Byla 2-2096/2013
Dėl nutarties nutraukti bankroto bylą ir šis grąžintas jį padavusiam asmeniui

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Alės Bukavinienės, Algirdo Gailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Nijolės Piškinaitės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. liepos 12 d. nutarties bankroto byloje Nr. B2-2401-603/2013 pagal D. R., O. D. (O. D.) ir A. I. (A. I.) ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Promanoff“, kuria buvo atsisakyta priimti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atskirąjį skundą dėl nutarties nutraukti bankroto bylą ir šis grąžintas jį padavusiam asmeniui.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Byloje ginčas kilo dėl to, ar teisėtai ir pagrįstai pirmosios instancijos teismas atsisakė priimti pareiškėjo atskirąjį skundą dėl nutarties nutraukti bankroto bylą ir šį jam grąžino.

5Pareiškėjai D. R., O. D. ir A. I. kreipėsi su pareiškimu į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Promanoff“.

6Vilniaus apygardos teismas 2012-10-23 nutartimi minėtam atsakovui iškėlė bankroto bylą, administratoriumi paskyrė UAB „Finresta“ ir, be kita ko, nustatė 45 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos pareikšti bankrutuojančios bendrovės kreditorių finansiniams reikalavimams. Nutartis dėl bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjo 2013-02-07 Lietuvos apeliaciniam teismui palikus minėtą nutartį nepakeistą.

7To paties teismo 2013-04-29 nutartimi patvirtinti įmonės kreditorių reikalavimai – vienintelio antrosios eilės kreditoriaus VSDFV Vilniaus skyriaus 145,22 Lt dydžio finansinis reikalavimas, kuri įsiteisėjo 2013-05-13.

8Bankroto administratorius 2013-05-17 kreipėsi į teismą su prašymu dėl bankroto bylos nutraukimo.

9Teismas 2013-06-17 nutartimi, nustatęs, kad teismo patvirtintas antros eilės kreditoriaus Valstybinio VSDFV Vilniaus skyriaus 145,22 Lt dydžio finansinis reikalavimas patenkintas, bendrovei 2013-05-14 atlikus bankinį pavedimą, byloje nėra duomenų apie kitus kreditorius, kurių reikalavimai būtų patvirtinti, administratorius pateikė minėtas faktines aplinkybes patvirtinančius dokumentus, taip pat dokumentus, patvirtinančius administravimo išlaidų UAB „Finresta“ padengimą, sprendė, kad nurodytas prašymas tenkintinas ir bankroto bylą nutraukė (ĮBĮ 27 str. 1 d. 2 p.). Ši nutartis įsiteisėjo 2013-07-01.

10Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2013-07-10 teismui padavė atskirąjį skundą dėl 2013-06-17 teismo nutarties, kuria atsakovo bankroto byla nutraukta, prašė atnaujinti terminą šiam skundui paduoti ir skundžiamą nutartį panaikinti. Nurodė, kad pareiškėjas 2013-03-25 administratorių informavo, jog nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo dieną bendrovė valstybės biudžetui neskolinga. Atlikus mokestinį patikrinimą, 2013-04-19 patikrinimo akte nustatyta, kad BUAB „Promanoff“ valstybės biudžetui ir pinigų fondams skolinga 310 444,01 Lt. Administratoriui 2013-05-13 pateikė prašymą įtraukti jį į įmonės kreditorių sąrašą. Administratorius į teismą dėl kreditorių sąrašo ir reikalavimo patikslinimo nesikreipė.

11II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

12Vilniaus apygardos teismas, išnagrinėjęs minėtą atskirąjį skundą, ir nustatęs, kad pareiškėjas nėra dalyvaujantis byloje asmuo, sprendė, jog jis neturi teisės į apeliaciją ir 2013-07-12 nutartimi atsisakė šį priimti bei grąžino jį pareiškėjui. Pažymėjo, kad toks atsisakymas iš esmės neriboja pareiškėjo teisės į teisminę gynybą.

13III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

14Pareiškėjas, nesutikdamas su minėta nutartimi, padavė atskirąjį skundą, kuriame prašo šią panaikinti ir priimti naują sprendimą – panaikinti 2013-06-17 Vilniaus apygardos teismo nutartį ir įpareigoti teismą išspręsti klausimą dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos finansinio reikalavimo patvirtinimo. Skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Teismas nepagrįstai neatnaujino termino atskirajam skundui paduoti dėl nutarties nutraukti atsakovui iškeltą bankroto bylą. Yra pagrindas priimti 2013-07-04 atskirąjį skundą, nes pareiškėjas be pagrindo buvo neįtrauktas į bylos nagrinėjimą. Remiantis CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punktu, prašymus dėl proceso atnaujinimo gali paduoti asmenys, jeigu teismas sprendimu nusprendė dėl neįtrauktų į bylos nagrinėjimą asmenų materialinių teisių ir pareigų.
  2. Teismas visiškai nepasisakė dėl pareiškėjo prašymo atnaujinti atskirojo skundo padavimo terminą. Apie tai, kad bankroto byla buvo nutraukta, pareiškėjas sužinojo tik 2013-07-01, gavęs ją iš bankroto administratoriaus elektroniniu paštu. Atskirąjį skundą pateikė nedelsdamas kai tik sužinojo, todėl terminas jam paduoti atnaujintinas.

15Bankroto administratorius rašiniuose paaiškinimuose su paduotu atskirtuoju skundu nesutinka ir prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Paaiškino:

  1. Teismas bankroto bylą nutraukė pagrįstai, siekdamas apginti tiek pačios bendrovės teisėtus lūkesčius ir interesus, tiek sudarydamas galimybę atstatyti įmonės mokumą ir veiklą vykdyti toliau, tiek kreditorių interesus, suteikdamas galimybę jiems savo reikalavimus patenkinti visa apimtimi ateityje iš bendrovės veiklos pajamų.
  2. Įmonei atsiskaičius su vieninteliu kreditoriumi ir iš dalies padengus administravimo išlaidas, administratorius pagrįstai kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos atsakovui nutraukimo. Apeliantas prašymą dėl įtraukimo į kreditorių sąrašą pateikė po to, kai jau šis buvo pateikęs prašymą teismui dėl bankroto bylos nutraukimo. Nutartis dėl kreditorių reikalavimų patvirtinimo įsiteisėjo 2013-05-13. Nutartis dėl bankroto bylos nutraukimo, kai pareiškėjas teikė atskirąjį skundą ir prašymą atnaujinti jo padavimo terminą, taip pat buvo įsiteisėjusi. Pareiškėjas, kaip kreditorius, turi visas galimybes tenkinti savo reikalavimus ir ginti savo teises, nes nutraukus bankroto bylą, atsakovas nebuvo išregistruotas iš juridinių asmenų registro.

16IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados.

17Atskirasis skundas netenkintinas.

18Byloje sprendžiamas klausimas dėl teisėtumo ir pagrįstumo nutarties, kuria teismas atsisakė priimti pareiškėjo atskirąjį skundą dėl nutarties nutraukti bankroto bylą ir šį jam grąžino.

19Kaip minėta, pirmosios instancijos teismas, nustatęs, kad Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nėra dalyvaujantis bankroto byloje asmuo, nepatvirtintas jos kreditorinis reikalavimas, sprendė, kad ji neturi teisės į apeliaciją ir 2013-07-12 nutartimi atsisakė šį priimti ir grąžino jį pareiškėjui (CPK 305 str., 315 str. 2 d. 2 p.).

20Apeliantas teigia, kad jis be pagrindo buvo neįtrauktas į bylos nagrinėjimą, todėl teismas nepagrįstai neatnaujino termino atskirajam skundui paduoti dėl minėtos nutarties.

21Teisėjų kolegija šiuos pareiškėjo argumentus pripažįsta teisiškai nepagrįstais, nes juos paneigia bylos rašytinių visuma, galiojantis teisinis reglamentavimas ir teisminėje praktikoje suformuluotos taisyklės.

22Kaip žinia, bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles, išskyrus išimtis, nustatytas Įmonių bankroto įstatyme (toliau –ir ĮBĮ) (CPK 1 str. 1 d., ĮBĮ 10 str. 1 d.). Pirmosios instancijos teisingai nurodė, kad atskirtiesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.), o apeliacinį (atskirąjį) skundą gali paduoti dalyvaujantys byloje asmenys (CPK 305 str.). Remiantis CPK 315 straipsnio 2 dalies 2 punktu, apeliacinis (atskirasis) skundas nepriimamas ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui, jeigu skundą paduota asmuo, neturintis teisės jį paduoti, t. y. asmuo byloje neturintis teisinio suinteresuotumo.

23Byloje dalyvaujančiais asmenimis laikomi proceso dalyviai, turintys teisinį suinteresuotumą bylos baigtimi (CPK 37 str. 1 d.). ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kreditorių reikalavimus tvirtina teismas ne vėliau kaip per 45 dienas nuo kreditorių ir jų reikalavimų sąrašo gavimo. Kreditorių sąrašo ir jų reikalavimų patikslinimai, susiję su bankroto procesu, tvirtinami teismo nutartimi, iki teismas priima nutartį nutraukti bankroto bylą arba sprendimą dėl įmonės pabaigos. Kaip teisingai pirmosios instancijos teismas pažymėjo, susiklosčiusioje teisminėje praktikoje yra nuosekliai laikomasi pozicijos, kad kreditoriai, kurie nesikreipė dėl bankroto bylos iškėlimo, bankroto byloje dalyvaujančiu asmeniu tampa tik teismui patvirtinus jo finansinį reikalavimą. Tokie asmenys naudojasi trečiųjų asmenų, nepareiškiančių savarankiškų reikalavimų, procesinėmis teisėmis (CPK 47 str.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys Nr. 3K-3-228/2008, Nr. 3K-3-21/2010, Nr. 3K-3-274/2012 ir etc.).

24Kaip anksčiau šioje nutartyje buvo nurodyta, nutartis iškelti atsakovui bankroto bylą pagal buvusių bendrovės darbuotojų pareiškimą įsiteisėjo 2013-02-07. Taigi įmonės kreditoriai savo kreditorinius reikalavimus turėjo pareikšti iki 2013-03-25. Tačiau per teismo nustatytą terminą pareiškėjas savo kreditorinio reikalavimo nepareiškė. Pareiškėjas 2013-03-25 rašte Nr. (23.4-08)-RNA-11327 „Dėl finansinio reikalavimo pateikimo“, adresuotame bankroto administratoriui, nurodė, kad UAB „Promanoff“ valstybės biudžetui neskolinga. Nors šiame rašte, be kita ko, apeliantas administratorių informavo, kad bendrovės atžvilgiu atliekamas mokestinis patikrinimas, tačiau, teisėjų kolegijos vertinimu, nurodyta aplinkybė administratoriui nesuteikė pagrindo daryti išvadą, jog pareiškėjas ateityje tokiu būdu įgis teisę ĮBĮ 21 straipsnio pagrindu reikšti finansinį reikalavimą, nes, kaip žinoma, kreditorinius reikalavimus tvirtina teismas nepriklausomai nuo administratoriaus pozicijos dėl konkrečių kreditorių reikalavimų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis Nr. 3K-3-188/2011). Be to, teismas kreditoriaus reikalavimą tvirtina tik tokiu atveju, jei iš byloje esančių duomenų galima prieiti išvadą, kad jis pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis Nr. 3K-3-369/2009.). Iš bylos duomenų matyti, kad atlikus mokestinį UAB „Promanoff“ patikrinimą, patikrinimo aktas buvo surašytas 2013-04-19, kuris teritorinio mokesčių administratoriaus patvirtintas 2013-04-30 sprendimu, o pareiškėjas į administratorių dėl finansinio reikalavimo patvirtinimo kreipėsi tik 2013-05-13, t. y. jau esant įsiteisėjusiai nutarčiai dėl kreditorinių reikalavimų patvirtinimo. Kita vertus, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas ĮBĮ 26 straipsnį, yra nurodęs, jog teisinis pagrindas priimti kreditorių pareiškimus dėl reikalavimų, susidariusių iki bankroto bylos iškėlimo, yra ir tada, kai pripažįstama, kad jie paduoti dėl svarbių priežasčių praleidus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 5 punkte nustatytą terminą, o teismas nėra dar priėmęs nutarties nutraukti bankroto bylą arba sprendimo dėl įmonės pabaigos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys Nr. 3K-7-326/2007, Nr.3K-7-362/2007, Nr.3K-3-249/2009 ir kt. ). Tačiau, nagrinėjamu atveju, teisėjų kolegijos nuomone, netgi pripažinus, kad pareiškėjas nepagrįstai buvo neįtrauktas į bylos nagrinėjimą, jog jis dėl svarbių priežasčių per teismo nustatytą terminą nepareiškė savo finansinio reikalavimo, bet kuriuo atveju pareiškėjo atskirasis skundas negalėtų būti priimtas, nes teismas buvo jau priėmęs nutartį nutraukti bankroto bylą ir ši, kaip minėta, buvo įsiteisėjusi. Be kita ko, minėtame individualiame administraciniame akte – sprendime dėl patikrinimo akto patvirtinimo nurodytos mokėtinos sumos – 310 444,01 Lt, neįrodo, jog būtent tokio dydžio yra pareiškėjo finansinis reikalavimas ir jis pagrįstas (CPK 178 str., 185 str.). Teisingai bankroto administratorius teigia, kad minėtas sprendimas Mokesčių administravimo įstatymo 152 straipsnio nustatyta tvarka gali būti skundžiamas centriniam mokesčių administratoriui, šio sprendimas Mokestinių ginčų komisijai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, o Komisijos sprendimas taip pat ir Vilniaus apygardos administraciniam teismui Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Atkreiptinas dėmesys ir tai, kad apeliantas visiškai nepagrįstai 2013-05-13 rašte nurodė, kad jis tikslina savo reikalavimą, nes jo finansinis reikalavimas iš viso nebuvo pateiktas teismui tvirtinti. Taigi paminėtos aplinkybės teisėjų kolegijai suponuoja, kad pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, jog nesant patvirtintam pareiškėjo finansiniam reikalavimui, apeliantas laikytinas neturinčiu teisinio suinteresuotumo bylos baigtimi, nes, kaip ne kartą nurodyta anksčiau, kreditoriaus teisė dalyvauti bankroto byloje gali būti įgyvendinama tik teismui nutartimi patvirtinus jo kaip kreditoriaus reikalavimą (CPK 185 str.). Apeliantui išaiškintina, kad jis turi teisę ĮBĮ nustatyta tvarka pateikti pareiškimą dėl bankroto bylos atsakovui iškėlimo (ĮBĮ 4 str.).

25Kaip nepagrįstus teisėjų kolegija taip pat atmeta apelianto argumentus, kad teismas visiškai nepasisakė dėl prašymo atnaujinti atskirojo skundo padavimo terminą. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas ir neturėjo teisinio pagrindo nagrinėti šiame prašyme išdėstytų argumentų pagrįstumo, nes, kaip jau šioje nutartyje konstatuota, jis pagrįstai ir teisėtai nustatė, kad apeliantas nėra byloje dalyvaujantis asmuo ir jis neturi teisės į apeliaciją. Asmens teisė į teisminę gynybą negali būti suprantama kaip galimybė kreiptis į teismą bet kokiu būdu. Siekiant įgyvendinti visų asmenų vienodą teisę naudotis teismine gynyba, proceso ekonomiškumo, koncentruotumo ir kitus principus, CPK griežtai ir aiškiai reglamentuoja specialią tvarką, kaip asmenys gali įgyvendinti minėtą savo teisę. CPK 315 straipsnyje įstatymų leidėjas yra nustatęs baigtinį sąrašą savarankiškų pagrindų, kuriuos nustačius apeliacinį (atskirąjį) skundą atsisakytina priimti. Todėl konstatavimas, kad asmuo neturi teisės į apeliaciją, reiškia, jog jis apskritai neturi teisės paduoti paties skundo, juo labiau prašymo atnaujinti jo padavimo terminą.

26Nepagrįstais laikytini ir argumentai, susiję su prašymo dėl proceso atnaujinimo pateikimu. Teisėjų kolegija pažymi, kad įstatyme imperatyviai nustatyta, jog pareikšti prašymą atnaujinti procesą dėl įsiteisėjusių nutarčių bankroto bylose draudžiama (CPK 366 str. 3 d.). Ši teisės norma yra specialioji CPK 365 straipsnio atžvilgiu ir užtikrina bankroto proceso tikslus bei bankroto bylos dalyvių interesų pusiausvyros principą.

27Esant anksčiau paminėtoms aplinkybėms, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino ir taikė procesinės bei materialinės teisės normas, priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurią naikinti nėra jokio nei faktinio, nei teisinio pagrindo, todėl atskirasis skundas atmetamas (CPK 263 str., 301 str., 320 str.).

28Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų teisėjų kolegija nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

29Kiti atskirojo skundo ir rašytinių paaiškinimų argumentai laikytini teisiškai nereikšmingais nagrinėjamos bylos kontekste, todėl nenagrinėjami ir dėl jų nepasisakoma.

30Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

31palikti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. liepos 12 d. nutartį nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Byloje ginčas kilo dėl to, ar teisėtai ir pagrįstai pirmosios instancijos... 5. Pareiškėjai D. R., O. D. ir A. I. kreipėsi su pareiškimu į teismą dėl... 6. Vilniaus apygardos teismas 2012-10-23 nutartimi minėtam atsakovui iškėlė... 7. To paties teismo 2013-04-29 nutartimi patvirtinti įmonės kreditorių... 8. Bankroto administratorius 2013-05-17 kreipėsi į teismą su prašymu dėl... 9. Teismas 2013-06-17 nutartimi, nustatęs, kad teismo patvirtintas antros eilės... 10. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų... 11. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 12. Vilniaus apygardos teismas, išnagrinėjęs minėtą atskirąjį skundą, ir... 13. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 14. Pareiškėjas, nesutikdamas su minėta nutartimi, padavė atskirąjį skundą,... 15. Bankroto administratorius rašiniuose paaiškinimuose su paduotu atskirtuoju... 16. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 17. Atskirasis skundas netenkintinas.... 18. Byloje sprendžiamas klausimas dėl teisėtumo ir pagrįstumo nutarties, kuria... 19. Kaip minėta, pirmosios instancijos teismas, nustatęs, kad Valstybinė... 20. Apeliantas teigia, kad jis be pagrindo buvo neįtrauktas į bylos... 21. Teisėjų kolegija šiuos pareiškėjo argumentus pripažįsta teisiškai... 22. Kaip žinia, bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles,... 23. Byloje dalyvaujančiais asmenimis laikomi proceso dalyviai, turintys teisinį... 24. Kaip anksčiau šioje nutartyje buvo nurodyta, nutartis iškelti atsakovui... 25. Kaip nepagrįstus teisėjų kolegija taip pat atmeta apelianto argumentus, kad... 26. Nepagrįstais laikytini ir argumentai, susiję su prašymo dėl proceso... 27. Esant anksčiau paminėtoms aplinkybėms, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 28. Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų teisėjų kolegija... 29. Kiti atskirojo skundo ir rašytinių paaiškinimų argumentai laikytini... 30. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 31. palikti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. liepos 12 d. nutartį nepakeistą....