Byla 2A-838-826/2015
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Mariaus Dobrovolskio, kolegijos teisėjų Erinijos Kazlauskienės ir Almanto Padvelskio, sekretoriaujant K. P. ir Z. M., dalyvaujant apeliantui N. B., jo atstovei advokatei I. U., ieškovo atstovui advokatui V. M., teismo ekspertui R. M., viešame teismo posėdyje žodinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo atsakovo N. B. apeliacinį skundą dėl Kretingos rajono apylinkės teismo 2015 m. vasario 13 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės UAB „Alginsta“ ieškinį atsakovui N. B. dėl avanso ir nuostolių priteisimo, atsakovo N. B. priešieškinį ieškovei UAB „Alginsta“ dėl skolos ir palūkanų priteisimo ir

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą prašydama priteisti iš atsakovo 3 259, 09 Eur (11 253 Lt) sumokėtą avansą, 137,28 Eur (474 Lt) delspinigius, 4 271,94 Eur (14 750,17 Lt) nuostolių atlyginimą ir 7,51 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, taip pat bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad 2012 m. rugsėjo 20 d. sudarė su atsakovu Rangos sutartį Nr. 015, pagal kurią atsakovas įsipareigojo atlikti sutarties priede Nr. l „Darbų specifikacija“ nurodytus darbus sutartyje numatytais terminais ir tvarka, o ieškovė įsipareigojo tinkamai atliktus darbus priimti ir sutartyje numatytais terminais už juos atsiskaityti. Konkrečiai ieškovė užsakė, o atsakovas įsipareigojo pagaminti tentą su laikančiaisiais diržais, skirtą srutų rezervuarui uždengti. Atsakovas iš pradžių pagamino netinkamų matmenų tentą, po to jį bandė perdaryti, bet ir po to tento matmenys buvo netinkami, montuojant jis pradėjo plyšti per siūles. Kadangi atsakovas nepašalino trūkumų per papildomai jam suteiktą 20 darbo dienų terminą, ieškovė 2013-03-26 pranešimu nutraukė Rangos sutartį Nr. 015 ir pareikalavo grąžinti sumokėtą avansą bei kompensuoti nuostolius. Po Rangos sutarties pasirašymo ieškovė sumokėjo atsakovui pirmą avanso įmoką – 2172,73 Eur (7502 Lt), o atsakovui pagaminus tentą sumokėjo antrą avanso įmoką 1086,36 Eur (3751 Lt), kaip buvo numatyta Rangos sutarties 3.2 punkte. Nurodė, kad darbų priėmimo–perdavimo aktas (priedas Nr. 2 prie Rangos sutarties) nebuvo pasirašytas, nes atsakovas netinkamai atliko sutartyje numatytą darbą. Buvo surašytas 2013-01-14 defektų aktas, kuris buvo išsiųstas atsakovui su 2013-02-12 pranešimu. Atsakovas iki šio ieškinio pateikimo dienos nurodytų reikalavimų neįvykdė. Ieškovė prašo iš atsakovo priteisti patirtus 4 271,94 Eur (14750,17 Lt) nuostolius, kuriuos ieškovė patyrė dėl netinkamai pagaminto tento montavimo ir demontavimo darbų, pakartotinių montavimų ir būsimo demontavimo. Nuostolius sudaro išlaidos ieškovės darbuotojų, atlikusių tento montavimą ir demontavimą, atlyginimams, dienpinigiams, nakvynei, kelionei.

3Atsakovas pateikė priešieškinį, kuriuo prašo priteisti iš ieškovės jo naudai 1 086,36 Eur (3751 Lt) skolos, 37,59 Eur (129,80 Lt) susidariusių palūkanų nuo skolos atsiradimo dienos iki ieškinio padavimo dienos ir 8,55 proc. metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos nuo priteistos sumos; bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad 2012-09-20 ieškovė ir atsakovas, vykdantis individualią veiklą, sudarė Rangos sutartį Nr. 15, pagal kurią atsakovas įsipareigojo Rangos sutartyje numatytais terminais ir tvarka atlikti Rangos sutarties priede Nr. 1 nurodytus darbus, t. y. pagaminti tentą su laikančiaisiais diržais srutų rezervuarui uždengti, o ieškovė įsipareigojo sutartyje numatytais terminais ir tvarka sumokėti atsakovui sutartą kainą. Nurodo, kad ieškovė už pagamintą tentą atsiskaitė tik iš dalies, liko skolinga 1 086,36 Eur (3751 Lt).

4Kretingos rajono apylinkės teismas 2015 m. vasario 13 d. sprendimu ieškinį tenkino visiškai, priešieškinį atmetė, priteisė iš atsakovo ieškovei 3 259,09 Eur skolos, 137,28 Eur delspinigių,

54 271,94 Eur nuostolių atlyginimo, 229,96 Eur žyminio mokesčio, 525,66 Eur advokato pagalbai apmokėti, 347,57 Eur už teismo ekspertizę, iš viso priteisė 8771,50 Eur ir 7,51 proc. metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2013-04-08 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, priteisė iš atsakovo valstybei 39,66 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Teismas konstatavo, kad pagal Rangos sutartį Nr. 015 rangovas N. B. ir užsakovė UAB „Alginsta“ susitarė, kad rangovas už 15 004 Lt pagamins tentą su laikančiaisiais diržais, skirtą srutų rezervuarui uždengti. Kadangi šalys nesutarė, kuo remdamasis atsakovas turėjo gaminti tentą, t. y. kuriuo iš sutarties priedų turėjo vadovautis, todėl teismas konstatavo, kad siekiant išsiaiškinti tikrąją šalių valią yra svarbu nustatyti, dėl ko šalys tarėsi iki sudarydamos sutartį. Sutarties priede „Brėžiniai“ parodytas rezervuaro 750 cm bendras aukštis nuo pado iki stogo viršūnės bei rezervuaro sienų aukštis – 400 cm (250 cm virš žemės paviršiaus ir 150 cm įleistas į žemę). Taigi pagaminto tento aukštis turėjo būti 350 cm. Būtent toks brėžinys buvo pateiktas ir prie 2012-09-17 užsakymo el. paštu, kuriuo ieškovė patvirtino pateikiamą užsakymą. Brėžinys yra pridėtas kaip priedas Nr. 3 prie Rangos sutarties. Dėl to teismas atmetė atsakovo paaiškinimus, kad jis tentą turėjo gaminti tik pagal sutarties priedo Nr. 1 „Darbų specifikacija“ 1.1 p. nurodytus matmenis (tento aukštis 5 m, diametras 23,82 m), neatsižvelgdamas į sutarties priede Nr. 3 „Brėžiniai“ nurodytus tento ir rezervuaro matmenis. Pagaminus ir pradėjus montuoti tentą paaiškėjo, kad tentas pagamintas per aukštas ir per didelio skersmens, todėl buvo grąžintas atsakovui perdaryti, atsakovas sutiko tentą perdaryti, tačiau ir po to tento nepavyko sumontuoti. Teismas padarė išvadą, kad atsakovas, gamindamas tentą pagal šalių sudarytą sutartį Nr. 015, turėjo remtis ne vien sutarties priedu Nr. 1, tačiau ir sutarties priedu Nr. 3, kuriuose yra numatyti tento ir rezervuaro matmenys. Atsakovas nepateikė įrodymų, kad jis įsipareigojo tentą pagaminti pagal kitokius brėžinius. Teismas, atlikdamas įrodymų tyrimą, rėmėsi ir ekspertizės išvada, nepaisydamas aplinkybės, kad ekspertas neatsakė į 4 ir 6 ekspertizės klausimus. Teismas nurodė, kad atsakovo samprotavimai nepaneigia atliktų darbų trūkumų nustatymo fakto ir jo paties atsakomybės dėl defektų atsiradimo pripažinimo, šis faktas byloje nustatytas ir atsakovo nenuginčytas. Vadovaudamasis šios ekspertizės išvados atsakymais į pateiktus klausimus, teismas konstatavo, kad atlikdamas rangos darbus atsakovas nekokybiškai pagamino tentą. Pirmą kartą tentas buvo pagamintas didesnis nei reikalingas srutų rezervuarui uždengti, nes šalys nurodė, kad sumontuoto ant laikančiojo žiedo tento ilgis dengė žemę ir jo nebuvo galima įtemti ir tinkamai pritvirtinti. Ekspertas nurodė, kad Rangos sutarties Nr. 015 priede Nr. 1 „Darbų specifikacija“ skyriuje „Išmatavimai“ nurodytas tento apatinės dalies diametras yra 23,82 m. Tačiau faktiškai atlikus rezervuaro betoninės dalies matavimus nustatyta, kad pagaminto tento apatinės dalies diametras neatitinka faktinio rezervuaro skersmens, kuris buvo 23,32 m. Atsižvelgta ir į tai, kad atsakovas sutiko perdaryti tentą ir jį sumažinti, dėl to labiau tikėtina, kad tuo metu atsakovas pripažino savo kaltę dėl netinkamų pagaminto tento matmenų. Ieškovei teisingas atlyginimas būtų išlaidų, reikalingų netinkamai pagaminto tento montavimo ir demontavimo darbams, pakartotiniams montavimo ir demontavimo darbams atlikti, priteisimas. Šių išlaidų dydį apskaičiavo ieškovė, jas sudaro 14 750,17 Lt, ši suma pagrįsta ir pakankama siekiant teisingai atlyginti dėl nekokybiškų darbų padarinių šalinimo patirtus nuostolius. Atsakovas pažeidė savo pareigą pagaminti tinkamą naudoti tentą srutų rezervuarui uždengti, todėl ieškovė patyrė nuostolius, kuriuos atlyginti privalo atsakovas. Teismas atmetė atsakovo priešieškinį ir nurodė, kad iš atsakovo pateikto darbų priėmimo–perdavimo akto matyti, kad jis be datos, iš jo turinio nėra aišku, kokie darbai perduodami ar priimami. Rangos sutarties Nr. 015 priedas Nr. 2 nepatvirtina, kad rangovas perdavė, o užsakovas priėmė rangovo atlikus darbus. Konstatuota, kad darbų priėmimo–perdavimo aktas nebuvo nepasirašytas. Atsakovas, kaip savo srities specialistas, turėjo pastebėti sutarties priede Nr. 1 „Darbų specifikacija“ ir priede Nr. 3 „Brėžinai“ tento nurodytų matmenų neatitikimus. Atsakovas privalėjo apie nustatytus neatitikimus pranešti ieškovei, tačiau tentą gamino remdamasis brėžiniu ir jį gamino 5 metrų aukščio, kai pagal priedą Nr. 3 „Brėžiniai“ tento aukštis turėjo būti 3,5 m. Atsakovas nebuvo atidus vykdydamas sutartį ir nesėmė visų priemonių, kad pagal ją būtų pagamintas kokybiškas ir tinkamas pagal paskirtį naudoti tentas. Teismas atmetė atsakovo prašymą skirti pakartotinę ekspertizę ir nurodė, kad teismui nekilo abejonių dėl eksperto išvados pagrįstumo.

6Atsakovas su pirmosios instancijos teismo sprendimu nesutiko, prašė jį panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškovės ieškinį atmesti, priešieškinį tenkinti arba grąžinti bylą iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui, nes neatskleista bylos esmė, bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliantas nurodo, kad ieškovė, prieš sudarant Rangos sutartį, pateikė atsakovui tento rezervuaro, kuriam turėjo būti pagamintas tentas, brėžinius. Šiuo brėžiniuose buvo nurodyta, kad tento diametras – 2382 cm, rezervuaro aukštis – 750 cm, rezervuaro sienų aukštis 250 cm, įleidimas į žemę – 1,5 m. Pasirašytos Rangos sutarties priede Nr. 1 šalys galutinai nustatė, jog tento diametras 23,82 m, aukštis 5 m, ir būtent tokių matmenų tentą atsakovas ir pagamino. 2012-11-19 tentas buvo perduotas ieškovei, pasirašytas perdavimo–priėmimo aktas, ieškovė pretenzijų dėl matmenų nereiškė. Pagal Rangos sutartį atsakovas buvo įsipareigojęs pagaminti tentą laikydamasis Rangos sutarties sąlygų, tento montavimo darbus turėjo atlikti ir atliko pats ieškovas. Ieškovo darbuotojams pradėjus montuoti tentą, ieškovo atstovai, tikėtina, suprato, kad užsakė pagaminti tokių matmenų tentą, kuris nesiderino prie rezervuaro matmenų. Dėl šios aplinkybės ieškovė kreipėsi į atsakovą su prašymu sumažinti tento aukštį pagal naujus matmenis iki 3,5 m. Prašymas pakeisti tento matmenis buvo pateiktas žodžiu, todėl nauja rangos sutartis dėl tento matmenų sumažinimo darbų sudaryta nebuvo. Atsakovas, vykdydamas užsakovo prašymą, geranoriškai sumažino tento aukštį. Ieškovės darbuotojams montuojant tentą antrą kartą, jo sumontuoti nepavyko ir buvo iškviestas atsakovas, kuris dėl oro sąlygų rekomendavo tento montavimo darbus atidėti. Teismas, konstatuodamas, jog atsakovas yra kaltas dėl netinkamų matmenų tento pagaminimo, rėmėsi tik rezervuaro tento brėžiniu ir neįvertino to, kad tento matmenys sutarties priede Nr. 1 „Darbų specifikacija“ ir priede „Brėžiniai“ skyrėsi. Esant neatitikimų tarp Rangos sutarties priedų, atsakovas vadovavosi darbų specifikacija, kaip pirmesniu dokumentų pagal dokumentų viršenybės principą, nors teismo ekspertas, kurio išvada buvo pasiremta, nenurodydamas motyvų paaiškino, jog turėjo būti remiamasi brėžiniais. Tuo labiau kad ieškovės brėžiniuose dalis matmenų nurodyta metrais, dalis centimetrais. Atsakovas taip pat kvestionuoja teismo paskirtos ekspertizės teisingumą ir išsamumą ir teigia, kad teismo paskirto eksperto kvalifikacija buvo netinkama tento kaip laikančiosios konstrukcijos vertinimui atlikti. Teismas nepagrįstai atmetė atsakovo prašymus skirti pakartotinę ekspertizę, nurodęs, jog atsakovas eksperto kandidatūros tinkamumo neginčijo jo skyrimo metu. Atsakovas apie eksperto kvalifikaciją sužinojo tik gavęs ekspertizės išvadą. Be to, ekspertizės išvada yra visiškai nemotyvuota, nepagrįsta jokiais skaičiavimais ar modeliavimais, į dalį klausimų iš viso neatsakyta, t. y. ekspertas neatsakė į klausimą, ar tentui panaudotos medžiagos atitiko stogo dangoms keliamus reikalavimus, bei į klausimą, ar tento montavimo darbai turėjo įtakos tento plyšimui. Atsakovo manymu, atsakymai į šiuos klausimus yra esminiai, norint nustatyti tento suplyšimo priežastis. Dėl to nepagrįsta teismo išvada, jog ekspertas nustatė tento suplyšimo priežastis. Teismas nepagrįstai nurodė, jog tentas suplyšo dėl neteisingai padarytų laikančiųjų diržų mazgų ir dėl netinkamo viršutinio diametro, nes ekspertas nenurodė jokių tokių išvadų motyvų. Teismas nurodė, kad tvirtinamo stulpo viršuje skersmuo neatitiko tento laikančiojo metalinio žiedo matmenų, tačiau atsakovas turėjo pagaminti tik tentą, o jo montavimu ir tvirtinimo detalėmis turėjo pasirūpinti ieškovė, nors šios aplinkybės teismas neįvertino. Nelogiškas teismo teiginys, kad tentas turėjo būti derinamas prie laikančiojo žiedo, nes, visų pirma, ieškovė neprašė pagaminti laikančiojo žiedo, tai nenumatyta ir sudarytoje sutartyje ar jos prieduose. Ieškovė, priėmusi tentą, turėjo išsimatuoti tento viršutinės dalies skersmenį ir pagal jį pritaikyti laikantįjį žiedą. Teismas rėmėsi ne tik netinkama ekspertizės išvada, bet ir suinteresuotų liudytojų paaiškinimais, nes liudytojai R. F., A. N. yra ieškovės darbuotojai. Teismas nepagrįstai atmetė liudytojo Ž. J. paaiškinimus, kad tentas buvo sugadintas mechaniškai montavimo metu. Teismas nepagrįstai ieškovei priteisė nuostolius, nes jie nebuvo įrodyti. Ieškovė tik hipotetiškai, be jokių įrodymų nurodė, kad jeigu nebūtų reikėję iš naujo montuoti tento, ieškovės darbuotojai būtų dirbę kituose objektuose. Ieškovė nurodė, kad nuostolis dėl sunaudoto kuro yra 1,30 Lt už kilometrą, tačiau į šią sumą įskaičiuojamas ne tik kuras, bet ir transporto priemonių amortizacija, priežiūra, remontas. Išlaidos krano nuomai taip pat nepagrįstos, nes nepateikta įrodymų, kad kranas buvo naudojamas ieškovės nurodytiems darbams atlikti. Dėl priešieškinio atmetimo atsakovas nurodo, kad teismas visiškai nepagrįstai nurodo, kad šalių pasirašytas priėmimo–perdavimo aktas buvo tik Rangos sutarties priedas – pavyzdys. Nors šalys į priėmimo–perdavimo aktą ir neįrašė visų duomenų, tačiau tai nereiškia, kad atsakovas šiuo aktu neperdavė tento ieškovei. Pati ieškovė bylos nagrinėjimo metu nurodė, kad tentą iš atsakovo perėmė 2012-11-19 ir jokių darbo trūkumų nenustatė.

7Ieškovė su atsakovo apeliaciniu skundu nesutiko, prašė atmesti jį kaip nepagrįstą, o skundžiamą pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė nurodo, kad jokių tento brėžinių prieš sudarant Rangos sutartį atsakovui neteikė, o siuntė tik rezervuaro brėžinius ir paprašė pateikti pasiūlymus dėl tento. Šias aplinkybes teisingai nustatė pirmosios instancijos teismas. Atsakovas pats neteisingai įrašė tento matmenis į sutartį. Atsakovas teigia, kad ieškovė, priimdama darbus, pretenzijų nereiškė, tačiau apžiūrėti tentą jį atsiimant yra neįmanoma arba tai užimtų daug laiko, nes tentas buvo sulankstytas. Kitą dieną po atsiėmimo pradėjus montuoti tentą paaiškėjo, kad jis yra netinkamų matmenų, ir atsakovas sutiko jį perdaryti. Teismas, aiškindamas sudarytų sutarčių esmę bei sutarties priedų paskirtį, pagrįstai vadovavosi sutarčių aiškinimo taisyklėmis, o ne pažodiniu teksto aiškinimu ar statybos dokumentų viršenybės principu. Eksperto, kurio išvada teismas vadovavosi, kvalifikacija buvo tinkama, o atsakovo bandymas prilyginti tentą laikančiajai konstrukcijai vien todėl, kad ji apsaugo nuo vėjo ar sniego, yra nepagrįstas ir nelogiškas. Aplinkybė, jog ekspertas neatsakė į 4 ir 6 klausimus, nėra reikšminga ar turinti esminės reikšmės išvados pagrįstumui, nes buvo pasiremta ir liudytojų paaiškinimais. Atsakydama į apeliacinio skundo argumentą dėl laikančiųjų diržų mazgų po tento perdarymo, ieškovė pažymėjo, kad ekspertizės išvada konstatavo šių mazgų netinkamumą. Dėl laikančiojo žiedo netinkamumo ieškovė nurodė, jog užsakant tentą jai nebuvo žinoma apskritai apie tokio žiedo poreikį, o atsakovas apie tai neinformavo. Mano, kad teismas pagrįstai priteisė ir patirtus nuostolius, nes jie buvo įrodyti. Be to, pagal Rangos sutarties 7.4 p. ieškovė, vienašališkai nutraukus sutartį, turi teisę į nuostolių atlyginimą.

8Teismo posėdžio metu apeliantas ir jo atstovė apeliacinį skundą palaikė apeliaciniame skunde išdėstytais motyvais, prašė jį tenkinti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Papildomai paaiškino, kad ieškovė pagamino netinkamo skersmens žiedą, montuojant tentą, susidarė klostės – dėl šios priežasties tento nepavyko įtempti. Dėl 5 m aukščio tento šalys buvo susitarusios ginčo sutartyje. Sutiko ginčą išspręsti taikiai – iš savo lėšų pagaminti naują tentą ir kartu su ieškove jį sumontuoti. Prašė ieškovės technikos pagalbos montuojant. Nurodė, kad apeliaciniame skunde išdėstytus motyvus patvirtino pakartotinės ekspertizės aktas. Žiedo skersmenį pasirinko pati ieškovė, montuojant tentą nebuvo laikomasi montavimo instrukcijos, kuri buvo pateikta ieškovei jai atsiimant tentą

9Teismo posėdžio metu ieškovės atstovai su apeliaciniu skundu nesutiko, prašė jį atmesti. Paaiškino, kad atsakovas nepaneigė nustatytų aplinkybių. Atsakovas pagamino per aukštą tentą, o jį sumažinus jis prarado tvirtumą. Žiedas buvo pagamintas toks, kokį nurodė atsakovas. Tento montavimo instrukcija buvo pateikta tik atliekant pakartotinę ekspertizę.

10Apeliacinis skundas tenkintinas.

11Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Esant šiai aplinkybei apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja tik apeliaciniame skunde nurodytus argumentus. Šiuo nagrinėjamu atveju absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis).

12Tarp šalių kilo ginčas dėl to, ar atsakovas pagamino tokį tentą, dėl kurio pagaminimo buvo susitarta šalių pasirašytoje Rangos sutartyje, kas yra atsakingas už tai, kad pagaminto tento nepavyko sumontuoti ant srutų rezervuaro, tento sugadinimą ir dėl to patirtus ieškovės nuostolius.

13Dėl Rangos sutarties šalių teisių ir pareigų, susijusių su Rangos sutarties objekto pagaminimu, perdavimu bei priėmimu, sumokėjimu už darbus, ir šalių kaltės dėl Rangos sutarties objekto sugadinimo

14Tarp šalių susiklostė statybos rangos teisiniai santykiai. Statybos rangos sutartimi rangovas įsipareigoja per sutartyje nustatytą terminą pastatyti pagal užsakovo užduotį statinį arba atlikti kitus statybos darbus, o užsakovas įsipareigoja sudaryti rangovui būtinas statybos darbams atlikti sąlygas, priimti darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą (CK 6.681 straipsnio 1 dalis).

15Šioje byloje tarp šalių kilo ginčas, ar atsakovas (rangovas) pagamino tentą, dėl kurio pagaminimo šalys susitarė Rangos sutartyje, ir turi teisę reikalauti iš ieškovės visiškai atsiskaityti už atliktus darbus ar priešingai – ieškovė turi teisę reikalauti iš atsakovo grąžinti sumokėtas įmokas pagal Rangos sutartį, atlyginti jos patirtus nuostolius dėl tento montavimo, taip pat dėl to, kas yra kaltas dėl tento suplyšimo.

16Kilus užsakovo ir rangovo ginčui dėl atliktų darbų kokybės, užsakovas privalo įrodyti defektų faktą, o rangovas, siekdamas išvengti atsakomybės, turi įrodyti jo atsakomybę šalinančias defektų atsiradimo priežastis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. lapkričio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB Panevėžio statybos trestas v. UAB AK ,,Aviabaltika“, bylos Nr. 3K-3-652/2004; 2009 m. gruodžio 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB If P&C Insurance AS v. UAB ,,Įrengimas“, bylos Nr. 3K-3-516/2009). Faktinės iš statybos rangos santykių kilusios ginčo aplinkybės turi būti nustatinėjamos laikantis įstatymo ir teismų praktikos nuostatų dėl įrodinėjimo taisyklių. Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 straipsnis) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 straipsnis). Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis). Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Pagal CPK 185 straipsnį teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle. Teismai turi įsitikinti, kad pakanka duomenų daryti išvadą, jog tam tikri faktai egzistavo arba neegzistavo, kad nėra esminių prieštaravimų, paneigiančių tokias išvadas. Svarbu, kad faktiniai duomenys (informacija) būtų patikimi. Įrodymų patikimumą patvirtina faktinių duomenų (informacijos), gautų iš keleto įrodinėjimo priemonių, tapatumas. Nešališka išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo turi būti daroma vadovaujantis logikos taisyklėmis, pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu. Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. vasario 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. M. v. DUAB „Baltijos garantas“, bylos Nr. 3K-3-98/2008; kolegijos 2008 m. rugsėjo 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje S. S. v. antstolė R. M. ir kt., bylos Nr. 3K-3-409/2008; kt.).

17Ieškovė teigia, kad atsakovas pagamino ne tokį tentą, dėl kurio pagaminimo šalys buvo susitarusios Rangos sutartyje, ieškovės nuomone, už netinkamų matmenų tento pagaminimą yra atsakingas atsakovas, nes sutartį ruošė jis, neteisingai vertino sutarties priedus bei juose esančią informaciją. Dėl atsakovo veiksmų ji patyrė nuostolių. Atsakovas teigia, kad pagamino tentą pagal sutartyje nurodytus tento matmenis, tentas buvo netinkamai montuojamas, o ieškovė nepasirūpino tinkamomis tento eksploatacinėmis medžiagomis – viršutiniu laikančiuoju žiedu. Dėl ieškovės kaltės tentas tapo netinkamas naudoti, o ieškovė nevisiškai atsiskaitė už atliktus darbus.

18Siekiant išsiaiškinti, dėl kokio tento pagaminimo susitarė šalys, būtina aiškinti šalių pasirašytą Rangos sutartį.

19Sutarčių aiškinimo taisyklės įtvirtintos CK 6.193–6.195 straipsniuose, jų aiškinimo ir taikymo praktika yra suformuota kasacinio teismo nutartyse. Sutartis turi būti aiškinama nustatant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus, atsižvelgiant į sutarties sąlygų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes, į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir kitas reikšmingas aplinkybes. Kartu sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, kad aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. liepos 11 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje BAB „Snoras“ v. UAB „AS Development“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-381/2014; 2012 m. vasario 22 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje IĮ „Tinkreta“ v. UAB „Vikva“, bylos Nr. 3K-3-46/2012; 2010 m. birželio 22 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Lietuvos ir Vokietijos UAB „Autopunktas“ v. UAB „Daivera“, bylos Nr. 3K-3-288/2010; 2008 m. rugsėjo 23 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB ,,Vilkaviškio agrotiekimas“ v. J. N., bylos Nr. 3K-3-406/2008; ir kt.).

20Aiškindamas rašytine forma sudarytos sutarties turinį, teismas pirmiausia atsižvelgia į rašytinės sutarties tekstą. Jei jis yra aiškus ir neprieštarauja kitoms byloje nustatytoms aplinkybėms, teismas, spręsdamas dėl sutarties turinio (šalių teisių ir pareigų), gali prieiti išvadą, kad tikroji šalių valia sutampa su rašytiniu sutarties tekstu, ir remtis lingvistiniu sutarties aiškinimu. Tokiu atveju, jei rašytinės sutarties tekstas yra neaiškus arba jis prieštarauja kitoms byloje nustatytoms aplinkybėms, teismas, aiškindamas tikrąjį sutarties turinį, turi nustatyti, ar lingvistinis sutarties turinio aiškinimas neprieštarauja tikrajai sutarties šalių valiai. Kokiomis aplinkybėmis remiantis aiškintina valia – kiekvienos konkrečios bylos dalykas, jis priklauso nuo to, kokiomis aplinkybėmis, pagrįsdamos savo versiją dėl tikrosios valios, remiasi ir kokias aplinkybes įrodinėja pačios šalys. Teismas dėl jų sprendžia remdamasis įrodymų pakankamumo taisykle. Tokiu atveju svarbiomis pripažįstamos visos aplinkybės, kuriomis remiantis gali būti nustatoma, dėl ko iš tikrųjų sudarydamos sutartį susitarė šalys.

21Bylos duomenimis nustatyta, kad šalys 2012-09-20 pasirašė Rangos sutartį Nr. 015, taip pat jos priedus Nr. 1 „Darbų specifikacija“, Nr. 2 „Darbų perdavimo–priėmimo aktas“, Nr. 3 „Brėžiniai“. Sutarties 2.1.2 punkte numatyta, kad rangovas įsipareigoja atlikdamas darbus nenukrypti nuo darbų specifikacijos, išskyrus atvejus, kai užsakovas raštiškai sutinka su nukrypimais. Sutarties priede

22Nr. 1 „Darbų specifikacija“ nurodyta, kad tento matmenys yra tokie: diametras 23,82 m, aukštis – 5 m, pagal parengtus brėžinius sutarties priede Nr. 3 „Brėžiniai“ tento diametras 23,32 m, aukštis 3,50 m. Atsakovas tentą pagamino ir perdavė nustatytais terminais ieškovei, o ieškovė sumokėjo atsakovui 2 iš 3 įmokų už tentą.

23Pradėjus montuoti tentą ant srutų rezervuaro, paaiškėjo, jog pagamintas tentas yra per aukštas. Atsakovas sutiko jį perdaryti, nors raštu su ieškove dėl taisymų nesitarė. Antrą kartą montuojant tentą, jo vėl sumontuoti tinkamai nepavyko, susidarė raukšlės, buvo netinkamai įtemptas tentas, o iškritus gausesniam sniegui tentas suplyšo. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog už ieškovės nuostolius, susidariusius dėl netinkamų matmenų tento, dėl to atsiradusių defektų ir jų šalinimo, yra atsakingas atsakovas. Pirmosios instancijos teismas tokį sprendimą priėmė, remdamasis byloje pateikta ekspertizės išvada, liudytojų paaiškinimais, atlikęs sutarties šalių tikrųjų ketinimų analizę.

24Teisėjų kolegija su pirmosios instancijos teismo padarytomis išvadomis nesutinka.

25Pirmosios instancijos teismas teisingai nurodė, kad nustatant tikrąją sutarties šalių valią turi būti remiamasi ne tik pažodiniu teksto aiškinimu, bet būtina atsižvelgti ir į tikrąją sutarties prasmę, tikruosius šalių ketinimus ir pan. (CK 6.193 straipsnis).

26Apeliantas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sutarties priedą Nr. 3 „Brėžiniai“ laikė pagrindiniu priedu, pagal kurį turėjo būti gaminamas tentas, nepaisant darbų specifikacijos. Su šia skundo nuostata teisėjų kolegija sutinka.

27Rangos sutartimi šalys sutarė dėl konkrečių skaičių, matavimų bei nurodė, kad darbai turi būti atliekami nenukrypstant nuo darbų specifikacijos, t. y. nuo konkrečių matmenų (diametras 23,82 m, aukštis 5 m, pagal parengtus brėžinius). Nors pagal sutartį tentas turėjo būti pagamintas pagal darbų specifikacijoje nurodytus matmenis (diametras 23,82 m, aukštis 5 m., pagal parengtus brėžinius, sutarties priedas Nr. 3 „Brėžiniai“), tačiau sutarties priede Nr. 3 „Brėžiniai“ nėra nurodytas tento aukštis, brėžinyje yra nurodytas tik rezervuaro diametras ir jo sienų virš žemės paviršiaus aukštis (t. 1, b. l. 12). Iš brėžinio (sutarties priedas Nr. 3) galima konstatuoti, kad tentas turėjo būti montuojamas ant 750 cm aukščio strypo, tento išlinkis – 2450 cm, o rezervuaro sienų aukštis nuo žemės paviršiaus 250 cm. Specifikacijoje esant aiškiai nurodytam tento aukščiui (5 m), atsakovas pagrįstai tentą pagamino 5 m aukščio, jam nebuvo jokio pagrindo nukrypti nuo darbų specifikacijoje nurodytų matmenų, be to, tokią dokumentų seką nustato ir teisės aktai. Tuo labiau kad šalys vesdamos derybas dėl tento matmenų taip pat susitarė, kad tentas bus 5 m aukščio ir 23,82 m diametro, t. y. matmenys bus tokie, kokie nustatyti sutarties priede Nr. 1, tokie patys tento duomenys nurodyti ir atsakovo ieškovei pateiktoje sąskaitoje (t. 1, b. l. 71, 72, 75–84, 107). Ieškovės argumentai, kad atsakovas iš brėžinio turėjo nustatyti, kad tentas turi būti 3,5 m aukščio, nes strypo dalis 1,5 m yra žemiau sienelių, nepagrįsti, nes sutarties priede „Brėžiniai“ yra pavaizduotas srutų rezervuaras, tento aukštis iš viso nėra nurodytas, nurodytos rezervuaro sienelių aukštis, o dėl rezervuaro dalies (1,5 metro) žemiau žemės paviršiaus atsakovas turėjo spėlioti, nes šis matmuo yra neaiškus, be to, pateiktas kitu matu (visi matmenys nurodyti centimetrais, o šis matmuo – metrais).

28Pažymėtina ir tai, kad ieškovei dar prieš pasirašant Rangos sutartį buvo žinoma, dėl kokio aukščio tento pagaminimo šalys susitarė, – buvo vedamos aktyvios derybos dėl tento aukščio tarp ieškovės darbuotojo A. N. ir atsakovo (t. 1, b. l. 64, 66, 68, 71). 2012-08-02 elektroniniame laiške atsakovas nurodė, kad tento aukštis nuo sienos iki viršaus tento 5,5–6 m (t. 1, b. l. 71), ieškovė šį atsakovo pasiūlymą priėmė (t. 1, b. l. 72, 84).

29Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė Civilinio kodekso nuostatas, reglamentuojančias sutarčių aiškinimą, todėl padarė nepagrįstą išvadą, kad atsakovas turėjo pagaminti tentą, kurio aukštis 3,5 m.

30Be to, teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas turėjo vertinti Rangos sutarties priedų klasifikavimą ir pirmenybę nustatyti pagal STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ redakciją, galiojusią tento pagaminimo metu. Paminėto teisės akto V skyriaus 30 punkte nurodyta, kad jei projekto dokumentuose randama neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentų viršenybė nustatoma taip: techninės specifikacijos, aiškinamieji raštai, brėžiniai, sąnaudų kiekių žiniaraščiai. Šiuo atveju sutarties prieduose buvo neatitikimų, tačiau priede Nr. 1 „Darbų specifikacija“ aiškiai nurodyti tento išmatavimai – 5 m aukštis, 23,82 m diametras. Tuo tarpu priede Nr. 3 „Brėžiniai“ išmatavimai nurodyti ir centimetrais, ir metrais. Įvertinus tai, kad darbų specifikacija pagal dokumentų viršenybę yra aukštesnės galios dokumentas, būtent juo atsakovas, gamindamas tentą, pagrįstai ir vadovavosi. Tai nurodyta ir pakartotinės ekspertizės išvados 7.2 punkte.

31Byloje buvo atliktos dvi ekspertizės. Pirmoji ekspertizės išvada pateikta bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme. Joje konstatuota, kad tentas suplyšo dėl po tento perdarymo neteisingai padarytų laikančiųjų diržų mazgų bei netinkamo viršutinio tento diametro (netinkamo tento laikančiojo metalinio žiedo matmenų). Pirmojoje ekspertizės išvadoje į 4 ir 6 ekspertizės klausimus atsakyta tik formaliai, t. y. atsakymai pagrįsti ne realiu tyrimu, o eksperto teorinėmis žiniomis ir samprotavimais, tai pripažino ir pats ekspertas. Pirmosios ekspertizės atsakyme į 7 ekspertizės klausimą (t.2, b.l. 98) yra nurodyta, kad tento tvirtinamo stulpo viršuje skersmuo neatitiko tento laikančiojo metalinio žiedo išmatavimų, tento viršuje susidarė klostės ir todėl tentas negalėjo būti tinkamai įtemptas – tai taip pat patvirtina, kad ieškovė pagamino netinkamą metalinį žiedą ir parinkus tokį metalinį žiedą, tentas negalėjo būti įtemptas. Tačiau šių ekspertizės trūkumų pirmosios instancijos teismas nevertino kaip esminių. Pirmosios instancijos teismas sprendime nurodė, kad ekspertizės išvadą vertino kartu su liudytojų parodymais, tačiau teisėjų kolegija pažymi, kad liudytojai, kurių paaiškinimais rėmėsi pirmosios instancijos teismas, yra ieškovės darbuotojai, montavę tentą, ir dėl to jie yra suinteresuoti bylos baigtimi – ieškovei palankaus teismo sprendimo priėmimu. Ypač įvertinus faktą, jog pakartotinės ekspertizės išvadoje konstatuota, jog viena iš tento suplyšimo priežasčių buvo tento montavimo darbai. Atsakovas su pateikta pirminės ekspertizės išvada nesutiko ir teigė, jog ekspertizę atliko nekompetentingas asmuo, ir net du kartus prašė skirti pakartotinę ekspertizę, tačiau teismas tokį prašymą atmetė.

32Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs apelianto skundo motyvus, t. y. atsižvelgęs į tai, kad esminis skundo motyvas yra susijęs su ekspertizės netinkamumu, 2015-06-03 nutartimi byloje paskyrė pakartotinę ekspertizę. 2015-09-23 gauta pakartotinės ekspertizės išvada. Joje padarytos išvados yra priešingos nei pirmosios ekspertizės, jos labiau detalizuotos ir paremtos empiriniais tento tyrimais, be to, joje atsakyta į visus klausimus, dėl to teisėjų kolegija konstatuoja, jog šioje byloje būtina remtis pakartotinės ekspertizės duomenimis. Taip pat pažymėtina, jog pirmosios instancijos teismas, esant neišsamiai ekspertizei, nepagrįstai atmetė atsakovo prašymą skirti pakartotinę ekspertizę.

33Ieškovė teigė, kad pradėjus montuoti tentą paaiškėjo, jog jis yra netinkamas, jo aukštis ir diametras per dideli, o atsakovas sutiko perdaryti tentą, tai reiškia, kad atsakovas sutiko su darbų trūkumais. Su tokia pozicija sutiko ir pirmosios instancijos teismas, tačiau, teisėjų kolegijos vertinimu, tokie atsakovo veiksmai nereiškia, kad jis pripažino darbo trūkumus, nes savo darbą jis atliko pagal šalių pasirašytą sutartį, laikydamasis joje nustatytų tento matmenų, o tai vertintina kaip CK 6.691 str. numatytos rangos sutarties šalių bendradarbiavimo pareigos vykdymas.

34Pagal CK 6.662 straipsnio 1–4 dalių nuostatas užsakovas privalo rangos sutartyje nustatytais terminais ir tvarka dalyvaujant rangovui apžiūrėti ir priimti atliktą darbą, o pastebėjęs nukrypimus nuo sutarties sąlygų ar kitus trūkumus, nedelsdamas apie tai pranešti rangovui. Be to, trūkumų faktu užsakovas gali remtis tik tuo atveju, jei darbų priėmimą patvirtinančiame dokumente jie buvo aptarti arba nustatyta užsakovo teisė reikalavimą dėl trūkumų pašalinimo pareikšti vėliau. Užsakovas, priėmęs darbą jo nepatikrinęs, netenka teisės remtis darbo trūkumų faktu, kurie galėjo būti nustatyti normaliai priimant darbą (akivaizdūs trūkumai), o po darbų priėmimo nustatęs paslėptus trūkumus, užsakovas privalo pranešti rangovui per protingą terminą po jų nustatymo. Taigi, įstatymų leidėjas yra numatęs galimybę užsakovui reikšti pretenzijas dėl atliktų darbų trūkumų ir tuo atveju, jei darbai buvo priimti ir priėmimo akte nebuvo nurodyti darbų trūkumai, su sąlyga, kad tokie trūkumai yra paslėpti (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-469/2010; 2013 m. lapkričio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-540/2013). Šiuo atveju atsakovas tentą perdavė ieškovei, ieškovė pradėjo jį montuoti, priimdama tentą jokių trūkumų nenurodė, tento kokybės perdavimo metu netikrino. Pasirašyta sutartimi šalys taip pat sutarė, jog atsakovas tentui suteikia 2 metų garantiją (sutarties priedo Nr. 1 2.1 punktas). Taigi atsakovas įsipareigojo pašalinti trūkumus, jeigu jie bus nustatyti per garantinį laikotarpį (CK 6.644 straipsnis), tačiau šiuo atveju pagamintas tentas visiškai atitiko sutartyje jam nustatytus matmenis, dėl to teisėjų kolegija atsakovo sutikimą pataisyti tentą vertina ne kaip sutikimą su trūkumais, o kaip geranorišką veiksmą, nes gaminys buvo pagamintas tinkamos kokybės ir pagal šalių sutartus matmenis (CPK 185 straipsnis), tai konstatuota ir pakartotinės ekspertizės išvadoje. Ieškovė prarado galimybę remtis daikto trūkumais ne tik dėl to, kad tentas buvo tinkamos kokybės ir pagamintas pagal sutartyje nurodytus matmenis, bet ir todėl, kad tento matmenų neatitiktis sutartyje nustatytiems matmenims nelaikytina akivaizdžiu ar paslėptu trūkumu (CK 6.662 straipsnio 3 dalis, pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. balandžio 27 d. nutartis civilinėje byloje bankrutuojanti UAB „Atnava“ v. Vilniaus miesto savivaldybė, bylos Nr. 3K-3-235/2005; 2008 m. rugpjūčio 11 d. nutartis civilinėje byloje A. Z. v. UAB „Pamario Andora“, bylos Nr. 3K-3-371/2008).

35Rangovas laikomas tinkamai įvykdžiusiu pareigas pagal rangos sutartį, jeigu jo atlikti darbai (rezultatas) yra tinkamos kokybės. Rangos sutarties sudarymą bei konkrečius reikalavimus rangos sutarties dalykui visų pirma lemia užsakovo tam tikro darbo ar to darbo rezultato poreikis, be to, darbo ar jo rezultato specifika. Kriterijai, pagal kuriuos turi būti sprendžiama, ar rangos darbai atitinka kokybės reikalavimus, įtvirtinti CK 6.663 straipsnyje. Sprendžiant tarp rangovo ir užsakovo kilusį ginčą dėl darbų kokybės, ji turi būti įvertinta ne tik pagal ją reglamentuojančias sutarties sąlygas, bet ir pagal įprastus tos rūšies darbams ir (ar) įstatyme specialiai įtvirtintus reikalavimus.

36Pakartotinės ekspertizės duomenimis, rangovas, t. y. atsakovas, pagamino tentą pagal sutartyje nurodytus matmenis (pakartotinės ekspertizės išvados 7.1 punktas). Tačiau atsižvelgus į tai, kad tentas buvo pagamintas pagal sutarties reikalavimus, jo matmenys buvo derinami su ieškove, jo kokybės, panaudotų medžiagų trūkumų nenustatyta, dėl to atsakovas nėra atsakingas už tento sugadinimą. Tai, kad atsakovo pagamintas tentas buvo tinkamai sukonstruotas pagal Rangos sutartį, konstatuota ir pakartotinės ekspertizės išvados 6.1 punkte (šio punkto paskutinė pastraipa).

37Pirmoje ekspertizės išvadoje nurodyta, jog tentas suplyšo dėl po tento perdarymo neteisingai padarytų laikančiųjų diržų mazgų bei netinkamo tento laikančiojo metalinio žiedo diametro, tačiau šios ekspertizės metu nebuvo vertintas darbų montavimo tinkamumas, tik nurodyta, kad, eksperto nuomone, tentas suplyšo ne dėl montavimo darbų. Teisėjų kolegijos vertinimu, tokia tikėtina ir nepagrįsta matavimo ir tyrimo duomenimis eksperto išvada, padaryta net nevertinus montavimo darbų, pirmosios instancijos teismas negalėjo remtis (CPK 219 straipsnio 2 dalis), tuo labiau kad į 4 ekspertizės klausimą dėl panaudotų medžiagų tinkamumo taip pat atsakyta jų net tinkamai neapžiūrėjus. Tuo tarpu pakartotinės ekspertizės metu buvo atlikti empiriniai matavimai, įvertintas montavimo darbų tinkamumas, vertintas net tento tinkamumas po jo perdarymo ir vienareikšmiškai konstatuota, jog tentas suplyšo dėl per mažo viršutinio laikančiojo žiedo skersmens, dėl klosčių, susidariusių dėl per mažo viršutinio laikančiojo žiedo skersmens, perteklinio įtempimo tentinėje medžiagoje ir diržuose, bandant išlyginti klostes, bei dėl susidariusių sniego pusnių klostėse (pakartotinės ekspertizės išvados 7.7 punktas).

38Taigi pakartotinės ekspertizės metu kaip viena iš tento suplyšimo priežasčių buvo nurodyta netinkamas viršutinio laikančiojo žiedo skersmuo, ta pati išvada padaryta ir pirmosios ekspertizės metu (pirminės ekspertizės akto atsakymas į 7 klausimą – t.2, b.l. 98). Ieškovė teigė, kad laikančiojo viršutinio žiedo vidinį skersmenį (apie 1 m) nurodė atsakovas ir jie užsakė žiedą pagal atsakovo nurodymus. Atsakovas tai neigė ir nurodė, kad ieškovė klausė atsakovo, kokio skersmens žiedą pagaminti, tačiau jis tuo metu dydžio nenurodė, nes buvo kelyje, paaiškino, kaip tą žiedo skersmenį reikia apskaičiuoti.

39Tarp šalių nėra ginčo dėl to, kad viršutinį laikantįjį žiedą užsakė pati ieškovė, įrodymų, kad būtent atsakovas nurodė pagaminti/užsakyti tokio diametro žiedą, byloje nėra, atsakovas pagal sutarties nuostatas neturėjo pareigos ieškovei nurodyti žiedo skersmenį, ieškovė savo teiginių, kad atsakovas nurodė tokį žiedo skersmenį, neįrodė, nes su ieškovės darbuotojo paaiškinimais teismo posėdžio metu atsakovas nesutiko, o papildomų įrodymų ieškovė nepateikė (CPK 178 straipsniai). Pasirašytoje Rangos sutartyje taip pat nėra nurodyta, kad atsakovas atsakingas už laikančiojo žiedo pagaminimą ar užsakymą. Dėl to darytina išvada, kad už laikančiojo viršutinio žiedo užsakymą buvo atsakinga ieškovė.

40Iš pakartotinės ekspertizės išvados 6.3 p. nustatyta, kad parinktas laikantysis viršutinis žiedas yra per mažas, t. y. vietoje 1,258 m vidinio žiedo skersmens naudotas tik 0,92 m vidinio skersmens laikantysis žiedas.

41Teismo posėdžio metu apklaustas teismo ekspertas R. M. paaiškino, kad per mažo skersmens žiedo panaudojamas montuojant tentą turėjo įtakos netinkamam tento montavimui nes susidarė tento klostės, o bandant įtempti tentą, jis suplyšo.

42Iš bylos medžiagos nustatyta, kad tentą montavo ieškovės darbuotojai. Nepavykus tento sumontuoti pirmą kartą dėl tento matmenų, atsakovas tentą sumažino, tačiau ir tuomet jo sumontuoti nepavyko. Po tento sumažinimo ieškovė naudojo tą patį laikantįjį viršutinį žiedą, nors tento viršutinė kiaurymė po jo sumažinimo tapo dar didesnė, o naudojamas žiedas pasidarė visiškai per mažas (pakartotinės ekspertizės išvados 6.1 punktas). Pakartotinės ekspertizės išvados 6.6 punkte nurodyta, jog montuojant tentą antrą kartą nebuvo įvertinta, kad prie per mažo skersmens viršutinio laikančiojo žiedo susidariusios klostės neįmanoma išlyginti pertekliniu įtempimu. Susidarius klostėms, kurių papildomai tempiant nebuvo įmanoma išlyginti, jose susikaupė didelis sniego kiekis, dėl to netolygiai pasiskirstė įražos į laikančiuosius diržus ir tentinę medžiagą, dėl ko diržai trūko, o tentas suplyšo. Byloje taip pat nustatyta, jog tentą montavo ieškovės darbuotojai, jiems nepavyko tento sumontuoti nei pirmą, nei antrą kartą. Atsakovas paaiškino, kad atvykęs padėti ieškovei sumontuoti, jis siūlė montavimo darbus atidėti, nes tentas buvo įšalęs į ledą (t. 1, b. l. 20), tačiau ieškovės darbuotojai kastuvu tentą išdaužė iš ledo ir dėl to tentas buvo mechaniškai pažeistas. Įvertinusi aptartas aplinkybes, teisėjų kolegija daro išvadą, jog prie tento laikančiųjų diržų mechaninio pažeidimo prisidėjo ieškovė, bandydama tentą išdaužyti iš ledo. Įvertinus tai, kad tento montavimo darbai, kuriuos atliko ieškovės darbuotojai, buvo viena iš tento suplyšimo priežasčių, taip pat tai, kad laikantysis viršutinis tento žiedas, už kurio gaminimą atsakovas nebuvo atsakingas, nes tuo rūpinosi pati ieškovė, buvo aiškiai per mažas, tačiau ieškovė į tai neatsižvelgė, darytina išvada, jog dėl tento suplyšimo yra atsakinga ieškovė (CPK 185 straipsnis).

43Nustatytos aplinkybės teisėjų kolegijai leidžia padaryti išvadą, kad atsakovas pagamino tokį tentą, dėl kurio šalys buvo susitarusios 2012-09-20 Rangos sutartyje Nr. 015, ieškovė pati ėmėsi tento montavimo darbų (teismo posėdžio metu ieškovės atstovas nurodė, kad jo darbuotojai turi statybos darbų patirties, tačiau tentą montavo pirmą kartą), ieškovė parinko netinkamo skersmens žiedą, nesilaikė tento montavimo instrukcijos, ieškovės darbuotojai tentą sumontavo, tačiau montavimo metu jis buvo apgadintas, tentas kurį laiką buvo naudojamas (paliktas sumontuotas) (t. 1, b. l. 109–114), todėl turi prisiimti pasekmes, susijusias su tento sugadinimu.

44Pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino šalių Rangos sutarties nuostatas, neatsižvelgė į tai, kas iš šalių turėjo pagaminti viršutinį žiedą, nesiaiškino aplinkybių, susijusių su tento montavimu, todėl padarė nepagrįstas išvadas, kad ieškovė įrodė, kad atsakovas pagamino nekokybišką tentą.

45Apelianto teigimu, pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į tai, kad šalys darbų priėmimo–perdavimo aktą pasirašė 2012-11-19, šį dokumentą vertino kaip Rangos sutarties priedą.

46Teisėjų kolegija su šiuo apeliacinio skundo argumentu sutinka.

47CK 6.694 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas abiejų šalių pasirašomu aktu. Šis abiejų sutarties šalių pasirašomas aktas yra dvišalis sandoris, sukuriantis šalims atitinkamas teises ir pareigas. Atliktų darbų priėmimo aktas, kaip dokumentas, nurodytą sandorį įforminantis raštiškai, fiksuoja tam tikrą sutartinių įsipareigojimų įvykdymo etapą. Pagrindas rangovui reikalauti, kad užsakovas vykdytų jo priešpriešinę prievolę – sumokėtų už darbus, yra pagrindinės sutartinės rangovo prievolės įvykdymas – sutarto darbo tinkamas atlikimas, taip pat perdavimas užsakovui. Nesant šalių darbų perdavimo–priėmimo akto, gali kilti darbų atlikimo laiko, kokybės ir kitų klausimų, tačiau vien šio dokumento nepateikimas byloje nepaneigia rangovo teisės į atlyginimą už tinkamai atliktus darbus, jei darbų perdavimą galima nustatyti kitais įrodymais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. lapkričio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Gembės statyba“ v. UAB „Filipopolis“; bylos Nr. 3K-3-423/2011).

48Ieškovė pripažįsta, kad iš atsakovo pagamintą tentą atsiėmė 2012-11-19 ir sumokėjo antrą avanso įmoką 3 751,00 Eur. Ši aplinkybė, taip pat byloje esantis šalių pasirašytas darbų priėmimo aktas (t. 1, b. l. 108) leidžia daryti išvadą, kad nors darbų priėmimo–perdavimo akte nėra nurodyta data, tačiau ieškovei pripažįstant, kad tentą iš atsakovo pasiėmė 2012-11-19, darbų priėmimo–perdavimo akto pasirašymo data yra 2012-11-19 (CPK 178, 185 str.).

49Pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino byloje esančius rašytinius įrodymus aukštesnę galią teikdamas šalių paaiškinimams, todėl padarė netinkamą išvadą apie tai, kad priėmimo–perdavimo aktas nebuvo pasirašytas.

50Dėl ieškinio ir priešieškinio pagrįstumo

51Atsakovas byloje pareiškė priešieškinį, juo prašė priteisti iš ieškovės 1086,36 Eur (3751 Lt) skolą už likusią įmoką už tentą, 37,59 Eur (129,80 Lt) susidariusių palūkanų nuo skolos atsiradimo dienos iki ieškinio padavimo dienos ir 8,55 proc. metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos nuo priteistos sumos; priteisti bylinėjimosi išlaidas. Pirmosios instancijos teismas šį priešieškinio reikalavimą atmetė. Byloje nėra ginčo dėl to, kad ieškovė nesumokėjo atsakovui likusios 1086,36 Eur įmokos už tentą.

52Pagal CK 6.681 straipsnio 1 dalyje pateiktą statybos rangos sutarties sampratą rangovo teisė gauti atlyginimą už atliktą darbą susijusi su jo pareiga darbus atlikti tinkamai ir laiku. Kitos statybos rangą reglamentuojančios teisės normos detalizuoja sutarties šalių pareigų vykdymą ir teisių įgyvendinimą, tačiau jos nepaneigia esminės užsakovo pareigos – sumokėti rangovui už tinkamai atliktą darbą.

53Šioje byloje konstatuota, jog atsakovas tentą ieškovei pagamino pagal pasirašytą Rangos sutartį, tento matmenys atitiko aukštesniame pagal dokumentų viršenybę priede Nr. 1 nustatytus matmenis, tentas buvo sukonstruotas tinkamai, už jo sugadinimą yra atsakinga ieškovė. Ieškovė trečią 1086,36 Eur įmoką turėjo sumokėti per 10 darbo dienų po gaminio atsiėmimo, tačiau iki šiol nėra sumokėjusi likusios sumos, dėl to atsakovui iš ieškovės priteistina likusi 1086,36 Eur įmoka (CK 6.63, 6.655 straipsniai). Gaminys ieškovei perduotas 2012-11-19, ginčo dėl to nėra, paskutinė diena sumokėti likusią trečią įmoką – 2012-12-04, tačiau ieškovė likusios sumos nesumokėjo, dėl to nuo 2012-12-04 iki 2013-05-19 (kreipimosi su priešieškiniu į teismą diena buvo 2013-05-19, kreipimosi diena yra ieškinio gavimo teisme diena, o ne ieškinio paruošimo diena) iš ieškovės priteistina 38,41 Eur (167 dienos x 0,23 Eur) 8,55 proc. dydžio palūkanos (CK 6.261 straipsnis, LR mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 straipsnio 3 dalis) bei 8,55 proc. dydžio palūkanos nuo priteistos sumos nuo kreipimosi į teismą dienos 2013-05-20 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio, LR mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 straipsnio 3 dalis).

54Pirmosios instancijos teismas tenkino ieškinį ir iš atsakovo ieškovei priteisė 3 259,09 Eur skolą, 137,28 Eur delspinigius, 4 271,94 Eur nuostolių atlyginimą, 229,96 Eur žyminį mokestį, 525,66 Eur advokato pagalbai apmokėti, 347,57 Eur už teismo ekspertizę, iš viso priteisė 8 771,50 Eur ir 7,51 proc. metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2013-04-08 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

55Apeliacinės instancijos teismui konstatavus, kad atsakovas pagamino tentą pagal šalių pasirašytą Rangos sutartį, ieškovės reikalavimas dėl sumokėtų 3259,09 Eur įmokų pagal Rangos sutartį ir 137,28 Eur delspinigių priteisimo iš atsakovo yra nepagrįstas, todėl pirmosios instancijos teismo turėjo būti atmestas.

56Pirmosios instancijos teismas konstatavo atsakovo kaltę dėl tento suplyšimo bei priteisė iš atsakovo avansą, tenkino išvestinį ieškinio reikalavimą dėl ieškovės patirtų nuostolių priteisimo iš atsakovo. Apeliacinės instancijos teismui priėmus priešingą sprendimą dėl ieškovės bei konstatavus, kad dėl tento suplyšimo nėra atsakovo kaltės, nėra pagrindo tenkinti ir išvestinio reikalavimo dėl nuostolių priteisimo. Dėl šios priežasties teisėjų kolegija, atmesdama ieškinio reikalavimą priteisti nuostolius, plačiau dėl nuostolių priteisimo nepagrįstumo nepasisako.

57Esant nurodytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė materialinės ir procesinės teisės normas, todėl sprendimas naikintinas ir priimtinas naujas sprendimas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 2 punktas): ieškinys atmestinas, priešieškinis tenkintinas – iš ieškovės atsakovui priteistina 1086,36 Eur skola, 38,41 Eur palūkanos, bei 8,55 proc. dydžio metinės palūkanos nuo kreipimosi į teismą dienos nuo 2013-05-20 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

58Dėl laikinųjų apsaugos priemonių

59Kretingos rajono apylinkės teismas 2013 m. balandžio 8 d. taikė laikinąsias apsaugos priemones – atsakovo N. B. turto už 7 668,32 Eur (26 477,17 Lt) areštą. Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys atmetamas, laikinosios apsaugos priemonės naikintinos, nesant pagrindo tolesniam jų taikymui (CPK 150 straipsnio 2 dalis).

60Dėl bylinėjimosi išlaidų pirmojoje instancijoje

61Atsižvelgiant į tai, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas panaikintas ir priimtas naujas priešingas sprendimas, keistinas ir bylinėjimosi išlaidų paskirstymas pirmojoje instancijoje (CPK 93 straipsnio 5 dalis).

62Ieškovės ieškinys atmestas visiškai, dėl to jos turėtos bylinėjimosi išlaidos pirmojoje instancijoje neatlygintinos (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

63Atsakovas pirmosios instancijos teisme turėjo šias bylinėjimosi išlaidas: 728,39 Eur advokato pagalbai apmokėti (t. 1, b. l. 115, 32–33; 2515 Lt (1815 Lt už atsiliepimą į ieškinį, išlaidos advokato pagalbai už atskirąjį skundą neįskaičiuotinos, nes atskirasis skundas buvo atmestas, ir

64700 Lt už priešieškinį), 33,59 Eur (116 Lt) žyminis mokestis už priešieškinį, 130,33 Eur (450 Lt) už liudytojo – eksperto atvykimą į teismo posėdį (t. 2, b. l. 138).

65Iš viso atsakovas pirmosios instancijos teisme turėjo 829,31 Eur išlaidų. Patenkinus priešieškinį bei visiškai atmetus ieškinį, šios išlaidos atsakovui priteistinos iš ieškovės.

66Iš ieškovės valstybei priteistina 39,66 Eur išlaidų, susijusių su dokumentų įteikimu.

67Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinėje instancijoje

68Ieškovės turėtos bylinėjimosi išlaidos apeliacinės instancijos teisme neatlygintinos, nes atsakovo apeliacinis skundas buvo patenkintas visiškai (CPK 93 straipsnis).

69Atsakovas turėjo šias bylinėjimosi išlaidas: 198 Eur žyminis mokestis už apeliacinį skundą (t. 3, b. l. 9–10), 18,51 Eur už dokumentų ekspertizei vertimą (t. 3, b. l. 170), 1 760 Eur išlaidos ekspertizei (t. 3, b. l. 50), 200 Eur išlaidos už liudytojo – eksperto – dalyvavimą teismo posėdyje, 990 Eur išlaidos advokato pagalbai apmokėti (t. 3, b. l. 169, t. 4, b. l. 5), iš viso 3 166,51 Eur.

70Atsakovo apeliacinis skundas patenkintas visiškai, turėtos išlaidos yra pagrįstos, išlaidos advokato pagalbai neviršija Rekomendacijose nustatytų dydžių, dėl to iš ieškovės atsakovui priteistina 3 166,51 Eur išlaidoms apeliacinės instancijos teisme apmokėti (CPK 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnis).

71Iš ieškovės valstybei priteistina 8,37 Eur išlaidų, susijusių su dokumentų įteikimu apeliacinės instancijos teisme.

72Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 324–331 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

73Kretingos rajono apylinkės teismo 2015 m. vasario 13 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą.

74Ieškinį atmesti, priešieškinį tenkinti visiškai.

75Priteisti atsakovui N. B. iš ieškovės UAB „Alginsta“ 1 086,36 Eur skolą, 38,41 Eur palūkanas nuo 2012-12-04 iki 2013-05-19 bei 8,55 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo kreipimosi į teismą dienos (2013-05-20) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 3 995,82 Eur bylinėjimosi išlaidas pirmos ir apeliacinės instancijos teisme.

76Priteisti valstybei iš ieškovės UAB „Alginsta“ 39,66 Eur išlaidas, susijusias su dokumentų įteikimu pirmosios instancijos teisme ir 8,37 Eur apeliacinės instancijos teisme.

772013 m. balandžio 8 d. Kretingos rajono apylinkės teismo taikytas laikinąsias apsaugos priemones atsakovo N. B. turto už 7 668,32 Eur (26 477,17 Lt) areštą panaikinti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. ieškovė kreipėsi į teismą prašydama priteisti iš atsakovo 3 259, 09 Eur... 3. Atsakovas pateikė priešieškinį, kuriuo prašo priteisti iš ieškovės jo... 4. Kretingos rajono apylinkės teismas 2015 m. vasario 13 d. sprendimu ieškinį... 5. 4 271,94 Eur nuostolių atlyginimo, 229,96 Eur žyminio mokesčio, 525,66 Eur... 6. Atsakovas su pirmosios instancijos teismo sprendimu nesutiko, prašė jį... 7. Ieškovė su atsakovo apeliaciniu skundu nesutiko, prašė atmesti jį kaip... 8. Teismo posėdžio metu apeliantas ir jo atstovė apeliacinį skundą palaikė... 9. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovai su apeliaciniu skundu nesutiko,... 10. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 11. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis... 12. Tarp šalių kilo ginčas dėl to, ar atsakovas pagamino tokį tentą, dėl... 13. Dėl Rangos sutarties šalių teisių ir pareigų, susijusių su Rangos... 14. Tarp šalių susiklostė statybos rangos teisiniai santykiai. Statybos rangos... 15. Šioje byloje tarp šalių kilo ginčas, ar atsakovas (rangovas) pagamino... 16. Kilus užsakovo ir rangovo ginčui dėl atliktų darbų kokybės, užsakovas... 17. Ieškovė teigia, kad atsakovas pagamino ne tokį tentą, dėl kurio pagaminimo... 18. Siekiant išsiaiškinti, dėl kokio tento pagaminimo susitarė šalys, būtina... 19. Sutarčių aiškinimo taisyklės įtvirtintos CK 6.193–6.195 straipsniuose,... 20. Aiškindamas rašytine forma sudarytos sutarties turinį, teismas pirmiausia... 21. Bylos duomenimis nustatyta, kad šalys 2012-09-20 pasirašė Rangos sutartį... 22. Nr. 1 „Darbų specifikacija“ nurodyta, kad tento matmenys yra tokie:... 23. Pradėjus montuoti tentą ant srutų rezervuaro, paaiškėjo, jog pagamintas... 24. Teisėjų kolegija su pirmosios instancijos teismo padarytomis išvadomis... 25. Pirmosios instancijos teismas teisingai nurodė, kad nustatant tikrąją... 26. Apeliantas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sutarties... 27. Rangos sutartimi šalys sutarė dėl konkrečių skaičių, matavimų bei... 28. Pažymėtina ir tai, kad ieškovei dar prieš pasirašant Rangos sutartį buvo... 29. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė... 30. Be to, teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas turėjo... 31. Byloje buvo atliktos dvi ekspertizės. Pirmoji ekspertizės išvada pateikta... 32. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs apelianto skundo motyvus, t. y.... 33. Ieškovė teigė, kad pradėjus montuoti tentą paaiškėjo, jog jis yra... 34. Pagal CK 6.662 straipsnio 1–4 dalių nuostatas užsakovas privalo rangos... 35. Rangovas laikomas tinkamai įvykdžiusiu pareigas pagal rangos sutartį, jeigu... 36. Pakartotinės ekspertizės duomenimis, rangovas, t. y. atsakovas, pagamino... 37. Pirmoje ekspertizės išvadoje nurodyta, jog tentas suplyšo dėl po tento... 38. Taigi pakartotinės ekspertizės metu kaip viena iš tento suplyšimo... 39. Tarp šalių nėra ginčo dėl to, kad viršutinį laikantįjį žiedą... 40. Iš pakartotinės ekspertizės išvados 6.3 p. nustatyta, kad parinktas... 41. Teismo posėdžio metu apklaustas teismo ekspertas R. M. paaiškino, kad per... 42. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad tentą montavo ieškovės darbuotojai.... 43. Nustatytos aplinkybės teisėjų kolegijai leidžia padaryti išvadą, kad... 44. Pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino šalių Rangos sutarties... 45. Apelianto teigimu, pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į tai, kad... 46. Teisėjų kolegija su šiuo apeliacinio skundo argumentu sutinka.... 47. CK 6.694 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad darbų perdavimas ir priėmimas... 48. Ieškovė pripažįsta, kad iš atsakovo pagamintą tentą atsiėmė 2012-11-19... 49. Pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino byloje esančius rašytinius... 50. Dėl ieškinio ir priešieškinio pagrįstumo... 51. Atsakovas byloje pareiškė priešieškinį, juo prašė priteisti iš... 52. Pagal CK 6.681 straipsnio 1 dalyje pateiktą statybos rangos sutarties... 53. Šioje byloje konstatuota, jog atsakovas tentą ieškovei pagamino pagal... 54. Pirmosios instancijos teismas tenkino ieškinį ir iš atsakovo ieškovei... 55. Apeliacinės instancijos teismui konstatavus, kad atsakovas pagamino tentą... 56. Pirmosios instancijos teismas konstatavo atsakovo kaltę dėl tento suplyšimo... 57. Esant nurodytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios... 58. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 59. Kretingos rajono apylinkės teismas 2013 m. balandžio 8 d. taikė laikinąsias... 60. Dėl bylinėjimosi išlaidų pirmojoje instancijoje... 61. Atsižvelgiant į tai, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas panaikintas... 62. Ieškovės ieškinys atmestas visiškai, dėl to jos turėtos bylinėjimosi... 63. Atsakovas pirmosios instancijos teisme turėjo šias bylinėjimosi išlaidas:... 64. 700 Lt už priešieškinį), 33,59 Eur (116 Lt) žyminis mokestis už... 65. Iš viso atsakovas pirmosios instancijos teisme turėjo 829,31 Eur išlaidų.... 66. Iš ieškovės valstybei priteistina 39,66 Eur išlaidų, susijusių su... 67. Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinėje instancijoje... 68. Ieškovės turėtos bylinėjimosi išlaidos apeliacinės instancijos teisme... 69. Atsakovas turėjo šias bylinėjimosi išlaidas: 198 Eur žyminis mokestis už... 70. Atsakovo apeliacinis skundas patenkintas visiškai, turėtos išlaidos yra... 71. Iš ieškovės valstybei priteistina 8,37 Eur išlaidų, susijusių su... 72. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 324–331... 73. Kretingos rajono apylinkės teismo 2015 m. vasario 13 d. sprendimą panaikinti... 74. Ieškinį atmesti, priešieškinį tenkinti visiškai.... 75. Priteisti atsakovui N. B. iš ieškovės UAB „Alginsta“ 1 086,36 Eur... 76. Priteisti valstybei iš ieškovės UAB „Alginsta“ 39,66 Eur išlaidas,... 77. 2013 m. balandžio 8 d. Kretingos rajono apylinkės teismo taikytas...