Byla 2A-850-221/2013
Dėl nuosavybes teises gynimo

1Kauno apygardos teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija, susidedanti iš teiseju Algimanto Kukalio (kolegijos pirmininkas), Virginijos Lozoraitytes (pranešeja) ir Rutos Palubinskaites, teismo posedyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinejo civiline byla pagal treciuju asmenu S. K., A. K. ir K. K.-K. apeliacini skunda del Kauno miesto apylinkes teismo 2012 m. gruodžio 12 d. sprendimo civilineje byloje pagal ieškoves Valstybines teritoriju planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškini atsakovams A. B. ir R. L. del nuosavybes teises gynimo.

2Teiseju kolegija, išnagrinejusi apeliacini skunda, n u s t a t e:

3I. Ginco esme

4Ieškove kreipesi i Kauno miesto apylinkes teisma prašydama: ipareigoti atsakova A. B. per tris menesius nuo teismo sprendimo isiteisejimo dienos vykdyti Inspekcijos 2010 m. lapkricio 8 d. reikalavima Nr. REI-20-101108-00029 savo lešomis pašalinti savavališkos statybos padarinius – išardyti valstybineje žemeje irengtus lietaus nuoteku tinklus, du šulinius, pastatytus ant ivažiavimo i namu valda ( - ), tarp sklypu ( - ), ir sutvarkyti statybviete, o jei teismo nustatytu terminu šio ipareigojimo atsakovas neivykdys, ipareigoti Inspekcija išardyti valstybineje žemeje irengtus lietaus nuoteku tinklus, du šulinius, pastatytus ant ivažiavimo i namu valda ( - ), tarp sklypu ( - ), ir sutvarkyti statybviete, išieškant patirtas išlaidas iš atsakovo A. B.; ipareigoti atsakova A. B. per tris menesius nuo teismo sprendimo isiteisejimo dienos vykdyti Inspekcijos 2010 m. lapkricio 8 d. reikalavima Nr. REI-20-101108-00030 išardyti valstybineje žemeje irengta ažuriniu betono trinkeliu danga ivažiavime i namu valda ( - ), ir sutvarkyti statybviete, o jei teismo nustatytu terminu šio ipareigojimo atsakovas neivykdys, ipareigoti Inspekcija išardyti valstybineje žemeje irengta ažuriniu betono trinkeliu danga ivažiavime i namu valda ( - ), ir sutvarkyti statybviete išieškant patirtas išlaidas iš atsakovo A. B.; ipareigoti atsakove R. L. per tris menesius nuo teismo sprendimo isiteisejimo dienos vykdyti Inspekcijos 2010 m. lapkricio 8 d. reikalavima Nr. REI-20-101108-00028 išardyti valstybineje žemeje irengta betono trinkeliu danga ant ivažiavimo i namu valda ( - ), ir sutvarkyti statybviete; jei teismo nustatytu terminu šio ipareigojimo atsakove neivykdys, ipareigoti Inspekcija išardyti valstybineje žemeje irengta betono trinkeliu danga ant ivažiavimo i namu valda ( - ), ir sutvarkyti statybviete, išieškant patirtas išlaidas iš atsakoves R. L..

5Treciasis asmuo S. K. pareiške savarankiškus reikalavimus, kuriais praše teismo ipareigoti atsakova A. B. per tris menesius nuo teismo sprendimo isiteisejimo dienos ne tik išardyti savavališkai valstybineje žemeje irengta ažuriniu betono trinkeliu danga ivažiavime i namu valda ( - ), taciau ir nukasti puse metro žemiu nuo ivažos, sulyginant žemes sklypo pagrinda su žemes sklypo ( - )pagrindu bei sutvarkyti statybviete; ipareigoti atsakove R. L. per tris menesius nuo teismo sprendimo isiteisejimo dienos ne tik išardyti savavališkai valstybineje žemeje irengta ažuriniu betono trinkeliu danga ivažiavime i namu valda ( - ), taciau ir nukasti puse metro žemiu nuo ivažos sulyginant žemes sklypo pagrinda su žemes sklypo ( - )pagrindu bei sutvarkyti statybviete; pripažinti K. B. namu valdoje ( - ), esanti gyvenamaji nama lA2p (unikalus Nr. ( - )) ir garaža, priblokuota prie gyvenamojo namo, neteisetais statiniais, ipareigoti K. B. per tris menesius nuo teismo sprendimo isiteisejimo dienos nugriauti šiuos statinius arba pertvarkyti juos atsižvelgiant i statybos teises aktu reikalavimus ir sutvarkyti statybviete; priteisti iš atsakovu patirtas bylinejimosi išlaidas pagal pateiktus dokumentus.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esme

7Kauno miesto apylinkes teismas 2012 m. gruodžio 12 d. sprendimu (t. 4, b. l. 140-159) ieškini tenkino iš dalies: ipareigojo atsakova A. B. teises aktu nustatyta tvarka per šešis menesius nuo teismo sprendimo isiteisejimo dienos kreiptis i Kauno miesto savivaldybe del susisiekimo komunikaciju savininko ir statytojo sutarties sudarymo, parengti ginco statinio – lietaus nuoteku tinklu, dvieju šuliniu, pastatytu ant ivažiavimo i namu valda ( - ), tarp sklypu ( - ), projektine dokumentacija bei gauti statyba leidžianti dokumenta tikslu ginco statini perduoti Kauno miesto savivaldybei; ipareigojo atsakova A. B. teises aktu nustatyta tvarka per šešis menesius nuo teismo sprendimo isiteisejimo dienos kreiptis i Kauno miesto savivaldybe del susisiekimo komunikaciju savininko ir statytojo sutarties sudarymo, parengti ginco statinio - valstybineje žemeje irengta ažuriniu betono trinkeliu danga, ivažiavime i namu valda ( - ), projektine dokumentacija bei gauti statyba leidžianti dokumenta tikslu ginco statini perduoti Kauno miesto savivaldybei; ipareigojo atsakove R. L. teises aktu nustatyta tvarka per šešis menesius nuo teismo sprendimo isiteisejimo dienos kreiptis i Kauno miesto savivaldybe del susisiekimo komunikaciju savininko ir statytojo sutarties sudarymo, parengti ginco statinio – valstybineje žemeje irengtos betono trinkeliu dangos ant ivažiavimo i namu valda ( - ), projektine dokumentacija bei gauti statyba leidžianti dokumenta tikslu ginco statini perduoti Kauno miesto savivaldybei; jeigu per nustatyta termina teismo reikalavimas nevykdomas, ipareigojo atsakova A. B. per tris menesius nuo teismo nustatyto termino pasibaigimo dienos vykdyti Inspekcijos 2010 m. lapkricio 8 d. reikalavima Nr. REI-20-101108-00029 ir savo lešomis pašalinti savavališkos statybos padarinius – išardyti valstybineje žemeje irengtus lietaus nuoteku tinklus, du šulinius, pastatytus ant ivažiavimo i namu valda ( - ), tarp sklypu ( - ), ir sutvarkyti statybviete, o jei teismo nustatytu terminu šio ipareigojimo atsakovas neivykdys, ipareigojo Inspekcija išardyti valstybineje žemeje irengtus lietaus nuoteku tinklus, du šulinius, pastatytus ant ivažiavimo i namu valda ( - ), tarp sklypu ( - ), ir sutvarkyti statybviete, išieškant patirtas išlaidas iš atsakovo A. B.; jeigu per nustatyta termina teismo reikalavimas nevykdomas, ipareigojo atsakova A. B. per tris menesius nuo teismo nustatyto termino pasibaigimo dienos vykdyti Inspekcijos 2010 m. lapkricio 8 d. reikalavima Nr. REI-20-101108-00030 išardyti valstybineje žemeje irengta ažuriniu betono trinkeliu danga, ivažiavime i namu valda ( - )ir sutvarkyti statybviete, o jei teismo nustatytu terminu šio ipareigojimo atsakovas neivykdys, ipareigojo Inspekcija išardyti valstybineje žemeje irengta ažuriniu betono trinkeliu danga, ivažiavime i namu valda ( - ), ir sutvarkyti statybviete, išieškant patirtas išlaidas iš atsakovo A. B.; jeigu per nustatyta termina teismo reikalavimas nevykdomas, ipareigojo atsakove R. L. per tris menesius nuo teismo nustatyto termino pasibaigimo dienos vykdyti Inspekcijos 2010 m. lapkricio 8 d. reikalavima Nr. REI-20-101108-00028 išardyti valstybineje žemeje irengta betono trinkeliu danga ant ivažiavimo i namu valda ( - ), ir sutvarkyti statybviete, jei teismo nustatytu terminu šio ipareigojimo atsakove neivykdys, ipareigojo Inspekcija išardyti valstybineje žemeje irengta betono trinkeliu danga ant ivažiavimo namu valda ( - ), ir sutvarkyti statybviete, išieškant patirtas išlaidas iš atsakoves R. L.; kitoje dalyje ieškini atmete; priteise iš A. B. 57,87 Lt išlaidu, susijusiu su procesiniu dokumentu iteikimu, valstybei; priteise iš R. L. 57,87 Lt išlaidu, susijusiu su procesiniu dokumentu iteikimu, valstybei; treciojo asmens S. K. reikalavimus atmete.

8Del ieškoves reikalavimu teismas sutiko su ieškoves argumentais, kad betono trinkeliu danga, kuri pagal atsakovu paaiškinimus irengta 1999 metais atsakovu lešomis, negali buti laikoma Kauno miesto savivaldybes nuosavybe. Betono trinkeliu dangos savininke ekonomine prasme, o taip pat statybiniu medžiagu, iš kuriu pastatyta danga, savininke, teismas pripažino atsakove R. L. (Statybos istatymo 28 straipsnio 11 dalis). Teismas pažymejo, kad nekilnojamasis daiktas gali atsirasti kaip naujo daikto sukurimas ar esamo daikto rekonstrukcija statybos budu (CK 4.47 straipsnio 4, 12 punktai, Statybos istatymas). Taciau igyti nuosavybes teise i statini ir kartu visas savininko teises bei savininko teisiu garantijas galima ne bet kokio statybos proceso padarinyje, bet tik tokiu atveju, kai statyba buvo pradeta ir vykdoma laikantis jos procesa reglamentuojanciu teises norminiu aktu reikalavimu, t. y. jeigu statybos procesas buvo teisetas. Teismui nepateikti jokie ginco statyba leidžiantys dokumentai, tai patvirtino atsiliepime ir Kauno miesto savivaldybe. Teismas sutiko su ieškoves atstoves argumentais, kad nekilnojamojo daikto teisine registracija yra ne nuosavybes isigijimo pagrindas, o istatymuose nustatytais pagrindais igytos nuosavybes registravimas, tuo tarpu pati nuosavybes teise atsiranda tik istatyme numatytais pagrindais (pagal sandorius, paveldint, pagaminant nauja daikta, kitais istatymuose nustatytais pagrindais).

9Del savavališkos statybos padariniu šalinimo teismas nurode, kad nei byla nagrinejanciam teismui, nei savavališkos statybos aktus surašiusiai tarnybai atsakovai nepateike jokiu irodymu, kurie patvirtintu, kad jie teisetai irenge ginco statinius; nenurode, kokiu pagrindu ir kas statybai jiems suteike valstybines žemes sklypa. Priešingai bylos nagrinejimo iš esmes metu atsakovai patvirtino, kad minetus objektus jie state neturedami nei žemes savininko, nei atitinkamu tarnybu leidimo tokiai statybai. Kauno miesto savivaldybes taryba 2008 m. gruodžio 5 d. sprendimu “Del Kauno miesto susisiekimo komunikaciju išpletimo ir irengimo, kai šiuos darbus savo lešomis atlieka fiziniai ir juridiniai asmenys, tvarkos aprašo patvirtinimo” Nr. T-594 patvirtino “Kauno miesto susisiekimo komunikaciju išpletimo ir irengimo, kai šiuos darbus savo lešomis atlieka fiziniai ar juridiniai asmenys, tvarkos apraša”, kuriuo vadovaujantis, fiziniai ar juridiniai asmenys, norintys savo lešomis tvarkyti kelius, gali tai daryti sudare atitinkama sutarti su savivaldybe, taciau užbaige statyba, pastatytus objektus privalo perduoti kelio savininkui (šiuo atveju Kauno miesto savivaldybei). Teismas, spresdamas, ar tokios, kaip konstatuota savavališka statyba, paskirties naujo statinio statyba yra galima ginco vietoje, teisiškai reikšmingu laike bylos medžiagoje esanti Kauno miesto savivaldybes administracijos miesto ukio departamento miesto tvarkymo skyriaus atsakyma, 2011 m. birželio 3 d. pateikta atsakovei R. L., kuriame miesto tvarkymo skyrius nurode, kad pritaria ivažiavimo suformavimui per valstybes žeme i sklypus ( - ) irengimui privaciomis lešomis, be to, šis ivažiavimas per valstybine žeme yra numatytas 2000 metais parengtu detaliuoju planu. Esant nustatytoms aplinkybemis, vadovaujantis Kauno miesto apylinkes teismui duotu 2006 m. birželio 27 d. Kauno miesto savivaldybes rašytiniu paaiškinimu, teismas konstatavo, kad ( - ) gatveje valstybiniame žemes sklype, kuriame konstatuota savavališka statyba (betono trinkeliu danga, nuoteku šuliniai, ažuriniu trinkeliu danga), tokios paskirties naujo statinio statyba yra galima, teismas nenustate, kad tokia statyba prieštarautu imperatyviems aplinkos apsaugos, paveldosaugos, saugomu teritoriju apsaugos teises aktu reikalavimams. Byloje nera duomenu, kad ginco statiniai butu sukele neigiamus padarinius aplinkai.

10Teismas, ivertines bylos medžiaga ir ištyres pateiktus irodymus, dare išvada, kad atsakovu padaryti pažeidimai objektyviai gali buti ištaisomi ir negriaunant savavališku statiniu. Teismas nenustate objektyviu kliuciu isiteisinti statyba, t. y. per tam tikra laika sutvarkyti reikiamus dokumentus ir sumoketi imoka už savavališkos statybos iteisinima ir vadovaujantis Kauno miesto savivaldybes tarybos 2008 m. gruodžio 5 d. sprendimu “Del Kauno miesto susisiekimo komunikaciju išpletimo ir irengimo, kai šiuos darbus savo lešomis atlieka fiziniai ir juridiniai asmenys, tvarkos aprašo patvirtinimo” Nr. T-594 perduoti ginco statinius Kauno miesto savivaldybei. Teismo nuomone, ipareigojimas atsakovus nugriauti ginco statini butu akivaizdžiai neproporcingas (neadekvatus), juolab, kad byloje dalyvavusios valstybes priežiura vykdancios institucijos nenurode, kad ginco statyba šioje vietoje apskritai negalima arba atlikta iš esmes pažeidžiant statybos reglamentus. Teismas ivertines tai, kad ištyrus bylos medžiaga nebuvo nustatyta neigiamu savavališkos statybos padariniu aplinkai bei visuomenes interesams, bei atsižvelgdamas i interesu derinimo ir taikomu priemoniu proporcingumo siekiamam tikslui principus, nurode, kad ieškoves formuluojamu reikalavimu tenkinimas reikštu neproporcingu šiuo atveju priemoniu taikyma bei formalu istatymo igyvendinima. O jeigu per nustatyta termina teismo reikalavimas nebus vykdomas, teismas atsakovus ipareigojo per tris menesius nuo teismo nustatyto termino pasibaigimo dienos vykdyti Inspekcijos reikalavimus savo lešomis pašalinti savavališkos statybos padarinius ir sutvarkyti statybviete, o jei teismo nustatytu terminu šio ipareigojimo atsakovas neivykdys, ipareigojo Inspekcija pašalinti savavališkos statybos padarinius ir sutvarkyti statybviete, išieškant patirtas išlaidas iš atsakovu (Statybos istatymo 28 straipsnio 9 dalis).

11Del treciojo asmens S. K. savarankišku reikalavimu teismas pažymejo, kad nagrineja tik tuos treciojo asmens savarankiškus reikalavimus, kurie susije su ginco dalyku, t. y. ieškoves reikalavimais. Teismas laike, kad S. K. reikalavimas pripažinti K. B. namu valdoje ( - ), esanti gyvenamaji nama lA2p (unikalus Nr. 4400( - )) ir garaža, priblokuota prie gyvenamojo namo, neteisetais statiniais, ipareigoti K. B. per tris menesius nuo teismo sprendimo isiteisejimo dienos nugriauti šiuos statinius arba pertvarkyti juos atsižvelgiant i statybos teises aktu reikalavimus ir sutvarkyti statybviete, nesusijes su ginco dalyku, todel teismo nenagrinetinas bei nevertintini su juo susije teismui pateikti irodymai ir argumentai. Teismas, ivertines byloje dalyvavusiu asmenu paaiškinimus, teismui pateiktus irodymus, atsižvelgdamas i 2012 m. gegužes 24 d. Kauno teritoriju planavimo ir statybos valstybines priežiuros skyriaus rašta, laike, kad S. K. nepateike teismui pakankamai duomenu iki savavališkos statybos buvusiai padeciai nustatyti, todel atmete jos reikalavimus del atsakovu ipareigojimo nukasti puse metro žemiu nuo ivažos sulyginant žemes sklypo pagrinda su žemes sklypo ( - )pagrindu bei sutvarkyti statybviete.

12Teismas, atsižvelgdamas i tai, kad treciasis asmuo S. K. nepateike teismui jokiu irodymu, patvirtinanciu, kad ginco statiniai pažeidžia jos teises, i tai, kad kanalizacijos nuoteku pajungimo i lietaus nuoteku šulinius faktas buvo paneigtas valstybiniu instituciju, o iki savavališkos statybos buvusios ivažos padeties iš turimu duomenu taip pat neimanoma nustatyti, sprende, kad treciasis asmuo S. K. neirode, kad ginco statyba pažeidžia jos teises ir teisetus interesus.

13III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimu i apeliacinius skundus argumentai

14Tretieji asmenys A. K., S. K. ir K. K.-K. apeliaciniu skundu (t. 5, b. l. 1-11) prašo teismo panaikinti Kauno miesto apylinkes teismo 2012 m. gruodžio 12 d. sprendima, atnaujinti bylos nagrinejima iš esmes.

15Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

161. D. B. ir J. D. turejo buti itrauktos i procesa šalimi tokiomis paciomis teisemis, kaip K. B., priešingu atveju yra padaryti pažeidimai pagal CPK 24 straipsni, 43 straipsnio 2 dali, 46 straipsnio l dali.

172. Teismas, nagrinedamas bylos procesine medžiaga, ieškoves reikalavimo ipareigoti atsakovus per nustatyta termina pašalinti savavališkos statybos padarinius, nepažeidžiant treciuju asmenu interesu, tinkamai neivertino, ar K., kaip treciuju asmenu, interesai ir teises yra nepažeistos. Tokiais veiksmais teismas pažeide kooperacijos principa, kadangi teisingai neatskleide bylos esmes ir išsprende ne visus byloje pareikštus reikalavimus. Atsižvelgiant i tai, kad jokios sutarties savivaldybe su Kauno Telekomu nera sudariusi del tos kelio atkarpos tvarkymo, L. savavališkai susitvarke kelia, padare pažeidima, tuo pažeisdami ir treciuju asmenu, kaip vartotoju, teises. I tai privalejo atsižvelgti ir teismas, taciau i treciuju asmenu reikalavimus, pastabas, prašymus nereagavo. Sprendimo argumentai, kad treciuju asmenu teises nera pažeistos teisiniu požiuriu nepateisinami, jie yra niekiniai.

183. Teismas nepasinaudojo CPK 227 straipsnio 3 dalyje ivardinta galimybe – išreikalauti reikalinga proceso nagrinejimui medžiaga bei surinkti reikalingus procesui irodymus.

194. Teismas neirodinejo fakto, kad atsakovas A. B., statydamas šulini ant upelio vagos, tiksliai neapskaiciavo valstybines žemes ribu ir šulini imontavo i dali žemes sklypo, priklausanti A. K. nuosavybes teise.

205. Teismo sprendime nurodytas savivaldybes administracijos miesto ukio departamento miesto tvarkymo skyriaus atsakovu pateiktas teismui atsakymas 2011 m. birželio 3 d. Nr. 43-4-245 yra nereglamentuotas, teisiškai nepagristas ir juridine prasme – niekinis.

216. Nagrinedama byla teiseja M. R. buvo šališka, nuo bylos nagrinejimo pradžios suinteresuota bylos baigtimi.

22Atsiliepimu i apeliacini skunda ieškove Valstybines teritoriju planavimo ir statybos inspekcijos prie aplinkos ministerijos Kauno teritoriju planavimo ir statybos valstybines priežiuros skyrius (t. 5, b. l. 72-76) prašo teismo apeliacini skunda atmesti kaip nepagrista, o Kauno miesto apylinkes teismo 2012 m. gruodžio 12 d. sprendima palikti nepakeista.

23Inspekcijos nuomone, apeliaciniame skunde nera nurodytas apeliacinio skundo pagrindas panaikinti teismo sprendimo dali, kuria atsakovai yra ipareigoti vykdyti inspekcijos reikalavimus: pašalinti savavališkos statybos padarinius išardyti valstybineje žemeje irengtus lietaus nuoteku tinklus, du šulinius, išardyti valstybineje žemeje irengta ažuriniu betono trinkeliu danga, išardyti valstybineje žemeje irengta betono trinkeliu danga. Inspekcijos nuomone, ši teismo sprendimo dalis yra teiseta ir pagrista, priimta nepažeidžiant nei materialines, nei procesines teises normu. Del visu likusiu apeliacinio skundo argumentu, inspekcija placiau nepasisako, palikdama apeliacinio skundo pagristuma likusioje dalyje spresti teismo nuožiura, taciau pažymi, kad tretieji asmenys su savarankiškais reikalavimais del ginco dalyko gali istoti i byla, taciau šioje byloje ginco dalykas – savavališkos statybos padariniu šalinimas valstybineje žemeje tarp žemes sklypu ( - ).

24Atsakove R. L. atsiliepimu i apeliacini skunda (t. 5, b. l. 68-71) prašo teismo apeliacini skunda atmesti kaip nepagrista ir neirodyta.

25Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

261. Apeliantai, prašydami panaikinti skundžiama sprendima bei toki savo apeliacinio skundo reikalavima siedami su CPK 329 straipsnio nuostatomis, privalejo nurodyti šiame straipsnyje nustatyta pagrinda ar pagrindus. Apeliantai skunde nurodo daug ivairiu aplinkybiu, kurios yra visiškai nesusijusios su byloje kilusiu gincu. Be to, vieno iš posedžio metu apeliantei S. K. buvo išaiškinta teise savo reikalavimus reikšti atskiroje byloje.

272. Apeliaciniame skunde nepagristai teigiama, jog J. D. turejo buti itraukta i procesa šalimi tokiomis paciomis teisemis, kaip K. B., taciau nenurodo kokia procesine J. D. padetis turetu buti byloje bei nenurodo, kokia itaka priimtas sprendimas šioje byloje turi ar turetu J. D. teisems ir pareigoms, nes byloje nenustatyta, kad ji susijusi su savavališkos statybos padariniais ir ju šalinimu. Kauno miesto apylinkes teismas ši klausima išsprende ir 2012 m. rugsejo 25 d. nutartimi atsisake itraukti i byla treciuoju asmeniu J. D., bet nei J. D., nei apeliantai šios nutarties neskunde, o tai reiškia pripažino šios nutarties teisetuma ir pagristuma.

283. Apeliantai, dalyvaudami procese kaip tretieji asmenys pareiškiantys savarankiškus reikalavimus, turejo procesine teise ir pareiga teikti ne tik paaiškinimus byloje, bet ir irodymus, kuriais grinde savo savarankiškus reikalavimus. Kartu su apeliaciniu skundu apeliantai teikia „papildoma medžiaga“, kuria prašo „prisegti prie bylos“. Toks apeliantu prašymas yra atmestinas, kadangi istatymas numato, kad visi rašytiniai irodymai yra pateikiami pirmosios instancijos teismui, o apeliacines instancijos teismui yra teikiami tik tie irodymai, kuriuos pirmosios instancijos teismas nepagristai atsisake priimti ar kai šiu irodymu pateikimo butinybe iškilo veliau. Apeliantai nenurodo ne vieno CPK 314 straipsnyje numatyto pagrindo, kuriam esant ju naujai teikiami irodymai turetu buti prijungti prie bylos bei turetu esmine reikšme vertinat ieškoves šioje byloje pareikštus reikalavimus atsakovams, tuo labiau, kad šie irodymai nera susije su byloje pareikštais reikalavimais.

29Atsiliepimu i apeliacini skunda treciasis asmuo Nacionaline žemes tarnyba prie Žemes ukio ministerijos (t. 5, b. l. 64-65) prašo teismo palikti pirmosios instancijos teismo sprendima nepakeista.

30Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

311. Teismas pagristai neitrauke D. B. ir J. D. treciaisiais asmenimis, kadangi teismo sprendimas ju teisems ir pareigoms jokiu teisiu nesukele. Valstybine teritoriju planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos ieškini pareiške statytojams A. B. ir R. L., kaip savavališkai pastatytu statiniu statytojams.

322. Treciasis asmuo nesutinka su apeliacinio skundo argumentu, kad Kauno miesto apylinkes teismas nepasisake del visu ieškinio motyvu ir pažeide kooperacijos, koncentracijos ir ekonomiškumo principus. Nera jokiu objektyviu priežasciu teigti, kad kooperacijos principas, numatantis, jog teismas, bendradarbiaudamas su dalyvaujanciais asmenimis, imasi priemoniu, kad byla butu tinkamai išnagrineta, šioje byloje buvo pažeistas. Apeliantai nenurode, kokio konkretaus reikalavimo neišsprende Kauno miesto apylinkes teismas.

333. Treciasis asmuo nesutinka su apeliantu teiginiu, kad Kauno miesto savivaldybes administracijos Miesto ukio departamento Miesto tvarkymo skyriaus 2011 m. birželio 3 d. raštas Nr. 43-4-245, kuriuo buvo pritarta ivažiavimo suformavimui per valstybes žeme i sklypus ( - ), irengimui privaciomis lešomis ir nurodyta, kad šis ivažiavimas buvo numatytas 2000 metais parengtame detaliajame plane, yra niekinis, kadangi raštas yra galiojantis ir istatymu nustatyta tvarka nera nugincytas.

344. Apeliantai remiasi savo subjektyviu Kauno miesto apylinkes teismo sprendimo vertinimu ir nenurodo, jokiu teisiškai reikšmingu aplinkybiu, kodel pirmosios instancijos teismo sprendimas turi buti panaikintas.

35Atsiliepimu i apeliacini skunda treciasis asmuo Kauno miesto savivaldybe (t. 5, b. l. 91-94) prašo teismo apeliacinio skundo pagristumo klausima spresti teismo nuožiura.

36Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

371. Kauno miesto savivaldybes nuomone, teismo sprendimas šioje civilineje byloje neturi itakos J. D. teisems arba pareigoms, todel teismas pagristai atsisake mineta asmeni itraukti i byla treciuoju asmeniu. Taigi, nera pagrindo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendima del absoliutaus sprendimo negaliojimo pagrindo.

382. Apeliaciniame skunde nurodoma, kad teismo sprendimo „teiginiai yra motyvuoti naujiems statybos objektams statyti, o ne pratesti terminus tam, kad prievarta ipareigoti paklusti teismo vardu institucijas ar aplinkinius gyventojus, kad butu iteisinti seniai pastatyti savavališki statiniai nauju dokumentu iforminimo pagrindu“. Taciau statyba reglamentuojantys teises aktai numato galimybe statytojui pašalinti savavališkos statybos padarinius teises aktu nustatyta tvarka parengus projektine dokumentacija ir gavus statyba leidžianti dokumenta, jei tokios paskirties naujo statinio statyba ginco teritorijoje yra galima (Statybos istatymo 28 straipsnio 7 dalies 1 punktas).

393 Apeliaciniame skunde nenurodomos priežastys, del kuriu apeliantai, kaip byloje dalyvaujantys asmenys, negalejo pateikti irodymu bylos nagrinejimo pirmosios instancijos teisme metu, ir kodel butinybe juos pateikti atsirado tik teikiant apeliacini skunda.

40Atsakovas A. B. atsiliepimo i treciuju asmenu apeliacini skunda nepateike.

41IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybes, teisiniai argumentai ir išvados

42Pažymetina, kad apeliacines instancijos teismas yra pirmosios instancijos teismo sprendimo teisetumo ir pagristumo kontroles forma. Nors apeliacines instancijos teismas nagrineja tiek teises, tiek fakto klausimus, taciau apeliacija yra ne pakartotinis bylos nagrinejimas kitos instancijos teisme, o priimto teismo sprendimo teisetumo ir/ar pagristumo patikrinimas neperžengiant apeliaciniame skunde nustatytu ribu (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 263 straipsnio 1, 2 dalys).

43Apeliantai su apeliaciniu skundu pateike papildomus irodymus (t. 5, b. l. 12-27), prašydami „priimti naujai pateikta medžiaga ir prisegti prie bylos“ bei prašymus (t. 5, b. l. 96-102). CPK 314 straipsnyje reglamentuojamas nauju irodymu apeliacines instancijos teisme pateikimas. Pagal bendraja taisykle teikti naujus irodymus apeliacines instancijos teismui draudžiama. Taciau šis draudimas neabsoliutus. Nauji irodymai gali buti pateikiami: 1) kai pirmosios instancijos teismas nepagristai atsisako priimti irodymus; 2) kai irodymu pateikimo butinybe iškyla veliau. CPK 306 straipsnio 3 dalyje reglamentuojama nauju irodymu pateikimo tvarka – jie turi buti pateikiami kartu su apeliaciniu skundu, nurodant motyvus, kodel irodymai nebuvo pateikti anksciau. Teiseju kolegija, ivertinusi apeliantu pateiktus dokumentus, konstatuoja, jog butinybe juos pateikti apeliacines instancijos teismui nenustatyta, be to, didžioji dalis pateiktu irodymu, ivardijamu kaip naujai pateikta medžiaga, jau yra pateikti byloje (kai kurie net po keleta kartu) (t. 5, b. l. 12-13 pateiktas t. 3, b. l. 49-50; t. 5, b. l. 18 pateiktas t. 1, b. l. 109, t. 2, b. l. 86; t. 5, b. l. 19 pateiktas t. 1, b. l. 108; t. 5, b. l. 23-25 pateiktas t. 1, b. l. 133-135, t. 2, b. l. 87-89; t. 5, b. l. 26 pateiktas t. 1, b. l. 85, t. 3, b. l. 13; t. 5 b. l. 27 pateiktas t. 1, b. l. 161, t. 2, b. l. 137, t. 3, b. l. 16, t. 4, b. l. 84), prašymuose išdestyta apeliantu nuomone del sprendimo ir dalyvaujanciu byloje asmenu pateiktu atsiliepimu i apeliacini skunda, todel juos atsisakoma priimti (CPK 314 straipsnis).

44Byloje kiles gincas del savavališkos statybos, t. y. valstybineje žemeje irengtu lietaus nuoteku tinklu, dvieju šuliniu, pastatytu ant ivažiavimo i namu valda ( - ), tarp sklypu ( - ), ažuriniu trinkeliu dangos, irengtos ivažiavime i namu valda ( - ), betono trinkeliu dangos, irengtos ant ivažiavimo i namu valda ( - ), padariniu šalinimo – išardymo ir statybvietes sutvarkymo. Negincytinai nustatyta, jog šie savavališkos statybos darbai atlikti atsakovu A. B. ir R. L..

45 Pirmosios instancijos teismas, išnagrinejes byla, ieškini tenkino iš dalies - ipareigojo A. B. per šešis menesius nuo teismo sprendimo dienos parengti projektine dokumentacija bei gauti statyba leidžianti dokumenta del lietaus nuoteku tinklu, dvieju šuliniu ir ažuriniu betono trinkeliu dangos tikslu ginco statinius perduoti Kauno miesto savivaldybei, ipareigojo R. L. per šešis menesius nuo teismo sprendimo dienos parengti projektine dokumentacija bei gauti statyba leidžianti dokumenta del betono trinkeliu dangos tikslu statinius perduoti Kauno miesto savivaldybei. Neivykdžius teismo reikalavimu per nustatyta termina, teismas ipareigojo atsakovus per tris menesius nuo teismo nustatyto termino pasibaigimo dienos vykdyti Inspekcijos reikalavimus - išardyti lietaus nuoteku tinklus, du šulinius, ažuriniu betono trinkeliu danga ir betono trinkeliu danga bei sutvarkyti statybviete, o atsakovams neivykdžius nurodytu reikalavimu, teismas ipareigojo minetus veiksmus atlikti Inspekcija, patirtas išlaidas išieškant iš atsakovu.

46Apeliantu teigimu, i byla kaip proceso šalis tokiomis paciomis teisemis kaip K. B. turejo buti itrauktos D. B. ir J. D..

47Kolegija pažymi, kad CPK 266 straipsnis draudžia teismo sprendime spresti klausimus del neitrauktu dalyvauti byloje asmenu teisiu ir pareigu. Jeigu teismas, priimdamas sprendima, pažeidžia ši draudima, egzistuoja absoliutus sprendimo negaliojimo pagrindas (CPK 329 straipsnio 2 dalies 2 punktas). Lietuvos Aukšciausiojo Teismo praktikoje nuosekliai laikomasi pozicijos, jog aptariamas absoliutus sprendimo negaliojimo pagrindas yra ne visais atvejais, kai teismas neitraukia i procesa visu teisini suinteresuotuma galinciu tureti asmenu, o tik tais atvejais, kai sprendime nuspresta del tokiu asmenu teisiu ar pareigu, t. y. kai teismo sprendimu asmeniui, nedalyvavusiam byloje, nustatomos, pripažistamos, pakeiciamos, panaikinamos teises ir pareigos ar kitaip nusprendžiama del tokio asmens teisines padeties (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2008 m. kovo 18 d. nutartis, priimta civilineje byloje Nr. 3K-3-180/2008, 2009 m. spalio 6 d. nutartis, priimta civilineje byloje Nr. 3K-3-391/2009, 2009 m. rugsejo 28 d. nutartis, priimta civilineje byloje Nr. 3K-3-346/2009 ir kt.). Tai reiškia, kad aukštesnes instancijos teismas gali panaikinti žemesnes instancijos teismo sprendima CPK 329 straipsnio 2 dalyje 2 punkte nurodytu pagrindu tik nustates ir ivardijes, kaip konkreciai teismo sprendimu buvo paveikta neitraukto i procesa asmens teisine padetis ir kokius istatymo nustatytus teisinius padarinius teismo sprendimas sukele šiam asmeniui (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2008 m. balandžio 30 d. nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-265/2008; 2010 m. kovo 15 d. nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-103/2010 ir kt.). Taigi, CPK 266 straipsnio imperatyvas sukuria byla nagrinejanciam teismui pareiga nustacius tiketina teisine sprendimo itaka ne tik bylos dalyviams, bet ir kitiems asmenims, imtis priemoniu itraukti juos i prasidejusi procesa.

48Kaip matyti iš bylos medžiagos, apylinkes teismas sprende J. D. prašyma itraukti ja i byla treciuoju asmeniu su savarankiškais reikalavimais ir toki prašyma 2012 m. rugsejo 25 d. nutartimi atmete, motyvuodamas tuo, kad J. D., kuriai nuosavybes teise priklauso žemes sklypai v, prašymas ir reiškiami savarankiški reikalavimai nesusije su ginco dalyku, t. y. savavališka statyba valstybineje žemeje tarp žemes sklypu ( - ), nurodydamas, kad toks atsisakymas neužkerta jai kelio kreiptis i teisma su savarankišku ieškiniu (t. 3, b. l. 177-178). Kolegijos nuomone, teismo sprendimas šioje civilineje byloje pagal Valstybines teritoriju planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškini atsakovams A. B. ir R. L. del savavališkos statybos padariniu pašalinimo valstybineje žemeje neturi itakos J. D. teisems arba pareigoms (CPK 47 straipsnio 1 dalis), todel teismas pagristai atsisake ja itraukti i byla treciuoju asmeniu. Taipogi nenustatyta, jog priimtas sprendimas sukele pasekmes ne tik J. D., bet ir D. B., todel, kolegijos nuomone, nera pagrindo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendima del absoliutaus sprendimo negaliojimo pagrindo (CPK 329 straipsnio 2 dalies 2 punktas).

49Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškove, nustaciusi, kad valstybineje žemeje irengti lietaus nuoteku tinklai, du šuliniai, pastatyti ant ivažiavimo i namu valda ( - ), tarp sklypu ( - ), ažuriniu trinkeliu danga, irengta ivažiavime i namu valda ( - ), betono trinkeliu danga, irengta ant ivažiavimo i namu valda ( - ), yra savavališki statiniai (Statybos istatymo 2 straipsnio 71 punktas) suraše savavališkos statybos aktus, kuriuos išnagrinejusi reikalavo, jog statytojai, t. y. A. B. ir R. L., nugriautu statinius ir sutvarkytu statybviete (t. 1, b. l. 13-19, 21-25, 27-29) (Statybos istatymo 28 straipsnio 1 dalies 1, 3 punktai, 2 dalies 1 punktas, 3 dalis). Kadangi nei A. B., nei R. L. per nustatyta reikalavimo ivykdymo termina nurodytu reikalavimu neivykde, nepateike statyba leidžiancio dokumento, todel ieškove del ipareigojimo vykdyti reikalavima kreipesi i teisma (Statybos istatymo 28 straipsnio 6 dalis).

50Pagal Statybos istatymo 28 straipsnio 7-9 dalis teismas savo sprendimu gali ipareigoti statytoja savo lešomis per nustatyta termina: 1) leisti teises aktu nustatyta tvarka per nustatyta termina parengti projektine dokumentacija ir, sumokejus šio istatymo nustatyta imoka už savavališkos statybos iteisinima, gauti statyba leidžianti dokumenta, tais atvejais, kai žemes sklype (teritorijoje), kuriame nustatyta savavališka statyba, tokios paskirties naujo statinio statyba yra galima arba tokie šio statinio rekonstravimo ar kapitalinio remonto darbai yra galimi pagal galiojancius detaliuosius teritoriju planavimo ar kitus istatymais jiems prilygintus teritoriju planavimo dokumentus (jeigu jie privalomi), taip pat bendruosius ar specialiuosius teritoriju planavimo dokumentus ir tokia statyba neprieštarauja imperatyviems aplinkos apsaugos, paveldosaugos, saugomu teritoriju apsaugos teises aktu reikalavimams; 2) nugriauti statini ir sutvarkyti statybviete; 3) išardyti savavališkai perstatytas ar pertvarkytas statinio dalis ir, jeigu butina, sutvarkyti statybviete; 4) atstatyti (atkurti) nugriauta kulturos paveldo statini (jo dali) arba statini (jo dali), del kurio nugriovimo buvo pažeistas viešasis interesas, ir, jeigu butina, sutvarkyti statybviete. Teismas, spresdamas klausima, ar ipareigoti statytoja nugriauti statini ar jo nenugriauti, atsižvelgia i savavališka statyba sukeltu padariniu aplinkai ir visuomenes interesams masta, savavališkos statybos padariniu šalinimo pasekmes ir galimybes atkurti iki savavališkos statybos buvusia padeti, taip pat ivertina administraciniu aktu pagrindu turtines teises igijusiu asmenu sažininguma.

51Kaip matyti iš priimto teismo sprendimo, ieškoves ieškinio reikalavimai byloje buvo pripažinti pagristais ir iš esmes patenkinti, taciau teismas, pasinaudojes Statybos istatymo 28 straipsnio 7 dalyje nustatyta diskrecijos teise, sprende, kad yra galimybe iteisinti savavališkai pastatytus statinius, suteikdamas atsakovams galimybe iteisinti savavališka statyba tikslu šiuos statinius perduoti savivaldybes nuosavyben, o jei teismo nustatytu terminu atsakovai šia suteikta galimybe nepasinaudos, tuo paciu gincijamu teismo sprendimu jie yra ipareigoti vykdyti ieškoves reikalavimus ir išardyti valstybineje žemeje savavališkai pastatytus statinius (Statybos istatymo 28 straipsnio 9 dalis). Kolegija pažymi, kad pati ieškove tokio priimto teismo sprendimo neskunde, o atsiliepime i treciuju asmenu apeliacini skunda netgi nurode, jog negali pateikti argumentu ir irodymu, paneigianciu teismo padarytu išvadu del galimybes iteisinti savavališkai pastatytus statinius, pagristuma ir teisetuma. Teiseju kolegijos nuomone, šioje savavališkos statybos padariniu šalinimo proceso stadijoje, teismas pagristai nagrinejo tik aplinkybes, del kuriu imperatyviai butu draudžiama iteisinti savavališkai pastatytus statinius. Kolegija pritaria apylinkes teismo motyvams, kuriais nenustatyta kliuciu leisti iteisinti savavališkai pastatytus statinius ir leidimo juos iteisinti, gaunant statyba leidžianti dokumenta. Kolegija pažymi, kad visas konkrecios situacijos aplinkybes privalo ivertinti statyba leidžianti dokumenta išduodantis subjektas, priimdamas konkretu sprendima išduoti statyba leidžianti dokumenta savavališkai pastatytu statiniu iteisinimui, ar atsisakyti ji išduoti.

52Atsižvelgiant i ankšciau nurodytas aplinkybes, bei ivertinant tai, kad proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principai bei kooperacijos principas yra visiškai skirtingi civilinio proceso principai, kolegija nesutinka su apeliantu argumentais, kad teismas, anot apeliantu, nagrinedamas bylos procesine medžiaga, ieškoves reikalavimo ipareigoti atsakovus per nustatyta termina pašalinti savavališkos statybos padarinius, nepažeidžiant treciuju asmenu interesu, tinkamai neivertino, ar K., kaip treciuju asmenu, interesai ir teises yra nepažeistos, sprendimo argumentai, jog treciuju asmenu teises nera pažeistos teisiniu požiuriu nepateisinami, jie yra niekiniai, teismas teisingai neatskleide bylos esmes, išsprende ne visus byloje pareikštus reikalavimus, nepasisake del visu ieškinio motyvu bei tokiais veiksmais teismas pažeide kooperacijos, koncentracijos ir ekonomiškumo principus. Kolegija pastebi, jog apeliantai netgi nenurode, kokio konkretaus reikalavimo neišsprende pirmosios instancijos teismas. Kaip matyti iš sprendimo, pirmosios instancijos teismas išsprende visus ieškoves reikalavimus bei treciuju asmenu reikalavima, susijusi su ginco dalyku, t. y. savavališkos statybos padariniu valstybineje žemeje šalinimu.

53Kolegija pažymi, kad apeliantai, dalyvaudami procese kaip tretieji asmenys, pareiškiantys savarankiškus reikalavimus, turejo procesine teise ir pareiga teikti ne tik paaiškinimus byloje, bet ir irodymus, kuriais grinde savo savarankiškus reikalavimus laikantis CPK reikalavimu. CPK 178 straipsnyje yra numatyta, kad šalys turi irodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybemis, kuriu šio Kodekso nustatyta tvarka nereikia irodineti. Šioje istatymo normoje itvirtinta bendroji irodinejimo pareiga - ji nustatyta tam asmeniui, kuris teigia, o ne tam, kuris neigia. Taigi apeliantai turejo irodyti savo reikalavimo pagristuma (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2005 m. balandžio 18 d. nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-199/2005; 2007 m. gegužes 29 d. nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-205/2007; 2008 m. rugsejo 29 d. nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-440/2008 ir kt.). Apylinkes teismas, ivertines šaliu ir treciuju asmenu paaiškinimus, pažymint tai, kad paaiškinimai atitinka kiekvieno iš ju interesus, t. y. nepripažista priešingos šalies teiginiu, kurie nera palankus, atsižvelges i Valstybines teritoriju planavimo ir statybos inspekcijos rašta (t. 3, b. l. 42-48), tretiesiems asmenims nepateikus kitu ju teiginius pagrindžianciu irodymu, pagristai sprende, kad treciojo asmens S. K. reikalavimai nukasti puse metro žemiu nuo ivažos sulyginant žemes sklypo pagrinda su žemes sklypo ( - )pagrindu bei sutvarkyti statybviete, neirodyti.

54Kolegijos nuomone, nepagristas apeliantu argumentas, kad teismas nepasinaudojo CPK 227 straipsnio 3 dalyje ivardinta galimybe – išreikalauti reikalinga proceso nagrinejimui medžiaga bei surinkti reikalingus procesui irodymus. Kolegija atkreipia demesi, kad CPK 227 straipsnis reglamentuoja pasirengima nagrineti byla paruošiamuju dokumentu budu. Tuo tarpu konkrecioje byloje buvo pasirinktas CPK 228 straipsnyje numatytas pasirengimo nagrineti byla budas, o butent 2011 m. liepos 1 d. Kauno miesto apylinkes teismo nutartimi byla skirta nagrineti parengiamajame posedyje (t. 1, b. l. 55).

55Teiseju kolegija nesutinka su apeliantu argumentu, kad teismo sprendime nurodytas savivaldybes administracijos miesto ukio departamento miesto tvarkymo skyriaus atsakovu pateiktas teismui atsakymas 2011 m. birželio 3 d. Nr. 43-4-245 (t. 1, b. l. 85) yra nereglamentuotas, teisiškai nepagristas ir juridine prasme – niekinis. Pažymetina, kad minetas raštas yra galiojantis ir istatymu nustatyta tvarka nera nugincytas.

56Kiti apeliacinio skundo argumentai reikšmes teisingam bylos išnagrinejimui neturi, todel apeliacines instancijos teismas del ju atskirai nepasisako.

57Kolegija pažymi, kad irodymu vertinimo taisykles suformuluotos CPK 185 straipsnyje, kuriame nustatyta, kad teismas ivertina byloje esancius irodymus pagal vidini savo isitikinima, pagrista visapusišku ir objektyviu aplinkybiu, kurios buvo irodinejamos proceso metu, išnagrinejimu, vadovaudamasis istatymais. Reikalavimas vertinti irodymus, vadovaujantis vidiniu isitikinimu, yra teismo nepriklausomumo principo išraiška, nes niekas negali nurodyti teismui, kaip vertinti viena ar kita irodyma (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2009 m. balandžio 2 d. nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-156/2009). Teismas gali daryti išvada apie tam tikru aplinkybiu buvima tada, kai tai leidžia byloje esanciu irodymu visuma, suteikiant didesne irodomaja galia tiems irodymams, kurie suponuoja didesne vieno ar kito fakto buvimo ar nebuvimo tikimybe (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2006 m. kovo 6 d. nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-177/2006; 2007 m. spalio 19 d. nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-416/2007; 2008 m. rugsejo 19 d. nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-427/2008; 2012 m. spalio 31 d. nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-458/2012; kt.).

58Teiseju kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis, argumentais ir motyvais, kuriais grindžiamas sprendimas ieškini tenkinti iš dalies, todel visu ju išsamiai nekartoja. Kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas ištyre teisingam ginco išsprendimui svarbias aplinkybes, visapusiškai, pilnai ir objektyviai pagal irodymu vertinimo taisykles ivertino irodymus, tinkamai išaiškino ir taike materialines bei procesines teises normas, motyvavo savo išvadas, todel prieme teiseta ir pagrista sprendima. Apeliantai remiasi savo subjektyviu Kauno miesto apylinkes teismo sprendimo vertinimu, nenurodo jokiu teisiškai reikšmingu aplinkybiu, kodel pirmosios instancijos teismo sprendimas turi buti panaikintas. Esant nurodytoms aplinkybems, pirmosios instancijos teismo sprendimo naikinti ar keisti apeliacinio skundo argumentais nera pagrindo.

59Apeliacines instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

60treciuju asmenu S. K., A. K. ir K. K.-K. apeliacini skunda atmesti, Kauno miesto apylinkes teismo 2012 m. gruodžio 12 d. sprendima palikti nepakeista.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija, susidedanti... 2. Teiseju kolegija, išnagrinejusi apeliacini skunda, n u s t a t e:... 3. I. Ginco esme... 4. Ieškove kreipesi i Kauno miesto apylinkes teisma prašydama: ipareigoti... 5. Treciasis asmuo S. K. pareiške savarankiškus... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esme... 7. Kauno miesto apylinkes teismas 2012 m. gruodžio 12 d. sprendimu (t. 4, b. l.... 8. Del ieškoves reikalavimu teismas sutiko su ieškoves argumentais, kad betono... 9. Del savavališkos statybos padariniu šalinimo teismas nurode, kad nei byla... 10. Teismas, ivertines bylos medžiaga ir ištyres pateiktus irodymus, dare... 11. Del treciojo asmens S. K. savarankišku reikalavimu... 12. Teismas, atsižvelgdamas i tai, kad treciasis asmuo S. K.... 13. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimu i apeliacinius skundus argumentai... 14. Tretieji asmenys A. K., S. K. ir 15. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 16. 1. D. B. ir J. D. turejo buti... 17. 2. Teismas, nagrinedamas bylos procesine medžiaga, ieškoves reikalavimo... 18. 3. Teismas nepasinaudojo CPK 227 straipsnio 3 dalyje ivardinta galimybe –... 19. 4. Teismas neirodinejo fakto, kad atsakovas A. B.,... 20. 5. Teismo sprendime nurodytas savivaldybes administracijos miesto ukio... 21. 6. Nagrinedama byla teiseja M. R. buvo šališka, nuo... 22. Atsiliepimu i apeliacini skunda ieškove Valstybines teritoriju planavimo ir... 23. Inspekcijos nuomone, apeliaciniame skunde nera nurodytas apeliacinio skundo... 24. Atsakove R. L. atsiliepimu i apeliacini skunda (t. 5, b.... 25. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:... 26. 1. Apeliantai, prašydami panaikinti skundžiama sprendima bei toki savo... 27. 2. Apeliaciniame skunde nepagristai teigiama, jog J. D.... 28. 3. Apeliantai, dalyvaudami procese kaip tretieji asmenys pareiškiantys... 29. Atsiliepimu i apeliacini skunda treciasis asmuo Nacionaline žemes tarnyba prie... 30. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 31. 1. Teismas pagristai neitrauke D. B. ir 32. 2. Treciasis asmuo nesutinka su apeliacinio skundo argumentu, kad Kauno miesto... 33. 3. Treciasis asmuo nesutinka su apeliantu teiginiu, kad Kauno miesto... 34. 4. Apeliantai remiasi savo subjektyviu Kauno miesto apylinkes teismo sprendimo... 35. Atsiliepimu i apeliacini skunda treciasis asmuo Kauno miesto savivaldybe (t. 5,... 36. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 37. 1. Kauno miesto savivaldybes nuomone, teismo sprendimas šioje civilineje... 38. 2. Apeliaciniame skunde nurodoma, kad teismo sprendimo „teiginiai yra... 39. 3 Apeliaciniame skunde nenurodomos priežastys, del kuriu apeliantai, kaip... 40. Atsakovas A. B. atsiliepimo i treciuju asmenu apeliacini... 41. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybes, teisiniai argumentai ir... 42. Pažymetina, kad apeliacines instancijos teismas yra pirmosios instancijos... 43. Apeliantai su apeliaciniu skundu pateike papildomus irodymus (t. 5, b. l.... 44. Byloje kiles gincas del savavališkos statybos, t. y. valstybineje žemeje... 45. Pirmosios instancijos teismas, išnagrinejes byla,... 46. Apeliantu teigimu, i byla kaip proceso šalis tokiomis paciomis teisemis kaip... 47. Kolegija pažymi, kad CPK 266... 48. Kaip matyti iš bylos medžiagos, apylinkes teismas sprende 49. Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškove, nustaciusi, kad valstybineje žemeje... 50. Pagal Statybos istatymo 28 straipsnio 7-9 dalis teismas savo sprendimu gali... 51. Kaip matyti iš priimto teismo sprendimo, ieškoves ieškinio reikalavimai... 52. Atsižvelgiant i ankšciau nurodytas aplinkybes, bei ivertinant tai, kad... 53. Kolegija pažymi, kad apeliantai, dalyvaudami procese kaip tretieji asmenys,... 54. Kolegijos nuomone, nepagristas apeliantu argumentas, kad teismas nepasinaudojo... 55. Teiseju kolegija nesutinka su apeliantu argumentu, kad teismo sprendime... 56. Kiti apeliacinio skundo argumentai reikšmes teisingam bylos išnagrinejimui... 57. Kolegija pažymi, kad irodymu vertinimo taisykles suformuluotos CPK 185... 58. Teiseju kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis,... 59. Apeliacines instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 60. treciuju asmenu S. K., A. K. ir