Byla 2-1663/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Gasiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Audronės Jarackaitės ir Vyto Miliaus, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Jonosfera“ atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2010 m. liepos 28 d. nutarties dalies, kuria areštuotas nekilnojamasis ir kitas ilgalaikis turtas, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-910-212/2010 pagal ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Ondubalt“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Jonosfera“ dėl skolos priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3ieškovas BUAB „Ondubalt“ 2010 m. liepos 26 d. Panevėžio apygardos teismui paduotu ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo UAB „Jonosfera“ 200 000 Lt skolą, 6 % metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas (b. l. 2-3). Taip pat prašė, siekiant užtikrinti ieškovo bei jo kreditorių turtinius interesus, ieškinio sumos ribose areštuoti atsakovo (ne)kilnojamąjį turtą, o jo nesant ar esant nepakankamai – pinigines lėtas, esančius pas atsakovą ar trečiuosius asmenis.

4Panevėžio apygardos teismas 2010 m. liepos 28 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino, atsižvelgdamas į tai, kad reikalavimas yra turtinio pobūdžio, reikalaujama priteisti pinigų suma gana didelė, o šios aplinkybės padidina sprendimo neįvykdymo riziką (b. l. 4).

5Atsakovas UAB „Jonosfera“ atskiruoju skundu (b. l. 7-9) prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2010 m. liepos 28 d. nutarties dalį, susijusią su nekilnojamojo ir kito ilgalaikio turto areštu. Atskirąjį skundą motyvuoja tuo, kad:

61. Ieškovas pareiškė nepagrįstą ieškinį, o jo administratorius piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis. Bylos šalys 2010 m. gegužės 31 d. pasirašė 46 164 Lt dydžio skolos gražinimo grafiką (b. l. 10, 12, 16-24). Laikydamasis jo, atsakovas 2010 m. liepos 9 d. sumokėjo ieškovui 10 000 Lt. (b. l. 13).

72. Ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nepagrįstas jokiais įrodymais.

83. Neigia, kad ieškinio suma atsakovui yra didelė. Atsakovas turi turto už 2,9 mln. Lt, skolų – tik už 1,95 mln. Lt (b. l. 14-15).

94. Laikinosios apsaugos priemonės turi būti parenkamos laikantis ekonomiškumo principo (CPK 145 str. 2 d.). Pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės praktiškai paralyžiavo įmonės ūkinę komercinę veiklą, gali privesti įmonę prie bankroto, sukelti interesų konfliktą su atsakovo kreditorių interesais.

10Ieškovas BUAB „Ondubalt“ atsiliepimu į atskirąjį skundą (b. l. 29-31) su skundu nesutinka ir prašo skundžiamą Panevėžio apygardos teismo 2010 m. liepos 28 d. nutarties dalį palikti nepakeistą. Akcentuoja, kad sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą ieškinio pagrįstumas nesvarstomas. Neigia piktnaudžiaująs procesinėmis teisėmis, nes bylos šalys suderino tik dalį skolos (b. l. 32). Teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad vien didelė ieškinio suma lemia būtinybę taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kadangi didelė ieškinio suma savaime padidina sprendimo įvykdymo negalimumo ar įvykdymo pasunkėjimo tikimybę (Lietuvos apeliacinio teismo 2005 m. rugpjūčio 11 d. nutartis c. b. Nr. 2-397/2005, 2008 m. balandžio 17 d. nutartis c. b. Nr. 2-271/2008, 2008 m. balandžio 24 d. nutartis c. b. Nr. 2-304/2008, 2008 m. gegužės 8 d. nutartis c. b. Nr. 2-437/2008, 2008 m. liepos 10 d. nutartis c. b. Nr. 2-513/2008, 2009 m. gruodžio 3 d. nutartis c. b. Nr. 2-1481/2009, kt.). Nors, pasak atsakovo, jo turimas turtas viršija prisiimtus įsipareigojimus, bet iš atsakovo pateiktos informacijos negalima nustatyti nei turto sudėties, nei turto statuso (pvz., ar jis įkeistas, areštuotas kitų kreditorių reikalavimu). Be to, turint omenyje tai, kad ieškovas yra bankrutuojanti įmonė, o bankroto bylos susijusios su viešuoju interesu, vien jau ši aplinkybė sudaro pagrindą taikyti laikinąsias apsaugos priemones (CPK 144 str. 2 d.).

