Byla 2-1301-180/2018

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė Piškinaitė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Pastatų diagnostika ir statyba“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. birželio 13 d. nutarties, kuria ieškovės prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmestas civilinėje byloje Nr. 2-1292-513/2018 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Pastatų diagnostika ir statyba“ patikslintą ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Laukininkų valda“, dalyvaujant tretiesiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Progresyvūs projektai“ ir viešajai įstaigai Būsto energijos taupymo agentūrai, dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo, pirkimo sąlygų pripažinimo neteisėtomis ir paslaugų prikimo procedūros nutraukimo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

 1. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Pastatų diagnostika ir statyba“ kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė panaikinti atsakovės UAB „Laukininkų valda“ 2018 m. gegužės 10 d. sprendimą atmesti jos (ieškovės) pasiūlymą, pripažinti neteisėtais 2018 m. balandžio 16 d. Statybos techninės priežiūros paslaugų pirkimo sąlygų 3.1.7 ir 3.1.8 punktus bei nutraukti daugiabučio namo Vingio g. 35, Klaipėdoje, atnaujinimo (modernizavimo) statybos techninės priežiūros paslaugos pirkimo procedūras.
 2. Ieškiniui užtikrinti ieškovė prašė teismo taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti atsakovės vykdomo viešojo pirkimo procedūras ir uždrausti sudaryti pirkimo sutartį, o jei ji sudaryta – stabdyti jos vykdymą iki teismo sprendimo byloje įsiteisėjimo dienos. Ieškovės įsitikinimu ieškinys yra preliminariai pagrįstas ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra būtinas, kad būtų realiai užtikrintas būsimo teismo sprendimo įvykdymas.

3II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

4

 1. Klaipėdos apygardos teismas 2018 m. birželio 13 d. nutartimi prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė.
 2. Teismo išvada: šios bylos atveju laikinųjų apsaugos priemonių taikymas, t. y. pirkimo procedūrų sustabdymas, pažeistų šalių interesų pusiausvyrą, nes labiau tikėtina, kad neigiamos pasekmės, kurias galėtų patirti atsakovė, viršytų laikinųjų apsaugos priemonių teikiamą naudą; sustabdžius ginčo pirkimą net ir trumpam laikotarpiui, galbūt iškiltų reali grėsmė įgyvendinti atsakovės vykdomą pirkimą numatytu laiku, ir tuo būtų pažeistas viešasis interesas, nes viešojo pirkimo rezultatas glaudžiai susijęs su visų daugiabučio namo gyventojų gerove.
 3. Ieškovės prašomų konkrečių laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nėra proporcingas; jų taikymas suteiktų ieškovei pranašumą prieš atsakovę. Be to, ieškinį patenkinus, ieškovė savo subjektines teises galėtų ginti pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles paduodama ieškinį dėl žalos atlyginimo, o ieškinį netenkinus, tikėtina padaryta žala atsakovei ir gyventojams negalėtų būti atlyginta.

5III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

6

 1. Ieškovė atskirajame skunde prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. birželio 13 d. nutartį ir ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkinti.
 2. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
 1. Ieškinyje apeliantė nurodė faktinio ir teisinio pobūdžio argumentus, kuriais yra grindžiami pateikti reikalavimai, o kartu su ieškiniu buvo pateikti rašytiniai įrodymai, pagrindžiantys ieškinyje nurodytas faktines aplinkybes. Sprendžiant klausimą dėl poreikio taikyti laikinąsias apsaugos priemones, ieškinys turėjo būti vertinamas kaip tikėtinai pagrįstas.
 2. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių gali būti nepagrįstai pabloginta apeliantės padėtis, nes bylos nagrinėjimo metu atsakovė sudarys paslaugų pirkimo sutartį su konkurso laimėtoju. Dėl to, teismui nustačius pirkimo pažeidimus, susijusius su ginčijamo konkurso sąlygų teisėtumu, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba tapti nebeįmanomas. Be to, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas tinkamai užtikrins šalių interesų pusiausvyrą ir stabilumą byloje, kol bus išspręstas ginčas.
 3. Priimdamas skundžiamą nutartį pirmosios instancijos teismas neužtikrino šalių interesų pusiausvyros ir apribojo apeliantės galimybes realiai ginti pažeistas teises. Ieškovei siekiant ginti pažeistas teises pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles, paduodant ieškinį dėl žalos atlyginimo, apeliantė net ir nebūtų inicijavusi šios civilinės bylos. Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi neužtikrino šalių lygiateisiškumo principą ir akivaizdžiai pažeidė dispozityvumo principą.
 1. Atsakovė UAB „Laukininkų valda“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašė ieškovės atskirąjį skundą atmesti; teismui nusprendus tenkinti atskirąjį skundą, pareikalauti, kad ieškovė pateiktų banko garantiją už 22 267,75 Eur sumą.
 2. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:
 1. Apeliantė atskirajame skunde nenurodė jokių konkrečių argumentų, kurie pagrįstų ieškinio reikalavimus. Vien ta aplinkybė, kad ieškovė pateikė ieškinį ir surašė jame tam tikrus motyvus, nereiškia, kad ieškinys yra tikėtinai pagrįstas.
 2. Apeliantė pateikė ieškinį praėjus 44-ioms dienoms nuo pirkimo sąlygų paskelbimo ir tik po to, kai jos pasiūlymas jau buvo atmestas, nelaimėjo pirkimo. Jeigu apeliantė būtų įsitikinusi pirkimo sąlygų netinkamumu ir vertinusi, kad jos pažeidžia jos ir daugiabučio namo gyventojų interesus, ji būtų ginčijusi jas nedelsdama.
 3. Šiuo metu pirkimo sutartis nesudaryta, todėl ieškinį patenkinus teismas galės nutraukti pirkimo procedūras ir tokiu būdu visiškai patenkinti ieškovės reikalavimai. Net sudarius pirkimo sutartį, paminėtoje situacijoje teismas galėtų ją (sutartį) nutraukti, kaip prieštaraujančią imperatyvioms įstatymo normoms. Ieškinio nepatenkinus, apeliantė galėtų reikalauti atlyginti atsakovės neteisėtais veiksmais padarytą žalą. Atskirajame skunde apeliantė nenurodė, kokius konkrečius nuostolius ji patirs teismui netaikius laikinųjų apsaugos priemonių. Taigi apeliantės prašymas yra deklaratyvus ir juo siekiama ne apginti ieškovės interesus, o trikdyti atsakovės veiklą.
 4. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo Vingio g. 35, Klaipėdoje, daugiabučio namo gyventojai 2018/2019 metų žiemos sezono metu gali patirti 22 267,75 Eur nuostolių, todėl atsakovė, jeigu atskirasis skundas būtų patenkintas, prašo teismo pareikalauti apeliantės pateikti banko garantiją užtikrinti 22 267,75 Eur tikėtinus nuostolius.

7IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

8Atskirasis skundas netenkinamas.

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.
 2. Nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atmestas prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, pagrįstumo ir teisėtumo patikrinimas.
 3. Įstatyme įtvirtintos dvi būtinos sąlygos, sudarančios pagrindą taikyti laikinąsias apsaugos priemones: turi būti tikėtinai pagrįstas ieškovo reikalavimas bei nustatyta grėsmė teismo sprendimo įvykdymui (CPK 144 str. 1 d.).
 4. CPK 145 straipsnio 1 dalies 13 punkte nustatyta, kad teismas gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, kurios numatytos ne tik CPK 145 straipsnio 1 dalyje, bet ir kituose įstatymuose, kurių nesiėmus teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas. Vadovaujantis CPK 4237 straipsnio 2 dalies nuostatomis teismas viešųjų pirkimų bylose, be CPK 145 straipsnio 1 dalyje nurodytų laikinųjų apsaugos priemonių, taip pat gali taikyti viešojo pirkimo konkurso procedūrų sustabdymą, įpareigojimą perkančiajai organizacijai nesudaryti viešojo pirkimo sutarties ir kitas sprendimo įvykdymo užtikrinimo priemones. Viešųjų pirkimų bylose teismas priima motyvuotą nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vadovaudamasis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais bei viešuoju interesu, taip pat atsižvelgdamas į tai, ar laikinųjų apsaugos priemonių taikymo neigiamos pasekmės neviršija jų teikiamos naudos (CPK 4237 str. 1 d., Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. spalio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-1645-381/2015 ir kt.).
 5. Remiantis Lietuvos apeliacinio teismo formuojama laikinųjų apsaugos priemonių instituto (CPK XI skyriaus penktasis skirsnis) normų taikymo bei aiškinimo praktika, teismas, spręsdamas procesinį laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, pirmiausia, turi preliminariai įvertinti pareikštus ieškinio reikalavimus. Teismas, atlikdamas ieškinio reikalavimų preliminarų vertinimą, nenagrinėja ieškinio pagrįstumo iš esmės, netiria ir nevertina ieškinio faktinių ir teisinių argumentų ir juos patvirtinančių įrodymų (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. balandžio 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-674/2014; 2014 m. liepos 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1194/2014). Pagal prima facie (iš pirmo žvilgsnio) ieškinio preliminaraus pagrįstumo doktriną, ieškinio tikėtino pagrįstumo vertinimo tikslas yra teismo įsitikimas, ar, išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. kovo 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1040/2013; 2013 m. spalio 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2476/2013 ir kt.).
 6. Sprendžiant iš ieškinio turinio bei pateiktų prie jo įrodymų, ieškinys galima pripažinti tikėtinai pagrįstu, sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo galimybę, tačiau šioje proceso stadijoje ginčas nenagrinėjamas iš esmės, dėl ko nevertinami atsakovės argumentai dėl apeliantės tikėtina praleisto termino ginčyti pirkimo sąlygas. Nurodyti atsakovės argumentai yra teisiškai reikšmingi nagrinėjant bylą iš esmės.
 7. Viešųjų pirkimų bylose tarpusavyje konkuruoja keletas viešųjų interesų – tai yra visuomenės interesas pirkimo objekto teikiama nauda bei visuomenės interesas užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005 ir kt.). Konkuruojant kelioms teisinėms vertybėms, pirmumas suteikiamas tai vertybei, kurios neapginus atsirastų didesnė žala (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. lapkričio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2083/2014 ir kt.). Taigi kiekvienu atveju bylą nagrinėjantis teismas turi spręsti, kurio viešojo intereso aspekto neužtikrinimas padarytų didesnės žalos – konkrečių prekių ar/ir paslaugų, reikalingų visuomenei, kuo skubesnis įsigijimas ar konkretaus privataus asmens interesų užtikrinimas lygiomis galimybėmis dalyvauti viešojo pirkimo procedūrose bei visuomenės poreikis racionaliai ir skaidriai panaudoti biudžeto lėšas (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. spalio 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1907/2014 ir kt.).
 8. Apeliacinės instancijos teismas pritaria pirmosios instancijos teismo išvadai, kad skundžiamo viešojo pirkimo objektas (statybos techninės priežiūros paslaugos daugiabučiame name konkretiems statybos rangoms darbams) sudaro pakankamą pagrindą spręsti apie visuomenei reikšmingų paslaugų pirkimą; ginčo pirkimo procedūrų sustabdymas be abejonės gali sukelti realiai numatomą žalą ginčo daugiabučio namo gyventojams. Atsakovė nurodė, kad dėl pirkimo sustabdymo nuostoliai gali sudaryti 22 267,75 Eur. Ši aplinkybė nepaneigta. Pirmosios instancijos teismas teisingai sprendė, kad vykdomo tikslas – parinkti daugiabučio gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo) statybos techninį prižiūrėtoją ir tai yra vienas iš etapų, vykdant daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) darbus. Taigi šiuo viešuoju pirkimu siekiamos įgyti paslaugos yra betarpiškai susijusios su daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) darbais, kurios susijusios su klimato sąlygomis, numatytų darbų sezoniškumu. Sustabdžius ginčo pirkimo procedūras iš esmės būtų stabdomi visi (ar didelė dalis), daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) darbai. Dėl šios aplinkybes pirkimo procedūrų sustabdymas ir draudimas sudaryti sutartį pažeistų šalių interesų pusiausvyrą. Taigi apeliantė nepagrįstai teigia, kad prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones atitinka proporcingumo nuostatas.
 9. Nepagrįstas apeliantės teiginys, kad, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, ji negalės efektyviai ir veiksmingai ginti savo tikėtina pažeistų teisėtų interesų. Teisės aktai, reglamentuojantys viešuosius pirkimus, nustato įvairius subjekto pažeistų teisių gynybos būdus, pripažinus jo reikalavimus pagristus dėl perkančiosios organizacijos padarytų pažeidimų. Pažeistų teisių gynimo būdas nustatomas įvertinus faktinę situacija. Apie tai plačiai ir konkrečiai pasisakyta teismų praktikoje.
 10. Iš to, kas pasakyta, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad skundžiama teismo nutartis teisėta ir pagrįsta, priimta tinkamai įvertinus bylos duomenis bei tinkamai pritaikius proceso teisės normas. Jos naikinti ar keisti nėra jokio teisėto pagrindo.
 11. Apeliacinės instancijos teismas nepasisako dėl kitų skunde ar atsiliepime į jį išdėstytų argumentų, kaip neturinčių esminės reikšmės skundžiamos nutarties teisėtumui.

9Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

10Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. birželio 13 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai