Byla 2-595/2011

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Vyto Miliaus (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Marytės Mitkuvienės ir Gintaro Pečiulio, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Apskaitos ir mokesčių konsultacijos“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. spalio 26 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-6329-661/2010 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Apskaitos ir mokesčių konsultacijos“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „PK Invest“ dėl skolos priteisimo.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovas UAB „Apskaitos ir mokesčių konsultacijos“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB „PK Invest“ dėl skolos priteisimo.

6Ieškovo prašymu Vilniaus 3-osios apylinkės teismo 2010 kovo 28 d. nutartimi šioje byloje pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės atsakovo atžvilgiu – areštuotas turtas 59 990,35 Lt sumai.

7Atsakovas UAB „PK Invest” pateikė priešieškinį, kuriuo prašė pripažinti ieškovo UAB „Apskaitos ir mokesčių konsultacijos“ 2007 m. gruodžio 30 d. preliminarios nepastatyto nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutarties Nr. 94/K2-03 nutraukimą 2009 m. rugsėjo 10 d. pranešimu niekiniu ir negaliojančiu, priteisti iš ieškovo atsakovo naudai 6 000 Lt baudą, 32 884,68 Lt tiesioginių nuostolių, kurių nepadengia bauda, bei 69 588,80 Lt delspinigių, viso 108 473,48 Lt sumą, taip pat 6 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

82010 m. spalio 22 d. Vilniaus apygardos teisme gautas atsakovo UAB „PK Invest“ prašymas, kuriuo UAB „PK Invest“ prašė panaikinti laikinąsias apsaugos priemones pritaikytas Vilniaus m. 3-ojo apylinkės teismo 2010 m. kovo 28 d. nutartimi. Nurodė, kad atsakovo turimo turto visiškai užtenka galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymui.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

10Vilniaus apygardos teismas 2010 m. spalio 26 d. nutartimi patenkino atsakovo prašymą ir panaikino Vilniaus 3-osios apylinkės teismo 2010 kovo 28 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones atsakovo atžvilgiu t. y. panaikino atsakovo turto areštą 59 990,35 Lt sumai. Šią nutartį grindė gera atsakovo turtine padėtimi.

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį, paaiškinimų argumentai

12Ieškovas pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. spalio 26 d. nutarties. Atskiruoju skundu prašo panaikinti skundžiamą nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – atsakovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo atmesti. Šį prašymą grindžia tokiais argumentais:

131. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas atsakovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo nepranešęs ieškovui, pažeidė rungimosi ir šalių procesinio lygiateisiškumo principus.

142. Pirmosios instancijos teismas, savo iniciatyva rinkdamas įrodymus, pažeidė įrodinėjimą reglamentuojančias CPK 179 str. 2 d. nuostatas ir teismo nešališkumo principą.

153. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai skundžiamoje nutartyje nurodė, kad ieškovas, kreipdamasis į teismą ir prašydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, privalo pateikti jų taikymo būtinumą pagrindžiančius įrodymus. Nagrinėjamu atveju klausimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių buvo išspręstas įsiteisėjusia teismo nutartimi, o tai lemia, kad būtent atsakovas, prašydamas panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, turėjo teikti jų panaikinimo pagrindą patvirtinančius įrodymus.

164. Atsakovas neįrodė aplinkybių, kuriomis grindė savo prašymą.

175. Atsakovo pateikti duomenys neleidžia nustatyti jo geros turtinės padėties. Priešingai, atsakovo pateikti įrodymai rodo sparčiai ir esmingai mažėjančią jo turto vertę, taigi – galimai blogėjančią jo turtinę padėtį.

18Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškovo atskirąjį skundą. Atsiliepimu prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Šį prašymą grindžia tokiais argumentais:

191. Pirmosios instancijos teismas nepažeidė rungimosi ir šalių procesinio lygiateisiškumo principų, nes CPK 150 str. nuostatos nenumato teismo pareigos pranešti apie gautą prašymą panaikinti laikinąsias apsaugos priemones.

202. Teismas savo iniciatyva nerinko įrodymų, todėl nepažeidė jokių įrodinėjimą reglamentuojančių teisės normų.

213. Ieškovas turėjo pareigą pateikti įrodymus, patvirtinančius pagrindą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, todėl, to nepadarius, turto areštas buvo panaikintas pagrįstai.

224. Atsakovas pateikė visus reikalingus įrodymus, jog pagrįstų savo prašymą, todėl teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta.

235. Ieškovas neįrodė, jog atsakovo finansinė padėtis gali būti bloga ar blogėja.

242011 m. kovo 24 d. Lietuvos apeliaciniame teisme gauti apelianto paaiškinimai. Paaiškinimuose nurodoma, kad byloje esantis atsakovo balansas yra parengtas pažeidžiant Akcinių bendrovių įstatymo reikalavimus, o tai lemia, kad jis neatspindi realios atsakovo turtinės padėties ir kad neįrodo, jog nėra grėsmės galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymui.

25IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

26Atskirasis skundas netenkintinas.

27Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

28Teismų praktikoje suformuluota taisyklė, pagal kurią aplinkybė, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimu, preziumuojama tuomet, kai turtinis ginčas tarp šalių atsirado dėl didelės pinigų sumos, kadangi didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti teismo būsimo sprendimo neįvykdymo riziką (Lietuvos apeliacinio teismo 2005 m. rugpjūčio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-397/2005; 2006 m. vasario 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-105/2006; 2007 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-782/2007; 2008 m. birželio 12 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-428/2008; 2008 m. liepos 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-545/2008; 2008 m. gruodžio 11 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-906/2008; 2009 m. balandžio 16 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-447/2009; 2009 m. rugsėjo 10 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-905/2009). Prezumpcija, jog ieškinio didelė suma gali objektyviai padidinti ieškovui galimai palankaus teismo sprendimo neįvykdymo riziką, nėra absoliuti. Kiekvienu atveju teismas turi vertinti konkrečias faktines bylos aplinkybes, atsižvelgti į atsakovo finansines galimybes, t. y. ar jam ši ieškinio suma, lyginant ją su nuosavybės teise valdomo turto verte, vykdoma veikla, gaunamu pelnu bei apyvarta, įsipareigojimais kreditoriams, yra didelė. Teisingam šio klausimo išsprendimui turi įtakos, ar atsakovas turi ilgalaikio ar trumpalaikio turto, ar šis turtas likvidus, ar apsunkintas disponavimas turtu ir pan.

29Nagrinėjamoje byloje ieškovas UAB „Apskaitos ir mokesčių konsultacijos“ pareiškė ieškinį atsakovui UAB „PK Invest“, kuriuo prašo iš atsakovo priteisti 59 990,35 Lt sumą. Ieškiniu prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Vilniaus 3-osios apylinkės teismo 2010 kovo 28 d. nutartimi ieškovo reikalavimų užtikrinimui pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės atsakovo atžvilgiu – areštuotas turtas 59 990,35 Lt sumai. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. spalio 26 d. nutartimi patenkino atsakovo prašymą ir panaikino Vilniaus 3-osios apylinkės teismo 2010 kovo 28 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones atsakovo atžvilgiu. Šią nutartį grindė gera atsakovo turtine padėtimi. Dėl šios priežasties yra reikalinga išsiaiškinti, ar atsakovui ieškinio suma yra didelė ir ar tai yra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovo atžvilgiu.

30Iš byloje esančio 2010 m. birželio 30 d. balanso (b. l. 116-118) matyti, kad atsakovas turi turto 69 052 794 Lt sumai. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 40 151 559 Lt. Iš turimo turto atėmus mokėtinas sumas ir įsipareigojimus gautina 28 901 235 Lt suma, kuri realiai galėtų būti panaudota ieškovui galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymui. Iš byloje esančių Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašų (b. l. 105-108) matyti, kad atsakovo turtas yra areštuotas 1 189 000 Lt sumai. Šie duomenys rodo, kad net ir iš realiai ieškovo galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymui panaudotino turto (28 901 235 Lt) atėmus atsakovui taikyto turto arešto sumą (1 189 000 Lt) atsakovui lieka pakankamai turto, jog jis galėtų įvykdyti galimai ieškovui palankų teismo sprendimą. Visi šie duomenys rodo, kad atsakovo turtinė padėtis yra gera, kad ieškinio suma atsakovui nėra didelė ir kad nėra grėsmės, jog neareštavus atsakovo turto, galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas byloje pasunkės ar taps neįmanomas. Esant minėtoms aplinkybėms, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi pagrįstai tenkino UAB „PK Invest“ prašymą ir panaikino Vilniaus 3-osios apylinkės teismo 2010 kovo 28 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

31Kiti atskirajame skunde ir atsiliepime į jį, paaiškinimuose nurodyti argumentai neturi teisinės reikšmės teisingam klausimo išsprendimui.

32Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu, 338 straipsniu

Nutarė

33Vilniaus apygardos teismo 2010 m. spalio 26 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovas UAB „Apskaitos ir mokesčių konsultacijos“ kreipėsi į teismą... 6. Ieškovo prašymu Vilniaus 3-osios apylinkės teismo 2010 kovo 28 d. nutartimi... 7. Atsakovas UAB „PK Invest” pateikė priešieškinį, kuriuo prašė... 8. 2010 m. spalio 22 d. Vilniaus apygardos teisme gautas atsakovo UAB „PK... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. spalio 26 d. nutartimi patenkino atsakovo... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį, paaiškinimų argumentai... 12. Ieškovas pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m.... 13. 1. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas atsakovo prašymą dėl... 14. 2. Pirmosios instancijos teismas, savo iniciatyva rinkdamas įrodymus,... 15. 3. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai skundžiamoje nutartyje nurodė,... 16. 4. Atsakovas neįrodė aplinkybių, kuriomis grindė savo prašymą.... 17. 5. Atsakovo pateikti duomenys neleidžia nustatyti jo geros turtinės... 18. Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškovo atskirąjį skundą. Atsiliepimu... 19. 1. Pirmosios instancijos teismas nepažeidė rungimosi ir šalių procesinio... 20. 2. Teismas savo iniciatyva nerinko įrodymų, todėl nepažeidė jokių... 21. 3. Ieškovas turėjo pareigą pateikti įrodymus, patvirtinančius pagrindą... 22. 4. Atsakovas pateikė visus reikalingus įrodymus, jog pagrįstų savo... 23. 5. Ieškovas neįrodė, jog atsakovo finansinė padėtis gali būti bloga ar... 24. 2011 m. kovo 24 d. Lietuvos apeliaciniame teisme gauti apelianto paaiškinimai.... 25. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 26. Atskirasis skundas netenkintinas.... 27. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis... 28. Teismų praktikoje suformuluota taisyklė, pagal kurią aplinkybė, kad teismo... 29. Nagrinėjamoje byloje ieškovas UAB „Apskaitos ir mokesčių konsultacijos“... 30. Iš byloje esančio 2010 m. birželio 30 d. balanso (b. l. 116-118) matyti, kad... 31. Kiti atskirajame skunde ir atsiliepime į jį, paaiškinimuose nurodyti... 32. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 33. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. spalio 26 d. nutartį palikti nepakeistą....