Byla e2S-1059-796/2019
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Kristina Domarkienė

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės uždarosios akcinės bendrovės ( - ) atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2019 m. kovo 5 d. nutarties, kuria teismas tenkino ieškovės prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ( - ) ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei ( - ) dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) ( - ) kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl 11 261,39 Eur skolos, 6 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones, t. y. taikyti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) ( - ) turto areštą, neperžengiant pareikšto reikalavimo ribų.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

82.

9Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmai 2019 m. kovo 5 d. nutartimi ieškovės prašymą tenkino – nutarė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – ieškovės UAB ( - ) reikalavimų įvykdymui užtikrinti areštuoti atsakovės UAB ( - ) nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, o jo nesant – atsakovei priklausančias pinigines lėšas ar turtines teises, esančias pas atsakovę arba trečiuosius asmenis, neviršijant 11 261,39 Eur sumos, uždraudžiant bet kokį areštuoto turto perleidimą, įkeitimą kitiems asmenims ar kitokį nuosavybės teisės pakeitimą ar apribojimą bei turto vertės sumažinimą, tačiau iš sąskaitos esančių piniginių lėšų leidžiant atsiskaityti su ieškove, taip pat leidžiant vykdyti operacijas, susijusias su darbo užmokesčio išmokėjimu bei privalomųjų mokesčių mokėjimu valstybei.

103.

11Teismas nurodė, jog susiklosčiusi teisminė praktika rodo, jog, esant turtiniam ginčui, jei laikinųjų apsaugos priemonių taikymo prašoma pradinėje bylos stadijoje, jos paprastai yra taikomos.

124.

13Teismas vertino, jog ieškovės reiškiamas reikalavimas yra turtinio pobūdžio, reikalaujama suma yra pakankamai didelė ir reikšminga, ieškovės teigimu, atsakovė ilgą laiką vengia įvykdyti savo turtinius įsipareigojimus ir be pateisinamos priežasties vengia atsiskaityti su ieškove.

145.

15Teismas sprendė, kad nors kreipimosi į teismą dieną atsakovės pozicija dėl pareikšto ieškinio nebuvo žinoma, tačiau iš pateiktų duomenų darytina išvada, jog atsakovė su ieškove nebendradarbiauja, įsiskolinimas ieškovei yra susidaręs nuo 2018 m. rugpjūčio mėn.

166.

17Teismas, įvertinęs ieškinyje nurodytas aplinkybes, padarė išvadą, kad, įmonei neturint galimybės atsiskaityti bei įvykdyti prievolę, yra reali grėsmė, jog nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar tapti neįmanomas.

18III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

197.

20Atsakovė UAB ( - ) (toliau – ir apeliantė) prašo Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2019 m. kovo 5 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ( - ) prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovei uždarajai akcinei bendrovei ( - ) atmesti (netenkinti). Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

217.1.

22Faktinių aplinkybių visuma įrodo, kad nėra pagrindo konstatuoti, jog ieškovės pateiktas ieškinys yra pagrįstas, o tai reiškia, kad nėra ir vienos iš būtinų sąlygų pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones.

237.1.1.

24Teismui pateikti ieškovės išrašyti, tačiau atsakovės nepasirašyti dokumentai: sąskaita faktūra bei darbų perdavimo–priėmimo aktai. Taip pat nepridėti jokie įrodymai, kad ieškovė būtų pateikusi perdavimo–priėmimo aktus atsakovei. Pažymėtina, kad ieškinyje nenurodyta, kokius atsiskaitymo terminus šalys buvo suderinusios. Visos šios aplinkybės patvirtina faktą, kad ieškovė, kaip rangos darbų profesionalė, veikė ne pagal įprastą nusistovėjusią verslo praktiką rangos teisiniuose santykiuose: nesudarė rašytinės sutarties, nepasirūpino tinkamu darbų perdavimu, neatvyko į objektą, kai buvo informuota apie nekokybiškus darbus, neišsiuntė dokumentų paštu ir pan.

257.1.2.

26Atsakovė nesutinka su skundžiamoje nutartyje nurodytais teiginiais, kad įsiskolinimas yra atsiradęs seniai, o atsakovė nebendradarbiauja su ieškove. Pareiga sumokėti už atliktus rangos darbus kyla tada, kai jie yra atlikti ir dėl jų kokybės, apimties ir terminų nėra ginčo. Tačiau šiuo atveju ieškovė darbus atliko nekokybiškai, o dalies neatliko visai. Apie tai ieškovė buvo nuolat informuojama, todėl bendradarbiavimo pareigos vykdymo trūko ne iš atsakovės, o iš ieškovės.

277.2.

28Šiuo atveju byloje nėra nustatyta faktų, leidžiančių daryti išvadą, jog yra reali grėsmė, kad dėl kokių nors atsakovės veiksmų ar neveikimo galimo ieškovei palankaus teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas.

297.2.1.

30Teismas nepagrįstai konstatavo, remdamasis tik ieškovės nurodytais deklaratyviais teiginiais, kad ieškinio suma yra didelė ir reikšminga, ir dėl to tenkino prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Ieškovė nepateikė jokių duomenų, kad atsakovei ieškinio suma būtų didelė ir (ar) reikšminga.

317.2.2.

32Atsakovė yra stabilią veiklą vykdantis (teikia automobilių remonto ir korpusinių baldų gamybos paslaugas) ir gaunantis nuolatines pajamas juridinis asmuo. Atsakovės pateikti aktualūs 2018 metų įmonės finansinių ataskaitų duomenys patvirtina, kad įmonės turtas (215 614 Eur) dengia įmonės per vienerius metus mokėtinas sumas ir įsipareigojimus (110 674 Eur).

337.2.3.

34Teiginiams, kad atsakovei reikalavimo suma yra didelė, trūksta faktinio pagrįstumo. Ieškinio suma atsakovei jos turimo turto vertės kontekste nėra didelė ir ieškinio tenkinimo atveju teismo sprendimo neįvykdymo grėsmė nekiltų.

357.2.4.

36Nėra pateikta jokių įrodymų, kad atsakovė ėmėsi ar ketina imtis neteisėtų veiksmų, siekdama paslėpti ar sunaikinti turimą turtą ir taip apsunkinti teismo sprendimo įvykdymą. Teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, aplinkybių, patvirtinančių galimą atsakovės nesąžiningumą, nenustatė. Priešingai, atsakovė didina savo turto masę, darbuotojų skaičių ir plečia veiklą.

378.

38Ieškovė UAB ( - ) atsiliepimu į atsakovės atskirąjį skundą prašo atsakovės UAB ( - ) atskirojo skundo netenkinti ir Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2019 m. kovo 5 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimą į atskirąjį skundą grindžia šiais motyvais:

398.1.

40Teismas, priimdamas ginčijamą nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, tinkamai įvertino visas laikinųjų apsaugos priemonių taikymui reikšmingas bylos aplinkybes ir pagrįstai konstatavo, kad ieškovo ieškinys yra tikėtinai pagrįstas. Atsakovas, skųsdamas teismo nutartį atskiruoju skundu, be deklaratyvių teiginių, nepateikė įrodymų, patvirtinančių, jog teismas neįvykdė pareigos preliminariai įvertinti ieškinio reikalavimų tikėtiną pagrįstumą (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 178 straipsnis).

418.2.

42Atsakovės pateikti dokumentai neįrodo geros atsakovės finansinės padėties ir nepatvirtina, jog ieškovei palankaus teismo sprendimo įvykdymas nepasunkėtų ar nepasidarytų neįmanomas byloje netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, t. y. negalima spręsti, kad atsakovės turtinė padėtis yra tokia gera, jog reikalavimo suma atsakovei nebūtų laikoma didele. Atsakovė byloje nepateikė objektyvių įrodymų, šalinančių būsimo teismo sprendimo neįvykdymo grėsmę, kas leidžia daryti išvadą apie atsakovės nesąžiningumą, tikslingą visapusiškos informacijos neatskleidimą ir galimą vengimą vykdyti ieškovei palankų teismo sprendimą, todėl 2019 m. kovo 5 d. teismo nutartimi atsakovei pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės yra pagrįstos ir teisėtos.

438.3.

44Atsakovės balanso duomenys nepatvirtina objektyvios atsakovės finansinės padėties, kadangi pateikti ginčui neaktualaus laikotarpio duomenys, t. y. atsakovė nepateikė duomenų apie savo finansinę padėtį ginčo dieną. Atsakovė yra nemoki bendrovė, t. y. atsakovės per vienerius metus mokėtinos sumos – 110 674,00 Eur, viršija pusę į balansą įrašyto turto vertės – 107 807,00 Eur. Atsakovė taip pat nepateikė pelno (nuostolių) ataskaitos, todėl nėra jokio pagrindo teigti, kad atsakovė yra stabiliai ir pelningai veikianti bendrovė. Atsakovės pateikti duomenys iš interneto portalo www.rekvizitai.lt neįrodo geros atsakovės finansinės padėties ir nepatvirtina, jog ieškovei palankaus teismo sprendimo įvykdymas nepasunkėtų ar nepasidarytų neįmanomas byloje netaikius laikinųjų apsaugos priemonių.

458.4.

46Atsakovė ilgą laiką vengia atsiskaityti su ieškove. Ginčydama skundžiamą nutartį ir siekdama įrodyti savo gerą finansinę padėtį, atsakovė nagrinėjamoje byloje nepateikė objektyvių realią turimo nekilnojamojo ir kilnojamojo turto vertę patvirtinančių įrodymų, banko sąskaitų išrašų, patvirtinančių įmonės turimas lėšas, duomenų apie visus jos turimus kreditinius įsipareigojimus bei vykdytinų sutarčių, kurios galėtų patvirtinti atsakovės mokumą, gautinų sumų realumą ir pagrįstumą (CPK 178 straipsnis). Atsakovė vengia vykdyti turimus įsipareigojimus ieškovei ir pateikti visus nagrinėjamam ginčui aktualius duomenis apie finansinę būklę, todėl spręstina apie egzistuojantį atsakovės nesąžiningumą bei objektyvią riziką, kad atsakovė gali vengti vykdyti ir galbūt ieškovei palankų būsimą teismo sprendimą.

478.5.

48Pažymėtina, kad laikinosios apsaugos priemonės yra pritaikytos atsakovei priklausančiam nekilnojamajam ir kilnojamajam turtui ir tik jo nesant ar esant nepakankamai teismas įpareigojo areštuoti atsakovės turtines teises ar pinigines lėšas, neviršijant pareikšto reikalavimo. Atsakovė turi galimybę disponuoti jai priklausančiomis piniginėmis lėšomis, gali vykdyti kasdienines ūkines operacijas, mokėti darbo užmokestį, mokėti mokesčius valstybei, teikti paslaugas savo klientams ir t. t., todėl pirmosios instancijos teismo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės nesuvaržo atsakovės teisių daugiau, nei būtina tikslui pasiekti, nepažeidžia ekonomiškumo bei proceso šalių interesų pusiausvyros principų ir yra visiškai pagrįstos.

49Teismas

konstatuoja:

50IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

51Atskirasis skundas atmestinas.

52Dėl atskirojo skundo nagrinėjimo ribų ir ginčo esmės

539.

54Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329, 338 straipsniai).

5510.

56CPK 336 straipsnio nuostatos nustato, jog apeliacinės instancijos teismas atskirąjį skundą nagrinėja rašytinio proceso tvarka, išskyrus atvejus, kai šį skundą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad būtinas žodinis nagrinėjimas. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad šiuo atveju skundui išnagrinėti pakanka byloje esančios rašytinės medžiagos.

5711.

58Nagrinėjamu atveju ginčas kilo dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria tenkintas ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teisėtumo ir pagrįstumo.

59Dėl naujų įrodymų pridėjimo

6012.

61Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas turi teisę atsisakyti priimti naujus įrodymus, jei šie įrodymai galėjo būti pateikti bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė juos priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau.

6213.

63Apeliantė kartu su atskiruoju skundu pateikė papildomus rašytinius įrodymus: 2019 m. vasario 1 d. el. laiško kopiją, 2019 m. vasario 28 d. el. laiško kopiją, 2019 m. vasario 28 d. rašto dėl nekokybiškai atliktų ir nebaigtų darbų kopiją, www.rekvizitai.lt fotografuotą puslapio kopiją apie įsiskolinimų nebuvimą, www.rekvizitai.lt fotografuotą puslapio kopiją apie darbuotojų skaičiaus augimo dinamiką, www.rekvizitai.lt fotografuotą puslapio kopiją apie darbuotojams mokamą darbo užmokestį, teismų praktikos paieškos sistemos INFOLEX fotografuotą kopiją. Apeliantės rašytiniai įrodymai susiję su nagrinėjama byla, jų priėmimas neužvilkins bylos nagrinėjimo, be to, atsakovė galėjo susipažinti su pateiktais dokumentais, prieštaravimų dėl jų pridėjimo nepateikė. Atkreiptinas dėmesys, kad pateikti www.rekvizitai.lt puslapio duomenys yra viešai prieinama informacija. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į atskirojo skundo argumentus ir vadovaudamasis CPK 314 straipsniu, priima apeliantės pateiktus naujus įrodymus, kad juos, esant būtinybei, galėtų vertinti kartu su kitais byloje esančiais įrodymais.

6414.

65Pažymėtina, jog apeliantė nurodė, kad kartu su atskiruoju skundu pateikia 2018 m. įmonės balanso patvirtintą kopiją, tačiau šie duomenys nėra pateikti.

66Dėl skundžiamos nutarties (ne)teisėtumo

6715.

68Byloje nustatyta, kad 2019 m. kovo 1 d. teisme gautas UAB ( - ) ieškinys, kuriame, be kita ko, prašoma atsakovei taikyti laikinąsias apsaugos priemones – turto areštą, neperžengiant pareikšto piniginio reikalavimo ribų (11 261,39 Eur). Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmai 2019 m. kovo 5 d. nutartimi taikė laikinąsias apsaugos priemones – ieškovės reikalavimų įvykdymui užtikrinti areštavo atsakovės UAB ( - ) nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, o jo nesant – atsakovei priklausančias pinigines lėšas ar turtines teises, esančias pas atsakovę arba trečiuosius asmenis, neviršydamas 11 261,39 Eur sumos, uždraudė bet kokį areštuoto turto perleidimą, įkeitimą kitiems asmenims ar kitokį nuosavybės teisės pakeitimą ar apribojimą bei turto vertės sumažinimą, tačiau iš sąskaitos esančių piniginių lėšų leido atsiskaityti su ieškove, taip pat leido vykdyti operacijas, susijusias su darbo užmokesčio išmokėjimu bei privalomųjų mokesčių mokėjimu valstybei.

6916.

70Apeliantė nesutikdama su pirmosios instancijos nutartimi pateikė atskirąjį skundą. Iš atskirojo skundo turinio matyti, kad apeliantė faktiškai ginčija abiejų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygų egzistavimą, apeliantė atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais: nėra pagrindo konstatuoti, kad ieškovės pateiktas ieškinys yra pagrįstas, o tai reiškia, kad nėra ir vienos iš būtinų sąlygų taikyti laikinąsias apsaugos priemones; byloje nėra nustatyta faktų, leidžiančių daryti išvadą, jog yra reali grėsmė, kad dėl kokių nors atsakovės veiksmų ar neveikimo galimo ieškovei palankaus teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas.

7117.

72Laikinąsias apsaugos priemones reglamentuoja CPK 144–152 straipsniai. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

7318.

74Taigi, tam, kad laikinosios apsaugos priemonės būtų pritaikytos teisėtai, įstatymas numato dvi privalomas sąlygas: pirma, ieškovo reikalavimas turi būti tikėtinai (prima facie) pagrįstas; antra, turi egzistuoti reali grėsmė, kad nesiėmus tokių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti / pasidaryti nebeįmanomas. Nesant bent vienos iš šių sąlygų, nėra pagrindo taikyti tokias apsaugos priemones. Laikinųjų apsaugos priemonių poreikį nulemia grėsmė, kad dėl kokių nors atsakovo veiksmų arba neveikimo, taip pat dėl objektyvių aplinkybių galimo teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas.

7519.

76Taikydamas laikinąsias apsaugos priemones teismas nesprendžia šalių ginčo, o tik patikrina, ar yra pagrindas jas taikyti. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje taip pat nuosekliai formuojama pozicija, kad teismo atliekamas prima facie ieškinio įvertinimas leidžia teismui atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones tik tais atvejais, kai reiškiamas reikalavimas yra akivaizdžiai nepagrįstas, kai, pavyzdžiui, ieškovas pasirinko neleistiną ar aiškiai neįmanomą savo civilinių teisių gynybos būdą arba prašoma taikyti laikinąsias apsaugos priemones, užtikrinant reikalavimą, kuris iš viso nėra pagrįstas ieškinyje nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis, ir pan., t. y. tais atvejais, kai jau ieškinio priėmimo stadijoje galima daryti prielaidą, kad reiškiamas reikalavimas teismo negalės būti tenkinamas dėl pakankamai akivaizdaus šio reikalavimo nepagrįstumo (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. rugsėjo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1131-516/2017).

7720.

78Taigi, spręsdamas, ar egzistuoja pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, teismas visų pirma atlieka pareikštų reikalavimų pagrįstumo preliminarų (prima facie) vertinimą. Tokio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas. Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje spręsdamas dėl pareikšto ieškinio pagrįstumo nurodė, kad ieškovės reiškiamas reikalavimas yra turtinio pobūdžio, reikalaujama suma yra pakankamai didelė ir reikšminga, ieškovės teigimu, atsakovė vengia įvykdyti savo turtinius įsipareigojimus ieškovei. Iš byloje pateiktų duomenų sprendė, jog atsakovė su ieškove nebendradarbiauja, įsiskolinimas ieškovei yra susidaręs nuo 2018 m. rugpjūčio mėn. Pirmosios instancijos teismas, patenkindamas prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, preliminariai įvertinęs ieškinyje nurodytas aplinkybes, sprendė, jog nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar tapti neįmanomas.

7921.

80Apeliantė nesutikdama su skundžiama nutartimi atskirajame skunde teigia, kad ieškovės pateiktas ieškinys yra nepagrįstas, todėl nėra vienos iš būtinų sąlygų taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Grįsdama šiuos argumentus apeliantė neįrodinėja aplinkybės, kad ieškovės pateikto ieškinio forma ir (ar) turinys neatitinka įstatyme keliamų reikalavimų, t. y. neteigia, jog nėra suformuluotas (netinkamai suformuluotas) ieškinio reikalavimas ir jo faktinis bei teisinis pagrindai ar apskritai nėra pateikta įrodymų, pagrindžiančių išdėstytus argumentus ir reiškiamus reikalavimus. Apeliantė nurodo, jog teismui pateikti ieškovės išrašyti, tačiau atsakovės nepasirašyti dokumentai: sąskaita faktūra bei darbų perdavimo–priėmimo aktai. Taip pat nepridėti jokie įrodymai, kad ieškovė būtų pateikusi perdavimo–priėmimo aktus atsakovei, ieškinyje nenurodyta, kokius atsiskaitymo terminus šalys buvo suderinusios. Apeliantė nesutinka su skundžiamoje nutartyje nurodytais teiginiais, kad įsiskolinimas yra atsiradęs seniai, o atsakovė nebendradarbiauja su ieškove. Pažymėtina, kad šie apeliantės anksčiau nurodyti argumentai yra bylos nagrinėjimo iš esmės dalykas, reikalaujantis bylos faktinių aplinkybių ir pateiktų įrodymų visapusiško ir detalaus įvertinimo bei išnagrinėjimo, kuris negali būti atliekamas, sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą.

8122.

82Apeliacinės instancijos teismas, susipažinęs su ieškovės pateiktu ieškiniu, byloje pateiktais rašytiniais įrodymais, daro išvadą, kad ieškinys yra prima facie pagrįstas. Ieškovės ieškinyje nurodyta ieškinio suma –11 261,39 Eur. Pažymėtina, kad ieškovė pakankamai aiškiai suformulavo ieškinio faktinį ir teisinį pagrindus, kuriuos grindžia ieškinyje nurodytomis aplinkybėmis, taip pat atskleidė teisinius reiškiamo ieškinio argumentus, kartu su ieškiniu teismui pateikė rašytinius įrodymus, tikėtinai patvirtinančius ieškinyje nurodomas faktines aplinkybes, todėl yra pagrindas spręsti, kad ieškovės ieškinys yra prima facie pagrįstas.

8323.

84Tačiau, kaip minėta, vien preliminarus ieškinio pagrįstumo nustatymas nėra pakankamas pagrindas apriboti kito asmens teises laikinųjų apsaugos priemonių institutu. Antra būtinoji sąlyga taikyti šias priemones – grėsmė būsimo galbūt palankaus teismo sprendimo neįvykdymui, kuri nuosekliai plėtojamoje Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje aiškinama kaip asmens nesąžiningumas – ketinimas paslėpti, perleisti, įkeisti turimą turtą ar kitaip jį apsunkinti (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. birželio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1069-407/2016; 2016 m. birželio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1092-943/2016; 2017 m. sausio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-50-464/2017; 2017 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-835-464/2017; 2018 m. vasario 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-195-943/2018 ir kt.).

8524.

86Proceso šalis, prašanti taikyti laikinąsias apsaugos priemones, turėtų įrodyti egzistuojant grėsmę būsimo teismo sprendimo įvykdymui. Kadangi laikinosios apsaugos priemonės reiškia atsakovo turtinių ir (ar) asmeninių teisių ribojimą, tai tokių ribojimų taikymas galimas tik tada, kai tam yra aiškus teisinis pagrindas. Be to, naujausioje ir aktualiausioje Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje yra pasisakoma, jog vien tik aplinkybė, kad ieškinio suma atsakovui yra didelė, negali būti vertinama kaip absoliutus pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones; laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nekuria materialinių vertybių, nedidina turto vertės ir nepagerina asmens turtinės padėties, jis padeda išsaugoti esantį turtą iki ginčo išsprendimo iš esmės; vien didelė ieškinio suma pati savaime nei palengvina, nei pasunkina ar padaro nebeįmanomą būsimo teismo sprendimo įvykdymą; laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik tada, kai yra bent tikėtinų duomenų apie atsakovo galimą nesąžiningumą, jo ketinimus paslėpti, perleisti, įkeisti turimą turtą, kitaip jį apsunkinti ar apie kitokį jo elgesį, nesuderinamą su sąžiningo asmens elgesio principu (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. gegužės 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-804-516/2017). Vien tik argumentai, kuriais siekiama įrodyti prastą asmens turtinę padėtį, nesudaro pagrindo spręsti, jog egzistuoja grėsmė teismo sprendimo įvykdymui. Grėsmę, kaip vieną iš sąlygų laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti, kaip minėta, gali patvirtinti duomenys apie galimą atsakovo nesąžiningumą ir (ar) jo ketinimus paslėpti, perleisti, įkeisti turimą turtą ar kitaip jį apsunkinti. Todėl svarbu yra nustatyti ne asmens, kuriam prašoma taikyti apribojimus, turtinę padėtį ir pareikšto jam ieškinio sumos reikšmingumą, bet jo elgesį sąžiningumo aspektu (Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. gegužės 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-454-943/2019).

8725.

88Apeliantė nesutikdama su pirmosios instancijos teismo nutartimi teigia, jog teismas nepagrįstai konstatavo, remdamasis tik ieškovės nurodytais deklaratyviais teiginiais, kad ieškinio suma yra didelė ir reikšminga, ir tenkino prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Atsakovė yra stabilią veiklą vykdantis (teikia automobilių remonto ir korpusinių baldų gamybos paslaugas) ir gaunantis nuolatines pajamas juridinis asmuo. Atsakovės aktualūs 2018 metų įmonės finansinių ataskaitų duomenys patvirtina, kad įmonės turtas (21 5614 Eur) dengia įmonės per vienerius metus mokėtinas sumas ir įsipareigojimus (11 0674 Eur). Ieškinio suma atsakovei jos turimo turto vertės kontekste nėra didelė ir ieškinio tenkinimo atveju teismo sprendimo neįvykdymo grėsmė nekiltų. Byloje nėra pateikta įrodymų, kad atsakovė ėmėsi ar ketina imtis neteisėtų veiksmų, siekdama paslėpti ar sunaikinti turimą turtą ir taip apsunkinti teismo sprendimo įvykdymą.

8926.

90Ieškovė atsiliepime į atsakovės atskirąjį skundą nurodo, kad atsakovės pateikti dokumentai neįrodo geros atsakovės finansinės padėties ir nepatvirtina, jog ieškovei palankaus teismo sprendimo įvykdymas nepasunkėtų ar nepasidarytų neįmanomas byloje netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, t. y. negalima spręsti, kad atsakovės turtinė padėtis yra tokia gera, jog reikalavimo suma atsakovei nebūtų laikoma didele. Atsakovė byloje nepateikė objektyvių įrodymų, šalinančių būsimo teismo sprendimo neįvykdymo grėsmę, kas leidžia daryti išvadą apie atsakovės nesąžiningumą, tikslingą visapusiškos informacijos neatskleidimą ir galimą vengimą vykdyti ieškovei palankų teismo sprendimą. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs byloje surinktus duomenis, sprendžia, kad byloje yra duomenų, pagrindžiančių tikėtiną atsakovės nesąžiningumą. Ši išvada grindžiama toliau nurodytais argumentais.

9127.

92Rungimosi (CPK 12 straipsnis) bei proceso šalių lygiateisiškumo (CPK 17 straipsnis) principai, kuriais grindžiamas visas civilinis procesas, lemia teisinį reglamentavimą ir civilinio proceso ypatumą, kad kiekviena šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (CPK 178 straipsnis). Atitinkamai laikinųjų apsaugos priemonių, kaip išimtinio teisės instituto, taikymo atveju pareiga įrodyti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindą (sprendimo vykdymo apsaugos poreikį, aplinkybių, patvirtinančių grėsmę būsimo teismo sprendimo įvykdymui, egzistavimą) tenka prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones pateikusiam proceso dalyviui (ieškovui). Priešinga proceso šalis – atsakovas, kuriam prašoma taikyti laikinąsias apsaugos priemones, siekdamas išvengti tokių priemonių pritaikymo, turėtų teikti įrodymus, kurie paneigtų pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones buvimą, t. y. grėsmę sprendimo įvykdymui. Grėsmė ieškovei palankaus teismo sprendimo įvykdymui galėtų būti paneigta įrodymais, kad atsakovė turi pakankamai turto ir gauna nuolatinių pajamų, kurių vertė bei dydžiai nesukeltų sunkumų įvykdyti sprendimą.

9328.

94Byloje nustatyta, kad ieškovės pareikšto finansinio reikalavimo suma – 11 261,39 Eur, įsiskolinimas ieškovei galbūt yra susidaręs nuo 2018 m. rugpjūčio mėn. Kaip matyti iš apeliantės procesinių dokumentų turinio, atsakovė siekdama įrodyti, jog neegzistuoja grėsmė galbūt ieškovei palankaus teismo sprendimo įvykdymui, pateikė 2019 m. balandžio 4 d. interneto portalo www.rekvizitai.lt duomenis, kuriuose nurodoma, jog atsakovė neturi įsiskolinimų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai, jog 2019 m. balandžio 3 d. įmonėje dirbo 15 darbuotojų (apdraustųjų). Atsakovė nurodo, kad nuosavybės teise taip pat valdo 4 (keturias) transporto priemones, kurių likutinė vertė – 44 005 Eur (keturiasdešimt keturi tūkstančiai penki eurai), tačiau šiuos teiginius patvirtinančių duomenų iš VĮ „Regitra“ nepateikė. Remiantis interneto portalo www.rekvizitai.lt 2019 m. liepos 30 d. duomenimis, ieškovei priklauso 3 (trys) transporto priemonės – automobiliai. Atskirajame skunde nurodyta, jog 2018 metų įmonės finansinių ataskaitų duomenys patvirtina, kad įmonės turtas – 215 614,00 Eur, dengia įmonės per vienerius metus mokėtinas sumas ir įsipareigojimus (110 674,00 Eur). Teigia, kad kartu su atskiruoju skundu pridedamas įmonės 2018 m. balansas, iš kurio matyti, kad atsakovė iš viso turi 215 614,00 Eur vertės turto, iš kurio ilgalaikio turto vertė siekia 76 346,00 Eur. Atsakovės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 11 0674,00 Eur. Pažymėtina, jog 2018 m. įmonės balansas į bylą nėra pateiktas. Sutiktina su atsiliepime į atskirąjį skundą nurodytu argumentu, kad atskirajame skunde pateikti duomenys iš interneto portalo www.rekvizitai.lt neįrodo geros atsakovės finansinės padėties ir nepatvirtina, jog ieškovei palankaus teismo sprendimo įvykdymas nepasunkėtų ar nepasidarytų neįmanomas byloje netaikius laikinųjų apsaugos priemonių. Atsižvelgiant į tai, kas nustatyta anksčiau, darytina išvada, kad ieškovė vengia pateikti visus nagrinėjamam ginčui aktualius duomenis apie savo finansinę būklę, todėl spręstina apie egzistuojantį atsakovės nesąžiningumą bei objektyvią riziką, jog atsakovė gali vengti vykdyti galbūt ieškovei palankų būsimą teismo sprendimą. Atsakovė nepateikė duomenų apie jos turimą nekilnojamąjį turtą ir kilnojamąjį turtą, realią turimo nekilnojamojo ir kilnojamojo turto vertę patvirtinančių įrodymų, banko sąskaitų išrašų, patvirtinančių įmonės turimas lėšas, duomenų apie visus jos turimus kreditinius įsipareigojimus bei vykdytinų sutarčių, kurios galėtų patvirtinti atsakovės mokumą, gautinų sumų realumą ir pagrįstumą. Taigi, darytina pagrįsta išvada, jog, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, egzistuoja objektyvi rizika, kad atsakovė gali vengti vykdyti galbūt ieškovei palankų būsimą teismo sprendimą. Vadinasi, antroji sąlyga taikyti laikinąsias apsaugos priemones šioje byloje yra nustatyta.

9529.

96Aukščiau nustatytų faktinių aplinkybių bei teisinių argumentų pagrindu apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, jog nagrinėjamu atveju išlieka grėsmė, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Atsakovės atskirajame skunde išdėstyti argumentai nepatvirtino pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių nepagrįstumo, todėl atskirasis skundas atmestinas, o pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

97Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 ir 291 straipsniais, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

98Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2019 m. kovo 5 d. nutartį palikti nepakeistą.

99Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Kristina... 2. apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės uždarosios... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) ( - ) kreipėsi į... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. 2.... 9. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmai 2019 m. kovo 5 d.... 10. 3.... 11. Teismas nurodė, jog susiklosčiusi teisminė praktika rodo, jog, esant... 12. 4.... 13. Teismas vertino, jog ieškovės reiškiamas reikalavimas yra turtinio... 14. 5.... 15. Teismas sprendė, kad nors kreipimosi į teismą dieną atsakovės pozicija... 16. 6.... 17. Teismas, įvertinęs ieškinyje nurodytas aplinkybes, padarė išvadą, kad,... 18. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 19. 7.... 20. Atsakovė UAB ( - ) (toliau – ir apeliantė) prašo Klaipėdos apylinkės... 21. 7.1.... 22. Faktinių aplinkybių visuma įrodo, kad nėra pagrindo konstatuoti, jog... 23. 7.1.1.... 24. Teismui pateikti ieškovės išrašyti, tačiau atsakovės nepasirašyti... 25. 7.1.2.... 26. Atsakovė nesutinka su skundžiamoje nutartyje nurodytais teiginiais, kad... 27. 7.2.... 28. Šiuo atveju byloje nėra nustatyta faktų, leidžiančių daryti išvadą, jog... 29. 7.2.1.... 30. Teismas nepagrįstai konstatavo, remdamasis tik ieškovės nurodytais... 31. 7.2.2.... 32. Atsakovė yra stabilią veiklą vykdantis (teikia automobilių remonto ir... 33. 7.2.3.... 34. Teiginiams, kad atsakovei reikalavimo suma yra didelė, trūksta faktinio... 35. 7.2.4.... 36. Nėra pateikta jokių įrodymų, kad atsakovė ėmėsi ar ketina imtis... 37. 8.... 38. Ieškovė UAB ( - ) atsiliepimu į atsakovės atskirąjį skundą prašo... 39. 8.1.... 40. Teismas, priimdamas ginčijamą nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 41. 8.2.... 42. Atsakovės pateikti dokumentai neįrodo geros atsakovės finansinės padėties... 43. 8.3.... 44. Atsakovės balanso duomenys nepatvirtina objektyvios atsakovės finansinės... 45. 8.4.... 46. Atsakovė ilgą laiką vengia atsiskaityti su ieškove. Ginčydama skundžiamą... 47. 8.5.... 48. Pažymėtina, kad laikinosios apsaugos priemonės yra pritaikytos atsakovei... 49. Teismas... 50. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 51. Atskirasis skundas atmestinas.... 52. Dėl atskirojo skundo nagrinėjimo ribų ir ginčo esmės... 53. 9.... 54. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis... 55. 10.... 56. CPK 336 straipsnio nuostatos nustato, jog apeliacinės instancijos teismas... 57. 11.... 58. Nagrinėjamu atveju ginčas kilo dėl pirmosios instancijos teismo nutarties,... 59. Dėl naujų įrodymų pridėjimo... 60. 12.... 61. Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas turi teisę... 62. 13.... 63. Apeliantė kartu su atskiruoju skundu pateikė papildomus rašytinius... 64. 14.... 65. Pažymėtina, jog apeliantė nurodė, kad kartu su atskiruoju skundu pateikia... 66. Dėl skundžiamos nutarties (ne)teisėtumo... 67. 15.... 68. Byloje nustatyta, kad 2019 m. kovo 1 d. teisme gautas UAB ( - ) ieškinys,... 69. 16.... 70. Apeliantė nesutikdama su pirmosios instancijos nutartimi pateikė atskirąjį... 71. 17.... 72. Laikinąsias apsaugos priemones reglamentuoja CPK 144–152 straipsniai. Pagal... 73. 18.... 74. Taigi, tam, kad laikinosios apsaugos priemonės būtų pritaikytos teisėtai,... 75. 19.... 76. Taikydamas laikinąsias apsaugos priemones teismas nesprendžia šalių ginčo,... 77. 20.... 78. Taigi, spręsdamas, ar egzistuoja pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos... 79. 21.... 80. Apeliantė nesutikdama su skundžiama nutartimi atskirajame skunde teigia, kad... 81. 22.... 82. Apeliacinės instancijos teismas, susipažinęs su ieškovės pateiktu... 83. 23.... 84. Tačiau, kaip minėta, vien preliminarus ieškinio pagrįstumo nustatymas nėra... 85. 24.... 86. Proceso šalis, prašanti taikyti laikinąsias apsaugos priemones, turėtų... 87. 25.... 88. Apeliantė nesutikdama su pirmosios instancijos teismo nutartimi teigia, jog... 89. 26.... 90. Ieškovė atsiliepime į atsakovės atskirąjį skundą nurodo, kad atsakovės... 91. 27.... 92. Rungimosi (CPK 12 straipsnis) bei proceso šalių lygiateisiškumo (CPK 17... 93. 28.... 94. Byloje nustatyta, kad ieškovės pareikšto finansinio reikalavimo suma – 11... 95. 29.... 96. Aukščiau nustatytų faktinių aplinkybių bei teisinių argumentų pagrindu... 97. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 ir... 98. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2019 m. kovo 5 d.... 99. Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....