Byla 2-1119/2011

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Algirdo Gailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Nijolės Piškinaitės ir Viginto Višinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo asmens akcinės bendrovės SEB bankas atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. sausio 19 d. nutarties, kuria civilinėje byloje Nr. B2-3492-104/2011 pagal ieškovo S. M. ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Palydovas“ (tretieji asmenys akcinė bendrovė SEB bankas, uždaroji akcinė bendrovė „Sek-sis“) atsakovui buvo iškelta bankroto byla ir bankroto administratoriumi paskirtas uždaroji akcinė bendrovė „Audata“, bei

Nustatė

3

4I. Ginčo esmė

6Byloje kilo ginčas, ar tinkamai parinkta bankroto administratoriaus kandidatūra, t.y. ar tinkamai įvertinta bankroto administratoriaus parinkimo kriterijų (kandidato užimtumo, patirties bei jį pasiūlęs subjektas) reikšmė.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

10Vilniaus apygardos teismas 2011 m. sausio 19 d. nutartimi iškėlė atsakovui UAB „Palydovas“ bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Audata“ ir nutarė atlikti kitus, su bankroto bylos iškėlimu susijusius veiksmus.

11Teismas pažymėjo, kad tiek UAB „Audata“, tiek ir UAB „Valeksa“ sutinka teikti bankroto administravimo paslaugas UAB „Palydovas“. Abi šios administratoriaus kandidatūros buvo suderintos su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos, tad teismas, įvertinęs abiejų administratorių pateiktą informaciją, sprendė, kad UAB „Palydovas“ administratoriumi skirtinas UAB „Audata“.

13III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

15Tretysis asmuo AB SEB bankas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. sausio 19 d. nutarties dalį, kuria atsakovo bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Audata“ ir klausimą išspręsti iš esmės – atsakovo bankroto administratoriumi paskirti UAB „Valeksa“. Nurodo šiuos pagrindinius argumentus:

161. Paskirtas atsakovo bankroto administratorius UAB „Audata“ yra ženkliai labiau užimtas, palyginus su kitu pasiūlytu kandidatu UAB „Valeksa“. Nors paskirtas administratorius UAB „Audata“ administruoja 20 bankroto procesų, o UAB „Valeksa“ 54, atsižvelgiant į tai, kad UAB „Audata“ dirba 4 bankroto administratoriai, o UAB „Valeksa net 14, pastarojo darbuotojų vidutinis užimtumas yra mažesnis.

172. Paskirtas bankroto administratorius turi ženkliai mažesnę darbo patirtį, palyginus su pasiūlytu kandidatu UAB „Valeksa“. UAB Valeksa“ teikia bankroto administravimo paslaugas jau 13-i metai ir yra užbaigusi net 196 bankroto administravimo procedūras (UAB „Audata“ tik 35).

183. Teismų praktikoje pripažįstama, kad aplinkybė, jog administratoriaus kandidatūrą pasiūlė bankrutuojančios įmonės vadovas, gali sudaryti prielaidas abejonėms, ar šis kandidatas administruos atsakovą nepažeisdamas jo kreditorių interesų. Apeliantas yra net 291 025,51 EUR ir 131 Lt reikalavimą turintis atsakovo kreditorius, kuriam įsipareigojimų įvykdymas yra užtikrintas turto įkeitimu.

194. Apygardos teismas nemotyvavo, kodėl paskirta atsakovo administratoriaus kandidatūra yra tinkamesnė.

20Atsakovas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jo netenkinti. Nurodo, kad skundžiama nutartis teisėta ir tinkamai pagrįsta. Taip pat nurodo, kad atskirajame skunde klaidingai nurodyta, jog ieškovas S. M., pasiūlęs UAB „Audata“ administruoti atsakovą, buvo atsakovo vadovas. Ieškovas dirbo atsakovo komercijos direktoriumi ir dėl bankroto bylos atsakovui iškėlimo kreipėsi kaip atsakovo darbuotojas.

21IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

23Atskirasis skundas netenkintinas.

24Pagal nuosekliai formuojamą Lietuvos apeliacinio teismo praktiką pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria paskirtas bankrutuojančios įmonės administratorius, gali būti naikinama tik tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka ĮBĮ nustatytų reikalavimų (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2087/2010, Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr.2-1888/2010, Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugsėjo 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1373/2010, 2010 m. gruodžio 9 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1861/2010, 2011 m. vasario 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. Nr. 2-585/2011, 2011 m. balandžio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-963/2011 ir kt.). Apeliantas duomenų, kad paskirtasis administratorius neatitiktų ĮBĮ nustatytų reikalavimų, apeliacinės instancijos teismui nepateikė.

25Galiojantys teisės aktai nepateikia baigtinio kriterijų sąrašo, kuriais turi vadovautis teismas, pasirinkdamas konkrečią bankroto administratoriaus kandidatūrą, nenustato, kad kuris nors iš kriterijų būtų svarbiausias. Todėl kiekvienu konkrečiu atveju teismas turi įvertinti visas bylos aplinkybes, rodančias, kurio konkretaus bankroto administratoriaus paskyrimas sudarytų maksimalias prielaidas pasiekti tikslą kuo sklandžiau ir operatyviau vykdyti bankroto procedūras. Dažniausiai teismų praktikoje vertinami bankroto administratoriaus parinkimo kriterijai yra potencialaus bankroto administratoriaus patirtis, užimtumas, kreditorių, ypač reiškiančių didžiausius kreditorinius reikalavimus, taip pat juridinio asmens dalyvių nuomonė dėl pasiūlytos bankroto administratoriaus kandidatūros. Tačiau nei vienas iš šių kriterijų nėra absoliutus.

26Atskirasis skundas iš esmės grindžiamas argumentais, kad apygardos teismas, parinkdamas atsakovo bankroto administratorių, nepakankamai reikšmės skyrė kandidatų užimtumo bei patirties kriterijams. Šie administratoriaus parinkimo kriterijai, kaip jau minėta, nėra absoliutūs, o su atskiruoju skundu nėra pateikta įtikinančių įrodymų, leidžiančių spręsti ar daryti pagrįstas prielaidas, jog paskirtas bankroto administratorius dėl savo užimtumo negalės tinkamai vykdyti savo kaip atsakovo bankroto administratoriaus pareigų. Paskirtas administratorius sutinka administruoti atsakovą. Tai reiškia, kad pats administratorius, geriausiai žinodamas savo užimtumą ir jį įvertinęs, nemato kliūčių dėl užimtumo administruoti dar vieną įmonę - atsakovą. Apelianto atskirajame skunde išdėstytas paskirto administratoriaus užimtumo ir patirties palyginimas su kito administratoriaus užimtumu bei patirtimi taip pat neleidžia daryti išvados, kad paskirto administratoriaus užimtumas yra tiek didelis arba patirtis per maža, kad galėtų iškilti sunkumų administruojant atsakovo bankroto procesą.

27Atskiruoju skundu taip pat teigiama, kad apygardos teismas nepakankamai motyvavo, kodėl skiria konkretų kandidatą administruoti atsakovo bankroto procesą. Nors teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad tuomet, kai yra pasiūlyti keli kandidatai administruoti įmonę, konkretus kandidatas turi būti parenkamas motyvuotai, vien neišsamus motyvavimas, kai byloje nėra duomenų apie aplinkybes, rodančias, kad paskirtas administratorius negali administruoti įmonės, nėra pakankamas pagrindas naikinti nutarties dalį dėl administratoriaus paskyrimo (CPK 329 str. 1 d., 338 str.).

28Pažymėtina, kad bet kuris bankroto administratorius veikia vadovaudamasis teisės aktais. Bet kuris iš bankroto administratorių turi ĮBĮ ir kituose teisės aktuose įtvirtintas pareigas ir teises. Taigi, nepriklausomai nuo to, kuris kandidatas paskiriamas atsakovo bankroto administratoriumi, jis turi tas pačias pareigas bei teises. Bankrutuojančios įmonės bankroto administratorius savo kaip administratoriaus veikloje yra nepriklausomas nuo jo kandidatūrą ĮBĮ nustatyta tvarka pasiūliusio asmens, ar tai būtų bankrutuojančios įmonės vadovas, ar darbuotojas ar kitas kreditorius. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2010 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 4-887 patvirtinto ir atskirojo skundo nagrinėjimo metu galiojančio Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso (toliau – kodeksas) 10 punkte nustatyta, kad administratorius, atlikdamas procedūras, turi būti visiškai nepriklausomas nuo bet kokios asmenų įtakos. Šiame kodekse įtvirtintų principų (kodekso 11 punktas) laikymasis užtikrina, kad, nepriklausomai nuo to, kas pasiūlė bankroto administratoriaus kandidatūrą, administratorius sieks, kad jo veikla atitiktų bankrutuojančios įmonės ir jos kreditorių interesus bei sudarytų sąlygas teismui tinkamai nagrinėti bylą (kodekso 8 punktas). Todėl atmestini atskirojo skundo argumentai, kad didelį reikalavimą turinčio kreditoriaus kandidatas administruoti atsakovą labiau atitiktų atsakovo kreditorių interesus.

29Galiausiai pastebėtina, kad, jeigu ateityje bus nustatyta, jog paskirtasis administratorius pareigas atlieka netinkamai, jis ĮBĮ nustatyta tvarka galės būti atstatytinas (ĮBĮ 11 str. 8 d. 2 p.). Šiuo bankroto bylos nagrinėjimo etapu tokių aplinkybių nenustatyta, todėl nėra pagrindo naikinti pagrįstą ir teisėtą pirmosios instancijos teismo nutartį.

30Teisėjų kolegija, vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

31Vilniaus apygardos teismo 2011 m. sausio 19 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. ... 4. I. Ginčo esmė... 6. Byloje kilo ginčas, ar tinkamai parinkta bankroto administratoriaus... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. sausio 19 d. nutartimi iškėlė atsakovui... 11. Teismas pažymėjo, kad tiek UAB „Audata“, tiek ir UAB „Valeksa“... 13. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 15. Tretysis asmuo AB SEB bankas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus... 16. 1. Paskirtas atsakovo bankroto administratorius UAB „Audata“ yra ženkliai... 17. 2. Paskirtas bankroto administratorius turi ženkliai mažesnę darbo patirtį,... 18. 3. Teismų praktikoje pripažįstama, kad aplinkybė, jog administratoriaus... 19. 4. Apygardos teismas nemotyvavo, kodėl paskirta atsakovo administratoriaus... 20. Atsakovas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jo netenkinti. Nurodo, kad... 21. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 23. Atskirasis skundas netenkintinas.... 24. Pagal nuosekliai formuojamą Lietuvos apeliacinio teismo praktiką pirmosios... 25. Galiojantys teisės aktai nepateikia baigtinio kriterijų sąrašo, kuriais... 26. Atskirasis skundas iš esmės grindžiamas argumentais, kad apygardos teismas,... 27. Atskiruoju skundu taip pat teigiama, kad apygardos teismas nepakankamai... 28. Pažymėtina, kad bet kuris bankroto administratorius veikia vadovaudamasis... 29. Galiausiai pastebėtina, kad, jeigu ateityje bus nustatyta, jog paskirtasis... 30. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos... 31. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. sausio 19 d. nutartį palikti nepakeistą....