Byla e2-13513-294/2016
Dėl žalos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Gintaras Seikalis, sekretoriaujant Ernestai Perednienei, dalyvaujant ieškovo atstovei advokato padėjėjai Karinai Pribylovai, atsakovo atstovui advokatui Ernestui Šapalui viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Kopa ES“ ieškinį atsakovui R. Ž. dėl žalos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 20 304,11 Eur žalos atlyginimą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas, taip pat įpareigoti atsakovą grąžinti turtą ieškovui, t.y. telefono Apple iPhone 4S 16 GB Black aparatą ir nešiojamąjį kompiuterį Apple MacBook Air. Ieškovas nurodė, kad 2013-11-07 UAB „Kopa ES“ vienintelio akcininko sprendimu atsakovas R. Ž. buvo paskirtas UAB „Kopa ES“ vienasmeniu valdymo organu - direktoriumi, kuriam kartu priklausė ir 50 proc. UAB „Kopa ES“ akcijų. 2015-05-13 atsakovas UAB „Kopa ES“ pirkimo pardavimo sutarties pagrindu jam priklausančius 50 proc. UAB „Kopa ES“ akcijų perleido Ingai Vinkevičiūtei. 2015-05-13 UAB „Kopa ES“ vienintelės akcininkės Ingos Vinkevičiūtės sprendimu atsakovas buvo atšauktas iš Bendrovės vadovo pareigų. Atsakovas, atšaukus jį iš pareigų, naujai paskirtai UAB „Kopa ES“ direktorei Ingai Vinkevičiūtei neperdavė bendrovės turto ir visos bendrovės dokumentacijos. Po atsakovo atšaukimo iš pareigų, naujai paskirta vadovė Inga Vinkevičiūtė sudarė komisiją bendrovės inventorizacijai pagal faktą atlikti, kurios metu buvo inventorizuotas naujai paskirtos direktorės bendrovėje surastas turtas ir dokumentai. Atliktos bendrovės inventorizacijos pagal faktą rezultatai buvo sulyginti su surastais bendrovės dokumentais, taip pat faktiškai Bendrovėje surastu turtu ir nustatyta, kad bendrovės kasoje trūksta iš viso 18 504,11 Eur sumos piniginių lėšų; R. Ž., kaip atskaitingas asmuo, bendrovei yra skolingas 2200 Eur sumą (lėšos nuimtos iš banko sąskaitos ir neapskaitytos kasoje); bendrovei nebuvo grąžintas mobiliojo telefono Apple iPhone 4S 16 GB Black aparatas (likutinė vertė 336,53 Eur) bei kompiuteris Apple MacBook Air (likutinė vertė 804,72 Eur).

3Atsakovui atstovauti 2016-05-05 teismo nutartimi paskirtas kuratorius, kadangi atsakovo nepavyko rasti gyvenamosios vietos adresu, taip pat nepavyko atvesdinti. 2016-04-04 atsakovas deklaravo išvykimą į Australiją.

4Atsakovo atstovas atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškovo ieškiniu nesutinka. Nurodė, kad siekiant nustatyti dingusių lėšų aplinkybes, teismo posėdžio metu būtina apklausti liudytojus. Pažymėjo, kad būtina įvertinti, kokiu pagrindu Atsakovui turi būti (jeigu būtų nustatytos tam sąlygos) taikytina atsakomybė už teisės aktuose, reglamentuojančiuose buhalterinę apskaitą, nustatytų pareigų neįvykdymą/netinkamą vykdymą, t. y. ar civilinė (neribota), ar materialinė (ribota, remiantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso nuostatomis). Kuratoriaus vertinimu, atsakovo veiksmai, dėl kurių pareikštas ieškinys, susijęs su vidiniais santykiais, todėl civilinėje byloje nustačius pagrindus atsakovo atsakomybei taikyti, atsakovui taikytina ribota materialinė atsakomybė pagal darbo teisę. Pareikštu ieškiniu prašoma įpareigoti Atsakovą grąžinti Ieškovui turtą, t. y. telefoną Apple iPhone 4S 16 GB Black bei nešiojamąjį kompiuterį Apple Macbook Air. Ieškovas nurodo, kad minėtą turtą įsigijo iš atsakovo ir šiam faktui pagrįsti pateikė sunkiai įskaitomas pirkimo–pardavimo sutarčių bei perdavimo–priėmimo aktų kopijas, tačiau ieškovas nepateikė jokių įrodymų, kad už įsigytą turtą būtų atsiskaitęs su atsakovu. Atkreipia dėmesį, jog ieškovas reikalavimą atsakovui dėl įpareigojimo grąžinti minėtą turtą grindžia tik prielaidomis, jog šiais daiktais galimai naudojosi atsakovas. Nurodyto turto perdavimo atsakovui faktui pagrįsti ieškovas turėtų pateikti įrodymus (pavyzdžiui, perdavimo–priėmimo aktą), objektyviai patvirtinančius, kad šie daiktai iš tikrųjų buvo perduoti atsakovui.

5Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas prašė ieškinį tenkinti iš esmės ieškinyje nurodytais argumentais.

6Atsakovo atstovas teismo posėdžio metu su ieškiniu nesutiko iš esmės atsiliepime nurodytais motyvais.

7Ieškinys tenkintinas iš dalies.

8Iš civilinės bylos medžiagos matyti, kad 2013-11-07 UAB „Kopa ES“ vienintelio akcininko sprendimu atsakovas R. Ž. buvo paskirtas UAB „Kopa ES“ vienasmeniu valdymo organu - direktoriumi, kuriam kartu priklausė ir 50 proc. UAB „Kopa ES“ akcijų. 2015-05-13 atsakovas UAB „Kopa ES“ pirkimo pardavimo sutarties pagrindu jam priklausančius 50 proc. UAB „Kopa ES“ akcijų perleido Ingai Vinkevičiūtei. 2015-05-13 UAB „Kopa ES“ vienintelės akcininkės Ingos Vinkevičiūtės sprendimu atsakovas buvo atšauktas iš Bendrovės vadovo pareigų.

9CK 6.38 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. Jeigu šalis nevykdo savo piniginės prievolės, kita šalis turi teisę reikalauti, kad prievolė būtų įvykdyta natūra (CK 6.213 straipsnio 1 dalis).

10Civilinės bylos teismuose nagrinėjamos laikantis rungimosi principo (CPK 12 straipsnis). Šis principas reiškia, kad įrodinėjimo dalyką byloje nustato ginčo šalys, o teismas, spręsdamas bylą, vertina tik šalių nurodytus faktus ir jų pateiktus įrodymus. Bendroji įrodinėjimo pareigos taisyklė įtvirtinta CPK 178 straipsnyje. Jame nustatyta, kad šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus ar atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių šio kodekso nustatyta tvarka nereikia įrodinėti. Ieškinio reikalavimas gali būti patenkintas tik tuo atveju, jeigu teismas pripažįsta įrodytomis faktines aplinkybes, kuriomis jis grindžiamas. Įrodymai civilinėje byloje yra bet kokie faktiniai duomenys, kuriais remdamasis teismas įstatymų nustatyta tvarka konstatuoja, kad yra aplinkybių, pagrindžiančių šalių reikalavimus ir atsikirtimus, ir kitokių aplinkybių, turinčių reikšmės bylai teisingai išspręsti, arba kad jų nėra (CPK 177 straipsnio 1 dalis).

11Protingumo principas reiškia, kad, esant sutarties laisvei ir asmenų lygiateisiškumui, kiekvienas asmuo privalo pats rūpintis savo teisėmis ir pareigomis. Prieš atlikdamas bet kokį veiksmą, asmuo turi apsvarstyti galimus tokio veiksmo teisinius padarinius.

12Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad spręsdamas ginčą, teismas turi įsitikinti, ar pakanka įrodymų reikšmingoms bylos aplinkybėms nustatyti, ar tinkamai šalims paskirstyta įrodinėjimo pareiga, ar įrodymai turi ryšį su įrodinėjimo dalyku, ar jie leistini, patikimi, reikia įvertinti kiekvieną įrodymą ir įrodymų visetą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. vasario 7 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2011; kt.), o faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, kad labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (tikimybių pusiausvyros principas) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. rugsėjo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-439/2008; kt.). Teismas kiekvienoje konkrečioje situacijoje turi spręsti dėl byloje esančių įrodymų pakankamumo ir patikimumo, įvertinti, ar nėra prieštaravimų tarp įrodymų, ar šalutiniai duomenys patvirtina pagrindinius, ar pakankami tiesioginiai duomenys, ar nuoseklūs šalutiniai įrodomieji faktai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. lapkričio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-539/2013; kt.); be to, teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, teisingumo, protingumo, sąžiningumo kriterijais (CPK3 straipsnio 7 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. vasario 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-129/2008; 2014 m. sausio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-103/2014).

13Nagrinėjamu atveju, įvertinus byloje surinktus rašytinius įrodymus bei išklausius liudytojų paaiškinimų, nustatyta, kad labiau tikėtina, jog atsakovas, būdamas įmonės vadovu, galėjo nuimti lėšas nuo bendrovės sąskaitos ir jomis naudotis savo asmeniniams poreikiams tenkinti.

14Civilinės atsakomybės taikymui būtina įrodyti atsakovo neteisėtus veiksmus, kaltę, žalą bei priežastinį ryšį tarp neteisėtų veiksmų ir padarytos žalos (CK 6.245 str. – 6.249 str.). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra pažymima, kad įmonės dalyvio ir vadovo atsakomybės pagrindai skiriasi, nes skirtinga jų teisinė padėtis (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. birželio 1 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-244/2009). Skirtingas įmonės dalyvių ir valdymo organų narių statusas bei faktiškai atliekamos funkcijos lemia ir jų civilinę atsakomybę skirtingais pagrindais, atitinkamai pagal CK 2.50 straipsnio 3 dalį ir 2.87 straipsnio 7 dalį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. spalio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-509/2008).

15Kasacinio teismo praktikoje konstatuota, kad dalyvis per se nėra juridinio asmens organas ir neturi įstatyme nustatytų pareigų bendrovei, išskyrus pareigą apmokėti įstatinį kapitalą, akcininkų susirinkime jis gali balsuoti, vadovaudamasis savo interesais, jam galioja tik draudimas piktnaudžiauti ribota atsakomybe pagal CK 2.50 straipsnio 3 dalį. Dalyvis taip pat yra ir bendrovės organo – dalyvių susirinkimo – narys. Dalyvių susirinkimas, skirtingai nei vadovas, nelaikomas valdymo organu (CK 2.82 straipsnio 2 dalis), nes neatlieka valdymo organui būdingų kasdienės veiklos organizavimo funkcijų, jam taip pat draudžiama perimti valdymo funkciją (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. vasario 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-4-969/2015; 2014 m. kovo 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-389/2014). Juridinio asmens dalyvio interesai ne visada privalo sutapti su paties juridinio asmens interesais, todėl vertinant juridinio asmens dalyvio veiksmus netaikomas CK 2.87 straipsnis, t. y. dalyvis neturi fiduciarinių pareigų bendrovei (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. spalio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-509/2008).

16Vadovas, priešingai, yra bendrovės valdymo organas ir yra saistomas pareigų, reglamentuotų DK, CK, Akcinių bendrovių ir kitų įstatymų bei įgyvendinamųjų teisės aktų nuostatų, bendrovės įstatų, pareiginių nuostatų (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. balandžio 19 d. nutartį, priimtą civilinėje Nr. 3K-3-234/2013), todėl privalo derinti visų juridinio asmens interesų grupių (akcininkų, darbuotojų, o kai įmonei kyla nemokumo pavojus – ir kreditorių) interesus ir ši jo pareiga neperduodama (CK 2.87 straipsnis, Akcinių bendrovių įstatymo 20 straipsnio 2 dalis, 19 straipsnio 6 dalis). Juridinio asmens valdymo organo nariai turi fiduciarines pareigas juridiniam asmeniui, t. y. pareigas veikti išimtinai juridinio asmens interesais (CK 2.87 straipsnis), ir šių pareigų nevykdymas ar netinkamas vykdymas lemia valdymo organo nario atsakomybę pagal CK 2.87 straipsnio 7 dalį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. spalio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-509/2008).

17Pagrindo taikyti bendrovės vadovui civilinę atsakomybę atsiradimą gali lemti tiek imperatyviai teisės aktuose nustatytų, tiek fiduciarinių pareigų įmonei, taip pat ir aptartais aspektais kreditoriams pažeidimas. Tam, kad būtų galima taikyti bendrovės vadovui civilinę atsakomybę, būtina nustatyti jo civilinės atsakomybės sąlygas, t. y. neteisėtus veiksmus, atsiradusią žalą, priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį bei kaltę. Nustačius, kad bendrovės vadovas atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis).

18Teismui pridėti įrodymai apie tai, kad bendrovės kasoje trūksta piniginių lėšų, o piniginius nuėmimus vykdė būtent atsakovas R. Ž..

19Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad juridinio asmens vadovas privalo dirbti rūpestingai ir kvalifikuotai bei daryti viską, kad įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Vadovą ir jo įmonę sieja fiduciariniai santykiai, nuo pat tapimo įmonės vadovu momento vadovas turi elgtis rūpestingai, atidžiai ir apdairiai. Ar vadovas konkrečiu atveju šią pareigą įvykdė, nustatoma pagal tam tikrus objektyvaus elgesio standartus – rūpestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesio matą. Dėl šios priežasties įmonės vadovo civilinė atsakomybė gali atsirasti tiek įmonei, kai įmonės vadovo veikla prieštarauja įmonės interesams, tiek tretiesiems asmenims (kreditoriams), kai įmonės vadovas pažeidžia apribojimus, trečiųjų asmenų teisių apsaugos garantijas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-266/2006; teisėjų kolegijos 2012 m. vasario 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-19/2012; kt.).

20Pagal Buhalterinės apskaitos pagrindų įstatymo 6 straipsnio 5 dalį, grynieji pinigai yra priimami, išmokami, apskaitomi bei laikomi pagal Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatytą tvarką. Šis įstatymas, be kita ko, imperatyviai nustato, kad ūkio subjekto vadovas atsako už apskaitos organizavimą pagal šio įstatymo reikalavimus. Bendrovės AB DNB banko sąskaitos Nr. ( - ) išrašas įrodo, kad laikotarpiu nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2015 m. gegužės 31 d. iš šios sąskaitos naudojantis grynųjų pinigų nurašymo kortele buvo išgryninta 22 240 Eur suma. Teismui pridėti UAB „Kopa ES“ buhalteriniai dokumentai rodo, kad iš banko sąskaitos nuimti pinigai 2015-04-30 atsakovo R. Ž. buvo įnešti į bendrovės kasą ir avanso apyskaitos pagrindu apskaityti kaip įnešimas į bendrovės kasą. Kita vertus, iš tiesų iš bendrovės banko sąskaitos nuimtų ir tariamai kasoje apskaitytų lėšų bendrovės žinioje po atsakovo R. Ž. atšaukimo iš pareigų nebuvo, taip pat nepavyko surasti ir dokumentų, pagrindžiančių išlaidas iš bendrovės kasos. Bendrovės kasos išlaidas pagrindžiančių dokumentų nebuvimas rodo, kad piniginės lėšos iš UAB „Kopa ES“ kasos buvo paimtos be atitinkamo Bendrovės išlaidas pateisinančio pagrindo, todėl laikytinas neteisėtu. Be to, atsakovas R. Ž., kaip atskaitingas asmuo, papildomai iš bendrovės banko sąskaitos 2015-05-05 nuėmė 2 200 Eur sumą, tačiau šios sumos neįnešė nei į UAB „Kopa ES“ kasą, bei grąžino bendrovei. Dėl nurodytos priežasties teismas laiko įrodyta aplinkybe, kad atsakovas padarė įmonei žalą 20 304,11 Eur sumai. Nurodytais motyvais ieškovo ieškinys šioje dalyje laikomas pagrįstu ir įrodytu, todėl tenkintinas.

21Kita vertus, ieškovo reikalavimas dėl turto išreikalavimo arba nerasto turto vertės priteisimo atmestinas.

22Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad bendrovės vadovas atsako ne dėl bet kokių jam priskirtų pareigų pažeidimo, tačiau tik dėl jo tyčios siekiant pažeisti kreditorių interesus ar didelio neatsargumo, reiškiančio aiškų ir nepateisinamą aplaidumą vykdant savo pareigas, todėl paprastas atsakovo neatsargumas, susijęs su įmonės ūkinės-komercinės veiklos rizika, neturėtų būti pagrindu atsirasti įmonės vadovo civilinei atsakomybei CK 6.263 straipsnio pagrindu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. vasario 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-19/2012). Šiuo atveju, kaip teisingai pastebėjo atsakovo atstovas, nėra aiškių įrodymų, patvirtinančių, jog prašomi išreikalauti telefonas bei nešiojamasis kompiuteris buvo perduoti atsakovui – įmonės vadovui ir pastarasis naudojosi jais išimtinai savo interesais.

23Jeigu tam tikram faktui patvirtinti nėra tiesioginių įrodymų, o netiesioginiai įrodymai yra nepakankamos įrodomosios galios dėl to, kad jie yra faktinės būklės neatspindintys, apibendrinti duomenys, tai, jų nepatvirtinus pirminiais faktų šaltiniais, nesant kitų bylos aplinkybių, kurių visuma duotų pagrindą vertinti kitaip, turi būti vertinama, kad ieškinyje nurodytos aplinkybės neįrodytos dėl įrodymų nepakankamumo (CPK 185 straipsnis).

24Aukščiau nurodytais motyvais ieškovo reikalavimas įpareigoti turtą (telefoną bei nešiojamąjį kompiuterį) grąžinti natūra (nenustačius, jog turtas tikrai valdomi atsakovo) būtų neįgyvendinamas, o priteisti turto ekvivalentą pinigais, nesant pakankamai įrodymų būtų neprotinga ir neteisinga, todėl ieškovo ieškinys šioje dalyje atmestinas kaip neįrodytas.

25Kiti šalių argumentai ar pateikti įrodymai esminės reikšmės bylai neturi, todėl teismas atskirai dėl jų nepasisako.

26Skolininkas iki visiško prievolės įvykdymo naudojasi kreditoriaus pinigais, todėl privalo už termino prievolei įvykdyti praleidimą mokėti sutarties ar įstatymo nustatytas palūkanas, kurios laikomos minimaliais kreditoriaus nuostoliais, nepriklausomai nuo skolininko kaltės (CK 6.37, 6.210, 6.261 straipsniai). Iki bylos iškėlimo teisme dienos skolininkui gali būti skaičiuojamos (jo prašymu priteisiamos) kompensacinės palūkanos už naudojimąsi kreditoriaus pinigais (CK 6.210, 6.261 straipsniai), o iškėlus civilinę bylą – procesinės palūkanos (CK 6.37, 6.210 straipsniai).

27CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, t.y. procesinės palūkanos. Procesinių palūkanų paskirtis – skatinti skolininką kuo greičiau įvykdyti prievolę, be to, jos atlieka kompensacinę funkciją – procesinės palūkanos yra skolininko kreditoriui mokamas atlyginimas už naudojimąsi kreditoriaus lėšomis. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo metines palūkanas už priteistą sumą (žalos atlyginimą) nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra pagrįstas ir iš atsakovo priteisiamos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 1 d.).

28Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 79 straipsnį bylinėjimosi išlaidas sudaro žyminis mokestis, su kuriuo susijusius klausimus reglamentuoja CPK 80–87 straipsniai, ir išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu, su kuriomis susijusius klausimus reglamentuoja CPK 88–92, 97–99 straipsniai. Bylinėjimosi išlaidos paskirstomos pagal tai, kurios šalies naudai priimtas sprendimas (CPK 93 straipsnis).

29Ieškovas šioje byloje sumokėjo 492 Eur žyminį mokestį. Ieškovo ieškinys patenkintas iš dalies (93 proc.), todėl 457,56 Eur sumai žyminis mokestis priteistinas iš atsakovo ieškovo naudai.

30Ieškovas teismui pateikė prašymą priteisti 1 310,73 Eur teisinės pagalbos išlaidas. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio ir šių Rekomendacijų 2 p. išvardintus kriterijus, t.y. suteiktos paslaugos teisme nebuvo nei didelės apimties, nei sudėtingos, tačiau rekomendacijų dydžių neviršija, todėl priteistinos bylinėjimosi išlaidos nėra mažintinos ir ieškovui iš atsakovo yra pagrindas priteisti 93 proc. (proporcingai patenkinto ieškinio daliai) teisinės pagalbos išlaidas 1 218,98 Eur sumai.

31Ieškovas taip pat prašo atlyginti 544,50 Eur išlaidas dėl kuratoriaus paskyrimo ir jo atstovavimo atsakovo interesams. Šios išlaidos, teismo nuomone, yra pagrįstos, protingos, todėl 93 proc. šių išlaidų 506,39 Eur sumai yra priteistinos iš atsakovo ieškovo naudai.

32Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad iš atsakovo ieškovui priteistina 2 182,93 Eur bylinėjimosi išlaidų (CPK 88, 93, 98 str.).

33CPK 96 straipsnio 6 d. numatyta, kad tuo atveju, jeigu iš šalies pagal šį straipsnį į valstybės biudžetą išieškotina bendra suma yra mažesnė už teisingumo ministro kartu su finansų ministru nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, teismas tokios sumos nepriteisia ir ji nėra išieškoma. Iš atsakovo išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, priteistinos, kadangi išlaidos viršija nurodytą sumą: priteisti valstybei iš atsakovo 4,80 Eur dydžio pašto išlaidas (LR teisingumo ministro ir finansų ministro 2011-11-07 įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, CPK 92 str.).

34Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259, 260, 268, 270 str.,

Nutarė

35Ieškovo UAB „Kopa ES“, juridinio asmens kodas 303181384, ieškinį tenkinti iš dalies ir priteisti jam iš atsakovo R. Ž., asmens kodas ( - ) 20 304,11 Eur (dvidešimt tūkstančių trys šimtai keturi eurai 11 ct) žalos atlyginimą, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 20 304,11 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016-03-10) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 2 182,93 Eur (du tūkstančiai vienas šimtas aštuoniasdešimt du eurai 93 ct) bylinėjimosi išlaidas.

36Kitoje dalyje (dėl įpareigojimo grąžinti turtą (mobilųjį telefoną ir nešiojamąjį kompiuterį) arba priteisti ekvivalentą pinigais) ieškovo ieškinio netenkinti.

37Priteisti iš atsakovo R. Ž., asmens kodas ( - ) 4,80 Eur (keturi eurai 80 ct) pašto išlaidų, jas sumokant į sąskaitą LT247300010112394300, įmokos kodas 5660, gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos, teismui pateikiant išlaidų apmokėjimą patvirtinantį dokumentą.

38Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Gintaras Seikalis, sekretoriaujant... 2. Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 20 304,11 Eur žalos atlyginimą, 5... 3. Atsakovui atstovauti 2016-05-05 teismo nutartimi paskirtas kuratorius, kadangi... 4. Atsakovo atstovas atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškovo ieškiniu... 5. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas prašė ieškinį tenkinti iš esmės... 6. Atsakovo atstovas teismo posėdžio metu su ieškiniu nesutiko iš esmės... 7. Ieškinys tenkintinas iš dalies. ... 8. Iš civilinės bylos medžiagos matyti, kad 2013-11-07 UAB „Kopa ES“... 9. CK 6.38 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos... 10. Civilinės bylos teismuose nagrinėjamos laikantis rungimosi principo (CPK 12... 11. Protingumo principas reiškia, kad, esant sutarties laisvei ir asmenų... 12. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad spręsdamas ginčą,... 13. Nagrinėjamu atveju, įvertinus byloje surinktus rašytinius įrodymus bei... 14. Civilinės atsakomybės taikymui būtina įrodyti atsakovo neteisėtus... 15. Kasacinio teismo praktikoje konstatuota, kad dalyvis per se nėra juridinio... 16. Vadovas, priešingai, yra bendrovės valdymo organas ir yra saistomas pareigų,... 17. Pagrindo taikyti bendrovės vadovui civilinę atsakomybę atsiradimą gali... 18. Teismui pridėti įrodymai apie tai, kad bendrovės kasoje trūksta piniginių... 19. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad juridinio asmens vadovas privalo... 20. Pagal Buhalterinės apskaitos pagrindų įstatymo 6 straipsnio 5 dalį,... 21. Kita vertus, ieškovo reikalavimas dėl turto išreikalavimo arba nerasto turto... 22. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad bendrovės vadovas... 23. Jeigu tam tikram faktui patvirtinti nėra tiesioginių įrodymų, o... 24. Aukščiau nurodytais motyvais ieškovo reikalavimas įpareigoti turtą... 25. Kiti šalių argumentai ar pateikti įrodymai esminės reikšmės bylai neturi,... 26. Skolininkas iki visiško prievolės įvykdymo naudojasi kreditoriaus pinigais,... 27. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti... 28. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 79... 29. Ieškovas šioje byloje sumokėjo 492 Eur žyminį mokestį. Ieškovo ieškinys... 30. Ieškovas teismui pateikė prašymą priteisti 1 310,73 Eur teisinės pagalbos... 31. Ieškovas taip pat prašo atlyginti 544,50 Eur išlaidas dėl kuratoriaus... 32. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad iš atsakovo... 33. CPK 96 straipsnio 6 d. numatyta, kad tuo atveju, jeigu iš šalies pagal šį... 34. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259, 260, 268, 270 str.,... 35. Ieškovo UAB „Kopa ES“, juridinio asmens kodas 303181384, ieškinį... 36. Kitoje dalyje (dėl įpareigojimo grąžinti turtą (mobilųjį telefoną ir... 37. Priteisti iš atsakovo R. Ž., asmens kodas ( - ) 4,80 Eur (keturi eurai 80 ct)... 38. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui,...