Byla e2-1360-381/2017
Dėl Kauno apygardos teismo 2017 m. birželio 8 d. nutarties, kuria pripažintas neteisėtu ir panaikintas 2016 m. gruodžio 15 d. kreditorių susirinkimo nutarimas pradėti žemės ūkio bendrovės „Aves ūkis“ bankroto procesą ne teismo tvarka

1Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras Driukas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens bankrutuojančios žemės ūkio bendrovės „Aves ūkis“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2017 m. birželio 8 d. nutarties, kuria pripažintas neteisėtu ir panaikintas 2016 m. gruodžio 15 d. kreditorių susirinkimo nutarimas pradėti žemės ūkio bendrovės „Aves ūkis“ bankroto procesą ne teismo tvarka, ir

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4

 1. 2016 m. gruodžio 15 d. įvyko žemės ūkio bendrovės „Aves ūkis“ (toliau – ŽŪB „Aves ūkis“) kreditorių susirinkimas, kurio metu kreditoriai nutarė pradėti ŽŪB „Aves ūkis“ bankroto procesą ne teismo tvarka, bendrovės bankroto administratore paskirti uždarąją akcinę bendrovę „Bankrotas LT“ (toliau – UAB „Bankrotas LT“ arba bankroto administratorė).
 2. Pareiškėjas bankrutavusi akcinė bendrovė bankas SNORAS (toliau – BAB bankas SNORAS arba pareiškėjas) 2017 m. sausio 2 d. pateikė teismui skundą, kuriame prašė pripažinti neteisėtu ir panaikinti ŽŪB „Aves ūkis“ 2016 m. gruodžio 15 d. kreditorių susirinkimo nutarimą pradėti bankroto procesą ne teismo tvarka bei kitus su šiuo klausimu susijusius nutarimus.
 3. Pareiškėjas skunde nurodė, kad bankas SNORAS ir ŽŪB „Kraštovaizdis“ 2011 m. spalio 7 d. pasirašė kredito sutartis Nr. 031-76541 ir Nr. 031-76542 su 2012 m. rugsėjo 21 d. papildomu susitarimu Nr. 1 ir 2013 m. gruodžio 12 d. papildomu susitarimu Nr. 2, kuriomis ŽŪB „Kraštovaizdis“ iki 2016 m. spalio 6 d. buvo suteiktas 4 410 300 Lt kreditas. ŽŪB „Aves ūkis“ 2011 m. spalio 12 d. laidavimo sutartimis Nr. L-2011-12 ir L-2011-16 su vėlesniais pakeitimais laidavo už prievolių pagal kredito sutartis tinkamą įvykdymą. Iš kredito sutarčių kylančių ŽŪB „Kraštovaizdis“ prievolių įvykdymas buvo užtikrintas ir nekilnojamojo turto hipoteka, be kita ko, ir ŽŪB „Aves ūkis“ priklausančio nekilnojamojo turto hipoteka. ŽŪB „Kraštovaizdis“ nevykdant savo įsipareigojimų, kredito sutartys 2014 m. rugsėjo 26 d. buvo nutrauktos. ŽŪB „Kraštovaizdis“ įsipareigojimai bankui pagal kredito sutartis sudaro 1 387 788,47 Eur. Ta pačia apimtimi už neįvykdytus įsipareigojimus atsako ir laiduotoja bei įkaito davėja ŽŪB „Aves ūkis“. Vilniaus apygardos teismo 2016 m. rugsėjo 22 d. nutartimi ŽŪB „Kraštovaizdis“ iškelta bankroto byla. 2016 m. balandžio mėnesį bankas SNORAS sužinojo, kad 2016 m. sausio 18 d. buvo pradėta laiduotojos ir įkaito davėjos ŽŪB „Aves ūkis“ bankroto procedūra ne teismo tvarka, bankroto administratoriumi paskirta UAB „Bankrotas LT“, pradėtas bankui įkeisto turto pardavimo procesas. Tiek bankas SNORAS, tiek ir kiti ŽŪB „Aves ūkis“ kreditoriai kreipėsi į teismą su skundais, prašydami panaikinti ŽŪB „Aves ūkis“ 2016 m. sausio 18 d. kreditorių susirinkimo nutarimą pradėti neteisminį bankroto procesą bei vėlesnius kreditorių susirinkimo nutarimus. Pradėtuose teismo procesuose pareiškėjų reikalavimų įvykdymui užtikrinti buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės: uždrausta vykdyti ŽŪB „Aves ūkis“ turto varžytynes (Kauno apygardos teismo 2016 m. birželio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-2143-173/2016) ir realizuoti ar kitaip apsunkinti ŽŪB „Aves ūkis“ priklausantį turtą (Kauno apygardos teismo 2016 m. birželio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-1888-555/2016), bankui įkeistas ŽŪB „Aves ūkis“ turtas areštuotas, uždraudžiant jį perleisti (Kauno apygardos teismo 2016 m. liepos 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-2143- 173/2016) ir kt. Kauno apygardos teismas, išnagrinėjęs skundą dėl ŽŪB „Aves ūkis“ 2016 m. sausio 18 d. kreditorių susirinkimo nutarimo, 2016 m. liepos 14 d. nutartimi (civilinė byla Nr. e2-1888-555/2016) panaikino ŽŪB „Aves ūkis“ 2016 m. sausio 18 d. kreditorių susirinkimo nutarimą pradėti ŽŪB „Aves ūkis“ bankroto procesą ne teismo tvarka ir kitus šiame susirinkime priimtus nutarimus, susijusius su minėtu klausimu. Teismas minėtoje nutartyje pažymėjo, kad įstatymo nustatyta tvarka kreditorių, tarp kurių ir banko, neinformavus apie ketinamas pradėti bankroto procedūras, buvo apribota kreditorių teisė dalyvauti sprendžiant su įmone susijusius svarbius klausimus. Teismas sprendė, kad toks kreditorių teisių apribojimas yra esminis ir sudarantis pagrindą skundžiamą 2016 m. sausio 18 d. kreditorių susirinkime priimtą sprendimą pripažinti neteisėtu. Lietuvos apeliacinis teismas 2016 m. lapkričio 8 d. nutartimi Kauno apygardos teismo 2016 m. liepos 14 d. nutartį paliko galioti nepakeistą. Nepaisant taikytų ir galiojančių laikinųjų apsaugos priemonių, ŽŪB „Aves ūkis“, atstovaujamas bankroto administratoriaus UAB „Bankrotas LT“, 2016 m. lapkričio 4 d. pirkimo–pardavimo be varžytynių sutartimi Nr. 2016/11/04 pardavė bankui SNORAS įkeistą turtą – 9 žemės sklypus su UAB „Bankrotas LT“ direktoriumi J. G. susijusiam asmeniui UAB „Olfema“, perregistravo šiuos žemės sklypus pirkėjo vardu ir išregistravo banko SNORAS naudai įregistruotą hipoteką. Bankas SNORAS 2016 m. lapkričio 9 d. Panevėžio apygardos teismui pateikė ieškinį dėl minėtos pirkimo–pardavimo be varžytynių sutarties nuginčijimo ir restitucijos taikymo, kadangi sutartis buvo sudaryta pažeidžiant imperatyvias teisės normas. Juridinių asmenų registre 2016 m. gruodžio 27 d. buvo išviešinta informacija, kad ŽŪB „Aves ūkis“ 2016 m. gruodžio 15 d. kreditorių susirinkimas priėmė nutarimą pradėti ŽŪB „Aves ūkis“ bankroto procesą ne teismo tvarka. Šis bei su juo susiję nutarimai pažeidžia imperatyvias teisės normas – Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 12 straipsnyje numatytus reikalavimus, kadangi ne visi ŽŪB „Aves ūkis“ kreditoriai buvo informuoti apie siūlymą bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka; ginčijamų nutarimų priėmimo metu teisme buvo nagrinėjama civilinė byla, kurioje ŽŪB „Aves ūkis“ atžvilgiu pareikštas turtinis reikalavimas. Skundžiamas kreditorių susirinkimo nutarimas pažeidžia banko SNORAS bei visų ŽŪB „Aves ūkis“ kreditorių interesus, teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus, todėl turi būti panaikintas.
 1. Suinteresuotas asmuo BŽŪB „Aves ūkis“ pateiktame atsiliepime į pareiškėjo skundą su juo nesutiko.
 2. Suinteresuotas asmuo BŽŪB „Aves ūkis“ atsiliepime nurodė, kad BAB bankas SNORAS nėra BŽŪB „Aves ūkis“ kreditorius, nes vykdant ankstesnes ŽŪB „Aves ūkis“ bankroto procedūras (laikotarpiu nuo 2016 m. sausio 18 d. iki 2016 m. lapkričio 8 d.) bankui įkeistas turtas (9 žemės sklypai) buvo realizuotas, o gautomis lėšomis buvo atsiskaityta su kreditoriumi – įkaito turėtoju BAB banku SNORAS, bei atitinkamai buvo išregistruota hipoteka. Iš ne pagrindinio skolininko, bet bankrutuojančio hipotekos davėjo kreditorius neturi teisės reikalauti daugiau, nei bus gauta lėšų realizavus įkeistą turtą (CK 4.195 straipsnio 1 dalis), todėl pareiškėjas BAB bankas SNORAS 2016 m. lapkričio 8 d. (piniginių lėšų išmokėjimo diena) prarado savo, kaip kreditoriaus, teisinį statusą ir tapo buvusiu BŽŪB „Aves ūkis“ kreditoriumi. Atitinkamai išnyko visos BAB banko SNORAS, kaip BŽŪB „Aves ūkis“ kreditoriaus, teisės ir pareigos, tame tarpe teisė dalyvauti kreditorių susirinkimuose ir teisė skųsti kitų kreditorių priimtus nutarimus. Pareiškėjas BAB bankas SNORAS per visiems kreditoriams nustatytą procesinį terminą, tai yra per 30 dienų nuo nutarimų priėmimo dienos (šis terminas pasibaigė 2017 m. sausio 14 d.) nepateikė BŽŪB „Aves ūkis“ bankroto administratoriui savo kreditorinio reikalavimo. Tai reiškia, kad pats pareiškėjas nelaiko savęs BŽŪB „Aves ūkis“ kreditoriumi arba neketina realizuoti savo turimų kreditoriaus teisių BŽŪB „Aves ūkis“ bankroto procese. Ginčijamo kreditorių susirinkimo metu jokie turtiniai reikalavimai ŽŪB „Aves ūkis“ nebuvo pareikšti. Pareiškėjo Panevėžio apygardos teisme inicijuotoje byloje ŽŪB „Aves ūkis“ taip pat nėra pareikšti jokie turtiniai reikalavimai (civilinė byla Nr. e2-286-425/2017). ĮBĮ 12 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka nebuvo pažeista – apie susirinkimą nepranešta pareiškėjui, nes šis asmuo 2016 m. gruodžio 15 d. nebuvo ŽŪB „Aves ūkis“ kreditoriumi. Pareiškėjas pateikė akivaizdžiai nepagrįstą skundą, piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis, todėl turėtų būti sprendžiamas klausimas dėl baudos jam skyrimo (CPK 95 straipsnio 2 dalis).
 1. Trečiojo asmens A. K.-Z. atstovas su pareiškėjo skundu sutiko, prašė jį tenkinti.
 2. Trečiojo asmens atstovas nurodė, kad jo atstovaujamojo valia buvo kita nei išreikšta kreditorių susirinkime dėl ginčijamo nutarimo priėmimo. Atstovaujamasis nemoka lietuvių kalbos, yra Rusijos pilietis ir su jį atstovavusia advokate įvyko nesusikalbėjimas. Iš tikrųjų jo atstovaujamasis įgaliojo atstovę pritarti bankrotui, bet ne neteisminiam. Šią aplinkybę patvirtina tai, kad atstovaujamasis prieš tai buvusio kreditorių susirinkimo nutarimą dėl neteisminės bankroto procedūros ginčijo teismine tvarka. Teismine tvarka nagrinėjama kita byla, kurioje ŽŪB „Aves ūkis“ pareikštas turtinis reikalavimas. Kol kas sprendimas minėtoje byloje nėra įsiteisėjęs.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6

 1. Kauno apygardos teismas 2017 m. birželio 8 d. nutartimi pareiškėjo skundą tenkino –pripažino neteisėtu ir panaikino ŽŪB „Aves ūkis“ 2016 m. gruodžio 15 d. kreditorių susirinkimo nutarimą pradėti ŽŪB „Aves ūkis“ bankroto procesą ne teismo tvarka bei kitus su šiuo klausimu susijusius nutarimus, priteisė iš ŽŪB „Aves ūkis“ BAB bankui SNORAS 2 089,67 Eur bylinėjimosi išlaidas.
 2. Teismas nustatė, kad 2016 m. gruodžio 15 d. įvyko ŽŪB „Aves ūkis“ kreditorių susirinkimas, kuriame buvo priimtas nutarimas pradėti bendrovės bankroto procesą ne teismo tvarka. Už nutarimą balsavo visi dalyvavę susirinkime kreditoriai (UAB „Deimulė“, BUAB „Kraštovaizdis“, UAB „Idea & realty”, A. K.-Z.). Bankroto administratore paskirta UAB „Bankrotas LT“. Kreditoriams nustatytas 30 dienų terminas pareikšti reikalavimus. Bankas SNORAS skundžia minėtus kreditorių susirinkimo nutarimus motyvuodamas tuo, kad jam, kaip kreditoriui, nebuvo pranešta apie susirinkimą, be to, ginčijamų kreditorių susirinkimo nutarimų priėmimo metu teismuose bendrovei buvo pareikšti turtiniai reikalavimai.
 3. Teismas, spręsdamas klausimą, ar pareiškėjas BAB bankas SNORAS turi teisę ginčyti 2016 m. gruodžio 15 d. ŽŪB „Aves ūkis“ kreditorių susirinkimo nutarimus, konstatavo, kad bankas SNORAS ir ŽŪB „Kraštovaizdis“ 2011 m. spalio 7 d. pasirašė kredito sutartis Nr. 031-76541 ir Nr. 031-76542 su 2012 m. rugsėjo 21 d. papildomu susitarimu Nr. 1 ir 2013 m. gruodžio 12 d. papildomu susitarimu Nr. 2, kuriomis ŽŪB „Kraštovaizdis“ iki 2016 m. spalio 6 d. buvo suteiktas 4 410 300 Lt kreditas. ŽŪB „Aves ūkis“ 2011 m. spalio 12 d. laidavimo sutartimis Nr. L-2011-12 ir L-2011-16 su vėlesniais pakeitimais laidavo už prievolių pagal kredito sutartis tinkamą įvykdymą. Iš kredito sutarčių kylančių ŽŪB „Kraštovaizdis“ prievolių įvykdymas buvo užtikrintas ir nekilnojamojo turto hipoteka, be kita ko, ir ŽŪB „Aves ūkis“ priklausančio nekilnojamojo turto hipoteka. ŽŪB „Kraštovaizdis“ nevykdant savo įsipareigojimų, kredito sutartys buvo nutrauktos 2014 m. rugsėjo 26 d. ŽŪB „Kraštovaizdis“ įsipareigojimai bankui pagal kredito sutartis sudaro 1 387 788,47 Eur. Taigi ta pačia apimtimi už neįvykdytus įsipareigojimus atsako ir laiduotoja bei įkaito davėja ŽŪB „Aves ūkis“.
 4. Teismas taip pat nustatė, kad tiek bankas SNORAS, tiek ir kiti ŽŪB „Aves ūkis“ kreditoriai (A. K.-Z., ŽŪB „Kraštovaizdis“) kreipėsi į teismą su skundais, prašydami panaikinti ŽŪB „Aves ūkis“ 2016 m. sausio 18 d. kreditorių susirinkimo nutarimą pradėti neteisminį bankroto procesą bei vėlesnius kreditorių susirinkimo nutarimus. Pradėtuose teismo procesuose pareiškėjų reikalavimų įvykdymui užtikrinti buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės: uždrausta vykdyti ŽŪB „Aves ūkis“ turto varžytynes (Kauno apygardos teismo 2016 m. birželio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-2143-173/2016) ir realizuoti ar kitaip apsunkinti ŽŪB „Aves ūkis“ priklausantį turtą (Kauno apygardos teismo 2016 m. birželio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1888-555/2016), bankui įkeistas ŽŪB „Aves ūkis“ turtas areštuotas, uždraudžiant jį perleisti (Kauno apygardos teismo 2016 m. liepos 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-2143- 173/2016) ir kt. Kauno apygardos teismas, išnagrinėjęs skundą dėl ŽŪB „Aves ūkis“ 2016 m. sausio 18 d. kreditorių susirinkimo nutarimo, 2016 m. liepos 14 d. nutartimi (civilinė byla Nr. e2-1888-555/2016) panaikino ŽŪB „Aves ūkis“ 2016 m. sausio 18 d. kreditorių susirinkimo nutarimą pradėti ŽŪB „Aves ūkis“ bankroto procesą ne teismo tvarka ir kitus šiame susirinkime priimtus nutarimus, susijusius su minėtu klausimu. Lietuvos apeliacinis teismas 2016 m. lapkričio 8 d. nutartimi Kauno apygardos teismo 2016 m. liepos 14 d. nutartį paliko galioti nepakeistą. ŽŪB „Aves ūkis“, atstovaujama bankroto administratorės UAB „Bankrotas LT“, nepaisant taikytų ir galiojančių laikinųjų apsaugos priemonių, 2016 m. lapkričio 4 d. pirkimo–pardavimo be varžytynių sutartimi Nr. 2016/11/04 pardavė bankui SNORAS įkeistą turtą – 9 žemės sklypus UAB „Olfema“, perregistravo šiuos žemės sklypus pirkėjo vardu ir išregistravo banko naudai įregistruotą hipoteką. Bankas SNORAS 2016 m. lapkričio 9 d. Panevėžio apygardos teismui pareiškė ieškinį dėl minėtos pirkimo–pardavimo be varžytynių sutarties nuginčijimo ir restitucijos taikymo. 2017 m. kovo 21 d. sprendimu Panevėžio apygardos teismas ieškinį tenkino – pripažino niekine ir negaliojančia nuo sudarymo momento minėtą pirkimo–pardavimo be varžytynių sutartį, 9 parduotus žemės sklypus grąžino ŽŪB „Aves ūkis“, o iš jos UAB „Olfema“ priteisė 78 288,04 Eur, pripažino, kad sutartinė hipoteka pabaigta neteisėtai ir pripažino niekiniu ir negaliojančiu sutartinės hipotekos pakeitimą. Nors minėtas sprendimas nėra įsiteisėjęs, tačiau jame nustatytos aplinkybės, kad, hipoteka įkeisto turto pardavimas buvo įvykdytas esant teismo nustatytiems draudimams realizuoti turtą.
 5. Teismas nurodė, kad faktas, jog pareiškėjas BAB bankas SNORAS yra ŽŪB „Aves ūkis“ kreditorius, konstatuotas 2016 m. liepos 14 d. Kauno apygardos teismo nutartyje, kuria panaikintas 2016 m. sausio 18 d. ŽŪB „Aves ūkis“ kreditorių susirinkimo nutarimas pradėti bendrovės bankroto procedūrą ne teismo tvarka. Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. lapkričio 8 d. nutartyje, kuria palikta galioti 2016 m. liepos 14 d. Kauno apygardos teismo nutartis, nurodyta, kad ŽŪB „Aves ūkis“, kaip laiduotojai, kyla pareiga atsiskaityti su banku už UAB „Kraštovaizdis“ neįvykdytas prievoles (CK 6.81 straipsnis).
 6. Teismas sprendė, kad nurodytos aplinkybės leidžia pripažinti, jog bankas SNORAS privalėjo būti informuotas apie šaukiamą ginčijamą ŽŪB „Aves ūkis“ kreditorių susirinkimą ir siūlymą bendrovės bankroto procedūrą vykdyti neteismine tvarka.
 7. Teismas, pasisakydamas dėl ginčijamo kreditorių susirinkimo metu vykusių teisminių ginčų, nustatė, kad bankas SNORAS 2016 m. lapkričio 9 d. pareiškė ieškinį Panevėžio apygardos teismui dėl UAB „Aves ūkis“ ir UAB „Olfema“ 2016 m. lapkričio 4 d. sudarytos pirkimo–pardavimo be varžytynių sutarties Nr. 2016/11/04 nuginčijimo ir restitucijos taikymo. Be to, Šiaulių apygardos teisme buvo nagrinėjamas A. K.-Z. bendrovei „Aves ūkis“ pareikštas turtinis reikalavimas. Šiaulių apygardos teismas 2016 m. balandžio 7 d. galutiniu sprendimu, priimtu civilinėje byloje Nr. e2-590-372/2016, priteisė A. K.-Z. iš ŽŪB „Aves ūkis“ 128 524,39 Eur skolą, palūkanas ir 1 500 Eur bylinėjimosi išlaidas, tačiau iki šiol sprendimas minėtoje byloje nėra įsiteisėjęs. Taigi šis ginčas yra išlikęs.
 8. Teismas, įvertinęs nurodytas aplinkybes, padarė išvadą, kad priimant ginčijamus kreditorių nutarimus pradėti ŽŪB „Aves ūkis“ bankroto procedūrą ne teismo tvarka, buvo pažeisti ĮBĮ 12 straipsnio 1 ir 2 dalyse įtvirtinti reikalavimai, taip pat teisingumo, protingumo, sąžiningumo principai (CK 1.5 straipsnis), kas sutrukdė įmonės kreditoriui prieštarauti neteisminės bankroto procedūros taikymui ir ginti savo teises (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. sausio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-112/2012; Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. vasario 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-291/2014).
 9. Teismas, atsižvelgęs į tai, kad pareiškėjo skundas yra pagrįstas ir tenkintinas, atmetė ŽŪB „Aves ūkis“ prašymą dėl baudos už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis pareiškėjui skyrimo.
 10. Teismas tenkino BAB banko SNORAS prašymą priteisti iš ŽŪB „Aves ūkis“ 2 089,67 Eur bylinėjimosi išlaidas už skundo rengimą, atsiliepimo į skundą analizę, atsiliepimo į ŽŪB „Aves ūkis“ prašymą dėl bylos sustabdymo rengimą, pasirengimą bylos nagrinėjimui, dalyvavimą dviejuose teismo posėdžiuose ir prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų rengimą.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

8

 1. Suinteresuotas asmuo BŽŪB „Aves ūkis“ atskirajame skunde prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2017 m. birželio 8 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – pareiškėjo BAB banko SNORAS skundą atmesti.
 2. Suinteresuoto asmens atskirasis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:
  1. Pirmosios instancijos teismas neteisingai sprendė, kad pareiškėjas BAB bankas SNORAS yra ŽŪB „Aves ūkis“ kreditorius. Vykdant ankstesnes BŽŪB „Aves ūkis“ bankroto procedūras (laikotarpiu nuo 2016 m. sausio 18 d. iki 2016 m. lapkričio 8 d.) kreditoriui BAB bankui SNORAS įkeistas turtas buvo realizuotas, o gautomis lėšomis buvo atsiskaityta su kreditoriumi, bei atitinkamai buvo išregistruota hipoteka. Pareiškėjas BAB bankas SNORAS 2016 m. lapkričio 8 d. (piniginių lėšų išmokėjimo diena) prarado savo, kaip kreditoriaus, teisinį statusą ir tapo buvusiu BŽŪB „Aves ūkis“ kreditoriumi. Atitinkamai išnyko visos BAB banko SNORAS, kaip BŽŪB „Aves ūkis“ kreditoriaus, teisės ir pareigos, tame tarpe teisė dalyvauti kreditorių susirinkimuose ir teisė skųsti kitų kreditorių priimtus nutarimus (ĮBĮ 21 straipsnio 2 dalis, 24 straipsnio 5 dalis). Pirmosios instancijos teismas, aiškindamas priešingai, remiasi ginču dėl įvykdyto sandorio (Panevėžio apygardos teismo 2017 m. kovo 21 d. sprendimu civilinėje byloje Nr.e2-286-425/2017), tačiau teismo sprendimas dėl šio sandorio nuginčijimo nėra įsiteisėjęs, todėl neturi jokios prejudicinės galios (CPK 18 straipsnis). Jeigu teismo nuomone, Panevėžio apygardos teismo išnagrinėta byla ir joje nustatinėjamos aplinkybės yra reikšmingos nagrinėjamai bylai, tai remiantis CPK 163 straipsnio 3 dalimi nagrinėjama byla privalėjo būti sustabdyta.
  2. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, kad faktas, jog pareiškėjas BAB bankas SNORAS yra ŽŪB „Aves ūkis“ kreditorius, konstatuotas 2016 m. liepos 16 d. Kauno apygardos teismo nutartyje, kuria panaikintas 2016 m. sausio 18 d. ŽŪB „Aves ūkis“ kreditorių susirinkimo nutarimas pradėti bendrovės bankroto procedūrą ne teismo tvarka. Nurodytoje byloje klausimas dėl pareiškėjo BAB banko SNORAS statuso buvo sprendžiamas tuo metu, kai bendrovė dar nebuvo atsiskaičiusi su banku 2016 m. lapkričio 8 d. mokėjimo nurodymu. Ginčijamas kreditorių susirinkimas įvyko 2016 m. gruodžio 15 d., t. y. jau po atsiskaitymo su BAB banku SNORAS. Todėl remtis ankstesniu ginču dėl nutarimų nėra jokio pagrindo, kadangi faktinės ankstesnės bylos ir šios bylos yra labai skirtingos.
  3. Nepagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, kad ginčijamų kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimo metu vyko teisminiai ginčai su BŽŪB „Aves ūkis“. Vadovaujantis ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalimi, ne bet kokie teisminiai ginčai trukdo pradėti bankroto procesą ne teismo tvarka, o tik tokios nebaigtos nagrinėti bylos, kuriose bendrovei pareikšti turtiniai reikalavimai. Panevėžio apygardos teismo nagrinėjama civilinė byla Nr.e2-286-425/2017 net negalėtų būti nagrinėjama šiame teisme, jei joje būtų pareikšti turtiniai reikalavimai, kadangi tokio pobūdžio bylos turi būti nagrinėjamas bankroto bylą iškėlusiame teisme (ĮBĮ 15 straipsnio 2 dalis). Be to, BŽŪB „Aves ūkis“ buveinės adresas yra ne Panevėžio, o Kauno apygardoje, todėl šiai bendrovei inicijuotos bylos (jei joje iš tiesų būtu pareikšti turtiniai reikalavimai), turėtų būti nagrinėjama Kauno, o ne Panevėžio apygardos teisme.
  4. Pirmosios instancijos teismas neteisingai išsprendė bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimą. BAB bankas Snoras jokių bylinėjimosi išlaidų nagrinėjamoje byloje nepatyrė, jas patyrė kitas juridinis asmuo – UAB „Baltijos kredito sprendimai“, kuris atliko mokėjimus už suteiktas teisines paslaugas (Kauno apygardos teismo 2016 m. lapkričio 15 d. sprendimas, priimtas civilinėje byloje Nr. e2-2143-173/2016).
 1. Pareiškėjas BAB bankas SNORAS atsiliepime į suinteresuoto asmens ŽŪB „Aves ūkis“ atskirąjį skundą prašo jį atmesti.
 2. Pareiškėjo atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:
  1. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino, kad BAB bankas SNORAS privalėjo būti informuotas apie šaukiamą BŽŪB „Aves ūkis“ susirinkimą ir siūlymą bendrovės bankroto procedūrą vykdyti neteismine tvarka, be to, 2016 m. gruodžio 15 d. nutarimų priėmimo metu tarp bendrovės ir jos kreditorių buvo neišspręstų teisminių ginčų, kas patvirtina, jog BŽŪB „Aves ūkis“ bankroto inicijavimas ne teismo keliu pažeidė ĮBĮ reikalavimus.
  2. Nepagrįsti atskirojo skundo argumentai, kad BAB bankas SNORAS nėra BŽŪB „Aves ūkis“ kreditorius. Apeliantė nesąžiningai nutyli esminę aplinkybę, kad BŽŪB „Aves ūkis“ taip pat atsako BAB bankui SNORAS galiojančių laidavimo sutarčių pagrindu. Bankas SNORAS ir ŽŪB „Kraštovaizdis“ (Kraštovaizdis) 2011 m. spalio 7 d. pasirašė kredito sutartis Nr. 031-76541 ir Nr. 031-76542, kuriomis bankas ŽŪB „Kraštovaizdis“ suteikė 4 410 300 Lt kreditą. Iš šių kredito sutarčių kylančių ŽŪB „Kraštovaizdis“ prievolių įvykdymas buvo užtikrintas nekilnojamojo turto hipoteka, be kita ko, ir ŽŪB „Aves ūkis“ priklausančio nekilnojamojo turto (devynių žemės sklypų) hipoteka. ŽŪB „Aves ūkis“ 2011 m. spalio 12 d. laidavimo sutartimis Nr. L-2011-12 ir L-2011-16 taip pat laidavo už prievolių pagal kredito sutartis tinkamą įvykdymą. ŽŪB „Kraštovaizdis“ įsipareigojimai bankui pagal kredito sutartis sudaro 1 273 697.54 Eur. Ta pačia apimtimi už neįvykdytus įsipareigojimus taip pat atsako ir laiduotojas bei įkaito davėjas ŽŪB „Aves ūkis“. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. rugsėjo 22 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą ŽŪB „Kraštovaizdis“, o 2017 m. birželio 14 d. nutartimi patvirtino banko 1 273 697,54 Eur dydžio kreditorinį reikalavimą. Atsižvelgiant į tai, kad apeliantė nenurodė jokių argumentų dėl banko kreditorinio reikalavimo, kylančio iš laidavimo sutarčių, darytina išvada, kad BŽŪB „Aves ūkis“ sutinka, jog bankas buvo ir yra BŽŪB „Aves ūkis“ kreditorius ir dėl šios priežasties bankui privalėjo būti pranešta apie siūlymą inicijuoti bankroto procedūras ne teismo tvarka bei šaukiamą kreditorių susirinkimą.
  3. Nors BŽŪB „Aves ūkis“ teigia, kad hipoteka yra pasibaigusi, tačiau hipoteka buvo išregistruota neteisėtai, niekinių sandorių pagrindu, ką pripažino ir Panevėžio apygardos teismas 2017 m. kovo 21 d. sprendimu, priimtu civilinėje byloje Nr. e2-286-425/2017.
  4. Pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė, kad ŽŪB „Aves ūkis“ bankroto procedūros pradėjimo momentu Panevėžio apygardos teismas nagrinėjo civilinę bylą pagal BAB banko SNORAS 2016 m. lapkričio 9 d. ieškinį dėl ŽŪB „Aves ūkis“ ir UAB „Olfema“ 2016 m. lapkričio 4 d. sudarytos pirkimo - pardavimo be varžytynių sutarties Nr. 2016/11/04 nuginčijimo ir restitucijos taikymo. Nurodytoje civilinėje byloje BŽŪB „Aves ūkis“ buvo įtrauktas kaip atsakovas ir jo atžvilgiu buvo keliami turtiniai reikalavimai, todėl esant tokiai situacijai, bankroto procedūra ŽŪB „Aves ūkis“ negalėjo būti pradedama ir vykdoma ne teismo keliu.
  5. Atskirajame skunde nepagrįstai teigiama, kad jei nurodytoje Panevėžio apygardos teismo nagrinėjamoje byloje būtų buvę reiškiami turtiniai reikalavimai, po neteisminės ŽŪB „Aves ūkis“ bankroto procedūros inicijavimo ši byla būtų turėjusi būti perduota Kauno apygardos teismui remiantis ĮBĮ 15 straipsnio 2 dalies pagrindu. ĮBĮ 15 straipsnio 2 dalis numato, kad po bankroto bylos iškėlimo civilinės bylos, kuriose įmonei reiškiami turtiniai reikalavimai, perduodamos bankroto bylą iškėlusiam teismui, taikoma tik teisminio bankroto atveju. Tuo tarpu neteisminių bankroto procedūrų atveju tokie bylų perdavimai negalimi, kadangi ĮBĮ imperatyviai draudžia inicijuoti neteisminius bankrotus, jei teismuose nagrinėjami ginčai su įmonės kreditoriais.
  6. Pirmosios instancijos teismas teisingai išsprendė klausimą dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo. Remiantis 2014 m. gegužės 21 d. atstovavimo sutarties 6 punktu, bankas įsipareigojo atstovams - advokatų kontoros Sorainen ir partneriai advokatams, sumokėti už suteiktas teisines paslaugas. Tiek prašyme priteisti bylinėjimosi išlaidas pateikta advokatų kontoros Sorainen ir partneriai suteiktų paslaugų lentelė, tiek faktiškai byloje pateikti procesiniai dokumentai ir atstovavimas banko interesams teismo posėdžių metu patvirtina, kad teisinės paslaugos bankui buvo suteiktos, todėl atitinkamai bankui kilo pareiga už šias paslaugas sumokėti. Šiuo atveju pagal Banko ir UAB „Baltijos kredito sprendimai“ tarpusavio susitarimą už banko šioje civilinėje byloje patiriamas išlaidas moka UAB „Baltijos kredito sprendimai“. Kasacinio teismo praktikoje, pasisakant dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo galimybės, kai tokias išlaidas apmoka ne šalis, o kitas, byloje nedalyvaujantis asmuo, yra išaiškinta, kad proceso šalių ar kitų byloje dalyvaujančių asmenų atstovų išlaidos, vadovaujantis tiek teisės doktrinoje, tiek teismų praktikoje galiojančiu principu „tas, kas veikia per kitą, veikia pats“ laikytinos bylinėjimosi išlaidomis kaip pačių atstovaujamųjų išlaidos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. balandžio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-256-684/2015).
 3. Suinteresuotas asmuo A. K.-Z. atsiliepime į suinteresuoto asmens ŽŪB „Aves ūkis“ atskirąjį skundą prašo jį atmesti, paskirti UAB „bankrotas LT“ 5 000 Eur baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, iš kurių 1 500 Eur skirti A. K.-Z.
 4. Suinteresuoto asmens atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:
  1. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino, kad BAB bankas SNORAS yra BŽŪB „Aves ūkis“ kreditorius, todėl privalėjo būti informuotas apie šaukiamą BŽŪB „Aves ūkis“ susirinkimą ir siūlymą bendrovės bankroto procedūrą vykdyti neteismine tvarka.
  2. Pirmosios instancijos teismas padarė teisingą išvadą, kad dėl vykstančių teisminių ginčų negalimas buvo neteisminio bankroto proceso pradėjimas. Ginčijamo kreditorių nutarimo priėmimo metu ir šiuo metu Lietuvos apeliaciniame teisme vyksta civilinės bylos Nr. e2A-34-823/2017 nagrinėjimas, pradėtas pagal BŽŪB „Aves ūkis“ apeliacinį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2016 m. balandžio 7 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. e2-590-372/2016. Šiuo pirmosios instancijos teismo sprendimu iš ŽŪB „Aves ūkis“ priteista A. K.-Z. 128 524,39 Eur skolos, 22 289,26 Eur palūkanų ir 1 500 Eur bylinėjimosi išlaidų.

9IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

10

 1. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis.
 2. Nagrinėjamojoje byloje sprendžiamas pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria pripažintas neteisėtu ir panaikintas 2016 m. gruodžio 15 d. kreditorių susirinkimo nutarimas pradėti ŽŪB „Aves ūkis“ bankroto procesą ne teismo tvarka, pagrįstumo ir teisėtumo klausimas. Apeliacinės instancijos teismas nenustatė absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų, taip pat pagrindo peržengti atskirojo skundo ribas.

11Dėl ŽŪB „Aves ūkis“ 2016 m. gruodžio 15 d. kreditorių susirinkimo nutarimo pradėti bendrovei bankroto procesą ne teismo tvarka teisėtumo

 1. Apeliantės teigimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai panaikino ŽŪB „Aves ūkis“ kreditorių susirinkimo 2016 m. gruodžio 15 d. nutarimą pradėti bendrovės bankroto procedūrą ne teismo tvarka bei kitus, su šiuo klausimu susijusius, nutarimus, nes priimant šiuos nutarimus nebuvo pažeisti ĮBĮ 12 straipsnio 1 ir 2 dalyse įtvirtinti reikalavimai. Tokią poziciją apeliantė grindžia argumentais, kad ginčijamų nutarimų priėmimo metu BAB bankas SNORAS buvo praradęs savo, kaip kreditoriaus teisinį statusą (2016 m. lapkričio 8 d. pervedus jam pinigines lėšas, gautas pardavus hipoteka užtikrintą nekilnojamąjį turtą), todėl bendrovė neprivalėjo jo informuoti apie kreditorių susirinkimą ir siūlymą pradėti bendrovės bankroto procedūrą ne teismo tvarka. Taip pat apeliantė remiasi argumentais, kad ginčijamų nutarimų priėmimo metu nevyko teisminiai ginčai, kuriuose ŽŪB „Aves ūkis“ atžvilgiu būtų pareikšti turtiniai reikalavimai.
 2. Apeliacinės instancijos teismas byloje ir Lietuvos teismų informacinės sistemoje LITEKO esančių duomenų pagrindu sprendžia, kad apeliantės nurodyti argumentai yra akivaizdžiai klaidingi, prieštaraujantys kitose bylose priimtuose teismo procesiniuose sprendimuose nustatytiems faktams, todėl nesudaro pagrindo naikinti teisėtą ir pagrįstą pirmosios instancijos teismo sprendimą.
 3. Vadovaujantis ĮBĮ 12 straipsnio 2 dalimi tuo atveju, jeigu įmonė negali / negalės atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais), įmonės vadovas, savininkas (savininkai), numatę siekti kreditorių sutikimo, kad bankroto procesas vyktų ne teismo tvarka, apie siūlymą bankroto procedūras vykdyti tokia tvarka privalo pranešti raštu kiekvienam kreditoriui, kartu nurodydami kreditorių susirinkimo datą ir vietą. Kreditorių susirinkimas šaukiamas ne vėliau kaip per 20 dienų nuo minėtame straipsnyje nurodyto siūlymo išsiuntimo kreditoriams dienos. Nutarimą bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka gali priimti kreditorių susirinkimas, jeigu šiam nutarimui atviru balsavimu pritarė kreditoriai, kurių reikalavimų suma vertine išraiška sudaro ne mažiau kaip 3/4 visų įmonės turimų įsipareigojimų, įskaitant ir tuos, pagal kuriuos mokėjimo terminai nepasibaigę, sumos, esančios nutarimo priėmimo dieną (ĮBĮ 12 straipsnio 4 dalis). Ne teismo tvarka bankroto procedūros vykdomos vadovaujantis ĮBĮ.
 4. Neteisminių bankroto procedūrų pagrindinius ypatumus reglamentuoja ĮBĮ 13 straipsnis, pagal kurį svarbiausias bankroto procedūrų, vykdomų ne teismo tvarka, bruožas yra tas, kad visus teismo kompetencijai skirtus klausimus sprendžia ne teismas, o kreditorių susirinkimas. Bankroto procedūros, vykdomos ne teismo tvarka, tikslas – užbaigti įmonės veiklą ir patenkinti kreditorių reikalavimus bendru visų suinteresuotų asmenų sutarimu dėl nemokios įmonės finansinių problemų sprendimo būdų ir terminų, neinicijuojant įmonės ir jos kreditorių ginčo ir neįtraukiant į šią procedūrą teismo (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. gruodžio 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-2107-330/2016, 2016 m. liepos 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr.2-1355-381/2016,2016 m. birželio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-1338-823/2016).
 5. Pagrindinis kriterijus, atskiriantis teisminę bankroto procedūrą nuo neteisminės, yra ginčų tarp įmonės skolininkės ir jos kreditorių buvimo ar nebuvimo faktas. Apie bankroto procedūrų vykdymą ne teismo tvarka tikslinga kalbėti tada, kai bent bankroto bylos iškėlimo stadijoje nekyla teisinių ginčų, t. y. kai kreditoriai ir įmonės savininkai sutaria dėl galimybės bankroto procedūras atlikti patiems. Kita būtina sąlyga – kreditorių ir įmonės savininkų tarpusavio pasitikėjimas ir tikėjimas, kad jiems nereikalinga teismo pagalba ir įsikišimas vykdant bankroto procedūras. Tokio pobūdžio teisinių konfliktų egzistavimas, nepriklausomai nuo jų baigties, iš esmės nesuderinamas su bankroto procedūrų, vykdomų ne teismo tvarka, pobūdžiu ir tikslais, kadangi tarp įmonės savininkų ir kreditorių nėra reikiamo sutarimo (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. balandžio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-866-823/2016).
 6. Tokiu būdu tam, kad būtų galima vykdyti bankroto procedūrą ne teismo tvarka, turi būti konstatuotas įmonės negalėjimas atsiskaityti su kreditoriais, kreditoriai turi išreikšti sutikimą bankroto procedūros ne teismo tvarka vykdymui, teismuose neturi būti iškelta bylų, kuriose įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai, taip pat iš įmonės negali būti išieškoma pagal teismo ar kitų institucijų išduotus vykdomuosius dokumentus (ĮBĮ 12 straipsnis).
 7. Nagrinėjamu atveju vertinant ginčijamo ŽŪB „Aves ūkis“ kreditorių susirinkimo 2016 m. gruodžio 15 d. nutarimo teisėtumą, svarbu pažymėti, kad bendrovės kreditorių susirinkimas jau ne pirmą kartą su akivaizdžiais pažeidimais bando pradėti bendrovei bankroto procesą ne teismo tvarka. Kaip teisingai pastebėta skundžiamoje teismo nutartyje, pirmą kartą nutarimas pradėti ŽŪB „Aves ūkis“ bankroto procesą ne teismo tvarką buvo priimtas 2016 m. sausio 18 d. kreditorių susirinkime. Priimtas nutarimas buvo ginčijamas teisme pagal kreditorių A. K.-Z. ir ŽŪB „Kraštovaizdis“ skundus, kuriuos palaikė ir BAB bankas SNORAS. Kauno apygardos teismo 2016 m. liepos 14 d. nutartimi (civilinė byla Nr. e2-1888-555/2016) kreditorių A. K.-Z. ir ŽŪB „Kraštovaizdis“ skundai buvo patenkinti, ginčijamas kreditorių susirinkimo 2016 m. sausio 18 d. nutarimas pripažintas neteisėtu ir panaikintas. Išnagrinėjęs skundus teismas konstatavo, kad bendrovei bankroto procedūra ne teismo tvarka buvo pradėta prieštaraujant imperatyvioms ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalyje įtvirtintoms nuostatoms. Kaip ir nagrinėjamoje byloje, ŽŪB „Aves ūkis“ nesutiko su tokia teismo išvada bei apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje laikėsi pozicijos, kad ginčijamo kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimo metu BAB bankas SNORAS ir A. K.-Z. neturėjo galiojančių reikalavimų teisių, todėl nebuvo laikomi bendrovės kreditoriais, kuriuos privaloma buvo informuoti apie 2016 m. sausio 18 d. kreditorių susirinkimą ir siūlymą pradėti bendrovės bankroto procedūrą ne teismo tvarka. Apeliacinės instancijos teismas 2016 m. lapkričio 8 d. nutartimi (civilinė byla Nr. e2-1776-370/2016) atmetė tokius ŽŪB „Aves ūkis“ argumentus bei, be kita ko, konstatavo, kad ŽŪB „Aves ūkis“ buvo laiduotojas pagal ŽŪB „Kraštovaizdis“ ir BAB banko SNORAS 2011 m. spalio 7 d. sudarytas kredito sutartis Nr. 031-76541, Nr. 031-76542, todėl jam, kaip laiduotojui, kyla pareiga už tinkamai neįvykdytą prievolę BAB bankui SNORAS (CK 6.81 straipsnis).
 8. Apeliantės teigimu, vykdant BŽŪB „Aves ūkis“ bankroto procedūras laikotarpiu nuo 2016 m. sausio 18 d., kai buvo priimtas pirmas nutarimas pradėti bendrovei bankroto procesą ne teismo tvarką, iki 2016 m. lapkričio 8 d., kai įsiteisėjo Kauno apygardos teismo 2016 m. liepos 14 d. nutartis, kuria šis nutarimas buvo panaikintas, kreditoriui BAB bankui SNORAS įkeistas turtas buvo realizuotas, o gautomis lėšomis buvo atsiskaityta su kreditoriumi, bei atitinkamai buvo išregistruota hipoteka. Tai, apeliantės vertinimu, sudaro pagrindą išvadai, kad antrojo 2016 m. gruodžio 15 d. nutarimo pradėti bendrovei bankroto procedūrą ne teismo tvarka priėmimo metu BAB bankas SNORAS nebuvo bendrovės kreditoriumi. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, tokia apeliantės pozicija taip pat yra akivaizdžiai nepagrįsta. Kaip ne kartą jau buvo konstatuota, bankas SNORAS ir ŽŪB „Kraštovaizdis“ 2011 m. spalio 7 d. pasirašė kredito sutartis Nr. 031-76541 ir Nr. 031-76542 su 2012 m. rugsėjo 21 d. papildomu susitarimu Nr. 1 ir 2013 m. gruodžio 12 d. papildomu susitarimu Nr. 2, kuriomis ŽŪB „Kraštovaizdis“ iki 2016 m. spalio 6 d. buvo suteiktas 4 410 300 Lt kreditas. ŽŪB „Aves ūkis“ 2011 m. spalio 12 d. laidavimo sutartimis Nr. L-2011-12 ir L-2011-16 su vėlesniais pakeitimais laidavo už prievolių pagal kredito sutartis tinkamą įvykdymą. Iš kredito sutarčių kylančių ŽŪB „Kraštovaizdis“ prievolių įvykdymas buvo užtikrintas nekilnojamojo turto hipoteka, be kita ko, ir ŽŪB „Aves ūkis“ priklausančio nekilnojamojo turto hipoteka. ŽŪB „Kraštovaizdis“ įsipareigojimai bankui pagal kredito sutartis sudaro 1 387 788,47 Eur. Taigi ta pačia apimtimi už neįvykdytus įsipareigojimus atsako ir laiduotoja bei įkaito davėja ŽŪB „Aves ūkis“.
 9. Bylos duomenys patvirtina, kad apeliantės minima 2016 m. lapkričio 4 d. sudaryta ŽŪB „Aves ūkis“ ir UAB „Olfema“ pirkimo-pardavimo be varžytynių sutartis, kuria ŽŪB „Aves ūkis“ pardavė įkeistus žemės sklypus, o UAB „Olfema“ minėtą turtą įsigijo už 78 288,04 Eur sumą, ją sumokant pavedimu į bendrovės banko sąskaitą (iš gautų pinigų bankroto administratorė pervedė įkaito turėtojui BAB bankui SNORAS tik 3 000 Eur, likusi 75 288 Eur suma buvo palikta bankroto administravimo išlaidoms padengti), Panevėžio apygardos teismo 2017 m. kovo 21 d. sprendimu pripažinta niekine ir negaliojančia (civilinė byla Nr. e2-286-425/2017). Sprendžiant ginčijamo sandorio teisėtumo klausimą teismas konstatavo, kad jis buvo sudarytas esant teismo nustatytiems draudimams realizuoti turtą (Kauno apygardos teismo 2016 m. birželio 13 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-2143-173/2016 uždrausta vykdyti ŽŪB „Aves ūkis“ turto varžytynes; Kauno apygardos teismo 2016 m. birželio 30 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-1888-555/2016 uždrausta realizuoti ar kitaip apsunkinti ŽŪB „Aves ūkis“ priklausantį turtą; Kauno apygardos teismo 2016 m. liepos 11 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-2143- 173/2016 BAB bankui SNORAS įkeistas ŽŪB „Aves ūkis“ turtas areštuotas, uždraudžiant jį perleisti). Nors šis teismo sprendimas ir nėra įsiteisėjęs ir juo nebuvo išspręstas BAB banko SNORAS piniginio reikalavimo bendrovei klausimas, tačiau šiuo sprendimu buvo išspręstas tarp šalių galiojusio hipotekos sandorio dalyko grąžinimo, pripažinus turto perleidimo be varžytynių sandorį negaliojančiu, įkaito davėjui klausimas. Taigi patvirtintas faktas, kad BAB bankas SNORAS, kaip hipotekos kreditorius, reiškia pretenzijas į perleistą hipotekos dalyką ir teismuose yra dėl to nagrinėjamas ginčas. Tai reiškia, kad ginčijamas ŽŪB „Aves ūkis“ kreditorių susirinkimo nutarimas neatitiko tiek ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalies sąlygos bankrotui vykti ne teismo tvarka, kad teismuose nebūtų iškelta bylų, kuriose įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai, tiek 12 straipsnio 2 dalies reikalavimo apie siūlymą bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka raštu pranešti kiekvienam kreditoriui.
 10. Be to, kaip teisingai pastebėta pareiškėjo atsiliepime į atskirąjį skundą, BŽŪB „Aves ūkis“ yra atsakinga BAB bankui SNORAS galiojančių 2011 m. spalio 12 d. laidavimo sutarčių pagrindu. Vilniaus apygardos teismo 2016 m. rugsėjo 22 d. nutartimi (civilinė byla Nr. B2-1955-562/2017) ŽŪB „Kraštovaizdis“ iškelta bankroto byla, 2017 m. birželio 14 d. nutartimi patvirtintas BAB banko SNORAS 1 273 697,54 Eur dydžio kreditorinis reikalavimas. Nurodyti duomenys patvirtina, kad BAB bankas SNORAS buvo ir yra BŽŪB „Aves ūkis“ kreditorius ir dėl šios priežasties bankui privalėjo būti pranešta apie siūlymą inicijuoti bankroto procedūras ne teismo tvarka bei šaukiamą kreditorių susirinkimą. Tai, kad BAB bankas SNORAS, kaip laiduotojas, nepareiškė kreditorinio reikalavimo per 30 dienų po bankroto procedūros paskelbimo ne teismo tvarka pagal ginčijamą 2016 m. gruodžio 15 d. kreditorių susirinkimo nutarimą, nesudaro pagrindo priešingai išvadai, nes kreditoriui nebuvo pagrindo reikšti kreditorinį reikalavimą bankroto procedūroje, kurios teisėtumą jis ginčija teisme.
 11. Priešingai nei teigia apeliantė, apeliacinės instancijos teismas pritaria skundžiamoje nutartyje padarytai išvadai, kad faktas, jog pareiškėjas BAB bankas SNORAS yra ŽŪB „Aves ūkis“ kreditorius jau buvo konstatuotas 2016 m. liepos 14 d. Kauno apygardos teismo nutartyje, kuria buvo panaikintas 2016 m. sausio 18 d. ŽŪB „Aves ūkis“ kreditorių susirinkimo nutarimas pradėti bendrovės bankroto procedūrą ne teismo tvarka. Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. lapkričio 8 d. nutartyje, kuria palikta galioti 2016 m. liepos 14 d. Kauno apygardos teismo nutartis, nurodyta, kad ŽŪB „Aves ūkis“, kaip laiduotojai, kyla pareiga atsiskaityti su banku už UAB „Kraštovaizdis“ neįvykdytas prievoles (CK 6.81 straipsnis). Šios išvados nepaneigia apeliantės argumentai, kad ginčijamas kreditorių susirinkimas įvyko 2016 m. gruodžio 15 d., t. y. jau po atsiskaitymo su BAB banku SNORAS ir todėl remtis ankstesniu ginču dėl nutarimų tariamai nėra jokio pagrindo, kadangi faktinės ankstesnės bylos ir šios bylos aplinkybės yra skirtingos. 2016 m. sausio 18 d. kreditorių susirinkimo nutarimą pripažinus neteisėtu ab initio ir teismo sprendimui šiuo klausimu įsiteisėjus 2016 m. lapkričio 8 d., dalinio atsiskaitymo su banku (atlikto tą pačią 2016 m. lapkričio 8 d.) realizavus hipotekos dalyku buvusį turtą, faktas nelegitimuoja visų administratoriaus įmonės bankroto ne teismo tvarka procedūroje atliktų veiksmų, kadangi pati bankroto procedūra ne teismo tvarka nuo pat jos pradžios buvo pripažinta neteisėta, be to, teismų procesiniais sprendimais pritaikius laikinąsias apsaugos priemones disponavimas įmonės turtu buvo uždraustas. Todėl ir atsiskaitymas su hipotekos kreditoriumi pagal ĮBĮ nuostatas neteisėtai pradėtoje bankroto procedūroje taip pat negali būti pripažintas teisėtu, juo labiau, kad jo teisėtu nepripažįsta ir pats hipotekos kreditorius.
 12. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas taip pat pagrįstai konstatavo, kad ginčijamo kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimo metu teismuose buvo iškelta ir nagrinėjama bylų, kuriose ŽŪB „Aves ūkis“ buvo pareikšti turtiniai reikalavimai (ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalis). Kaip jau buvo minėta, BAB bankas SNORAS 2016 m. lapkričio 9 d. pareiškė ieškinį Panevėžio apygardos teismui dėl UAB „Aves ūkis“ ir UAB „Olfema“ 2016 m. lapkričio 4 d. sudarytos pirkimo–pardavimo be varžytynių sutarties nuginčijimo ir restitucijos taikymo. Priešingai nei teigia apeliantė, šis teisinis ginčas yra akivaizdžiai turtinio pobūdžio, teismas pritaikęs restituciją grąžino daiktus skolininkui – hipotekos davėjui, į kuriuos daiktinę teisę turi hipotekos kreditorius. Tokios išvados nekeičia ir apeliantės argumentai dėl ginčo teismingumo bei išnagrinėjimo vietos, nes bankroto procedūra įmonei pradėta ne teismo tvarka ir teisme nebuvo nagrinėjama bankroto byla, į kurią turėtų būti perduoti neišnagrinėti kreditorių reikalavimai pagal ĮBĮ 15 straipsnio 2 dalį. Be to, Šiaulių apygardos teismas 2016 m. balandžio 7 d. galutiniu sprendimu, priimtu civilinėje byloje Nr. e2-590-372/2016, iš ŽŪB „Aves ūkis“ kreditoriui A. K.-Z. priteisė 128 524,39 Eur skolos, palūkanas ir 1 500 Eur bylinėjimosi išlaidas, tačiau šis teismo sprendimas iki šiol nėra įsiteisėjęs. Nurodytos aplinkybės sudarė pakankamą pagrindą pirmosios instancijos teismui spręsti, kad ginčijamo 2016 m. gruodžio 15 d. kreditorių susirinkimo metu buvo neišspręstų turtinių ginčų tarp bendrovės ir jos kreditorių ir jie buvo nagrinėjami teismuose.
 13. Atsižvelgdamas į išdėstytus argumentus, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas klausimą dėl ŽŪB „Aves ūkis“ 2016 m. gruodžio 15 d. kreditorių susirinkimo priimtų nutarimų pripažinimo negaliojančiais, tinkamai įvertino reikšmingas bylai aplinkybes ir teisingai taikė ĮBĮ normas, todėl naikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį atskirajame skunde nurodytais motyvais pagrindo nėra (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

12Dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų pirmosios instancijos teisme, paskirstymo ir atlyginimo

 1. Apeliantės teigimu, pirmosios instancijos teismas neteisingai išsprendė bylinėjimosi išlaidų paskirstymo ir atlyginimo klausimą. Tokią poziciją apeliantė grindžia argumentais, kad pats pareiškėjas BAB bankas Snoras nagrinėjamoje byloje jokių bylinėjimosi išlaidų nepatyrė, nes už suteiktas teisines paslaugas sumokėjo visai kitas juridinis asmuo – UAB „Baltijos kredito sprendimai“.
 2. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad nurodyti apeliantės argumentai yra nepagrįsti, neatitinka aiškiai formuojamos kasacinio teismo praktikos šiuo klausimu.
 3. CPK 98 straipsnis reglamentuoja išlaidų advokato pagalbai apmokėti atlyginimą. Jo pirmoje dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas; dėl šių išlaidų priteisimo šalis teismui raštu pateikia prašymą su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu; šios išlaidos negali būti priteisiamos, jeigu prašymas dėl jų priteisimo ir išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai nepateikti iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos.
 4. Kasacinio teismo praktikoje, pasisakant dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo galimybės, kai tokias išlaidas apmoka ne šalis, o kitas, byloje nedalyvaujantis asmuo, yra išaiškinta, kad proceso šalių ar kitų byloje dalyvaujančių asmenų atstovų išlaidos, vadovaujantis tiek teisės doktrinoje, tiek teismų praktikoje galiojančiu principu „tas, kas veikia per kitą, veikia pats“ (lot. – qui fact per alium, facit per se), laikytinos bylinėjimosi išlaidomis kaip pačių atstovaujamųjų išlaidos. Šios byloje dalyvaujančių asmenų atstovų su procesu susijusios išlaidos, taip pat bylinėjimosi išlaidų apmokėjimo prievolę už byloje dalyvaujantį asmenį, šiam neprieštaraujant, įvykdžiusių kitų, nors ir nedalyvaujančių byloje, asmenų (CK 6.50 straipsnis) išlaidos pripažintinos su bylos nagrinėjimu susijusiomis išlaidomis ir dėl jų atlyginimo turi būti sprendžiama. Išlaidos, skirtos byloje dalyvaujančiam asmeniui atstovavusio advokato ar advokato padėjėjo teisinei pagalbai apmokėti, yra su bylos nagrinėjimu susijusios išlaidos ir, jeigu CPK 98 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu yra pateiktas prašymas (tiek raštu, tiek žodžiu teismo posėdyje; tiek byloje dalyvaujančio asmens, tiek jo atstovo) dėl atstovavimo išlaidų priteisimo bei šių išlaidų dydį (realumą) patvirtinantys įrodymai, jų atlyginimo klausimas turi būti sprendžiamas, nepriklausomai nuo to, kas – byloje dalyvaujantis asmuo, kuriam mokama advokato teisinė pagalba realiai buvo suteikta, ar už jį kitas, nors ir byloje nedalyvaujantis, asmuo – faktiškai atsiskaitė su byloje dalyvaujančiam asmeniui atstovavusiu advokatu ar jo padėjėju. Nustačius, kad mokama advokato ar advokato padėjėjo teisinė pagalba byloje dalyvavusiam asmeniui buvo suteikta ir dėl išlaidų jai apmokėti atlyginimo kreiptasi CPK 98 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka, yra pagrindas priteisti byloje dalyvaujančiam asmeniui atstovavimo išlaidas, nepaisant to, kad už jam suteiktas teisines paslaugas sumokėjo kitas, nors ir byloje nedalyvaujantis, asmuo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. gruodžio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-582/2009; 2015 m. balandžio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K.-3-256- 684/2015).
 5. Bylos duomenys patvirtina, kad remiantis BAB banko SNORAS ir Advokatų kontoros SORAINEN ir partneriai 2014 m. gegužės 21 d. sudaryta atstovavimo sutartimi, bankas įsipareigojo atstovams – advokatų kontoros Sorainen ir partneriai advokatams, sumokėti už suteiktas teisines paslaugas (6 punktas). Tiek pareiškėjo BAB banko SNORAS prašyme priteisti bylinėjimosi išlaidas pateikta advokatų kontoros Sorainen ir partneriai suteiktų paslaugų lentelė, tiek faktiškai byloje pateikti procesiniai dokumentai ir atstovavimas banko interesams teismo posėdžių metu patvirtina, kad teisinės paslaugos bankui buvo suteiktos, todėl atitinkamai bankui kilo pareiga už šias paslaugas sumokėti. Pagal banko ir UAB „Baltijos kredito sprendimai“ tarpusavio susitarimą už banko šioje civilinėje byloje patiriamas išlaidas moka UAB „Baltijos kredito sprendimai“. Byloje pateikti mokėjimo pavedimai, patvirtina, kad už pareiškėjui BAB bankui SNORAS suteiktas atstovavimo paslaugas, kurių apimties ir įkainių apeliantė neginčija (2 089,67 Eur), sumokėjo UAB „Baltijos kredito sprendimai“. Kadangi pareiškėjas tinkamai, laikydamasis CPK 98 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų reikalavimų, įgyvendino teisę kreiptis dėl atstovavimo pirmosios instancijos teisme išlaidų atlyginimo, pirmosios instancijos teismas, tenkinęs pareiškėjo skundą, turėjo pagrindą spręsti dėl nurodytų išlaidų priteisimo iš bylą pralaimėjusios šalies – suinteresuoto asmens BŽŪB „Aves ūkis“. Remiantis pirmiau nurodytu teisiniu reglamentavimu ir kasacinio teismo praktika apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad apeliantės argumentai, jog už pareiškėjo atstovavimą pirmosios instancijos teisme sumokėjo ne jis pats, o UAB „Baltijos kredito sprendimai“, nebuvo kliūtis pirmosios instancijos teismui vertinti į bylą, minėta, įstatyme (CPK 98 straipsnio 1 dalis) nustatytu terminu pateiktus dokumentus dėl pareiškėjui suteiktų teisinių paslaugų ir joms apmokėti skirtų išlaidų dydžio bei spręsti dėl šių išlaidų atlyginimo.

13Dėl baudos už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis skyrimo.

 1. Suinteresuotas asmuo A. K.-Z. atsiliepime į atskirąjį skundą prašo paskirti BŽŪB „Aves ūkis“ bankroto administratorei UAB „Bankrotas LT“ 5 000 Eur dydžio baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, iš kurių 1 500 Eur skirti A. K.-Z. Tokį prašymą suinteresuotas asmuo grindžia argumentais, kad bankroto administratorė, būdama savo srities profesionale bei suprasdama, kad neteisminio bankroto procesas negali būti pradėtas esant ginčui tarp bendrovės ir jos kreditorių, o jį pradėjus bus pripažintas neteisėtu, nepagrįstai pateikė atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2017 m. birželio 8 d. nutarties. Dėl tokių bankroto administratorės veiksmų byloje dalyvaujantys asmenys ir teismai patiria papildomas išlaidas, o teisminis bankroto procesas, kurio siekia kreditoriai, nepagrįstai nukeliamas neapibrėžtam laikui.
 2. Pagal CPK 95 straipsnio 1 dalies nuostatas piktnaudžiaujančia procesinėmis teisėmis šalimi yra pripažįstama tokia šalis, kuri nesąžiningai pareiškia nepagrįstą reikalavimą arba sąmoningai veikia prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą. Pagal formuojamą kasacinio teismo praktiką įstatyme nustatytos teisės įgyvendinimas gali būti laikomas piktnaudžiavimu tik išimtiniais atvejais, kai tokia teise akivaizdžiai naudojamasi ne pagal jos paskirtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. balandžio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-224/2005; 2010 m. kovo 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-94/2010).
 3. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju yra teisinis pagrindas konstatuoti bankroto administratorės piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Apeliacinės instancijos teismas pripažįsta pagrįstais suinteresuoto asmens A. K.-Z. argumentus, kad nagrinėjamu atveju akivaizdu, kad tiek BAB bankas SNORAS, tiek A. K.-Z. yra bendrovės kreditoriai, kurie nesutinka su bankroto ne teismo tvarka procedūros inicijavimu, taip pat akivaizdu, kad tarp BŽŪB „Aves ūkis“ ir jos kreditorių BAB banko SNORAS ir A. K.-Z. iki šiol vyksta teisminiai ginčai, kuriuose bendrovei pareikšti turtiniai reikalavimai. Esant tokiai situacijai, kuri kaip ydinga jau buvo teisiškai įvertinta įsiteisėjusioje Kauno apygardos teismo 2016 m. liepos 14 d. nutartyje, negalėjo ir negali būti taikoma BŽŪB „Aves ūkis“ bankroto procedūra ne teismo tvarka. Nurodytos aplinkybės sudaro pakankamą pagrindą konstatuoti bankroto administratorės piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, kuris pasireiškia akivaizdžiai neteisėto ir nesąžiningo atskirojo skundo pateikimu.
 4. Atsižvelgdamas į nurodytus argumentus, apeliacinės instancijos teismas tenkina suinteresuoto asmens A. K.-Z. prašymą ir nutaria paskirti BŽŪB „Aves ūkis“ bankroto administratorei UAB „Bankrotas LT“ 5 000 Eur dydžio baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, iš kurių 1 250 Eur skirti A. K.-Z. bei 1250 Eur - BAB banko SNORAS (CPK 95 straipsnio 2 dalis).

14Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme

 1. Byloje esantys dokumentai patvirtina, kad pareiškėjas BAB bankas SNORAS už jam suteiktas teisines paslaugas apeliacinės instancijos teisme (atsiliepimo į atskirąjį skundą surašymą) patyrė 1 078,11 Eur dydžio išlaidas, kurias už pareiškėją sumokėjo UAB „Baltijos kredito sprendimai“.
 2. Dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo galimybės, kai tokias išlaidas apmoka ne šalis, o kitas, byloje nedalyvaujantis asmuo, apeliacinės instancijos teismas jau pasisakė, todėl pakartotinai šiuo klausimu civilinio proceso normų ir teismo praktikos neaiškina.
 3. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pareiškėjo patirtos ir prašomos atlyginti atstovavimo išlaidos neviršija Lietuvos Respublik?s teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1R-77 patvirtintose rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) numatyto maksimalaus dydžio, todėl atsižvelgiant į byloje sprendžiamų klausimų sudėtingumą, suteiktų teisinių paslaugų pobūdį bei laiko sąnaudas, priteisiamos iš suinteresuoto asmens BŽŪB „Aves ūkis“ pareiškėjui (CPK 98 straipsnio 2 dalis).

15Lietuvos apeliacinio teismo teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

16Kauno apygardos teismo 2017 m. birželio 8 d. nutartį palikti nepakeistą.

17Paskirti bankrutuojančios žemės ūkio bendrovės „Aves ūkis“ bankroto administratorei uždarajai akcinei bendrovei „Bankrotas LT“ (juridinio asmens kodas 302481172) 5 000 Eur (penkių tūkstančių eurų) dydžio baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, iš kurių 1 250 Eur (vieną tūkstantį du šimtus penkiasdešimt eurų) paskirti suinteresuotam asmeniui A. K.-Z. (gimęs 1950 m. spalio 9 d.) ir 1 250 Eur (vieną tūkstantį du šimtus penkiasdešimt eurų) paskirti pareiškėjui bankrutavusiai akcinei bendrovei bankui SNORAS (juridinio asmens kodas 112025973).

18Priteisti iš bankrutuojančios žemės ūkio bendrovės „Aves ūkis“ (juridinio asmens kodas 301112717) bankrutavusiai akcinei bendrovei bankui SNORAS (juridinio asmens kodas 112025973) 1 078,11 Eur (vieną tūkstantį septyniasdešimt aštuonis eurus 11 ct) bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai