Byla e2S-960-440/2018
Dėl testamento pripažinimo negaliojančiu

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Valantienė

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo S. K. atskiruosius skundus dėl Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2018 m. spalio 1 d. nutarties civilinėje byloje Nr. eA2-10777-1003/2018 pagal pareiškėjo S. K. prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje pagal ieškovo S. K. ieškinį atsakovei V. A. L., tretiesiems asmenims Šiaulių rajono 2-ojo notarų biuro notarei B. Š., K. K., E. K. dėl testamento pripažinimo negaliojančiu.

3Teismas

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

6Apeliacinėje byloje sprendžiamas klausimas dėl atsisakymo atnaujinti procesą teisėtumo ir pagrįstumo.

7Pareiškėjas S. K. kreipėsi į teismą prašydamas atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-16-641/2017 Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 366 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu proceso atnaujinimo pagrindu. Atnaujinus procesą, panaikinti 2017 m. spalio 9 d. Šiaulių apylinkės teismo sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-16-641/2017 ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti.

8Nurodė, kad Šiaulių apylinkės teismas (dabar Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmai) 2017 m. spalio 9 d. nutartimi atmetė ieškovo S. K. ieškinį atsakovei V. A. L. dėl testamento pripažinimo negaliojančiu. Šiaulių apygardos teismo teisėjų kolegija 2018 m. vasario 5 d. nutartimi ieškovo S. K. apeliacinį skundą atmetė ir Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2017 m. spalio 9 d. sprendimą paliko nepakeistą. Byloje procesas atnaujintinas dėl to, kad 2018 m. birželio 12 d. paaiškėjo esminių bylos aplinkybių, kurios nebuvo žinomos bylos nagrinėjimo metu nei teismui, nei pareiškėjui, t. y. iš 2018 m. gegužės 30 d. Teismo medicinos ir psichiatrijos specialistų konsultacinės išvados Nr. P-K1-112-10, priimtos po bylos išnagrinėjimo, matyti, kad testamento sudarymo metu 2007 m. rugsėjo 10 dieną A. K. sirgo neurologiniu susirgimu – Alzheimerio liga, kuri galėjo turėti įtakos jos psichikos sveikatai; labai tikėtina, kad testamento sudarymo metu 2007 m. rugsėjo 10 dieną A. K. sirgo psichikos liga – demencija, sergant vėlai prasidėjusia Alzheimerio liga, ir galėjo turėti psichikos sutrikimų; dėl psichikos ligos – demencijos, sergant vėlai prasidėjusia Alzheimerio liga, testamento sudarymo metu 2007 m. rugsėjo 10 dieną A. K. galėjo nepilnai suvokti arba visiškai nesuvokti savo veiksmų esmės ir juos valdyti; įvairių tipų demencija sergantys pacientai paprastai būna ypatingai įtaigūs, todėl galimai buvęs pašalinis poveikis galėjo turėti įtakos A. K. sprendimui išreikšti savo valią testamento pasirašymo metu, ji tuo metu savarankiškai negalėjo suformuluoti savo valios ir galėjo būti įtakota pašalinio poveikio; kompleksinė teismo psichiatrinė – psichologinė medicininė ekspertizė galėtų suteikti dar tikslesnės ir išsamesnės informacijos apie A. K. psichikos sveikatą 2007 m. rugsėjo 10 dieną. 2018 m. gegužės 30 d. Teismo medicinos ir psichiatrijos specialistų konsultacinę išvadą Nr. P-K1-112-10 davė ekspertas A. A. G., turintis 51 metų specialisto darbo stažą, bei gydytojas psichiatras D. S., turintis 24 specialybės darbo stažą. Išnagrinėtoje civilinėje byloje vienasmeniškai pomirtinę teismo psichiatrijos ekspertizę atlikusio eksperto M. J. kvalifikacija dėl dvejų metų darbo stažo yra abejotina.

9Atsiliepime į prašymą suinteresuotas asmuo V. A. L. prašė atmesti prašymą dėl proceso atnaujinimo, nes pareiškėjas prašyme nenurodė naujai paaiškėjusių aplinkybių, sudarančių pagrindą atnaujinti procesą. Prašė priteisti iš pareiškėjo 300 Eur patirtas teisinių paslaugų išlaidas.

10Suinteresuotas asmuo K. K. prašė tenkinti prašymą ir atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-16-641/2017.

11Suinteresuotas asmuo E. K. prašė tenkinti prašymą dėl proceso atnaujinimo.

12Suinteresuotas asmuo Šiaulių rajono 2-ojo notarų biuro notarė B. Š. atsiliepimo į prašymą dėl proceso atnaujinimo nepateikė.

13II.

14Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

15Pirmosios instancijos teismas 2018 m. spalio 1 d. nutartimi netenkino S. K., prašymo atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-16-641/2017.

16Teismas, nurodė, kad iš pareiškėjo prašymo atnaujinti procesą byloje matyti, kad 2018 m. gegužės 30 d. Teismo medicinos ir psichiatrijos specialistų konsultacinė išvada Nr. P-K1-112-10 grindžiama remiantis bylos medžiagos analize, duomenimis apie A. K. psichinės būklės vertinimą, taigi, konsultacinė išvada Nr. P-K1-112-10, nors ir nesutampanti su byloje atliktos pomirtinės teismo psichiatrijos ekspertizės išvada, padaryta remiantis bylos duomenimis ir medicininiais dokumentais, kuriuos ištyrė, įvertino ir priimdamas sprendimą vadovavosi pirmosios instancijos teismas, t. y. tais duomenimis, kurie buvo žinomi tiek teismui, tiek ir byloje dalyvavusiems asmenims, todėl nėra pagrindo teigti, kad yra naujai paaiškėjusių esminių bylos aplinkybių, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos nei teismui, nei byloje dalyvavusiems asmenims.

17Pažymėjo, kad ekspertizės aktas teismui neprivalomas, ekspertizės akto duomenys neturi teismui išankstinės galios ir yra vertinami pagal tokias pačias taisykles kaip ir kitos įrodinėjimo priemonės, o konkretūs faktiniai duomenys, gauti ekspertinio tyrimo metu, gali būti įvertinti kritiškai, t. y. atmetami kaip įrodymas, jeigu yra duomenų dėl jų nepagrįstumo, nepatikimumo ar kitokio ydingumo. Nurodė, kad pirmosios instancijos teismas, 2017 m. spalio 9 d. sprendimu konstatavęs, kad 2007 m. rugsėjo 10 d. testamento sudarymo metu testatorė A. K. galėjo suprasti savo veiksmų reikšmę ir juos valdyti, vadovavosi ne tik byloje atlikta pomirtine teismo psichiatrijos ekspertize, tačiau ir byloje esančiais medicininių dokumentų įrašais, gydytojos psichiatrės V. F. pažyma ir parodymais, notarės B. Š. paaiškinimais bei liudytojų V. F., B. P., A. M., G. P. parodymais, ekspertizę papildančiais eksperto M. J. teismo posėdyje duotais paaiškinimais, t. y. sprendimą priėmė, išanalizavęs byloje esančių duomenų visetą. Atsižvelgiant į tai, teismas sprendė, kad pareiškėjas nepateikė į bylą jokių argumentų, įrodymų, jog turėdamas konsultacinėje išvadoje Nr. P-K1-112-10 esančius duomenis teismas būtų priėmęs visiškai kitokį sprendimą.

18III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

19Atskiraisiais skundais pareiškėjas S. K. prašė panaikinti pirmosios instancijos teismo 2018 m. spalio 1 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – tenkinti pareiškėjo S. K. prašymą atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-16-641/2017. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

2011.1.

21Skundžiama nutartis pažeidžia pareiškėjo teisėtus interesus, nutarties motyvai prieštarauja išvadoms, yra neaiškūs ir nelogiški. Nurodoma, kad pareiškėjas pagrindė prašyme nurodytas aplinkybes, argumentavo, kokios aplinkybės yra reikšmingos kaip naujai paaiškėjusios ir kodėl procesas jau išnagrinėtoje byloje turi būti atnaujintas, tačiau teismas sprendė, kad pareiškėjas nepateikė į bylą jokių argumentų, įrodymų, jog turėdamas konsultacinėje išvadoje Nr. P-K1-112-10 esančius duomenis teismas būtų priėmęs visiškai kitokį sprendimą.

2211.2.

23Naujai paaiškėjusia aplinkybė, sąlygojanti būtinumą atnaujinti procesą baigtoje civilinėje byloje, yra tai, kad testatorė A. K. testamento sudarymo metu nebuvo psichiškai sveika – sirgo psichikos liga, nes išnagrinėtoje byloje testatorė A. K. buvo pripažinta psichiškai sveika. Pareiškėjo pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, kad A. K. testamento sudarymo metu sirgo neurologiniu susirgimu – Alzhaimerio liga, sirgo psichikos liga – demencija, o sergant vėlai prasidėjusia Alzhaimerio liga ji galėjo visiškai nesuvokti savo veiksmų esmės ir juos valdyti.

2411.3.

25Teismas nepaneigė, kad pareiškėjo nurodyta aplinkybė nėra nauja. Jeigu teismui bylos nagrinėjimo metu būtų buvusi žinoma aplinkybė dėl testatorės A. K. psichinės-psichikos ligas, teismas būtų priėmęs visiškai kitokį sprendimą, todėl nepagrįsta ir neteisinga teismo nutarties išvada, kad nėra naujai paaiškėjusių esminių aplinkybių, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos teismui bei byloje dalyvaujantiems asmenims.

26Atsiliepimu į atskiruosius skundus suinteresuotas asmuo V. A. L. prašo atskirąjį skundą atmesti ir pirmosios instancijos teismo 2018 m. spalio 1 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

2712.1.

28Pareiškėjo naujai pateikta 2018-05-30 Teismo medicinos ir psichiatrijos specialistų išvada Nr. P-KI-112-10 jokių naujų faktų nenustatė. Minimoje išvadoje yra aprašyti ne nauji, anksčiau nagrinėjant bylą nežinomi testatorės sveikatos sutrikimai, ne nauji įrašai medicininėje dokumentacijoje, išdėstyti ne nauji faktai, o ekspertų samprotavimai ir nuomonė, kad A. K. galėjo sirgti psichikos liga, galėjo nesuvokti ar nepilnai suvokti savo veiksmų reikšmės.

2912.2.

30Naujai pateiktoje išvadoje remiamasi tais pačiais įrašais medicininėje dokumentacijoje ir kitais įrodymais, kuriuos ištyrė ir įvertino teismas. Joje nėra išdėstyta naujų tyrimų ar faktų, kurie įrodytų, jog 2017-02-23-04-04 Ekspertizės akte padarytų išvadų prieštaringumą ir neteisingumą arba paneigtų byloje apklausto eksperto M. J. parodymus.

3112.3.

32Pareiškėjas nepagrįstai teigia, kad testatorė nebuvo psichiškai sveika, t. y. sirgo psichikos liga ir kad tai yra naujai paaiškėjusi aplinkybė. Pareiškėjo pateiktoje išvadoje nėra naujų faktų apie A. K. sirgtas ligas, kurie būtų patvirtinti gydytojų įrašais jos medicininėje dokumentacijoje.

3312.4.

34Atskirojo skundo motyvai, kad naujai pateikta konsultacinė išvada būtų lėmusi kitokį teismo sprendimą, yra nepagrįsta, nes naujai pateikta kitų specialistų nuomonė apie situaciją ar byloje esančius įrodymus nėra įrodymų šaltinis, nėra teismui privalomas. Teismas, priimdamas sprendimą dėl ieškinio esmės, rėmėsi byloje esančių įrodymų visetu, o ne vien 2017-02-23-04-04 Ekspertizės aktu. Aukštesnės instancijos teismas, bylą išnagrinėjęs apeliacine tvarka, jokių įrodymų vertinimo taisyklių pažeidimų nenustatė.

35IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

36Atskirasis skundas netenkintinas.

37Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis).

38Pagal CPK 336 straipsnio 1 dalį atskirasis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus tuos atvejus, kai bylą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad žodinis nagrinėjimas būtinas. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje nurodoma, kad CPK 336 straipsnyje įtvirtintas teisinis reguliavimas reiškia, jog įstatymu nustatyta teismo diskrecija tiek savo, tiek šalių iniciatyva nuspręsti dėl bylos nagrinėjimo žodinio proceso tvarka, tačiau ši teisė ribojama, nurodant, kad toks sprendimas galimas išimtiniais atvejais. Nagrinėjamu atveju teismas nenustatė aplinkybių, kurios galėtų būti vertintinos, kaip suteikiančios pagrindą spręsti, jog bylą yra būtina nagrinėti žodinio proceso tvarka. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, byloje esantys duomenys, kurių pagrindu pirmosios instancijos teismas nustatė ir konstatavo atitinkamas faktines aplinkybes tam, kad būtų galima įvertinti šio teismo procesinio sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą bei padaryti išvadą, ar byla buvo išspręsta teisingai, yra pakankami. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, byla apeliacinės instancijos teisme nagrinėtina rašytinio proceso tvarka (CPK 336 straipsnio 1 dalis).

39Dėl proceso atnaujinimo

40Proceso atnaujinimo institutas yra išimtinė teisės į teismą įgyvendinimo priemonė. Kasacinis teismas, remdamasis Europos Žmogaus Teisių Teismo išaiškinimais dėl proceso atnaujinimo civilinėse ir komercinėse bylose yra pažymėjęs, kad vienas iš esminių teisės viršenybės principo elementų – teisinio apibrėžtumo principas. Vadovaujantis šiuo principu, prašymai atnaujinti procesą turi būti ribojami laiko atžvilgiu, ir res judicata (teismo išspręsta byla) galią įgijęs bei įvykdytas teismo sprendimas gali būti peržiūrėtas tik esant proceso atnaujinimo pagrindui bei tuos pagrindus taikant neformaliai. Laikantis teisinio apibrėžtumo principo, teismams galutinai išsprendus ginčą, jų sprendimas neturėtų būti kvestionuojamas, taip užtikrinant santykių stabilumą. Nukrypimas nuo šio principo galimas tik esminėms klaidoms taisyti, esant svarbioms ir įtikinamoms aplinkybėms (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. vasario 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-145/2014). Taigi, proceso atnaujinimas pripažįstamas išimtiniu būdu įsiteisėjusiems teismų sprendimams peržiūrėti, galimu tik esminėms klaidoms taisyti, esant svarbioms ir įtikinamoms aplinkybėms, be to, prašymai atnaujinti procesą ribojami laiku (CPK 368 straipsnis) (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. kovo 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-344-178/2018).

41Tiek nacionalinėje, tiek tarptautinėje teisėje, taip pat Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotoje teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje proceso atnaujinimo institutas vertinamas kaip ekstraordinarus būdas įsiteisėjusiems teismų sprendimams peržiūrėti. Jį galima taikyti tik konstatavus bent vieną iš CPK 366 straipsnio 1 dalyje nustatytų pagrindų, kurių sąrašas yra baigtinis. Procesas privalo būti atnaujinamas, jeigu yra pagrindas manyti, kad dėl pareiškėjo nurodytų aplinkybių, kurias jis įvardija kaip proceso atnaujinimo pagrindą, byloje priimti teismų procesiniai sprendimai gali būti neteisėti ir nepagrįsti. Proceso atnaujinimo tikslas – išvengti teisinių galimo neteisėto teismo sprendimo (nutarties) padarinių ir taip įvykdyti teisingumą, apginant ne tik privatų šalių, bet ir viešąjį interesą. Dėl to teismas proceso atnaujinimą reglamentuojančias teisės normas turi taikyti ne formaliai, o atsižvelgdamas į šio instituto paskirtį ir įstatymų leidėjo ketinimus. Bet kuris pareiškėjo nurodytas proceso atnaujinimo pagrindas privalo būti analizuojamas visų bylos aplinkybių kontekste, siekiant atsakyti į klausimą, ar pareiškėjo nurodytas proceso atnaujinimo pagrindas leidžia protingai abejoti byloje priimtų teismo procesinių sprendimų teisėtumu ir pagrįstumu (Europos Žmogaus Teisių Teismo 2007 m. kovo 1 d. sprendimas byloje Sypchenko prieš Rusiją, peticijos Nr. 38368/04, 2007 m. kovo 15 d. sprendimas byloje Volkov prieš Rusiją, peticijos Nr. 8564/02, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. kovo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-121/2011; 2014 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-360/2014; 2014 m. spalio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-468/2014).

42Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto aiškinimo ir taikymo praktiką pagrindas procesui civilinėje byloje dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių atnaujinti yra tada, kai pareiškėjas įrodo, kad tokios aplinkybės: (1) buvo nagrinėjant bylą ir priimant sprendimą; (2) pareiškėjui nebuvo ir negalėjo būti žinomos; (3) pareiškėjui tapo žinomos jau įsiteisėjus teismo sprendimui; (4) turi esminę reikšmę bylai, t. y. jeigu jos būtų buvusios žinomos nagrinėjant bylą, būtų buvęs priimtas visai kitas sprendimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. rugsėjo 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-376/2005; išplėstinės teisėjų kolegijos 2008 m. sausio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-57/2008; 2009 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje pagal Nr. 3K-3-598/2009). Jeigu prašyme nurodytos aplinkybės neatitinka nors vieno iš naujai paaiškėjusių aplinkybių požymio, jos negali būti pripažintos naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto prasme (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. lapkričio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-607-916/2015).

43Apeliantas (pareiškėjas) S. K. prašymą atnaujinti bylos procesą grindė, jo nuomone, naujai paaiškėjusiomis bylos aplinkybėmis, t. y. 2018m. gegužės 30 d. Teismo medicinos ir psichiatrijos specialistų konsultacine išvada Nr. P-KI-112-10 (toliau - Išvada) kuri ji vertinimu patvirtina, kad testatorė testamento tvirtinimo metu klaidingai suvokė bei galėjo visiškai nesuvokti savo veiksmų esmės ir juos valdyti. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad Išvadoje nurodyta, jog 2007 m. rugsėjo 10 d. testamento sudarymo metu, A. K. sirgo Alzheimerio liga, kuri galėjo turėti įtakos jos psichikos sveikatai. Labai tikėtina, kad galėjo turėti psichikos sutrikimų. Galėjo nepilnai suvokti arba visiškai nesuvokti savo veiksmų esmės ir jų valdyti. Labai tikėtina, kad tiriamoji tuo metu savarankiškai negalėjo suformuluoti valios. Be to Išvadoje nurodoma, kad kompleksinė teismo psichiatrinė –psicholiginė ekspertizė galėtų suteikti dar tikslesnės ir išsamesnės informacijos. Atsižvelgiant į išdėstytą matyti, kad išvadoje nėra vienareikšmiškai, neabejotinai konstatuojama, kad A. K. testamento sudarymo metu nesuvokė savo veiksmų esmės ar juos suvokė klaidingai, apeliacinės instancijos teismo vertinimu daromos tik prielaidos, kad galėjo klaidingai suvokti savo veiksmų esmę ir juos valdyti ir pan.

44Pirmosios instancijos teismas pagrįstai akcentavo, kad pagrindinis kriterijus, apibūdinantis naujai paaiškėjusią esminę bylos aplinkybę, yra reikalavimas, kad tokia aplinkybė būtų egzistavusi bylos, kurios procesą prašoma atnaujinti, nagrinėjimo metu. Esant tokiai aplinkybei, svarbu, kad ji ne tik nebuvo, bet ir negalėjo būti žinoma bylos nagrinėjimo metu asmeniui, kuris remiasi šia aplinkybe prašyme dėl proceso atnaujinimo, t. y. turi būti vertinami ne tik subjektyvūs, bet ir objektyvūs sužinojimo kriterijai. Teismo vertinimu ne bet kokia naujai paaiškėjusi aplinkybė yra reikalavimo dėl proceso atnaujinimo pagrindas, bet tik tokia, kuri turi esminę reikšmę bylai, t. y. didelis konkrečių faktinių duomenų nuo anksčiau turėtų skirtumas, kurį nustačius turėtų keistis priimtu ir įsiteisėjusiu teismo sprendimu jau konstatuotų faktų ir proceso šalių ginčijamo materialinio teisinio santykio teisinė kvalifikacija, kartu ir įsiteisėjusio teismo sprendimo išvada, ją pagrindžiantys faktiniai ir teisiniai argumentai. Pirmosios instancijos teismas ištyręs visumą įrodymų konstatavo, kad A. K. 2007 m. rugsėjo 10 d. testamento sudarymo metu galėjo suprasti savo veiksmų reikšmę ir juos valdyti ir nėra jokių objektyvių duomenų, leidžiančių jai testamento sudarymo metu nustatyti psichikos sutrikimą (tame tarpe ir sukeltą fizinės sveikatos būklės) ar silpnaprotystės sindromą, dėl ko ji būtų negalėjusi suprasti savo veiksmų reikšmės ir jų valdyti. Bylą išnagrinėjęs pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog nagrinėjamu atveju byloje esantys medicininiai duomenys neginčijamai patvirtina faktą, kad A. K. testamento sudarymo dieną tikrai sirgo įvairiomis ir gana sunkiomis ligomis, tačiau nei viena jų gydytojų nebuvo siejama su testatorės psichine sveikata.

45Pirmosios instancijos teismas spręsdamas dėl proceso atnaujinimo akcentavo, kad 2018 m. gegužės 30 d. Išvada yra grindžiama remiantis bylos medžiagos analize, išvada padaryta remiantis bylos duomenimis ir medicininiais dokumentais, kuriuos ištyrė, įvertino ir priimdamas sprendimą vadovavosi pirmosios instancijos teismas. T. y. vadovavosi tais duomenimis, kurie buvo žinomi tiek teismui, tiek ir byloje dalyvavusiems asmenims, todėl teismo vertinimu nėra pagrindo teigti, kad yra naujai paaiškėjusių esminių bylos aplinkybių, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos nei teismui, nei byloje dalyvavusiems asmenims. Iš esmės pareiškėjas prašo atnaujinti procesą vadovaudamasis kitais po bylos išnagrinėjimo minėtoje Išvadoje padarytais vertinimais. Tačiau, kaip pagrįstai akcentavo pirmosios instancijos teismas ne bet kokia naujai paaiškėjusi aplinkybė yra reikalavimo dėl proceso atnaujinimo pagrindas. Atsižvelgiant į bylos duomenis nėra pagrindo su pirmosios instancijos teismo išvadomis nesutikti.

46Sutiktina su suinteresuoto asmens V. A. L. atsiliepime į atskiruosius skundus nurodytu argumentu, jog išvadoje pateikti ne nauji faktai byloje, o ekspertų samprotavimai ir nuomonė, kad A. K. galėjo sirgti psichikos liga, galėjo nesuvokti ar nepilnai suvokti savo veiksmų reikšmės. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad minima išvada padaryta remiantis bylos analizės duomenimis. Sutiktina su suinteresuoto asmens V. A. L. atsiliepime į atskiruosius skundus nurodytu argumentu, kad pareiškėjo pateiktoje išvadoje nėra naujų faktų apie A. K. sirgtas ligas, kurie būtų patvirtinti gydytojų įrašais jos medicininėje dokumentacijoje, todėl atmestinas apelianto argumentas, kad naujai paaiškėjusi aplinkybė byloje yra tai, kad testatorė A. K. sirgo psichikos liga. Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismas, 2017 m. spalio 9 d. sprendimu konstatavęs, kad 2007 m. rugsėjo 10 d. testamento sudarymo metu testatorė A. K. galėjo suprasti savo veiksmų reikšmę ir juos valdyti, vadovavosi byloje atlikta pomirtine teismo psichiatrijos ekspertize, medicininių dokumentų įrašais, gydytojos psichiatrės V. F. pažyma ir parodymais, notarės B. Š. paaiškinimais bei liudytojų V. F., B. P., A. M., G. P. parodymais, ekspertizę papildančiais eksperto M. J. teismo posėdyje duotais paaiškinimais, t. y. sprendimą priėmė, išanalizavęs byloje esančių duomenų visetą.

47Kaip jau buvo minėta proceso atnaujinimas yra išimtinis būdas įsiteisėjusiems teismų sprendimams peržiūrėti, kuris galimas tik esminėms klaidoms taisyti, esant svarbioms ir įtikinamoms aplinkybėms. Nagrinėjamu atveju išvada padaryta remiantis bylos duomenimis ir medicininiais dokumentais, kuriuos ištyrė, įvertino ir priimdamas sprendimą vadovavosi pirmosios instancijos, todėl nėra teisinio pagrindo teigti, kad teismas, turėdamas konsultacinėje išvadoje Nr. P-K1-112-10 esančius duomenis, būtų priėmęs visiškai kitokį sprendimą, todėl šis apelianto argumentas atmestinas kaip nepagrįstas. Be to Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra ne kartą pažymėta, kad nors ekspertizės akte esantys duomenys pagal jų objektyvumą dėl tiriamojo pobūdžio prigimties ir gavimo aplinkybių paprastai yra patikimesni už kituose įrodymų šaltiniuose esančius duomenis, tačiau eksperto išvadai, kaip įrodymų šaltiniui, CPK nenustatyta išankstinės galios, teismui ji nėra privaloma ir turi būti vertinama pagal vidinį teismo įsitikinimą kartu su kitais byloje esančiais įrodymais (CPK 218 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017-06-06 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-223-313/2017; 2015-06-17 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-386-469/2015). Atsižvelgiant į išdėstytą, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pareiškėjo nurodytas proceso atnaujinimo pagrindas neleidžia abejoti byloje priimto teismo procesinio sprendimo teisėtumu ir pagrįstumu.

48Apelianto teigimu skundžiama nutartis pažeidžia pareiškėjo teisėtus interesus, nutarties motyvai prieštarauja išvadoms, yra neaiškūs ir nelogiški, teismas nepagrįstai sprendė, kad nepateikti įrodymai dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių. Mano, kad apelianto nurodytos aplinkybės dėl sveikatos būklės būtų buvusios žinomos teismo sprendimo priėmimo metu, teismas būtų priėmęs visiškai kitokį sprendimą. Apeliacinio teismo vertinimu atsižvelgiant į tai kas išdėstyta nėra jokio teisinio pagrindo sutikti su apelianto argumentais.

49Kiti atskirojo skundo argumentai neįtakoja skundžiamos nutarties teisėtumo ir pagrįstumo, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų nepasisako. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, jog teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį (atskirąjį) skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010). Tokia teismo sprendimo (nutarties) motyvavimo pareigos tinkamo įvykdymo samprata pateikiama ne vien kasacinio teismo, bet ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. gegužės 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-219/2009; Van de Hurk v. the Netherlands, judgementof 19 April 1994, par. 61). Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas priimtas jį tinkamai ir išsamiai motyvavus, todėl pirmosios instancijos motyvų, jiems pritarus nėra tikslinga kartoti. Įvertinus atskirojo skundo argumentus, bylos aplinkybes, atsižvelgdamas į tai, kas anksčiau išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad nagrinėjamu atveju nėra pagrindo spręsti, jog civilinės bylos Nr. 2-16-641/2017 nagrinėjimas turi būti atnaujintas CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatytu pagrindu.

50Dėl bylos procesinės baigties

51Įvertinęs bylos duomenis apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, tinkamai įvertino bylos aplinkybes, netenkindamas pareiškėjo prašymo dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-16-641/2017 padarė pagrįstas ir motyvuotas išvadas. Atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo panaikinti teisiškai pagrįstą ir teisėtą nutartį (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

52Dėl bylinėjimosi išlaidų

53Bylinėjimosi išlaidos atmetus skundą neatlyginamos ir nepriteisiamos (CPK 93 straipsnis, 98 straipsnis). Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. V. A. L. už atsiliepimą į atskirąjį skundą pareiškė prašymą priteisti 200 Eur patirtų išlaidų apeliacinės instancijos teisme. Išlaidos, susijusios su teisine pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą yra priteisiamos ne didesnės, kaip nustatytos Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio. Teismas atsižvelgė į Rekomendacijų rekomenduojamus priteisti maksimalius užmokesčio dydžius, įvertino pateikto atsiliepimo turinį, apimtį, nurodytus argumentus, galimas darbo ir laiko sąnaudas, sprendžia, kad prašomos priteisti išlaidos, susijusios su advokato pagalba yra pagrįstos ir teisėtos. Atmetus atskirąjį skundą, suinteresuotam asmeniui V. A. L. iš apelianto (pareiškėjo) S. K. priteistina 200 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti, patirtų apeliacinės instancijos teisme (CPK 98 straipsnis).

54Šiaulių apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu, 339 straipsniu,

Nutarė

55Palikti nepakeistą Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2018 m. spalio 1 d. nutartį.

56Priteisti suinteresuotam asmeniui V. A. L. (a. k. ( - ) iš apelianto S. K. (a. k. ( - ) ) 200 Eur (du šimtus eurų) išlaidų advokato pagalbai apmokėti, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

57Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

58Nutarties patvirtintas kopijas išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims.

Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teismas... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. Apeliacinėje byloje sprendžiamas klausimas dėl atsisakymo atnaujinti... 7. Pareiškėjas S. K. kreipėsi į teismą prašydamas atnaujinti procesą... 8. Nurodė, kad Šiaulių apylinkės teismas (dabar Šiaulių apylinkės teismo... 9. Atsiliepime į prašymą suinteresuotas asmuo V. A. L. prašė atmesti... 10. Suinteresuotas asmuo K. K. prašė tenkinti prašymą ir atnaujinti procesą... 11. Suinteresuotas asmuo E. K. prašė tenkinti prašymą dėl proceso atnaujinimo.... 12. Suinteresuotas asmuo Šiaulių rajono 2-ojo notarų biuro notarė B. Š.... 13. II.... 14. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 15. Pirmosios instancijos teismas 2018 m. spalio 1 d. nutartimi netenkino S. K.,... 16. Teismas, nurodė, kad iš pareiškėjo prašymo atnaujinti procesą byloje... 17. Pažymėjo, kad ekspertizės aktas teismui neprivalomas, ekspertizės akto... 18. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 19. Atskiraisiais skundais pareiškėjas S. K. prašė panaikinti pirmosios... 20. 11.1.... 21. Skundžiama nutartis pažeidžia pareiškėjo teisėtus interesus, nutarties... 22. 11.2.... 23. Naujai paaiškėjusia aplinkybė, sąlygojanti būtinumą atnaujinti procesą... 24. 11.3.... 25. Teismas nepaneigė, kad pareiškėjo nurodyta aplinkybė nėra nauja. Jeigu... 26. Atsiliepimu į atskiruosius skundus suinteresuotas asmuo V. A. L. prašo... 27. 12.1.... 28. Pareiškėjo naujai pateikta 2018-05-30 Teismo medicinos ir psichiatrijos... 29. 12.2.... 30. Naujai pateiktoje išvadoje remiamasi tais pačiais įrašais medicininėje... 31. 12.3.... 32. Pareiškėjas nepagrįstai teigia, kad testatorė nebuvo psichiškai sveika, t.... 33. 12.4.... 34. Atskirojo skundo motyvai, kad naujai pateikta konsultacinė išvada būtų... 35. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 36. Atskirasis skundas netenkintinas.... 37. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 38. Pagal CPK 336 straipsnio 1 dalį atskirasis skundas nagrinėjamas rašytinio... 39. Dėl proceso atnaujinimo... 40. Proceso atnaujinimo institutas yra išimtinė teisės į teismą įgyvendinimo... 41. Tiek nacionalinėje, tiek tarptautinėje teisėje, taip pat Lietuvos... 42. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą CPK 366 straipsnio 1 dalies 2... 43. Apeliantas (pareiškėjas) S. K. prašymą atnaujinti bylos procesą grindė,... 44. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai akcentavo, kad pagrindinis kriterijus,... 45. Pirmosios instancijos teismas spręsdamas dėl proceso atnaujinimo akcentavo,... 46. Sutiktina su suinteresuoto asmens V. A. L. atsiliepime į atskiruosius skundus... 47. Kaip jau buvo minėta proceso atnaujinimas yra išimtinis būdas... 48. Apelianto teigimu skundžiama nutartis pažeidžia pareiškėjo teisėtus... 49. Kiti atskirojo skundo argumentai neįtakoja skundžiamos nutarties teisėtumo... 50. Dėl bylos procesinės baigties... 51. Įvertinęs bylos duomenis apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad... 52. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 53. Bylinėjimosi išlaidos atmetus skundą neatlyginamos ir nepriteisiamos (CPK 93... 54. Šiaulių apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 55. Palikti nepakeistą Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2018 m. spalio... 56. Priteisti suinteresuotam asmeniui V. A. L. (a. k. ( - ) iš apelianto S. K. (a.... 57. Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.... 58. Nutarties patvirtintas kopijas išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims....