Byla e2-777-790/2020
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, trečiasis asmuo – uždaroji akcinė bendrovė „Kaunesta“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Marius Bajoras,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal atsakovės Kauno miesto savivaldybės administracijo satskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2020 m. vasario 26 d. nutarties, kuria tenkintas prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių, civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „VERSLO“ ieškinį atsakovei Kauno miesto savivaldybės administracijai dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, trečiasis asmuo – uždaroji akcinė bendrovė „Kaunesta“,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „VERSLO“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama panaikinti Kauno miesto savivaldybės administracijossprendimus, kuriais UAB „Kaunesta“ pasiūlymas pripažintas atitinkančiu viešojo pirkimo Nr. 455564 „Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklos, Ašigalio g. 23, Kaune, vidaus patalpų paprastojo remonto darbų pirkimas“ (toliau – Pirkimas) sąlygų reikalavimus ir nustatytas laimėjusiu.

62.

7Ieškinio reikalavimams užtikrinti ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir įpareigoti atsakovę nesudaryti viešojo pirkimo sutarties su UAB „Kaunesta“. Nurodė, kad įpareigojimas nesudaryti viešojo pirkimo sutarties yra vienintelė efektyvi priemonė ieškovei pasinaudoti teise į veiksmingą ir efektyvią teisių bei teisėtų interesų gynybą. Pažymėjo, kad ieškovė siekia ginti savo teises tokiu būdu, kad būtų užtikrintos realios galimybės sudaryti viešojo pirkimo sutartį. Atsakovei sudarius sutartį, Pirkime būtų labai apsunkinamos galimybės sugrąžinti ginčo šalis į prieš pažeidimą buvusią padėtį ir pasunkėtų palankaus ieškovei teismo sprendimo vykdymas, praktiškai ieškovei paliekant tik vienintelį teisių gynimo būdą – reikalauti žalos atlyginimo. Taigi egzistuoja dvigubo mokėjimo grėsmė, kada perkančioji organizacija turės pareigą sumokėti ir kontrahentui pagal sutartį už jos vykdymą, iratlyginti žalą ieškoveidėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) pažeidimų. Ieškovė akcentavo, kad perkamo objekto įsigijimas nėra grindžiamas ypatinga skuba ir byloje nėra duomenų, kurie leistų manyti, kad Pirkimo procedūrų stabdymas iš esmės pažeistų viešąjį interesą. Be to, tuo atveju, kai viešasis pirkimas vykdomas pažeidžiant VPĮ reikalavimus ir neužtikrinama tiekėjų sąžininga konkurencija, yra pažeidžiamos ne tik ieškovės teisės ir interesai, bet ir visos visuomenės interesai, nes nėra užkertamas kelias neteisėtiems perkančiosios organizacijos veiksmams, neužtikrinamas viešojo pirkimo procedūrų skaidrumas, viešųjų pirkimų siekio racionaliai naudoti lėšas įgyvendinimas (VPĮ 17 straipsnis) bei efektyvus tiekėjų teisių gynimas.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

93.

10Kaunoapygardos teismas 2020 m. vasario 26 d. nutartimi ieškovės UAB „VERSLO“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino – įpareigojo atsakovę Kauno miesto savivaldybės administraciją nesudaryti viešojo pirkimo sutarties su UAB „Kaunesta“ iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo dienos.

114.

12Teismo vertinimu, ieškovės pareikšti reikalavimai, ieškinyje nurodytos faktinės aplinkybės bei pateikti įrodymai preliminariai leidžia manyti, kad ieškovei palankaus teismo sprendimo priėmimo tikimybė egzistuoja. Teismas nurodė, kad šiuo atveju prioritetas teiktinas viešajam interesui, pasireiškiančiam Pirkimo procedūrų teisėtumo užtikrinimu, kadangi dabartinėje bylos nagrinėjimo stadijoje nenustatyta aplinkybių, kurios sudarytų pagrindą spręsti, jog egzistuoja viešasis interesas, reikalaujantis viešojo pirkimo procedūras užbaigtiitin sparčiai. Byloje nėra duomenų, kad patalpų būklė būtų avarinė, kad šiuos darbus būtina atlikti nedelsiant, o jų neatlikus skubiai kiltų grėsmė patalpų naudotojams ar aplinkiniams. Teismas sprendė, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas šiuo atveju būtų optimaliausia priemonė, jog Pirkimo sutartis nebūtų sudaryta su galimai Pirkimo sąlygų reikalavimų neatitinkantį pasiūlymą pateikusia tiekėja, tokiu būdu išvengiant dvigubo mokėjimo, jei ieškovė reikalautų žalos atlyginimo.

13III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

145.

15Atskirajame skunde atsakovėprašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2020 m. vasario 26 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės, ieškovės prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmesti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

165.1.

17Ieškovės ieškinys vertintinas kaip preliminariai nepagrįstas. Ieškovė ieškinyje teigia, kad trečiojo asmens kartu su pasiūlymu pateiktose lokalinėse sąmatose nurodyti techniniai parametrai dėl vėdinimo sistemos konkrečių dalių – lauko grotų oro paėmimui ir alkūnės – neatitinka Pirkimo dokumentuose reikalautų techninių parametrų, tačiau šie trūkumai yra tik formalūs, redakcinio pobūdžio ir nesudaro pagrindo atmesti trečiojo asmens pasiūlymo.

185.2.

19Pirkimu siekiamų įsigyti mokyklos remonto darbų skubus įgyvendinimas yra neabejotinai būtinas viešajam interesui užtikrinti, to nepadarius, mokykloje bus sutrikdytas ugdymo procesas ir žalą patirs tiek viešasis interesas, tiek ir mokyklą lankantys mokiniai. Be to, mokykla bus pritaikyta neįgaliesiems, bus įrengtas neįgaliųjų keltuvas, kuris užtikrins visų patalpų pasiekiamumą neįgaliesiems. Pirkimu siekiami įsigyti mokyklos remonto darbai turi būti visiškai arba bent jau iš esmės užbaigti iki 2020 m. rugsėjo mėnesio. Didelė dalis darbų būtų atliekami būtent vasarą, kada ugdymo veikla yra arba nevykdoma, arba vykdoma ženkliai mažesniu intensyvumu. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, šie darbai bus atliekami mokslo metų laiku. Gali susiklostyti situacija, kad dėl tam tikrų specifinių darbų – elektrosinstaliacijos ir apšvietimo keitimo, radiatorių keitimo, vėdinimo sistemos įrengimo ir pan., atitinkamose patalpose moksleivių ugdymo ir švietimo veikla negalės būti vykdoma.

205.3.

21Skundžiamoje nutartyje teismas pagrįstai atkreipė dėmesį į aplinkybę, kad Pirkimo objektas iš dalies yra finansuojamas Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų lėšomis. Siekiant gauti ES finansavimą, mokyklos remonto darbai turi būti užbaigti iki 2020 m. rugsėjo mėnesio ir taikant laikinąsias apsaugos priemones, to padaryti bus neįmanoma. ES paramos praradimas ženkliai viršytų dėl laikinųjų apsaugos priemonių netaikymo netgi teoriškai galinčią kilti žalą. Atsakovė ir viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau – CPVA) 2019 m. birželio 20 d. sudarė finansavimo sutartį, kurios pagrindu atsakovei iš viso skirtas daugiau nei 300 tūkst. eurų finansavimas. Viso projekto pagal finansavimo sutartį veiklų įgyvendinimas yra numatytas 2020 m. gruodžio 31 d. Tačiau projektas yra suskirstytas į atskirus uždavinius, kuriems numatyti atskiri užbaigimo terminai. Vienas iš projekto uždavinių yra Pirkime siekiami įsigyti mokyklos remonto darbai, kurie turi būti užbaigti iki 2020 m. rugsėjo mėnesio. Kadangi finansavimas yra vykdomas kompensuojant patirtas išlaidas pagal išrašytas sąskaitas, todėl iki 2021 m. sausio 30 d. atsakovė turi būti faktiškai patyrusi visas norimas pagal finansavimo sutartį finansuoti išlaidas bei atlikusi visas su tuo susijusias administracines procedūras. Atsakovė privalo užbaigti Pirkimo objektą sudarančius mokyklos remonto darbus iki 2020 m. rugsėjo mėnesio, tai yra iki numatytos ES finansuojamo projekto įgyvendinimo pabaigos. Priešingu atveju atsakovė praras Pirkimo objekto įgyvendinimui skirtą ES finansavimą.

226.

23Atsiliepime į atsakovės atskirąjį skundą ieškovė prašo atskirąjį skundą atmesti ir Kauno apygardos teismo 2020 m. vasario 26 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais pagrindiniais atsikirtimais:

246.1.

25Pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad ieškinys yra tikėtinai pagrįstas, kadangi ieškinio forma ir turinys atitiko įstatymo nuostatas, nėra duomenų, kad ieškovės reikalavimai būtų akivaizdžiai nepagrįsti ir ji savo interesus gintų aiškiai netinkamu būdu.

266.2.

27Atsakovė atskirajame skunde nenurodo jokių duomenų, kurie įrodytų, jog patalpų būklė būtų avarinė, kad šiuos darbus būtina atlikti nedelsiant, o jų neatlikus skubiai kiltų grėsmė patalpų naudotojams ar aplinkiniams, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, jog laikinųjų apsaugos priemonių taikymas šiuo atveju yra optimaliausia priemonė, kad Pirkimo sutartis nebūtų sudaryta su galimai Pirkimo sąlygų reikalavimų neatitinkantį pasiūlymą pateikusia tiekėja, tokiu būdu išvengiant dvigubo mokėjimo, jei ieškovė reikalautų žalos atlyginimo.

286.3.

29Perkančioji organizacija įgyvendina ES struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklos infrastruktūros tobulinimas“. Šio projekto finansavimo sąlygas nustatančio Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. V-1074 patvirtinto 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo (toliau – Aprašas) 19 punktas numato, kad teikiamų pagal Aprašą projektų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 36 mėnesiai nuo projekto sutarties pasirašymo dienos. Taigi įvertinus tai, kad minėta projekto finansavimo sutartis sudaryta 2019 m. birželio 20 d., vėliausia galima projekto veiklų įgyvendinimo data yra 2022 m. birželio 20 d., o ne finansavimo sutartyje nurodyta 2020 m. gruodžio 31 d. Tai patvirtina ir Aprašo 20 punktas, aiškiai įtvirtinantis projekto pratęsimo galimybę.

306.4.

31Ieškovo nuomone, šiuo atveju žymiai didesnė žala kiltų, jei laikinosios apsaugos priemonės nebūtų pritaikytos ir atsakovė sudarytų sutartį su Pirkimo laimėtoju bei būtų pradėta vykdyti sutartis, kadangi palankaus ieškovei teismo sprendimo atveju tai potencialiai ne tik grėstų dvigubu apmokėjimu, tačiau galėtų būti taikyta bauda, kurios dydis gali siekti iki 10 proc. sutarties dydžio (VPĮ 106 straipsnis) bei įgyvendinančiosios organizacijos paskirta finansine korekcija. Perkančiajai organizacijai vertinimo etape pažeidus skaidrumo ir (arba) vienodopožiūrio principus, perkančiajai organizacijai gali būti taikyta 25 proc. sutarties dydžio maksimali finansinė korekcija.

32Teismas

konstatuoja:

33IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

347.

35Atsakovė su atskiruoju skundu pateikė iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.1.3-CPVA-R-725-21-0015 „Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklos infrastruktūros tobulinimas“ 2019 m. birželio 20 d. sutartį (toliau – 2019 m. birželio 20 d. projekto finansavimo sutartis), siekdama įrodyti, kad mokyklos remonto darbai turi būti užbaigti iki 2020 m. rugsėjo mėnesio.

368.

37Viena ribotos apeliacijos civiliniame procese išraiškos formų – draudimas priimti apeliacinės instancijos teisme naujus įrodymus. Kita vertus, pirmiau nurodytas draudimas turi išlygas – apeliacinės instancijos teismas turi teisę priimti naujus įrodymus, jeigu pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti arba tokių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas (toliau – CPK) 314, 338 straipsniai).

389.

39Prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių buvo išnagrinėtas nepranešus atsakovei, ieškovė atskirajame skunde pateikė poziciją dėl atsakovės pateiktų papildomų dokumentų, todėl apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad atsakovėsįrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Papildomi įrodymai gali būti svarbūs teismui sprendžiant dėl to, ar Pirkimu siekiama visuomenės intereso patenkinimo ir jis reikalauja ypatingos skubos, todėl jie priimtini.

4010.

41Nagrinėjamoje civilinėje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria teismas tenkino ieškovės prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, yra pagrįsta ir teisėta. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 straipsniai). Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė, civilinė byla nagrinėjama neperžengiant atskirojo skundo ribų.

4211.

43CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Laikinosios apsaugos priemonės užtikrina, kad būsimas teismo sprendimas bus realiai įgyvendintas ir suteikta teisminė gynyba iš tikrųjų bus veiksminga. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas – tai preliminari priemonė, kuria siekiama užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms pasunkinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą ir užtikrinti teismo sprendimo privalomumą.

4412.

45Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad ieškinys yra tikėtinai pagrįstas, todėl yra tenkinama pirmoji laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlyga. Atsakovė su pirmosios instancijos teismo pozicija nesutinka, teigdama, kad ieškinys grindžiamas nurodant tik itin formalius, redakcinio pobūdžio trečiojo asmens pateikto pasiūlymo trūkumus, kurie negali būti pagrindu atmesti trečiojo asmens pasiūlymo.

4613.

47Pagal Lietuvos apeliacinio teismo formuojamą laikinųjų apsaugos priemonių instituto normų aiškinimo ir taikymo praktiką teismas, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nenagrinėja ieškinio pagrįstumo iš esmės, netiria ir nevertina ieškinio faktinių ir teisinių argumentų, juos patvirtinančių įrodymų (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. balandžio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-674/2014; 2014 m. liepos 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1194/2014). Pagal prima facie (preliminaraus ieškinio pagrįstumo) doktriną atliekamo ieškinio pagrįstumo vertinimo tikslas yra teismo įsitikimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. kovo 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1040/2013; 2013 m. spalio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2476/2013 ir kt.).

4814.

49Apeliacinės instancijos teismas sutinka su ieškovės atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentais, kad perkančiosios organizacijos veiksmų (ne)teisėtumo įvertinimas yra bylos nagrinėjimo iš esmės dalykas, o sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pirmosios instancijos teismas turi pareigą tik patikrinti, ar ieškinio reikalavimas nėra akivaizdžiai nepagrįstas, ar ieškovas pasirinko leistiną ir aiškiai įmanomą civilinių teisių gynimo būdą, ar prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones pareikštas siekiant užtikrinti reikalavimą, kuris pagrįstas ieškinyje nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis.

5015.

51Nagrinėjamoje civilinėje byloje ieškovė ginčija perkančiosios organizacijos sprendimus, kuriais UAB „Kaunesta“ pasiūlymas pripažintas atitinkančiu Pirkimo sąlygų reikalavimus ir nustatytas laimėjusiu. Ieškovė ieškinį grindžia tuo, kad trečiojo asmens pateiktoje lokalinėje sąmatoje nurodyti lauko grotų oro paėmimui ir alkūnių dydžiai neatitinka Pirkimo sąlygose nurodytų dydžių. Pirkimo sąlygose nurodyta, kad tiekėjas po pasiūlymo pateikimo neturės teisės tikslinti sąmatų, o Pirkimo sąlygų 7.22.3 papunktyje įtvirtinta, jog pasiūlymas, neatitinkantis perkamų darbų kiekių žiniaraščių ir techninės dokumentacijos, bus atmetamas. Ieškovė ieškinyje analizuojatrečiojo asmens pateiktus dokumentus, jų atitiktį Pirkimo sąlygų reikalavimams. Ieškovė pasirinko aiškiai įmanomą civilinių teisių gynimo būdą, suformulavo ieškinio dalyką (savo reikalavimus), įvardijo jų faktinį bei teisinį pagrindą, prie ieškinio pridėjo nurodomas aplinkybes pagrindžiančius dokumentus. Atsakovės nurodomos aplinkybės, kad trečiojo asmens pateiktoje lokalinėje sąmatoje yra padarytos redakcinio pobūdžio klaidos, yra bylos nagrinėjimo iš esmės dalykas. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, jog ieškinys yra prima facie pagrįstas.

5216.

53Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad vien nustatyta aplinkybė, jog ieškinys prima facie yra pagrįstas, nėra pakankamas pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Teismo taikomų laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis – užkirsti kelią tam, kad galutinis teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas (CPK 144 straipsnio 1 dalis).

5417.

55Nagrinėjamoje byloje patenkinus ieškinį, skundžiami sprendimai, kuriais konstatuota, kad trečiasis asmuo atitinka Pirkimo sąlygas ir pripažintas laimėtoju, netektų teisinės galios ir Pirkimo procedūros būtų tęsiamos. Ieškovė turėtų galimybę pretenduoti į Pirkimo sutarties sudarymą, kadangi pagal 2020 m. vasario 6 d. sudarytą pasiūlymų eilę jai atiteko antra vieta. Sutiktina su atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentais, kad tuo atveju, jei būtų pripažinti neteisėtais perkančiosios organizacijos veiksmai, tačiau Pirkimo sutartis su tiekėju jau būtų sudaryta ir vykdoma, būsimo teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų. Netaikant laikinųjų apsaugos priemonių, ieškovė net ir ieškinio patenkinimo atveju galėtų prarasti teisę sudaryti viešojo pirkimo sutartį, kadangi, pripažinęs perkančiosios organizacijos veiksmus neteisėtais, teismas turėtų teisę išsaugoti Pirkimo sutarties teisines pasekmes, spręsti dėl alternatyvių sankcijų perkančiajai organizacijai skyrimo.

5618.

57Teismas viešųjų pirkimų bylose, spręsdamas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, turi vadovautis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais bei viešuoju interesu (CPK 4237 straipsnio 1 dalis). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą akcentavo, kad viešasis interesas apima tiek visuomenės interesą tam tikru pirkimo objektu (preke, paslauga, darbų rezultatu) ir jo teikiama nauda, tiek ir visuomenės interesą užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi (pavyzdžiui, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. kovo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-175-415/2016; 2011 m. balandžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2011). Konkuruojant kelioms teisinėms vertybėms, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus atsirastų didesnė žala (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2083/2014). Taigi kiekvienu atveju bylą nagrinėjantis teismas turi spręsti, kurio viešojo intereso aspekto neužtikrinimas padarytų didesnės žalos – (kuo skubesnis) konkrečių prekių ar/ir paslaugų, reikalingų visuomenei, įsigijimas ar konkretaus privataus asmens interesų užtikrinimas lygiomis galimybėmis dalyvauti viešojo pirkimo procedūrose bei visuomenės poreikis racionaliai ir skaidriai panaudoti biudžeto lėšas (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. spalio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1907/2014).

5819.

59Kasacinio teismo praktikoje sprendžiant dėl tiekėjų pažeistų teisių gynybos priemonių taikymo reikšmės yra išaiškinta, kad teismai, priimdami sprendimus netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių (sustabdyti viešojo pirkimo procedūras, įpareigoti nesudaryti viešojo pirkimo sutarties, sustabdyti jos vykdymą, kt.), turi atsižvelgti į viešojo intereso sudėtinių dalių tarpusavio derinimą, įvertinti neteisėtai sudaryto sandorio išsaugojimo grėsmes, riziką, kad nepagrįstai iš viešojo pirkimo pašalintas ar jo laimėtoju nepripažintas ūkio subjektas dėl to gali siekti prisiteisti negautas pajamas.Dėl tokios situacijos viešosios lėšos gali būti išleidžiamos neracionaliai (perkančiosios organizacijos gali susidurti su dvigubo mokėjimo už sutartį situacijomis). Kasacinis teismas atkreipė dėmesį į tai, kad viešųjų pirkimų teisinis reguliavimas ir teismų taikomos bylų nagrinėjimo organizacinės priemonės suponuoja palyginti operatyvų viešųjų pirkimų ginčų nagrinėjimą.Dėl to pagrįsta ir racionalu, išskyrus tam tikras specifines situacijas, kai iš tiesų būtina skubiai, neatsižvelgiant į ginčo baigtį, užtikrinti viešąjį interesą dėl pirkimo objekto ar jo teikiamos naudos, apginti ieškovų tiekėjų turtinius interesus, inter alia(taip pat), dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir neteisėtai sudarytos viešojo pirkimo sutarties panaikinimo, pirmame teismo procese dėl neteisėtų perkančiųjų organizacijų veiksmų, o ne vėliau sprendžiant ginčus dėl pastarųjų civilinės atsakomybės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2018 m. gruodžio 20 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-7-359-469/2018 32, 38 ir 39 punktai).

6020.

61Atsakovės teigimu,nagrinėjamu atveju skubus Pirkimo procedūrų ir Pirkimo sutarties vykdymas yra būtinas užtikrinant tinkamą moksleivių ugdymą ir švietimą. Be to, siekiant gauti ES finansavimą, mokyklos remonto darbai turi būti užbaigti iki 2020 m. rugsėjo mėnesio, o taikant laikinąsias apsaugos priemones tai padaryti bus neįmanoma.

6221.

63Nagrinėjamu atveju Pirkimu siekiama įsigyti Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklos vidaus patalpų paprastojo remonto darbus. Apeliacinės instancijos teismas pritaria pirmosios instancijos teismo pozicijai, kad byloje nėra duomenų, jog mokyklos patalpos būtų avarinės būklės ar kad remonto darbus būtina atlikti nedelsiant, o jų neatlikus skubiai, kiltų grėsmė patalpų naudotojams ar aplinkiniams. Nors atsakovės nurodomos aplinkybės, kad remonto darbus reikalinga planuoti vasaros metu, kada užsiėmimai vyksta neintensyviai, jog bus užtikrintas neįgaliųjų asmenų patekimas į patalpas ir kt., yra reikšmingos, tačiau apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad šiuo konkrečiu atveju jos nepagrindžia, jog skubus vidaus patalpų paprastojo remonto darbų atlikimas yra tokios visuomeninės reikšmės, kuri nusveria poreikį užtikrinti sąžiningą konkurso dalyvių varžymąsi.

6422.

65Atmestinas atsakovės argumentas, kad dėl taikomų laikinųjų apsaugos priemonių laiku bus neįgyvendintos 2019 m. birželio 20 d. projekto finansavimo sutartyje numatytos veiklos ir dėl to gali būti prarastas ES finansavimas. Sutiktina su atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentais, kad šių atsakovės teiginių nepagrindžia paramos skyrimą bei administravimą reglamentuojančių teisės aktų analizė. Atsakovės minima 2019 m. birželio 20 d. projekto finansavimo sutartis sudaryta remiantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), nustatančiomis iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų vertinimo, atrankos, finansavimo ir įgyvendinimo tvarką. Taisyklių 172 punkte numatyta, kad projekto vykdytojas privalo informuoti įgyvendinančiąją instituciją apie įvykusius arba numatomus projekto planuoto įgyvendinimo nukrypimus, inter alia (taip pat) dėl kurių pratęsiamas projekto įgyvendinimo laikotarpis. Projekto sutarties esminiai pakeitimai yra atliekami, kai projekto įgyvendinimo laikotarpis pratęsiamas ilgiau, nei numatyta Apraše, arba ilgiau nei 6 mėnesiams, jeigu projektų finansavimo sąlygų apraše šio laikotarpio pratęsimo sąlyga neaptarta (Taisyklių 178.1 papunktis). Aprašo 19 punkte numatyta, kad projektų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 36 mėnesiai nuo projekto sutarties pasirašymo dienos. Tam tikrais atvejais dėl objektyvių priežasčių, kurių projekto vykdytojas negalėjo numatyti paraiškos pateikimo ir vertinimo metu, projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis gali būti pratęstas Taisyklių nustatyta tvarka ir nepažeidžiant Taisyklių 213.1 ir 213.5 papunkčiuose nustatytų terminų (Aprašo 20 punktas). Taigi atsakovė atskirajame skunde teigdama, kad Pirkimo objektą sudarantys mokyklos remonto darbai būtinai turi būti baigti iki 2020 m. rugsėjo mėnesio, neįvertino nei galimybės pratęsti projekto vykdymą, nei galimybės pakeisti 2019 m. birželio 20 d. projekto finansavimo sutartį.

6623.

67Apeliacinės instancijos teismas sutinka su atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentais, kad būtent laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas ir galimas Pirkimo sutarties sudarymas bei vykdymas pažeidžiant viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus gali sukelti žalos atsakovei, kadangi nustačiusi, jog atsakovė nesilaikė pirkimus reglamentuojančių teisės aktų, įgyvendinančioji institucija gali sumažinti didžiausią galimą projekto tinkamų finansuoti išlaidų sumą arba tais atvejais, kai dėl pritaikytos finansinės korekcijos dydžio projektas negali būti įgyvendintas, atmesti paraišką (Taisyklių 138 punktas). Be to, paaiškėjus, kad Pirkimo sutartis buvo sudaryta pažeidžiant viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, atsakovei gali būti taikomos alternatyvios teisinės sankcijos – bauda, numatyta VPĮ 106 straipsnyje.

6824.

69Atsižvelgdamas į išdėstytus argumentus, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad atsakovės pateikti duomenys ir argumentai nesudaro pagrindo teigti, jog šiuo atveju visuomenės interesas kuo skubiau atlikti mokyklos vidaus patalpų paprastojo remonto darbusyra svarbesnis, nei visuomenės interesas užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi.

7025.

71Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, skundžiama nutartimi tenkinęs ieškovės prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones,tinkamai aiškino ir taikė proceso teisės normas, atsižvelgė į visas teisiškai reikšmingas aplinkybes, o atskirojoskundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti teisėtą ir pagrįstą teismo nutartį, todėl ji paliekama nepakeista.

72Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

73Kauno apygardos teismo 2020 m. vasario 26 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Marius Bajoras,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „VERSLO“ kreipėsi... 6. 2.... 7. Ieškinio reikalavimams užtikrinti ieškovė prašė taikyti laikinąsias... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. 3.... 10. Kaunoapygardos teismas 2020 m. vasario 26 d. nutartimi ieškovės UAB... 11. 4.... 12. Teismo vertinimu, ieškovės pareikšti reikalavimai, ieškinyje nurodytos... 13. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 14. 5.... 15. Atskirajame skunde atsakovėprašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2020 m.... 16. 5.1.... 17. Ieškovės ieškinys vertintinas kaip preliminariai nepagrįstas. Ieškovė... 18. 5.2.... 19. Pirkimu siekiamų įsigyti mokyklos remonto darbų skubus įgyvendinimas yra... 20. 5.3.... 21. Skundžiamoje nutartyje teismas pagrįstai atkreipė dėmesį į aplinkybę,... 22. 6.... 23. Atsiliepime į atsakovės atskirąjį skundą ieškovė prašo atskirąjį... 24. 6.1.... 25. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad ieškinys yra tikėtinai... 26. 6.2.... 27. Atsakovė atskirajame skunde nenurodo jokių duomenų, kurie įrodytų, jog... 28. 6.3.... 29. Perkančioji organizacija įgyvendina ES struktūrinių fondų finansuojamą... 30. 6.4.... 31. Ieškovo nuomone, šiuo atveju žymiai didesnė žala kiltų, jei laikinosios... 32. Teismas... 33. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 34. 7.... 35. Atsakovė su atskiruoju skundu pateikė iš Europos Sąjungos struktūrinių... 36. 8.... 37. Viena ribotos apeliacijos civiliniame procese išraiškos formų – draudimas... 38. 9.... 39. Prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių buvo išnagrinėtas nepranešus... 40. 10.... 41. Nagrinėjamoje civilinėje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios... 42. 11.... 43. CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar... 44. 12.... 45. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad ieškinys yra tikėtinai... 46. 13.... 47. Pagal Lietuvos apeliacinio teismo formuojamą laikinųjų apsaugos priemonių... 48. 14.... 49. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su ieškovės atsiliepimo į... 50. 15.... 51. Nagrinėjamoje civilinėje byloje ieškovė ginčija perkančiosios... 52. 16.... 53. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad vien nustatyta aplinkybė, jog... 54. 17.... 55. Nagrinėjamoje byloje patenkinus ieškinį, skundžiami sprendimai, kuriais... 56. 18.... 57. Teismas viešųjų pirkimų bylose, spręsdamas dėl laikinųjų apsaugos... 58. 19.... 59. Kasacinio teismo praktikoje sprendžiant dėl tiekėjų pažeistų teisių... 60. 20.... 61. Atsakovės teigimu,nagrinėjamu atveju skubus Pirkimo procedūrų ir Pirkimo... 62. 21.... 63. Nagrinėjamu atveju Pirkimu siekiama įsigyti Kauno Algio Žikevičiaus saugaus... 64. 22.... 65. Atmestinas atsakovės argumentas, kad dėl taikomų laikinųjų apsaugos... 66. 23.... 67. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su atsiliepimo į atskirąjį skundą... 68. 24.... 69. Atsižvelgdamas į išdėstytus argumentus, apeliacinės instancijos teismas... 70. 25.... 71. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos... 72. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 73. Kauno apygardos teismo 2020 m. vasario 26 d. nutartį palikti nepakeistą....