Byla 2-178/2014
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Alė Bukavinienė teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ECAA Europe atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. lapkričio 8 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-6056-653/2013 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ECAA Europe ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Autoprofilis“ dėl bankroto bylos iškėlimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB ECAA Europe kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas iškelti bankroto bylą atsakovui UAB „Autoprofilis“. Ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovo UAB „Autoprofilis“ turtui.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2013 m. lapkričio 8 d. nutartimi atmetė ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovui.

7Teismas nurodė, kad nagrinėjamu atveju ieškovas nepateikė argumentų ir įrodymų, jog atsakovas ėmėsi kokių nors veiksmų paslėpti jam priklausantį turtą ar perleisti jį tretiesiems asmenims. Teismas pažymėjo, kad nepagrįstai pritaikius ieškovo prašomas laikinąsias apsaugos priemones, galėtų būti pažeisti atsakovo turtiniai interesai, o vertinant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo procesinę paskirtį, turi būti siekiama išlaikyti šalių interesų pusiausvyrą, nevaržyti kitų šalių interesų labiau nei reikia teisėtų tikslų pasiekimui. Nutartyje išaiškinta, kad laikinosios apsaugos priemonės, pritaikytos bankroto byloje, neturi tapti veiksniu, sąlygojančiu atsakovo finansinės padėties pablogėjimą, juo labiau, kad šiame bankroto bylos proceso etape, kuomet atsakovui dar nėra iškelta bankroto byla, kuomet dar tik bus sprendžiamas klausimas dėl pagrindo kelti atsakovui bankroto bylą buvimo ir teismui dar neturint jokių duomenų ir įrodymų apie realią atsakovo turtinę padėtį t.y. teismui dar neišnagrinėjus byloje esančių įrodymų, negalima daryti kategoriškos išvados dėl teisinio pagrindo bankroto bylos iškėlimui, įmonės nemokumo ir t.t. Teismo vertinimu, neteisinga ir netikslinga areštuoti visą atsakovo turtą ir tokiu būdu neproporcingai suvaržyti įmonės turtines teises ir interesus, ypač jei nepasitvirtintų ieškovo teiginiai dėl įmonės nemokumo ir pagrindo bankroto bylos iškėlimui. Teismas pažymėjo, kad išieškojimas iš atsakovo pagal vykdomuosius dokumentus sustabdomas nepaisant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ar jų netaikymo, nes toks sustabdymas vyksta ne teismo nutarties, bet įstatymo pagrindu, esant teisiškai reikšmingai aplinkybei – teisme priėmus pareiškimą dėl bankroto bylos atsakovui iškėlimo (ĮBĮ 9 str. 3 d.).

8III. Atskirojo skundo argumentai

9Ieškovas UAB ECAA Europe pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. lapkričio 8 d. nutarties. Atskiruoju skundu prašo panaikinti skundžiamos nutarties dalį, kuria buvo atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovui, ir priimti naują nutartį – tenkinti apelianto prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Ieškovas atskirajame skunde nurodo, kad skundžiama nutartis yra nemotyvuota ir prieštaringa. Mano, kad teismas neatsižvelgė į ieškovo pateiktus įrodymus (dėl skolos susidarymo fakto, dėl atsakovo vengimo atsiskaityti ilgą laiką, dėl rašytinių raginimų ignoravimo ir kt.), kurie pagrindžia būtinybę taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Atskirajame skunde pažymima, kad būtinybę taikyti laikinąsias apsaugos priemones suponuoja ir didelė ieškinio suma, t. y. 30 518,86 Lt. Apelianto nuomone, teismas nepagrįstai nustatė, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas atsakovui pažeistų proporcingumo principą, nes netinkamai interpretavo ieškovo prašymą, t. y. teismas suprato, kad ieškovas prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones visam atsakovo turtui, tačiau ieškovas siekia, jog būtų areštuota atsakovo turto ne daugiau nei 30 518,86 Lt.

10IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11Atskirasis skundas netenkintinas.

12Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo nutarties dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329, 338 str.).

13Ieškovas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovui būtinybę grindžia didele ieškinio suma. Teismų praktikoje suformuluota taisyklė, pagal kurią aplinkybė, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimu, preziumuojama tuomet, kai turtinis ginčas tarp šalių atsirado dėl didelės pinigų sumos, nes didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti teismo būsimo sprendimo neįvykdymo riziką (Lietuvos apeliacinio teismo 2005 m. rugpjūčio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-397/2005; 2006 m. vasario 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-105/2006; 2007 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-782/2007; 2008 m. birželio 12 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-428/2008; 2008 m. liepos 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-545/2008; 2008 m. gruodžio 11 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-906/2008; 2009 m. balandžio 16 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-447/2009; 2009 m. rugsėjo 10 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-905/2009). Prezumpcija, jog ieškinio didelė suma gali objektyviai padidinti ieškovui galimai palankaus teismo sprendimo neįvykdymo riziką, nėra absoliuti. Kiekvienu atveju teismas turi vertinti konkrečias faktines bylos aplinkybes, atsižvelgti į atsakovo finansines galimybes, t. y. ar jam ši ieškinio suma, lyginant ją su nuosavybės teise valdomo turto verte, pajamomis, įsipareigojimais kreditoriams, yra didelė. Iš bylos medžiagos matyti, kad, nors ieškovas kreipiasi dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui, realiai jis siekia atgauti iš atsakovo 30 518,86 Lt skolą. Pati savaime ši suma nėra vertintina kaip didelė ir kelianti grėsmę galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymui. Be to, iš bylos duomenų matyti, kad atsakovo įmonės turtą sudaro 890 370 Lt, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 96 075 Lt, įmonės pelną 2012 m. sudarė 124 256 Lt, o 2013 m. atsakovo įmonės pelną sudarė 153 834 Lt. Šie duomenys leidžia teigti, kad atsakovo turtinė padėtis yra pakankamai gera ir kad jam ieškovo siekiama atgauti 30 518,86 Lt suma nėra didelė. Ši aplinkybė taip pat paneigia grėsmės galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymui egzistavimą bei laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovo atžvilgiu būtinybę.

14Pagal CPK 144 str. 1 d. teismas, spręsdamas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, preliminariai patikrina, ar tuo atveju, jeigu pasitvirtintų ieškovo nurodomos aplinkybės, ieškinys galėtų būti patenkintas. Jei preliminariai (lot. prima facie) įvertinęs pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus teismas susidaro nuomonę, kad ieškovui palankus sprendimas negalėtų būti priimtas, kartu tampa aišku, jog negalėtų pasunkėti arba tapti negalimas ir tokio sprendimo įvykdymas. Iš teismų informacinės sistemos Liteko ir bylos duomenų (b. l. 34) matyti, kad Vilniaus apygardos teismas 2013 m. gruodžio 6 d. nutartimi ieškovo UAB ECAA Europe ieškinį atmetė, t. y. atsisakė atsakovui UAB „Autoprofilis“ kelti bankroto bylą. Nors ši nutartis ir neįsiteisėjo, tačiau patvirtina, kad nėra pagrindo manyti, jog ieškovas tikėtinai pagrindė savo ieškinio reikalavimą, kaip tai nustato CPK 144 str. 1 d. (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gruodžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1403/2012). Dėl šios priežasties nėra pagrindo taikyti ieškovo prašomas laikinąsias apsaugos priemones.

15Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teismas vertina, kad byloje nustatytos aplinkybės yra pakankamos pripažinti, jog šioje byloje nėra būtinybės taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovo atžvilgiu. Atitinkamai darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai skundžiama nutartimi atsisakė tenkinti UAB ACEE Europe prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

16Kiti atskirajame skunde nurodyti argumentai neturi teisinės reikšmės teisingam klausimo išsprendimui.

17Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

18Vilniaus apygardos teismo 2013 m. lapkričio 8 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai