Byla 1-1578-725/2018
Dėl patirtų trauminių sužalojimų 2017 m. rugsėjo 13 d. mirė Kauno klinikose, o I. K. padarė nesunkų sveikatos sutrikdymą

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Živilė Bliūdžiuvienė, sekretoriaujant Loretai Dosinienei, dalyvaujant prokurorui O. S., nukentėjusiesiems I. K., G. K., jų atstovui advokatui M. Š., kaltinamajam K. B., jo gynėjui advokatui A. P.,

2viešame teisiamajame posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje K. B., asmens kodas ( - ) gimęs ( - ) Kaune, Lietuvos Respublikos pilietis, vidurinio išsilavinimo, nevedęs, mokosi ( - ), 3 kurse, gyvena ( - ) dirba ( - ) pagalbiniu darbininku, neteistas, kaltinamas nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 281 straipsnio 5 dalyje, padarymu.

3Teismas

Nustatė

4K. B. 2017 m. rugsėjo 8 d. apie 07.39 val. Kaune, ( - ) g. nuo ( - ) g. link ( - ) g. vairuodamas automobilį BMW 320D, valstybinis numeris ( - ), ties namu Nr. ( - ), pažeidė Kelių eismo taisyklių 9, 29 punktų reikalavimus tuo, kad nesilaikė visų būtinų atsargumo priemonių, degant draudžiamam šviesoforo signalui nesustojo prieš pėsčiųjų perėją, važiavo, partrenkė ir sužalojo perėjoje iš dešinės pusės pagal važiavimo kryptį ėjusius pėsčiuosius I. K. ir mažametį G. K., kuris dėl patirtų trauminių sužalojimų 2017 m. rugsėjo 13 d. mirė Kauno klinikose, o I. K. padarė nesunkų sveikatos sutrikdymą.

5Kaltinamasis K. B. kaltu prisipažino ir parodė, kad 2017 m. rugsėjo 8 d. nuo ( - ) g. ( - ) g. antra eismo juosta važiavo automobiliu BMW 320 į darbą. Važiavo apie 60 km/h greičiu, žinojo, kad toje vietoje leistinas greitis buvo 50 km/h. Kadangi priekyje buvo mašinų spūstis – antroje kelio juostoje kiti automobiliai tuo metu stovėjo – persirikiavo į pirmą kelio juostą, jį apakino saulė, nepamatė raudono šviesoforo signalo ir perėjoje partrenkė pėsčiuosius. Negali atsakyti, kodėl tuo metu nemažino greičio. Išlipęs iš automobilio, iš karto pribėgo prie nukentėjusiųjų, iškvietė greitąją. Po įvykio nukentėjusiuosius lankė ligoninėje, po to su nukentėjusiaisiais bendravo jo artimieji. Dabar automobilio nevairuoja. Labai gailisi.

6Be kaltinamojo K. B. parodymų jo kaltė visiškai įrodyta ir kitais bylos duomenimis bei rašytiniais įrodymais, ištirtais Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 291 straipsnio nustatyta tvarka, BPK 273 straipsnio pagrindu sutrumpinus įrodymų tyrimą.

7Nukentėjusioji I. K., apklausta ikiteisminio tyrimo metu, parodė, kad 2017 m. rugsėjo 8 d. apie 07.35 val. vedė sūnų G. K., gimusį ( - ), į darželį-lopšelį ( - ) esantį ( - ). Priėjus ( - ) g. nuo PC ( - ) pusės, sustojo prie šviesoforu reguliuojamos pėsčiųjų perėjos ir laukė, kada pėstiesiems užsidegs žalias šviesoforo signalas. Įžengiant į perėją, dar dirstelėjo į kairę pusę – arti atvažiuojančių automobilių nebuvo. Bebaigiant pereiti 1-ąją eismo juostą, į ją su sūnumi dideliu greičiu trenkėsi lengvasis automobilis. Ji su sūnumi buvo nusviesti į priekį pagal automobilio važiavimo kryptį. Prarado sąmonę. Atsipeikėjusi pamatė prie savęs daug žmonių. Ji gulėjo važiuojamoje dalyje, negalėjo atsikelti, buvo siaubingas skausmas kairėje kojoje ir dubens srityje. Prie jos priėjęs vyriškis, pasivadinęs T., jai sakė, kad jos vaikas kvėpuoja, yra toliau nukritęs, vyksta į pagalbą medikai. T. pranešė jos vyrui apie nelaimę. Tada priėjęs atsiprašė juos partrenkusio automobilio vairuotojas. Netrukus greitosios med. pagalbos skirtingais ekipažais ji ir sūnus buvo nutransportuoti į Kauno klinikas. Sūnus neišgyveno, 2017 m. rugsėjo 13 d. mirė Kauno klinikų reanimacijoje. Ji patyrė daugybinius klubo srities kairės kojos, kairiojo raktikaulio lūžius (b. l. 47–49).

8Nukentėjusysis G. K., apklaustas ikiteisminio tyrimo metu, parodė, kad 2017 m. rugsėjo 8 d. apie 07.45 val. jam telefonu paskambino iš nežinomo numerio vyriškis ir pranešė, kad jo žmoną ir vaiką ( - ) g. prie PC ( - ) partrenkė automobilis, sakė, kad pats matė eismo įvykį, yra šiuo metu eismo įvykio vietoje. Atvykus į įvykio vietą, sūnus G. K. greitosios med. pagalbos automobiliu jau buvo išvežtas į Kauno klinikas. Kitame greitosios automobilyje buvusi žmona minėjo, kad juos partrenkė didžiuliu greičiu važiavęs automobilis perėjoje, pėstiesiems degant leidžiamam žaliam šviesoforo signalui. Kauno klinikose medikai jį informavo, kad sūnaus būklė sunki. 2017 m. rugsėjo 13 d. sūnus mirė (b. l. 44).

9Liudytojas T. U., apklaustas ikiteisminio tyrimo metu, parodė, kad 2017 m. rugsėjo 8 d. apie 07.36 val. su septynmete dukra prieš įžengiant į šviesoforu reguliuojamą pėsčiųjų perėją prie ( - ) g. priešais PC ( - ) kurioje pėstiesiems degė leidžiamas žalias šviesoforo signalas, išgirdo iš eismo, vykstančio ( - ) g., kryptimi nuo ( - ) g. link ( - ) g., bumbtelėjimo garsą ir pamatė skrendant tarp stovinčių automobilių berniuką. Tuo metu šviesofore skirtoje pėsčiųjų sekcijoje mažėjančia skaitine verte degė skaičius "8“. Tai reiškė, kad pėstiesiems dar leidžiama eiti per važiuojamą dalį perėjoje 8 sekundes. Nuėjus į kitą ( - ) g. eismo krypties pusę, pamatė, kad eismo, skirto važiuoti nuo ( - ) g. link ( - ) g., pusėje, 2-oje juostoje, guli partrenkta moteris, o link ( - ) g. pusės kniūbsčias, veidu į asfaltą, gulėjo berniukas, jo gyvybės ženklų nesimatė. Paskambinęs į Bendrosios pagalbos centrą „112“, pranešė apie nelaimę. Netrukus berniukas kiek sujudėjo, atsirado gyvybės ženklai. Jis neleido kitiems žmonėms vaiko judinti, nes žinojo, kad galima jam pakenkti. Nubėgus prie moters, ji buvo sąmoninga, pasakė savo vyro tel. numerį, kuriam jis iškart paskambino. Grįžus prie berniuko, kažkoks vyriškis jam darė dirbtinį krūtinės masažą. Medikai ir moterį, ir berniuką nuvežė į gydymo įstaigą. Matė, kad pėsčiuosius partrenkęs BMW automobilis stovėjo dešiniajame kelkraštyje. Jo vairuotojas, kai liudytojas buvo prie berniuko, priėjo prie jo ir atsiprašinėjo, matyt galvojo, kad T. U. yra vaiko tėvas (b. l. 32).

10Liudytojas A. U., apklaustas ikiteisminio tyrimo metu, parodė, kad 2017 m. rugsėjo 8 d. apie 07.30 val. Kaune, ( - ) g. nuo ( - ) link ( - ) g. vairavo jam priklausantį automobilį MB GL 450, valstybinis numeris ( - ). Švietė saulė, buvo sausa kelio danga, buvo rytinė eismo spūstis, daug važiuojančių automobilių. Važiavo 3-ia eismo juosta. Jam kiek pravažiavus šviesoforu reguliuojamą pėsčiųjų perėją prie PC ( - ) sustojo, nes priekyje vėl buvo transporto spūstis. Staiga išgirdo bumbtelėjimą. Dirstelėjęs dešinėn, pamatė praskriejantį pro dešinį šoną mažą vaiką, kuris nukrito už kelių metrų nuo jo automobilio priekinės dalies, kiek dešiniau. Išlipęs iš automobilio, dar pamatė, kad arčiau reguliuojamos šviesoforu perėjos guli partrenkta moteris. Vaikas gulėjo kniūbsčias ant pilvo. Priėjęs dar vienas vyriškis atsargiai atvertė vaiką, darė širdies masažą. Liudytojas savo mobiliuoju telefonu paskambino į Bendrosios pagalbos centrą, pranešė apie eismo įvykį. Labai greitai atvyko policijos patruliai, beveik tuo pačiu metu ir greitosios med. pagalbos ekipažai. Medikai berniuką ir moterį nunešė į skirtingus greitosios automobilius ir nuvežė į gydymo įstaigą. ( - ) g. prie dešiniojo kelkraščio stovėjo BMW automobilis, partrenkęs pėsčiuosius. Jo vairuotojas stoviniavo prie savo automobilio. Atvykę policijos patruliai BMW automobilio vairuotoją įsisodino į savo automobilį (b. l. 30).

11Liudytojas N. G., apklaustas ikiteisminio tyrimo metu, parodė, kad 2017 m. rugsėjo 8 d. apie 07.40 val. Kaune, ( - ) g. nuo ( - ) g. link ( - ) g. vairavo savo automobilį Honda Accord, valstybinis numeris ( - ), 2-a eismo juosta. Buvo rytinė eismo spūstis, daug automobilių. Sustojo 2-oje eismo juostoje priešais PC ( - ) esančią reguliuojamą šviesoforu perėją, kadangi transporto priemonėms užsidegė draudžiamas raudonas šviesoforo signalas. Savo juostoje prieš perėją stovėjo pirmas. 3-ia eismo juosta buvo užpildyta automobiliais, o 1-a eismo juosta dėl toliau vykdomų kelio darbų buvo laisvesnė. Praėjus 3-4 sekundėms nuo momento, kai pėstiesiems užsidegė leidžiamas žalias šviesoforo signalas, nuo PC ( - ) pusės į perėją įžengė moteris su 2-3 metų berniuku. Bebaigiant pereiti pėstiesiems 1-ą eismo juostą, dideliu greičiu iš paskos ta pačia kryptimi važiavęs BMW modelio automobilis moterį su vaiku partrenkė. Nuo smūgio moteris ir vaikas buvo nusviesti žymiai toliau į priekį pagal važiavimo kryptį: moteris arčiau, o vaikas gerokai tolėliau. BMW automobilis pavažiavę už perėjos, sustojo. Atvykę medikai moterį ir berniuką įkėlė į savo automobilius. Iki atvykstant medikams, berniukui ir moteriai žmonės nieko nedarė, nes nebuvo išmanančių medikų profesionalų. Berniukas iš karto po partrenkimo buvo nesąmoningas. BMW automobilis pradėjo stabdyti tik partrenkęs pėsčiuosius, nes iki to nebuvo girdėti jokio stabdymo garso (b. l. 37-38).

12Liudytoja L. G. parodė, kad 2017 m. rugsėjo 8 d. apie 07.40 val. Kaune, ( - ) g. nuo ( - ) g. link ( - ) g. vairavo savo automobilį Citroen C5, valstybinis numeris ( - ), 2-a eismo juosta. Buvo rytinė eismo spūstis, daug automobilių. Sustojo 2-oje eismo juostoje prieš PC ( - ) esančią reguliuojamą šviesoforu perėją, kadangi transporto priemonėms užsidegė draudžiamas raudonas šviesoforo signalas. Stovėjo antra ar trečia prieš perėją savo juostoje. 3-ia eismo juosta buvo užpildyta automobiliais, o 1-a eismo juosta dėl toliau vykdomų kelio darbų buvo laisvesnė. Praėjus kelioms sekundėms nuo momento, kai pėstiesiems užsidegė leidžiamas žalias šviesoforo signalas, nuo PC ( - ) pusės į perėją įžengė moteris su 2-3 metų berniuku. Bebaigiant pereiti pėstiesiems 1-ą eismo juostą, trūko jiems gal 2-3 žingsnių, dideliu greičiu nuo ( - ) g. pusės atvažiavęs BMW modelio automobilis partrenkė moterį su berniuku. Nuo smūgio berniukas buvo nusviestas toli priekin pagal jį kliudžiusio automobilio važiavimo kryptį, o moteris nukrito netoli perėjos. BMW automobilis sustojo kiek tolėliau už perėjos, prie dešiniojo kelkraščio. Pastačius automobilį dešinėje pusėje ir atėjus iki eismo įvykio vietos, prie partrenkto berniuko jau stovėjo daug susirinkusių žmonių. Partrenkta moteris buvo ištikta šoko, sakė, kad skauda, klausė, kaip vaikas. Susirinkusieji visi ją ramino. Netrukus atvyko policijos patruliai, po to – greitosios medikai. Prieš eismo įvykį BMW automobilio stabdymo garso nebuvo, todėl mano, kad jis stabdė tik partrenkęs pėsčiuosius. Dėl eismo įvykio kaltas jį sukėlęs BMW automobilio vairuotojas, kadangi kirto reguliuojamą pėsčiųjų perėją ir partrenkė perėjoje ėjusius pėsčiuosius, jam degant draudžiamam raudonam šviesoforo signalui (b. l. 34-35).

13Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Kauno skyriaus specialisto išvadoje Nr. M-920 /2017 (02), nurodyta, kad:

141) G. K. mirties priežastis yra sunki galvos smegenų trauma: daugybiniai galvos smegenų didžiųjų pusrutulių bei smegenėlių sumušimai, kraujo išsiliejimas po kietuoju galvos smegenų dangalu kairiame pusrutulyje, kraujo išsiliejimas po voratinkliniu galvos smegenų skilvelius, sagitalinės ir lambdinės siūlų išsiskyrimas, kairių smilkinkaulio žvyno, momenkaulio lūžiai. Tai komplikavosi galvos smegenų suspaudimu ir pabrinkimu, koma, galvos smegenų kamieno strigimu, diseminuota intravaskuline koaguliacija (klinikiniai duomenys).

152) G. K. konstatuota sunki galvos smegenų trauma: daugybiniai galvos smegenų didžiųjų pusrutulių bei smegenėlių sumušimai, kraujo išsiliejimas po kietuoju galvos smegenų dangalu kairiame pusrutulyje, kraujo išsiliejimas po voratinkliniu galvos smegenų dangalu didžiuosiuose pusrutuliuose ir smegenėlėse, kraujo išsiliejimas į galvos smegenų skilvelius, sagitalinės ir lambdinės siūlių išsiskyrimas, kairių smilkinkaulio žvyno, momenkaulio lūžiai, kairio plaučio ir kasos sumušimai, odos nubrozdinimai žanduose, kairiame šone, poodinės kraujosruvos dešinėje pėdoje, čiurnoje, dešiniame žaste, kairiame klube, minkštųjų audinių kraujosruva pakaušyje, nugaroje, padaryti kietais bukais daiktais, galimai važiuojančio automobilio dalimis, tikėtina, pirminį smūgį suduodant į kairę kūno pusę bei nubloškiant ant kelio dangos, galimai užduotyje nurodytais laiku ir aplinkybėmis. Konstatuotų sužalojimų visuma atitinka sunkų sveikatos sutrikdymą bei, prisidėjus anksčiau minėtoms komplikacijoms, tapo mirties priežastimi (b. l. 97-102).

16Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Kauno skyriaus specialisto išvadoje Nr. G-3745/2017(02) nurodyta, kad I. K. konstatuota muštinė - plėštinė žaizda kairėje šlaunyje, odos nubrozdinimai kaktoje, V juosmeninio slankstelio, kryžkaulio, kairės gūžduobės stogo lūžimas, abiejų gaktikaulių viršutinių šakų, dešinės plaštakos I delnakaulio lūžimai. Šie sužalojimai vertinami kaip nesunkus sveikatos sutrikdymas (b. l. 108).

17Kelių eismo įvykio vietos plane, fotonuotraukose užfiksuota eismo įvykio, įvykusio 2017 m. rugsėjo 8 d. apie 07.39 val. Kaune, ( - ) g. ties namu Nr. ( - ), vieta, objektų, po įvykio likusių pėdsakų išsidėstymas (b. l. 9–12).

18Papildomuose duomenyse apie eismo įvykį užfiksuota automobilio BMW 320D, valstybinis numeris ( - ), techninė būklė po eismo įvykio (b. l. 8).

19UAB „Kauno gatvių apšvietimas“ pažymoje nurodyta, kad 2017 m. rugsėjo 8 d. Kaune, ( - ) g. ties namu Nr. ( - ) šviesoforinis įrenginys veikė pagal nurodytą programą, gedimų neužregistruota (b. l. 27-28).

20Įrodymų vertinimas ir nusikalstamos veikos kvalifikavimas.

21Taigi ankščiau aptartais įrodymais – paties K. B. parodymais, liudytojų parodymais, įvykio vietos planu, UAB „Kauno gatvių apšvietimas“ pažyma – neginčijamai nustatyta, kad tik K. B. neteisėti veiksmai – KET 9, 29 punktų, numatančių vairuotojui pareigas laikytis visų būtinų atsargumo priemonių ir degant draudžiamam šviesoforo signalui sustoti prieš pėsčiųjų perėją, reikalavimų pažeidimai buvo pagrindinė ir būtina sąlyga eismo įvykiui kilti ir pasekmėms (nukentėjusiosios I. K. nesunkus sveikatos sutrikdymas, G. K. žūtis) atsirasti. K. B., pažeisdamas kelių eismo taisyklių reikalavimus, degant draudžiamam šviesoforo signalui nesustojo prieš pėsčiųjų perėją, per ją važiavo, partrenkė ir sužalojo perėjoje ėjusius nukentėjusiuosius I. K. ir G. K.. Taigi tarp K. B. veiksmų ir kilusių padarinių yra tiesioginis priežastinis ryšys. Teismas neabejoja tuo, kad kaltinamasis K. B., vairuodamas transporto priemonę, turėjo galimybę konkrečioje situacijoje suprasti veiksmų pavojingumą (važiuodamas antra eismo juosta, matė, kad antroje ir trečioje eismo juostose automobiliai stovėjo, taigi akivaizdu, kad priekyje buvo kliūtis, tačiau suko į pirmą eismo juostą, važiavo link šviesoforais reguliuojamos pėsčiųjų perėjos bei važiavo per ją, nors šviesoforų signalų nematė, matė tik pačių šviesoforų siluetus), numatyti pasekmes, kaip veikimo pasekmę, ir nors nenumatė, tačiau galėjo ir turėjo numatyti padarinius (kuriuos sukels važiavimas per reguliuojamą pėsčiųjų perėją, nematant šviesoforo signalų, taigi galimai nedegant automobilių eismą leidžiančiam žaliam signalui) (nusikalstamas nerūpestingumas). Taigi K. B. veiksmai yra nusikalstami ir pagrįstai bei teisingai kvalifikuoti pagal BK 281 straipsnio 5 dalį.

22Bausmės skyrimas

23Kaltinamasis K. B. padarė vieną neatsargų baigtą nusikaltimą, nusikaltimas padarytas dėl nusikalstamo nerūpestingumo, kaltinamasis neteistas, administracine tvarka nebaustas, nepriklauso asmenų, stebimų dėl psichikos emocijų ir priklausomybių, grupei (b. l. 112), mokosi ( - ), charakterizuojamas kaip pažangus, pareigingas, sąžiningas, gerai lankantis paskaitas studentas, nuoširdus ir draugiškas su bendramoksliais, grupės seniūnas (b. l. 155), nuo 2017 m. spalio 3 d. dirba, charakterizuojamas teigiamai (b. l. 157).

24Kaltinamojo atsakomybę lengvinanti aplinkybė – kaltu prisipažino ir nuoširdžiai gailisi, atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

25Kaltinamojo gynėjo buvo išreikštas prašymas atleisti K. B. nuo baudžiamosios atsakomybės BK 39 straipsnyje numatytais pagrindais, taigi asmuo turi atitikti tam tikras sąlygas: turi būti kartą padaręs nusikalstamą veiką, turi būti nustatytos dvi BK 59 straipsnyje numatytos atsakomybę lengvinančios aplinkybės ir neturi būti kaltininko atsakomybę sunkinančių aplinkybių. Kaltinamojo gynėjas nurodė, kad be kaltinamojo atsakomybę lengvinančios aplinkybės, numatytos BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punkte (kaltininkas prisipažino padaręs nusikaltimą ir nuoširdžiai gailisi) yra dar viena kaltinamojo atsakomybę lengvinanti aplinkybė, numatyta BK 59 straipsnio 1 dalies 3 punkte – kaltininkas savo noru atlygino ar pašalino padarytą žalą. Teismų praktikoje ši lengvinanti aplinkybė pripažįstama tada, kai kaltininkas pats savo noru ar jo valia kiti asmenys nukentėjusiajam atlygino ar pašalino visą žalą iki teismo nuosprendžio priėmimo, o jį apskundus – iki bylos išnagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme (pvz., kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-451/2005, 2K-437/2007, 2K-38/2009, 2K-77/2009, 2K-7–287/2009, 2K-579/2010, 2K-534/2013, 2K-345/2013, 2K-211/2014, 2K-560/2014). Teismas, vadovaudamasis BK 59 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgdamas į bylos aplinkybes, atsakomybę lengvinančia aplinkybe gali pripažinti ir dalinį žalos atlyginimą, tačiau tokiais atvejais atlygintos žalos dydis turi būti pakankamai didelis, sudaryti pagrįstas prielaidas nukentėjusiesiems tikėtis neuždelsto likusios žalos dalies atlyginimo, o kaltininko pastangos atlyginti likusią padarytos žalos dalį – nuoširdžios (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-420/2007, 2K-437/2007, 2K-94/2010, 2K-579/2010, 2K-345/2013 ir kt.). Šiuo atveju byloje nėra duomenų, kokia žalos dalis yra atlyginta, ar ši dalis yra pakankamai didelė, dėl ko nėra teisinio pagrindo vadovautis BK 59 straipsnio 2 dalimi – pripažinti atsakomybę lengvinančia aplinkybe BK 59 straipsnio 1 dalyje nenumatytą aplinkybę – dalinį žalos atlyginimą savo noru. Todėl teismo nuomone, byloje nėra nustatyta visų formalių BK 39 straipsnio pagrindų buvimo.

26Be to, kaltinamasis K. B. važiavo daugiau nei 60 km/h greičiu (ikiteisminio tyrimo metu nurodė, kad važiavo iki 70 km/h greičiu, įvykio liudytojai įvardino, kad BMW automobilis važiavo labai dideliu greičiu), nors toje kelio atkarpoje toks didelis greitis nėra leidžiamas, be to, buvo rytinė piko valanda, kai mašinų ypatingai daug, be to, ne pirmąkart važiuodamas jam žinomu maršrutu (žinodamas, kad toje kelio atkarpoje yra net keletas pėsčiųjų perėjų), taigi akivaizdžiai suvokdamas keliamą pavojų eismo saugumui, elgėsi itin nerūpestingai, todėl teismas sprendžia, kad nuteistojo atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės, kai jo veika sukėlė itin skaudžias pasekmes, prieštarautų teisingumo ir proporcingumo principams, nepadarytų tinkamo poveikio kaltinamajam ir neužtikrintų, kad ateityje jis nedarytų naujų nusikalstamų veikų.

27Kadangi kaltinamasis K. B. padarė vieną neatsargų baigtą nusikaltimą, nusikaltimas padarytas dėl nusikalstamo nerūpestingumo, kaltinamasis neteistas, administracine tvarka nebaustas, todėl kaltinamajam skirtina straipsnio sankcijoje numatyta vienintelės bausmės rūšis – laisvės atėmimas. Atsižvelgus į aukščiau nuodytas aplinkybes, taip pat į tai, kad yra atsakomybę lengvinanti aplinkybė ir nėra atsakomybę sunkinančių aplinkybių, kaltinamasis dalį žalos nukentėjusiesiems atlygino, dėl dalies žalos atlyginimo susitarė, pats kaltinamasis charakterizuojamas puikiai, iš pateiktų duomenų, paties kaltinamojo elgesio matyti, kad kaltinamasis nuoširdžiai pergyvena dėl įvykio, išgyvena stiprų kaltės jausmą, skirtinos bausmės dydis nustatytinas mažesnis, nei straipsnio už šį nusikaltimą sankcijoje numatytas laisvės atėmimo bausmės vidurkis, bei manytina, jog bausmės tikslai, numatyti BK 41 straipsnio 2 dalyje, gali būti pasiekti ir be realaus laisvės atėmimo bausmės atlikimo. Įvertinus visas šias aplinkybes, darytina išvada, kad bausmės vykdymo atidėjimo instituto pritaikymas užtikrins teisingo nubaudimo principą, todėl K. B. taikytinas BK 75 straipsnis bei straipsnio 2 dalyje numatyti įpareigojimai: neišvykti iš gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo ir tęsti darbą ar mokslą arba būti užsiregistravusiam darbo biržoje. Taip pat kaltinamajam taikytina BK 68 straipsnyje numatyta baudžiamojo poveikio priemonė – uždraudimas naudotis specialia teise. Nors kaltinamasis transporto priemonę vairavo blaivus, tačiau turėdamas nepilnai trejų metų automobilio vairavimo stažą (b. l. 17), rytinio intensyvaus eismo metu, dviejose eismo juostose dalims mašinų srautams judant labai lėtai, važiuodamas nemažu greičiu – smarkiai viršydamas mieste leidžiamą greitį, matydamas ir suprasdamas eismo situaciją – automobiliai antroje ir trečioje eismo juostose buvo sustoję, taigi akivaizdu, kad priekyje buvo kliūtis, persirikiuodamas į tariamai laisvą eismo juosta, važiavo nerūpestingai, neatidžiai. Atsižvelgus į minėtas aplinkybes, į valstybės šiuo straipsniu siekiamus tikslus – padidinti saugumą kelyje, taip pat ir į tai, kad vis tik administracine tvarka jis nėra baustas, mokosi, dirba, todėl terminas, uždraudžiantis naudotis specialia teise, nustatytinas artimas vidurkiui.

28Kadangi byla išnagrinėta sutrumpinus įrodymų tyrimą, kaltinamasis prisipažino kaltu, todėl kaltinamajam skirtina bausmė, vadovaujantis BK 641 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi, mažintina vienu trečdaliu.

29Dėl civilinio ieškinio.

30Nukentėjusieji I. K. bei G. K. kaltinamajam K. B. buvo pareiškę civilinius ieškinius dėl jiems padarytos neturtinės žalos atlyginimo. Kadangi kaltinamasis K. B. nukentėjusiesiems dalį žalos atlygino, o dėl dalies žalos atlyginimo terminų ir tvarkos su nukentėjusiaisiais susitarė, nukentėjusieji ir civiliniai ieškovai I. K. bei G. K. ieškinių atsisakė, procesas dėl civilinių ieškinių nutrauktinas.

31K. B. paskirtos kardomosios priemonės: dokumento (K. B. vairuotojo pažymėjimo Nr. ( - )) paėmimas (b. l. 55), nuosprendžiui įsiteisėjus naikintinas, dokumentas – vairuotojo pažymėjimas Nr. ( - ), laikomas baudžiamojoje byloje (b. l. 126), perduotinas VĮ „Regitra“; įpareigojimas periodiškai registruotis policijos įstaigoje (b. l. 57), nuosprendžiui įsiteisėjus pradėjus vykdyti nuosprendį, naikintinas.

32Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis BPK 297-298 str., 302 str., 303 str. 2 d., 304-305 str., 307-308 str., 313 str., teismas,

Nutarė

33K. B. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 281 straipsnio 5 dalyje, ir paskirti bausmę – 3 (tris) metus laisvės atėmimo.

34Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsnio 1, 2 dalimis, paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir nustatyti, kad sumažinta bausmė yra 2 (dveji) metai laisvės atėmimo.

35Vadovaujantis BK 75 str. 1 d., 2 d. 5 ir 7 p., laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėti 1 (vieniems) metams 6 (šešiems) mėnesiams, įpareigojant per visą bausmės vykdymo atidėjimo laiką neišvykti iš gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo ir tęsti darbą ar mokslą arba būti užsiregistravusiam darbo biržoje.

36Paskirti K. B. baudžiamojo poveikio priemonę – uždrausti naudotis teise vairuoti kelių transporto priemones 2 (dvejiems) metams.

37Procesą dėl nukentėjusiųjų I. K. ir G. K. pareikštų civilinių ieškinių nutraukti.

38Kardomąją priemonę – dokumento (vairuotojo pažymėjimo Nr. ( - )) paėmimą, nuosprendžiui įsiteisėjus panaikinti, šį dokumentą perduoti VĮ „Regitra“.

39Kardomąją priemonę – įpareigojimą periodiškai registruotis policijos įstaigoje palikti iki probacijos vykdymo pradžios, nuosprendžiui įsiteisėjus pradėjus probacijos vykdymą, panaikinti.

40Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Kauno apygardos teismui, paduodant skundą per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Živilė... 2. viešame teisiamajame posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teismas... 4. K. B. 2017 m. rugsėjo 8 d. apie 07.39 val. Kaune, ( - ) g. nuo ( - ) g. link (... 5. Kaltinamasis K. B. kaltu prisipažino ir parodė, kad 2017 m. rugsėjo 8 d. nuo... 6. Be kaltinamojo K. B. parodymų jo kaltė visiškai įrodyta ir kitais bylos... 7. Nukentėjusioji I. K., apklausta ikiteisminio tyrimo metu, parodė, kad 2017 m.... 8. Nukentėjusysis G. K., apklaustas ikiteisminio tyrimo metu, parodė, kad 2017... 9. Liudytojas T. U., apklaustas ikiteisminio tyrimo metu, parodė, kad 2017 m.... 10. Liudytojas A. U., apklaustas ikiteisminio tyrimo metu, parodė, kad 2017 m.... 11. Liudytojas N. G., apklaustas ikiteisminio tyrimo metu, parodė, kad 2017 m.... 12. Liudytoja L. G. parodė, kad 2017 m. rugsėjo 8 d. apie 07.40 val. Kaune, ( - )... 13. Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos teisingumo... 14. 1) G. K. mirties priežastis yra sunki galvos smegenų trauma: daugybiniai... 15. 2) G. K. konstatuota sunki galvos smegenų trauma: daugybiniai galvos smegenų... 16. Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos teisingumo... 17. Kelių eismo įvykio vietos plane, fotonuotraukose užfiksuota eismo įvykio,... 18. Papildomuose duomenyse apie eismo įvykį užfiksuota automobilio BMW 320D,... 19. UAB „Kauno gatvių apšvietimas“ pažymoje nurodyta, kad 2017 m. rugsėjo 8... 20. Įrodymų vertinimas ir nusikalstamos veikos kvalifikavimas. ... 21. Taigi ankščiau aptartais įrodymais – paties K. B. parodymais, liudytojų... 22. Bausmės skyrimas... 23. Kaltinamasis K. B. padarė vieną neatsargų baigtą nusikaltimą, nusikaltimas... 24. Kaltinamojo atsakomybę lengvinanti aplinkybė – kaltu prisipažino ir... 25. Kaltinamojo gynėjo buvo išreikštas prašymas atleisti K. B. nuo... 26. Be to, kaltinamasis K. B. važiavo daugiau nei 60 km/h greičiu (ikiteisminio... 27. Kadangi kaltinamasis K. B. padarė vieną neatsargų baigtą nusikaltimą,... 28. Kadangi byla išnagrinėta sutrumpinus įrodymų tyrimą, kaltinamasis... 29. Dėl civilinio ieškinio.... 30. Nukentėjusieji I. K. bei G. K. kaltinamajam K. B. buvo pareiškę civilinius... 31. K. B. paskirtos kardomosios priemonės: dokumento (K. B. vairuotojo... 32. Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis BPK 297-298 str., 302 str., 303 str. 2... 33. K. B. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 34. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsnio 1, 2... 35. Vadovaujantis BK 75 str. 1 d., 2 d. 5 ir 7 p., laisvės atėmimo bausmės... 36. Paskirti K. B. baudžiamojo poveikio priemonę – uždrausti naudotis teise... 37. Procesą dėl nukentėjusiųjų I. K. ir G. K. pareikštų civilinių... 38. Kardomąją priemonę – dokumento (vairuotojo pažymėjimo Nr. ( - ))... 39. Kardomąją priemonę – įpareigojimą periodiškai registruotis policijos... 40. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...