantį svetimą turtą tretiesiems asmenims, numato, kad jo savininkas ar teisėtas turto valdytojas neteks turto, ir to nori, o esant netiesioginei tyčiai, suvokdamas tokį veikos pavojingumą ir numatydamas turtinę žalą, kaltininkas, nors ir nenori žalos atsiradimo, tačiau sąmoningai leidžia jai kilti.

5317.

54Teismų išsamiai ištirtais ir įvertintais įrodymais nustatyta, kad 2015 m. gegužės 29 d. išrašytos PVM sąskaitos faktūros, serija TSG, Nr. 1501756, pagrindu pagal pinigų priėmimo kvitą PPK Nr. 15072 bendrovei UAB „TS“ buvo sumokėta 3180,99 Eur suma; šią sąskaitą pasirašė ir pagal išrašytą pinigų priėmimo kvitą apmokėjo MB „T“ vadovas A. S.; atsiskaitymo grynaisiais pinigais už suteiktas paslaugas faktą patvirtina UAB „TS“ 2016 m. lapkričio 15 d. pažyma Nr. 2016/11-1; liudytojo UAB „TS“ vadovo T. L. parodymais nustatyta, kad į įmonės apskaitą buvo įtrauktas dėl minėtos sumos išrašytas pinigų priėmimo kvitas; specialisto išvada Nr. 5-2/152 bei specialistės paaiškinimais pirmosios instancijos teisme nustatyta, kad toks atsiskaitymas už suteiktas paslaugas buvo pagrįstas buhalteriniais MB „T“ dokumentais; taip pat kad sąskaitos išrašymo ir apmokėjimo dieną MB „T“ naudojamas vilkikas UAB „TS“ negalėjo būti remontuojamas, nes buvo du kartus išvykęs maršrutu Kaunas–Marijampolė.

5518.

56Kaip teisingai nurodė bylą nagrinėję teismai, pagal byloje nustatytas faktines aplinkybes MB „T“ naudojamas vilkikas MAN (valst. Nr. ( - )) 2015 m. gegužės 29 d. UAB „TS“ negalėjo būti remontuojamas dėl objektyvių priežasčių, tačiau tai nesudaro pagrindo teigti, jog MB „T“ 2015 m. gegužės 29 d. išrašytoje PVM sąskaitoje faktūroje nurodytų paslaugų ir prekių (detalių) apskritai negavo, o pagal šią sąskaitą sumokėta 3180,99 Eur suma A. S. buvo tyčia iššvaistyta. Teismai nustatė, kad MB „T“ veikloje buvo naudojamas tik minėtas krovininis automobilis MAN (valst. Nr. ( - )) su puspriekabe, o 2015 m. gegužės 29 d. išrašytoje PVM sąskaitoje faktūroje nurodytų prekių (paslaugų) turinys patvirtina, jog buvo atliekami būtent vilkiko remonto darbai. Teismai pažymėjo, kad byloje surinkti ir ištirti duomenys rodo, jog transporto priemonės remonto darbai buvo atlikti, tačiau tai galėjo būti padaryta ir kitą negu sąskaitos išrašymo dieną. Kaip matyti iš ginčijamos apeliacinės instancijos teismo nutarties, šis teismas pagrįstai atkreipė dėmesį ir į tai, kad MB „T“ civiline tvarka neginčijo UAB „TS“ išmokėtos 3180,99 Eur sumos už vilkiko remontą pagrįstumo, o atliktas atsiskaitymas su šia bendrove buvo įtrauktas į MB „T“ apskaitą ir pagrįstas įmonės buhalterinės apskaitos dokumentais. Kasacinės instancijos teismo teisėjų kolegija tokių byloje teismų nustatytų faktinių aplinkybių nekvestionuoja ir pagrindo nesutikti su teismų išvadomis dėl bylos faktinių aplinkybių neturi.

5719.

58Kaip matyti iš bylos medžiagos, priešingai nei teigiama kasaciniame skunde, visos bylos aplinkybės abiejų instancijų teismų išsamiai ištirtos bei išanalizuotos, nuosprendis ir apeliacinės instancijos teismo nutartis pagrįsti BPK 20 straipsnio reikalavimus atitinkančiais įrodymais. Konstatuotina, kad, remdamiesi surinktų, teisme ištirtų ir įvertintų įrodymų visumos analize, pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai padarė motyvuotas išvadas, kad šioje byloje nesurinkta pakankamų ir neabejotinų A. S. kaltės įrodymų tyčiniais savo veiksmais iššvaisčius MB „T“ priklausančias lėšas – 3180,99 Eur. Esant nepašalintoms abejonėms dėl reikšmingų bylai aplinkybių, išteisinamasis nuosprendis A. S. pagal BK 184 straipsnio 1 dalį priimtas pagrįstai, civilinės ieškovės atstovės kasacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti (keisti) apeliacinės instancijos teismo nutarties.

5920.

60Šiame kontekste pažymėtina, kad pagal BPK 115 straipsnio 3 dalies 2 punktą, priimdamas išteisinamąjį nuosprendį, teismas palieka baudžiamojoje byloje pareikštą civilinį ieškinį nenagrinėtą, jeigu kaltinamasis išteisinamas, nes nėra nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių turinčios veikos. Tokiu atveju civilinis ieškovas turi teisę pareikšti ieškinį civilinio proceso tvarka. Taigi, nagrinėjamoje byloje išteisinus A. S. dėl kaltinimo pagal BK 184 straipsnio 1 dalį, nes nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių (BPK 303 straipsnio 5 dalies 1 punktas), apeliacinės instancijos teismas pagrįstai paliko nenagrinėtą civilinės ieškovės MB „T“ ieškinio dalį dėl 3180,99 Eur turtinės žalos išieškojimo iš A. S..

61Dėl baudžiamojo poveikio priemonės – turtinės žalos atlyginimo taikymo

6221.

63Kasaciniame skunde nesutinkama su teismų sprendimu neskirti nuteistajam A. S. baudžiamojo poveikio priemonės – turtinės žalos atlyginimo. Kasatorė teigia, kad teismai, spręsdami dėl šios baudžiamojo poveikio priemonės nuteistajam taikymo, neatsižvelgė į civilinės ieškovės interesus ir neįvertino aplinkybės, kad nuteistasis turi galimybių per teismo nustatytą terminą atlyginti civilinės ieškovės naudai priteistą turtinę žalą.

6422.

65Pagal BK 75 straipsnio nuostatas, atidėdamas bausmės vykdymą, teismas paskiria nuteistajam vieną ar kelias tarpusavyje suderintas baudžiamojo poveikio priemones ir (ar) pareigas. Teismas parenka tokias suderintas priemones ir pareigas, kurios gali turėti didžiausią poveikį nuteistajam ir padėti įgyvendinti bausmės paskirtį. Pagal baudžiamąjį įstatymą teismas skiria turtinės žalos atlyginimą ar pašalinimą, kai dėl nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo buvo padaryta žalos asmeniui, nuosavybei ar gamtai, ir ši žala turi būti atlyginta ar pašalinta per teismo nustatytą terminą (BK 69 straipsnio 1, 3 dalys). Šios priemonės skyrimas yra teismo teisė, bet ne pareiga. Vienas iš bausmės, o kartu ir baudžiamojo poveikio priemonės tikslų yra teisingumo principo įgyvendinimas (BK 41 straipsnio 2 dalis). Tai suponuoja pareigą teismui skirti tokią bausmę ar baudžiamojo poveikio priemonę, kuria nustatyti suvaržymai ir apribojimai nuteistajam būtų pagrįsti bei įgyvendinami. Spręsdamas baudžiamojo poveikio priemonės skyrimo klausimą, teismas atsižvelgia į jos tikslus, kaltininko asmenybę, bylos aplinkybes.

6623.

67Pirmosios instancijos teismo nuosprendžio turinys patvirtina, kad šis teismas, atidėdamas nuteistajam A. S. paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą, be kita ko, atsižvelgė į nuteistojo asmenybę, jo turtinę padėtį, padarytos žalos dydį ir glaustai motyvavo, kodėl nuteistajam neskiriama baudžiamojo poveikio priemonė – turtinės žalos atlyginimas. Apeliacinės instancijos teismas, pritardamas pirmosios instancijos teismo išvadoms, dar kartą įvertino nuteistajam A. S. priteistos turtinės žalos dydį, taip pat jo turtinę padėtį. Kartu šis teismas atsižvelgė į tai, kad nuteistajam A. S. nustatytas tik 35 procentų darbingumas, o dėl netekto darbingumo jo gaunamos išmokos nėra didelės. Apeliacinės instancijos teismas dėl tokių aplinkybių padarė pagrįstą išvadą, kad baudžiamojo poveikio priemonės – iš nuteistojo A. S. priteistos nusikaltimu padarytos turtinės žalos (36 572,70 Eur) atlyginimo per teismo nustatytą terminą nuteistajam paskyrimas galėtų sukurti situaciją, kai nuteistasis šios priemonės negalėtų įvykdyti dėl nuo jo valios nepriklausančių priežasčių. Pažymėtina, kad, vadovaujantis konstituciniais teisingumo, teisinės valstybės principais, už teisės pažeidimus taikomos poveikio priemonės turi būti proporcingos teisės pažeidimui, jos turi atitikti siekiamus teisėtus ir visuotinai svarbius tikslus, neturi varžyti asmens akivaizdžiai labiau, negu reikia šiems tikslams pasiekti; tarp siekiamo tikslo nubausti teisės pažeidėjus ir užtikrinti teisės pažeidimų prevenciją ir pasirinktų priemonių šiam tikslui pasiekti turi būti teisinga pusiausvyra (proporcingumas) (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-79-511/2018, 2K-136-699/2018 ir kt.). Kasacinės instancijos teismo teisėjų kolegijos vertinimu, šiuo atveju baudžiamojo poveikio priemonės – turtinės žalos atlyginimo per teismo nustatytą terminą nuteistajam A. S. paskyrimas pažeistų teisingumo ir proporcingumo principus. Šiame kontekste pažymėtina ir tai, kad apeliacinės instancijos teismas ginčijamoje nutartyje pagrįstai atkreipė dėmesį į tai, kad atidedant laisvės atėmimo bausmės vykdymą nuteistajam A. S. buvo paskirtos pareigos – bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu per 15 dienų nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos pradėti dirbti ar užsiregistruoti darbo biržoje arba tęsti darbą, taip pat neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo, kurios gali daryti teigiamą įtaką nuteistojo elgesiui.

6824.

69Remdamasi tuo, kas išdėstyta, kasacinės instancijos teismo teisėjų kolegija konstatuoja, kad teismai, nuspręsdami šioje byloje neskirti nuteistajam A. S. baudžiamojo poveikio priemonės – turtinės žalos atlyginimo, kasaciniame skunde nurodytų baudžiamojo įstatymo nuostatų nepažeidė.

7025.

71Nenustačius BPK 369 straipsnyje nurodytų apeliacinės instancijos teismo nutarties keitimo ar naikinimo pagrindų, kasacinis skundas atmestinas, o šios instancijos teismo sprendimas, neperžengiant kasacinio skundo ribų, pripažintinas teisėtu.

72Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 382 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

73Civilinės ieškovės MB „T“ atstovės direktorės A. I. kasacinį skundą atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 2. viešame teismo posėdyje kasacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Kauno apygardos teismo 2018 m. sausio 18 d. nuosprendžiu A. S. nuteistas pagal... 4. Iš dalies patenkinus MB „T“ civilinį ieškinį, priteista iš A. S.... 5. A. S. dėl kaltinimo pagal BK 184 straipsnio 1 dalį išteisintas kaip... 6. Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos... 7. Teisėjų kolegija, išklausiusi civilinės ieškovės atstovo, prašiusio... 8. I. Bylos esmė... 9. 1.... 10. A. S. pagal BK 183 straipsnio 2 dalį nuteistas už tai, kad, nuo 2014 m.... 11. 2.... 12. A. S. pagal BK 184 straipsnio 1 dalį kaltinamas tuo, kad tyčia iššvaistė... 13. II.... 14. Apeliacinės instancijos teismo nuosprendžio esmė... 15. 3.... 16. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą pagal civilinės... 17. III. Kasacinio skundo argumentai... 18. 4.... 19. Kasaciniu skundu civilinės ieškovės MB „T“ atstovė direktorė A. I.... 20. 4.1.... 21. Teismai netinkamai taikė BK 11 straipsnio 1, 2 dalių, 15 straipsnio 1, 3... 22. 4.2.... 23. Teismai netinkamai taikė BK 67 straipsnio 1 dalies, 2 dalies 4 punkto, 69... 24. 4.3.... 25. Teismai padarė esminius BPK 20 straipsnio 5 dalies pažeidimus, nes nesiėmę... 26. IV. Kasacinės instancijos teismo argumentai ir išvados... 27. 5.... 28. Civilinės ieškovės MB „T“ atstovės direktorės A. I. kasacinis skundas... 29. Dėl bylos nagrinėjimo kasacine tvarka ribų ir įrodymų vertinimo... 30. 6.... 31. Kasaciniu skundu civilinės ieškovės MB „T“ atstovė prašo panaikinti... 32. 7.... 33. Pažymėtina, kad kasacinės instancijos teismas priimtus nuosprendžius ir... 34. 8.... 35. Dėl to civilinės ieškovės atstovės kasacinio skundo argumentai, kuriais... 36. 9.... 37. Pagrindinės įrodymų vertinimo taisyklės nustatytos BPK 20 straipsnio 5... 38. 10.... 39. Patikrinus šioje byloje kasacine tvarka skundžiamus teismų sprendimus... 40. 11.... 41. Kaip matyti iš pirmosios instancijos teismo nuosprendžio turinio, šis... 42. 12.... 43. Apeliacinės instancijos teismas, patikrinęs pirmosios instancijos teismo... 44. 13.... 45. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, kasacinės instancijos teismo teisėjų... 46. Dėl BK 184 straipsnio 1 dalies taikymo... 47. 14.... 48. Kasaciniame skunde nurodoma, kad teismai nepagrįstai nenustatė A. S.... 49. 15.... 50. Šioje byloje A. S. pagal BK 184 straipsnio 1 dalį buvo kaltinamas tuo, kad... 51. 16.... 52. Pagal BK 184 straipsnio 1 dalį atsakomybė nustatyta tam, kas iššvaisto jam... 53. 17.... 54. Teismų išsamiai ištirtais ir įvertintais įrodymais nustatyta, kad 2015 m.... 55. 18.... 56. Kaip teisingai nurodė bylą nagrinėję teismai, pagal byloje nustatytas... 57. 19.... 58. Kaip matyti iš bylos medžiagos, priešingai nei teigiama kasaciniame skunde,... 59. 20.... 60. Šiame kontekste pažymėtina, kad pagal BPK 115 straipsnio 3 dalies 2 punktą,... 61. Dėl baudžiamojo poveikio priemonės – turtinės žalos atlyginimo taikymo... 62. 21.... 63. Kasaciniame skunde nesutinkama su teismų sprendimu neskirti nuteistajam A. S.... 64. 22.... 65. Pagal BK 75 straipsnio nuostatas, atidėdamas bausmės vykdymą, teismas... 66. 23.... 67. Pirmosios instancijos teismo nuosprendžio turinys patvirtina, kad šis... 68. 24.... 69. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, kasacinės instancijos teismo teisėjų... 70. 25.... 71. Nenustačius BPK 369 straipsnyje nurodytų apeliacinės instancijos teismo... 72. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso... 73. Civilinės ieškovės MB „T“ atstovės direktorės A. I. kasacinį skundą...