Byla 1A-625-626/2018
Dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-07-17 nuosprendžio, kuriuo M. Z. nuteistas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 178 straipsnio 2 dalį laisvės atėmimu 1 (vieneriems) metams

1Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Cinino, Jurgitos Mačionytės, Vitalijos Norkūnaitės (kolegijos pirmininkės ir pranešėjos), sekretoriaujant Renata Novickienė, dalyvaujant prokurorei Valentina Strokinienė, nuteistojo M. Z. gynėjui Gediminas Milevičius, nedalyvaujant nuteistajam M. Z.,

2viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo M. Z. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-07-17 nuosprendžio, kuriuo M. Z. nuteistas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 178 straipsnio 2 dalį laisvės atėmimu 1 (vieneriems) metams.

3Vadovaujantis BK 641 straipsniu, paskirta bausmė sumažinta vienu trečdaliu, iki 8 mėnesių laisvės atėmimo.

4Šiuo nuosprendžiu civilinės ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Keturi kambariai“ 150 eurų dydžio civilinis ieškinys atmestas.

5Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

6

 1. Pirmosios instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės
   1. M. Z. nuteistas už atvirą svetimo turto pagrobimą, t. y. už tai, kad jis 2017-08-20, apie 23.25 val., Vilniuje, ( - ) , UAB „K.“ ( - ) priklausančioje kavinėje „C.“ ( - ), turėdamas tikslą pagrobti svetimą turtą, kavinės klientams atsiskaitant už gėrimus, atsidarius kasos aparato stalčiui su pinigais, pasilenkęs virš baro stalviršio iš kasos aparato stalčiau pagrobė 150 eurų (3 kupiūras po 50 eurų).
 1. Apeliacinio skundo argumentai ir proceso dalyvių prašymai
   1. Apeliaciniu skundu nuteistasis M. Z. prašo pakeisti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-07-17 nuosprendį ir teismo paskirtą bausmę sušvelninti, paskirti su laisvės atėmimu nesusijusią bausmę.
  1. Nurodo, kad veikos padarymo metu jis buvo moksleivis, mokėsi suaugusiųjų mokykloje, 12 klasėje. Jis našlaitis, gyvena su močiute, gaudavo 150 Eur dydžio pašalpą. Gyvena 3-ų kambarių bute, kurio išlaikymas nėra pigus. Taip pat nurodo, kad močiutei yra 72 metai ir jai reikalinga jo pagalba, tiek fizinė, tiek materialinė. Būdamas laisvėje galėtų dirbti ir mokytis, būti naudingas šeimai. Nori įgyti profesiją, kas jo manymu, laisvės atėmimo vietoje nėra įmanoma. Mano, kad bausmės tikslai bus pasiekti jam paskyrus laisvės apribojimo ar kitą bausmę, nesusijusią su laisvės atėmimu.
  2. Mano, kad apylinkės teismas, skirdamas bausmę neįvertino ir neatsižvelgė į vieną jo atsakomybę lengvinančią aplinkybę, t. y. į tai, kad jis, padedant artimiesiems (nes tuo metu buvo suimtas), atlygino nusikaltimu padarytą 150 Eur turtinę žalą (BK 59 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Todėl, pasak apelianto, byloje yra ne viena, o dvi jo atsakomybę lengvinančios aplinkybės, todėl prašo į tai atsižvelgti nagrinėjant apeliacinį skundą.
 1. Atsiliepimai į skundą nepateikti.
 2. Teismo posėdžio metu nuteistojo gynėjas prašė skundą tenkinti, nurodė, kad nuteistasis išvadas dėl savo elgesio padarė, jo močiutė atlygino žalą. Prokurorė prašė skundą atmesti.
 1. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados
Skundas tenkinamas iš dalies
 1. Apeliacinės instancijos teismas patikrino skundžiamo nuosprendžio teisėtumą ir pagrįstumą vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – ir BPK) 320 straipsnio 3 dalies nuostatomis, tai yra ginčijamą nuosprendį patikrino tiek, kiek to prašoma apeliaciniame skunde.
 2. Nuteistasis M. Z. apeliaciniame skunde savo kaltės dėl jam inkriminuotų nusikalstamų veikų padarymo bei jų teisinės kvalifikacijos neginčija. Prašo pripažinti jo atsakomybę lengvinančia aplinkybe tai, kad jis, padedant artimiesiems, atlygino nusikaltimu padarytą žalą bei atsižvelgus į tai, kad yra ne viena, o dvi jo atsakomybę lengvinančios aplinkybės – sušvelninti bausmę. Paskirti bausmę, nesusijusią su laisvės atėmimu.
Dėl BK 59 straipsnio 1 dalies 3 punkto taikymo ir bausmės
 1. Teismų praktikoje ši lengvinanti aplinkybė pripažįstama tada, kai kaltininkas pats savo noru ar jo valia kiti asmenys nukentėjusiajam atlygino ar pašalino visą žalą (t. y. tiek turtinę, tiek neturtinę) iki teismo nuosprendžio priėmimo, o jį apskundus – iki bylos išnagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme (pvz., kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-451/2005, 2K-437/2007, 2K-38/2009, 2K-77/2009, 2K-7–287/2009, 2K-579/2010, 2K-534/2013, 2K-345/2013, 2K-211/2014, 2K-28/2014).
 2. Bylos duomenimis, apeliantas, padedant artimiesiems, atlygino nusikaltimu padarytą žalą. Tai konstatuota ir skundžiamame nuosprendyje. Iš skundžiamo nuosprendžio turinio matyti, kad teismas nesvarstė klausimo dėl šios aplinkybės pripažinimo kaltininko atsakomybę lengvinančia. Tuo tarpu teisėjų kolegija M. Z. atsakomybę lengvinančia aplinkybe pripažįsta tai, kad jis, padedant artimiesiems, atlygino nusikaltimu padarytą žalą (BK 59 straipsnio 1 dalies 3 punkte). Šioje dalyje nuosprendis keistinas dėl netinkamai pritaikyto baudžiamojo įstatymo (BPK 328 straipsnio 1 punktas).
 3. Nors teismas skirdamas bausmę atsižvelgė be kita ko į aplinkybę, kad nuteistasis, padedant artimiesiems atlygino žalą, tačiau, teisėjų kolegijos nuomone, paskirta bausmė M. Z. yra per griežta, t. y. nustatytas per griežtas jos terminas. Šią išvadą teismas darytų, net jei ir nebūtų pripažinta antra M. Z. atsakomybę lengvinanti aplinkybė.
  1. Vienas pagrindinių bausmės skyrimo principų, įtvirtintų BK 41 straipsnyje, yra bausmės teisingumo principas. Bausmė yra teisinga tada, kai ji atitinka padarytos nusikalstamos veikos pavojingumą ir kaltininko asmenybę. Įstatymų leidėjas baudžiamojo įstatymo sankcijas konstruoja taip, kad teismas galėtų paskirti teisingą bausmę, vadovaudamasis įstatymo sankcijoje numatytomis bausmėmis ir jų dydžiais. Bausmė skiriama vadovaujantis bendraisiais bausmės skyrimo pagrindais, įtvirtintais BK 54 straipsnyje. Remiantis šio straipsnio nuostatomis, teismas skiria bausmę pagal šio kodekso specialiosios dalies straipsnio, numatančio atsakomybę už padarytą nusikalstamą veiką, sankciją laikydamasis šio kodekso bendrosios dalies nuostatų bei atsižvelgia į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, padarytos nusikalstamos veikos motyvus ir tikslus, nusikalstamos veikos stadiją, kaltininko asmenybę, asmens, kaip bendrininko, dalyvavimo darant nusikalstamą veiką formą ir rūšį, atsakomybę lengvinančias bei sunkinančias aplinkybes (BK 54 straipsnio 1 ir 2 dalys).
  2. Skundžiamu nuosprendžiu nustatyta, kad apeliantas padarė vieną tyčinį, baigtą, apysunkį nusikaltimą (BK 11 straipsnio 4 dalis) nuosavybei, veikdamas iš savanaudiškų paskatų.
  3. Pagal BK 178 straipsnio 2 dalį baudžiama bauda arba areštu, arba laisvės apribojimu, arba laisvės atėmimu iki šešerių metų.
  4. M. Z. paskirta griežčiausia sankcijose numatyta bausmės rūšis – laisvės atėmimas. Jos terminą nustatant mažesnį nei vidutinį - 1 metams (vidurkis 3 metai 1,5 mėnesio).
  5. Atkreipiamas dėmesys, kad M. Z. atsakomybę sunkinančių aplinkybių teismas nenustatė, nors matyti, jog jis nusikaltimą įvykdė būdamas teistas už tyčinio nusikaltimo padarymą (Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-07-21 baudžiamasis įsakymas, kuriuo M. Z. nuteistas pagal BK 178 straipsnio 2 dalį (veika padaryta 2017-05-26), įsiteisėjo 2017-08-11, nagrinėjamu atveju nusikalstamos veikos padarytos 2017-08-20), esant neišnykusiam ir nepanaikintam teistumui, t. y. esant nusikaltimų recidyvui. Nuo 2015-03-24 recidyvisto padaryta nusikalstama veika, pripažįstama atsakomybę sunkinančia aplinkybe, tačiau nesant skundo sunkinančiais pagrindais, apygardos teismo teisėjų kolegija sunkinti nuteistojo teisinę padėtį negali, tad į šią aplinkybę neatsižvelgia.
  6. Apylinkės teismas parinkdamas bausmės rūšį ir terminą atsižvelgė į padarytos nusikalstamos veikos pobūdį ir pavojingumo laipsnį, į atsakomybę lengvinančią aplinkybę (kad kaltininkas pripažino savo kaltę ir nuoširdžiai gailėjosi) ir tai, kad nenustatė sunkinančių. Atsižvelgė ir į tai, kad žala savanoriškai atlyginta padedant artimiesiems. Taip pat - į apelianto asmenybę neigiamai charakterizuojančius duomenis, iš kurių matyti, kad M. Z. prieš šios nusikalstamos veikos padarymą buvo teistas 3 kartus už panašaus pobūdžio nusikalstamas veikas, nuosprendžio priėmimo metu jam priimti dar du apkaltinamieji nuosprendžiai (nuosprendžiai neįsiteisėję), turi daug administracinių nuobaudų, kurių dauguma nėra sumokėtos. Todėl, apylinkės teismo nuomone, apeliantui galėjo būti paskirta tik pati griežčiausia savo rūšimi bausmė – laisvės atėmimas.
  7. Apeliacinės instancijos teismas sutinka, kad byloje yra daug kaltininką neigiamai charakterizuojančių duomenų, iš kurių matyti, jog kaltininkas dar būdamas nepilnametis pradėjo daryti nusikalstamas veikas, o paskirtos laisvės apribojimo bausmės, įtakos jo elgesiui neturėjo. Jis ir toliau per trumpą laikotarpį padarė ne vieną teisės pažeidimą. Didelė dalis teisės pažeidimų padaryti apsvaigus nuo alkoholio. Piniginės nuobaudos teigiamos įtakos jo elgesiui nedaro, jis jų nemoka. Minėta, kad teigiamos įtakos neturėjo ir laisvės apribojimo bausmės. 2017-07-03 nuosprendžiu paskirta laisvės apribojimo bausmė pakeista į areštą dėl teismo skirtų įpareigojimų pradėti dirbti ar užsiregistruoti darbo biržoje bei per šešis mėnesius nuo bausmės vykdymo pradžios atlyginti nukentėjusiajam padarytą 250 eurų turtinę žalą, netinkamai vykdė teismo skirtą įpareigojimą - nustatytu laiku būti namuose, bausmės atlikimo metu jis daug kartų buvo baustas administracine tvarka. Todėl, kolegijos nuomone, nagrinėjamu atveju, būtent apylinkės teismo paskirta su laisvės atėmimu susijusi bausmė ir realus jos atlikimas gali užtikrinti BK 41 straipsnyje numatytus tikslus ne tik nubausti asmenį, padariusį nusikaltimą, bet ir apriboti jam galimybę daryti naujas nusikalstamas veikas, siekti, kad ateityje nuteistasis daugiau nebedarytų nusikalstamų veikų, ir ši bausmė yra logiška nuteistojo netinkamo gyvenimo būdo ir elgesio pasekmė. Šiuo atveju švelnesnė, su laisvės atėmimu nesusijusi bausmė yra nepakankama įtakoti nuteistojo elgesį ir neužtikrintų bausmės tikslų: sulaikyti jį nuo nusikalstamų veikų darymo; nubausti nusikaltusį asmenį; atimti ar apriboti asmeniu daryti naujas nusikalstamas veikas; paveikti asmenis, kad laikytųsi įstatymų ir vėl nenusikalstų; užtikrinti teisingumo principo įgyvendinimą.
  8. Tačiau, teisėjų kolegija laisvės atėmimo bausmės dydį laiko neproporcingu padarytam nusikaltimui bei prieštaraujančiu teisingumo principui. Šiuo atveju įvykdyta atvira vagystė, smurtas nebuvo naudotas, žmonės nenukentėjo. Be to, nuteistasis jauno amžiaus, pirmi du nuosprendžiai priimti dėl nusikalstamų veikų, kurias jis padarė būdamas nepilnametis ir šiuo metu jis tėra 20 metų amžiaus, todėl nusikalstamas elgesys tikėtina nėra tapęs norma jo gyvenime ir yra tikimybė, kad atlikęs laisvės atėmimo bausmę jis stengsis jį pakeisti. Teisingumo principas reikalauja taip pat atsižvelgti ir į teisiamojo interesus, jo pataisymo galimybes. Apygardos teismo nuomone, nagrinėjamu atveju pakankamai ilgas jauno asmens izoliavimas neigiamai paveiktų kaltinamojo asmenybės formavimąsi ir jo socialinius ryšius, galimybę integruotis į visuomenę, resocializacijos galimybę. Todėl laisvės atėmimo trukmė mažintina. Šioje dalyje nuosprendis keistinas dėl neteisingai paskirtos bausmės (BPK 328 straipsnio 2 punktas).

7Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 326 straipsnio 2 dalies 2 punktu, 328 straipsnio 1 ir 2 punktais,

Nutarė

8Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-07-17 nuosprendį pakeisti dalyje dėl bausmės.

9M. Z., pripažintam kaltu pagal BK 178 straipsnio 2 dalį, paskirti laisvės atėmimą 6 (šešiems) mėnesiams.

10Pritaikius BK 641 straipsnį, paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu, iki 4 (keturių) mėnesių laisvės atėmimo.

11Pripažinti M. Z. baudžiamąją atsakomybę lengvinančia aplinkybe tai, kad jis, padedant artimiesiems, atlygino nusikaltimu padarytą žalą (BK 59 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

12Kitą Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-07-17 nuosprendžio dalį palikti nepakeistą.

13Nuosprendis įsiteisėja nuo jo paskelbimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai