Byla 2-2349-614/2016
Dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais, pagal atsakovų V. Č., V. Č., K. Č., J. Č. ir Z. B. priešieškinius ieškovui BUAB „Inkaso Lietuva“ dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais, bei pagal trečiųjų asmenų su savarankiškais reikalavimais J. G. ir A. A. ieškinius ieškovui BUAB „Inkaso Lietuva“ dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais. Teismas, išnagrinėjęs bylą

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Eglė Surgailienė, sekretoriaujant Renatai Anderson, dalyvaujant ieškovo atstovams advokatui M. Š. ir advokato padėjėjai E. P., administratoriui įgaliotam asmeniui A. B., atsakovams V. Č., V. Č., Z. B., atsakovų ir trečiųjų asmenų atstovui advokatui J. S., kitiems bylos dalyviams nesant, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo BUAB „Inkaso Lietuva“ ieškinį atsakovams V. Č., K. Č., V. Č., J. Č., Z. B., tretiesiems asmenims J. G., A. A., P. T. dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais, pagal atsakovų V. Č., V. Č., K. Č., J. Č. ir Z. B. priešieškinius ieškovui BUAB „Inkaso Lietuva“ dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais, bei pagal trečiųjų asmenų su savarankiškais reikalavimais J. G. ir A. A. ieškinius ieškovui BUAB „Inkaso Lietuva“ dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais. Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

2ieškovas Vilniaus miesto apylinkės teisme 2014-03-12 pareiškė teisme ieškinį atsakovams, kuriuo prašė: 1. pripažinti negaliojančiomis kaip prieštaraujančiomis ieškovo veiklos tikslams ieškovo ir atsakovų: 1) V. Č. 2011-11-02 sudarytą reikalavimo perleidimo sutartį Nr.INKLIE/VČE/11/11/02; 2) J. G. 2011-11-02 sudarytą reikalavimo perleidimo sutartį Nr.INKLIE/JGU/11/11/02; 3) K. Č. 2011-11-02 sudarytą reikalavimo perleidimo sutartį Nr.INKLIE/KČE/11/11/02; 4) V. Č. 2011-11-02 sudarytą reikalavimo perleidimo sutartį Nr.INKLIE/VALČE/11/11/02; 5) J. Č. Nr.INKLIE//11/11/02 Nr.INKLIE/JČE/11/11/02; 6) Z. B. 2011-11-02 sudarytą reikalavimo perleidimo sutartį Nr.INKLIE/ZBA/11/11/02; 7) A. A. 2011-11-02 sudarytą reikalavimo perleidimo sutartį Nr.INKLIE/AAN/11/11/02; 2. Taikyti restituciją ir įpareigoti ieškovą ir atsakovus grąžinti vienas kitam viską, ką jie yra gavę pagal sutartį (Ieškinys, b.l. 1-8, 3 t.).

3Ieškovas nurodė, kad 2012-08-28 Vilniaus apygardos teismo nutartimi jam buvo iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirtas A. B. Gavęs buvusio ieškovo vadovo P. T. atsiliepimą civilinėje byloje Nr.2-3557-450/2013, ieškovo bankroto administratorius sužinojo, kad 2011-11-02 su atsakovais buvo sudarytos ginčo sutartys, pagal kurias ieškovas įsigijo reikalavimų į BUAB „Vytautas ir Kęstutis“ 627.173,00 Lt sumai, ieškovas sumokėjo atsakovams 50 proc. perleidžiamo reikalavimo vertės kainą. Tapęs naujuoju kreditoriumi, ieškovas su skolininku UAB „Vytautas ir Kęstutis“ susitarė, kad skolininkas paskolintas sumas ieškovui grąžins anksčiau termino – laikotarpiu nuo 2011-12-30 iki 2012-02-01. 2012-02-06 Vilniaus apygardos teismui buvo pateiktas ieškinys dėl bankroto bylos iškėlimo skolininkui UAB „Vytautas ir Kęstutis“. Ginčijamų sandorių sudarymo metu bendrovė UAB „Vytautas ir Kęstutis“ buvo nemoki: 2011-12-31 duomenimis ji turėjo 955.184,00 Lt nepaskirstyto nuostolio, o 2012-04-28 sudarytame balanse nurodoma, kad 2012 m. I ketvirtį papildomai patirta 97.377,00 Lt nuostolių, o turto vertė 2012-04-28 buvo 639.257,00 Lt, Tuo tarpu per vienerius metus mokėtinų sumų ir trumpalaikių įsipareigojimų dydis buvo 871.065,00 Lt, 2011-12-31 šie rodikliai atitinkamai buvo 756.022,00 Lt ir 692.851,00 Lt. Balanse nurodyta 2011 m. turėto turto vertė neatitiko tikrovės. Perėmęs dokumentus UAB „Vytautas ir Kęstutis“ bankroto administratorius nustatė, kad 2011 m. lapkričio mėnesį buvo atlikta inventoriacija, jos metu nustatytas prekių trūkumas 147.131,23 Lt sumai. Atitinkamai 2011 m. finansinių metų pabaigoje turto bendrovė galėjo turtėti tik už maždaug 608.890,77 Lt. BUAB „Vytautas ir Kęsturis“ bankroto administratorius 2013-03-27 veiklos ataskaitoje nurodė, kad apyvartinių lėšų bendrovei ėmė trūkti 2006 m. gruodžio mėn., visos lėšos buvo skiriamos darbuotojų atlyginimams išmokėti, įmonė skolinosi iš savo akcininko V. Č. ir su juo susijusių asmenų, skolos suma susidarė 667.173,00 Lt. Realiai bendrovės turtas buvo mažesnis, o prekių likučiai nelikvidūs. Bankroto administratorius nurodė, kad dalis ieškovo įsigytų reikalavimų buvo negaliojantys, bendrovėje nebuvo dokumentų patvirtinančių, kad V. Č. ir J. G. perdavė sutartyse nurodytas sumas bendrovei UAB „Vytautas ir Kęstutis“. Ieškovui skolos UAB „Vytautas ir Kęstutis“ negrąžino, bendrovės bankroto byloje buvo patvirtintas ieškovo 629.141,75 Lt finansinis reikalavimas. Ieškovas ieškinį grindė CK 1.82 str. 1 d. ir nurodė, kad sandoriai prieštaravo juridinio asmens tikslams. Atsakovai žinojo, turėjo žinoti, kad perleidžiami reikalavimai beverčiai. Bendra bendrovės bankroto byloje 2013-02-14 kreditorių finansinių reikalavimų suma sudarė 1.239.585,70 Lt. Atsakovai buvo nesąžiningi ir žinojo, kad reikalavimų įsigijimo metu už bendrą 333.586,00 Lt sumą prieštaravo ieškovo tikslui siekti pelno, tačiau ieškovo apie tai neinformavo. Ieškovas yra privatus juridinis asmuo, jis įsteigtas tikslu tenkinti privačius interesus, gauti pelną. Ieškovo pagrindinis pajamų šaltinis buvo iš trečiųjų asmenų įgytų finansinių reikalavimų (skolų) išieškojimas (Įstatų 2.2. p.). ieškovas neneigia, kad jo veika susijusi su tam tikra rizika, tačiau ginčo sutartys nedavė ir negalėjo duoti ieškovui naudos. Skolų skolininkas negalėjo grąžinti, negalėjo grąžinti net atsakovams sumokėtos kainos, o atsakovai tai žinojo. Atsakovai V. Č. ir V. Č. buvo individualios įmonės „Vytautas ir Kęstutis“, kuri pakeitė formą ir tapo UAB, savininkai, akcininkai ir vadovai, todėl jiems turėjo būti žinoma tikroji bendrovės turtinė padėtis. Net žinodama, kad įmonė visiškai nemoki, atsakovė 2011-11-02 pasirašė su ieškovu sutarčių pakeitimus dėl skolų grąžinimo anksčiau. Atsakovai yra susiję, tikėtina giminaičiai, tai jiems visiems buvo ar turėjo būti žinoma. Visi atsakovai vieną dieną atvyko pas ieškovą ir pasiėmė pinigus. Ieškovas patyrė nuostolius, o atsakovai nesąžiningai gavo pelno.

4Ieškovas atsisakė ieškinio dalyje dėl reikalavimų J. G. ir A. A. (b.l. 10-12, 5 t.), teismas atsisakymą priėmė, bylą šioje dalyje nutraukė (b.l. 19-20, 5 t.).

5Ieškovas pateikė pareiškimą dėl ieškinio reikalavimų padidinimo ir nurodė, kad atsižvelgdamas į paaiškėjusias aplinkybes, jog ginčijamus 2011-11-02 sandorius Nr.INKLIE/JGU/11/11/02 ir Nr.INKLIE/AAN/11/11/02 bei orderius pasirašė ne J. G. ir A. A., o V. Č., prašė atsakinga laikyti V. Č. ir taikant restituciją sumas įpareigoti grąžinti V. Č. pagal CK 2.133 str. 8 d. (b.l. 13-16, 5 t.).

6Atsakovai V. Č. ir V. Č. atsiliepimais į ieškinį (b.l. 9-11, 14-17, 4 t.) nesutiko su ieškovo reikalavimais, prašo ieškinį atmesti jame nurodytais argumentais. Nurodo, jog sandoris buvo tariamas, nes buvo aišku, jog jis nebus vykdomas – pinigai nebus išmokėti, o be to – esant grasinimui. Jie pardavė savo įmonės UAB „Vytautas ir Kęstutis“ akcijas pirkėjui UAB „Debt Projekts“, 2011-11-07 V. Č. buvo atleista iš direktorės pareigų, direktoriumi paskirtas A. K. Vėliau atvykę UAB „Inkaso Lietuva“ valdybos narys A. F. ir darbuotojas E., pasakė, kad nori perimti jų ir kitų atsakovų paskolas bendrovei UAB „Vytautas ir Kęstutis“ formalia verte – 50 proc., nes atsakovai tų pinigų vis tiek neatgaus, o jie tokią galimybę turi. Gruodžio mėnesio pabaigoje A. K. paprašė atvykti į Suvieko parduotuvę, kur padavė dokumentus pasirašyti, ant ankstesne data datuotų sutarčių ir 2011-12-20 data surašytų orderių, kurie jau buvo pasirašyti ieškovo direktoriaus P. T. Atsakovai sutarčių ir orderių nepasirašė, bet K., A. ir E. skambinėjo tris savaites, kvietė susitikti, grasino, kad nepasirašo jie be reikalo, sakė, kad parduotuvės ir pastatai kartais be reikalo užsidega. Dėl grasinimų ir spaudimo atsakovams sutriko sveikata, dėl rambės jie nutarė pasirašyti dokumentus negaudami orderiuose nurodytų sumų. Apie tai pranešė K. ir jis pakartotinai atvyko 2012 m. sausio pabaigoje su tais pačiais dokumentais – 2011-11-02 sutartimis, 2011-12-20 orderiais ir 2011-11-02 sutarčių pakeitimais ir paprašė pasirašyti sutarčių pakeitimus UAB „Vytautas ir Kęstutis“ direktorės vardu. Nors ji direktore ji jau nebuvo, pasirašė dėl ramybės, taip pat pasirašė ginčijamas sutartis ir orderius kitų atsakovų vardu, jų neinformavo. Pinigų pagal sutartis jiems niekas neišmokėjo.

7Atsakovė J. Č. atsiliepimu į ieškinį nesutiko su ieškiniu ir prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad 2011-02-21 – 2012-02-21 mokėsi Australijoje, ant ginčo sutarties, jo priedo ir orderio esantys parašai ne jos. Apie šiuos dokumentus sužinojo prasidėjus teismui, jos mama V. Č. pripažino už ją pasirašiusi esant grasinimams, Č. veiksmams ji nepritaria. toks sandoris neteisėtas ir negalioja (b.l. 21-22, 2 t.).

8Atsakovė A. A. atsiliepimu į ieškinį nesutiko su ieškiniu ir prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad ant ginčo sutarties, jo priedo ir orderio esantys parašai ne jos. Apie šiuos dokumentus sužinojo prasidėjus teismui, V. Č. pripažino už ją pasirašiusi esant grasinimams, Č. veiksmams ji nepritaria, toks sandoris neteisėtas ir negalioja (b.l. 24-25, 4 t.).

9Atsakovė Z. B. atsiliepimu į ieškinį nesutiko su ieškiniu ir prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad ji gyvena ir dirba Šveicarijoje, ant ginčo sutarties, jo priedo ir orderio esantys parašai ne jos, orderis neatitinka teisės aktų reikalavimų. Apie šiuos dokumentus sužinojo prasidėjus teismui, V. Č. pripažino už ją pasirašiusi esant grasinimams, Č. veiksmams ji nepritaria, toks sandoris, kurio tikslas pažeisti įstatymus, neteisėtas ir negalioja savaime (b.l. 48-50, 4 t.).

10Atsakovė J. G. atsiliepimu į ieškinį nesutiko su ieškiniu ir prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad ji gyvena ir dirba Anglijoje, ant ginčo sutarties, jo priedo ir orderio esantys parašai ne jos, orderis neatitinka teisės aktų reikalavimų. Apie šiuos dokumentus sužinojo prasidėjus teismui, V. Č. pripažino už ją pasirašiusi esant grasinimams, Č. veiksmams ji nepritaria, toks sandoris, kurio tikslas pažeisti įstatymus, neteisėtas ir negalioja savaime (b.l. 68-70, 4 t.).

11Atsakovas K. Č. atsiliepimu į ieškinį nesutiko su ieškiniu ir prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad jis gyvena ir dirba Anglijoje, ant ginčo sutarties, jo priedo ir orderio esantys parašai ne jo. Apie šiuos dokumentus sužinojo prasidėjus teismui, jo mama V. Č. pripažino už ją pasirašiusi esant grasinimams, Č. veiksmams ji nepritaria, toks sandoris, kurio tikslas pažeisti įstatymus, neteisėtas ir negalioja savaime (b.l. 48-50, 4 t.).

12Vilniaus miesto apylinkės teismui 2014-11-18 posėdžio metu atsakovų priešieškinius priimti atsisakius (b.l. 117, 2 t.), atsakovai V. Č. ir V. Č. kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą pareikšdami ieškinius BUAB „Inkaso Lietuva“ dėl tų pačių sandorių nuginčijimo kitais pagrindais: 2015-01-21 V. Č. pateikė ieškinį atsakovui BUAB „Inkaso Lietuva“ (b.l. 1-4, 26-31, 6 t. ); 2015-02-13 V. Č. pateikė ieškinį atsakovui BUAB „Inkaso Lietuva“ (b.l. 1-2-5, 7 t.). Šios bylos sujungtos 2015-05-14 d. nutartimi (b.l. 56, 6 t.).

13Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininko 2015-04-29 d. nutartimi (b.l. 38-39, 7 t.) Vilniaus miesto apylinkės byla Nr.2-5802-819/2015 pagal BUAB „Inkaso Lietuva“ ieškinį prijungta prie Vilniaus apygardos teismo bylos.

14Kadangi Vilniaus miesto apylinkės byla buvo pradėta anksčiau, BUAB „Inkaso Lietuva“ laikytinas ieškovu, o V. Č. ir V. Č. ieškiniai laikyti priešiekiniais ieškovui BUAB „Inkaso Lietuva“.

15Priešieškiniais V. Č. ir V. Č. prašo tuos pačius jų vardu sudarytus sandorius pripažinti niekiniais ir negaliojančiais kaip tariamus sandorius, o taip pat kaip sandorius esant grasinimui (b.l. 1-5, 7 t. ir b.l. 1-4, 6 t.). Nurodo analogiškas aplinkybes kaip ir atsiliepimuose, kad jie patyrė spaudimą ir grasinimus iš BUAB „Inkaso Lietuva“ darbuotojų A. ir E., jog jų turtas bus sunaikintas. Pieš tai V. Č. pardavė savo įmonės UAB „Vytautas ir Kęstutis“ akcijas pirkėjui UAB „Debt projekt“, už akcijas jiems taip ir nesumokėjo, o perėmę dokumentus pradėjo reikalauti pasirašyti ginčo sutartis. Atsakovai nurodo, kad jo jie turėjo sveikatos problemų, todėl sutiko pasirašyti reikalaujamus dokumentus, nors iš karto suprato, kad jokių pinigų jiems nemoka ir nemokės. Aplinkybę, kad pinigai pagal ginčo sutartis jiems tikrai nebuvo išmokėti patvirtina ieškovo Didžiosios knygos sąskaitų aktyvumo įrašai, kur nėra nurodyta, jog sutartyse nurodytos sumos atsakovams išmokėtos. Bijodama grasinimo V. Č. pasirašė ir ant kitų atsakovų ir trečiųjų asmenų vardu paruoštų sutarčių ir ieškovo kasos išlaidų orderių, nors jokių pinigų negavo. Atsakovai nurodė, jog negalioja sandoriai, kuriais ketinama padaryti žalos kitiems asmenims ar pažeisti įstatymus. (CK 1.80 str., 1.86 str., 1.91 str.).

16Priešieškiniu atsakovė J. Č. (b.l. 111-113, 7 t.) pareiškė reikalavimą ieškovui BUAB „Inkaso Lietuva“ dėl jos vardu sudarytų sandorių nuginčijimo, nurodė, kad nepasirašė sutartyje, jos priede ir orderyje. Orderis neatitinka teisės aktų reikalavimų. V. Č. įgalinimų nesuteikė, jos veiksmams nepritaria (CK 1.78 str. 2 d., 5 d.; 1.80 str., 2.136 str. 2 d. ).

17Priešieškiniu atsakovas K. Č. (b.l. 127-129, 7 t.) pareiškė reikalavimą ieškovui BUAB „Inkaso Lietuva“ dėl jo vardu sudarytų sandorių nuginčijimo, nurodė, kad nepasirašė sutartyje, jos priede ir orderyje. Orderis neatitinka teisės aktų reikalavimų. V. Č. įgalinimų nesuteikė, jos veiksmams nepritaria (CK 1.78 str. 2 d., 5 d.; 1.80 str., 2.136 str. 2 d. ).

18Priešieškiniu atsakovė Z. B. (b.l. 209-211, 7 t.) pareiškė reikalavimą ieškovui BUAB „Inkaso Lietuva“ dėl jos vardu sudarytų sandorių nuginčijimo, nurodė, kad nepasirašė sutartyje, jos priede ir orderyje. Orderis neatitinka teisės aktų reikalavimų. V. Č. įgalinimų nesuteikė, jos veiksmams nepritaria (CK 1.78 str. 2 d., 5 d.; 1.80 str., 2.136 str. 2 d. ).

19Trečiasis asmuo A. A. (b.l. 106-108, 7 t.) pareiškė savarankišką reikalavimą ieškovui BUAB „Inkaso Lietuva“ dėl jos vardu sudarytų sandorių nuginčijimo, nurodė, kad nepasirašė sutartyje, jos priede ir orderyje. Orderis neatitinka teisės aktų reikalavimų. V. Č. įgalinimų nesuteikė, jos veiksmams nepritaria (CK 1.78 str. 2 d., 5 d.; 1.80 str., 2.136 str. 2 d. ).

20Trečiasis asmuo J. G. (b.l. 190-192, 7 t.) pareiškė savarankišką reikalavimą ieškovui BUAB „Inkaso Lietuva“ dėl jos vardu sudarytų sandorių nuginčijimo, nurodė, kad nepasirašė sutartyje, jos priede ir orderyje. Orderis neatitinka teisės aktų reikalavimų. V. Č. įgalinimų nesuteikė, jos veiksmams nepritaria (CK 1.78 str. 2 d., 5 d.; 1.80 str., 2.136 str. 2 d. ).

21Atsakovai ir tretieji asmenys atsiliepimais pritarė vieni kitų argumentams ir reilkalavimams (b.l. 178-192, 204-207, 214-215, 7 t.; b.l. 7-12, 36-37, 8 t.)

22Atsiliepimais ieškovas BUAB „Inkaso Lietuva“ nesutiko, prašė atmesti. Nurodė, kad nurodyti argumentai yra tik gynybinė pozicija, aplinkybės neįrodytos. Sandoriai negali būt pripažinti tariamais, nes atsakovai ir tretieji asmenys juos įvykdė – reikalavimo teisę perdavė. Remtis ieškovo Didžiosios knygos įrašais negalima, nes tai nėra įmonės Didžioji knyga, o tik įrašai, kurie neatspindi visų įmonės operacijų, o buvęs direktorius E. V. ieškovo bankroto administratoriui visų įmonės dokumentų neperdavė. Kasos išlaidų orderiuose yra parašai, kiti smulkūs neatitikimai orderių galiojimui įtakos neturi (b.l. 33-34, 133-137, 171-175, 7 t.; b.l. 14-17, 44-46, 8 t.).

23Teismo posėdžio metu ieškovo atstovai palaikė ieškinį, jį prašė tenkinti nurodytais motyvais, priešieškinius ir trečiųjų asmenų reikalavimus atmesti.

24Atsakovai, tretieji asmenys ir jų atstovas prašė ieškinį atmesti, priešieškinius ir trečiųjų asmenų ieškinius patenkinti.

25Ieškinys atmestinas.

26Priešieškiniai atmestini

27Trečiųjų asmenų savarankiški reikalavimai atmestini.

28Ieškovas BUAB „Inkaso Lietuva“ ginčija šiuos sandorius, sudarytus jo ir V. Č. 2011-11-02 sudarytą reikalavimo perleidimo sutartį Nr.INKLIE/VČE/11/11/02 (b.l. 21-33, 1 t.), kurios įvykdymą anot ieškovo įrodo 2011-12-20 Kasos išlaidų orderis 149.315,00 Lt sumai (b.l. 34, 3 t.); J. G. 2011-11-02 sudarytą reikalavimo perleidimo sutartį Nr.INKLIE/JGU/11/11/02 (b.l. 35-40, 3 t.), kurios įvykdymą anot ieškovo įrodo 2011-12-20 Kasos išlaidų orderis 10.000,00 Lt sumai (b.l. 41, 3 t.); K. Č. 2011-11-02 sudarytą reikalavimo perleidimo sutartį Nr.INKLIE/KČE/11/11/02 (b.l. 42-49, 3 t.), kurios įvykdymą anot ieškovo įrodo 2011-12-20 Kasos išlaidų orderis 25.000,00 Lt sumai (b.l. 50, 3 t.); V. Č. 2011-11-02 sudarytą reikalavimo perleidimo sutartį Nr.INKLIE/VALČE/11/11/02 (b.l. 51-60, 3 t.), kurios įvykdymą anot ieškovo įrodo 2011-12-20 Kasos išlaidų orderis 74.271,00 Lt sumai (b.l. 61, 3 t.); J. Č. Nr.INKLIE//11/11/02 Nr.INKLIE/JČE/11/11/02 (b.l. 62-71, 1 t.), kurios įvykdymą anot ieškovo įrodo 2011-12-20 Kasos išlaidų orderis 35.000,00 Lt sumai (b.l. 72, 1 t.); Z. B. 2011-11-02 sudarytą reikalavimo perleidimo sutartį Nr.INKLIE/ZBA/11/11/02 (b.l. 73-78, 3 t.), kurios įvykdymą anot ieškovo įrodo 2011-12-20 Kasos išlaidų orderis 20.000,00 Lt sumai (b.l. 79, 3 t.) ir A. A. 2011-11-02 sudarytą reikalavimo perleidimo sutartį Nr.INKLIE/AAN/11/11/02 (b.l. 80-84, 3 t.), kurios įvykdymą anot ieškovo įrodo 2011-12-20 Kasos išlaidų orderis 20.000,00 Lt sumai (b.l. 85, 3 t.). Ieškovas nurodo, kad jo su atsakovais sudaryti sandoriai jam buvo nuostolingi, todėl, remdamasis CK 1.82 str., nes pagal ginčijamas sutartis perėmus skolas paaiškėjo, kad skolininkas UAB „Vytautas ir Kęstutis“ nemokus ir ieškovas negalėjo gauti pelno ir net negalėjo susigrąžinti atsakovams pagal sutartis sumokėtų pinigų.

29Kasacinio teismo praktikoje pažymėta, kad CK 1.82 straipsnyje nustatyti pagrindai sandoriams pripažinti negaliojančiais savaime nesiejami su juridinio asmens sudaromų sandorių komercine nauda; priešingu atveju būtų neproporcingai pažeidžiamas teisinių santykių stabilumo principas. Tačiau jei tai nurodyta juridinio asmens teisnumą apibrėžiančiose normose ar steigimo dokumentuose, su juridinio asmens teisnumu gali būti nesuderinamas tik aiškus, akivaizdus sandorio nenaudingumas, kai tokio sandorio palikimas galioti reikštų aiškų neteisingumą vienai iš sandorio šalių. Tokiu atveju CK 1.82 str. taikymas (atsižvelgiant ir į kitas šio straipsnio taikymui svarbias aplinkybes) būtų pateisinamas (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. lapkričio 4 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Generalinis prokuroras, ginantis viešąjį interesą v. AB Lietuvos paštas ir kt., bylos Nr.3K-3-536/2013, ir joje nurodytą praktiką).

30Tam, kad privataus juridinio asmens teisnumui prieštaraujantis sandoris būtų nuginčytas, būtina sąlygų visuma: pirma, turi būti nustatytas valdymo organo kompetencijos pažeidimas ar (ir) prieštaravimas juridinio asmens tikslams; antra, turi būti įrodytas juridinio asmens kontrahento ginčijamame sandoryje nesąžiningumas; trečia, turi būti nustatytas sandorį ginčijančio asmens teisės ar teisėto intereso pažeidimas (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. sausio 31 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Baltateksas“ v. UAB „Sarteksas“, bylos Nr. 3K-3-17/2011; kt.). Nepaneigus kitos sandorio šalies sąžiningumo prezumpcijos, privataus juridinio asmens sudarytas sandoris negali būti pripažintas negaliojančiu šiuo pagrindu, tačiau pažeistos juridinio asmens teisės gali būti ginamos kitais civilinių teisių gynimo būdais (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. spalio 31 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Vasmangas“ v. UAB „Valdo leidykla“, bylos Nr. 3K-3-567/2006).

31Privataus juridinio asmens galimybė nuginčyti savo sudarytus sandorius, motyvuojant jų prieštaravimu juridinio asmens teisnumui, įstatymo yra ribojama: sandoris gali būti pripažintas negaliojančiu šiuo pagrindu tik tuo atveju, jeigu įrodoma, kad kita sandorio šalis buvo nesąžininga, t. y. žinojo ar turėjo žinoti, jog sandoris pažeidžia to privataus juridinio asmens valdymo organų kompetenciją, nustatytą jo veiklos dokumentuose, ar prieštarauja to juridinio asmens tikslams (CK 1.82 str. 1 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. lapkričio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. N. v. A. B, bylos Nr. 3K-3-546/2012).

32Iš ieškovo įstatų (b.l. 129-133, 3 t.) matyti, kad ieškovas yra privatus juridinis asmuo, kurio tikslas užsiimti komercine veikla ir gauti pelną. Ieškovo veikla be kita ko buvo ir išieškojimo agentūrų ir kredito biurų veikla. Kaip savo procesiniuose dokumentuose nurodė ieškovas, jo komercinė ūkinė veikla yra specifinė - ieškovas užsiėmė skolų supirkimu ir išieškojimu. Atsižvelgdamas į skolų išieškojimo įmonės veiklos tikslą, teismas nenustatė teisinių apribojimų įgyvendinti tokią veiklą ar sudaryti tokio tipo sandorius, kuriuos ginčija ieškovas. Pagal byloje pateiktus duomenis teismas taip pat neturi pagrindo konstatuoti, kad sudarymo momentu ginčijami sandoriai būtų buvę akivaizdžiai nenaudingi ir nesusiję su ieškovo veikla. Be to, teismo vertinimu, ieškovas leistinomis įrodinėjimo priemonėmis nepaneigė atsakovų sąžiningumo.

33Teismas pažymi, jog tokios rūšies bylose ir kasacinio teismo praktikoje ne kartą akcentuota, kad kitos sandorio šalies nesąžiningumas turi būti įrodytas laikantis bendrųjų įrodinėjimo taisyklių civiliniame procese (CPK 177, 178, 185 str.), nes CK 6.67 straipsnyje įtvirtinta nesąžiningumo prezumpcija ginčams dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu CK 1.82 straipsnio pagrindu nėra taikoma (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. lapkričio 7 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje LAB „Vilniaus pirmoji autotransporto įmonė“ v. UAB „Šklėriai“, bylos Nr. 3K-3-462/2012; 2016 m. balandžio 1 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Ūkio bankas v. UAB ,,Norventa“, bylos Nr.3K-3-198-684/2016 ir kt.). Remdamasis byloje surinktais įrodymais, teismas sprendžia, kad atsakovas, kaip verslininkas, sudarantis didelės vertės sandorius, turėjo domėtis kita šalimi ir siekdamas tapti naujuoju kreditoriumi turėjo domėtis skolininko UAB „Vytautas ir Kęstutis“ turtine padėtimi, bendra padėtimi vietinėje rinkoje, ir taip pat aplinkybėmis, dėl kurių skolininko skolos susidarė.

34Remdamasis šalių paaiškinimais ir rašytiniais bylos dokumentais teismas daro išvadą, kad ieškovas BUAB „Inkaso Lietuva“ suprato ar turėjo suprasti kokios rizikos sutartis 2011-11-02 su atsakovais sudaro, kadangi, kaip matyti iš bylos dokumentų, ieškovo darbuotojai siekė nupirkti atsakovų V. V. Č. įmonės UAB „Vytautas ir Kęstutis“ akcijas, domėjosi įmonės akcijų pirkimu, paliko vizitinę kortelę, pateikė rašytinį pasiūlymą (b.l. 20, 4 t.): ieškovas BUAB „Inkaso Lietuva“ siūlėsi pirkti atsakovų Č. įmonę UAB „Vytautas ir Kęstutis“ už 35.000,00 Lt, pasiūlymą pateikė E. (ar E.), kurio telefono numeris nurodytas rašte. Derybas dėl akcijų pirkimo vedė ir kitas ieškovo darbuotojas, atsakovams Č. buvo pateikta vizitinė kortelė - BUAB „Inkaso Lietuva“ A. F., valdybos narys (b.l. 116, 2 t.). Nors iš atsakovų įmonės UAB „Vytautas ir Kęstutis“ akcijas vėliau nupirko kita bendrovė – UAB „Debt projekts“, kaip matyti iš juridinių asmenų registro išplėstinių išrašų su istorijomis, akcijas įgijusios įmonės direktoriais anksčiau ar vėliau buvo su ieškovu susiję asmenys: trečiasis asmuo P. T., kuris vienu metu buvo UAB „Inkaso Lietuva“ direktoriumi, taip pat kaip ir E. V., kuris vadovavo ir UAB „Debt projekt“ ir UAB „Inkaso Lietuva“, taip pat ir A. K. kuris iki pat ginčo sandorių sudarymo vadovavo UAB „Debt Projekt“, po akcijų įgijimo jis tapo UAB „Vytautas ir Kęstutis“ direktoriumi, o 2012 m. jau vadovavo ieškovo įmonei UAB „Inkaso Lietuva“.

35Ieškovas sandorių prieštaravimą jo kaip juridinio asmens tikslams įrodinėja iš esmės skolininko, kurio naujuoju kreditoriumi pagal ginčo sandorius tapo, nemokumu. Nurodo, kad Vilniaus apygardos teismas 2012-04-02 nutartimi iškėlė UAB „Vytautas ir Kęstutis“ bankroto bylą (bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Karaliaučiaus grupė“) (b.l. 104, 3 t.). 2013-02-14 nutartimi pripažino įmonę bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, teismas patvirtino patikslintus UAB „Vytautas ir Kęstutis“ kreditorių finansinius reikalavimus, kur buvo patvirtintas ir 692.141,75 Lt ieškovo BUAB „Inkaso Lietuva“ finansinis reikalavimas (b.l. 125-128, 3 t.), tačiau ieškovas nepateikė pakankamai įrodymų, kad dėl šios padėties atsakovai ar tretieji asmenys buvo nesąžiningi. Ieškovas grindžia savo poziciją UAB „Vytautas ir Kęstutis“ balansu bei 2012 m. I ketv pelno ir nuostolių ataskaita, prekių ir medžiaginių vertybių inventorizacijos aprašu 2011-11-17 (b.l. 105-117, 3 t.). Teismas pažymi, kad 2012 metų duomenys savaime nėra aktualūs sprendžiant 2011 metais sudarytų sandorių naudingumo ar nenaudingumo ieškovui klausimą, o taip pat svarbu dar kartą akcentuoti, kad skolininko UAB „Vytautas ir Kęstutis“ dalyviai (akcininkai) ir vadovas (V. Č. atleista, direktoriumi tapo A. K.) buvo paleistas dar 2011 m. lapkričio mėnesį, akcijas 2011-11-03 įsigijus UAB „Debts projekt“, kurio vadovas, vėlgi buvo tas pats su ieškovu susijęs A. K. (b.l. 69-81, 7 t.). UAB „Vytautas ir Kęstutis“ bankroto administratoriaus veiklos ataskaitoje Nr.2 nurodyta aplinkybė, jog įmonė dar 2006 m. susidūrė su sunkumais, stengėsi išmokėti atlyginimus darbuotojams įmonei skolino vadovas V. Č. ir su juos susiję asmenys (šeimos nariai), atitinka rašytinius bylos įrodymus, tačiau šioje ataskaitoje taip pat nurodoma, jog bloga įmonės padėtimi, kai įmonei pradėjo trūkti lėšų, pasinaudojo UAB „Debt projekst“, konkrečiai A. K., kurio darbo specifika pirkti „merdinčias“ įmones ir bandyti dar kiek įmanoma gauti iš to naudos (pav. užsiimti įmonės debitorinių skolų išieškojimu, prekių likučių realizavimu), o kai įmonėje nelieka nieko vertingo, įmonei keliama bankroto byla <...> (b.l. 119-120, 3 t.). Iš tiesų tiek atsakovė V. Č., tiek atsakovas V. Č. nurodė, kad naujieji akcininkai paliko skolas už paslaugas, nemokėjo už elektrą, liudytoja apklausta vienos iš parduotuvių darbuotojų V. P. paliudijo, jog naujieji akcininkai išvežinėjo prekių likučius. Prekių likučių trūkumas taip pat nustatytas jau po to kai bendrovės akcijas įgijo UAB „Debt projekts“. Šios aplinkybės sudaro pagrindą manyti, jog įmonės nemokumas nėra išimtinai atsakovų veiklos ar nesąžiningumo pasekmė, ir kad sandoriai, jei tokie ir būtų sudaryti, buvo paties ieškovo darbuotojų elgesio pasekmė. Tokią skolų išieškojimo verslo riziką prisiėmė pats ieškovas. UAB „Vytautas ir Kęstutis“ Vilniaus apygardos teismo įsiteisėjusiu 2015-07-23 d. sprendimu civilinėje byloje Nr.B2-2529-467/2015 pripažinta pasibaigusia ir 2015-08-31 išregistruota (b.l. 3-5, 8 t.). Teismo vertinimu verslo pasekmes turi prisiimti ieškovas ir /ar jo vadovai, o ieškinys laikytinas neįrodytu (CPK 178 str.).

36Teismui taip pat kelia pagrįstų abejonių ieškovo nurodomos aplinkybės, jog ieškovas įvykdė ginčo sutartis ir jose nurodytas sumas atsakovams ir tretiesiems asmenims išmokėjo.

37Kaip paaiškėjo bylos nagrinėjimo metu, ant visų ginčo sutarčių (išskyrus V. Č., kurią pasirašė jis pats) yra V. Č. parašai. Atsakovai K. Č., J. Č. nurodė skolinę pinigų tėvams, kaip ir Z. B., kuri yra V. Č. sesuo, o taip pat ir vėliau trečiaisias asmenimis tapusios J. G. (V. Č. sūnaus draugė) bei A. A. (kurioms reikalavimų ieškovas atsisakė), nuo pat bylos nagrinėjimo pradžios aiškiai teigė, jog nepasirašė nei ginčo sutarčių su priedais, nei ieškovo išrašytų kasos išlaidų orderių. Atsakovai V. ir V. Č. nurodė, kad jie pasirašė minimus dokumentus, o V. Č. būdama nuolat raginama A. F., E. ar E. V. (kurių kaip liudytojo surasti ir apklausti teisme nepavyko) ir A. K., kuris du kartus dokumentus vežė jiems pasirašyti, gąsdinama sutartis ir orderius pasirašė ir už kitus šeimos narius. Visi atsakovai ir tretieji asmenys nurodė pinigų negavę. V. Č. paaiškino, kad jai iškarto taip buvo pasakyta, kad pinigų negaus, ji pasirašė norėdama tik ramybės ir tikėdama, jog skolas artimiesiems galės ateityje grąžinti, o ieškovo darbuotojai iš jų daugiau nieko nereikalaus. Nors teisme apklausti liudytojai – parduotuvėse dirbusios pardavėjos, tiesiogiai nepatvirtino garsinimų Č., teismas tiki atsakovų paaiškinimais, nes jie yra neprieštaringi, atitinkantys netiesioginius įrodymus (apie anksčiau buvusį jų parduotuvės gaisrą, padegimas, 162-163, 8 t.; apie tai, kad pašlijo atsakovo V. Č. sveikata, ko pasekmės aprašytos vėlesniuose medicininiuose dokumentuose, b.l. 184-185, 8 t. ir kt.). Teismo nuomonė formavosi vertinant įrodymų visetą, gretinant atsakovų ir trečiųjų asmenų bei liudytojų V. S., D. Ž., V. P. paaiškinimų panašumas ir ieškovo buvusių darbuotojų paaiškinimų neatitikimus, veiksmų nelogiškumą ir prieštaringumą bylos rašytiniams įrodymams. Kadangi atsakovai neigė gavę pinigus pagal ginčijamas sutartis, ieškovas nekėlė ginčo dėl aplinkybės, jog beveik visus atsakovų ir trečiųjų asmenų ginčijamus dokumentus pasirašė V. Č., tai yra sutarčių ir orderių, kuriais pinigų perdavimą ginčo sutarčių šalims įrodinėja ieškovas, kiti asmenys nepasirašė, tenka konstatuoti jog pinigų perdavimo fakto minimiems asmenims suklastoti orderiai patvirtinti negali. Tokiu atveju tektų daryti išvadą arba kad pinigai buvo visai neperduoti ar kad jie buvo perduoti vien V. V. Č., ką Č. neigia. Esamoje padėtyje teismas tenkino atsakovų prašymus dėl papildomų rašytinių įrodymų iš ieškovo išreikalavimo, siekiant atsakyti ar ieškovas išmokėjo pinigus apskritai.

38Į atsakovo atsikirtimus ir priešieškinius ieškovas paaiškino, kad pinigų įmonė turėjo, nes visuotinis UAB „Inkaso Lietuva“ susirinkimas, įvykęs 2011-11-15, nutarė padidinti įmonės įstatinį kapitalą ir surinko 190.000,00 Lt įnašų iš akcininkų, kurie atsakovams buvo išmokėti. Į bylą iš tiesų pateiktas 2011-11-15 visuotinis akcininkų susirinkimo protokolas dėl įstatinio kapitalo padidinimo (69-70, 7 t.), tačiau ieškovo akcininkų D. B. ir G. G. įnašai į įmonės kasą buvo įnešti 2011 m. spalio mėnesio 7, 14, 21, 28 dienomis ir lapkričio 4 d., t.y. iki susirinkimo. Paskutinis įnašas buvo įneštas tik dvi dienas iki ginčo sutarčių sudarymo (2011-11-02), tai patvirtina ieškovo BUAB „Inkaso Lietuva“ Didžiosios knygos sąskaitų aktyvumas (buhalterinis registras) (pav.b.l. b.l. 125-132, 4 t.; 40-47, 6 t.). Liudytoju apklaustas ieškovo buhalteriu dirbęs A. J. paliudijo, jog akcininkų įnašų pinigai jam nebuvo perduoti, finansines operacijas registre jis apskaitė pagal kasos pajamų orderius, o pinigus gavo direktorius P. T. Nuo 2011-12-21 įstatinis ieškovo kapitalas padidintas nuo 10.000,00 Lt iki 200.000,00 Lt apie tai yra įrašas registre (b.l. 2-3, 5 t. Lt l. 2, t.). Tuo metu buvęs ieškovo direktorius P. T. nurodė, kad jis gavo pinigus iš ieškovo akcininkų, jis pasirašė kasos pajamų orderius, pinigai buvo kasoje, ne sąskaitoje, o vėliau tuos pinigus perdavė akcininkui V., nes V. viskam vadovavo. P. T. nurodė, kad jam buvo nurodyta paruošti ginčo sutartis ir kasos išlaidų orderius, ką jis ir padarė, paruošė dokumentus, juos pasirašė ir perdavė V. P. T. davęs priesaiką teisme paaiškino, kad pinigų atsakovams jis neperdavė. Vėliau dokumentai jam buvo grąžinti, jis juos saugojo pats, nes jam taip patarė advokatai.

39Teismas atkreipia dėmesį, jog ginčo orderiuose nurodytos datos – 2011-12-20 įrašo apie tai, kad pinigai išmokėti iš įmonės kasos, nėra (b.l. 40-47, 6 t.). Minimas buhalterinis registras apima laikotarpį iki 2011-12-31 d., kur, kaip jau minėta, atsispindi ieškovo akcininkų įnašai, bet nėra fiksuota šių pinigų išmokėjimo finansinė operacija. Svarbu ir tai, kad 2011-12-31 dienos duomenimis ieškovo kasos likutis nurodomas 301.058,59 Lt, o tai sudaro pakankamą pagrindą manyti, jog pinigai iš kasos nebuvo išmokėti orderiuose nurodyta dieną juose nurodyto asmens. Atmestinas ieškovo atstovų argumentas, jog šiuo ieškovo finansiniu registru remtis negalima, nes jis neatspindi visų finansinių operacijų, o kasos knygos direktoriai ieškovo bankroto administratoriui neperdavė. Įmonės išlaidas šioje situacijoje turi pagrįsti ieškovas. Kitų rašytinių įrodymų jis nepateikia.

40Iš tiesų Vilniaus apygardos teismo 2012-08-28 nutartimi ieškovui UAB „Inkaso Lietuva“ buvo iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirtas A. B. (b.l. 15-16, 3 t.). Kaip nustatyta byloje, buvę ieškovo direktoriai P. T. ir E. V. visų įmonės dokumentų ieškovo bankroto administratoriui neperdavė, perdavė tik dalį dokumentų. Ginčo sutarčių originalus ir ieškovo kasos išlaidų orderius priešpaskutinis direktorius P. T. dėl nežinomų priežasčių laikė pas save, neperdavė po jo paskirtam ieškovo direktoriui E. V., o bankroto administratoriui juos atidavė tik tada, kai jam buvo iškelta bylą dėl ieškovo įmonei padarytos žalos atlyginimo (b.l. Nr.2-3557-450/2013, prijungta prie šios bylos, tomai 1 ir 2). Prašomas paaiškinti, kodėl taip elgėsi, racionaliai nurodyti negalėjo, tvirtino, kad jam taip patarė advokatai, nes ateityje dokumentų gali priteikti. Toks P. T. paaiškinimas dar labiau įtikina dėl žinojimo apie sandorių klastojimą, nes ateityje tikimasi atsakomybės.

41Pažymėtina, kad ĮBĮ sudaro bendrovei galimybę reikšti ieškinį ieškinį dėl žalos atlyginimo paskutiniam ir ankstesniems bendrovės vadovams, jei jie savo vadovavimo laikotarpiu neteikė privalomosios finansinės atskaitomybės ir (arba) tinkamai neperdavė dokumentų naujam įmonės vadovui ne dėl įmonės kaltės. Skirtingais laikotarpiais vadovavusiems bendrovės vadovams gali atsirasti civilinė atsakomybė už tinkamą įmonės dokumentų ir turto neperdavimą bendraisiais pagrindais, ne tik pagal minėtas ĮBĮ 10 str. 4 d. 6 p. ir 7 d. 2 p. nuostatas. Ši pareiga kildintina iš CK 2.87 str. 1 d., taip pat iš specialiųjų Akcinių bendrovių ir Buhalterinės apskaitos įstatymų nuostatų. Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 27 str. nustatyta, kad įmonės vadovas, nevykdantis pareigų, susijusių su įmonės finansinių ataskaitų, metinio pranešimo parengimu ir pateikimu Juridinių asmenų registrui, arba netinkamai jas vykdantis, privalo atlyginti visą padarytą žalą įmonei ir (arba) kitiems asmenims. Pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo 4 str. ūkio subjektai turi tvarkyti apskaitą taip, kad apskaitos informacija būtų tinkama, objektyvi ir palyginama, pateikiama laiku, išsami ir naudinga vidaus ir išorės informacijos vartotojams. Bendrovės vadovo pareiga elgtis rūpestingai su juridinio asmens turtu apima pareigą tinkamai vesti turto apskaitą, teikti kasmetinių finansinių ataskaitų rinkinį Juridinių asmenų registrui, taip pat išsaugoti duomenis apie įmonės finansines operacijas.

42Nagrinėjamoje byloje faktinės aplinkybės yra tokios, kad ieškovas neturi ir neteikia teismui kasos knygos, tvirtindamas, kad jos neturi, jis nesinaudoja įstatymo jam suteikta teise reikalauti žalos atlyginimo iš įmonės dalyvių ar vadovų, kurie, kaip galima manyti iš bylos įrodymų, valdė grynuosius įmonės pinigus, kuriuos ieškovas tariamai išmokėjo atsakovams, tačiau išmokėjimą patvirtinančių įrodymų į bylą nėra pateikta, o ieškovo įmonės kasos orderiuose pasirašęs buvęs ieškovo BUAB „Inkaso Lietuva“ direktorius P. T. teisme tvirtina pinigų atsakovams neperdavęs. Kadangi šias aplinkybes, teismo vertinimu, nulėmė neteisėti ieškovo darbuotojų veiksmai, tai ieškovui ir pereina pareiga paneigti atsakovų sąžiningumo prezumpciją, įrodant kokia pinigų suma kam ir kokiu būdu faktiškai buvo perduota. Kaip jau minėta, tokių įrodymų byloje nėra, orderiuose esantys duomenys neatitinka buhalterinių ieškovo dokumentų registro, o kitų patikimų įrodymų ieškovas nepateikia.

43Akcentuotina, kad bet kokios informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį įrodinėjimo tikslas – tai teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja, t. y. faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų, kuriuos visapusiškai įvertino teismas, pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas, kad faktas buvo. Kasacinis teismas ne kartą yra konstatavęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (CPK 185 straipsnio 1 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Panevėžio miesto savivaldybė v. UAB „Panevėžio miestprojektas“, bylos Nr. 3K-3-526/2009; 2010 m. balandžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Interbolis“ v. VĮ Registrų centras, bylos Nr. 3K-3-155/2010; kt.).

44Aprašytų sandorių chronologija – 2011-11-02 sudaromos ginčo sutartys, 2011-11-02 akstinami skolų gražinimo terminai, 2011-11-15 nuperkamos skolininko akcijos, iki to ieškovas domisi skolininko akcijų nupirkimu, 2011-11-15 didinamas ieškovo įstatinis kapitalas ir 2011-12-20 tariamai išmokami ieškovo pinigai, nors pagal apskaitos registrą jie 2011-12-31 tebėra kasoje, o taip pat tokie faktai, kad ieškovo BUAB „Inkaso Lietuva“ direktorius nuo 2011-04-11 iki 2012-02-09 buvo trečiasias asmuo P. T., nuo 2012-02-09 – A. K., nuo 2012-08-01 iki 2012-09-24 – E. V. (b.l. 2-3, 5 t.), nupirktai UAB „Vytautas ir Kęstutis“, kurios skolas ieškovas pirko ginčo sutartimis, irgi vadovavo A. K., kuris, kaip pats nurodė teisme dirbo ir ieškovo skolų išieškotoju, kaip ir UAB „Vytautas ir Kęstutis“ akcijas nupirkusiai UAB „Debt projekt“ vadovavo tie patys susiję asmenys P. T., A. K., E. V. (b.l. 72-75, 7 t.), dar kartą įtikina teismą, kad pinigai pagal ginčo sandorius nei atsakovams, nei tretiesiems asmenims faktiškai nebuvo perduoti ir net nebuvo ketinama pinigus perduoti. Dėl išsakytų argumentų, įvertinęs šalių, trečiųjų asmenų ir jų atstovų paaiškinimus bei liudytojų parodymus ir įvertinęs procesiniuose dokumentuose ir teismo posėdžio metu išdėstytus jų argumentus, teismas sprendžia, kad ieškovo ieškinys ne tik neįrodytas, bet ir yra pakankamas pagrindas manyti, jog sudarydami ginčo sandorius ieškovo darbuotojai siekė neteisėto tikslo – pasisavinti įmones lėšas ir sudaryti atsakovų atsakomybės pagal ginčo sandorius iliuziją. Atsižvelgiant į tai, jog sandoriai teismo pripažinti prieštaraujantys viešajai tvarkai ir gerai moralei (CK 1.81 str.), remtis juo ieškovas netenka teisės. Atskiro tokio pripažinimo teismo sprendimo rezoliucine dalimi šiuo atveju nereikia, kadangi viešai tvarkai ir gerai moralei prieštaraujantys sandoriai yra niekiniai ir negalioja. Neįrodžius pinigų perdavimo ir skolininką iš juridinių asmenų registro išregistravus, restitucija teisiškai negalima.

45Bylinėjimosi išlaidos

46Atsakovai ir tretieji asmenys atsakovų pusėje patyrė po 434,43 Eur advokato atstovavimo išlaidų (b.l. 195-202, 4 t.), A. A. duomenų apie bylinėjimosi išlaidas nepateikė.. Teismui atmetant ieškinį ir iš esmės pripažįstant priešieškinių pagrįstumą bei trečiųjų asmenų savarankiškus reikalavimus, bylinėjimosi išlaidos iš ieškovo administravimui skirtų lėšų išieškotini atsakovams ir tretiesiems asmenims su savarankiškais reikalavimais.

47Vilniaus miesto apylinės teismo nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės naikintinos sprendimui įsiteisėjus (b.l. 212-213, 1 t.)(CPK 149 str.).

48Teismas, vadovaudamasis LR CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str., 259 str., 263 str. 270 str.,

Nutarė

49Ieškinį atmesti.

50Priešieškinius atmesti.

51Trečiųjų asmenų savarankiškus reikalavimus atmesti.

52Priteisti iš ieškovo BUAB „Inkaso Lietuva“ atstovaujamo A. B. administravimui skirtų lėšų 434,43 Eur bylinėjimosi išlaidų atsakovui V. Č.

53Priteisti iš ieškovo BUAB „Inkaso Lietuva“ atstovaujamo A. B. administravimui skirtų lėšų 434,43 Eur bylinėjimosi išlaidų atsakovei V. Č.

54Priteisti iš ieškovo BUAB „Inkaso Lietuva“ atstovaujamo A. B. administravimui skirtų lėšų 434,43 Eur bylinėjimosi išlaidų atsakovui K. Č.

55Priteisti iš ieškovo BUAB „Inkaso Lietuva“ atstovaujamo A. B. administravimui skirtų lėšų 434,43 Eur bylinėjimosi išlaidų atsakovei J. Č.

56Priteisti iš ieškovo BUAB „Inkaso Lietuva“ atstovaujamo A. B. administravimui skirtų lėšų 434,43 Eur bylinėjimosi išlaidų atsakovei Z. B.

57Priteisti iš ieškovo BUAB „Inkaso Lietuva“ atstovaujamo A. B. administravimui skirtų lėšų 434,43 Eur bylinėjimosi išlaidų trečiajam asmeniui J. G.

58Priteisti iš ieškovo BUAB „Inkaso Lietuva“ atstovaujamo A. B. administravimui skirtų lėšų 32,81 Eur bylinėjimosi išlaidų į valstybės biudžetą.

59Sprendimui įsiteisėjus panaikinti šioje byloje Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-03-21 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones – atsakovų turto areštą (b.l. Nr.2-15929-819/2014).

60Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Eglė Surgailienė, sekretoriaujant Renatai... 2. ieškovas Vilniaus miesto apylinkės teisme 2014-03-12 pareiškė teisme... 3. Ieškovas nurodė, kad 2012-08-28 Vilniaus apygardos teismo nutartimi jam buvo... 4. Ieškovas atsisakė ieškinio dalyje dėl reikalavimų J. G. ir A. A. (b.l.... 5. Ieškovas pateikė pareiškimą dėl ieškinio reikalavimų padidinimo ir... 6. Atsakovai V. Č. ir V. Č. atsiliepimais į ieškinį (b.l. 9-11, 14-17, 4 t.)... 7. Atsakovė J. Č. atsiliepimu į ieškinį nesutiko su ieškiniu ir prašė... 8. Atsakovė A. A. atsiliepimu į ieškinį nesutiko su ieškiniu ir prašė... 9. Atsakovė Z. B. atsiliepimu į ieškinį nesutiko su ieškiniu ir prašė... 10. Atsakovė J. G. atsiliepimu į ieškinį nesutiko su ieškiniu ir prašė... 11. Atsakovas K. Č. atsiliepimu į ieškinį nesutiko su ieškiniu ir prašė... 12. Vilniaus miesto apylinkės teismui 2014-11-18 posėdžio metu atsakovų... 13. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininko 2015-04-29 d.... 14. Kadangi Vilniaus miesto apylinkės byla buvo pradėta anksčiau, BUAB „Inkaso... 15. Priešieškiniais V. Č. ir V. Č. prašo tuos pačius jų vardu sudarytus... 16. Priešieškiniu atsakovė J. Č. (b.l. 111-113, 7 t.) pareiškė reikalavimą... 17. Priešieškiniu atsakovas K. Č. (b.l. 127-129, 7 t.) pareiškė reikalavimą... 18. Priešieškiniu atsakovė Z. B. (b.l. 209-211, 7 t.) pareiškė reikalavimą... 19. Trečiasis asmuo A. A. (b.l. 106-108, 7 t.) pareiškė savarankišką... 20. Trečiasis asmuo J. G. (b.l. 190-192, 7 t.) pareiškė savarankišką... 21. Atsakovai ir tretieji asmenys atsiliepimais pritarė vieni kitų argumentams ir... 22. Atsiliepimais ieškovas BUAB „Inkaso Lietuva“ nesutiko, prašė atmesti.... 23. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovai palaikė ieškinį, jį prašė... 24. Atsakovai, tretieji asmenys ir jų atstovas prašė ieškinį atmesti,... 25. Ieškinys atmestinas.... 26. Priešieškiniai atmestini... 27. Trečiųjų asmenų savarankiški reikalavimai atmestini.... 28. Ieškovas BUAB „Inkaso Lietuva“ ginčija šiuos sandorius, sudarytus jo ir... 29. Kasacinio teismo praktikoje pažymėta, kad CK 1.82 straipsnyje nustatyti... 30. Tam, kad privataus juridinio asmens teisnumui prieštaraujantis sandoris būtų... 31. Privataus juridinio asmens galimybė nuginčyti savo sudarytus sandorius,... 32. Iš ieškovo įstatų (b.l. 129-133, 3 t.) matyti, kad ieškovas yra privatus... 33. Teismas pažymi, jog tokios rūšies bylose ir kasacinio teismo praktikoje ne... 34. Remdamasis šalių paaiškinimais ir rašytiniais bylos dokumentais teismas... 35. Ieškovas sandorių prieštaravimą jo kaip juridinio asmens tikslams... 36. Teismui taip pat kelia pagrįstų abejonių ieškovo nurodomos aplinkybės, jog... 37. Kaip paaiškėjo bylos nagrinėjimo metu, ant visų ginčo sutarčių... 38. Į atsakovo atsikirtimus ir priešieškinius ieškovas paaiškino, kad pinigų... 39. Teismas atkreipia dėmesį, jog ginčo orderiuose nurodytos datos –... 40. Iš tiesų Vilniaus apygardos teismo 2012-08-28 nutartimi ieškovui UAB... 41. Pažymėtina, kad ĮBĮ sudaro bendrovei galimybę reikšti ieškinį ieškinį... 42. Nagrinėjamoje byloje faktinės aplinkybės yra tokios, kad ieškovas neturi ir... 43. Akcentuotina, kad bet kokios informacijos įrodomąją vertę nustato teismas... 44. Aprašytų sandorių chronologija – 2011-11-02 sudaromos ginčo sutartys,... 45. Bylinėjimosi išlaidos... 46. Atsakovai ir tretieji asmenys atsakovų pusėje patyrė po 434,43 Eur advokato... 47. Vilniaus miesto apylinės teismo nutartimi taikytos laikinosios apsaugos... 48. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str., 259 str., 263 str.... 49. Ieškinį atmesti.... 50. Priešieškinius atmesti.... 51. Trečiųjų asmenų savarankiškus reikalavimus atmesti.... 52. Priteisti iš ieškovo BUAB „Inkaso Lietuva“ atstovaujamo A. B.... 53. Priteisti iš ieškovo BUAB „Inkaso Lietuva“ atstovaujamo A. B.... 54. Priteisti iš ieškovo BUAB „Inkaso Lietuva“ atstovaujamo A. B.... 55. Priteisti iš ieškovo BUAB „Inkaso Lietuva“ atstovaujamo A. B.... 56. Priteisti iš ieškovo BUAB „Inkaso Lietuva“ atstovaujamo A. B.... 57. Priteisti iš ieškovo BUAB „Inkaso Lietuva“ atstovaujamo A. B.... 58. Priteisti iš ieškovo BUAB „Inkaso Lietuva“ atstovaujamo A. B.... 59. Sprendimui įsiteisėjus panaikinti šioje byloje Vilniaus miesto apylinkės... 60. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...