Byla 2-2304/2013
Dėl proceso atnaujinimo civilinėje bankroto byloje Nr. B2-265-373/2010, priimtos civilinėje byloje Nr. A2-1021-267/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Algirdo Gailiūno, Audronės Jarackaitės (pirmininkė ir pranešėja) ir Alvydo Poškaus, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo R. P. atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 23 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti nurodyto pareiškėjo pareiškimą dėl proceso atnaujinimo civilinėje bankroto byloje Nr. B2-265-373/2010, priimtos civilinėje byloje Nr. A2-1021-267/2013,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Pareiškėjas R. P. (BUAB „Plusta“ kreditorius ir buvęs direktorius) pateikė Šiaulių apygardos teismui pareiškimą dėl proceso atnaujinimo atsakovo BUAB „Plusta“ bankroto byloje Nr. B2-265-372/2010 (šiuo metu Nr. B2-43-372/2013), kuriuo prašė teismo atnaujinti civilinės bylos dalį dėl pripažinimo tyčiniu UAB „Plusta“ bankroto (CPK 366 str. 1 d. 3 p.); panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2010 m. lapkričio 17 d. nutartį; pripažinti, kad Šiaulių apygardos teismo teisėja B. S., veikdama tyčia, bendrai susitarusi, sudarė sąlygas bankrutuojančios UAB „Plusta“ bankroto administratoriui kooperatinei bendrovei „Jonas ir sūnūs“ ieškoti „skolas“ iš kreditorių, „gaminti“ naujus „kreditorius“ ir atiminėti iš Lietuvos piliečių turtą, nusikalstamai atsisakant išieškoti teismo įsiteisėjusiais nuosprendžiais pripažintus debitorinius įsiskolinimus iš debitoriaus E. S., D. S.; atskiruoju teisės aktu kreiptis į kompetentingas ikiteisminio tyrimo institucijas dėl ikiteisminio tyrimo atlikimo įvertinant E. S., D. S., Šiaulių apskrities VMI, bankroto administratoriaus kooperatinės bendrovės „Jonas ir sūnūs“ veiksmus.

4Nurodė, kad Šiaulių apygardos teismo teisėja B. S. 2010 m. lapkričio 17 d. nutartimi pripažino tyčiniu UAB „Plusta“ bankrotą, pavedė administratoriui išanalizuoti UAB „Plusta“ sudarytus sandorius už 5 metus; kad Šiaulių apygardos prokuratūra 2011 m. birželio 22 d. nutraukė ikiteisminį tyrimą baudžiamojoje byloje Nr. 06-1-03041-08, kadangi nepadarytos veikos, turinčios nusikaltimų, numatytų BK 208 straipsnyje (skolininko nesąžiningumas), 209 straipsnyje (nusikalstamas bankrotas), bei ikiteisminio tyrimo metu nesurinkta pakankamai duomenų, pagrindžiančių įtariamojo R. P. kaltę dėl nusikalstamos veikos, numatytos BK 184 straipsnio 2 dalyje (turto iššvaistymas), padarymo, o Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja 2011 m. rugsėjo 12 d. įsiteisėjusia nutartimi nustatė, kad nėra pagrindo teigti, jog R. P. veiksmuose yra nusikalstamų veikų, numatytų BK 208 straipsnio 1 dalyje, BK 209 straipsnyje ir BK 184 straipsnio 2 dalyje, požymių, jog R. P. nesiekė įmonės bankroto (2 – 4 b. l.).

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Šiaulių apygardos teismas 2013 m. rugpjūčio 23 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo R. P. pareiškimą dėl proceso atnaujinimo bankroto byloje Nr. B2-265-372/2010 (6, 7 b. l.).

7Teismas nurodė, jog pareiškėjas kreipėsi į teismą su prašymu atnaujinti procesą dėl nutarties, kuria BUAB „Plusta“ bankrotas pripažintas tyčiniu, kuri buvo apskųsta apeliacine tvarka, o Lietuvos apeliacinis teismas 2011 m. vasario 23 d. nutartimi ją paliko nepakeistą. Pažymėjo, kad priimant nutartį dėl įmonės bankroto pripažinimo tyčiniu, nebuvo išnagrinėta byla iš esmės; pagal teismų informacinės sistemos LITEKO duomenis, BUAB „Plusta“ bankroto byla Šiaulių apygardos teisme nėra baigta, byloje nėra priimtas sprendimas dėl įmonės veiklos pabaigos, todėl šiuo atveju, kai pareiškėjas siekia atnaujinti procesą byloje, kurioje nebuvo priimtas sprendimas (nutartis) dėl ginčo esmės, bylos proceso atnaujinimas negalimas.

8Pasak teismo, pagal CPK 370 straipsnio 1 dalį, 369 straipsnį, jeigu prašymas atnaujinti procesą neatitinka juose keliamų reikalavimų, teismas CPK nustatyta tvarka išsprendžia šio prašymo trūkumų pašalinimo klausimą, o kai yra CPK 137 straipsnio 2 dalies 1, 2, 7 ir 8 punktuose numatyti pagrindai, atsisako priimti prašymą. Teismo teigimu, pareiškėjo prašymas atnaujinti procesą byloje, kurioje nebuvo priimtas procesinis sprendimas dėl ginčo esmės, negali būti nagrinėjamas, todėl atsisakoma priimti pareiškėjo pareiškimą dėl proceso atnaujinimo, kaip nenagrinėtiną teisme civilinio proceso tvarka (CPK 370 str. 1 d., 137 str. 2 d. 1 p.).

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

10Atskiruoju skundu pareiškėjas prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 23 d. nutartį ir bylą perduoti nagrinėti iš naujo ne Šiaulių apygardos, o kitam teismui; atnaujinti civilinę bylą Nr. B2-265-372/2010 dalyje dėl pripažinimo tyčiniu BUAB „Plusta“ bankroto (CPK 366 str. 1 d. 3 p.); panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2010 m. lapkričio 17 d. nutartį; pripažinti, kad Šiaulių apygardos teismo teisėja B. S., vykstant ikiteisminiam tyrimui dėl tų pačių dalykų (BK 209 str.), 2010 m. lapkričio 17 d. teismo nutartimi, veikdama tyčia bendrai susitarusi, sudarė sąlygas bankrutuojančios UAB „Plusta“ bankroto administratoriui išieškoti skolas iš kreditorių, nusikalstamai atsisakius išieškoti teismo įsiteisėjusiais nuosprendžiais pripažintus debitorinius įsiskolinimus iš debitorių E. S., D. S.; be to, prašo atskiruoju aktu kreiptis į kompetentingas ikiteisminio tyrimo institucijas dėl ikiteisminio tyrimo, įvertinant E. S., D. S., Šiaulių apskrities VMI, bankroto administratoriaus veiksmus; išreikalauti iš FNTT Šiaulių valdybos ikiteisminio tyrimo bylą Nr. 06-1-03041-08, o iš Šiaulių apygardos teismo – baudžiamąją bylą Nr. 1-12-300-2006 (10 – 12 b. l.). Pareiškėjo atskirasis skundas grindžiamas tuo, jog:

  1. Teismas, atsisakydamas priimti jo pareiškimą dėl proceso atnaujinimo, įteisino Šiaulių apygardos teismo teisėjos B. S. akivaizdžiai nusikalstamus veiksmus, kai, vykstant ikiteisminiam tyrimui dėl tų pačių dalykų, t. y. nusikalstamo BUAB „Plusta“ bankroto, 2010 m. lapkričio 17 d. teisės aktu buvo sudarytos sąlygos bankrutuojančios UAB „Plusta“ bankroto administratoriui išieškoti skolas iš kreditorių, nusikalstamai atsisakant išieškoti teismo įsiteisėjusiais nuosprendžiais pripažintus debitorinius įsiskolinimus iš debitorių, atsakovo akcininkų;
  2. Teismas klaidingai pažymėjo, jog pareiškėjas siekia atnaujinti procesą byloje, kurioje nebuvo priimtas sprendimas dėl ginčo esmės, o bylos proceso atnaujinimas yra negalimas, bei klaidingai nustatė, kad, esant CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 , 2, 7, 8 punktuose numatytiems pagrindams, atsisakoma priimti prašymą, tokiu būdu formaliai ir biurokratiškai atliko konstitucinę pareigą – vykdyti teisingumą, ir atėmė iš pareiškėjo teisę kreiptis į teismą.

11IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Atskirasis skundas netenkintinas.

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

14CPK 1 straipsnyje įtvirtinta, kad bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti Lietuvos Respublikos įstatymai. Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 1 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog šis įstatymas reglamentuoja įmonių bankroto procesą, o kitų įstatymų nuostatos taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja ĮBĮ nuostatoms (ĮBĮ 1 str. 3 d.).

15CPK 365 straipsnio 1 dalis nustato, kad bylos, užbaigtos nagrinėti dėl ginčo esmės įsiteisėjusiu teismo sprendimu (nutartimi, įsakymu ar nutarimu), procesas gali būti atnaujintas CPK XVIII skyriuje nustatyta tvarka. Pagal CPK 259 straipsnio 1 dalį, teismas išsprendžia bylą iš esmės, priimdamas sprendimą, be to, byla gali būti užbaigta ir teismo nutartimis, kuriomis nutraukiama byla arba pareiškimas paliekamas nenagrinėtas (CPK 294 str., 297 str.).

16Be to, CPK 366 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad prašymas atnaujinti procesą yra negalimas dėl įsiteisėjusių teismo sprendimų bankroto bylose.

17Pagal teismų praktiką, įstatymo sąvoka „užbaigta byla“ reiškia, jog civilinis ginčas buvo išnagrinėtas nustatyta tvarka ir procesas joje baigtas, instancinės kontrolės galimybės byloje nėra; bylos užbaigimas reiškia teismo sprendimo, kuriuo ginčas tarp šalių dėl materialaus teisinio reikalavimo išspręstas iš esmės, arba nutarties, kuria byla nutraukta, įsiteisėjimą; tuo atveju, kai teismas byloje procesiniu sprendimu išsprendžia klausimą, kuris negali sukelti materialiųjų teisinių padarinių dėl to, jog teismas anksčiau nėra išsprendęs kito klausimo, kurio išsprendimas yra būtina sąlyga nagrinėjamam klausimui spręsti, laikoma, kad yra priimtas tik tarpinis procesinis sprendimas, t. y. ne dėl ginčo esmės; nesant privalomos proceso atnaujinimo civilinėje byloje sąlygos – bylos užbaigimo, proceso atnaujinimas dėl tokio teismo procesinio sprendimo negalimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-362/2007; Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. sausio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-260/2012).

18Be to, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimu, įmonės bankroto procedūrų teisminė kontrolė, šių procedūrų tvirtinimas, teismų procesiniai sprendimai bei jų apskundimas apeliacine ir kasacine tvarka pagal CPK normas atliekamas, atsižvelgiant į ĮBĮ nuostatas, pagal kurias įmonės bankroto procedūros nuosekliai vykdomos tam tikromis stadijomis, o jas pabaigus ir teismui patvirtinus, neleidžiama grįžti prie jau atliktų bankroto proceso stadijų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-362/2007).

19Pagal įstatymą, bankroto byla užbaigiama įsiteisėjus teismo sprendimui, kuris sudaro pagrindą bankrutavusią įmonę išregistruoti iš Juridinių asmenų registro, arba nutarčiai, kuria patvirtinama taikos sutartis, ir byla nutraukiama (CPK 293 str. 5 p.; ĮBĮ 27 str. 1 d. 3 p., 29 str. 2-5 d., 32 str. 4 d.), o pagal Apeliacinio teismo praktiką, tik priėmus vieną iš paminėtų sprendimų, galima konstatuoti, kad bankroto procedūros yra užbaigtos; kiti bankroto byloje priimami procesiniai sprendimai iki teismo baigiamojo akto yra tarpiniai, nes jais bankroto byla nėra išsprendžiama iš esmės; byloje negali būti priimamai keli baigiamieji aktai tuo pačiu klausimu (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. spalio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1210/2009).

20Nagrinėjamu atveju pareiškėjas apygardos teismui pateiktu pareiškimu prašė atnaujinti nebaigtos bankroto bylos Nr. B2-265-372/2010 (šiuo metu Nr. B2-43-372/2013; teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, 2013 m. birželio 28 d. Šiaulių apygardos teismo nutartimi BUAB „Plusta“ likvidavimo procedūros terminas pratęstas iki 2013 m. gruodžio 31 d.) dalį dėl pripažinimo tyčiniu BUAB „Plusta“ bankroto, t. y. dėl procesinio teismo sprendimo – įsiteisėjusios 2010 m. lapkričio 17 d. apygardos teismo nutarties nurodytoje bankroto byloje, kuria pripažintas tyčiniu atsakovo bankrotas.

21Apygardos teismas, atsisakydamas priimti pareiškėjo pareiškimą dėl proceso atnaujinimo nurodytoje bankroto byloje, teisingai konstatavo, kad proceso atnaujinimas galimas ne dėl visų įsiteisėjusių sprendimų (nutarčių), o tik dėl tų, kuriais išsprendžiama byla iš esmės, kad pagal teismų informacinės sistemos LITEKO duomenis, BUAB „Plusta“ bankroto byla Šiaulių apygardos teisme nėra baigta (ĮBĮ 32 str. 4 d.). Nagrinėjamu atveju, prašymas dėl proceso atnaujinimo pateiktas bankroto byloje dėl teismo nutarties pripažinti atsakovo BUAB „Plusta“ bankrotą tyčiniu, priimtos bankroto procedūriniu klausimu, kuris galimas tik bankroto byloje, kurio procedūrą ir pasekmes numato ĮBĮ. Taigi ši teismo nutartis yra tarpinė nagrinėjamoje bankroto byloje, priimta bankroto procedūriniu klausimu (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. spalio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1210/2009).

22Be to, minėta, kad pagal CPK 366 straipsnio 3 dalį, prašymas atnaujinti procesą yra negalimas dėl įsiteisėjusių teismo sprendimų bankroto bylose.

23Kolegijos nuomone, apygardos teismas turėjo pagrindo atsisakyti priimti pareiškimą dėl proceso atnaujinimo dėl teismo nutarties pripažinti BUAB „Plusta“ bankrotą tyčiniu, kuris buvo pateiktas bankroto byloje (CPK 366 str. 3 d.; Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. rugsėjo 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2096/2013). Tai, kad apygardos teismas, išnagrinėjęs pareiškimo priėmimo klausimą, skundžiamoje nutartyje nenurodė, jog atsisako priimti pareiškimą dėl to, kad jis pateiktas dėl procesinio sprendimo bankroto byloje (CPK 366 str. 3 d.), nurodydamas, jog vadovaujasi CPK 365 straipsnio 1 dalimi (pareiškimas dėl proceso atnaujinimo pateiktas byloje, kuri nėra užbaigta), nepaneigia apygardos teismo išvados, kad pareiškimas negali būti nagrinėjamas (CPK 366 str. 3 d., 115 str. 6 p., 137 str. 2 d. 1 p.).

24Dėl pasakyto nėra pagrindo atskirojo skundo argumentais panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį (CPK 329 str., 338 str.).

25Nepasisakoma dėl kitų atskirojo skundo argumentų, kurie nėra reikšmingi teisingam nagrinėjamo klausimo išsprendimui.

26Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

27Palikti nepakeistą Šiaulių apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 23 d. nutartį.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Pareiškėjas R. P. (BUAB „Plusta“ kreditorius ir buvęs direktorius)... 4. Nurodė, kad Šiaulių apygardos teismo teisėja B. S. 2010 m. lapkričio 17 d.... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Šiaulių apygardos teismas 2013 m. rugpjūčio 23 d. nutartimi atsisakė... 7. Teismas nurodė, jog pareiškėjas kreipėsi į teismą su prašymu atnaujinti... 8. Pasak teismo, pagal CPK 370 straipsnio 1 dalį, 369 straipsnį, jeigu prašymas... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 10. Atskiruoju skundu pareiškėjas prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo... 11. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 12. Atskirasis skundas netenkintinas.... 13. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 14. CPK 1 straipsnyje įtvirtinta, kad bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK... 15. CPK 365 straipsnio 1 dalis nustato, kad bylos, užbaigtos nagrinėti dėl... 16. Be to, CPK 366 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad prašymas atnaujinti procesą... 17. Pagal teismų praktiką, įstatymo sąvoka „užbaigta byla“ reiškia, jog... 18. Be to, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimu, įmonės bankroto... 19. Pagal įstatymą, bankroto byla užbaigiama įsiteisėjus teismo sprendimui,... 20. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas apygardos teismui pateiktu pareiškimu... 21. Apygardos teismas, atsisakydamas priimti pareiškėjo pareiškimą dėl proceso... 22. Be to, minėta, kad pagal CPK 366 straipsnio 3 dalį, prašymas atnaujinti... 23. Kolegijos nuomone, apygardos teismas turėjo pagrindo atsisakyti priimti... 24. Dėl pasakyto nėra pagrindo atskirojo skundo argumentais panaikinti... 25. Nepasisakoma dėl kitų atskirojo skundo argumentų, kurie nėra reikšmingi... 26. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 27. Palikti nepakeistą Šiaulių apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 23 d....