11Atskirasis skundas atmestinas.

12Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies, analizuodamas atskirajame skunde, jei priimtas, atsiliepime į jį nurodytus motyvus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

13Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

14Atskiruoju skundu apeliantas ginčija laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindą, t. y. kad ieškinio suma yra didelė; kelia įrodinėjimo, laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pasekmių, ekonomiškumo principo laikymosi, ieškinio pagrįstumo klausimus.

15Teismų praktikoje (Lietuvos apeliacinio teismo 2005 m. rugpjūčio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-397/2005, 2006 m. vasario 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-105/2006, 2007 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-782/2007 ir kt.) pripažįstama, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas tada, kai vyksta turtinis ginčas dėl didelės pinigų sumos, nes didelė ieškinio suma objektyviai padidina teismo sprendimo neįvykdymo riziką. Ieškinio suma - ne vienintelis, bet vienas iš pagrindinių kriterijų, kuris gali patvirtinti arba paneigti grėsmę, jog sprendimas, jei jis bus palankus ieškovui, gali likti neįvykdytas arba jo vykdymas gali pasunkėti.

16Ieškinio dydis turi būti vertinamas atsižvelgiant į konkretaus atsakovo turtinę padėtį. Nors pagal bendrą įrodinėjimo pareigos paskirstymo tarp bylos šalių taisyklę kiekviena iš jų turi įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi (CPK 178 str.), bet paskirstydamas įrodinėjimo naštą teismas taip pat atsižvelgia į tai, kuriai šaliai yra paprasčiau (lengviau) įrodyti teisiškai reikšmingas aplinkybes, esant minimalioms sąnaudoms (CPK 3 str. 1 d.) (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. lapkričio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1422/2009). Geriausiai savo turtinę padėtį žino, taigi ir gali įrodyti atsakovas.

17Norėdamas įrodyti, kad ieškinio suma nėra didelė, atsakovas apeliacinės instancijos teismui pateikė (CPK 314 str.) 2010 m. liepos 31 d. duomenimis sudarytą pelno (nuostolių) ataskaitą (b. l. 15) ir 2010 m. rugpjūčio 1 d. duomenimis sudarytą įmonės balansą (b. l. 14). Pelno (nuostolių) ataskaita įrodo, jog atsakovas 2010 m. I pusmetį dirbo pelningai, t. y. gavo 1 028 Lt grynojo pelno. Iš balanso matyti, kad atsakovas bendrai turto ir skolų turi už 2 945 086,72 Lt; iš jų trumpalaikių skolų – už 1 954 629,75 Lt, nuosavo kapitalo – 990 456,97 Lt. Nuosavo kapitalo ir skolų santykis lygus 1/3 (990 456,97 Lt 1 ÷ 1 954 629,75 Lt), t. y. atsakovo nuosavas kapitalas dvigubai mažesnis nei tretiesiems asmenims prisiimti įsipareigojimai. Todėl tuo atveju, jeigu kreditoriai dėl vienokių ar kitokių priežasčių staiga pareikalautų iškart grąžinti skolas, atsakovo atsiskaitymai būtų sutrikdyti. Tokiu atveju pripažintina, kad šiuo momentu atsakovo turtinė padėtis nėra tokia gera, jog nekeltų grėsmės įvykdyti teismo sprendimą dėl 200 000 Lt priteisimo, jeigu ieškinys būtų patenkintas. Tad pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės dėl (ne)kilnojamojo turto arešto paliekamos galioti.

18Bylos šalys 2010 m. gegužės 31 d. pasirašė 46 164 Lt skolos gražinimo grafiką (b. l. 10) ir atsakovas jo laikosi (b. l. 13, 16-24). Ieškinio padavimas nelaikytinas piktnaudžiavimu procesu, nes kreipdamasis į teismą dėl skolos priteisimo ieškovas vadovavosi Panevėžio apygardos teismo 2009 m. lapkričio 2 d. nutartyje (b. l. 37) esančia informacija, jog atsakovas skolingas ieškovui apie 200 000 Lt.

19Pažymėtina, kad spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, teismas nevertina materialinio reikalavimo pagrįstumo, tik atsižvelgia, ar ieškinio dalykas yra susijęs su prašoma taikyti laikinųjų apsaugos priemonių rūšimi. Ieškinio reikalavimų suma – vienas iš kriterijų, į kurį atsižvelgia teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, bet svarstant minėtą klausimą nesprendžiamas ieškinio ir jo dydžio pagrįstumo klausimas. Iki trečios civilinio proceso stadijos (bylos nagrinėjimo iš esmės) pabaigos teismas negali nuspręsti, ar ieškinio suma apskaičiuota pagrįstai, o jeigu ne – atitinkamai sumažinti laikinųjų apsaugos priemonių mastą arba, remdamasis tuo, kad ieškinio suma mažintina, o sumažinus iki, teismo nuomone, pagrįstos sumos, per maža, kad pagrįstų grėsmę įvykdyti teismo sprendimą (CPK 144 str. 1 d.), apskritai atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

20Ekonomiškumo principas reiškia, kad teismas gali taikyti tokias ir tiek laikinųjų apsaugos priemonių, kokių ir kiek būtina ir pakanka užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą; taikomos taip, kad nesuteiktų nė vienai iš šalių perdėto pranašumo ar nesuvaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau, nei reikia teisėtam tikslui pasiekti. Teismas turi parinkti tokią laikinąją apsaugos priemonę ar kelias jų, kurios maksimaliai užtikrintų būsimo teismo sprendimo įvykdymą ir minimaliai ribotų atsakovo interesus, veiklą, neviršytų pareikštų ieškinio reikalavimų sumos. Pinigai - labai svarbus įmonės normalios ūkinės komercinės veikos pagrindas, todėl uždraudus atsakovui disponuoti jam priklausančiomis lėšomis, apsunkinama kasdieninė įmonės veikla. Dėl tos priežasties piniginių lėšų areštas taikomas tada, kai kito atsakovo turto nėra ar jo akivaizdžiai nepakanka. Būtent taip pasielgė pirmosios instancijos teismas, pirmiausia areštuodamas atsakovo (ne)kilnojamąjį turtą, o jo nesant ar esant per mažai – pinigines lėšas (dėl kurių apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje nėra ginčo). Nenustatyta, kad pirmosios instancijos teismas būtų pažeidęs kurį nors iš ekonomiškumo principo aspektų (CPK 145 str. 2 d.).

21Esant tokiai situacijai, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas nepažeidė proceso teisės normų ir/ar principų, susijusių su laikinųjų apsaugos priemonių institutu, todėl panaikinti ar pakeisti skundžiamą nutartį, remiantis atskirojo skundo motyvais, nėra pagrindo.

22Teisėjų kolegija, vadovaudamasi LR civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

23Panevėžio apygardos teismo 2010 m. liepos 28 d. nutarties dalį dėl nekilnojamojo ir/ar kito ilgalaikio atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Jonosfera“ turto arešto palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. ieškovas BUAB „Ondubalt“ 2010 m. liepos 26 d. Panevėžio apygardos... 4. Panevėžio apygardos teismas 2010 m. liepos 28 d. nutartimi ieškovo prašymą... 5. Atsakovas UAB „Jonosfera“ atskiruoju skundu (b. l. 7-9) prašo panaikinti... 6. 1. Ieškovas pareiškė nepagrįstą ieškinį, o jo administratorius... 7. 2. Ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nepagrįstas... 8. 3. Neigia, kad ieškinio suma atsakovui yra didelė. Atsakovas turi turto už... 9. 4. Laikinosios apsaugos priemonės turi būti parenkamos laikantis... 10. Ieškovas BUAB „Ondubalt“ atsiliepimu į atskirąjį skundą (b. l. 29-31)... 11. Atskirasis skundas atmestinas.... 12. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis... 13. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas... 14. Atskiruoju skundu apeliantas ginčija laikinųjų apsaugos priemonių taikymo... 15. Teismų praktikoje (Lietuvos apeliacinio teismo 2005 m. rugpjūčio 11 d.... 16. Ieškinio dydis turi būti vertinamas atsižvelgiant į konkretaus atsakovo... 17. Norėdamas įrodyti, kad ieškinio suma nėra didelė, atsakovas apeliacinės... 18. Bylos šalys 2010 m. gegužės 31 d. pasirašė 46 164 Lt skolos gražinimo... 19. Pažymėtina, kad spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo... 20. Ekonomiškumo principas reiškia, kad teismas gali taikyti tokias ir tiek... 21. Esant tokiai situacijai, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas... 22. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi LR civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1... 23. Panevėžio apygardos teismo 2010 m. liepos 28 d. nutarties dalį dėl...