Byla 2K-178-976/2017

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Aurelijaus Gutausko (kolegijos pirmininkas), Vytauto Piesliako ir Rimos Ažubalytės (pranešėja), sekretoriaujant Ritai Bartulienei, dalyvaujant prokurorui Vytautui Kukaičiui, gynėjui advokatui Mariui Liatukui, nuteistajam G. M., viešame teismo posėdyje kasacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamento prokuroro Mindaugo Gylio kasacinį skundą dėl Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2016 m. gruodžio 22 d. nuosprendžio. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 14 d. nuosprendžiu G. M. nuteistas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 183 straipsnio 2 dalį (už 473 346,38 Lt (137 090,59 Eur) pasisavinimą) laisvės atėmimu dvejiems metams šešiems mėnesiams, pagal 300 straipsnio 3 dalį (už suklastotų dokumentų panaudojimą pasisavinant 473 346,38 Lt (137 090,59 Eur)) laisvės atėmimu vieneriems metams, pagal 182 straipsnio 2 dalį laisvės atėmimu vieneriems metams šešiems mėnesiams, pagal 300 straipsnio 3 dalį (už suklastotų dokumentų panaudojimą panaikinant turtinę prievolę sumokėti į valstybės biudžetą 72 205,38 Lt (20 912 Eur)) laisvės atėmimu vieneriems metams, pagal 183 straipsnio 2 dalį (už 119 475 Lt (34 602,35 Eur) pasisavinimą) laisvės atėmimu vieneriems metams šešiems mėnesiams, pagal 300 straipsnio 3 dalį (už suklastotų dokumentų panaudojimą pasisavinant 119 475 Lt (34 602,35 Eur)) laisvės atėmimu vieneriems metams trims mėnesiams, pagal 182 straipsnio 1 dalį laisvės atėmimu šešiems mėnesiams, pagal BK 300 straipsnio 1 dalį laisvės atėmimu trims mėnesiams, pagal 222 straipsnio 1 dalį laisvės atėmimu vieneriems metams. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4, 5, 6 dalimis, paskirtos bausmės subendrintos ir galutinė bausmė paskirta laisvės atėmimas trejiems metams. Pritaikius BK 72 straipsnio 2 dalies 3 punktą, konfiskuoti G. M. priklausantys 502 391 Lt (145 502 Eur). Iš G. M. priteista Valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau – VMI) 20 417 Lt (5 913 Eur), o likusi bylos dalis nutraukta. Laikinojo nuosavybės teisių apribojimo terminas į G. M. priklausantį turtą, nurodytą Vilniaus apygardos teismo 2011 m. balandžio 13 d. nutartyje, pratęstas, kol bus įvykdyta nuosprendžio dalis dėl turto konfiskavimo. Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. gruodžio 4 d. nuosprendžiu panaikinta Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 14 d. nuosprendžio dalis, kuria G. M. nuteistas pagal BK 183 straipsnio 2 dalį (dvi veikos), 182 straipsnio 1 dalį, 182 straipsnio 2 dalį, priteistas civilinis ieškinys, konfiskuotas turtas, apribota G. M. nuosavybės teisė į turtą, nurodytą Vilniaus apygardos teismo 2011 m. balandžio 13 d. nutartyje, ir dėl šios dalies priimtas naujas nuosprendis, kuriuo G. M. išteisintas pagal BK 183 straipsnio 2 dalį (dėl 473 346,38 Lt (137 090,59 Eur) pasisavinimo), 183 straipsnio 2 dalį (dėl 119 475 Lt (34 602,35 Eur) pasisavinimo), 182 straipsnio 1 dalį, 182 straipsnio 2 dalį, nes nepadarytos veikos, turinčios nusikaltimų ar baudžiamųjų nusižengimų požymių; panaikintas G. M. turto konfiskavimas, Vilniaus apskrities VMI civilinis ieškinys paliktas nenagrinėtas. Be to, pakeista Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 14 d. nuosprendžio dalis dėl G. M. nuteisimo pagal BK 300 straipsnio 3 dalį (trys veikos) ir paskirtos subendrintos bausmės, taip pat iš nuosprendžio aprašomosios dalies pašalinta aplinkybė, kad G. M. nusikalstamas veikas padarė veikdamas bendrininkų grupe su organizuotos grupės nariais, dėl kurių atliekamas atskiras ikiteisminis tyrimas. G. M. nusikalstama veika, kvalifikuota pagal BK 300 straipsnio 3 dalį (suklastotų dokumentų panaudojimas pasisavinant 473 346,38 Lt (137 090,59 Eur)), perkvalifikuota į 300 straipsnio 1 dalį ir už ją paskirta bausmė – 50 MGL (1 882,50 Eur) dydžio bauda, nusikalstama veika, kvalifikuota pagal BK 300 straipsnio 3 dalį (suklastotų dokumentų panaudojimas panaikinant turtinę prievolę sumokėti į valstybės biudžetą 72 205,38 Lt (20 912 Eur)), perkvalifikuota į BK 300 straipsnio 1 dalį ir paskirta bausmė – 50 MGL (1 882,50 Eur) dydžio bauda, nusikalstama veika, kvalifikuota pagal BK 300 straipsnio 3 dalį (suklastotų dokumentų panaudojimas pasisavinant 119 475 Lt (34 602,35 Eur)), perkvalifikuota į BK 300 straipsnio 1 dalį ir už ją paskirta 50 MGL (1 882,50 Eur) dydžio bauda. Be to, G. M., pripažintam kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą BK 300 straipsnio 1 dalyje, paskirta bausmė – 50 MGL (1 882,50 Eur) dydžio bauda; taip pat jam, pripažintam kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą BK 222 straipsnio 1 dalyje, paskirta bausmė – 100 MGL (3 765 Eur) dydžio bauda. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 dalimis, paskirtos bausmės subendrintos jas iš dalies sudedant ir galutinė subendrinta bausmė G. M. paskirta 200 MGL (7 530 Eur) dydžio bauda. Kita nuosprendžio dalis palikta nepakeista. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2016 m. birželio 16 d. nutartimi Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. gruodžio 4 d. nuosprendis pakeistas. Panaikina nuosprendžio dalis, kuria G. M. išteisintas pagal BK 182 straipsnio 2 dalį, 182 straipsnio 1 dalį, G. M. veika, kvalifikuota pagal BK 300 straipsnio 3 dalį, perkvalifikuota į BK 300 straipsnio 1 dalį (dokumentų suklastojimas ir jų panaudojimas panaikinant turtinę prievolę sumokėti į valstybės biudžetą 72 205,38 Lt (20 912 Eur), Vilniaus apskrities VMI pareikštas civilinis ieškinys paliktas nenagrinėtas, panaikintas laikinas nuosavybės teisės apribojimas, ir ši bylos dalis perduota iš naujo nagrinėti apeliacine tvarka. Kita nuosprendžio dalis palikta nepakeista.

2Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2016 m. gruodžio 22 d. nuosprendžiu Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 14 d. nuosprendžio dalis, kuria G. M. nuteistas pagal BK 300 straipsnio 3 dalį (dėl suklastotų dokumentų panaudojimo panaikinant turtinę prievolę sumokėti į valstybės biudžetą 72 205,38 (20 912 Eur), panaikinta ir dėl šios dalies priimtas naujas nuosprendis, kuriuo G. M. pagal BK 300 straipsnio 3 dalį (dėl suklastotų dokumentų panaudojimo, panaikinant turtinę prievolę sumokėti į valstybės biudžetą 72 205,38 Lt (20 912 Eur)) išteisintas, nes nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.

3Be to, tuo pačiu Lietuvos apeliacinio teismo nuosprendžiu Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2016 m. gruodžio 22 d. nuosprendžiu Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 14 d. nuosprendžio dalis, kuria G. M. nuteistas pagal BK 182 straipsnio 2 dalį (dėl turtinės prievolės sumokėti 72 205,38 Lt (20 912 Eur) PVM panaikinimo) ir 182 straipsnio 1 dalį (dėl turtinės prievolės sumokėti 18 225 Lt (5 278 Eur) PVM panaikinimo) pakeista. G. M. nusikalstamos veikos iš BK 182 straipsnio 2 dalies (turtinės prievolės sumokėti 72 205,38 Lt (20 912 Eur) PVM panaikinimas) ir 182 straipsnio 1 dalies (turtinės prievolės sumokėti 18 225 Lt (5 278 Eur) PVM panaikinimas) perkvalifikuotos į BK 182 straipsnio 2 dalį ir paskirtas laisvės atėmimas vieneriems metams šešiems mėnesiams.

4Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 3 dalimis, šiuo nuosprendžiu paskirta laisvės atėmimo bausmė subendrinta su Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. gruodžio 4 d. nuosprendžiu paskirta galutine bausme, jas visiškai sudedant, ir paskirta galutinė subendrinta bausmė – laisvės atėmimas vieneriems metams šešiems mėnesiams ir 196 MGL (7 379,40 Eur) dydžio bauda, sumokant ją per vienerius metus nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

5Vadovaujantis BK 75 straipsniu, laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidėtas dvejiems metams, įpareigojant per šį laikotarpį neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo.

6Be to, tuo pačiu Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. gruodžio 2 d. nuosprendžiu nuspręsta nuteistajam G. M. pratęsti laikiną nuosavybės teisės apribojimą į jam nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą – ½ dalį sandėlio, esančio Vilniuje ( - ) (unikalus Nr. ( - ), 225,86 kv. m bendro ploto), iki nuosprendžio dalies dėl civilinio ieškinio įvykdymo. Kitam G. M. priklausančiam nekilnojamajam turtui, kuris nurodytas Vilniaus apygardos teismo 2011 m. balandžio 13 d. nutartyje, t. y. žemės sklypui, esančiam Vilniuje, ( - ) (unikalus Nr. ( - ), 0,0600 ha) bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe priklausančiam G. M. ir S. M., a. k. ( - ) butui, esančiam Vilniuje, ( - ), (unikalus ( - ), 73,61 kv. m ploto) bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe priklausančiam G. M. ir S. M., a. k. ( - ) ½ žemės sklypo, esančio Trakų r., ( - ) (unikalus Nr. ( - ), 0,3000 ha ploto); žemės sklypui, esančiam Elektrėnuose, ( - ) (unikalus Nr. ( - ), 0,7100 ha ploto); ½ žemės sklypo, esančio Trakų r., ( - ) (unikalus Nr. ( - ), 0,0900 ha ploto); ½ gyvenamojo namo, esančio Trakų r., ( - ) (unikalus Nr. ( - ), 54,55 kv. m ploto); sandėliui, esančiam Trakų r., ( - ) (unikalus Nr. ( - ), 755,01 kv. m ploto), laikiną nuosavybės teisės apribojimą panaikinti. Teisėjų kolegija, išklausiusi prokuroro, prašiusio kasacinį skundą tenkinti, nuteistojo ir jo gynėjo, prašiusių kasacinį skundą atmesti, paaiškinimų,

Nustatė

71. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 14 d. nuosprendžiu, atsižvelgus į pakeitimus, padarytus Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. gruodžio 4 d. nuosprendžiu, G. M. nuteistas už nusikalstamas veikas, padarytas šiomis aplinkybėmis.

81.1. G. M., būdamas uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „V“ direktorius, asmeniui, dėl kurio atliekamas atskiras ikiteisminis tyrimas, pasiūlius už nenustatyto dydžio piniginį atlygį pateikti UAB „V“ pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) sąskaitų faktūrų bei kitų dokumentų su įrašytais melagingais duomenimis apie tariamai UAB „V“ parduotas prekes ir taip sumažinti UAB „V“ Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui mokėtiną PVM, sutiko tokius žinomai suklastotus dokumentus įsigyti ir įtraukti į UAB „V“ buhalterinę apskaitą. Tęsdamas nusikalstamą veiklą, G. M. pateikė asmeniui, dėl kurio atliekamas atskiras ikiteisminis tyrimas, UAB “V“ rekvizitus ir nurodė, kokios prekės turėtų būti nurodytos PVM sąskaitose faktūrose ir kituose dokumentuose kaip tariamai parduodamos UAB „V“. Tęsdamas nusikalstamą veiką, G. M. iš asmens, dėl kurio atliekamas atskiras ikiteisminis tyrimas, už nenustatytą piniginį atlygį įgijo suklastotus dokumentus: 2007 m. sausio 25 d. PVM sąskaitą faktūrą, serija SEC, Nr. 000469, ir prie jos pridedamus 2007 m. rugsėjo 13 d. kasos pajamų orderį (kuris užfiksuotas UAB „V“ kasos registruose Nr. 89/09), 2007 m. rugsėjo 17 d. kasos pajamų orderį (kuris užfiksuotas UAB „V“ kasos registruose Nr. 91/09), 2007 m. rugsėjo 24 d. kasos pajamų orderį (kuris užfiksuotas UAB „V“ kasos registruose Nr. 95/09), 2007 m. vasario 13 d. UAB „Secc“ PVM sąskaitą faktūrą, serija SEC, Nr. 000510, ir prie jos pridedamus 2007 m. rugsėjo 24 d. kasos pajamų orderį (kuris užfiksuotas UAB „V“ kasos registruose Nr. 65/09), 2007 m. rugsėjo 26 d. kasos pajamų orderį (kuris užfiksuotas UAB “V“ kasos registruose Nr. 99/09), 2007 m. vasario 27 d. UAB „Secc“ PVM sąskaitą faktūrą, serija SEC, Nr. 000522, ir prie jos pridedamus 2007 m. rugsėjo 26 d. kasos pajamų orderį (kuris užfiksuotas UAB „V“ kasos registruose Nr. 99/09), 2007 m. kovo 15 d. UAB „Secc“ PVM sąskaitą faktūrą, serija SEC, Nr. 000563, ir prie jos pridedamus 2007 m. rugsėjo 26 d. kasos pajamų orderį (kuris užfiksuotas UAB „V“ kasos registruose Nr. 99/09), 2007 m. spalio 1 d. kasos pajamų orderį (kuris užfiksuotas UAB „V“ kasos registruose Nr. 100/10), 2007 m. kovo 21 d. UAB „Secc“ PVM sąskaitą faktūrą, serija SEC, Nr. 000571, ir prie jos pridedamus 2007 m. spalio 1 d. kasos pajamų orderį (kuris užfiksuotas UAB „V“ kasos registruose Nr. 100/10), 2007 m. birželio 12 d. UAB „Secc“ PVM sąskaitą faktūrą, serija SEC, Nr. 000637, ir prie jos pridedamus 2007 m. spalio 1 d. kasos pajamų orderį (kuris užfiksuotas UAB “V“ kasos registruose Nr. 100/10), 2007 m. spalio 5 d. kasos pajamų orderį (kuris užfiksuotas UAB “V“ kasos registruose Nr. 101/10), 2007 m. spalio 18 d. kasos pajamų orderį (kuris užfiksuotas UAB „V“ kasos registruose Nr. 106/10), 2007 m. spalio 22 d. kasos pajamų orderį (kuris užfiksuotas UAB „V“ kasos registruose Nr. 111/10), kuriuose buvo nurodyti žinomai melagingi duomenys, kad UAB „V“ UAB „Secc“ tariamai pardavė prekių už 473 346,38 Lt (137 090,59 Eur), tarp jų 72 205,38 Lt (20 912 Eur) PVM. Vykdydamas nusikalstamą sumanymą, G. M. iš asmens, dėl kurio atliekamas atskiras ikiteisminis tyrimas, gautus žinomai suklastotus dokumentus perdavė UAB „V“ finansininkams, nieko nežinojusiems apie jo nusikalstamą veiką, ir nurodė įtraukti juos į UAB “V“ buhalterinę apskaitą ir PVM deklaracijas. UAB „V“ finansininkai, nežinodami, kad G. M. pateiktose UAB ,,Secc“ PVM sąskaitose faktūrose bei kituose specialiuose apskaitos dokumentuose nurodytos prekės realiai UAB „V“ parduotos nebuvo ir PVM sąskaitos faktūros bei kiti specialios apskaitos dokumentai yra suklastoti, įtraukė juos į UAB „V“ buhalterinę apskaitą ir PVM deklaracijas, o išskirtas PVM sąskaitose faktūrose PVM sumas įtraukė į UAB „V“ PVM deklaracijų už 2007 m. sausio, vasario, kovo, birželio mėnesių 11, 22, 30, 31 langelius, taip 72 205,38 Lt (20 912 Eur) sumažindami UAB „V“ valstybės biudžetui mokėtiną PVM, ir šias deklaracijas 2007 m. vasario 26 d., 2007 m. kovo 23 d., 2007 m. balandžio 24 d., 2007 m. liepos 24 d. elektroniniu būdu pateikė VMI Vilniaus apskrities skyriaus, esančio Vilniuje, Šermukšnių g. 3, darbuotojams. Taip G. M., veikdamas bendrininkų grupe kartu su asmeniu, dėl kurio atliekamas atskiras ikiteisminis tyrimas, apgaule UAB “V“ naudai panaikino turtinę prievolę sumokėti 72 205,38 Lt (20 912 Eur) PVM į valstybės biudžetą.

91.2. G. M. 2007 m. sausio–liepos mėnesiais, nenustatytu laiku, veikdamas bendrininkų grupe kartu su asmeniu, dėl kurio atliekamas atskiras ikiteisminis tyrimas, Vilniuje, nenustatytoje vietoje, žinodamas, kad pagal 2007 m. sausio 25 d. PVM sąskaitą faktūrą, serija SEC, Nr. 000469, ir prie jos pridedamus 2007 m. rugsėjo 13 d. kasos pajamų orderį (kuris užfiksuotas UAB „V“ kasos registruose Nr. 89/09), 2007 m. rugsėjo 17 d. kasos pajamų orderį (kuris užfiksuotas UAB „V“ kasos registruose Nr. 91/09), 2007 m. rugsėjo 24 d. kasos pajamų orderį (kuris užfiksuotas UAB „V“ kasos registruose Nr. 95/09), 2007 m. vasario 13 d. UAB „Secc“ PVM sąskaitą faktūrą, serija SEC, Nr. 000510, ir prie jos pridedamus 2007 m. rugsėjo 24 d. kasos pajamų orderį (kuris užfiksuotas UAB „V“ kasos registruose Nr. 65/09), 2007 m. rugsėjo 26 d. kasos pajamų orderį (kuris užfiksuotas UAB „V“ kasos registruose Nr. 99/09), 2007 m. vasario 27 d. UAB „Secc“ PVM sąskaitą faktūrą, serija SEC, Nr. 000522, ir prie jos pridedamus 2007 m. rugsėjo 26 d. kasos pajamų orderį (kuris užfiksuotas UAB „V“ kasos registruose Nr. 99/09), 2007 m. kovo 15 d. UAB „Secc“ PVM sąskaitą faktūrą, serija SEC, Nr. 000563, ir prie jos pridedamus 2007 m. rugsėjo 26 d. kasos pajamų orderį (kuris užfiksuotas UAB „V“ kasos registruose Nr. 99/09), 2007 m. spalio 1 d. kasos pajamų orderį (kuris užfiksuotas UAB „V“ kasos registruose Nr. 100/10), 2007 m. kovo 21 d. UAB „Secc“ PVM sąskaitą faktūrą, serija SEC, Nr. 000571, ir prie jos pridedamus 2007 m. spalio 1 d. kasos pajamų orderį (kuris užfiksuotas UAB „V“ kasos registruose Nr. 100/10), 2007 m. birželio 12 d. UAB „Secc“ PVM sąskaitą faktūrą, serija SEC, Nr. 000637, ir prie jos pridedamus 2007 m. spalio 1 d. kasos pajamų orderį (kuris užfiksuotas UAB „V“ kasos registruose Nr. 100/10), 2007 m. spalio 5 d. kasos pajamų orderį (kuris užfiksuotas UAB “V“ kasos registruose Nr. 101/10), 2007 m. spalio 18 d. kasos pajamų orderį (kuris užfiksuotas UAB „V“ kasos registruose Nr. 106/10), 2007 m. spalio 22 d. kasos pajamų orderį (kuris užfiksuotas UAB „V“ kasos registruose Nr. 111/10) sandoriai tarp UAB ,,Secc“ ir UAB „V“ nėra įvykę, nurodė UAB „V“ finansininkams pagal šiuos žinomai suklastotus dokumentus užpildyti 2007 m. sausio, vasario, kovo, birželio mėnesių UAB „V“ PVM deklaracijas. UAB „V“ finansininkams, nežinojusiems, kad minėti dokumentai yra suklastoti, G. M. nurodymu užpildžius UAB „V“ 2007 m. sausio, vasario, kovo, birželio mėnesių PVM deklaracijas ir jų 11, 22, 30, 31 langeliuose įrašius 72 205,38 Lt (20 912 Eur) didesnę PVM sumą, negu UAB „V“ realiai buvo sumokėjusi įsigytų prekių pirkimo PVM, suklastojo tikrus dokumentus. Tęsdamas nusikalstamą veiką, G. M. UAB „V“ finansininkams nurodė minėtas suklastotas PVM deklaracijas pateikti VMI Vilniaus apskrities skyriaus darbuotojams. UAB „V“ finansininkams suklastotas 2007 m. sausio, vasario, kovo, birželio mėnesių PVM deklaracijas 2007 m. vasario 26 d., 2007 m. kovo 23 d., 2007 m. balandžio 24 d., 2007 m. liepos 24 d. elektroniniu būdu pateikus VMI Vilniaus apskrities skyriaus, esančio Vilniuje, Šermukšnių g. 3, darbuotojams, G. M. panaudojo suklastotus dokumentus, todėl valstybės biudžetui buvo padaryta didelė – 72 205, 38 Lt (20 912 Eur) – žala.

101.3. G. M., būdamas UAB „V“ direktorius, asmeniui, dėl kurio atliekamas atskiras ikiteisminis tyrimas, pasiūlius už nenustatyto dydžio piniginį atlygį pateikti UAB „V“ PVM sąskaitų faktūrų bei kitų dokumentų su įrašytais melagingais duomenimis apie tariamai UAB „V“ parduotas prekes ir taip sumažinti UAB “V“ Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui mokėtiną PVM, sutiko žinomai suklastotus dokumentus įsigyti ir įtraukti į UAB „V“ buhalterinę apskaitą. G. M. pateikė minėtam asmeniui UAB „V“ rekvizitus ir nurodė, kokios prekės turėtų būti nurodytos minėtose PVM sąskaitose faktūrose ir kituose dokumentuose kaip tariamai parduodamos UAB „V“, ir iš asmens, dėl kurio atliekamas atskiras ikiteisminis tyrimas, už nenustatytą piniginį atlygį įgijo suklastotus dokumentus: 2008 m. kovo 20 d. PVM sąskaitą faktūrą, serija SEC, Nr. 000971, ir prie jos pridedamus 2008 m. birželio 30 d. kasos pajamų orderio kvitą SEE 001409, 2008 m. liepos 11 d. kasos pajamų orderio kvitą SEE 001427, kuriuose buvo nurodyti žinomai melagingi duomenys, kad UAB „V“ UAB „Secc“ tariamai pardavė prekių už 119 475 Lt (34 602,35 Eur), tarp jų 18 225 Lt (5 278 Eur) PVM. G. M., žinodamas, kad sandoriai tarp UAB „Secc“ ir UAB „V“ nėra įvykę ir UAB „Secc“ jokių prekių UAB „V“ nepardavė, savo parašu patvirtino 2008 m. kovo 20 d. PVM sąskaitoje faktūroje, serija SEC, Nr. 000971, ir prie jos pridedamuose 2008 m. birželio 30 d. kasos pajamų orderio kvite SEE 001409, 2008 m. liepos 11 d. kasos pajamų orderio kvite SEE 001427 įrašytus žinomai melagingus duomenis ir suklastotus dokumentus perdavė UAB „V“ finansininkams, nurodydamas juos įtraukti į buhalterinę apskaitą ir PVM deklaraciją. UAB „V“ finansininkai, nežinodami, kad G. M. pateiktoje UAB ,,Secc“ PVM sąskaitoje faktūroje bei kituose specialios apskaitos dokumentuose nurodytos prekės realiai UAB „V“ parduotos nebuvo ir ši PVM sąskaita faktūra ir kiti specialios apskaitos dokumentai yra suklastoti, įtraukė juos į UAB „V“ buhalterinę apskaitą ir PVM deklaraciją, o išskirtą PVM sąskaitoje faktūroje PVM sumą įtraukė į UAB „V“ PVM deklaracijos už 2008 m. kovo mėnesio 11, 22, 30, 31 langelius, taip 18 225 Lt (5 278 Eur) sumažindami UAB „V“ valstybės biudžetui mokėtiną PVM, ir šią deklaraciją 2008 m. balandžio 25 d. elektroniniu būdu pateikė VMI Vilniaus apskrities skyriaus, esančio Vilniuje, Šermukšnių g. 3, darbuotojams; taip G. M., veikdamas bendrininkų grupe kartu su asmeniu, dėl kurio atliekamas atskiras ikiteisminis tyrimas, apgaule UAB „V“ naudai panaikino turtinę prievolę sumokėti 18 225 Lt (5 278 Eur) PVM į valstybės biudžetą.

112. Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, 2016 m. gruodžio 22 d. nuosprendžiu pakeisdama Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 14 d. nuosprendį ir G. M. nusikalstamas veikas, kvalifikuotas pagal BK 182 straipsnio 1 ir 2 dalis, perkvalifikuodama į BK 182 straipsnio 2 dalį, nurodė, kad 2007 m. sausio–birželio mėnesiais ir 2008 m. kovo–balandžio mėnesiais padarytas nusikalstamas veikas jungia vieningas G. M. sumanymas, gaunant fiktyvias PVM sąskaitas faktūras, apgaule UAB „V“ naudai panaikinti turtinę prievolę sumokėti PVM, todėl jas vertino kaip vieną tęstinę veiką ir nustatė tokias nusikalstamos veikos padarymo aplinkybes:

122.1. G. M., būdamas UAB „V“ direktorius, asmeniui, dėl kurio atliekamas atskiras ikiteisminis tyrimas, pasiūlius už nenustatyto dydžio piniginį atlygį pateikti UAB “V“ PVM sąskaitų faktūrų bei kitų dokumentų su įrašytais melagingais duomenimis apie tariamai UAB „V“ parduotas prekes ir taip sumažinti UAB „V“ Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui mokėtiną PVM, sutiko tokius žinomai suklastotus dokumentus įsigyti ir įtraukti į UAB „V“ buhalterinę apskaitą. Tęsdamas nusikalstamą veiklą, G. M. pateikė asmeniui, dėl kurio atliekamas atskiras ikiteisminis tyrimas, UAB „V“ rekvizitus ir nurodė, kokios prekės turėtų būti nurodytos PVM sąskaitose faktūrose ir kituose dokumentuose kaip tariamai parduodamos UAB „V“. Tęsdamas nusikalstamą veiką, G. M. iš asmens, dėl kurio atliekamas atskiras ikiteisminis tyrimas, už nenustatytą piniginį atlygį įgijo suklastotus dokumentus: 2007 m. sausio 25 d. PVM sąskaitą faktūrą, serija SEC, Nr. 000469, ir prie jos pridedamus 2007 m. rugsėjo 13 d. kasos pajamų orderį (kuris užfiksuotas UAB „V“ kasos registruose Nr. 89/09), 2007 m. rugsėjo 17 d. kasos pajamų orderį (kuris užfiksuotas UAB „V“ kasos registruose Nr. 91/09), 2007 m. rugsėjo 24 d. kasos pajamų orderį (kuris užfiksuotas UAB “V“ kasos registruose Nr. 95/09), 2007 m. vasario 13 d. UAB „Secc“ PVM sąskaitą faktūrą, serija SEC, Nr. 000510, ir prie jos pridedamus 2007 m. rugsėjo 24 d. kasos pajamų orderį (kuris užfiksuotas UAB „V“ kasos registruose Nr. 65/09), 2007 m. rugsėjo 26 d. kasos pajamų orderį (kuris užfiksuotas UAB „V“ kasos registruose Nr. 99/09), 2007 m. vasario 27 d. UAB „Secc“ PVM sąskaitą faktūrą, serija SEC, Nr. 000522, ir prie jos pridedamus 2007 m. rugsėjo 26 d. kasos pajamų orderį (kuris užfiksuotas UAB „V“ kasos registruose Nr. 99/09), 2007 m. kovo 15 d. UAB „Secc“ PVM sąskaitą faktūrą, serija SEC, Nr. 000563, ir prie jos pridedamus 2007 m. rugsėjo 26 d. kasos pajamų orderį (kuris užfiksuotas UAB “V“ kasos registruose Nr. 99/09), 2007 m. spalio 1 d. kasos pajamų orderį (kuris užfiksuotas UAB „V“ kasos registruose Nr. 100/10), 2007 m. kovo 21 d. UAB „Secc“ PVM sąskaitą faktūrą, serija SEC, Nr. 000571, ir prie jos pridedamus 2007 m. spalio 1 d. kasos pajamų orderį (kuris užfiksuotas UAB „V“ kasos registruose Nr. 100/10), 2007 m. birželio 12 d. UAB „Secc“ PVM sąskaitą faktūrą, serija SEC, Nr. 000637, ir prie jos pridedamus 2007 m. spalio 1 d. kasos pajamų orderį (kuris užfiksuotas UAB „V“ kasos registruose Nr. 100/10), 2007 m. spalio 5 d. kasos pajamų orderį (kuris užfiksuotas UAB „V“ kasos registruose Nr. 101/10), 2007 m. spalio 18 d. kasos pajamų orderį (kuris užfiksuotas UAB „V“ kasos registruose Nr. 106/10), 2007 m. spalio 22 d. kasos pajamų orderį (kuris užfiksuotas UAB „V“ kasos registruose Nr. 111/10), 2008 m. kovo 20 d. PVM sąskaitą faktūrą, serija SEC, Nr. 000971, ir prie jos pridedamus 2008 m. birželio 30 d. kasos pajamų orderio kvitą SEE 001409, 2008 m. liepos 11 d. kasos pajamų orderio kvitą SEE 001427, kuriuose buvo nurodyti žinomai melagingi duomenys, kad UAB „V“ UAB „Secc“ tariamai pardavė prekių už 592 821,38 Lt (171 692,94 Eur), tarp jų 90 430,38 Lt (26 190 Eur) PVM. Vykdydamas nusikalstamą sumanymą, G. M. iš asmens, dėl kurio atliekamas atskiras ikiteisminis tyrimas, gautus žinomai suklastotus dokumentus perdavė UAB „V“ finansininkams, nieko nežinojusiems apie jo nusikalstamą veiką, kad šie įtrauktų juos į UAB „V“ buhalterinę apskaitą ir PVM deklaracijas. UAB „V“ finansininkai, nežinodami, kad G. M. pateiktose UAB ,,Secc“ PVM sąskaitose faktūrose bei kituose specialiuose apskaitos dokumentuose nurodytos prekės realiai nebuvo parduotos UAB „V“ ir PVM sąskaitos faktūros bei kiti specialios apskaitos dokumentai yra suklastoti, įtraukė juos į UAB „V“ buhalterinę apskaitą ir PVM deklaracijas, o išskirtas PVM sąskaitose faktūrose PVM sumas įtraukė į UAB „V“ PVM deklaracijų už 2007 m. sausio, vasario, kovo, birželio, 2008 m. kovo mėnesių 11, 22, 30, 31 langelius, taip 90 430,38 Lt (26 190 Eur) sumažindami UAB „V“ valstybės biudžetui mokėtiną PVM, ir šias deklaracijas 2007 m. vasario 26 d., 2007 m. kovo 23 d., 2007 m. balandžio 24 d., 2007 m. liepos 24 d., 2008 m. balandžio 25 d. elektroniniu būdu pateikė VMI Vilniaus apskrities skyriaus, esančio Vilniuje, Šermukšnių g. 3, darbuotojams. Taip G. M., veikdamas bendrininkų grupe kartu su asmeniu, dėl kurio atliekamas atskiras ikiteisminis tyrimas, apgaule UAB „V“ naudai panaikino turtinę prievolę sumokėti 90 430,38 Lt (26 190 Eur) PVM į valstybės biudžetą.

132.2. Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, 2016 m. gruodžio 22 d. nuosprendžiu panaikindama Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 14 d. nuosprendžio dalį dėl G. M. nuteisimo pagal BK 300 straipsnio 3 dalį (suklastotų dokumentų panaudojimas panaikinant turtinę prievolę sumokėti į valstybės biudžetą 72 205,38 Lt (20 912 Eur)) ir priimdama dėl šio kaltinimo išteisinamąjį nuosprendį, nurodė, kad byloje nėra duomenų, jog pats G. M. būtų suklastojęs 2007 m. sausio 25 d., 2007 m. vasario 13 d., 2007 m. vasario 27 d., 2007 m. kovo 15 d., 2007 m. kovo 21 d. ir 2007 m. birželio 12 d. PVM sąskaitas faktūras ar 2007 m. vasario 26 d., 2007 m. kovo 23 d., 2007 m. balandžio 24 d., 2007 m. liepos 24 d. PVM deklaracijas, tačiau jis panaudojo suklastotas PVM sąskaitas faktūras tam, kad būtų užpildytos PVM deklaracijos ir panaikinta UAB “V“ turtinė prievolė sumokėti 72 205,38 Lt (20 912 Eur) PVM į valstybės biudžetą. Pagal teismų praktiką tada, kai sukčiaujant panaudojami suklastoti dokumentai, veika papildomai pagal BK 300 straipsnį nekvalifikuojama. 3. Kasaciniu skundu Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamento prokuroras M. Gylys prašo pakeisti Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2016 m. gruodžio 22 d. nuosprendį. 3.1. Panaikinti nuosprendžio dalį, kuria panaikinta Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 14 d. nuosprendžio dalis dėl G. M. nuteisimo pagal BK 300 straipsnio 3 dalį (dokumentų suklastojimas ir jų panaudojimas panaikinant turtinę prievolę sumokėti į valstybės biudžetą 72 205,38 Lt (20 912 Eur)) ir G. M. išteisintas, taip pat dalį, kuria pakeista Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 14 d. nuosprendžio dalis G. M. nusikalstamas veikas perkvalifikuojant iš BK 182 straipsnio 2 dalies (turtinės prievolės sumokėti 72 205,38 (20 912 Eur) PVM panaikinimo) ir 182 straipsnio 1 dalies (turtinės prievolės sumokėti 18 225 Lt (5 278 Eur) PVM panaikinimo) į BK 182 straipsnio 2 dalį ir paskirta laisvės atėmimo bausmė vieneriems metams ir šešiems mėnesiams, ir palikti dėl šios dalies galioti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 14 d. nuosprendį be pakeitimų. 3.2. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4, 5 dalimis, laisvės atėmimo bausmes, paskirtas Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 14 d. nuosprendžiu, subendrinti apėmimo ir dalinio sudėjimo būdais ir galutinę bausmę paskirti laisvės atėmimą vieneriems metams ir aštuoniems mėnesiams. 3.3. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 ir 4 dalimis, Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. gruodžio 4 d. nuosprendžiu paskirtas bausmes subendrinti iš dalies jas sudedant ir galutinę subendrintą bausmę paskirti 160 MGL dydžio baudą. Į bausmės laiką įskaityti laikino sulaikymo laiką nuo 2009 m. sausio 13 d. iki 2009 m. sausio 15 d., prilyginant jį 4 MGL dydžio baudai. 3.4. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 ir 3 dalimis, Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 14 d. nuosprendžiu paskirtą bausmę subendrinti su Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. gruodžio 4 d. nuosprendžiu paskirtomis bausmėmis, jas visiškai sudedant, ir paskirti G. M. galutinę subendrintą bausmę – laisvės atėmimą vieneriems metams aštuoniems mėnesiams ir 156 MGL dydžio baudą. Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą. 4. Kasatorius nurodo, kad apeliacinės instancijos teismas netinkamai pritaikė BK 300 straipsnio 3 dalį (dokumentų suklastojimas ir panaudojimas panaikinant turtinę prievolę sumokėti į valstybės biudžetą 72 205,38 Lt (20 912 Eur)), padarydamas išvadą, kad G. M. veika neatitinka šios nusikalstamos veikos sudėties požymių. Bylą nagrinėjęs apeliacinės instancijos teismas pagrįstai nustatė, kad byloje nėra duomenų, jog G. M. pats būtų suklastojęs 2007 m. vasario 26 d., 2007 m. kovo 23 d., 2007 m. balandžio 24 d., 2007 m. liepos 24 d. PVM deklaracijas, tačiau neatsižvelgė į tai, kad jis nusikalstamus veiksmus atliko panaudodamas nekaltus asmenis – bendrovės buhalteriją tvarkiusią buhalterę I. V. Ši teisinė situacija apibūdinama kaip tarpinis vykdymas, o kaltininkas, veikęs per jo nusikalstamų veiksmų nesuvokusį asmenį, atsako kaip nusikaltimo vykdytojas. Kasatorius pažymi, kad apeliacinės instancijos teismas, darydamas išvadas dėl G. M. kaltumo pagal BK 182 straipsnį, nuosprendyje padarė išvadą, jog G. M., paduodamas suklastotus dokumentus buhalterei, suvokė, kad taip netiesiogiai nurodo juos suvesti į buhalterinės apskaitos registrus, kitus dokumentus, susijusius su buhalterinės apskaitos tvarkymu, t. y. PVM deklaracijas, kad, būdamas įmonės vadovas ir nestabdydamas tokių fiktyvių dokumentų suvedimo, suvokė, jog dėl šių dokumentų bus sukurtos ir buvo sukurtos taip pat suklastotos PVM deklaracijos, kurias pateikus VMI buvo apgauta valstybė, numatė, kad dėl šių veiksmų bus panaikinta UAB „V“ mokėtina į valstybės biudžetą turtinė prievolė, t. y. numatė nusikalstamus padarinius, ir jų siekė. Dėl to nesuprantama apeliacinės instancijos teismo pozicija, kai, vienu atveju kvalifikavęs G. M. veiką pagal BK 182 straipsnį ir nustatęs, kad suklastotos PVM deklaracijos buvo sukurtos dėl tyčinių G. M. veiksmų jam veikiant tarpinio vykdymo situacijoje, kitu atveju, vertindamas G. M. veiksmus suklastojant dokumentus, teismas padarė priešingas išvadas, nustatydamas, kad G. M. PVM deklaracijų neklastojo. Svarbu ir tai, kad pirmosios instancijos teismo 2012 m. rugsėjo 14 d. nuosprendžiu G. M. buvo nuteistas už 2008 m. balandžio 25 d. PVM deklaracijos suklastojimą, padarytą iš esmės tokiais pat veiksmais ir tokiomis pat aplinkybėmis kaip 2007 m. vasario, kovo, balandžio, liepos PVM deklaracijų suklastojimas. Ši pirmosios instancijos teismo nuosprendžio dalis apeliacine ir kasacine tvarka nepakeista. Apeliacinės instancijos teismui išteisinus G. M. dėl 2007 m. vasario, kovo, balandžio, liepos mėnesio PVM deklaracijų suklastojimo, susidarė nelogiška situacija, kai dėl vienų iš esmės tokių pat nusikalstamų veikų asmuo yra nuteistas, o dėl kitų, nepateikiant svarių motyvų, išteisintas. Kasatorius pažymi, kad pagal teismų praktiką sukčiavimas ir dokumentų suklastojimas (ne panaudojimas) kvalifikuojami kaip sutaptis, todėl G. M. tyčiniai veiksmai panaikinant turtinę prievolę sumokėti į valstybės biudžetą 72 205,38 Lt (20 912 Eur) ir suklastojant 2007 m. sausio, vasario, kovo ir birželio mėnesių PVM deklaracijas turėtų būti kvalifikuojami kaip BK 182 straipsnio 2 dalies ir 300 straipsnio 3 dalies sutaptis. PVM deklaracijų suklastojimas turi būti kvalifikuojamas pagal BK 300 straipsnio 3 dalį, nes tokiais veiksmais buvo „pridengiamas“ didelės vertės turtinės prievolės panaikinimas apgaule ir jos išvengus valstybės biudžetui padaryta didelė turtinė žala, kurios dydis 72 205,38 Lt (20 912 Eur). 5. Kasatoriaus nuomone, apeliacinės instancijos teismas netinkamai taikė BK 182 straipsnį, G. M. nusikalstamas veikas PVM sukčiavimo srityje neteisingai įvertindamas kaip vieną tęstinę nusikalstamą veiką, o ne kaip nusikalstamų veikų daugetą. Pagal teismų praktiką esminis požymis, skiriantis nusikalstamų veikų daugetą ir pavienę tęstinę nusikalstamą veiką, yra kaltininko tyčios vieningumas jungiantis nusikalstamus veiksmus į bendrą nusikalstamą sumanymą. Apeliacinės instancijos teismas padarė išvadą, kad G. M., jau prieš darydamas nusikalstamą veiką, turėjo vieningą tyčią atlikti pasikartojančius veiksmus, kuri apėmė sukčiavimą, padarytą 2007 m. sausio–liepos mėnesiais, ir sukčiavimą, padarytą 2008 m. kovo–balandžio mėnesiais. Kasatoriaus nuomone, ši išvada nepagrįsta dėl šių aplinkybių. 2007 m. ir 2008 m. įvykdytas sukčiavimo veikas skiria gana ilgas – aštuonerių mėnesių – laiko tarpas. Be to, apklausiamas teisme G. M. nurodė, kad naudotus vamzdžius ir kitas priemones, kurių įsigijimą UAB „V“ buhalterinėje apskaitoje pagrįsdavo suklastotais dokumentais, įsigydavo, kai būdavo tokių medžiagų poreikis. Svarbu ir tai, kad 2008 m. įvykdytas sukčiavimas pasireiškė tik vienos PVM sąskaitos faktūros ir ją lydinčių buhalterinės apskaitos dokumentų įsigijimu ir įtraukimu į UAB „V“ buhalterinę apskaitą, o 2007 m. sukčiavimas reiškėsi pasikartojančiais veiksmais. 6. Prokuroro kasacinis skundas tenkintinas iš dalies. Dėl BK 182 straipsnio 2 dalies taikymo 7. Kasaciniame skunde nurodoma, kad apeliacinės instancijos teismas, pripažindamas G. M. padarytas veikas tęstine veika, netinkamai taikė baudžiamąjį įstatymą. 7.1. BK 63 straipsnio 10 dalyje nurodyta, kad nelaikoma, kad asmuo padarė kelias nusikalstamas veikas, jeigu jis padarė tęstinę nusikalstamą veiką. Aiškinant teismų praktikoje tęstinės nusikalstamos veikos sampratą yra nurodyta, kad tęstine pripažįstama tokia nusikalstama veika, kuri susideda iš dviejų ar daugiau tapačių ar vienarūšių veikų, iš kurių kiekviena, vertinant atskirai, atitinka to paties BK straipsnyje nurodyto nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo objektyviuosius požymius, tačiau jos visos yra jungiamos vieningos tyčios (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-P-412/2007, 2K-307/2007, 2K-743/2007, 2K-232/2010, 2K-474/2010, 2K-650/2010 ir kt.). Be to, pažymėta, kad veikos pripažinimas tęstine priklauso nuo rūšinių padarytos nusikalstamos veikos požymių, todėl atskirtų kategorijų bylose gali būti atsižvelgta į skirtingas aplinkybes, patvirtinančias ar paneigiančias veikos tęstinumą (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje

14Nr. 2K-P-267/2011). Sprendžiant dėl nusikalstamos veikos tęstinumo sukčiavimo bylose turi būti atsižvelgiama į tai, keliems fiziniams ar juridiniams asmenims buvo padaryta žala, padaryto sukčiavimo specifiką, veikos padarymo mechanizmą ir kitas reikšmingas bylos aplinkybes (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-535/2013, 2K-112-788/2015). Savu ruožtu nusikalstamų veikų sutaptis yra tada, kai asmuo savarankiškomis veikomis, paprastai esant tarp jų laiko tarpui, realizuoja dviejų ar daugiau nusikalstamų veikų sudėčių požymius, aprašytus skirtinguose ar tuose pačiuose BK straipsniuose ar jų dalyse (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-536/2010, 2K-267/2010, 2K-16/2014, 2K-43/2014). 7.2. Šioje baudžiamojoje byloje nustatyta, kad UAB „V“, kurios vadovas buvo G. M., vertėsi inžinerijos tinklų statyba ir šiems darbams atlikti naudojo plieno vamzdžius, kurie galėjo būti tiek nauji, tiek naudoti. Naujų plieno vamzdžių kaina buvo didesnė nei jau naudotų, todėl įmonė nuolat ieškojo, kaip įsigyti naudotų plieninių vamzdžių, pirkdama juos iš metalo supirktuvių, fizinių asmenų ir pan. Vėliau įsigytus naudotus plieno vamzdžius UAB „V“ įtraukdavo į buhalterinę apskaitą pagal suklastotas PVM sąskaitas faktūras ir kitus buhalterinės apskaitos dokumentus, kurių duomenys galiausiai atsispindėdavo tikrovės neatitinkančiose PVM deklaracijose, ir taip panaudojus suklastotas PVM deklaracijas buvo mažinamas UAB „V“ pareigos sumokėti PVM valstybei dydis, t. y. panaikinama bendrovės prievolė mokėti PVM. Byloje nėra duomenų, kad plieniniai vamzdžiai UAB „V“ buvo reikalingi tik tam tikru laiku, atsiradus tokio pobūdžio užsakymui ar kitomis aplinkybėmis, todėl nesutiktina su prokuroro teiginiu, kad vamzdžiai buvo įsigyjami tik jų prireikus. Atsižvelgusi į tai, kad G. M., kaip UAB „V“ vadovo, 2007 m. ir 2008 m. veikomis padaryta žala tik tam pačiam asmeniui, kad 2008 metų veika į UAB „V“ buhalterinę apskaitą buvo įtrauktas naudotų plieninių vamzdžių įgijimas, kaip ir dauguma kitų G. M. veikų, įvykdytų 2007 metais, nusikalstamos veikos specifiką, jos padarymo mechanizmą, kolegija pritaria apeliacinės instancijos teismo padarytai išvadai, kad visas 2007 m. ir 2008 m. veikas, pirmosios instancijos teismo kvalifikuotas pagal BK 182 straipsnio 1 dalį ir 182 straipsnio 2 dalį, jungia vieninga tyčia naudotus plieninius vamzdžius pagal suklastotus buhalterinės apskaitos dokumentus įtraukti į buhalterinę apskaitą ir atitinkamai sumažinti UAB “V“ mokėtiną PVM mokestį. 7.3. Apibendrinus tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad apeliacinės instancijos teismas, kvalifikuodamas pagal BK 182 straipsnio 2 dalį abi G. M. nusikalstamas veikas, pirmosios instancijos teismo kvalifikuotas pagal BK 182 straipsnio 1 dalį ir 182 straipsnio 2 dalį, baudžiamojo įstatymo aiškinimo ir taikymo klaidos nepadarė. Dėl BK 300 straipsnio 1, 3 dalių taikymo 8. Kasatorius nurodo, kad suklastotų PVM sąskaitų faktūrų pateikimas įmonės finansininkams, nurodant jiems įtraukti jas į PVM deklaracijas, kurios vėliau pateikiamos VMI, pripažintinas dokumentų – PVM deklaracijų – klastojimu per tarpininką. Kasacinio skundo argumentai pagrįsti. 8.1. Be kitų veikų, BK 300 straipsnio 1 dalyje numatyta baudžiamoji atsakomybė už tikrų dokumentų suklastojimą bei tokių dokumentų panaudojimą. To paties straipsnio 3 dalyje nustatyta griežtesnė baudžiamoji atsakomybė už tas pačias veikas, jei jomis padaryta didelė žala. BK 24 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad vykdytoju laikomas ne tik asmuo, nusikalstamą veiką padaręs pats, bet ir tas, kuris nusikalstamos veikos padarymui yra pasitelkęs kitus asmenis, kurie dėl veikos nėra kalti (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-34/2011). Dokumento suklastojimas yra tada, kai kaltininkas pakeičia kito asmens surašyto, atspausdinto ar kitaip pagaminto dokumento turinį arba savo vardu surašo, atspausdina ar kitaip pagamina, arba tik patvirtina kito asmens surašytą dokumentą, taip dokumento turinyje įtvirtindamas tikrovės neatitinkančius duomenis (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-7-35/2011), o tokio dokumento panaudojimas yra šio dokumento pateikimas įmonei, įstaigai, organizacijai, pareigūnui ar kitam asmeniui (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-775/2007, 2K-328/2014, 2K-32-696/2015). Teismų praktikoje, aiškinant BK 300 straipsnio 3 dalyje numatytą požymį „didelė žala“, yra pažymėta, kad tai vertinamasis požymis, taigi žalos dydį teismas kiekvieną kartą nustato atsižvelgdamas į visas reikšmingas bylos aplinkybes (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-496/2006,

152K-392/2013). 8.2. Šioje byloje G. M. buvo pirmosios instancijos teismo nuosprendžiu nuteistas už tikrų dokumentų PVM deklaracijų suklastojimą ir panaudojimą, nes žinodamas, kad sandoriai tarp UAB ,,Secc“ ir UAB „V“, užfiksuoti 2007 m. sausio 25 d., vasario 13 d., vasario 27 d., kovo 15 d., kovo 21 d., birželio 12 d. PVM sąskaitose faktūrose, nėra įvykę, nurodė UAB „V“ finansininkams pagal šiuos suklastotus dokumentus užpildyti 2007 m. sausio, vasario, kovo, birželio mėnesių UAB „V“ PVM deklaracijas. UAB „V“ finansininkams, nežinojusiems, kad minėti dokumentai yra suklastoti, G. M. nurodymu užpildžius UAB „V“ 2007 m. sausio, vasario, kovo, birželio mėnesių PVM deklaracijas ir jų 11, 22, 30, 31 langeliuose įrašius 72 205,38 Lt (20 912 Eur) didesnę PVM sumą, negu UAB „V“ realiai buvo sumokėjusi įsigytų prekių pirkimo PVM, suklastojo tikrus dokumentus. Vėliau, tęsdamas nusikalstamą veiką, G. M. UAB „V“ finansininkams nurodė minėtas suklastotas PVM deklaracijas pateikti VMI Vilniaus apskrities skyriaus darbuotojams. UAB „V“ finansininkams suklastotas 2007 m. sausio, vasario, kovo, birželio mėnesių PVM deklaracijas 2007 m. vasario 26 d., 2007 m. kovo 23 d., 2007 m. balandžio 24 d., 2007 m. liepos 24 d. elektroniniu būdu pateikus VMI Vilniaus apskrities skyriaus darbuotojams, G. M. panaudojo suklastotus dokumentus, todėl valstybės biudžetui buvo padaryta didelė – 72 205, 38 Lt (20 912 Eur) – žala. 8.3. Išteisindamas G. M. dėl šio kaltinimo, apeliacinės instancijos teismas savo požiūrį grindė tuo, kad G. M., nurodydamas UAB „V“ finansininkams pagal suklastotas PVM sąskaitas faktūras užpildyti 2007 m. sausio, vasario, kovo, birželio mėnesių PVM deklaracijas, ne suklastojo veikdamas per tarpininką šių mėnesių UAB „V“ PVM deklaracijas, bet panaudojo PVM sąskaitas faktūras, pateikdamas jas UAB „V“ finansininkams. 8.4. Kolegijos nuomone, toks BK 300 straipsnio 1 dalies požymių aiškinimas neatitinka baudžiamojo įstatymo prasmės ir nusikalstamos veikos padarymo aplinkybių. Iš baudžiamosios bylos matyti, kad sukčiavimas, t. y. mokėtino į valstybės biudžetą UAB „V“ PVM sumažinimas, buvo padarytas panaudojant apgaulę: pateikiant tikrovės neatitinkančius dokumentus Valstybinės mokesčių inspekcijos pareigūnams, turintiems spręsti apie UAB „V“ mokėtinas į biudžetą PVM sumas ir daryti kitas teisiškai reikšmingas išvadas dėl UAB „V“ teisinės padėties. Vadinasi, pagal nusikalstamos veikos esmę dėl į valstybės biudžetą mokėtino UAB „V“ PVM mokesčio dydžio buvo apgaudinėjami ne UAB „V“ finansininkai, bet Valstybinės mokesčių inspekcijos pareigūnai, nes tik šie turėjo teisę tikrinti, ar UAB „V“ deklaruotas PVM apskaičiuotas teisingai, daryti kitas teisiškai reikšmingas išvadas dėl UAB „V“ teisinės padėties. Kitaip nei Valstybinės mokesčių inspekcijos pareigūnai, UAB „V“ finansininkai tik atliko savo pareigą pagal buhalterinės apskaitos dokumentus teikti informaciją Valstybinės mokesčių inspekcijos pareigūnams dėl mokėtino PVM mokesčio ir neturėjo teisės savarankiškai daryti teisiškai reikšmingų išvadų dėl UAB „V“ mokėtino PVM dydžio, kitų teisinę reikšmę turinčių aplinkybių. Esant tokiai situacijai, suklastotų dokumentų panaudojimu, kolegijos nuomone, reikėtų laikyti tik neteisingų PVM deklaracijų pateikimą Valstybinės mokesčių inspekcijos pareigūnams, o pats G. M. įvykdytas suklastotų PVM sąskaitų faktūrų ir juos lydinčių kitų dokumentų pateikimas UAB „V“ finansininkams, nurodant jų duomenis įtraukti į PVM deklaracijas, žinant apie tai, kad tokie dokumentai neatitinka tikrovės, šios bylos kontekste vertintinas kaip tikrų dokumentų – PVM deklaracijų (sausio, vasario, kovo, birželio mėnesių) suklastojimas veikiant per tarpininką, t. y. UAB „V“ finansininkus, kurie dėl veikos nebuvo kalti, nes nesuvokė, kad jiems pateikti buhalterinės apskaitos dokumentai yra suklastoti ir neatitinka tikrovės. Kolegija pažymi, kad G. M. įvykdytas UAB „V“ PVM deklaracijų suklastojimas, o vėliau panaudojimas nulėmė 72 205, 38 Lt (20 912 Eur) žalos valstybės biudžetui atsiradimą. Kolegija, atsižvelgusi į tai, kad padaryta žala savo dydžiu žymiai viršija 250 MGL sumą, kad ši aplinkybė kasatoriui buvo žinoma, sprendžia, kad tokia žala laikytina didele. Dėl to darytina išvada, kad G. M. veika kvalifikuotina pagal BK 300 straipsnio 3 dalį, o apeliacinės instancijos teismo 2016 m. gruodžio 22 d. nuosprendis šiuo aspektu keistinas. Kartu pažymėtina, kad įvertinus nusikalstamų veikų, už kurias nuteistas G. M. objektyviuosius ir subjektyviuosius požymius, laikytina, jog tokia situacija vertintina kaip idealioji BK 182 straipsnio 2 dalyje ir 300 straipsnio 2 dalyje numatytų nusikaltimų sutaptis (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-P-78/2012). 9. Kartu pažymėtina, kad šioje byloje, atsižvelgus į šia kasacine nutartimi padarytus pakeitimus, G. M. yra nuteistas Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 14 d. nuosprendžiu pagal 300 straipsnio 3 dalį (apysunkis nusikaltimas); Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. gruodžio 4 d. nuosprendžiu pagal 300 straipsnio 1 dalį (trys veikos) (nesunkūs nusikaltimai) ir pagal BK 222 straipsnio 1 dalį (apysunkis nusikaltimas); Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2016 m. gruodžio 22 d. nuosprendžiu pagal BK 182 straipsnio 2 dalį (sunkus nusikaltimas). Palyginus šių nusikalstamų veikų kategorijas ir pavojingumą, darytina išvada, kad, Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2016 m. gruodžio 22 d. nuosprendžiu bendrinant bausmes vien tik visiško sudėjimo būdu, nebuvo atsižvelgta į BK 63 straipsnio 5 dalies 2 punkto nuostatas. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 5 dalies 2 punktu, teismai bausmių apėmimą taiko, kai padarytos nusikalstamos veikos labai skiriasi pagal pavojingumą ir priskiriamos skirtingoms nusikalstamų veikų rūšims ar kategorijoms pagal BK 10 ar 11 straipsnius. Pagal teismų praktiką padarytos nusikalstamos veikos labai skiriasi pagal pavojingumą BK 63 straipsnio 5 dalies 2 punkto prasme, jeigu jos priskiriamos skirtingoms kategorijoms per vieną ar kelias (pavyzdžiui, nesunkus ir sunkus nusikaltimas), arba viena nusikalstamų veikų yra baudžiamasis nusižengimas, o kita – apysunkis, sunkus ar labai sunkus nusikaltimas (nutartys atnaujintose baudžiamosiose bylose Nr. 2A-7-8-697/2015, 2A-2-699/2015, 2A-3-693/2016, 2A-6-303/2017). Atsižvelgus į tai, skundžiamo nuosprendžio dalis dėl bausmių bendrinimo yra keistina. 10. Teisėjų kolegija pažymi, kad kitais požiūriais (dėl bausmės vykdymo atidėjimo, nuosavybės teisės apribojimo) keisti apeliacinės instancijos teismo 2016 m. gruodžio 22 d. nuosprendį nėra pagrindo.

16Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į išdėstytus argumentus ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 382 straipsnio 6 punktu,

Nutarė

17Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2016 m. gruodžio 22 d. nuosprendį pakeisti.

18Panaikinti nuosprendžio dalį, kuria panaikinta Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 14 d. nuosprendžio dalis dėl G. M. nuteisimo pagal BK 300 straipsnio 3 dalį (dėl tikrų dokumentų suklastojimo ir suklastotų dokumentų panaudojimo, panaikinant turtinę prievolę sumokėti į valstybės biudžetą 72 205,38 Lt (20 912 Eur) ir priimtas naujas nuosprendis, kuriuo jis dėl šios veikos išteisintas, ir palikti be pakeitimo galioti šią Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 14 d. nuosprendžio dalį, kuria G. M. dėl šios nusikalstamos veikos pripažintas kaltu ir nuteistas bei jam paskirta bausmė – vieneri metai laisvės atėmimo. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 5 dalies 1 punktu, apėmimo būdu subendrinti Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2016 m. gruodžio 22 d. nuosprendžiu pagal BK 182 straipsnio 2 dalį paskirtą bausmę su Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 14 d. nuosprendžiu pagal 300 straipsnio 3 dalį paskirta bausme ir paskirti laisvės atėmimą vieneriems metams šešiems mėnesiams. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 3 dalimi, 5 dalies 2 punktu, šią bausmę apėmimo ir visiško sudėjimo būdu subendrinti su Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. gruodžio 4 d. nuosprendžiu pagal BK 300 straipsnio 1 dalį (trys veikos) ir 222 straipsnio 1 dalį paskirta bausme, ir paskirti G. M. galutinę subendrintą bausmę laisvės atėmimą vieneriems metams ir šešiems mėnesiams ir 96 MGL (3614,4 Eur) dydžio baudą.

19Kitą Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2016 m. gruodžio 22 d. nuosprendžio dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 2. Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos... 3. Be to, tuo pačiu Lietuvos apeliacinio teismo nuosprendžiu Baudžiamųjų... 4. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 3 dalimis, šiuo nuosprendžiu paskirta... 5. Vadovaujantis BK 75 straipsniu, laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidėtas... 6. Be to, tuo pačiu Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. gruodžio 2 d.... 7. 1. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 14 d. nuosprendžiu, atsižvelgus... 8. 1.1. G. M., būdamas uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „V“... 9. 1.2. G. M. 2007 m. sausio–liepos mėnesiais, nenustatytu laiku, veikdamas... 10. 1.3. G. M., būdamas UAB „V“ direktorius, asmeniui, dėl kurio atliekamas... 11. 2. Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 12. 2.1. G. M., būdamas UAB „V“ direktorius, asmeniui, dėl kurio atliekamas... 13. 2.2. Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 14. Nr. 2K-P-267/2011). Sprendžiant dėl nusikalstamos veikos tęstinumo... 15. 2K-392/2013). 8.2. Šioje byloje G. M. buvo pirmosios instancijos teismo... 16. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į išdėstytus argumentus ir vadovaudamasi... 17. Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos... 18. Panaikinti nuosprendžio dalį, kuria panaikinta Vilniaus apygardos teismo 2012... 19. Kitą Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų...