Byla e3K-3-224-701/2019

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Andžej Maciejevski, Algio Norkūno ir Antano Simniškio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas),

2teismo posėdyje kasacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovių R. P. ir A. B. kasacinius skundus dėl Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2018 m. gruodžio 20 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovės bankrutavusios kredito unijos „Švyturio taupomoji kasa“ ieškinį atsakovėms G. R., A. B., D. S., R. P., E. B., D. S., uždarajai akcinei bendrovei „Rezultatas“ dėl žalos atlyginimo, tretieji asmenys – bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė „Rovela“ (išregistruota), P. K., uždaroji akcinė bendrovė „Lorika“, akcinė draudimo bendrovė „Gjensidige“, išvadą teikianti institucija – Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (anksčiau – Turto vertinimo priežiūros tarnyba).

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Kasacinėje byloje sprendžiama dėl teisės normų, reglamentuojančių bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas, sprendimo priėmimą (draudimą priimti blogesnį sprendimą), turto vertintojo ir kredito unijos paskolų komiteto pirmininko civilinę atsakomybę, aiškinimo ir taikymo.

72.

8Ieškovė (toliau – ir unija, kredito unija) prašė teismo: 1) pripažinti neteisinga ir negaliojančia UAB „Rezultatas“ 2010 m. rugsėjo 29 d. parengtą nekilnojamojo turto vertinimo ataskaitą Nr. TV2010/09/29-02; 2) priteisti ieškovei solidariai iš atsakovių A. B., G. R., D. S., D. S., E. B., R. P. ir UAB „Rezultatas“ 177 178,99 Eur žalos atlyginimo; 3) priteisti ieškovei iš atsakovių A. B., G. R., D. S., D. S., E. B., R. P. 5 proc., iš atsakovės UAB „Rezultatas“ – 6 proc. dydžio metines procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

93.

10Ieškovė ieškinį, pareikštą kredito unijos valdybos ir paskolų komiteto nariams, grindė Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 2.87 straipsnio 7 dalies, 6.246, 6.279 straipsnio 1 dalies, Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymo (toliau – KUĮ) 28 straipsnio 5 dalies, 33 straipsnio 2 dalies, Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymo (toliau – FĮĮ) 31 straipsnio 3 dalies, kredito unijos įstatų 3.9, 5.45, 5.67, 5.80 punktų, kredito unijos paskolų komiteto ir valdybos 2009 m. sausio 19 d. patvirtintų Paskolų suteikimo, grąžinimo ir administravimo taisyklių (toliau – ir Taisyklės) 1.7, 1.9, 4.1, 4.3 punktų, kredito unijos paskolų komiteto ir valdybos 2009 m. birželio 3 d. patvirtintos Skolininko būklės vertinimo tvarkos (toliau – ir Tvarka) 1.3.2, 1.3.3, 1.3.6, 1.3.7 punktų, kredito unijos paskolų komiteto ir valdybos 2010 m. birželio 21 d. patvirtinto Paskolų komiteto darbo reglamento (toliau – ir Darbo reglamentas) 3.1.3, 7.1, 7.2 punktų nuostatomis, o pareikštą UAB „Rezultatas“ ieškinį grindė Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo (toliau – TVVPĮ) 6 straipsnio, 12 straipsnio 1 dalies 2 punkto, 13 straipsnio nuostatomis.

114.

12Ieškovė nurodė, kad 2011 m. sausio 7 d. su UAB „Rovela“ sudarė paskolos sutartį, pagal kurią ieškovė suteikė UAB „Rovela“ 650 000 Lt (188 253,01 Eur) tikslinę paskolą su 9 proc. metinėmis palūkanomis laikotarpiui nuo 2011 m. vasario 5 d. iki 2016 m. sausio 5 d. Skolininkės prievolėms užtikrinti: 2011 m. sausio 7 d. UAB „Lorika“ išdavė ieškovei garantiją, kaip papildomą paskolos sutarties užtikrinimo priemonę, kuria įsipareigojo atsakyti ieškovei 650 000 Lt (188 253,01 Eur) suma, jeigu skolininkė neįvykdys arba netinkamai įvykdys savo įsipareigojimus, kylančius iš paskolos sutarties; 2011 m. sausio 12 d. buvo įregistruotas hipotekos lakštas Nr. 01120110000566 dėl žemės sklypo Trakų r. sav., Jurgionių k., įkeitimo; 2011 m. vasario 21 d. ieškovė ir trečiasis asmuo P. K. sudarė laidavimo sutartį.

135.

14Kredito unijos paskolų komiteto (pirmininkė atsakovė R. P., narės atsakovės E. B. ir D. S.) ir valdybos (pirmininkė atsakovė D. S. (buvusi L. S., L. L.), narės atsakovės A. B. ir G. R. (buvusi R.) nariai, prieš suteikdami UAB „Rovela“ paskolą, turėjo atlikti visapusišką UAB „Rovela“ veiklos, patikimumo ir finansinės būklės vertinimą. Pagal skolininkės pateiktus duomenis nebuvo įmanoma objektyviai įvertinti nė vieno svarbaus paskolos išdavimui aspekto, tačiau skolininkės pateikti duomenys tikrinti nebuvo nei viešuose registruose, nei kitose valstybinėse institucijose.

15Paskolų komiteto ir valdybos nariai netinkamai vykdė nuolatinę skolininkės vertinimo pareigą: kas mėnesį neatliko paskolos vertinimo ir taip pat netikrino po paskolos išdavimo teikiamų duomenų, kurie patvirtina, kad UAB „Rovela“ finansinė būklė tiek prieš paskolos išdavimą, tiek po paskolos išdavimo iš esmės nesikeitė, t. y. buvo bloga, nestabili, o skolininkė nepatikima.

166.

17Ieškovės vertinimu, paskolų komiteto ir valdybos nariai savo bendrais veiksmais padarė ieškovei 177 178,99 Eur dydžio žalą. Kadangi 650 000 Lt (188 253,01 Eur) paskola UAB „Rovela“ galėjo būti suteikta tik abiejų ieškovės organų – paskolų komiteto ir valdybos pritarimu, laikytina, kad žalą, kilusią dėl paskolos nepatikimai, finansiškai nepajėgiai skolininkei suteikimo, padarė paskolų komiteto ir valdybos nariai kartu, taigi ieškovei padarytą žalą jie turi atlyginti solidariai. Turto vertintoja atsakovė UAB „Rezultatas“ turto vertinimo ataskaitoje nurodė tikrovės neatitinkančią žemės sklypo rinkos vertę, t. y. pervertino turtą, todėl netinkamai vykdė savo profesinės veiklos pareigas. Vertintojo nustatyta žemės sklypo vidutinė rinkos vertė neatitinka kitais vertinimais to paties žemės sklypo nustatytos vidutinės rinkos vertės. Turto vertinimo ataskaita parengta netinkamai taikant lyginamąjį metodą – parenkant netinkamus sandorius.

18II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų procesinių sprendimų esmė

197.

20Vilniaus apygardos teismas 2017 m. gruodžio 22 d. sprendimu ieškinį patenkino iš dalies: priteisė ieškovei solidariai iš atsakovių G. R., A. B., D. S. ir R. P. 88 589,50 Eur žalos atlyginimo ir 5 proc. dydžio metines procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; priteisė ieškovei iš atsakovės UAB „Rezultatas“ 88 589,50 Eur žalos atlyginimo ir 6 proc. dydžio metines procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; ieškinio dalį atsakovių E. B. ir D. S. atžvilgiu atmetė; bylos dalį dėl ieškinio reikalavimo pripažinti neteisinga ir negaliojančia UAB „Rezultatas“ 2010 m. rugsėjo 29 d. vertinimo ataskaitą nutraukė; paskirstė bylinėjimosi išlaidas, panaikino dėl atsakovių E. B. ir D. S. taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

218.

22Teismas, įvertinęs tai, kad pagal teisės aktus tiek ieškovės paskolų komitetas, tiek valdyba yra atsakingi už prašymų dėl paskolos išdavimo nagrinėjimą ir abiejų šių kredito unijos organų pritarimai yra privaloma paskolos išdavimo sąlyga, padarė išvadą, kad abiejų ieškovės organų nariai savo neteisėtais veiksmais vienodai prisidėjo prie žalos ieškovei padarymo, dėl to egzistuoja pakankamas priežastinis ryšys atsakovių, kurios buvo valdybos narės, bei paskolų komiteto pirmininkės solidariajai atsakomybei kilti.

239.

24Teismo vertinimu, kvalifikuotų Lietuvos banko priežiūros tarnybos specialistų išvados, įvykių seka ir bylos duomenys patvirtina, kad iš skolininkės pateiktų duomenų nebuvo įmanoma objektyviai įvertinti nė vieno svarbaus paskolai išduoti aspekto, todėl sprendimas suteikti paskolą UAB „Rovela“ negali būti vertinamas kaip racionalus komerciniu požiūriu. Nei suteikiant paskolą, nei vėliau nebuvo vertinamas skolininkės verslo plano realumas ir jos pateiktų duomenų teisingumas bei pagrįstumas. Nustatyta įkeisto turto (žemės sklypo) vertė keliasdešimt kartų viršija realią rinkos vertę, kuri turėjo būti pastebėta ir turėjo sukelti pagrįstų unijos specialistų abejonių atliekant įprastas paskolos teikimo ir reguliaraus kredito rizikos vertinimo (monitoringo) procedūras. Atsižvelgdamas į tai, teismas konstatavo akivaizdų protingos ūkinės komercinės rizikos peržengimą bei didelį aplaidumą.

2510.

26Spręsdamas dėl atsakovės R. P., kuri teigė, kad nedalyvavo paskolų komiteto posėdyje ir sprendimo siūlyti suteikti paskolą UAB „Rovela“ nepriėmė, nepasirašė komiteto posėdžio protokolo ir protokolo išrašo, atsakomybės, teismas nurodė, kad ekspertizės nustatyta, jog parašai, esantys 2011 m. sausio 7 d. protokoluose Nr. PK-90, PK-90.1 bei protokolo Nr. PK-91 išraše, yra ne atsakovės R. P.. Nustatęs, kad ši atsakovė pasirašė ieškovės 2011 m. vasario 1 d. sudarytą finansinės būklės įvertinimo aktą, kuriuo buvo vertinama P. K., buvusio UAB „Rovela“ direktoriaus, finansinė būklė, pastarajam siekiant laiduoti už šią įmonę, teismas padarė išvadą, kad atsakovė R. P. žinojo apie paskolos suteikimą UAB „Rovela“. Teismas nurodė, kad atsakovė R. P. selektyviai ginčija savo parašo tikrumą vienuose dokumentuose, tačiau sutinka su savo parašo tikrumu kituose dokumentuose, nors visi dokumentai yra susiję tarpusavyje ir priimti dėl tos pačios UAB „Rovela“ išduotos paskolos aplinkybių. Dėl šių priežasčių teismas kritiškai vertino atsakovės R. P. teiginį, esą ji neprisimena dalyvavusi išduodant kreditą UAB „Rovela“; teismo vertinimu, jos dalyvavimą patvirtina paskolos užtikrinimo priemonių vertinimas. Teismas nurodė, kad jei atsakovės R. P. parašai dokumentuose būtų buvę suklastoti, apie šį faktą ji turėjo sužinoti dar 2011 m., atsiskaitydama ieškovės narių susirinkimui ir stebėtojų tarybai; ši atsakovė dalyvavo paskolų komitetui svarstant UAB „Rovela“ suteikto kredito sąlygų pakeitimo klausimą.

2711.

28Teismo vertinimu, vien paskolų komiteto siūlymas nenulėmė žalos atsiradimo, nes valdybos nariai turėjo pareigą savarankiškai įvertinti paskolos išdavimo perspektyvas ir teisę nepritarti šiam siūlymui. Valdybos kompetencijai priskirtini su paskolų išdavimu susiję sprendimai, o paskolų komiteto siūlymas pritarti paskolos išdavimui laikytinas tik patariamuoju ir nėra galutinis, teisiškai įpareigojantis. Teismas atsižvelgė ir į tai, kad paskolų komitetas, nesiekdamas suklaidinti ar nutylėti reikšmingą informaciją, pateikė valdybai tuos pačius duomenis, kuriuos ir pats vertino. Teismo vertinimu, valdyba, neturėdama pakankamos informacijos sprendimui priimti, galėjo pareikalauti, kad būtų atlikta išsamesnė analizė. Valdybos narių neteisėti veiksmai pasireiškė ne tik paskolų teikimo taisyklių nesilaikymu, bet ir priimtu nepagrįstu, viršijančiu protingą ūkinę komercinę riziką sprendimu suteikti UAB „Rovela“ paskolą.

2912.

30Teismas atsižvelgdamas į tai, kad ieškovė neįrodė būtinos civilinei atsakomybei kilti sąlygos – priežastinio ryšio tarp paskolų komiteto narių atsakovių E. B., D. S. neteisėtų veiksmų ir žalos, ieškinio dalį šių atsakovių atžvilgiu atmetė.

3113.

32Teismas nustatė, kad ieškovės vadovų sprendimą suteikti kreditą lėmė ir atsakovės UAB „Rezultatas“ nustatyta itin didelė įkeičiamo turto vertė, kurios teisingumą paneigia kiti bylos duomenys, o tai, teismo vertinimu, teikia pagrindą atsakovei UAB „Rezultatas“ taikyti dalinę atsakomybę. Teismas nurodė, kad UAB „Rezultatas“ pareikštam reikalavimui netaikomas CK 6.667 straipsnio 1 dalyje nustatytas vienerių metų ieškinio senaties terminas.

3314.

34Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atsakovių A. B., G. R., D. S., R. P. ir UAB ,,Rezultatas“ apeliacinius skundus, 2018 m. gruodžio 20 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gruodžio 22 d. sprendimo dalį, kuria ieškovei iš atsakovių G. R., A. B., D. S. ir R. P. priteista 88 589,50 Eur žalos atlyginimo, procesinės palūkanos, o iš atsakovės UAB „Rezultatas“ priteista 88 589,50 Eur žalos atlyginimo ir procesinės palūkanos, taip pat paskirstytas bylinėjimosi išlaidų atlyginimas, pakeitė: priteisė ieškovei solidariai iš atsakovių G. R., A. B., D. S. ir R. P. 177 178,99 Eur žalos atlyginimo, 5 proc. dydžio metines procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; ieškovės ieškinio dalį atsakovei UAB „Rezultatas“ atmetė; perskirstė bylinėjimosi išlaidas; kitą sprendimo dalį paliko nepakeistą.

3515.

36Kolegija rėmėsi KUĮ 28 straipsnio 5 dalies, 30 straipsnio, 33 straipsnio 2 dalies nuostatomis, kasacinio teismo išaiškinimais 2017 m. gegužės 18 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. e3K-3-234-469/2017, pažymėjo, kad: kredito unijos paskolų komiteto pirmininkas yra unijos valdymo organas ir atsako taip pat, kaip ir jos valdyba; kredito unijos valdymo organų nariai turi laikytis CK 2.87 straipsnio 1–6 dalyse įtvirtintų fiduciarinių pareigų; juridinio asmens valdymo organo narys, nevykdantis arba netinkamai vykdantis fiduciarines ar steigimo dokumentuose nurodytas pareigas, privalo padarytą žalą atlyginti juridiniam asmeniui visiškai, jei įstatymai, steigimo dokumentai ar sutartis nenustato kitaip (CK 2.87 straipsnio 7 dalis).

3716.

38Kolegija nurodė, kad kredito unijos valdyba ir paskolų komitetas pagal KUĮ (21, 28 straipsniai, 32 straipsnio 3 dalis, 33 straipsnis) ir ieškovės vidaus tvarką nustatančius teisės aktus (ieškovės įstatų 5.1, 5.4, 5.4.2, 5.4.5, 5.45.7 punktai) yra privalomi kredito unijos organai, priimantys sprendimus dėl paskolų suteikimo. Kredito unija, teikdama paskolą savo nariui, skolinimą užtikrindama bent viena CK nustatyta prievolių užtikrinimo priemone, skolindama ne daugiau kaip dešimteriopo to nario pajinio įnašo dydžio sumą (KUĮ 47 straipsnio 1, 5 dalys), privalo vertinti tokį narį pagal FĮĮ 31 straipsnio 3 dalies reikalavimus.

3917.

40Pagal ieškovės vidaus tvarką nustatančius teisės aktus paskolų komiteto ir valdybos nariai, prieš suteikdami skolininkui paskolą, turi atlikti visapusišką skolininko veiklos, patikimumo ir finansinės būklės vertinimą, įsitikinti, kad paskolą grąžins skolininkas iš savo pajamų. Visapusiškas skolininko veiklos, patikimumo ir finansinės būklės vertinimas, be kita ko, susideda iš: informacijos apie skolininką surinkimo; skolininko finansinės būklės, mokumo, turto, siūlomų užtikrinimo priemonių ir kitų veiksnių įvertinimo; pateiktų dokumentų duomenų tikrumo, teisingumo bei jų galiojimo paraiškos pateikimo datą patikrinimo (ieškovės paskolų komiteto ir valdybos 2009 m. sausio 19 d. patvirtintų Paskolų suteikimo, grąžinimo ir administravimo taisyklių 4.1, 4.2, 4.3. punktai; ieškovės paskolų komiteto ir valdybos 2009 m. birželio 3 d. patvirtintos Skolininko būklės vertinimo tvarkos 1.3.2, 1.3.3, 1.3.7 punktai).

4118.

42Pareiga atlikti visapusišką skolininko finansinės būklės vertinimą visų pirma tenka paskolų komitetui (Taisyklių 4.2 punktas), tačiau valdyba, gavusi paskolų komiteto medžiagą turi pastarąją išanalizuoti ir įvertinti paskolos paraiškos dokumentus (Taisyklių 4.6 punktas). Nustačiusi trūkumus ar neaiškumus, valdyba turi priimti sprendimą arba paskolos nesuteikti (Taisyklių 4.6.2 punktas), atidėti nagrinėjimą, iki bus pašalinti trūkumai (Taisyklių 4.6.3 punktas), arba grąžinti paskolų komitetui papildomai svarstyti (Taisyklių 4.6.4 punktas).

4319.

44Kartu su paraiška gauti paskolą pateikta profesionalaus turto vertintojo ataskaita apie įkeičiamą turtą neįpareigoja nei paskolų komiteto, nei valdybos besąlygiškai ja vadovautis. Pagal ieškovės paskolų komiteto ir valdybos 2010 m. birželio 21 d. patvirtinto Paskolų komiteto darbo reglamento 3.1.3 punktą paskolų komitetas turėjo pareigą išanalizuoti, ar teisingai įvertintas paskolai užtikrinti įkeičiamas turtas, išnagrinėti jo realizavimo galimybes paskolos negrąžinimo atveju, įvertinti garantiją, laidavimą, paskolos patikimumą ir pakankamą apdraudimą. Atitinkamai valdybai teko bendroji pareiga patikrinti, ar paskolų komitetas iš viso atliko tokią analizę ir ar atliktos analizės išvados yra pagrįstos (Taisyklių 4.1, 4.3, 4.6 punktai).

4520.

46Kolegija konstatavo, kad ieškovės valdyba ir paskolų komitetas suteikdami UAB „Rovela“ paskolą nesilaikė fiduciarinių pareigų: neveikė sąžiningai ir protingai, nebuvo rūpestingi, kad apsaugotų unijos interesus. Paskolos paraiška buvo pateikta 2010 m. gruodžio 14 d., t. y. dar iki UAB „Rovela“ tampant unijos nare (2011 m. sausio 7 d.), tai buvo savarankiškas pagrindas paraišką atmesti iš karto, nes unija gali skolinti tik savo nariams, atsižvelgiant į įstatyme nustatytus apribojimus (KUĮ 47 straipsnio 1 dalis, ieškovės įstatų 2.4 punktas). Nors UAB „Rovela“ vėliau pajų įsigijo, tačiau jo įsigijimo aplinkybės kelia abejonių. Visi su paskolos išdavimu susiję veiksmai buvo atlikti tą pačią dieną, įskaitant prašymo dėl pajaus įsigijimo pateikimą. Ieškovės paskolų komitetas jau darbo dienos pradžioje (8.00 val.) svarstė UAB „Rovela“ paraišką dėl paskolos suteikimo, o kada tiksliai tą dieną UAB „Rovela“ tapo kredito unijos nare, kada pasirašė indėlio iki pareikalavimo sutartį, nėra žinoma. Net pripažinus, kad paskolos suteikimo metu UAB „Rovela“ buvo kredito unijos narė ir atitiko KUĮ 47 straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus paskolai gauti, kolegijos vertinimu, ieškovei pateiktų UAB „Rovela“ duomenų pakako, atlikus bent minimalų duomenų patikrinimą, suabejoti UAB „Rovela“ pateiktų duomenų teisingumu. Pagal unijai pateiktus duomenis UAB „Rovela“ kredito istorija nebuvo žinoma, taigi turėjo būti atliktas išsamus skolininko finansinės būklės įvertinimas. Vieši duomenys apie UAB „Rovela“ ir (ar) P. K. paraiškos svarstymo metu netikrinti, o apie UAB „Rovela“ tikrinti tik po paskolos suteikimo (2011 m. rugsėjo 29 d.)

4721.

48Kolegija pažymėjo, kad iš ieškovei pateiktų duomenų (standartinės formos įmonės veiklos aprašymas, UAB „Rovela“ verslo planas, 2010 m. gruodžio 31 d. balansas, 2010 m. gruodžio 31 d. pelno (nuostolių) ataskaita, UAB „Rovela“ registravimo pažymėjimas ir įstatai, akcininkų sąrašas, 2010 m. gruodžio 13 d. akcininko sprendimas dėl direktoriaus atšaukimo ir naujo direktoriaus išrinkimo, dvi pažymos apie vidutinį darbuotojų skaičių, 2011 m. sausio 3 d. žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutartis, 2011 m. sausio 2 d. žemės sklypo nuomos sutartis) buvo galima pagrįstai suabejoti UAB „Rovela“ patikimumu – akcininkų sąraše aiškiai nurodyta, kad UAB „Rovela“ akcininkas (ir vadovas) P. K. teturėjo 100 vnt. iš 1000 vnt. UAB „Rovela“ akcijų, taigi ne 100 proc., kaip nurodė paraiškoje (UAB „Rovela“ akcijų skaičius nesikeitė). Paskolų komitetui ir valdybai nekilo klausimų, kaip 10 proc. įmonės akcijų valdantis naujas akcininkas galėjo priimti sprendimą skirti ar atšaukti įmonės vadovus, priimti sprendimą dėl įmonės turto įkeitimo, kas buvo kiti UAB „Rovela“ akcininkai. Ši aplinkybė turėjo būti įvertinta, nes ji tiesiogiai susijusi su UAB „Rovela“ patikimumu – jos valdymo organų ir akcininkų pasikeitimą ir paraiškos ieškovei pateikimą skyrė vos viena diena. Be to, 2010 m. gruodžio 14 d. paraiškoje jau buvo siūloma įkeisti žemės sklypą, kuris tuo metu nepriklausė UAB „Rovela“, o akcininko P. K. sprendimas imti 650 000 Lt (188 253,01 Eur) paskolą ir įkeisti žemės sklypą priimtas vėliau, tik 2011 m. sausio 4 d. Paraiškos pateikimo dieną (2010 m. gruodžio 14 d.) įmonėje buvo tik 1 darbuotojas, taigi neaišku, kaip tokia įmonė galėjo sėkmingai verstis jos deklaruojama statybų ir remonto veikla; ieškovei nebuvo pateikta duomenų apie skolininkės pajėgumus vykdyti tokią veiklą savarankiškai, apie subrangovus. Kolegijos vertinimu, apie įmonės veiklą ir konkrečius rodiklius nebuvo galima spręsti nei iš bendro pobūdžio pateikto verslo plano, nei iš įmonės veiklos aprašymo, kurių turinys prieštaringas (žemės sklypo verslo plane nurodyta, kad įmonė planuoja plėtoti komercinę veiklą šiame sklype arba parduoti jį, sulaukusi tinkamos situacijos rinkoje bei vertingo pasiūlymo, o įmonės veiklos aprašyme – kad projekto idėja yra statyti angarą, sandėlį planuojamame įsigyti žemės sklype, kad savikaina taptų mažesnė, perkant ir saugant didesnį medžiagų kiekį), be to, žemės sklypo paskirtis buvo žemės ūkio – netinkama UAB „Rovela“ nurodytai veiklai vykdyti; neaišku, kaip, neturėdama žemės sklypo nuosavybės teisės ir jį išnuomodama 5 metams, įmonė ketina įgyvendinti planus).

4922.

50Kolegija konstatavo, kad paraiškos svarstymo ir paskolos suteikimo metu UAB „Rovela“ finansinė padėtis buvo vertinama nerūpestingai, o tai patvirtina valdybos ir paskolų komiteto didelį neatsargumą, pernelyg didelę riziką, kad suteikta paskola nebus grąžinta kredito unijai ir taip ši patirs žalą.

5123.

52Kolegija pažymėjo, kad, kaip nustatyta byloje, parašas, esantis paskolų komiteto išraše iš protokolo Nr. PK-91 yra ne R. P.. Taigi, byloje nustatyta ne tik kad UAB „Rovela“ paraiškos suteikti paskolą svarstymas buvo akivaizdžiai aplaidus, bet ir tai, jog tai buvo padaryta ir galbūt nusikalstamu būdu. Tačiau kolegija sprendė neturinti pagrindo paskolų komiteto pirmininkės atsakovės R. P. atleisti nuo atsakomybės. R. P. 2011 m. vasario 1 d. pasirašė finansinės būklės vertinimo aktą, kuriuo buvo vertinama P. K. finansinė būklė, pastarajam siekiant laiduoti už UAB „Rovela“. Laidavimo sandoris buvo papildomas UAB „Rovela“ prievolės užtikrinimo būdas, todėl laikytinas paskolos suteikimo sudedamąja dalimi. Atsižvelgdama į šią aplinkybę kolegija sprendė, kad atsakovė R. P. turėjo pastebėti, jog paskolų komiteto posėdyje nedalyvavo, tačiau Darbo reglamento 7.4 punkte nustatyta tvarka protesto nepareiškė. Šis faktas turėjo paaiškėti ir paskolų komitetui teikiant ataskaitas stebėtojų tarybai (ieškovės įstatų 5.69 punktas). R. P. nepareiškus protesto, nėra pagrindo ją atleisti nuo atsakomybės.

5324.

54Nors atsakovės – ieškovės valdybos narės A. B., G. R., D. S. argumentavo buvusios suklaidintos turto vertinimo ataskaitos, o žala kilo dėl to, kad nepasiteisino kitos prievolės užtikrinimo priemonės, kolegija nurodė, jog prievolių užtikrinimo priemonės negali būti laikomos pateisinančiomis akivaizdų aplaidumą svarstant paskolos suteikimo klausimą. Nei paskolos suteikimo ir sutarties vykdymo metu, nei vėliau nebuvo nustatyta jokio realaus nei garantės UAB „Lorika“, nei laiduotojo P. K. turto, iš kurio būtų galima patenkinti reikalavimus (P. K. darbo užmokesčio dydis paaiškėjo tik po laidavimo sutarties pasirašymo). Taigi, nurodytos prievolių užtikrinimo priemonės akivaizdaus protingos ūkinės komercinės rizikos peržengimo nepaneigia. Turto vertinimo ataskaita atsakovių nesaistė, net ir neturint specialių žinių – vien kartu su ataskaita pateiktų Nekilnojamojo turto registro duomenų pagrindu turėjo kilti rimtų abejonių dėl turto vertinimo ataskaitoje deklaruojamos ketinamo įsigyti (įsigyto) bei įkeičiamo turto vertės. Atsakovės neįrodinėjo, kad UAB „Rezultatas“ turto vertinimo ataskaitoje pateikta turto vertė atitiko tikrąją rinkos vertę. Nors paprastai individualaus vertinimo metu nustatyta turto rinkos vertė yra tikslesnė nei masinio vertinimo būdu nustatoma ir Nekilnojamojo turto registro išraše nurodoma vertė, nagrinėjamu atveju verčių skirtumas buvo esminis (skyrėsi 101 kartą), į kurį bet kuris protingas, rūpestingas ir atidus asmuo negalėtų neatkreipti dėmesio. Atsakovės turėjo pareigą vertinti ataskaitoje pateiktus duomenis, lyginti juos su kita pateikta bei ieškovei prieinama informacija ir būtent tai sietina su pareigų elgtis atidžiai ir rūpestingai (ne)pažeidimu.

5525.

56Reikalavimai UAB „Rovela“, jos vadovui, UAB „Lorika“ buvo pareikšti, tačiau ieškovė neturi realių galimybių susigrąžinti paskolą – UAB „Rovela“ yra likviduota dėl bankroto, o jos vadovas neturi turto.

5726.

58Nors sprendimas išduoti paskolą buvo verslo sprendimas, tačiau priimtas akivaizdžiai aplaidžiai (nesurinkus pakankamai informacijos, o surinktą informaciją nerūpestingai ir aplaidžiai įvertinus), todėl protinga komercinė rizika šiuo atveju buvo akivaizdžiai viršyta. Nesant teisėto verslo sprendimo požymių, verslo sprendimų priėmimo taisyklės prezumpcija šiuo atveju, kolegijos vertinimu, paneigta.

5927.

60Kolegija padarė išvadą, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo vieną iš būtinų civilinės atsakomybės taikymo sąlygų – atsakovių neteisėtus veiksmus paskolos suteikimo UAB „Rovela“ procese (CK 6.246 straipsnis). Priimdami sprendimą išduoti paskolą unijos valdyba ir paskolų komitetas akivaizdžiai nesilaikė fiduciarinių pareigų: neveikė sąžiningai ir protingai, nebuvo rūpestingi, kad apsaugotų unijos interesus. Teismui nustačius, kad atsakovės atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos atsiradimą, jų kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis). Nerūpestingai atliekamos pareigos priimant sprendimą suteikti paskolą patvirtina valdybos ir paskolų komiteto didelį neatsargumą, pernelyg didelę riziką, kad suteikta paskola nebus grąžinta kredito unijai ir taip ši patirs žalą. Dėl žalos dydžio pagrįstumo byloje ginčo nėra. Kadangi išduotos paskolos kredito unija susigrąžinti neteko galimybės, neteisėtas sprendimo išduoti paskolą priėmimas lėmė atsiradusią žalą kredito unijai, taip pasireiškė valdybos ir paskolų komiteto neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos priežastinis ryšys (CK 6.247 straipsnis).

6128.

62Kolegija, spręsdama dėl atsakovės UAB „Rezultatas“ atsakomybės, nustatė, kad šios atsakovės turto vertinimo ataskaita turėjo esminių trūkumų, pažymėjo, kad pirmosios instancijos teismui, sprendžiant dėl vertintojos atsakomybės, nebuvo pagrindo vadovautis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimais 2016 m. gruodžio 9 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-507-611/2016, nes skiriasi bylų faktinės aplinkybės (nurodytoje byloje spręsta dėl turto vertintojos atsakomybės esant sudarytai sutarčiai dėl turto vertinimo). Nurodžiusi, kad bylos duomenys nagrinėjamu atveju paneigia atsakovės ataskaitos teisingumą, kolegija pripažino atsakovės UAB „Rezultatas“ veiksmus neteisėtais, tačiau, remdamasi CK 6.247 straipsniu, kasacinio teismo išaiškinimais 2007 m. lapkričio 26 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-345/2007, 2014 m. spalio 29 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-464/2014, konstatavo, kad nors netiesioginis priežastinis ryšys tarp jų ir ieškovės patirtos žalos egzistuoja, tačiau yra pernelyg nutolęs, taigi nėra vienos iš būtinų sąlygų atsakovės UAB „Rezultatas“ civilinei atsakomybei kilti. UAB „Rezultatas“ ir ieškovės nesiejo teisiniai santykiai, ataskaita neturėjo paslėptų trūkumų, joje nustatyta nepaaiškinamai didelė turto rinkos vertė buvo akivaizdi, tačiau ieškovės atsakingi asmenys, turėję tiesioginę pareigą įsitikinti įkeičiamo turto vertinimo teisingumu, išnagrinėti turto realizavimo galimybes paskolos negrąžinimo atveju, neatliko šių pareigų, nesulygino duomenų, aplaidžiai, nerūpestingai vadovavosi pateikta ataskaita. Atsižvelgdama į tai, kad žemės sklypo įkeitimas nebuvo vienintelė prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonė, o buvo pateiktos ir kitos prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės – laidavimas ir garantija, taip pat atsižvelgdama į tai, jog nė dėl vienos šių prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonių nebuvo atliktas išsamus jos efektyvumo tyrimas, kolegija padarė išvadą, jog labiau tikėtina, kad net ir be žemės sklypo įkeitimo paskola galėjo būti suteikta įkeitimą pakeitus kita tokios pačios apimties prievolių užtikrinimo priemone, pvz., UAB „Lorika“ garantija dėl visos paskolos sumos. Kolegija konstatavo, kad, nesant vienos iš būtinų atsakovės UAB „Rezultatas“ civilinei atsakomybei kilti sąlygų – priežastinio ryšio, pirmosios instancijos teismas neturėjo teisinio pagrindo patenkinti ieškinio reikalavimų šios atsakovės atžvilgiu.

63III. Kasacinių skundų ir atsiliepimų į juos teisiniai argumentai

6429.

65Kasaciniu skundu atsakovė R. P. prašo panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2018 m. gruodžio 20 d. nutarties dalį dėl jos ir dėl šios dalies priimti naują sprendimą – panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gruodžio 22 d. sprendimo dalį dėl žalos atlyginimo priteisimo iš R. P. ir šią ieškovės ieškinio dalį atmesti, perskirstyti bylinėjimosi išlaidas, priteisti bylinėjimosi išlaidų kasaciniame teisme atlyginimą. Kasacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

6629.1.

67Apeliacinės instancijos teismas pažeidė Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 313 straipsnio, 320 straipsnio 1, 2 dalių nuostatas, Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnį, CPK 5, 12, 13, 17, 42 straipsniuose, Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 34 straipsnio 1 dalyje įtvirtintus teisės į teisingą bylos nagrinėjimą, teisingą teismą, rungimosi, dispozityvumo, teisės būti išklausytam ir šalių procesinio lygiateisiškumo principus. Teismas peržengė apeliaciniuose skunduose nustatytas ribas (aplinkybių, dėl kurių turėtų peržengti ribas, nenustatė, apie ketinimą peržengti nepranešė) – pirmosios instancijos sprendimu nustatyta atsakovės UAB „Rezultatas“ dalinė atsakomybė ir kitų atsakovių atsakomybė apeliaciniais skundais neskųsta, UAB „Rezultatas“ prašė ieškinį jos atžvilgiu atmesti, argumentuodama, kad civilinė atsakomybė jai taikyta nepagrįstai, o ieškovė apeliacinio skundo neteikė, taigi sprendimas apskųstas tik vienos iš bylos šalių. Teismas pažeidė draudimą priimti blogesnį sprendimą – dėl atsakovės priėmė blogesnį procesinį sprendimą nei pirmosios instancijos teismas, solidariai su kitomis trimis atsakovėmis ieškovės naudai priteisė 177 178,99 Eur vietoj sprendimu priteistų 88 589,50 Eur. Atsakovei nutartis yra siurprizinė, ji objektyviai negalėjo atsikirsti bei gintis, nebuvo išklausyta.

6829.2.

69Teismai pažeidė CK 2.87 straipsnio 7 dalies, 6.245–6.249 straipsnių nuostatas. Atsakovei, kaip ieškovės paskolų komiteto pirmininkei, buvo taikyta solidarioji atsakomybė kartu su ieškovės valdymo organo valdybos narėmis, neatsižvelgiant į tai, kad: 1) ieškinys kitiems paskolų komiteto nariams teismo sprendimu buvo atmestas konstatavus, kad paskolų komiteto narių veiksmai nenulėmė žalos atsiradimo, nenustačius priežastinio ryšio; 2) teismai nustatė, kad atsakovė paskolų komiteto veiksmuose nedalyvavo, parašai 2011 m. sausio 7 d. su siūlymu valdybai suteikti paskolą UAB „Rovela“ susijusiuose paskolų komiteto dokumentuose, remiantis ekspertizės išvadomis, yra ne atsakovės (suklastoti); teismo sprendime nepasisakyta dėl būtinųjų atsakovės civilinės atsakomybės sąlygų, o nutartyje atsakomybės vertinimui skirtas 92 punktas, kuriame dėl šių sąlygų taip pat nepasisakyta, taigi jos nenustatytos. Civilinė atsakomybė atsakovei taikyta iš esmės dėl to, kad ji nepasinaudojo teise pareikšti protestą dėl 2011 m. sausio 7 d. paskolų komiteto siūlymo valdybai suteikti paskolą UAB „Rovela“, nors posėdyje ji nedalyvavo, nutarimo nepasirašė, apie susijusias aplinkybes sužinojo tik gavusi 2015 m. gruodžio 18 d. ieškovės ieškinį. Nepasinaudojimas protesto teise nelaikytina neteisėta ir (ar) kalta veika, negalėjo sukelti ir nesukėlė žalos, juolab nesuponuoja priežastinio ryšio tarp nepasinaudojimo teise ir paskolos suteikimo UAB „Rovela“ valdybos (ne paskolų komiteto) sprendimu bei jos negrąžinimo. Teismai nenustatė ir atsakovės didelio neatsargumo ar tyčios. Atsakovė iš vienintelio savo pasirašyto su UAB „Rovela“ susijusio dokumento – 2011 m. vasario 21 d. galimo laiduotojo P. K. finansinės būklės vertinimo – turinio negalėjo objektyviai suprasti, kad paskola jau suteikta; laidavimas nebuvo paskolos suteikimo sąlyga (pagrindas). Paskolų komiteto nare ir pirmininke atsakovė buvo iki 2012 m. sausio 10 d., taigi teismų nurodytų ataskaitų (Darbo reglamento 3.3 punktas) nerengė ir neteikė. Atsakovė galėjo sužinoti nebent tai, kad paskolų komiteto sprendimai buvo priimti kitų dviejų jo narių (Darbo reglamento 2.1, 6.5, 6.6 punktai), kurios nors dalyvavo posėdyje, balsavo už paskolos suteikimą, tačiau atsakomybė joms netaikyta.

7029.3.

71Teismai pažeidė CPK 185 straipsnio nuostatas (įrodymų vertinimo taisykles), nes padarė svarbias išvadas, kurios lėmė neteisėtus ir nepagrįstus teismų sprendimus ir kurios neatitinka tikrovės bei prieštarauja bylos medžiagai (kad atsakovė dalyvavo paskolų komitetui svarstant UAB „Rovela“ suteikto kredito sąlygų pakeitimo klausimą, žinojo apie paskolos suteikimą UAB „Rovela“).

7229.4.

73Teismai nukrypo nuo kasacinio teismo praktikos dėl draudimo priimti blogesnį sprendimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. kovo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-143/2011; 2018 m. spalio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-341-611/2018), dėl bylos nagrinėjimo ribų ir draudimo jas peržengti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-439/2007; 2016 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-311-415/2016), dėl civilinės atsakomybės taikymo juridinio asmens valdymo organų nariams sąlygų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. birželio 29 d. nutartys civilinėse bylose Nr. e3K-3-269-916/2018, Nr. e3K-3-266-611/2018, Nr. e3K-3-268-687/2018), dėl to, kad įstatymuose nepreziumuojama įmonės vadovų ir jos dalyvių neteisėtais veiksmais padaryta žala, vien įmonės valdymo organų neteisėtos veikos nepakanka jų civilinei atsakomybei (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. lapkričio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-604/2006; 2015 m. kovo 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-166-421/2015).

7430.

75Trečiasis asmuo ADB „Gjensidige“ atsiliepimu į atsakovės R. P. kasacinį skundą prašo jį atmesti, skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodomi šie argumentai:

7630.1.

77Ieškovė pareikštu ieškiniu reikalavo žalos atlyginimą priteisti solidariai iš atsakovių. Apeliacinį skundą dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo teikė ir UAB „Rezultatas“, argumentavo, kad žalos atsiradimą lėmė ieškovės organų priimti sprendimai, ne atsakovės parengta vertinimo ataskaita. Apeliacinės instancijos teismas, priimdamas sprendimą priteisti žalos atlyginimą solidariai iš atsakovių, neperžengė apeliacinių skundų ribų.

7830.2.

79Apeliacinės instancijos teismas nenukrypo nuo kasacinio teismo CPK 313, 320 straipsnių išaiškinimų. Abu teismai sprendė, kad ieškovės valdybos ir paskolų komiteto narės ieškovei atsako solidariai, egzistuoja visos jų civilinės atsakomybės sąlygos, o priežastinis ryšys tarp UAB „Rezultatas“ neteisėtų veiksmų ir ieškovei padarytos žalos yra pernelyg nutolęs. Apeliacinės instancijos teismas įgyvendino diskreciją ir ištaisė pirmosios instancijos teismo padarytą klaidą – nesant visų civilinės atsakomybės sąlygų UAB „Rezultatas“ atžvilgiu pareikštą reikalavimą atmetė. Skundžiama nutartis priimta atsižvelgiant į pirmosios instancijos teismo nustatytas faktines bylos aplinkybes ir kiekvienos iš atsakovių civilinės atsakomybės sąlygų apimtį.

8030.3.

81Teismas skundžiamoje nutartyje pagrįstai sprendė, kad visoms ieškovės paskolų komiteto ir valdybos narėms, dalyvavusioms ginčo paskolos suteikimo procese, kyla civilinė atsakomybė, detaliai pasisakė dėl atsakovių pareigų ir visų jų civilinės atsakomybės sąlygų, taip pat atskirai pasisakė dėl pagrindo atleisti atsakovę R. P. nuo atsakomybės nebuvimo.

8231.

83Kasaciniu skundu atsakovė A. B. prašo panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2018 m. gruodžio 20 d. nutarties dalį dėl jos ir dėl šios dalies priimti naują sprendimą – ieškovės ieškinio reikalavimus atsakovei atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidų atlyginimą arba panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2018 m. gruodžio 20 d. nutartį ir bylos dalį pagal ieškovės ieškinį atsakovei A. B. dėl žalos atlyginimo priteisimo perduoti apeliacinės instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Kasacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

8431.1.

85Apeliacinės instancijos teismas pažeidė CPK 313 straipsnio, 320 straipsnio 1 dalies nuostatas, peržengė atsakovių A. B., G. R., D. S., R. P. (kurios skundė sprendimo dalį, kuria ieškovei solidariai iš atsakovių priteistas 88 589,50 Eur žalos atlyginimas) ir atsakovės UAB ,,Rezultatas“ (skundusios kitą sprendimo dalį dėl 88 589,50 Eur žalos atlyginimo priteisimo iš jos) apeliaciniuose skunduose nustatytas ribas; CPK 320 straipsnio 2 dalyje nurodytos informavimo pareigos teismas nevykdė. Atsakovių teisinis suinteresuotumas bylos baigtimi nebuvo skirtingas (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. birželio 29 d.nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-313/2012), o turto vertintojas nekėlė klausimo dėl jam taikytos dalinės atsakomybės, neprašė, kad sprendimu priteistas žalos atlyginimas būtų perskirstytas (padidintas) ir solidariai iš atsakovių būtų priteista 177 178,99 Eur.

8631.2.

87Teismas neturėjo pakankamo pagrindo spręsti, kad atsakovė savo veiksmais peržengė protingą komercinę riziką, elgėsi nesąžiningai, aplaidžiai, neteisėtai; teismo išvada neatitinka kasacinio teismo išaiškinimų dėl verslo sprendimų priėmimo taisyklės taikymo sąlygų (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. sausio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-124/2014), kartu CK 2.87 straipsnio 7 dalies taikymo sąlygų, nes: byloje netinkamai nustatyta ieškovės paskolų komiteto ir valdybos kompetencija, valdyba neįgaliota pakartotinai tikrinti duomenų; valdyba sprendimą dėl ginčo paskolos suteikimo priėmė turėdama tam sąlygas; skolininkas pateikė visus reikalingus dokumentus bei duomenis, įskaitant profesionalaus turto vertintojo ataskaitą, kurios teisingumu abejoti valdyba neturėjo kompetencijos ir pagrindo; skolininko kreditingumo lygis bei rizikos grupė buvo pakankami sprendimui priimti; valdybos nariams negalėjo būti žinoma, kad dėl paskolos sutarties ieškovei atsiras žalos, juolab esant trims grąžinimą užtikrinančioms priemonėms. Paskolos sutartis sudaryta laikantis FĮĮ 31 straipsnio 3 dalyje įtvirtintų sąlygų: turto rinkos vertė atsispindėjo profesionalaus turto vertintojo ataskaitoje ir viršijo paskolos sumą; paskolos grąžinimas užtikrintas papildomai dviem kitais prievolių užtikrinimo būdais; skolininkė buvo realiai veikianti įmonė, teikianti pelno, planavusi veiklą žemės sklype, kurio paskirtį buvo numatyta keisti; skolininkės kreditingumo lygis buvo teigiamas.

8831.3.

89Teismai nepagrįstai į ieškovei atlygintinos žalos dydį neįskaitė skolininkės ieškovei sumokėto pajinio įnašo – 20 707,83 Eur (KUĮ 13 straipsnio 4 dalis, 14 straipsnio 4 dalies 1 punktas, 36 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 42 straipsnio 7 dalies 1, 2 punktai, CK 6.249 straipsnio 6 dalis), nukrypo nuo kasacinio teismo išaiškinimų nutartyje civilinėje byloje Nr. e3K-3-266-611/2018.

9031.4.

91Teismai, priteisdami visą žalos atlyginimo sumą, pažeidė CK 6.251 straipsnio 2 dalies reikalavimus, nes ex officio (pagal pareigas) nesiaiškino, netyrė ir nevertino šiai normai taikyti (nuostolių atlyginimo dydžiui mažinti) teisiškai reikšmingų aplinkybių (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. kovo 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-118/2010). CK 2.87 straipsnio 7 dalies nuostatos taikytinos kartu su CK 6.251 straipsnio 1, 2 dalių nuostatomis.

9231.5.

93Apeliacinės instancijos teismas netinkamai taikė CK 6.247 straipsnio nuostatas, atsisakydamas taikyti turto vertintojui, parengusiam esminių trūkumų turinčią ataskaitą, neteisingai nustačiusiam ketinamo įkeisti žemės sklypo rinkos vertę (CK 6.263 straipsnio 1 dalis; TVVPĮ 13 straipsnis), dalinę civilinę atsakomybę, nukrypo nuo kasacinio teismo išaiškinimų, pateiktų Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. lapkričio 9 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-507-611/2016 (pagal kuriuos turto vertintojas negali būti visa apimtimi atleistas nuo civilinės atsakomybės taikymo net ir nustačius banko darbuotojų neatidumą, aplaidumą, todėl banko darbuotojams tenkančios rūpestingumo pareigos pažeidimas negali panaikinti neteisėtų turto vertintojo veiksmų ir kaltės fakto; neteisėti paties banko darbuotojų veiksmai sudaro pagrindą ne visiškai, o tik iš dalies atleisti turto vertintoją nuo civilinės atsakomybės dėl neteisingai atlikto turto vertinimo). Pareiga parengti teisingą turto vertinimo ataskaitą kyla iš įstatymo, jos pažeidimas gali sukelti tiek sutartinę, tiek deliktinę atsakomybę. Turto vertintojui buvo atskleista ataskaitos pateikimo kredito unijai vertinamo turto įkeitimo tikslu ateityje aplinkybė.

9432.

95Trečiasis asmuo ADB „Gjensidige“ atsiliepimu į atsakovės A. B. kasacinį skundą prašo jį atmesti, skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodomi šie argumentai:

9632.1.

97Draudimas priimti blogesnį sprendimą negali būti suprantamas kaip draudimas panaikinti besiskundžiančiai šaliai ar kitam proceso dalyviui iš dalies palankų teismo sprendimą. Ieškovė pareikštu ieškiniu reikalavo žalos atlyginimą priteisti solidariai iš atsakovių. Apeliacinį skundą dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo teikė ir UAB „Rezultatas“, argumentavo, kad žalos atsiradimą lėmė ieškovės organų priimti sprendimai, ne atsakovės parengta vertinimo ataskaita. Apeliacinės instancijos teismas neperžengė apeliacinių skundų ribų.

9832.2.

99Teismas nenukrypo nuo kasacinio teismo CPK 313, 320 straipsnių išaiškinimų. Abu teismai sprendė, kad ieškovės valdybos ir paskolų komiteto narės ieškovei atsako solidariai, egzistuoja visos jų civilinės atsakomybės sąlygos, o priežastinis ryšys tarp UAB „Rezultatas“ neteisėtų veiksmų ir ieškovei padarytos žalos yra pernelyg nutolęs. Apeliacinės instancijos teismas įgyvendino diskreciją ir ištaisė pirmosios instancijos teismo padarytą klaidą – nesant visų civilinės atsakomybės sąlygų UAB „Rezultatas“ pareikštą reikalavimą atmetė. Nutartis priimta atsižvelgiant į pirmosios instancijos teismo nustatytas faktines bylos aplinkybes ir kiekvienos iš atsakovių civilinės atsakomybės sąlygų apimtį.

10032.3.

101Turto vertintojui pagrįstai netaikyta dalinė atsakomybė, nes ne išimtinai turto vertinimo ataskaita lėmė paskolos suteikimą, o, kaip teisingai nustatė apeliacinės instancijos teismas, ieškovės atsakingų už paskolos suteikimą asmenų neteisėti veiksmai (neveikimas).

10232.4.

103Kasacinio teismo 2016 m. spalio 9 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-507-611/2016 pateikti išaiškinimai šioje byloje netaikytini, nes nesutampa bylų faktinės aplinkybės – nagrinėjamos bylos atveju turto vertintojo ir kredito unijos nesiejo sutartiniai teisiniai santykiai; ieškovės valdybos ir paskolų komiteto nariai turėjo pareigą įsitikinti, ar teisingai įvertintas įkeičiamas turtas, ir kitų pareigų, o civilinėje byloje Nr. 3K-3-507-611/2016 nagrinėtu atveju turto vertinimo skyrius neturėjo pareigos vertinti ataskaitą, nes kreditas neviršijo nustatyto dydžio, kada patikrinimas privalomas.

10433.

105Ieškovė atsiliepimu į atsakovės A. B. kasacinį skundą prašo jį atmesti, skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodomi šie argumentai:

10633.1.

107Atsakovė nepagrįstai teigia, kad pajus turėjo būti įskaitytas į žalos atlyginimo sumą (KUĮ 16 straipsnio 2 dalis, 18 straipsnio 1 dalis, 39 straipsnio 3 dalis, 42 straipsnio 7 dalis). KUĮ 47 straipsnio 3 dalyje nustatytos išimties tikslas – išlaikyti unijos kapitalo pakankamumą. Kredito unijos nariui negarantuojamas visas įnešto pajaus grąžinimas. Pajus nelaikytinas ieškovės gauta nauda (CK 6.249 straipsnio 6 dalis), pajaus sumokėjimo klausimas buvo išspręstas atskiru sprendimu. Nėra pagrindo remtis kasacinio teismo išaiškinimais 2018 m. birželio 29 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. e3K-3-266-611/2018 dėl pajaus įskaitymo, nes jie taikomi tik kai skolininkas pajų įsigijo turėdamas tikslą gauti paskolą.

10833.2.

109Teismas pasisakė dėl kredito unijos valdybos narių veiklos, priskirtų funkcijų, įvertino nustatytas faktines aplinkybes, dėl atsakovės civilinės atsakomybės motyvavo bendrai ir taikė ne vien CK 2.87 straipsnio nuostatas, bet ir bendrąsias civilinę atsakomybę reglamentuojančias normas (CK 6.246–6.248 straipsniai). Atsakovė nesilaikė teisės aktų nuostatų, pažeidė fiduciarines pareigas, taigi pagrįstai konstatuota, kad atliko neteisėtus veiksmus.

11033.3.

111Žalos dydis konstatuotas pagrįstai ir teisingai, jį lėmė savo esme analogiškos pareigos – patikrinti ir įvertinti unijos nario paraiškos pagrįstumą bei imperatyvių KUĮ normų pažeidimas, taigi žala atsirado dėl abiejų organų neteisėtų veiksmų ir pagrįstai taikyta solidarioji atsakomybė.

11233.4.

113Teismas turi teisę priimti vieną iš CPK 326 straipsnio 1 dalyje nurodytų alternatyvių sprendimų. Apeliacinės instancijos teismas, pripažinęs, kad buvo neteisingai nustatytas priežastinis ryšys, pakeitė pirmosios instancijos teismo sprendimą, perskirstė žalos dydį. Sumažėjęs atsakovių skaičius nesuponuoja bylos nagrinėjimo ribų peržengimo, nes solidariai priteistinas ieškovei iš atsakovių žalos dydis nepasikeitė.

114Teisėjų kolegija

konstatuoja:

115IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

116Dėl bylos nagrinėjimo kasacine tvarka ribų

11734.

118Pagal civiliniame procese galiojantį dispozityvumo principą teisminio nagrinėjimo dalyko nustatymas yra ginčo šalių, o ne teismo pareiga, teismas nagrinėja ginčą neperžengdamas ginčo šalių nustatytų ribų. Viena iš šio principo išraiškų yra įtvirtinta CPK 353 straipsnyje, kuriame nurodyta, kad kasacinis teismas patikrina teisės taikymo aspektu apskųstus sprendimus ir (ar) nutartis, o kasacijos funkciją vykdo neperžengdamas kasacinio skundo ribų. Šios nuostatos teisėjų kolegija laikosi nagrinėdama atsakovių R. P., A. B. kasacinius skundus, nes nenustatyta pagrindo peržengti kasacinių skundas ribas (CPK 353 straipsnis).

11935.

120CPK 341 straipsnyje nustatyta, kad kasacija negalima dėl pirmosios instancijos teismo sprendimų ir nutarčių, neperžiūrėtų apeliacine tvarka, o pagal CPK 340 straipsnio 1 dalį kasacine tvarka, laikantis nustatytos tvarkos ir sąlygų, gali būti apskųsti ir peržiūrėti apeliacinės instancijos teismų sprendimai ir nutartys. Šioje byloje pirmosios instancijos teismo sprendimo dalys, kuriomis atmesta ieškinio dalis atsakovėms E. B. ir D. S. bei nutraukta bylos dalis dėl ieškinio reikalavimo pripažinti neteisinga ir negaliojančia UAB „Rezultatas“ 2010 m. rugsėjo 29 d. vertinimo ataskaitą, nebuvo skundžiamos apeliaciniais skundais ir nėra peržiūrėtos apeliacine tvarka. Dėl to pastarosios pirmosios instancijos teismo sprendimo dalys negali būti ir nėra kasacinio peržiūrėjimo objektas.

121Dėl bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribų (CPK 320 straipsnis) ir draudimo apeliacinės instancijos teismui dėl apelianto priimti blogesnį sprendimą (CPK 313 straipsnis)

12236.

123Kasaciniuose skunduose atsakovės R. P., A. B. nurodo, kad apeliacinės instancijos teismas pažeidė CPK 313 straipsnio, 320 straipsnio 1, 2 dalių nuostatas, kartu Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnį, CPK 5, 12, 13, 17, 42 straipsniuose, Teismų įstatymo 34 straipsnio 1 dalyje įtvirtintus teisės į teisingą bylos nagrinėjimą, teisingą teismą, rungimosi, dispozityvumo, teisės būti išklausytam ir šalių procesinio lygiateisiškumo principus. Apeliacinės instancijos teismas peržengė apeliaciniuose skunduose nustatytas ribas (aplinkybių, dėl kurių turėtų peržengti ribas, nenustatė, apie ketinimą peržengti nepranešė) – pirmosios instancijos teismo sprendimu nustatyta atsakovės UAB „Rezultatas“ dalinė atsakomybė ir kitų atsakovių atsakomybė apeliaciniais skundais neskųsta, UAB „Rezultatas“ prašė ieškinį jai atmesti, argumentuodama, kad civilinė atsakomybė jai taikyta nepagrįstai, o ieškovė apeliacinio skundo neteikė, taigi sprendimas apskųstas tik vienos iš bylos šalių. Teismas pažeidė draudimą priimti blogesnį sprendimą – dėl atsakovių R. P., A. B. priėmė blogesnį procesinį sprendimą nei pirmosios instancijos teismas, solidariai su kitomis trimis atsakovėmis ieškovės naudai priteisė 177 178,99 Eur vietoj pirmosios instancijos teismo sprendimu priteistų 88 589,50 Eur.

12437.

125Vertinant šiuos kasacinių skundų argumentus pažymėtina, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribos apibrėžtos CPK 320 straipsnio 1 dalyje – tai apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Pagal to paties straipsnio 2 dalį apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai; apie ketinimą peržengti apeliacinio skundo ribas teismas praneša dalyvaujantiems byloje asmenims; apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra šio CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

12638.

127Apeliacinio proceso paskirtis – patikrinti neįsiteisėjusio pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą (CPK 301 straipsnis). Kasacinio teismo jurisprudencijoje išaiškinta, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas tikrinamas pagal byloje jau esančius ir pirmosios instancijos teismo ištirtus ir įvertintus duomenis, tikrinama, ar pirmosios instancijos teismas turėjo pakankamai įrodymų teismo padarytoms išvadoms pagrįsti, ar juos tinkamai ištyrė ir įvertino, ar nepažeidė kitų įrodinėjimo taisyklių ir t. t. Pagal CPK 320 straipsnį apeliacinio skundo ribas paprastai nustato faktiniai ir teisiniai argumentai, kurių pagrindu ginčijamas pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. spalio 21 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-484/2013). Apeliacinės instancijos teismas savo iniciatyva negali išplėsti apeliacinio skundo argumentų sąrašo ir pradėti analizuoti tokius argumentus, kuriais apeliaciniame skunde nesiremiama, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. sausio 17 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-7-19/2006).

12839.

129Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad išėjimas už apeliacinio skundo ribų yra tada, kai teismas pakeičia ar panaikina žemesnės instancijos teismo sprendimą dėl teisiškai reikšmingų faktinių pagrindų, kuriais apeliaciniame skunde nesiremiama ir įstatymas nesuteikia galimybės išeiti už apeliacinio skundo ribų tuo klausimu (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gegužės 12 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-237/2008).

13040.

131Kasacinis teismas taip pat yra nurodęs, kad apeliacinės instancijos teismo rėmimasis faktais ir įrodymais, nenurodytais apeliaciniame skunde, tačiau nurodytais kitos šalies, atsikertančios į apeliacinį skundą, nelaikomas išėjimu už apeliacinio skundo ribų (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. lapkričio 11 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-425/2011).

13241.

133CPK 313 straipsnyje nustatyta, kad apeliacinės instancijos teismas dėl apelianto negali priimti blogesnio, negu yra skundžiamas, sprendimo ar nutarties, jeigu sprendimą skundžia tik viena iš šalių; nelaikomas blogesnio sprendimo priėmimu skundžiamo sprendimo panaikinimas ir bylos perdavimas iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui, taip pat kai sprendimas priimtas CPK 320 straipsnio 2 dalyje numatytu atveju.

13442.

135Kasacinio teismo išaiškinta, kad CPK 313 straipsnyje įtvirtintas draudimas priimti blogesnį sprendimą taikomas, jeigu sprendimą skundžia tik viena iš šalių, o kai pirmosios instancijos teismo sprendimą skundžia abi šalys, tai apeliacinės instancijos teismas nėra varžomas aptariamu draudimu, nes toks draudimas apeliacinį procesą darytų negalimą. Šioje normoje įtvirtintas principas užtikrina apeliantui teisę apskųsti, jo vertinimu, neteisėtą pirmosios instancijos teismo sprendimą, nesibaiminant, kad apeliacinės instancijos teismas pablogins jo padėtį, palyginus su nustatyta pirmosios instancijos teismo sprendime. Blogesniu gali būti pripažintas teismo sprendimas, kuris labiau varžo asmens teises, nustato jam daugiau pareigų ar pan. Taigi sprendžiant klausimą, ar apeliacinės instancijos teismas nepažeidė CPK 313 straipsnyje įtvirtintų reikalavimų, turi būti palyginami pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų procesiniai sprendimai tarpusavyje apelianto teisių ir pareigų apimties aspektu. Vertinant, ar sprendimas blogesnis, turi būti lyginama su skundžiamuoju sprendimu, o ne su hipotetiniu sprendimu ar nutartimi, kurie apeliacinės instancijos teismo gali būti priimti pagal apeliacinio skundo motyvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. birželio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-313/2012; 2013 m. spalio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-502/2013; ir kt.).

13643.

137Svarstant dėl CPK 313 straipsnio taikymo ir atitinkamai konstatuojant jame nustatyto reglamentavimo (ne)pažeidimą, svarbu ne formalizuotai, mechaniškai palyginti pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų procesinius sprendimus, kai jie yra skirtingi, o sprendimą apeliacine tvarka skundžia tik viena šalis, bet reikia įvertinti ir šalių reikštų reikalavimų pirmosios instancijos teisme pobūdį, t. y. kokių teisinių padarinių jais siekiama, ar vieno iš jų patenkinimas paneigia kitos šalies pareikšto reikalavimo patenkinimo galimybę, ar priimtu sprendimu išsprendžiamas (bent iš dalies) šalių ginčas, turint omenyje bylą nagrinėjančio teismo diskreciją kvalifikuoti šalių ginčą ir jį išspręsti. Apeliacinės instancijos teismo procesinis sprendimas laikytinas apeliantui blogesniu, negu yra skundžiamas, tuo atveju, jeigu yra tik vienos šalies apeliacinis skundas ir apeliacinės instancijos teismas sumažina jos gautą ieškinio (atsikirtimų į ieškinį) patenkinimo apimtį, lyginant su pirmosios instancijos teismo tenkinama ieškinio (atsikirtimo) dalimi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. spalio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-341-611/2018, 33, 34 punktai).

13844.

139Teisėjų kolegija, vertindama kasacinių skundų argumentus dėl nurodomo CPK 320 straipsnio 1, 2 dalių pažeidimo, pažymi, kad šioje byloje pirmosios instancijos teismo nustatyta, jog dėl UAB „Rovela“ nepagrįstai suteiktos didelės vertės paskolos, kuri negalėjo ir negali būti grąžinta, ieškovei buvo padaryta žala, kurią sudaro UAB „Rovela“ suteikta ir negrąžinta paskola, t. y. 177 178,99 Eur. Pirmosios instancijos teismas, nustatęs atsakovių G. R., A. B., D. S., R. P. ir UAB „Rezultatas“ civilinės atsakomybės taikymo sąlygų egzistavimą, sprendė, kad ieškinys, kuriuo ieškovė prašė iš nurodytų atsakovių solidariai priteisti 177 178,99 Eur žalos atlyginimą, tenkintinas iš dalies, atsakovei UAB „Rezultatas“ taikytina individuali dalinė atsakomybė ir iš jos ieškovei priteistina 1/2 dalis 177 178,99 Eur padarytos žalos atlyginimo, t. y. 88 589,50 Eur, o iš atsakovių G. R., A. B., D. S., R. P. ieškovei solidariai priteistina likusi 1/2 dalis 177 178,99 Eur padarytos žalos atlyginimo, t. y. 88 589,50 Eur. Apeliaciniais skundais pirmosios instancijos teismo sprendimą individualiai skundė visos atsakovės, kurių atžvilgiu ieškinio reikalavimai buvo tenkinti, iš esmės kvestionuodamos teismo nustatytų jų civilinės atsakomybės taikymo sąlygų, išskyrus žalą, egzistavimą. Atsakovė A. B. apeliaciniame skunde taip pat argumentavo, kad atsakovei UAB „Rezultatas“ privalėjo būti taikoma ne dalinė, o visiška civilinė atsakomybė už ieškovei padarytą žalą. Atsakovės A. B., D. S., R. P., UAB „Rezultatas“ apeliaciniais skundais prašė panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir ieškinio reikalavimus kiekvienai iš jų individualiai atmesti, o atsakovė G. R. prašė panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį dėl solidariosios atsakomybės jai taikymo ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Atsiliepimu į apeliacinius skundus ieškovė prašė skundus atmesti.

14045.

141Atsižvelgus į nurodytus apeliacinių skundų reikalavimus bei apeliaciniuose skunduose nurodytą jų faktinį ir teisinį pagrindus, darytina išvada, jog klausimo, kam iš nurodytų apeliacinius skundus padavusių atsakovių yra pagrindas taikyti civilinę atsakomybę dėl ieškovei padarytos 177 178,99 Eur žalos atlyginimo ir kokią – solidariąją ir (ar) dalinę, nagrinėjimas buvo perkeltas į apeliacinės instancijos teismą. Natūralu, kad atsakovės, atsižvelgiant į jų procesinę padėtį, apeliaciniais skundais kvestionuodamos individualiai kiekviena savo prievolės atlyginti žalą egzistavimą, tuose skunduose nesuformulavo prašymų dėl kitų atsakovių žalos atlyginimo prievolių rūšių ir dydžio, nors, kaip minėta, A. B. apeliaciniame skunde argumentavo dėl atsakovei UAB „Rezultatas“ taikytinos ne dalinės, o visiškos civilinės atsakomybės. Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija sprendžia, kad šią bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme klausimas dėl apeliacinius skundus padavusioms atsakovėms, tarp jų R. P. ir A. B., individualiai taikytinos civilinės atsakomybės dėl pirmosios instancijos teismo nustatytos ieškovei padarytos žalos apimties įėjo į bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas ir apeliacinės instancijos teismas šį klausimą nagrinėjo neperžengdamas bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribų. Dėl to konstatuotina, kad nėra pagrindo pripažinti pagrįstais kasacinių skundų argumentų, kuriais teigiama apie CPK 320 straipsnio 1, 2 dalių pažeidimą, ir šie kasacinių skundų argumentai atmestini kaip nepagrįsti.

14246.

143Atsakovės R. P. kasaciniame skunde nurodyti argumentai, kad apeliacinės instancijos teismas pažeidė Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnį, CPK 5, 12, 13, 17, 42 straipsniuose, Teismų įstatymo 34 straipsnio 1 dalyje įtvirtintus teisės į teisingą bylos nagrinėjimą, teisingą teismą, rungimosi, dispozityvumo, teisės būti išklausytam ir šalių procesinio lygiateisiškumo principus, yra siejami su skundo argumentu, jog apeliacinės instancijos teismas bylą išnagrinėjo pažeisdamas CPK 320 straipsnio 1, 2 dalių nuostatas. Konstatavus, kad nėra pagrindo pripažinti pagrįstais kasacinių skundų argumentų, kuriais teigiama apie CPK 320 straipsnio 1, 2 dalių pažeidimą apeliacinės instancijos teisme, taip pat konstatuotina, jog nėra pagrindo pripažinti pagrįstais ir atsakovės R. P. kasacinio skundo argumentų, kad apeliacinės instancijos teismas pažeidė Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnį, CPK 5, 12, 13, 17, 42 straipsniuose, Teismų įstatymo 34 straipsnio 1 dalyje įtvirtintus teisės į teisingą bylos nagrinėjimą, teisingą teismą, rungimosi, dispozityvumo, teisės būti išklausytam ir šalių procesinio lygiateisiškumo principus.

14447.

145Teisėjų kolegija, vertindama kasacinių skundų argumentus dėl nurodomo CPK 313 straipsnio pažeidimo, sprendžia, kad nagrinėjamas atvejis, atsižvelgiant į tai, jog pirmosios instancijos teismo sprendimą apeliaciniais skundais skundė tik atitinkamos atsakovės, kurių atžvilgiu ieškinio reikalavimai buvo tenkinti, tarp jų R. P. ir A. B., o ieškovė sprendimo neskundė, patenka į CPK 313 straipsnio reguliavimo sritį ir dėl jo galioja bei taikytinas šioje proceso teisės normoje įtvirtintas draudimas apeliacinės instancijos teismui priimti apeliantui blogesnį, negu yra skundžiamas, sprendimą ar nutartį. Įvertinusi ieškovės reikalavimų pobūdį, pirmosios instancijos teismo sprendimą ir apeliacinės instancijos teismo nutartį, teisėjų kolegija pripažįsta pagrįstais kasacinių skundų argumentus, kad apeliacinės instancijos teismas dėl atsakovių R. P. ir A. B. priėmė blogesnį, negu buvo skundžiamas, procesinį sprendimą, nes padidino pirmosios instancijos teismo sprendimu iš šių atsakovių ieškovei solidariai priteistą 88 589,50 Eur žalos atlyginimo dydį ir skundžiama nutartimi iš jų (atsakovių) ieškovei solidariai priteisė 177 178,99 Eur žalos atlyginimo. Skundžiamos apeliacinės instancijos teismo nutarties turinys neteikia pagrindo pripažinti, kad ji buvo priimta CPK 320 straipsnio 2 dalyje nustatytu atveju, kuriam egzistuojant pagal CPK 313 straipsnyje įtvirtintą teisinį reglamentavimą taikoma išlyga dėl draudimo priimti blogesnį sprendimą. Apeliacinės instancijos teismas nekonstatavo CPK 320 straipsnio 2 dalyje įtvirtintų pagrindų, suteikiančių teisę peržengti apeliacinio skundo ribas, todėl, nesant ieškovės apeliacinio skundo, negalėjo dėl atsakovių (apeliančių) R. P. ir A. B. priimti blogesnio, negu priėmė pirmosios instancijos teismas, procesinio sprendimo. Dėl to pripažintini pagrįstais kasacinių skundų argumentai, kad skundžiama apeliacinės instancijos teismo nutartis yra priimta pažeidus CPK 313 straipsnio reikalavimus. Šis proceso teisės normos pažeidimas sudaro pagrindą naikinti skundžiamos apeliacinės instancijos teismo nutarties dalį (CPK 346 straipsnio 2 dalies 1 punktas, 359 straipsnio 3 dalis).

14648.

147Atsakovės R. P. kasaciniame skunde teigiant, kad apeliacinės instancijos teismas nukrypo nuo kasacinio teismo praktikos dėl draudimo priimti blogesnį sprendimą ir dėl bylos nagrinėjimo ribų bei draudimo jas peržengti, tik nurodomos atitinkamos kasacinio teismo nutartys (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. kovo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-143/2011; 2018 m. spalio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-341-611/2018; 2016 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-311-415/2016; 2007 m. spalio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-439/2007) ir jos cituojamos, tačiau skunde argumentuotai nepagrindžiama, kad nurodoma kasacinio teismo praktika yra suformuota bylose, kurių faktinės aplinkybės yra analogiškos ar iš esmės panašios į nagrinėjamos bylos, ir kad teismas skundžiamame procesiniame sprendime nukrypo nuo tokios Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos praktikos. Dėl to tokie atsakovės R. P. kasacinio skundo teiginiai vertintini kaip neteikiantys pagrindo pripažinti, kad apeliacinės instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nukrypo nuo kasacinio teismo praktikos dėl draudimo priimti blogesnį sprendimą ir dėl bylos nagrinėjimo ribų bei draudimo jas peržengti.

148Dėl priežastinio ryšio ir turto vertinimo subjekto atsakomybės nagrinėjamoje byloje

14949.

150Šioje byloje pirmosios instancijos teismas, nustatęs, kad atsakovė UAB „Rezultatas“ parengė turto vertinimo ataskaitą, kuri neatitinka teisės aktų reikalavimų, padarė išvadą, jog tarp neteisėtų atsakovės UAB „Rezultatas“ veiksmų ir žalos, kuri kilo dėl nepakankamos įkeisto turto rinkos vertės, yra nutolęs faktinis priežastinis ryšys, kuris nepakankamas visiškai teisinei atsakomybei atsirasti, tačiau teismas sprendė, kad ieškovės vadovių sprendimą suteikti kreditą lėmė atsakovės UAB „Rezultatas“ nustatyta itin didelė įkeičiamo turto likvidacinė vertė, o tai sudaro pagrindą taikyti atsakovei UAB „Rezultatas“ dalinę atsakomybę.

15150.

152Apeliacinės instancijos teismas, pripažinęs atsakovės UAB „Rezultatas“ veiksmus parengiant neteisingą turto vertinimo ataskaitą neteisėtais, remdamasis CK 6.247 straipsniu, sprendė, kad nors netiesioginis priežastinis ryšys tarp atsakovės UAB „Rezultatas“ neteisėtų veiksmų ir ieškovės patirtos žalos egzistuoja, tačiau jis yra pernelyg nutolęs, taigi nėra vienos iš būtinų sąlygų – priežastinio ryšio atsakovės UAB „Rezultatas“ civilinei atsakomybei kilti. Apeliacinės instancijos teismas pakeitė pirmosios instancijos teismo sprendimą ir ieškinio reikalavimus atsakovei UAB „Rezultatas“ atmetė konstatavęs teisinio pagrindo juos tenkinti nebuvimą.

15351.

154Atsakovė A. B. kasaciniame skunde nurodo, kad apeliacinės instancijos teismas netinkamai taikė CK 6.247 straipsnio nuostatas, atsisakydamas taikyti turto vertintojui, parengusiam esminių trūkumų turinčią ataskaitą, neteisingai nustačiusiam ketinamo įkeisti žemės sklypo rinkos vertę (CK 6.263 straipsnio 1 dalis, TVVPĮ 13 straipsnis), dalinę civilinę atsakomybę, nukrypo nuo kasacinio teismo išaiškinimų, pateiktų Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. lapkričio 9 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-507-611/2016. Pareiga parengti teisingą turto vertinimo ataskaitą kyla iš įstatymo, jos pažeidimas gali sukelti tiek sutartinę, tiek deliktinę atsakomybę. Turto vertintojui buvo atskleista ataskaitos pateikimo kredito unijai vertinamo turto įkeitimo tikslu ateityje aplinkybė.

15552.

156CK 6.247 straipsnyje, reglamentuojančiame civilinės atsakomybės sąlygos – priežastinio ryšio sampratą, nustatyta, kad atlyginami tik tie nuostoliai, kurie susiję su veiksmais (veikimu, neveikimu), nulėmusiais skolininko civilinę atsakomybę tokiu būdu, kad nuostoliai pagal jų ir civilinės atsakomybės prigimtį gali būti laikomi skolininko veiksmų (veikimo, neveikimo) rezultatu.

15753.

158Kasacinio teismo praktikoje nuosekliai pažymima, kad CK 6.247 straipsnyje įtvirtinta lankstaus priežastinio ryšio samprata. Priežastinio ryšio lankstus taikymas atitinka civilinės atsakomybės tikslą kompensuoti padarytus nuostolius, kurių atsiradimas yra susijęs su veikimu ar neveikimu, dėl kurio šie nuostoliai atsirado (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. spalio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-531/2013).

15954.

160Kasacinis teismas taip pat yra nurodęs, kad priežastinio ryšio nustatymo civilinėje byloje procesą sąlygiškai galima išskirti į du etapus. Pirmame etape conditio sine qua non (privaloma sąlyga) testu nustatomas faktinis priežastinis ryšys ir sprendžiama, ar žalingi padariniai kyla iš neteisėtų veiksmų, t. y. nustatoma, ar žalingi padariniai būtų atsiradę, jeigu nebūtų buvę neteisėto veiksmo. Kitame etape nustatomas teisinis priežastinis ryšys, kai sprendžiama, ar padariniai teisine prasme nėra pernelyg nutolę nuo neteisėto veiksmo (neveikimo). Nustatant teisinį priežastinį ryšį reikia įvertinti atsakovo, jeigu jis elgtųsi kaip protingas ir apdairus asmuo, galimybę neteisėtų veiksmų atlikimo metu numatyti žalos atsiradimą, neteisėtais veiksmais pažeistos teisės ar teisėto intereso prigimtį ir vertę bei pažeisto teisinio reglamentavimo apsauginį tikslą (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. kovo 1 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-53/2010 ir joje nurodytą kasacinio teismo praktiką).

16155.

162Pagal CK 6.247 straipsnyje pateiktą priežastinio ryšio sampratą ir kasacinio teismo formuojamą teismų praktiką dėl teisinę pareigą pažeidusio asmens veiksmų žala gali atsirasti tiesiogiai, ir galima situacija, kai asmens veiksmais tiesiogiai nepadaryta žalos, tačiau sudarytos sąlygos žalai atsirasti ar jai padidėti. Pastaruoju atveju paprastai asmens veiksmai (veikimas, neveikimas) nėra vienintelė žalos atsiradimo priežastis, jie tik prisideda prie sąlygų šiai žalai kilti sudarymo, t. y. kartu su kitomis neigiamų padarinių atsiradimo priežastimis pakankamu laipsniu lemia šių padarinių atsiradimą. Nustačius, kad teisinę pareigą pažeidusio asmens elgesys pakankamai prisidėjo prie žalos atsiradimo, jam tenka civilinė atsakomybė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. kovo 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-144/2014). Be to, pagal CK 6.247 straipsnį nereikalaujama, kad skolininko elgesys būtų vienintelė nuostolių atsiradimo priežastis; priežastiniam ryšiui konstatuoti pakanka įrodyti, kad skolininko elgesys yra pakankama nuostolių atsiradimo priežastis, nors ir ne vienintelė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. birželio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-263/2007; 2013 m. spalio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-531/213; kt.). Kasacinio teismo praktikoje nurodyta, kad pripažįstamas ir netiesioginis priežastinis ryšys, kai asmens veiksmais tiesiogiai nepadarytas neigiamas turtinis poveikis, bet sudarytos sąlygos žalai atsirasti. Netiesioginis priežastinis ryšys pripažįstamas tinkama civilinės atsakomybės sąlyga, jeigu neteisėti veiksmai padėjo žalai (nuostoliams) atsirasti ar jai padidėti. Tačiau netiesioginis priežastinis ryšys kaip civilinės atsakomybės sąlyga neturi būti pernelyg nutolęs nuo neteisėto veiksmo (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. spalio 29 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-464/2014 ir joje nurodytą kasacinio teismo praktiką).

16356.

164Kasacinio teismo praktikoje konstatuota, kad svarstant, kokio laipsnio netiesioginis priežastinis ryšys yra svarbus civilinei atsakomybei, reikia vadovautis tuo, kad priežastinis ryšys yra civilinės atsakomybės sąlyga, jei nustatyta, kad žala yra neteisėtų veiksmų rezultatas. Tai reikštų, kad neteisėti veiksmai nelėmė, bet pakankamu laipsniu turėjo įtakos žalai atsirasti. Ši taisyklė taikoma kiekvienu deliktinės atsakomybės atveju esant netiesioginiam priežastiniam ryšiui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. kovo 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-53/2010).

16557.

166Kasacinio teismo taip pat pažymėta, kad teisine prasme pripažįstama, jog priežastinis ryšys yra tais atvejais, jeigu asmuo turėjo pareigą ką nors atlikti, kokiu nors būdu veikti, tačiau neveikė, ir toks neadekvatus susiklosčiusiai faktinei situacijai jo elgesys pakankamai prisidėjo prie žalos atsiradimo, tiesiogiai sukeldamas žalingus padarinius arba sukurdamas sąlygas tokiems padariniams atsirasti. Taigi net ir nesant faktinio priežastinio ryšio, teisinis priežastinis ryšys gali būti nustatomas ir to gali pakakti civilinei atsakomybei taikyti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. vasario 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-91/2010).

16758.

168Teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas netiesioginį priežastinį ryšį tarp atsakovės UAB „Rezultatas“ neteisėtų veiksmų ir ieškovės patirtos žalos netinkamai įvertino kaip pernelyg nutolusį ir dėl to nekvalifikuotiną kaip būtinąją civilinės atsakomybės šiai atsakovei taikymo sąlygą.

16959.

170Byloje teismų nustatyta, kad 2011 m. sausio 7 d. sudaryta paskolos sutartimi ieškovė suteikė UAB „Rovela“ 650 000 Lt (188 253,01 Eur) dydžio tikslinę paskolą žemės sklypui įsigyti. Prašydama suteikti paskolą žemės sklypui įsigyti UAB „Rovela“ siūlė savo įsipareigojimų įvykdymui užtikrinti įkeisti tą žemės sklypą, pateikė ieškovei atsakovės UAB „Rezultatas“ parengtą 2010 m. rugsėjo 29 d. nekilnojamojo turto įvertinimo ataskaitą, kurioje nurodyta, kad žemės sklypo rinkos vertė yra 1 060 000 Lt (306 997,22 Eur), likvidacinė vertė – 742 000 Lt (214 898,05 Eur), vertinimo tikslas – turto rinkos vertės nustatymas užstatui. Ieškovė, suteikdama paskolą, rėmėsi šia atsakovės UAB „Rezultatas“ parengta ataskaita, laikydama, kad žemės sklypo rinkos vertė yra 1 060 000 Lt (306 997,22 Eur). Prievolių pagal nurodytą paskolos sutartį įvykdymas buvo užtikrintas žemės sklypo hipoteka, UAB „Lorika“ garantija ir P. K. laidavimu. Sutarties vykdymo metu paskolos gavėja grąžino ieškovei 37 373,18 Lt (10 824,02 Eur). Priverstinai išieškant skolą įkeistas žemės sklypas 2015 m. sausio 23 d. buvo parduotas už 4600 Eur, iš jų ieškovei buvo pervesta 250 Eur. Ieškovė neturi galimybių skolą susigrąžinti iš skolininkės UAB „Rovela“, garanto UAB „Lorika“ ir laiduotojo P. K., nes UAB „Rovela“ yra bankrutavusi, o garantas UAB „Lorika“ ir laiduotojas P. K. jokio turto, iš kurio būtų galima išieškoti skolą, neturi. UAB „Rovela“ nepagrįstai buvo suteikta didelė paskola, kuri negalėjo ir negali būti grąžinta, ieškovei buvo padaryta žala, kurią sudaro UAB „Rovela“ suteikta ir negrąžinta paskola, t. y. 177 178,99 Eur.

17160.

172Taigi viena greta kitų iš nurodytos žalos ieškovei atsiradimo priežasčių yra nepagrįstai didelės paskolos UAB „Rovela“ suteikimas, prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės – žemės sklypo įkeitimo nepakankamumas, žymiai mažesnė reali UAB „Rovela“ įsigyto ir įkeisto žemės sklypo rinkos vertė nei ta, kuri buvo nustatyta atsakovės UAB „Rezultatas“ parengta nekilnojamojo turto įvertinimo ataskaita ir būtent kuria, jos nekvestionuodama, ieškovė rėmėsi suteikdama paskolą UAB „Rovela“.

17361.

174Atsakovė UAB „Rezultatas“, būdama turto vertinimo srities profesionalė, turto rinkos vertės nustatymo užstatui tikslu įvertindama žemės sklypą, turėjo suprasti, kad jos parengta neteisinga turto vertinimo ataskaita sukels teisines pasekmes, t. y. bus panaudota kaip atitinkamą žemės sklypo rinkos vertę pagrindžiantis dokumentas. Taip aptariama turto vertinimo ataskaita ir buvo panaudota, UAB „Rovela“ ją pateikus ieškovei. Nurodyta ataskaita ieškovė rėmėsi, laikydama, kad žemės sklypo rinkos vertė yra 1 060 000 Lt (306 997,22 Eur). Neturėdama aptariamos ataskaitos ieškovė nebūtų galėjusi laikyti, kad žemės sklypo rinkos vertė yra 1 060 000 Lt (306 997,22 Eur), o tokiu atveju individualiam žemės sklypo rinkos vertės nustatymui būtų tekę pasitelkti kurį nors iš turto vertintojų. Taigi, atsakovės UAB „Rezultatas“ parengta turto vertinimo ataskaita sukėlė teisines pasekmes.

17562.

176Teisėjų kolegija sprendžia, kad atsakovė UAB „Rezultatas“ savo veiksmais, pasireiškusiais neteisingos turto vertinimo ataskaitos parengimu, prisidėjo prie sąlygų žalai ieškovei kilti sudarymo, sukurdama atitinkamas sąlygas tokiems padariniams atsirasti. Būdama turto vertinimo srities profesionalė, atsakovė UAB „Rezultatas“, elgdamasi kaip protingas ir apdairus asmuo, neteisėtų veiksmų atlikimo (neteisingos ataskaitos parengimo) metu turėjo galimybę numatyti žalingų padarinių asmeniui, kuris remsis jos parengta neteisinga turto vertinimo ataskaita, atsiradimą. Parengdama neteisingą turto vertinimo ataskaitą ši atsakovė pažeidė TVVPĮ 12 straipsnio 1, 2 dalyje nustatytas pareigas, kurių tikslas – užtikrinti turto vertinimo teisingumą ir užsakovų bei kitų asmenų pasitikėjimą turto vertinimo subjektų veikla ir jos rezultatais, taip pat pažeidė CK 6.263 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą rūpestingumo pareigą. Rizika, kad neteisingai parengta turto vertinimo ataskaita nebus kvestionuojama ją gavusių suinteresuotų asmenų, šie asmenys ją priims kaip teisingą ir ja remdamiesi atitinkamai elgsis, tenka tokią ataskaitą parengusiam turto vertinimo subjektui. Dėl to teisėjų kolegija sprendžia, kad netiesioginį priežastinį ryšį tarp atsakovės UAB „Rezultatas“ neteisėtų veiksmų ir ieškovės patirtos žalos nėra pagrindo vertinti kaip pernelyg nutolusį. Darytina išvada, kad šioje byloje yra pagrindas konstatuoti teisinio priežastinio ryšio tarp atsakovės UAB „Rezultatas“ neteisėtų veiksmų ir ieškovės patirtos žalos, kaip atsakovės UAB „Rezultatas“ būtinosios civilinės deliktinės atsakomybės sąlygos, egzistavimą (CK 6.247 straipsnis). Dėl to pripažintini pagrįstais atsakovės A. B. kasacinio skundo argumentai, kuriais nurodoma, kad apeliacinės instancijos teismas netinkamai taikė CK 6.247 straipsnio nuostatas.

17763.

178Atsakovės A. B. kasaciniame skunde teigiant, kad apeliacinės instancijos teismas nukrypo nuo kasacinio teismo išaiškinimų, pateiktų Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. lapkričio 9 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-507-611/2016, argumentuotai nepagrindžiama, kad nurodomi kasacinio teismo išaiškinimai yra pateikti byloje, kurios faktinės aplinkybės yra analogiškos ar iš esmės panašios į nagrinėjamos bylos, ir kad teismas skundžiamame procesiniame sprendime nukrypo nuo tokios Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos praktikos. Teisėjų kolegija sprendžia, kad bylos, kurioje priimta nurodyta kasacinio teismo nutartis, ir nagrinėjamos bylos faktinės aplinkybės nėra analogiškos ar iš esmės panašios. Nagrinėjamoje byloje aktualus priežastinio ryšio, kaip būtinosios turto vertinimo subjekto civilinės atsakomybės sąlygos, nustatymas, tuo tarpu byloje, kurioje priimta nurodyta kasacinio teismo nutartis, tokios turto vertintojo atsakomybės sąlygos egzistavimas buvo nustatytas ją nagrinėjusių žemesnės instancijos teismų, o kasacinis teismas sprendė dėl CK 6.253 straipsnio nuostatų aiškinimo ir taikymo, turto vertintojo atleidimo nuo atsakomybės už kredito įstaigos patirtus nuostolius, kuriuos ši patyrė dėl neteisingai parengtos turto vertinimo ataskaitos, pagrindų ir kredito įstaigos veiksmų vertinimo. Dėl to tokie atsakovės A. B. kasacinio skundo teiginiai vertintini kaip neteikiantys pagrindo pripažinti, kad apeliacinės instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nukrypo nuo kasacinio teismo išaiškinimų, pateiktų Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. lapkričio 9 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-507-611/2016.

64.

179Žala arba nuostoliai gali atsirasti ne vien dėl skolininko veiksmų ar neveikimo, bet ir dėl kreditoriaus kaltės ar esant abiejų šių asmenų kaltei. CK 6.248 straipsnio 4 dalyje nurodyta, kad tais atvejais, kai dėl žalos atsiradimo kaltas ir kreditorius, tai atlygintini nuostoliai mažinami proporcingai kreditoriaus kaltei arba skolininkas gali būti atleistas nuo civilinės atsakomybės. Ši norma yra bendroji civilinės atsakomybės norma, kuri detalizuojama specialiąja deliktinę civilinę atsakomybę reglamentuojančia CK 6.282 straipsnio 1 dalimi, pagal kurią, kai paties nukentėjusio asmens didelis neatsargumas padėjo žalai atsirasti arba jai padidėti, tai atsižvelgiant į nukentėjusio asmens kaltės dydį (o kai yra žalos padariusio asmens kaltės, – ir į jo kaltės dydį) žalos atlyginimas, jeigu įstatymai nenustato ko kita, gali būti sumažintas arba reikalavimas atlyginti žalą gali būti atmestas.

18065.

181Nustatytas netinkamas CK 6.247 straipsnio taikymas apeliacinės instancijos teisme yra pagrindas naikinti skundžiamos apeliacinės instancijos teismo nutarties dalį (CPK 346 straipsnio 2 dalies 1 punktas, 359 straipsnio 3 dalis).

182Dėl atsakovės R. P. civilinės atsakomybės

18366.

184Atsakovė R. P. kasaciniame skunde nurodo, kad teismai, taikydami civilinę atsakomybę ir priteisdami iš jos žalos atlyginimą ieškovei, pažeidė CK 2.87 straipsnio 7 dalies, 6.245–6.249 straipsnių, CPK 185 straipsnio nuostatas, nes civilinę atsakomybę jai taikė nenustatę būtinųjų civilinės atsakomybės jai taikymo sąlygų egzistavimo, o nustatė, kad ji paskolų komiteto veiksmuose, susijusiuose su paskolos suteikimu UAB „Rovela“, nedalyvavo, parašai 2011 m. sausio 7 d. su siūlymu valdybai suteikti paskolą UAB „Rovela“ susijusiuose paskolų komiteto dokumentuose, remiantis ekspertizės išvadomis, yra ne jos (suklastoti).

18567.

186Teisėjų kolegija šiuos atsakovės R. P. kasacinio skundo argumentus pripažįsta pagrįstais.

18768.

188CK 1.1 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, kad Civilinis kodeksas reglamentuoja asmenų turtinius santykius ir su šiais santykiais susijusius asmeninius neturtinius santykius, taip pat šeimos santykius, o CK 1.3 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad jeigu yra šio kodekso ir kitų įstatymų prieštaravimų, taikomos CK normos, išskyrus atvejus, kai šis kodeksas pirmenybę suteikia kitų įstatymų normoms. CK 6.246 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai. Pagal CK 6.248 straipsnio 1 dalį civilinė atsakomybė atsiranda tik tais atvejais, jeigu įpareigotas asmuo kaltas, išskyrus įstatymų arba sutarties numatytus atvejus, kuriais civilinė atsakomybė atsiranda be kaltės; skolininko kaltė preziumuojama, išskyrus įstatymų numatytus atvejus. Taigi, nagrinėjamos bylos atveju tam, kad būtų galima taikyti kredito unijos kaip juridinio asmens valdymo organo valdybos nariams ir paskolų komiteto pirmininkei atsakovei R. P., prilyginamai kredito unijos vadovui, civilinę atsakomybę, buvo būtina nustatyti būtinąsias civilinės atsakomybės jiems taikymo sąlygas – neteisėtus veiksmus ir kaltę, priežastinį ryšį, žalą (CK 6.246–6.249 straipsniai).

18969.

190Teisėjų kolegija pažymi, kad kasacinio teismo praktika įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo klausimais yra išplėtota ir nuosekli (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. gruodžio 27 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-524-701/2018 68 punktą; 2019 m. balandžio 4 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-121-421/2019 40 punktą ir jame nurodytą kasacinio teismo praktiką; ir kt.). Rungimosi civiliniame procese principas (CPK 12 straipsnis) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 straipsnis).

19170.

192Bylą nagrinėjusių teismų procesinių sprendimų turinys teikia pagrindą padaryti išvadą, kad teismai civilinę atsakomybę atsakovei R. P. taikė neindividualizavę jos civilinės atsakomybės sąlygų ir nekonstatavę jų egzistavimo. Tuo tarpu ši atsakovė savo atsikirtimus į ieškinį grindė aplinkybe, kad ji apskritai nedalyvavo ieškovės paskolų komiteto veiksmuose, susijusiuose su paskolos suteikimu UAB „Rovela“. Pirmosios instancijos teismo, remiantis atlikta ekspertize, nustatyta, kad parašai, esantys paskolų komiteto 2011 m. sausio 7 d. protokoluose Nr. PK-90, PK-90.1 bei protokolo Nr. PK-91 išraše, yra ne atsakovės R. P., o apeliacinės instancijos teismo nustatyta, jog parašas, esantis paskolų komiteto išraše iš 2011 m. sausio 7 d. protokolo Nr. PK-91, yra ne šios atsakovės. Teismų procesiniuose sprendimuose nėra pasisakyta dėl aplinkybės – atsakovės R. P. (ne)dalyvavimo ieškovės paskolų komiteto veiksmuose, susijusiuose su paskolos suteikimu UAB „Rovela“, atliktuose 2011 m. sausio 7 d., nors ši aplinkybės įeina į bylos įrodinėjimo dalyką ir turi reikšmės bylai teisingai išspręsti.

19371.

194Teismai netyrė ir nenustatė, kada ieškovė išmokėjo UAB „Rovela“ suteiktą paskolą ir kokias materialiąsias teisines pasekmes ieškovei sukėlė atsakovės R. P. protesto dėl paskolų komiteto 2011 m. sausio 7 d. nutarimo paskolos suteikimo UAB „Rovela“ klausimu nepateikimas.

19572.

196Teismai faktus, kad atsakovė R. P. apie unijos paskolų komiteto 2011 m. sausio 7 d. nutarimą paskolos suteikimo UAB „Rovela“ klausimu turėjo sužinoti P. K. finansinės būklės vertinimo procedūros (aktas pasirašytas 2011 m. vasario 1 d.) metu ir (arba) 2011 metais, atsiskaitydama ieškovės narių susirinkimui ir stebėtojų tarybai, konstatavo tinkamai neištyrę su tuo susijusių aplinkybių ir įrodymą bei nenurodę tokius faktus pagrindžiančių faktinių bylos duomenų.

19773.

198Apeliacinės instancijos teismo išvada, kad nėra pagrindo atsakovės R. P. atleisti nuo atsakomybės, padaryta prieš tai nekonstatavus civilinės atsakomybės šiai atsakovei taikymo egzistavimo.

19974.

200Šis nustatytas netinkamas materialiosios ir proceso teisės normų taikymas apeliacinės instancijos teisme yra pagrindas naikinti skundžiamos apeliacinės instancijos teismo nutarties dalį (CPK 346 straipsnio 2 dalies 1 punktas, 359 straipsnio 3 dalis).

20175.

202Teisėjų kolegija nepasisako dėl kitų kasacinių skundo argumentų, kurie neturi teisinės reikšmės bylos galutiniam rezultatui ir vienodos teismų praktikos formavimui.

203Dėl bylos procesinės baigties

20476.

205Teisėjų kolegija, įvertinusi ieškovės ieškiniu pareikštų reikalavimų pobūdį, daro išvadą, kad šios bylos atveju egzistuoja privalomasis procesinis atsakovių bendrininkavimas, reiškiantis, kad materialiojo subjektinio reikalavimo pagrįstumo klausimas gali būti išspręstas tik visiems bendrininkams kartu dalyvaujant civilinės bylos pagal tokį reikalavimą procese (CPK 43 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 44 straipsnio 3 dalis). Atsižvelgdama į tai teisėjų kolegija sprendžia, kad nustatytas netinkamas proceso ir materialiosios teisės normų taikymas apeliacinės instancijos teisme yra pagrindas naikinti visą skundžiamą nutartį, taip pat ir dėl atsakovių G. R. bei D. S.. Ją panaikinus byla perduotina iš naujo nagrinėti apeliacinės instancijos teismui.

206Dėl bylinėjimosi išlaidų

20777.

208Kasaciniame teisme patirta 57,73 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. birželio 25 d. pažyma apie išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu). Kasaciniam teismui nusprendus perduoti bylą iš naujo nagrinėti apeliacinės instancijos teismui, pirmiau nurodytų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimas paliktinas spręsti šiam teismui kartu su kitų bylinėjimosi išlaidų paskirstymu (CPK 93 ir 96 straipsniai).

209Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 359 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 362 straipsniu,

Nutarė

210Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2018 m. gruodžio 20 d. nutartį panaikinti ir perduoti bylą Lietuvos apeliaciniam teismui nagrinėti iš naujo.

211Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje kasacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Kasacinėje byloje sprendžiama dėl teisės normų, reglamentuojančių bylos... 7. 2.... 8. Ieškovė (toliau – ir unija, kredito unija) prašė teismo: 1) pripažinti... 9. 3.... 10. Ieškovė ieškinį, pareikštą kredito unijos valdybos ir paskolų komiteto... 11. 4.... 12. Ieškovė nurodė, kad 2011 m. sausio 7 d. su UAB „Rovela“ sudarė paskolos... 13. 5.... 14. Kredito unijos paskolų komiteto (pirmininkė atsakovė R. P., narės... 15. Paskolų komiteto ir valdybos nariai netinkamai vykdė nuolatinę skolininkės... 16. 6.... 17. Ieškovės vertinimu, paskolų komiteto ir valdybos nariai savo bendrais... 18. II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų procesinių sprendimų esmė... 19. 7.... 20. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. gruodžio 22 d. sprendimu ieškinį... 21. 8.... 22. Teismas, įvertinęs tai, kad pagal teisės aktus tiek ieškovės paskolų... 23. 9.... 24. Teismo vertinimu, kvalifikuotų Lietuvos banko priežiūros tarnybos... 25. 10.... 26. Spręsdamas dėl atsakovės R. P., kuri teigė, kad nedalyvavo paskolų... 27. 11.... 28. Teismo vertinimu, vien paskolų komiteto siūlymas nenulėmė žalos... 29. 12.... 30. Teismas atsižvelgdamas į tai, kad ieškovė neįrodė būtinos civilinei... 31. 13.... 32. Teismas nustatė, kad ieškovės vadovų sprendimą suteikti kreditą lėmė ir... 33. 14.... 34. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 35. 15.... 36. Kolegija rėmėsi KUĮ 28 straipsnio 5 dalies, 30 straipsnio, 33 straipsnio 2... 37. 16.... 38. Kolegija nurodė, kad kredito unijos valdyba ir paskolų komitetas pagal KUĮ... 39. 17.... 40. Pagal ieškovės vidaus tvarką nustatančius teisės aktus paskolų komiteto... 41. 18.... 42. Pareiga atlikti visapusišką skolininko finansinės būklės vertinimą visų... 43. 19.... 44. Kartu su paraiška gauti paskolą pateikta profesionalaus turto vertintojo... 45. 20.... 46. Kolegija konstatavo, kad ieškovės valdyba ir paskolų komitetas suteikdami... 47. 21.... 48. Kolegija pažymėjo, kad iš ieškovei pateiktų duomenų (standartinės formos... 49. 22.... 50. Kolegija konstatavo, kad paraiškos svarstymo ir paskolos suteikimo metu UAB... 51. 23.... 52. Kolegija pažymėjo, kad, kaip nustatyta byloje, parašas, esantis paskolų... 53. 24.... 54. Nors atsakovės – ieškovės valdybos narės A. B., G. R., D. S. argumentavo... 55. 25.... 56. Reikalavimai UAB „Rovela“, jos vadovui, UAB „Lorika“ buvo pareikšti,... 57. 26.... 58. Nors sprendimas išduoti paskolą buvo verslo sprendimas, tačiau priimtas... 59. 27.... 60. Kolegija padarė išvadą, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai... 61. 28.... 62. Kolegija, spręsdama dėl atsakovės UAB „Rezultatas“ atsakomybės,... 63. III. Kasacinių skundų ir atsiliepimų į juos teisiniai argumentai... 64. 29.... 65. Kasaciniu skundu atsakovė R. P. prašo panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo... 66. 29.1.... 67. Apeliacinės instancijos teismas pažeidė Lietuvos Respublikos civilinio... 68. 29.2.... 69. Teismai pažeidė CK 2.87 straipsnio 7 dalies, 6.245–6.249 straipsnių... 70. 29.3.... 71. Teismai pažeidė CPK 185 straipsnio nuostatas (įrodymų vertinimo taisykles),... 72. 29.4.... 73. Teismai nukrypo nuo kasacinio teismo praktikos dėl draudimo priimti blogesnį... 74. 30.... 75. Trečiasis asmuo ADB „Gjensidige“ atsiliepimu į atsakovės R. P. kasacinį... 76. 30.1.... 77. Ieškovė pareikštu ieškiniu reikalavo žalos atlyginimą priteisti... 78. 30.2.... 79. Apeliacinės instancijos teismas nenukrypo nuo kasacinio teismo CPK 313, 320... 80. 30.3.... 81. Teismas skundžiamoje nutartyje pagrįstai sprendė, kad visoms ieškovės... 82. 31.... 83. Kasaciniu skundu atsakovė A. B. prašo panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo... 84. 31.1.... 85. Apeliacinės instancijos teismas pažeidė CPK 313 straipsnio, 320 straipsnio 1... 86. 31.2.... 87. Teismas neturėjo pakankamo pagrindo spręsti, kad atsakovė savo veiksmais... 88. 31.3.... 89. Teismai nepagrįstai į ieškovei atlygintinos žalos dydį neįskaitė... 90. 31.4.... 91. Teismai, priteisdami visą žalos atlyginimo sumą, pažeidė CK 6.251... 92. 31.5.... 93. Apeliacinės instancijos teismas netinkamai taikė CK 6.247 straipsnio... 94. 32.... 95. Trečiasis asmuo ADB „Gjensidige“ atsiliepimu į atsakovės A. B. kasacinį... 96. 32.1.... 97. Draudimas priimti blogesnį sprendimą negali būti suprantamas kaip draudimas... 98. 32.2.... 99. Teismas nenukrypo nuo kasacinio teismo CPK 313, 320 straipsnių išaiškinimų.... 100. 32.3.... 101. Turto vertintojui pagrįstai netaikyta dalinė atsakomybė, nes ne išimtinai... 102. 32.4.... 103. Kasacinio teismo 2016 m. spalio 9 d. nutartyje civilinėje byloje Nr.... 104. 33.... 105. Ieškovė atsiliepimu į atsakovės A. B. kasacinį skundą prašo jį atmesti,... 106. 33.1.... 107. Atsakovė nepagrįstai teigia, kad pajus turėjo būti įskaitytas į žalos... 108. 33.2.... 109. Teismas pasisakė dėl kredito unijos valdybos narių veiklos, priskirtų... 110. 33.3.... 111. Žalos dydis konstatuotas pagrįstai ir teisingai, jį lėmė savo esme... 112. 33.4.... 113. Teismas turi teisę priimti vieną iš CPK 326 straipsnio 1 dalyje nurodytų... 114. Teisėjų kolegija... 115. IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai... 116. Dėl bylos nagrinėjimo kasacine tvarka ribų ... 117. 34.... 118. Pagal civiliniame procese galiojantį dispozityvumo principą teisminio... 119. 35.... 120. CPK 341 straipsnyje nustatyta, kad kasacija negalima dėl pirmosios instancijos... 121. Dėl bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribų (CPK 320 straipsnis) ir... 122. 36.... 123. Kasaciniuose skunduose atsakovės R. P., A. B. nurodo, kad apeliacinės... 124. 37.... 125. Vertinant šiuos kasacinių skundų argumentus pažymėtina, kad bylos... 126. 38.... 127. Apeliacinio proceso paskirtis – patikrinti neįsiteisėjusio pirmosios... 128. 39.... 129. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad išėjimas už apeliacinio... 130. 40.... 131. Kasacinis teismas taip pat yra nurodęs, kad apeliacinės instancijos teismo... 132. 41.... 133. CPK 313 straipsnyje nustatyta, kad apeliacinės instancijos teismas dėl... 134. 42.... 135. Kasacinio teismo išaiškinta, kad CPK 313 straipsnyje įtvirtintas draudimas... 136. 43.... 137. Svarstant dėl CPK 313 straipsnio taikymo ir atitinkamai konstatuojant jame... 138. 44.... 139. Teisėjų kolegija, vertindama kasacinių skundų argumentus dėl nurodomo CPK... 140. 45.... 141. Atsižvelgus į nurodytus apeliacinių skundų reikalavimus bei apeliaciniuose... 142. 46.... 143. Atsakovės R. P. kasaciniame skunde nurodyti argumentai, kad apeliacinės... 144. 47.... 145. Teisėjų kolegija, vertindama kasacinių skundų argumentus dėl nurodomo CPK... 146. 48.... 147. Atsakovės R. P. kasaciniame skunde teigiant, kad apeliacinės instancijos... 148. Dėl priežastinio ryšio ir turto vertinimo subjekto atsakomybės... 149. 49.... 150. Šioje byloje pirmosios instancijos teismas, nustatęs, kad atsakovė UAB... 151. 50.... 152. Apeliacinės instancijos teismas, pripažinęs atsakovės UAB „Rezultatas“... 153. 51.... 154. Atsakovė A. B. kasaciniame skunde nurodo, kad apeliacinės instancijos teismas... 155. 52.... 156. CK 6.247 straipsnyje, reglamentuojančiame civilinės atsakomybės sąlygos –... 157. 53.... 158. Kasacinio teismo praktikoje nuosekliai pažymima, kad CK 6.247 straipsnyje... 159. 54.... 160. Kasacinis teismas taip pat yra nurodęs, kad priežastinio ryšio nustatymo... 161. 55.... 162. Pagal CK 6.247 straipsnyje pateiktą priežastinio ryšio sampratą ir... 163. 56.... 164. Kasacinio teismo praktikoje konstatuota, kad svarstant, kokio laipsnio... 165. 57.... 166. Kasacinio teismo taip pat pažymėta, kad teisine prasme pripažįstama, jog... 167. 58.... 168. Teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos... 169. 59.... 170. Byloje teismų nustatyta, kad 2011 m. sausio 7 d. sudaryta paskolos sutartimi... 171. 60.... 172. Taigi viena greta kitų iš nurodytos žalos ieškovei atsiradimo priežasčių... 173. 61.... 174. Atsakovė UAB „Rezultatas“, būdama turto vertinimo srities profesionalė,... 175. 62.... 176. Teisėjų kolegija sprendžia, kad atsakovė UAB „Rezultatas“ savo... 177. 63.... 178. Atsakovės A. B. kasaciniame skunde teigiant, kad apeliacinės instancijos... 179. Žala arba nuostoliai gali atsirasti ne vien dėl skolininko veiksmų ar... 180. 65.... 181. Nustatytas netinkamas CK 6.247 straipsnio taikymas apeliacinės instancijos... 182. Dėl atsakovės R. P. civilinės atsakomybės ... 183. 66.... 184. Atsakovė R. P. kasaciniame skunde nurodo, kad teismai, taikydami civilinę... 185. 67.... 186. Teisėjų kolegija šiuos atsakovės R. P. kasacinio skundo argumentus... 187. 68.... 188. CK 1.1 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, kad Civilinis kodeksas... 189. 69.... 190. Teisėjų kolegija pažymi, kad kasacinio teismo praktika įrodinėjimo ir... 191. 70.... 192. Bylą nagrinėjusių teismų procesinių sprendimų turinys teikia pagrindą... 193. 71.... 194. Teismai netyrė ir nenustatė, kada ieškovė išmokėjo UAB „Rovela“... 195. 72.... 196. Teismai faktus, kad atsakovė R. P. apie unijos paskolų komiteto 2011 m.... 197. 73.... 198. Apeliacinės instancijos teismo išvada, kad nėra pagrindo atsakovės R. P.... 199. 74.... 200. Šis nustatytas netinkamas materialiosios ir proceso teisės normų taikymas... 201. 75.... 202. Teisėjų kolegija nepasisako dėl kitų kasacinių skundo argumentų, kurie... 203. Dėl bylos procesinės baigties... 204. 76.... 205. Teisėjų kolegija, įvertinusi ieškovės ieškiniu pareikštų reikalavimų... 206. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 207. 77.... 208. Kasaciniame teisme patirta 57,73 Eur išlaidų, susijusių su procesinių... 209. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 210. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2018... 211. Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir...