Byla e2-24-743/2017
Dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir actio Pauliana taikymo

1Lazdijų rajono apylinkės teismo teisėja Asta Vailionienė, sekretoriaujant Rūtai Stanulienei, dalyvaujant ieškovės atstovei advokato padėjėjai Lidžitai Kolosauskaitei, atsakovės B. K. atstovui advokato padėjėjui Virginijui Ražukui, atsakovams A. Š., R. Š.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės bankrutavusios A. Š. personalinės įmonės ieškinį atsakovams B. K., A. Š., R. Š., trečiajam asmeniui Kalvarijos savivaldybės notaro biuro notarei L. V. dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir actio Pauliana taikymo

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė ieškiniu prašo: 1) pripažinti 2009 m. vasario 11 d. dovanojimo sutartį, patvirtintą Kalvarijos savivaldybės biuro notarės L. V. (sandorio sudarymo metu – L. S.) (notarinio registro Nr. 329), negaliojančia; 2) taikyti restituciją natūra – nuosavybės teisę į butą Kalvarijos m. ( - ), unikalus Nr. ( - ), pripažinti atsakovui A. Š., a. k. ( - ) panaikinant šio daikto daiktinių teisių įregistravimą B. K., a. k. ( - ) vardu (t. 1, el. b. l. 1-6).

5Ieškinys grindžiamas šiais argumentais. 2015 m. birželio 5 d. ieškovei iškelta bankroto byla. 2015 m. lapkričio 6 d. ieškovės administratorius gavo 2009 m. vasario 11 d. dovanojimo sutartį, kuria A. Š. su sutuoktine R. Š. padovanojo B. K., kuri yra A. Š. sesuo, butą, esantį Kalvarijos m. ( - ), kurio vertė 13 264,60 Eur (sandorio metu - 45 800 Lt). Balansai, pelno (nuostolių) ataskaitos patvirtina, kad sandorio sudarymo momentu A. Š. personalinė įmonė buvo nemoki. Sandorio sudarymo metu jos įsipareigojimai siekė ne mažiau kaip 180 094,72 Eur: 179 195,61 Eur UAB ,,Medicinos bankas“, 426,84 Eur AB TEO, 2,83 Eur UAB ,,Lazdijų vanduo“, 469,44 Eur Lazdijų rajono savivaldybės administracijai. Pažymi, kad įrodymai patvirtina, kad 2009 m. sausio 27 d. UAB ,,Swedbank lizingas“ išsiuntė pretenziją, reikalaudamas padengti pradelstus įsipareigojimus, o 2009 m. kovo 5 d. pranešė apie vienašališką sutarties nutraukimą dėl jos nevykdymo. Šios aplinkybės patvirtina, kad atsakovas A. Š. apie tai, kad jo įmonė yra nemoki, žinojo.

6Ieškinį grindžia Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.66 straipsniu, kuriame nustatyta kreditoriaus teisė ginčyti skolininko sudarytus sandorius (actio Pauliana), nes šiuo atveju bankroto administratorius gina visų kreditorių interesus, todėl savarankiškai gali ginčyti sandorį ir šiuo pagrindu. Nurodo, kad byloje yra visos CK 6.66 straipsnyje nustatytos sąlygos: kreditoriai turėjo neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę, A. Š. personalinės įmonės įsiskolinimas siekė ne mažiau kaip 180 094,72 Eur; sandoris pažeidė kreditorių interesus, nes sandorio sudarymo metu esant pradelstiems įsipareigojimams, atsakovai neatlygintinai atsisakė didelės vertės turto, iš kurio galėjo būti patenkinti kreditorių reikalavimai, o atsakovų turtui sumažėjus, sumažėjo kreditorių galimybės atgauti skolą; šio sandorio sudaryti atsakovai neprivalėjo; ieškinys pateiktas nepraleidus ieškinio senaties termino, nes ieškovė apie šį sandorį sužinojo tik 2015 m. lapkričio 6 d., ieškinys pateiktas 2016 m. rugpjūčio 17 d., t. y. nepraleidus vienerių metų ieškinio senaties termino. Tuo atveju, jeigu teismas ieškinio senaties terminą skaičiuotų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo, prašo atnaujinti praleistą ieškinio senaties terminą ginant viešą kreditorių interesą bei atsižvelgus į tai, kad dokumentai apie šį sandorį buvo gauti vėliau, po nutarties iškelti bankrotą bylą įsiteisėjimo, terminas praleistas nedaug.

7Atsakovė B. K. su ieškiniu nesutinka. Nesutikimas grindžiamas šiais argumentais. CK 6.66 straipsnio 3 dalyje yra nustatytas vienerių metų ieškinio senaties terminas actio Pauliana ieškiniui pareikšti. Remiantis Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 3 dalies 8 punktu, bankroto administratorius apie sandorius sužino nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos. Bankroto byla A. Š. personalinei įmonei iškelta 2015 m. birželio 7 d. nutartimi, kuri įsiteisėjo 2015 m. birželio 16 d., ieškinys teismui paduotas tik 2016 m. rugpjūčio 17 d., t. y. praleidus vienerių metų ieškinio senaties terminą, atsakovei prašant taikyti ieškinio senatį, tai yra savarankiškas pagrindas ieškiniui atmesti. Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 3 dalies 8 punktas numato teisę bankrutuojančios įmonės administratoriui ginčyti prieš bankroto bylos iškėlimą sudarytus bankrutuojančios įmonės sandorius, tačiau šiuo atveju yra ginčijamas ne įmonės, o įmonės dalyvio sudarytas sandoris, o įmonės turtas negali būti tapatinamas su savininko turtu. Sandorio metu perleistas ne įmonės turtas, šis sandoris nedarė jokios įtakos įmonės mokumui ir jos prievolių vykdymui, todėl nėra visų CK 6.66 straipsnyje įtvirtintų pagrindų ieškiniui šiuo pagrindu patenkinti. Nenustačius įstatymo nustatytų pagrindų ginčo sandoriui pripažinti negaliojančiu, atmestinas ir reikalavimas taikyti restituciją.

8Atsakovai A. Š. ir R. Š. su ieškiniu nesutinka. Nesutikimas grindžiamas šiais argumentais. Ginčo butas įsigytas maždaug apie 2001 m., kai įmonė dar nebuvo įsteigta. Maždaug po pusmečio nuo buto įsigijimo, jame leido apsigyventi A. Š. seseriai B. K., kuri bute nuolat gyveno ir jį prižiūrėjo. 2009 m. vasario 11 d. butą jai padovanojo. Įmonė turėjo tuo metu finansinių problemų, buvo pranešimas iš banko dėl lizingo sutarties nutraukimo, nes atsiskaityti pagal sutartį įmonei trūko pinigų, tačiau tikėjosi, kad finansinė padėtis pagėrės. Pripažino, kad esant blogai įmonės finansinei padėčiai, 2009 m. vasario 17 d. pardavė ir jų turėtą katilinę. Prašo ieškinį atmesti.

9Teismas

konstatuoja:

10Byloje nustatyta, kad 2009 m. vasario 11 d. dovanojimo sutartimi A. Š. ir R. Š. dovanojo A. Š. seseriai B. K. butą Kalvarijos m. ( - ), kurio vidutinė rinkos vertė – 13 265 Eur. Sandorio sudarymo A. Š. personalinė įmonė faktiškai buvo nemoki ir negalėjo atsiskaityti su kreditoriais UAB ,,Swedbank lizingas“, UAB ,,Medicinos bankas“, AB TEO LT, UAB ,,Lazdijų vanduo“, Lazdijų rajono savivaldybės administracijai.

11Iš A. Š. personalinės įmonės balansų matyti, kad įmonė 2008 m. gruodžio 31 d. turėjo turto už 298 982,27 Eur (1 032 326 Lt), nuosavas kapitalas siekė 38 128,19 Eur (131 649 Lt), tačiau įvertinus ankstesnių metų nuostolį, nuostolis viršijo nuosavą kapitalą 38 128,19 Eur, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai siekė dar 357 900,54 Eur (1 235 759 Lt). 2009 m. kovo 31 d. ši įmonė turėjo turto už 184 145,62 Eur (635 818 Lt), ankstesnių metų nuostolis viršijo nuosavą kapitalą ir siekė 47 621,93 Eur (164 429 Lt), o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 247 462,63 Eur. (854 439 Lt). Remiantis 2009 m. birželio 30 d. balanso duomenimis, įmonė turėjo turto už 194 994,78 Eur (673 278 Lt), įvertinus ankstesnių metų nuostolius, jie viršijo šios įmonės nuosavą kapitalą 49 463,33 Eur (170 787 Lt), o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai siekė dar 244 458,12 Eur (844 065 Lt) (el. b. l. 8,9,12,13,16,17). Pelno (nuostolio) ataskaitos patvirtina, kad 2009 m. sausio 1 d. įmonės nuostolis siekė 18 309,87 Eur (632 190 Lt), 2009 m. kovo 31 d. – 9 493,74 Eur (32 780 Lt), o per laikotarpį nuo 2009 m. sausio 1 d. iki 2009 m. birželio 30 d. sudarė 11 335,15 Eur (39 138 Lt) (el. b. l. 10,14,18). Šie įrodymai pakankami konstatuoti, kad A. Š. personalinės įmonės finansinė padėtis jau nuo 2008 m. sausio 1 d. buvo bloga, jos įsipareigojimai didėjo, įmonė dirbo nuostolingai. Valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialas, pateikdami dovanojimo sutartį, informavo A. Š. personalinės įmonės bankroto administratorių, kad 2009 m. vasario 11 d. dovanojimo sutartimi A. Š. ir R. Š. dovanojo A. Š. seseriai B. K. butą Kalvarijos m. ( - ); šalys dovaną įvertino 4 633,92 Eur (16 000 Lt) (el. b. l. 20-24). Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas patvirtina, kad šio buto vidutinė rinkos vertė 2009 m. vasario 10 d. buvo 13 265 Eur (el. b. l. 167). 2015 m. birželio 5 d. nutartimi Kauno apygardos teismas iškėlė bankroto bylą A. Š. personalinei įmonei (el. b. 29,30). 2015 m. gruodžio 10 d. nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir nuspręsta ją likviduoti (el. b. l. 25,26). Pareiškimas, teismo įsakymas patvirtina, kad UAB ,,Swedbank lizingas“ lizingo sutarties pagrindu išnuomojo A. Š. personalinei įmonei du autovežius su priekabomis. Kadangi įmonė prievolės tinkamai nevykdė ir nustatytu laiku mokėtinų įmokų nemokėjo, 2009 m. kovo 5 d. pranešė, kad vienašaliai nutraukia sutartį, įsiskolinimas sutarties nutraukimo momentui buvo 12 700,24 Eur. Dėl negrąžintos skolos UAB ,,Swedbank lizingas“ kreipėsi dėl teismo įsakymo išdavimo, 2014 m. liepos 1 d. teismo įsakymu priteista solidariai iš A. Š. personalinės įmonės ir A. Š. 3 102,35 Eur (10 711,80 Lt) nesumokėtų mokėjimų, 54 821,65 Eur (189 288,20 Lt) nuostolio (el. b. l. 31-38). UAB ,,Medicinos bankas“ pažyma patvirtina, kad 2009 m. vasario 11 d. A. Š. personalinė įmonė buvo skolinga pagal tris sutartis: pagal 2007 m. kovo 5 d. sutartį 22 546,34 Eur, iš kurių pradelsta - 2 485,37 Eur, pagal 2008 m. vasario 14 d. sutartį – 117 432,43 Eur, iš kurių pradelsta - 5 193,46 Eur, pagal 2008 m. rugsėjo 25 d. sutartį - 39 216,84 Eur, iš kurių pradelsta – 3 233,97 Eur; skola iki šiol negrąžinta (el. b. l. 144). 2009 m. vasario 11 d. A. Š. personalinė įmonė taip pat buvo skolinga 9,76 Eur UAB ,,Lazdijų vanduo“, 469,44 Eur Lazdijų rajono savivaldybės administracijai, 2009 m. sausio 31 d. AB TEO LT buvo skolinga 324,81 Eur (1 121,49 Lt), o 2009 m. vasario 28 d. – 426,84 Eur (1 473,81 Lt) (el. b. l. 145,146,154-163).

12Bankrutuojančios įmonės administratorius prieš bankroto bylos iškėlimą sudarytus šios įmonės sandorius gali ginčyti visais CK nustatytais sandorių negaliojimo pagrindais, tarp jų – ir CK 6.66 straipsnio pagrindu, nes pagal Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 3 dalies 14 punktą administratorius gina visų bankrutuojančios įmonės kreditorių interesus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. spalio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-917/2003). Pripažinti sandorį negaliojančiu actio Pauliana pagrindu bei taikyti teisinius padarinius galima tik esant CK 6.66 straipsnyje nustatytų sąlygų visumai, kad būtų užkirstas kelias galimam kreditoriaus piktnaudžiavimui šiuo institutu ir nepagrįstam skolininko teisių suvaržymui. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išskyręs tokias actio Pauliana ieškinio taikymo sąlygas: 1) kreditorius turi turėti neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę; 2) ginčijamas sandoris turi pažeisti kreditoriaus teises; 3) nėra suėjęs vienerių metų ieškinio senaties terminas; 4) skolininkas neprivalėjo sudaryti ginčijamo sandorio; 5) skolininkas buvo nesąžiningas, nes žinojo ar turėjo žinoti, kad sudaromas sandoris pažeis kreditoriaus teises; 6) trečiasis asmuo, sudaręs su skolininku atlygintinį dvišalį sandorį, buvo nesąžiningas; 7) kreditoriaus reikalavimas nukreipiamas į perleistą pagal ginčijamą sandorį turtą (ar jo vertę) tiek, kiek būtina šiam reikalavimui patenkinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. liepos 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-339/2009; 2011 m. rugsėjo 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-362/2011). Nenustačius bent vienos nurodytų sąlygų egzistavimo, nėra pagrindo sandorį pripažinti negaliojančiu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. spalio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-392/2011; 2011 m. gruodžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-511/2011; 2012 m. sausio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-25/2012).

13Aukščiau nurodytos pažymos patvirtina, kad sandorio sudarymo momentui – 2009 m. vasario 11 d. A. Š. personalinė įmonė buvo skolinga 179 195,61 Eur UAB ,,Medicinos bankui“, 426,84 Eur – AB TEO LT, 469,44 Eur Lazdijų rajono savivaldybės administracijai. UAB ,,Swedbank lizingas“ pažymų ir pateiktų paskaičiavimų matyti, kad A. Š. personalinė įmonė nevykdė įsipareigojimų pagal lizingo sutartis, dėl ko 2009 m. kovo 5 d. pranešimu buvo šios sutartys nutrauktos ir įsiskolinimas šiam momentui siekė 12 700,24 Eur. Šie įrodymai pakankami pripažinti, kad UAB ,,Medicinos bankas“, AB TEO LT, Lazdijų rajono savivaldybės administracija, UAB ,,Swedbank lizingas“ ginčijamo sandorio sudarymo metu - 2009 m. vasario 11 d., turėjo neabejotiną ir galiojančią reikalavimą teisę A. Š. personalinei įmonei.

14A. Š. personalinės įmonės balansai ir pelno (nuostolių) ataskaitos patvirtina, kad nuo 2008 m. sausio 1 d. įmonė dirbo nuostolingai, jos įsiskolinimai tik didėjo. Atsakovo A. Š. paaiškinimai, 2009 m. vasario 17 d. katilinės pirkimo-pardavimo sutartis patvirtina, kad A. Š. personalinė įmonė negalėjo atsiskaitinėti su kreditoriais, todėl realizavo turimą turtą, nes siekė sumažinti turimus įsiskolinimus. Nemokumas yra ekonominė įmonės būklė, kuri nustatoma pagal tai, ar įmonė atsiskaito su kreditoriais ir ar ji yra ekonomiškai pajėgi atsiskaityti. Tam, kad būtų galima konstatuoti įmonės nemokumą, nebūtina, kad įmonei būtų iškelta bankroto byla, nes bankroto bylos iškėlimas, esant ekonominio nemokumo padėčiai, yra teisinis nemokumo būklės pripažinimas ir atitinkamų procedūrų vykdymas. Nemokumas nustatomas įvertinus įmonės atsiskaitymų vykdymą ir jos balanse nurodytą turto ir įsipareigojimų santykį. Jeigu asmuo neatsiskaito su kreditoriais arba neturi turto, kurio verte pakankamai būtų padengtas įsipareigojimų vykdymas, tai jo ekonominė padėtis gali būti vertinama kaip nemokumas. A. Š. personalinės įmonės balansai, pelno (nuostolių) ataskaitos, kreditorių pažymos patvirtina, kad 2009 m. vasario 11 d. A. Š. personalinė įmonė buvo faktiškai nemoki, nes turimi įsiskolinimai viršijo turtą, įmonė negalėjo laiku atsiskaitinėti su kreditoriais, tačiau 2009 m. vasario 11 d. A. Š. ir R. Š., jiems bendrosios jungtinės nuosavybės teisė priklausantį butą, kurio rinkos vertė buvo 13 265 Eur, padovanojo A. Š. seseriai.

15Viena iš sąlygų actio Pauliana ieškiniui yra CK 6.66 straipsnio 1 dalyje nurodytas atvejis, kai sandoriu kitaip pažeidžiamos kreditoriaus teisės. Ši formuluotė reiškia, kad teismas, atsižvelgdamas į konkrečias bylos aplinkybes, gali konstatuoti kreditoriaus teisių pažeidimo atvejus, kurie neišvardyti teisės normoje; svarbu yra tai, jog tokių pažeidimų kvalifikavimas sietinas su prievolių kreditoriui nevykdymu ir skolininko galimybių tokias prievoles įvykdyti ateityje pasikeitimu. Taigi, pakanka įrodyti tai, kad ginčijamu sandoriu iš esmės sutrukdyta kreditoriui patenkinti reikalavimus iš skolininko turto, nes, sudarius ginčijamą sandorį, likusio turto nepakanka atsiskaityti su kreditoriumi. Šiame kontekste pažymėtina, kad A. Š. personalinėje įmonėje esant blogai finansinei padėčiai, kai su šia įmone sudarytos sutartys dėl jų nevykdymo yra nutraukiamos, įmonė ilgą laiką dirba nuostolingai ir negali atsiskaityti su kreditoriais, neatlygintinai perleisdamas butą savo seseriai, sumažino savo turtą, iš kurio kreditoriai galėjo tikėtis įsipareigojimų vykdymo. UAB ,,Medicinos bankas“ pažyma patvirtina, kad nuo 2007 m. A. Š. personalinės įmonės skola šiam kreditoriui nėra grąžinta iki šiol. Šios aplinkybės leidžia konstatuoti, kad ieškovės ginčijamas dovanojimo sandoris pažeidė įmonės kreditorių teises.

16Sprendžiant, ar atsakovai privalėjo sudaryti ginčijamą sandorį, pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje praktikoje pažymima, kad privalėjimas sudaryti sandorį yra vienas iš imperatyvų, apribojančių sutarčių sudarymo laisvę. Tokios būtinybės sudaryti sandorį pavyzdžiais gali būti ikisutartiniai susitarimai, viešas konkursas ir kiti iš įstatymų ar kitų pagrindų atsirandantys imperatyvai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus kolegijos 2000 m. balandžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-425/2002; 2006 m. sausio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-17/2006). Byloje aplinkybių, kurios leistų spręsti apie tai, kad atsakovai privalėjo sudaryti ginčo sandorį, nėra. Vien atsakovų nurodoma aplinkybė, kad sesuo kurį laiką gyveno šiame bute, investavo jį tvarkydama, nesudaro pagrindo pripažinti, kad tai ribojo jų teisę spręsti dėl dovanojimo sandorio sudarymo.

17Individuali (personalinė) įmonė yra neribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo. Tai reiškia, kad jos savininkai atsako už individualios įmonės prievolės visu savo turtu. Taigi individualios įmonės savininkas turi įvertinti ūkinės komercinės veiklos riziką ir galimą atsakomybę už tokios įmonės prievoles. Jeigu prievolėms įvykdyti neužtenka neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens turto, už jo prievoles atsako juridinio asmens dalyvis. (CK 2.50 straipsnio 4 dalis). Tokiu atveju sprendžiant dėl individualios įmonės savininko sudarytų sandorių negaliojimo taikytina CK 6.66 straipsnio 1 dalis. LITEKO duomenys patvirtina, kad 2015 m. rugsėjo 7 d. ir 2015 m. spalio 7 d. nutartimis areštuotas atsakovų A. Š. ir R. Š. turtas, nes pripažinta, kad įmonės turto nepakanka įsiskolinimams padengti (Kauno apygardos teismo civilinė byla Nr. B2-391-153/2017). Atsižvelgus į tai, atsakovės B. K. atstovo argumentai, kad ieškovė negali ginčyti įmonės dalyvio sudaryto sandorio yra nepagrįsti. Taip šios teisės normos aiškinamos ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. liepos 5 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-360/2012.

18Taikant actio Pauliana institutą turi būti nustatomas tiek skolininko, tiek trečiojo asmens nesąžiningumas, kai ginčijamas atlygintinis sandoris, o kai neatlygintinis – tik skolininko nesąžiningumas (CK 6.66 straipsnio 1, 2 dalys). Aukščiau jau buvo minėta, kad atsakovo – bankrutavusios individualios įmonės savininko – nesąžiningumas pasireiškė turtinės padėties bloginimu, žinant, jog įmonės turto nepakanka atsiskaityti su kreditoriais. Atsižvelgiant į tai, kad ginčo sandoris neatlygintinis, dovanos gavėjos – įmonės savininko sesers – sąžiningumo klausimas neaktualus. Be to, nors civilinėje teisėje galioja sąžiningumo prezumpcija – kiekvienas asmuo laikomas sąžiningu, jeigu neįrodyta kitaip – CK 6.67 straipsnyje įtvirtinti konkretūs nesąžiningumo prezumpcijos atvejai, kurie traktuotini kaip bendrosios taisyklės išimtys. Įrodžius aplinkybes, pagrindžiančias vienos iš CK 6.67 straipsnyje nustatytų nesąžiningumo prezumpcijų taikymą, atsakovo nesąžiningumas preziumuojamas, todėl įrodinėjimo našta siekiant paneigti atsakovų nesąžiningumą ir apsiginti nuo ieškinio teko patiems atsakovams. Dėl to, nagrinėjamu atveju esant įrodytiems atsakovų artimos giminystės ryšiams (CK 6.67 straipsnio 1 punktas), atsakovams teko pareiga įrodyti savo sąžiningumą sudarant ginčo sandorį. Atsakovai neįrodė būtinybės sudaryti šį sandorį, todėl, įvertinus nustatytas aplinkybes, susijusias su įmonės kreditorių teisių pažeidimu sudarant ginčo sandorį, yra pakankamas pagrindas pripažinti atsakovus buvus nesąžiningus.

19Įstatyme ieškinio senatis apibrėžiama kaip įstatymų nustatytas laiko tarpas (terminas), per kurį asmuo gali apginti savo pažeistas teises pareikšdamas ieškinį (CK 1.124 straipsnis). Bendrasis ieškinio senaties terminas yra dešimt metų, tačiau atskirų rūšių reikalavimams tiek CK, tiek kiti įstatymai nustato sutrumpintus ieškinio terminus. CK 6.66 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad kreditorius ginčyti skolininko sudarytus sandorius, pareikšdamas actio Pauliana ieškinį dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, turi teisę per vienerių metų ieškinio senaties terminą. Ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos, o ši teisė atsiranda nuo tos dienos, kurią asmuo sužino arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą (CK 1.127 straipsnio 1 dalis, 6.66 straipsnio 3 dalis). Sutiktina su atsakovės B. K. atstovo argumentais, kad šias teisės normas aiškinant Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 3 dalies 8 punkto kontekste, pagal kurį administratorius apie sandorius sužino nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, spręstina, kad ieškovė apie šį sandorį sužinojo 2015 m. birželio 16 d., nes 2015 m. birželio 5 d. iškelta bankroto byla A. Š. personalinei įmonei. Ieškinys teisme gautas 2016 m. rugpjūčio 17 d., todėl pripažintina, kad ieškovė praleido CK 6.66 straipsnio 3 dalyje nustatytą vienerių metų ieškinio senaties terminą actio Pauliana ieškiniui pareikšti.

20Pabrėžtina, kad nors ieškinio senaties institutas, užtikrindamas civilinių teisinių santykių stabilumą ir apibrėžtumą, nustatytu terminu riboja galimybę ginti pažeistas teises, įstatyme įtvirtinta teismo teisė jį atnaujinti, kai teismas pripažįsta, jog terminas praleistas dėl svarbios priežasties (CK 1.131 straipsnio 2 dalis). Jei teismas konstatuoja, kad pareikštu ieškiniu siekiama apginti visuomenei svarbius interesus, ieškiniui pareikšti sudėtinga per įstatyme nustatytą terminą surinkti reikiamus duomenis, ar egzistavo kitos aplinkybės, sukliudžiusios jam laiku kreiptis į teismą dėl pažeistų teisių gynimo, ieškovas ėmėsi aktyvių veiksmų ginti pažeistas teises, o praleistas terminas nėra neprotingai ilgas, pareikšto ieškinio atmetimas dėl ieškinio senaties termino pasibaigimo neatitiktų ieškinio senaties instituto paskirties. Tokiu atveju viešasis interesas užtikrinti realią pažeistų subjektinių teisių apsaugą nusveria interesą garantuoti teisinių santykių stabilumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. gruodžio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-446/2009; 2012 m. rugpjūčio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-393/2012; 2013 m. gruodžio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-633/2013). Šio teisinio reguliavimo kontekste pažymėtina, kad ieškinys reiškiamas siekiant patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių reikalavimus ir užtikrinti jų teises, todėl ginami visuomenei svarbūs interesai, bankroto administratorius apie 2009 m. vasario 11 d. dovanojimo sutartį sužinojo tik 2015 m. spalio 27 d., kai gavo duomenis iš nekilnojamojo turto registro. Sandoris sudarytas ne pačios A. Š. personalinės įmonės, o jo dalyvio, duomenų apie šį sandorį bankroto administratorius neturėjo, praleistas terminas nėra neprotingai ilgas, nes ieškinys pateiktas vos po dviejų mėnesių po termino pasibaigimo. Šios aplinkybės pakankamos atnaujinti praleistą ieškinio senaties terminą, nes toks atnaujinimas atitinka teisingumo principą visų byloje dalyvaujančių šalių ir kreditorių, kurių interesams atstovauja ieškovė, atžvilgiu.

21Įvertinus tai, pripažintina, kad byloje nustatytos visos CK 6.66 straipsnyje įtvirtintos actio Pauliana instituto taikymui būtinos sąlygos, todėl ieškinys tenkintinas, 2009 m. vasario 11 d. dovanojimo sutartis, kuria A. Š. ir R. Š. padovanojo atsakovei B. K. Kalvarijos m. ( - ) esantį butą, pripažintina negaliojančia. Sandorį pripažinus negaliojančiu, taikytina restitucija natūra (CK 1.80 straipsnio 2 dalis), grąžinant atsakovams A. Š. ir R. Š.. Ieškinyje prašoma panaikinti šio daikto daiktinių teisių įregistravimą B. K. vardu, tačiau šis reikalavimas yra išvestinis. Teismui panaikinus sandorį, kuris buvo pagrindas nekilnojamojo turto įregistravimui nekilnojamojo turto registre, įstatymas numato tokios registracijos panaikinimą ne teismine, bet administracine tvarka (Nekilnojamojo turto registro įstatymo 12 straipsnio 7 punktas, 16 straipsnio 1 dalis).

22Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 93 straipsnio 1 dalis). Ieškovė prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas (el. b. l. 106,107). Ieškovės bylinėjimosi išlaidas sudaro 700 Eur išlaidų advokato padėjėjo teikiamai pagalbai apmokėti, kurios pagrįstos sąskaita ir mokėjimo nurodymais (el. b. l. 108-111). Įvertinus tai, kad ieškovės atstovė surašė ieškinį, prašymus, dalyvavo dvejuose teismo posėdžiuose, kurių trukmė – 2 val., ieškovės išlaidos advokato pagalbai apmokėti neviršija 2004-04-02 Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro įsakymo Nr. 1R-85 ,,Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio patvirtinimo“ Toliau – Rekomendacijos) nustatytų maksimalių dydžių (Rekomendacijų 5, 8.2, 8.16, 8.19 punktai). Kadangi ieškinys tenkinamas visiškai, šios ieškovės išlaidos priteistinos iš atsakovų (CPK 79 straipsnio 1 dalis, 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas, 93 straipsnio 1 dalis).

23Teismas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 268, 270 straipsniais, teisėja

Nutarė

24Ieškovės bankrutavusios A. Š. personalinės įmonės, j. a. k. 165224965, ieškinį patenkinti.

25Atnaujinti praleistą ieškinio senaties terminą, 2009 m. vasario 11 d. dovanojimo sutartį (notarinio registro Nr. 329), sudarytą tarp A. Š., a. k. ( - ) R. Š., a. k. ( - ) ir B. K., a. k. ( - ) dėl buto, esančio Kalvarijos m. ( - ) (unikalus Nr. ( - )) dovanojimo, patvirtintą Kalvarijos savivaldybės biuro notarės L. V. (sandorio sudarymo metu – L. S.), pripažinti negaliojančia nuo jos sudarymo momento, taikyti restituciją natūra, šį turtą grąžinti A. Š., a. k. ( - ) R. Š., a. k. ( - )

26Priteisti iš atsakovų A. Š., a. k. ( - ) R. Š., a. k. ( - ) B. K., a. k. ( - ) po 233,33 Eur (du šimtus trisdešimt tris eurus 33 centus) iš kiekvieno bylinėjimosi išlaidų ieškovei bankrutavusiai A. Š. personalinei įmonei, j. a. k. 165224965.

272016 m. rugpjūčio 18 d. nutartimi taikytą laikinąją apsaugos priemonę - atsakovei B. K., a. k. ( - ) priklausančio nekilnojamojo turto – buto, esančio Kalvarijos m. ( - ) (unikalus Nr. ( - )), areštą, palikti galioti iki teismo sprendimo įvykdymo.

28Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui, skundą paduodant per Lazdijų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lazdijų rajono apylinkės teismo teisėja Asta Vailionienė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. Ieškovė ieškiniu prašo: 1) pripažinti 2009 m. vasario 11 d. dovanojimo... 5. Ieškinys grindžiamas šiais argumentais. 2015 m. birželio 5 d. ieškovei... 6. Ieškinį grindžia Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.66... 7. Atsakovė B. K. su ieškiniu nesutinka. Nesutikimas grindžiamas šiais... 8. Atsakovai A. Š. ir R. Š. su ieškiniu nesutinka. Nesutikimas grindžiamas... 9. Teismas... 10. Byloje nustatyta, kad 2009 m. vasario 11 d. dovanojimo sutartimi A. Š. ir R.... 11. Iš A. Š. personalinės įmonės balansų matyti, kad įmonė 2008 m.... 12. Bankrutuojančios įmonės administratorius prieš bankroto bylos iškėlimą... 13. Aukščiau nurodytos pažymos patvirtina, kad sandorio sudarymo momentui –... 14. A. Š. personalinės įmonės balansai ir pelno (nuostolių) ataskaitos... 15. Viena iš sąlygų actio Pauliana ieškiniui yra CK 6.66 straipsnio 1 dalyje... 16. Sprendžiant, ar atsakovai privalėjo sudaryti ginčijamą sandorį,... 17. Individuali (personalinė) įmonė yra neribotos civilinės atsakomybės... 18. Taikant actio Pauliana institutą turi būti nustatomas tiek skolininko, tiek... 19. Įstatyme ieškinio senatis apibrėžiama kaip įstatymų nustatytas laiko... 20. Pabrėžtina, kad nors ieškinio senaties institutas, užtikrindamas civilinių... 21. Įvertinus tai, pripažintina, kad byloje nustatytos visos CK 6.66 straipsnyje... 22. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 23. Teismas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 268,... 24. Ieškovės bankrutavusios A. Š. personalinės įmonės, j. a. k. 165224965,... 25. Atnaujinti praleistą ieškinio senaties terminą, 2009 m. vasario 11 d.... 26. Priteisti iš atsakovų A. Š., a. k. ( - ) R. Š., a. k. ( - ) B. K., a. k. (... 27. 2016 m. rugpjūčio 18 d. nutartimi taikytą laikinąją apsaugos priemonę -... 28. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas...