Byla 2A-2-699/2015
Dėl daiktinių įrodymų

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš pirmininkės Dalios Bajerčiūtės, Viktoro Aiduko ir pranešėjos Aldonos Rakauskienės, sekretoriaujant Daivai Kučinskienei, dalyvaujant prokurorei Aidai Japertienei, nuteistojo gynėjai advokatei Kristinai Sandaraitei-Butvilienei, teismo posėdyje išnagrinėjo pagal nuteistojo R. K. pareiškimą Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 451 straipsnio 3 punkto pagrindu atnaujintą baudžiamąją bylą.

2Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjos Aldonos Rakauskienės pranešimą, nuteistojo gynėjos ir prokurorės, prašiusių nuteistojo pareiškimą tenkinti, paaiškinimų,

Nustatė

3Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. rugsėjo 12 d. nuosprendžiu R. K. nuteistas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 22 straipsnio 1 dalį, 260 straipsnio 2 dalį laisvės atėmimu aštuoneriems metams, 260 straipsnio 3 dalį – laisvės atėmimu vienuolikai metų, 22 straipsnio 1 dalį, 260 straipsnio 2 dalį – laisvės atėmimu aštuoneriems metams šešiems mėnesiams, 253 straipsnio 1 dalį – laisvės atėmimu vieneriems metams. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 dalimis, bausmės subendrintos iš dalies jas sudedant ir galutinė subendrinta bausmė R. K. paskirta laisvės atėmimas keturiolikai metų. Į bausmės laiką įskaitytas suėmimo laikas nuo 2007 m. birželio 5 d. iki 2008 m. rugsėjo 12 d.

4Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. sausio 27 d. nutartimi R. K. apeliacinis skundas atmestas.

5Kasacine tvarka ši byla nenagrinėta (nuteistojo R. K. kasacinį skundą atsisakyta priimti).

6Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. gegužės 13 d. nuosprendžiu R. K. nuteistas pagal BK 178 straipsnio 2 dalį (vagystė iš kabineto) laisvės atėmimu trejiems metams, 214 straipsnio 1 dalį – laisvės atėmimu šešiems mėnesiams, 302 straipsnio 1 dalį – laisvės atėmimu šešiems mėnesiams, 178 straipsnio 2 dalį (vagystė iš buto) – laisvės atėmimu trejiems metams šešiems mėnesiams. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 5 dalimi, pagal BK 178 straipsnio 2 dalį (vagystė iš kabineto), 214 straipsnio 1 dalį ir 302 straipsnio 1 dalį paskirtos bausmės subendrintos bausmių apėmimo būdu ir subendrinta bausmė paskirta laisvės atėmimas trejiems metams. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 4 dalimi, ši bausmė subendrinta su bausme, paskirta pagal BK 178 straipsnio 2 dalį (vagystė iš buto), jas iš dalies sudedant ir galutinė subendrinta bausmė R. K. paskirta laisvės atėmimas ketveriems metams šešiems mėnesiams.

7Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. spalio 29 d. nuosprendžiu nuteistojo R. K. apeliacinis skundas patenkintas iš dalies – pakeista Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. gegužės 13 d. nuosprendžio dalis dėl daiktinių įrodymų.

8Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. balandžio 5 d. nutartimi nuteistojo R. K. kasacinis skundas atmestas.

9Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. kovo 2 d. nutartimi, vadovaujantis BK 63 straipsnio 9 dalimi, Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. gegužės 13 d. nuosprendžiu paskirta ketverių metų šešių mėnesių laisvės atėmimo bausmė subendrinta su Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. rugsėjo 12 d. nuosprendžiu paskirta neatlikta bausme jas iš dalies sudedant ir galutinė subendrinta bausmė R. K. paskirta laisvės atėmimas šešiolikai metų šešiems mėnesiams. Į bausmės laiką įskaityta bausmė, atlikta pagal ankstesnį Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. rugsėjo 12 d. nuosprendį, bei sulaikymo ir suėmimo laikas nuo 2007 m. birželio 5 d. iki 2008 m. rugsėjo 12 d.

10Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. balandžio 20 d. nutartimi nuteistojo R. K. skundas dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. kovo 2 d. nutarties atmestas.

11Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. lapkričio 24 d. nutartimi nuteistojo R. K. pareiškimas patenkintas, baudžiamoji byla, kurioje R. K. Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. kovo 2 d. nutartimi buvo subendrintos Kauno apygardos teismo 2008 m. rugsėjo 12 d. nuosprendžiu ir Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. gegužės 13 d. nuosprendžiu paskirtos bausmės, atnaujinta dėl aiškiai netinkamo baudžiamojo įstatymo pritaikymo ir byla perduota nagrinėti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus trijų teisėjų kolegijai.

12Pareiškimu nuteistasis R. K. BPK 451 straipsnio 3 punkto pagrindu prašo atnaujinti baudžiamąją bylą dėl aiškiai netinkamo baudžiamojo įstatymo pritaikymo ir, ištaisius BK 63 straipsnio taikymo pažeidimą, sumažinti Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. kovo 2 d. nutartimi jam paskirtą subendrintą bausmę iki keturiolikos metų laisvės atėmimo bei, vadovaujantis BK 66 straipsniu, į paskirtą bausmę įskaityti kardomojo kalinimo (suėmimo) laiką nuo 2007 m. birželio 5 d.

13Pareiškėjas nurodo, kad Kauno miesto apylinkės teismas 2011 m. kovo 2 d. nutartimi neteisingai Kauno apygardos teismo 2008 m. rugsėjo 12 d. nuosprendžiu ir Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. gegužės 13 d. nuosprendžiu paskirtas bausmes bendrino iš dalies jas sudėdamas, nors turėjo jas apimti, t. y. aiškiai netinkamai taikė BK 63 straipsnio 5 dalies 2 punktą.

14Kauno apygardos teismo 2008 m. rugsėjo 12 d. nuosprendžiu jis nuteistas už veikas pagal BK 260 straipsnio 2 dalį ir 3 dalį, kurios pagal BK 11 straipsnį priskiriamos atitinkamai sunkių ir labai sunkių nusikaltimų kategorijoms, o Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. gegužės 13 d. nuosprendžiu nuteistas už veikas, kvalifikuotas pagal BK 178 straipsnio 2 dalį, 214 straipsnio 1 dalį ir 302 straipsnio 1 dalį, kurios vadovaujantis BK 11 straipsniu atitinka apysunkio ir nesunkaus nusikaltimų kategorijas. Pareiškėjas teigia, kad veikos, numatytos BK 260 straipsnio 3 ir 2 dalyse bei 178 straipsnio 2 dalyje, 214 straipsnio 1 dalyje ir 302 straipsnio 1 dalyje, labai skiriasi pagal pavojingumą ir priskiriamos skirtingoms nusikalstamų veikų kategorijoms pagal BK 11 straipsnį, todėl Kauno miesto apylinkės teismas 2011 m. kovo 2 d. nutartimi, bendrindamas minėtais nuosprendžiais paskirtas bausmes ir skirdamas galutinę subendrintą bausmę, turėjo vadovautis BK 63 straipsnio 5 dalies 2 punktu ir nuosprendžiais paskirtas bausmes bendrinti apėmimo būdu. Kokios veikos labai skiriasi pagal pavojingumą ir priskiriamos skirtingoms nusikalstamų veikų kategorijoms BK 63 straipsnio 5 dalies 2 punkto prasme, išaiškinta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartyje Nr. 2A-5/2013.

15Nuteistojo R. K. pareiškimas tenkintinas.

16Dėl bausmių bendrinimo

17BK 63 straipsnyje reglamentuojamos bausmių skyrimo už kelias nusikalstamas veikas taisyklės. Jeigu padarytos kelios nusikalstamos veikos, teismas paskiria bausmę už kiekvieną nusikalstamą veiką atskirai, po to paskiria galutinę subendrintą bausmę; skirdamas galutinę subendrintą bausmę, teismas gali bausmes apimti arba visiškai ar iš dalies jas sudėti (BK 63 straipsnio 1 dalis). Pagal šio straipsnio taisykles skiriama bausmė ir tais atvejais, kai po nuosprendžio priėmimo nustatoma, kad asmuo iki nuosprendžio pirmojoje byloje dar padarė kitą nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą; šiuo atveju į bausmės laiką įskaitoma bausmė, visiškai ar iš dalies atlikta pagal ankstesnį nuosprendį (BK 63 straipsnio 9 dalis).

18Aiškinant bausmių bendrinimo pagal BK 63 straipsnio 9 dalį taisykles, teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad jei priėmus nuosprendį teismai nustato, jog asmuo iki šio nuosprendžio priėmimo dar yra padaręs kitą nusikalstamą veiką, paskyrę bausmę už naują nusikalstamą veiką, ją subendrina su ankstesniu nuosprendžiu paskirta bausme, o kai bausmės ankstesniu nuosprendžiu subendrintos, – su subendrinta bausme. Nauju nuosprendžiu paskirtas bausmes bendrindamas su subendrinta bausme, paskirta pirmesniu nuosprendžiu, teismas privalo laikytis BK 63 ir 64 straipsniuose esančių taisyklių dėl bausmių apėmimo, dalinio ar visiško sudėjimo, o subendrintą bausmę paskirti tokią, kokia būtų buvusi priimant vieną nuosprendį (pvz., kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-519/2013, 2A-7-6/2013, 2K-P-193/2007, 2K-268/2008, 2K-351/2007).

19Viena iš BK 63 straipsnio 5 dalyje nurodytų sąlygų, kuriai esant teismas privalomai taiko bausmių apėmimą, yra atvejis, kai padarytos nusikalstamos veikos labai skiriasi pagal pavojingumą ir priskiriamos skirtingoms nusikalstamų veikų rūšims ar kategorijoms pagal BK 10 ar 11 straipsnius (BK 63 straipsnio 5 dalies 2 punktas). Laikoma, kad padarytos nusikalstamos veikos labai skiriasi pagal pavojingumą BK 63 straipsnio 5 dalies 2 punkto prasme, jeigu jos priskiriamos skirtingoms kategorijoms per vieną ar kelias kategorijas (pvz., nesunkus ir sunkus nusikaltimas) arba viena nusikalstamų veikų yra baudžiamasis nusižengimas, o kita – apysunkis, sunkus ar labai sunkus nusikaltimas. Jeigu nusikalstamos veikos priskiriamos tai pačiai ar gretimoms kategorijoms (pvz., nesunkus ir apysunkis nusikaltimas), teismas paprastai bausmes bendrina sudėjimo būdu (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-493/2005, Nr. 2K-9/2010).

20Bylos duomenimis, Kauno apygardos teismo 2008 m. rugsėjo 12 d. nuosprendžiu R. K. nuteistas pagal BK 253 straipsnio 1 dalį, 22 straipsnio 1 dalį, 260 straipsnio 2 dalį (dvi nusikalstamos veikos) ir 260 straipsnio 3 dalį, t. y. už nusikalstamas veikas, kurios, vadovaujantis BK 11 straipsnio 4-6 dalimis, priskiriamos atitinkamai apysunkio, sunkaus ir labai sunkaus nusikaltimų kategorijoms. Šiuo nuosprendžiu, vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 dalimis, bausmės subendrintos iš dalies jas sudedant ir galutinė subendrinta bausmė R. K. paskirta laisvės atėmimas keturiolikai metų. Į bausmės laiką įskaitytas suėmimo laikas nuo 2007 m. birželio 5 d. iki 2008 m. rugsėjo 12 d.

21Vėlesniu Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. gegužės 13 d. nuosprendžiu R. K. nuteistas pagal BK 178 straipsnio 2 dalį (vagystė iš kabineto), 214 straipsnio 1 dalį, 302 straipsnio 1 dalį ir 178 straipsnio 2 dalį (vagystė iš buto). Vadovaujantis BK 63 straipsnio 5 dalimi, pagal BK 178 straipsnio 2 dalį (vagystė iš kabineto), 214 straipsnio 1 dalį ir 302 straipsnio 1 dalį paskirtos bausmės subendrintos bausmių apėmimo būdu ir subendrinta bausmė paskirta laisvės atėmimas trejiems metams. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 4 dalimi, ši bausmė subendrinta su bausme, paskirta pagal BK 178 straipsnio 2 dalį (vagystė iš buto), jas iš dalies sudedant ir galutinė subendrinta bausmė R. K. paskirta laisvės atėmimas ketveriems metams šešiems mėnesiams. Visos nusikalstamos veikos, už kurių padarymą R. K. nuteistas šiuo nuosprendžiu, padarytos iki priimant Kauno apygardos teismo 2008 m. rugsėjo 12 d. nuosprendį, o pagal BK 11 straipsnio 4 dalį jos priskiriamos apysunkio nusikaltimo kategorijai.

22Lyginant nusikalstamų veikų, už kurių padarymą R. K. nuteistas nurodytais nuosprendžiais, kategorijas ir pavojingumą, darytina išvada, kad apysunkiai nusikaltimai, kvalifikuoti pagal BK 178 straipsnio 2 dalį, 214 straipsnio 1 dalį ir 302 straipsnio 1 dalį, už kuriuos R. K. nuteistas Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. gegužės 13 d. nuosprendžiu, skiriasi per vieną kategoriją nuo labai sunkaus nusikaltimo, kvalifikuoto pagal BK 260 straipsnio 3 dalį, už kurio padarymą jis nuteistas Kauno apygardos teismo 2008 m. rugsėjo 12 d. nuosprendžiu, ir šios veikos labai skiriasi pagal pavojingumą, taigi atitinka bausmių bendrinimo apėmimo būdu sąlygas, nurodytas BK 63 straipsnio 5 dalies 2 punkte.

23Tačiau iš Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. kovo 2 d. nutarties matyti, kad teismas, bendrindamas Kauno apygardos teismo 2008 m. rugsėjo 12 d. nuosprendžiu ir Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. gegužės 13 d. nuosprendžiu R. K. paskirtas bausmes, taikė ne bausmių apėmimo (BK 63 straipsnio 5 dalies 2 punktas), o dalinio sudėjimo būdą (BK 63 straipsnio 4 dalis), be to, vadovaudamasis BK 63 straipsnio 9 dalimi, Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. gegužės 13 d. nuosprendžiu paskirtą bausmę turėjo bendrinti su Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. rugsėjo 12 d. nuosprendžiu paskirta bausme, o ne su šiuo nuosprendžiu paskirta neatlikta bausme, ir tik tada įskaityti šiuo ankstesniu nuosprendžiu atliktą bausmę.

24Kauno apygardos teismo 2011 m. balandžio 20 d. nutartimi nuteistojo R. K. skundas dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. kovo 2 d. nutarties atmestas, teismui klaidingai nurodžius, kad žemesnės instancijos teismas tinkamai taikė BK 63 straipsnio nuostatas, t. y. kad apylinkės teismas, bendrindamas bausmes, teisingai parinko dalinį bausmių sudėjimo, o ne bausmių apėmimo būdą, nes tam nebuvo pagrindo – kadangi veikos, už kurias R. K. nuteistas minėtais nuosprendžiais, priskiriamos greta esančioms nusikaltimų kategorijoms (apysunkiai, sunkūs ir labai sunkūs nusikaltimai), todėl nelaikytina, kad jos labai skiriasi pagal pavojingumą ir priskiriamos skirtingoms kategorijoms. Šiuo atveju teismas neįvertino, kad tiek pagal BK 63 straipsnio 5 dalies 2 punkto prasmę, tiek atsižvelgiant į formuojamą teismų praktiką apysunkis nusikaltimas, besiskiriantis per vieną kategoriją nuo labai sunkaus nusikaltimo (priešingai nei nurodė teismas – nesantys gretimos kategorijos), kartu labai skiriasi pagal pavojingumą, todėl, skiriant galutinę subendrintą bausmę, Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. gegužės 13 d. nuosprendžiu paskirta bausmė už apysunkius nusikaltimus (BK 178 straipsnio 2 dalis, 214 straipsnio 1 dalis, 302 straipsnio 1 dalis) turėjo būti apėmimo būdu subendrinta su galutine subendrinta bausme, paskirta Kauno apygardos teismo 2008 m. rugsėjo 12 d. nuosprendžiu, be kita ko, ir už labai sunkaus nusikaltimo (BK 260 straipsnio 3 dalis) padarymą.

25Esant šioms aplinkybėms, konstatuotina, kad teismai aiškiai netinkamai pritaikė baudžiamąjį įstatymą – BK 63 straipsnio 5 dalies 2 punktą, 9 dalį, todėl Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. kovo 2 d. nutartis ir Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. balandžio 20 d. nutartis keistinos.

26Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 455 straipsnio 5 punktu,

Nutarė

27Pakeisti Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. kovo 2 d. nutartį ir Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. balandžio 20 d. nutartį, kuria atmestas nuteistojo R. K. skundas.

28Vadovaujantis BK 63 straipsnio 2 dalimi, 5 dalies 2 punktu, 9 dalimi, Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. gegužės 13 d. nuosprendžiu paskirtą ketverių metų šešių mėnesių laisvės atėmimo bausmę apėmimo būdu subendrinti su Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. rugsėjo 12 d. nuosprendžiu paskirta keturiolikos metų laisvės atėmimo bausme, griežtesne bausme apimant švelnesnę, ir galutinę subendrintą bausmę R. K. paskirti laisvės atėmimą keturiolikai metų.

29Kitų Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. kovo 2 d. nutarties ir Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. balandžio 20 d. nutarties dalių (dėl pagal Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. rugsėjo 12 d. nuosprendį atliktos bausmės, sulaikymo bei suėmimo laiko nuo 2007 m. birželio 5 d. iki 2008 m. rugsėjo 12 d. įskaitymo) nekeisti.

1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 2. Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjos Aldonos Rakauskienės pranešimą,... 3. Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008... 4. Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos... 5. Kasacine tvarka ši byla nenagrinėta (nuteistojo R. K. kasacinį skundą... 6. Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. gegužės 13 d. nuosprendžiu R. K.... 7. Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010... 8. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 9. Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. kovo 2 d. nutartimi, vadovaujantis BK 63... 10. Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011... 11. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 12. Pareiškimu nuteistasis R. K. BPK 451 straipsnio 3 punkto pagrindu prašo... 13. Pareiškėjas nurodo, kad Kauno miesto apylinkės teismas 2011 m. kovo 2 d.... 14. Kauno apygardos teismo 2008 m. rugsėjo 12 d. nuosprendžiu jis nuteistas už... 15. Nuteistojo R. K. pareiškimas tenkintinas.... 16. Dėl bausmių bendrinimo ... 17. BK 63 straipsnyje reglamentuojamos bausmių skyrimo už kelias nusikalstamas... 18. Aiškinant bausmių bendrinimo pagal BK 63 straipsnio 9 dalį taisykles,... 19. Viena iš BK 63 straipsnio 5 dalyje nurodytų sąlygų, kuriai esant teismas... 20. Bylos duomenimis, Kauno apygardos teismo 2008 m. rugsėjo 12 d. nuosprendžiu... 21. Vėlesniu Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. gegužės 13 d. nuosprendžiu... 22. Lyginant nusikalstamų veikų, už kurių padarymą R. K. nuteistas nurodytais... 23. Tačiau iš Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. kovo 2 d. nutarties matyti,... 24. Kauno apygardos teismo 2011 m. balandžio 20 d. nutartimi nuteistojo R. K.... 25. Esant šioms aplinkybėms, konstatuotina, kad teismai aiškiai netinkamai... 26. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso... 27. Pakeisti Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. kovo 2 d. nutartį ir Kauno... 28. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 2 dalimi, 5 dalies 2 punktu, 9 dalimi, Kauno... 29. Kitų Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. kovo 2 d. nutarties ir Kauno...