Byla 2S-1990-520/2011

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią sudaro kolegijos pirmininkė Dalia Višinskienė (pranešėja), kolegijos teisėjai Liuda Uckienė, Alvydas Barkauskas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2011 m. birželio 30 d. nutarties civilinėje byloje dėl skolos, delspinigių ir palūkanų priteisimo pagal ieškovo UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ ieškinį atsakovui UAB „Norfos mažmena“,

Nustatė

2Ieškovas UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ dokumentinio proceso tvarka kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė jam iš atsakovo UAB „Norfos mažmena“ priteisti 38 562,79 Lt skolos, 3 052,26 Lt delspinigių, 1 270,64 Lt palūkanų, 8,05 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones- areštuoti UAB „Norfos mažmena“ nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, turtines teises, esančias pas atsakovą ar trečiuosius asmenis, o jų nesant arba esant nepakankamai- lėšas, kurių vertė ar suma 42 885,69 Lt. Nurodė, kad atsakovo skola jam yra 42 885,69 Lt, o pareikšto reikalavimo suma atsakovui laikytina didele ir tai gali objektyviai padidinti ieškovui galimai palankaus sprendimo neįvykdymo riziką. Iš atsakovo balanso, pelno (nuostolių) ataskaitos, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos, pinigų srautų ataskaitos bei kitų finansinių dokumentų matyti, kad atsakovo pajamos 2009 m. sumažėjo 123 mln. Lt, prekių pardavimo pajamos sumažėjo beveik dvigubai, atsakovo skolos tiekėjams apytiksliai sudarė 98,6 mln. Lt ir jos yra didesnės už prekių atsargas. Šie duomenys patvirtina, jog bet kokie rinkos svyravimai ar ekonomikos pokyčiai neigiamai atsilieps atsakovo ūkinei-komercinei veiklai, todėl iškils grėsmė atsakovo veiklos tęstinumo galimybei. Vertinant reikalaujamos priteisti sumos dydį, būtina atsižvelgti į tai, jog dabartinė UAB „Norfos mažmena“ finansinė padėtis yra itin sudėtinga, t. y. Lietuvos apeliacinio teismo 2011-04-28 nutartimi atnaujintas procesas byloje dėl bankroto bylos iškėlimo pagal kito kreditoriaus ieškinį atsakovui. Atsakovas daugelį savo veiklos vykdo nuomojamose patalpose, daugiausiai turi trumpalaikio turto, o turimo ilgalaikio turto nusidėvėjimas yra didelis, atsakovas taip pat turi daug kreditorinių įsiskolinimų, yra pradėtas skolų išieškojimo procesas. Atsakovas skolos nemoka, vengia atsiskaityti. Šios aplinkybės leidžia matyti, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių galimai jam palankų sprendimą būtų sunku arba neįmanoma įvykdyti.

3Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas 2011 m. birželio 10 d. nutartimi tenkino ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, t. y. areštavo 42 885,69 Lt sumai atsakovo UAB „Norfos mažmena“ nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, turtines teises, esančias pas atsakovą ar trečiuosius asmenis, o jų nesant arba esant nepakankamai- lėšas, paliekant teisę UAB „Norfos mažmena“ iš areštuotų banko sąskaitų daryti privalomus mokėjimus valstybės biudžetui ir su darbo santykiais susijusias išmokas. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad įsiskolinimo suma yra didelė, kad atsakovas ilgą laiką vengia atsiskaityti, kad ieškovo žiniomis, atsakovo finansinė padėtis yra itin sudėtinga, kad šiuo metu atnaujintas procesas byloje pagal kito kreditoriaus ieškinį dėl bankroto bylos atsakovui UAB „Norfos mažmena“ iškėlimo, padarė išvadą, jog nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba tapti neįmanomas.

4Atsakovas UAB „Norfos mažmena“ pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašė teismo nutartį panaikinti. Nurodė, kad teismas netinkamai įvertino UAB ‚Norfos mažmena“ turtinę padėtį, kadangi pareikšto ieškinio suma nėra didelė lyginant su UAB „Norfos mažmena“ turtine padėtimi. Pagal jo balanso duomenis jo finansinė padėtis yra labai gera, ieškinys pareikštas ekonomiškai stipriam juridiniam asmeniui, kurio turimo turto vertė žymiai viršija jam pareikštų reikalavimų sumą, todėl nėra pagrindo matyti, kad galimai palankaus teismo sprendimo atveju šis sprendimas negalėtų būti įvykdytas. Ieškovas nepateikė kitų duomenų ir/ar įrodymų apie jo siekį paslėpti turtą, mėginimą savo turtą realizuoti, perleisti tretiesiems asmenims ir pan.

5Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas 2011 m. birželio 30 d. nutartimi panaikino 2011-06-10 nutartį taikyti laikinąsias apsaugos priemones UAB „Norfos mažmena“ turtui. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad atsakovas padavė atskirąjį skundą dėl 2011-06-10 nutarties, kad kartu su atskiruoju skundu pateikė įrodymus, patvirtinančius, kad jo finansinė padėtis yra gera, jis ekonomiškai stiprus, nes jo turimo turto vertė žymiai viršija pareikšto ieškinio reikalavimus, padarė išvadą, kad nėra pagrindo manyti, jog egzistuoja grėsmė, kad teismo sprendimo vykdymas gali būti apsunkintas, todėl nutartį taikyti laikinąsias apsaugos priemones panaikino.

6Ieškovas UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ atskiruoju skundu prašo teismo nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės- areštuoti atsakovui UAB „Norfos mažmena“ nuosavybės teise priklausantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, turtines teises, esančias pas atsakovą ar trečiuosius asmenis, o jų nesant ar esant nepakankamai- lėšas, esančias atsakovui priklausančiose kredito įstaigose, neviršijant ieškinio reikalavimo sumos. Nurodo, kad Lietuvos apeliacinis teismas ne vienoje savo nutarčių yra pabrėžęs, jog laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra būtinas atsižvelgiant į didelę reikalavimo sumą. Jo turimomis žiniomis Lietuvos apeliacinis teismas priėmė nutartį, kuria atnaujino procesą byloje dėl bankroto bylos iškėlimo pagal kito kreditoriaus ieškinį atsakovui. Iš atsakovo balanso, pelno (nuostolių) ataskaitos, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos, pinigų srautų ataskaitos bei kitų finansinių dokumentų matyti, kad atsakovo pajamos 2009 m. sumažėjo 123 mln. Lt, prekių pardavimo pajamos sumažėjo 96,3 mln. Lt, suteiktų paslaugų pardavimo pajamos sumažėjo beveik dvigubai, atsakovo skolos tiekėjams apytiksliai sudarė 98,6 mln. Lt ir jos yra didesnės už prekių atsargas. Šie duomenys patvirtina, jog bet kokie rinkos svyravimai ar ekonomikos pokyčiai neigiamai atsilieps atsakovo ūkinei-komercinei veiklai, todėl iškils grėsmė atsakovo veiklos tęstinumo galimybei. Atsakovas daugelį savo veiklos vykdo nuomojamose patalpose, daugiausiai turi trumpalaikio turto, o turimo ilgalaikio turto nusidėvėjimas yra didelis, atsakovas taip pat turi daug kreditorinių įsiskolinimų. Atsakovo įsiskolinimai vien jam siekia 1 101 730,61 Lt. Atsakovas didžiąją dalį savo turimo turto (daugiau kaip už 86 800 000 Lt) yra įkeitęs už UAB „Rivona“ paskolas bankams, UAB „Rivona“ už įkeistą UAB „Norfos mažmena“ turtą yra gavusi paskolų daugiau nei už 47 000 000 Lt. Atsakovas nuosavybės teise nevaldo jokio nekilnojamojo turto. Viena iš UAB „Rivona“ paskolų, kurios suma 19 999 999,36 Lt, AB „Swedbank“ turėjo būti grąžinta 2011-02-28, tačiau ji nėra grąžinta, todėl yra tikimybė, jog paskola gali būti išieškota pardavus atsakovo įkeistą bankui turtą. Atsakovas nesiūlė ginčo išspręsti taikiai, su juo nebendradarbiauja.

7Atsakovas UAB „Norfos mažmena“ atskiruoju skundu prašo skundą atmesti. Nurodo, kad ieškovas nepateikia jokių duomenų ir/ar įrodymų apie jo veiksmus, kurie patvirtintų, kad laikinąsias apsaugos priemones taikyti yra būtina, kad jų nepritaikius pasunkėtų ar taptų neįmanomas teismo sprendimo įvykdymas. Pirmosios instancijos teismas tinkamasi įvertino ieškovo turtinę padėtį, kadangi pareikšto reikalavimo suma nėra didele lyginant su jo turtine padėtimi. Pagal jo 2010 m. finansinius duomenis bei dalies turimo turto suvestinė jo finansinė padėtis yra labai gera, ieškinys pareikštas ekonomiškai stipriam juridiniams asmeniui, kurio turimo turto vertė žymiai viršija jam pareikštų reikalavimų sumą, todėl nėra pagrindo objektyvaus pobūdžio prielaidoms, jog egzistuoja grėsmė būsimam teismo sprendimo įvykdymui, net ir atsižvelgiant į pareikštų reikalavimų sumą. Pritaikius areštą jo turtui ir lėšoms, būtų nepagrįstai apribotos jo teisės ir tokiu būdu pažeista šalių interesų pusiausvyra. UAB „Rivona“ nėra jo dukterinė bendrovė, ieškovo nurodoma 19 999 999,36 Lt suma nėra grąžinta AB „Swedbank“, kadangi ji nebuvo paimta, t. y. UAB „Rivona“ nepasinaudojo galimybe pasiimti kreditą. Visos ieškovo minimos sutartys yra kredito linijos arba overdraft sutartys, kurios skirtos trumpalaikiam apyvartinių lėšų trūkumui ir 2011-03-30 išimta tik 207 394,72 Lt, kurių grąžinimo terminas yra 2012-02-18. Už šią paskolą jis nėra įkeitęs savo atsargų.

8Atskirasis skundas netenkintinas, pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

9Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirojo skundo, atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentus, pirmosios instancijos teismo pateiktą bylos medžiagą, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, pagrįstai įvertinęs atsakovo UAB „Norfos mažmena“ įrodymus, patvirtinančius jo finansinę padėtį, padarė išvadą, kad nėra pagrindo manyti, jog nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas.

10Iš apeliacinės instancijos teismui pateiktos bylos medžiagos nustatyta, kad pirmosios instancijos teisme buvo iškelta ir nagrinėjama civilinė byla dėl skolos, delspinigių ir palūkanų priteisimo pagal ieškovo UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ ieškinį atsakovui UAB „Norfos mažmena“. Byloje pareikštam ieškiniui užtikrinti ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir pirmosios instancijos teismas nutartimi šį ieškovo prašymą tenkino, t. y. areštavo atsakovo UAB „Norfos mažmena“ nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, turtines teises, esančias pas atsakovą ar trečiuosius asmenis, o jų nesant arba esant nepakankamai- lėšas, paliekant teisę UAB „Norfos mažmena“ iš areštuotų banko sąskaitų daryti privalomus mokėjimus valstybės biudžetui ir su darbo santykiais susijusias išmokas, kurių vertė ar suma 42 885,69 Lt. Atsakovas UAB „Norfos mažmena“ dėl šios teismo nutarties padavė atskirąjį skundą, kuriuo prašė teismo nutartį panaikinti, nurodė, kad teismas netinkamai įvertino jo turtinę padėtį, kadangi pareikšto ieškinio suma nėra didelė lyginant su UAB „Norfos mažmena“ turtine padėtimi, kad jo finansinė padėtis yra labai gera, kad nėra pagrindo matyti, kad galimai palankaus teismo sprendimo atveju šis sprendimas negalėtų būti įvykdytas. Pirmosios instancijos teismas 2011-06-30 nutartimi panaikino 2011-06-10 nutartį, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemones UAB „Norfos mažmena“ turtui, kadangi atsakovas kartu su atskiruoju skundu pateikė įrodymus, patvirtinančius, kad jo finansinė padėtis yra gera, jis ekonomiškai stiprus ir nėra pagrindo manyti, jog egzistuoja grėsmė, kad teismo sprendimo vykdymas gali būti apsunkintas. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo argumentais, kurių pagrindu buvo panaikinta 2011-06-10 nutartis taikyti laikinąsias apsaugos priemones UAB „Norfos mažmena“ turtui.

11Pagal CPK 144 str. 1 d. teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms apsunkinti ar padaryti neįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos tokios, kurios užkirstų galimybę išvengti būsimo teismo sprendimo įvykdymą, bylos nagrinėjimo metu būtų užtikrinta ta pati padėtis, kuri buvo iki kreipimosi į teismą. Taikant laikinąsias apsaugos priemones, turi būti įvertinama reali grėsmė ir taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių proporcingumas siekiamiems tikslams. Taikant laikinąsias apsaugos priemones, turi būti įvertinama reali grėsmė ir taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių proporcingumas siekiamiems tikslams. Teismų praktikoje suformuluota taisyklė, pagal kurią aplinkybė, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimu, preziumuojama tuomet, kai turtinis ginčas tarp šalių atsirado dėl didelės pinigų sumos, kadangi didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti teismo būsimo sprendimo neįvykdymo riziką (Lietuvos apeliacinio teismo 2010-12-23 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1624/2010; 2009-09-10 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-905/2009; 2009-04-16 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-447/2009; 2008-04-12 nutarti, priimta civilinėje byloje Nr. 2-428/2008). Nagrinėjamu atveju iš ieškovo prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo matyti, kad laikinąsias apsaugos priemones prašoma taikyti iš esmės atsižvelgiant į ieškinio reikalavimo dydį. Ieškovo nurodoma ieškinio suma galėtų būti vertinama kaip didelė ieškinio suma, tačiau pažymėtina, kad nėra absoliuti prezumpcija, jog didelė ieškinio suma gali objektyviai padidinti galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo neįvykdymo riziką. Kiekvienu atveju teismas turi vertinti, ar pareikšto ieškinio suma yra didelė konkrečiam atsakovui, ar ne, todėl ieškovas turi pareigą argumentuotai pagrįsti, jog ieškinio suma yra didelė atsakovui. Teismas konkrečiam asmeniui pareikštą turtinio reikalavimo sumą turi vertinti pagal jo turimo turto vertę, pajamas, įsipareigojimus. Balansinės turto vertės ir finansinių įsipareigojimų santykis leidžia daryti išvadas apie skolininko tikrąją turtinę padėtį (objektyvų finansinį pajėgumą) (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010-01-07 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-37/2010).

12Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, įvertinusi byloje esančius atsakovo finansinę padėtį patvirtinančius duomenis (ieškovas kartu su atskiruoju skundu yra pateikęs atsakovo 2009 m. finansinių dokumentų rinkinį, atsakovas kartu su atliepimu į atskirąjį skundą yra pateikęs 2010 m. finansinės atskaitomybės rinkinį) ir kitas paminėtas aplinkybes, sprendžia, jog negalima daryti prielaidos, kad, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, būsimo galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Iš atsakovo 2010-12-31 finansinės atskaitomybės dokumentų (balanso, pelno (nuostolių) ataskaitos, pinigų srautų ataskaitos) matyti, kad atsakovo įmonės turto vertė buvo 2010 m. 134 730 309 Lt, per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 93 388 595 Lt, tačiau ilgalaikių skolų atsakovas neturėjo, grynasis pelnas siekė 13 651 744 Lt, o pardavimo pajamos 1 251 598 885 Lt. Iš šių dokumentų matyti, kad atsakovo turimo turto vertė žymiai viršija jam pareikštų reikalavimų sumą. Be to, Lietuvos apeliacinis teismas savo nutartyje Nr. 2-902/2011 yra išanalizavęs UAB „Norfos mažmena“ finansinės atskaitomybės dokumentus, t. y. 2009 m. balansą, 2010 m. 9 mėn. balansą ir pelno (nuostolių) ataskaitą, ir nurodęs, kad iš atsakovo 2009-12-31 finansinės atskaitomybės dokumentų matyti, kad atsakovas yra finansiškai stiprus juridinis asmuo, t. y. atsakovo turtas yra 145 646 797 Lt, mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 117 454 928 Lt, grynasis pelnas 2009 m. buvo 2 805 215 Lt, o pagal 2010-09-30 pelno (nuostolių) ataskaitą atsakovo grynas pelnas sudarė 2 805 215 Lt, kad šie atsakovo finansinę padėtį apibūdinantys įrodymai patvirtina, kad atsakovo finansinė padėtis yra gera, ieškinys pareikštas ekonomiškai stipriam juridiniam asmeniui, kurio turimo turto vertė žymiai viršija jam pareikštų reikalavimų sumą (Lietuvos apeliacinio teismo 2011-04-21 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-902/2011). Tokios pačios pozicijos dėl atsakovo turtinės padėties Lietuvos apeliacinis teismas laikosi ir savo 2011-05-12 nutartyse, priimtose civilinėse bylose Nr. 2-1393/2011 ir 2-1389/2011. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija sutinka su atsakovo atskirojo skundo argumentu, kad pareikštas ieškinio reikalavimas, lyginant jį su bendrovės turimu turtu, gaunamu pelnu bei apyvarta, nepriklausomai nuo to, kad ilgalaikio turto vertė 2010 m. nuo 35 757 813 Lt sumažėjo iki 30 530 605 Lt, nėra didelis ir vien reikalavimo dydis paneigia prezumpcijos, jog yra reali grėsmė galimo teismo sprendimo įvykdymui. Lyginant 2010-12-31 atsakovo finansinius dokumentus su jau Lietuvos apeliacinio teismo išanalizuotas dokumentais darytina išvada, kad atsakovo finansinė padėtis pagal 2010-12-31 finansinius dokumentus nėra tokia, dėl kurios reikėtų taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Be to, ieškovas nepateikė teismui įrodymų, patvirtinančių, jog atsakovui atsirado pareiga mokėti už UAB „Rivona“ įsipareigojimus (CPK 178 str.). Ieškovas taip pat nepateikė įrodymų, kurie leistų teigti, kad atsakovas mėgina savo turtą realizuoti, perleisti tretiesiems asmenims ar kitaip bando sumenkinti savo turtinę padėtį, siekdamas išvengti būsimo galimo ieškovui palankaus sprendimo įvykdymo. Ieškovo argumentas, jog atsakovas su juo neatsiskaito, yra pagrindas kreiptis į teismą, siekiant apginti savo teises ir teisėtus interesus, o ne taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

13Dėl šių aplinkybių ir teisinių argumentų atskirasis skundas atmestinas, pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista.

14Pagal Vilniaus apygardos teismo pažymą apie išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, šioje byloje apeliacinės instancijos teismas turėjo 6,40 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Netenkinus ieškovo UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ atskirojo skundo, nurodytos išlaidos priteistinos iš ieškovo į valstybės biudžetą (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92, 96 str.).

15Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 321, 325, 329, 331, 336, 337-339 str.,

Nutarė

16Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2011 m. birželio 30 d. nutartį palikti nepakeistą.

17Priteisti valstybei (išieškotojas – Valstybinė mokesčių inspekcija (juridinio asmens kodas 188659752), biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita LT 247300010112394300 AB „Swedbank“, įmokos kodas 5660) iš ieškovo UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ 6,40 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai