Byla 2-380-605/2010
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apygardos teismo teisėja Neringa Venckienė, sekretoriaujant Dovilei Stoškuvienei, dalyvaujant ieškovo AB „Swedbank“ atstovui Ryčiui Lelešiui, atsakovui E. K., jo atstovei advokatei Gintarei Girdzijauskienei viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB „Swedbank“ ieškinį atsakovui E. K., trečiajam asmeniui BUAB „Šimtas aukštų“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas prašo (b.l. 5-8) priteisti iš atsakovo 354113,98 eurų skolos, 6 procentų palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovo atstovas ieškinio reikalavimus palaiko. Jis paaiškino, kad tarp ieškovo ir trečiojo asmens buvo pasirašyta kredito linijos sutartis, pagal kurią UAB „Šimtas aukštų“ buvo suteikta 1296360 litų kredito linija. Ši sutartis buvo sudaryta iki 2008-06-28, tačiau kreditas nebuvo grąžintas. Trečiajam asmeniui UAB „Šimtas aukštų“ buvo iškelta bankroto byla, taip pat tarp ieškovo ir atsakovo 2008-01-18 buvo pasirašyta laidavimo sutartis, kuria atsakovas įsipareigojo laiduotojui visu turtu ir visa apimtimi, jeigu kredito gavėjas nevykdys prievolės. Grąžintina kredito suma sudaro 354113,98 eurų, iš jų 349283,68 eurų negrąžinto kredito, 4776,03 eurų priskaičiuotų mėnesinių palūkanų, 54,27 eurų delspinigių už laiku negrąžintą kreditą. Prašo ieškinį patenkinti.

4Atsakovas su ieškiniu sutinka iš dalies, nesutinka dalyje dėl delspinigių ir palūkanų. Paaiškino, kad jo materialinė padėtis yra sudėtinga. Gauna 1500 litų atlyginimą. UAB „Šimtas aukštų“ turtas, kurio vertė yra ženkliai didesnė, yra pardavinėjamas, įmonė turėjo dar ir nuosavo turto, kuris taip pat pardavinėjamas. Prašo sprendimo įvykdymą atidėti.

5Atsakovo atstovė su ieškiniu sutinka iš dalies, nesutinka su 4776,03 eurų dydžio mėnesinėmis palūkanomis ir delspinigiais. Ji paaiškino, kad atsakovas neturėjo galimybės derėtis dėl sutarties sąlygų, sutartis buvo sudaryta prisijungimo būdu. Prašo palūkanas sumažinti iki 5 procentų, atsižvelgiant į tai, kad atsakovas yra fizinis asmuo, o taip pat įvertinant jo turtinę padėtį, ir, vadovaujantis LR CPK 284 straipsniu, sprendimo įvykdymą atidėti vieneriems metams, kadangi atsakovas tik nuo 2009 m. gruodžio mėnesio įsidarbino, šiuo metu yra pardavinėjamas UAB „Šimtas aukštų“ turtas.

6Nustatyta, kad 2006 m. gruodžio 20 d. tarp ieškovo AB „Swedbank“ ir trečiojo asmens UAB „Šimtas aukštų“ buvo pasirašyta kredito linijos sutartis Nr. 06-088670-IN/06-088671-IN, pagal kurią UAB „Šimtas aukštų“ buvo suteikta 1296360 litų kredito linija. UAB „Šimtas aukštų“ įsipareigojimai AB „Swedbank“ pagal šią sutartį (su visais pakeitimais ir papildymais) buvo užtikrinti E. K. laidavimu pagal 2008 m. sausio 18 d. laidavimo sutartį Nr. 06-088670-IN/06-088671-IN-LA (su visais pakeitimais ir papildymais). Kauno apygardos teismo 2008-10-27 nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-1518-324/2008 UAB „Šimtas aukštų“ iškelta bankroto byla. Solidari bankrutuojančios UAB „Šimtas aukštų“ ir atsakovo E. K. negrąžinta skola ieškovui AB „Swedbank“ pagal aukščiau minėtą kredito linijos sutartį (su visais pakeitimais ir papildymais) sudaro 354113,98 eurų, iš jų 349283,68 eurų negrąžinto kredito, 4776,03 eurų priskaičiuotų nesumokėtų palūkanų, 54,27 eurų delspinigių už laiku negrąžintą kreditą.

7Ieškinys tenkintinas.

8Sutarties laisvės principas leidžia sutartinių santykių dalyviams savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises ir pareigas, sudaryti įstatyme nenumatytas, bet jam neprieštaraujančias sutartis, sudaryti sutartis, turinčias kelių skirtingų rūšių sutarčių elementų (CK 6.156 straipsnis). Kilus ginčui dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo ir sutarties šalių atsakomybės, tampa aktualus sutarties kvalifikavimo klausimas. Sutartis kvalifikuojama pagal jos tikrąjį turinį, nustačius, kas yra sutarties šalys, ir tikrąją jų valią – kokias tarpusavio teises ir pareigas šalys prisiėmė tarpusavio susitarimu, šiuo aspektu neturi esminės reikšmės tai, kaip šalys sutartį pavadino.

9Kreditavimo sutartis – tai banko ar kitos kredito įstaigos (kreditoriaus) ir kredito gavėjo susitarimas, kuriuo bankas ar kita kredito įstaiga (kreditorius) įsipareigoja suteikti kredito gavėjui sutartyje nustatyto dydžio ir nustatytomis sąlygomis pinigines lėšas (kreditą), o kredito gavėjas įsipareigoja gautą sumą grąžinti kreditoriui ir mokėti palūkanas (CK 6.881 straipsnio 1 dalis). Sutartis – tai dviejų ar daugiau asmenų susitarimas sukurti, pakeisti ar nutraukti civilinius teisinius santykius, kai vienas ar keli asmenys įsipareigoja kitam asmeniui ar asmenims atlikti tam tikrus veiksmus (ar susilaikyti nuo tam tikrų veiksmų atlikimo), o pastarieji įgyja reikalavimo teisę (CK 6.154 straipsnio 1 dalis).

10Byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, jog 2006-12-20 tarp šalių buvo sudaryta kredito sutartis Nr. 06-088670-IN/06-088671-IN, pagal kurią (su visais pakeitimais ir papildymais) ieškovas AB „Swedbank“ suteikė šioje byloje trečiajam asmeniui UAB „Šimtas aukštų“ tikslinei paskirčiai 1296360 litų (2008-01-18 šalių susitarimu negrąžinta kredito dalis konvertuota į eurus) kreditą. Iš teismui prie ieškinio pateiktų įkeitimo, hipotekos lakštų bei 2008-01-18 laidavimo sutarties Nr. 06-088670-IN/06-088671-IN-LA (su visais pakeitimais ir papildymais) matyti, kad jais buvo užtikrinti UAB „Šimtas aukštų“ įsipareigojimai ieškovui pagal minėtą kredito sutartį (su visais pakeitimais ir papildymais). Atsakovas E. K. už UAB „Šimtas aukštų“ prievolių pagal kredito sutartį įvykdymą minėta laidavimo sutartimi (su visais pakeitimais ir papildymais) (b.l. 22-23) laidavo visu savo turtu ir įsipareigojo prievoles ieškovui pagal šią sutartį už UAB „Šimtas aukštų“ įvykdyti tuo atveju, jeigu šių prievolių neįvykdys UAB „Šimtas aukštų“. Kadangi šiuo atveju byloje tretysis asmuo UAB „Šimtas aukštų“ savo įsipareigojimų numatytomis dalimis ir terminais neįvykdė, laidavimo sutarties pagrindu prievoles ieškovui privalo įvykdyti atsakovas E. K.. Kredito negrąžinimo fakto atsakovas neginčija, ir tai patvirtina byloje esantis rašytinis įrodymas, 2008-10-27 ieškovo detalus skolos paskaičiavimas (b.l. 48), kuriame nurodyta, jog negrąžinta skola sudaro 354113,98 eurų. Duomenų, paneigiančių ieškovo nurodytas aplinkybes, jog atsakovas savo prisiimtų įsipareigojimų tinkamai neįvykdė ir susidarė su ieškiniu pateiktuose skaičiavimuose nurodytas ieškovo prašomas priteisti įsiskolinimas, byloje nėra.

11Bendra prievolių teisėje galiojanti taisyklė yra ta, kad sutarčių privalo būti laikomasi ir jų sąlygos turi būti vykdomos, nors ir galimi kokie nors sunkumai vienai iš šalių, pvz.: gaunamas mažesnis pelnas ar netgi patiriami nuostoliai (CK 6.189 str.; 6.200 str.). Taigi prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais (CK 6.38 str. 1 d.). Įvertinus visus byloje esančius įrodymus, darytina išvada, kad ieškinys yra pagrįstas, todėl tenkintinas visiškai (CK 6.38 straipsnio 1 dalis, 6.200 straipsnis). Kadangi ieškovas įvykdė savo prisiimtus įsipareigojimus, už kuriuos atsakovas su juo neatsiskaitė, iš atsakovo ieškovui priteistina skola (CK 6.1, 6.38, 6.817 str.). Iš atsakovo taip pat priteistinos šešių procentų dydžio metinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 2 d.), kadangi UAB „Šimtas aukštų“ yra juridinis asmuo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 2 d.), o pagal laidavimo sutarties (b.l. 23) 3.2. punktą laiduotojas atsako bankui ta pačia apimtimi kaip ir kredito gavėjas.

12Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje O. V. v. UAB DK „PZU Lietuva“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-12/2009) išaiškinta, kad įstatymo teismui suteikta teisė kontroliuoti šalių interesų pusiausvyrą ir tais atvejais, kai šalys susitaria dėl netesybų dydžio. Pagal CK 6.73 straipsnio 2 dalies, 6.258 straipsnio 3 dalies nuostatas sutartimi nustatytos netesybos teismo gali būti mažinamos dviem pagrindais: jeigu netesybos neprotingai didelės arba jeigu skolininkas įvykdė dalį prievolės. Nurodytose teisės normose nustatytos teismo teisės mažinti netesybas ribos: netesybos negali būti sumažintos tiek, kad taptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą praktiką tokios minimalios netesybų dydžio ribos nustatymas nereiškia, kad netesybos turi būti sumažinamos iki minimalių nuostolių ar įrodytų nuostolių dydžio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. rugsėjo 12 d. nutartis civilinėje byloje VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija v. UAB „Ferteksos transportas“, bylos Nr. 3K-7-367/2006; 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Schmitz Cargobull Baltic“ v. UAB „Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla“, bylos Nr. 3K-3-503/2007; 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Kaduva“ v. UAB „Okadeta“, bylos Nr. 3K-3-401/2008; ir kt.). Pagal kasacinio teismo praktiką teismas, nustatydamas, ar pagal CK 6.73 ir 6.258 straipsnių nuostatas yra pagrindas netesybas pripažinti neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio netesybos mažintinos, turėtų vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, įvertinti visas reikšmingas šiam klausimui spręsti bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.) ir stengtis nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Kaduva“ v. UAB „Okadeta“, bylos Nr. 3K-3-401/2008; 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Schmitz Cargobull Baltic“ v. UAB „Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla“, bylos Nr. 3K-3-503/2007; 2007 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje J. N. v. T. M. ir kt., bylos Nr. 3K-7-304/2007; 2007 m. kovo 5 d. nutartis civilinėje byloje Škotijos firma „Forthmill Limited“ v. UAB „Pakrijas“, bylos Nr. 3K-3-85/2007). Toks vertinimas turi būti atliekamas kiekvienoje individualioje byloje. Priklausomai nuo faktinės situacijos tas pats netesybų dydis (procentine ar pinigine išraiška) vienu atveju gali būti pripažintas tinkamu, o kitu – aiškiai per dideliu. Dėl to ir teismų praktikoje negali būti vieno konkretaus dydžio, kuris neabejotinai reikštų, kad netesybos neatitinka įstatymuose nustatytų kriterijų ir turi būti mažinamos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. spalio 16 d. nutartis civilinėje byloje A. S. v. A. G. ir kt., bylos Nr. 3K-3-460/2009; 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Kaduva“ v. UAB „Okadeta“, bylos Nr. 3K-3-401/2008). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 1 d. nutartyje, civilinėje byloje Nr. 3K-3-361/2007, nurodė, kad pagal suformuotą teismų praktiką 0,02 proc. už dieną delspinigiai paprastai laikomi atitinkantys teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus bei atitinkantys sutarties šalių interesų pusiausvyrą, o 2009 m. lapkričio 13 d. nutartyje, civilinėje byloje Nr. 3K-3-502/2009, teismas konstatavo, kad šalių interesų pusiausvyrą ir teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principus atitiktų 0,08 proc. dydžio delspinigiai už dieną. Teismas konstatuoja, kad nagrinėjamu atveju ieškovo prašomi 0,08 procento dydžio delspinigiai už dieną nėra per dideli, o taip pat neprieštarauja šalių interesų pusiausvyros ir teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principams.

13Lietuvos Respublikos CPK 284 str. teismui suteikia teisę dalyvaujančiųjų byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgiant į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, teismo sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti vykdymo tvarką. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą praktiką, teismo sprendimo vykdymo atidėjimas galimas tais atvejais, kai atsakovo turtinė padėtis yra tokia komplikuota, kad sprendimo vykdymas įstatymo numatytais terminais gali pažeisti gyvybiškai svarbius jo interesus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų kolegijos nutartys civilinėse bylose Nr. 3K-3-764/2002, Nr. 3K-3-301/2006). Atidėti sprendimo įvykdymą galima tais atvejais, kai įrodoma, jog ateityje, pasikeitus turtinei padėčiai, sprendimas bus įvykdytas. Prašydamas atidėti sprendimo įvykdymą vieneriems metams, atsakovas kaip argumentą nurodė blogą finansinę padėtį, tačiau nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių, kad jo finansinė padėtis pagerės ateityje, ir jis teismo sprendimu ieškovui priteistą sumą galės sumokėti po vienerių metų. Atsakovas nurodė, kad UAB „Šimtas aukštų“ turi ženkliai didesnės nei ieškinio suma turto, ir kad įmonė turėjo dar ir neįkeisto bankui nuosavo turto, abiem atvejais turtas yra pardavinėjamas, tačiau šios aplinkybės negali būti vertinamos kaip pakankamas įrodymas, suteikiantis galimybę atsakovui atidėti sprendimo įvykdymą. Atsižvelgus į minėtas aplinkybes, o taip pat į teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus bei šalių interesų pusiausvyrą (CK 1.5 str. 4 d.), atsakovo prašymas atidėti sprendimo įvykdymą vienerių metų laikotarpiui atmestinas.

14Ieškinį patenkinus, ieškovui iš atsakovo priteistinas žyminis mokestis, kurį jis sumokėjo kreipiantis į teismą (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 93 str. 1 d.; b.l. 9). Iš atsakovo valstybei priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 str. 1 d. 3 p.).

15Vadovaudamasis CPK 259, 263 - 270 str. teismas

Nutarė

16Ieškinį patenkinti visiškai.

17Priteisti iš E. K., a.k. ( - ) 354113,98 EUR (trijų šimtų penkiasdešimt keturių tūkstančių vieno šimto trylikos eurų 98 eurų centų) skolą, šešių procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2009 m. sausio 8 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 16227 Lt (šešiolika tūkstančių du šimtus dvidešimt septynis litus) žyminio mokesčio AB „Swedbank“, įm.k. 112029651, naudai.

18Priteisti iš E. K., a.k. ( - ) 30,20 Lt (trisdešimt litų dvidešimt centų) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

19Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai