Byla 1-822-271/2019

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Pavel Borkovski, sekretoriaujant Gražinai Osinskajai, dalyvaujant prokurorams Ritai Sabaitei (2019-07-24 teismo posėdyje), Ryčiui Ivanauskui, kaltinamajam M. V., kaltinamojo gynėjui advokatui Viktorui Dovidaičiui, nukentėjusiesiems A. R., N. S., I. C., O. V., J. I., D. Ū., I.A. P., L. R., B. J., M. B., J. V., R. Z., J. A., R. B., L. P., S. Z., S. B., R. M., L. M., A. G., D. G., A. R., K. S., A. A., Ž. K., J.R. N., J. S., J. K., A. K., L. F., V. M., Ž. S., L. D., A. K., R. M., A. C., V. M., A. K., L. K., K. P., I. D., A. K., J. K., J. J., I. L., V. K., K. R., E. B., A. Ž., R. A., E. G., I. B., G. N., T. K., R. G., L. J., G. R., UAB „( - )“ atstovui A. K., vertėjoms Irinai Pikčilingienei, Danutai Mušinskai,

2viešajame teisiamajame išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

3M.V., ( - ), neteistas,

4kaltinamas nusikaltimais, numatytais Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 182 straipsnio 2 dalyje, 300 straipsnio 3 dalyje (kaltinimas buvo pakeistas proceso metu).

5Teismas

Nustatė

6Kaltinamasis M. V., turėdamas tikslą apgaule įgyti savo naudai svetimą turtą, žinodamas, jog realiai MB „( - )“ pats nedirba, toks asmuo, kaip M. K., neegzistuoja ir nėra susijęs su nurodyta įmone, žinodamas, kad MB „( - )“, įmonės kodas ( - ), įregistruota adresu ( - ), jokios veiklos nevykdys, tyčia, turėdamas tikslą suklaidinti užsakovą, iš anksto žinodamas, jog visų langų A. P. pagal jo iš anksto parengtą sutartį M. K. vardu nepagamins, nesumontuos ir nepristatys, neketindamas vykdyti sutarties sąlygų, 2018-03-28 atspausdinęs savo kompiuteriu sutartį 2018-03-28 datos Nr. MG-1819, 1050 eurų bendrai darbų sumai, 2018-03-28 nuvykęs adresu ( - ), pateikė jo paties atspausdintą ir antspauduotą MB „( - )“ antspaudu 2018-03-28 sutartį MG-1819, 1050 eurų bendrai sumai, pasirašydamas nukentėjusiosios akivaizdoje MB „( - )“ tariamo projekto vadovo M. K. vardu ir sutartį patvirtindamas išgalvotu parašu bei už tariamų langų gamybą išgalvoto asmens M. K. vardu 2018-03-29 paėmęs 400 eurų avansą grynais pinigais, išrašė pinigų priėmimo kvitą MG 1819, patvirtindamas šį dokumentą išgalvotu parašu, imituodamas, jog pinigus gavo M. K., o ne M. V., 2018-05-16 paėmęs išgalvoto asmens M. K. vardu 450 eurų avansą grynais pinigais, išrašė pinigų priėmimo kvitą MG 1898, patvirtindamas šį dokumentą išgalvotu parašu, imituodamas, jog pinigus gavo M. K., o ne M. V., bei 2018-03-29 išrašė raštelį “avansas”, “už balkoną”, tyčia neišrašydamas kasos dokumentų, patvirtindamas šį raštelyje išgalvotu parašu, imituodamas, jog pinigus gavo M. K., o ne M. V., nukentėjusioji pagal susitarimą, surašytą ant dokumentų, sumokėjo 400 Eur ir 300 Eur, tačiau pristatė iki nurodyto termino tik dalį langų, tačiau balkone langų montavimo darbų neatliko, vengė tolesnio bendradarbiavimo, tokiu būdu jis pagamino žinomai netikrus dokumentus, juos panaudojo, apgaule įgydamas pinigines lėšas iš A. P., padarant jai 300 eurų turtinę žalą, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, turėdamas tikslą apgaule įgyti svetimą turtą savo naudai, žinodamas, jog realiai MB „( - )“ pats nedirba ir toks asmuo, kaip M. K., neegzistuoja ir nėra susijęs su nurodyta įmone, žinodamas, kad MB „( - )“, įmonės kodas ( - ), įregistruota adresu ( - ), jokios veiklos nevykdys, disponuodamas prisijungimais prie MB „( - )“ banko sąskaitų, mokėjimo kortelių, neturint tam įgaliojimų, tyčia, turėdamas tikslą suklaidinti užsakovą, iš anksto žinodamas, jog jokių langų, cinkuotos skardos palangių N. S. pagal jo iš anksto parengtą sutartį M. K. vardu nepristatys, nepagamins, nesumontuos, neketindamas vykdyti sutarties sąlygų, 2018-04-09 atspausdinęs savo kompiuteriu sutartį Nr. MG-1831, 630 Eurų bendrai darbų sumai, 2018-04-09 nuvykęs adresu ( - ), pateikė jo paties atspausdintą ir antspauduotą MB „( - )“ antspaudu 2018-04-09 sutartį MG-1831, 630 eurų sumai, pasirašydamas nukentėjusiosios akivaizdoje MB „( - )“ tariamo projekto vadovo M. K. vardu ir sutartį patvirtindamas išgalvotu parašu, po ko už tariamų langų „Aluplast IDEAL4000 RL (5 kamerų langų) cinkuotos skardos palangių (160 mm – 3 vnt., 300 mm (1 vnt) gamybą ir montavimą 2018-04-10 nukentėjusiajai pervedus bankiniu pavedimu 315 eurų į MB „( - )“ sąskaitą, esančią Luminor Bank, Nr. ( - ), suklaidino nukentėjusiąją, jog pinigus gavo M. K., o ne M. V., sutartyje ir jos prieduose nurodytų minėtų gaminių nepristatė, nepagamino ir nesumontavo iki sutartyje nurodyto termino nei vėliau, vengė tolesnio bendradarbiavimo, tokiu būdu jis pagamino žinomai netikrą dokumentą - sutartį MG-1831 ir ją panaudojo, apgaule įgydamas pinigines lėšas iš N. S., padarant jai 315 eurų turtinę žalą, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, turėdamas tikslą apgaule įgyti svetimą turtą savo naudai, žinodamas, jog realiai MB „( - )“ pats nedirba ir toks asmuo, kaip M. K., neegzistuoja ir nėra susijęs su nurodyta įmone, žinodamas, kad MB „( - )“, įmonės kodas ( - ), įregistruota adresu ( - ), jokios veiklos nevykdys, tyčia, turėdamas tikslą suklaidinti užsakovą, iš anksto žinodamas, jog jokių langų, MDP vidaus palangių, cinkuotos skardos palangių ir jų priedų E. B. pagal jo iš anksto parengtą sutartį M. K. vardu nepristatys, nepagamins, nesumontuos, neketindamas vykdyti sutarties sąlygų, 2018-04-18 atspausdinęs savo kompiuteriu sutartį 2018-04-18 datos Nr. MG-1841, 1040 eurų bendrai darbų sumai, 2018-04-18 nuvykęs adresu ( - ), pateikė jo paties atspausdintą ir antspauduotą MB „( - )“ antspaudu 2018-04-18 sutartį MG-1841, 1040 eurų bendrai sumai, pasirašydamas nukentėjusiojo akivaizdoje MB „( - )“ tariamo projekto vadovo M. K. vardu bei pasirašydamas išgalvotu parašu, bei už tariamus langus paėmęs išgalvoto asmens M. K. vardu 400 eurų avansą grynais pinigais už pristatymą, pagaminimą ir montavimą MDP vidaus palangių (350 mm – 5 vnt.), MDP palangės antgalio, Cinkuotos skardos palangės (160 mm – 5 vnt.), langų „Aluplast IDEAL4000 RL (5 kamerų langų), išrašė pinigų priėmimo kvitą MG 1841, patvirtindamas šį dokumentą išgalvotu parašu, imituodamas, jog pinigus gavo M. K., o ne M. V., tokiu būdu jis pagamino žinomai netikrus dokumentus, juos panaudojo, apgaule įgydamas pinigines lėšas iš E. B., padarant 400 eurų turtinę žalą, vengė tolesnio bendradarbiavimo, minėtų gaminių nepristatė, nepagamino ir nesumontavo per nustatytus terminus ir vėliau, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, turėdamas tikslą apgaule įgyti svetimą turtą savo naudai, žinodamas, jog realiai MB „( - )“ pats nedirba ir toks asmuo, kaip M. K., neegzistuoja ir nėra susijęs su nurodyta įmone, žinodamas, kad MB „( - )“, įmonės kodas ( - ), įregistruota adresu ( - ), jokios veiklos nevykdys, tyčia, turėdamas tikslą suklaidinti užsakovą, iš anksto žinodamas, jog jokių langų, nepagamins, nesumontuos ir nepristatys L. F. pagal jo iš anksto parengtą sutartį M. K. vardu, neketindamas vykdyti sutarties sąlygų, 2018-04-23 atspausdinęs savo kompiuteriu sutartį Nr. MG-1846, 250 Eur bendrai darbų sumai, 2018-04-23 nuvykęs adresu ( - ), pateikė jo paties atspausdintą ir antspauduotą MB „( - )“ antspaudu sutartį 2018-04-23, MG-1846, 250 Eur bendrai darbų sumai, pasirašydamas nukentėjusiosios akivaizdoje MB „( - )“ tariamo projekto vadovo M. K. vardu bei pasirašydamas išgalvotu parašu, bei už langų pagaminimą, montavimą, pristatymą paėmęs išgalvoto asmens M. K. vardu 120 eurų avansą grynais pinigais, išrašė 2018-04-23 pinigų priėmimo kvitą MG 1841, patvirtindamas šį dokumentą išgalvotu parašu, imituodamas, jog pinigus gavo M. K., o ne M. V., vengė tolesnio bendradarbiavimo, langų nepagamino, nesumontavo ir nepristatė nustatytais terminais nei vėliau, tokiu būdu jis pagamino žinomai netikrus dokumentus, juos panaudojo, apgaule įgydamas pinigines lėšas iš L. F., padarant jai 120 eurų turtinę žalą,

tęsdamas savo nusikalstamą veiką, turėdamas tikslą apgaule įgyti svetimą turtą savo naudai, žinodamas, jog realiai MB „( - )“ pats nedirba ir toks asmuo, kaip M. K., neegzistuoja ir nėra susijęs su nurodyta įmone, žinodamas, kad MB „( - )“, įmonės kodas ( - ), įregistruota adresu ( - ), jokios veiklos nevykdys, tyčia, turėdamas tikslą suklaidinti užsakovą, iš anksto žinodamas, jog jokių langų R. M. pagal jo iš anksto parengtą sutartį M. K. vardu nepagamins, nesumontuos ir nepristatys, neketindamas vykdyti sutarties sąlygų, 2018-04-30 atspausdinęs savo kompiuteriu sutartį Nr. MG-1857, 915 eurų bendrai darbų sumai, 2018-04-30 nuvykęs adresu ( - ), pateikė jo paties atspausdintą ir antspauduotą MB „( - )“ antspaudu sutartį 2018-04-30, MG-1857, 915 eurų bendrai darbų sumai, pasirašydamas nukentėjusiojo akivaizdoje MB „( - )“ tariamo projekto vadovo M. K. vardu bei pasirašydamas išgalvotu parašu, bei už tariamus langus paėmęs išgalvoto asmens M. K. vardu, nors toks asmuo neegzistuoja, 450 eurų avansą grynais pinigais už langų pagaminimą ir montavimą, išrašė 2018-04-30 pinigų priėmimo kvitą MG 1857, patvirtindamas šį dokumentą išgalvotu parašu, imituodamas, jog pinigus gavo M. K., o ne M. V., tokiu būdu jis pagamino žinomai netikrus dokumentus, juos panaudojo, apgaule įgydamas pinigines lėšas iš R. M., langų nepagamino, nepristatė ir nesumontavo, iki sutartyje nurodyto termino nei vėliau, vengė tolesnio bendradarbiavimo, tuo padarant nukentėjusiajam 450 eurų turtinę žalą, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, turėdamas tikslą apgaule įgyti svetimą turtą savo naudai, žinodamas, jog realiai MB „( - )“ pats nedirba ir toks asmuo, kaip M. K., neegzistuoja ir nėra susijęs su nurodyta įmone, žinodamas, kad MB „( - )“, įmonės kodas ( - ), įregistruota adresu ( - ), jokios veiklos nevykdys, tyčia, turėdamas tikslą suklaidinti užsakovą, iš anksto žinodamas, jog jokių langų L. J. pagal jo iš anksto parengtą sutartį M. K. vardu nepagamins ir nepristatys, neketindamas vykdyti sutarties sąlygų, 2018-05-02 atspausdinęs savo kompiuteriu sutartį Nr. MG-1859, 652,19 eurų bendrai darbų sumai, 2018-05-02 nuvykęs adresu ( - ), pateikė jo paties atspausdintą ir antspauduotą MB „( - )“ antspaudu sutartį 2018-05-02, MG-1859, 652,19 eurų bendrai sumai tariamo MB „( - ) projekto vadovo M. K. vardu bei, už tariamus langus paėmęs išgalvoto asmens M. K. vardu 300 eurų avansą grynais pinigais už langų „Aluplast IDEAL4000 RL (5 kamerų langų) 6 vnt. pagaminimą ir pristatymą, išrašė 2018-05-02 pinigų priėmimo kvitą MG 1859, patvirtindamas šį dokumentą išgalvotu parašu, imituodamas, jog pinigus gavo M. K., o ne M. V., tokiu būdu jis pagamino žinomai netikrus dokumentus, juos panaudojo, apgaule įgydamas pinigines lėšas iš L. J., vengė tolesnio bendradarbiavimo, langų nepagamino, nepristatė iki sutartyje nurodyto termino nei vėliau, tuo padarant nukentėjusiajai 300 eurų turtinę žalą, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, turėdamas tikslą apgaule įgyti svetimą turtą savo naudai, žinodamas, jog realiai MB „( - )“ pats nedirba ir toks asmuo, kaip M. K., neegzistuoja ir nėra susijęs su nurodyta įmone, žinodamas, kad MB „( - )“, įmonės kodas ( - ), įregistruota adresu ( - ), jokios veiklos nevykdys, tyčia, turėdamas tikslą suklaidinti užsakovą, iš anksto žinodamas, jog jokių langų bei balkono durų su langu, palangėmis nepagamins ir nesumontuos, nepristatys M. B. pagal jo iš anksto parengtą sutartį M. K. vardu, neketindamas vykdyti sutarties sąlygų, 2018-05-03 atspausdinęs savo kompiuteriu sutartį Nr. MG-1861, 730 eurų bendrai darbų sumai, 2018-05-07 nuvykęs adresu ( - ), pateikė jo paties atspausdintą ir antspauduotą MB „( - )“ antspaudu 2018-05-03 sutartį MG-1861, 730 eurų bendrai darbų sumai, pasirašytą tariamo projekto vadovo M. K. vardu, bei už tariamus langus paėmęs išgalvoto asmens M. K. vardu 350 eurų avansą grynais pinigais už langų (išmatavimai 800X2200 mm – 1 vnt., 1540X1420 mm – 1vnt.), MDP vidaus palangės 250 mm 1 vnt., cinkuotos skardos palangės (180 mm, 1 vnt.), MDP palangės antgalio pagaminimą ir sumontavimą, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, turėdamas tikslą apgaule įgyti svetimą turtą savo naudai, išrašė 2018-05-03 pinigų priėmimo kvitą MG 1861, patvirtindamas šį dokumentą išgalvotu parašu, imituodamas, jog pinigus gavo M. K., o ne M. V., tokiu būdu jis pagamino žinomai netikrus dokumentus, juos panaudojo, apgaule įgydamas pinigines lėšas iš M. B., padarant jam 350 eurų turtinę žalą, minėtų langų, palangių ir jų priedų nepagamino ir nesumontavo iki sutartyje nurodyto termino nei vėliau, vengė tolesnio bendradarbiavimo, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, turėdamas tikslą apgaule įgyti svetimą turtą savo naudai, žinodamas, jog realiai MB „( - )“ pats nedirba ir toks asmuo, kaip M. K., neegzistuoja ir nėra susijęs su nurodyta įmone, žinodamas, kad MB „( - )“, įmonės kodas ( - ), įregistruota adresu ( - ), jokios veiklos nevykdys, tyčia, turėdamas tikslą suklaidinti užsakovą, iš anksto žinodamas, jog jokių langų bei durų D. G. nepagamins, nesumontuos ir nepristatys pagal jo iš anksto parengtą sutartį M. K. vardu, neketindamas vykdyti sutarties sąlygų, 2018-05-07 atspausdinęs savo kompiuteriu sutartį Nr. MG-1864, 1000 eurų bendrai darbų sumai, 2018-05-07 nuvykęs adresu ( - ), pateikė jo paties atspausdintą ir antspauduotą MB „( - )“ antspaudu 2018-05-07 sutartį MG-1864, 1000 eurų bendrai darbų sumai, pasirašydamas nukentėjusiosios akivaizdoje MB „( - )“ tariamo projekto vadovo M. K. vardu ir sutartį patvirtindamas išgalvotu parašu, bei, už langų ir durų gamybą paėmęs išgalvoto asmens M. K. vardu 500 eurų avansą grynais pinigais už dviejų vitrininių plastikinių langų bei vienerių plastikinių durų pagaminimą ir sumontavimą, išrašė 2018-05-07 pinigų priėmimo kvitą MG 1864, patvirtindamas šį dokumentą išgalvotu parašu, imituodamas, jog pinigus gavo M. K., o ne M. V., tokiu būdu jis pagamino žinomai netikrus dokumentus, juos panaudojo, apgaule įgydamas pinigines lėšas iš D. G., padarant jai 500 eurų turtinę žalą, langų ir durų nepagamino ir nesumontavo iki sutartyje nurodyto termino nei vėliau, vengė tolesnio bendradarbiavimo, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, turėdamas tikslą apgaule įgyti svetimą turtą savo naudai, žinodamas, jog realiai MB „( - )“ pats nedirba ir toks asmuo, kaip M. K., neegzistuoja ir nėra susijęs su nurodyta įmone, žinodamas, kad MB „( - )“, įmonės kodas ( - ), įregistruota adresu ( - ), jokios veiklos nevykdys, tyčia, turėdamas tikslą suklaidinti užsakovą, iš anksto žinodamas, jog jokių langų bei palangių ir jų antgalių nepagamins ir nesumontuos, nepristatys G. R. pagal jo iš anksto parengtą sutartį M. K. vardu, neketindamas vykdyti sutarties sąlygų, 2018-05-08 atspausdinęs savo kompiuteriu sutartį Nr. MG-1865, 680 eurų bendrai sumai, 2018-05-08 nuvykęs adresu ( - ), pateikė jo paties atspausdintą ir antspauduotą MB „( - )“ antspaudu sutartį 2018-05-08, MG-1865, 680 eurų bendrai darbų sumai, pasirašydamas nukentėjusiosios akivaizdoje MB „( - )“ tariamo projekto vadovo M. K. vardu ir sutartį patvirtindamas išgalvotu parašu, už langų (išmatavimai 2400X1600 mm, 2 vnt., PVC vidaus palangė (100 mm, 2 vnt.), palangės antgalio 2 vnt., cinkuotos skardos palangės (200 mm, 2 vnt.) cinkuotos skardos palangės (100mm , 2 vnt.) pagaminimą ir sumontavimą paėmęs išgalvoto asmens M. K. vardu 340 eurų avansą grynais pinigais, išrašė 2018-05-08 pinigų priėmimo kvitą MG 1865, patvirtindamas šį dokumentą išgalvotu parašu, imituodamas, jog pinigus gavo M. K., o ne M. V., tokiu būdu jis pagamino žinomai netikrus dokumentus, juos panaudojo, apgaule įgydamas pinigines lėšas iš G. R., padarant jai 340 eurų turtinę žalą, nurodytų gaminių nepagamino ir nesumontavo iki sutartyje nurodyto termino nei vėliau, vengė tolesnio bendradarbiavimo, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, turėdamas tikslą apgaule įgyti svetimą turtą savo naudai, žinodamas, jog realiai MB „( - )“ pats nedirba ir toks asmuo, kaip M. K., neegzistuoja ir nėra susijęs su nurodyta įmone, žinodamas, kad MB „( - )“, įmonės kodas ( - ), įregistruota adresu ( - ), jokios veiklos nevykdys, tyčia, turėdamas tikslą suklaidinti užsakovą, iš anksto žinodamas, jog jokių langų nepagamins ir nesumontuos A. V. pagal jo iš anksto parengtą sutartį M. K. vardu, neketindamas vykdyti sutarties sąlygų, 2018-05-14 atspausdinęs savo kompiuteriu sutartį Nr. MG-1875, 550 eurų bendrai darbų sumai, 2018-05-14 nuvykęs adresu ( - ), pateikė jo paties atspausdintą ir antspauduotą MB „( - )“ antspaudu 2018-05-14 sutartį MG-1875, 550 eurų sumai, pasirašydamas nukentėjusiojo akivaizdoje MB „( - )“ tariamo projekto vadovo M. K. vardu ir sutartį patvirtindamas išgalvotu parašu, bei, už tariamus langus paėmęs išgalvoto asmens M. K. vardu, nors toks asmuo neegzistuoja, 250 eurų avansą grynais pinigais už trijų plastikinių langų (išmatavimai: 1540X1420, 1550X1420, 800X2180 mm, profilių sistema „Gealan IQ 8000 6 kamerų langai) pagaminimą ir pristatymą, išrašė 2018-05-14 pinigų priėmimo kvitą MG 1975, patvirtindamas šį dokumentą išgalvotu parašu, imituodamas, jog pinigus gavo M. K., o ne M. V., tokiu būdu jis pagamino žinomai netikrus dokumentus, juos panaudojo, apgaule įgydamas pinigines lėšas iš A. V., padarant jam 250 eurų turtinę žalą, minėtų langų nepagamino ir nepristatė iki sutartyje nurodyto termino nei vėliau, vengė tolesnio bendradarbiavimo, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, turėdamas tikslą apgaule įgyti svetimą turtą savo naudai, žinodamas, jog realiai MB „( - )“ pats nedirba ir toks asmuo, kaip M. K., neegzistuoja ir nėra susijęs su nurodyta įmone, žinodamas, kad MB „( - )“, įmonės kodas ( - ), įregistruota adresu ( - ), jokios veiklos nevykdys, tyčia, turėdamas tikslą suklaidinti užsakovą, iš anksto žinodamas, jog jokių langų nepagamins ir nesumontuos, nepristatys Ž. K. pagal jo iš anksto parengtą sutartį M. K. vardu, neketindamas vykdyti sutarties sąlygų, 2018-05-15 atspausdinęs savo kompiuteriu sutartį Nr. MG-1880, 570 eurų bendrai sumai, 2018-05-15 nuvykęs adresu ( - ), pateikė jo paties atspausdintą ir antspauduotą „MB ( - )“ antspaudu 2018-05-15 sutartį MG-1880, 570 eurų bendrai sumai, pasirašydamas nukentėjusiojo akivaizdoje MB „( - )“ tariamo projekto vadovo M. K. vardu bei pasirašydamas išgalvotu parašu, už trijų plastikinių langų (išmatavimai 1540X1420, 1550X1420, 800X2180), MDP vidaus palangės (250 mm, 3 vnt.), MDP palangės antgalio, cinkuotos skardos palangės (180 mm, 3 vnt.) pagaminimą ir sumontavimą paėmęs išgalvoto asmens M. K. vardu 300 eurų avansą grynais pinigais, išrašė 2018-05-15 pinigų priėmimo kvitą MG 1880, patvirtindamas šį dokumentą išgalvotu parašu, imituodamas, jog pinigus gavo M. K., o ne M. V., tokiu būdu jis pagamino žinomai netikrus dokumentus, juos panaudojo, apgaule įgydamas pinigines lėšas iš Ž. K., padarant jai 300 eurų turtinę žalą, minėtų langų, palangių ir jų priedų nepagamino, nesumontavo, nepristatė iki sutartyje nurodyto termino nei vėliau, vengė tolesnio bendradarbiavimo, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, turėdamas tikslą apgaule įgyti svetimą turtą savo naudai, žinodamas, jog realiai MB „( - )“ pats nedirba ir toks asmuo, kaip M. K., neegzistuoja ir nėra susijęs su nurodyta įmone, žinodamas, kad MB „( - )“, įmonės kodas ( - ), įregistruota adresu ( - ), jokios veiklos nevykdys, tyčia, turėdamas tikslą suklaidinti užsakovą, iš anksto žinodamas, jog jokių langų, palangių, jų priedų nepagamins ir nesumontuos, nepristatys L. K. pagal jo iš anksto parengtą sutartį M. K. vardu, neketindamas vykdyti sutarties sąlygų, 2018-05-18 atspausdinęs savo kompiuteriu sutartį Nr. MG-1886, 750 eurų sumai, 2018-05-18 nuvykęs adresu ( - ), pateikė jo paties atspausdintą ir antspauduotą MB „( - )“ antspaudu 2018-05-18 sutartį MG-1886, 750 eurų bendrai darbų sumai, pasirašydamas nukentėjusiosios akivaizdoje MB „( - )“ tariamo projekto vadovo M. K. vardu bei pasirašydamas išgalvotu parašu, bei, už tariamus langus paėmęs išgalvoto asmens M. K. vardu 350 eurų avansą grynais pinigais už trijų plastikinių langų (išmatavimai 2700X1600, 1300X1600, 1100X1600), cinkuotos skardos palangės (300 mm, 3 vnt.), cinkuotos skardos palangės (100 mm, 3 vnt.)) pagaminimą ir sumontavimą, išrašė 2018-05-18 pinigų priėmimo kvitą MG 1886, patvirtindamas šį dokumentą išgalvotu parašu, imituodamas, jog pinigus gavo M. K., o ne M. V., tokiu būdu jis pagamino žinomai netikrus dokumentus, juos panaudojo, apgaule įgydamas pinigines lėšas iš L. K., padarant jai 350 eurų turtinę žalą, minėtų langų, palangių ir jų priedų nepagamino, nesumontavo, nepristatė iki sutartyje nurodyto termino nei vėliau, vengė tolesnio bendradarbiavimo, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, turėdamas tikslą apgaule įgyti svetimą turtą savo naudai, žinodamas, jog realiai MB „( - )“ pats nedirba ir toks asmuo, kaip M. K., neegzistuoja ir nėra susijęs su nurodyta įmone, žinodamas, kad MB „( - )“, įmonės kodas ( - ), įregistruota adresu ( - ), jokios veiklos nevykdys, tyčia, turėdamas tikslą suklaidinti užsakovą, iš anksto žinodamas, jog jokių langų, palangių nepagamins ir nesumontuos, J. V. pagal jo iš anksto parengtą sutartį M. K. vardu langų nepristatys, neketindamas vykdyti sutarties sąlygų, 2018-05-22 atspausdinęs savo kompiuteriu sutartį Nr. MG-1888, 700 eurų sumai, 2018-05-22 nuvykęs adresu ( - ), pateikė jo paties atspausdintą ir antspauduotą MB „( - )“ antspaudu 2018-05-22 sutartį MG-1888, 700 eurų bendrai sumai, pasirašydamas nukentėjusiosios akivaizdoje MB „( - )“ tariamo projekto vadovo M. K. vardu ir sutartį patvirtindamas išgalvotu parašu, už plastikinio lango (išmatavimai 3000X1600), cinkuotos skardos palangės (300 mm, 2 vnt.), cinkuotos skardos palangės (100 mm, 2 vnt.) pagaminimą ir sumontavimą paėmęs išgalvoto asmens M. K. vardu 350 eurų avansą grynais pinigais, išrašė 2018-05-22 pinigų priėmimo kvitą MG 1888, patvirtindamas šį dokumentą išgalvotu parašu, imituodamas, jog pinigus gavo M. K., o ne M. V., tokiu būdu jis pagamino žinomai netikrus dokumentus, juos panaudojo, apgaule įgydamas pinigines lėšas iš J. V., padarant jai 350 eurų turtinę žalą, minėtų langų bei palangių nepagamino ir nesumontavo iki sutartyje nurodyto termino nei vėliau, vengė tolesnio bendradarbiavimo, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, turėdamas tikslą apgaule įgyti svetimą turtą savo naudai, žinodamas, jog realiai MB „( - )“ pats nedirba ir toks asmuo, kaip M. K., neegzistuoja ir nėra susijęs su nurodyta įmone, žinodamas, kad MB „( - )“, įmonės kodas ( - ), įregistruota adresu ( - ), jokios veiklos nevykdys, tyčia, turėdamas tikslą suklaidinti užsakovą, iš anksto žinodamas, jog jokių langų, palangių nepagamins ir nesumontuos, nepristatys B. J. pagal jo iš anksto parengtą sutartį M. K. vardu, neketindamas vykdyti sutarties sąlygų, 2018-05-22 atspausdinęs savo kompiuteriu sutartį Nr. MG-1887, 1300 eurų bendrai darbų sumai, 2018-05-22 nuvykęs adresu ( - ), pateikė jo paties atspausdintą ir antspauduotą MB „( - )“ antspaudu 2018-05-22 sutartį MG-1887, 1300 eurų sumai, pasirašydamas nukentėjusiosios akivaizdoje MB „( - )“ tariamo projekto vadovo M. K. vardu ir sutartį patvirtindamas išgalvotu parašu, už šešių plastikinių langų (išmatavimai 1170X1400, 11170X1400, 710X1400, 800X1400, 830X2190, 1950X1430 mm „Aluplast IDEAL4000 RL (5 kamerų), cinkuotos skardos palangės (180 mm, 7 vnt.) pagaminimą ir sumontavimą paėmęs 650 eurų sumą grynais avansu, tyčia neišrašė jokių buhalterinės apskaitos dokumentų, patvirtinančių pinigų gavimą, palikdamas raštelį nukentėjusiajai apie likusią mokėti sumą, kurį patvirtino išgalvotu parašu, imituodamas, jog pinigus gavo M. K., o ne M. V., tokiu būdu jis pagamino žinomai netikrą dokumentą - sutartį ir jį panaudojo, apgaule įgydamas pinigines lėšas iš B. J., padarant jai 650 eurų turtinę žalą, minėtų langų ir palangių nepagamino ir nesumontavo iki sutartyje nurodyto termino nei vėliau, vengė tolesnio bendradarbiavimo, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, turėdamas tikslą apgaule įgyti svetimą turtą savo naudai, žinodamas, jog realiai MB „( - )“ pats nedirba ir toks asmuo, kaip M. K., neegzistuoja ir nėra susijęs su nurodyta įmone, žinodamas, kad MB „( - )“, įmonės kodas ( - ), įregistruota adresu ( - ), jokios veiklos nevykdys, tyčia, turėdamas tikslą suklaidinti užsakovą, iš anksto žinodamas, jog jokių langų, palangių nepagamins ir nesumontuos, nepristatys R. B. pagal jo iš anksto parengtą sutartį M. K. vardu, neketindamas vykdyti sutarties sąlygų, 2018-05-24 atspausdinęs savo kompiuteriu sutartį Nr. MG-1890, 1020 eurų sumai, 2018-05-24 nuvykęs adresu ( - ), pateikė jo paties atspausdintą ir antspauduotą MB „( - )“ antspaudu 2018-05-24 sutartį MG-1890, 1020 eurų sumai, pasirašydamas nukentėjusiojo akivaizdoje MB „( - )“ tariamo projekto vadovo M. K. vardu ir sutartį patvirtindamas išgalvotu parašu, už vieno plastikinio lango (išmatavimai 4200X2450 „Aluplast IDEAL4000 RL (5 kamerų), cinkuotos skardos palangės (300 mm, 1 vnt.), cinkuotos skardos palangės (100 mm, 1 vnt.) pagaminimą ir sumontavimą 2018-05-24 nukentėjusiajam pervedus bankiniu pavedimu 510 eurų į MB „( - )“ sąskaitą, esančią Luminor Bank, Nr. ( - ), suklaidino nukentėjusįjį, jog pinigus gavo M. K., o ne M. V., minėtų langų ir palangių nepagamino, nesumontavo, nepristatė iki sutartyje nurodyto termino nei vėliau, tokiu būdu jis pagamino žinomai netikrą dokumentą - 2018-05-24 sutartį MG-1890 ir jį panaudojo, apgaule įgydamas pinigines lėšas iš R. B., padarant jam 510 eurų turtinę žalą, vengė tolesnio bendradarbiavimo, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, turėdamas tikslą apgaule įgyti svetimą turtą savo naudai, žinodamas, jog realiai MB „( - )“ pats nedirba ir toks asmuo, kaip M. K., neegzistuoja ir nėra susijęs su nurodyta įmone, žinodamas, kad MB „( - )“, įmonės kodas ( - ), įregistruota adresu ( - ), jokios veiklos nevykdys, tyčia, turėdamas tikslą suklaidinti užsakovą, iš anksto žinodamas, jog jokio lango nepagamins ir nesumontuos, nepristatys Z. V. K., neketindamas vykdyti žodžiu sudarytų sutarties sąlygų, 2018-05-29 sutaręs su nukentėjusiąja, jog lango kaina bus 130 eurų suma, 2018-05-29 nuvykęs adresu ( - ), pateikė nukentėjusiosios akivaizdoje 2018-05-29 pinigų priėmimo kvitą MG-1867, 65 eurų sumai, pasirašydamas jame išgalvotu parašu, bei už tariamus langus paėmė išgalvoto asmens M. K. vardu 65 eurų avansą grynais pinigais už vieno plastikinio lango pakeitimą, imituodamas, jog pinigus gavo M. K., o ne M. V., tokiu būdu jis pagamino žinomai netikrą dokumentą, jį panaudojo, apgaule įgydamas pinigines lėšas iš Z. V. K., padarant jai 65 eurų turtinę žalą, lango nepagamino ir nesumontavo iki sutartyje nurodyto termino nei vėliau, vengė tolesnio bendradarbiavimo, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, turėdamas tikslą apgaule įgyti svetimą turtą savo naudai, žinodamas, jog realiai MB „( - )“ pats nedirba ir toks asmuo, kaip M. K., neegzistuoja ir nėra susijęs su nurodyta įmone, žinodamas, kad MB „( - )“, įmonės kodas ( - ), įregistruota adresu ( - ), jokios veiklos nevykdys, tyčia, turėdamas tikslą suklaidinti užsakovą, iš anksto žinodamas, jog jokio lango, palangės, palangės antgalio, tinklelio nuo uodų nepagamins ir nesumontuos, nepristatys L. M. pagal jo iš anksto parengtą sutartį M. K. vardu, neketindamas vykdyti sutarties sąlygų, 2018-05-31 atspausdinęs savo kompiuteriu sutartį Nr. MG-1894, 260 eurų bendrai sumai, 2018-05-31 nuvykęs adresu ( - ), pateikė jo paties atspausdintą ir antspauduotą MB „( - )“ antspaudu 2018-05-31 sutartį MG-1894, 260 eurų bendrai sumai, pasirašydamas nukentėjusiosios akivaizdoje MB „( - )“ tariamo projekto vadovo M. K. vardu ir sutartį patvirtindamas išgalvotu parašu, už dviejų plastikinių langų (matmenys 920X1000mm), PVC vidaus palangės 150 mm (2 vnt.), PVC palangės antgalio, tinklelio nuo uodų pagaminimą ir sumontavimą paėmęs išgalvoto asmens M. K. vardu 130 eurų avansą grynais pinigais, išrašė 2018-05-31 pinigų priėmimo kvitą MG 1894, patvirtindamas šį dokumentą išgalvotu parašu, imituodamas, jog pinigus gavo M. K., o ne M. V., tokiu būdu jis pagamino žinomai netikrus dokumentus, juos panaudojo, apgaule įgydamas pinigines lėšas iš L. M., padarant jai 130 eurų turtinę žalą, minėtų langų, palangių ir jų priedų nepagamino, nesumontavo, nepristatė iki sutartyje nurodyto termino nei vėliau, vengė tolesnio bendradarbiavimo, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, turėdamas tikslą apgaule įgyti svetimą turtą savo naudai, žinodamas, jog realiai MB „( - )“ pats nedirba ir toks asmuo, kaip M. K., neegzistuoja ir nėra susijęs su nurodyta įmone, žinodamas, kad MB „( - )“, įmonės kodas ( - ), įregistruota adresu ( - ), jokios veiklos nevykdys, tyčia, turėdamas tikslą suklaidinti užsakovą, iš anksto žinodamas, jog jokių langų nepagamins ir nesumontuos, nepristatys A. R. pagal jo iš anksto parengtą sutartį M. K. vardu, neketindamas vykdyti sutarties sąlygų, 2018-06-05 atspausdinęs savo kompiuteriu sutartį Nr. MG-1900, 2736,72 eurų bendrai sumai, 2018-06-05 nuvykęs adresu ( - ), pateikė jo paties atspausdintą ir antspauduotą MB „( - )“ antspaudu 2018-06-05 sutartį MG-1900, 2736,72 eurų sumai, pasirašydamas nukentėjusiojo akivaizdoje MB „( - )“ tariamo projekto vadovo M. K. vardu bei pasirašydamas išgalvotu parašu, bei, už tariamus langus paėmęs išgalvoto asmens M. K. vardu 1200 eurų avansą grynais pinigais už 8 plastikinių langų (išmatavimai 3080X2280, 2230X2280, 810X2280, 820X2270, 820X2270, 810X1190, 810X1190, 1980X440 m m „Gealan 9000 langai (6 kamerų)) pagaminimą ir sumontavimą, išrašė 2018-06-05 pinigų priėmimo kvitą MG 1900, patvirtindamas šį dokumentą išgalvotu parašu, imituodamas, jog pinigus gavo M. K., o ne M. V., tokiu būdu jis pagamino žinomai netikrus dokumentus, juos panaudojo, apgaule įgydamas pinigines lėšas iš A. R., padarant jam 1200 eurų turtinę žalą, minėtų langų nepagamino, nesumontavo, nepristatė iki sutartyje nurodyto termino nei vėliau, vengė tolesnio bendradarbiavimo, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, turėdamas tikslą apgaule įgyti svetimą turtą savo naudai, žinodamas, jog realiai MB „( - )“ pats nedirba ir toks asmuo, kaip M. K., neegzistuoja ir nėra susijęs su nurodyta įmone, žinodamas, kad MB „( - )“, įmonės kodas ( - ), įregistruota adresu ( - ), jokios veiklos nevykdys, tyčia, turėdamas tikslą suklaidinti užsakovą, iš anksto žinodamas, jog jokių langų, palangių, jų priedų nepagamins ir nesumontuos, nepristatys Ž. S. pagal jo iš anksto parengtą sutartį M. K. vardu, neketindamas vykdyti sutarties sąlygų, 2018-06-08 atspausdinęs savo kompiuteriu sutartį Nr. MG-1905, 1000 eurų bendrai sumai, 2018-06-08 nuvykęs adresu ( - ), pateikė jo paties atspausdintą ir antspauduotą MB „( - )“ antspaudu 2018-06-08 sutartį MG-1905, 500 eurų sumai, pasirašydamas nukentėjusiosios akivaizdoje MB „( - )“ tariamo projekto vadovo M. K. vardu bei pasirašydamas išgalvotu parašu, bei, už tariamus langus paėmęs išgalvoto asmens M. K. vardu 500 eurų avansą grynais pinigais už 4 plastikinių langų (išmatavimai 1360X1510, 2180X1510, 800X2320, 1480X2320 mm „Aluplast IDEAL4000 RL (5 kamerų langai), MDP vidaus palangės 250 mm (2 vnt.), MDP palangės antgalio, cinkuotos skardos palangės 180 mm (2 vnt.) pagaminimą ir sumontavimą, išrašė 2018-06-08 pinigų priėmimo kvitą MG 1905, patvirtindamas šį dokumentą išgalvotu parašu, imituodamas, jog pinigus gavo M. K., o ne M. V., tokiu būdu jis pagamino žinomai netikrus dokumentus, juos panaudojo, apgaule įgydamas pinigines lėšas iš Ž. S., padarant jai 500 eurų turtinę žalą, minėtų langų, palangių ir jų priedų nepagamino, nesumontavo ir nepristatė iki sutartyje nurodyto termino nei vėliau, vengė tolesnio bendradarbiavimo, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, turėdamas tikslą apgaule įgyti svetimą turtą savo naudai, žinodamas, jog realiai MB „( - )“ pats nedirba ir toks asmuo, kaip M. K., neegzistuoja ir nėra susijęs su nurodyta įmone, žinodamas, kad MB „( - )“, įmonės kodas ( - ), įregistruota adresu ( - ), jokios veiklos nevykdys, tyčia, turėdamas tikslą suklaidinti užsakovą, iš anksto žinodamas, jog jokių langų, palangių, jų priedų nepagamins ir nesumontuos, nepristatys I. B. pagal jo iš anksto parengtą sutartį M. K. vardu, neketindamas vykdyti sutarties sąlygų, 2018-06-12 atspausdinęs savo kompiuteriu sutartį Nr. MG-1906, 362 eurų bendrai sumai, 2018-06-12 nuvykęs adresu ( - ), pateikė jo paties atspausdintą ir antspauduotą MB „( - )“ antspaudu 2018-06-12 sutartį MG-1880, 362 eurų sumai, pasirašydamas nukentėjusiojo akivaizdoje MB „( - )“ tariamo projekto vadovo M. K. vardu bei pasirašydamas išgalvotu parašu, bei, už tariamus langus paėmęs išgalvoto asmens M. K. vardu 180 eurų avansą grynais pinigais už 2 plastikinių langų (išmatavimai 1360X1180, 1360X1180 mm „Aluplast IDEAL4000 RL (5 kamerų langai), MDP vidaus palangės 250 mm (2 vnt.), MDP palangės antgalio, cinkuotos skardos palangės 180 mm (2 vnt.) pagaminimą ir sumontavimą, išrašė 2018-06-12 pinigų priėmimo kvitą MG 1906, patvirtindamas šį dokumentą išgalvotu parašu, imituodamas, jog pinigus gavo M. K., o ne M. V., tokiu būdu jis pagamino žinomai netikrus dokumentus, juos panaudojo, apgaule įgydamas pinigines lėšas iš I. B., padarant jam 180 eurų turtinę žalą, minėtų langų, palangių ir jų priedų nepagamino, nesumontavo ir nepristatė iki sutartyje nurodyto termino nei vėliau, vengė tolesnio bendradarbiavimo, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, turėdamas tikslą apgaule įgyti svetimą turtą savo naudai, žinodamas, jog realiai MB „( - )“ pats nedirba ir toks asmuo, kaip M. K., neegzistuoja ir nėra susijęs su nurodyta įmone, žinodamas, kad MB „( - )“, įmonės kodas ( - ), įregistruota adresu ( - ), jokios veiklos nevykdys, tyčia, turėdamas tikslą suklaidinti užsakovą, iš anksto žinodamas, jog jokių langų, palangių, jų priedų nepagamins ir nesumontuos, nepristatys L. P. pagal jo iš anksto parengtą sutartį M. K. vardu, neketindamas vykdyti sutarties sąlygų, 2018-06-14 atspausdinęs savo kompiuteriu sutartį Nr. MG-1908, 399,98 eurų bendrai sumai, elektroniniu paštu pateikė jo paties pagamintą, pasirašytą ir antspauduotą MB „( - )“ antspaudu 2018-06-14 sutartį MG-1908, 399,98 eurų sumai projekto vadovo M. K. vardu, sutartį patvirtindamas išgalvotu parašu, paprašius avansu sutartyje nurodytos sumos - 200 eurų už 2 plastikinių langų (išmatavimai 840X1225, 1600X1200 mm „Aluplast IDEAL4000 RL (5 kamerų langai), MDP vidaus palangės 250 mm (2 vnt.), MDP palangės antgalio, cinkuotos skardos palangės 350 mm (2 vnt.) pagaminimą ir sumontavimą, 2018-06-14 nukentėjusiajai pervedus bankiniu pavedimu 200 eurų avansą į MB „( - )“ sąskaitą, esančią Luminor Bank, Nr. ( - ), suklaidino nukentėjusiąją, jog pinigus gavo M. K., o ne M. V., tokiu būdu jis pagamino žinomai netikrą dokumentą - sutartį MG-1908 ir jį panaudojo, apgaule įgydamas pinigines lėšas iš L. P., padarant jai 200 eurų turtinę žalą, minėtų langų, palangių ir jų priedų nepagamino, nesumontavo ir nepristatė iki sutartyje nurodyto termino nei vėliau, vengė tolesnio bendradarbiavimo, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, turėdamas tikslą apgaule įgyti svetimą turtą savo naudai, žinodamas, jog realiai MB „( - )“ pats nedirba ir toks asmuo, kaip M. K., neegzistuoja ir nėra susijęs su nurodyta įmone, žinodamas, kad MB „( - )“, įmonės kodas ( - ), įregistruota adresu ( - ), jokios veiklos nevykdys, tyčia, turėdamas tikslą suklaidinti užsakovą, iš anksto žinodamas, jog jokių langų, palangių, jų priedų nepagamins ir nesumontuos, nepristatys E. G. pagal jo iš anksto parengtą sutartį M. K. vardu, neketindamas vykdyti sutarties sąlygų, 2018-06-18 atspausdinęs savo kompiuteriu sutartį Nr. MG-1911, 200 eurų bendrai sumai, 2018-06-18 nuvykęs adresu ( - ), pateikė jo paties atspausdintą ir antspauduotą MB „( - )“ antspaudu sutartį 2018-06-18, MG-1911, 200 eurų bendrai sumai, tariamo MB „( - )“ projekto vadovo M. K. vardu ir paėmęs išgalvoto asmens M. K. vardu 110 eurų avansą grynais pinigais už 1 plastikinio lango (išmatavimai 1540X1424 mm „Aluplast IDEAL4000 RL (5 kamerų langai), MDP vidaus palangės 250 mm (1 vnt.), MDP palangės antgalio, cinkuotos skardos palangės 180 mm (1 vnt.) pagaminimą ir sumontavimą, išrašė 2018-06-18 pinigų priėmimo kvitą MG 1911, patvirtindamas šį dokumentą išgalvotu parašu, imituodamas, jog pinigus gavo M. K., o ne M. V., tokiu būdu jis pagamino žinomai netikrus dokumentus, juos panaudojo, apgaule įgydamas pinigines lėšas iš E. G., padarant jam 110 eurų turtinę žalą, minėto lango, palangės ir jų priedo nepagamino, nesumontavo ir nepristatė iki sutartyje nurodyto termino nei vėliau, vengė tolesnio bendradarbiavimo, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, turėdamas tikslą apgaule įgyti svetimą turtą savo naudai, žinodamas, jog realiai MB „( - )“ pats nedirba ir toks asmuo, kaip M. K., neegzistuoja ir nėra susijęs su nurodyta įmone, žinodamas, kad MB „( - )“, įmonės kodas ( - ), įregistruota adresu ( - ), jokios veiklos nevykdys, tyčia, turėdamas tikslą suklaidinti užsakovą, iš anksto žinodamas, jog jokių langų, palangių, jų priedų nepagamins ir nesumontuos, nepristatys L. R. pagal jo iš anksto parengtą sutartį M. K. vardu, neketindamas vykdyti sutarties sąlygų, 2018-06-18 atspausdinęs savo kompiuteriu sutartį Nr. MG-1912, 670 eurų bendrai sumai, 2018-06-18 nuvykęs adresu ( - ), pateikė jo paties atspausdintą ir antspauduotą MB „( - )“ antspaudu 2018-06-18 sutartį MG-1912, 670 eurų bendrai sumai tariamo MB „( - )“ projekto vadovo M. K. vardu bei, už tariamus langus paėmęs išgalvoto asmens M. K. vardu 300 eurų avansą grynais pinigais už 3 plastikinių langų (išmatavimai 2600X1600, 1300X1600, 1300X1600 mm „Alutech aliuminio stumdoma sistema“, cinkuotos skardos palangės 300 mm (3 vnt.), cinkuotos skardos palangės 100 mm (3 vnt.) pagaminimą ir sumontavimą, išrašė 2018-06-18 pinigų priėmimo kvitą MG 1912, patvirtindamas šį dokumentą išgalvotu parašu, imituodamas, jog pinigus gavo M. K., o ne M. V., tokiu būdu jis pagamino žinomai netikrus dokumentus, juos panaudojo, apgaule įgydamas pinigines lėšas iš L. R., padarant jai 300 eurų turtinę žalą, minėtų langų, palangių ir jų priedų nepagamino, nesumontavo ir nepristatė iki sutartyje nurodyto termino nei vėliau, vengė tolesnio bendradarbiavimo, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, turėdamas tikslą apgaule įgyti svetimą turtą savo naudai, žinodamas, jog realiai MB „( - )“ pats nedirba ir toks asmuo, kaip M. K., neegzistuoja ir nėra susijęs su nurodyta įmone, žinodamas, kad MB „( - )“, įmonės kodas ( - ), įregistruota adresu ( - ), jokios veiklos nevykdys, tyčia, turėdamas tikslą suklaidinti užsakovą, iš anksto žinodamas, jog jokių langų, durų nepagamins ir nesumontuos, nepristatys UAB ( - ) (įmonės kodas ( - )) pagal jo iš anksto parengtą sutartį M. K. vardu, neketindamas vykdyti sutarties sąlygų, 2018-06-25 atspausdinęs savo kompiuteriu sutartį Nr. MG-1917, 5700 eurų bendrai sumai, 2018-06-25 nuvykęs adresu ( - ), pateikė jo paties atspausdintą ir antspauduotą MB „( - )“ antspaudu sutartį 2018-06-25, MG-1917, 5700 eurų sumai, pasirašydamas UAB ( - ) direktoriaus A. K. akivaizdoje MB „( - )“ tariamo projekto vadovo M. K. vardu ir sutartį patvirtindamas išgalvotu parašu, bei, už tariamus langus 2018-07-04 UAB ( - )pervedus bankiniu pavedimu 1835 eurų į MB „( - )“ sąskaitą, esančią Luminor Bank, Nr. ( - ), 2018-08-16 pervedus bankiniu pavedimu 1835 eurų į MB „( - )“ sąskaitą, esančią Luminor Bank, Nr. ( - ) už 16 plastikinių langų, 1 plastikinių durų (išmatavimai 980X2290, 880X1870, 1790X1870, 4960X2280, 1220X710, 690X3220, 600X560, 1210X630, 1210X630, 750X630, 1800X2240, 1780X2240, 1800X2240, 880X2240, 1220X570, 580X570, 1210X570mm „Gealan 9000 MD langai“) pagaminimą ir sumontavimą, suklaidino UAB ( - ), jog pinigus gavo M. K., o ne M. V., tokiu būdu jis pagamino žinomai netikrą dokumentą - 2018-06-25 sutartį MG-1917 ir jį panaudojo, apgaule įgydamas pinigines lėšas iš UAB ( - ), padarant jai 3670 eurų turtinę žalą, minėtų langų, durų ir jų priedų nepagamino, nesumontavo ir nepristatė iki sutartyje nurodyto termino nei vėliau, vengė tolesnio bendradarbiavimo, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, turėdamas tikslą apgaule įgyti svetimą turtą savo naudai, žinodamas, jog realiai MB „( - )“ pats nedirba ir toks asmuo, kaip M. K., neegzistuoja ir nėra susijęs su nurodyta įmone, žinodamas, kad MB „( - )“, įmonės kodas ( - ), įregistruota adresu ( - ), jokios veiklos nevykdys, tyčia, turėdamas tikslą suklaidinti užsakovą, iš anksto žinodamas, jog jokių langų nepagamins, nepristatys K. R. pagal jo iš anksto parengtą sutartį M. K. vardu, neketindamas vykdyti sutarties sąlygų, 2018-06-26 atspausdinęs savo kompiuteriu sutartį Nr. MG-1920, 100 eurų sumai, elektroniniu būdu per elektroninį paštą ( - ) nukentėjusiajam pateikė jo paties atspausdintą ir antspauduotą MB „( - )“ antspaudu 2018-06-26 sutartį MG-1920, 100 eurų bendrai sumai už plastikinio lango (išmatavimai 720X1120. „Gealan IQ 8000“) pagaminimą, pristatymą MB „( - )“ tariamo projekto vadovo M. K. vardu, sutartį patvirtinęs išgalvotu parašu, bei, už tariamus langus 2018-06-27 nukentėjusiajam pervedus bankiniu pavedimu 50 eurų į MB „( - )“ sąskaitą, esančią Luminor Bank, Nr. ( - ) kaip avansą, suklaidino nukentėjusįjį, jog pinigus gavo M. K., o ne M. V., tokiu būdu jis pagamino žinomai netikrą dokumentą - 2018-06-26 sutartį MG 1920 ir jį panaudojo, apgaule įgydamas pinigines lėšas iš K. R., padarant jam 50 eurų turtinę žalą, minėto lango nepagamino ir nepristatė iki sutartyje nurodyto termino nei vėliau, vengė tolesnio bendradarbiavimo, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, turėdamas tikslą apgaule įgyti svetimą turtą savo naudai, žinodamas, jog realiai MB „( - )“ pats nedirba ir toks asmuo, kaip M. K., neegzistuoja ir nėra susijęs su nurodyta įmone, žinodamas, kad MB „( - )“, įmonės kodas ( - ), įregistruota adresu ( - ), jokios veiklos nevykdys, tyčia, turėdamas tikslą suklaidinti užsakovą, iš anksto žinodamas, jog jokių langų nepagamins ir nepristatys I. L. pagal jo iš anksto parengtą sutartį M. K. vardu, neketindamas vykdyti sutarties sąlygų, 2018-06-27 atspausdinęs savo kompiuteriu sutartį Nr. MG-1921, 450 eurų sumai, 2018-06-27 nuvykęs adresu ( - ), pateikė jo paties atspausdintą ir antspauduotą MB „( - )“ antspaudu sutartį MG-1921, 450 eurų bendrai sumai, pasirašydamas nukentėjusiosios akivaizdoje MB „( - )“ tariamo projekto vadovo M. K. vardu ir sutartį patvirtindamas išgalvotu parašu, bei, už tariamus langus 2018-06-27 nukentėjusiajai pervedus bankiniu pavedimu 225 eurų avansą į MB „( - )“ sąskaitą, esančią Luminor Bank, Nr. ( - ), suklaidino nukentėjusiąją, jog pinigus gavo M. K., o ne M. V., tokiu būdu jis pagamino žinomai netikrą dokumentą - 2018-06-27 sutartį MG-1921 ir jį panaudojo, apgaule įgydamas pinigines lėšas iš I. L., padarant jai 225 eurų turtinę žalą, minėto lango nepagamino ir nepristatė iki sutartyje nurodyto termino nei vėliau, vengė tolesnio bendradarbiavimo, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, turėdamas tikslą apgaule įgyti svetimą turtą savo naudai, žinodamas, jog realiai MB „( - )“ pats nedirba ir toks asmuo, kaip M. K., neegzistuoja ir nėra susijęs su nurodyta įmone, žinodamas, kad MB „( - )“, įmonės kodas ( - ), įregistruota adresu ( - ), jokios veiklos nevykdys, tyčia, turėdamas tikslą suklaidinti užsakovą, iš anksto žinodamas, jog jokių langų, palangių, jų priedų nepagamins, nesumontuos ir nepristatys R. G. pagal jo iš anksto parengtą sutartį M. K. vardu, neketindamas vykdyti sutarties sąlygų, 2018-06-28 atspausdinęs savo kompiuteriu sutartį Nr. MG-1923, 450 eurų sumai, 2018-06-28 nuvykęs adresu ( - ), pateikė jo paties atspausdintą ir antspauduotą MB „( - )“ antspaudu 2018-06-28 sutartį MG-1923, 450 eurų bendrai sumai, pasirašydamas nukentėjusiojo akivaizdoje MB „( - )“ tariamo projekto vadovo M. K. vardu ir sutartį patvirtindamas išgalvotu parašu, bei, už tariamus langus paėmęs išgalvoto asmens M. K. vardu 300 eurų avansą grynais pinigais už 2 plastikinių langų (išmatavimai 1400X1600, 1150X1600 mm „Aluplast IDEAL4000 RL (5 kamerų langai)), PVC vidaus palangės 100 mm (2 vnt.), PVC palangės antgalio, cinkuotos skardos palangės 300 mm (2 vnt.), cinkuotos skardos palangės 100 mm (2 vnt.), pagaminimą ir sumontavimą, išrašė 2018-06-28 pinigų priėmimo kvitą MG 1923, patvirtindamas šį dokumentą išgalvotu parašu, imituodamas, jog pinigus gavo M. K., o ne M. V., tokiu būdu jis pagamino žinomai netikrus dokumentus 2018-06-28 sutartį MG-1923, 2018-06-28 pinigų priėmimo kvitą MG 1923, juos panaudojo, apgaule įgydamas pinigines lėšas iš R. G., padarant jam 300 eurų turtinę žalą, minėtų langų, palangių, jų priedų nepagamino, nesumontavo ir nepristatė iki sutartyje nurodyto termino nei vėliau, vengė tolesnio bendradarbiavimo, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, turėdamas tikslą apgaule įgyti svetimą turtą savo naudai, žinodamas, jog realiai MB „( - )“ pats nedirba ir toks asmuo, kaip M. K., neegzistuoja ir nėra susijęs su nurodyta įmone, žinodamas, kad MB „( - )“, įmonės kodas ( - ), įregistruota adresu ( - ), jokios veiklos nevykdys, tyčia, turėdamas tikslą suklaidinti užsakovą, iš anksto žinodamas, jog jokių langų, palangių, jų priedų nepagamins, nesumontuos ir nepristatys A. C. pagal jo iš anksto parengtą sutartį M. K. vardu, neketindamas vykdyti sutarties sąlygų, 2018-07-04 atspausdinęs savo kompiuteriu sutartį Nr. MG-1928, 1300 eurų sumai, 2018-07-04 nuvykęs adresu ( - ), pateikė jo paties atspausdintą ir antspauduotą MB „( - )“ antspaudu 2018-07-04 sutartį MG-1928, 1300 eurų bendrai sumai, pasirašydamas nukentėjusiojo akivaizdoje MB „( - )“ tariamo projekto vadovo M. K. vardu ir sutartį patvirtindamas išgalvotu parašu, bei, už tariamus langus paėmęs išgalvoto asmens M. K. vardu 650 eurų avansą grynais pinigais už 4 plastikinių langų (išmatavimai 1450X1450, 1450X1450, 1450X1300, 1450X1800 mm „Aluplast IDEAL4000 RL (5 kamerų langai)), MDP vidaus palangės 250 mm (8 vnt.), MDP palangės antgalio, cinkuotos skardos palangės 180 mm (8 vnt.) pagaminimą ir sumontavimą, išrašė 2018-07-04 pinigų priėmimo kvitą MG 1928, patvirtindamas šį dokumentą išgalvotu parašu, imituodamas, jog pinigus gavo M. K., o ne M. V., tokiu būdu jis pagamino žinomai netikrus dokumentus 2018-07-04 sutartį MG- 1928 ir 2018-07-04 pinigų priėmimo kvitą MG 1982, juos panaudojo, apgaule įgydamas pinigines lėšas iš A. C., padarant jam 650 eurų turtinę žalą, minėtų langų, palangių, jų priedų nepagamino, nesumontavo ir nepristatė iki sutartyje nurodyto termino nei vėliau, vengė tolesnio bendradarbiavimo, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, turėdamas tikslą apgaule įgyti svetimą turtą savo naudai, žinodamas, jog realiai MB „( - )“ pats nedirba ir toks asmuo, kaip M. K., neegzistuoja ir nėra susijęs su nurodyta įmone, žinodamas, kad MB „( - )“, įmonės kodas ( - ), įregistruota adresu ( - ), jokios veiklos nevykdys, tyčia, turėdamas tikslą suklaidinti užsakovą, iš anksto žinodamas, jog jokių langų, palangių, jų priedų nepagamins, nesumontuos ir nepristatys D. V. pagal jo iš anksto parengtą sutartį M. K. vardu, neketindamas vykdyti sutarties sąlygų, 2018-07-03 atspausdinęs savo kompiuteriu sutartį Nr. MG-1928, 540 bendrai eurų sumai, 2018-07-03 nuvykęs adresu ( - ), pateikė jo paties atspausdintą ir antspauduotą MB „( - )“ antspaudu 2018-07-03 sutartį MG-1928, 540 eurų bendrai sumai, pasirašydamas nukentėjusiosios akivaizdoje MB „( - )“ tariamo projekto vadovo M. K. vardu ir sutartį patvirtindamas išgalvotu parašu, bei, už tariamus langus 2018-07-04 nukentėjusiajai pervedus bankiniu pavedimu 270 eurų avansą į MB „( - )“ sąskaitą, esančią Luminor Bank, Nr. ( - ) už balkono langų pagaminimą, sumontavimą, suklaidino nukentėjusiąją, jog pinigus gavo M. K., o ne M. V., tokiu būdu jis pagamino žinomai netikrą dokumentą - 2018-07-03 sutartį MG 1928 ir jį panaudojo, apgaule įgydamas pinigines lėšas iš D. V., padarant jai 270 eurų turtinę žalą, langų bei palangių nepagamino, nesumontavo ir nepristatė iki sutartyje nurodyto termino nei vėliau, vengė tolesnio bendradarbiavimo, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, turėdamas tikslą apgaule įgyti svetimą turtą savo naudai, žinodamas, jog realiai MB „( - )“ pats nedirba ir toks asmuo, kaip M. K., neegzistuoja ir nėra susijęs su nurodyta įmone, žinodamas, kad MB „( - )“, įmonės kodas ( - ), įregistruota adresu ( - ), jokios veiklos nevykdys, tyčia, turėdamas tikslą suklaidinti užsakovą, iš anksto žinodamas, jog jokių langų nepagamins, nesumontuos ir nepristatys I. S. pagal jo iš anksto parengtą sutartį M. K. vardu, neketindamas vykdyti sutarties sąlygų, 2018-07-09 atspausdinęs savo kompiuteriu 2018-07-09 sutartį Nr. MG-1831, 238 eurų sumai, 2018-07-09 nuvykęs prie nukentėjusiojo darbovietės, adresu ( - ), pateikė jo paties atspausdintą ir antspauduotą MB „( - )“ antspaudu 2018-07-09 sutartį MG-1831, 238 eurų bendrai sumai, pasirašydamas nukentėjusiojo akivaizdoje MB „( - )“ tariamo projekto vadovo M. K. vardu ir sutartį patvirtindamas išgalvotu parašu, bei, už tariamus langus paėmęs išgalvoto asmens M. K. vardu 150 eurų avansą grynais pinigais už vieno plastikinio lango pagaminimą ir montavimą, išrašė pinigų 2018-07-08 priėmimo kvitą MG 1830, patvirtindamas šį dokumentą išgalvotu parašu, imituodamas, jog pinigus gavo M. K., o ne M. V., tokiu būdu jis pagamino žinomai netikrus dokumentus: 2018-07-09 sutartį Nr. MG-1831, pinigų 2018-07-08 priėmimo kvitą MG 1830, juos panaudojo, apgaule įgydamas pinigines lėšas iš I. S., padarant jam 150 eurų turtinę žalą, lango nepagamino, nepristatė ir nesumontavo iki sutartyje nurodyto termino nei vėliau, vengė tolesnio bendradarbiavimo, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, turėdamas tikslą apgaule įgyti svetimą turtą savo naudai, žinodamas, jog realiai MB „( - )“ pats nedirba ir toks asmuo, kaip M. K., neegzistuoja ir nėra susijęs su nurodyta įmone, žinodamas, kad MB „( - )“, įmonės kodas ( - ), įregistruota adresu ( - ), jokios veiklos nevykdys, tyčia, turėdamas tikslą suklaidinti užsakovą, iš anksto žinodamas, jog jokių langų, palangių, jų priedų nepagamins, nesumontuos ir nepristatys R. Z. pagal jo iš anksto parengtą sutartį M. K. vardu, neketindamas vykdyti sutarties sąlygų, 2018-07-13 atspausdinęs savo kompiuteriu sutartį Nr. MG-1934 690 eurų bendrai sumai, 2018-07-13 nuvyko adresu ( - ), vėliau elektroniniu būdu pateikė jo paties atspausdintą ir antspauduotą MB „( - )“ antspaudu 2018-07-13 sutartį MG-1934, 690 eurų bendrai sumai, pasirašytą MB „( - )“ tariamo projekto vadovo M. K. vardu, patvirtindamas išgalvotu parašu, už 3 plastikinių langų (išmatavimai 2400X1550, 1300X1550, 1200X1550 mm „Aluplast IDEAL4000 RL (5 kamerų langai)), cinkuotos skardos palangės 300 mm (3 vnt.), cinkuotos skardos palangės 100 mm (1 vnt.) pagaminimą ir sumontavimą 2018-07-16 nukentėjusiajam pervedus bankiniu pavedimu 300 eurų avansą į MB „( - )“ sąskaitą, esančią Luminor Bank, Nr. ( - ), suklaidino nukentėjusįjį, jog pinigus gavo M. K., o ne M. V., tokiu būdu jis pagamino žinomai netikrą dokumentą - 2018-17-13 sutartį MG-1934 ir jį panaudojo, apgaule įgydamas pinigines lėšas iš R. Z., padarant jam 300 eurų turtinę žalą, minėtų langų ir palangių nepagamino, nesumontavo ir nepristatė iki sutartyje nurodyto termino nei vėliau, vengė tolesnio bendradarbiavimo, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, turėdamas tikslą apgaule įgyti svetimą turtą savo naudai, žinodamas, jog realiai MB „( - )“ pats nedirba ir toks asmuo, kaip M. K., neegzistuoja ir nėra susijęs su nurodyta įmone, žinodamas, kad MB „( - )“, įmonės kodas ( - ), įregistruota adresu ( - ), jokios veiklos nevykdys, tyčia, turėdamas tikslą suklaidinti užsakovą, iš anksto žinodamas, jog jokių langų, palangių, jų priedų nepagamins, nesumontuos ir nepristatys V. M. pagal jo iš anksto parengtą sutartį M. K. vardu, neketindamas vykdyti sutarties sąlygų, 2018-07-17 atspausdinęs savo kompiuteriu sutartį Nr. MG-1936, 490 eurų bendrai sumai, 2018-07-17 nuvyko adresu ( - ), vėliau elektroniniu paštu nukentėjusiajai pateikė jo paties atspausdintą ir antspauduotą MB „( - )“ antspaudu sutartį MG-1936, 490 eurų sumai, pasirašytą MB „( - )“ tariamo projekto vadovo M. K. vardu, sutartį patvirtindamas išgalvotu parašu, už 1 plastikinio lango (išmatavimai 3740X1520 mm „Alutech stumdoma aliuminio sistema“), PVC vidaus palangės 200 mm, 1 vnt., PVC palangės antgalio, cinkuotos skardos palangės 300 mm (1 vnt.), cinkuotos skardos palangės 100 mm (1 vnt.), pagaminimą ir sumontavimą 2018-07-17 pervedus bankiniu pavedimu 245 eurų avansą į MB „( - )“ sąskaitą, esančią Luminor Bank, Nr. ( - ), suklaidino nukentėjusiąją, jog pinigus gavo M. K., o ne M. V., tokiu būdu jis pagamino žinomai netikrą dokumentą - 2018-07-17 sutartį MG-1936 ir jį panaudojo, apgaule įgydamas pinigines lėšas iš V. M., padarant jai 245 eurų turtinę žalą, minėtų langų ir palangių, jų priedų nepagamino, nesumontavo ir nepristatė iki sutartyje nurodyto termino nei vėliau, vengė tolesnio bendradarbiavimo, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, turėdamas tikslą apgaule įgyti svetimą turtą savo naudai, žinodamas, jog realiai MB „( - )“ pats nedirba ir toks asmuo, kaip M. K., neegzistuoja ir nėra susijęs su nurodyta įmone, žinodamas, kad MB „( - )“, įmonės kodas ( - ), įregistruota adresu ( - ), jokios veiklos nevykdys, tyčia, turėdamas tikslą suklaidinti užsakovą, iš anksto žinodamas, jog jokių langų nepagamins, nesumontuos ir nepristatys O. V. pagal jo iš anksto parengtą sutartį M. K. vardu, neketindamas vykdyti sutarties sąlygų, 2018-07-19 atspausdinęs savo kompiuteriu sutartį Nr. MG-1940, 3900 eurų sumai, kurią vėliau pateikė elektroniniu paštu nukentėjusiajai, jo paties atspausdintą ir antspauduotą MB „( - )“ antspaudu 2018-07-19 sutartį MG-1940, 3900 eurų bendrai sumai, pasirašydamas MB „( - )“ tariamo projekto vadovo M. K. vardu ir sutartį patvirtindamas išgalvotu parašu, už langų pagaminimą ir sumontavimą 2018-07-20 nukentėjusiajai pervedus bankiniu pavedimu 1950 eurų avansą į MB „( - )“ sąskaitą, esančią Luminor Bank, Nr. ( - ), suklaidino nukentėjusiąją, jog pinigus gavo M. K., o ne M. V., tokiu būdu jis pagamino žinomai netikrą dokumentą - 2018-07-19 sutartį MG-1940 ir jį panaudojo, apgaule įgydamas pinigines lėšas iš O. V., padarant jai 1950 eurų turtinę žalą, langų nepagamino, nesumontavo ir nepristatė iki sutartyje nurodyto termino nei vėliau, vengė tolesnio bendradarbiavimo, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, turėdamas tikslą apgaule įgyti svetimą turtą savo naudai, žinodamas, jog realiai MB „( - )“ pats nedirba ir toks asmuo, kaip M. K., neegzistuoja ir nėra susijęs su nurodyta įmone, žinodamas, kad MB „( - )“, įmonės kodas ( - ), įregistruota adresu ( - ), jokios veiklos nevykdys, tyčia, turėdamas tikslą suklaidinti užsakovą, iš anksto žinodamas, jog jokių langų nepagamins, nesumontuos ir nepristatys A. K. pagal jo iš anksto parengtą sutartį M. K. vardu, neketindamas vykdyti sutarties sąlygų, 2018-07-23 atspausdinęs savo kompiuteriu sutartį Nr. MG-1944, 3600 eurų bendrai sumai, 2018-07-23 nuvykęs į ( - ), tikslus adresas nenustatytas, pateikė jo paties atspausdintą ir antspauduotą MB „( - )“ antspaudu sutartį MG-1944, bendrai 3600 eurų sumai, pasirašydamas nukentėjusiojo akivaizdoje MB „( - )“ tariamo projekto vadovo M. K. vardu bei pasirašydamas išgalvotu parašu, už 10-ties plastikinių langų pagaminimą ir sumontavimą paėmęs išgalvoto asmens M. K. vardu 1500 eurų avansą grynais pinigais, išrašė 2018-07-23 pinigų priėmimo kvitą MG 1944, patvirtindamas šį dokumentą išgalvotu parašu, imituodamas, jog pinigus gavo M. K., o ne M. V., tokiu būdu jis pagamino žinomai netikrus dokumentus: 2018-07-23 sutartį Nr. MG-1944, 2018-07-23 Pinigų priėmimo kvitą, juos panaudojo, apgaule įgydamas pinigines lėšas iš A. K., padarant jam 1500 eurų turtinę žalą, langų nepagamino, nesumontavo ir nepristatė iki sutartyje nurodyto termino nei vėliau, vengė tolesnio bendradarbiavimo, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, turėdamas tikslą apgaule įgyti svetimą turtą savo naudai, žinodamas, jog realiai MB „( - )“ pats nedirba ir toks asmuo, kaip M. K., neegzistuoja ir nėra susijęs su nurodyta įmone, žinodamas, kad MB „( - )“, įmonės kodas ( - ), įregistruota adresu ( - ), jokios veiklos nevykdys, tyčia, turėdamas tikslą suklaidinti užsakovą, iš anksto žinodamas, jog jokių langų, palangių, jų priedų nepagamins, nesumontuos ir nepristatys A. Ž. pagal jo iš anksto parengtą sutartį M. K. vardu, neketindamas vykdyti sutarties sąlygų, 2018-07-24 atspausdinęs savo kompiuteriu sutartį Nr. MG-1945, 345 eurų sumai, 2018-07-24 nuvykęs adresu ( - ), pateikė jo paties atspausdintą ir antspauduotą MB „( - )“ antspaudu 2018-07-24 sutartį MG-1945, 345 eurų bendrai sumai, pasirašydamas nukentėjusiosios akivaizdoje MB „( - )“ tariamo projekto vadovo M. K. vardu ir sutartį patvirtindamas išgalvotu parašu, už 2 plastikinių langų (išmatavimai 1550X1424, 800X2180 mm „Aluplast IDEAL4000 RL“ (5 kamerų langai)), MDP vidaus palangės 250 mm, 1 vnt., MDP palangės antgalio pagaminimą ir sumontavimą paėmęs išgalvoto asmens M. K. vardu 170 eurų avansą grynais pinigais, išrašė 2018-07-24 pinigų priėmimo kvitą MG 1945, patvirtindamas šį dokumentą išgalvotu parašu, imituodamas, jog pinigus gavo M. K., o ne M. V., tokiu būdu jis pagamino žinomai netikrus dokumentus - 2018-07-24 sutartį MG-1945, 2018-07-24 pinigų priėmimo kvitą MG 1945, juos panaudojo, apgaule įgydamas pinigines lėšas iš A. Ž., padarant jai 170 eurų turtinę žalą, minėtų langų, palangės su antgaliu nepagamino, nesumontavo ir nepristatė iki sutartyje nurodyto termino nei vėliau, vengė tolesnio bendradarbiavimo, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, turėdamas tikslą apgaule įgyti svetimą turtą savo naudai, žinodamas, jog realiai MB „( - )“ pats nedirba ir toks asmuo, kaip M. K., neegzistuoja ir nėra susijęs su nurodyta įmone, žinodamas, kad MB „( - )“, įmonės kodas ( - ), įregistruota adresu ( - ), jokios veiklos nevykdys, tyčia, turėdamas tikslą suklaidinti užsakovą, iš anksto žinodamas, jog jokių langų, palangių, jų priedų nepagamins, nesumontuos ir nepristatys J. J. pagal jo iš anksto parengtą sutartį M. K. vardu, neketindamas vykdyti sutarties sąlygų, 2018-07-24 atspausdinęs savo kompiuteriu sutartį Nr. MG-1946, 1092,76 eurų bendrai sumai, 2018-07-24 nuvykęs adresu ( - ), pateikė jo paties atspausdintą ir antspauduotą MB „( - )“ antspaudu 2018-07-24 sutartį MG-1946, 1062,76 eurų bendrai sumai, pasirašydamas nukentėjusiosios akivaizdoje MB „( - )“ tariamo projekto vadovo M. K. vardu bei pasirašydamas išgalvotu parašu, už 3 plastikinių langų (išmatavimai 2480X1650, 200X1470, 750X2050 mm „Aluplast IDEAL4000 RL“ (5 kamerų langai)), MDP vidaus palangės 250 mm, 1 vnt., MDP palangės antgalio, cinkuotos skardos palangės 300 mm (2 vnt.), cinkuotos skardos palangės 100 mm (2 vnt.), cinkuotos skardos palangės 180 mm (1 vnt.) pagaminimą ir sumontavimą paėmęs išgalvoto asmens M. K. vardu 550 eurų avansą grynais pinigais, išrašė 2018-07-24 pinigų priėmimo kvitą MG 1946, patvirtindamas šį dokumentą išgalvotu parašu, imituodamas, jog pinigus gavo M. K., o ne M. V., tokiu būdu jis pagamino žinomai netikrus dokumentus - 2018-07-24 sutartį MG-1946, 2018-07-24 pinigų priėmimo kvitą MG-1946, juos panaudojo, apgaule įgydamas pinigines lėšas iš J. J., padarant jai 550 eurų turtinę žalą, minėtų langų, palangių, jų priedų nepagamino, nesumontavo ir nepristatė iki sutartyje nurodyto termino nei vėliau, vengė tolesnio bendradarbiavimo, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, turėdamas tikslą apgaule įgyti svetimą turtą savo naudai, žinodamas, jog realiai MB „( - )“ pats nedirba ir toks asmuo, kaip M. K., neegzistuoja ir nėra susijęs su nurodyta įmone, žinodamas, kad MB „( - )“, įmonės kodas ( - ), įregistruota adresu ( - ), jokios veiklos nevykdys, tyčia, turėdamas tikslą suklaidinti užsakovą, iš anksto žinodamas, jog jokių langų, palangių, jų priedų nepagamins, nesumontuos ir nepristatys V. K. pagal jo iš anksto parengtą sutartį M. K. vardu, neketindamas vykdyti sutarties sąlygų, 2018-07-24 atspausdinęs savo kompiuteriu sutartį Nr. MG-1947, 1260 eurų bendrai sumai, 2018-07-24 nuvykęs adresu ( - ), pateikė jo paties atspausdintą ir antspauduotą MB „( - )“ antspaudu 2018-07-24 sutartį MG-1947, 1260 eurų bendrai sumai, pasirašydamas nukentėjusiojo akivaizdoje MB „( - )“ tariamo projekto vadovo M. K. vardu ir sutartį patvirtindamas išgalvotu parašu, už 5 plastikinių langų (išmatavimai 2700X1550, 1300X1550, 1100X1550, 2800X1550, 1100X1550 mm), PVC vidaus palangės 100 mm, 5 vnt., PVC palangės antgalio, cinkuotos skardos palangės 300 mm (5 vnt.), cinkuotos skardos palangės 100 mm (4 vnt.) pagaminimą ir sumontavimą 2018-07-26 nukentėjusiajam pervedus bankiniu pavedimu 630 eurų avansą į MB „( - )“ sąskaitą, esančią Luminor Bank, Nr. ( - ), suklaidino nukentėjusįjį, jog pinigus gavo M. K., o ne M. V., tokiu būdu jis pagamino žinomai netikrą dokumentą - 2018-07-24 sutartį MG-1947 sutartį ir jį panaudojo, apgaule įgydamas pinigines lėšas iš V. K., padarant jam 630 eurų turtinę žalą, minėtų langų, palangių, jų priedų nepagamino, nesumontavo ir nepristatė iki sutartyje nurodyto termino nei vėliau, vengė tolesnio bendradarbiavimo, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, turėdamas tikslą apgaule įgyti svetimą turtą savo naudai, žinodamas, jog realiai MB „( - )“ pats nedirba ir toks asmuo, kaip M. K., neegzistuoja ir nėra susijęs su nurodyta įmone, žinodamas, kad MB „( - )“, įmonės kodas ( - ), įregistruota adresu ( - ), jokios veiklos nevykdys, tyčia, turėdamas tikslą suklaidinti užsakovą, iš anksto žinodamas, jog jokių langų, palangių nepagamins, nesumontuos ir nepristatys I. D. pagal jo iš anksto parengtą sutartį M. K. vardu, neketindamas vykdyti sutarties sąlygų, 2018-07-25 atspausdinęs savo kompiuteriu sutartį Nr. MG-1974, 780 eurų sumai, 2018-07-25 nuvykęs adresu ( - ), pateikė jo paties atspausdintą ir antspauduotą MB „( - )“ antspaudu 2018-07-25 sutartį MG-1974, 780 eurų bendrai sumai, pasirašydamas nukentėjusiosios akivaizdoje MB „( - )“ tariamo projekto vadovo M. K. vardu bei pasirašydamas išgalvotu parašu, už 1 plastikinio lango (išmatavimai 3800X2450 mm), cinkuotos skardos palangės 300 mm (1 vnt.), cinkuotos skardos palangės 100 mm (1 vnt.) pagaminimą ir sumontavimą paėmęs išgalvoto asmens M. K. vardu 390 eurų avansą grynais pinigais, išrašė 2018-07-25 pinigų priėmimo kvitą MG 1974, patvirtindamas šį dokumentą išgalvotu parašu, imituodamas, jog pinigus gavo M. K., o ne M. V., tokiu būdu jis pagamino žinomai netikrus dokumentus - 2018-07-25 sutartį MG-1974, 2018-07-25 pinigų priėmimo kvitą MG 1974, juos panaudojo, apgaule įgydamas pinigines lėšas iš I. D., padarant jai 390 eurų turtinę žalą, minėtų langų, palangių nepagamino, nesumontavo ir nepristatė iki sutartyje nurodyto termino nei vėliau, vengė tolesnio bendradarbiavimo, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, turėdamas tikslą apgaule įgyti svetimą turtą savo naudai, žinodamas, jog realiai MB „( - )“ pats nedirba ir toks asmuo, kaip M. K., neegzistuoja ir nėra susijęs su nurodyta įmone, žinodamas, kad MB „( - )“, įmonės kodas ( - ), įregistruota adresu ( - ), jokios veiklos nevykdys, tyčia, turėdamas tikslą suklaidinti užsakovą, iš anksto žinodamas, jog jokių langų, durų nepagamins, nesumontuos ir nepristatys V. M. pagal jo iš anksto parengtą sutartį M. K. vardu, neketindamas vykdyti sutarties sąlygų, 2018-07-27 atspausdinęs savo kompiuteriu sutartį Nr. MG-1951, 460 eurų bendrai sumai, 2018-07-27 nuvykęs adresu ( - ), pateikė jo paties atspausdintą ir antspauduotą MB „( - )“ antspaudu 2018-07-27 sutartį MG-1951, 460 eurų bendrai sumai, pasirašydamas nukentėjusiosios akivaizdoje MB „( - )“ tariamo projekto vadovo M. K. vardu ir sutartį patvirtindamas išgalvotu parašu, už dviejų plastikinių langų ir vienerių plastikinių durų pagaminimą ir sumontavimą paėmęs išgalvoto asmens M. K. vardu 230 eurų avansą grynais pinigais, išrašė 2018-07-27 pinigų priėmimo kvitą MG 1951, patvirtindamas šį dokumentą išgalvotu parašu, imituodamas, jog pinigus gavo M. K., o ne M. V., tokiu būdu jis pagamino žinomai netikrus dokumentus - 2018-07-27 sutartį MG-1951, 2018-07-27 pinigų priėmimo kvitą MG 1951, juos panaudojo, apgaule įgydamas pinigines lėšas iš V. M., padarant jai 230 eurų turtinę žalą, minėtų plastikinių langų ir durų nepagamino, nesumontavo ir nepristatė iki sutartyje nurodyto termino nei vėliau, vengė tolesnio bendradarbiavimo, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, turėdamas tikslą apgaule įgyti svetimą turtą savo naudai, žinodamas, jog realiai MB „( - )“ pats nedirba ir toks asmuo, kaip M. K., neegzistuoja ir nėra susijęs su nurodyta įmone, žinodamas, kad MB „( - )“, įmonės kodas ( - ), įregistruota adresu ( - ), jokios veiklos nevykdys, tyčia, turėdamas tikslą suklaidinti užsakovą, iš anksto žinodamas, jog jokių langų, palangių, jų antgalių nepagamins, nesumontuos ir nepristatys A. K. pagal jo iš anksto parengtą sutartį M. K. vardu, neketindamas vykdyti sutarties sąlygų, 2018-07-27 atspausdinęs savo kompiuteriu sutartį Nr. MG-1952, 770 eurų bendrai sumai, 2018-07-27 nuvykęs adresu ( - ), pateikė jo paties atspausdintą ir antspauduotą MB „( - )“ antspaudu 2018-07-27 sutartį MG-1952, 770 eurų bendrai sumai, pasirašydamas nukentėjusiojo akivaizdoje MB „( - )“ tariamo projekto vadovo M. K. vardu ir sutartį patvirtindamas išgalvotu parašu, už 2 plastikinių langų (išmatavimai 3000X1550, 3000X1550 mm), PVC vidaus palangės 150 mm (2 vnt.), PVC palangės antgalio, cinkuotos skardos palangės 300 mm (2 vnt.), cinkuotos skardos palangės 100 mm (2 vnt.) pagaminimą ir sumontavimą paėmęs išgalvoto asmens M. K. vardu 350 eurų avansą grynais pinigais, neišrašydamas kasos dokumentų, tokiu pagamino žinomai netikrą dokumentą 2018-07-27 sutartį MG-1952 ir jį panaudojo, apgaule įgydamas pinigines lėšas iš A. K., padarant jam 350 eurų turtinę žalą, minėtų plastikinių langų, palangių su priedu nepagamino, nesumontavo ir nepristatė iki sutartyje nurodyto termino nei vėliau, vengė tolesnio bendradarbiavimo, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, turėdamas tikslą apgaule įgyti svetimą turtą savo naudai, žinodamas, jog realiai MB „( - )“ pats nedirba ir toks asmuo, kaip M. K., neegzistuoja ir nėra susijęs su nurodyta įmone, žinodamas, kad MB „( - )“, įmonės kodas ( - ), įregistruota adresu ( - ), jokios veiklos nevykdys, tyčia, turėdamas tikslą suklaidinti užsakovą, iš anksto žinodamas, jog jokių langų nepagamins, nesumontuos ir nepristatys J. A. pagal jo iš anksto parengtą sutartį M. K. vardu, neketindamas vykdyti sutarties sąlygų, 2018-07-31 atspausdinęs savo kompiuteriu sutartį Nr. MG-1953, 685,95 eurų sumai, 2018-07-31 nuvykęs adresu ( - )atliko matavimus, vėliau elektroniniu paštu ( - ) nukentėjusiajai pateikė jo paties atspausdintą ir antspauduotą MB „( - )“ antspaudu 2018-07-31 sutartį MG-1953, 685,95 eurų bendrai sumai, pasirašytą MB „( - )“ tariamo projekto vadovo M. K. vardu, sutartį patvirtindamas išgalvotu parašu, už plastikinių langų pagaminimą ir sumontavimą paprašęs avansu sutartyje nurodytos sumos - 340 eurų, 2018-07-31 nukentėjusiajai pervedus bankiniu pavedimu 340 eurų avansą į MB „( - )“ sąskaitą, esančią Luminor Bank, Nr. ( - ), suklaidino nukentėjusiąją, jog pinigus gavo M. K., o ne M. V., tokiu būdu jis pagamino žinomai netikrą dokumentą - 2018-07-31 sutartį MG-1953 ir jį panaudojo, apgaule įgydamas pinigines lėšas iš J. A., padarant jai 340 eurų turtinę žalą, plastikinių langų, nepagamino, nesumontavo ir nepristatė iki sutartyje nurodyto termino nei vėliau, vengė tolesnio bendradarbiavimo, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, turėdamas tikslą apgaule įgyti svetimą turtą savo naudai, žinodamas, jog realiai MB „( - )“ pats nedirba, žinodamas, kad MB „( - )“, įmonės kodas ( - ), įregistruota adresu ( - ), jokios veiklos nevykdys, tyčia, turėdamas tikslą suklaidinti užsakovą, iš anksto žinodamas, jog jokių langų nepagamins, nesumontuos ir nepristatys A. R. pagal jo iš anksto parengtą sutartį, jis neketindamas vykdyti sutarties sąlygų, 2018-08-10 atspausdinęs savo kompiuteriu sutartį Nr. MG-1956, 737 eurų sumai, 2018-08-10 nuvykęs adresu ( - ), pateikė jo paties atspausdintą, antspauduotą MB „( - )“ antspaudu pasirašytą MB „( - )“ projekto vadovo M. V. vardu 2018-08-10 sutartį MG-1956, 737 eurų bendrai sumai, už 4 plastikinių langų (išmatavimai 2750X1550, 2750X1550, 2750X1550, 2750X1550 mm) pagaminimą ir montavimą paėmė savo, t.y. M. V., vardu 350 eurų avansą grynais pinigais, išrašydamas 2018-08-10 pinigų priėmimo kvitą MG 1956, patvirtindamas savo, M. V., parašu, tokiu būdu panaudodamas apgaulę, suklaidindamas nukentėjusįjį, jog M. V. dirba Projektų vadovu MB „( - )“, tokiu būdu pagamino žinomai netikrą dokumentą - 2018-08-10 sutartį MG-1956 ir 2018-08-10 pinigų priėmimo kvitą MG 1956, tačiau jokių langų iki sutartyje nurodyto termino nei vėliau nepagamino, nesumontavo, vengė tolesnio bendradarbiavimo, taip apgaule įgijo svetimą turtą, padarydamas A. R. 350 eurų turtinę žalą, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, turėdamas tikslą apgaule įgyti svetimą turtą savo naudai, žinodamas, jog realiai MB „( - )“ pats nedirba, žinodamas, kad MB „( - )“, įmonės kodas ( - ), įregistruota adresu ( - ), jokios veiklos nevykdys, tyčia, turėdamas tikslą suklaidinti užsakovą, iš anksto žinodamas, jog jokių langų, palangių nepagamins, nesumontuos ir nepristatys J. I. pagal jo iš anksto parengtą sutartį, neketindamas vykdyti sutarties sąlygų, 2018-08-16 atspausdinęs savo kompiuteriu sutartį Nr. MG-1966, 1200 eurų sumai, 2018-08-16 nuvykęs adresu ( - ), pateikė jo paties atspausdintą, antspauduotą MB „( - )“ antspaudu bei pasirašytą MB „( - )“ projekto vadovo M. V. vardu 2018-08-16 sutartį MG-1966, 1200 eurų bendrai sumai, už 6 plastikinių langų (išmatavimai 1180X1420, 2180X1420, 800X2180. 1180X1420, 2500X1550, 1100X1550 mm „Aluplast IDEAL4000 RL“ (5 kamerų langai)), MDP vidaus palangės 250 mm, 3 vnt., MDP palangės antgalio 3 vnt., cinkuotos skardos palangės 180 mm (3 vnt.), cinkuotos skardos palangės 300 mm (2 vnt.), cinkuotos skardos palangės 100 mm pagaminimą ir sumontavimą paėmė savo, t.y. M. V., vardu 600 eurų avansą grynais pinigais, išrašydamas 2018-08-16 pinigų priėmimo kvitą MG 1966, patvirtindamas savo, M. V., parašu, jog avansą gavo, tokiu būdu panaudodamas apgaulę, suklaidindamas nukentėjusiąją, jog M. V. dirba projektų vadovu MB „( - )“, tokiu būdu pagamino žinomai netikrą dokumentą- 2018-08-16 sutartį MG-1966 ir 2018-08-16 pinigų priėmimo kvitą MG 1966, minėtų langų, palangių, jų priedų iki nurodyto termino nei vėliau nepagamino, nesumontavo, vengė tolesnio bendradarbiavimo, taip apgaule įgijo svetimą turtą, tuo padarydamas J. I. 600 eurų turtinę žalą, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, turėdamas tikslą apgaule įgyti svetimą turtą savo naudai, žinodamas, jog realiai MB „( - )“ pats nedirba, žinodamas, kad MB „( - )“, įmonės kodas ( - ), įregistruota adresu ( - ), jokios veiklos nevykdys, tyčia, turėdamas tikslą suklaidinti užsakovą, iš anksto žinodamas, jog jokių langų, palangių, palangių antgalių nepagamins, nesumontuos ir nepristatys R. A. pagal jo iš anksto parengtą sutartį, jis neketindamas vykdyti sutarties sąlygų, 2018-08-13 atspausdinęs savo kompiuteriu sutartį Nr. MG-1959, 640,00 eurų bendrai sumai, 2018-08-13 nuvykęs adresu ( - ), pateikė jo paties atspausdintą, antspauduotą MB „( - )“ antspaudu bei pasirašytą MB „( - )“ projekto vadovo M. V. vardu 2018-08-13 sutartį MG-1959, 640,00 eurų bendrai sumai, už 2 plastikinių langų (išmatavimai 3000X1600, 3000X1600), PVC vidaus palangės 100 mm, 2 vnt., MDP palangės antgalio 2 vnt., cinkuotos skardos palangės 300 mm (2 vnt.), cinkuotos skardos palangės 100 mm (2 vnt.) pagaminimą ir sumontavimą paėmė savo, t.y. M. V., vardu 320 eurų avansą grynais pinigais, išrašydamas 2018-08-13 pinigų priėmimo kvitą MG 1959, patvirtindamas savo, M. V., parašu, tokiu būdu panaudodamas apgaulę, suklaidindamas nukentėjusįjį, jog M. V. dirba Projektų vadovu MB „( - )“, tokiu būdu pagamino žinomai netikrą dokumentą - 2018-08-13 sutartį MG-1959 ir 2018-08-13 pinigų priėmimo kvitą MG 1959, minėtų langų, palangių, jų priedų iki nurodyto termino nei vėliau nepagamino, nesumontavo, vengė tolesnio bendradarbiavimo, taip apgaule įgijo svetimą turtą, tuo padarydamas 320 eurų turtinę žalą R. A., tęsdamas savo nusikalstamą veiką, turėdamas tikslą apgaule įgyti svetimą turtą savo naudai, žinodamas, jog realiai MB „( - )“ pats nedirba, žinodamas, kad MB „( - )“, įmonės kodas ( - ), įregistruota adresu ( - ), jokios veiklos nevykdys, tyčia, turėdamas tikslą suklaidinti užsakovą, iš anksto žinodamas, jog jokių langų nepagamins, nesumontuos ir nepristatys V. K. pagal jo iš anksto parengtą sutartį, jis, neketindamas vykdyti sutarties sąlygų, 2018-08-14 atspausdinęs savo kompiuteriu sutartį Nr. MG-1962 , 390 eurų sumai, 2018-08-14 nuvykęs adresu ( - ), pateikė jo paties atspausdintą, antspauduotą MB „( - )“ antspaudu bei pasirašytą MB „( - )“ projekto vadovo M. V. vardu sutartį MG-1962, 390 eurų bendrai sumai bei už plastikinių langų gamybą, montavimą paėmė savo, t.y. M. V., vardu 180 eurų avansą grynais pinigais, išrašydamas 2018-08-14 pinigų priėmimo kvitą MG 1962, patvirtindamas savo, M. V., parašu, tokiu būdu panaudodamas apgaulę, suklaidindamas nukentėjusįjį, jog M. V. dirba Projektų vadovu MB „( - )“, tokiu būdu pagamino žinomai netikrus dokumentus - 2018-08-14 sutartį MG-1962 ir 2018-08-14 pinigų priėmimo kvitą MG 1962, langų iki nurodyto termino nei vėliau nepagamino, nesumontavo, vengė tolesnio bendradarbiavimo, taip apgaule įgijo svetimą turtą, tuo padarydamas V. K. 180 eurų turtinę žalą, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, turėdamas tikslą apgaule įgyti svetimą turtą savo naudai, žinodamas, jog realiai MB „( - )“ pats nedirba, žinodamas, kad MB „( - )“, įmonės kodas ( - ), įregistruota adresu ( - ), jokios veiklos nevykdys, tyčia, turėdamas tikslą suklaidinti užsakovą, iš anksto žinodamas, jog jokių langų, palangių, palangių antgalių nepagamins, nesumontuos ir nepristatys S. Z. pagal jo iš anksto parengtą sutartį, jis, neketindamas vykdyti sutarties sąlygų, 2018-08-16 atspausdinęs savo kompiuteriu sutartį Nr. MG-1965, 740 eurų bendrai sumai, 2018-08-16 nuvykęs adresu ( - ), pateikė jo paties atspausdintą, antspauduotą MB „( - )“ antspaudu bei pasirašytą 2018-08-16 MB „( - )“ projekto vadovo M. V. vardu sutartį MG-1965, 740 eurų bendrai sumai, už 4 plastikinių langų (išmatavimai 800X2180, 1550X1420, 800X2180, 1550X1420 mm „Aluplast IDEAL4000 RL“ (5 kamerų langai)), MDP vidaus palangės 250 mm, 2 vnt., MDP palangės antgalio 2 vnt., cinkuotos skardos palangės 180 mm pagaminimą ir sumontavimą paėmė savo, t.y. M. V., vardu 350 eurų avansą grynais pinigais, išrašydamas 2018-08-16 pinigų priėmimo kvitą MG 1965, patvirtindamas savo, M. V., parašu, tokiu būdu panaudodamas apgaulę, suklaidindamas nukentėjusiąją, jog M. V. dirba Projektų vadovu MB „( - )“, tokiu būdu pagamino žinomai netikrus dokumentus - 2018-08-16 sutartį MG-1965 ir 2018-08-16 pinigų priėmimo kvitą MG 1965, langų iki nurodyto termino nei vėliau nepagamino, nesumontavo, vengė tolesnio bendradarbiavimo, taip apgaule įgijo svetimą turtą, tuo padarydamas S. Z. 350 eurų turtinę žalą, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, turėdamas tikslą apgaule įgyti svetimą turtą savo naudai, žinodamas, jog realiai MB „( - )“ pats nedirba, žinodamas, kad MB „( - )“, įmonės kodas ( - ), įregistruota adresu ( - ), jokios veiklos nevykdys, tyčia, turėdamas tikslą suklaidinti užsakovą, iš anksto žinodamas, jog jokių langų, abipusės rankenos su spyna nepagamins, nesumontuos ir nepristatys A. K. pagal jo iš anksto parengtą sutartį, disponuodamas MB „( - )“ banko sąskaitomis, mokėjimo kortelėmis, neturint tam įgaliojimų, jis, iš anksto neketindamas vykdyti sutarties sąlygų, 2018-08-16 atspausdinęs savo kompiuteriu sutartį Nr. MG-1963, 585 bendrai sumai, antspauduotą MB „( - )“ antspaudu bei pasirašytą MB „( - )“ projekto vadovo M. V. vardu, ją 2018-08-16 elektroniniu paštu ( - ) pateikė nukentėjusiajam į elektroninį paštą ( - ), už 5 plastikinių langų (išmatavimai 840X1160, 840X1160, 840X1160, 780X2000, 900X1900 mm „Aluplast IDEAL4000 RL“ (5 kamerų langai)), abipusės rankenos ir spynos 1 vnt. pagaminimą ir sumontavimą nukentėjusysis 2018-08-16 bankiniu pavedimu pervedė į MB „( - )“ sąskaitą, esančią Luminor Bank, Nr. ( - ), 585 eurų avansą, tokiu būdu panaudodamas apgaulę, suklaidindamas nukentėjusįjį, jog M. V. dirba Projektų vadovu MB „( - )“, tokiu būdu pagamino žinomai netikrą dokumentą - 2018-08-16 sutartį MG-1963, minėtų langų, abipusės rankenos su spyna iki sutartyje nurodyto termino nei vėliau nepagamino, nesumontavo, vengė tolesnio bendradarbiavimo, taip apgaule įgijo svetimą turtą, tuo padarydamas A. K. 585 eurų turtinę žalą, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, turėdamas tikslą apgaule įgyti svetimą turtą savo naudai, žinodamas, jog realiai MB „( - )“ pats nedirba, žinodamas, kad MB „( - )“, įmonės kodas ( - ), įregistruota adresu ( - ), jokios veiklos nevykdys, tyčia, turėdamas tikslą suklaidinti užsakovą, iš anksto žinodamas, jog jokių langų, nepagamins, nesumontuos ir nepristatys A. K. pagal jo iš anksto parengtą sutartį, jis, neketindamas vykdyti sutarties sąlygų, 2018-08-17 atspausdinęs savo kompiuteriu sutartį Nr. MG-1967, 1662,00 eurų bendrai sumai, 2018-08-17 nuvykęs adresu ( - ), pateikė jo paties atspausdintą, antspauduotą MB „( - )“ antspaudu bei pasirašytą MB „( - )“ projekto vadovo M. V. vardu 2018-08-17 sutartį MG-1967, 1662, 00 eurų sumai, už 5 plastikinių langų (išmatavimai 1200X1510, 3000X1510, 1000X1010, 1400X1510, 1400X1520 mm „Gealan S 9000“ (6 kamerų langai)), priedų pagaminimą ir sumontavimą paėmė savo, t.y. M. V., vardu 800 eurų avansą grynais pinigais, išrašydamas 2018-08-17 pinigų priėmimo kvitą MG 1967, patvirtindamas savo, M. V., parašu, tokiu būdu panaudodamas apgaulę, suklaidindamas nukentėjusįjį, jog M. V. dirba Projektų vadovu MB „( - )“, tokiu būdu pagamino žinomai netikrus dokumentus - 2018-08-17 sutartį MG-1967 ir 2018-08-17 pinigų priėmimo kvitą MG- 1967, langų ir priedų iki sutartyje nurodyto termino nei vėliau nepagamino, nesumontavo, vengė tolesnio bendradarbiavimo, taip apgaule įgijo svetimą turtą, tuo padarydamas 800 eurų turtinę žalą A. K., tęsdamas savo nusikalstamą veiką, turėdamas tikslą apgaule įgyti svetimą turtą savo naudai, žinodamas, jog realiai MB „( - )“, įmonės kodas ( - ), įregistruota adresu ( - ), jokios veiklos nevykdys, tyčia, turėdamas tikslą suklaidinti užsakovą iš anksto žinodamas, jog jokių langų nepagamins, nesumontuos ir nepristatys T. K. pagal jo iš anksto parengtą sutartį, jis, neketindamas vykdyti sutarties sąlygų, 2018-08-22 atspausdinęs savo kompiuteriu sutartį Nr. MG-1969, 650 eurų bendrai sumai, 2018-08-22 nuvykęs adresu ( - ), pateikė jo paties atspausdintą, antspauduotą MB „( - )“ antspaudu bei pasirašytą MB „( - )“ projektų vadovo M. V. vardu 2018-08-22 sutartį MG-1969, 650 eurų sumai, už langų pagaminimą, montavimą paėmė savo, t.y. M. V., vardu 200 eurų avansą grynais pinigais, išrašydamas 2018-08-22 pinigų priėmimo kvitą MG 1969, patvirtindamas savo, M. V., parašu, jog pinigus gavo, tačiau jokių langų iki sutartyje nurodyto termino ir vėliau nepagamino, nesumontavo ir nepristatė, vengė tolesnio bendradarbiavimo, taip apgaule įgijo svetimą turtą, tuo padarydamas T. K. 200 eurų turtinę žalą, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, turėdamas tikslą apgaule įgyti svetimą turtą savo naudai, žinodamas, jog realiai MB „( - )“, įmonės kodas ( - ), įregistruota adresu ( - ), jokios veiklos nevykdys, tyčia, turėdamas tikslą suklaidinti užsakovą iš anksto žinodamas, jog jokių langų nepagamins, nesumontuos ir nepristatys J. K. pagal jo iš anksto parengtą sutartį, jis, neketindamas vykdyti sutarties sąlygų, 2018-08-28 atspausdinęs savo kompiuteriu sutartį Nr. MG-1972, 850 eurų bendrai sumai, 2018-08-28 nuvykęs adresu ( - ), pateikė jo paties atspausdintą, antspauduotą MB „( - )“ antspaudu bei pasirašytą MB „( - )“ projekto vadovo M. V. vardu 2018-08-28 sutartį MG-1972, 850 eurų sumai, už 3 plastikinių langų (išmatavimai 2170X1800, 800X2580, 2350X1800 mm „Aluplast IDEAL4000 RL“ (5 kamerų langai)) pagaminimą ir sumontavimą paėmė savo, t.y. M. V., vardu 400 eurų avansą grynais pinigais, išrašydamas 2018-08-28 pinigų priėmimo kvitą MG 1972, patvirtindamas savo, M. V., parašu, jog pinigus gavo, tačiau jokių langų iki sutartyje nurodyto termino ir vėliau nepagamino, nesumontavo ir nepristatė, vengė tolesnio bendradarbiavimo, taip apgaule įgijo svetimą turtą, tuo padarydamas J. K. 400 eurų turtinę žalą, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, turėdamas tikslą apgaule įgyti svetimą turtą savo naudai, žinodamas, jog realiai MB „( - )“, įmonės kodas ( - ), įregistruota adresu ( - ), jokios veiklos nevykdys, tyčia, turėdamas tikslą suklaidinti užsakovą, iš anksto žinodamas, jog jokių langų nepagamins, nesumontuos ir nepristatys L. D. pagal jo iš anksto parengtą sutartį, jis neketindamas vykdyti sutarties sąlygų, 2018-08-29 atspausdinęs savo kompiuteriu sutartį Nr. MG-1973, 390 eurų bendrai sumai, 2018-08-29 nuvykęs adresu ( - ), pateikė jo paties atspausdintą, antspauduotą MB „( - )“ antspaudu bei pasirašytą MB „( - )“ projekto vadovo M. V. vardu 2018-08-29 sutartį MG-1973, 390 eurų bendrai sumai, už langų pagaminimą ir sumontavimą paėmė savo, t.y. M. V., vardu 200 eurų avansą grynais pinigais, išrašydamas 2018-08-29 pinigų priėmimo kvitą MG 1973, patvirtindamas savo, M. V., parašu, jog pinigus gavo, tačiau jokių langų iki sutartyje nurodyto termino ir vėliau nepagamino, nesumontavo, nepristatė, vengė tolesnio bendradarbiavimo, taip apgaule įgijo svetimą turtą, tuo padarant L. D. 200 eurų turtinę žalą, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, turėdamas tikslą apgaule įgyti svetimą turtą savo naudai, žinodamas, jog realiai MB „( - )“, įmonės kodas ( - ), įregistruota adresu ( - ), jokios veiklos nevykdys, tyčia, turėdamas tikslą suklaidinti užsakovą, iš anksto žinodamas, jog jokių langų, palangių, jų antgalių nepagamins, nesumontuos ir nepristatys A. K. ir K. S. pagal jo iš anksto parengtą sutartį, jis iš anksto neketindamas vykdyti sutarties sąlygų, 2018-08-29 atspausdinęs savo kompiuteriu sutartį Nr. MG-1975, 471,40 bendrai sumai, 2018-08-29 elektroniniu paštu ( - ) pateikė MB „( - )“ projekto vadovo M. V. vardu 2018-08-29 sutartį MG-1975, 471,40 eurų bendrai sumai, 2018-08-29 nuvykęs adresu ( - ), atliko matavimus, už 2 plastikinių langų (išmatavimai 1310X1420, 3720X1420 mm „Aluplast IDEAL4000 RL“ (5 kamerų langai)), MDP vidaus palangės 300 mm (2 vnt.), MDP palangės antgalio (2 vnt.), cinkuotos skardos palangės 180mm (2vnt) pagaminimą ir sumontavimą pareikalavus avanso, 2018-08-29 bankiniu pavedimu buvo pervestas 235,70 Eur avansas į MB „( - )“ sąskaitą, esančią Luminor Bank, Nr. ( - ), tačiau jokių langų, palangių, jų priedų iki nurodyto termino sutartyje ir vėliau nepagamino, nesumontavo, nepristatė, vengė tolesnio bendradarbiavimo, taip apgaule įgijo svetimą turtą, tuo padarant K. S. 235,70 eurų turtinę žalą, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, turėdamas tikslą apgaule įgyti svetimą turtą savo naudai, žinodamas, jog realiai MB „( - )“, įmonės kodas ( - ), įregistruota adresu ( - ), jokios veiklos nevykdys, tyčia, turėdamas tikslą suklaidinti užsakovą iš anksto žinodamas, jog jokių langų, nepagamins, nesumontuos ir nepristatys S. B., jis iš anksto neketindamas vykdyti sutarties sąlygų, 2018-08-29 atspausdinęs kompiuteriu sutartį Nr. MG-1974, 1150 Eur bendrai sumai, 2018-08-29 iš elektroninio pašto ( - ) pateikė S. B. jo paties atspausdintą, antspauduotą MB „( - )“ antspaudu bei pasirašytą MB „( - )“ projekto vadovo M. V. vardu sutartį MG-1974, 1150 eurų bendrai sumai, prieš tai 2018-08-28 nuvyko adresu ( - ) pas nukentėjusiąją, kur atliko matavimus, už plastikinių langų pagaminimą ir montavimą, nukentėjusiajai 2018-08-29 bankiniu pavedimu į MB „( - )“ sąskaitą, esančią Luminor Bank, Nr. ( - ), atlikus sutartyje numatytą 550 eurų avanso pervedimą, jokių langų iki nurodyto sutartyje termino ir vėliau nepagamino, nesumontavo ir nepristatė, vengė tolesnio bendradarbiavimo, tokiu būdu padarydamas S. B. 550 eurų turtinę žalą, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, turėdamas tikslą apgaule įgyti svetimą turtą savo naudai, žinodamas, jog realiai MB „( - )“, įmonės kodas ( - ), įregistruota adresu ( - ), jokios veiklos nevykdys, tyčia, turėdamas tikslą suklaidinti užsakovą, iš anksto žinodamas, jog jokių langų, palangių, palangės antgalių nepagamins, nesumontuos ir nepristatys J. R. N. pagal jo iš anksto parengtą sutartį, jis neketindamas vykdyti sutarties sąlygų, 2018-08-30 atspausdinęs savo kompiuteriu sutartį Nr. MG-1982, 800 eurų bendrai sumai, 2018-08-30 nuvykęs adresu ( - ), pateikė jo paties atspausdintą, antspauduotą MB „( - )“ antspaudu bei pasirašytą MB „( - )“ projekto vadovo M. V. vardu 2018-08-30 sutartį MG-1982, 800 eurų bendrai sumai, už 4 plastikinių langų (išmatavimai 1560X1420, 1560X1420, 7800X2190, 1560X1420 mm „Aluplast IDEAL4000 RL“ (5 kamerų langai)), MDP vidaus palangės 250 mm (3 vnt.), MDP palangės antgalio (3 vnt.), cinkuotos skardos palangės 180mm (3vnt.) pagaminimą ir sumontavimą paėmęs savo, t.y. M. V., vardu 400 eurų avansą grynais pinigais, neišrašė jokių kasos dokumentų, tikindamas nukentėjusįjį, jog jų nereikia, jokių langų, palangių, jų priedų iki nurodyto termino sutartyje ir vėliau nepagamino, nesumontavo ir nepristatė, vengė tolesnio bendradarbiavimo, tuo padarydamas J. R. N. 400 eurų turtinę žalą, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, turėdamas tikslą apgaule įgyti svetimą turtą savo naudai, žinodamas, jog realiai MB „( - )“, įmonės kodas ( - ), įregistruota adresu ( - ), jokios veiklos nevykdys, tyčia, turėdamas tikslą suklaidinti užsakovą, iš anksto žinodamas, jog jokių langų, palangių nepagamins, nesumontuos ir nepristatys D. Ū. pagal jo iš anksto parengtą sutartį, jis neketindamas vykdyti sutarties sąlygų, 2018-08-30 atspausdinęs savo kompiuteriu 2018-08-30 sutartį Nr. MG-1977, 450 eurų bendrai sumai, 2018-08-30 nuvykęs adresu ( - ), pateikė jo paties atspausdintą, antspauduotą MB „( - )“ antspaudu, pasirašytą MB „( - )“ projekto vadovo M. V. vardu 2018-08-30 sutartį MG-1977, 450 eurų bendrai sumai, už 1 plastikinio lango (išmatavimai 3000X1600 mm „Aluplast IDEAL4000 RL“ (5 kamerų langai)), cinkuotos skardos palangės 300 mm (2vnt.), cinkuotos skardos palangės 100 mm (2vnt.) pagaminimą ir sumontavimą paėmė savo, t.y. M. V., vardu 300 eurų avansą grynais pinigais, išrašydamas 2018-08-30 pinigų priėmimo kvitą MG 1977, patvirtindamas savo, M. V., parašu, jog pinigus gavo, jokių langų, palangių iki nurodyto termino sutartyje ir vėliau nepagamino, nesumontavo ir nepristatė, vengė tolesnio bendradarbiavimo, tuo padarydamas D. Ū. 300 eurų turtinę žalą, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, turėdamas tikslą apgaule įgyti svetimą turtą savo naudai, žinodamas, jog realiai MB „( - )“, įmonės kodas ( - ), įregistruota adresu ( - ), jokios veiklos nevykdys, tyčia, turėdamas tikslą suklaidinti užsakovą, iš anksto žinodamas, jog jokių langų, palangių, jų antgalių nepagamins, nesumontuos ir nepristatys G. N. pagal jo iš anksto parengtą sutartį, jis neketindamas vykdyti sutarties sąlygų, 2018-09-06 atspausdinęs savo kompiuteriu 2018-09-06 sutartį Nr. MG-1985, 870 eurų bendrai sumai, 2018-09-06 nuvykęs adresu ( - ), pateikė jo paties atspausdintą, antspauduotą MB „( - )“ antspaudu, pasirašytą MB „( - )“ projekto vadovo M. V. vardu 2018-09-06 sutartį MG-1985, 870 eurų bendrai sumai, už 4 plastikinių langų (išmatavimai 2470X1550, 1300X1550, 1200X1550, 1540X1420 mm „Aluplast IDEAL4000 RL“ (5 kamerų langai)), PVC vidaus palangės 250 mm (1 vnt.), PVC palangės antgalio (1 vnt.), cinkuotos skardos palangės 250 mm (3vnt.), cinkuotos skardos palangės 100 mm (3vnt.) cinkuotos skardos palangės 180 mm (1vnt.) pagaminimą ir sumontavimą paėmė savo, t.y. M. V., vardu 400 eurų avansą grynais pinigais, išrašydamas 2018-09-06 pinigų priėmimo kvitą MG 1985, patvirtindamas savo, M. V., parašu, jog pinigus gavo, jokių langų, palangių, antgalių iki nurodyto termino sutartyje ir vėliau nepagamino, nesumontavo ir nepristatė, vengė tolesnio bendradarbiavimo, tuo padarant G. N. 400 eurų turtinę žalą, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, turėdamas tikslą apgaule įgyti svetimą turtą savo naudai, žinodamas, jog realiai MB „( - )“, įmonės kodas ( - ), įregistruota adresu ( - ), jokios veiklos nevykdys, tyčia, turėdamas tikslą suklaidinti užsakovą, iš anksto žinodamas, jog jokių langų nepagamins, nesumontuos ir nepristatys R. M. pagal jo iš anksto parengtą sutartį, jis iš anksto neketindamas vykdyti sutarties sąlygų, 2018-09-05 atspausdinęs savo kompiuteriu 2018-09-05 sutartį Nr. MG-1984, 3800 bendrai sumai, 2018-09-05 pateikė šią sutartį, jo paties atspausdintą, antspauduotą MB „( - )“ antspaudu, pasirašytą MB „( - )“ projekto vadovo M. V. vardu, nukentėjusiajai R. M. elektroniniu paštu ( - ), prieš tai 2018-09-04 jis nuvykęs adresu ( - ) pas nukentėjusiąją atliko matavimus, už plastikinių langų pagaminimą, sumontavimą ji 2018-09-06 atliko bankinį pavedimą į MB „( - )“ sąskaitą, esančią Luminor Bank, Nr. ( - ), pervesdama 1900 eurų avansą, tačiau jokių langų iki nurodyto termino sutartyje ir vėliau nepagamino, nesumontavo ir nepristatė, vengė tolesnio bendradarbiavimo, tuo padarant R. M. 1900 eurų turtinę žalą, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, turėdamas tikslą apgaule įgyti svetimą turtą savo naudai, žinodamas, jog realiai MB „( - )“, įmonės kodas ( - ), įregistruota adresu ( - ), jokios veiklos nevykdys, tyčia, turėdamas tikslą suklaidinti užsakovą, iš anksto žinodamas, jog jokių langų nepagamins, nesumontuos ir nepristatys A. G. pagal jo iš anksto parengtą sutartį, jis, iš anksto neketindamas vykdyti sutarties sąlygų, 2018-09-10 atspausdinęs savo kompiuteriu 2018-09-10 sutartį Nr. MG-1974, 370 Eur bendrai sumai, antspauduotą MB „( - )“ antspaudu, pasirašytą MB „( - )“ projekto vadovo M. V. vardu, ją 2018-09-10 pateikė nukentėjusiajam elektroniniu paštu ( - ), už trijų plastikinių langų pagaminimą ir sumontavimą nukentėjusysis 2018-09-10 atliko bankinį pavedimą į MB „( - )“ sąskaitą, esančią Luminor Bank, Nr. ( - ), pervesdamas sutartyje numatytą 185 eurų avansą, tačiau jokių langų iki nurodyto termino sutartyje ir vėliau nepagamino, nesumontavo ir nepristatė, vengė tolesnio bendradarbiavimo, tuo padarant A. G. 185 eurų turtinę žalą, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, turėdamas tikslą apgaule įgyti svetimą turtą savo naudai, žinodamas, jog realiai MB „( - )“, įmonės kodas ( - ), įregistruota adresu ( - ), jokios veiklos nevykdys, tyčia, turėdamas tikslą suklaidinti užsakovą, iš anksto žinodamas, jog jokių langų nepagamins, nesumontuos ir nepristatys A. A. pagal jo iš anksto parengtą sutartį, jis neketindamas vykdyti sutarties sąlygų, 2018-09-11 atspausdinęs savo kompiuteriu 2018-09-11 sutartį Nr. MG-1989, 1120 eurų bendrai sumai, 2018-09-11 nuvykęs adresu ( - ), pateikė jo paties atspausdintą, antspauduotą MB „( - )“ antspaudu, pasirašytą MB „( - )“ projekto vadovo M. V. vardu 2018-09-11 sutartį MG-1989, 1120 eurų bendrai sumai, bei už balkono plastikinių langų pagaminimą, montavimą paėmė savo, t.y. M. V., vardu 560 eurų avansą grynais pinigais, išrašydamas 2018-09-11 pinigų priėmimo kvitą MG 1989, patvirtindamas savo, M. V., parašu, jog pinigus gavo, tačiau jokių langų iki nurodyto termino sutartyje ir vėliau nepagamino, nesumontavo ir nepristatė, vengė tolesnio bendradarbiavimo, tuo padarant A. A. 560 eurų turtinę žalą, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, turėdamas tikslą apgaule įgyti svetimą turtą savo naudai, žinodamas, jog realiai MB „( - )“, įmonės kodas ( - ), įregistruota adresu ( - ), jokios veiklos nevykdys, tyčia, turėdamas tikslą suklaidinti užsakovą iš anksto žinodamas, jog jokių langų, palangių, palangių antgalių nepagamins, nesumontuos ir nepristatys I. C. pagal jo iš anksto parengtą sutartį, jis iš anksto neketindamas vykdyti sutarties sąlygų, 2018-09-18 atspausdinęs savo kompiuteriu 2018-09-18 sutartį Nr. MG-1996, 350 bendrai sumai, ją apie 2018-09-18 elektroniniu paštu ( - ) pateikė nukentėjusiajai į elektroninį paštą ( - ) antspauduotą MB “( - )” antspaudu bei pasirašytą MB “( - )” projekto vadovo M. V. vardu, prieš tai 2018-09-17 nuvyko adresu ( - ) pas nukentėjusiąją ir atliko matavimus, po sutarties gavimo ji atlikto 2018-09-19 bankinį pavedimą į MB „( - )“ sąskaitą, esančią Luminor Bank, Nr. ( - ), 175 eurų avansą už 1 plastikinio lango (išmatavimai 3020X1570 mm)), PVC vidaus palangės 100 mm (1 vnt.), PVC palangės antgalio (1 vnt.), cinkuotos skardos palangės 250 mm (1vnt.), cinkuotos skardos palangės 100 mm (1 vnt.) cinkuotos skardos palangės 180 mm (1vnt.) pagaminimą ir sumontavimą, tačiau jokių langų, palangių, palangių antgalių iki nurodyto termino sutartyje ir vėliau nepagamino, nesumontavo ir nepristatė, vengė tolesnio bendradarbiavimo, tuo padarant I. C. 175 eurų turtinę žalą, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, turėdamas tikslą apgaule įgyti svetimą turtą savo naudai, žinodamas, jog realiai MB „( - )“, įmonės kodas ( - ), įregistruota adresu ( - ), jokios veiklos nevykdys, tyčia, turėdamas tikslą suklaidinti užsakovą iš anksto žinodamas, jog jokių langų, palangių, palangių antgalių nepagamins, nesumontuos ir nepristatys K. P. pagal jo iš anksto parengtą sutartį, iš anksto neketindamas vykdyti sutarties sąlygų, 2018-09-24 atspausdinęs savo kompiuteriu 2018-09-24 sutartį Nr. MG-2001, 1000 bendrai sumai, 2018-09-24 nuvykęs adresu ( - ), pateikė jo paties atspausdintą, antspauduotą MB „( - )“ antspaudu bei pasirašytą MB „( - )“ projekto vadovo M. V. vardu 2018-09-24 sutartį MG-2001, 1000 eurų bendrai sumai, už 5 plastikinių langų (išmatavimai 1020X1550, 1020X1550, 1020X1550, 1000X1550, 2700X1550 mm „Aluplast IDEAL4000 RL“ (5 kamerų langai)), PVC vidaus palangės 100 mm (5 vnt.), PVC palangės antgalio (5 vnt.), cinkuotos skardos palangės 250 mm (5vnt.), cinkuotos skardos palangės 100 mm (4vnt.) pagaminimą ir sumontavimą pagal sutartį ir pareikalavimą nukentėjusiajam 2018-09-25 atlikus bankinį pavedimą į MB „( - )“ sąskaitą, esančią Luminor Bank, Nr. ( - ), pervedant 500 eurų avansą, tačiau jokių langų, palangių, palangių antgalių iki nurodyto termino sutartyje ir vėliau nepagamino, nesumontavo ir nepristatė, vengė tolesnio bendradarbiavimo, tuo padarant K. P. 500 eurų turtinę žalą, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, turėdamas tikslą apgaule įgyti svetimą turtą savo naudai, žinodamas, jog realiai MB „( - )“, įmonės kodas ( - ), įregistruota adresu ( - ), jokios veiklos nevykdys, tyčia, turėdamas tikslą suklaidinti užsakovą iš anksto žinodamas, jog jokių langų, nepagamins, nesumontuos ir nepristatys E. K. pagal jo iš anksto parengtą sutartį, iš anksto neketindamas vykdyti sutarties sąlygų, 2018-09-25 atspausdinęs savo kompiuteriu 2018-09-25 sutartį Nr. MG-2002, 2600 Eur bendrai sumai, antspauduotą MB „( - )“ antspaudu bei pasirašytą MB „( - )“ projekto vadovo M. V. vardu, ją 2018-09-25 iš elektroninio pašto ( - ) nusiuntė nukentėjusiajam į elektroninį paštą, už 9 plastikinių langų (išmatavimai 1190X750, 1190X750, 1790X1250, 1790X1250, 1790X1250, 1790X1250, 1790X1250, 2780X2160, 980X2230 mm „Gealan IQ 8000 3“ (6 kamerų langai)) pagaminimą ir sumontavimą pagal sutartį ir pareikalavimą nukentėjusiajam 2018-09-26 atlikus bankinį pavedimą į MB „( - )“ sąskaitą, esančią Luminor Bank, Nr. ( - ), pervedant 500 eurų ir 800 Eur dydžio bendrą 1300 Eur avansą, tačiau jokių langų, iki nurodyto termino sutartyje ir vėliau nepagamino, nesumontavo ir nepristatė, vengė tolesnio bendradarbiavimo, tuo padarant E. K. 1300 eurų turtinę žalą,

7tokiu būdu kaltinamasis M. V. apgaule įgijo svetimą didelės vertės turtą - pinigines lėšas 30630,70 eurų sumoje, pagamino žinomai netikrus dokumentus (nurodytas sutartis, pinigų priėmimo kvitus), juos panaudojo apgaule įgydamas pinigines lėšas, padarė didelę 30.630,70 eurų turtinę žalą nukentėjusiesiems.

8Kaltinamasis M. V. teisiamajame posėdyje pareiškė, kad savo kaltę pripažįsta iš dalies, nes viskas galiausiai ir įvyko dėl jo kaltės, todėl atsiprašo nukentėjusiųjų. Tačiau pabrėžia, kad specialiai jis to nedarė, tiesiog susiklostė tokia situacija, kad jam nepavyko verslas ir jis nesugebėjo laiku įvykdyti piliečių užsakymų dėl langų jiems pristatymo ir montavimo. Kas dėl kaltinimo dokumentų klastojimu, tai netikslumus ir klaidas dokumentuose (sutartyse ir mokėjimo kvituose) paaiškina techninėmis - spausdinimo bei rašymo - klaidomis, kurios vėliau buvo ištaisytos, kuomet jis dokumentuose pradėjo rašyti V. pavardę ir pasirašinėti jam įprastu parašu.

9Nagrinėjant bylą teisme, M. V. parodė, kad įmonę Mažoji bendrija „( - )“ įsigijo kartu su sugyventine G. V.. G. pasirašė visus pirkimo dokumentus, jie gavo antspaudus, banko generatorių. Ji yra laikoma vadove, nors veikloje nedalyvavo. Įsigyjant šią įmonę, norėjo užsiimti veikla, susijusia su valymo paslaugomis, tačiau realiai tokia veikla praktiškai nevyko, nes pavyko sutvarkyti tik keletą objektų. Tuomet 2018 metų pradžioje jis nutarė pradėti plastikinių langų verslą, kurį jis gerai išmanė. Kadangi įmonės pavadinimas niekuo nėra susietas su langais, veikloje ir dokumentuose nutarė naudoti prekinį ženklą „Mega langai“. Toks pavadinimas geriau matomas internetinėje paieškoje. Realiai veikla su langais užsiminėjo jis vienas, darė viską: nuo puslapio kūrimo iki kontaktų su pirkėjais, langų užsakymų gamybai, jų pristatymo užsakovams ir montavimo. Montavo langus darbininkai, kuriuos pažinojo dar iš seniau. Darbas vyko iš namų, turėjo kompiuterį, spausdintuvą, bendravo telefonu su užsakovais, vyko į vietą matuoti, pasirašyti sutartis, imti avansus, daryti brėžinius. Daug buvo užsakoma ir standartinių langų. Ruošdavo sutarčių tekstus, įrašydavo (atspausdindavo) užsakovų vardus, pavardes, telefonus. Imdavo iš užsakovų avansus, dažniausiai 50 procentų nuo vertės užsakymo. Išrašydavo kvitus. Pinigų reikėjo, nes reikėjo daryti užsakymus langų gamybai Lietuvoje: Lenkijos įmonei „( - )“, Lenkijos įmonei „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“ - jiems buvo vykdomi ir mokėjimai.

10Žmonės norėdavo atvykti į ofisą, todėl kurį laiką nuomojosi patalpą ( - ), ten gi turėjo ir sandėlį. Pats langų negamino, juos užsakinėjo pas kitus gamintojus. Buvo planų pradėti aliuminio profilių langų gamybą balkonams, tačiau vėliau šios minties atsisakė. Asmeniškai dirbo visokius darbus: nuo užsakymo priėmimo iki montavimo, kai atvažiuodavo automobilis su langais - iškraudavo. Neretai reikėjo taisyti gaminius (langus), keisti, nes montuojant iškildavo problemų su išmatavimais. Įvykdė apie 80 užsakymų dėl langų piliečiams montavimo. Tačiau su laiku jam pradėjo trūkti apyvartinių lėšų, todėl turėjo planą: avansus panaudoti langų gamybai, mokant gamintojams Lietuvoje ar Lenkijoje, o po kiek laiko arba vėluojant įvykdyti senus užsakymus, arba užsakovams grąžinti avansą. Taip ir pasielgė, grąžino avansus apie 10-čiai užsakovų. Visiems pinigų neužteko. Tačiau neatsisako tai padaryti ateityje, supranta, kad yra jiems skolingas. Kai buvo sulaikytas policijos, iš jo buvo paimti visi bendrijos dokumentai, sąskaitos, kompiuteris, todėl buvo apsunkinta kontaktų su užsakovais, avansų grąžinimo galimybė. Sutartyse su langų užsakovais be V. pavardės buvo nurodoma ir K. pavardė, tačiau tai buvo padaryta ne specialiai, klaida įvyko dėl techninės priežasties - daug kartų spausdinant analogiškų sutarčių tekstus ir keičiant tik užsakovų duomenis. Ši techninė klaida vėliau jo buvo pastebėta ir jis pradėjo spausdinti sutartis jau su M. V. pavarde. Kas dėl parašo šalia įrašytos pavardės „K.“, kuris skiriasi nuo jo naudojamo parašo, paaiškina, jog – tai buvo ne kažkokia specialiai jo dokumentuose naudojama klastotė, bet parašas, kuriuo jis pasirašo, kuomet labai skuba. Specialiai nieko suklaidinti jis nenorėjo. Bendraudamas su klientais K. pavarde jis niekada neprisistatydavo. Jie kreipdavosi į jį vardu M.. Bendraudamas su užsakovais, pasirašydamas sutartis, imdamas iš žmonių avansinius mokėjimus ir pasirašydamas kvituose už pinigų gavimą, jis veikė kaip MB „( - )“ įgaliotas asmuo, pasivadinęs projektu vadovu. Pripažįsta, kad iki 2018 m. rugpjūčio mėn. bendrijoje oficialiai įdarbintas jis nebuvo, taip pat iki to laiko nebuvo ir įdarbintų darbininkų. Jis turėjo antspaudą, banko generatorių, kortelę, disponavo prisijungimais prie bendrijos banko sąskaitos ir piniginėmis lėšomis. Sutarčių tekste nurodytas įmonės adresas ( - ). Realiai tuo adresu įmonė neveikė, vėliau buvo nurodytas registracijos adresas ( - ). Neneigia tos aplinkybės, kad net pasibaigus prievolės įvykdymo terminams pagal sutartis su užsakovais ir neįvykdžius darbų numatytu sutartyje terminu, jis vėl priimdavo naujus užsakymus ir pasirašydavo naujas sutartis su naujais klientais. Siekė vieno tikslo - sukaupti pakankamai apyvartinių lėšų, užsakinėti langus pas gamintojus ir po kiek laiko, pavėluotai įvykdyti sutartis arba grąžinti piliečiams paimtus avansus. Sutarčių su langų gamintojais jis neturėjo, siųsdavo jiems el. laiškus, brėžinius su užsakomų langų matmenimis, mokėdavo avansus arba pilną sumą ir gaudavo gaminius. Su Lenkijos įmonės „( - )“ vadovu įvyko konfliktas, nes jis pradėjo reikalauti iš karto ne avanso, o viso apmokėjimo, bendradarbiavimas su juo nutrūko ir jis liko jam (kaltinamajam) netgi skolingas. Pagal paskutinį užsakymą pagamintų langų jam nepristatė. Kadangi užsakovai, kuriems laiku nebuvo pristatyti ir sumontuoti langai, dažnai ieškojo ir klausinėjo jo telefonu, atsakinėjo jiems, kad langai gaminami, kad užsakymas bus įvykdytas ir taip ramino juos.

11Nukentėjusiajai A. P. nebuvo įstiklintas balkonas, už jį paimtas 300 eurų avansas. Langai balkonui taip ir liko neužsakyti, per darbų gausą jis tai tiesiog pamiršo.

12Pripažįsta, kad paėmė avansus, vyko pasirašyti sutarties, darė būsimų langų išmatavimus, tačiau vėliau dėl apyvartinių lėšų trukumų ir kitų priežasčių, konflikto su gamintoju - lenkų įmonės „( - )“ vadovu, neužsakė langų šiems nukentėjusiesiems: N. S., L. F., R. M., L. J., D. G., D. R., A. V., Ž. K., E. G., L. R., K. R., I. L., R. G., A. C., D. V., R. Z., V. M., O. V., A. K., A. Ž., J. J., V. K., I. D., V. M., A. K., J. A., A. R., J. I., V. K., S. Z., A. K., A. K., T. K., J. K., K. S., S. B., J.R. N., D. Ū., G. N., R. M., I. C., K. P., E. K..

13Negali pasakyti, ar siuntė užsakymus gaminti langus užsakovams E. B., L. K., J. V., B. J., Ž. S., L. P., I. B.. Pagal L. D., A. G., A. A. užsakymus nebuvo dar suėjęs įvykdymo terminas. M. B. užsakinėjo langus pas Lenkijos gamintoją, bet dėl konfliktinės situacijos su įmonės „( - )“ vadovu langai nebuvo atvežti. Analogiška situacija įvyko ir su R. B. užsakymu. Užsakovas A. R. pakeitė užsakymą, norėjo veidrodinių langų. Jis gi nesutarė su Lenkijos gamintoju dėl langų kainos, todėl darbai liko neįvykdyti, galiausiai užsakymas atšauktas. Langų pirminį užsakymą keitė ir UAB „( - )“ vadovas, langai pagal naują pageidavimą taip ir liko nepagaminti Lenkijos įmonėje „( - )“. Vadovas nesutiko laukti, nes buvo pažeisti numatyti užsakymo įvykdymui terminai.

14Nori pabrėžti, kad tuo metu, kai nukentėjusiesiems nebuvo pristatyti ir sumontuoti užsakyti langai, jis aktyviai dirbo ir kitiems asmenims, užsakymai buvo įvykdyti.

15Kas dėl sutarčių teksto, kai klaidingai buvo nurodyta K. pavardė, ir įmonės nurodomo adreso ( - ), sutinka, kad tai galėjo apsunkinti žmonėms jo bei įmonės paiešką.

16Negali paaiškinti, kodėl sutarčių tekstuose kaip sandorio šalis yra nurodoma ne tik bendrija „( - )“, bet ir MB „Mega langai“ (t.14, b.l.170, 172, 174, 188, 191, 193). Galimai šis klaidingas įrašas atsirado dėl jo neapsižiūrėjimo bei skubėjimo. Analogiškai ir dėl įrašo pavadinimu „Mega langai“, kuriuos atliko pinigų (avanso) priėmimo iš žmonių kvituose. Pripažįsta, kad 2018-03-26 kvite įrašas „M. K.“ atliktas buvo jo ranka ir pasirašė V. įprastu parašu (t.13, b.l.129). Kodėl taip atsitiko, paaiškinti negali, bet galimai jis K. pavardę tiesiog automatiškai perrašė iš sutarties teksto.

17Dirbdamas MB „( - )“ disponavo banko generatoriumi, sugyventinė G. V. bendrijos veikloje nedalyvavo, visais pinigais disponavo jis pats, darydavo pavedimus, savo reikmėms imdavo kas mėnesį apie 500-600 eurų atlygio, kas dokumentuose nebuvo įforminta, nes iki rugpjūčio mėn. oficialiai įdarbintas nebuvo.

18Supranta, kad liko skolingas daugeliui piliečių, pažada atlyginti visiems padarytą žalą ir jau pradėjo tai daryti. Turi tris vaikus, šiuo metu dirba įmonėje UAB „( - )“, kurios veikla nesusijusi su langų gamyba.

19Nukentėjusysis A. R. parodė, kad norėjo įsistiklinti savo buto pirmajame aukšte balkoną. 2018 m. liepą pradėjo ieškoti internete variantų. Kokiai dešimčiai firmų išsiuntė pasiūlymus, gavo atsakymus, išsirinko palankiausią sau. Tas atsakymas buvo iš kaltinamojo. Pradėjo susirašinėti su juo, buvo sudaryta darbų sąmata, užsakyti aštuoni langai, sudarantys keturias sekcijas. Internetu gavo projektą dar iki susitikdamas su M. V.. Pasiūlymas buvo teikiamas UAB „Mega langai“ vardu. Išmatuoti langų atvyko kaltinamasis. Susitikęs su juo vietoje pasitarė, išsimatavo balkoną ir pasirašė sutartį. Sutartyje M. V. buvo nurodytas kaip bendrovės projektų vadovas. Atrodė išmanantis savo darbą žmogus, sudarė gerą įspūdį, todėl pasitikėjo juo. Be to, tiko pasiūlymo kainos, tenkino kitos smulkmenos (langų atsidarymo kryptys ir t.t.). Neprisimena, kokia sutartyje buvo nurodyta firmos atstovo pavardė, bet tikrai ne V.. Sutarties pasirašymo dieną sumokėjo avansą, pinigai kaltinamajam buvo perduoti grynais. Buvo išrašytas pinigų priėmimo kvitas. Susitarta, jog likusi dalis bus sumokėta, kai bus pristatyti langai, iki rugsėjo 1 d. Suėjus sutartyje numatytam 45 dienų langų pagaminimo terminui, langų nebuvo. Pradėjo skambinti M. V. dar prieš rugsėjį, nes šis žadėjo, jog bus galimybė pagaminti užsakymą iki rugsėjo 1 d. Pradėjęs bendrauti su kaltinamuoju, suprato, jog kažkas ne taip. Šis teigė, jog reikia kažkur paskambinti, kažką sužinoti. Iš pradžių teigė, jog langai gaminami Lietuvoje, vėliau suprato, jog vis tik ne Lietuvoje. Tai atrodė keista. Avanso grąžinti dar neprašė, nes dar nebuvo suėjęs sutartyje nurodytas langų pagaminimo terminas. Pasidomėjęs internete rado nekokius atsiliepimus apie kaltinamąjį, kad klientai nesulaukia nei langų, nei pinigų. Kai suėjo sutartyje nurodytas terminas, o langų vis nebuvo, parašė pareiškimą policijai. Pinigų grąžinti nebesitikėjo ir M. V. nebeprašė, jau suprato, kad to nebus. Kai po rugsėjo 1 d. mėgino skambinti M. V., jo telefonas buvo išjungtas. Sukčiavimu padaryta žala sudaro 350 Eur. Dėl patirtos turtinės žalos pareiškė ieškinį. Su kaltinamuoju akis į akį bendravo tik vieną kartą, kai jis buvo atvykęs išmatuoti langus. Langus balkono įstiklinimui jam galiausiai pagamino „( - )“. M. V. yra dirbęs ir ten. Šioje bendrovėje jam pasakė, jog M. V. pas juos dirbo, tačiau apgaudinėdavo žmones imdamas ir negrąžindamas avansų.

20Nukentėjusioji N. S. parodė, kad gyvena pirmame aukšte, todėl nusprendė pasikeisti balkono langus. Brolis internetu surado įmonę „Mega langai“. Bendrovės atstovas atvažiavo 2018 m. balandžio 8 d. Pati dėl darbo negalėjo dalyvauti susitikime, todėl, kas ir kaip, aprodė brolis V. J.. Jis sakė, jog bendravo su M.. Buvo užsakytos 5 sekcijos ir apsauga. Sutarė dėl 45 dienų langų pagaminimo termino. Bet žodžiu M. pažadėjo, jog langai bus pagaminti per keturias savaites. Jis pats nustatė tokį terminą. Kitą dieną internetiniu pavedimu sumokėjo 315 Eur avansą. Praėjus 4 savaitėms ėmė skambinti ir klausti, kur langai. Su M. bendravo ir liudytoja, ir jos brolis. Jiems buvo sakoma, jog bendrovė turi didelį objektą, kad laiku langų nepagamino Lenkija, kad mašina neatvažiavo. Sakydavo, jog langai Lenkijoje, laukite. Jau tada pasirodė įtartina, tačiau vėliau jis pradėjo visai nebeatsiliepti į skambučius. Atsiliepdavo tik tuomet, jei skambindavai iš kito numerio. Supratę, jog sukčiaujama, kreipėsi į policiją. Jei būtų žinojusi, jog sutartyje kaltinamasis pasirašo netikra pavarde, tikrai sutarties nebūtų pasirašiusi. Nemano, jog tai techninė klaida. Savo pavardės nežinoti neįmanoma. Pati liudytoja asmeniškai M. V. nėra mačiusi. Su juo asmeniškai bendravo tik brolis. Jai teko su juo bendrauti tik telefonu. Skambino jam gal 20-30 kartų asmeniškai. Kalbėdami telefonu ji prašydavo grąžinti avansą, jei jau nebegalima pagaminti langų. Pirmą kartą sakė, jog grąžins. Antrą kartą, jog prašymas dėl avanso grąžinimo perduotas buhalterijai. Pinigų taip ir neatgavo.

21Nukentėjusioji I. C. parodė, kad 2018-09-16 ieškojo langų. Rado firmą „Mega langai“. Paskambino nurodytu numeriu, atsiliepė vyriškis. Išsakė jam pageidavimus ir paklausė, kokia būtų langų kaina. Jai įvardijo 315 Eur sumą. Susitarė susitikti. Kai firmos atstovas atvyko, ji buvo parduotuvėje. Į namus jį įleido sūnus. Jau išmatavusį langus ir išeinantį kaltinamąjį ji sutiko ant laiptų. M. V. pasakė, jog sutartį atsiųs elektroniniu paštu. Kitą dieną gavo sutartį, pasirašė. Sutarties viršuje buvo nurodyta bendrovė „Mega langai“, o apačioje MB „( - )“, tačiau tuo metu įtarimų tai nesukėlė. Sutartyje buvo numatytas 45 dienų langų pagaminimo terminas. Pavedimu sumokėjo avansą ir laukė. Suėjus terminui pradėjo skambinti, tačiau kaltinamasis nebeatsiliepdavo. Kai po kelių dienų pavyko prisiskambinti, jis paprašė parašyti laišką nurodant užsakymo numerį. Vėliau atrašė, jog vėluoja užsakymas, iš gamintojo negavo dar langų, padarys nuolaidą. Sutiko palaukti. Vėl nieko nesulaukusi nusprendė pasiskaityti atsiliepimus apie jį. Rado nemažai nusiskundimų. Bandė vėl jam skambinti, tačiau kaltinamasis nebeatsiliepdavo. Tuomet bandė skambinti jam iš kito numerio. Kai pavyko prisiskambinti, pasakė, jog skaitė atsiliepimus, įtaria sukčiavimą ir kreipsis į policiją. Kaltinamasis pasakė, jog langai bus po savaitės. Ji nepatikėjo ir lapkričio viduryje kreipėsi su pareiškimu į policiją. Šiai dienai nėra nei langų, nei grąžinti pinigai. Palaiko pareikštą civilinį ieškinį.

22Nukentėjusioji O. V. parodė, kad statosi namą, todėl liepos mėnesį ieškojo langų. Buvo aktualus užsakymo įvykdymo terminas, nes darbus norėjo pabaigti iki žiemos. Kreipėsi į daugelį įmonių, kainos visur buvo panašios, bet netenkino terminai. Kaltinamojo pasiūlymas suviliojo būtent žadamu 5 savaičių langų pagaminimo terminu. Susiskambinus atvažiavo kaltinamasis M. V.. Prisistatė pardavimų vadovu M.. Išmatavo viską ir pasakė, jog atsiųs sutartį su paskaičiavimais. Elektroniniu paštu atsiuntė paskaičiavimus. Tuomet paprašė atsiųsti brėžinius. Užkliuvo sutartyje nurodytos dvi skirtingos firmos, tačiau jis paaiškino, kad viena įmonė atstovauja tą kitą. Sutartis buvo pasirašyta M. K. vardu. Pervedė avansą – 1950 Eur. Kaltinamasis sakė, jog langai bus 4-5 savaičių bėgyje. Praėjus terminui ėmė skambinti. Iš pradžių kaltinamasis kalbėjo mandagiai, aiškino, jog vėluoja gamyba Lenkijoje, teisinosi, jog šiuo metu ne ofise, ne prie kompiuterio, negali pažiūrėti informacijos. Kai praėjo sutartyje numatytas 45 dienų laikotarpis ir ėmė skambinti kaltinamajam, prasidėjo atsikalbinėjimai, skambučių ir žinučių ignoravimas. Į nukentėjusiosios skambučius jis neatsiliepdavo, todėl su juo pradėjo kalbėtis jos vyras. Ir jam tebuvo vien pažadai, jog langai tuoj bus. Aiškino, jog jam iš Lenkijos jau parašė, kad langai jau atkeliauja. Vyras paprašė parodyti tą laišką, tačiau kaltinamasis jokio laiško taip ir neparodė. Prašė grąžinti sumokėtus pinigus, bent dalimis. Jis aiškino, jog nebeturi reikiamos sumos, visos sąskaitos įšaldytos. Bet paprašė atsiųsti sąskaitą, žadėjo bent dalimis grąžinti pinigus. Jokių pinigų taip ir nepervedė. Ji siūlė vyrui kreiptis į policiją, bet šis norėjo dar palaukti. Vėl ėmė jam skambinti, tačiau ragelio jis visai nebekėlė. Buvo nuvažiavę ir į firmos ofisą, ir į sandėlius. Viskas buvo uždaryta. Paskui internete pamatė vaizdo įrašą, kad kaltinamasis buvo sulaikytas. Tuomet kreipėsi į policiją. Jei būtų žinojusi, jog sutartį kaltinamasis pasirašo neegzistuojančio asmens pavarde, tikrai nebūtų jos pasirašiusi. Langus įstatė žiemą visai kita įmonė.

23Nukentėjusioji J. I. parodė, kad 2018 m. liepos pradžioje rašė daug užklausų dėl langų gamybos. Kai buvo atsiųsti pasiūlymai, išsirinko firmą „Mega langai“, nes jų kaina ir terminai buvo priimtini. Langų pagaminimo klausimu bendravo su pardavimų vadybininku M.. Jų pasiūlyme buvo šiek tiek mažesnė kaina nei kitų firmų, tačiau vėliau paaiškėjo, kad vis tik teks primokėti. Gyvena ( - ), tad susitarė susitikti Vilniuje po Žolinių. Sutartą dieną atvyko kaltinamasis. Su nukentėjusiąja tuo metu buvo mažametis sūnus bei S. V.. M. užėjo į namus, buvo labai malonus, atrodė kompetentingas. Viską aptarė. Sutarė, jog po keturių savaičių langai bus pagaminti. Sumokėjo 600 Eur avansą. Po keturių savaičių paskambino jam, jis pasakė, jog turi kažkam paskambinti, perskambins. Niekas taip ir neperskambino. Paskambino dar kartą. Jis aiškino, jog užlūžo sistema, negali peržiūrėti užsakymo, vėl žadėjo perskambinti. Prašė nurodyti užsakymo kodą, sakė, jog skambins į gamybos skyrių. Nesulaukus jokio žadėto skambučio, jam skambino nukentėjusiosios draugas. Taip sulaukė net spalio. Tuomet internete pamatė daug neigiamų komentarų apie kaltinamąjį, vienas nukentėjusysis ragino kreiptis į policiją. Prieš rašydama pareiškimą policijai, parašė kaltinamajam žinutę su reikalavimu grąžinti pinigus. Nesulaukusi pinigų kreipėsi į policiją. Tik tuomet atkreipė dėmesį, jog sutartyje nurodytos dvi įmonės. Pasirašydama sutartį ji žiūrėjo tik į terminus. Sutartis pasirašyta M. V. vardu, yra jo parašas, antspaudas. Įtarimą sukčiavimu sukėlė neigiami komentarai internete ir paties kaltinamojo vengimas bendrauti. Pareiškė civilinį ieškinį. Prašo priteisti patirtą turtinę žalą su 5 % procesinėmis palūkanomis.

24Nukentėjusioji D. Ū. parodė, kad 2018-08-29 pasirinktai firmai paskambino dėl langų ir firmos atstovas – kaltinamasis M. V. - atvažiavo jų matuoti. Atvykęs išmatavo langus. Jis buvo padaręs brėžinį tik dėl vieno balkono, tačiau bute buvo dar du langai. Pabraižė papildomai, paskaičiavo. Atrodė normalus, išmanantis darbą žmogus, turėjo matavimo įrankius. Jo pasiūlyta kaina buvo pigesnė nei kitur – 930 Eur, kai kitų pasiūlymai buvo virš 1000 Eur. Įtarimų nekilo, galvojo, jog žmogui reikalinga didesnė apyvarta, todėl ir siūlo patrauklią kainą. Be to, patiko ir siūlomas langų pagaminimo terminas – 3-4 savaitės, nes kitos firmos siūlė 6-7 savaičių terminus. Kaltinamasis paprašė sumokėti 400 Eur avansą. Tiek neturėjo, todėl padavė tik 300 Eur. Pasirašė sutartį. M. V. buvo labai malonus, jokių įtarimų nekilo. Suėjus žadėtam langų pagaminimo terminui buvo tyla. Nesulaukusi langų, paskambino. Kaltinamasis išsigynė, jog sutartų laikotarpių nežadėjo, tačiau pasakė, jog langai greitu laiku bus pagaminti. Iš pradžių kantriai laukė. Vėliau ėmė skambinti vėl, tačiau į skambučius jis nebeatsiliepė. Pasižiūrėjo atsiliepimus internete, pamatė, jog jie blogi. Vėl mėgino skambinti kaltinamajam. Šiam galiausiai atsiliepus, klausė, ar tikrai bus langai, sakė, jog apie jį negeri atsiliepimai internete. Paprašė grąžinti avansą. Jis pasakė, jog gerai, avansą atveš. Ir nieko neatvežė. Į skambučius nebeatsiliepdavo. Tuomet skambino iš vyro telefono. Kai kaltinamasis atsiliepė, vėl prašė grąžinti pinigus. Aiškino kaltinamajam, jog turi priimti žmogų slaugai, skubiai reikia, jog balkonas būtų įstiklintas. Internete prie atsiliepimų buvo žmonių raginimai vienytis, kreiptis į policiją. Nuvažiavo į policiją ir parašė pareiškimą.

25Nukentėjusioji I. A. P. parodė, kad 2018 m. kovo mėnesį UAB „Mega langai“ užsakė padaryti langus ir balkono įstiklinimą. Įmonę internetu surado dukra. Jai davė atrinktų įmonių sąrašą su telefonais. Pirmu numeriu sąraše buvo UAB „Mega langai“. Paskambino jiems. Iš pradžių ketino tik pakeisti buto langus, atvažiavęs matuoti langų firmos atstovas (kaltinamasis) pasiūlė ir balkono įstiklinimą. Dėl langų ir dėl balkono įstiklinimo buvo pasirašytos dvi atskiros sutartys. Sumokėti du atskiri avansai. Birželio ar liepos mėnesį jai įstatė langus. Įstatė vėluodami pagal nustatytus terminus, bet langus padarė. Po to atvažiavę firmos žmonės padarė apdailą. Buvo konfliktas, nes norėjo ne visą apdailą padaryti. Tada atvažiavo pats kaltinamasis, pasakė, jog už apdailą reikia primokėti 30 Eur. Sumokėjo. Jis paaiškino, jog grįžta į darbą, paskambins ir informuos, kada atvažiuos statyti balkono langų. Už balkono įstiklinimą buvo sumokėtas 300 Eur avansas. Dėl balkono įstiklinimo niekas taip ir nebepaskambino. Ėmė skambinti pati. Kaltinamasis vis žadėjo padaryti. Paskui į skambučius nebeatsiliepdavo. Nukentėjusiosios prašymu jam bandė skambinti dukra. Jai atsiliepė, vėl žadėjo viską padaryti. Bandė ieškoti įmonės sutartyje nurodytais adresais ( - ), nieko tokiais adresais nerado. Nesulaukusi langų, kreipėsi į Vartotojų teisių tarnybą, bet jie nieko nepadarė. Tuomet kreipėsi į policiją. Pareigūnė skambino sutartyje nurodytu numeriu, atsiliepė M. K., aiškino, jog jis negali pristatyti balkono langų, nes pats jų iš gamintojo negavo, aiškino, jog viskas bus gerai. Kai po mėnesio vėl nieko neįvyko, pareigūnė registravo pareiškimą, pasakiusi, jog yra ir daugiau nukentėjusių žmonių. Praėjo jau metai laiko, balkono langų vis nėra. Palaiko pareikštą civilinį ieškinį.

26Nukentėjusioji L. R. parodė, kad pakeitė butą, norėjo įstiklinti balkoną, todėl internetu žiūrėjo skelbimus dėl langų gamybos. Kelios firmos atsisakė, nes negamino aliuminio profilių. Kai paskambino į „Mega langus“, ši atsakė, jog daro, greitai padarys. Apibūdino balkoną, kiek reikia sekcijų. Sutarė, kad atvažiuos apžiūrėti objekto. Atvažiavo projektų vadovas M. K.. Atvažiavo jau su sutartimi ir projektu. Sutartis buvo su firma „Mega langai“. Įtarimų sutartis nesukėlė. Sumokėjo jam 300 Eur avansą. Praėjus sutartoms 4 savaitėms langų nebuvo. Pažiūrėjo, jog sutartyje nurodytas 45 dienų atlikimo terminas. Sulaukė termino, tuomet skambino pasiteirauti, kur užsakyti langai. Atsiliepė pats kaltinamasis, sakė, jog turi kitą didelį objektą, daug darbo, reikės palaukti. Laukė, tuomet vėl skambino. Jis neatsiliepdavo, vėliau, matyt, numerį iš viso užblokavo. Kuomet paskambino iš kito numerio, atsiliepė, aiškino, jog yra užsienyje, negali kalbėti, pats perskambins. Skambučio taip ir nesulaukė. Atsiliepė tik tuomet, kai paskambino jam iš trečio numerio. Žadėjo greitai padaryti ir vėl tyla. Rugsėjo mėnesį pasirodė negeri atsiliepimai apie jį. Jau tada nukentėję žmonės buvo raginami vienytis ir kreiptis į policiją. Palaukusi dar šiek tiek, vėl paskambinusi kaltinamajam ir iš jo išgirdo, jog langai jau pagaminti, bet nėra darbininkų jiems sumontuoti. Prašė atvežti pačius langus be jokio montavimo, jei jie jau yra. Taip ir nesulaukusi langų kreipėsi į policiją. Tik tyrimo metu sužinojo, jog kaltinamasis yra ne K., o V., jog sutartyje - netikra jo pavardė. Bandė skambinti į „( - )“, bet niekas neatsiliepė. Mėgino ieškoti biuro, bet sutartyje nurodytu adresu jokio biuro nėra. Palaiko savo civilinį ieškinį.

27Nukentėjusioji B. J. parodė, kad jos sodo nameliui reikėjo plastikinių langų, todėl internete ieškodama tokių paslaugų skelbimų rado firmą „Mega langai“. Susiskambino, susitarė susitikti. Balandžio pabaigoje susitiko su M. K.. Kaltinamasis atrodė malonus, kompetentingas, jokių abejonių dėl jo nekilo. Sutarė, jog sutartį atveš vėliau. Po kelių dienų atvažiavo į butą, atvežė sutartį, pasakė, jog po 4-5 savaičių užsakymas bus padarytas. Buvo sumokėtas 650 Eur avansas. Praėjo pusantro mėnesio. Nebuvo jokių žinių. Pradėjo skambinti kaltinamajam. Jis buvo mandagus, sakė, jog viskas gerai, reikia laukti. Vieno skambučio metu pasakė, jog negali kalbėti, nes yra užsienyje. Sakydavo, jog langai jau yra, tik nėra montuotojų. Ar kad negali kalbėti, nes stovi kamštyje. Prašė jo duoti gamintojų telefono numerį, tačiau jis nedavė. Žadėdavo atskambinti ir niekad neatskambindavo. Vėliau nebeatsiliepdavo. Skambino iš vyro telefono. Į vyro skambutį atsiliepė. Rašė žinutę, bet į ją negavo jokio atsakymo. Jei M. būtų su jais kalbėjęsis, gal būtų dar laukę, nesikreipę į policiją. Kad M. pavardė kitokia, nei nurodyta sutartyje, sužinojo tik policijoje. Kai M. skambindavo ir atsiliepus klausdavo, ar čia M. K. (būtent K.), jis sakydavo – taip. Pavardės taisyti nebandydavo. Ieškojo „Mega langai“ ofiso, buvo nuvažiavę į ( - ), niekas tokios firmos nežinojo.

28Nukentėjusysis M. B. parodė, kad gegužės pradžioje paskambino M. dėl langų. Jis pasakė, kad apie 15 val. atvažiuos išmatuoti, sumokės avansą ir po 4 savaičių langai bei durys bus pagaminti. Kaip žadėjęs, atvažiavo, išmatavo, nubraižė eskizą, buvo pasirašyta sutartis ir sumokėtas avansas, tačiau po 4 savaičių niekas langų montuoti neatvyko. Sutartis, kaip suprato, buvo pasirašyta su UAB „Mega langai“, nors joje dar buvo nurodyta ir mažoji bendrija. Kai skambino M., jis neatsiliepdavo. Kaip pagaliau pavyko prisiskambinti, šis teigė, jog langai jau yra, tik nėra detalių durims. Sakė, kad sugedo kažkokios staklės, todėl vėluojama. Klausė jo, kur yra gaminamas užsakymas. Kaltinamasis sakė, jog Lenkijoje, jis atstovaujantis Lenkijos įmonę, tačiau jokių atstovavimo dokumentų taip ir nepateikė. Pralaukė užsakymo gal apie 90 dienų, skambino daugybę kartų. Nesulaukdavo jokio atsakymo. Galiausiai paskambino kaltinamajam iš bendradarbio telefono, jis neatsiliepė, bet vėliau į bendradarbio telefoną perskambino. Rugsėjį pagrasino, jog kreipsis į policiją, pareikalavo grąžinti avansą. Davė žmonos sąskaitos numerį. Buvo net nuvažiavęs ieškoti įmonės „Mega langai“, adresu ( - ). Žmonės sakė, jog įmonė jau išsikraustė. Sutartį kaltinamasis pasirašė kaip K.. Kad tai nėra jo pavardė, sužinojo tik tyrimo metu. Užsakyti darbai taip ir liko nepadaryti.

29Nukentėjusioji J. V. parodė, kad 2018 m. gegužės mėnesį internete rado gerą pasiūlymą dėl langų, buvo žadama 50 % nuolaida. Gyvena pirmame aukšte, norėjo įstiklinti balkoną. Paskambino nurodytais kontaktais, pakalbėjo, siūloma kaina ir terminai tenkino, todėl susitarė dėl užsakymo, pagaminimo termino. Atvažiavo kaltinamasis su instrumentais, viską išmatavo, pasirašė su juo sutartį, buvo sumokėtas avansas. Tuo metu jokio įtarimo nekilo, žmogus kalbėjo įtikinamai. Tačiau paėmęs pinigus dingo. Jau suėjus terminui, netgi žymiai vėliau, pradėjo jam skambinti dėl užsakymo. Kaltinamasis sakydavo, jog jis už vairo, ne prie kompiuterio, pažiūrėti negali, perskambins. Po to aplamai nebeatsiliepdavo. Pradėjo jam rašyti žinutes. Iš pradžių atsakydavo, jog daug užsakymų, nespėja, padarys nuolaidą, o vėliau apskritai nustojo atrašyti. Pradėjo tikrinti viešai internete skelbiamą informaciją apie sutartyje nurodytas įmones. MB „( - )“ buvo nurodytas tik vienas darbuotojas, šalia jo - kaltinamojo telefono numeris. Supratusi, jog buvo apgauta, parašė skundą Vartotojų teisių apsaugos tarnybai. Ji priėmė sprendimą sustabdyti sandorį ir grąžinti pinigus. Kai kreipėsi su sprendimu į antstolius, šie pasakė, jog visos bendrijos sąskaitos tuščios. Tuomet spaudoje pamatė kaltinamojo sulaikymo įrašą su raginimu nukentėjusius asmenis kreiptis į policiją. Nuvažiavusi į policiją sužinojo, jog kaltinamojo tikroji pavardė ne K., o V..

30Nukentėjusysis R. Z. parodė, jog 2018 m. birželį nusipirko butą ir norėjo įsistiklinti balkoną. Internete rado gerą UAB „Mega langai“ pasiūlymą, jų siūloma kaina tenkino. Paskambinus atsiliepė neprisistatęs atstovas, susitarė, jog kitą dieną jis atvažiuos. Buvo darbe, todėl firmos atstovą – kaltinamąjį M. V. - pasitiko žmona. Jis viską išmatavo ir paprašė avanso. Grynųjų tuo metu namuose nebuvo, todėl perskambino jam ir pasakė, jog avansą perves pirmadienį. Kaltinamasis sutiko, nurodė, jog atsiųs pasiūlymą ir sutartį. Elektroniniu paštu buvo atsiųsta sutartis dėl langų ir palangių montavimo. Pervedė 300 Eur avansą. Pralaukė visą sutartyje nurodytą laikotarpį (45 dienas), tuomet pradėjo teirautis dėl užsakymo. Kaltinamasis sakydavo, jog langai vėluoja, laukit. Tai tęsėsi ilgai. Vėliau jis nebekėlė ragelio. O kai pavykdavo prisiskambinti, aiškindavo, jog negali kalbėti, stovi automobilių spūstyje. Paskui aiškino, jog apvogė jo biurą, pavogė kompiuterį. Rugsėjį ieškodamas kito kaltinamojo telefono numerio internete, aptiko portale „Delfi“ straipsnį dėl jo sulaikymo. Spalio pabaigoje dėl sukčiavimo kreipėsi į policiją. Jei būtų žinojęs, jog sutartį kaltinamasis pasirašo ne savo pavarde, tikrai nebūtų jos pasirašęs.

31Nukentėjusioji J. A. parodė, jog 2018 m. liepos pabaigoje sumanė pasikeisti senus plastikinius langus. Internetu ieškojo pasiūlymų, skambino įvairioms įmonėms. Vieniems užsakymas buvo per mažas, kitiems netiko terminai. Paskambinus į „Mega langai“ atsiliepė labai mandagus žmogus, kuris iš karto sutiko atvykti. Preliminariai paskaičiavo kainą. Palyginus jo siūlomą kainą su kitų firmų, ji pasirodė nedidelė. Internete tuo metu jokių blogų atsiliepimų apie tą firmą nebuvo. Susitarė, kada atvyks firmos atstovas. Pirmadienį po darbo atvažiavo kaltinamasis M.. Viską išmatavo, išpeikė senus langus, pasiūlė labai gerus naujus langus su vokiškais profiliais. Kalbėjo, jog Lentvaryje turi cechą. Susitarė, jog sutartis bus atsiųsta internetu. Kitą dieną į elektroninį paštą gavo sutartį. Sutartis atrodė standartinė, įtarimų nekėlė. Pervedė pinigus M. K.. Išlaukė sutartyje nurodytą terminą, rugsėjo pabaigoje pradėjo domėtis savo užsakymu Kai telefonu atsiliepė vyras, klausė jo, ar kalba su M. K., šis atsakė teigiamai. Klausė, kada bus langai. Jis atsakė, jog dabar negali kalbėti, perskambins. Neperskambino, o kai bandė skambinti pati - nebekėlė. Paskambino iš darbinio telefono. Tuomet atsiliepė. Klausė jo, kodėl neperskambina, šis aiškino, jog neskambina, nes nėra ko pasakyti, tai rėmai neateina, tai stiklų nėra. Paskui vėl nebeatsiliepdavo. Kai paskambino vyras, jam pažadėjo, jog penktadienį langai bus. Penktadieniui atėjus langų nebuvo. Aiškino paskambinęs, jog užsakymas vėluoja. Davė pažadą, kad bus. Sutarė, jog jeigu nebus langų, grąžins avansą. Prašė atsiųsti sąskaitos numerį, nors jį ir taip turėjo, kadangi avansas buvo padarytas pavedimu. Įspėjo kaltinamąjį, kad neatgavusi avanso kreipsis į valstybines, juridines institucijas. Kiek suprato, tai jo neišgąsdino. Peržiūrėjusi internete atsiliepimus, pamatė, jog šie nelabai kokie. Kreipėsi į policiją. Langai taip niekada ir nebuvo pagaminti.

32Nukentėjusysis R. B. parodė, kad su žmona užsakė balkono stiklinimą. Tuo tikslu susisiekė su UAB „Mega langai“. Atvažiavo M. (kaltinamasis M. V.). Žmogus atrodė suprantantis savo darbą. Jie nebuvo apsisprendę, kokių nori langų. Kaltinamasis juos konsultavo. Sutarus dėl stiklinimo, sumokėjo 510 Eur avansą. Jie rinkdamiesi gamintoją jau buvo bendravę su keliomis firmomis. Kaltinamojo pasiūlyta kaina buvo adekvati, bet pagaminimo terminai trumpesni. Buvo pažadėta, jog langai bus pagaminti per 45 dienas. Tiesa, sakė, jog gali su terminais vėluoti, yra dideli komerciniai užsakymai. Bet juos tai tenkino. Liepos 18 d. pasakyta, jog langai greit bus, reikia laukti. Nesulaukę liepos 18 d. skambino. Vėliau susisiekė rugpjūtį, o dar vėliau bendravimas nutrūko. Jiems buvo sakoma, jog langai pagaminti, tada perskambino, pasakė, jog įvyko klaida. Susirašinėjo su kaltinamuoju elektroniniu paštu. Internete rado blogus atsiliepimus su nuoroda kreiptis į policiją, ką ir padarė. Iš komentarų suprato, jog jų atvejis ne vienintelis. Tai nebuvo panašu į nenusisekusį verslą. Tai buvo panašu į sukčiavimą. Jų sutartyje buvo nurodyta K. pavardė, nors, kaip paaiškėjo, kaltinamojo pavardė - V.. Palaiko civilinį ieškinį.

33Nukentėjusioji L. P. parodė, kad internete ieškojo, kas galėtų pagaminti langus. Rado įmonę ir birželio 5 d. parašė jai laišką, nurodydama pageidavimus ir pridėdama langų schemą (reikėjo arkos formos lango, ji turėjo kitų įmonių jau padarytus išmatavimus). 2018-06-12 jai atsiuntė komercinį pasiūlymą, jo kaina buvo žymiai mažesnė nei kitų firmų. Paskambinusi klausė, kodėl taip pigu, jai buvo atsakyta, jog išlenkti langą nėra nieko sudėtingo. Atsiuntė sutartį, ji sumokėjo 200 Eur avansą. Suėjus užsakymo pagaminimo terminui – liepos 20 d., parašė laišką ir paklausė, kada galima tikėtis langų. Telefonu su kaltinamuoju mažai teko bendrauti. Jis tai būdavo išvykęs, tai keldavo ragelį, tai ne. 2018-08-06 ji vėl kreipėsi, prašė paaiškinti, kur langai. Jai el. paštu kažkokia G. paprašė sutarties numerio. Rugpjūtį-rugsėjį vyko susirašinėjimas. Buvo tik pažadai, jog užsakymą įvykdys vėliau, dėl vėlavimo padarys nuolaidą. Rugsėjį parašė raštą, prašydama iki konkrečios dienos pateikti informaciją apie užsakymą, raštą jis ignoravo. Parašė, jog kreipsis į atitinkamas institucijas. Nereagavo. Kreipėsi į vartotojų teisių apsaugos tarnybą. Spalį pamatė atsiliepimus internete, straipsnį „Delfyje“. Tuomet sužinojo, jog kaltinamojo pavardė ne tokia, kaip nurodyta sutartyje. Akis į akį su kaltinamuoju bendrauti jai neteko, tik el.paštu.

34Nukentėjusioji S. Z. parodė, kad praeitais metais mamos bute norėjo pakeisti langą. Rugpjūčio mėnesį internete į paieškos lauką įvedus „plastikiniai langai“ iš karto iškrito svetainė „Mega langai“. Įmonė siūlė plastikinius langus, viliojo akcija, todėl ilgai nelaukdama parašė jiems. Atsakymo negavo, po kelių dienų parašė dar vieną laišką. Atrašė pardavimų vadovas M., atsiuntė pasiūlymą su brėžiniais ir išmatavimais. Susitarė, jog 2018-08-15 jis atvažiuos į namus. Atvykęs turėjo matavimo prietaisus, viską labai greitai išmatavo. Tuo metu manė, jog jis geras specialistas. Sumokėjo 350 Eur avansą. Į užsakymo atlikimo terminus nelabai gilinosi, tik paklausė, ar galima tikėtis langų anksčiau, nei numatyta sutartyje. Atsakė, kad dabar pats darbymetis, anksčiau tikrai nespės. Terminas turėjo sueiti rugsėjo pabaigoje, todėl ramiai laukė. Spalio 3 d. skambino pati, atsiliepusio vyro paklausė, ar kalba su M.. Šis paklausė, koks sutarties numeris ir pažadėjo atskambinti. Skambučio nesulaukė. Po dviejų dienų parašė elektroninį laišką, bet buvo tyla. Prieš sudarydama sutartį domėjosi atsiliepimais internete apie firmą, tačiau tuo metu jų nebuvo. O spalį vėl patikrino atsiliepimus, jų jau buvo masė. Palaukusi dar kelias dienas parašė žinutę su prašymu grąžinti avansą, perspėdama, jog priešingu atveju kreipsis į atitinkamas institucijas. Nesulaukusi atsakymo kreipėsi su pareiškimu į policiją.

35Nukentėjusioji Ž. S. parodė, kad ieškojo plastikinių langų. Pati juos išsimatavo ir ieškojo pasiūlymų. Užklausas siuntė kelioms įmonėms. Kaip geriausią variantą išsirinko UAB „Mega langai“. Paskambinusi domėjosi, ar gali atvažiuoti jų žmogus išmatuoti. Jai buvo pasakyta, kad paruoš sutartį, atvažiuos meistras, atsiveš paruoštą sutartį, tuomet ją reikės pasirašyti. Tiek atsiliepusio telefonu vyro, tiek vėliau atvažiavusio meistro balsas buvo tas pats. Sutartu laiku atvyko meistras – kaltinamasis M. V.. Kol jis matavo, ji su mama perskaitė paruoštą sutartį. Siūlomas terminas atrodė tinkamas. Sumokėjo 500 Eur avansą. Kadangi apie remonto darbus turėjo pranešti savivaldybei, jai reikėjo tikslaus termino. Ėmė skambinti kaltinamajam susižinoti. Jis tai atsiliepdavo, tai – ne. Klausiant, kur langai, sakydavo, jog gaminami, žadėdavo, jog sekantį penktadienį jau bus. Prašė jo grąžinti avansą, šis negrąžino. Langus galiausiai įstatė kita firma. Paskui draugai pasiūlė paskaityti „Delfi“ apie jį. Paskaičiusi kreipėsi į policiją. Taip pat kreipėsi į Vartotojų teisių apsaugos komisiją, į skolų išieškojimo įmonę.

36Nukentėjusysis L. D. parodė, kad 2018 m. rugpjūtį susirado internete reklamą dėl balkono įstiklinimo. Paskambino nurodytu telefonu, susitarė, jog įmonės atstovas atvyks 2018-08-29 d. Sutartą dieną atvažiavo M. V.. Jis prisistatė, išmatavo balkoną, nurodė, jog reikia sumokėti 200 Eur avansą ir pasirašyti sutartį. Sumokėjo 200 Eur ir pasirašė sutartį. Sutartį pasirašė su MB „( - )“, tačiau apačioje už ją rašėsi projekto vadovas M. V.. Kaltinamasis išrašė pinigų priėmimo kvitą bei nurodė, jog langai bus 4-5 savaičių bėgyje. Pačioje sutartyje buvo nurodytas 45 dienų langų pagaminimo terminas. Suėjus terminui ėmė jam skambinti, kaltinamasis liepė laukti, nes langai dar nepagaminti. Vėliau aiškino, jog negali pažiūrėti užsakymo, nes kompiuteris neveikia. Pralaukė dar pusantros savaitės, vėl skambino, vėl buvo liepta laukti. Skambino jam ne mažiau trijų kartų. Galiausiai pasidomėjęs internete rado neigiamus atsiliepimus apie firmą ir kaltinamąjį bei raginimus kreiptis į policiją. Tuomet nuvažiavo į policiją ir parašė pareiškimą. Langai taip niekada pagaminti ir nebuvo. Įmonės neieškojo, jam dar policijoje pasakė, jog nurodytu adresu šios įmonės nėra. Palaiko savo 200 Eur civilinį ieškinį.

37Nukentėjusysis A. K. parodė, kad statėsi namą ir ieškojo langų. Tuo klausimu iš pradžių kreipėsi į „( - )“. Tačiau paskambinus į „Mega langai“, atsiliepęs vyras aiškino, jog pas juos bus pigiau nei „( - )“. Susitiko su „Mega langai“ atstovu – kaltinamuoju M. V. - po kelių dienų. Jis išmatavo langus, aptarė su juo niuansus. Matėsi, jog žmogus tuos reikalus supranta. Kitą dieną jis pasakė viso užsakymo sumą. Kaina iš tiesų buvo mažesnė nei „( - )“ siūloma. Iš viso reikėjo sumokėti 1400 Eur, avanso paprašė 800 Eur. Sutiko, tuomet jis atvažiavo, pasirašė sutartį, sumokėjo avansą, gavo pinigų priėmimo orderį. Buvo užsakyti penki langai. Langus žadėjo sumontuoti po 4 savaičių, nors sutartyje buvo nurodytas 45 dienų terminas. Po kokių 4 savaičių ėmė domėtis, kur užsakymas. Prasidėjo ilgos istorijos, kad stiklo paketai jau atvažiavo, dar nėra rėmų. Paskui pradėjo ignoruoti, galiausiai visai dingo. Kaltinamajam skambino ir pats, ir tėvas. Buvo bent dešimt skambučių, rašė SMS žinutes. Kai skambindavo, jis atsikalbinėdavo, jog tai vairuoja, tai kompiuteris sugedęs, tai sutarties numerio reikia, tai stiklai yra, o rėmų nėra. Tėvui žadėjo perskambinti, bet taip ir nepaskambino. Pažįstami liepė kreiptis į policiją. Galiausiai internete radęs neigiamus atsiliepimus, kreipėsi į policiją. Palaiko 800 Eur civilinį ieškinį.

38Nukentėjusioji R. M. parodė, kad 2018 m. spalį statomam namui užsisakė langus UAB „Mega langai“ už 3800 Eur. Kaina buvo panaši kaip ir kitose įmonėse, tačiau firma žadėjo greitesnius terminus, kas ir suviliojo. Telefonu aptarė terminus, tačiau ne kainą. Kaltinamasis išmatuoti langų atvyko į vietą. Prisistatė vadybininku. Atliko paskaičiavimus už 5 langus. Profesionalumo jam netrūko, tačiau atidumu nepasižymėjo. 2018-09-05 buvo pasirašyta sutartis. Ją atsiuntė elektroniniu paštu. Pavedimu sumokėjo 1900 Eur avansą. Besibaigiant nurodytam terminui ėmė ieškoti kaltinamojo. Kai skambindavo pasiteirauti dėl langų, kaltinamasis nekeldavo ragelio, o jei pakeldavo, pasakodavo istorijas apie jau kraunamus langus, pamestą ar kažkur įmestą telefoną, kuris paskui kažkaip vėl atsirado, sudrėkusią SIM kortelę ir dar visokias. Prieš galą ėmė aiškinti, kad langų rėmai jau yra, bet stiklo gamyba įstrigo. Skambino jam daug kartų. Atsiliepė gal tik kokius 5-6 kartus. Pati važiavo ieškoti įmonės, Šiaip ne taip rado vietą, kur neva langai sandėliuojami – kažkur ( - ). Bet jų ten jau nebebuvo, buvo išsikėlę kitur. Galiausiai pasiskaitė komentarus internete, tuoj pat kreipėsi į policiją. Namas buvo statomas pardavimui, kaltinamasis sutrikdė visą procesą. Jis labai pakenkė finansiškai, todėl reikalaus ne tik sumokėto avanso, bet ir žalos atlyginimo.

39Nukentėjusysis A. C. parodė, kad nuosavam namui ( - ) užsakė langus iš UAB „Mega langai“. 2018-07-04 pas juos atvažiavo bendrovės vadybininkas M.. Išmatavęs langus, pasakė, kad pas juos bus 200 Eur pigiau nei bet kur kitur. Užsakė 8 langus. Jis jau atvažiavo su sudaryta sutartimi, nes liudytojas jam telefonu jau buvo pateikęs išmatavimus iš anksto. 2018-07-04 sutartis buvo pasirašyta. Taip pat atsivežė ir pinigų priėmimo kvitą. Kaltinamajam buvo sumokėtas 650 Eur avansas. Atvykęs jis pats išsimatavo langus. Nors langai ir buvo nestandartiniai, M. juos matavo profesionaliai. Sutartyje buvo nurodoma, jog langai bus daromi 45 dienas, tačiau M. žadėjo juos padaryti per 4 savaites. Aiškino, jog turi dvi brigadas. Po mėnesio, nesulaukę langų, skambino jam pirmą kartą. Jis sakė, jog langai nepagaminti. Po to jau skambindavo jam kas savaitę. Jis ėmė nebeatsiliepti. Kai ėmė jam skambinti iš kitų numerių, kai kada atsiliepdavo. Tuomet M. sakydavo, jog langai dar gaminami. Dvi savaites jo nebuvo išvis. Kai galiausiai pavyko prisiskambinti, aiškino, jog buvo išvykęs. Tada jau pats skambino, aiškino, jog langai vėluoja, bet yra gaminami ir bus. 2018 m. spalio 24 d. buvo paskutinis skambutis kaltinamajam, paprašė jo grąžinti avansą, jis nurodė atsiųsti sąskaitą ir pažadėjo grąžinti pinigus. Sąskaitą jam išsiuntė, o pinigų taip ir nesulaukė. Paskui rado negerus atsiliepimus apie jį internete, ir suprato, jog jis sukčiauja. Kreipėsi į komisariatą. Su M. sudarytoje sutartyje buvo ne M. V., o M. K. pavardė. Sutartyje buvo parašyta „Mega langai“, bet pagrindinė įmonė, kaip suprato, buvo MB „( - )“. Jei būtų žinojęs, jog sutartyje nurodama neegzistuojančio asmens pavardė, tikrai nebūtų jos pasirašęs. Langai nepagaminti iki šiol. Pareiškė 650 Eur civilinį ieškinį, tiek, kiek buvo sumokėta avanso.

40Nukentėjusioji V. M. parodė, kad 2018 m. internete rado skelbimą dėl gaminamų langų. Paskambino. Atsiliepęs vyras pasakė, jog pirma atvažiuos išmatuoti langų, tuomet pasakys, kokia bus užsakymo suma. Buvo užsakyti du langai ir vienos durys, kuriuos turėjo sumontuoti ( - ). Kai kaltinamasis atvažiavo išmatuoti langų, dar buvo nuėjęs pas namą statančius kaimynus, paliko ir jiems savo vizitinę. Tačiau kaimynai nesutiko pasirašyti su juo sutarties, kol nepamatys darbo rezultatų pas juos. Atvažiavęs neprisistatė. Išmatavęs langus, pasakė, jog pagamins juos per tris savaites. Pasirašė sutartį, joje buvo nurodyta M. K. pavardė. Sumokėjo jam avansą ir laukė. Sutartyje buvo nurodytas 45 dienų sutarties įvykdymo terminas. Po kokių 3,5 savaičių paskambino kaltinamajam pati. Jai buvo pasakyta, jog langai gaminami. Po kurio laiko vėl jam skambino, gavo tą patį atsakymą. Sulaukusi sutartyje nurodyto užsakymo pagaminimo termino, pradėjo skambinti jam intensyviai. Skambino gal 30 kartų. Kalbėjosi ir gražiuoju, ir barėsi. Pasiteisinimai būdavo įvairūs – tai serga, tai už vairo ir kalbėti negali, tai pas dantistą. Klausė jo, kur yra gaminami langai, jis nepasakė, motyvavo, koks jiems skirtumas. Paskutinis atsakymas buvo, jog vežami langai sudužo, nes buvo blogai pritvirtinti, reikės gaminti iš naujo. Tuo metu jau buvo spalio pradžia. Galiausiai jis ėmė aiškinti, jog langai jau pagaminti, tačiau nėra su kuo jų atvežti. Pasiūlė atvažiuoti ir pasiimti pati, tik prašė nurodyti – kur. Į tai kaltinamasis pradėjo aiškinti, jog nėra montuotojų. Tuomet jau suprato, jog viskas buvo apgaulė. Kreipėsi į Vartotojų teisių apsaugos tarnybą, jie nurodė išsiųsti sutarties šaliai pretenziją registruotu paštu. Pretenzija grįžo neįteikta, su nuoroda, jog gavėjas neatsiėmė siuntos pašte. Galiausiai iš Vartotojų teisių apsaugos tarnybos gavo raštą, jog M. K. turės jai grąžinti avansą bei sumokėti delspinigius. Į antstolius nesikreipė. Radusi internete atsiliepimus apie jį, tiesiog kreipėsi į policiją. Tik po to, kai parašė pareiškimą policijai, kaltinamasis paskambino, pasiūlė grąžinti avansą. Nusiuntė jam sąskaitos numerį. Avanso jis taip ir negrąžino. Langai nesumontuoti iki šiol. Palaiko pareikštą 230 Eur civilinį ieškinį.

41Nukentėjusysis A. K. parodė, kad jam buvo reikalingi trys langai ir dvejos durys. 2018 m. rugpjūčio 14-15 dienomis pradėjo domėtis pasiūlymais internete. Pamatė „Mega langai“ reklamą su siūloma akcija. Paskambino nurodytu telefono numeriu. Paaiškėjo, jog jų siūloma kaina mažesnė nei kitų įmonių. Pasidomėjo, per kiek laiko pagamins langus. Pasakė, jog sutartyje numatytos 6 savaitės, bet pagamins greičiau. Kadangi matavimo bei montavimo nereikėjo, tiesiog išsiuntė įmonei brėžinius, jam elektroniniu paštu atsiuntė sutartį. Aiškino, jog jo parašo sutartyje nereikia, sutartis įsigalios gavus avansą. Sutartis buvo UAB „Mega langai“ vardu, su antspaudu. Telefonu bendravo su vyriškiu, gyvai jo nematė. Pervedė 585 Eur avansą ir laukė. Po kurio laiko jiems skambino pasidomėti dukra, kuri vieno lango norėjo ir savo vardu. Ragelio niekas nekėlė. Tuomet parašė elektroninį laišką įmonei, nurodydamas, jog norėtų dar vieno lango. Pasiūlymas atėjo, bet nutarė neprasidėti. Po trijų savaičių bandė skambinti įmonei, tačiau niekas neatsiliepė. Kai galiausiai pavyko prisiskambinti, aiškino kaltinamajam, kad tuos langus turės vežti į Norvegiją dukrai, jau yra užsakyta mašina, tuomet jam pasakė, jog po keturių savaičių langai tikrai bus. Praėjus keturioms savaitėms, skambino vėl, tačiau niekas neatsiliepė. Pradėjęs detaliau domėtis firma, internete rado neigiamus atsiliepimus. Buvo gal dvidešimt komentarų apie sumokėtus pinigus ir negautus langus. Pasibaigus šešioms savaitėms kreipėsi į policijos komisariatą Laisvės prospekte. Kaltinamajam bandė skambinti pati tyrėja, ir jai niekas neatsiliepė. Galiausiai kreipėsi į kitą įmonę, kuri pagamino langus per 14 dienų, ir šie buvo nuvežti dukrai į Norvegiją. Palaiko pareikštą civilinį ieškinį.

42Nukentėjusioji L. K. parodė, kad norėjo iš naujo įstiklinti balkoną, kadangi jo rėmai buvo jau visai supuvę. 2018-05-18 internete rado skelbimą, susisiekė su firma. Kai kaltinamasis atvažiavo sudaryti sutarties, buvo labai malonus. Jis atvažiavęs viską išmatavo, kitą dieną atvežė komercinį pasiūlymą, ranka jį papildė, prirašydamas 20 Eur už palangę. Kadangi pasiūlymo suma buvo daug pigesnė nei visur kitur, sutiko sudaryti sutartį. Sutartyje buvo parašyta, jog langai bus pagaminti per 45 dienas. Sumokėjo 350 Eur avansą. Pinigus davė grynais. Viso užsakymo suma buvo 750 Eur. Kaltinamąjį matė tik tą vieną kartą. Po poros mėnesių paskambino pasiteirauti. Kaltinamasis atsiliepdavo, aiškindavo, jog užsakymas gaminamas, jie viską padarys. Paskui aiškino, jog atostogauja, dar kažką. Vis žadėdavo jau greitai pagaminti. Praėjo trys mėnesiai, paskui – keturi, o nieko nesulaukė. Internete rado blogus atsiliepimus apie kaltinamąjį. Perspėjo kaltinamąjį, kad grąžintų pinigus. Jis paprašė sąskaitos, aiškino, jog perves pinigus. Praėjus kiek laiko skambino, klausė, kur pinigai. Vėliau kaltinamasis nebeatsiliepdavo. Atsiliepė, kai skambino iš vyro telefono. Paskui abu užblokavo. Turi pokalbių įrašus. Kreipėsi į policiją. Sutartyje nurodyta kaltinamojo pavardė – K.. Iki tol nežinojo, jog sutartyje nurodyta netikra jo pavardė. Taip pat neatkreipė dėmesio, kad sutartyje nurodytos dvi skirtingos firmos. Sutartyje ir jos pačios pavardė blogai įrašyta, tik adresas ir telefonas teisingi. Irgi neatkreipė dėmesio. Vėliau kreipėsi į kitą firmą, kuri viską greitai padarė. Ta kita firma jau buvo girdėjusi apie kaltinamąjį.

43Nukentėjusysis K. P. parodė, kad 2018 metų rugsėjį nutarė pasikeisti langus. Internete ieškojo pasiūlymų. Buvo reikalingi 7 langai. Iš pradžių kreipėsi į firmą „( - )“, tačiau šie nenorėjo išmontuoti senų, o kai sutiko, jų kaina buvo didelė. Paskui rado firmą „Mega langai“. Paskambinus atsiliepė V., prisistatė kaip firmos „Mega langai“ atstovas. Susitarė, kad atvažiuos atlikti matavimų į namus berods 2018 m. rugsėjo 23 d. Atvažiavo, išmatavo. Buvo matyti, kad supranta, ką daro. Pasakė, už kiek padarys. Paruošė sutartį su komerciniu pasiūlymu. Ją iš karto atsivežė su savimi. Pasirašė su M. V. sutartį. Bankiniu pavedimu pervedė 500 Eur avansą. Visa užsakymo suma buvo 1014 Eur. Buvo žadėta pagaminti mėnesio laikotarpiu. Ėjo laikas, po mėnesio dar neskambino. Kai suėjo beveik pusantro mėnesio (sutartyje nurodytas laikas), paskambino pats kaltinamasis, pasakė, kad atveža montuoti langus. Atsiprašė iš darbo. Atvažiavo autobusiukas, atvežė langus, tuomet pamatė, kad tai ne tie langai. Tada vėl paskambino M. V., atsiprašė, pasakė, kad suklydo, supainiojo užsakymus. Ir tuomet dingo. Daugiau niekas nebeskambino. Kai ėmė skambinti pats, niekas nebeatsiliepdavo. Vieną kartą pavyko prisiskambinti iš darbo. Kažką atsakė, paskui vėl dingo. Vėliau internete rado blogus atsiliepimus ir nusprendė kreiptis į policiją. Palaiko pareikštą civilinį ieškinį.

44Nukentėjusioji I. D. parodė, kad 2018 m. liepos 25 d. sudarė sutartį su įmone „Mega langai“ ir MB „( - )“, kuriuos atstovavo M. K.. Buvo žadėta, kad užsakytas gaminys bus pagamintas po 3-4 savaičių. Paskambinus po 3 savaičių, žadėjo, kad bus po savaitės. Balkonas taip ir nebuvo sumontuotas. Skambino ne sykį, niekas neatsiliepdavo. Pradėjo ieškoti atsiliepimų apie firmą, tuomet suvokė, jog buvo apgauta. Kai suėjo galutinis sutartyje nurodytas terminas, kreipėsi į Vartotojų teisių apsaugos tarnybą, parašė pretenziją. Pretenzija buvo siunčiama adresais ( - ) ir į ( - ). Grįžo su žymomis, jog adresatas nerastas. Rašė pretenziją ir elektroniniu paštu, galiausiai kreipėsi su pareiškimu į policiją. Užsakymo suma buvo 780 Eur. Avansu sumokėjo 390 Eur. Tik iš atsiliepimų internete sužinojo, jog sutartyje nurodyta K. pavardė neatitinka tikrovės, kad tikroji jo pavardė V.. Žinodama tai, sutarties nebūtų pasirašiusi. Jai pačiai M. V. niekaip neprisistatė, tiesiog atvažiavo jau su paruošta sutartimi, išmatavimais, kvitu.

45Nukentėjusysis A. K. parodė, kad 2018-07-27 ieškojo langų butui ( - ), nes norėjo juos pakeisti. Ieškojo internetu, niekas negalėjo atvažiuoti. Kai rado firmą „Mega langai“, šios atstovas atvažiavo tą pačią dieną. Pasakė, kad grynais reikės sumokėti avansą. Sutartyje buvo parašyta, kad pagaminimo terminas 45 dienos. Sutarties neskaitė. Davė avanso 350 Eur. Kaltinamasis pažadėjo, kad užsakymas bus pagamintas greičiau, nei nurodyta sutartyje, ir išvažiavo. Vasaros pabaigoje pakėlė sutartį ir pamatė, kad joje nurodytas terminas jau gerokai suėjęs. Paskambino nurodytu telefonu, niekas neatsiliepė. Po to buvo išvykęs į komandiruotes, neskambino. Kai vėl paskambino kaltinamajam, jau buvo gerokai virš sutartyje nurodytų 45 dienų. Šį sykį kaltinamasis atsiliepė, aiškino, kad sugedo jo kompiuteris, negali pažiūrėti užsakymo. Vėl buvo kuriam laikui išvykęs. Grįžęs vėl skambino V., klausė, kada bus langai, šis aiškino, kad vaikas mažas miega, negali kalbėti, žadėjo perskambinti, bet to nepadarė. Kai dar sykį skambino, nebekėlė. Pradėjo ieškotis internete informacijos, rado blogus atsiliepimus ir informaciją, kad Vilniaus miesto 2 PK jungia nukentėjusiųjų bylas į vieną. Nuvažiavęs į Vilniaus miesto 2 PK parašė pareiškimą. Civilinį ieškinį pareiškė 350 Eur sumai.

46Nukentėjusioji J. K. parodė, kad 2018-08-28 pagal skelbimus internete skambino kelioms firmoms dėl balkono įstiklinimo. Kai paskambino UAB „Mega langai“, atsiliepė vyriškas balsas. Susakė langų išmatavimus, paaiškino, ko nori. Jai buvo pasakyta, kad avansą reikės sumokėti grynais, likusią dalį po atliktų darbų bus galima mokėti ir pavedimu. Užsakymo suma buvo 850 Eur, avansu sumokėjo 450 Eur. Jau kitą dieną atvažiavo kaltinamasis su pasiūlymu, brėžiniais ir paruošta sutartimi. Pažadėjo, kad per 4 savaites langai bus pagaminti. Sutartyje buvo nurodytos 45 dienos. Po 4 savaičių pradėjo domėtis situacija. Skambino V. 13-16 kartų, pakėlė tik 4. Žadėdavo perskambinti, neperskambindavo. Aiškino, kad sirgo. Prašydavo sutarties numerio. Paskui pažadėjo atvežti lapkričio pirmą savaitę, paskui pradėjo sakyti, jog lapkričio 1 nebus darbuotojų, nebus, kam atvežti. Paskaičiusi internete atsiliepimus apie kaltinamąjį, suprato, kad buvo apgauta, ir nutarė kreiptis į policiją. Ieškinį pareiškė tiek dėl turtinės, tiek neturtinės žalos. Ji patyrė emocinių išgyvenimų, turėjo nepatogumų, tekdavo išsiprašyti iš darbo, iš ( - ) važinėti į Vilnių dėl proceso, kurio galėjo ir nebūti.

47Nukentėjusioji J. J. parodė, kad 2018 m. liepos viduryje kreipėsi į UAB „Mega langai“ dėl balkono langų tėvų butui. Norėjo įstiklinti balkoną ir pakeisti vieną langą. Langų reikėjo skubiai, o ir kainos pasiūlymas buvo šiek tiek geresnis nei kitose firmose. Jokių neigiamų atsiliepimų apie įmonę dar nebuvo. Gavo komercinį pasiūlymą, jame viskas atrodė gražiai. Atvažiavo firmos atstovas M., išmatavo langus, atvežė paruoštą sutartį. Atkreipė dėmesį, kad sutartį pasirašo MB „( - )“ vardu, M. V. paaiškino, kad „Mega langai“ daugiau prekinis ženklas. Žmogus atrodė patikimas, įtarimų nesukėlė, perskaitytoje sutartyje taip pat niekas neužkliuvo. Sumokėjo 550 Eur avansą. Sutartyje buvo nurodytas 45 dienų terminas, tačiau jai reikėjo greičiau, nes norėjo tėvams padaryti dovaną. V. patvirtino, jog viskas bus padaryta po 3 savaičių. Sutartį sudarė 2018-07-24, rugpjūčio viduryje ėmė skambinti ir domėtis. Paskambinus kaltinamasis teigė, kad viskas gerai, užsakymas gaminamas, jam reikia dar 1-2 savaičių. Praėjus nurodytam terminui, vėl ėmė skambinti ir rašyti. Jis atsiliepė elektroniniu paštu, pažadėjo kitą terminą. Kaip pasiteisinimus girdėjo vis kitokias versijas. Paskui kaltinamasis nebeatsiliepdavo į skambučius. Pradėjusi internete ieškoti informacijos rado blogus atsiliepimus. Kreipėsi į Vartotojų teisių apsaugos tarnybą, lygiagrečiai – į policiją. Ieškoti firmos fiziškai nevažiavo, nes internetiniuose atsiliepimuose jau buvo perskaičiusi, kad nurodytais adresais kiti klientai tokios firmos nerado. Palaiko savo 550 Eur civilinį ieškinį.

48Nukentėjusioji S. B. parodė, kad norėjo įstiklinti balkoną. Dėl balkono įstiklinimo tarėsi su kaltinamuoju M. V.. Prieš tai susitarė, kad jis atvyks išmatuoti langų. Po išmatavimo, jis paskambino, pateikė pasiūlymą 1050 Eur sumai. Ji užsakymo iš karto nedarė, pasakė, kas pasitars ir perskambins. Už valandos perskambino, užsisakė balkono įstiklinimą. Kaltinamasis parašė SMS žinutę, paprašė telefono, el.pašto adreso. Nusiuntusi duomenis, gavo sutartį, pervedė 550 Eur avansą. Jai buvo pasakyta, kad langų gamyba užtruks 4-5 savaites. Prieš sueinant terminui paskambino pati, klausė, kada jie planuoja atvažiuoti. Jai pažadėjo atskambinti, tačiau jokio skambučio nesulaukė. Kai vėl ėmė skambinti pati, kaltinamasis aiškino, kad turi didelį objektą, vėluoja gamyba. Praėjus sutartyje nurodytam terminui, ėmė rašyti kaltinamajam, prašyti grąžinti pinigus. Šis nurodė atsiųsti sąskaitos numerį. Atsakė jam, kad avansas buvo sumokėtas pavedimu, todėl sąskaitos numerį jis turi ir taip. Kai skambindavo, jis nekėlė. Tik atrašinėdavo. Įspėjo, kad kreipsis į policiją. Galiausiai jis pasakė, jog pavedimą jau padarė, pinigus gaus kitą dieną. Kai pinigų taip ir negavo, perskaitė atsiliepimus internete ir kreipėsi į policiją. Turi įtarimą, kad kaltinamasis langų gaminti nei neketino. Ji norėjo, kad balkono apačioje būtų baltas plastikas, o viršuje – stumdoma aliuminio sistema, domintis galimybėmis, visos firmos nurodė, jog tai neįmanoma. Vienintelis M. V. nedvejodamas apsiėmė taip padaryti.

49Nukentėjusysis R. M. parodė, kad 2018-04-30 kartu su žmona ieškojo įmonės balkono įstiklinimui. Žiūrėjo tik skelbimus, kuriuose buvo siūloma akcija. Iš visų firmų, kurioms skambino, „Mega langai“ buvo pasiūlyta mažiausia kaina. Žmona susakė duomenis, išmatavimus. Gegužės 2 d. atvažiavo M. V. jau su paruošta sutartimi, išmatavo langus, paėmė 450 Eur avansą, pasakė, kad po 3-4 savaičių langai bus pagaminti. Sutartis buvo sudaryta žmonos vardu, bet pasirašė ją pats R. M.. Bendra sutarties suma buvo 915 Eur, sumokėjo 450 Eur avansą. Po 3-4 savaičių žmona ėmė skambinti, klausinėti, kaip ten langai, jai buvo sakoma, kad langai gaminami. Po kiek laiko skambino vėl, buvo sakoma, kad daug turi darbo, daug užsakymų. Nesulaukę langų, kreipėsi į policiją.

50Nukentėjusioji L. M. parodė, kad 2018-05-31 su kaltinamuoju M. V. sudarė sutartį dėl dviejų langų pagaminimo. Prieš tai internete rado įmonę „Mega langai“. Ši pasiūlė pigiausią kainą. Pasakė, kad į namus atvažiuos jau su sutartimi, nes išmatavimai jau buvo padaryti. M. V. su sutartimi atvažiavo pas ją į darbą, kartu atvežė ir pinigų priėmimo kvitą. Prašė atsiskaityti grynaisiais. Laukė sutartyje nurodytas 45 dienas, liepos vidury ėmė skambinti, teirautis. Jai pasakė, kad jis dabar ne prie kompiuterio, nuvyks į darbą, pažiūrės, perskambins. Kitą dieną jai teko skambinti pačiai. Vėl buvo atsikalbinėjimai ir taip kasdien. Vėliau ėmė nebekelti telefono. Pakėlė tik tuomet, kai paskambino iš kito numerio. Pažadėjo, kad už savaitės langai bus. Po savaitės skambino pati, gavo žinutę, kad jis dabar užsienyje. Su vyru nuvažiavo sutartyje nurodytu firmos adresu. Rado gyvenamąjį namą, jokios įmonės nebuvo. Teisininkė kaimynė padėjo surašyti pretenziją. Ją nusiuntė įmonei ir Vartotojų teisių apsaugos tarnybai, pastaroji liepė laukti. M. buvo siunčiamas sąskaitos numeris, prašyta grąžinti pinigus. Rugpjūčio pabaigoje apie jį atsirado atsiliepimus internete, suprato, kad yra apgauta.

51Nukentėjusysis A. G. parodė, kad atlieka statybinius darbus. Pagal sutartį 2018 rudenį atliko fasado šiltinimo darbus. Užsakovas paprašė objekte pakeisti tris langus. Pradėjo internete ieškoti pasiūlymų. „Mega langai“ skelbė akciją. Paskambinus atsiliepė vyriškis, su juo susitarė dėl langų gamybos, išsiuntė matmenis, el.paštu gavo sutartį, pasirašytą M. V.. Užsakymo pagaminimo terminas tenkino. Joje buvo parašyta, kad sutartis įsigalios sumokėjus avansą. Pavedimu sumokėjo avansą. Artėjant termino pabaigai skambino kaltinamajam. Šis patikino, kad langai bus laiku. Pasibaigus terminui skambino vėl. Sakė, kad po savaitės bus mašina iš Lenkijos ir langai. Dar po savaitės aiškino, kad langai jau iškraunami, jis labai užsiėmęs. Paklausė kaltinamojo, kur galėtų privažiuoti ir pats atsiimti langus. Pasakė, kad link ( - ). Žinodamas, kad ten tikrai yra sandėliai, nusiramino ir nebevažiavo. Po šito pokalbio sulaukdavo standartinių atsikalbinėjimų, kad negali kalbėti, perskambins. Vėliau nebeatsiliepdavo. Skambino kaltinamajam iš kito numerio. Vėl gaudavo standartinius atsakymus. Internete rado įmonės adresą ( - ), bet nuvažiavęs jokios įmonės ten nerado. Grįžęs internete rado skelbimą, kad visi nukentėjusieji nuo šio asmens gali kreiptis į Vilniaus miesto 2 PK. Ten nuvykęs parašė pareiškimą.

52Nukentėjusioji D. G. parodė, kad 2018 m. balandį nuo vėjo išdužo langai. Išsikvietė „( - )“ atstovus, jie atvažiavo, išmatavo, atsiuntė pasiūlymą. Kaina už du vitrininius langus ir duris buvo didelė. Turėdama tikslius matmenis, internete rado alternatyvą – „Mega langus“. Paskambinus, atsiliepė vyriškis, perdavė jam matmenis, paprašė apskaičiuoti, kokia galėtų būti kaina. Atsiuntus paskaičiavimus, pamatė, kad pas juos tokių langų pagaminimas būtų 250 Eur pigiau. Sutiko su jų pasiūlymu. Kaltinamasis dar įtikino padaryti balkono duris. Susitarė, kad firmos atstovas atvažiuos į namus. Atvažiavo kaltinamasis M. V., pats viską išmatavo, jau atsivežė sutartį, pinigų priėmimo kvitą pildė prie jos. Kadangi jie su vyru pasitarė ir nusprendė, kad nori sunkesnių balkono durų, jis tik užbraukė sutartyje 600 Eur ir įrašė 1000 Eur. Grynaisiais davė jam 500 Eur avansą. Suėjus užsakymo terminui pradėjo jam skambinti. Kaltinamasis iš pradžių aiškino, kad daug darbo, po to, kad atostogauja darbuotojai. Rugpjūtį jam ėmėsi skambinti vyras. Tuomet aiškino, kad durys jau yra, bet vyriai netinka. Juos veža iš Vokietijos. Vėliau jam skambino kasdien. Rašė, kad grąžintų pinigus. Langai nesutvarkyti iki šiol. Pareiškė 500 Eur ieškinį.

53Nukentėjusysis A. R. parodė, kad domėdamasis langais 2018-06-05 internete rado „Mega langai“ skelbimą, kur buvo siūloma 50% nuolaida. Prieš tai skambino kitoms įmonėms, kainos buvo nemažos. Susiskambino su firmos atstovu M. K., nusakė, kokių langų reikia. Šis paprašė adreso, kad galėtų atvažiuoti ir pamatuoti. Kitą dieną atvažiavo, viską išmatavo, paskambino ir pranešė, kad galima sudaryti sutartį. Nuvažiavo į ofisą ( - ), sutartis jau buvo paruošta. Įtarimų niekas nekėlė, buvo ofisas, jame – langų pavyzdžiai. Pačios sutarties neskaitė, žiūrėjo tik kainą joje. Suma nebuvo didelė, tad pasirašė sutartį ir laukė. Dar sykį skambino, norėdamas užtamsinti langus. Tuomet kaltinamasis atsiliepė, bet pasakė, kad kaina tuomet didesnė, todėl tos minties atsisakė. Kai terminas suėjo, kaltinamasis ragelio nebekėlė. Kai bandė rašyti žinutes, atrašė tik porą kartų. Galiausiai paprašė grąžinti pinigus. Kaltinamasis atrašė, kad pinigus perves į sąskaitą. Pinigų taip ir nesulaukė. Kelis kartus buvo nuvykęs į firmos ofisą, bet ten jau nieko nebebuvo. Civilinį ieškinį pareiškė dėl 1200 Eur.

54Nukentėjusioji K. S. parodė, kad 2018-08-23 su kaltinamuoju tiesiogiai bendravo jos draugas A. K., kuris firmą „Mega langai“ susirado internete. Jis nusiuntė kaltinamajam išmatavimus. Šis atsiuntė preliminarų pasiūlymą, kaina jiems tiko. Su kaltinamuoju buvo bendraujama elektroniniu paštu. Po apsitarimo kaltinamasis atvyko pas juos į namus, išmatavo langus, pasakė, kad reikės sumokėti 50 % avansą, tuomet bus atsiųsta sutartis. 2018-08-29 buvo atsiųsta sutartis. Sutartį sudarė draugo vardu, tačiau 235,70 Eur avansą mokėjo ji. Po kelių dienų skambino kaltinamajam paklausti, ar gavo pinigus. Šis patvirtino, kad gavo, pasakė, kad langai pradėti gaminti. Vėliau skambino draugas, kaltinamasis paprašė sutarties numerio ir patvirtino, kad langai tikrai gaminami. Bet toliau veiksmas nebejudėjo, o kaltinamasis nebeatsiliepdavo. Galiausiai pamatė straipsnį internete apie kaltinamojo suėmimą ir kreipėsi į policiją.

55Nukentėjusysis A. A. parodė, kad su žmona nusprendė susidėti naujus langus. Rinkosi iš trijų pasiūlymų. Galiausiai sugundė būtent M. V. pasiūlymas. Kitos įmonės teigė, kad restauruoti senus plastikinius langus neįmanoma, o M. V. teigė, kad galima. Atvažiavo matuoti, užpildė dokumentus, pažadėjo padaryti užsakymą per 1,5 mėnesio. Sulaukęs 45 dienų nurodyto termino, skambino kaltinamajam. Pavyko prisiskambinti tik spalio pabaigoje. Kaltinamasis pasakė, kad gamyba eina į pabaigą, po savaitės paskambins dėl langų montavimo. Po savaitės nesulaukęs skambino vėl, susisiekti nepavyko. Skambino visais nurodomais rekvizituose telefonais. Į interneto svetainę nebebuvo galima įeiti, rodė, kad vyksta atnaujinimas. Tiek jis, tiek žmona pradėjo ieškoti informacijos apie įmonę, rado blogus atsiliepimus. Žmona sakė, kad prieš sutartį jokių blogų atsiliepimų internete nebuvo. 2018-11-11 kreipėsi į policiją.

56Nukentėjusioji Ž. K. parodė, kad vaikinui grįžus iš užsienio nusprendė bute pasidaryti remontą ir įsistatyti naujus langus. Gegužės mėnesį ėmėsi ieškoti įmonių. 2018-05-15 d. atvažiavo M. V. ir su juo buvo pasirašyta sutartis. Sutartį rašėsi savo vardu, bet telefono numerį nurodė savo vaikino. Nors buvo žadėta langus pagaminti per 4 savaites, jų taip ir negavo. Bandė susisiekti su kaltinamuoju, gražiuoju susitarti, kad šis grąžintų pinigus, kaltinamasis paprašė atsiųsti sąskaitos numerį, šis buvo jam nurodytas. Aiškino, kad visą informaciją perduos buhalterei. Kai parašė, kad negavo jokių pinigų, M. atrašė, kad tikrai gaus, tik ne tą pačią dieną. Pinigų nesulaukusi mėgino važiuoti adresu ( - ), apėjo visą namą. Tai buvo paprastas daugiabutis, buvo visai kitos įmonės ofisas, kur jai paaiškino, kad jokio K. nepažįsta. Tuomet nuvyko į policiją ir parašė pareiškimą.

57Nukentėjusysis J. R. N. parodė, kad nutaręs pasikeisti langus, padarė matavimus, brėžinius ir pradėjo ieškoti pasiūlymų. Išsiuntė matavimus keletui įmonių. „Mega langai“ pasiūlymas buvo pigesnis nei „( - )“. Susiskambino, susitarė, atvažiavo M. V.. Jis pakartojo matavimus, pasiūlė ties balkonu padaryti nevarstomą langą, nes taip būtų pigiau. Su savimi atsivežė sutartį, sumokėjo jam 400 Eur avansą. Laukė mėnesį, pusantro. Langų nebuvo. Spalio viduryje ėmė skambinėti kaltinamajam. Atsakymai būdavo kaip ir visiems kitiems nukentėjusiesiems: tai jis yra ne vietoje, tai jam reikia užsakymo numerio ir panašiai. Lapkričio pradžioje jis aplamai dingo. Nebegalėjo jam daugiau prisiskambinti. Vėliau internete rado informaciją, kad kaltinamasis yra sulaikytas. Suprato, kad įvyko apgavystė. Kaip ir visi, kreipėsi į Vilniaus m. 2 PK. Darbai taip ir neatlikti, pinigai negrąžinti.

58Nukentėjusysis I. S. parodė, kad 2018 m. liepą paskambino anyta, paprašė pasirūpinti nestandartiniu langu. Internete rado daug įmonių, viena iš jų buvo „Mega langai“. Jie skelbė nuolaidas. Parašė jiems laišką, savo duomenis, lango išmatavimus. Paskambino vyras, pasiūlė susitikti. Susitarė dėl susitikimo liudytojo darbe, kai atvažiavo, sutartis jau buvo paruošta, davė 150 Eur avanso, pilna lango kaina buvo 238 Eur. Išrašė pinigų priėmimo kvitą. Sutartis buvo pasirašyta M. K. pavarde. Visus dokumentus atidavė anytai, nes lango reikėjo jai. Kai suėjo terminas, anyta pradėjo skambinti, prasidėjo pažadai. Jis tuo metu buvo Druskininkuose, grįžęs pradėjo skambinti pats. Kaltinamasis aiškino, kad nespėja, bet po savaitės langai bus. Po kurio laiko kilo mintis, gal kaltinamasis, kaip vadybininkas, šiek tiek sukčiauja firmai nežinant. Nuvažiavo į ( - ), tačiau ten įmonės nurodytu adresu nerado. Tuomet važiavo į ( - ), tačiau ten buvo pasakyta, kad tokia įmonė buvo, bet jau užsidarė. Vėl skambino M. V., šis neatsiliepė. Parašė pareiškimą policijai. Po to sužinojo, kad kaltinamasis buvo sulaikytas. Vėl jam skambino, šis atsiliepęs prašė sąskaitos, žadėjo grąžinti pinigus, bet po to dingo galutinai.

59Nukentėjusysis J. K. parodė, kad ieškojo, kas pagamintų langus. „Mega langai“ pasiūlė mažesnę kainą nei „( - )“, todėl susitarė su pirmąja firma. Elektroniniu paštu buvo atsiųsta sutartis, padarė du pavedimus - 800 ir 500 Eur. Iš viso avansu sumokėjo 1300 Eur. Sutartis turėjo įsigalioti po pervedimo. Į sutartyje nurodyto termino pabaigą skambino kaltinamajam, vis buvo pažadai, kad tai jau važiuoja, tai jau krauna... Buvo standartiniai atsakymai, kad negali kalbėtis, perskambins. Suprato, kad kažkas ne taip. Ėmė domėtis. Iki sutarties sudarymo internete nematė jokių blogų atsiliepimų. Negeri atsiliepimai atsirado vėliau. Rado 32 neigiamus atsiliepimus. Tuomet kreipėsi į policiją.

60Nukentėjusysis A. K. parodė, kad internete rado langų gamintojo skelbimą. Nuvažiavo į firmos ofisą už oro uosto, jam parodė pavyzdžius. Pasiūlymas buvo geras, nors grįžę namo dar tikrino internete, ar gali būti geresnių. Kai geresnių pasiūlymų nerado, su kaltinamuoju pasirašė sutartį. Kai sulaukė sutartyje nurodyto termino, o užsakymas pagamintas nebuvo, skambino kaltinamajam. Šis žadėjo, kad langai bus, aiškino, kad tiekėjas stiklų neatsiunčia, kitas tiekėjas pavedė, dar kažką. Minėjo Lenkiją. Vėliau aiškino, kad langai jau yra gauti iš Lenkijos, jie Lietuvoje, bet 100 km už Vilniaus. Jie savo ruožtu paruošė langų įstatymui vietą. Tuo metu jau buvo praėję kokie 3 mėnesiai nuo sutarties pasirašymo. Bet langų taip niekas ir neįstatė. Prašė kaltinamojo grąžinti pinigus. Kai suprato, kad jau nebebus nei langų, nei pinigų, sausio mėnesį kreipėsi su pareiškimu į policiją. Radęs kitą firmos adresą ( - ), buvo ten nuvažiavęs. Apėjo visą namą, bet firmos nerado.

61Nukentėjusioji L. F. parodė, kad į firmą „Mega langai“, kurią susirado internete, kreipėsi dėl lango įstatymo. Pakalbėjo telefonu su vyriškiu, tas pats žmogus (tai buvo kaltinamasis) tą pačią dieną apie 15 val. atvyko. Prisistatė kaip M. K.. Tokia pati pavardė buvo ir sutartyje. 2019-04-23 buvo pasirašyta sutartis. Joje buvo MB „( - )“ antspaudas. Per 30 dienų po avanso įmokėjimo, langas turėjo būti sumontuotas. Lango išmatuoti atvyko kaltinamasis M., paėmė 120 Eur avansą. Sakė, kad langai iš Lenkijos. Kiek kartų po to buvo skambinta, girdėjo tik pažadus. Nurodydavo įvairias vėlavimo priežastis: daug darbo, didelis namas, daug langų, visko nebespėja. Paskui, kad jiems pagamintas langas buvo blogai pritvirtintas, ties posūkiu iškrito iš mašinos, įskilo stiklas. Prašė jo vis tiek atvežti langą, sakė, kad patys pasikeis stiklo paketą. Tuomet padėjo ragelį. Bendraujant jis iš pradžių buvo mandagus, vėliau tapo irzlus. Sakė, kad avanso niekas jai negrąžins. Nebekėlė ragelio. Skambino jam apie 10 kartų. Vėliau viešojoje erdvėje pamatė blogus atsiliepimus. 2018-07-03 pateikė skundą Vartotojų teisių apsaugos tarnybai, kreipėsi ir į policiją.

62Nukentėjusioji V. M. parodė, kad 2018 m. liepos mėnesį iškvietė įmonę, kad išmatuotų balkonui langus. Įmonę susirado internete, sužavėjo skelbiama kainos akcija ir pagaminimo terminas – 3 savaitės, kai kitur siūlydavo 6 savaites. Su firmos atstovu pabendravo telefonu. Vėliau savaitės bėgyje atvažiavo tas pats telefonu kalbėjęs vaikinas M. K. (taip jis prisistatė), viską išmatavo. Su savimi sutarties neturėjo, atsiuntė sutartį vėliau elektroniniu paštu. Sutarties viršuje buvo nurodyta firma „( - )“. Pasirašydama sutartį neatkreipė dėmesio, kad joje nurodytos dvi įmonės. 2018-07-17 buvo pasirašyta sutartis. Jų pasiūlymas buvo 100-150 Eur pigiau nei kitur. Pavedimu sumokėjusi 240 Eur avansą ir laukė. Nesulaukusi žinių, skambino pati, jis sakė, kad užsakymas vėluoja. Laukė vėl. Prisiskambinti tapo vis sunkiau. Jis atsiliepė į kokius 5 skambučius. Vis teisindavosi dėl vėlavimo. Pasitikrinusi internete, atrado negerus atsiliepimus. Tuomet kreipėsi į policiją su pareiškimu. Pareiškė civilinį ieškinį, kurio dydis atitinka sumokėtą avansą.

63Nukentėjusioji I. L. teismui paaiškino, kad 2018 m. birželio pabaigoje, ieškodama lango su balkono durimis, skambino kelioms įmonėms, tarp jų ir „Mega langai“. Pastarąją ir išsirinko dėl geros kainos ir greito pagaminimo termino. Atvažiavo vyriškis (kaltinamasis), išmatavo, 2018-06-28 pasirašė sutartį. Pralaukusi žadėtas 4 savaites (nors sutartyje buvo nurodytos 45 dienos) pradėjo skambinti sutartyje nurodytu numeriu M. K. (taip buvo nurodyta sutartyje). Jis sakė, kad langai dar sandėlyje kažkur gamykloje, kur juos gamina. Kitą savaitę vėl atsikalbinėjimai, kad dar gaminami, dar neatvežti. Dar kitą savaitę - vėl tas pats. Atsiliepdavo kaskart tas pats žmogus. Paskui ėmė nekelti ragelio. Nebeatsakinėjo į SMS žinutes. Pradėjo su vyru domėtis firma, rado negerus atsiliepimus internete. Žinute prašė grąžinti sumokėtą 225 Eur avansą, jei nesugeba įstatyti pažadėtų langų. Kai kaltinamasis ėmė jai nebeatsiliepti, prašė, kad jam skambintų vyras. Jam atsiliepė iškart, o jau į antrą vyro skambutį vėl nebeatsiliepė. Dar kartą buvo atsiliepęs, kai skambino iš bendradarbės telefono. Kai internete pamatė kaltinamojo sulaikymo įrašą, nuvyko į policiją ir parašė pareiškimą. Įmonės ieškoti nebandė, nes jau buvo paskaitę internete, kad paieškos nesėkmingos.

64Nukentėjusysis V. K. parodė, kad 2018-07-24 kreipėsi į „Mega langai“ pagal internete rastą skelbimą. Atvyko firmos atstovas M. K. (neprisistatė, bet tokia pavardė buvo sutartyje), su savimi jau turėjo sutartį. Išmatavo langus. Pasirašė su juo sutartį ir kitą dieną sumokėjo 630 Eur avansą (viso užsakymo suma 1260 Eur). Pasibaigus sutartyje nurodytam terminui, po savaitės ar dviejų ėmė skambinti, ieškoti. Skambino kokius 3-4 kartus. Jam buvo sakoma, kad firma turi daug užsakymų. Vėliau ragelio nebekėlė. Kai SMS žinute pagrasino kaltinamajam kreiptis į teismą, šis pasiūlė atsiųsti sąskaitą, tačiau sumokėtų pinigų taip ir negrąžino. 2018-10-18 internete pamatė filmuotą medžiagą apie kaltinamojo sulaikymą su raginimu nukentėjusius asmenis kreiptis į Vilniaus miesto 2 arba 6 PK. Taip ir padarė. Prašo žalos, kuri atitinka sumokėtą avansą, atlyginimo.

65Nukentėjusysis V. K. parodė, kad kreipėsi į „Mega langai“, kurios skelbimą rado internete. Bendravo su vyru, kuris pasakė kainas ir viską, kas domino. Susitarė su juo už 2-3 val. susitikti. Kai jis atvyko, nuvedė į balkoną, paaiškino, ko ir kaip nori. Tuomet grįžę į kambarį pasirašė sutartį. Avansą sumokėjo jam grynais. Pažadėjo, kad po 4 savaičių užsakymas bus įvykdytas. Kai po 4 savaičių paskambino, jam buvo pasakyta, jog sutartyje nurodytos 45 dienos. Kai paskambino jam po šio termino, liepė skambinti penktadienį. Aiškino, jog pasikeitė tiekėjai, turi daug užsakymų. Skambino, rašė laiškus, atsakymo nebuvo. Perskaitęs neigiamą informaciją internete, kreipėsi į policiją. Patyrė 180 Eur žalą.

66Nukentėjusysis K. R. parodė, kad reikėjo vieno lango sodybai. Svetainėje skelbiu.lt rado „Mega langai“ skelbimą. Paskambino, teiravosi, kiek kainuotų be montavimo. Projektų vadovu M. prisistatęs asmuo pasakė kainą (berods 100 Eur), ir pagaminimo terminą – 45 dienos. Kaina ir patrauklus terminas tenkino, tad nusiuntė jam duomenis ir el.paštu gavo sutartį su lango brėžiniu ir išmatavimais. Sutartis buvo M. K. vardu. Pavedimu sumokėjo 50 Eur užstatą. Praėjus nurodytam terminui ir dar vienai savaitei skambino M.. Šis pakėlė, sakė, daug užsakymų, labai užimtas, važiuoja, negali prieiti prie kompiuterio, prašė perskambinti. Perskambinant jau nebekėlė. Po savaitės atsiliepė, žadėjo pažiūrėti. Vėliau iš kaltinamojo pusės buvo tik pažadai ir išsisukinėjimai. Kai pagrasino kreiptis į teismą, jei nebus grąžinti pinigai, nurodė atsiųsti sąskaitą, ką jis ir padarė, bet pinigų nesulaukė. Kai langą užsakė kitoje firmoje, jo montuoti atvykęs asmuo jam pasakė, kad tas M. yra sulaikytas, kad „15 minučių“ tinklapyje paskelbtas pasiūlymas nukentėjusiesiems kreiptis į policiją. Tą ir padarė. Pareiškė 50 Eur ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo.

67Nukentėjusysis E. B. parodė, kad 2018-04-18 su įmone „Mega langai“ buvo pasirašyta sutartis dėl langų pagaminimo ir sumontavimo tėvo name, ( - ). Jų skelbimą su langų gamybos gera kaina rado internete. Atsiliepęs vyras pasakė, kad atvažiuos, viską išmatuos. Atvažiavo į kaimą, kaip žadėjo – viską išmatavo, pažadėjo greitai (po mėnesio) pagaminti, profesionaliai viską išaiškino. Sakė, kad profiliai gaminami Lietuvoje. Paprašė 400 Eur avanso. Su sutartimi dėl 4 langų pagaminimo atvyko į nukentėjusiojo darbą, ten pat paėmė avansą. Kai po mėnesio paskambino, buvo tik pažadai, kad bus po dviejų savaičių, paskui – kad jau veža. Buvo pas jį ir ofise ( - ), matė langų pavyzdžius, tada dar jokių įtarimų nekilo. Po to prasidėjo laiko tempimas. Vėliau nebeatsiliepdavo į skambučius. Paprašė grąžinti avansą. Pinigų negavo. Aiškino, kad buhalterė suklydo. Suprato, kad jam meluojama. Rašė pareiškimą Vartotojų teisių apsaugos tarnybai. Kai pastarieji pasakė, kad tokios įmonės „Mega langai“ nėra, kreipėsi į prokuratūrą. Sutartyje MB „( - )“ nebuvo. Civiliniu ieškiniu prašo atlyginti padarytą turtinę žalą su delspinigiais.

68Nukentėjusioji A. Ž. parodė, kad pagal interneto skelbimus dėl langų pagaminimo skambino įvairioms firmoms. Kainos pernelyg nesiskyrė, tačiau „Mega langai“ pasiūlė nemokamai išvežti senus langus. Susitarė su atstovu kitą dieną susitikti. 2018-07-24 atvažiavo žmogus, išmatavo langus, sumokėjo avansą. Langus sumontuoti pažadėjo po 3 savaičių. Buvo pasirašyta sutartis, gavo pinigų priėmimo kvitą, įtarimų nekilo. Kai 2018-08-09 paskambino pasidomėti, kada bus langai, niekas nekėlė. Terminas buvo iki rugsėjo, todėl daugiau neieškojo. Artėjant rugsėjo 6 d. skambino vėl, kai po kelinto bandymo atsiliepė, sakė – turi daug darbo, daug užsakymų. Vėliau nebeatsiliepdavo. Kai apie suėjusį užsakymo terminą parašė el.laišką, atsakymo nesulaukė. Tuomet rašė laišką, jog nutraukia sutartį, nurodė sąskaitą pinigams grąžinti, atsakymo vėl nesulaukė. Pradėjusi domėtis asmeniu internete atrado, kad jo pavardė visai kita, nei nurodyta sutartyje. Pasidomėjusi kaltinamuoju pagal jo tikrą pavardę, rado daug atsiliepimų, kad jis sukčiauja, turėjo tam kelias įmones. galiausiai rado informaciją, kad jis sulaikytas ir skatinimą kreiptis į policiją. Taip ir padarė. Policijoje pasakė, kad kaltinamasis šiuo metu pas juos, kad ji gali duoti kontaktus, kad šis grąžintų pinigus. Po kurio laiko paskambino pats M. V., sutarė, kad ji atgaus sumokėtą avansą bankiniu pavedimu, kaltinamasis paprašė sąskaitos numerio. Parašė jam laišką su reikalingais duomenimis, tačiau pinigų nesulaukė. Kaltinamasis aiškino, kad pinigus tikrai pervedė, tikrai neužilgo gaus. To neįvyko. Turtinė žala – 170 Eur.

69Nukentėjusysis R. A. parodė, kad 2018 m. liepą ieškojo langų gamintojo, rado firmą „Mega langai“, kuri siūlė trumpesnį pagaminimo terminą, nei kitos firmos. Susitarė susitikti. Atvažiavo kaltinamasis, profesionaliai išmatavo langus, pasirašė sutartį, sumokėjo avansą, gavo pinigų priėmimo-perdavimo kvitą. Baigiantis terminui, paskambinus jam, kaltinamasis pasakė, kad viskas tvarkoje. Paskambinus jau po termino, sakė, kad langai yra gaminami, liko apie dvi savaites laukti. Vėliau prasidėjo atsikalbinėjimai. Aiškino, kad turi problemų, bet jų neįvardijo. Paprašė grąžinti avansą, nusiuntė sąskaitos numerius. Kaltinamasis pažadėjo grąžinti. Nesulaukė. Skambino vėl. Prasidėjo pasakos apie buhalteriją. Iš viso skambino gal 10-12 kartų. Kaltinamasis sakė, kad avansą turėjo grąžinti, paprašius buhalterijos numerio, atsisakė nurodyti. Paprašė advokatės surašyti pretenziją, paskambinęs kaltinamajam vėl, gavo patikinimą, kad pinigų negrąžins ir daugiau niekas neatsiliepė. Paieškojęs internete informacijos, rado neigiamus atsiliepimus ir suprato, kad buvo apgautas. Civilinis ieškinys pareikštas dėl 320 eurų žalos.

70Nukentėjusysis E. G. parodė, kad ieškodamas lango virtuvei, skambino į kelias įmones, tarp jų ir „( - )“/“Mega langai“. Susitarė susitikti, atvyko iš karto su sutartimi, išmatavo. Įtarimų tuomet nesukėlė. Pasirašė sutartį, sumokėjo 110 eurų avansą ir laukė nurodyto pagaminimo termino. Kai suėjo terminas, pradėjo skambinti, domėtis. Iš pradžių kaltinamasis atsiliepdavo, sakė, kad šiuo metu negali pažiūrėti, prašė atsiųsti užsakymo numerį. Nusiuntus, niekas neperskambino. Skambino vėl pats. Gal po mėnesio kaltinamasis atsiliepė, sakė, kad atostogavo, turi daug darbo, daug užsakymų. Kalbos apie pinigų grąžinimą nebuvo, suprato, kad tai yra beviltiška. Firmai skambino žmona, sakė, kad ši vis dar priima užsakymus. Galiausiai Rekvizitai.lt perskaitė atsiliepimus. Daugiau buvo negerų atsiliepimų Supratęs, kad nieko nebus, parašė pareiškimą. Jį po 2 savaičių iškvietė į apklausą į Vilniaus miesto 6 PK. Palaiko savo 110 Eur civilinį ieškinį.

71Nukentėjusysis I. B. parodė, kad kažkur 2018 m. birželį, norėjo į sodo namelį įstatyti langus, buvo išsirinkęs kelis variantus. Buvo atvykusi kita firma, matavo. Galiausiai paskambino į „Mega langai“, atvažiavo kaltinamasis išmatuoti langų. Paklausė jo, ar teisingus gavo kitos firmos išmatavimus. Kaltinamasis pasakė, kad netikslūs, pasakė savo kainą, ji buvo mažesnė nei kitose įmonėse. Nutarė pasirašyti sutartį, sumokėjo 180 eurų. Pagaminimo terminą žodžiu nurodė - ne anksčiau nei 30 dienų. Sutartyje buvo nurodytas 45 dienų terminas. Suėjus žadėtam terminui, pradėjo skambinti kaltinamajam, jis pasakė, kad langai dar nepagaminti. Suėjus sutartyje nurodytam terminui pradėjo vėl skambinti, kaltinamasis nekeldavo ragelio. Paskui atskambino, sakė, kad viskas yra kontroliuojama, užsakymas gaminamas. Paskui sakė, kad langai jau pagaminti ir bus rugpjūčio 30 d. Buvo kelionė nupirkta, todėl I. B. langų montavimui pasiūlė rugsėjį. Rugsėjį prasidėjo aiškinimai, kad nėra langų, pasakė, kad gamintojas priėmė didelį užsakymą, jo užsakymus nustūmė, reikės palaukti. Skambino kaltinamajam gal 10-20 kartų. Pradėjęs juo domėtis, internete su žmona rado negerus atsiliepimus. Parašė pareiškimą. Paskambino tyrėjas, paklausė, ar skambino kaltinamasis, kuris žadėjo grąžinti avansą. Pats prisiskambino kaltinamajam, jis sakė, kad grąžins avansą. Atsakė jam, kad labiau langai reikalingi. Paskui šis vėl nekeldavo telefono, o atsiliepęs vis maitino pažadais. Palaiko ieškinį dėl 180 eurų žalos atlyginimo.

72Nukentėjusysis G. N. parodė, kad buvo užsakyti balkono langai (keturi blokai). Atėjo kaimynės N. M. rekomenduotos firmos specialistas (kaltinamasis M. V.), pažiūrėjo balkoną, paėmė 400 eurų avansą ir išėjo. M. V. atvedė pati kaimynė. N. sakė, kad jai buvo įstatyti langai, remontas padarytas, žiūrėjo jos langus, labai gerai buvo padaryta, todėl pasitikėjo jos rekomendacija. Sutartis gal ir buvo kokia, neatsimena. Pinigus jam atidavė be pakvitavimo. Jokių dokumentų dėl to užsakymo neturi. Pats kaltinamojo neieškojo. Jam paskambino kriminalinės policijos tyrėjas D., pasakė, kad jis užsiima byla, kad kaltinamasis yra areštuotas.

73Nukentėjusioji T. K. parodė, kad 2018-08-22 d. internete rado „Mega langai“ skelbiamą akciją, paskambino nurodytu skelbime telefonu, atsiliepė vyriškis. Pasakė, kad nori įstiklinti balkoną. Susitarė, kad šis po pietų atvažiuos. Apie 15 val. atstovas atvyko, viską išmatavo. Tą pačią dieną sudarė sutartį. Sutarė, kad užsakymas su 50 % nuolaida kainuos 640 eurų, avansas - 300 eurų. Tiek neturėjo, todėl sumokėjo 200 eurų. Mašinoje jai išrašė kvitą. Pasakė, kad užsakymas bus po mėnesio, gal 45 dienų. Praėjus mėnesiui, nutarė paskambinti. Ragelio nekėlė. Sulaukusi 45 dienų termino, skambino vėl. Tuomet pakėlė, pasakė, kad langai gaminami. Nesulaukusi vėl skambino, atsiliepęs aiškino, kad jie jau atvežti, reikia tik dėl montavimo susitarti. Po to niekas taip dėl montavimo ir neatskambino, paskui nebepavyko prisiskambinti išvis. Spalio mėnesį kreipėsi į policiją.

74Nukentėjusysis R. G. parodė, kad atpažįsta kaltinamąjį. Ieškojo internete langų gamintojų, rado „Mega langai“ skelbimą, kuriame buvo siūloma pigiau nei kitur. Susiviliojo iki 200 Eur užsakymo kainos skirtumu nuo kitų firmų. Susisiekė elektroniniu paštu. Paaiškino, kur gyvena, koks balkonas. Atvažiavo kaltinamasis, prisistatė berods M.. Kaltinamasis pasakė, kad žino išmatavimus, paprašė 200 Eur avanso. Pasiūlė jam sumokėti 300 Eur, kad mažiau liktų paskui mokėti. Atvažiavo jau su sutartimi, su išmatavimais, dar kartu pažiūrėjo, pamatavo, paderino, išsirinko rankeną. Sutarties atidžiai neskaitė. Kokia ten firmos atstovo pavardė buvo, neatsimena, gal ir K.. Paliko avansą ir daugiau kaltinamojo nematė. Sutartyje buvo nurodytas 45 dienų terminas, bet kaltinamasis sakė, kad langai bus anksčiau pagaminti, po mėnesio. Kadangi neskubėjo, laukė apie pusantro mėnesio, paskui pradėjo skambinti. Kaltinamasis sakė, kad langai gamyboje. Po kurio laiko sakė, kad jį pavedė gamintojai, rado kitus, jeigu dar galima laukti - padarys. Pasakė, kad laukti nenori, nori, kad grąžintų avansą. Kaltinamasis paprašė banko sąskaitos, davė. Prasidėjo laiko tempimas, sakė, kad buhalterė samdoma, ne kiekvieną dieną pavedimus daro, padarys rytoj, bet taip ir neatgavo avanso. Bandė ieškoti įmonės, buvo nuvažiavęs adresu ( - ). Tokios įmonės ten nerado. Pažįstamas advokatas pasidomėjo situacija ir atsiuntė informaciją apie kaltinamąjį, pasiūlė važiuoti į Antrą policijos komisariatą parašyti pareiškimą, nes yra ir daugiau nukentėjusiųjų. Ieškinys pareikštas dėl 300 eurų, palaiko jį.

75Nukentėjusioji L. J. parodė, kad buvo reikalingi langai ir durys. Sutartis su kaltinamuoju buvo pasirašyta 2018-05-02 d. Pasirinko „Mega langai“, kurio buvo visur pilna reklamos. Susisiekė su firma. Kaltinamasis prisistatė vadybininku K., pasiūlė atvažiuoti į ofisą, adresu ( - ), ir sumokėti 300 eurų avansą, kadangi viso užsakymo suma apie 600 Eur. Kai pasakė, kad nespės, pasisiūlė atvažiuoti pats. Su savimi atsivežė sutartį, paėmė pinigus, išrašė pinigų priėmimo kvitą. Pasakė, kad per 45 dienas užsakymas bus. Po savaitės vyras papildomai užsakinėjo pas jį duris, tai buvo 2018-05-09 d. Pasiskambino, kaltinamasis prisistatė K., pasiūlė atvažiuoti į ( - ) esantį ofisą. Nuvažiavo su vyru į tą ofisą, davė lapą pasirašyti, kad jie sutinka su išmatavimais. Prasidėjo užsakymų laukimas, kuris virto begale skambučių. Kaltinamasis tai atsiliepdavo, tai ne, kaltino darbininkus, maitino pažadais. Kažkuriuo metu kaltinamasis pasakė, kad langai pagaminti, bet yra Kaune sandėlyje. Pasisiūlė patys nuvažiuoti atsivežti, bet kaltinamasis teigė, kad negalima, niekas langų jiems neatiduos. Kai bus padarytos ir durys, pristatys viską kartu. Pradėjus griežtai bendrauti, galiausiai pripažino, kad nėra tų langų, nors prieš tai sakė, kad jie Kaune. Kaltinamasis sakė, kad grąžins pinigus, reikalavo sąskaitos. Tik aiškino, kad yra išvykęs, grįžęs galės grąžinti avansus grynais. Paskui reikalavo banko sąskaitos. Taip ir nesulaukę nei gaminių, nei pinigų, kreipėsi į Vartotojų teisių apsaugos tarnybą, kuri skundą tenkino, o dėl vyro pasakė, kad duomenis perdavė komisariatui. Tyrėja vyrui liepė daugiau niekam nerašyti, nes viskas dubliuosis. Tik vyrui iš jo asmeniškai sumokėto 300 Eur avanso už duris kaltinamasis grąžino 50 Eur, po to, kai buvo surašytas pareiškimas policijai.

76Nukentėjusioji G. R. parodė, kad 2018 m. gegužę internetu kreipėsi į įmones, kad paskaičiuotų, kiek kainuos įstiklinti balkoną. Firmos siuntė pasiūlymus. Paskambino M. K., pasiūlė 300 Eur pigesnę kainą nei kiti. Pasiūlė įstiklinti du balkonus už 700 Eur. Sutiko su jo pasiūlymu. Už pusvalandžio po pokalbio atvyko asmeniškai, kaip specialistas viską išmatavo, aptarė niuansus, atsivežė paruoštą sutartį, pinigų priėmimo kvitą. Sutartis buvo M. K. vardu (tikrąją kaltinamojo pavardę sužinojo tik policijoje). Sumokėjo jam 350 Eur avansą ir jis pažadėjo, kad po savaitės bus. Po mėnesio pradėjo skambinti jam pati. Bet tai jo technika nedirbo, tai žmonės atostogavo, vis atsikalbinėjo. Rugsėjį kreipėsi į Vartotojų teisių apsaugos tarnybą. Gruodį institucija atsakė, kad reikia kreiptis į policiją. Taip ir padarė. Ieškodama pasiūlymų, konkrečiai į MB „( - )“ nesikreipė, jai paskambino pats M. K., o iš kur gavo jos telefoną, nežino. Nesulaukdama užsakymo, skambindavo kas dvi savaites. Jam buvo skambinėjama kokius 7 mėnesius. Netekusi vilties, ji siūlė tiesiog grąžinti pinigus. Kaltinamasis iš pradžių atsisakė, aiškino, kad langai jau pagaminti, ką jis su jais veiks. Tik po to, kai ji kreipėsi į Vartotojų teisių apsaugos tarnybą, kaltinamasis susisiekė pats, prašė sąskaitos. Pinigų taip ir nesulaukė. Palaiko 350 Eur ieškinį.

77Nukentėjusioji iš nuotraukų atpažino M. V. kaip asmenį, kuris buvo atvykęs pas ją, prisistatė įmonės „Mega langai“ atstovu, atliko matavimus ir paėmė avansą (t.2, b.l.150-152).

78Civilinio ieškovo UAB „( - )“ atstovas A. K. parodė, kad 2018-06-25 UAB „( - )“ su MB „( - )“ sudarė sutartį Nr. MG-1917 dėl plastikinių langų gamybos ir sumontavimo už 5700 Eur sumą. Prieš pasirašant sutartį bendrovė ieškojo, kas sumontuotų langus. Rado skelbiamą, kad UAB „Mega langai“ vyksta akcija. Buvo nusiųsta užklausa jiems ir dar kelioms įmonėms. Atrinkti du geriausi pasiūlymai. Sutartį sudarė su ta įmone, kurios pasiūlymas buvo geresnis. Juos tenkino dvi pagrindinės pasiūlytos sąlygos – pigu ir greitai. Bendravo su M. K. (kaip dabar paaiškėjo - V.). Vien objekto namo langų užsakymas buvo 17 –ai langų. Po kurio laiko paskambino dar ir dėl terasos įstiklinimo. M. V. išmatavo dar ir trečią objektą, kuriame buvo įskilę vitrininiai langai. Kai pagal sutartį jau turėjo įstiklinti langus, paskambino, pranešė, kad langai jau atvažiavo, paprašė sumokėti antrą pinigų dalį, po ko jie bus pristatyti į objektą. Įmonė „( - )“ padarė klaidą, įvykdydama prašymą, kadangi pagal sutartį antrąją pinigų dalį privalėjo mokėti po to, kai langai bus pristatyti (o trečią – po sumontavimo). Kai sumokėjo antrąją pinigų dalį, prasidėjo atsikalbinėjimai. Tai jis būdavo išvykęs, tai apskritai nebekeldavo ragelio. Tai apkaltino vieno lango išmatavimų pakeitimu, dėl kurio neva keičiasi pagaminimo terminas. Važiavo ieškoti įmonės administracijos nurodytu adresu, nieko: nei firmos, nei jos sandėlių nerado, suprato, kad vyksta sukčiavimas. Kreipėsi su pareiškimu į prokuratūrą dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo. Kartu su pareiškimu prokuratūrai pateikė civilinį ieškinį. Ieškinys 3670 Eur. Tokią sumą sudaro du sumokėti avansai.

79Liudytojas A. S. parodė, jog tikslių datų nepamena, Vilniaus miesto 2 PK buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo, dėl plastikinių langų užsakymų ir sutarčių nevykdymo. Buvo gauta teismo nutartis sudalyvauti nusikalstamos veikos imitavimo modelyje, padaryti užsakymą. Paskambino įmonei „Mega langai“. Kalbėjo su vyriškiu, kaip suprato - įmonės vadovu. Pradėjo tartis dėl langų, kainos, susitarė susitikti. Jis aiškino, kad reikės pasakyti išmatavimus. Atvažiavo žmogus, iš balso atpažino - tai buvo tas pats, su kuriuo jis tarėsi telefonu. Jis išmatavo langus ir pasakė, kad reikės sumokėti pusę užsakymo sumos, sudarė sutartį. Pasirašė sutartį, sumokėjo avansą ir, jam išėjus už durų, šis žmogus buvo sulaikytas. Atpažįsta salėje kaltinamąjį, tai buvo tas žmogus, su kuriuo jis tarėsi dėl langų ir pasirašė sutartį. Sumokėjo avansą -400 eurų.

80Liudytoja M. L. parodė, kad turi individualią įmonę, kuri teikia klientams buhalterinės apskaitos tvarkymo paslaugas. Kaltinamąjį M. V. matė vieną kartą, 2018 m. kovo mėn. pasirašė sutartį dėl paslaugų tvarkyti buhalterinę apskaitą. Sutartį pasirašė, kiek suprato, jo žmona, nes ji yra bendrovės direktorė. Realiai jokios buhalterinės pagalbos nesuteikė. Kaltinamojo prašymu 2018 m. rugpjūčio ar rugsėjo mėnesį padėjo sutvarkyti dokumentus dėl kaltinamojo, jo žmonos ir dviejų darbuotojų mažojoje bendrijoje įdarbinimo. Keista buvo, kad iki tol nuo kovo mėn. iki rugpjūčio mėn. niekas nebuvo daroma, jai kilo įtarimų, nors pats kaltinamasis taip jai ir aiškino, jog veiklos nebuvo. Kokia veikla užsiminėjo mažoji bendrija, jai nebuvo žinoma. Bendrija nebuvo PVM mokėtoja, jokių buhalterinių dokumentų iš kaltinamojo tvarkymui negavo. Iki 2019-01-20 turėjo pranešti VMI duomenis dėl darbo užmokesčio ir iki kovo 31 pateikti balansą. Tyrimo metu jai buvo rodomi dokumentai. Matė, kad pinigų priėmimo kvituose yra įrašyta kaltinamojo M. kita pavardė, ne V.. Tai laikytina pažeidimu. Klaidingai buvo nurodoma įmonė - „Mega langai“, turėjo būti rašoma MB „( - )“, nenurodomas ūkio subjekto kodas (t.2, b.l.21-22, 55 ir kt.). Tokių dokumentų apskaitai iš viso nebūtų priėmusi.

81Liudytojas R. M. teisiamajame posėdyje parodė, jog kaltinamąjį pažįsta. 2018 metais ieškojo darbo, galimai tai buvo pavasaris. Kaltinamasis pats jį surado per skelbimą ar biržą ir paskambino. M., kurio iki tol nepažinojo, pasakė, kad reikia pagalbos langus montuoti. Pasirašė darbo sutartį su „( - )“. Kai langai buvo pristatomi, M. paskambindavo, kad reikia juos sumontuoti. Atvažiuodavo, pasikraudavo ir važiuodavo į objektą. Tai buvo jo (liudytojo) papildomas darbas ir noras papildomai užsidirbti, nes turėjo pagrindinį analogišką langų montavimo darbą kitur. Kiek langų sumontavo, dirbdamas M., dabar nepasakys. Buvo vienas ar du objektai į mėnesį ir dirbo pas jį apie du ar tris mėnesius. Turėjo savo transporto priemonę. Kai reikėjo dirbti, į pagalbą jis prašydavo sau tai vieną, tai kitą žmogų. Dažniausiai padėdavo A.. Su M. buvo sutarta už montavimą mokėti 100 eurų, pradžioje mokėjo, o po kiek laiko nustojo mokėti. Vis žadėjo, liko skolingas. Pinigai nesumokėti, bet jų greičiausiai neatgaus. Galiausiai nustojo pas jį dirbti. Pas jį niekada nematė daug langų, žino, kad užsakymų daug pas M. ir nebūdavo, vienas - kitas užsakymas. Vėliau sužinojo, kad jis sulaikytas. Kaltinamojo pavardės jis nežino, o G. V. yra lyg M. žmona, bet jos nematė.

82Liudytojas A. L. parodė, kad kaltinamąjį pažįsta. Datos neatsimena, bet M. (V.) 2018 metais pasiūlė jam dirbti su langais. Objektų tiksliai nepamena, nepasakys, kur ir kokie objektai buvo. Buvo kažkur užrašyta įmonė, gali būti pavadinimu „Mega langai“. Su M. jį supažindino R., pavardės nežino. Nusiuntė dėl įdarbinimo savo duomenis, vardą, pavardę, gimimo metus. Turėjo būti mokama 100 eurų už 2 val., panašiai sutarė. Atlyginimo iš M. rankų negaudavo. Pradžioje gaudavo pinigų per R., vėliau nustojo jam mokėti ir visų pinigų už darbą jis taip ir negavo. Susižalojo ranką, nuvyko į Sodrą, kur jam pranešė, jog iš „Mega langai“ negauna jokių mokėjimų. R. sakė, kad nežino, ar ta įmonė aplamai dar egzistuoja. Atsimena, kad su R. automobiliu vyko į sandėlį ( - ) pasiimti langų, kuriuos po to jie vežė ir montavo objektuose (butuose). Ne kiekvieną dieną dirbo, per mėnesį būdavo gal 3-4 užsakymai.

83Liudytojui teismas pateikė susipažinti darbo sutartį Nr. 04 2018 m. rugpjūčio 28 d. (t.15, b.l.109-109). A. L. parodė, kad jokio atlyginimo nuo oficialaus įdarbinimo dienos nėra gavęs.

84Liudytojas K. M. teismo posėdyje parodė, jog jis yra įmonės „( - )“ direktorius. 2018 metais kaltinamasis M. kreipėsi dėl patalpų ( - ) nuomos - sandėlio ir administracinės patalpos. Pasirašė sutartį dėl nuomos. G. V. jis (liudytojas) nematė ir nepažįsta. Patalpas kaltinamasis numodavo 3-4 mėnesius. Retkarčiais jis matė, kad į sandėlį atveždavo langus, po to išveždavo. Nedaug atvažiuodavo mašinų. Daugiausiai sandėlyje matė 8-10 langų rėmų. Iš kur langai buvo atvežami, pasakyti negali. Be sandėlio, jie turėjo dar kambarį kaip ofisą, kur buvo langų pavyzdžiai. Nuomos sutartį nutraukė, kai atvyko policijos darbuotojai, darė kratą. Suprato, kad vyksta kažkas negero, nes dar iki policijos atvykimo, rugpjūčio mėnesį žmonės atvažiuodavo ir klausdavo, kas darosi. Atvažiuodavo, klausdavo, kaip rasti, kas langais prekiauja, minėjo įmonę „Mega langai“.

85Prie bylos yra pridėta 2018-05-03 negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis tarp Kooperatinės bendrovės „( - )“ ir MB „( - )“ (t.10, b.l.57-58) ir 2018-09-25 bendrovės „( - )“ pranešimas apie nuomos sutarties nutraukimą (t.10, b.l.59).

86Liudytoja G. D. parodė, kad tėvas L. D. rado skelbimą dėl langų. Jo nurodytu telefonu ji skambino tai įmonei, atsiliepė vyras, su kuriuo ir sutarė, kad kitą dieną jis atvažiuos pamatuoti langų. Sutarties pasirašyme, avanso sumokėjime ji nedalyvavo, bendravo tėvas, kuris ir nukentėjo. Langai pagaminti nebuvo. Dar keletą kartų skambino kaltinamajam, kartais jis atsiliepdavo, pažadėdavo, kad po savaitės bus langai, bet šito taip ir neįvyko. Aiškino, kad grąžins pinigus, bet ir to nepadarė. Vėliau internete tėvas perskaitė, kad nukentėjusieji raginami kreiptis į policiją, ką jie ir padarė.

87Liudytojas A. G. teismo posėdyje nurodė, kad yra nukentėjusiosios D. G. vyras. Kaltinamąjį pažįsta. Jiems reikėjo vitrininių langų ir durų. Jis buvo užsakęs gaminius iš įmonės „( - )“, bet žmona pasakė, kad rado pigiau. Atvažiavo prie namų ( - ) ir laukė žmogaus, kuris turėjo pagal susitarimą atvykti išmatuoti. Atvyko, išmatavo, susidarė įspūdis, kad savo darbą išmano. Norėjo geresnių lauko durų, į ką jis pasakė, kad bus su vokiškais vyriais, paprašė 500 avanso. Išrašė kvitą gavęs avansą, pasirašė sutartį ir pradėjo laukti įvykdymo. Daugiau kaltinamasis nesirodė. Žmona skambino jam nurodytu numeriu, jis maitino pažadais: „ palaukite, čia va gaminama, viską gausite“, „gaminama buvo užsienyje, bet gamykla užsidarė“. Po to aiškino telefonu, kad jau turi atvežti iš užsienio. Tačiau viskas baigėsi pažadais.

88Liudytoja N. M. parodė, jog pažįstamas G. N. paprašė jos rasti įmonę, kuri pakeis jam langus. 2018 m. rado pagal reklamą ir skambino. Atvyko vyras. Ar tai buvo kaltinamasis, pasakyti negali, neatsimena. Jis matavo langus, paėmė 400 eurų avanso, žadėjo greitai įvykdyti užsakymą. G. N. pasirašė su juo sutartį ir jis išvyko. Po ko jie 2 ar 3 mėnesius ieškojo minėto gamintojo, skambino jam. Šis aiškino, kad pusė gaminių jau pagaminta, liko pagaminti dar pusę ir įvykdys sutartį. Po to skambino ir jis jau neatsiliepė.

89Liudytojas A. K. parodė, kad kaltinamąjį teko matyti, kai jis atvažiavęs langus matuoti K.S.. Atvažiavo, išmatavo ir jie laukė sutarties įvykdymo keturias savaites, paskui pradėjo jo ieškoti ir skambinti. Kartą jis atsiliepė, pasakė, kad langai gaminami, o paskui jau į skambučius neatsiliepdavo. Nutrūko ir susirašinėjimas el. paštu.

90Liudytojas atpažino iš tyrimo metu jam pateiktų nuotraukų M. V., kaip asmenį, kuris atliko langų matavimą (t.8, b.l.26-27).

91Liudytoja J. Č. negali prisiminti, ar yra mačiusi kaltinamąjį. Anūkas 2018 metų pavasarį, galėjo būti gegužės 21 d., internete rado skelbimą dėl langų gamybos. K. ar V. prisistatė, atliko matavimus. Pasirašė sutartį, sumokėjo pagal kvitą 200 eurų avanso. Sutarė dėl termino, darbą turėjo padaryti birželį. Laukė, o langų balkonui vis dar nebuvo. Skambino nurodytu telefonu, atsibodo laukti, todėl pranešė, kad grąžintų pinigus. Kai anūkas rugpjūčio 3 d. grįžo iš Prancūzijos, langai dar įstatyti nebuvo. Tuomet paskambino sūnui - advokatui, šis turėjo pasirūpinti šiuo reikalu, skambinti. Su vėlavimu rugpjūčio mėn. langai buvo atvežti ir sumontuoti. Sumokėjo likusius mokėti 250 eurų. Kalba apie K. ir V. todėl, kad internete buvo viena pavardė, sutartyje - kita. Kokia yra jo tikroji pavardė, su kaltinamuoju nesiaiškino.

92Liudytojas, Lenkijos Respublikos pilietis liudytojas W. B. parodė, kad yra „( - )“ vadovas. M. V. iš Vilniaus pažįsta. Pernai, t.y. 2018 metais, apie 2-3 mėnesius vyko su juo bendradarbiavimas. Jokių sutarčių nebuvo. V. atsiųsdavo užsakymus dėl langų pagal konkrečius išmatavimus. Bendravimas vyko elektroniniu paštu. Jo įmonė langų negamina, todėl jis darydavo užsakymus įmonėse, kurios tuo užsiima. Pagamintą ir apmokėtą produkciją (langus) jo įmonė pristatydavo į Vilnių. Pradžioje apmokoma buvo tvarkingai, jo įmonė gaudavo pervedimus ir bendrijos „( - )“, vėliau mokėjimai pradėjo vėluoti. Negalėjo gi gamintojui Lenkijoje mokėti savų pinigų. Galiausiai pareikalavo iš M. V., kad už eilinį užsakymą jis pervestų avansą, buvo jau pagaminti langai, bet V. atsisakė sumokėti ir pranešė, kad langus jis gali palikti sau. Taip jų bendradarbiavimus nutrūko. Tuos likusius 4 langus jis realizavo. Iš viso į Vilnių pristatė apie 60-70 plastikinių langų.

932018-12-14 VĮ "Registrų centro" pateiktais duomenimis MB „( - )“ vadovė nuo 2016-12-19 yra G. V. (t.10, b.l. 74-86).

94Iš SODROS pranešimo matyti, kad MB "( - )" M. V. dirba nuo 2018-08-22, G. V. nuo 2018-08-22, A. L. nuo 2018-08-29, R. M. nuo 2018-08-28, V. J. nuo 2012-12-28. Kitų dirbančių darbuotojų nėra (t.16, b.l. 33, 34).

95Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos 2018-12- rašte Nr.(27.4-40-4E0 nurodo, kad Mažoji bendrija "( - )" yra įregistravusi vieną veiklą: Garso įrašymas ir muzikos įrašų leidyba (EVRK kodas 592000) (t.10, b.l. 92). Dokumente taip pat kalbama apie konsultacijų teikimą buhalterijos srityje.

962018-12- Nr.(7.2E-3E) raštu Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius pateikė duomenis, susijusius su MB „( - )" (pranešimus apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pradžią ir kt). M. V. pranešimas - 2018-08-21. Taip pat 2017-03-14 Darbo Ginčų komisijos sprendimą, kuriuo konstatuota, kad įmonė nemokėjo darbo užmokesčio darbuotojai G. M. už laiptinių valymą, taip pat I. A.. Išieškoti 614,51 Eur ir 176,01 Eur (t.10, b.l. 101-118).

972018-12-11 Lietuvos Antstolių rūmai rašte nurodo M. V. atžvilgiu vykdomi išieškojimai (užvestos vykdomosios bylos, esančios eigoje šiuo metu nuo 2012-04-05 - 2018-06-13 (16 atvejų, tarp jų taikyta laikinosios apsaugos priemonės, iš viso sumai 6851,39 Eur) (t.10, b.l. 119-121).

98MB „( - )“ banko sąskaitos Nr. ( - ) išklotinėse 2018-05-27 R. B. pervedimas 510 Eur sumai, 2018-06-15 L. P. pervedimas 200 Eur sumai ir kiti (t.11, b.l. 19, 29-81).

992018-11-21 Daiktų apžiūros protokole užfiksuota, kad atlikta kompiuterio "Asus", kuris buvo paimtas kratos metu, apžiūra. Kompiuteris Asus, serijos numeris ( - ), modelis E402W. Atidarius kompiuterį ieškomas IP ( - ) (LAN ADAPTERIS). Bevielio ryšio IP adresas- ( - ). Kompiuteryje įvestas naudotojas „G. V.“. Darbalaukyje aplankalas „Mega Sutartys“, joje failas su sutartimis nuo 2018-03-09 iki 2018-09-24. Darbalaukyje daug failų su naujomis sutartimis bei komerciniais siūlymais. Darbalaukyje yra 2018-09-14 failas „Payment", kuriame apmokėjimas per AB „Luminor" banką 320 eurų sumai UAB "E. B.". Taip pat, mokėjimo nurodymas 2018-09-18 dienai 60 eurų sumai UAB „E. B.“. Darbalaukyje yra failas, kurį atidarius matyti, kas tai sąskaita, išrašyta 2018-08-30 MB "( - )" vardu pirkėjui R. S. įmonei. Sąskaitą išrašo G. V. 575 eurams. Sąskaita MG Nr. 1032. Pagal atidarytus failus su sąskaitomis-faktūromis matyti, kad ruošiniai sąskaitų pasirašymui su juridiniais asmenimis, t.y. bendrovėmis, išrašyti G. V. vardu.

100Apžiūros metu M. V. paaiškino, kad sąskaitos-faktūros su įmonėmis būdavo išrašytos G. V. vardu, o jis išrašydavo kvitus fiziniams asmenims savo vardu. Apžiūrėjus dauguma tokių "failų" matyti, kad visos sąskaitos - faktūros įmonėms buvo išrašomos „G. V.“ arba „Vadovės G. V.“. Kompiuteryje nėra jokių sutarčių su tiekėjais. M. V. apžiūros metu paaiškina, kad jis arba MB „( - )“ nėra sudariusi sutarčių dėl langų su langų gamintojais, tik yra sąskaitos apmokėjimui. Po apžiūros rasti failai perrašomi į USB atmintinę (12 t., b.l. 24-26 -33). Informacija iš kompiuterio įrašyta į USB (t.12, b.l.28).

1012018-11-28 Daiktų apžiūros protokole nurodoma, kad atlikta įmonių antspaudų, kurie rasti kratos metu (Mažoji bendrija „( - )“, UAB „( - )“) apžiūra (t.12, b.l. 34-44).

1022018-12-03 Kitų objektų apžiūros protokole užfiksuota, kad atlikta dokumentų, rastų ir paimtų kratos metu apžiūra (t.12, b.l. 54-113).

1032016-11-03, 2016-12-01, 2016-11-01 Valymo paslaugų teikimo sutartys vykdytojas MB „( - )“, pardavimų vadovas M. V. (t.12, b. l. 64-65, 66-67, 68-69, 70-73, 74-75, 76-77).

1042018-12-02 Kitų objektų apžiūros protokole užfiksuota, kad atlikta dokumentų, rastų ir paimtų kratos metu apžiūra (t.13, b.l. 1-201).

1052018-03-22 ir 2018-09-03 M. V. sudarė sutartį dėl automobilio „Toyota Auris“ nuomos (t.13, b.l. 54, 66-68).

106Sąskaita- faktūra 2018-06-22, 2018-06-28 tarp „( - )“ ir Mažoji bendrija „( - )“ G. V. (pasirašo V. B., daugiau parašų ar spaudų nėra (MB "( - )") (t.13, b.l. 73, 74).

1072018-12-10 Savanoriško daiktų, dokumentų pateikimo protokole užfiksuota, kad įtariamasis M. V. pateikė: 1.2018-05-03 negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis, be parašų (( - )), 2 lapai; 2. Buhalterinių apskaitos teikimo sutartis nr. 66, 2018-03-27, 8 lapai.(kopijos). 3. Darbo sutartys: M. V., 2018-08-21 data, be antspaudo, pasirašyta G. V., 4 lapai, darbuotojo M. V.-2018-08-21 data, be antspaudo, pasirašyta G. V. ir M. V., 4 lapai, A. L. 2018-08-28 data, be antspaudo, pasirašyta G. V. ir A. L., 4 lapai, R. M. 2018-08-21 data, be antspaudo, pasirašyta G. V., be R. M. parašo, 4 lapai, 5. 2018-03-01 G. V. įgaliojimas M. V. pasirašyti sutartis, atstovauti, be įmonės antspaudo (t.15, b.l. 100-128).

1082018-12-11 Elektroniniu paštu pateiktas sutarčių žurnalas už 2018 metus (t.15, b.l. 132-136).

109Įrodymų vertinimas, veiksmų kvalifikavimas

110Pagal Lietuvos Respublikos BPK 305 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatas teismas nuosprendyje savo išvadas pagrindžia įrodymais, kurie vertinami remiantis Lietuvos Respublikos BPK 20 straipsnio 5 dalyje nustatytomis taisyklėmis. Turi būti įvertintas kiekvienas įrodymas atskirai ir įrodymų visuma. Kasacinės instancijos teismo praktikoje pripažįstama, kad teisingą teismo baigiamojo akto priėmimą lemia ne įrodinėjimo apimtis, o daromų teisinių išvadų pagrįstumas.

111Teismas, priimdamas nuosprendį, vadovaujasi taisykle: asmens kaltė gali būti konstatuota, kai ištyrus proceso metu surinktus įrodymus, nelieka jokios protingos abejonės, kad traukiamas baudžiamojon atsakomybėn asmuo padarė veiką, už kurią jam skirtina bausmė.

112Lietuvos BK 182 straipsnio 2 dalyje nurodytu nusikaltimu kėsinamasi į nuosavybę, turtines teises ir turtinius interesus, o jo dalykas yra turtinė nauda, kurią, panaudojęs apgaulę, kaltininkas gauna sau ar kitam asmeniui. Taigi, sukčiavimui būdinga tai, kad dėl panaudotos apgaulės kitas asmuo patiria turtinės žalos (netenka pinigų, kito turto, turtinės teisės, galimybių įgyvendinti turimą turtinę teisę), o kaltininkas gauna turtinės naudos sau arba kitam asmeniui. Sukčiaujant apgaulė panaudojama turint tikslą suklaidinti turto savininką, valdytoją arba asmenį, kurio žinioje yra turtas, arba asmenį, turintį priimti teisinę reikšmę turinčius sprendimus dėl nukentėjusiojo asmens turto. Pabrėžtina, kad sukčiavimas gali būti padarytas tik tiesiogine tyčia, kai kaltininkas suvokia, jog esmingai klaidina kitą asmenį (instituciją), numato, kad dėl jo veiksmų kitas asmuo patirs turtinę žalą, o sau ar kitam asmeniui jis gaus turtinės naudos, ir būtent to tikslo siekia (kasacinės nutartys Nr.2K-335/2010, Nr.2K-7-9/2013, Nr.2K-7-47-895/2016).

113Apgaulei būdingi trys požymiai: objektyviosios tiesos iškreipimas, tikslas suklaidinti ir tyčia, t.y. kaltininko suvokimas, kad jis sąmoningai pateikia tikrovės neatitinkančią informaciją. Apgaulės esmę sudaro dėl kaltininko objektyviosios tiesos iškraipymo nukentėjusiojo sąmonėje susiformavęs klaidingas įsivaizdavimas objektyviai egzistuojančių ar egzistavusių faktų, kurie suklydusį nukentėjusįjį paskatina nenaudingai disponuoti savo turtu, t.y. perduoti turtą, perleisti turtinę teisę, prisiimti turtinius įsipareigojimus, atsisakyti realizuoti savo turtinę teisę ir panašiai. Jei tokiais atvejais apgautoji šalis, vadovaudamasi neteisingai suvoktomis aplinkybėmis, sudaro nenaudingą sandorį ar atlieka nenaudingą sau veiksmą disponuojant turtu, toks aktas negali būti pripažintas laisvu, kadangi jame trūksta asmens išreikštos laisvos valios. Svetimas, kitam asmeniui nuosavybės teise priklausantis turtas gali būti įgyjamas ir civilinių sutarčių pagrindu. Bet toks turto įgijimas laikomas teisėtu tada, kai sutarties sudarymo metu šalys išreiškė savo tikrąją valią. Esminis sukčiavimo, kaip nusikalstamos veikos, požymis, skiriantis jį nuo civilinio delikto, yra apgaulės panaudojimas prieš turto savininką ar teisėtą valdytoją. Apgaulė sukčiavimo atveju yra esminė, t.y. suklaidinimas turi lemiamą reikšmę apsisprendimui dėl turto perdavimo kaltininkui ar kitam asmeniui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-04-20 nutartis baudžiamojoje byloje Nr.2K-133/2010). Suklaidinimo būdai galimi įvairūs.

114Pagal BK 190 str. XXVIII skyriuje numatytas turtas yra didelės vertės, jeigu jo vertė viršija 250 MGL dydžio sumą.

115Pagal formuojamą teismų praktiką tęstine pripažįstama tokia nusikalstama veika, kuri susideda iš dviejų ar daugiau tapačių ar vienarūšių veiksmų, iš kurių kiekvienas, vertinamas atskirai, atitinka to paties BK specialiosios dalies straipsnyje nurodyto nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo objektyviuosius požymius, tačiau jie visi yra jungiami bendros tyčios (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-232/2010, 2K-474/2010, 2K-650/2010 ir kt.). Sukčiavimo baudžiamosiose bylose bendros tyčios, jungiančios kelias veikas, svarbiu kriterijumi paprastai pripažįstamas konkretus siekis kelis kartus apgaule gauti turtinę naudą iš to paties šaltinio ir net iš kuo didesnio skaičiaus skirtingų nukentėjusiųjų (pvz., kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr.2K-250-699/2017, 2K-177-788/2019). Veiksmai suklastojant kelis skirtingus dokumentus ar pagaminant kelis netikrus dokumentus, juos įgyjant, laikant ar panaudojant, kai tai padaryta pagal bendrą sumanymą ir siekiant to paties tikslo, taip pat paprastai kvalifikuojami kaip tęstinė veika (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-416/2012, 2K-178-976/2017, 2K-251-1073/2018 ir kt.).

116Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnyje numatyto nusikaltimo dalykas yra dokumentas, t.y. rašytinis aktas, įtvirtinantis juridinę reikšmę turinčią informaciją, kuri pagal savo pobūdį ir reikšmę yra teisės, pareigos, teisinio santykio atsiradimo, pasikeitimo ar pasibaigimo įrodymu, taip pat juridinių faktų ar turinčių juridinę reikšmę aplinkybių įrodymu. Dokumentas laikomas suklastotu, kai kaltininkas pakeičia kito asmens surašyto, atspausdinto ar kitaip pagaminto dokumento turinį (dokumento suklastojimas) arba savo vardu surašo, atspausdina ar kitaip pagamina arba tik patvirtina kito asmens surašytą dokumentą, kurio turinyje įtvirtinti objektyvios tikrovės neatitinkantys duomenys (netikro dokumento gaminimas, laikymas, gabenimas, siuntimas, panaudojimas ar realizavimas).

117Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnyje numatyta veika gali būti padaroma tik tiesiogine tyčia. Tikro dokumento suklastojimas suprantamas kaip dokumento tikrumo ir jo turinio teisingumo pakeitimas. Dokumentai klastojami įrašant melagingą informaciją, padirbant parašą ar antspaudą, pašalinant tikro dokumento teksto dalį, perklijuojant nuotrauką ir pan. Dokumento suklastojimas yra ne tik tada, kai kaltininkas neteisėtai pakeičia autentiško dokumento formą ir (ar) turinį, tokiais neteisėtais veiksmais įtvirtindamas tikrovės neatitinkančią informaciją ir siekdamas paleisti tokį dokumentą į teisinę apyvartą kaip tikrą, bet ir tada, kai kaltininkas, objektyviai turėdamas teisę savo vardu surašyti, atspausdinti ar kitaip pagaminti tam tikrus dokumentus, neteisėtai savo vardu surašo, atspausdina ar kitaip pagamina tokį dokumentą, jame įtvirtindamas tikrovės neatitinkančią informaciją, arba kito asmens į dokumentą įtrauktus objektyvios tikrovės neatitinkančius duomenis patvirtina parašu, antspaudu arba kitokiu būdu, siekdamas paleisti tokį dokumentą į teisinę apyvartą kaip tikrą (kasacinės nutartys Nr. 2K-7-35/2011, Nr. 2K-37/2012). Rašytinio akto teisinė reikšmė pasireiškia tuo, kad jis suteikia tam tikras teises ir pareigas.

118BK 300 straipsnio 3 dalyje, be kita ko, numatyta baudžiamoji atsakomybė už tikro dokumento suklastojimą ar netikro pagaminimą ir disponavimą tokiais dokumentais, jeigu dėl to padaryta didelės žalos. Šiuo atveju yra būtina nustatyti ne tik pavojingą veiką – dokumento suklastojimą ar netikro pagaminimą ar disponavimą jais, tačiau ir pavojingus padarinius bei priežastinį ryšį tarp veikos ir didelės žalos padarymo.

119Kaltinamojo M. V. gynėjas nurodo, kad vien tik turtinės prievolės nevykdymas ar kitokių civilinės sutarties sąlygų nesilaikymas neatitinka sukčiavimo požymių ir neturi užtraukti baudžiamosios atsakomybės. Sutiktina su tuo, neleistina išplėsti baudžiamosios atsakomybės taikymo ribų, nepagrįstai kriminalizuoti susiklosčiusių šalių santykių bei pažeisti paskutinės priemonės (ultima ratio) principą, tačiau teismų praktikoje taip pat yra konstatuojama, jog civiliniai teisiniai sandoriai yra teisėti, kai šalių veiksmai sandorių sudarymo metu bei iš sandorių atsiradusių prievolių vykdymas rodo tikruosius jų ketinimus, kai siekiama iš civilinio sandorio išplaukiančių pasekmių, o ne nusikalstamų tikslų. Būtent apgaulė įtraukiant asmenį į sandorį, jau šio sandorio metu turint tyčią nevykdyti savo prievolės, yra baudžiamosios atsakomybės taikymo kriterijus. Dėl to teismų praktikoje tais atvejais, kai padaryta veika, susijusi su tam tikros turtinės prievolės nevykdymu, svarbiomis aplinkybėmis, rodančiomis nusikalstamą padarytos veikos pobūdį, laikoma tai, kad kaltininko naudota apgaulė buvo esminė nukentėjusiojo apsisprendimui dalyvauti jam žalingame sandoryje (kasacinė byla Nr. 2K-133/2010).

120Kaltinamasis M. V., pripažindamas objektyviai nustatytas jo atliktų veiksmų aplinkybes, aiškina, kad jis neturėjo tyčios apgaudinėti langų užsakovus, priešingai - sudarinėjo su jais rašytines sutartis ir imdavo avansus tikslu įvykdyti sutartinius įsipareigojimus, t.y. užsakyti pas Lietuvos ar Lenkijos gamintojus langus ir po to juos sumontuoti užsakovams. Sandėliavimui nuomojo netgi sandėlį Vilniuje. Be to, pabrėžia, kad nemažai užsakymų 2018 metais jis ir įvykdė, tačiau dėl verslo rizikos ir iškilusių problemų, konflikto su Lenkijos langų tiekėju jam pritrūko apyvartinių lėšų. Būtent tuo jis paaiškina, jog ir toliau tęsė savo veiklą: pasirašinėjo sutartis su naujais klientais, paimdavo iš jų avansinius mokėjimus ir ketino ateityje, nors ir pavėluotai, pristatyti bei sumontuoti langus užsakovams. Be gaunamų avansų tokia jo veikla būtų iš viso sustojusi. M. V. pripažįsta susidariusias skolas nukentėjusiesiems.

121Todėl, kaip nurodė kaltinamojo gynėjas teismo proceso metu, tarp jo ginamojo ir piliečių, kurie užsakė pagaminti ir sumontuoti jiems langus, susiklostė būtent civiliniai santykiai. Nukentėjusieji galėjo savo teises apginti civilinio proceso tvarka ir kai kurie iš jų netgi šia teise pasinaudojo. Atsižvelgiant į tai, gynybos vertinimu, nėra pagrindo išvadai, kad M. V. naudojo apgaulę ir nusikalstamu būdu užvaldė svetimą turtą ar išvengė šiuo atveju turtinės prievolės.

122Teismas, proceso eigoje įvertinęs ikiteisminio tyrimo surinktų ir teismo proceso metu išnagrinėtų įrodymų visumą, daro išvadą, jog šioje byloje surinkta pakankamai faktinių duomenų, kad kaltinamasis M. V. langų užsakovų - nukentėjusiųjų atžvilgiu panaudojo apgaulę ir būtent tokiu būdu užvaldė jų turtą, t.y., pinigines lėšas, kurias jie mokėjo M. V. kaip avansą.

123Pažymėtina, kad teismų praktikoje tais atvejais, kai vertinama veika susijusi su nukentėjusiojo įtraukimu į jam nenaudingą sandorį, svarbiomis aplinkybėmis, rodančiomis baudžiamąjį teisinį pažeidimo pobūdį, laikoma tai, kad kaltinamo asmens naudota apgaulė buvo esminė nukentėjusiajam apsisprendžiant dalyvauti jam žalingame sandoryje, jog kaltinamas asmuo sąmoningai sudarė situaciją, kad nukentėjusysis negalėtų civilinėmis teisinėmis priemonėmis atkurti savo pažeistos teisės arba toks pažeistų teisių gynimo būdas būtų apsunkintas, pavyzdžiui, be teisėsaugos institucijų pagalbos neįmanoma surasti ar identifikuoti prievolės vengiančio asmens, sandoris sąmoningai sudarytas taip, kad vėliau būtų neįmanoma įrodyti jo tikrojo turinio, asmuo skolinosi nuslėpdamas nuo nukentėjusiojo esminę informaciją apie didelę skolų naštą ir nemokumą ir pan. (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-81/2011, 2K-133/2010, 2K-78/2009).

124Todėl nagrinėjamoje byloje yra aktuali apgaulės (piktnaudžiavimo pasitikėjimu) esmingumo įvertinimo problema.

125Bylos įrodymais yra nustatyta, kad kaltinamasis M. V. su sugyventine G. V. įgijo MB „( - )“, kurios direktore tapo G. V., ir veikla pagal įstatus - Garso įrašymas ir muzikos įrašų leidyba (EVRK kodas 592000) (t.10, b.l. 92). VĮ Registro cento duomenimis, nuo 2012 metų iš viso nėra duomenų apie šio juridinio asmens veiklą, vadovas nuo 2017.01.10 d. - G. V. (t.16, b.l.30-31). Kaltinamasis aiškina, kad veikė pagal mažosios bendrijos jam direktorės išduotą įgaliojimą (t.15, b.l.1). Realiai, kaip matyti iš bylos duomenų ir esamų dokumentų (t.12, b.l.64-77), bendrija atliko keletą darbų objektų valymo srityje, po ko kaltinamasis panaudojo minėtą mažąją bendriją tik kaip oficialią priedangą veikloje sudarydamas sutartis dėl langų piliečiams pristatymo ir montavimo (sutartyse nurodyta - langų gamyba), naudodamas bendrijos sąskaitą, banko instrumentus. Taip pat jis klientų pritraukimui ir eilės sutarčių sudarymui pasinaudojo reklaminiu pavadinimu, prekiniu ženklu „Mega langai“, įrašydamas šį pavadinimą į sutartis su piliečiais bei taip pat nurodydamas, kad jis yra šios įmonės projekto vadovas, nors tokia įmonė, kaip „Mega langai“, neegzistuoja (t.17, b.l.40).

126Kaltinamasis M. V. nurodo, kad jis realiai vykdė langų užsakymo iš gamintojų ar tiekėjų, jų pristatymo konkretiems užsakovams bei montavimo veiklą. Įvykdė apie 80 užsakymų. Teismas neturi pagrindo netikėti jo aiškinimais. Apie langų pristatymą ir montavimą posėdyje patvirtino ir liudytoja J. Č., bylos medžiagoje yra sutarčių su piliečiais, kurie nesikreipė į teisėsaugos institucijas dėl neįvykdytų darbų. Tačiau šioje vietoje teismas pažymi tai, kad teisiškai yra vertinami atvejai pagal M. V. pareikštą kaltinimą, kuomet nustatoma, jog šioje byloje pripažintų nukentėjusiųjų atžvilgiu kaltinamasis panaudojo apgaulę įtraukdamas juos į jiems žalingus sandorius.

127Kaltinamasis žinojo (to jis pats neneigia), kad neturi lėšų užsakymams gaminti langus Lietuvoje ir Lenkijoje, kad jau daug yra neįvykdytų sutartinių įsipareigojimų konkretiems užsakovams, skolų (nuo 2012 m. iki 2018-12-11, antstolių duomenimis, buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės, įsiskolinimo suma 68951,39 eurų, t. 10, b.l. 119-121), nepaisydamas to, jis ir toliau priminėjo užsakymus, pasirašinėjo sutartis ir imdavo avansus iš naujų užsakovų. M. V. nuslėpė nuo nukentėjusiųjų tikrąją situaciją, o priešingai - tam, kad jie pasirašytų sutartį ir sumokėtų avansą, reklamavo mažesnę gaminių (langų) kainą, aiškino užsakovams, kad langai bus pristatyti bei sumontuoti netgi anksčiau, nei yra numatyta sutartyse. Apie tai parodė teisiamojo posėdžio metu nukentėjusieji N. S., O. V., J. I., B. J., L. D., A. K., A. C. bei kiti nukentėjusieji.

128Kaltinamasis M. V. pats atvykdavo pas užsakovus matuoti langus, demonstravo save kaip gerą šios srities (langų montavimo) specialistą, konsultavo, patardavo ir, kaip parodė nukentėjusieji, sudarė įspūdį kompetentingo langų specialisto.

129M. V. sutartyse su užsakovais įvardindavo save MB „( - )“ projektu vadovu, nors iki 2018-08-22 jis aplamai nebuvo įdarbintas šioje įmonėje (t.15, b.l. 103-104, t. 16, b.l.33-34).

130Sutartyse su užsakovais (nukentėjusiaisiais) kaltinamasis įrašydavo ne savo pavardę, įvardindavo save M. K. bei pasirašydavo ne savo įprastu V. parašu. Teisiamojo posėdžio metu M. V. aiškino, jog įvyko techninė klaida, tačiau tai paneigia minėtų įrašų kiekis - K. pavardė įrašyta 41 sutartyje, be to, minėta pavardė buvo jo įrašoma ir kvituose. Taigi, pasirašydamas šalia ne savo, bet svetimos ir išgalvotos K. pavardės, daugelį kartų kaltinamasis negalėjo nepastebėti, kad įrašoma (atspausdinama) ne jo pavardė. Darytina išvada, jog tai buvo atlikta tyčia. Apie tai, kad K. pavardę kaltinamasis dokumentuose naudojo sąmoningai, byloja ne tik dokumentų kiekis, tačiau ir nukentėjusiųjų parodymai, kurie ieškodami K., skambino ir įvardindavo jį tokia pavarde iš sutarties teksto, tuo tarpu kaltinamasis jų klausimų ir kreipimosi būtent į K. nekoregavo. Nukentėjusioji L. J. parodė, kad ne kartą kaltinamasis prisistatė jai kaip „( - )“ vadybininkas K.. Nukentėjusioji J. A. parodė, jog kalbėjo su juo ir domėjosi, ar bendrauja būtent su M. K., t.y. asmeniu, su kuriuo sudaryta sutartis, į ką pastarasis atsakė jai teigiamai. Pažymėtina ir tai, kad ranka surašytame kvite apie avanso gavimą iš E. V. kaltinamasis save įvardina būtent kaip M. K., įrašo tokią pavardę ir šalia jos pasirašo jau savo įprastu V. parašu (t.13, b.l.129). Taigi, teismas sprendžia, kad kaltinamasis sąmoningai, tyčia daugeliu atvejų sutartyse ir bendravimo metu save prisistatė nukentėjusiesiems svetima pavarde ir taip klaidino juos ne tik dėl savo pareigų mažojoje bendrijoje, bet ir dėl tikrosios pavardės.

131Nukentėjusieji nurodo, kad nebūtų pasirašę sutarčių, nebūtų mokėję kaltinamajam avansų, jeigu būtų žinoję, kad iš tikrųjų kaltinamasis nėra K., nors tokiu prisistato ir tokią pavardę įrašo į sutarčių tekstą, kad jis nedirba įmonėje „( - )“, kad nurodytu adresu ( - ) šios įmonės buveinės nėra ir kad tokia įmonė neužsiima langų gamyba ir realiai aplamai neveikia. Ir tai yra visiškai suprantama, nes jiems iš karto kiltų klausimų bei abejonių, kodėl tai yra daroma ir kokių tikrųjų tikslų asmuo (M. V.) siekia.

132Kaltinamasis M. V. sudarinėjo sutartis, imdavo avansus, aiškino nukentėjusiesiems, jog langus sumontuos netgi greičiau, nei sutartyje numatytu terminu, nors pats neatliko jokių veiksmų tam, kad įvykdytų įsipareigojimą: neužsakė langų pas gamintojus nukentėjusiesiems N. S., L. F., R. M., L. J., D. G., D. R., A. V., Ž. K., E. G., L. R., K. R., I. L., R. G., A. C., D. V., R. Z., V. M., O. V., A. K., A. Ž., J. J., V. K., I. D., V. M., A. K., J. A., A. R., J. I., V. K., S. Z., A. K., A. K., T. K., J. K., K. S., S. B., J.R. N., D. Ū., G. N., R. M., I. C., K. P., E. K.. Šią aplinkybę pripažino ir pats kaltinamasis.

133Nėra duomenų, kad kaltinamasis būtų užsakęs gaminti Lietuvos ar Lenkijos įmonėms langus pagal sudarytas sutartis ir nukentėjusiesiems (užsakovams) E. B., L. K., J. V., B. J., Ž. S., L. P., I. B., L. D., A. G., A. A.. Sutarčių su gamintojais sudaroma nebuvo, vyko susirašinėjimas bei pinigų pervedimas.

134M. V. aiškina, jog M. B. užsakinėjo langus pas Lenkijos gamintoją, bet dėl konfliktinės situacijos su įmonės „( - )“ vadovu W. B. langai nebuvo pristatyti į Lietuvą. Analogiška situacija įvyko ir su nukentėjusiojo R. B. užsakymu. Tačiau šiuos M. V. teiginius paneigė liudytoju apklaustas W. B., kuris parodė, jog su M. V. bendradarbiavo apie 2-3 mėnesius, po ko jis nutrūko, kadangi M. V. atsisakė sumokėti avansą už eilinį užsakymą. Be to, nesant sutarčių su gamintojais, iš viso neaišku, kuriam užsakymui buvo pagaminti langai, likę pas Lenkijos gamintoją W. B..

135Kaltinamasis M. V., žinodamas apie esamą padėtį, savo skolas (t.10, b.l.119-121), MB „( - )“ veiklos nevykdymą bei apyvartinių lėšų trūkumą galimiems langų gaminimo užsakymams Lietuvoje ar Lenkijoje, pažeistus terminus pristatyti ankstesniems užsakovams langus ir juos sumontuoti, kiekvieną kartą, naujai siūlydamas nukentėjusiesiems pasirašyti sutartį ir imdamas iš jų avanso pinigus, darydavo išmatavimus, aiškindavo, jog langai bus pristatyti jiems netgi anksčiau nei numatyta sutartyje, vietoje atlikdamas matavimus, konsultuodamas juos, piktnaudžiavo jų pasitikėjimu, sukūrė nukentėjusiesiems įspūdį, kad sutarties sąlygos bus vykdomos. Sutartis bei kvitus gi jis daugelių atvejų, nukentėjusiesiems nežinant, pasirašydavo išgalvota K. pavarde ir pasirašydavo kitu, nei jam yra įprasta pasirašant V. pavarde, parašu. Prisistatinėjo bei į sutartis įrašydavo save Mažosios bendrijos „( - )“ arba neegzistuojančios įmonės „Mega langai“ projektu vadovu, nors iki 2018-08-22 aplamai MB „( - )“ nebuvo įdarbintas (t.16, b.l.33-34). Taigi, gavęs iš užsakovų avanso pinigus, kaip yra nustatyta bylos duomenimis, kaltinamasis M. V. langų gaminti neužsakydavo.

136Teismo vertinimu, aptartų aplinkybių visuma, ypač tai, kad MB „( - )“ buvo įkurta vystyti visai kitą veiklą, kad pinigai buvo gaunami avansu, kas suponavo sutarties vykdymo sąlygą ir pradžią, nors realiai jie buvo naudojami paties kaltinamojo naudai, suteikia pagrindą išvadai, kad pinigus M. V. iš nukentėjusiųjų gavo panaudodamas apgaulę (piktnaudžiaudamas jų pasitikėjimu), kuri ir buvo esminė aplinkybė, dėl kurios nukentėjusieji perdavė (mokėjo) jam pinigus, o pastarasis juos įgijo bei naudojo savo naudai. Nustatyta, kad būtent jis disponavo gautais pinigais, kurie buvo gauti į rankas arba pervesti į bendrijos sąskaitą. Nebuvo nustatyta, kad jis būtų atlikęs veiksmus, kuriais būtų siekta įgyvendinti sutartis, kurias jis pasirašė su šios bylos nukentėjusiaisiais, arba būtų grąžinęs pasisavintus svetimus pinigus, nors nukentėjusiesiems ne kartą aiškino, kad jau pervedė (grąžino) per banką jų sumokėtus avanso pinigus.

137Pažymėtina ir tai, kad apgaule užvaldęs nukentėjusiųjų pinigus, kaltinamasis M. V. melavo jiems, aiškindamas, kad langai gaminami arba jau pagaminti, kad greitu laiku bus pristatyti arba kad pristatant sudužo stiklas, kad avanso pinigai yra grąžinami jiems per banką ir panašiai, galiausiai - vengė kontaktų su nukentėjusiaisiais, neatsiliepdamas į jų skambučius. Nukentėjusioji L. F. parodė, kad jis nurodydavo įvairias vėlavimo priežastis: daug darbo, didelis namas, daug langų, visko nebespėja. Paskui, kad jiems pagamintas langas buvo blogai pritvirtintas, ties posūkiu iškrito iš mašinos, įskilo stiklas. Prašė jo vis tiek atvežti langą, sakė, kad patys pasikeis stiklo paketą. Tuomet kaltinamasis padėjo ragelį. Bendraujant jis iš pradžių buvo mandagus, vėliau tapo irzlus. Tiesiai pasakė, kad avanso niekas jai negrąžins. Nebekėlė ragelio. Skambino jam apie 10 kartų. Analogiškus parodymus davė nukentėjusieji J. A., N. S., L. R., B. J. ir kiti.

138Motyvuojant baudžiamosios atsakomybės pagrįstumą arba nepagrįstumą ją kasacinio teismo praktikoje atkreipiamas dėmesys į nukentėjusiojo galimybių apginti savo teisę civilinio proceso priemonėmis sumenkinimą kaip prievolės išvengimo būdą. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad baudžiamosios atsakomybės taikymo pagrįstumą tokiais atvejais rodo tai, jog kaltinamas asmuo sąmoningai sudarė situaciją, kad nukentėjusysis negalėtų civilinėmis teisinėmis priemonėmis atkurti savo pažeistos teisės arba toks pažeistų teisių gynimo būdas būtų pasunkintas, pvz.: be teisėsaugos institucijų pagalbos neįmanoma surasti ar identifikuoti prievolės vengiančio asmens, sandoris sąmoningai sudarytas taip, kad vėliau būtų neįmanoma įrodyti jo tikrojo turinio, asmuo skolinosi nuslėpdamas nuo nukentėjusiojo esminę informaciją apie didelę skolų naštą ir nemokumą.

139Nukentėjusieji A. K., A. G., Ž. K., I. S., A. K., L. R. parodė, kad darbams vėluojant ieškojo įmonės sutartyje nurodytu adresu ( - ), tačiau tokios įmonės sutartyje nurodytu adresu nerado.

140MB „( - )“ buvo registruota ( - ) (t.10, b.l.75, t.11, b.l.23).

141Daugeliu atvejų (41) kaltinamasis įrašydavo K. pavardę, prisistatydavo projektų vadovu, nors iki 2018-08-22 tokiu nedirbo, pasirašydavo ne sau įprastu parašu, sutartys buvo sudaromos su MB „( - )“ dėl langų gamybos, kuri tokios veiklos nevykdė, taip pat sutartis jis sudarydavo ir kaip „Mega langai“ atstovas, nors tokios įmonės nėra, turėjo skolų ir visos šios aplinkybės aiškiai apsunkino nukentėjusiesiems galimybę rasti kitą sandorio šalį, nustatyti tikrą atsakovą, galimybę atgauti sumokėtą avansą ir tokiu būdu apginti savo pažeistas teises civilinio proceso tvarka.

142Gautus iš nukentėjusiųjų pinigus kaltinamasis panaudojo ne tik apmokėjimams už ankstesnius darbus Lenkijos įmonei „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“, Lenkijos įmonei „( - )“ (t.11, b.l.29-80), bet ir naudojo gautus pinigus apsipirkimams, kurui, išgrynindavo pinigus, apmokėdavo paslaugas UAB „Tele 2“, „Impuls“ klube, skrydį „Zigzag Travel“ (t.11, b.l.29-81), imdavo sau kaip „atlygį“ 500-600 eurų kas mėnesį.

143MB „( - )“ kaltinamojo buvo naudojama kaip priedanga sutartims sudaryti, banko sąskaita pasinaudoti. M. V. suvokė, kad ši bendrija realiai veiklos nevykdo, lėšų neturi. Tinkamu atsakovu negali būti ir keliose sutartyse vykdytoju nurodoma realiai neegzistuojanti įmonė „Mega langai“ (prekinis ženklas). Todėl akivaizdu, kad apginti savo turtines teises ir gauti žalos atlyginimą, kreipiantis civilinio proceso tvarka, nukentėjusieji realiai negali.

144Byloje nustatytų ir įrodymais pagrįstų aplinkybių visuma neabejotinai leidžia konstatuoti, kad kaltinamasis, atlikdamas šiuos veiksmus, suprato naudojamos apgaulės, gaunamos naudos ir daromos žalos pobūdį, šiuos padarinius numatė ir jų norėjo, t.y. veikė tiesiogine tyčia.

145Kaltinamojo atsakomybės nešalina ir dalinis atsiskaitymas su kai kuriais nukentėjusiaisiais.

146Nukentėjusiojo A. R. epizode žalos dydis mažinamas nuo 1300 eurų iki 1200 eurų, nes būtent tokią sumą avanso kaltinamajam sumokėjo nukentėjusysis, nors kvito pradiniame įraše yra nurodyta 1300 eurų suma (t.1, b.l.159-160). Bendra padarytos žalos suma mažinama iki 30.630,70 eurų.

147Kaltinamojo apgaule įgyto svetimo nukentėjusiųjų turto vertė - 30.630,70 eurų, tai viršija 250 MGL dydžio sumą, todėl kaltinamojo nusikalstama veika kvalifikuojama teismo pagal BK 182 straipsnio 2 dalį kaip didelės vertės svetimo turto įgijimas apgaule.

148Netikru dokumentu teismų praktikoje paprastai vadinamas dokumentas, surašytas ar kitaip pagamintas kito asmens vardu, išoriškai panašus į tikrą, bet pagamintas asmens, neturinčio teisės pagaminti tokio dokumento (kasacinė nutartis 2K-205-699-2016),kuriame įrašyti tikrovės neatitinkantis duomenis (kasacinės nutartys baudžiamojoje byloje Nr.2K-361-2012 ir 2K-205-699-2016).

149Sutarčių tekstuose (41 vnt.) kaltinamasis M. V. įrašydavo (atspausdindavo) išgalvotą pavardę (K.), pasirašydavo ne savo, kaip V., naudojamu parašu. Sutartyse, kurias kaltinamasis M. V. gamino bei naudojo, pateikdamas pasirašyti užsakovams, buvo nurodoma, kad MB „( - )“ yra gamintoja ir įsipareigoja pagaminti langus, atlikti darbus, teikia netgi garantiją langams, nors langų šį įmonė langų negamino ir nemontavo. Sutartyse kaltinamasis įrašydavo kaip sandorio šalį ir įmonę „Mega langai“, nors tai yra tik reklaminis pavadinimas. Tokios įmonės nėra Juridinių asmenų registre (t.2, b.l.35-36). M. V. sutartyse šalia parašo naudojo MB „( - )“ antspaudą. Paimdamas pinigus avansu kaltinamasis daugelyje atvejų nurodydavo kaip ūkio subjektą, t.y. pinigų gavėją, neegzistuojančią įmonę „Mega langai“, kvito pozicijoje „pinigus gavau“ nenurodydavo savo pavardės ir kvitus pasirašydavo ne V. naudojamu parašu (t.14, b.l.4, 6, 8, 10, 15, 18, 21, 23, 26, 29, 32, 34, 36, 38, 48, 51, 83, 85, 158, 192).

150Tokiu būdu, kaltinamasis pagamino ir naudojo netikrus dokumentus, kuriuose sąmoningai buvo įrašyti tikrovės neatitinkantis, melagingi duomenys. M. V. žinojo, kad jis prisistato svetima pavarde, pasirašo ne jo kaip V. naudojamu parašu, prisistatydavo save dokumente MB „( - )“ projektu vadovu, nors iki 2018-08-22 jis aplamai minėtoje mažojoje bendrijoje nedirbo, kad ši bendrija langų gamyba ir montavimu neužsiiminėja, o „Mega langai“ - tai tik reklaminis pavadinimas klientams pritraukti ir darė tai sąmoningai, t.y. veikė tiesiogine tyčia. Netikri dokumentai buvo naudojami vykdant sukčiavimo veiksmus, užvaldant svetimą turtą. Baudžiamųjų įstatymų požiūriu ši jo įvykdyta veika laikytina pavojinga.

151Kaltinamojo veiksmais nukentėjusiesiems padaryta žala viršija 250 MGL sumą, todėl veika kvalifikuojama teismo pagal BK 300 straipsnio 3 dalį.

152Teismas šalina iš nukentėjusiųjų L. J., M. B., E. G., L. R. kaltinimo M. V. netikrų dokumentų gaminimo epizodų ta aplinkybę, jog jis pasirašė sutartis su šiais nukentėjusiais šalia įrašytos (atspausdintos) ne savo, bet K. pavardės išgalvotu parašu, nes sutartys iš tikrųjų yra su K. pavarde ir MB „( - )“ atspaudu, tačiau jos be parašo šalia pavardės „K.“ (atitinkamai bylos dokumentai: t.2, b.l.78, t.14, b.l.159; t.2, b.l.82, t.14, b.l.161; t.4, b.l.75, t.14, b.l.14, t.4, b.l.90, t.14, b.l.20).

153Bausmės skyrimas

154Skirdamas bausmę kaltinamajam M. V. teismas atsižvelgia į visus Lietuvos Respublikos BK 41 straipsnio 2 dalyje nustatytus bausmės tikslus: sulaikyti asmenį nuo nusikalstamų veikų darymo, nubausti nusikalstamą veiką padariusį asmenį, atimti ar apriboti galimybę daryti naujas veikas, paveikti bausmę atliekančius asmenis, kad šie laikytųsi įstatymų ir vėl nenusikalstų, užtikrinti teisingumo principo įgyvendinimą. Šių tikslų visuma sudaro vieningą bausmės paskirtį. Taigi vienas pagrindinių bausmės skyrimo principų, įtvirtintų Lietuvos Respublikos BK 41 straipsnyje, yra bausmės teisingumo principas. Teisingumo principo įgyvendinimas užtikrina kaltininkui paskyrimą tokios tinkamai individualizuotos bausmės, kuri geriausiai atitiktų įstatyme įtvirtintą bausmės paskirtį. Teismas atsižvelgia į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą, veikos tikslus ir motyvus, kaltininko asmenybę. Nusikalstamos veikos padarytos tiesiogine tyčia. Vienas nusikaltimas (BK 182 str. 2 d.) įstatymo yra priskiriamas prie sunkių, antras (BK 300 str. 3 d.) - prie apysunkių.

155Kasacinis teismas yra nurodęs, jog kiekvienas apkaltinamasis nuosprendis turi sukurti teisines prielaidas tam, kad valstybės reakcija į kaltininko sukeltą konfliktą su baudžiamuoju įstatymu – paskirta bausmė ar kita baudžiamojo poveikio priemonė – užtikrintų ne tik specialiąją, bet ir bendrąją prevenciją (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus 2016 m. balandžio 7 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-132-942/2016).

156BK 182 straipsnio 2 dalyje ir 300 straipsnio 3 dalyje numatyta išimtinai laisvės atėmimo bausmė.

157Sunkinančių kaltinamojo atsakomybę aplinkybių nenustatyta.

158Lengvina M. V. atsakomybę tai, kad jis iš dalies atlygino turtinę žalą keliems nukentėjusiesiems (BK 59 str. 2 d.). Teigia, kad dirba ir atlygins žalą visiems nukentėjusiesiems.

159Bausmė turi atitikti padarytos veikos ir kaltininko pavojingumą, tik tada ji yra teisinga.

160Pagrindo taikyti kaltinamojo atžvilgiu 62 straipsnio 1 ar 2 dalies nuostatas nėra.

161BK 54 straipsnio 3 dalyje nurodytas vienas fundamentalių bausmės skyrimo principų, nustatytų Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse – bausmės teisingumo principas. Bausmė yra teisinga tada, kai ji atitinka padarytos veikos ir kaltininko asmenybės pavojingumą. Šios normos nuostatų taikymas turi būti teismo atitinkamai motyvuojamas.

162Įvertinus M. V. asmenybę, kuris yra teisiamas pirmą kartą, turi tris nepilnamečius vaikus, yra teigiamai charakterizuojamas (t.18 b.l.168), dirba įmonėje UAB „( - )“ ir savo noru pradėjo atlyginti žalą nukentėjusiesiems, teismas sprendžia, kad yra pakankamas pagrindas taikyti BK 54 straipsnio 3 dalį ir skirti jam švelnesnę bausmę, nei yra numatyta įstatymuose už jo padarytas nusikalstamas veikas. Kaltinamajam skirtina laisvės apribojimo bausmė, paskiriant jam įpareigojimus.

163Paskirtos bausmės turi būti bendrinamos vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 dalimi, 5 dalies 1 punkto nuostatomis griežtesne bausme apimant švelnesnę.

164Civiliniai ieškiniai

165Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 109 straipsnio norma nustato, kad asmuo, dėl nusikalstamos veikos patyręs turtinės ar neturtinės žalos, turi teisę pareikšti už veiką materialiai atsakingiems asmenims civilinį ieškinį.

166Kaltinamasis M. V. apgaule užvaldė nukentėjusiųjų turtą - pinigus, ir turi atlyginti jiems padarytą žalą. Didžioji dalis nukentėjusiųjų pareiškė ieškinius tik dėl tiesioginės nusikalstama veika jiems padarytos žalos – prarastų piniginių sumų, sumokėtų kaltinamajam, atlyginimo. Dalis nukentėjusiųjų prašė papildomo kompensavimo, reikalaudami priteisti neturtinę žalą, sutartyse numatytus delspinigius, patirtas išlaidas bei procesines palūkanas.

167Neturtinė žala yra asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, ir kita, teismo įvertinti pinigais. Įvertinti žalą palikta teismui, kuris nagrinėdamas baudžiamąją bylą, vadovaujasi Lietuvos Respublikos CK 6.250 straipsnio 2 dalyje įtvirtintais jau minėtais neturtinės žalos įvertinimo kriterijais. Nustatydamas neturtinės žalos dydį, teismas atsižvelgia į jos pasekmes, šią žalą padariusio asmens kaltę, jo turtinę padėtį, padarytos turtinės žalos dydį bei kitas, turinčias reikšmės bylai aplinkybes, taip pat į sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus.

168Byloje trys civiliniai ieškovai pareiškė reikalavimus atlyginti jiems nusikaltimu padarytą neturtinę žalą, įvertindami ją atitinkamai 500 Eur (A. V.), 350 Eur (S. Z.), 100 Eur (J. K.). Nors nukentėjusieji savo ieškiniuose nedetalizavo, kuo konkrečiai pasireiškė žala jų asmeninėms ar neturtinėms vertybėms, tačiau iš jų parodymų teisminio bylos nagrinėjimo metu matyti, kad jie dėl nevykdomų sutarčių patyrė ilgalaikę emocinę įtampą, nerimą, nepatogumus. Atitinkamai teismas šias aplinkybes pripažįsta pagrįstu nukentėjusiųjų neturtinės žalos turiniu ir konstatuoja, jog neturtinė žala jiems turi būti atlyginta. Neturtinės žalos įvertinimui ir apskaičiavimui yra svarbus ne tik faktas, kad dėl nusikalstamų veiksmų nukentėjusysis patyrė neturtinio pobūdžio išgyvenimų (stresą, nerimą, susierzinimą ar buitinių nepatogumų), tačiau ir kokias pasekmes jie jam sukėlė, pvz. pakenkė fizinei ir dvasinei sveikatai, pablogino gyvenimo kokybę ir taip toliau. Nei vienas iš nukentėjusiųjų konkrečių patirto streso pasekmių nenurodė, kas leistų teismui diferencijuoti kiekvieno iš jų patirtą neturtinę žalą. Jų prarastos piniginės sumos ženkliai nesiskiria. Teisingumo ir lygiateisiškumo principais siekiama, kad, esant panašioms faktinėms aplinkybėms, neturtinės žalos atlyginimo klausimai bylose būtų sprendžiami vienodai, todėl teismo vertinimu kiekvienam iš jų priteistina 100 Eur suma neturtinei žalai atlyginti.

169Dalis nukentėjusiųjų (S. Z., A. P., B. J., L. P., E. B.) prašė priteisti 5 % metines palūkanas nuo sumokėtų kaltinamajam ir neatgautų sumų. Procesinių palūkanų mokėjimą numato CK 6.37 straipsnio 2 dalis, kuri teigia, kad skolininkas privalo mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Tuo tarpu CK 6.210 straipsnis nustato šių palūkanų dydį: terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio (CK 6.210 str. 1 d.). Baudžiamosiose bylose yra suformuota praktika, kad priteisiamos procesinės palūkanos skaičiuojamos nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys Nr. 2K-234/2010, 2K-181/2010, 2K-4-699/2015, 2K-62-696/2016, 2K-P-75-788/2019). Atitinkamai nukentėjusiųjų reikalavimai priteisti 5 % dydžio metines procesines palūkanas, tenkintini.

170Dalis nukentėjusiųjų (civilinis ieškovas UAB „( - )“, M. B., J. I.) prašė priteisti sutartyse numatytus delspinigius – 0,02 % nuo visos sutarties sumos už kiekvieną uždelstą dieną, skaičiuojant nuo 6 uždelstos darbo dienos. Delspinigiais – tas netesybos, kurios skaičiuojamos už prievolės įvykdymo termino praleidimą, padedančios šaliai kompensuoti dėl prievolės neįvykdymo/netinkamo įvykdymo atsiradusius nuostolius. Delspinigių dydis gali būti nustatomas įstatymu, sutartimi arba teismo. Įstatymas (LR CK 6.72 str.) numato privalomą rašytinę formą susitarimui dėl netesybų (įskaitant delspinigių). Nukentėjusiųjų prašomi 0,02 % nuo visos sutarties sumos už kiekvieną uždelstą dieną delspinigiai buvo numatyti jų pasirašytose sutartyse. Teismo vertinimu, parašomi priteisti delspinigiai nėra per dideli ir neprotingi ir priteistini, skaičiuojant juos nuo pirmos pagal sutartį pradelstos dienos iki konkretaus nukentėjusiojo ieškinio padavimo.

171Nukentėjusioji I. A. P. ikiteisminio tyrimo metu pareiškė 300 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo (t.2, b.l. 25). Teisminio bylos nagrinėjimo metu patikslino ieškinį papildomai reikalaudama 5 % metinių palūkanų nuo 300 Eur žalos sumos (t. 18, b.l. 164). Ieškinys tenkintinas visiškai. 300 Eur avansas už neatliktą balkono įstiklinimą buvo sumokėtas M. V., šios aplinkybės neginčija ir kaltinamasis. Nukentėjusiajai priteistina 300 Eur žala ir 5 % metinės procesinės palūkanos nuo nuosprendžio įsiteisėjimo iki visiško jo įvykdymo šio ieškinio dalyje.

172Nukentėjusioji L. F. ikiteisminio tyrimo metu pareiškė 120 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo (t.2, b.l. 49). Teisminio bylos nagrinėjimo metu patvirtino jį palaikanti (t. 18, b.l. 57). Ieškinys įrodytas ir tenkintinas visiškai. Tokio dydžio avansas buvo sumokėtas M. V., tai patvirtina pinigų priėmimo kvitas (t.2, b.l. 30).

173Nukentėjusioji L. J. ikiteisminio tyrimo metu pareiškė 300 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo (t.2, b.l. 72). Ieškinys įrodytas ir tenkintinas visiškai. Tokio dydžio avansas buvo sumokėtas M. V., tai patvirtina pinigų priėmimo kvitas (t.2, b.l. 68, 77).

174Nukentėjusysis M. B. ikiteisminio tyrimo metu pareiškė 350 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo, prašydamas priteisti 350 Eur ir delspinigius, lygius 0,02 % nuo 730 Eur sutarties dienos už kiekvieną uždelstą dieną, skaičiuojant juos nuo 6 uždelstos darbo dienos (t.2, b.l.100). Ieškinys dalyje dėl turtinės žalos priteisimo įrodytas ir tenkintinas visiškai. 350 Eur avansas buvo sumokėtas M. V., tai patvirtina pinigų priėmimo kvitas (t.2, b.l. 83). Pagal su M. V., veikiančiu MB „( - )“ vardu, sudarytos sutarties Nr. MG-1861 5.4 punktą, jei „Gamintojas“ vėluoja pagaminti gaminius daugiau nei 5 (penkias) darbo dienas, „Užsakovas“ turi teisę priskaičiuoti delspinigius, lygius 0,02 % nuo visos sutarties sumos už kiekvieną uždelstą dieną, skaičiuojant nuo 6 uždelstos darbo dienos. Sutartis buvo sudaryta 730 Eur sumai, pagal jos 3.1 punktą Gamintojas įsipareigojo atlikti užsakymą per 45 dienas nuo avanso gavimo. Avansą nukentėjusysis sumokėjo 2018 m. gegužės 3 d. Atitinkamai užsakymo įvykdymo terminas suėjo 2018-06-18 d., o delspinigiai galėjo būti pradėti skaičiuoti nuo 2019-06-25 d. Nuo 2019-06-25 iki ieškinio padavimo 2018-10-11 d. praėjo 109 dienos. Atitinkamai nukentėjusiajam priteistina 0,02 % delspinigių nuo 730 Eur sumos už 109 dienas. Tokiu būdu, M. B. priteistinas 350 Eur turtinės žalos atlyginimas ir 15,91 Eur delspinigių ((730 Eur ×0,02%)×109).

175Nukentėjusioji D. G. ikiteisminio tyrimo metu pareiškė 500 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo (t.2, b.l. 120). Ieškinys įrodytas ir tenkintinas visiškai. Tokio dydžio avansas buvo sumokėtas M. V., tai patvirtina pinigų priėmimo kvitas (t.2, b.l. 113, 123).

176Nukentėjusioji G. R. ikiteisminio tyrimo metu pareiškė 350 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo (t.2, b.l. 146). Ieškinys įrodytas ir tenkintinas visiškai. Tokio dydžio avansas buvo sumokėtas M. V., tai patvirtina pinigų priėmimo kvitas (jame patikslinta avanso suma 350 Eur) (t.2, b.l. 134, 136). Šios sumos neginčija ir kaltinamasis.

177Nukentėjusioji B. J. ikiteisminio tyrimo metu pareiškė 650 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo (t.3, b.l. 96). Teisminio bylos nagrinėjimo metu tikslino savo civilinį ieškinį papildomai nuo šios sumos reikalaudama 5 % metinių palūkanų nuo 650 Eur sumos (t.18, b.l. 165). Ieškinys įrodytas ir tenkintinas. Tokio dydžio avansas buvo sumokėtas M. V., kaltinamasis to neginčija. Nukentėjusiosios naudai priteistinas 650 Eur žalos atlyginimas bei 5 % metinės procesinės palūkanos nuo šios sumos nuo nuosprendžio įsiteisėjimo iki visiško jo įvykdymo šio ieškinio dalyje.

178Nukentėjusysis R. B. ikiteisminio tyrimo metu pareiškė 510 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo (t.3, b.l. 119). Ieškinys tenkintinas iš dalies. Tokio dydžio avansas buvo pervestas MB „( - )“, kurios vardu prisidengdamas veikė kaltinamasis M. V., tai patvirtina mokėjimo nurodymas (t.3, b.l. 109). Tačiau teisminio bylos nagrinėjimo metu M. V. atlygino 50 Eur dydžio turtinę žalą, 2019 m. rugsėjo 10 d. padarydamas 50 Eur pavedimą į nukentėjusiojo sąskaitą (t. 20, b.l. 160). Atitinkamai R. B. naudai priteistina turtinės žalos suma mažintina iki 460 Eur.

179Nukentėjusioji Z. V. K. ikiteisminio tyrimo metu pareiškė 65 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo (t.3, b.l. 133). Ieškinys įrodytas ir tenkintinas visiškai. Tokio dydžio avansas buvo sumokėtas M. V., tai patvirtina pinigų priėmimo kvitas (t.3, b.l. 123, 131).

180Nukentėjusioji Ž. S. ikiteisminio tyrimo metu pareiškė 500 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo (t.3, b.l. 171). Ieškinys įrodytas ir tenkintinas visiškai. Tokio dydžio avansas buvo sumokėtas M. V., tai patvirtina pinigų priėmimo kvitas (t.3, b.l. 166).

181Nukentėjusysis I. B. ikiteisminio tyrimo metu pareiškė 180 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo (t.4, b.l. 31). Ieškinys įrodytas ir tenkintinas visiškai. Tokio dydžio avansas buvo sumokėtas M. V., tai patvirtina pinigų priėmimo kvitas (t.4, b.l. 16, 26).

182Nukentėjusysis E. G. ikiteisminio tyrimo metu pareiškė 110 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo (t.4, b.l. 71). Ieškinys įrodytas ir tenkintinas visiškai. Tokio dydžio avansas buvo sumokėtas M. V., tai patvirtina pinigų priėmimo kvitas (t.4, b.l. 76).

183Nukentėjusioji I. L. ikiteisminio tyrimo metu pareiškė 225 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo (t.4, b.l. 172). Ieškinys įrodytas ir tenkintinas visiškai. Tokio dydžio avansas buvo pervestas MB „( - )“, kurios vardu prisidengdamas veikė kaltinamasis M. V., tai patvirtina nukentėjusiosios sąskaitos išrašas (t.4, b.l. 162).

184Nukentėjusysis R. G. ikiteisminio tyrimo metu pareiškė 300 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo (t.5, b.l. 24). Ieškinys įrodytas ir tenkintinas visiškai. Tokio dydžio avansas buvo sumokėtas M. V., tai patvirtina pinigų priėmimo kvitas (t.5, b.l. 7, 20).

185Nukentėjusysis A. C. ikiteisminio tyrimo metu prašė jį pripažinti civiliniu ieškovu 650 Eur sumai dėl turtinės žalos atlyginimo (t.5, b.l. 33). Ieškinys įrodytas ir tenkintinas visiškai. Tokio dydžio avansas buvo sumokėtas M. V., ką patvirtina pinigų priėmimo kvitas (t.5, b.l. 38).

186Nukentėjusysis I. S. ikiteisminio tyrimo metu prašė jį pripažinti civiliniu ieškovu 150 Eur sumai dėl turtinės žalos atlyginimo (t.5, b.l. 50). Ieškinys įrodytas ir tenkintinas visiškai. Tokio dydžio avansas buvo sumokėtas M. V., ką patvirtina pinigų priėmimo kvitas (t.5, b.l. 46).

187Nukentėjusysis R. Z. ikiteisminio tyrimo metu pareiškė 300 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo (t.5, b.l. 67). Ieškinys tenkintinas iš dalies. Tokio dydžio avansas buvo pervestas MB „( - )“, kurios vardu prisidengdamas veikė kaltinamasis M. V., tai patvirtina mokėjimo nurodymas (t.5, b.l. 63).Tačiau kaltinamasis 2019 m. rugsėjo 11 d. į nukentėjusiojo sąskaitą pervedė 30 Eur, iš dalies atlygindamas žalą (t.20, b.l. 161). Atitinkamai turtinei žalai atlyginti priteistina suma mažintina iki 270 Eur.

188Nukentėjusioji J. J. ikiteisminio tyrimo metu prašė ją pripažinti civiline ieškove 550 Eur sumai dėl turtinės žalos atlyginimo (t.5, b.l. 159). Ieškinys įrodytas ir tenkintinas visiškai. Tokio dydžio avansas buvo sumokėtas M. V., ką patvirtina pinigų priėmimo kvitas (t.5, b.l. 162).

189Nukentėjusysis V. K. ikiteisminio tyrimo metu pareiškė 630 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo (t.6, b.l. 17). Ieškinys tenkintinas iš dalies. Tokio dydžio avansas buvo pervestas MB „( - )“, kurios vardu prisidengdamas veikė kaltinamasis M. V., tai patvirtina mokėjimo nurodymas (t.6, b.l. 20). Tačiau M. V. 2019 m. rugsėjo 11 d. pervedė į nukentėjusiojo sąskaitą 65 Eur (t. 20, b.l 169). Atitinkamai priteistinos turtinės žalos dydis mažintinas iki 565 Eur.

190Nukentėjusioji I. D. ikiteisminio tyrimo metu pareiškė 390 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo (t.1, b.l. 176). Ieškinys įrodytas ir tenkintinas visiškai. Tokio dydžio avansas buvo sumokėtas M. V., ką patvirtina pinigų priėmimo kvitas (t.1, b.l. 173).

191Nukentėjusioji V. M. ikiteisminio tyrimo metu pareiškė 230 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo (t.6, b.l. 46). Ieškinys įrodytas ir tenkintinas visiškai. Tokio dydžio avansas buvo sumokėtas M. V., ką patvirtina pinigų priėmimo kvitas (t.6, b.l. 53).

192Nukentėjusysis A. K. ikiteisminio tyrimo metu pareiškė 350 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo (t.1, b.l. 193). Ieškinys įrodytas ir tenkintinas visiškai. Tokio dydžio avansas buvo sumokėtas M. V., ko neginčija ir pats kaltinamasis.

193Nukentėjusioji J. A. ikiteisminio tyrimo metu pareiškė 340 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo (t.6, b.l. 77). Ieškinys tenkintinas iš dalies. Tokio dydžio avansas buvo pervestas MB „( - )“, kurios vardu prisidengdamas veikė kaltinamasis M. V., tai patvirtina mokėjimo nurodymas (t.6, b.l. 74). Tačiau M. V. 2019 m. rugsėjo 11 d. į nukentėjusiosios sąskaitą pervedė 35 Eur, iš dalies atlygindamas žalą (t.20, b.l. 163). Atitinkamai priteistina suma turtinei žalai atlyginti mažintina iki 305 Eur.

194Nukentėjusioji J. I. ikiteisminio tyrimo metu pareiškė 698 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo (t.6, b.l. 102, 105). Teisminio bylos nagrinėjimo metu ji pateikė patikslintą civilinį ieškinį (t.18, b.l. 142), kuriuo reikalavo atlyginti patirtą 600 Eur turtinę žalą su delspinigiais, už kiekvieną praleistą dieną – 0,02 % nuo sutarties sumos (t.y. nuo 1234,83 Eur) iki realios pinigų grąžinimo dienos, kompensuoti 88,76 Eur jau patirtas bei būsimas kuro išlaidas, 160 Eur išlaidas auklei, kadangi važinėdama į Vilnių neturi, kur palikti vaiko auklei. Ieškinys tenkintinas iš dalies. 600 Eur avansas buvo sumokėtas M. V., ką patvirtina pinigų priėmimo kvitas (t.6, b.l. 111). Pagal su M. V., veikiančiu MB ( - )“ vardu, sudarytos sutarties Nr. MG-1966 5.4 punktą, jei „Gamintojas“ vėluoja pagaminti gaminius daugiau nei 5 (penkias) darbo dienas, „Užsakovas“ turi teisę priskaičiuoti delspinigius, lygius 0,02 % nuo visos sutarties sumos už kiekvieną uždelstą dieną, skaičiuojant nuo 6 uždelstos darbo dienos. Sutartis buvo sudaryta 1200 Eur sumai (t.6, b.l. 108), pagal jos 3.1 punktą Gamintojas įsipareigojo atlikti užsakymą per 45 dienas nuo avanso gavimo. Avansą nukentėjusioji sumokėjo 2018 m. rugpjūčio 16 d. Atitinkamai užsakymo įvykdymo terminas suėjo 2018-09-30 d., o delspinigiai galėjo būti pradėti skaičiuoti nuo 2018-10-08 d. Nuo 2018-10-08 iki ieškinio padavimo 2019-02-20 d. praėjo 136 dienos. Atitinkamai nukentėjusiajai priteistina 0,02 % delspinigių nuo 1200 Eur sumos už 136 dienas. Tokiu būdu J. I. priteistina 600 Eur turtinė žala ir 32,64 Eur delspinigių ((1200 Eur ×0,02%)×136). Pagal CK 6.249 str. 1 d. žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai). J. I. kaip patirtas išlaidas reikalauja atlyginti patirtas kuro išlaidas važinėjant iš ( - ) į Vilnių bei išlaidas auklei, prižiūrėjusiai kelionių metu jos kūdikį. Nukentėjusioji pateikė penkis kuro užpylimo kvitus (t.18, b.l. 144). Reikalavimas dėl kuro išlaidų atlyginimo tenkintinas iš dalies. Iš bylos medžiagos matyti, jog nukentėjusioji dalyvavo dviejuose teismo posėdžiuose (2019-02-13 ir 2019-03-01) bei vieną kartą vyko pas ikiteisminio tyrimo pareigūnus procesiniams veiksmams atlikti (apklausa, atpažinimas, pripažinimas nukentėjusiąja ir civiline ieškove datuojami 2018-10-26). Atitinkamai nukentėjusiajai atlygintinos kuro išlaidos pagal 2018-10-20, 2019-02-13, 2019-03-01 kuro kvitus – 26,64 Eur (2018-10-20), 20,27 Eur (2019-02-13) ir 27,33 Eur (2019-03-01), iš viso 74,24 Eur. Nukentėjusioji pareiškė reikalavimą atlyginti 160 Eur išlaidas auklei, tačiau nepateikė jokių duomenų, patvirtinančių šio reikalavimo pagrindą ir dydį (tik vaiko gimimo liudijimo kopiją). Ieškinyje nedetalizuojama, kokiu tiksliai laikotarpiu (dienomis) reikėjo auklės, koks jos dienos įkainis, nepateikta jokių įrodymų, kad auklė buvo samdoma, atitinkamai teismas negali įvertinti pareikšto reikalavimo pagrįstumo, todėl šioje dalyje ieškinys netenkinamas.

195Nukentėjusysis A. K. ikiteisminio tyrimo metu pareiškė 858 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo (t.7, b.l. 23). Ieškinys tenkintinas iš dalies. Savo pareiškime jis nurodė, kad už plastikinių langų pagaminimą pervedė 585 Eur (t.7, b.l. 1). Tokią pat sumą (585 Eur) nurodė apklausiamas liudytoju 2018-10-02 d. (t.7, b.l. 16). Tokio dydžio suma buvo pervesta MB „( - )“, kurios vardu prisidengdamas veikė kaltinamasis M. V., tai patvirtina mokėjimo nurodymas (t.7, b.l. 32). Civiliniame ieškinyje nėra motyvuojama, kodėl yra prašoma atlyginti 858 Eur turtinę žalą, tikėtina, jog tiesiog padaryta techninė klaida. Atsižvelgiant į išdėstytą, priteistina 585 Eur suma turtinei žalai atlyginti.

196Nukentėjusysis A. K. ikiteisminio tyrimo metu pareiškė civilinį ieškinį dėl 800 Eur turtinės žalos atlyginimo (t.7, b.l. 65). Ieškinys įrodytas ir tenkintinas visiškai. Tokio dydžio avansas buvo sumokėtas M. V., ką patvirtina pinigų priėmimo kvitas (t.7, b.l. 47).

197Nukentėjusioji T. K. ikiteisminio tyrimo metu prašė ją pripažinti civiliniu ieškovu 200 Eur sumai dėl turtinės žalos atlyginimo (t.7, b.l. 82). Ieškinys įrodytas ir tenkintinas visiškai. Tokio dydžio avansas buvo sumokėtas M. V., ką patvirtina pinigų priėmimo kvitas (t.7, b.l. 85).

198Nukentėjusioji J. K. ikiteisminio tyrimo metu prašė ją pripažinti civiliniu ieškovu 400 Eur sumai dėl turtinės žalos atlyginimo bei 100 Eur sumai dėl neturtinės žalos atlyginimo, kadangi jai buvo sukelti nepatogumai (t.7, b.l. 123). Ieškinys įrodytas ir tenkintinas visiškai. 400 Eur dydžio avansas buvo sumokėtas M. V., ką patvirtina pinigų priėmimo kvitas (t.7, b.l. 112). Prašoma nukentėjusiosios priteisti neturtinės žalos suma, teismo vertinimu, yra pakankama kompensuoti nukentėjusiosios patirtus išgyvenimus, nepažeidžia protingumo ir proporcingumo kriterijų.

199Nukentėjusysis L. D. ikiteisminio tyrimo metu pareiškė 200 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo (t.7, b.l. 153). Ieškinys įrodytas ir tenkintinas visiškai. Tokio dydžio avansas buvo sumokėtas M. V., ką patvirtina pinigų priėmimo kvitas (t.7, b.l. 157).

200Nukentėjusioji K. S. ikiteisminio tyrimo metu pareiškė 235 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo (t.8, b.l. 10). Ieškinys įrodytas ir tenkintinas visiškai. MB „( - )“, kurios vardu prisidengdamas veikė kaltinamasis M. V., buvo pervestas 235,70 Eur avansas, tai patvirtina nukentėjusiosios sąskaitos išrašas (t.8, b.l. 16). Nukentėjusioji pageidauja tik 235 Eur žalos atlyginimo, tolia suma ir priteistina.

201Nukentėjusysis J. R. N. ikiteisminio tyrimo metu pareiškė 400 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo (t.8, b.l. 62). Ieškinys įrodytas ir tenkintinas visiškai. Tokio dydžio avansas buvo sumokėtas M. V., šios aplinkybės kaltinamasis neginčijo.

202Nukentėjusioji D. Ū. ikiteisminio tyrimo metu prašė ją pripažinti civiline ieškove 300 Eur sumai dėl turtinės žalos atlyginimo (t.8, b.l. 80). Ieškinys įrodytas ir tenkintinas visiškai. Tokio dydžio avansas buvo sumokėtas M. V., ką patvirtina pinigų priėmimo kvitas (t.8, b.l. 87).

203Nukentėjusysis G. N. ikiteisminio tyrimo metu pareiškė 400 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo (t.8, b.l. 106). Ieškinys įrodytas ir tenkintinas visiškai. Tokio dydžio avansas buvo sumokėtas M. V., ką patvirtina pinigų priėmimo kvitas (t.8, b.l. 100).

204Nukentėjusioji R. M. ikiteisminio tyrimo metu pareiškė civilinį ieškinį 1900 Eur sumai dėl turtinės žalos atlyginimo (t.8, b.l. 121). Ieškinys įrodytas ir tenkintinas visiškai. Tokio dydžio avansas buvo pervestas MB „( - )“, kurios vardu prisidengdamas veikė kaltinamasis M. V., tai patvirtina nukentėjusiosios sąskaitos išrašas (t.8, b.l. 118).

205Nukentėjusysis A. A. ikiteisminio tyrimo metu pareiškė 560 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo (t.9, b.l. 14). Ieškinys įrodytas ir tenkintinas visiškai. Tokio dydžio avansas buvo sumokėtas M. V., ką patvirtina pinigų priėmimo kvitas (t.9, b.l. 2).

206Nukentėjusioji I. C. ikiteisminio tyrimo metu prašė ją pripažinti civiline ieškove 175 Eur sumai dėl turtinės žalos atlyginimo (t.9, b.l. 48). Ieškinys įrodytas ir tenkintinas visiškai. Tokio dydžio avansas buvo pervestas MB „( - )“, kurios vardu prisidengdamas veikė kaltinamasis M. V., tai patvirtina nukentėjusiosios pateiktas mokėjimo nurodymas (t.9, b.l. 23).

207Nukentėjusioji A. Ž. teisminio bylos nagrinėjimo metu pareiškė 170 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo (t.18, b.l. 60). Ieškinys įrodytas ir tenkintinas visiškai. Tokio dydžio avansas buvo sumokėtas M. V., tai patvirtina pinigų priėmimo kvitas (t.5, b.l. 139).

208Nukentėjusysis E. B. teisminio bylos nagrinėjimo metu pareiškė civilinį ieškinį dėl 400 Eur turtinės žalos atlyginimo bei 100 Eur palūkanų priteisimo (t. 18, b.l. 101). Ieškinys tenkintinas iš dalies. 400 Eur avansas buvo sumokėtas M. V., ką patvirtina nukentėjusiojo pateiktas mokėjimo nurodymas (t.1, b.l. 59). Priteistinos 5 % metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo nuosprendžio įsiteisėjimo iki visiško jo įvykdymo ieškinio dalyje.

209Nukentėjusysis K. P. teisminio bylos nagrinėjimo metu pareiškė 500 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo (t. 18, b.l. 102). Ieškinys įrodytas ir tenkintinas visiškai. Tokio dydžio avansas buvo sumokėtas M. V., ką patvirtina nukentėjusiojo pateiktas mokėjimo nurodymas (t.9, b.l. 69).

210Nukentėjusioji N. S. teisminio bylos nagrinėjimo metu pareiškė 300 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo (t. 18, b.l. 103). Ieškinys tenkintinas iš dalies. MB „( - )“, kurios vardu prisidengdamas veikė kaltinamasis M. V., buvo pervestas 315 Eur avansas, ką patvirtina nukentėjusiosios pateiktas mokėjimo nurodymas (t.1, b.l. 66). Tačiau 2019 m. rugsėjo 10 d. M. V. į nukentėjusiosios sąskaitą pervedė 30 Eur, iš dalies atlygindamas turtinę žalą (t.20, b.l. 164). Atitinkamai priteistina suma turtinei žalai atlyginti mažintina iki 270 Eur (nuo nukentėjusiosios prašomos atlyginti 300 Eur sumos).

211Nukentėjusysis R. M. teisminio bylos nagrinėjimo metu pareiškė 450 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo (t.18, b.l. 104). Ieškinys įrodytas ir tenkintinas visiškai. Tokio dydžio avansas buvo sumokėtas M. V., ką patvirtina nukentėjusiojo sąskaitos išrašas (t.1, b.l. 105).

212Nukentėjusysis A. G. teisminio bylos nagrinėjimo metu pareiškė 185 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo (t.18, b.l. 106)). Ieškinys įrodytas ir tenkintinas visiškai. Tokio dydžio avansas buvo sumokėtas M. V., ką patvirtina nukentėjusiojo sąskaitos išrašas (t.8, b.l. 136).

213Nukentėjusysis A. R. teisminio bylos nagrinėjimo metu pareiškė 1200 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo (t.18, b.l. 107). Ieškinys įrodytas ir tenkintinas visiškai. Tokio dydžio avansas buvo sumokėtas M. V., ką patvirtina nukentėjusiojo sąskaitos išrašas (t.1, b.l. 160).

214Nukentėjusioji Ž. R. (buvusi – K.) teisminio nagrinėjimo metu pareiškė 300 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo (t.18, b.l. 108). Ieškinys įrodytas ir tenkintinas visiškai. Tokio dydžio avansas buvo sumokėtas M. V., ką patvirtina pinigų priėmimo kvitas (t.1, b.l. 115).

215Nukentėjusysis R. A. teisminio bylos nagrinėjimo metu pareiškė 320 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo (t.18, b.l. 109). Ieškinys įrodytas ir tenkintinas visiškai. Tokio dydžio avansas buvo sumokėtas M. V., ką patvirtina pinigų priėmimo kvitas (t.6, b.l. 136).

216Nukentėjusioji S. B. teisminio bylos nagrinėjimo metu pareiškė 550 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo (t.18, b.l. 110). Ieškinys įrodytas ir tenkintinas visiškai. Tokio dydžio avansas buvo pervestas MB „( - )“, kurios vardu prisidengdamas veikė kaltinamasis M. V.. Šios aplinkybės neginčija kaltinamasis.

217Nukentėjusioji O. V. teisminio bylos nagrinėjimo pareiškė 1950 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo (t.18, b.l. 111). Ieškinys tenkintinas iš dalies. Tokio dydžio avansas buvo pervestas MB „( - )“, kurios vardu prisidengdamas veikė kaltinamasis M. V.. Šios aplinkybės neginčija kaltinamasis. Tačiau M. V. 2019 m. rugsėjo 11 d. nukentėjusiajai pervedė 195 Eur turtinės žalos atlyginimui (t.20, b.l. 167). Atitinkamai priteistinos turtinės žalos suma mažintina iki 1755 Eur.

218Nukentėjusioji L. P. teisminio bylos nagrinėjimo pareiškė civilinį ieškinį dėl 200 Eur turtinės žalos atlyginimo bei 14,40 Eur palūkanų pagal sutarties 5.4 punktą priteisimo (t.18, b.l. 112). Ieškinys tenkintinas iš dalies. 200 Eur avansas buvo pervestas MB „( - )“, kurios vardu prisidengdamas veikė kaltinamasis M. V., tai patvirtina mokėjimo nurodymas (t.4, b.l. 44). Tačiau M. V. 2019 m. rugsėjo 10 d. pervedė nukentėjusiajai 20 Eur, taip iš dalies atlygindamas turtinę žalą (t.20, b.l. 166). Atitinkamai priteistina turtinės žalos suma mažintina iki 180 Eur, priteisiant prašomas 14,40 Eur palūkanas. Atsižvelgiant į CK 1.125 str. 5 d. numatytą šešių mėnesio ieškinio dėl netesybų senaties terminą, nukentėjusioji pagrįstai prašė priteisti delspinigius tik už 180 pradelstų dienų, t.y. 14,40 Eur, nors pradelstas terminas (nuo 6 pradelstos pagal sutartį dienos iki ieškinio padavimo) yra šiek tiek ilgesnis.

219Nukentėjusioji J. V. ikiteisminio tyrimo metu prašė pripažinti ją civiline ieškove dėl jai padarytos 350 Eur turtinės žalos (t.3, b.l. 69). Analogišką reikalavimą pareikė teisminio nagrinėjimo metu (t. 18, b.l. 114). Ieškinys įrodytas ir tenkintinas visiškai. Tokio dydžio avansas buvo sumokėtas M. V., tai patvirtina pinigų priėmimo kvitas (t.3, b.l. 75).

220Nukentėjusysis A. V. teisminio nagrinėjimo metu pateikė civilinį ieškinį dėl 250 Eur turtinės žalos ir 500 Eur neturtinės žalos atlyginimo (t.18, b.l. 115). Ieškinys tenkintinas iš dalies. 250 Eur dydžio avansas buvo sumokėtas M. V., ką patvirtina pinigų priėmimo kvitas (t.3, b.l. 16), šioje dalyje reikalavimas tenkintinas visiškai. Neturtinei žalai priteistini 100 Eur. Ši suma, teismo vertinimu, yra pakankama kompensuoti nukentėjusiojo patirtus išgyvenimus, nepažeidžia protingumo ir proporcingumo kriterijų.

221Nukentėjusysis V. K. teisminio bylos nagrinėjimo metu pareiškė 180 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo (t.18, b.l. 116). Ieškinys įrodytas ir tenkintinas visiškai. Tokio dydžio avansas buvo sumokėtas M. V., ką patvirtina pinigų priėmimo kvitas (t.6, b.l. 149).

222Nukentėjusysis E. K. teisminio nagrinėjimo metu pareiškė 1300 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo (t.18, b.l. 117). Ieškinys įrodytas ir tenkintinas visiškai. Tokio dydžio avansas buvo pervestas M. V. į MB „( - )“ sąskaitą (neva „Mega langai“ sąskaitą), kurios vardu prisidengdamas veikė kaltinamasis M. V., tai patvirtina mokėjimo nurodymai (t.9, b.l. 88-89).

223Nukentėjusioji S. Z. teisminio nagrinėjimo metu pareiškė 350 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo (t.18, b.l. 118). Po to jį patikslino papildomai reikalaudama priteisti 5 % metines palūkanas bei 350 Eur neturtinę žalą (t.18, b.l. 163). Ieškinys tenkintinas iš dalies. 350 Eu dydžio avansas buvo sumokėtas M. V., ką patvirtina pinigų priėmimo kvitas (t.6, b.l. 184), todėl reikalavimas priteisti 350 % turtinę žalą bei 5 % metines procesines palūkanas iki visiško sprendimo įvykdymo tenkintinas visiškai. Tačiau reikalavimas atlyginti 350 Eur neturtinę žalą, t.y. antra tiek, kiek buvo prarasta, teismo vertinimu, nėra protingas ir proporcingas, todėl tenkintinas tik iš dalies, neturtinei žalai atlyginti priteisiant 100 Eur sumą.

224Nukentėjusioji L. K. teisminio nagrinėjimo metu pareiškė 350 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo (t.18, b.l. 119). Ieškinys įrodytas ir tenkintinas visiškai. Tokio dydžio avansas buvo sumokėtas M. V., ką patvirtina pinigų priėmimo kvitas (t.3, b.l. 37).

225Nukentėjusioji L. M. teisminio nagrinėjimo metu pareiškė 130 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo (t.18, b.l. 113). Ieškinys įrodytas ir tenkintinas visiškai. Tokio dydžio avansas buvo sumokėtas M. V., tai patvirtina pinigų priėmimo kvitas (t.3, b.l. 154).

226Nukentėjusioji L. R. teisminio nagrinėjimo metu pareiškė 300 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo (t.18, b.l. 162). Ieškinys įrodytas ir tenkintinas visiškai. Tokio dydžio avansas buvo sumokėtas M. V., tai patvirtina pinigų priėmimo kvitas (t.4, b.l. 92, 99).

227Nukentėjusioji V. M. teisminio nagrinėjimo metu pareiškė 245 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo (t.17, b.l.195-196). Ieškinys įrodytas ir tenkintinas iš dalies. Tokio dydžio avansas buvo pervestas MB „( - )“, kurios vardu prisidengdamas veikė kaltinamasis M. V., tai patvirtina V. M. motinos J. M. sąskaitos, iš kurios nukentėjusioji atliko pavedimą, išrašas (t.5, b.l. 79). Tačiau M. V. 2019 m. rugsėjo 11d. atlygino dalį žalos, į tą pačią sąskaitą pervesdamas 25 Eur (t.20, b.l. 165). Atitinkamai priteistinos žalos dydis mažintinas iki 220 Eur.

228Nukentėjusysis A. K. teisminio nagrinėjimo metu pareiškė 1500 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo (t.17, b.l.190). Ieškinys įrodytas ir tenkintinas visiškai. Tokio dydžio avansas buvo sumokėtas M. V., tai patvirtina pinigų priėmimo kvitas (t.5, b.l. 111, 119).

229Nukentėjusysis A. R. teisminio nagrinėjimo metu pareiškė 350 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo (t. 17, b.l. 198). Ieškinys įrodytas ir tenkintinas visiškai. Tokio dydžio avansas buvo sumokėtas M. V., tai patvirtina pinigų priėmimo kvitas (t.6, b.l. 83).

230Nukentėjusysis K. R. ikiteisminio tyrimo metu pareiškė pretenziją dėl 50 Eur turtinės žalos atlyginimo (t.4, b.l. 144). Teisminio bylos nagrinėjimo metu prašė priteisti 50 Eur atlyginimą. Reikalavimas tenkintinas iš dalies. Būtent tokio dydžio avansas buvo pervestas į MB „( - )“ sąskaitą (neva „Mega langai“ sąskaitą), kurios vardu prisidengdamas veikė kaltinamasis M. V., tai patvirtina mokėjimo nurodymas (t.4, b.l. 149). Tačiau M. V. 2019 m. rugsėjo 11 d. pervedė į nukentėjusiojo sąskaitą 10 Eur, iš dalies atlygindamas žalą (t.20, b.l. 162). Atitinkamai priteistinos suma turtinei žalai atlyginti mažintina iki 40 Eur.

231UAB „( - )“ ikiteisminio tyrimo metu pareiškė 3670 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo, teisminio bylos nagrinėjimo metu jį tikslino nurodydama, kad prašo priteisti tiesioginius nuostolius 3691 Eur bei negautas pajamas 202,84 Eur (t. 19, b.l. 28). Ieškinys įrodytas ir tenkintinas visiškai. 3670 Eur dydžio avansai buvo pervesti MB „( - )“, kurios vardu prisidengdamas veikė kaltinamasis M. V., tai patvirtina mokėjimo nurodymas (t.4, b.l. 120-121). Vilniaus miesto apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. eL2-33857-545/2018 priėmė teismo įsakymą, kuriuo iš skolininko MB „( - )“ kreditoriaus UAB „( - )“ naudai priteisė 3670 Eur skolos, 22,62 Eur delspinigių, 40 Eur išieškojimo išlaidų bei 8 % metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme 2018-09-10 iki teismo įsakymo visiško įvykdymo, 21 Eur žyminio mokesčio (t. 4, b.l. 130). Bylos teisminio nagrinėjimo metu paaiškėjo, jog MB „( - )“ realiai jokios veiklos nevykdo, buvo naudojama tik priedangai, sukuriant civilinių santykių su juridiniu asmeniu regimybę ir tokiu būdu įgyjant nukentėjusiųjų pasitikėjimą. Atitinkamai civilinis ieškovas UAB „( - )“ civilinėje byloje Nr. eL2-33857-545/2 priteistas, tačiau realiai negalimas išieškoti sumas, prašo priteisti iš kaltinamojo M. V., o būtent: 3691 Eur sudarančius tiesioginius nuostolius (3670 Eur sumokėtų avansų bei 21 Eur sumokėto civilinėje byloje žyminio mokesčio) bei 202,84 Eur netiesioginių nuostolių (22,62 Eur delspinigių, 40 Eur išieškojimo išlaidų bei 140,22 Eur priteistų teismo įsakymu procesinių palūkanų). Ieškinys pagrįstas ir tenkintinas, UAB „( - )“ priteistina 3893,84 Eur suma.

232Nukentėjusioji D. V. nurodė, kad dėl MB „( - )“ nevykdomų įsipareigojimų bei jai padarytos žalos kreipėsi į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisija 2018 m. lapkričio 7 d. priėmė nutarimą Nr. 10-1572, kuriuo patenkino D. V. reikalavimą nutraukti sutartį su MB „( - )“ ir įpareigojo šią grąžinti pareiškėjai sumokėtą 270 Eur avansą iki 2018-12-07 (t.9, b.l. 111-115, t.18 b.l.61). Civilinio ieškinio kaltinamajam nukentėjusioji byloje nepareiškė. Pažymėtina, kad kaltinamasis M. V. nukentėjusiajai 2019-09-11 savanoriškai atlygino dalį žalos, pervesdamas 30 Eur (t. 20, b.l. 168).

233Dėl laikinųjų apsaugos priemonių

234Ikiteisminio tyrimo metu buvo paskirtas laikinasis nuosavybės teisių apribojimas kaltinamojo M. V. turtui:

235-

236300 eurų, kurie yra saugomi Vilniaus apskrities VPK Aptarnavimo skyriaus Materialinio aprūpinimo poskyryje, adresu Birželio 23-iosios gatvė 16, Vilnius;

237-

238piniginėms lėšoms, galimai esančioms ar įplauksiančioms M. V. vardu atidarytose bankų sąskaitose: Lietuvos banko padalinyje SNORO įmokoms priimti sąskaitos Nr. ( - ) (LTL/EUR) ir AB „SEB“ banke esančiose sąskaitose Nr. ( - ) (EUR, LTL), ( - ) (EUR, LTL), Nr. ( - ) (EUR, LTL), Nr. ( - ) (EUR, LTL), nustatant visišką nuosavybės teisių apribojimą.

239Laikinasis nuosavybės teisių apribojimas teisminio bylos nagrinėjimo metu buvo tęsiamas teismo nutartimis, paliekant laikinąjį nuosavybės teisės apribojimą tik gryniesiems pinigams (300 Eur) ir piniginėms lėšoms, galimai esančioms (įplauksiančioms) į M. V. sąskaitas SEB banke, kadangi buvo gautas pranešimas, jog sąskaita Lietuvos banke buvo uždaryta.

240Laikinasis nuosavybės teisių apribojimas M. V. turtui paliktinas galioti iki visiško M. V. atsiskaitymo su nukentėjusiaisiais pagal priteistus ieškinius.

241Nuosprendžiui įsiteisėjus 300 Eur, saugomi Vilniaus apskrities VPK Aptarnavimo skyriaus Materialinio aprūpinimo poskyryje, adresu Birželio 23-iosios gatvė 16, Vilnius bei piniginės lėšos iš aukščiau paminėtų M. V. sąskaitų, esančių SEB banke nukreiptinos proporcingai priteistiems civiliniams ieškiniams atlyginti.

242Ikiteisminio tyrimo metu buvo paskirtas laikinasis nuosavybės teisių apribojimas į Mažosios bendrijos „( - )“, įmonės kodas ( - ), pinigines lėšas, esančias jos vardu atidarytose banko sąskaitose Nr. ( - ) (EUR, LTL ir USD) bei ( - ) (EUR, LTL ir USD), esančiose AB „Luminor bank“.

243Laikinasis nuosavybės teisių apribojimas teisminio bylos nagrinėjimo metu buvo tęsiamas teismo nutartimis.

244Iš bylos medžiagos matyti, kad MB „( - )“ buvo kaltinamojo M. V. naudojama apgaulės schemai, būtent šios bendrijos sąskaitos buvo teikiamos nukentėjusiesiems, jie pervesdavo į jas sutartus avansus. Jokios kitos veiklos, pagal paties kaltinamojo parodymus, mažoji bendrija nevykdė. Teismas konstatuoja, jog kad MB „( - )“ aukščiau paminėtose sąskaitose nuosprendžio priėmimo dienai esančios lėšos (2018-12-06 d. duomenimis, sąskaitoje ( - ) buvo 1170,31 Eur likutis) yra gautos iš nusikalstamos veikos ir turi būti proporcingai nukreiptos nukentėjusiesiems priteistų civilinių ieškinių atlyginimui.

245Laikinasis nuosavybės teisių apribojimas MB „( - )“ turtui – piniginėms lėšoms, esančioms aukščiau paminėtose sąskaitose, paliktinas galioti iki nuosprendžio įsiteisėjimo. Nuosprendžiui įsiteisėjus piniginės lėšos, esančios minėtose sąskaitose, proporcingai nukreiptos nukentėjusiesiems priteistų civilinių ieškinių atlyginimui.

246Dėl daiktinių įrodymų

247Kompaktinį diską su banko sąskaitų išklotinėmis laikyti prie baudžiamosios bylos medžiagos.

248MB „( - )“ antspaudą, saugomą Vilniaus apskrities VPK daiktinių įrodymų saugykloje (2018-12-04 kvitas Nr. 2PK003333), nuosprendžiui įsiteisėjus, grąžinti MB „( - )“.

249Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297, 302-307 straipsniais, teismas

Nutarė

250M. V. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 182 straipsnio 2 dalyje ir, pritaikius BK 54 straipsnio 3 dalį, nuteisti 2 metų laisvės apribojimo bausme.

251M. V. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnio 3 dalyje ir, pritaikius BK 54 straipsnio 3 dalį, nuteisti 1 metų ir 10 mėnesių laisvės apribojimo bausme.

252Paskirtas bausmes BK 63 straipsnio 1 dalies, 5 dalies 1 punkto pagrindu subendrinti apėmimo būdu ir galutinę bausmę nuteistajam nustatyti 2 (dvejus) metus laisvės apribojimo.

253Remiantis BK 65 straipsnio 1 dalies 1 punkto „a“ papunkčio taisyklėmis į bausmės laiką nuteistajam įskaityti laikinojo sulaikymo laiką nuo 2018-10-01 15.30 val. iki 2018-10-02 16.44 val. (dvi paras), prilyginant vieną parą sulaikymo dviem laisvės apribojimo dienoms.

254Nuteistasis privalo nekeisti gyvenamosios vietos be bausmę vykdančios institucijos žinios ir vykdyti teismo skiriamus jam įpareigojimus:

2551)

256per vienerius metus nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos atlyginti nukentėjusiesiems padarytą žalą, įpareigojant nuteistąjį kiekvieną mėnesį atlyginti nukentėjusiesiems dalį padarytos jiems žalos iki visiško jos atlyginimo;

2572)

258visą bausmės laikotarpį dirbti, išskyrus pateisinamas priežastis (liga, atostogos ir pan.)

259Nuosprendžiui įsiteisėjus, nuteistajam panaikinti paskirtą ir vykdomą kardomąją priemonę - rašytinį pasižadėjimą neišvykti.

2601.

261Nukentėjusiosios I. A. P. 300 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo bei 5 % metinių procesinių palūkanų priteisimo tenkinti visiškai, iš kaltinamojo M. V. nukentėjusiosios I. A. P. naudai priteisti 300 Eur turtinei žalai atlyginti bei 5 % dydžio procesines metines palūkanas nuo nuosprendžio įsiteisėjimo iki visiško jo įvykdymo šio civilinio ieškinio dalyje.

2622.

263Nukentėjusiosios L. F. 120 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo tenkinti visiškai, iš kaltinamojo M. V. nukentėjusiosios L. F. naudai priteisti 120 Eur turtinei žalai atlyginti.

2643.

265Nukentėjusiosios L. J. 300 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo tenkinti visiškai, iš kaltinamojo M. V. nukentėjusiosios L. J. naudai priteisti 300 Eur turtinei žalai atlyginti.

2664.

267Nukentėjusiojo M. B. civilinį ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo bei delspinigių priteisimo tenkinti visiškai. Iš kaltinamojo M. V. nukentėjusiojo M. B. naudai priteisti 350 Eur turtinei žalai atlyginti bei 15,91 Eur delspinigių dėl sutarties nevykdymo.

2685.

269Nukentėjusiosios D. G. 500 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo tenkinti visiškai, iš kaltinamojo M. V. nukentėjusiosios D. G. naudai priteisti 500 Eur turtinei žalai atlyginti.

2706.

271Nukentėjusiosios G. R. 350 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo tenkinti visiškai, iš kaltinamojo M. V. nukentėjusiosios G. R. naudai priteisti 350 Eur turtinei žalai atlyginti.

2727.

273Nukentėjusiosios B. J. 650 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo ir bei 5 % metinių procesinių palūkanų priteisimo tenkinti visiškai, iš kaltinamojo M. V. nukentėjusiosios B. J. naudai priteisti 650 Eur turtinei žalai atlyginti bei 5 % dydžio procesines metines palūkanas nuo nuosprendžio įsiteisėjimo iki visiško jo įvykdymo šio civilinio ieškinio dalyje.

2748.

275Nukentėjusiojo R. B. 510 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo tenkinti iš dalies, iš kaltinamojo M. V. nukentėjusiojo R. B. naudai priteisti 460 Eur turtinei žalai atlyginti.

2769.

277Nukentėjusiosios Z. V. K. 65 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo tenkinti visiškai, iš kaltinamojo M. V. nukentėjusiosios Z. V. K. naudai priteisti 65 Eur turtinei žalai atlyginti.

27810.

279Nukentėjusiosios Ž. S. 500 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo tenkinti visiškai, iš kaltinamojo M. V. nukentėjusiosios Ž. S. naudai priteisti 500 Eur turtinei žalai atlyginti.

28011.

281Nukentėjusiojo I. B. 180 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo tenkinti visiškai, iš kaltinamojo M. V. nukentėjusiojo I. B. naudai priteisti 180 Eur turtinei žalai atlyginti.

28212.

283Nukentėjusiojo E. G. 110 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo tenkinti visiškai, iš kaltinamojo M. V. nukentėjusiojo E. G. naudai priteisti 110 Eur turtinei žalai atlyginti.

28413.

285Nukentėjusiosios I. L. 225 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo tenkinti visiškai, iš kaltinamojo M. V. nukentėjusiosios I. L. naudai priteisti 225 Eur turtinei žalai atlyginti.

28614.

287Nukentėjusiojo R. G. 300 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo tenkinti visiškai, iš kaltinamojo M. V. nukentėjusiojo R. G. naudai priteisti 300 Eur turtinei žalai atlyginti.

28815.

289Nukentėjusiojo A. C. 650 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo tenkinti visiškai, iš kaltinamojo M. V. nukentėjusiojo A. C. naudai priteisti 650 Eur turtinei žalai atlyginti.

29016.

291Nukentėjusiojo I. S. 150 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo tenkinti visiškai, iš kaltinamojo M. V. nukentėjusiojo I. S. naudai priteisti 150 Eur turtinei žalai atlyginti.

29217.

293Nukentėjusiojo R. Z. 300 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo tenkinti iš dalies, iš M. V. nukentėjusiojo R. Z. naudai priteisti 270 Eur turtinei žalai atlyginti.

29418.

295Nukentėjusiosios J. J. 550 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo tenkinti visiškai, iš kaltinamojo M. V. nukentėjusiosios J. J. naudai priteisti 550 Eur turtinei žalai atlyginti.

29619.

297Nukentėjusiojo V. K. 630 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo tenkinti iš dalies, iš kaltinamojo M. V. nukentėjusiojo V. K. naudai priteisti 565 Eur turtinei žalai atlyginti.

29820.

299Nukentėjusiosios I. D. 390 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo tenkinti visiškai, iš kaltinamojo M. V. nukentėjusiosios I. D. naudai priteisti 390 Eur turtinei žalai atlyginti.

30021.

301Nukentėjusiosios V. M. 230 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo tenkinti visiškai, iš kaltinamojo M. V. nukentėjusiosios V. M. naudai priteisti 230 Eur turtinei žalai atlyginti.

30222.

303Nukentėjusiojo A. K. 350 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo tenkinti visiškai, iš kaltinamojo M. V. nukentėjusiojo A. K. naudai priteisti 350 Eur turtinei žalai atlyginti.

30423.

305Nukentėjusiosios J. A. 340 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo tenkinti iš dalies, iš kaltinamojo M. V. nukentėjusiosios J. A. naudai priteisti 305 Eur turtinei žalai atlyginti.

30624.

307Nukentėjusiosios J. I. civilinį ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo tenkinti iš dalies , iš kaltinamojo M. V. nukentėjusiosios J. I. naudai priteisti 674,24 Eur turtinei žalai atlyginti bei 32,64 Eur delspinigių, likusioje dalyje ieškinio netenkinti.

30825.

309Nukentėjusiojo A. K. 858 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo tenkinti iš dalies, iš kaltinamojo M. V. nukentėjusiojo A. K. naudai priteisti 585 Eur turtinei žalai atlyginti.

31026.

311Nukentėjusiojo A. K. 800 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo tenkinti visiškai, iš kaltinamojo M. V. nukentėjusiojo A. K. naudai priteisti 800 Eur turtinei žalai atlyginti.

31227.

313Nukentėjusiosios T. K. 200 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo tenkinti visiškai, iš kaltinamojo M. V. nukentėjusiosios T. K. naudai priteisti 200 Eur turtinei žalai atlyginti.

31428.

315Nukentėjusiosios J. K. 400 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės žalos ir 100 Eur neturtinės atlyginimo tenkinti visiškai, iš kaltinamojo M. V. nukentėjusiosios J. K. naudai priteisti 400 Eur turtinei žalai ir 100 Eur neturtinei žalai atlyginti.

31629.

317Nukentėjusiojo L. D. 200 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo tenkinti visiškai, iš kaltinamojo M. V. nukentėjusiojo L. D. naudai priteisti 200 Eur turtinei žalai atlyginti.

31830.

319Nukentėjusiosios K. S. 235 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo tenkinti visiškai, iš kaltinamojo M. V. nukentėjusiosios K. S. naudai priteisti 235 Eur turtinei žalai atlyginti.

32031.

321Nukentėjusiojo J. R. N. 400 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo tenkinti visiškai, iš kaltinamojo M. V. nukentėjusiojo J. R. N. naudai priteisti 400 Eur turtinei žalai atlyginti.

32232.

323Nukentėjusiosios D. Ū. 300 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo tenkinti visiškai, iš kaltinamojo M. V. nukentėjusiosios D. Ū. naudai priteisti 300 Eur turtinei žalai atlyginti.

32433.

325Nukentėjusiojo G. N. 400 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo tenkinti visiškai, iš kaltinamojo M. V. nukentėjusiojo G. N. naudai priteisti 400 Eur turtinei žalai atlyginti.

32634.

327Nukentėjusiosios R. M. 1900 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo tenkinti visiškai, iš kaltinamojo M. V. nukentėjusiosios R. M. naudai priteisti 1900 Eur turtinei žalai atlyginti.

32835.

329Nukentėjusiojo A. A. 560 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo tenkinti visiškai, iš kaltinamojo M. V. nukentėjusiojo A. A. naudai priteisti 560 Eur turtinei žalai atlyginti.

33036.

331Nukentėjusiosios I. C. 175 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo tenkinti visiškai, iš kaltinamojo M. V. nukentėjusiosios I. C. naudai priteisti 175 Eur turtinei žalai atlyginti.

33237.

333Nukentėjusiosios A. Ž. 170 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo tenkinti visiškai, iš kaltinamojo M. V. nukentėjusiosios A. Ž. naudai priteisti 170 Eur turtinei žalai atlyginti.

33438.

335Nukentėjusiojo E. B. civilinį ieškinį dėl 400 Eur turtinės žalos atlyginimo bei 100 Eur palūkanų priteisimo tenkinti iš dalies. Iš kaltinamojo M. V. nukentėjusiojo E. B. naudai priteisti 400 Eur turtinei žalai atlyginti bei 5 % dydžio procesines metines palūkanas nuo nuosprendžio įsiteisėjimo iki visiško jo įvykdymo šio civilinio ieškinio dalyje.

33639.

337Nukentėjusiojo K. P. 500 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo tenkinti visiškai, iš kaltinamojo M. V. nukentėjusiojo K. P. naudai priteisti 500 Eur turtinei žalai atlyginti.

33840.

339Nukentėjusiosios N. S. 300 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo tenkinti iš dalies, iš kaltinamojo M. V. nukentėjusiosios N. S. naudai priteisti 270 Eur turtinei žalai atlyginti.

34041.

341Nukentėjusiojo R. M. 450 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo tenkinti visiškai, iš kaltinamojo M. V. nukentėjusiojo R. M. naudai priteisti 450 Eur turtinei žalai atlyginti.

34242.

343Nukentėjusiojo A. G. 185 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo tenkinti visiškai, iš kaltinamojo M. V. A. G. naudai priteisti 185 Eur turtinei žalai atlyginti.

34443.

345Nukentėjusiojo A. R. 1200 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo tenkinti visiškai, iš kaltinamojo M. V. nukentėjusiojo A. R. naudai priteisti 1200 Eur turtinei žalai atlyginti.

34644.

347Nukentėjusiosios Ž. R. (buvusios – Kolčinos) 300 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo tenkinti visiškai, iš kaltinamojo M. V. nukentėjusiosios Ž. R. naudai priteisti 300 Eur turtinei žalai atlyginti.

34845.

349Nukentėjusiojo R. A. 320 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo tenkinti visiškai, iš kaltinamojo M. V. nukentėjusiojo R. A. naudai priteisti 320 Eur turtinei žalai atlyginti.

35046.

351Nukentėjusiosios S. B. 550 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo tenkinti visiškai, iš kaltinamojo M. V. nukentėjusiosios S. B. naudai priteisti 550 Eur turtinei žalai atlyginti.

35247.

353Nukentėjusiosios O. V. 1950 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo tenkinti iš dalies, iš kaltinamojo M. V. nukentėjusiosios O. V. naudai priteisti 1755 Eur turtinei žalai atlyginti.

35448.

355Nukentėjusiosios L. P. 200 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo ir dėl 14,40 Eur palūkanų tenkinti iš dalies, iš kaltinamojo M. V. nukentėjusiosios L. P. naudai priteisti 180 Eur turtinei žalai atlyginti bei prašomų 14,40 Eur palūkanų.

35649.

357Nukentėjusiosios J. V. 350 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo tenkinti visiškai, iš kaltinamojo M. V. nukentėjusiosios J. V. naudai priteisti 350 Eur turtinei žalai atlyginti.

35850.

359Nukentėjusiojo A. V. civilinį ieškinį dalyje dėl 250 Eur turtinės žalos atlyginimo tenkinti visiškai, o dalyje dėl neturtinės žalos atlyginimo tenkinti iš dalies, mažinant priteistiną sumą neturtinei žalai atlyginti iki 100 Eur. Iš kaltinamojo M. V. nukentėjusiojo A. V. naudai priteisti 250 Eur turtinei žalai ir 100 Eur neturtinei žalai atlyginti.

36051.

361Nukentėjusiojo V. K. 180 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo tenkinti visiškai, iš kaltinamojo M. V. nukentėjusiojo V. K. naudai priteisti 180 Eur turtinei žalai atlyginti.

36252.

363Nukentėjusiojo E. K. 1300 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo tenkinti visiškai, iš kaltinamojo M. V. nukentėjusiojo E. K. naudai priteisti 1300 Eur turtinei žalai atlyginti.

36453.

365Nukentėjusiosios S. Z. civilinį ieškinį dėl 350 Eur turtinės žalos atlyginimo, priteisiant 5 % metines palūkanas bei 350 Eur neturinę žalą tenkinti iš dalies. iš kaltinamojo M. V. nukentėjusiosios S. Z. naudai priteisti: 100 Eur neturtinei žalai atlyginti, 350 Eur turtinei žalai atlyginti ir 5 % dydžio procesines metines palūkanas nuo nuosprendžio įsiteisėjimo iki visiško jo įvykdymo šio civilinio ieškinio dalyje.

36654.

367Nukentėjusiosios L. K. 350 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo tenkinti visiškai, iš kaltinamojo M. V. nukentėjusiosios L. K. naudai priteisti 350 Eur turtinei žalai atlyginti.

36855.

369Nukentėjusiosios L. M. 130 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo tenkinti visiškai, iš kaltinamojo M. V. nukentėjusiosios L. M. naudai priteisti 130 Eur turtinei žalai atlyginti.

37056.

371Nukentėjusiosios L. R. 300 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo tenkinti visiškai, iš kaltinamojo M. V. nukentėjusiosios L. R. naudai priteisti 300 Eur turtinei žalai atlyginti.

37257.

373Nukentėjusiosios V. M. 245 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo tenkinti iš dalies, iš kaltinamojo M. V. nukentėjusiosios V. M. naudai priteisti 220 Eur turtinei žalai atlyginti.

37458.

375Nukentėjusiojo A. K. 1500 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo tenkinti visiškai, iš kaltinamojo M. V. nukentėjusiojo A. K. naudai priteisti 1500 Eur turtinei žalai atlyginti.

37659.

377Nukentėjusiojo A. R. 350 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo tenkinti visiškai, iš kaltinamojo M. V. nukentėjusiojo A. R. naudai priteisti 350 Eur turtinei žalai atlyginti.

37860.

379Nukentėjusiojo K. R. 50 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo tenkinti iš dalies, iš kaltinamojo M. V. nukentėjusiojo K. R. naudai priteisti 40 Eur turtinei žalai atlyginti.

38061.

381UAB „( - )“ (į.k. ( - )) 3893,87 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo tenkinti visiškai, iš kaltinamojo M. V. civilinio ieškovo UAB „( - )“ naudai priteisti 3893,84 Eur turtinei žalai atlyginti.

382Iki nuosprendžio įsiteisėjimo palikti galioti nuosavybės teisių apribojimą kaltinamojo M. V., a.k. ( - ) turtui:

383-

384piniginėms lėšoms - 300 (trims šimtams) eurų, rastų įtariamojo asmens kratos metu, kurie yra saugomi Vilniaus apskrities VPK Aptarnavimo skyriaus Materialinio aprūpinimo poskyryje, adresu Birželio 23-iosios gatvė 16, Vilnius, paliekant visišką nuosavybės teisių apribojimą, uždraudžiant disponuoti, valdyti ir naudotis šiomis piniginėmis lėšomis, turto saugotoju paliekant Vilniaus apskrities VPK Aptarnavimo skyriaus Materialinio aprūpinimo poskyrį, adresu Birželio 23-iosios gatvė 16, Vilnius,

385-

386piniginėms lėšoms banko sąskaitose Nr. ( - ) (EUR, LTL), ( - ) (EUR, LTL), Nr. ( - ) (EUR, LTL), Nr. ( - ) (EUR, LTL), esančiose AB „SEB“ banke, paliekant visišką nuosavybės teisių apribojimą, uždraudžiant disponuoti, valdyti ir naudotis nurodytose sąskaitose esančiomis piniginėmis lėšomis, paliekant teisę tik įmokėti pinigus į šias sąskaitas, turto saugotoju paliekant AB „SEB“ bankas.

387Nuosprendžiui įsiteisėjus šias pinigines lėšas proporcingai nukreipti nukentėjusiesiems priteistų civilinių ieškinių atlyginimui.

388Iki nuosprendžio įsiteisėjimo palikti galioti nuosavybės teisių apribojimą mažosios bendrijos „( - )“, įmonės kodas ( - ), piniginėms lėšoms bendrovės banko sąskaitose Nr. ( - ) (EUR, LTL ir USD) ir ( - ) (EUR, LTL ir USD), esančiose AB „Luminor bank“, paliekant visišką nuosavybės teisių apribojimą, uždraudžiant disponuoti, valdyti ir naudotis nurodytose sąskaitose esančiomis piniginėmis lėšomis, paliekant teisę tik įmokėti pinigus į šias sąskaitas, turto saugotoju paliekant banką AB „Luminor bank“. Nuosprendžiui įsiteisėjus piniginės lėšos, esančios minėtose sąskaitose nuosprendžio įsiteisėjimo dienai, proporcingai nukreipti nukentėjusiesiems priteistų civilinių ieškinių atlyginimui.

389Kompaktinį diską su banko sąskaitų išklotinėmis laikyti prie baudžiamosios bylos medžiagos.

390MB „( - )“ antspaudą, saugomą Vilniaus apskrities VPK daiktinių įrodymų saugykloje, nuosprendžiui įsiteisėjus, grąžinti MB „( - )“.

391Nuosprendis 20 dienų terminu gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Pavel Borkovski, sekretoriaujant... 2. viešajame teisiamajame išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje... 3. M.V., ( - ), neteistas,... 4. kaltinamas nusikaltimais, numatytais Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso... 5. Teismas... 6. Kaltinamasis M. V., turėdamas tikslą apgaule įgyti savo naudai svetimą... 7. tokiu būdu kaltinamasis M. V. apgaule įgijo svetimą didelės vertės turtą... 8. Kaltinamasis M. V. teisiamajame posėdyje pareiškė, kad savo kaltę... 9. Nagrinėjant bylą teisme, M. V. parodė, kad įmonę Mažoji bendrija „( -... 10. Žmonės norėdavo atvykti į ofisą, todėl kurį laiką nuomojosi patalpą (... 11. Nukentėjusiajai A. P. nebuvo įstiklintas balkonas, už jį paimtas 300 eurų... 12. Pripažįsta, kad paėmė avansus, vyko pasirašyti sutarties, darė būsimų... 13. Negali pasakyti, ar siuntė užsakymus gaminti langus užsakovams E. B., L. K.,... 14. Nori pabrėžti, kad tuo metu, kai nukentėjusiesiems nebuvo pristatyti ir... 15. Kas dėl sutarčių teksto, kai klaidingai buvo nurodyta K. pavardė, ir... 16. Negali paaiškinti, kodėl sutarčių tekstuose kaip sandorio šalis yra... 17. Dirbdamas MB „( - )“ disponavo banko generatoriumi, sugyventinė G. V.... 18. Supranta, kad liko skolingas daugeliui piliečių, pažada atlyginti visiems... 19. Nukentėjusysis A. R. parodė, kad norėjo įsistiklinti savo buto pirmajame... 20. Nukentėjusioji N. S. parodė, kad gyvena pirmame aukšte, todėl nusprendė... 21. Nukentėjusioji I. C. parodė, kad 2018-09-16 ieškojo langų. Rado firmą... 22. Nukentėjusioji O. V. parodė, kad statosi namą, todėl liepos mėnesį... 23. Nukentėjusioji J. I. parodė, kad 2018 m. liepos pradžioje rašė daug... 24. Nukentėjusioji D. Ū. parodė, kad 2018-08-29 pasirinktai firmai paskambino... 25. Nukentėjusioji I. A. P. parodė, kad 2018 m. kovo mėnesį UAB „Mega... 26. Nukentėjusioji L. R. parodė, kad pakeitė butą, norėjo įstiklinti... 27. Nukentėjusioji B. J. parodė, kad jos sodo nameliui reikėjo plastikinių... 28. Nukentėjusysis M. B. parodė, kad gegužės pradžioje paskambino M. dėl... 29. Nukentėjusioji J. V. parodė, kad 2018 m. gegužės mėnesį internete rado... 30. Nukentėjusysis R. Z. parodė, jog 2018 m. birželį nusipirko butą ir norėjo... 31. Nukentėjusioji J. A. parodė, jog 2018 m. liepos pabaigoje sumanė pasikeisti... 32. Nukentėjusysis R. B. parodė, kad su žmona užsakė balkono stiklinimą. Tuo... 33. Nukentėjusioji L. P. parodė, kad internete ieškojo, kas galėtų pagaminti... 34. Nukentėjusioji S. Z. parodė, kad praeitais metais mamos bute norėjo pakeisti... 35. Nukentėjusioji Ž. S. parodė, kad ieškojo plastikinių langų. Pati juos... 36. Nukentėjusysis L. D. parodė, kad 2018 m. rugpjūtį susirado internete... 37. Nukentėjusysis A. K. parodė, kad statėsi namą ir ieškojo langų. Tuo... 38. Nukentėjusioji R. M. parodė, kad 2018 m. spalį statomam namui užsisakė... 39. Nukentėjusysis A. C. parodė, kad nuosavam namui ( - ) užsakė langus iš UAB... 40. Nukentėjusioji V. M. parodė, kad 2018 m. internete rado skelbimą dėl... 41. Nukentėjusysis A. K. parodė, kad jam buvo reikalingi trys langai ir dvejos... 42. Nukentėjusioji L. K. parodė, kad norėjo iš naujo įstiklinti balkoną,... 43. Nukentėjusysis K. P. parodė, kad 2018 metų rugsėjį nutarė pasikeisti... 44. Nukentėjusioji I. D. parodė, kad 2018 m. liepos 25 d. sudarė sutartį su... 45. Nukentėjusysis A. K. parodė, kad 2018-07-27 ieškojo langų butui ( - ), nes... 46. Nukentėjusioji J. K. parodė, kad 2018-08-28 pagal skelbimus internete... 47. Nukentėjusioji J. J. parodė, kad 2018 m. liepos viduryje kreipėsi į UAB... 48. Nukentėjusioji S. B. parodė, kad norėjo įstiklinti balkoną. Dėl balkono... 49. Nukentėjusysis R. M. parodė, kad 2018-04-30 kartu su žmona ieškojo įmonės... 50. Nukentėjusioji L. M. parodė, kad 2018-05-31 su kaltinamuoju M. V. sudarė... 51. Nukentėjusysis A. G. parodė, kad atlieka statybinius darbus. Pagal sutartį... 52. Nukentėjusioji D. G. parodė, kad 2018 m. balandį nuo vėjo išdužo langai.... 53. Nukentėjusysis A. R. parodė, kad domėdamasis langais 2018-06-05 internete... 54. Nukentėjusioji K. S. parodė, kad 2018-08-23 su kaltinamuoju tiesiogiai... 55. Nukentėjusysis A. A. parodė, kad su žmona nusprendė susidėti naujus... 56. Nukentėjusioji Ž. K. parodė, kad vaikinui grįžus iš užsienio nusprendė... 57. Nukentėjusysis J. R. N. parodė, kad nutaręs pasikeisti langus, padarė... 58. Nukentėjusysis I. S. parodė, kad 2018 m. liepą paskambino anyta, paprašė... 59. Nukentėjusysis J. K. parodė, kad ieškojo, kas pagamintų langus. „Mega... 60. Nukentėjusysis A. K. parodė, kad internete rado langų gamintojo skelbimą.... 61. Nukentėjusioji L. F. parodė, kad į firmą „Mega langai“, kurią susirado... 62. Nukentėjusioji V. M. parodė, kad 2018 m. liepos mėnesį iškvietė įmonę,... 63. Nukentėjusioji I. L. teismui paaiškino, kad 2018 m. birželio pabaigoje,... 64. Nukentėjusysis V. K. parodė, kad 2018-07-24 kreipėsi į „Mega langai“... 65. Nukentėjusysis V. K. parodė, kad kreipėsi į „Mega langai“, kurios... 66. Nukentėjusysis K. R. parodė, kad reikėjo vieno lango sodybai. Svetainėje... 67. Nukentėjusysis E. B. parodė, kad 2018-04-18 su įmone „Mega langai“ buvo... 68. Nukentėjusioji A. Ž. parodė, kad pagal interneto skelbimus dėl langų... 69. Nukentėjusysis R. A. parodė, kad 2018 m. liepą ieškojo langų gamintojo,... 70. Nukentėjusysis E. G. parodė, kad ieškodamas lango virtuvei, skambino į... 71. Nukentėjusysis I. B. parodė, kad kažkur 2018 m. birželį, norėjo į sodo... 72. Nukentėjusysis G. N. parodė, kad buvo užsakyti balkono langai (keturi... 73. Nukentėjusioji T. K. parodė, kad 2018-08-22 d. internete rado „Mega... 74. Nukentėjusysis R. G. parodė, kad atpažįsta kaltinamąjį. Ieškojo... 75. Nukentėjusioji L. J. parodė, kad buvo reikalingi langai ir durys. Sutartis su... 76. Nukentėjusioji G. R. parodė, kad 2018 m. gegužę internetu kreipėsi į... 77. Nukentėjusioji iš nuotraukų atpažino M. V. kaip asmenį, kuris buvo... 78. Civilinio ieškovo UAB „( - )“ atstovas A. K. parodė, kad 2018-06-25 UAB... 79. Liudytojas A. S. parodė, jog tikslių datų nepamena, Vilniaus miesto 2 PK... 80. Liudytoja M. L. parodė, kad turi individualią įmonę, kuri teikia klientams... 81. Liudytojas R. M. teisiamajame posėdyje parodė, jog kaltinamąjį pažįsta.... 82. Liudytojas A. L. parodė, kad kaltinamąjį pažįsta. Datos neatsimena, bet M.... 83. Liudytojui teismas pateikė susipažinti darbo sutartį Nr. 04 2018 m.... 84. Liudytojas K. M. teismo posėdyje parodė, jog jis yra įmonės „( - )“... 85. Prie bylos yra pridėta 2018-05-03 negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis tarp... 86. Liudytoja G. D. parodė, kad tėvas L. D. rado skelbimą dėl langų. Jo... 87. Liudytojas A. G. teismo posėdyje nurodė, kad yra nukentėjusiosios D. G.... 88. Liudytoja N. M. parodė, jog pažįstamas G. N. paprašė jos rasti įmonę,... 89. Liudytojas A. K. parodė, kad kaltinamąjį teko matyti, kai jis atvažiavęs... 90. Liudytojas atpažino iš tyrimo metu jam pateiktų nuotraukų M. V., kaip... 91. Liudytoja J. Č. negali prisiminti, ar yra mačiusi kaltinamąjį. Anūkas 2018... 92. Liudytojas, Lenkijos Respublikos pilietis liudytojas W. B. parodė, kad yra... 93. 2018-12-14 VĮ "Registrų centro" pateiktais duomenimis MB „( - )“ vadovė... 94. Iš SODROS pranešimo matyti, kad MB "( - )" M. V. dirba nuo 2018-08-22, G. V.... 95. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos 2018-12- rašte... 96. 2018-12- Nr.(7.2E-3E) raštu Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos... 97. 2018-12-11 Lietuvos Antstolių rūmai rašte nurodo M. V. atžvilgiu vykdomi... 98. MB „( - )“ banko sąskaitos Nr. ( - ) išklotinėse 2018-05-27 R. B.... 99. 2018-11-21 Daiktų apžiūros protokole užfiksuota, kad atlikta kompiuterio... 100. Apžiūros metu M. V. paaiškino, kad sąskaitos-faktūros su įmonėmis... 101. 2018-11-28 Daiktų apžiūros protokole nurodoma, kad atlikta įmonių... 102. 2018-12-03 Kitų objektų apžiūros protokole užfiksuota, kad atlikta... 103. 2016-11-03, 2016-12-01, 2016-11-01 Valymo paslaugų teikimo sutartys vykdytojas... 104. 2018-12-02 Kitų objektų apžiūros protokole užfiksuota, kad atlikta... 105. 2018-03-22 ir 2018-09-03 M. V. sudarė sutartį dėl automobilio „Toyota... 106. Sąskaita- faktūra 2018-06-22, 2018-06-28 tarp „( - )“ ir Mažoji bendrija... 107. 2018-12-10 Savanoriško daiktų, dokumentų pateikimo protokole užfiksuota, ... 108. 2018-12-11 Elektroniniu paštu pateiktas sutarčių žurnalas už 2018 metus... 109. Įrodymų vertinimas, veiksmų kvalifikavimas... 110. Pagal Lietuvos Respublikos BPK 305 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatas... 111. Teismas, priimdamas nuosprendį, vadovaujasi taisykle: asmens kaltė gali būti... 112. Lietuvos BK 182 straipsnio 2 dalyje nurodytu nusikaltimu kėsinamasi į... 113. Apgaulei būdingi trys požymiai: objektyviosios tiesos iškreipimas, tikslas... 114. Pagal BK 190 str. XXVIII skyriuje numatytas turtas yra didelės vertės, jeigu... 115. Pagal formuojamą teismų praktiką tęstine pripažįstama tokia nusikalstama... 116. Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnyje numatyto nusikaltimo dalykas yra... 117. Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnyje numatyta veika gali būti padaroma tik... 118. BK 300 straipsnio 3 dalyje, be kita ko, numatyta baudžiamoji atsakomybė už... 119. Kaltinamojo M. V. gynėjas nurodo, kad vien tik turtinės prievolės nevykdymas... 120. Kaltinamasis M. V., pripažindamas objektyviai nustatytas jo atliktų veiksmų... 121. Todėl, kaip nurodė kaltinamojo gynėjas teismo proceso metu, tarp jo ginamojo... 122. Teismas, proceso eigoje įvertinęs ikiteisminio tyrimo surinktų ir teismo... 123. Pažymėtina, kad teismų praktikoje tais atvejais, kai vertinama veika... 124. Todėl nagrinėjamoje byloje yra aktuali apgaulės (piktnaudžiavimo... 125. Bylos įrodymais yra nustatyta, kad kaltinamasis M. V. su sugyventine G. V.... 126. Kaltinamasis M. V. nurodo, kad jis realiai vykdė langų užsakymo iš... 127. Kaltinamasis žinojo (to jis pats neneigia), kad neturi lėšų užsakymams... 128. Kaltinamasis M. V. pats atvykdavo pas užsakovus matuoti langus, demonstravo... 129. M. V. sutartyse su užsakovais įvardindavo save MB „( - )“ projektu... 130. Sutartyse su užsakovais (nukentėjusiaisiais) kaltinamasis įrašydavo ne savo... 131. Nukentėjusieji nurodo, kad nebūtų pasirašę sutarčių, nebūtų mokėję... 132. Kaltinamasis M. V. sudarinėjo sutartis, imdavo avansus, aiškino... 133. Nėra duomenų, kad kaltinamasis būtų užsakęs gaminti Lietuvos ar Lenkijos... 134. M. V. aiškina, jog M. B. užsakinėjo langus pas Lenkijos gamintoją, bet dėl... 135. Kaltinamasis M. V., žinodamas apie esamą padėtį, savo skolas (t.10,... 136. Teismo vertinimu, aptartų aplinkybių visuma, ypač tai, kad MB „( - )“... 137. Pažymėtina ir tai, kad apgaule užvaldęs nukentėjusiųjų pinigus,... 138. Motyvuojant baudžiamosios atsakomybės pagrįstumą arba nepagrįstumą ją... 139. Nukentėjusieji A. K., A. G., Ž. K., I. S., A. K., L. R. parodė, kad darbams... 140. MB „( - )“ buvo registruota ( - ) (t.10, b.l.75, t.11, b.l.23).... 141. Daugeliu atvejų (41) kaltinamasis įrašydavo K. pavardę, prisistatydavo... 142. Gautus iš nukentėjusiųjų pinigus kaltinamasis panaudojo ne tik... 143. MB „( - )“ kaltinamojo buvo naudojama kaip priedanga sutartims sudaryti,... 144. Byloje nustatytų ir įrodymais pagrįstų aplinkybių visuma neabejotinai... 145. Kaltinamojo atsakomybės nešalina ir dalinis atsiskaitymas su kai kuriais... 146. Nukentėjusiojo A. R. epizode žalos dydis mažinamas nuo 1300 eurų iki 1200... 147. Kaltinamojo apgaule įgyto svetimo nukentėjusiųjų turto vertė - 30.630,70... 148. Netikru dokumentu teismų praktikoje paprastai vadinamas dokumentas, surašytas... 149. Sutarčių tekstuose (41 vnt.) kaltinamasis M. V. įrašydavo (atspausdindavo)... 150. Tokiu būdu, kaltinamasis pagamino ir naudojo netikrus dokumentus, kuriuose... 151. Kaltinamojo veiksmais nukentėjusiesiems padaryta žala viršija 250 MGL sumą,... 152. Teismas šalina iš nukentėjusiųjų L. J., M. B., E. G., L. R. kaltinimo M.... 153. Bausmės skyrimas ... 154. Skirdamas bausmę kaltinamajam M. V. teismas atsižvelgia į visus Lietuvos... 155. Kasacinis teismas yra nurodęs, jog kiekvienas apkaltinamasis nuosprendis turi... 156. BK 182 straipsnio 2 dalyje ir 300 straipsnio 3 dalyje numatyta išimtinai... 157. Sunkinančių kaltinamojo atsakomybę aplinkybių nenustatyta.... 158. Lengvina M. V. atsakomybę tai, kad jis iš dalies atlygino turtinę žalą... 159. Bausmė turi atitikti padarytos veikos ir kaltininko pavojingumą, tik tada ji... 160. Pagrindo taikyti kaltinamojo atžvilgiu 62 straipsnio 1 ar 2 dalies nuostatas... 161. BK 54 straipsnio 3 dalyje nurodytas vienas fundamentalių bausmės skyrimo... 162. Įvertinus M. V. asmenybę, kuris yra teisiamas pirmą kartą, turi tris... 163. Paskirtos bausmės turi būti bendrinamos vadovaujantis BK 63 straipsnio 1... 164. Civiliniai ieškiniai ... 165. Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 109 straipsnio norma nustato,... 166. Kaltinamasis M. V. apgaule užvaldė nukentėjusiųjų turtą - pinigus, ir... 167. Neturtinė žala yra asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai,... 168. Byloje trys civiliniai ieškovai pareiškė reikalavimus atlyginti jiems... 169. Dalis nukentėjusiųjų (S. Z., A. P., B. J., L. P., E. B.) prašė priteisti 5... 170. Dalis nukentėjusiųjų (civilinis ieškovas UAB „( - )“, M. B., J. I.)... 171. Nukentėjusioji I. A. P. ikiteisminio tyrimo metu pareiškė 300 Eur civilinį... 172. Nukentėjusioji L. F. ikiteisminio tyrimo metu pareiškė 120 Eur civilinį... 173. Nukentėjusioji L. J. ikiteisminio tyrimo metu pareiškė 300 Eur civilinį... 174. Nukentėjusysis M. B. ikiteisminio tyrimo metu pareiškė 350 Eur civilinį... 175. Nukentėjusioji D. G. ikiteisminio tyrimo metu pareiškė 500 Eur civilinį... 176. Nukentėjusioji G. R. ikiteisminio tyrimo metu pareiškė 350 Eur civilinį... 177. Nukentėjusioji B. J. ikiteisminio tyrimo metu pareiškė 650 Eur civilinį... 178. Nukentėjusysis R. B. ikiteisminio tyrimo metu pareiškė 510 Eur civilinį... 179. Nukentėjusioji Z. V. K. ikiteisminio tyrimo metu pareiškė 65 Eur civilinį... 180. Nukentėjusioji Ž. S. ikiteisminio tyrimo metu pareiškė 500 Eur civilinį... 181. Nukentėjusysis I. B. ikiteisminio tyrimo metu pareiškė 180 Eur civilinį... 182. Nukentėjusysis E. G. ikiteisminio tyrimo metu pareiškė 110 Eur civilinį... 183. Nukentėjusioji I. L. ikiteisminio tyrimo metu pareiškė 225 Eur civilinį... 184. Nukentėjusysis R. G. ikiteisminio tyrimo metu pareiškė 300 Eur civilinį... 185. Nukentėjusysis A. C. ikiteisminio tyrimo metu prašė jį pripažinti... 186. Nukentėjusysis I. S. ikiteisminio tyrimo metu prašė jį pripažinti... 187. Nukentėjusysis R. Z. ikiteisminio tyrimo metu pareiškė 300 Eur civilinį... 188. Nukentėjusioji J. J. ikiteisminio tyrimo metu prašė ją pripažinti civiline... 189. Nukentėjusysis V. K. ikiteisminio tyrimo metu pareiškė 630 Eur civilinį... 190. Nukentėjusioji I. D. ikiteisminio tyrimo metu pareiškė 390 Eur civilinį... 191. Nukentėjusioji V. M. ikiteisminio tyrimo metu pareiškė 230 Eur civilinį... 192. Nukentėjusysis A. K. ikiteisminio tyrimo metu pareiškė 350 Eur civilinį... 193. Nukentėjusioji J. A. ikiteisminio tyrimo metu pareiškė 340 Eur civilinį... 194. Nukentėjusioji J. I. ikiteisminio tyrimo metu pareiškė 698 Eur civilinį... 195. Nukentėjusysis A. K. ikiteisminio tyrimo metu pareiškė 858 Eur civilinį... 196. Nukentėjusysis A. K. ikiteisminio tyrimo metu pareiškė civilinį ieškinį... 197. Nukentėjusioji T. K. ikiteisminio tyrimo metu prašė ją pripažinti... 198. Nukentėjusioji J. K. ikiteisminio tyrimo metu prašė ją pripažinti... 199. Nukentėjusysis L. D. ikiteisminio tyrimo metu pareiškė 200 Eur civilinį... 200. Nukentėjusioji K. S. ikiteisminio tyrimo metu pareiškė 235 Eur civilinį... 201. Nukentėjusysis J. R. N. ikiteisminio tyrimo metu pareiškė 400 Eur civilinį... 202. Nukentėjusioji D. Ū. ikiteisminio tyrimo metu prašė ją pripažinti... 203. Nukentėjusysis G. N. ikiteisminio tyrimo metu pareiškė 400 Eur civilinį... 204. Nukentėjusioji R. M. ikiteisminio tyrimo metu pareiškė civilinį ieškinį... 205. Nukentėjusysis A. A. ikiteisminio tyrimo metu pareiškė 560 Eur civilinį... 206. Nukentėjusioji I. C. ikiteisminio tyrimo metu prašė ją pripažinti civiline... 207. Nukentėjusioji A. Ž. teisminio bylos nagrinėjimo metu pareiškė 170 Eur... 208. Nukentėjusysis E. B. teisminio bylos nagrinėjimo metu pareiškė civilinį... 209. Nukentėjusysis K. P. teisminio bylos nagrinėjimo metu pareiškė 500 Eur... 210. Nukentėjusioji N. S. teisminio bylos nagrinėjimo metu pareiškė 300 Eur... 211. Nukentėjusysis R. M. teisminio bylos nagrinėjimo metu pareiškė 450 Eur... 212. Nukentėjusysis A. G. teisminio bylos nagrinėjimo metu pareiškė 185 Eur... 213. Nukentėjusysis A. R. teisminio bylos nagrinėjimo metu pareiškė 1200 Eur... 214. Nukentėjusioji Ž. R. (buvusi – K.) teisminio nagrinėjimo metu pareiškė... 215. Nukentėjusysis R. A. teisminio bylos nagrinėjimo metu pareiškė 320 Eur... 216. Nukentėjusioji S. B. teisminio bylos nagrinėjimo metu pareiškė 550 Eur... 217. Nukentėjusioji O. V. teisminio bylos nagrinėjimo pareiškė 1950 Eur... 218. Nukentėjusioji L. P. teisminio bylos nagrinėjimo pareiškė civilinį... 219. Nukentėjusioji J. V. ikiteisminio tyrimo metu prašė pripažinti ją civiline... 220. Nukentėjusysis A. V. teisminio nagrinėjimo metu pateikė civilinį ieškinį... 221. Nukentėjusysis V. K. teisminio bylos nagrinėjimo metu pareiškė 180 Eur... 222. Nukentėjusysis E. K. teisminio nagrinėjimo metu pareiškė 1300 Eur civilinį... 223. Nukentėjusioji S. Z. teisminio nagrinėjimo metu pareiškė 350 Eur civilinį... 224. Nukentėjusioji L. K. teisminio nagrinėjimo metu pareiškė 350 Eur civilinį... 225. Nukentėjusioji L. M. teisminio nagrinėjimo metu pareiškė 130 Eur civilinį... 226. Nukentėjusioji L. R. teisminio nagrinėjimo metu pareiškė 300 Eur civilinį... 227. Nukentėjusioji V. M. teisminio nagrinėjimo metu pareiškė 245 Eur civilinį... 228. Nukentėjusysis A. K. teisminio nagrinėjimo metu pareiškė 1500 Eur civilinį... 229. Nukentėjusysis A. R. teisminio nagrinėjimo metu pareiškė 350 Eur civilinį... 230. Nukentėjusysis K. R. ikiteisminio tyrimo metu pareiškė pretenziją dėl 50... 231. UAB „( - )“ ikiteisminio tyrimo metu pareiškė 3670 Eur civilinį... 232. Nukentėjusioji D. V. nurodė, kad dėl MB „( - )“ nevykdomų... 233. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 234. Ikiteisminio tyrimo metu buvo paskirtas laikinasis nuosavybės teisių... 235. -... 236. 300 eurų, kurie yra saugomi Vilniaus apskrities VPK Aptarnavimo skyriaus... 237. -... 238. piniginėms lėšoms, galimai esančioms ar įplauksiančioms M. V. vardu... 239. Laikinasis nuosavybės teisių apribojimas teisminio bylos nagrinėjimo metu... 240. Laikinasis nuosavybės teisių apribojimas M. V. turtui paliktinas galioti iki... 241. Nuosprendžiui įsiteisėjus 300 Eur, saugomi Vilniaus apskrities VPK... 242. Ikiteisminio tyrimo metu buvo paskirtas laikinasis nuosavybės teisių... 243. Laikinasis nuosavybės teisių apribojimas teisminio bylos nagrinėjimo metu... 244. Iš bylos medžiagos matyti, kad MB „( - )“ buvo kaltinamojo M. V.... 245. Laikinasis nuosavybės teisių apribojimas MB „( - )“ turtui –... 246. Dėl daiktinių įrodymų... 247. Kompaktinį diską su banko sąskaitų išklotinėmis laikyti prie... 248. MB „( - )“ antspaudą, saugomą Vilniaus apskrities VPK daiktinių... 249. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297, 302-307 straipsniais, teismas... 250. M. V. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 251. M. V. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 252. Paskirtas bausmes BK 63 straipsnio 1 dalies, 5 dalies 1 punkto pagrindu... 253. Remiantis BK 65 straipsnio 1 dalies 1 punkto „a“ papunkčio taisyklėmis į... 254. Nuteistasis privalo nekeisti gyvenamosios vietos be bausmę vykdančios... 255. 1)... 256. per vienerius metus nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos atlyginti... 257. 2)... 258. visą bausmės laikotarpį dirbti, išskyrus pateisinamas priežastis (liga,... 259. Nuosprendžiui įsiteisėjus, nuteistajam panaikinti paskirtą ir vykdomą... 260. 1.... 261. Nukentėjusiosios I. A. P. 300 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės žalos... 262. 2.... 263. Nukentėjusiosios L. F. 120 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės žalos... 264. 3.... 265. Nukentėjusiosios L. J. 300 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės žalos... 266. 4.... 267. Nukentėjusiojo M. B. civilinį ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo bei... 268. 5.... 269. Nukentėjusiosios D. G. 500 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės žalos... 270. 6.... 271. Nukentėjusiosios G. R. 350 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės žalos... 272. 7.... 273. Nukentėjusiosios B. J. 650 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės žalos... 274. 8.... 275. Nukentėjusiojo R. B. 510 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės žalos... 276. 9.... 277. Nukentėjusiosios Z. V. K. 65 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės žalos... 278. 10.... 279. Nukentėjusiosios Ž. S. 500 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės žalos... 280. 11.... 281. Nukentėjusiojo I. B. 180 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės žalos... 282. 12.... 283. Nukentėjusiojo E. G. 110 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės žalos... 284. 13.... 285. Nukentėjusiosios I. L. 225 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės žalos... 286. 14.... 287. Nukentėjusiojo R. G. 300 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės žalos... 288. 15.... 289. Nukentėjusiojo A. C. 650 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės žalos... 290. 16.... 291. Nukentėjusiojo I. S. 150 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės žalos... 292. 17.... 293. Nukentėjusiojo R. Z. 300 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės žalos... 294. 18.... 295. Nukentėjusiosios J. J. 550 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės žalos... 296. 19.... 297. Nukentėjusiojo V. K. 630 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės žalos... 298. 20.... 299. Nukentėjusiosios I. D. 390 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės žalos... 300. 21.... 301. Nukentėjusiosios V. M. 230 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės žalos... 302. 22.... 303. Nukentėjusiojo A. K. 350 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės žalos... 304. 23.... 305. Nukentėjusiosios J. A. 340 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės žalos... 306. 24.... 307. Nukentėjusiosios J. I. civilinį ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo... 308. 25.... 309. Nukentėjusiojo A. K. 858 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės žalos... 310. 26.... 311. Nukentėjusiojo A. K. 800 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės žalos... 312. 27.... 313. Nukentėjusiosios T. K. 200 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės žalos... 314. 28.... 315. Nukentėjusiosios J. K. 400 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės žalos ir... 316. 29.... 317. Nukentėjusiojo L. D. 200 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės žalos... 318. 30.... 319. Nukentėjusiosios K. S. 235 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės žalos... 320. 31.... 321. Nukentėjusiojo J. R. N. 400 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės žalos... 322. 32.... 323. Nukentėjusiosios D. Ū. 300 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės žalos... 324. 33.... 325. Nukentėjusiojo G. N. 400 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės žalos... 326. 34.... 327. Nukentėjusiosios R. M. 1900 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės žalos... 328. 35.... 329. Nukentėjusiojo A. A. 560 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės žalos... 330. 36.... 331. Nukentėjusiosios I. C. 175 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės žalos... 332. 37.... 333. Nukentėjusiosios A. Ž. 170 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės žalos... 334. 38.... 335. Nukentėjusiojo E. B. civilinį ieškinį dėl 400 Eur turtinės žalos... 336. 39.... 337. Nukentėjusiojo K. P. 500 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės žalos... 338. 40.... 339. Nukentėjusiosios N. S. 300 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės žalos... 340. 41.... 341. Nukentėjusiojo R. M. 450 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės žalos... 342. 42.... 343. Nukentėjusiojo A. G. 185 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės žalos... 344. 43.... 345. Nukentėjusiojo A. R. 1200 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės žalos... 346. 44.... 347. Nukentėjusiosios Ž. R. (buvusios – Kolčinos) 300 Eur civilinį ieškinį... 348. 45.... 349. Nukentėjusiojo R. A. 320 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės žalos... 350. 46.... 351. Nukentėjusiosios S. B. 550 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės žalos... 352. 47.... 353. Nukentėjusiosios O. V. 1950 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės žalos... 354. 48.... 355. Nukentėjusiosios L. P. 200 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės žalos... 356. 49.... 357. Nukentėjusiosios J. V. 350 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės žalos... 358. 50.... 359. Nukentėjusiojo A. V. civilinį ieškinį dalyje dėl 250 Eur turtinės žalos... 360. 51.... 361. Nukentėjusiojo V. K. 180 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės žalos... 362. 52.... 363. Nukentėjusiojo E. K. 1300 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės žalos... 364. 53.... 365. Nukentėjusiosios S. Z. civilinį ieškinį dėl 350 Eur turtinės žalos... 366. 54.... 367. Nukentėjusiosios L. K. 350 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės žalos... 368. 55.... 369. Nukentėjusiosios L. M. 130 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės žalos... 370. 56.... 371. Nukentėjusiosios L. R. 300 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės žalos... 372. 57.... 373. Nukentėjusiosios V. M. 245 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės žalos... 374. 58.... 375. Nukentėjusiojo A. K. 1500 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės žalos... 376. 59.... 377. Nukentėjusiojo A. R. 350 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės žalos... 378. 60.... 379. Nukentėjusiojo K. R. 50 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės žalos... 380. 61.... 381. UAB „( - )“ (į.k. ( - )) 3893,87 Eur civilinį ieškinį dėl turtinės... 382. Iki nuosprendžio įsiteisėjimo palikti galioti nuosavybės teisių... 383. -... 384. piniginėms lėšoms - 300 (trims šimtams) eurų, rastų įtariamojo asmens... 385. -... 386. piniginėms lėšoms banko sąskaitose Nr. ( - ) (EUR, LTL), ( - ) (EUR, LTL),... 387. Nuosprendžiui įsiteisėjus šias pinigines lėšas proporcingai nukreipti... 388. Iki nuosprendžio įsiteisėjimo palikti galioti nuosavybės teisių... 389. Kompaktinį diską su banko sąskaitų išklotinėmis laikyti prie... 390. MB „( - )“ antspaudą, saugomą Vilniaus apskrities VPK daiktinių... 391. Nuosprendis 20 dienų terminu gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu...