Byla 2-1199/2011

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Kazio Kailiūno ir Donato Šerno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo A. Z. įmonės atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. vasario 8 d. nutarties, kuria atsisakyta kelti bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei ,,SveTra“, civilinėje byloje Nr. B2-3995-258/2010 pagal ieškovo A. Z. įmonės ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei ,,SveTra“ dėl bankroto bylos iškėlimo.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovas A. Z. įmonė kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „SveTra“. Nurodė, kad atsakovas pagal 2009-07-10 krovinio vežimo sutartį Nr. 2009/08, CMR važtaraščius 0495440, 0581098, PVM sąskaitą faktūrą GCB Nr.0001233 yra neapmokėjęs 10 461,98 Lt sumos. Ieškovas 2010-04-23 pranešimu Nr. 2010/044 paragino atsakovą sumokėti skolą bei įspėjo dėl bankroto bylos kėlimo, tačiau atsakovas įsiskolinimo nepadengė. Todėl laikytina, kad atsakovas yra nemokus ir jam keltina bankroto byla.

6Vilniaus apygardos teismas 2011 m. sausio 17 d. nutartimis areštavo atsakovui UAB „SveTra“ nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą ir kitą ilgalaikį materialųjį turtą, uždraudė disponuoti areštuotu turtu, paliko teisę šį turtą valdyti ir juo naudotis, uždraudė bankuose atidarytose sąskaitose esančioms atsakovo lėšoms disponuoti, paliko teisę įnešti pinigus į sąskaitas; sustabdė areštuoto turto realizavimą ir išieškojimą pagal priimtus teismų ir kitų institucijų sprendimus pagal kuriuos buvo išduoti vykdomieji dokumentai.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

10Vilniaus apygardos teismas 2011 m. vasario 8 d. nutartimi atsisakė kelti bankroto bylą UAB „SveTra“, nutarčiai įsiteisėjus, nurodė panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. sausio 17 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones. Teismas nurodė, kad nagrinėjamu atveju ieškinys gali būti tenkinamas ir bankroto byla įmonei gali būti iškeliama, tik nustačius abi įmonės nemokumą apsprendžiančias sąlygas – negalėjimą laiku atsiskaityti su kreditoriais ir pradelstų skolų sumos viršijimą pusės į balansą įrašyto turto vertės. Dėl pirmosios sąlygos – negalėjimo laiku atsisakyti su kreditoriais, teismų praktikoje yra suformuota taisyklė, kad tuo atveju, kai skolininkas ginčija piniginę prievolę kreditoriui, klausimas dėl reikalavimo dydžio ir fakto turi būti sprendžiamas ne bankroto bylos kėlimo stadijoje, o bendra ieškinio teisenos tvarka, arba jau iškeltoje bankroto byloje, jeigu toks kreditorinis reikalavimas reiškiamas bylos procese. Iš teismų informacinės sistemos Liteko duomenų bazės matyti, kad Vilniaus miesto 1 apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-191-728/2011 pagal ieškovo A. Z. įmonės ieškinį atsakovui UAB „SveTra“ dėl skolos priteisimo. Teismas sutiko su atsakovo išdėstytais argumentais, jog iki kol nėra išspręstas tarp šalių kilęs ginčas dėl skolos priteisimo, spręstina, kad ieškovo reikalavimas atsakovui 10 461,98 Lt sumai taip pat yra ginčytinas, nes kilęs iš teisminio ginčo objektu esančių 2009-07-10 krovinio vežimo sutarties Nr. 2009/08, CMR važtaraščių 0495440, 0581098, PVM sąskaitos faktūros GCB Nr.0001233. Dėl antrosios sąlygos – pradelstų skolų sumos viršijimo pusės į balansą įrašyto turto vertės – teismų praktikoje yra suformuota taisyklė, nustatanti, kad tuomet, kai atsakovas ginčija ieškovo ieškinyje dėl bankroto bylos iškėlimo nurodytą skolą, ši skola neįskaičiuojama į bendrą pradelstų įsipareigojimų masę, o apie įmonės (ne)mokumą sprendžiama pagal kitus byloje esančius duomenis. Tai reiškia, kad atsakovui ginčijant ieškovo ieškinyje dėl bankroto bylos iškėlimo nurodytą atsakovo skolą ieškovui, reikia nustatyti, ar įmonės skolos, neįskaitant ginčijamos skolos dydžio, viršija pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės. Teismo teigimu, iš bylos medžiagos matyti, kad UAB „SveTra“ 2010 m. gruodžio 31 d. balanso duomenimis įmonės turtas sudarė 169 869 Lt, įmonės kreditoriniai įsiskolinimai sudaro 86 421,19 Lt, o debitoriniai – 83 709,39 Lt. Teismas nurodė, kad šiuo atveju nenustatytas UAB „SveTra“ nemokumas, kadangi nors įmonės pradelstos skolos ir sudarė 86 421,19 Lt, ir tai sudaro šiek tiek daugiau negu pusę į UAB „SveTra“ balansą įrašyto turto vertės (2 973 Lt daugiau), tačiau įmonė yra aktyviai veikianti, kas matyti iš pardavimų žurnalo (b.l. 46-59), įmonė neturi įsiskolinimų nei darbuotojams, nei biudžetui, nei VSDFV. Taip pat teismas nurodė, kad nėra pateikta duomenų, jog atsakovas viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriams, kad negali atsiskaityti arba neketina vykdyti savo įsipareigojimų. Remdamasis nurodytomis aplinkybėmis, teismas konstatavo, kad nėra įstatyme nustatytų būtinų sąlygų bankroto bylos iškėlimui, todėl atsisakė kelti bankroto bylą UAB „SveTra“ (Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 str. 5 d.).

12III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

13Ieškovas A. Z. įmonė atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2011 m. vasario 8 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – iškelti UAB ,,SveTra“ bankroto bylą. Skunde nurodo, kad nepagrįsta teismo išvada, jog ieškovas nėra atsakovo kreditorius. Aplinkybę, kad ieškovas yra atsakovo kreditorius patvirtina prie ieškinio pridėta krovinių pervežimo sutartis, CMR važtaraščiai, patvirtinantys paslaugų atsakovui suteikimo faktą, neapmokėta PVM sąskaita faktūra. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo civilinės bylos nagrinėjimo dalykas nėra krovinio pervežimo sutarties ar jos dalies pripažinimas negaliojančia. Todėl ieškovas laikytinas atsakovo kreditoriumi. Teismas skundžiamoje nutartyje nustatė, kad atsakovas yra nemokus. Todėl atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes yra visos ĮBĮ įtvirtintos sąlygos kelti atsakovui bankroto bylą.

14Atsakovas UAB ,,SveTra“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo 2011 m. vasario 8 d. nutartį palikti nepakeistą, o atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepime nurodo, kad A. Z. įmonė nėra atsakovo kreditorius ir negali reikšti reikalavimų dėl bankroto proceso inicijavimo neįrodžius savo teisės reikšti finansinius reikalavimus. Ieškovas nepateikė teismui dokumentų, kuriais remiantis būtų galima nustatyti tariamos prievolės atsiradimą.

15IV. Apeliacinio teismo argumentai

16Atskirasis skundas netenkintinas.

17Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

18Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles, išskyrus išimtis, nustatytas kitų įstatymų (CPK 1 str. 1 d.). Specialusis įstatymas bankroto bylų nagrinėjimui yra Įmonių bankroto įstatymas, o kitų įstatymų nuostatos, susijusios su bankroto procesu, taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šio specialiojo įstatymo nuostatoms.

19Pagrindai bankroto bylai iškelti numatyti ĮBĮ 9 straipsnio 5 dalyje. Bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad yra bent viena iš šių sąlygų: įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą arba įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų. Įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ2 str. 8 d.). Įmonės nemokumas gali būti nustatytas išanalizavus jos ūkinės finansinės veiklos rezultatus, kurie atsispindi finansinės atskaitomybės ir kituose dokumentuose, turinčiuose reikšmės įvertinant realią įmonės finansinę būklę (įmonės balansas, pelno (nuostolių) ataskaita, kapitalo pokyčių ataskaita, pinigų srautų ataskaita bei aiškinamasis raštas ir kiti įmonės finansinės veiklos rezultatus atspindintys dokumentai).

20Bylos duomenimis, ieškinys dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „SveTra“ grindžiamas atsakovo nemokumo būsena. Tokiu atveju ieškinys gali būti tenkinamas ir bankroto byla įmonei gali būti iškeliama tik nustačius abi įmonės nemokumą apsprendžiančias sąlygas – negalėjimą laiku atsiskaityti su kreditoriais ir pradelstų skolų sumos viršijimą pusės į balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d.).

21Teismų praktikoje pripažįstama, kad, sprendžiant bankroto bylos iškėlimo įmonei klausimą, svarbu nustatyti bendrą įmonės pradelstų įsipareigojimų dydį ir jų santykį su įmonės balanse įrašyto turto verte. Tuomet, kai atsakovas ginčija ieškovo ieškinyje dėl bankroto bylos iškėlimo nurodytą skolą, ši skola neįskaičiuojama į bendrą pradelstų įsipareigojimų masę, o apie įmonės (ne)mokumą sprendžiama pagal kitus byloje esančius duomenis. Tai reiškia, kad atsakovui ginčijant ieškovo ieškinyje dėl bankroto bylos iškėlimo nurodytą atsakovo skolą ieškovui, reikia nustatyti, ar įmonės skolos, neįskaitant ginčijamos skolos dydžio, viršija pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 4 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1620/2010; 2010 m. sausio 21 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-114/2010). Tuo atveju, jeigu iš teismui pateikto įmonės balanso bei kitų finansinių ataskaitų rinkinį sudarančių dokumentų matyti, kad įmonės įsiskolinimas kreditoriams, kurių reikalavimų atsakovas neginčija, vis dėlto viršija pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės, įmonė laikoma nemokia ir jai turi būti keliama bankroto byla. Tačiau visais atvejais klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo turi būti sprendžiamas ne formaliai taikant ĮBĮ nuostatas dėl nemokumo, o atsižvelgiant į konkrečioje byloje nustatytas aplinkybes. Tai itin aktualu tuomet, kai įmonės pradelsti įsipareigojimai kreditoriams tik labai nežymiai viršija pusę jos turimo turto. Tokiais atvejais turi būti analizuojamos ir kitos nagrinėjamo klausimo teisingam išsprendimui reikšmingos aplinkybės: ar įmonė tebevykdo veiklą, ar jos veikla pelninga, ar ji turi debitorinių skolų, kokio dydžio šios skolos, lyginant jas su įmonės pradelstais įsipareigojimais kreditoriams, ar yra realių galimybių išsiieškoti skolas ir pan. Todėl bankroto byla įmonei turi būti keliama, kai, teismui išanalizavus visus įrodymus, nelieka abejonių dėl įmonės nemokumo (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. sausio 29 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-182/2009; 2009 m. birželio 11 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-754/2009; 2009 m. birželio 25 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-759/2009).

22Atsakovo deklaruojamas skolos asmeniui, kuris kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl bankroto bylos iškėlimo, nepripažinimo faktas savaime neduoda teisinio pagrindo vien dėl to atsisakyti spręsti ar atmesti šio asmens prašymą iškelti atsakovui bankroto bylą ir įvertinti jo siūlomą bankroto administratoriaus kandidatūrą, nes gavęs tokio turinio ieškinio pareiškimą teismas turi ir gali patikrinti ĮBĮ nustatytus bankroto bylos iškėlimo pagrindus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. spalio 13 d. nutartis, civilinėje byloje Nr. 3K-7-564/2006; Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. rugsėjo 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1113/2009). Tačiau, kaip minėta, atsakovui ginčijant ieškovo ieškinyje dėl bankroto bylos iškėlimo nurodytą skolą, ši skola neįskaičiuojama į bendrą pradelstų įsipareigojimų masę.

23Iš teismų informacinės sistemos Liteko duomenų bazės matyti, kad Vilniaus miesto 1 apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-191-728/2011 pagal ieškovo A. Z. įmonės ieškinį atsakovui UAB „SveTra“ dėl 10 461,98 Lt skolos priteisimo, kuri grindžiama šalių 2009-07-10 sudaryta krovinio vežimo sutartimi, o Radviliškio rajono apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-953-767/2011 pagal ieškovo UAB ,,SveTra“ ieškinį atsakovui A. Z. įmonei dėl 2009-07-10 krovinio vežimo sutarties pripažinimo nutraukta. Dėl nurodytų aplinkybių iki kol nėra išspręstas tarp šalių kilęs ginčas dėl skolos priteisimo, pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad ieškovo reikalavimas atsakovui 10 461,98 Lt sumai neįskaitomas į atsakovo pradelstų įsipareigojimų sumą.

24Bylos duomenimis, skundžiama nutartimi pirmosios instancijos teismas atsisakė iškelti bankroto bylą UAB „SveTra“ motyvuodamas tuo, jog nėra pagrindo konstatuoti, kad įmonė yra nemoki. Teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, vadovavosi 2010 m. gruodžio 31 d. UAB „SveTra“ balansu, iš kurio matyti, jog įmonės turtas tuo metu sudarė 169 869 Lt (b. l. 43). Atsakovas taip pat pateikė 2010 m. gruodžio 31 d. kreditorių sąrašą, iš kurio matyti, jog jo pradelstos skolos siekė 86 421,19 Lt (b. l. 71-77). Debitorių skolos sudarė 83 709,39 Lt (b. l. 78-82). Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad nors įmonės pradelstos skolos šiek tiek viršija pusę į UAB „SveTra“ balansą įrašyto turto vertės (2 973 Lt daugiau), tačiau įmonė yra aktyviai veikianti, neturi įsiskolinimų nei darbuotojams, nei biudžetui, todėl nėra pagrindo spręsti, kad įmonė yra nemoki. Kaip minėta, bankroto procedūros turėtų būti pradedamos tik įmonėms, kurios akivaizdžiai negali vykdyti įsipareigojimų kreditoriams, o ne formaliai taikant ĮBĮ įtvirtintus nemokumo nustatymo kriterijus. Bankroto procese prioritetas turi būti taikomas reabilitaciniam tikslui ir bankroto byla įmonei turi būti keliama tik tuomet, kai teismui išanalizavus visus įrodymus, nelieka abejonių dėl įmonės mokumo.

25Remiantis bylos duomenimis, galima spręsti, kad atsakovo finansinė padėtis sudėtinga, bet atsižvelgiant į tai, kad atsakovas šiuo metu tęsia savo veiklą, neturi įsiskolinimų darbuotojams ir valstybės biudžetui, bei atsižvelgiant į bankroto procese taikomą reabilitacinį tikslą – išsaugoti atsakovą kaip rinkos dalyvį, nesudaro pagrindo daryti išvadą, jog UAB „SveTra“ yra nemokus teisės subjektas ir jam turi būti iškelta bankroto byla. Byloje taip pat nėra duomenų, jog įmonė būtų viešai paskelbusi arba kitaip pranešusi kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų.

26Remdamasi nurodytomis aplinkybėmis ir argumentais, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas atsisakydamas iškelti UAB „SveTra“ bankroto bylą, priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, o apelianto atskirojo skundo argumentai nepaneigia teismo išvadų, todėl skundžiama nutartis paliktina nepakeista.

27Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu,

Nutarė

28Vilniaus apygardos teismo 2011 m. vasario 8 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovas A. Z. įmonė kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl bankroto bylos... 6. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. sausio 17 d. nutartimis areštavo atsakovui... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. vasario 8 d. nutartimi atsisakė kelti... 12. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 13. Ieškovas A. Z. įmonė atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2011... 14. Atsakovas UAB ,,SveTra“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Vilniaus... 15. IV. Apeliacinio teismo argumentai... 16. Atskirasis skundas netenkintinas.... 17. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 18. Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles, išskyrus... 19. Pagrindai bankroto bylai iškelti numatyti ĮBĮ 9 straipsnio 5 dalyje.... 20. Bylos duomenimis, ieškinys dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB... 21. Teismų praktikoje pripažįstama, kad, sprendžiant bankroto bylos iškėlimo... 22. Atsakovo deklaruojamas skolos asmeniui, kuris kreipėsi į teismą su ieškiniu... 23. Iš teismų informacinės sistemos Liteko duomenų bazės matyti, kad Vilniaus... 24. Bylos duomenimis, skundžiama nutartimi pirmosios instancijos teismas atsisakė... 25. Remiantis bylos duomenimis, galima spręsti, kad atsakovo finansinė padėtis... 26. Remdamasi nurodytomis aplinkybėmis ir argumentais, teisėjų kolegija... 27. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio... 28. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. vasario 8 d. nutartį palikti nepakeistą....