Byla 2-140/2011

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Algirdo Gailiūno, Vyto Miliaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Donato Šerno,

3teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Visagino energetikos remontas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 17 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-7210-603/2010 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Elektrėnų energetikos remontas“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Visagino energetikos remontas“ dėl skolos ir netesybų priteisimo.

4Teisėjų kolegija

Nustatė

5I. Ginčo esmė

6Ginčas kilo dėl laikotarpiu nuo 2008 m. gruodžio 5 d. iki 2010 m. gegužės 4 d. sudarytų sutarčių, kurių pagrindu ieškovas atliko subrangos paslaugas, o atsakovas už šias paslaugas su ieškovu sutartyse nustatytais terminais neatsiskaitė. Ieškovas prašo iš atsakovo priteisti 1 092 832,37 Lt dydžio skolą, 13 272 Lt bylinėjimosi išlaidų, 8,05 % metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Taip pat prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones t. y. areštuoti atsakovui nuosavybės teise priklausantį 1 092 832,37 Lt vertės nekilnojamąjį ar kilnojamąjį turtą, esantį pas skolininką ir/ar trečiuosius asmenis. Nesant ar nepakankant reikalavimams užtikrinti skolininko nekilnojamojo ar kilnojamojo turto, areštuoti pinigines lėšas pareikšto reikalavimo sumai. Šį prašymą grindė didele ieškinio suma.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2010 m. rugpjūčio 17 d. nutartimi patenkino ieškovo UAB „Elektrėnų energetikos remontas“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir areštavo atsakovui UAB „Visagino energetikos remontas“ nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, uždraudžiant disponuoti areštuotu turtu, paliekant teisę šį turtą valdyti ir juo naudotis, o nekilnojamojo ir kilnojamojo turto nesant ar esant nepakankamai, nurodė areštuoti atsakovo vardu atidarytose banko sąskaitose esančius pinigus, uždraudžiant disponuoti areštuotomis lėšomis, paliekant teisę įnešti pinigus į sąskaitas, taip pat iš areštuotų piniginių lėšų leidžiant išmokėti darbuotojams darbo užmokestį, mokėti mokesčius valstybei bei socialinio draudimo įmokas. Nutartyje taip pat nurodė, kad bendra areštuoto turto vertės ir lėšų suma turi savo verte atitikti 1 092 832,37 Lt sumą. Šią nutartį grindė didele ieškinio suma, kuri leidžia preziumuoti, jog galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar tapti neįmanomas, ir kuri leidžia daryti išvadą, kad yra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovo atžvilgiu.

9III. Atskirojo skundo, atsiliepimo į jį, rašytinių paaiškinimų argumentai

10Apeliantas UAB „Visagino energetikos remontas“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 17 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės t. y. netenkinti ieškovo UAB „Elektrėnų energetikos remontas“ prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Šį prašymą grindžia tokiais argumentais:

111. Pirmosios instancijos teismo nutartis yra nemotyvuota.

122. Ieškovas neįrodė laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinybės, o tai lemia, kad pirmosios instancijos teismas turėjo netenkinti ieškovo prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Nurodo, kad būtinybės taikyti laikinąsias apsaugos priemones nėra, nes atsakovo turtinė padėtis yra gera, šią aplinkybę įrodo teismui pateikti duomenys. Be to, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones galimai būtų pažeistas viešasis interesas.

133. Pirmosios instancijos teismas prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones išnagrinėjo nepranešęs atsakovui ir tuo pažeidė CPK 148 str. 1 d. nuostatas, kurios numato, jog prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nepranešus atsakovui teismas gali nagrinėti tik išimtiniais atvejais, kai yra reali grėsmė, jog pranešimas atsakovui sutrukdys laikinųjų apsaugos priemonių taikymą arba padarys jų neįmanomą.

14Ieškovas UAB „Elektrėnų energetikos remontas“ pateikė atsiliepimą į apelianto atskirąjį skundą, kuriuo prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Šį prašymą grindžia tokiais argumentais:

151. Apelianto pateikti duomenys neįrodo geros apelianto turtinės padėties, o tai lemia, kad nėra paneigta prezumpcija dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumo, esant didelei sumai.

162. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumą įrodo ir ta aplinkybė, kad po skundžiamos nutarties priėmimo apeliantas perleido dalį savo nekilnojamojo turto AB „Lietuvos energija“.

173. Pritaikytomis laikinosiomis priemonėmis nėra suvaržyta galimybė apeliantui vykdyti savo funkcijas, o tai lemia, kad apelianto argumentas, jog laikinosiomis apsaugos priemonėmis gali būti pažeistas viešasis interesas, yra nepagrįstas.

184. Skundžiamos nutarties panaikinimas tuo pagrindu, kad teismas nepranešė apeliantui apie prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones nagrinėjimą, prieštarautų CPK 338 str., 328 str. nuostatoms. Be to, teisė spręsti, ar pranešti atsakovui apie laikinųjų apsaugos priemonių taikymą, priklauso teismui. Tai patvirtina formuojama teismų praktika.

192011 m. sausio 6 d. Lietuvos apeliaciniame teisme gauti ieškovo UAB „Elektrėnų energetikos remontas“ rašytiniai paaiškinimai prie atsiliepimo į apelianto atskirąjį skundą. Ieškovas prašo prijungti prie nagrinėjamos bylos jo pateiktus paaiškinimus ir prie jų pridedamus įrodymus, kurie įrodo, jog atsakovo finansinė padėtis yra bloga ir jis yra nepajėgus atsiskaityti už esamus skolinius įsipareigojimus. Ieškovo nuomone, tai lemia, kad teismui priteisus skolą ieškovui, atsakovas nevykdys savo pareigos mokėti skolą.

20IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

21Atskirasis skundas netenkintinas.

22Atskiriesiems skundams nagrinėti yra taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.), o bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindai (CPK 338 str., 320 str. 1 d.). Tai lemia, kad Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 17 d. nutartimi taikytų laikinųjų apsaugos priemonių teisėtumas ir pagrįstumas bus tiriamas vertinant atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentus.

23Teismų praktikoje suformuluota taisyklė, pagal kurią aplinkybė, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimu, preziumuojama tuomet, kai turtinis ginčas tarp šalių atsirado dėl didelės pinigų sumos, kadangi didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti teismo būsimo sprendimo neįvykdymo riziką (Lietuvos apeliacinio teismo 2005 m. rugpjūčio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-397/2005; 2006 m. vasario 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-105/2006; 2007 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-782/2007; 2008 m. birželio 12 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-428/2008; 2008 m. liepos 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-545/2008; 2008 m. gruodžio 11 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-906/2008; 2009 m. balandžio 16 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-447/2009; 2009 m. rugsėjo 10 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-905/2009). Prezumpcija, jog ieškinio didelė suma gali objektyviai padidinti ieškovui galimai palankaus teismo sprendimo neįvykdymo riziką, nėra absoliuti. Kiekvienu atveju teismas turi vertinti konkrečias faktines bylos aplinkybes, atsižvelgti į atsakovo finansines galimybes, t. y. ar jam ši ieškinio suma, lyginant ją su nuosavybės teise valdomo turto verte, vykdoma veikla, gaunamu pelnu bei apyvarta, įsipareigojimais kreditoriams, yra didelė. Teisingam šio klausimo išsprendimui turi įtakos, ar atsakovas turi ilgalaikio ar trumpalaikio turto, ar šis turtas likvidus, ar apsunkintas disponavimas turtu ir pan.

24Nagrinėjamoje byloje ieškovas pareiškė atsakovui ieškinį, kurio suma yra 1 092 832,37 Lt. Ši pinigų suma yra laikytina gana didele ir tai gali objektyviai padidinti ieškovui galimai palankaus sprendimo neįvykdymo riziką. Iš byloje pateikto 2009 m. gruodžio 31 d. UAB „Visagino energetikos remontas“ balanso matyti, kad įmonė turi turto už 8 319 291 Lt, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 1 537 048 Lt (b. l. 57-58). Iš byloje esančio 2010 m. birželio 30 d. UAB „Visagino energetikos remontas“ balanso matyti, kad įmonė turi turto už 7 856 005 Lt, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 2 906 337 Lt (97-98). Be to, iš atsakovo pateiktų Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašų matyti, kad atsakovas turi daug nekilnojamojo turto (b. l. 44-56). Iš atsakovo pateikto Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo matyti, kad UAB „Visagino energetikos remontas“ įstatinio kapitalo dydis yra 9 618 651 Lt (b. l. 59-65). Šie duomenys liudija apie gerą atsakovo turtinę padėtį, tačiau daryti vienareikšmišką išvadą, kad atsakovo turtinė padėtis yra tokia gera, jog jam ieškinio suma nėra didelė, ir kad nėra grėsmės galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymui, nėra pagrindo, nes byloje yra duomenų paneigiančių geros atsakovo turtinės padėties faktą. Konkrečiai iš ieškovo pateikto Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo (su istorija) matyti, kad 2010 m. rugpjūčio 18 d. (t. y. kitą dieną po nutarties taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovo turtui priėmimo dienos) atsakovas AB „Lietuvos Energija“ perleido statinį, kurio unikalus Nr. ( - ) (b. l. 79). Iš UAB „Visagino energetikos remontas“ Vilniaus apygardos teismui teiktų pažymų ir bankų sąskaitų išrašų matyti, kad atsakovo įmonės turtinė padėtis sunki, įmonė neturi apyvartinių lėšų (b. l. 99-107). Be to, byloje yra duomenų, kad atsakovo įmonėje buvo pastebėti reikšmingi apskaitos ir vidaus kontrolės sistemų trūkumai ir kad atsakovo įmonė galimai atliko veiksmus, kuriuose gali būti nusikalstamų veikų požymių ir kuriais galbūt galėjo būti padaryta žala Lietuvos Respublikai (b. l. 41-42). Šie duomenys liudija, kad atsakovo turtinė padėtis yra sunki, kad atsakovas, siekdamas sutrukdyti įvykdyti galimai ieškovui palankų teismo sprendimą, gali slėpti turtą ir kad egzistuoja reali grėsmė, kad galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas pasunkės ar taps negalimas. Remiantis tuo, kad išdėstyta, darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai skundžiama nutartimi taikė laikinąsias apsaugos priemones atsakovo atžvilgiu.

25Kiti atskirajame skunde ir atsiliepime į jį nurodyti argumentai neturi teisinės reikšmės teisingam klausimo išsprendimui.

26Teisėjų kolegija išaiškina, kad, jei atsakovas mano, jog dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo jis patirs nuostolių, jis gali kreiptis į teismą dėl atsakovo nuostolių atlyginimo užtikrinimo CPK 147 str. nuostatose numatyta tvarka.

27Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu, 338 straipsniu

Nutarė

28Palikti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 17 d. nutartį nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 4. Teisėjų kolegija... 5. I. Ginčo esmė... 6. Ginčas kilo dėl laikotarpiu nuo 2008 m. gruodžio 5 d. iki 2010 m. gegužės... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. rugpjūčio 17 d. nutartimi patenkino... 9. III. Atskirojo skundo, atsiliepimo į jį, rašytinių paaiškinimų argumentai... 10. Apeliantas UAB „Visagino energetikos remontas“ atskiruoju skundu prašo... 11. 1. Pirmosios instancijos teismo nutartis yra nemotyvuota.... 12. 2. Ieškovas neįrodė laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinybės, o... 13. 3. Pirmosios instancijos teismas prašymą taikyti laikinąsias apsaugos... 14. Ieškovas UAB „Elektrėnų energetikos remontas“ pateikė atsiliepimą į... 15. 1. Apelianto pateikti duomenys neįrodo geros apelianto turtinės padėties, o... 16. 2. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumą įrodo ir ta aplinkybė,... 17. 3. Pritaikytomis laikinosiomis priemonėmis nėra suvaržyta galimybė... 18. 4. Skundžiamos nutarties panaikinimas tuo pagrindu, kad teismas nepranešė... 19. 2011 m. sausio 6 d. Lietuvos apeliaciniame teisme gauti ieškovo UAB... 20. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 21. Atskirasis skundas netenkintinas.... 22. Atskiriesiems skundams nagrinėti yra taikomos taisyklės, reglamentuojančios... 23. Teismų praktikoje suformuluota taisyklė, pagal kurią aplinkybė, kad teismo... 24. Nagrinėjamoje byloje ieškovas pareiškė atsakovui ieškinį, kurio suma yra... 25. Kiti atskirajame skunde ir atsiliepime į jį nurodyti argumentai neturi... 26. Teisėjų kolegija išaiškina, kad, jei atsakovas mano, jog dėl laikinųjų... 27. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 28. Palikti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 17 d. nutartį...