Byla 2A-980-392/2012
Dėl baudos už netinkamą sutarties vykdymą priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko (pranešėjo) Virginijaus Kairevičiaus, teisėjų Jadvygos Mardosevič ir Vilijos Mikuckienės, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto bei atsakovo UAB „Grida“ apeliacinius skundus dėl Vilniaus rajono apylinkės teismo 2011 m. spalio 7 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-1848-892/2011 pagal ieškovo Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto ieškinį atsakovui UAB „Grida“ dėl baudos už netinkamą sutarties vykdymą priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovas Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas pareikštu ieškiniu teismo prašė priteisti iš atsakovo UAB „Grida“ 27.346 Lt baudos, 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2010-10-18 tarp ginčo šalių buvo sudaryta Tiekimo sutartis dėl cheminiams tyrimams naudojamų diagnostinių rinkinių, plastiko, stiklo gaminių ir priemonių pirkimo, kuria atsakovas įsipareigojo tiekti ieškovui pagal užsakymą sutartyje numatytas prekes. Šios sutarties atsakovas tinkamai nevykdė. Dalis prekių pagal sutartį sutartu laiku nebuvo pristatyta, o ta dalis prekių, kuri buvo pristatyta, buvo nekokybiška. Atsižvelgiant į tai, ieškovas prašė teismo priteisti iš atsakovo sutartyje nustatytą baudą už netinkamą sutarties vykdymą.

4Atsakovas UAB „Grida“ su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad ieškovas nesilaikė sutartyje nustatytos ikiteisminės tarpusavio ginčų sprendimo procedūros, todėl ieškinys turi būti paliktas nenagrinėtu. Esant prekių kokybės trūkumui, ieškovas apie tai turėjo pranešti atsakovui per 5 darbo dienas. Pažymėjo, kad ieškovas prašo baudinių netesybų, nors jos turi atlikti tik kompensuojamąją funkciją.

5Vilniaus rajono apylinkės teismas 2011 m. spalio 7 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies. Priteisė iš atsakovo UAB „Grida“ ieškovui Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutui 9.075 Lt baudos už netinkamą sutarties vykdymą ir 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Likusioje dalyje ieškinį atmetė.

6Teismas, remdamasis byloje esančių įrodymų visuma (ieškovo atstovės paaiškinimais, šalių susirašinėjimu, byloje esančiais rašytiniais duomenimis apie prekių kokybės tikrinimą), laikė įrodyta byloje aplinkybę, kad atsakovas netinkamai vykdė prekių tiekimo sutartį, nes jo tiektas Bioo Scientific Ochratoxin A rinkinys neatitiko kokybės kontrolės sertifikato. Teismas taip pat nustatė, kad ieškovas reikalavimą dėl baudos dydžio grindė sutarties nuostata, pagal kurią nevykdant sutarties ar netinkamai ją vykdant atsakovas privalo sumokėti ieškovui 5 procentų dydžio baudą nuo pasiūlymo vertės. Ieškovo atstovė nurodė, kad prašomas priteisti baudos dydis yra paskaičiuotas nuo bendros pasiūlymo kainos (546.920 Lt), nes sutartis nebuvo nutraukta tik dėl tam tikrų prekių tiekimo. Tačiau teismas pažymėjo, kad šalys sutartyje numatė netesybas kaip sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonę dėl sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo, bet ne dėl sutarties nutraukimo dėl atsakovo kaltės. Byloje nėra duomenų, kad atsakovas per visą sutarties galiojimą būtų visiškai jos nevykdęs. Todėl ieškovo reikalavimą dėl baudos priteisimo tenkino iš dalies, priteisiant 9.075 Lt baudos už netinkamą sutarties vykdymą kaip minimalius nuostolius dėl sutarties pažeidimo. Priteistina bauda apskaičiuota kaip 5 procentai nuo pasiūlymo prekių, dėl kurių tiekimo sąlygų pažeidimo šioje byloje yra konstatuotas netinkamas sutarties vykdymas, vertės. Likusioje dalyje reikalavimą dėl baudos priteisimo teismas atmetė, nes priteistą sumą viršijantys ieškovo nuostoliai nėra įrodyti faktiškai patirtu jų dydžiu.

7Apeliaciniu skundu ieškovas Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas prašė Vilniaus rajono apylinkės teismo 2011 m. spalio 7 d. sprendimą dalyje dėl baudos dydžio pakeisti ir priteisti iš atsakovo UAB „Grida“ 27.346,00 Lt netesybų (baudą), 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei ieškovo turėtas bylinėjimosi išlaidas. Likusioje dalyje teismo sprendimą palikti nepakeistą. Ieškovo teigimu, teismas, nustatydamas baudos dydį, neatsižvelgė į tai, jog tiekimo sutartis tarp ginčo šalių buvo sudaryta ieškovui vykdant importuojamų į Lietuvos Respubliką maisto produktų ir pašarų valstybinę kontrolę. Ieškovo atliekamų laboratorinių tyrimų rezultatų pagrindu kompetentingos institucijos priima sprendimus, ar leisti įvežti į Lietuvos Respubliką iš trečiųjų šalių maisto produktus, žaliavas ir pašarus. Dėl atsakovo pateiktų nekokybiškų diagnostinių rinkinių ir laiku nepristatant diagnostinių rinkinių ieškovas buvo priverstas ieškoti kitų tiekėjų, kurie galėtų pristatyti tyrimo rezultato kokybei užtikrinti atitinkančias prekes, kad laiku būtų atliekami laboratoriniai tyrimai. Dėl to ieškovas patyrė papildomų išlaidų. Be to, ieškovas galėjo patirti dar didesnių nuostolių, jeigu būtų atlikti mėginių laboratoriniai tyrimai su nekokybiškais diagnostiniais rinkiniais ir importuotojams pateikti klaidingi tyrimų rezultatai ar apskritai laiku neatlikti tyrimai. Taip pat nebuvo atkreiptas dėmesys į tai, kad tiekimo sutartis tarp ginčo šalių sudaryta atliekant viešąjį pirkimą. Pagal LR VPĮ 30 straipsnio 1 dalį perkančioji organizacija (ieškovas) privalo pareikalauti, kad pirkimo sutarties įvykdymas būtų užtikrinamas LR CK nustatytais prievolių įvykdymo užtikrinimo būdais. Ieškovas, vykdydamas įstatymo reikalavimus, sutarties įvykdymo užtikrinimui numatė netesybas – 5 procentų dydžio baudą nuo pasiūlymo vertės. Taip ieškovas laikėsi ir Viešųjų pirkimų tarnybos rekomendacijų. Ieškovas taip pat nurodė, nutraukęs tiekimo sutartį su atsakovu, tam kad galėtų sudaryti naują sutartį tų pačių prekių pirkimui, turėjo vykdyti naują tarptautinį (atvirą) pirkimą, kurio viešųjų pirkimų procedūros užtrunka apie 8 mėnesius. Taigi, ieškovas visą šį laiką buvo priverstas ieškoti tiekėjų visų iš atsakovo ketintų įsigyti prekių pirkimui, ne tik tų, dėl kurių kilo ginčas šioje byloje. Atsižvelgiant į tai, teismas nepagrįstai priteistiną baudą apskaičiavo remdamasis tik tų prekių, dėl kurių tiekimo sąlygų pažeidimo šioje byloje yra konstatuotas netinkamas sutarties vykdymas, verte. Ieškovas pažymėjo, kad 2011-09-26 teismo posėdžio metu atsakovo atstovas neginčijo baudos dydžio.

8Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „Grida“ prašė Vilniaus rajono apylinkės teismo 2011 m. spalio 7 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti. Atsakovas nurodė, kad byloje nėra patikimų įrodymų, kurie patvirtintų, jog ieškovas yra atlikęs kokius nors jo nurodomus bandomuosius laboratorinius tyrimus, tų tyrimų metu būtų panaudojęs atsakovo jam patiektą diagnostinį rinkinį ar kad gauti rezultatai neatitiko kontrolinių rezultatų. Byloje nėra patikimų įrodymų, kad ieškovas laikėsi reikalavimo fiksuoti prekių kokybės trūkumus juos nurodant atsakovui ir suteikiant galimybę juos ištaisyti. Net tuo atveju, jeigu ieškovas iš tiesų būtų atlikęs jo nurodytus bandomuosius laboratorinius tyrimus, negalima nustatyti, ar tuo metu jis laikėsi visų šiems tyrimams atlikti priklausančių nuostatų ir taisyklių bei atsakovo pateiktus diagnostinius rinkinius naudojo nepažeisdamas jų naudojimo instrukcijų. Byloje nėra patikimų įrodymų, kokias prekes ir kokiais kiekiais ieškovas buvo užsakęs pas atsakovą bei kokių prekių atsakovas ieškovui nepristatė. Atsakovo teigimu, jis ieškovui yra pristatęs visas užsakytas prekes. Atsakovas taip pat nurodė, kad ieškovo prašomos priteisti netesybos negali atlikti baudžiamojo vaidmens, o turi kompensuoti nuostolius, kuriuos ieškovas turėjo ne tik nurodyti, bet ir įrodyti, ko nepadarė. Be to, ieškovas tiesiogiai nurodė, kad jo prašomos netesybos yra skirtos nubausti atsakovą. Atsakovas pažymėjo, kad ieškovas neturėjo teisės kreiptis į teismą neišnaudojęs sutartyje nustatytos ikiteisminės ginčo išsprendimo procedūros, todėl ieškinys teismo turėjo būti paliktas nenagrinėtu.

9Atsiliepimu ieškovas Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas su atsakovo UAB „Grida“ apeliaciniu skundu nesutiko. Ieškovas nurodė, kad pateikė visus įrodymus, susijusius su atsakovo tiektomis nekokybiškomis prekėmis ir šių prekių patikrinimu. Visi ieškovo pateikti įrodymai yra patikimi ir objektyvūs. Apie prekių neatitikimą atsakovo atstovas ne kartą buvo informuotas elektroniniais laiškais, kaip tai numatyta ginčo šalių sudarytoje sutartyje. Byloje taip pat yra patikimų įrodymų, kad ieškovas yra kompetentingas atlikti jo nurodytus tyrimus. Tyrimai su atsakovo pristatytu diagnostiniu rinkiniu buvo atlikti kelis kartus. Atliekant pakartotinius tyrimus buvo taikytos papildomos kokybės kontrolės užtikrinimo procedūros. Tyrimų rezultatai neatitiko sertifikuotos medžiagos reikšmių. Atsakovas gavo visus ieškovo prekių užsakymus ir juos vykdė, tačiau netinkamai. Ieškovas taip pat palaikė savo apeliaciniame skunde išdėstytus argumentus dėl netesybų dydžio bei jo patirtų nuostolių. Pažymėjo, kad sutartyje nustatytais būdais bendravo su atsakovu, kuris pats vengė spręsti susidariusią problemą ir nebuvo suinteresuotas laikytis sutartyje numatytos išankstinės ginčų sprendimo tvarkos. Teismas pagrįstai padarė išvadą, kad sutartyje numatyta ginčų sprendimo tvarka negali būti traktuojama kaip privaloma šalims kreipiantis į teismą ir būti pagrindu atsisakyti priimti ieškinį ar palikti jį nenagrinėtą, jei nurodytos tvarkos nebuvo laikomasi.

10Atsiliepimu atsakovas UAB „Grida“ su ieškovo Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto apeliaciniu skundu nesutiko savo apeliaciniame skunde išdėstytų motyvų pagrindu.

11Ieškovo Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto bei atsakovo UAB „Grida“ apeliaciniai skundai atmestini.

12Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, t. y., tiriant byloje surinktus įrodymus, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

13Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų teisėjų kolegija nenustatė.

14Bylos medžiaga patvirtina, kad 2010-10-18 tarp ginčo šalių buvo sudaryta Tiekimo sutartis Nr. 20101018/2 „Cheminiams tyrimams naudojamų diagnostinių rinkinių, plastiko, stiklo gaminių ir priemonių pirkimas“ (t. I, b.l. 5-12). Šios sutarties pagrindu 2010-12-29 ieškovas pateikė atsakovui užsakymą Nr. 391 dėl dviejų rinkinių mikotoksinų Aflatoksinų B1, B2, G1 ir G2 sumos nustatymui (t. I, b.l. 162). Ieškovo teigimu, atsakovas šio užsakymo tinkamai neįvykdė ir taip pažeidė Tiekimo sutartį, todėl jam turi būti taikoma sutartyje nustatyta atsakomybė. Atsakovas su tuo nesutinka, teigdamas, kad visus įsipareigojimus pagal sutartį ieškovui jis įvykdė tinkamai, o ieškovo pateikti įrodymai yra nepatikimi.

15Atsakovas nurodo, kad 2010-12-29 prekių užsakymo Nr. 391 iš ieškovo jis nėra gavęs. Tačiau tokie atsakovo teiginiai prieštarauja byloje surinktiems rašytiniams įrodymams. Byloje esanti atsakovo išrašyta 2011-02-09 PVM sąskaita-faktūra AAA Nr. 0038288 (t. I, b.l. 160) patvirtina, kad nurodytą užsakymą atsakovas iš ieškovo gavo. Kaip matyti, ši sąskaita-faktūra išrašyta būtent nurodyto užsakymo pagrindu, tai patvirtina įrašas sąskaitoje: „Uz Nr 391“. Tai, kad atsakovas gavo nurodytą užsakymą, patvirtina ir ieškovo 2011-02-01 raštas Nr. 3A-67 „Dėl prekių pristatymo“ (t. I, b.l. 161) bei 2011-02-01 ginčo šalių elektroninio susirašinėjimo išrašas (t. I, b.l. 87). Iš šių rašytinių įrodymų matyti, kad ginčo šalys derino nurodyto užsakymo vykdymo detales.

16Atsakovas taip pat teigia, kad 2010-12-29 užsakymu Nr. 391 ieškovas iš jo užsakė tik vieną rinkinį mikotoksinų Aflatoksinų B1, B2, G1 ir G2 sumos nustatymui, ką, anot atsakovo, patvirtina ranka daryti įrašai šiame užsakyme. Iš aptariamo dokumento matyti, kad iš pradžių šiame dokumente buvo atspausdintas rinkinių kiekis 2 vnt., tačiau vėliau, 2011-02-09, ranka šalia padarytas papildomas įrašas „1 vnt“. Spręsdama dėl šių įrašų reikšmės, teisėjų kolegija atsižvelgia į tai, kad byloje esantį užsakymo egzempliorių pateikė ieškovas ir aptartą įrašą, vėlgi, atliko pats ieškovas. Ieškovas bylos nagrinėjimo metu paaiškino, kad nurodytas įrašas buvo atliktas atsakovui pristačius vieną iš dviejų užsakytų rinkinių, kaip atžyma, jog užsakymas iš dalies įvykdytas. Teisėjų kolegija laiko labiau tikėtina buvus taip, kaip teigia ieškovas, kadangi tiek pirmojo rinkinio pristatymo data, tiek įrašo užsakyme atlikimo data sutampa. Tuo labiau, kad atsakovas nepateikė teismui jokių rašytinių įrodymų ar pagrįstų argumentų, kurių pagrindu būtų galima konstatuoti, jog aptartu įrašu buvo keičiamas užsakyme nurodytų prekių kiekis. Byloje nėra atsakovo turimo užsakymo egzemplioriaus, kurį būtų galima palyginti su ieškovo pateiktu, o pastarajame nėra jokių atsakovo įrašų. Negana to, atsakovas bylos nagrinėjimo metu apskritai neigė gavęs iš ieškovo nurodytą užsakymą, nors tai paneigta aukščiau aptarta bylos medžiaga. Atsižvelgiant į tai, teisėjų kolegija atsakovo atsikirtimus dėl užsakymo keitimo vertina kritiškai, tuo tarpu ieškovo paaiškinimais abejoti neturi pagrindo.

17Taigi, byloje įrodyta aplinkybė, kad pagal 2010-12-29 užsakymą Nr. 391 atsakovas turėjo pristatyti ieškovui du rinkinius mikotoksinų Aflatoksinų B1, B2, G1 ir G2 sumos nustatymui. 2011-02-09 PVM sąskaita-faktūra AAA Nr. 0038288 patvirtina, kad šį užsakymą atsakovas įvykdė tik iš dalies, t. y. pristatė ieškovui vieną iš užsakyme nurodytų rinkinių. Byloje nėra jokių įrodymų, kad atsakovas būtų pristatęs ieškovui ir antrą rinkinį, todėl laikytina, jog atsakovas netinkamai vykdė Tiekimo sutartimi prisiimtus įsipareigojimus (Tiekimo sutarties 8 straipsnis (t. I, b.l. 7).

18Ieškovas taip pat paaiškino, kad atsakovo pristatytas rinkinys mikotoksinų sumos nustatymui buvo nekokybiškas. Ieškovo teigimu, 2011-02-14, 2011-02-18 ir 2011-02-24 su atsakovo pristatytu rinkiniu jis atliko reikiamus tyrimus, tačiau jų rezultatai neatitiko rinkinyje esančio kokybės kontrolės sertifikato verčių. Atsakovas su tuo nesutinka, teigdamas, jog byloje nėra šią aplinkybę patvirtinančių patikimų įrodymų. Teisėjų kolegija pažymi, kad ieškovo pateiktų rašytinių įrodymų –matavimų lapų, BIOO kokybės kontrolės sertifikato, BIOO Scientific mėginių tyrimų aprašymų bei kt. (t. I, b.l. 101-147) – teisingam ir objektyviam įvertinimui reikalingos specialios žinios, kurių teismas neturi. Nepaisant to, atsakovas bylos nagrinėjimo metu nerodė iniciatyvos skirti byloje teisminę ekspertizę ar bent jau gauti kompetentingo specialisto išvadą, kuri galimai paneigtų ieškovo pateiktus rašytinius įrodymus. Savo ruožtu ieškovas laikėsi pozicijos, kad jo pateikti įrodymai yra patikimi ir objektyvūs, tuo labiau, kad ieškovas yra kompetentingas atlikti tyrimus su atsakovo pristatytu rinkiniu (t. I, b.l. 154-159). Ieškovo atstovių J. P. ir V. B., kurios yra ieškovo darbuotojos, tiesiogiai dirbusios su atsakovo pristatytu rinkiniu, bylos nagrinėjimo metu duoti paaiškinimai apie atliktų tyrimų eigą ir šių tyrimų blogus rezultatus yra nuoseklūs ir išsamūs bei neprieštarauja byloje surinktai medžiagai (t. II, b.l. 3-7). Iš ginčo šalių elektroninio susirašinėjimo išrašų (t. I, b.l. 73, 79, 82-84, 85) taip pat matyti, kad atsakovas buvo nuolat informuojamas apie atliekamus tyrimus ir netinkamus šių tyrimų rezultatus. Atsakovas, nesutikdamas su ieškovo pateiktais rašytiniais įrodymais ir jo atstovių paaiškinimais, savo atsikirtimus grindė tik savo subjektyvia nuomone ir samprotavimais, kurie nesuteikia pagrindo abejoti ieškovo teiginių ir jo pateiktų įrodymų pagrįstumu. Atsižvelgiant į tai, teisėjų kolegija sprendžia, kad labiau tikėtina, jog atsakovo ieškovui pristatytas rinkinys mikotoksinų Aflatoksinų B1, B2, G1 ir G2 sumos nustatymui, priešingai nei teigia atsakovas, buvo nekokybiškas.

19Pagal CPK 178 straipsnį šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių šio kodekso nustatyta tvarka nereikia įrodinėti. Ar tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistavo arba neegzistavo, teismas sprendžia remdamasis tikimybių pusiausvyros principu. Jeigu pateikti įrodymai leidžia teismui padaryti išvadą, kad yra didesnė tikimybė, jog tam tikri faktai egzistavo negu neegzistavo, teismas pripažįsta tuos faktus nustatytais. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką dėl CPK normų, reglamentuojančių įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą, aiškinimo ir taikymo, ne kartą yra pažymėjęs, kad CPK 185 straipsnyje įtvirtintas laisvo įrodymų vertinimo principas reiškia, jog bet kokios informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Tam tikrų faktinių aplinkybių buvimą teismas dėl to, kad jis pats nėra ginčijamų teisinių santykių dalyvis ar stebėtojas, konstatuoja tada, kai jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-10-06 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-381/2009; 2010-04-08 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2010; 2011-08-08 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-340/2011; kt.).

20Esant aukščiau nustatytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija konstatuoja, kad labiau tikėtina, jog atsakovas 2010-10-18 Tiekimo sutartimi Nr. 20101018/2 prisiimtų įsipareigojimų ieškovui tinkamai nevykdė. Atsakovo ieškovui pristatytas rinkinys mikotoksinų Aflatoksinų B1, B2, G1 ir G2 sumos nustatymui neatitiko kokybės reikalavimų. Duomenų, kad šios prekės trūkumai buvo ištaisyti, byloje nėra. Taip pat byloje nėra duomenų, kad atsakovas pagal 2010-12-29 užsakymą Nr. 391 būtų pristatęs ieškovui ir kitą jo užsakytą rinkinį.

21Aukščiau nustatytas Tiekimo sutarties pažeidimas suteikė pagrindą pirmosios instancijos teismui spręsti sutartinės atsakomybės taikymo atsakovo atžvilgiu klausimą. Tiekimo sutarties 3 straipsnyje nustatyta, kad tiekėjui (atsakovui) nevykdant sutarties ar netinkamai ją vykdant, jis privalo sumokėti perkančiajai organizacijai (ieškovui) 5 procentų dydžio baudą nuo pasiūlymo vertės. Ieškovas, remdamasis šia sutarties nuostata, prašė teismo priteisti iš atsakovo 27.346 Lt dydžio baudą, apskaičiuotą atsižvelgiant į visą sutarties vertę (546.920 Lt). Teismas, savo ruožtu, prašomą priteisti baudą sumažino iki 9.075 Lt. Šis baudos dydis buvo apskaičiuotas pagal nurodytą sutarties nuostatą, tačiau atsižvelgiant ne į visą sutarties vertę, o tik į prekių, dėl kurių tiekimo sąlygų pažeidimo šioje byloje buvo konstatuotas netinkamas sutarties vykdymas, vertę (t. y. 181.500 Lt (t. I, b.l. 15)). Teisėjų kolegijos vertinimu, toks pirmosios instancijos teismo sprendimas yra pagrįstas ir teisėtas.

22Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą praktiką, jeigu reikalaujamos netesybos yra aiškiai per didelės ar neprotingos, jų dydis turi būti sumažintas iki tokios sumos, kuri padengtų nukentėjusios šalies nuostolius. Sprendžiant klausimą, ar pagal CK 6.73 ir 6.258 straipsnių nuostatas yra pagrindas sumažinti sutartines netesybas, kai jos yra neprotingai didelės ar skolininkas įvykdė dalį pagrindinės prievolės, vadovaujamasi teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, įvertinama visos reikšmingos šiam klausimui spręsti bylos aplinkybės (šalių sutartinių santykių pobūdis, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertė, prievolės pažeidimo aplinkybės, kreditoriaus patirtų nuostolių dydis ir kt.) ir siekiama nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-03-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007; 2007-11-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2008-08-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; 2010-11-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010; kt.).

23Teisėjų kolegija pabrėžia, kad byloje nėra duomenų, jog ieškovas dėl netinkamo Tiekimo sutarties vykdymo ir vėlesnio jos nutraukimo būtų patyręs nuostolių ar kitų nepatogumų, kurių nekompensuotų priteistų netesybų suma. Ieškovo apeliaciniame skunde nurodytos aplinkybės, susijusios su netinkamo sutarties vykdymo ar jos nutraukimo pasekmėmis, grindžiamos tik jo teiginiais, nepateikiant jokių šias aplinkybes patvirtinančių rašytinių įrodymų. Be to, ieškovas neįrodinėjo savo patirtų nuostolių dydžio, o kad tokių nuostolių būtų buvę, byloje duomenų nėra. Tokiu atveju, teismui patenkinus ieškovo reikalavimą dėl baudos priteisimo visa apimtimi, būtų pažeisti teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principai bei sutarties šalių interesų pusiausvyra, taip pat būtų sudarytas pagrindas ieškovui piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Teisėjų kolegijos manymu, pirmosios instancijos teismo priteista bauda yra pakankama kompensacija ieškovui už atsakovo padarytą Tiekimo sutarties pažeidimą bei adekvati šiam pažeidimui, todėl nei didinti, nei mažinti šios baudos nėra pagrindo.

24Apibendrinus tai, kas aukščiau išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino šioje byloje pateiktus įrodymus, tinkamai taikė materialinės ir procesinės teisės normas ir priėmė iš esmės teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurį naikinti ginčo šalių apeliacinių skundų motyvais nėra pagrindo.

25Kiti ginčo šalių apeliaciniuose skunduose išdėstyti motyvai yra teisiškai nereikšmingi ir negali būti pagrindu pripažinti teismo sprendimą nepagrįstu, todėl teisėjų kolegija dėl jų papildomai nepasisako.

26Atsakovo prašymas dėl ieškovo ieškinio palikimo nenagrinėtu buvo išspręstas pirmosios instancijos teismo 2011-09-14 nutartimi (t. II, b.l. 1), su kuria teisėjų kolegija visiškai sutinka ir papildomai dėl to paties taip pat nepasisako.

27Ieškovas pateikė teismui prašymą gražinti jo sumokėtą žyminį mokestį už apeliacinį skundą, nes jis nuo žyminio mokesčio, būdamas valstybės įstaiga, yra atleistas LR CPK 83 str. 1 d. 10 p. pagrindu. Šis prašymas yra pagrįstas ir todėl tenkintinas.

28Vadovaudamasi CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

29Vilniaus rajono apylinkės teismo 2011 m. spalio 2 d. sprendimą palikti nepakeistą.

30Gražinti Nacionaliniam maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutui (kodas 190781293) 548 litus žyminio mokesčio sumokėto 2011-11-04 AB DnB NORD banke mokėjimo nurodymu Nr. 894.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. Ieškovas Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas... 4. Atsakovas UAB „Grida“ su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad ieškovas... 5. Vilniaus rajono apylinkės teismas 2011 m. spalio 7 d. sprendimu ieškinį... 6. Teismas, remdamasis byloje esančių įrodymų visuma (ieškovo atstovės... 7. Apeliaciniu skundu ieškovas Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos... 8. Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „Grida“ prašė Vilniaus rajono apylinkės... 9. Atsiliepimu ieškovas Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo... 10. Atsiliepimu atsakovas UAB „Grida“ su ieškovo Nacionalinio maisto ir... 11. Ieškovo Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto bei... 12. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos... 13. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų teisėjų kolegija nenustatė.... 14. Bylos medžiaga patvirtina, kad 2010-10-18 tarp ginčo šalių buvo sudaryta... 15. Atsakovas nurodo, kad 2010-12-29 prekių užsakymo Nr. 391 iš ieškovo jis... 16. Atsakovas taip pat teigia, kad 2010-12-29 užsakymu Nr. 391 ieškovas iš jo... 17. Taigi, byloje įrodyta aplinkybė, kad pagal 2010-12-29 užsakymą Nr. 391... 18. Ieškovas taip pat paaiškino, kad atsakovo pristatytas rinkinys mikotoksinų... 19. Pagal CPK 178 straipsnį šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia... 20. Esant aukščiau nustatytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 21. Aukščiau nustatytas Tiekimo sutarties pažeidimas suteikė pagrindą... 22. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą praktiką, jeigu... 23. Teisėjų kolegija pabrėžia, kad byloje nėra duomenų, jog ieškovas dėl... 24. Apibendrinus tai, kas aukščiau išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja,... 25. Kiti ginčo šalių apeliaciniuose skunduose išdėstyti motyvai yra teisiškai... 26. Atsakovo prašymas dėl ieškovo ieškinio palikimo nenagrinėtu buvo... 27. Ieškovas pateikė teismui prašymą gražinti jo sumokėtą žyminį mokestį... 28. Vadovaudamasi CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija... 29. Vilniaus rajono apylinkės teismo 2011 m. spalio 2 d. sprendimą palikti... 30. Gražinti Nacionaliniam maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutui...