Byla 2S-580-340/2016
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Tatjana Žukauskienė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo skolininkės H. R. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 4 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjos H. R. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Pareiškėja H. R. kreipėsi į teismą su prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, prašydama sustabdyti turto realizavimą ir išieškojimą vykdymo procese vykdomojoje byloje Nr. 0008/14/01382 iki bus išnagrinėtas pareiškėjos skundas dėl antstolio I. G. veiksmų (b. l. 11-12). Pažymėjo, kad antstolio I. G. kontoroje yra vykdomas Vilniaus apygardos teismo 2014-05-23 išduotas vykdomasis raštas Nr. 2-3136-431/2013 dėl 104 292,55 Eur ir 117,78 Lt skolos, 16 proc. metinių palūkanų ir 14 212 Lt bei 1 500 Lt bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš skolininkės H. R. išieškotojo Nordea Bank AB naudai. 2015-05-20 patvarkymu vykdomojoje byloje paskelbtos skolininkei priklausančio areštuoto turto varžytynės. Pateiktu skundu dėl antstolio veiksmų yra ginčijami antstolio veiksmai įkainojant iš varžytynių parduodamą skolininkei priklausantį turtą. Nurodė, jog antstoliui tęsiant vykdymo veiksmus, kils reali grėsmė, jog skolininkės ir išieškotojo interesai, pardavus areštuotą turtą žymiai pigiau už rinkos kainą, bus pažeisti. Esant tokiai situacijai, būtina taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdyti išieškojimą bei turto realizavimą, kadangi kol skundas dėl antstolio veiksmų yra neišnagrinėtas, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo nutarties įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015-09-04 nutartimi pareiškėjos prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių atmetė (b. l. 17-18). Teismas nurodė, kad nagrinėjamu atveju pareiškėja tikėtinai nepagrindė skundo dėl antstolio veiksmų reikalavimų, nes nenurodė aplinkybių ir įrodymų, preliminariai pagrindžiančių ekspertizės išvados dėl antstolio areštuoto turto vertės neteisėtumą ir nepagrįstumą. Skunde dėl antstolio veiksmų apskritai nenurodyti argumentai ir motyvai, kuriais grindžiamas pareiškėjos reikalavimas kreiptis į teismą dėl teismo sprendimų vykdymo išaiškinimo. Pažymėjo, jog pareiškėja neginčija išieškojimo iš antstolio areštuoto pareiškėjos nekilnojamojo turto teisėtumo, todėl pareiškėjos prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės – viso išieškojimo proceso bei viso antstolio areštuoto turto realizavimo sustabdymas, viršija pareiškėjos skunde dėl antstolio veiksmų reiškiamų reikalavimų mastą ir neatitinka šių reikalavimų pobūdžio.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

8Apeliantė H. R. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-09-04 nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės (b. l. 54-55). Skundą grindžia šiais argumentais:

91. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nustatė, kad pareiškėja tikėtinai nepagrindė skundo dėl antstolio veiksmų reikalavimų, nes teismui su prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių buvo pateikta 2015-08-18 UAB „Capital vertinimas“ nekilnojamojo turto vertinimo ataskaita Nr. 15-N08-36, kurioje nurodyta didesnė iš varžytynių parduodamo pareiškėjai priklausančio turto kaina. Teismai, nagrinėdami skundus dėl antstolio veiksmų, negali teismo ekspertų išvadų dėl areštuoto turto vertės nustatymo laikyti aukštesnės įrodinėjimo galios įrodymais nei turto vertinimo įmonių ekspertų išvadų;

102. Spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teismas akivaizdžiai peržengė prašymo ribas ir skundžiamoje nutartyje nedviprasmiškai išsakė išankstinę nuomonę dėl bylos baigties, todėl nutartis turi būti panaikinta.

11Atsiliepime į atskirąjį skundą antstolis I. G. prašė skundą atmesti (b. l. 63). Nurodė, kad apeliantė skunde dėsto niekuo nepagrįstas prielaidas dėl teismo nutarties, nes teismas ją išsamiai motyvavo, tinkamai įvertino faktines aplinkybes. Pažymėjo, kad šalių kaip įrodymas pateikta turto vertintojų išvada, gauta ne CPK 682 str. nustatyta tvarka, bet patvirtinanti areštuoto turto rinkos vertę, negali būti ekspertizės aktu. Ekspertizę šiuo atveju atliko teismo ekspertas, o ne įmonė, tam, jog nekiltų abejonių dėl eksperto kompetencijos, pareiškėja nušalinimo ekspertui nereiškė.

12IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Apeliacinis skundas atmetamas.

14Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas, taip pat patikrinimas, ar nėra absoliučių teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjant atskiruosius skundus, taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

15Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs civilinės bylos medžiagą bei įvertinęs atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentus, pripažįsta, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė procesinės teisės normas, susijusias su laikinųjų apsaugos priemonių institutu, priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį. Atskirojo skundo argumentai ir juos pagrindžiantys motyvai panaikinti skundžiamą teismo nutartį prielaidų nesudaro.

16Kaip matyti iš bylos medžiagos, antstolių I. G. kontoroje vykdomas Vilniaus apygardos teismo 2014-05-23 išduotas vykdomasis raštas Nr. 2-3136-431/2013 dėl skolos ir palūkanų išieškojimo iš skolininkės H. R. išieškotojo Nordea Bank AB, Lietuvoje veikiančio per Nordea Bank AB Lietuvos skyrių, naudai. Vykdant išieškojimą buvo areštuotas skolininkei asmeninės nuosavybės teise priklausantis nekilnojamas turtas, teismo eksperto įkainotas ir paskelbtos varžytynės. 2015-06-03 antstolio kontoroje gautas skolininkės H. R. prašymas atšaukti varžytynes, skirti pakartotinę ekspertizę, panaikinti turto arešto aktą ir kreiptis į teismą dėl vykdymo tvarkos išaiškinimo. 2015-06-10 patvarkymu atsisakyta tenkinti skolininkės prašymą.

17Pareiškėja, nesutikdama su antstolio 2015-06-10 patvarkymu teismo prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti turto realizavimą ir išieškojimą vykdymo procese vykdomojoje byloje Nr. 0008/14/01382 iki bus išnagrinėtas pareiškėjos skundas dėl antstolio I. G. veiksmų.

18Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015-09-04 nutartimi pareiškėjos prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkino, motyvuodamas tuo, jog pareiškėja tikėtinai nepagrindė skundo dėl antstolio veiksmų reikalavimų, be to, nenurodė aplinkybių ir įrodymų, preliminariai pagrindžiančių ekspertizės išvados dėl antstolio areštuoto turto vertės neteisėtumą ir nepagrįstumą. Taip pat pažymėjo, kad pareiškėjos prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės – viso išieškojimo proceso bei viso antstolio areštuoto turto realizavimo sustabdymas, viršija pareiškėjos skunde dėl antstolio veiksmų reiškiamų reikalavimų mastą ir neatitinka šių reikalavimų pobūdžio.

19Nesutikdama su minėta pirmosios instancijos teismo nutartimi, apeliantė skunde nurodė, jog Vilniaus miesto apylinkės teismas nepagrįstai nustatė, kad pareiškėja tikėtinai nepagrindė skundo dėl antstolio veiksmų reikalavimų, nes teismui su prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių buvo pateikta 2015-08-18 UAB „Capital vertinimas“ nekilnojamojo turto vertinimo ataskaita Nr. 15-N08-36, kurioje nurodyta didesnė iš varžytynių parduodamo pareiškėjai priklausančio turto kaina. Pasak apeliantės, teismai negali teismo ekspertų išvadų dėl areštuoto turto vertės nustatymo laikyti aukštesnės įrodinėjimo galios įrodymais nei turto vertinimo įmonių ekspertų išvadų. Apeliacinės instancijos teismas su tokiais skundo argumentais nesutinka.

20Pažymėtina, jog nagrinėjamu atveju, pareiškėja, pateikdama skundą dėl antstolio veiksmų, kartu pateikė prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones CPK 510 str. 2 d. numatyta tvarka. Teismas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą išsprendžia CPK nustatyta tvarka (CPK 510 str. 2 d.). CPK 144 str. 1 d. numatyta, jog teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms apsunkinti ar padaryti nebeįmanomą būsimo teismo sprendimo įvykdymą ateityje.

21CPK 510 str. 8 d. numatyta, jog skundo dėl antstolio veiksmų padavimas teismui vykdymo veiksmų nesustabdo. Taigi, vykdymo veiksmų sustabdymas yra išimtinio pobūdžio laikinoji apsaugos priemonė. Vykdymo veiksmų sustabdymo pagrindas gali būti konkretaus skundžiamo antstolio veiksmo pobūdis, žalos, galinčios atsirasti vykdymo veiksmų nesustabdžius, dydis, ir kitos aplinkybės, kurias teismas pripažįsta reikšmingomis. Įstatymas numato, jog prašydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, pareiškėjas turi pagrįsti jų taikymo būtinumą (CPK 144 str.).

22Kaip minėta, prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones pareiškėja grindė iš esmės vienu argumentu: faktu, jog varžytynėse parduodamo pareiškėjai priklausančio turto vertė neatitinka tikrosios parduodamo turto rinkos kainos, t.y. kad antstolio paskirto eksperto nustatyta iš varžytynių parduodamo skolininkei priklausančio turto vertė yra dvigubai mažesnė už rinkos kainą. Savo poziciją grindė kartu su prašymu pateikta 2015-08-18 UAB „Capital vertinimas“ nekilnojamojo turto vertinimo ataskaita Nr. 15-N08-36, kurioje nurodyta didesnė iš varžytynių parduodamo pareiškėjai priklausančio turto kaina.

23Pažymėtina, jog varžytynės, kaip speciali procesinė turto realizavimo forma, yra priverstinis skolininkui priklausančio areštuoto turto pardavimas, kurį atlieka antstolis CPK 691–727 straipsnių nustatyta tvarka. Varžytynės susijusios su skolininko, kreditoriaus ir skolininkui priklausančio turto pirkėjo nuosavybės teisėmis, kurių apsauga užtikrinama, jeigu turto pardavimas iš varžytynių įvyksta nepažeidžiant specialių šiai turto realizavimo formai įstatymo nustatytų reikalavimų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. vasario 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-157-2006). LAT formuojamoje teismų praktikoje laikomasi nuoseklios pozicijos, kad areštuoto turto įkainojimas yra ypač svarbi parduodamo iš varžytynių turto proceso stadija, o teisingas, įstatymo reikalavimus atitinkantis skolininko turto įkainojimas – antstolio pareiga, nuo kurios tinkamo vykdymo priklauso išieškotojo reikalavimų patenkinimas kuo didesne apimtimi per kuo trumpesnį laiką, sukeliant kiek galima mažesnių neigiamų padarinių skolininkui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. gegužės 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Siccum“ v. antstolis L. G. ir kt., bylos Nr. 3K-3-211/2007; 2008 m. rugsėjo 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje D. B. ir kt. v. antstolė B. P. ir kt., bylos Nr. 3K-3-434/2008; 2009 m. balandžio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. G. ir kt. v. antstolė R. S. ir kt., bylos Nr. 3K-7-90/2009; kt.). Antstolis, įkainodamas turtą, neturi pareigos atsižvelgti nei į išieškotojo, nei į skolininko siūlomą kainą, tačiau, skolininkui ar išieškotojui prieštaraujant antstolio atliktam įkainojimui arba jei kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis jai nustatyti skiria ekspertizę, kurioje nustatyta vertė yra laikoma turto verte (CPK 681 straipsnio 4 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. balandžio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-215/2014).

24Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo pozicija, kad pareiškėja nepateikė jokių objektyvių įrodymų, jog įkeisto turto vertė yra kitokia nei nustatyta vykdymo procese. Pažymėtina, kad nesutikdama su iš varžytynių parduodamo turto verte, pareiškėja remiasi UAB „Capital vertinimas“ ir kitų turto vertinimą atlikusių įmonių vertinimo ataskaitomis/konsultacinėmis išvadomis, tačiau minėti vertinimai buvo atlikti apeliantės užsakymu ir ne nepriklausomo eksperto, todėl kyla abejonių dėl juose nurodytų išvadų patikimumo. Be to, pagal CPK 681 str. 4 d., jei šiame straipsnyje nustatyta tvarka turto vertę nustatė ekspertas, tai areštuoto turto verte laikoma eksperto nustatyta turto vertė. CPK 682 str. 2 d. numatyta, jog išieškotojas ir skolininkas turi teisę raštu pareikšti antstoliui motyvuotus prieštaravimus dėl ekspertizės išvados, tačiau tokių prieštaravimų apeliantė antstoliui nebuvo pateikusi.

25Sprendimų vykdymo instrukcijos 7 punktas numato, kad turto vertei nustatyti kaip ekspertas kviečiamas turto vertintojas, atitinkantis Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme nustatytus reikalavimus. Teisė savo nuožiūra parinkti turto vertintoją vykdymo procese suteikiama tik antstoliui (LR CPK 681, 682 str.), o vykdymo proceso šalims (skolininkui ir išieškotojui) įstatymai suteikia teisę pareikšti nušalinimą antstolio parinktam ekspertui. Iš byloje esančių rašytinių duomenų matyti, jog apeliantė H. R. nušalinimų antstolio paskirtam teismo ekspertui nereiškė.

26Apeliantė atskirajame skunde nurodė, jog spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teismas akivaizdžiai peržengė prašymo ribas ir skundžiamoje nutartyje nedviprasmiškai išsakė išankstinę nuomonę dėl bylos baigties. Su tokiais apeliantės teiginiais apeliacinės instancijos teismas nesutinka.

27Pažymėtina, jog sprendžiant ieškinio (skundo) reikalavimų užtikrinimo klausimą, t. y. laikinųjų apsaugos priemonių taikymą, tik preliminariai vertinamas ieškinio (skundo) reikalavimo pagrįstumas – nustatoma tikimybė, ar gali būti priimtas šaliai palankus sprendimas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindinis tikslas yra ne reikalavimo pagrįstumo nustatymas (tai nustatoma išnagrinėjus ginčą iš esmės), o būsimo, galimai šaliai palankaus teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. liepos 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1241/2014; 2014 m. gegužės 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-924/2014; 2013 m. gruodžio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2647/2013).

28Šiuo atveju pirmosios instancijos teismas, spręsdamas prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, pagal pareiškėjos pateiktus įrodymus bei išdėstytas aplinkybes, tik preliminariai vertino ieškovo pareikštus reikalavimus, taigi, nesprendė ir nevertino pareikšto skundo reikalavimų pagrįstumo. Pažymėtina ir tai, kad įstatymas įpareigoja teismą įvertinti byloje esančius įrodymus pagal vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu (CPK 185 str.). Šia įrodymų vertinimo taisykle yra grindžiamas ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslingumas, pirmiausiai įvertinant galimą grėsmę būsimo teismo sprendimo įvykdymui ir taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių proporcingumą siekiamiems tikslams. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, aplinkybė, jog pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nurodė, kad „pareiškėja tikėtinai nepagrindė skundo dėl antstolio veiksmų reikalavimų“, per se nereiškia, jog spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, teismas iš esmės pasisakė dėl bylos baigties. Kaip jau minėta, sprendžiant skundo reikalavimų užtikrinimo klausimą preliminariai yra vertinamas skundo reikalavimo pagrįstumas – nustatoma tikimybė, ar gali būti priimtas šaliai palankus sprendimas, todėl nutartyje dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo teismas turi bent preliminariai įvertinti skundo pagrįstumą ir būtinumą spręsti dėl jo užtikrinimo būtinybės.

29Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pareiškėja prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones nepagrindė, todėl pagrindo tenkinti šio procesinio prašymo pirmos instancijos teismas neturėjo.

30Pažymėtina ir tai, Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys patvirtina, kad pareiškėjos H. R. skundas dėl antstolio I. G. veiksmų Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 15 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-29479-608/2015 buvo atmestas. Šią aplinkybę apeliacinės instancijos teismas vertina kaip patvirtinančią, jog šiuo atveju nebuvo susiklosčiusios CPK 144 str. 1 d. įvirtintos būtinosios sąlygos laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti, dėl ko yra pagrindas skundžiamą pirmos instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

31Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 str., 337 str. 1 p., teismas

Nutarė

32Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 4 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Tatjana... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Pareiškėja H. R. kreipėsi į teismą su prašymu dėl laikinųjų apsaugos... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015-09-04 nutartimi pareiškėjos prašymą... 7. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 8. Apeliantė H. R. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės... 9. 1. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nustatė, kad pareiškėja... 10. 2. Spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teismas... 11. Atsiliepime į atskirąjį skundą antstolis I. G. prašė skundą atmesti (b.... 12. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 13. Apeliacinis skundas atmetamas.... 14. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis... 15. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs civilinės bylos medžiagą... 16. Kaip matyti iš bylos medžiagos, antstolių I. G. kontoroje vykdomas Vilniaus... 17. Pareiškėja, nesutikdama su antstolio 2015-06-10 patvarkymu teismo prašė... 18. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015-09-04 nutartimi pareiškėjos prašymo... 19. Nesutikdama su minėta pirmosios instancijos teismo nutartimi, apeliantė... 20. Pažymėtina, jog nagrinėjamu atveju, pareiškėja, pateikdama skundą dėl... 21. CPK 510 str. 8 d. numatyta, jog skundo dėl antstolio veiksmų padavimas... 22. Kaip minėta, prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones pareiškėja... 23. Pažymėtina, jog varžytynės, kaip speciali procesinė turto realizavimo... 24. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo... 25. Sprendimų vykdymo instrukcijos 7 punktas numato, kad turto vertei nustatyti... 26. Apeliantė atskirajame skunde nurodė, jog spręsdamas klausimą dėl... 27. Pažymėtina, jog sprendžiant ieškinio (skundo) reikalavimų užtikrinimo... 28. Šiuo atveju pirmosios instancijos teismas, spręsdamas prašymą dėl... 29. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pareiškėja prašymo taikyti... 30. Pažymėtina ir tai, Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys... 31. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 str., 337... 32. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 4 d. nutartį palikti...