Byla e2-3478-466/2020
Dėl žalos atlyginimo priteisimo, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų – uždaroji akcinė bendrovė „Grinda“, M. Ž

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Gintaras Pašvenskas,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės akcinės draudimo bendrovės „Compensa Vienna Insurance Group“ ieškinį atsakovei Vilniaus miesto savivaldybės administracijai dėl žalos atlyginimo priteisimo, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų – uždaroji akcinė bendrovė „Grinda“, M. Ž..

3Teismas

Nustatė

4ieškovė akcinė draudimo bendrovė (toliau – ADB) „Compensa Vienna Insurance Group“ prašė teismo priteisti iš atsakovės Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 1185,54 Eur žalai atlyginti, 6 procentų dydžio procesinių metinių palūkanų ir 27,00 Eur bylinėjimosi išlaidų.

5Ieškovė nurodė, kad žala susidarė ieškovei išmokėjus draudimo išmoką dėl 2016 m. gruodžio 23 d. eismo įvykio, adresu ( - ), kai automobilis Skoda Superb, valstybinis Nr. ( - ) įvažiavo į kelyje esančią duobę, nepažymėtą kelio ženklais. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė Vilniaus miesto savivaldybės administracija yra Vilniaus miesto kelių, adresu ( - ), savininkė, atsakovei kyla pareiga atlyginti ieškovei minėtą žalą, kadangi žala susidarė dėl kelio konstrukcijos trūkumų už kuriuos atsakinga atsakovė.

6Atsakovė atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškovės reikalavimais nesutinka. Nurodė, kad pagal teisės aktų reikalavimus Vilniaus miesto savivaldybės administracija 2011 m. gruodžio 29 d. sudarė su trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų uždarąja akcine bendrove (toliau – UAB) „Grinda“ darbų atlikimo sutartį, kuri buvo papildyta 2012 m. gegužės 7 d. susitarimu, kurio 4.2 punkte numatyta, jog UAB „Grinda“ įsipareigoja nuolat vesti jai perduodamų gatvių ir kiemų stebėseną. Susitarimu UAB „Grinda“ prisiėmė nuolatinės gatvių stebėsenos pareigą, gatvių valdytojo pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.266 straipsnį statusą, bei atsakomybę dėl netinkamos gatvių būklės, todėl atsakove šiame ginče turi būti UAB „Grinda‘. Atsakovės nuomone, ieškovė neįrodė padarytos žalos dydžio. Atsakovė nurodė, kad įvykis greičiausiai įvyko tamsiu paros metu dėl automobilio Skoda Superb, valstybinis Nr. ( - ) vairuotojo didelio neatsargumo, todėl priteistinos žalos dydis mažintinas.

7Ieškovė dublike nurodė, jog teismai ne kartą vertino atsakovės ir UAB „Grinda‘ sudarytos sutarties dėl gatvių priežiūros turinį ir ne kartą padaryta išvada, jog statinio valdymas trečiajam asmeniui nebuvo perduotas, o buvo pavesta vykdyti tik gatvių techninę priežiūrą. Draudimo išmoka buvo apskaičiuota pagal Kelių transporto priemonių vertinimo instrukcijos nuostatas. Pagrindo atsirasti apdraustos transporto priemonės vairuotojo civilinei atsakomybei nėra.

8Atsakovė triplike laikosi pozicijos, kad tinkamas atsakovas byloje gali būti tik trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų UAB „Grinda“, nes jai pagal sutartį yra pavesta nuolatinė gatvių priežiūra, o ne pavieniai darbai, todėl savivaldybė yra perleidusi trečiajam asmeniui kelių valdytojo teises ir pareigas. Mano, kad ieškovė nepagrindė žalos dydžio. 2016 m. gruodžio 23 d. eismo įvykio policijos pareigūnai netyrė, todėl nėra aišku, kodėl buvo nutraukta administracinio teisės pažeidimo teisena M. Ž. atžvilgiu. Pagal ieškovės nurodytas aplinkybes nėra aišku, kuo pasireiškė gatvės trūkumas, esant duobei ar esant iškilusiam šuliniui. 2016 m. gruodžio 23 d. eismo įvykio priežastis galėjo būti leistino greičio nesilaikymas.

9Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų UAB „Grinda“ atsiliepime nurodė, kad teismų praktika patvirtina tai, kad tokio pobūdžio ginčuose atsakinga yra savivaldybė, nes UAB „Grinda“ nėra gatvės statinių savininkė ar valdytoja, o yra tik rangovė. Trečiojo asmens įsitikinimu, buvo didelis automobilio Skoda Superb, valstybinis Nr. ( - ) vairuotojo neatsargumas dėl 2016 m. gruodžio 23 d. eismo įvykio, dėl ko savivaldybė bei trečiasis asmuo atleistini nuo atsakomybės arba žalos dydis turėtų būti mažintinas bent jau 50 procentų.

102020 m. kovo 2 d. nutartimi Vilniaus miesto apylinkės teismas nutarė bylą nagrinėti viešame teismo posėdyje 2020 m. balandžio 9 d. 2020 m. balandžio 2 d. Vilniaus miesto apylinkės teismas nutartimi nutarė atšaukti žodinį bylos nagrinėjimą civilinėje byloje Nr. e2-3478-466/2020, ir civilinę bylą skyrė nagrinėti rašytinio proceso nustatyta tvarka, atsižvelgiant į Lietuvoje paskelbtą karantiną.

112020 m. balandžio 29 d. Vilniaus miesto apylinkės teisme buvo gautas trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų M. Ž. detalus paaiškinimas dėl 2016 m. gruodžio 23 d. eismo įvykio. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų M. Ž. nurodė, kad 2016 m. gruodžio 23 d, su keleiviais maždaug apie 17:20 val. (žiemą), tamsiu poros metu su įjungtais šviesos žibintais važiavo automobiliu Skoda Superb, valstybinis Nr. ( - ) ( - ), link ( - ). Įvažiuojant į sankryžą, ( - ) su kitais eismo dalyviais, iš priekio važiavo automobilis Opel Insignia, kuris staiga pradėjo stabdyti. Tuo pačių pradėjo stabdyti ir trečiasis asmuo M. Ž., kuris vėliau išgirdo ir pajuto smūgį dešinėje automobilio pusėje. Sustojus tiek automobiliui Opel Insignia, tiek Skoda Superb, valstybinis Nr. ( - ) ir išlipus apžiūrėti automobilių, buvo pastebėta, kad automobilio Skoda Superb, valstybinis Nr. ( - ) yra nuleistos abi dešinės pusės padangos, o automobilio Opel Insignia buvo nuleista tik priekinio rato padanga. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų M. Ž. pažymėjo, kad po avarinio sustojimo, t. y. sustojęs iškart už sankryžos, vėliau automobilį patraukė į už kelių metrų esamą autobuso stotelę, taip nesukeliant kliūties ir pavojaus tiek kitiems eismo dalyviams, tiek mašinoje buvusiems keleiviams. Vėliau buvo iškviesti policijos pareigūnai, kurie atliko matavimus, pamatavo duobės gylį bei užpildė eismo įvykio dokumentus ir pan.

12Ieškinys tenkintinas iš dalies.

13Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2016 m. gruodžio 23 d., adresu ( - ), apytiksliai apie 17:19 val., automobilis Skoda Superb, valstybinis Nr. ( - ) vairuojamas M. Ž. (M. Ž.), įvažiavo į kelyje esančią duobę, dėl ko minėtas automobilis buvo apgadintas. Policijos pareigūnams atvykus į eismo įvykio vietą, automobilio Skoda Superb, valstybinis Nr. ( - ) vairuotojas M. Ž. paaiškino, kad nepastebėjo ženklais nepažymėtos gatvėje esančios duobės, į kurią įvažiavus buvo apgadintos dešinės pusės automobilio padangos ir ratlankiai.

14Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybos Administracinės veiklos skyriaus vyresnysis specialistas J. K., išnagrinėjęs eismo įvykio medžiagą, 2016 m. gruodžio 29 d. nutarime nutraukti administracinio teisės pažeidimo bylos teiseną Nr. ( - ), konstatavo, kad dėl įvykio transporto valdytojo kaltės nėra ir administracinio teisės pažeidimo bylos teisena buvo nutraukta.

15Su ieškove ADB „Compensa Vienna Insurance Group“ sudarytos Transporto priemonės draudimo sutarties, galiojusios 2016 m. balandžio 15 d. iki 2017 m. balandžio 14 d., pagrindu ieškovė, atskaičiusi 85,00 Eur besąlyginę išskaitą, išmokėjo nukentėjusiajam bendrai 1185,54 Eur draudimo išmoką. Žala buvo apskaičiuota remiantis Audatex kompiuterine programa. Ieškovė turėjo teisėtą pagrindą vadovautis minėta programa, kurios naudojimą numato Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir finansų ministro 2000 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. 120, ir 2000 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. 101, patvirtintos „Kelių transporto priemonių vertės nustatymo tvarka ir kelių transporto priemonių vertinimo instrukcija“.

16Dėl subjekto, atsakingo už žalą, atsiradusią dėl transporto priemonės, įvažiavusios į gatvėje esančią duobę, apgadinimo.

17Nagrinėjamu atveju nustatyta, jog atsakovė Vilniaus miesto savivaldybės administracija ir trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų UAB „Grinda“ 2011 m. gruodžio 29 d. sudarė darbų atlikimo sutartį Nr. A72-2191(3.136-UK), kuria trečiasis asmuo UAB „Grinda“ įsipareigojo atlikti Vilniaus miesto Rytinės, Pietinės, ir Centrinės dalių gatvių ir kiemų dangos remonto bei priežiūros darbus. Atsakovė ir trečiasis asmuo 2012 m. gegužės 7 d. pasirašė papildomą susitarimą Nr. A72-524(3.1.36-UK) „Dėl 2011 m. gruodžio 29 d. darbų atlikimo sutarties Nr. A72-2191(3.136-UK) pakeitimo“ (toliau – Papildomas susitarimas), kuriuo 2011 m. gruodžio 29 d. darbų atlikimo sutartis buvo papildyta 4.2.10 papunkčiu jį išdėstant taip, jog rangovas (UAB „Grinda“) įsipareigoja nuolat vesti jam perduodamų eksploatuoti gatvių ir kiemų dangos stebėseną. Rangovas privalo defektus, kurie kelia grėsmę eismo dalyvių, transporto priemonių ir pan. saugumui, šalinti (taisyti) nedelsiant ir apie šią aplinkybę informuoti užsakovą (Vilniaus miesto savivaldybės administraciją). Rangovas (UAB „Grinda“) nuo šio susitarimo pasirašymo dienos iki sutarties galiojimo pabaigos yra laikomas gatvių ir kiemų dangos Vilniaus miesto Rytinės, Pietinės ir Centrinės dalyje valdytoju pagal CK 6.266 straipsnį ir privalo atlyginti Vilniaus miesto savivaldybei ar tretiesiems asmenims padarytą žalą, atsiradusią dėl netinkamos gatvių ir kiemų dangos priežiūros ir remonto ir/arba netinkamos gatvių ir kiemų dangos būklės. Tuo atveju, jei tretieji asmenys dėl žalos, atsiradusios dėl netinkamos gatvių ir kiemų dangos būklės, patirtų nuostolių, kuriuos teismas priteistų iš užsakovo, užsakovas (Vilniaus miesto savivaldybės administracija) savo pasirinkimu turi teisę mažinti mokėjimus rangovui už pagal šią Sutartį atliktus darbus suma, lygia priteistiems nuostoliams, arba reikalauti, kad rangovas per 30 kalendorinių dienų nuo pareikalavimo užsakovui sumokėtų kompensaciją, lygią priteistiems nuostoliams.

18Dėl atsakovės ir trečiojo asmens sudaryto Papildomo susitarimo pažymėtina, kad savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymą ir valdymo teisės perdavimą kitiems subjektams reglamentuoja Valstybės ir savivaldybių turto valdymo naudojimo ir disponavimo juo bei Vietos savivaldos įstatymai (toliau - VSĮ). Remiantis VSĮ 48 straipsnio 2 dalimi, savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto savininko funkcijas, susijusias su savivaldybei nuosavybės teise priklausančiu turtu, remdamasi įstatymais įgyvendina savivaldybės taryba, kurios išimtinei kompetencijai priskiriamas sprendimų dėl disponavimo savivaldybei nuosavybės teise priklausančiu turtu priėmimas, šio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos taisyklių nustatymas, išskyrus atvejus, kai tvarka yra nustatyta įstatymuose ar jų pagrindu priimtuose kituose teisės aktuose (VSĮ 16 straipsnio 2 dalies 26 punktas). Savivaldybės turtą kitos savivaldybės institucijos, įstaigos, organizacijos ir įmonės valdo, naudoja ir disponuoja juo patikėjimo teise Biudžetinių įstaigų, Valstybės ir savivaldybės įmonių, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo įstatymo ir teisės aktų bei savivaldybės tarybos sprendimų nustatyta tvarka (VSĮ 48 straipsnio 3 dalis). Teigtina, kad savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymas gali būti perduotas tik patikėjimo teise ir tik savivaldybės tarybos sprendimu. Į bylą pateiktame atsakovės Vilniaus miesto savivaldybės ir trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų UAB „Grinda“ 2012 m. gegužės 7 d. susitarime nurodoma, kad rangovas (UAB „Grinda“) nuo sutarties pasirašymo dienos iki sutarties galiojimo pabaigos yra laikomas gatvių ir kiemų dangos Vilniaus miesto Rytinės, Pietinės ir Centrinės dalyje valdytoju pagal CK 6.266 straipsnį. Dėl šios nuostatos pažymėtina, kad CK 6.266 straipsnio nuostatos nereglamentuoja savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo teisės perdavimo, todėl CK 6.266 straipsnis negali būti pagrindu perduoti savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo teisę. Atsakovės Vilniaus miesto savivaldybės ir trečiojo asmens UAB „Grinda“ 2012 m. gegužės 7 d. susitarime nėra nurodomas savivaldybės tarybos sprendimas, tik kurio pagrindu galėtų būti perduotas savivaldybės turto valdymas. Dėl nurodytų aplinkybių trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų UAB „Grinda“ nelaikytina savivaldybei priklausančio turto valdytoja 2012 m. gegužės 7 d. susitarimo pagrindu, nes tai prieštarauja VSĮ 16 ir 48 straipsnių nuostatoms.

19Teismas pažymi, kad nagrinėjant bylas, kuriose aplinkybės yra panašios į šios bylos, analizuojant atsakovės ir trečiojo asmens 2011 m. gruodžio 29 d. darbų atlikimo sutarties sąlygas bei vertinant 2012 m. gegužės 7 d. susitarimą dėl 2011 m. gruodžio 29 d. darbų atlikimo sutarties Nr. A72-2191 (3.136-UK) pakeitimo, buvo padarytos išvados, kad nurodyta sutartis ir su jos pakeitimais neįrodo, jog Vilniaus miesto gatvių valdytoja yra trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų UAB „Grinda“ (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. balandžio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-7-105-687/2016; Vilniaus apygardos teismo 2017 m. kovo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-1045-275/2017; Vilniaus apygardos teismo 2017 m. vasario 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-1155-661/2017; Vilniaus apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-125-232/2017, Vilniaus apygardos teismo 2017 m. lapkričio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-1487-653/2017, Vilniaus apygardos teismo 2017 m. lapkričio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-1531-590/2017, Vilniaus apygardos teismo 2018 m. birželio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-675-262/2018, Vilniaus apygardos teismo 2018 m. liepos 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-844-392/2018, Vilniaus apygardos teismo 2020 m. vasario 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-310-661/2020). Dėl nurodyto Vilniaus miesto gatvių, t. y. šiuo atveju ir ( - ) sankryžos valdytoja laikytina atsakovė Vilniaus miesto savivaldybė, kuri yra atsakinga už žalą, atsiradusią dėl gatvės trūkumų.

20Pagal CK 6.266 straipsnio 1 dalį, žalą, padarytą dėl pastatų, statinių, įrenginių ar kitokių konstrukcijų, įskaitant kelius, sugriuvimo ar dėl kitokių jų trūkumų, privalo atlyginti šių objektų savininkas (valdytojas), jeigu neįrodo, kad buvo šio kodekso 6.270 straipsnio 1 dalyje numatytos aplinkybės. Atsakomybė, taikoma statinio savininkui arba valdytojui už dėl statinių trūkumo padarytą žalą yra objektyvioji, t. y. griežtoji, kai atsakingo už žalą asmens kaltė preziumuojama. Kasacinis teismas formuoja praktiką, kad taikant CK 6.266 straipsnio 2 dalį, asmuo, viešame registre nurodytas kaip statinio savininkas (valdytojas) ir siekiantis paneigti statinio valdymo prezumpciją, turi įrodyti, kad kitas asmuo savarankiškai įgyvendina statinio valdymą, ir tuo atveju atsakomybė taikoma ne jam, o kitam asmeniui. Sutartimi kitam asmeniui perdavus (kaip nustatyta ir šiame ginče) tik statinio techninės priežiūros, veikiant pagal užsakovo nurodymus, teisę, statinio valdymas tokiam asmeniui nepereina (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. balandžio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-105/687/2016; 2017 m. vasario 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-27-701/2017).

21Vertinant aplinkybių šioje byloje visumą darytina išvada, kad trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų UAB „Grinda“ negalėjo ir negali savarankiškai įgyvendinti gatvių valdymo teisės, o tik sutarties pagrindu įsipareigojo vykdyti kelių ir gatvių priežiūrą bei remontą. Tą papildomai patvirtina ir atsakovės Vilniaus miesto savivaldybės administracijos ir trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų UAB „Grinda“ 2011 m. gruodžio 29 d. sudarytos darbų atlikimo sutarties 3.1 papunktis, numatantis, jog darbai finansuojami iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų ir kitų finansavimo šaltinių, taip pat 3.3 papunktis, kuriuo remiantis darbai atliekami pagal užsakovo (Vilniaus miesto savivaldybės administracijos) rangovui (UAB „Grinda“) pateiktą užsakymą ir jame nurodytus kiekius bei darbų atlikimo terminus. 2012 m. gegužės 7 d. susitarimą, kuriuo Sutartis buvo papildyta 4.2.10 papunkčiu, aiškinant kartu su visomis sutarties sąlygomis, pripažintina, kad trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų UAB „Grinda“ papildomu susitarimu įsipareigojo tik atlyginti žalą, atsiradusią dėl netinkamos gatvių ir kiemų dangos būklės, jei šių objektų priežiūra yra jai perduota ir atsakovė Vilniaus miesto savivaldybės administracija yra užsakiusi atlikti konkrečius darbus. Padarius išvadą, kad trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų UAB „Grinda“ nebuvo ( - ), valdytoja, atmetamas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos argumentas, kad savivaldybė nėra atsakinga už ieškovės patirtą žalą ir jai nekyla pareiga atlyginti minėtą žalą .

22Papildomai pažymėtina, kad kiti nurodyti argumentai bei aplinkybės neturi esminės reikšmės bylos išsprendimui, todėl dėl jų teismas plačiau nepasisako. Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje ne kartą pažymėta, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Europos Žmogaus Teisių Teismo 1994 m. balandžio 19 d. sprendimas, priimtas byloje van de Hurk v. Netherlands, bylos Nr. 16034/90).

23Dėl automobilio Skoda Superb, valstybinis Nr. ( - ) vairuotojo veiksmų vertinimo ir žalos dydžio.

24Teismas atmeta kaip nepagrįstus atsakovės bei trečiojo asmens argumentus, jog automobilio vairuotojo neatsakingi veiksmai lėmė rizikos padidėjimą, nes vairuotojas neapdairiai ir neatsargiai vairavo automobilį, nepasirinko saugaus važiavimo greičio, neatsižvelgė į važiavimo sąlygas, kelio ir transporto priemonės būklę, meteorologines sąlygas, eismo intensyvumą. Minėtus argumentus paneigia vienas iš rašytinių įrodymų – Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybos Administracinės veiklos skyriaus 2016 m. gruodžio 29 d. nutarimas nutraukti administracinio teisės pažeidimo bylos teiseną Nr. ( - ), t. y. nebuvo nustatyta automobilio Skoda Superb, valstybinis Nr. ( - ) vairuotojo kaltė dėl eismo įvykio.

25Nėra pagrindo netikėti trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų M. Ž. pateiktais detaliais paaiškinimais apie 2016 m. gruodžio 23 d. įvykusį eismo įvykį, kuriuo metu automobilyje Skoda Superb, valstybinis Nr. ( - ) buvo 2 (du) suaugę ir 3 (tris) ( - ), o automobilio važiavimo greitis buvo apytiksliai apie 40 km/h. Be to, vertintina ir tai, kad priekyje važiavo kitas automobilis Opel Insignia, kuris sumažino automobilio Skoda Superb, valstybinis Nr. ( - ) vairuotojo M. Ž. galimybę iš anksto pastebėti gatvėje esančią duobę ir jos išvengti, ypač tada, kai eismo įvykis įvyko tamsiu paros metu, buvo šlapdriba, blogas matomumas. Pažymėtina, kad ir pats automobilis Opel Insignia taip pat įvažiavo į minėtą duobę. Atkreiptinas dėmesys, kad eismo įvykio dieną prie kelio duobės nebuvo įspėjančio ženklo apie kliūtis kelyje. Minėtą aplinkybę patvirtina 2016 m. gruodžio 23 d. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybos Kelių patrulių rinktinės 1 kuopos 1 būrio vyriausiojo patrulio D. K. tarnybinis pranešimas. Argumentai, kad automobilio Skoda Superb, valstybinis Nr. ( - ) vairuotojas M. Ž. nesilaikė Kelių eismo taisyklių reikalavimų atmestini, kadangi atsakovė Vilniaus miesto savivaldybės administracija bei trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų UAB „Grinda“, nepateikė jokių tai pagrindžiančių rašytinių įrodymų (CPK 178 straipsnis), todėl nėra pagrindo vadovaujantis CK 6.253 straipsnio 5 dalies ir CK 6.282 straipsnio 1 dalies nuostatomis atleisti atsakovę nuo civilinės atsakomybės dėl nukentėjusio asmens didelio neatsargumo. Pažymėtina ir tai, kad atsakovė Vilniaus miesto savivaldybės administracija ir trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų UAB „Grinda“ teigdami, kad už minėtą eismo įvykį yra atsakingas taip pat ir automobilio vairuotojas, nepateikė jokių tai pagrindžiančių įrodymų (CPK 178 straipsnis), o apsiribojo tik teisės normų ir teismų praktikos citavimu.

26Taip pat pažymėtina, kad ieškovė pateikė pakankamai rašytinių įrodymų, kurie pagrindžia prašomos priteisti draudimo išmokos dydį. Automobilio Skoda Superb, valstybinis Nr. ( - ) ratlankių, padangų, dugno apgadinimo faktą patvirtina į bylą pateiktos nuotraukos, kuriose akivaizdžiai matomi apgadinimai. Pažymėtina, kad buvo keičiamos ir remontuojamos pažeistos automobilio detalės ir vietos, kas nėra einamasis automobilio remontas, kaip nurodė trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų UAB „Grinda“. Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta, bei remiantis byloje esančiais rašytiniais įrodymais, teismas neturi pagrindo abejoti išmokėtos draudimo išmokos dydžiu.

27CK 6.1015 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog jeigu draudimo sutartis nenustato ko kita, draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką, pereina teisė reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingo už padarytą žalą asmens. Nagrinėjamu atveju, ieškovė dėl minėto eismo įvykio išmokėjusi draudimo išmoką, pareiškė regresinį reikalavimą už žalą atsakingam asmeniui. Atsakovei Vilniaus miesto savivaldybei nepaneigus savo, kaip ( - ), valdytojos statuso įvykio metu, nustačius visas atsakovės civilinės atsakomybės sąlygas, ieškovei išmokėjus draudimo išmoką nukentėjusiajam asmeniui, ieškinys tenkintinas. Ieškovei iš atsakovės priteistina 1185,54 Eur žalai atlyginti (CK 6.263 straipsnis, 6.266 straipsnis, 6.1015 straipsnis).

28Dėl procesinių palūkanų.

29Ieškovė taip pat prašė priteisti iš atsakovės 6 procentų metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Vadovaujantis kasacinio teismo išaiškinimu, kad savivaldybė nėra tinkamas subjektas mokėti šešių procentų dydžio palūkanas už prievolės neįvykdymą, nes nėra verslininkas ar privatus juridinis asmuo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. liepos 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-422/2013; 2014 m. gruodžio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-527/2014; 2014 m. balandžio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-221/2014; ir kt.), ieškovės prašymas dėl metinių procesinių palūkanų priteisimo tenkinamas iš dalies, ir iš atsakovės priteistinos 5 procentų dydžio procesinės metinės palūkanos už priteistą sumą (1185,54 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019 m. gruodžio 18 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.210 straipsnio 1 dalis).

30Dėl bylinėjimosi išlaidų.

31Vadovaujantis CPK 80 straipsnio 1 dalimi, 93 straipsnio 1 dalimi, iš atsakovės priteistinas 27,00 Eur žyminis mokestis ieškovės naudai.

32Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos viršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2020 m. sausio 13 d. įsakymo Nr. 1R-19/1K-2 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ pakeitimu nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą (5,00 Eur), procesinių dokumentų siuntimo išlaidos šioje byloje (13,80 Eur) priteistinos iš atsakovės valstybės naudai (CPK 92 straipsnis, 96 straipsnio 6 dalis).

33Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 263 straipsniu, 268 straipsniu, 270 straipsniu, 307 straipsniu,

Nutarė

34ieškinį tenkinti iš dalies.

35Priteisti iš atsakovės Vilniaus miesto savivaldybės, į. k. 111109233, atstovaujamos Vilniaus miesto savivaldybės administracijos, į. k. 188710061, 1185,54 Eur žalai atlyginti, 5 procentų dydžio procesinių metinių palūkanų už priteistą sumą (1185,54 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019 m. gruodžio 18 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 27,00 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovės akcinės draudimo bendrovės „Compensa Vienna Insurance Group“, į. k. 304080146, naudai.

36Priteisti valstybės naudai iš atsakovės Vilniaus miesto savivaldybės, į. k. 111109233, atstovaujamos Vilniaus miesto savivaldybės administracijos, į. k. 188710061, 13,80 Eur bylinėjimosi išlaidų (išlaidos turi būti sumokėtos Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, į. k. 188659752, į vieną iš biudžeto pajamų surenkamųjų sąskaitų, nurodytų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos interneto tinklapyje, įmokos kodas 5660).

37Teismo sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per sprendimą priėmusį Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Gintaras Pašvenskas,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės... 3. Teismas... 4. ieškovė akcinė draudimo bendrovė (toliau – ADB) „Compensa Vienna... 5. Ieškovė nurodė, kad žala susidarė ieškovei išmokėjus draudimo išmoką... 6. Atsakovė atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškovės reikalavimais... 7. Ieškovė dublike nurodė, jog teismai ne kartą vertino atsakovės ir UAB... 8. Atsakovė triplike laikosi pozicijos, kad tinkamas atsakovas byloje gali būti... 9. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų UAB „Grinda“... 10. 2020 m. kovo 2 d. nutartimi Vilniaus miesto apylinkės teismas nutarė bylą... 11. 2020 m. balandžio 29 d. Vilniaus miesto apylinkės teisme buvo gautas... 12. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 13. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2016 m. gruodžio 23... 14. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybos... 15. Su ieškove ADB „Compensa Vienna Insurance Group“ sudarytos Transporto... 16. Dėl subjekto, atsakingo už žalą, atsiradusią dėl transporto priemonės,... 17. Nagrinėjamu atveju nustatyta, jog atsakovė Vilniaus miesto savivaldybės... 18. Dėl atsakovės ir trečiojo asmens sudaryto Papildomo susitarimo pažymėtina,... 19. Teismas pažymi, kad nagrinėjant bylas, kuriose aplinkybės yra panašios į... 20. Pagal CK 6.266 straipsnio 1 dalį, žalą, padarytą dėl pastatų, statinių,... 21. Vertinant aplinkybių šioje byloje visumą darytina išvada, kad trečiasis... 22. Papildomai pažymėtina, kad kiti nurodyti argumentai bei aplinkybės neturi... 23. Dėl automobilio Skoda Superb, valstybinis Nr. ( - ) vairuotojo veiksmų... 24. Teismas atmeta kaip nepagrįstus atsakovės bei trečiojo asmens argumentus,... 25. Nėra pagrindo netikėti trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų... 26. Taip pat pažymėtina, kad ieškovė pateikė pakankamai rašytinių įrodymų,... 27. CK 6.1015 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog jeigu draudimo sutartis nenustato... 28. Dėl procesinių palūkanų.... 29. Ieškovė taip pat prašė priteisti iš atsakovės 6 procentų metinių... 30. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 31. Vadovaujantis CPK 80 straipsnio 1 dalimi, 93 straipsnio 1 dalimi, iš... 32. Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo... 33. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259... 34. ieškinį tenkinti iš dalies.... 35. Priteisti iš atsakovės Vilniaus miesto savivaldybės, į. k. 111109233,... 36. Priteisti valstybės naudai iš atsakovės Vilniaus miesto savivaldybės, į.... 37. Teismo sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...