Byla 2S-2049-619/2013
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Andrutė Kalinauskienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB „LNA“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus m. apylinkės teismo 2013 m. rugpjūčio 19 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje pagal ieškovo R. M. ieškinį atsakovui UAB „LNA“ dėl skolos priteisimo, ir

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4ieškovas R. M. ieškiniu (b.l. 27-29) kreipėsi į Vilniaus m. apylinkės teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „LNA“ 12 000 Lt skolos, 4 320 Lt delspinigių, 5 proc. dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovo pinigines lėšas pareikšto reikalavimo ribose. Nurodė, kad atsakovas vengia vykdyti prievoles, skolos suma didelė, todėl nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus m. apylinkės teismas 2013 m. rugpjūčio 19 d. nutartimi (b.l. 31-32) ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino ir areštavo atsakovui UAB „LNA“ nuosavybės teise priklausantį 16 320 Lt vertės nekilnojamąjį turtą ir kilnojamąjį turtą, uždraudžiant šiuo turtu disponuoti, o nesant ar esant nepakankamai atsakovui priklausančio nekilnojamojo ir kilnojamojo turto, areštavo atsakovo pinigines lėšas, leidžiant atsakovui atsiskaityti su ieškovu bei atlikti privalomuosius mokėjimus valstybės biudžetui, valstybiniam socialiniam draudimui ir su darbo santykiais susijusius mokėjimus. Pirmosios instancijos teismas nustatęs, jog ieškinys yra turtinio pobūdžio, kurio suma yra žymi, pripažino, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas teismo sprendimo įvykdymas.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

8Atsakovas UAB „LNA“ atskiruoju skundu (b.l. 7-11) prašo panaikinti Vilniaus m. apylinkės teismo 2013 m. rugpjūčio 19 d. nutartį ir klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo išspręsti iš esmės – atmesti ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

  1. Atsakovo nuomone, ieškovas nepateikė pagrįstų argumentų ir įrodymų, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių taikymo teismo sprendimo įvykdymas pasunkės ar taps neįmanomas. Pagrįstų argumentų nėra pateikiama ir teismo priimtoje nutartyje, todėl ji negali būti laikoma teisėta.
  2. Teismo argumentas, kad ginčo suma yra didelė – 16 200 Lt nėra pakankamas daryti išvadą, kad yra reali grėsmė, jog palankus ieškovui teismo sprendimas negalės būti įvykdomas. Didelė ieškinio suma nėra besąlyginis pagrindas taikyti byloje laikinąsias apsaugos priemones. Atsakovas vykdo pelningą veiklą, nuosavybės teise valdo turto 64 326,52 Lt vertės ilgalaikio turto, kurį sudaro atsakovui priklausanti įranga, pardavimai vien 2013 m. pirmą pusmetį sudarė 387 969 Lt. Atsakovas neturi jokių ilgalaikių įsipareigojimų, taigi, turto pilnai pakanka reikalavimo užtikrinimui pagal pareikštą ieškinį.
  3. Nesutinka su pozicija, kad atsakovas ilgą laiką nevykdo įsipareigojimų. Tarp šalių yra kilęs ginčas dėl įsiskolinimo pagal 2007 05 01 Nuomos sutartį Nr. 2007/05-01, apie kurios sudarymą dabartiniam vadovui nėra žinoma. Sutartį atsakovo vardu pasirašė ieškovo sutuoktinė, kuri atsakovo vadovo pareigas ėjo nuo 204-02-04 iki 2013-06-05, tikėtina, kad sudarytas sandoris yra apsimestinis.
  4. Tikėtina, bus areštuotos atsakovo lėšos 16 320 Lt sumoje, kas iš esmės pakenktų atsakovo veiklai, todėl tokios laikinosios apsaugos priemonės nėra proporcingos.

9Ieškovas atsiliepimu (b.l. 36-38) prašo atskirąjį skundą atmesti ir Vilniaus m. apylinkės teismo 2013 m. rugpjūčio 19 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodo, jog atsakovo pateikti įrodymai apie jo turtinę padėtį nepagrindžia, kad ginčo suma jam nėra didelė. Iš atsakovo pateiktos ilgalaikio turto apyvartos matyti, kad atsakovo nurodyta 64 326,52 Lt vertė yra turto įsigijimo vertė, įvertintus turto nusidėvėjimą, kuris sudaro 51 734,72 Lt, likutinė atsakovo valdomo turto vertė yra tik 12 591,80 Lt, ir ši suma nepadengia ieškinio sumos. Atsakovo pardavimai neatskleidžia jo turimų įsipareigojimų bei pelno. Todėl iš pateiktų dokumentų apie realią atsakovo padėtį finansinę negalima spręsti ir jie nepagrindžia skunde nurodytų argumentų, kad ieškinio suma atsakovui nėra didelė. Atsakovas pateikė tik pridėtinės vertės deklaracijas, kurios neatspindi jo tikrosios turtinės padėties. Dėl atsakovo argumentų, susijusių su ieškinio pagrįstumu, ieškovas nurodė, kad šioje bylos nagrinėjimo stadijoje ginčas iš esmės nėra sprendžiamas, todėl jo argumentai neturi reikšmės. Teigia, kad teismo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės yra ekonomiškos ir proporcingos.

10IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11Atskirasis skundas atmestinas.

12Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs skundžiamos apeliacine tvarka nutarties motyvus, atskirojo skundo bei atsiliepimo į jį argumentus, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas pasinaudodamas diskrecijos teise vertinti konkrečias bylos aplinkybes, susijusias su laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumu, procesinių teisės normų, reglamentuojančių laikinųjų pasaugos priemonių taikymo institutą, nepažeidė. Atskirojo skundo argumentai ir juos pagrindžiantys motyvai panaikinti skundžiamą teismo nutartį prielaidų nesudaro.

13Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kaip įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms apsunkinti ar padaryti nebeįmanomą būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones yra grėsmė, jog, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas (CPK 144 straipsnis). Teismų praktikoje yra suformuota taisyklė, kad teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, neprivalo turėti įrodymų, jog ateityje neabejotinai atsiras grėsmė teismo sprendimui įvykdyti. Teismui pakanka įsitikinti tuo, kad konkrečioje situacijoje egzistuoja tokio pobūdžio grėsmės atsiradimo tikimybė (Žr. pvz.: Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. spalio 23 d. nutartį civilinėje byloje Nr.2-786/2008, Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. kovo 26 d. nutartį civilinėje byloje Nr.2-323/2009, Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. balandžio 30 d. nutartį civilinėje byloje Nr.2-330/2009 ir kt.). Aplinkybė, kad būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti negalimas preziumuojama, jei ginčas byloje yra kilęs dėl didelės pinigų sumos priteisimo, kadangi didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką (Žr. pvz.: Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. gegužės 8 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-307/2008, Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. balandžio 17 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-271/2008, Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. lapkričio 29 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-782/2007 ir kt.). Vertinant, ar byloje pareikšto reikalavimo suma yra didelė, turi būti atsižvelgiama į nurodytos sumos reikšmingumą asmeniui, kurio atžvilgiu taikomos laikinosios apsaugos priemonės, apeliantas turi galimybę paneigti aplinkybę, kad atitinkamo dydžio suma jam yra didelė, pateikdamas atitinkamus įrodymus apie savo turtinę padėtį kartu su atskiruoju skundu. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad byloje pareikšto ieškinio suma 16 320 Lt yra atsakovui žymi, kad būtų galima būtų galima taikyti teismų praktikoje suformuluotą prezumpciją; apeliantas pateikdamas atskirąjį skundą šios prezumpcijos nepaneigė. Nors apeliantas (atsakovas) atskirajame skunde akcentuoja tai, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas nepasunkėtų arba netaptų neįmanomas ir savo turtinei padėčiai pagrįsti pateikė pridėtinės vertės mokesčio deklaraciją už 2013 01- 06 mėn., ilgalaikio turto apyvartą (b.l. 13-19), tačiau šie įrodymai nesudaro pagrindo teigti, kad apeliantui ginčo suma nėra didelė. Pažymėtina tai, kad atsakovo ilgalaikio turto likutinė vertė sudaro 12 591,80 Lt (mažesnė už ieškinio sumą), kitų įrodymų apie turimą turtą, įsipareigojimus atsakovas nepateikė, t.y. balanso, pelno (nuostolių) ataskaitos už 2013 metus, kas leistų teismui daryti objektyvią nuomonę apie atsakovo turtą. Taigi, šie įrodymai nesudaro pagrindo teigti, kad atsakovui ginčo suma nėra didelė.

14Vadovaujantis CPK 144 straipsniu, teismas taiko laikinąsias apsaugos priemones tuo atveju jei asmuo, prašantis tokių priemonių taikymo, tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą. Ši įstatymo nuostata reikalauja iš laikinąsias apsaugos priemones taikančio teismo preliminariai įvertinti ieškinyje išdėstytus teisinius ir faktinius argumentus, ar jie prima facie patvirtina ir yra pakankami, kad leistų įsitikinti, jog ieškinys remiantis pateiktais faktiniais ir teisiniais argumentais, galėtų būti patenkintas (Žr. pvz.: Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. gruodžio 31 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-949/2008, 2011 m. kovo 7 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-251/2011). Preliminarus ieškinio reikalavimų vertinimas taikant laikinąsias apsaugos priemones negali būti tapatinamas su pareikšto reikalavimo vertinimu, kurį teismas atlieka nagrinėdamas bylą iš esmės ir priimdamas sprendimą. Teismo atliekamas prima facie ieškinyje išdėstytų teisinių ir faktinių argumentų vertinimas leidžia teismui atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones tais atvejais, kai ieškovo reiškiamas reikalavimas yra akivaizdžiai nepagrįstas dėl to, kad ieškovas pasirinko neleistiną savo civilinių teisių gynybos būdą, prašoma taikyti laikinąsias apsaugos priemones užtikrinant reikalavimą, kuris nėra pagrįstas ieškinyje nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis, ir pan., t.y. tais atvejais, kai jau ieškinio priėmimo stadijoje galima daryti prielaidą, kad reiškiamas reikalavimas teismo negalės būti tenkinamas dėl pakankamai akivaizdaus šio reikalavimo nepagrįstumo. Apelianto dėstomi argumentai, susiję su ieškovo ieškinio pagrįstumu, pagal savo pobūdį yra argumentai, kuriuos teismas analizuoja nagrinėdamas bylą iš esmės ir priimdamas sprendimą, tokie argumentai teismo negali būti vertinami priimant tarpinius procesinius sprendimus – taikant laikinąsias apsaugos priemones ar atsisakant jas taikyti. Tuo pačiu paminėti argumentai nėra pagrindas panaikinti ginčijamą nutartį. Pagrindo teigti, kad pagal atsakovo dėstomus argumentus ieškovo reikalavimas yra prima facie nepagrįstas, ir kad dėl šios priežasties pirmosios instancijos teismas, priimdamas ginčijamą nutartį, pažeidė CPK 144 straipsnio 1 dalies nuostatas, nėra.

15Kita vertus, kaip matyti iš skundžiamos nutarties, teismas, siekdamas, kad pritaikyti ribojimai atsakovui sukeltų kuo mažesnius suvaržymus, laikinąsias apsaugos priemones pirmiausia pritaikė atsakovui priklausančiam turtui, o tik jo nesant ar nepakankant – piniginėms lėšoms, neviršijant reikalavimo sumos. Esant byloje pateiktiems duomenims apie tai, kad apeliantas turi pakankamai jam nuosavybes teise priklausančio turto (tame tarpe ir nekilnojamojo), kurio arešto tikėtinai pakaktų ieškinio reikalavimams užtikrinti, o minėto turto areštas netrukdo šiuo turtu naudotis, pripažintina, jog taikytos laikinosios apsaugos priemonės atitinka ekonomiškumo principą (CPK 145 str. 2 d.). Teisinių prielaidų manyti, kad teismo pritaikytas laikinųjų apsaugos priemonių institutas pats savaime galėtų sutrikdyti įmonės komercinę-ūkinę veiklą ar padarytų įmonei neproporcingos žalos, taip pat nenustatyta. Be to, apeliantas turi galimybę pasinaudoti ir kitomis proceso teisių alternatyvomis - įmokėti lėšas į teismo depozitų sąskaitą, pateikti prašymą pakeisti taikytas apsaugos priemones ar areštuoti konkretų jo turtą (CPK 148 str.).

16Vadovaudamasis išdėstytais argumentais apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad ginčijama pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta, naikinti ją remiantis atskirajame skunde išdėstytais argumentais nėra pagrindo. Absoliučių ginčijamos pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 320 straipsnis).

17Vadovaudamasi CPK 336 str., 337 str. 1 d. 1 p.,

Nutarė

18Vilniaus m. apylinkės teismo 2013 m. rugpjūčio 19 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai